PER: PERMOHONAN PENGURANGAN BAYARAN ANSURAN BULANAN RUMAH SEBANYAK 50% Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara

diatas. 2. Sebagai pemilik rumah di Taman Lestari Permai, Seri Kembangan Selangor, saya mempunyai masalah untuk membayar ansuran perumahan ini. Hal ini kerana rumah yang telah dibeli masih belum siap dan belum mendapat Sijil Kelayakan Menduduk (CF). Justeru itu, rumah ini adalah secara pentadbirannya masih belum boleh diduduki oleh pembeli. Keadaan ini telah memaksa saya dan keluarga membelanjakan sejumlah wang untuk menyewa rumah yang lain sementara menanti rumah ini siap. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh saya dan persatuan penduduk Taman Lestari Permai bersama pihak yang terlibat termasuk kontraktor dan kerajaan negeri namun menemui jalan buntu. Untuk Pengetahuan pihak tuan, saya telah berpencen daripada perkhidmatan awam sejak 5 tahun yang lepas dan pendapatan bulanan yakni wang pencen saya adalah sebanyak RM1000 sebulan. Peningkatan kos sara hidup pada masa kini selain menanggung seorang anak yang masih bersekolah ditambah pula terpaksa membayar sewa rumah dan ansuran bulanan rumah benar-benar membebankan saya dan keluarga. 3. Sehubungan dengan itu, saya memohon jasa baik pihak tuan untuk meluluskan permohonan saya ini memandangkan ini merupakan jalan terakhir saya untuk meringankan bebanan keluarga. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Mustaffa bin Md Yassin

¾f€€f °.%  ¾  ¯f ° f ff ¾ nff ½ °f f°°f ¯f¾ ¯    ½ ¯  f ff° ° f ¯ ¯f¾f ¾ff f° f–f ¯ ¯ f°©ff° ¾ ©¯f f°– ° ¯ ° f ¯f f°– f° ¾ ¯ °ff ¯ °f° ¯f ° ¾f½ 9 f–f ¾ff f ©ff°f°  ¾ff f° ½ ¾ff° ½ °  @f¯f° ¾f 9 ¯f ¾f¯f ½f f°–  f ¯f¾ °f f° f©ff° ° – °f¯° ¯ ° ¯ ©ff° ° D°9 °– ff°½ff° ¾ff f ½ °n ° f½f f½ ¯ff°ff¯¾ ©ff°f°– ½f¾ f°½ ° f½ff° f°f°f°f°–½ °n °¾fff ff¾ f°f. f¾¾° .¾ f° 9 °°–ff° ¾¾ff ½½f f¯f¾f°¾ f°¯ °f°––°–¾ f°–f°ff°–¯f¾ ¾ f f¯ f½f ½f¾f ¯ ¯ ff ¾ f ¯f f° f°¾f° f°f° ¯f °f °f ¯ ¯ f°f° ¾ff f° f–f   °–f° °–f°  ¾ff ¯ ¯° ©f¾f f ½f f° ° ¯ ¾f° ½ ¯°f° ¾ff°¯ ¯f° f°–f°°¯ ½ff°©ff° f¾ff°¯ °–f°f° f°f° f–f f°  ¯ff¾  f°– °f  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful