P. 1
DT-Sorsmes

DT-Sorsmes

|Views: 21|Likes:
Published by Nagy Krisztián

More info:

Published by: Nagy Krisztián on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

Sections

 • A SORS MINT ESÉLY
 • TARTALOM
 • Az ezoterikus világkép
 • Az ezotéria mint út
 • A hermetikus filozófia
 • HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA
 • Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn
 • Test, lélek és szellem
 • A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése
 • A hipnózis mint jelenség
 • Egy hipnózismodell
 • A hipnózisterápia
 • Konzekvenciák
 • Az élet: ritmus
 • A megbékélés
 • A bűn projekciója
 • A rezonancia törvénye
 • A környező világ mint tükör
 • AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT
 • A valóság ősprincípiumai
 • Az égitestek mint reprezentánsok
 • Az idő minősége
 • A horoszkóp mint mérőeszköz
 • A horoszkóp mint az élet tanterve
 • A tanulás polaritása
 • Asztrológia a reinkarnáció alapján
 • A sors beteljesítése
 • A betegség mint információ
 • A szabadsághoz vezető út
 • A betegség és a halál mint a sors jelei
 • Homeopátia
 • Az információ mint gyógyeszköz
 • A hasonlóság elve
 • Az egység
 • A teremtés hármassága
 • A bibliai teremtéstörténet
 • Kiűzetés a Paradicsomból
 • Betegség és bűnbeesés
 • A betegségen át az üdvösségbe
 • MINT AZ ÉLET RITMUSA
 • A halál – a lét másik formája
 • A karma törvénye
 • Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át
 • MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA
 • A fogantatás és a születés élménye
 • Találkozás a múlttal
 • Bűn és felelősség
 • Az ősprobléma: a hatalom
 • Túlvilági tapasztalatok
 • A földhöz kötött lélek
 • A lélek fejlődési fokozatai
 • Vallás és reinkarnáció
 • MINT RÍTUS
 • Az okkult technikák értelméről
 • Az ezotéria és a menekülés a világ elől
 • Hazatérés

THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

* * *

T a u — B e ns ő ú T -i k a l a u z k ön yt ár á b ó l

htt p: / / w ww . T a u. h u

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A sors mint esély...........................................................................................................1 Tartalom........................................................................................................................3 Előszó............................................................................................................................5 Ezotéria MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA..........................................................................7 Az ezoterikus világkép...........................................................................................9 Az ezotéria mint út...............................................................................................13 A hermetikus filozófia..........................................................................................15
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA.........................................15

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn........................................................17 Test, lélek és szellem............................................................................................19 HiPnózis – a valósáG karikatúrája..............................................................................25 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése.........................................................26 A hipnózis mint jelenség......................................................................................28 Egy hipnózismodell..............................................................................................31 A hipnózisterápia..................................................................................................33 Konzekvenciák.....................................................................................................34 A valósáG Polaritása...................................................................................................37 Az élet: ritmus......................................................................................................38 A megbékélés.......................................................................................................42 A bűn projekciója.................................................................................................43 A rezonancia törvénye..........................................................................................45 A környező világ mint tükör................................................................................46 Az asztrológia AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT........................................................50 A valóság ősprincípiumai.....................................................................................51 Az égitestek mint reprezentánsok........................................................................56 Az idő minősége...................................................................................................59 A horoszkóp mint mérőeszköz.............................................................................62 A horoszkóp mint az élet tanterve........................................................................65 A tanulás polaritása..............................................................................................67 Asztrológia a reinkarnáció alapján.......................................................................72

.......................................................................................................................................153 Az ezotéria és a menekülés a világ elől...................................................78 A szabadsághoz vezető út........................................................................................................................................................................................120 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át.....................................................................121 A reinkarnációs terápia MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA..............109 Betegség és bűnbeesés....................................................................................156 .....................................................140 A lélek fejlődési fokozatai.....................113 A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA....................................Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 A sors beteljesítése.........................118 A karma törvénye.............................................................................................................................................103 A teremtés hármassága..............80 Betegség és gyógyulás....74 A betegség mint információ.......................................................................................................................106 Kiűzetés a Paradicsomból........................135 Az ősprobléma: a hatalom........................................................................112 A betegségen át az üdvösségbe...............130 Találkozás a múlttal..........................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Homeopátia.........................................................................................................................................................154 Hazatérés.......91 A hasonlóság elve.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................136 Túlvilági tapasztalatok...........................132 Bűn és felelősség.............................142 Vallás és reinkarnáció.............116 A halál – a lét másik formája..................................................................................................................................148 Az okkult technikák értelméről...................................................................................................................................................................................82 A betegség és a halál mint a sors jelei........138 A földhöz kötött lélek............................128 A fogantatás és a születés élménye..................................................................................104 A bibliai teremtéstörténet.................................................................................................................................................144 A mindennapi élet MINT RÍTUS......................................................................................................94 Teremtés és bűnbeesés...........................................................................................98 Az egység.........................88 Az információ mint gyógyeszköz............................

Mint a tanfolyam első szemesztere. arra ösztönöztek. akik akár hely-. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. beállítottságát feladnia. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. S e keresés csaknem fontosabb lehet. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. s így szokatlan gondolatokat. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. azaz rugalmassá válunk. A keresés ugyanis nem más. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. de különösen azok. mint gondolnánk. ivásban. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. alvásban és birtoklásban. amely ellenállást válthat ki belőle. ragaszkodunk a megszokotthoz. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. pozícióinkat feladjuk. A keresés megnyitja az embert. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. de belső nyitottságot igen. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk . A résztvevők. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. mint a találás maga.

Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 kiteljesítéséről. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. 1978 októberében Th. Kívánom. D. .

A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. E célból olyan elméleteket alkot. azt. Semmi okunk rá. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. hogy emiatt szégyenkezzünk. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. A tudományos munkának az a célja. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. hogy . szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. és így tovább. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. mindenki tudja. mondván. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. a mélyértelműt. Törvényszerű tehát. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. s új felismeréseket fogadjon be. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. hogy az emberiség egyre fejlődő. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. természettudományos világkép határozza meg. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. amellyel bármely megállapítás. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. ami kijelöli a Teremtmények célját. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. A tudomány története az emberi tévedések története. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon.

ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el. pontból arra következtetnek. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. hogy csak ez mérhető. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: . Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Ez az a pont. Alighanem megérett az idő arra. 2. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. s kiterjesztik azokra a területekre is. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. ha felismerjük saját módszereink korlátait. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. Az l. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. amelyek feljogosítanak bennünket arra. Egyik legfőbb gyengeségünk. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. hogy gondolatilag rögződünk. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 legjobban saját hibáinkból tanulunk. vagy pedig adekvát. Mindebben csak az a groteszk. hogy ezt a lépést megtegyük. Egyre nő azoknak a száma.

annál kevesebb ideje van. Ez olyan magától értetődő számunkra. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. inkább csak azt akartuk bemutatni. mint egyes szomatikus tüneteket. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. hogy utat ne . Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. Mindazzal. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. az okkultizmus stb. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. hogy csodálkozva kérdezzük. mely betegségek váltak gyakoribbá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. amit eddig elmondtunk. úgy látszik. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. – azonos fogalmak. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. mert ugyanakkor nem szólnak arról. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. vagy melyek azok. amellyel időt takaríthat meg. a bölcsesség tana. Ennek a könyvnek az a feladata. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme.

a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). csak olyan teljességgel személyes. Az sem számít. amit nem tartunk lehetségesnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 nyitnánk a zabolátlan fantáziának. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. ez azt jelenti. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. Az ezotéria tehát aszociális. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. A tudás nem. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Hinni annyi. hogy valamiben higgyek vagy sem. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. hogy lehetségesnek tartunk valamit. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. márpedig azt. de nem szabad összekeverni őket egymással. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. Amit másoktól veszek át. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. de sohasem tudhatom. azt csak hihetem. s így nem más. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. mint nem tudni. az ezotéria is csak a keveseké. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. A tudomány átadható. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. céltalanok. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. hogy „a tudás legyen mindenkié”. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. individuális megismerési aktussal. Később. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. nem tapasztalhatjuk meg. Ez utóbbi átadható. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. A hit és a tudás két különböző fokozat. amely metafizikus természetű. A hit alapvetően azt jelenti. Aki elég tehetséges. sem átvenni. amelyek teljességgel érdektelenek. jó okom van-e arra. sem továbbadni nem lehet. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik .

vagy ahogyan nevezik. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. 7. a titkos tanokkal is. Egy. hogy e két kör feltételezi egymást. („És a világosság a sötétségben fénylik. zörgessetek és megnyittatik néktek.) Ha nem tudok kottát olvasni. mert azokat ismerem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 majd számunkra. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. hogy létét homályban tartsa. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. ez nem jogosít fel arra. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. a tudatlan mégsem meríthet belőle. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. 1. használjon műve leírására betűket vagy számokat. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. Ilyenkor el kell döntenem. mint az. „Kérjetek és adatik néktek. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. hogy képesek legyünk látni. keressetek és találtok. A tudóknak nem az a feladatuk. 5. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát.” János ev. több fáradságot fordít arra. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. tehát számára az akkor is semmitmondó. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. hanem az. de a sötétség nem fogadta be azt.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Ebből a tudásból az következik. akik kérik ezt a segítséget. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. Ezért el sem kell rejteni. A törvények felismerése csak azt viheti előre. hogy vagy veszem a fáradságot. 7. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma . hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. és megtanulok kottát olvasni. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás.” (Máté ev. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Ugyanígy van ez az ezotériával is. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét.

útnak kell indulnunk. akik utaztak már ezen az úton. (Hangsúlyozzuk. hogy tudjunk. Az ezotéria út. még a legkisebbet is. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. Lehetséges. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. Bécset. szidhatja a társadalmat és így tovább. ha útra kelünk. tényeknek vagy törvényeknek. kiszámolhatjuk. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. és így tovább. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. Sajnos. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. hogy előzetes tájékozódásunk. Ha valaki például valóban megértette. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. mert tudat alatt pontosan . beszélhetünk olyanokkal. mi az asztrológia. így magunk is változunk. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Lehet. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. Saját életünket. pereskedhet a bátyjával. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. akik. bár teli torokból hirdetik. Minden út valamilyen célhoz vezet. Az ezotéria olyan célhoz vezet. hogy felismeréseinket. hány kilométer. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. Ha egyáltalán el akarjuk érni. amelyet csak akkor érhetünk el. Ezen az úton járni azt jelenti. információink hasznosnak bizonyulnak. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. a dolgok átélését. mozgásba kell lendülnünk. még inkább ösvény. nem fog pereskedni és így tovább. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. megújulunk. e kettő ritkán esik egybe. meg kell tennünk ezt az utat. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. ez azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 dátumoknak. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés.

Ahhoz. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. a kémiai menyegző. mind a parapszichológiától. a kozmikus tudat elérése. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. a polaritás legyőzése. s levonja belolük a konzekvenciákat. hogy ezt a célt elérjük. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. eligazítanak bennünket. hogy felismeréseihez tartsa magát. A parapszichológia hazug és gyáva. s meg kell tanulnunk. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. A sors iróniája. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. amíg az funkcionális jellegű. s így semmire sem kötelez. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 érzi. sok van mindkettőből. . Meglehet. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. hogyan értsük meg őket. forduljunk végre az ezoterikus út felé. hogy az ezoterikus út kötelez. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. Igen hasznos. az Istennel való egyesülés. mert még ahhoz sincs bátorsága. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. hogy merre is menjünk tovább. az Unio Mystica. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. de remélem. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. útmutatók és útjelző táblák. tudatosabbá kell válnunk. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. a bölcsesség megtalálása. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg.

A modern tudomány nem érti. jóga. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. ahelyett. hogy leragadunk egy útjelzőnél. mint az asztronómia. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. vagy modernizálni őket. s nem veszik észre. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. tarot. hogy továbbjutottak. sajnos. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Van egy sereg olyan specialista. és így saját magukat akadályozzák abban. Mindig volt és mindig lesz. Ji Csing. hogy minden felfedezéssel közelebb . Tanításai függetlenek az időtől. az alkímiára és a mágiára. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Gyakran esünk abba a hibába. Ezek az emberek. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. aki azt képzeli. Azt hiszik tehát. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. Ezt csak azért említem meg. meditáció. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. hogy minden tudás mindig jelen van. hogy utunkat követnénk. útmutatók utunkon. vagy csak az ingára esküsznek. Ezért aztán nehéz észrevenni. alkímia. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. hiszen nem öregszenek el. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Abban a tévhitben él. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. Ezt teszik azok. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. hogy az úton továbbhaladjanak. csaknem minden munkámban. mágia. a kémia stb. a kabbalára. Igazság csak egy van. sosem kell korrigálni. akik csak az asztrológiára. hanem a tájékozódásban segítenek. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak.és életmódunkhoz. Ezért támaszkodom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 kabbala.

A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. melynek jó ideje nyoma veszett. kémia. A tábla. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 kerülünk az igazsághoz. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. biológia stb. fizika. . de az embernek kell fejlődnie ahhoz. biztos és igaz. Azt reméli. speciális tárgyakra (mint orvostudomány.). A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. pontos életútja a történelem homályába vész. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. mert minden területre vonatkozik. A gyermek számára nincs jelentősége annak. de a gyermeknek. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. s csak idő kérdése. ő először olvassa. vagyis a speciális területekre. A specialistát zavarja az ilyen tudás. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. hányan olvasták előtte Homéroszt. pedig évezredek óta olvasható. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. Való. hanem a centrumában kezdődik. A tudás mindig jelen van. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. mikor fogunk „mindent” tudni. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. hogy felismerhesse. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. Tizenöt tézisét zöld. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. tanulnia kell az iskolában. hazugság nélkül. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. és lassan odáig fejlődnie.

úgy. az Egy gondolatból. Így érted meg az egyetlen csodát. A szél hordozta méhében. elfogadva azt. Az. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. 12. 8. . hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. Annak a számára. Amit a Nap műveleteiről mondtam. Apja a Nap. Ereje tökéletes. ha a földbe visszafordul. 5. Válaszd el a földet a tűztől. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. gyengéden. 4. és minden szilárdat áthat. Dajkája a föld. fölöslegessé válnak a könyvtárak. mint ami fenn van. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. aki teljességében megérti ezt a szöveget. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Ez a világ első anyagának forrása. Ez azonban nem a szöveg hibája. 7. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. A földről az égbe száll. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. 10. hozzáértéssel. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. anyja a Hold. ami lenn van. ugyanaz. 15. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. Annak. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. 9.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. befejeztem. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. mert a világ tudásának három része birtokomban van. hanem megértőképességünké. 11. lett minden teremtett dolog. aztán pedig a földre. 14. 13. Biztosan vannak. 3. és ami fenn van. ugyanaz. 6. És ahogy minden dolog az Egytől származott. eredménye csodálatos lesz. a durvát a finomtól. Aki azonban veszi a fáradságot. Így teremtették a világot. ami lenn van. ami ezt a módszert követi. birtokában lesz a bölcsesség egésze. s ez elegendő ok lesz számukra.

a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. ugyanaz. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. fenn és lenn. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. . amelyek körül atomrészecskék köröznek. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. hogy az univerzumban mindenütt. ami ez alatt vagy e fölött van. Manapság tudjuk például. és ami fenn van. úgy lenn”. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. ugyanaz. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. Minden. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. elképzelnünk azonban lehetetlen.” Ez a tézis. a hermetikus filozófia kulcsa. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. ami lenn van. Az a feltételezés áll mögötte. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. Megismerésünk rá van utalva. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Így érted meg az egyetlen csodát. csak segédeszközzel. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. mint ami fenn van. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. „az égben és a földön”. amely így szól: „Az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Az analógia törvénye: amint fenn. ami lenn van. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. úgy lenn” zseniális formulája. a „közepes” nagyságrendre. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. az emberi.

hogyha kockát vetünk. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. öt vagy valamilyen más szám. hogy X. hogy a véletlen profi védelmezői. Sem a tény nem véletlen. Hiszen végül is egy . kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. sem az az időpont. hanem törvényszerűen fog leesni. az eredmény véletlenül lesz három. a véletlennek nincs helye benne. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. akkor X. úrnak éppígy nem véletlenül. A véletlen. Még egyszer: véletlen nem létezik. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. az ugyanis. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. mégsem riad vissza attól. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. A statisztikus ugyanis azt gondolja. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. Ugyanez érvényes világunkra is. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. Ha ez a kő történetesen X. minden kozmoszt káosszá változtat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Az „amint fenn. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. nem üti el véletlenül az autó. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. úr fejére esik.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. Az már megint csak a sors iróniája. s működése is e törvények betartásától függ. akkor az nem véletlenül. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy a törvény létét tagadjuk. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. úr fejére esett egy kő. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. Ha létrehozunk egy komputert. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. és így tovább. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. Nem véletlenül beteg az ember. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. amelyben ez történt. Minden esemény mögött egy törvény áll. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk.

”* Test.” (A kiadó) . amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. odaesés). hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. hogy megismerhesd Istent. egyes eredményekre épül. mind nagyban. Azt jelzi. ami az emberrel törvényszerűen megesik. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. hogy mi. A világ szemlélése arra késztet bennünket. mind kicsiben. Ez korántsem magától értetődő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. hogy eredetileg más értelme lehetett. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. hogy kozmoszról beszéljünk. „amint fenn. és tanúsíts önmérsékletet. (Véletlen németül: Zufall: megesés. és fordítva. emberek. annál helyesebb lesz az eredmény. úgy lenn”. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. nincsenek alávetve semmilyen * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. hogy törvényszerű. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. először az emberi testtel találkozunk. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. és. Hasonló a darwinista logika is. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. annak is érvényesnek kellene lennie. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent.

a halottban nem működik többé. sem nem függ ezektől. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. az az instancia. elimináció. hogy képes az anyagot koordinálni. Ha ez az élő ember esetében nem így van. hanem a tudomány terméke. Bár nagyra van szakterminológiájával. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. s azt is tudták. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. hiszen ha lényegi kritériuma az. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. régebben használt fogalom neve: lélek. mintha ismerné a lélek természetét. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. nehezen lehetne ő maga is anyag. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. 1. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. Ennek egyenes következménye. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. sőt annak mélységeit és rétegeit is. Köztudott. A lélek olyan instancia. Kézenfekvő tehát. érzékelő individuumot éli meg önmagát. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. Egy másik. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. Ez a valami azonban nem a lélek. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. Születésétől haláláig mint létező. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. Mindenki tapasztalatból tudja. nem anyagi instanciát értünk. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. amiből következik. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. amivel azt a látszatot kelti. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. hogy . az élete tűnik el. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). A lélek tudat. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 összefogó koncepciónak. A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. ezen olyan önálló. individualitás.

tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. minden növénynek. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. Ebből arra a következtetésre jutott. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. kifejlett növény formáját. A macska tehát saját farkába harap. szorongások. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. hallottak és érzékeltek”. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Úgy gondolják. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. ha egy mai kutató. ahol alaki folyamatok zajlanak le. hogy tevékenykedjék. hogy mindenütt a természetben. mint például az amerikai dr. annak csupán eliminációja. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. amely az élő szervezetet körülveszi. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. 2.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. A pszichológia psziché. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. Ebben a láthatatlan. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. minden embernek lelke van. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. Minden állatnak. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. konfliktusok és komplexusok helye. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. az információ azonban soha nem anyagi természetű. Harold Saxon Burrnak.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. legújabb kutatási eredményei. nehogy valaki a génekben keresse az információt. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. ahol mindent továbbra is láttak. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. . Végül említsük még meg.

Az ember életet sem teremteni. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. lélek és szellem hármasságából áll. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Az élet szintén nem állhat anyagból. mint „az élet”. egy élet van. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. amely minden élőlény sajátja.ilyenkor élünk. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. sem elpusztítani nem tud. A szerv is egy individuális egység. Ha „földi életünket” befejezzük. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. anonim. Csak egy szellem. s ez nem más. aki egy légynek tulajdonít tudatot. Részt vehetünk benne. mint az emberé. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. ez az az „isteni szikra”. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. hogy miben rejlik az ilyen . ellentétben a lélekkel. lélek. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. Az élet olyan minőség. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Ennek ellenére óvakodjunk attól. bár felmerül a kérdés. Az élet nem lehet azonos a tudattal. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. mint például a szervek egységeire. Önmagát egységként érzékeli. hogy minden szervnek individuális tudata van. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. Sokkal inkább azt mondhatnánk. szellem. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . hátra van még egy igen fontos fogalom. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. nem magával az élettel. személytelen. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. Az élet (szellem). Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól.

Ha nem így volna. A máj szintén önmagába zárt egységként. mint sejteknek. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. újabb egységekbe ütközünk. csak hullát látnánk. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. szintén az a feladatunk. individualitásként érzékeli önmagát. hanem egy halott égitesttel. Sajnos. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. hamarosan tudatára ébredünk. Hozzá kell szoknunk végre. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. szaporodni képes. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. a naprendszeré. Egyedüli és kizárólagos feladata. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. Feladata. Minden lénynek. amely hamarosan elveszíti formáját. része egy nagyobb individuumnak. amely nemcsak testtel. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. hogy saját létét megőrizze. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. és személyes szabadságvágy ébred benne. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. Ha ehhez nincsen kedve. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. mint individuum. hogy . a Föld is individuális intelligencia. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. ráksejtté válik. Amint a sejt. Az. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. mert egyébként a fölérendelt individualitás. hogy nekünk. felbomlik a halott égitestek teste is. s individualitást mutat. hanem tudattal is rendelkezik. Igyekeznünk kell tehát. rosszul érezné magát. A sejtek egyenként szintén individuumok. inkább megpróbálja őket eltávolítani. vagy hál' istennek. Ha ez nem így lenne. az embernek. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. hogy tudata is van. amelybe ő (a máj) integrálva van. a szervnek. amelyeknek a neve sejt. amely élve fejlődik. az ember. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. Minden testnek – legyen az kő. kétségtelen tehát. tudata van akkor is. és így tovább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. A sejt él. Mint a többi égitest. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot.

ha megsemmisülünk. . ne csodálkozzunk. Hiszen: amint fenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. úgy lenn.

több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Mesmer arra a következtetésre jutott. mert az első. 4. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben . pusztán azért. hogy most mégis miért tárgyaljuk. Friedrich Anton Mesmer. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. sőt a Bibliában is. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. Azt. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Paracelsusnál is megtaláljuk. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. Az animális itt azt jelenti: „élő. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. G. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. aki a mágnessel szép sikereket ért el. hogy az emberben is van valamilyen erő. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. 3. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. akik okkultizmussal foglalkoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. 2. aki teljesen felfogja. Mesmer. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Utoljára. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. Azokat az embereket. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. lelkes”. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van.

hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. „akinek az volt a tragédiája. akit legalább annyian tiszteltek. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. Párizsban élt. Jogos az a bűntudat. eljön lassan az a nap. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Braidre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 az emberi kéz ereje között van. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. Bécset el kellett hagynia. térjünk most át az angol szemorvosra. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. mint ahányan gyűlöltek. nyomorban halt meg. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül . s végül magányosan. azonban teljesen tévesen. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. A magnetizmus önálló kezelési módszer. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Meglehetősen ostoba dolog. s bizony ma sem érti. magnetizmusként interpretálta őket”.

a szuggesztió áll. Visszatért Bécsbe. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. körülbelül húsz centiméterre van. Sigmund Freud fiatal. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. amely enyhén szemmagasság felett. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. amely számára további. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. Miután akkoriban. és Charcot-t is Párizsban. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. Elméletük középpontjában. mégis. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. mint a hipnózis lényegi faktora. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. mint a zenéhez. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 olyan fényes tárgyat fixál. A . melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. mint minden más pszichózist. kézenfekvő volt. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság.

amelyet tehát emlékezetében elfojtott. hogy a páciens elfelejtett. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. a hipnotikus álom indukciója. hogy erőltessék meg magukat. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. ébresztés a hipnózisból és 4. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. például egy tollat. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. és attól is. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. 3. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. amely a hipnózis során történt. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. kísérletek hipnotikus állapotban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. Ez az első szakasz változó időtartamú. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. hogy első hipnózisról van-e szó. hogy verbális úton fáradtságot. a . 2. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. Azt gyanította. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. amelyre az érintett nem akar emlékezni. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. álmosságot szuggerálunk. korongot. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel.

az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. Bár teljesen ébren van. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. hogy melegszik. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. A hipnotikus kísérletek határtalanok. amit akarunk. Lehetőség van arra. hogy a jobb kar merev. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. ennek csak az a feltétele. amelyben embernek nyoma sincs. és egyre nagyobb a hőség. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. hogy elviselhetetlenül hideg van. nem is zavarja a hipnózist. de arra is. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. s azt szuggeráljuk. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. Az igézet csak úgy oldható . hogy inzulint kapott. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. hogy egy. s valamilyen jelzéshez kössük. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. mégsem tudja a jobb karját mozdítani. a kísérleti személy verejtékezni kezd. így mozgásképtelen. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. Ha viszont azt mondja. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. ha háromszor tapsolunk. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. hogy az egy darab izzó acél. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. amelyeknek értékeiről.

amit most megbeszéltünk. hogy kopognak az ajtón. kivitelezésre kerül éber állapotban is. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. Ezért aztán. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. mind az angyal valódi.. és csak beöltözött. (. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. Gyanakszik. miért teszik éppen ezt vagy azt. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 fel. ha elhangzik a három taps. Most én felébresztem önt. pihentnek érzi magát. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. hogy csak utasítást hajtanak végre. A Mikulás beszélni is fog. hogy mit csinál. hogy valaki tréfát űz önnel. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. Minden megbízatás. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. semmire sem fog emlékezni. beszéd). hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. Az itt leírt szuggesztió igen komplex. se nem hallani semmit. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. mind optikai (Mikulás. Ehhez jön még a szuggerált kétség. Abban a pillanatban viszont.. hogy ellenőrizze. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. hogy miért teszi. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. amikor meglátja. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. hogy mind a Mikulás. de nem tudja. a kísérleti személy tesz valamit. hogy rágyújtok egy cigarettára. tökéletesen frissnek. hogy mindent azért tesznek. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. hallja. a jelenség kritikája. Gyanakszik. ajándék). s minden úgy fog történni. mert meg akarják tenni. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. amelyet a hipnózis során adtunk. ahogyan azt elmondtam önnek. Abszolút éber. hiszen nyár van. valódi-e. Egy másik. Odamegy az ajtóhoz.. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. . bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. hogy valaki tréfát űz önnel. mert egyszerűen tennie kell. angyal. bár valójában se nem látni. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. elfogadható okot találjanak. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell.. sosem fog eszükbe jutni. mert mind akusztikus (kopogás. Emiatt meg is érinti a Mikulást. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. meghúzza a szakállát.

másnap kialhatjuk magunkat. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. sőt azt is. különböző intenzitással. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. Tudjuk. sem az előadást követő vacsorára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. hogy szombat este van. a függöny felemelkedik. hogy mások is jelen vannak. . hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. a darab elkezdődik. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. Előadás után talán még beülünk valahová. egy pillantásnyira a programfüzetet. mi is tulajdonképpen a hipnózis. Mindenki ismeri azt a jelenséget. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. Csak amikor lemegy a függöny. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. A terem elsötétedik. és kivilágosodik a nézőtér. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). mert az kívül kerül érzékelési zónáján. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. Ugyanerre az effektusra építünk. hogy mutatunk neki valami érdekeset. benyomások sokasága kavarog bennünk. ami körülöttünk van. Ez mindennapos folyamat. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. Az előadás még nem kezdődött el. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. hogy színházban ülünk. s mind a tudatból. nem gondolunk hétköznapjainkra. Képzeljük el. Gondolatok. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. Szó szerint elfelejtjük. a szomszéd székeken ülők öltözékét. s a cselekmény leköt bennünket. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. de állandóan megtörténik velünk. megfigyelések. a hangszerek hangját. amikor egy megsebesült. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. találjuk magunkat ismét az „itt és most”ban. így sok mindent érzékelünk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. Az embereket. a színház belső terét. hogy egyáltalán színházban vagyunk.

amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. illetve lézersugár). s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Képzeljünk el egy óriási szállodát. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Ezekben az esetekben ugyanaz történik. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. s új. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. biofeedback stb. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. szívverését és így tovább. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. hipnózis. vércukorszintjét. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. Ilyenkor történhet meg az is. mind másoknál. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. amelynek termeiben zene szól. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. autogén tréning. mint a teljes felület megvilágítása esetén. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. a hormonok kiválasztását. Ugyanez történik a hipnózisban is. de lyukat is égethet a felszínbe. ahol a magnetofon működik. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. s egy új. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. gyújtólencse. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. . a fény koncentrálódik. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. a tudat beszűkül egy pontra. ahol a dolog átcsap ellentétébe. míg a felület többi része sötétbe merül. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. Ha valaki bejuthat abba a terembe. az egész test verejtékezni kezd. Ha koncentrálunk.

ezért nem is gyógyíthat egyik sem. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. amit gondol. Az ember ugyanis az. így nagyjából ugyanazon a szinten van. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. gazdagságot szerezni. tulajdont. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. az talán csak a könyv végére lesz világos. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. Ha ezt a hipnózisban egy új. Ezek a módszerek azt tanítják. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. mint mondjuk a sebészet. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. aki egyébként nem volt orvos. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 A hipnózisterápia Az előzőekből következik. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. Szándékosan mondok „szimptómát”. pénzt. és így tovább. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. kívánatos programra cserélhetjük fel. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. amelyet couéizmusnak neveztek. A következő mondás sokkal közelebb áll a . Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. megszűnik a szimptóma. Abból indulunk ki. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. nem állja meg a ráépített módszer sem. örök egészséghez jutni. Mivel ez irányítható. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. mely elfoghatja azt.

Coué is. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. csak a valódi viszonyokat rajzolta át.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 valósághoz: „Az ember nem az. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. azzal a különbséggel. mint azt a mai orvostudomány teszi. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. mint inkább az ember saját belső programjaitól. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. hogy a betegségek eltűnjenek. amellyel egészséget.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. mint bárki más. Példánkban a tíz ember . Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. Nem vonjuk kétségbe. hogy valamely cselekmény hatékony. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. hogy jogosult lenne. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. hanem az. Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. aminek kigondolták. Ha tíz másik ember társaságában van. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. hiszen mindig hazugság. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. amit gondol. a betegség problémájával azonban nem adekvát. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. hogy lásson mindenkit kopasznak. hogy mindenkit kopasznak lát. még távolról sem következik. Bár ez szeretetre méltó gondolat. Abból. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. fontos felismerésekre juthatunk. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. akkor az ő azon meggyőződése. hogy a többiek kopaszok.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

35

jobb helyzetben van, mert övék az abszolút többség. Kézenfekvő, hogy azt feltételezik, emberünk nem egészen normális. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek, s hozzuk őket össze csak két másikkal; ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket, de kettő állítani fogja, hogy mindenkinek haj van a fején. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk, hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk, ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba, hogy nincs minden egészen rendben nála. Gondolkozzunk el ezen a példán, hogy felismerhessük, milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés, az objektivitás, a valóság fogalmával, s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. Először tehát azt kell megtanulnunk, hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról, az illúziók, szemfényvesztések világáról, a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik, Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel, hogy semmi sem valódi, amit látnak, csak árnyék. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik, illúzió áldozatai. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel, ha elhagyjuk a barlangot, de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt, látóvá leszünk. Ha viszont nem viseljük el, úgy tévedésbe esünk. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel, mert közben röviden láttuk a valódi fényt. Azt a tévedést, amely az igazsággal való találkozást követi, manapság neurózisnak nevezzük. A neurotikusok többet éltek át, mint azok, akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk, hogy az ember programjai terméke. Az a tény, hogy minden érzékelés, vélemény, nézet, beleértve a kritika képességét is, tetszés szerint lecserélhető, azt bizonyítja, hogy mindezek programok. Az ember programok terméke, s ezen felül van még egy speciális program is, amely szerint: „Azért teszem ezt, mert így akarom.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját; azt akartam bemutatni vele, hogy még a kritikus megfontolások, a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. Az ember azt hiszi, hogy tesz valamit, holott tétetnek vele. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne, azt mondaná: azért repülök, mert repülni

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

36

akarok.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel, mert szokatlanok. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat, ezek azonban szokványosak, így kevésbé feltűnőek. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. Amíg azonban alszik az ember, nem állapíthatja meg, hogy alszik. Amíg alszik az ember, azt sem állapíthatja meg, hogy a többiek alusznak-e. Amíg alszik az ember, nem ismeri fel azokat, akik ébren vannak. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük, hogy aludtunk, hogy majdnem mindenki alszik, de vannak néhányan, akik ébren vannak. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól, melyekben, mint a gépek, hipnotikus utasításokat hajtotok végre. Az emberlét olyan terv, amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot, s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. Látványa szokatlan és idegen lesz, mégis ez az a valóság, amelyről titokban mindenki álmodik. A hipnotizált ember rab, láthatatlan fonalon függő marionett, csak saját, siralmas valóságunkat példázza, tükröt tart elénk, akik még nem váltunk tudatossá. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. Az ezotéria felrázza azokat, akik már nem alszanak olyan mélyen, akik képesek kinyitni a szemüket. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért, hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni, ne gondolja azt, hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –, hiszen a valóság mindenütt jelen van.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

37

A VALÓSÁG POLARITÁSA
Minden kettős, két pólusú, mindennek megvan ellentétében a párja, egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak, csak mértékükben különböznek; a végletek találkoznak; az igazságok csak féligazságok; s az ellentmondások összhangba hozhatók. Kybalion

A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét, sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. Utunk célja a polaritás legyőzése. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az, ami reggel négy, délben kettő, este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani, arra pusztulás, megsemmisülés várt. Oidipusz tudta a választ: az ember. Kisgyermek korában négykézláb mászik, élete delén két lábon jár, s öreg korában harmadik lába a botja. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért, mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Ez a kérdés azonban több ennél; az emberi út fő állomásairól szól. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni, az szó szerint halálos. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma, az ember keresztje. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –, ezt szimbolizálja a kettő. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe, ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat, s egy harmadik világba lépünk. Az örök életet az éri el, aki ezt a feladatot megoldja. Kezdetben túl egyszerűnek, túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye, így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. Az emberben minden, amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed, két pólusban nyilvánul meg. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. A számszimbolikában ez azt jelenti, hogy az

Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. jó és rossz. A végtelenségig folytathatnánk a sort. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. A pontnak tehát nincsen dimenziója. sem felületi kiterjedése. ezek az ellentétek kizárják egymást. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. ha mégoly kicsivel is. A ritmus minden élet alapmintája. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. úgy lenn. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. férfi és nő. az életet pusztítjuk el. mint már mondtuk. s konkrét esetben megszoktuk. A valóság egységekből áll. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. amint fenn. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. alá van rendelve a kettőnek. azt minden további nélkül. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. fény és sötétség. ha lenne. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. létük egymástól függ. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. dúr és moll. Van plusz és mínusz. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. hogy kilégzünk. vagy sötét vagy világos. hogy nem is létezik. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. elektromos és magnetikus. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. tehát „mind- . Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 egyes szám elgondolhatatlan. hogy azt hisszük. A ritmus mindig két pólusból áll. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. savas és lúgos. amíg nincs a kettő. Ha elpusztítjuk a ritmust. Ha belégzünk. Gondolkodásunk hibája. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. gömb vagy kör lenne. Valami vagy nagy vagy kicsi. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. vagy jó vagy rossz. Hiszen.

hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. a céllal ellentétes irányba. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. Nem akarják felfogni. eltűnik a másik is. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. és fordítva. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. semmi nem esik olyan nehezünkre. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. hanem lehetőleg mennél hátrább. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. nem tanulhatja meg az életet sem. mint véleményünk megváltoztatása. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. nézeteinket. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. Az élet ritmus. Az emberek egészségesek akarnak lenni. az tudja. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. hogy . A fixáció megakadályozza a mozgást. az dobás közben nem a cél irányába. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. Aki megértette a polaritás törvényét. meg kellene állapítanunk. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. tehát mozgás. ha alávetjük magunkat a törvénynek. A módszer lényege. Aki nem hajlandó kilélegezni. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. elpusztítjuk az egységet. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. s a betegségek ellen fordulnak. hátra hajlik. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Az egyik pólus a másikból él. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Úgy tűnik. amelyek egymásból élnek. amíg tartásunk. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni.” Krisztus is azt tanítja. nem lélegezhet be. Ha kiküszöbölöm az egyiket. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. ezért életellenes. Állandóan közvetlen utakat keres. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. Mindaddig. sohasem „vagy-vagy”. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. az akadályozza a fejlődést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 mind”. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált.

Minden . „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. a kijelentés tökéletlen. akkor nem hullám. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. ami létezik. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. Ha a fény hullámokból áll. és olyanokra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. Ha viszont részecskékből áll. Az ősi tanok. A fény hullám is. Az lett a tudomány végzete is. A fénysugár természetét illetően két. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. amely a valóságra vonatkozik. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. részecske is. Ahhoz. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. hogy az ember teljesen determinált. Vagy-vagy. joga van a létezéshez. Időközben aztán kiderült. Minden korban szenvedélyesen vitatják. hogy hibás a kérdésfeltevés. Így a fény hullám. s a kettő látszólag kizárja egymást. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. nem áll részecskékből. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. és egyszersmind teljesen szabad. a másik a részecskeelmélet. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. mint például a Tao te king. Így bármely kijelentés. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. hogy a teljes igazságot leírhassuk.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. hogy mindennek. vajon az ember szabad-e vagy determinált. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. csak részkijelentés lehet. mégis való. Itt sem veszik észre. A polaritás törvényéből az következik. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. paradoxon. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. s felismerjük. Az egyik a hullámelmélet. Bár ennek a két. amelyeknek szabad lenniök. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz.

Ha szembeszállunk a valósággal. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. s örökké jót mível.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 manifesztációnak megvan a maga értelme. amelyek már manifesztálódtak. többé nem tudok belélegezni sem. sem nem rossz. Ha valami ellen foglalunk állást. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Ebből nem következik az. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. mely örökké rosszra tör. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. Így például a magány sem nem jó. Az egyik ember szenvedésként éli át. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. sem nem kellemetlen. csak annyit jelent. amelyek még nem váltak valósággá. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. s a rossz televénye a jónak. vagy az. sem nem kellemes. egyébként nem történt volna meg. a jó kikényszeríti a rosszat.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Csak éppen azt nem vesszük észre. Ha például egy gyilkosság történik. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. egyébként nem jöhetne létre. Önmagukban a dolgok értékmentesek. * Jékely Zoltán fordítása. . neutrálisak. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. az a valóság részévé lesz. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. s ezt mi nem téphetjük szét. megvan a maga értelme és oka. hogy elismerjük a valóságot. s olyanok közt. Az. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. hogy az ellentéte mellett vagyunk. Aki ezt nem tudja elfogadni. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. semmi értelme. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. elválaszthatatlan egységet alkotnak. az többnyire azt jelenti. megszűnik a pozitív pólus is.

s mégse válunk tétlenekké. Azt gondolják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. többnyire észre sem veszi. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. s azok alakítják őt. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. ha soha nem találkozunk velük. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. akikről úgy gondoljuk. s . egyre több nyugalom és béke költözik belénk. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. amelyekről az a véleményünk. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. hatalmat akarnak gyakorolni. személyeket. csukjuk be a szemünket. Az érettség jele. ha valaki történni enged valamit anélkül. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. s hagyjuk. hogy minden. mások játékszerévé válnak. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. s jobb lett volna. ami van. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. ahogy van. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. amikor elfogták. Az az ember ugyanis. jó. ugyanez a másik számára fölösleges teher. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. ha nem éltük volna át őket. attól. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. a mögöttünk lévő évek eseményeit. mert van. hogy azonnal bele akarna avatkozni. hogy „kicsodák”. tudatosítsuk magunkban. aki azt hiszi. hogy jobb lett volna. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. hogy ez az egész úgy. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. s ebben reménytelenül tönkremennek. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. meg akarják „mutatni”. s ezzel csak azt bizonyította. ha követik ezt a szabályt. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat.

megszabadul a belső nyomástól. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. Az emberiség közös szokása. Ha erősebben nyomjuk. mert „a fal nyom minket”. s közben panaszkodunk. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. s ha ellenállásunk csökken. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. Aki elismeri a fal létjogosultságát. igaz. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. hogy „már rég megbékéltünk velük”. hogy nyomnunk kell a falat. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. Ez azonban tévedés. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. a fal is erősebben fog visszanyomni. hogy mindarra. de aki rendszeresen gyakorol. annak már nem kell azt nyomnia. Ténylegesen az a benyomásunk. a fal sem fogja őt háborgatni. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. hogy visszanyom. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. érezzük. Hagyjuk. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. ahogyan történt. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. azt fogja tapasztalni. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. amelyekkel „hadilábon állunk”. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. aminek nem volna szabad lennie. hogy egyre könnyebbé válik. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. hogy elengedjük a falat. hogy levesszük a kezünket a falról. ahol vagyunk. a külvilágban keresi a . A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. mintha a fal nyomna bennünket. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. még ha úgy gondoljuk is. elég bátornak kell lennünk ahhoz. Ez a helyzet úgy oldható meg. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. intellektusunk ne működjék közre ebben. hogy minden úgy történt. s lassan hálásak leszünk.

hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. ezáltal nyújtja mindazt. amit mások csak ígérgetni tudnak. jelen van a másik is. amikor fellép az egyik. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. amit az ezotéria e témában kínál. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. az mindenképpen közös bennük. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. hiszen csak annyit mondanak. Sőt. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. összefüggések megfigyelésén alapul. nem a nevelés határozza meg a felnőttet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 vétkest. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. Minden elmélet ugyanis. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. egy ponton tévednek: mindaz. Bárki mesélje is el sorsát. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. Ezek a korrelációk stimmelnek. hogy a korrelációkat . amely lehetővé teszi. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. hogy minden olyan esetben. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. kiutat mutat a betegségből. amit ők bizonyítéknak tartanak. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülőgyermek viszonyban keresi. Minden területen arról beszélünk. amelyek formálják az embert. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. viszont megmutatja. Nincsenek olyan környezeti befolyások. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. ezek pedig csak korrelációk. Akik azt hiszik. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. amelyek betegséget okoznak. Korreláció az. amelyet a szociológusok tömege terjeszt.

amit mi állítunk. Semmi sem érzékelhető. sosem pillanthatnánk meg a Napot. azt hiszi. de ha ebből azt vezetjük le. hogy a valóság egészét ismeri. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. Ezért hiszi mindenki azt. amelyre rezonáns. Nem vitatjuk. Az a rádióvevő. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. amely bennünket is foglalkoztat. ahogyan mi nevetünk azon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 kauzalitásként interpretálják. Aki például olvas egy könyvet. mert” lesz. mindenkori tudatállapotától függ. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. hogy ezek a vírusok a betegség okai. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. amikor évekkel később . hogy a Föld korong alakú. Ha ez nem így van. ami kívül van rezonáló képességünk határain. hiszen nem képes érzékelni. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. hogy nincsenek külső befolyások. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. holott az. nem tartozik a „világképéhez”. Ahhoz. s ha nem lenne bennünk isteni erő. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. hogy teljesen megértette. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. amelyik középhullámra van beállítva. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. ez hozza olyan helyzetbe. hogy egy ember valamit érzékelhessen. nincs semmi más. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. akkor az is”-ból suba alatt „azért. amit ismer. a hangvilla számára a hang nem is létezik. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. A megfigyelt „ha ez. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. s hogy azon kívül. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé.

amelyben mindenki csak saját látványában részesül. mert az igaz. sőt. megtehetem. Ugyan . Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. „jobban értjük”. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. hogy megszokott legyen. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. s így a tükröt is ripityára töröm. amelyekkel affinitásunk van. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. Miután az évek során tudatunk kitágult. aki azt hiszi. Csak olyan eszmékkel. Ha valakit elgázolnak az utcán. gondolatokkal. emberekkel. objektív. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. ez nem változtat azon a tényen. hogy ezért jól lehordom. amelyekre rezonánsak vagyunk. aki mégis. amihez neki magának affinitása van. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. az ellentétek fokozódnak. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. különben nem tapasztalhatta volna meg. Nem nagy ügy. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. együtt fog velem szitkozódni. főnökeink jogtalan húzásaival. míg végül behúzok ennek a konok pofának. vagy. amit olvasunk. és sehol egyetlen győztest. az téves viselkedési formákba kényszerül. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. a társadalommal és sok minden mással. A környező világ mint tükör Tudom. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes. Ha reggel belenézek a tükörbe. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. nem is került volna bele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 újraolvasunk egy könyvet. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám.

amilyen. mégis használjuk. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. mert minden. hogy ő maga is fukar. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. Mindenért „harcolunk”: a békéért. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. új programra lesz vevő. A kulcs mindenkinek a kezében van. Elfogadná. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. s lám. amelyekkel konfrontálódunk. mint a mező zöldje. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Egyébként nem zavarná. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. Az egyik legjobb önismereti módszer az. akkor az olyannak mutatkozik. csak azt mutatja. amely nem izgatja fel. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. az emberiességért. . mert az emberi szenvedés is ezekből ered. ami a külvilágból zavar bennünket. amelyek sikerhez vezetnek. hogy megfigyeljük saját környezetünket. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. és amitől nem hagyja zavartatni magát. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. s így egészen más világot lát. csak használni kell tudni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. mind negatív értelemben érvényes. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. s kezdődik a harc a békéért. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. de zöld. ugyanolyan tény. Aki megváltoztatja affinitását. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. mert ez nem érint emberi problémákat. hogy létezik a világban háború. ha ő maga nagyvonalú. Az. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. az igazságosságért. az biztonsággal jelzi. az egészségért. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. és ennek nyilván megvan a maga értelme. mint olyan tényt. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. s azokat az eseményeket. vele együtt az egész világ megváltozik.

amelyben éppen vagyunk. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. magában keresse az okot. Akinek ez nem sikerül. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. rákérdezzünk az értelmére. rövidesen meg fogjuk tanulni. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. hogy mindennek. ami a világban történik. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Csak . Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. amit kívül érzékel. aki ezt felfogja. Ez azt jelenti. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. a makrokozmosz pontos mása. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 Minden ember a saját „világában” él. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. Az ember mikrokozmosz. annál inkább a helyére tesz mindent. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. ezt felhívásként kell értékelnem. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. nyilvánvaló. Minél tudatosabb az ember. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. megtalálja önmagában is. Minden gonosz ember. s megfejteni hozzánk való viszonyát. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. Mindazt. médium. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. ami velünk történik. ez általában a skizofrén betegek sajátja. akik mindent. Bármi történik velünk. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. minden bosszantó esemény csak hírnök. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Ahány ember. Van a pszichopatológiában egy fogalom. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Korunk fő foglalatossága. amely örök törvényeket követ. de a változtatás lehetőségét is. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. hogyan előzzük meg. annyi világ. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. a külvilág. Ha megtanuljuk azt. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. Abban. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. a „vonatkoztatási rögeszme”.

ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. aki ilyen különös témával foglalkozik. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. ugyanerről. ezért világa minden világok legjobbika. s nem jut eszükbe. Aki megváltozik. információval vagy kontaktussal. a legjobb rendszert. Nem keresi a boldogságot többé. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. mert megtalálta – önmagában. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. és felismeri. hogy aki megérett. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. hogy egyáltalán létezik. A képes folyóiratban. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. szintén van egy cikk a témáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 az szabadulhat meg ettől a szorongástól. Az ezoterikus út az örök vándorlás. sőt. ha megértünk rá. . Még éppen azon csodálkozunk. széles e világban keresik a nekik való gurut. Látja a valóságot. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. megváltoztatja a világot is. A világon nincs mit javítani. Így biztosak lehetünk benne. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. ami van. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. a törekvésnek. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. hogy minden jó. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. Ha valóban szükségünk van valamire. s gazdagok sem leszünk véletlenül. s odaáll sorsa elé. hogy létezik egyáltalán olyan ember. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. és ha érettek vagyunk a találkozásra. aki vállalja a felelősséget. alig sejtettük. amelyet olvasunk. annál több javítanivaló van rajtunk. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. ha affinitásunk van vele. hogy jó ismerősünk. ahhoz a guru maga megy oda. az ólomból arannyá nemesedés útja. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat.

kérem az olvasót. mely végzetednek célt ád. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. hangya. pisztráng.. mely élve nő. . elefánt. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. s ez mind a hívek. Azt remélik. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. a rendeltetett formát. a) kutya.. s trónjánál a Planéták. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. krokodil. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni.. medve. Ezért úgy tekintjük. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék.. Megoldás:. Mielőtt még néhány.) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. 4. Így kell lenned. seregély. állott a Nap. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. 2.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál.. 3. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra.

illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot.. fekete. amelyek minden szinten érvényesek. borostyán. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. 2. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. Mondhatjuk tehát. mindig valamilyen információra van szüksége. mint a dolog maga. bányász. mind materiális. szerzetesi cella. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. állatok. Mind az elemek tana.. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. olyan egységeket kell találnunk. . A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. ásványok stb. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. mind a növényvilágban. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények.. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. kövek). kecske. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. hogy formát öltsön. mind az állatvilágban. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. növényvilág. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. Kutatunk azok után az egységek után. A változó összetétel. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. mind pszichés szinten. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 b) ólom.). fog.. Megoldás:.. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. Induljunk ki abból a megfontolásból.

s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. Van tehát valami olyan konkrét dolog. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. hogy helyes-e. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. csak azután valósíthatja meg. mind az ásványok között. y. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. amely mind a növényvilágban. ne vizsgáljuk most. bár most még nem látjuk át egészen. A valóságban ez pontosan fordítva van. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. amely tisztán csak ideákból áll. először a kép ideáját kell megtalálnia. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. Egyelőre elegendő. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. Nem a kép teremti meg az ideát. hogy először ott a kő. A szintek száma korlátlan. z és így tovább. sörrészvénytársaságok. amely különböző szinteket jelöl.. „). Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Tegyük fel. hanem az idea sűrűsödik képpé. Még pontosabban azt jelenti ez. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. Pillanatnyilag teljesen mindegy. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. hogy az x alá rendelt .. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. hangszerek. Ha a festő festeni akar egy képet. Előfordulhat. Úgy gondolják. építészeti stílusok és így tovább). E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). mi ennek a beosztásnak az értelme. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. miben áll jogosultsága. Vegyük tudomásul viszont. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék.

idő (?) ólom. amelyet most x-nek nevezünk. hogy ezt felismerjük. zsurló holló. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. mész borostyán. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. artériás vér gyulladások. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. kőképződés börtön. sebesülések hely kovácsműhely. hideg pusztaság bányászok. magyal. A tudomány .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. kolostor. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. hogy függőlegesen gondolkodjunk. ahogyan ez majd lassan kiderül. rágcsálók izom. jelen vannak. Az a) feladat egyetlen szint. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. öregek otthona. Ezáltal csak az válik érthetővé. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. Ősprincípium a princípium definíciója ég ásvány növény x struktúra. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. temető hegység. impulzus (?) vas csalán állat test betegségek ragadozók. idős emberek fekete. meszesedés. gátlás. kecske csontváz. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. fogak sorvadásos betegségek. ellenállás. harcmező vulkanikus táj katona piros táj társadalmi helyzet szín Fontos. jóllehet. bogáncs. sötétkék y energia.

következtetni tudok arra. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. Ha ezt a megfelelést ismerem. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 úgyszólván kizárólag szintekre oszt. mind más. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. Abból a megfigyelésből. Az „amint fenn. A levont következtetés helyessége ugyanis . hogy ma disznósült lesz ebédre. akkor abból a tényből. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. az emberi társadalomra. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. és minden vasárnap disznósült van ebédre. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. hogy egy tetszőleges. hogy ma templomba kell mennem. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. konkrét szintekre. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

55

egy harmadik közös ponton múlik, mégpedig azon, hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Alapvetően mindegy, hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom, s az is mindegy, hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Így például mindenkit lebeszélnék arról, hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Később még látni fogjuk, hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint, amelyet e célból ki ne próbáltak volna. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk, a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Az égi szint nem keveredik más szintekkel, s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi, hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint, mint a többi, az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét, amelyeket az égbolton képviselnek. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé, hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek, y-nak vagy z-nek hívták, amint mi tettük, persze csak ideiglenesen. Az égitest-nevek szimbólumok jelei, amelyeket nem tetszés szerint választottak; ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. A bevezetőben már említettük, nyilván emlékeznek is rá, hogy minden, ami a természetben található, a test–lélek–szellem hármasságára épül. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja, ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. A lélek jele a félkör, illetve a héj, ez a fogékonyságot, a felvevőképességet, a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja, míg a testnek a kereszt a szimbóluma, amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. Megszakítaná gondolatmenetünket, ha ezt itt most részletesen indokolnánk. Elég, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a szivárványnak hét színe van, hét napból áll a hét,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

56

hét kérés van a miatyánkban, és így tovább. Az ókorban hét égitestet ismertek; bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült, ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja, s szimbóluma egy kör, középen a centrummal. Q. A Hold a lelkit, a befogadót reprezentálja, szimbóluma a héj R. A kereszt (+) az anyag szimbóluma, magában nem fordul elő, mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében, egységben mutatja be. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták; manapság, hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét, a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ), ez mutatja, hogyan dominál az anyag a szellem felett, ugyanakkor a szellem az, ami az anyagot alulról mozgásba hozza. Ennek ellenpólusa a Vénusz T, itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött, de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. Láthatjuk tehát, hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap, a Hold, a Merkúr, a Mars, a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték, és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették, s istenségként tisztelték őket. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég

(i) W
struktúra, gátlás, ellenállás, idő Szaturnusz

(y) energia, impulzus Mars

Az égitestek mint reprezentánsok
Az asztrológia a 7 ősprincípium tana, s ezek rendszere, amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél, akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. Csak a merőben gyakorlati munkánál, a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát, a Szaturnusz nevű égitestet. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad, nem az égitesteké. Az égitestek egy praktikus, de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Aki tényleg ért az asztrológiához, annak idővel már nincs is

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

57

szüksége erre a szintre, mivel megtanulta, s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Így például az asztrológia ellenzői tagadják, hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. Ellenvetésük azért nem találó, mert maga az asztrológia sem feltételezi, hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Az egész zavar onnan ered, hogy még mindig vannak olyan asztrológusok, akik hisznek egy ilyen befolyásban. Sőt közülük egyesek különösen haladónak, tudományosnak tartják magukat, mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak, amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai, a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe, de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. A fenti korreláció csak azt bizonyítja, hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk, ezzel még távolról sem bizonyítottuk, hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. Ne hagyjuk, hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról, hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra, szerződéskötésekre, alapkőletételre és így tovább. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol, amelyek reálisan, abban az időben, amelyre értelmezésük vonatkozik, nem is álltak az égen (lásd tranzitok, direkciók, szolárok és így tovább). Foglaljuk össze: 1. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik, az ideák szintjén ezek azok az építőkockák, amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. 2. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. Így olyan analógialáncok keletkeznek, amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan; mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. 3. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt.

Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). s ezt krómacéllal kombinálják. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. a Hold. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. a Vénusz. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. de nem befolyásolja. a magyalt. a Jupiter és a Szaturnusz. a bőséget. 7. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. a Merkúr. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. úgy lenn. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 4. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz- . a Neptunuszt. – A ford. és ez a magyal. Az a német kifejezés. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. amelyekben minden fekete. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. 6. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. a Mars. Látni fogjuk. Aki azonban képzett az asztrológiában. az expanziót. a „nagy szerencsét”. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. 5. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. de nem okozza azt. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. az Uránuszt és a Plútót. s figyeljük meg ezeket a terveket. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. annak ez világos összefüggés. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. amely szintén ezt a princípiumot képviseli.

Az idő minősége Ahhoz. mennyi idő telt el azóta. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. Az időnek nem csak mennyisége. egy másodperc. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. mikor történt. Manapság azonban alig akad valaki. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 princípium szimbólumláncából ered. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. Régen ez éppen fordítva volt. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. „becsavarodik”. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. „abnormálisan viselkedik”. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. az időkvalitás azt jelenti. Ha az időről beszélünk. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Azt kérdezzük. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. Így egy . az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. de egy évtized is) meghatározott minőségű. azt. minősége is van. meddig tartott. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. Másképpen ez azt jelenti. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. hogy valaki „kiugrik a sorból”. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik. csak akkor. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. és a mennyiségét hanyagolták el. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni.

Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. nagy súlyt helyeztek arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. minden kezdetben ott van a vég is. szerződések kötése stb. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. Ebből származik a „horoszkóp” szó. skopein = nézni). Ez a törvény azt jelenti. Emlékezzünk csak arra. Felhasználták erre az állati belsőségeket. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. hogy megtudja annak minőségét. mint a háború kezdő időpontja. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. megfigyelték a madarak röptét. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. horoszkópot csinálni nem más. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. . Mégis. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. nevezetesen. amelyben kezdődött. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. új magjaival együtt. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. bele lehet szólni. mint „belenézni az órába” (hora = óra. ugyanúgy. A személyes horoszkóp. mint a horoszkópkészítés. Mindig mindenben minden ott van. Mivel régen tudtak az időkvalitásról.

Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. nap mint nap átéli például. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. Azt. hogy reggel felkel a Nap. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. Az ember ugyanis. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. ebből a perspektívából szemléli az eget. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. egyedül az dönti el. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. mint a tarot. este pedig lenyugszik. Véleményünk szerint ez helyes. Ez azonban értelmetlen dolog. Ha * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. mindegy.* Ez így helyes. függetlenül az asztronómiai számításoktól. hogy a Föld a Nap körül kering. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. Ha nem ezt teszi. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. a Ji Csing és hasonlók. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. elveszíti székhelyét. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. tehát teljesen irreleváns.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. . lelkileg gyökértelenné válik. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Minden jós-. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. mint az a funkcionális tudás. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik.

Amíg csak a napórát ismerték. sem azt nem csinálják. csak azt mutatják meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 a mélyére nézünk.” Ebben a mondatban. A csillagok nem kényszerítenek semmire. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. s ez ebből a szempontból jogos is volt. elveszett idő lenne még öt perc is. nem tudták olyan pontosan mérni az időt.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. Ha a fent idézett mondat igaz volna. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. Ma már ezred. s eszébe sem jut. munkája tetszőleges pontosságú. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. kívánnivalót hagynak maguk után. Az itt következő mondás viszont. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. de nem kényszerítenek. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. a mechanikus órával. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. mint később. A horoszkóp olyan mérőeszköz. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. több gondolkodási hiba található. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. azaz vagy stimmel – . Ugyanígy van ez az asztrológiával is. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. amelyet az asztrológiára fordítunk.

amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. ha feldobunk egy tízfillérest. kezdetben az egész testre vonatkozott. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. később felfedezte a fülben az egész embert. a nevelésből. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. a lábában. annál több viszont a vágy. a láb stb. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. mint az égboltból. majd ugyanez bekövetkezett az orr. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 vagy nem. Egy további. ahogyan a magban is benne van a növény. ha sziklaszilárd meggyőződése. vonatkozásában. Első kérdésünk az lenne. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. hogyan ölhetnének meg bennünket. a kezében. mindig csak a sors „végrehajtói”. Ha ilyen eredményeket akarunk. A környező világ a végrehajtó szerv. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. . Ha az asztrológussal megesik. egyszerűbb. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. Mik ezek. a fülében. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. a kéz. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes.

. hogy az a későbbiekben milyen. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. Megvolt az oka. Az asztrológia megtanít bennünket arra. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. itt is elkezdődik valami. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. Megvolt annak az alapja. A születési horoszkópnak – alap. Az igazi asztrológia a beavatás útja. Ahhoz. aki nem ért az asztrológiához. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. kijelentéseik azonosak. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. kuruzslónak az olyan orvost. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. Hogyan is haragudhatnánk arra. univerzális. A horoszkóp azt méri. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. Annak is megvolt az alapja. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. ezért azt is tudja. hogy megismerhessük az asztrológiát. 2. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. s így belülről megbékélhessünk velük. meg kell tanulnunk. Megmutatja azt.vagy személyiségstruktúrának neveznek. s ezt egy ember életútjának nevezzük. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 minden sejtjében. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. amit a pszichológusok karakter. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 3. Ha fordítva szemléljük. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. A horoszkóp az a feladat. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. Minden esemény. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Mind az életre. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. emberek. A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. pozitív vagy negatív sorsesemény). amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. Ugyanez érvényes arra. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. problematikát testesít meg. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. illetve tanterv. azt mondhatjuk. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. s akkor említettük. hogy mi. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. . Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. akkor ráismerünk. be kell töltenie. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. amely egy ember sorsában megjelenik. ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón.

Mindezeket a konstellációkat tanulással. mint az emberre. s oldjuk el. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. sajnos. azt találjuk. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. hogy minden fejlődik. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. A tudomány hajlamos arra. Abban viszont mindenki egyetért. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. hanem konfrontálódniuk kell velük. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. s a környező világtól várják el. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. mint amilyennek lennie kellene. ha nem képes azt tudatába beépíteni. Fontos. s meg kell váltanunk problémásságuktól. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. hogy elhárítsa őket. Beszéltünk már arról. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. ezzel megváltjuk „problémásságától”. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. így azt kívánja tőlünk. sokak számára nem olyan magától értetődő. Mind a tudomány. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Ha egy feladatot megoldunk. A valóságban nincsenek problémák. ami él. fejlődik. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Életünk tanulási folyamat – ez. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. hogy minden. váltsuk meg őt problémásságától. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. .

amelynek semmi sem állhat ellent. hogy álljon sorsa kihívásai elé. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. hogy fixációinkat. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. Abban a pillanatban azonban. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. amely gondoskodik arról. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. Ha viszont tantervről. a sors fog . mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. mint egy fátum. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. Az emberek többsége a második lehetőségre. A tanterv maga bizonyosan determinált. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. amely ezen változtathatna. Ez azt követeli az embertől. Ez viszont úgy hangzik. amikor problémáinkat elodázzuk. Ez automatikusan életbe lép. s minden problémát szabad akaratából. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. tehát be kell teljesednie. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. megpróbálunk menekülni előlük. ezért sokan azt állítják. A tudattalan tanulás. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. a legnagyobb sorscsapásoktól. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. betegségektől sem kell félnünk. illetve feladataink betöltése. hol van az emberi szabadság. hogy újakat sajátítsunk el. A tudatos tanulás. 2. Ha készek vagyunk arra. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. aktív módon váltson meg problematikusságától. hogy tudatunkat kitágítsuk. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). Ez a törvény választás elé állít bennünket. hogyan teljesítsük saját tantervünket.

ez azt jelenti. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. . annál kevésbé fogja problémáját megoldani. s nem választható el egymástól. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. struktúra. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. ha megbékélünk vele. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. amelyet kvadrátnak nevezünk. szükségszerűen megoldjuk. különben nem tudna energiát kifejteni. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. Akárhová kerül. se nem negatív. gátlás. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Nézzünk erre egy példát. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. se nem rossz. A konstelláció tehát: feladat. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. mindig ellenállásba fog ütközni. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. a probléma azonban magában az érintett emberben van. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. az lesz a véleménye. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. hogy amikor ez az ember született. Tételezzük fel továbbá. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Tisztán technikailag ez azt jelenti. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. amely se nem jó. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. azt teszi felelőssé érte. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. Nem is tartja a „saját problémájának”. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. se nem pozitív.

Nem fog nekimenni a fának akkor sem. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. Így aztán megtapasztalja. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. Aki ezt a sportágat megtanulja. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. olyan foglalatosság után kéne néznie. Példánkban kínálkozik erre a karate. amelyekkel felismerhetjük. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. Meglehetősen függetlenül attól. ezt nevezik kiváltásnak. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Így megismerte az ősprincípiumot. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. . Aki ezt a megoldást választja. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. Ezeknek a kézzel. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

70

ha 180 km-es sebességgel vezet. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció, de nem fogja őt veszélyeztetni. Így, lehet, hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben, új dant kap, vagy ilyesmi. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani, milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere, s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. A sors a végeredményben jelentkezik, nem az út minőségében. A sors a tanulási folyamat céljának elérése, nem tartozik a sorsra az, hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik, konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. A „távolról sem” itt azt jelenti, hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető, s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására, ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak, hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mindez nem az egzaktság hiánya, hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek, számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. Később még látni fogjuk, hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet, hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”, ha valaki nekimegy a fának, vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód, amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul, az szenved. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel, a sorssal szemben. Úgy viselkednek, mintha joguk lenne ahhoz, hogy jól érezzék magukat, gazdagok, egészségesek és boldogok legyenek. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra, hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést, hanem azért, hogy fejlődjék,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

71

és képességei szerint szolgálja ezt a világot. Aki tudatosan ezt teszi, meg is találja szerencséjét. Annak, amit mondtunk, semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs, csak a prioritásokat akarja áthelyezni. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. Ez nemcsak joga, de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra, hogy ezt a keresést siker koronázza. Az ember keres valamit, ezt boldogságnak nevezi, ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról, mi is tulajdonképpen ez a boldogság. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel, s úgy gondolja, ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz, boldog is lesz. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját, kiderül; alkalmatlan arra, hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. Aki éhes, azt hiszi, ő lenne a világ legboldogabb embere, ha teleehetné magát. Megkapja a vágyott eledelt, s azt fogja gondolni, hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé, ha egy lakása is lesz. Ha megvan a lakás, egy kertes házra fog vágyakozni. Ha ez is megvan, dicsőségre, elismerésre vágyik. S ha ezt is elérte, egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban, hogy boldog legyen. Kigyógyítják betegségéből, s magányosnak érzi magát, s úgy gondolja, „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. Akkor követjük el a hibát, amikor azt hisszük, hogy a boldogság külső dolgoktól függ. Nem vesszük észre, hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak, ameddig nem a mieink. A boldogságra nem lehet vadászni, s a boldogságot nem lehet birtokolni. A boldogság a tudat, a lélek egy állapota, ezért is beszélnek a németek üdvösségről. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. A boldogság ott nő, ahol az ember harmóniába kerül a világgal. A boldogság ott nő, ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet, hogy szolgálhat. A szenvedés a boldogság ellentéte, így végül is ugyanaz. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla, hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. A szenvedés gondoskodik róla, hogy ne adjuk fel a keresést, megakadályozza, hogy leálljunk. A szenvedés mindig kerülőút, s ezáltal mégiscsak út, amely célhoz vezet.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

72

Asztrológia a reinkarnáció alapján
Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. Láttuk, hogy az élet tantervét, s mint ilyet, az ember sorsát mutatja be. Egy ember életútja születésekor eldől. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Az emberi életben nincsen véletlen. Felvetődik a kérdés, vajon egy embernek, ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna, más lenne a tanterve, a sorsa? Ez így van, más időpontnak más a minősége, ezért más életutat jelent. Azt gondolhatják, hogy jóllehet, nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket, a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz, amely szerint e világon nem létezhet véletlen, a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. A formából megismerhetjük a tartalmat, és fordítva. (Tipikus fiatalkori tévedés, hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát.) A születés formai esemény, amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik, s egy tartalmat reprezentál. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk, hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra, azaz egy tiszta, szűzies lélek, ahogyan a gyermeket elképzeljük, akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk), a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott, amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. Legritkább eset, hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. Majdnem mindig marad valami, amit nem fogott fel, vagy nem oldott meg, olyan ez, mint egy évvégi kereskedelmi mérleg, amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt, hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra, ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának.

milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. se nem igazságtalan. aki a reinkarnációt tagadván. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. nem szabad azon csodálkoznunk. mint amennyi haszna származik belőle. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. az államban keresték. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. Itt derül ki. hogy nem csendesednek el a babonás . Így a csillagok is olyan területté válnak. amely növeli azt a veszélyt. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. a munkahelyen. köztes eredménye. a másiknak olyan horoszkópja. nincs olyan asztrológus. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. vagy a sors akaratának terméke lenne. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. így mondhatjuk. miért van az egyik embernek ilyen. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. Mindenekelőtt akkor.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. a családban. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. amely csak akkor nyílik meg. Így se nem véletlen. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). amelyeket könnyebb. A horoszkóp olyasmi.

hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. mint amilyen az asztrológia. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Akkor következnek majd be a szerencsés események. hogy kicsit átverjék a sorsot. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. győzelmek és így tovább. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. semmire ne vállalkozzék. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. Mégse essen kétségbe egészen az illető. hogy minden feladatába belefogjon. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. . amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. Inkább semmilyen asztrológiát. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. Kérjük. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 szemrehányások. hogy az asztrológia olyan módszer. s itt lesz az ideje. az asztrológusok a horoszkóppal. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. Csak megemlítjük. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. hogy a sorsot meg lehet csalni. meg akarják tudni. s legjobb. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. hogy segítségével átverjük. Ugyanaz a szakadék. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe.

tehát tudatunkba integráljuk. ha valami addig hiányzót. azt . s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. nem akarja megismerni. az áldozott neki. szembesüljön velük. az biztos lehet benne. Azt viszont megteheti. hogy megismerhesse. panaszkodni fog a gonosz sorsra. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. amikor áldozniok kellene.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. s az istenséget magába engedi. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. s nem veszi észre. amelyek még idegenek számunkra. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. amely tönkreteszi. hogy helyet biztosítson nekik. nem ártanak nekünk. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. Ez a formula máig is érvényes. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. valami ismeretlent integrálunk. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. még hiányoznak belőlünk. aki a meghívást nem fogadta el. Aki elébe áll a felszólításnak. hogy bezárkóznak. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. nem bocsátja be. hogy megismerhesse. Az „áldozás” fogalmán azt értik. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. mint vesztes. amelyeket még nem valósítottunk meg. így semmi félnivalója nincsen. hogy az ember tudomására hozza. elfojtják a valóságot. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. A valósághoz is közelebb áll. hogy amit valóban megismerünk. hogy informálja arról. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. megszerethesse. hogy ő maga volt az. amelyekkel szembesülnie kell. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. becsukja ajtaját. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. Aki azonban hallván az istenség kopogását. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. Most térünk rá az asztrológia értelmére. mintha holt égitestekként. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. Ez az a veszélyes pont. Az ember. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni.

A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. tehát függőleges irányban szintet váltunk. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. hogy aki gyűlöl. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. balesetektől tartanak. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz- . s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). a konstellációt beválthatja. megszorításoktól. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. veszteségektől. nem ismeri gyűlölete tárgyát. illetve azok különböző konstellációihoz. ellenkezőleg. A gyűlölet mindig azt jelenti. ezért mindenki szörnyen fél tőle.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 megtanuljuk szeretni is. mert már megismerkedtünk vele. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. Minden betegségnek az a feladata. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. Kiszámíthatjuk például. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. hogy szorongani kezd. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. másrészt pedig. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. hogyan szembesüljön vele az érintett. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. bátorítást kell adnia ahhoz. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnuszprincípiumot. tanácsot. hacsak annyit nem.

azt. Amilyen gyakran csak lehetséges. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. s járjon gyakran temetőbe. ahová egyedül visszahúzódhat. azok is tesznek velünk valamit. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. meg fogja állapítani. klasszikus zenét. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. a partikat. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. szórakoztat. rendezzen be magának egy olyan szobát. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. aminek a bujasághoz köze van. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. hogy ez a valóság egyik építőköve. egyszeri nagy dózisban. temető. analógiás láncából erednek: struktúra. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. figyeljen a rendre. Teljesen áttekinthető. Mindenben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 princípiummal. Ahhoz. Hallgasson komoly. amit tesz. zsurló. kerülje a társaságot. homeopátiás formában. ólom. fekete. Ha ez az időszak elmúlt. vagy koplaljon. Ha teheti. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. nem fog ellenállást kifejteni. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. hogy a halál. hogy tökéletesebbé váljék. ami szétszór. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. halálszimbólumok és így tovább. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. vonuljon vissza ebbe a szobába. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. a magányosság. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. saját életébe integrálja azt. a csönd korábban gondosan került problémájával való . magába fogadja „Szaturnusz Istent”. mindent.

s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. el akarjuk terelni őt a problémájától. a halállal és így . hogy foglalkozzék a halállal. éppen azt ajánlottuk. problémákra is. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. mert úgy véli. jobb. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. Ha ajánlásainkat nem követi. hogy a lemondás. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. ezeket a dolgokat nem kedveli. a magány „nem neki való”. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. hogy egy ilyet rendezzen be magának. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg.) Nem túl színvonalas módszer. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. szabad akaratunkból. milyen halálközelségben volt balesete alatt. éppen ezt tanácsoltuk neki. a beszorítottság. Többször átéli. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. minden szórakozásról. Ebben az időszakban aktívan azt tette. Sokat van egyedül. Hiszen megmondtuk már. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. hogy homeopátiásan kell eljárnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 szembesülés érettebbé tette. Ebből adódik. hogy „hogyan” tanulunk. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. a társaságról. Láthatjuk. s van ideje végiggondolni a dolgokat. mi is azt ajánlottuk. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. inkább eddigi életstílusát folytatja. a magánnyal. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. hogy a tanulás célja determinált. vagy kényszer hatására. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. a bőséges evésről. hogy a végeredmény ugyanaz. csak mi úgy gondoltuk.

amely lehetővé teszi. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. láb. az olvasmányok vidámak. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. a logika. Komplikált elméleteket fabrikálnak. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. hasonlókhoz vezet. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. álmodozáshoz. az intellektus. mert „méreg”. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. az irracionálissal. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. másrészről magyarázat arra is. és egy ezoterikus regényt olvasna. csalás. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. Itt tényleg megteheti azt. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 tovább. a palackzöld szín. akkor neki azt kell felmutatnia. állításainak törvényszerű struktúráját. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. drogok. az illúziót és az ezotériát. A betegszobák tarkák és barátságosak. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. Ehhez az szükséges. az álomszerűvel. a tudat. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. az ugyanígy segítene. amely az analógia törvényére hallgat. . amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. ezotéria. méreg. s nem az. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. álmok. ködösítés. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. víziók. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. tudattalan. mi van élete hátterében. illetve áteresztőképes legyen a felületi. Ahelyett hogy támogatnánk. a konkrét dolgok feloldása. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. ha meg akar gyógyulni. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. víz. Sorolhatnánk még a példákat. Ez valamelyest segít. misztika. minden területen szembeszállunk a sors akaratával.

” Egy csillag mindaddig szabad. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. az egy lesz azzal. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. amíg pályáján mozog. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. aminek neve: szabadság. A szenvedés nem más. s kövesse pályáját. mit is jelent a sors fogalma. mint egy csillag. amely összetartozik. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. Ismerd fel. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. amelyet az vált ki. ahogyan a fény a sötétséget. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. különben érezni fogjuk a súrlódást. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. ha pályájáról letér. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. ami útjába állhatna. aki engedelmeskedik a törvénynek. a belégzés a kilégzést. . Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. és éppenséggel feltételezi. ahogyan azt a legtöbben gondolják. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. nem pedig kizárja egymást. és fordítva. A rabság akkor kezdődik. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. Ha beteljesítjük a törvényt. nem érzékelünk súrlódást többé. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek.

fülelnie kell. Az embernek először el kell hallgatnia. ha azt mondhatjuk: „Uram.” . Sem az aktivitást. amit akarok” éndominanciájából. Ez az aktivitás bizalomból ered. legyen meg a te akaratod.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 hogy nem a saját pályánkon haladunk. s nem az „azt csinálok. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust.

s egyre drágább a betegség. Túlságosan is elnézőek vagyunk. így a vallás ügye. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. A betegség Isten haragjának . e. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. s a betegségeket a vallástól függetlenül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. a papi orvoslással. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. 400. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. A gyógyulás üdvözülés. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. mind a társadalom számára. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel.). A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. csodálkoznunk kell azon. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. pedig attól. Az egyik oldalon. szakított törzse tradícióival. önmagukban kezdte vizsgálni. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Hippokrátész.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 kifejeződése volt. az emberiség betegségét nem érintik. Nem kétséges. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében.” Mivel alaptémánk a sors. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. s a szükséghelyzetben . hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. a betegséggel mint olyannal. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. az az egyes betegség. s a gyógyulás a bűnbánathoz. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. a világban megjelenő betegek száma nem változik. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. illetve ha változik is. amivel viszont foglalkozik. hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. s így békítette meg az istenséggel. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. hogy beteg. hogy valakinek ez és ez a betegsége. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. mint senki más. egy másikra teszi rá. azt kell mondanunk. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. illetve annak konkrét tünetei. Magától értetődik. és anélkül. Ezért írj a Hans Blüher. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. a jó útra téréshez. Azzal. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. Nem mondhatjuk azt. ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. bárki tetteit elítélnénk. A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. hogy tudná. Csak hogy éppen ez a betegség az. tehát e téren nem is változott semmi. Ha az orvos meggyógyít egy beteget. csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk. akkor is. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. ugyanakkor nem vettek tudomást arról.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ezt mindenki csak köszönettel veheti. amivel arra akarunk rámutatni. inkább kísérletnek. mint olyan ellenség. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. a maga idejében-később azonban megszűnik. hogy köze van a betegségéhez. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg. Ezek után ki csodálná. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának. A betegségek mindig információt hordoznak. mint teste hibás működését.. Ezzel a betegség mint információhordozó. hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. hogy betegsége nem más. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. hogy éppen az orvosok . A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. funkcionálisan próbálja magyarázni. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. hanem a betegség. Feltűnő. mint ez és ez. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. hogy értelmére rákérdezhetünk. Ebből következik. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. Kérjük. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. Mindennek megvan a létjogosultsága. megszentelni: heiligen). A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. Legbelül minden beteg ember érzi. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. hogy a betegségeket önmagukból. Értelmetlen betegség nem létezik. hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. s megbélyegződik. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. mert megmagyarázza neki. és annak gyógyítása. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. akit minden eszközzel le kell győznünk. sőt áldása is. s a nappal előkészíti az éjszakát. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. egyre inkább elveszíti szerepét..

sem a sebészek szikéje.. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. a veszteségről soha. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. sem a tabletták. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen. Az orvostudomány második legnagyobb. mert ha belegondolunk. Aki megbékélt a halállal. mint az egyes ember sorsában. hogy betegségével harmóniát alakít ki. hogy másokon segítsenek. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. Aki idegenkedik valamitől. el kell viselnie sorsát. a küzdelem küzdelmet. hogy mi a betegség. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül. Aki felfogta. Az ember csak azért gyógyulhat meg. ha . mert hiányzik belőle a megértés.. mint az élők tudománya. megtanul igent mondani rá. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. kissé gyanúsnak találjuk. ezt szintén megpróbálja legyőzni. hogy nem befolyásolják sem az injekciók. hogy közelebbről megismerje „az életet”. maga gyártotta ellensége a halál. vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. ami ellen „harcol”. amitől idegenkedik. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel. az nincs megbékélve azzal a valamivel. Az első lépés a beteg számára az kell legyen. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt. Hál' istennek – mondom én. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. A segítség tehát lelepleződik. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas. s ez nem más.

mintha az orvosok volnának okai annak. amilyen manapság a miénk. A betegséget szimptómák jelzik. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja. A szimptómáknak jelző funkciója van. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. amilyent megérdemelnek. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. Esetünkben ez azt jelenti. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. amire rászolgál.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. hogy az ember kicsúszott a rendből. az orvos megszünteti. mert nem volt olyan erős a hitük. amely akkor villan föl. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. büszkén bejelentse. hogy megjavította a gépet. s ha e jelzéseket helyesen értjük. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. ha mindenáron. A betegség azt jelzi. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. nem él többé a törvény szerint. s nem tehetünk úgy. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. . miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. hogy meglazítsa a körtét. Alighogy felvillan egy szimptóma. hogy a szimptómákat megszüntessük. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. Csodálkozva kérdezzük. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. A szimptómák maguk nem betegségek. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. Ez az egyes esetekre is érvényes. s ha az elalszik. mint a páciensé. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. hogyan bánjon a sorssal.

megszenteljük. Az embert meggyógyítani annyit jelent. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). vagy következményei-e. hogy igenis vannak olyan gyakorlati . de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –. A gyógyítás mindig papi aktus. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. s persze vannak is. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. mint bárki más. ezért nem indokoljuk részletesen. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. soha nem a baktériumoktól. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. amely őt megbetegítette. Tekintettel arra. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. ez egyre kevésbé tűnik fel. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. Ilyenek mindig voltak. az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „. akik valójában a világot megváltoztatják. közelebb visszük a kegyelemhez. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. Nem tartozik témánkhoz. irrealisztikusnak tűnhetnek. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök.. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. milyen sok a beteg ember. S valóban. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt.. a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. de legkevésbé a bölcsek. kifinomuló diagnosztikai módszerek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Így keletkezik az a paradoxon. a vírusoktól. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak. hogy egészebbé tesszük. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. a mérgektől vagy hasonlóktól. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. bár nem hallunk felőlük. s ezek a kevesek azok. Magától értetődik. és így tovább. amely túl van a tisztán anyagin. mégis sokkal valóságosabbak. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. a szentek. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. Mi azt akarjuk bemutatni. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz.

olyan világos reprezentálására. hogyan is .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 módszerek. mondják. hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. Nemcsak azért. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. mint puszta terápiás módszer. észrevesszük. hanem mindenekelőtt azért. de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt. hogy megállapítsák. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. mert a homeopátia sokkal több. szimbolikusan megkavarjuk. Amióta csak homeopátia létezik. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. meg némi szennyező anyagot. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. hogy aligha lehet benne hatóanyag. Ezzel a csalást le is leplezték. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. és kijelentjük. nézzük meg először. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek.

D 29+9 rész alkohol = Bell. D 1. D 5+9 rész alkohol = Bell. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 1-nek nevezik. hatványozásnak nevezik. s a kettőt összerázzák. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. nem . Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. Az eljárás végeredményét Bell. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. Minden.). D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ha ebből a Bell. megkapjuk a Bell. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. Nos. D 3+9 rész alkohol = Bell. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. ami a D 23-as hatvány után történik. de D 200-as. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 készülnek a homeopátiás gyógyszerek. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 1000es és D 10 000-es hígításban is. mindnyájan tudjuk. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot. Ezt az összerázást. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. mint D 12-es. D 4+9 rész alkohol = Bell. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. kilenc rész oldószert adnak hozzá. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. D 500-as. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. D 30-as. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 2-t. például alkoholt. D 1-ből ismét veszünk egy részt. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. az korántsem jelenti azt. az állatok és a növények világából. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.

A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. az adag mindig 7 csepp. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. A zavarodottság csak nő. ez a magas hatványoknak felel meg. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. ha azt éljük meg. már nem az anyaggal dolgozik. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. . amit felirata ígér. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. Ha már az a tény is problémákat okoz. ha úgy nézzük-. Ellenfelei most örülnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 más. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. mint az alkohol rituális összerázása. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. ebből. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. ha azt hallja. a zavar csak nő. mondjuk. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. vagy 7 globuli. de a terápiában jobban alkalmazható. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. hogy biztos lehessen benne.mindkettő tiszta alkohol. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. s ennyiben. Ha a kémia szintjén nézzük. amely az alkoholt helyettesíti. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. Ezeknél a tejcukor az oldószer. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. minden két órában egy adagot kell bevennie. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . ezek a globulik. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. hiszen ezzel beigazolódott. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített.

. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Ez olyan tény. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. Inkább azt emelnénk ki. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. vászonból és nyomdafestékből áll. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. mint placebo-effektus. Naiv és ostoba az. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. Az is feltűnő. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Mondjuk. Itt azonban szó sincs arról. Ezek annyira egyértelműek. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. Ha így volna ugyanis. és miért. amiről bárki meggyőződhet. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. melyiken van a zene. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. aki akar. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. s nincsen rajtuk felirat. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. hogy a tartalma Európa története. A könyv papírból. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. nem tudjuk megmondani. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. használati javaslat nincsen. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. Ha két kazettánk van. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. és melyiken az előadás. túl sok a tisztázatlan részlet. Az előadás vagy a zene az információ. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól.

Az. aki beteg. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. nem az anyag. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. fém. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. amelyen rajta áll a könyv súlya. hogy mindig az ember az. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. Ha egy tabletta arra tart igényt. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. a laborban nem mérhető. végül kaphatunk egy listát. pontos méretei. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. Általában elsődleges az információ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. Az információ mindig valami nem materiális. másodlagos. tehát nem állapítható meg. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. levegő és így tovább –. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. a pontos kémiai összetétel és így tovább. A . A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. alkalmasnak kell lennie arra. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. a spektrálanalízis eredményei. hogy papírra van-e nyomva. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. papír. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. lemez. mert minden anyag már magában is „beteg”. Fontos maga az információ. A tudat kitágulása információáramlást jelent. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. fa. kő. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. s ez Európa története. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). amely szerint az ember a mikrokozmosz. a hordozó nem olyan fontos. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie.

az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Ehhez azonban az kell. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. Ezt azért hangsúlyozzuk. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. annál magasabb lesz a hatvány. mint egy. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. mint ásvány. hogy az ásvány. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas . a homeopátia lényege a hatványozás. növény vagy állat válik egyedivé. mert a homeoterapeuták egyik. így hatásuk testi kitérőket tesz. a növény. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. lelkében rejlik. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 makrokozmoszban minden princípium. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. s a szabaddá váló információt egy új. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. amely képes azt továbbadni. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. Aki megértette. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. akkor sem történne se több. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. mint egy. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. se kevesebb. Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. az állat stb. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről.

Nem a testen múlik. az nem gyógyszer. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. és hogyan ismerem föl. növény stb.).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 hatványok ellen. hanem az energián. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. hogy mérgező legyen. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. Hogyan tudom megállapítani. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. amelyekre a betegnek szüksége van. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. illetve gyógyhatásának képét. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. a gyógyszer nem látható. Ha az orvos olyan beteget . A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. rátérünk a dolog lényegére. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. hogy attól megbetegszik. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. hogy melyek azok az információk. mint a higanyból. szubjektív reakcióját mutatja. ezzel mindig árulást követnek el. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik.

aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. Nyilván az sem véletlen. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. dacára annak. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. amely képes a beteget meggyógyítani. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. hogy így esetenként a helyes. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. olyan tünetegyüttese van. A . akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. Gondoljunk itt Krisztusra. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. hanem hatványozott formában kapja. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. azaz a megfelelő orvosság. mint a beteg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 talál. aki nem szedett Belladonnát. akkor ez a szer „simile”. így együtt szenvedett pácienseivel. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. Ha egy beteg embernek. ha mérgező. de zuhanó. Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. bűnös formájukban. az a betegnek orvosság. Ha felidézzük azt. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. Az orvos megbetegítette magát. pathein = szenvedni. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget.

hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. megmérgezi magát. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. de a nem anyagi szinten. akinek az a nehéz feladat jutott. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. mert ők maguk sincsenek még megváltva. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. azt megmutatja a kúra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. az anthrax anthraxot. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra.76 grammot naponta. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. vagy sem. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. A betegben az egyik. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. Ezt minden nagy orvos tudta. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. mert az egészségesnek. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. s az ugyanolyan anatómia . de gyógyítást nem. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. A beteggel is ugyanez történik. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). A homeoterapeuta. amire szüksége van. „meghülyül” (Fritsche). Ezért is mondtuk fentebb. mint normálisan – 5. A kapott információ gondoskodik arról. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. A beteg azt kapja. bár hatásokat kiválthatunk vele. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. megbetegszik. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. ezért megbetegszik. s testében materializálódik. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. hogy kitalálja. a szentnek a mérgező az ellenpólusa.

. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. és nem tarka színekre stb. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. de a hatványozástól eltérő módon. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 kölcsönösen gyógyít.

s ez a minőségük. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. hatolj. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. Gyakran értelem nélküli. Néggyel mit érsz? Ötölj. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. három fokot stb. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. egyszerű szójátékra gondolunk. gyökere. kilenc is egy.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. három litert. A matematikában a mai napig érvényesek a . Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. tíz: megmeredj. csak azt árulja el. mennyiségi és minőségi aspektusáról. Beszéltünk már az idő polaritásáról. Ha megértjük a számok minőségét. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. hogy még nem nyert beavatást. Aki mindenáron kerülni kívánja.

Ha helyesen nézzük. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. mégpedig úgy. egy magasabb rend valóságai. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Sem a számokat. csak rájuk találtak. nekifogott a Biblia-fordításnak. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. * A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 tételei. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. nem is ők teremtették. összegzés . csak más szinten. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. Csak kilenc számjegy van. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. Ha ezeket kimerítettük. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. mondhatjuk. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. hogy elemeire bontja. A számok ősminőségek. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. s ezeket addig adja össze. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük.

hogy a számsor hármasával felosztható. Meg kell állapítsuk. 4. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. 4-es. 10. 13.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 A teozófikus addíció abból áll. vagyis 1. Így leírhatjuk. hogy 1 4 7 10 13 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 és így tovább. mert: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. hogy az 1-es. de magasabb szinten. 10-es mind ugyanaz. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 . megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. Láthatjuk. 16. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja.) ugyanannak az egységnek különböző formája. 7. 7-es. 19 stb. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk.

A 2-es a befogadó. s mint ilyen: eredmény. mint például a négy elem. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. hanem az első három keveréke. A Föld azonban nem tiszta princípium. a levegővel és a földdel. a kabbalisták tetragrammatonja. Ez a táblázat önmagában lehetővé . A 3-as közömbös. a püthagoraszi tetraktisz. a magába fogadó. újrakezdés egy új szinten. teremtő princípium. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. az 1-es viszont pozitív (+). Így ez aktív. teremtő princípium. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. a semleges közvetítő a Levegő-elem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 19=1+9=10=1 és így tovább. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. antagonizmus). amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. férfias. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézisantitézis-szintézis. passzív. és így tovább. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. a tűzzel. a nőies princípium. „Jod Hé Vau Hé” tanában. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. a formálható Víz. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. A Tűz. ebből indul ki az impulzus. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). a vízzel. bipoláris.

A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv 1 aktív + Tűz Tejas 2 passzív – Víz Apas 3 + Levegő Vájú tündérek tudni 4 – Föld Prithivi gnómok hallgatni egyensúly eredmény szalamand vízisellő er akarni merni oroszlán (β) skorpió (ε) vízöntő (η) bika (_) sas bika angyal az oroszlán apokalipszis állatai Evangélistá Márk k Szfinx Kabbala Jod János Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak macskaláb sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat Kabbalisztik Azilut us világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: . kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. s csak szimbólumaikban. hogy végső soron minden rendszer. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 teszi azt a felismerést. ami megint csak azt mutatja.

amely bár nem hozzáférhető az ember számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. ott feltételeznünk kell az egységet. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. nem lepődhetünk meg azon. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. Egység nélkül polaritás sem lenne. apa nélkül nem lenne fiú. Ahol kettősség van. ez pedig az egység. az „egy Istennel”. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. Isten annak az egységnek a fogalma. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem .

passzív. Az egyes ott van minden számban. Térben és időben végtelennek kell lennie. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. amíg nincsen semmi. a korlátoltság. Isten átfogja az univerzumot. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. véges és korlátolt. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. de az Univerzum nem fogja át Istent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 poláris. Ebből a definícióból következik. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. Az Isten viszont végtelen. Rajta kívül nem létezhet semmi más. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. nem változtatható. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. mint női. A teremtés hármassága Így születik a 2. Rajta kívül nem létezhet semmi. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. amely tükréül szolgál. ami nem 1. élő. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. szüksége van a polaritásra. ellentétekből álló világ alapjai. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. de ő is ott van minden teremtett dologban. mindenható Istenre. csak kiterjesztése által észlelhetjük. látensen megbújnak benne az összes többi számok. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. akkor Istennek mindent át kell fognia. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. hiszen a végesség. ami nem poláris. ami a valóságban létezik. abban a pillanatban. megteremtődtek a poláris. képzelőerőnk azt. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. tiszta szellem. . mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. megkezdődik a teremtés folyamata. meg akarja ismerni önmagát. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Ha Isten mindenható. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Ezt az eredeti. mert minden emberi elképzelés poláris. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. nem képes felfogni.

azt a tökéletes teremtést reprezentálja. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. . Isten nem lenne többé mindenható. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. Szentlélek. Isten. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. az anyag halmazállapota folyékony. a teremtés nem állhat szemben ővele. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. A teret is átfogja a hármas: hossza. hogy az univerzum valójában nem is létezik. közömbösíti. az következik. mert ha így volna. a zenében ott a hármashangzat. A népnyelvben is a hármas a teljes. széle és magassága van. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Ezért három. Fiú. a hármas egységben foglalja össze. emberekre azonban mindez paradox módon hat. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. vagy a meghasonláshoz vezetne. határtalan. a kén és a higany. annak a 3. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. Számunkra abból. s bár a teremtést önmagából merítette. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. mint az egy. jelenre s jövőre osztjuk. az alapszínek száma három: kék. Isten teremtővé vált. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. szilárd vagy gáznemű lehet. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. Ozirisz és Hórusz. Brahma. amely még nem lépett a materialitás területére. akkor nem lehetne sem teremtő. változó. Visnu és Siva. itt csak azt akartuk érzékeltetni.” A 3-as szám tehát. Ránk. pontnak. Az univerzum véges. három próbát kell kiállni a mesében. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. poláris. s az 1-esből következett kettősséget új. az továbbra is benne marad. hármat találhatsz. még meg nem nyilvánult Isten. Ízisz. sem atya. kiderül. a mindenható azonban végtelen. Isten továbbra is átfogja. sárga. három a magyar igazság és így tovább. hogy Isten önmagából teremtett. piros. Az időt múltra. Ez azonban tévedés. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. magasabb egységben. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. ha kettő lenne. az a vég nélküli antagonizmushoz.

A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. keresztet kapunk. Az „amint fenn. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. A 4-es az anyag száma. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. mind a legnagyobb világban jelen van. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik. az idő és a tér polaritása. ugyanakkor nem is azonosak vele. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. az asztrál-. Így az ezotériában mentális. Mózes első könyvében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 kizárólagos. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. 9 számjegy létezik. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. a lélek és a test. mi a különbség a különböző „világok” között. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. sem valamely részével. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. illetve a fizikai test felel meg. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. mint a megváltást a matériától. szellemi teremtés. előbb meg kell értenünk. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. amelyeknek az ember esetében a mentális-. Az ember is teremt ideákat anélkül. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Ez azt jelenti. tehát 3 x 3. asztrális és materiális szintről beszélünk. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. vagy más szavakkal: a szellem.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben . Ha a kocka felületét kiterítjük. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. csakúgy. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. mert minden szellem. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. hogy ezek rajta kívül is léteznének. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. fejlődése.

és Ádámhoz vitte volna. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. a barmokon. és elaluvék. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. a növényeket.” (Héberül isch = férfi. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. az ember képét éppenséggel. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. hogy látná. 7. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. ki az én csontomból való csont. a fényt és a sötétséget. és uralkodjék a tenger halain.). Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. és az én testemből való test. lelkes lényről olvashatunk. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. az ég madarain. az állatokat és az embereket.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. ischsa = asszony). az ember ősképe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 szóltunk – az eget és a földet. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. ezért még nem is vált anyagivá. Bármilyen gyakran idézzék is. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. 2. I. mint élő. amely ezen a fokon még androgün volt.” A nő teremtéséről végül a 21-23. I. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. amely felé az emberiségnek . szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. mert ez férfi-emberből vétetett. És azt a csontot. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. A Genezis első két kötetében Ádámról. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. 26-27.” (Móz.) A 19. 25. I. Isten már itt megteremti az „embert”. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. az annak neve. az ősideák teremtését írja le. amely még nem esett bűnbe. Csakhogy itt az áll. l. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. hogy egyes. és az égen repeső minden állatokat. így lőn az ember élő lélekké.” (Móz. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép.” (Móz. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. mind az egész földön. 2. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. ez neveztetik asszonyembernek.

A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. amelyben az ember eredetileg élt. még nem lépett be a polaritásba. mindkét nemet magában hordja. lehelet. a másodikban azonban észrevesszük. Ezért is mondják. mely később az anyagi megformálás alapját adja. lélek. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. (Vö. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől.. a polaritás még nem jelent meg tudatában. az ideák szintjén az ember androgün. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. Az utalás. arra mutat. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. míg a második (1. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. majd az asszonyt Ádám bordájából. a második fejezetben egy másik szinten. egy másik világban megismétlődik. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. ami abban fejeződik ki. hogyan formálta Ádámot a földből. Ezen a szinten az ember még androgün. s nem kívülről állítja az ember mellé. hogy az ember. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. tehát legyetek olyan tökéletesek. férfi és asszony egyszerre. s így „lett az ember élő lélekké”. Az első teremtés az ősideák. a nemek még nem váltak el egymástól. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. Az a teljes teremtési folyamat. hogy tudata még teljes volt. ami azt jelenti. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. hogy az ember mindennel azonos. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. de sokkal később következik annak a leírása. az ember még nem ismerte az individualitást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 fejlődnie kell – „.. a görög „psziché” szót. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. az Istentől. ezúttal az alakok földből való megformálásával. ami azt jelenti. Az első szinten. Egységben lenni annyit jelent. mind a növények és az állatok teremtéséről. nem individualizálódott. . nem különült még el a kozmikus tudattól. a vasárnappal lezárt.

Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. hogy valódi otthonát keresse. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. de tudással nem rendelkezett. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. Az embernek a Paradicsomból. és visszavágyik oda. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). a sátáni jelzők tapadtak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. A testi . A bűn a megismerés ára. Csak az anyagi ember halandó. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. amely örökösen arra késztet mindenkit. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. s újra megleljük az egységet. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. A kígyó beszélte rá az embert arra. és leválván az egységről. Következésképp minden ember bűnös. a sötét. az ősfénytől. amely. amire egyébként. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. Erre gondoltunk. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. mint poláris lény. mint „a fény hiánya”. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. nem lenne az: életet nemz. halandó lesz. mint a szexualitás. kikerült az egységből. hogy lépjen a megismerés útjára. az evolúcióba. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. amely a nemekben ölt testet. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. olyasmire képes. legyőzzük a polaritást. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. A bűn – leválás az ősegységről. Bűnös az egész anyagi világ. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. bűnössé vált. csak az anyagi világ bűnös. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. amint elérte a legmélyebb pontot. az anyag a sötétséget szimbolizálja. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. evolúcióba csap át. Mint a fény ellenpólusát. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. mert ha eszik.

s szólítsuk fel az embert. Amíg van „én”. mint az apa. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. űzzük el a bűnt. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. a misztikus menyegző. a fényhozó mítosza arról szól. ha visszatérünk az egységbe. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. mert ő elbukik. Azért tanítja minden vallás. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. amely elválasztja az embert az egységtől. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. Felmerülhet a kérdés. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. amelyből kiszakadtunk egykoron. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. éppen mert széttörte. mert bűnt követett el. s Isten ennek úgy fog örülni. amelyek az egységet gazdagítják. kozmikus tudattal egyesítsük. s aki ennek örömére borjút vágat. akinek elveszett fia hazatért. és ünnepet ül. visszatérést az Isteni Egységbe. ellökte magától az egységet. hogy átkozzuk el a földi. a conjunctio oppositorium. A megtett út. és megismerésre tör. hogy szeressük felebarátainkat. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. hogy Isten őt különösen szerette. Lucifer. a mindent átfogó. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. gazdagabban. hogy kicsi. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. Nem arról van szó tehát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. és boldogulását valamilyen „álszellemi” . Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. csak a polaritást szilárdítja meg. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. a megvilágosodás és így tovább. az unio mystica. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. az anyagi világot. világos lesz előttünk. mint ahogyan levált róla. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. a válasz ugyanis olyan területekre visz. a tanulás. tudatosabban tér vissza. korlátolt tudatunkat a nagy. meneküljön minden földi dolog elől.

vagy a világi problémák legyőzéséhez. csak addig terebélyesedhet. csakis ha szembesülünk velük. Az ember mint olyan bűnös. hogy nem nézünk oda. szenvedések. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. ameddig gyökerei elbírják. A fa koronája csak addig nőhet. igaz. Csak az lehet elég érett ahhoz. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. . a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. jogtalanságok érték. Jézus istállóban született és nyomorban. hogy felfelé nyithassunk. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. Ezt a törvényt hágják át mindazok. amíg anyagi teste van. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. az első vihar kidönti. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. a téli napfordulón. A megismerés és a bűn. amikor a leghosszabb a sötétség. Mindaddig. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. az embert megköti a polaritás. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. a fény születését azon a napon. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. s bűnösségében mondani rá igent. lent is be kell biztosítanunk magunkat. halálával pedig megjárta a poklot. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 szinten keresse. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. hogy a felemelkedés útjára lépjen.

A beteg bűnös – mind konkrét. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. mely mentes az eredendő bűntől. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható.. ha kigyógyulunk valamely betegségből. valójában ez teszi emberré az embert. bűnösségével konfrontálódnia kell. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. ami gyógyítható. (A kiadó) . A betegség gyógyíthatóvá tesz. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania).” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. s ez az ellenkezőjét jelenti. Egészséges ember nem létezik. ő a betegség okozója. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. s ezért tud segíteni a betegnek abban. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. C. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. hogy keresztülmenjen rajtunk. mind metafizikai értelemben –. A szülők tudják. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. nem szabad kitérnünk előle. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. ez csak az orvostudomány találmánya. igen. Az emberek még mindig azt hiszik. s megmérgezik az élő szervezetet. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. az egész anyagi teremtés beteg. Aszklépiosz botján felegyenesedik. Az ember beteg. és belezuhanhatnak az anyagiságba. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. a fejlődéssel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. mert csak a beteg az. Annak. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. „A higiéné egészséges ideáltípusát.. Az embernek * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. ehhez azonban hagynunk kell. Nem fogják fel. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. A.

természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. Így elképzelhető. ha Isten Fia vagy. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. e világ gyógyszerévé lett. anyagi hordozói a kenyér és a bor. sem barna kenyérrel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 nem elkerülnie kell a szenvedést. hogy aki egészséges. fel sem merül. nem demonstrálta hatalmát. mint pozitív gondolkodással. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. betegség árán üdvösséghez jutnia. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. természetes életet él. sem nyers koszttal. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. mert nem kerülte el a szenvedést. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. hanem fölé kerekedni. csak azt árulja el. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. hogy még nem nyert beavatást.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét.” Jézus azért lett Üdvözítő. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). . sem korai lefekvéssel. akik az állatok természetes. Vannak. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Aki mindenáron kerülni kívánja. E világ gyógyítójává. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának.

Az. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A test a szellem temploma. Aki azt hiszi. A tapasztalat azt mutatja. A beteg számára egy ideig szükséges. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. annál tartósabb. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. s így „egészséges” is lehet a diéta. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. ebből azonban nem következik. Nem arról van szó elsősorban. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. Meggondolandó például. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered . mint maga az agyoncsapott légy. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. hogy mit teszünk. mint az a tudatállapot. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. hanem arról. Meglehetősen közömbös. a gyümölcsöt. aki még képes agyoncsapni egy legyet. aminek elveszítésétől fél. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. hogy egészségesebb vagy sem. hogy magunk szedjük a zöldséget. hogy valójában mi is az „élet”. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. amelynek a kifejeződései. amelyben egészen magától. ha azt képzeljük el. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. ennél sokkal érdekesebb kérdés. a gabonafélét. hogy „egészséges maradjon”. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. Minél tisztább egy termék. Gyakorlatnak nem rossz. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése.

az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. Ha vallásról beszélünk. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. Ha vesszük a fáradságot. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hogy mindig ugyanaz. minden. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Aki azt hiszi. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. Az egyházak emberek művei. mert a konkréthoz ragaszkodnak. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. ami emberi. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. hogy a vallások különböznek egymástól. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. Korábban már beszéltünk arról. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. és kibontjuk a tartalmat. Az egyházak létjogosultsága abban áll. és nem az egyházakra vonatkozik. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. látni fogjuk.” . a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. mert kultúránk. Az ezotéria azokhoz szól. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Ez persze a vallásokra. az csak a csomagolás különbségeit látja. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. tökéletlen és gyarló.

mindennek megvan a maga ideje. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. Minden ki. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. minden élet alapmintája. hogy egyszer meg fog halni. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. az ébrenlét – alvás ritmusára. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. az ébredést. hogy „minden rezgés”. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. Az élet és a halál – ugyanúgy. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. abban. onnan csak akkor szabadul. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. Emlékszünk még rá. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. ha a szeretetben lel tudásra. minden felemelkedik és lesüllyed. minden mozog. mint a belégzést a kilégzés. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. . a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. hogy az ember átláthassa ezt. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. analógiás láncban gondolkodni. mint a be. hogy képes függőlegesen. minden rezgés.” Ezzel elárulja. a ritmus egyensúlyt teremt. A törvény érvényességét.és kilégzés.és beáramlik.

s így vezet a tudáshoz. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. az elektromosság. mert nem a hit tárgya. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. miután másokat is arra kényszerít. Szándékosan mondtam. mert nem része a valóságnak. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. „bebizonyítottam”. Az élet és a halál olyan polaritások. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. A valóságot is léte igazolja. ahol kimutathatnók. hogy higgyenek benne. a háború és a béke periódusai. . mint az ébrenlét. A külső. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). Ezért azután meglehetősen furcsa. így független lesz a bizonyítékoktól. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. ébrenlét és így tovább. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. alvás. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. Ha azt mondom. Erről Platón ugyanúgy tudott. azzal azonban tisztában kell lennie. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. és nem azt. hogy tudott róla. Aki tud valamit. így nem is válhat tapasztalattá. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. Láthatjuk. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. az évszakok. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. annak nem kell hinnie. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. mint Goethe. Az a megállapítás például. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban.

Annak. és átkerülünk a túlvilágra. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. túlvilág lesz számunkra. mint annak a küszöbnek az átlépése. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. születés és halál végső soron ugyanazok. se le nem nyugszik. ellentétes pólusú formája. csak a létnek egy másik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. felismeri. A meghalás így nem más. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. hogy az időtlen. hogy azután átéljen egy olyan. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. A halál nem „nemlét”. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. hiszen valójában se fel nem kel. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. Az . Így a testiben lévő emberek szintje. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. amit mi evilágnak nevezünk. ahogyan a Nap mit sem tud arról. mint a tudat. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. hanem arra a teljes ritmusra. hogy evilág és túlvilág. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki.ugyanúgy. A halál tehát szubjektív élmény. amelyet mi „halál”nak nevezünk. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. ahová nem tartozunk többé. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. Egy túlvilági halált mi.

s a hibákat kompenzálja. hogy a sors határtalanul türelmes. hogyan fejlődjék. a maga feladataival. akár ateista valaki. Az emberi lélek útja a tanulás útja. amellyel pályáját befejezi. hosszú út. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. problémáival. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. hogy mindenki azt tanulja meg. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. s ezalatt meg kell tanulnia. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. tényleg kétségbe vonhatjuk. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. megfelel egy iskolai osztálynak. Az élet tanulás – függetlenül attól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. sok tévedésből és sok helyesbítésből. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. . következő osztályba léphet. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. Szünet után újra kezdődik a tanév. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. sok apró lépésből áll. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. Attól függően. nehézségeivel. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Amit mi egy földi életnek nevezünk. Nyilvánvaló. Olyan tanulási folyamat ez. amit a legkevésbé akar elfogadni. amelynek célja a tökéletesség. sikereivel és sikertelenségeivel. A tanulást a szünidő követi. mely alatt néha pótolnunk kell azt. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. s ez a fenti törvényeket követi.

Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. legelőször . ha mindazért. Az élet értelmének keresése alapvető igény. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. Ezért minden tett. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. s a bűnösséget a társadalomra. rá kell jönnie. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. A karma törvénye azt követeli az embertől. pedig ez csak azért van. gondoskodik arról. A karma a kiegyenlítődés törvénye. amelyet korunk embere nem akar megtenni. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. s felismeri. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. ő vállalja a teljes felelősséget. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. Aki a dolgok értelmét keresi. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. Korunkban az emberek többsége szenved attól. ami történik vele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. Világos. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. hogy felháborodást szül. amit átél. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának.

befolyása alatt áll. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. minden új testet öltéskor elfelejti. minden bizonnyal megvan az oka. mire használjuk. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. illetve tapasztalatainkat. amit addig szőttünk. elkövetett hibáinkat. hogy minden új élet új esély. azt mondják. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és . bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. s ebből azt vezetik le. lelkét elhanyagolta. Bizonyos. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. gondolatainkat és cselekedeteinket. Amikor reggel felébredünk. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. ugyanakkor azonban új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 is a bűnbe ütközik. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. amely eddigi problémáinkat. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. felismeréseinket tükrözi. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. amely a lehetőségek tömegét kínálja. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. hogy nekikezdjünk az új napnak. ugyanazt kell tovább szőnünk. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. Nem igaz. s így kezdhet mindig mindent elölről. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. amelyet ma már nem tudunk. Aki a bűnt elfogadja. esetleg testét. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. mi döntjük el. Nehéz felfognunk. Mások épp ellenkezően. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. hogy mindazt a tudást. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. vagy jelentős adósságot csinált. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg.

vajon az intelligencia tanulható-e. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. aki még védi magát. Szubjektíve mind az elsős. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. Mindaz. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. általános érvényű megoldások sem lehetnek. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. . Válaszunk: sem-sem. amely akkor is tovább rezeg. A színes papírbetűk is csak arra valók. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. amelyen éppen van. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. Minden hittérítés hibás. s ennek sem az örökléshez. mert nem veszi figyelembe. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. Ez a hatás a tudat tágulása. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. Az ezotéria ajánlat azok számára. megfeledkezünk arról. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. hogy az emberek különböző szinten állnak. intelligenciával. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Mivel nincsenek objektív problémák. de amint megtanultunk. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. A pszichológusok máig is vitatják. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. a nyolcadikos játszva megoldja őket. vagy öröklődik. nincs többé szükségünk rájuk. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. hogy az individuumok különböző szinten vannak. képességekkel stb. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon.

Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. . ez olyan időzavarhoz vezethet. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. és nem veszünk tudomást arról. azzal dolgozzunk. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. ebben gondolkozunk. Abból. ha ezek segítségünkre vannak. nem kell. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. amink nincs. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. amink van. ami lényegi. hogy azok csak segédeszközök. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. Azért. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. amit elsajátíthatott. Azokat a képességeinket viszont. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. semmit sem felejtünk el. a zenének nincs többé értéke a számára. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. annak erre a forrásra nincsen szügsége.

amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. ha ennek még nem jött el az ideje. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. . Mivel véletlenek nincsenek. vagy egyszerűen magától megtörtént. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. Nem gondolom. hogy jobb lenne. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. kritikátlanul hinnünk ebben. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. Azok. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. a jelen és a jövő minden eseménye. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. és. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. aki belelát mások inkarnációiba. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. hanem a lélek érési folyamatára is. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. azaz az ember és a kozmosz megváltásában. nem kell abszolút módon. Van egy jelenség. mint a Sabin-cseppek. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. úgy mondjuk: van. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. ez azt jelenti. hogy az illető olyan szenzitív lélek. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. s arról sem ábrándozom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe.

A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. A kíváncsiság korunk betegsége. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk. vagy elhallgatják. minden természetesen másként van. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. . akiről szólnak. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. Bármilyen külső szituáció. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek.). mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. mint általában gondoljuk. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. nyugodtan mondhatjuk. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. ezért fel sem merül. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. Azokban a kultúrákban. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. elfojtják őket. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. függetlenül attól. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. hogy nyilvánosságra hozzák őket. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben.

a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. megvan a saját. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. sem a születésnél. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. speciális. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. Mindazzal. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. Ez a tanulás azonban. hanem átfogja összes inkarnációinkat. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. ha visszafelé nézzük. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. vagy nem érti meg annak értelmét. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. számunkra szükséges tanulási programja. Azt állítjuk tehát. Pontosan tudom. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. mégis – tudatosan – . amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. amit eddig elmondtunk. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. ad infinitum. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. Mindamellett tudatában vagyunk annak. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. Ez a módszer. és 1975 óta alkalmazzuk. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni.

mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. . Alapállásunkból természetesen következik. s az ezoterikus világ. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. sem nem primérterápiás kezelés. hogy mind nézeteink.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni.

előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. s az idő időtlen. Ezen tisztán kísérleti célú. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. ez tette lehetővé az időbeli regressziót. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. hogy élet és halál ugyanaz. váltakozó ölekbe. s közzé is tették eredményeiket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. fogantatásukat. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. fejlődésüket az anyaölben. s a csönded – csönd és örökkévalóság. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. az az ötletem támadt. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. Ezek a kísérletek sem új dolgok. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása . s látod. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket.

megtanítsuk őket. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. Módszerünk eredménye. sem álmosság nem jelentkezik. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. miért kerestem olyan módszert. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. marionettként él. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek . A hipnotizációs eljárás fáradttá. Röviden ellazítással kezdünk. kicsiben azt kellene reprezentálnia. pilledtté. tudatosabbá tegyük. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. mintsem a hipnotizőrtől. kellően megindokoltam. Célunk az. Jogos a kérdés. hogy lemondtunk a hipnózisról. Ez azonban tévedés. A probléma ugyanis éppen az. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. hogy az embereket éberebbé. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. hogy az ember folyamatosan „alszik”. ahelyett hogy felébredne. s ezalatt sem fáradtság. minden terápia központi kérdése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 nélkül. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. vakon. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. Úgy gondolom. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. Mindannak. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. álmossá teszi a pácienst. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. s ez. ez segíti elő. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. Ezt meglehetősen bonyolult. mint később látni fogjuk. hogy hipnotizáltuk volna. s óvnak tőle ősidőktől fogva. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. Ez az ellazítás lehetővé teszi. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. s végre tudatosan élne. sőt majdnem lehetetlen leírni.

abortuszkísérletet él át az embrió. hogyan megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. mint több száz óra analízis. Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. ha azonban megtanuljuk. látja a teret és jövendő szüleit. A primérterápiákban egyre gyakoribb. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. s így fennáll annak a veszélye. így kiderül. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. egészen a fogantatásig. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. ami születése alatt és után történt. újra érzi. hallja és érzékeli azt. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. Persze szenzációnak hat. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. fájdalmat. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. ez ismét sok. átéli a szülők nemi aktusát. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. még tovább megyünk visszafelé az időben. látja. sötétben találja magát. illetve a születésben lehet megtalálni. Aki maga nem tapasztalta. mint ahogyan a Freud óta . Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. mennyi szorongást. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. egészen magától értetődő lesz. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. anyagiban. Ekkor azt éli át. és az embrionális állapotba. alig hiszi. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). s ismét valami behatároltban. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. kell ezeket A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. Ha már képes arra. mint temetésekor. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 merülnek föl. minden anyaméhben töltött hónapot. s a páciens megtanulja.

Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. de legyen itt elég annyi. amilyen korán csak lehet – azaz. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. Ezért . hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. lehetőleg már azon a napon. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. az eugenetika abban áll. A születés előtti nevelés. Erre azt tudjuk válaszolni. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. jó irodalomban. tudatosan érzékel. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. ami történik. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. nem egészen foglya a polaritásnak. minden mondatot ért. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. az embrió sokkal inkább attól fél. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. mint szülei. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. hogy az újszülött lelkileg idősebb. gyámoltalan és fiatal. hogyan alakult ki az az elmélet. s amit beszélnek körülötte. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. és csak jó zenében. jó filmben és jó színházban részesítik őt. Teljes mértékben lehetséges. azt is. elmondják neki a születés folyamatát. Hál' istennek Dr. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Semmi okunk sincs arra. hogy megfelelően fejlődjenek.

Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy tudása a születéssel kioltódik. klinikai technika. szorongása meghátrál tudása előtt. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. s tudja. hogy a születési horoszkópot a felsírás. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. mint bármilyen más. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. áttekinti ezt az életét. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. dr. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül. Moody. jelenébe és jövőjébe. akik hetekig vitatkoznak azon. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. Sokan büszkén beszámolnak róla: . Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. amit dr. akkor hozzásegítjük. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 bejárása van még múltjába. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. Ezután már nem fél a haláltól. ez többet segít. Azok a szülők pedig. hogy ilyen egyszerű meghalni. ekkor kerülünk be a polaritásba. amikor először levegőt veszünk. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Magától értetődik. vagy elutasítja őket. ne csodálkozzanak. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. Ez az oka annak is. úgy oldódik el tőle a halálban. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. a halállal. születésétől haláláig. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. ha gyermekük zavart lesz. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). sose gondoltam volna. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal.

A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. Az emberiség sokkal idősebb. mint azt a modern történetírás teszi. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. az menjen csak el egy planetáriumba. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. . Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. Nehéz lenne számokat mondanom. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. így még sok. mint azt manapság feltételezik. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. hogy az emberi tudat felfogja. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 tudják. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak.

zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. törvényszerű történés. hogy a tünet. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. ha egy páciens úgy gondolja. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. Ha továbbkeresünk. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. aki egyik életében vízbe fulladt. olyan szituációt fogunk találni. Átéli. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. hogy előélete valamelyik kellemetlen . Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. hajlamosak vagyunk arra. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. az. Mindezek az események egy lánc szemei. örök áldozatként éli meg önmagát. sok más. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. ugyanazon a szinten marad. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. aki fél a magasságtól. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. amelyek mind olyan minőségűek. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. Vagy egy másik páciens. vagy ha úgy.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. hanem egy olyan probléma kifejeződése. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. hogy annak a páciensnek a múltjában. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. hogy megfulladt. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. Ha folytatjuk példánkat. A döntő lépés akkor következik be. ez azt jelenti. amelyben a bal szeme világát elveszíti. hogy annak az embernek a lelke. következő életében félni fog a víztől. Nincs számottevő különbség aközött. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. s átéli. mint az az elképzelés. még sok olyan szituáció lesz.

Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. Vannak. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. aki másoknak okozza mindazt. Ami tudatos. egyszerűen a valóság megpillantása. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. egyre teljesebb. Sokan azt hiszik. az a nyomás. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. ez az egész nyomás megszűnik. a következő gyakorlati okai vannak: 1. hogy valamikor megöltek valakit. méghozzá olyan cselekvőként. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. 2. de hatalmas lépés a gyógyulás felé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 eseményében. s a páciens a látványt. Konkrét végpont. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. mert azt gondolja. hogy ezt mégsem tesszük. egészségesebb . Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. félnek. ha megtudják. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Ősi bölcsesség. nem létezik. olyan. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. Annak. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. akik szoronganak attól. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. amit elfojtunk”. hogy mások okozzák azt neki. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. egészebb. hogy megismerjék saját bűneiket. hogy „csak az nyomaszt. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. determinánsai után tovább is kutathatnánk. annak nem lehetnek negatív hatásai. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. amelyet olyasmi okozott. Mindettől valami egészen különböző dolog történik.

aki még soha nem égette meg magát. az elismeri bűnösségét. Amikor a bűnnel foglalkozunk. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. Kegyelemben csak az részesülhet. mint egykor. ez az a pont. Ezért nincsen olyan ember. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. akik azt vetik ellenünk. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. Aki kéri a kegyelmet. nem újabb terhet veszünk magunkra. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. aki kéri. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. és mégis kerüli a tüzet. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 lesz. megkönnyebbültnek érzi magát. A bűn elfojtása. bűnei felismeréséhez. s azok karmikus bűnokait követjük. aki átmegy a sötétségen. aki korábban ne követett volna el bűnt. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. hanem megszabadulunk egy tehertől. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. kerülnünk kell minden szélsőséget. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. El kell fogadnunk. mint minden más polaritás. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. A karma célja az emberi belátás. azt találjuk. e kettő is középen egyesül. ez a téma pedig a hatalom. Az . az megérett a kegyelemre. Vannak. utána mindenki szokatlanul szabadnak. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. tehát bűn terheli. A karma törvénye gondoskodik róla. Hibák nélkül nincsen fejlődés. s ez az ára tanulásunknak. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. Nincsen olyan ember. Csak az érheti el a fényt. Először is tudatosítja a hívőben. aki ezt elérte. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. szublimálódott. hogy azok egy közös témára redukálhatók. hogy mint ember bűnös. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal.

de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Senki sem élhet itt és most tudatosan. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. aki átlátja. ami átpolarizálja az embert. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. s az tudattalanul hat benne tovább. ma rafináltan kendőzi –. csak hogy hatalomhoz jusson. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. hanem a valóság megtapasztalása útján. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. Hogy hatalmát megtarthassa. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes . avagy lemondjon a hatalomról. mint az egodominancia. mindent megpróbáltak. kísérlet arra. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. hogy leckét vegyen alázatból. ez az. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. Ha felismeri. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. amely az embert kudarcra ítélte. hogy egészséges szeretne lenni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. ezért is gyógyul meg a páciens. A hatalom ugyanaz. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. bár nem is kezeltük őket. hiszen. ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. aki beépítette azt tudatába. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. A tudat a jelenben változik. Csak az lesz képes arra lassanként. A hatalom ellentéte az alázat. mi a rossz. mint mondják. mi a jó. ha elfojtja a múltját. hogy ismét egészségesek legyenek. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. Csak az tud megválni a múltjától. Minden kijelentés. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. adta el neki a lelkét. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. ők mindent megtettek. ő akarta eldönteni. Természetesen a beteg azt hiszi. hogy választania kell: beteg legyen-e. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát.

Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. mert a felismerés a mérget hatványozza. tisztán képi szint. amelyből egykoron kiváltunk. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. Mindaddig igent mondunk a földi életre. . mert ma már lényegtelen – és nem azért. Minden ezoterikus út célja az. A túlvilágról. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. A túlvilág asztrális világ. s kerüljük azokat a kérdéseket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 átélni a jelent. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. meg kell tisztítanunk. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. egy olyan egység. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. Ezért is van az. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. Azért nézzük meg a múltunkat. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. nem a nép ópiuma. hanem éppen olyan differenciált. s közben rátalál a bűn mérgére. mert olyan érdekesnek tartjuk. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges. hanem éppen azt a követelményt. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. célunk azonban túl van a materiális világon. mint alig néhány évvel ezelőtt. s amelybe visszavágyunk. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg.

s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. majd visszalibegek. amelyek valahogyan átmennek egymásba. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. majd valamilyen sötét szférában. karriervággyal. illetve bizarr tájon találom magam. Más lények is vannak itt. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. és mégis én vagyok. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. látom a mamámat. és megsimogatom a mamámat. Fúj a szél. Lágy. hogy majd megőrülök. mindenki boldog. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Lágy. Apám anyja. Nem vagyok többé én. amelyekkel ott találkozni lehet. s minden remeg a rémülettől. többek között patkányszerű állatok. a túlvilágot általában szépnek. amelyek hatalommal. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. Fellebegek a mennyezetig. mint egy tájat. Mindenki jól érzi magát. elutasító. mindent látok. amiben elbújhatnék. Nem beszélünk. a nagyanyám kézen fogva vezet. illetve beszív valami. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények. Szörnyű zajt és robajt hallok. ebbe gyorsan benyomakodom. Elmondja. hová vezet. elkezdek lebegni. a papámat. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. hideg. fényes színeket látni. Céltalanul bolyongok. hogy mit mondanak. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. Minden félelemkeltő. kellemesnek írják le. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. mégis tudom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. Az egyik páciensem például. szögletes.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. hogy én mit mondok. és magamat is az ágyban. látom a házat és a kertet. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. s ők is tudják. de nem találok semmit. Mivel ezek a szintek különbözőek. és hogy mindent meg fog mutatni. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. A táj diszharmonikus. Nagyon kedves hozzám. Azután megint fellebegek. minden éles. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. Mindig az adott lélektől függ. hullámos tájra érünk. Ezektől az esetektől eltekintve. a házvezetőnőt. lassú és magányos. más lényeket is látok itt. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. mindig a hely minőségének felelnek meg. Az a legrémesebb. Még . a levegő telve rémült sóhajokkal.

hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. de mivel igen fontos. hanem tisztán pszichikai világ. Csak akkor jutunk olyan belátásra. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. mint annak. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek . jóvá akarjuk tenni. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. akik kérik ezt. hogy fejletlen lelkek. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. nem tehetjük meg. Eddigi tapasztalataink azt mutatják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egyszer hangsúlyozzuk. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. gyakran az az oka. Sokkal csekélyebb annak az esélye. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. hogy tévedhetetlennek tartson. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. hogy a túlvilág nem anyagi szint. hogy szót se ejtsünk róla. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. Nem arról van szó. Annak. csak azért. ha felismerve saját hibáinkat. a túlvilág annyira kellemes. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. „mert odaátról jött”. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. illetve lények között. így minden benne található lény és jelenség is. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az. de mindenkit óvni szeretnénk attól. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. ki akarjuk egyenlíteni őket. s glóriát vonjon minden kijelentés köré. mint itteni világunk.

A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. s így a kliens is megszabadul tüneteitől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 vége. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. mivel kiemelkedő médium volt. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. . Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. hogy elszabaduljanak. hogy nincsen saját teste. de oka lehet az is. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. Fel kell fognia. hogy az elhunyt lelkét vezesse. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. hogy egyszerűen nem jut eszébe. s ezáltal az az érzése lehet. ha egy másik földi testhez tapad. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. Ezekben az esetekben nem a pácienst. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. segítségre szorul. Ezért van az. ezt azonban hamar kiegyenlíti. Az ilyen lélek terápiájának lényege. amíg a földi történésektől el nem fordul. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. a benne leírt rítusnak az a feladata. aki. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. fel kell ismernie új útját. s az úton kapható segítséget. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. igen sajnálatos helyzetben van. s utólag tudatossá teszik benne halálát. hogy meghalt. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. hogy felvilágosítják állapotáról. Sok szól amellett. Így az élők feladata. hogy befolyással van a földön történtekre. A század első felében dr. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. „nem engedik szabadon”. így a földi dolgok nem érintik többé. ez hozzásegíti őket ahhoz. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. s nem kér tőlük segítséget. ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Szó szerint fordulatot kell tennie. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal.

Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. amely a holtat idekötözheti. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. ha imádkoznak. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Mindebből az következik. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. hogy az emberiség mint olyan. Sok minden szól amellett. inkább csak egy köztes állomás. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. Az az elterjedt vélekedés azonban. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. visszaszólíthatja. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. saját útjára tereli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. Ezért tisztában kell lenniük azzal. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. A köztes időszakok megrövidülése. egészen biztosan téves. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. annál több ember él a földön. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. Ezért minden laikust óva intünk attól. az is kiderült. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. s nem égi bölcsességek közvetítői. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. illetve csökkenését. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. az emberiségre például azt mondhatjuk. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. Minél rövidebb a köztes időszak. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. hogy imádkozzunk értük. s így kezelhessük is őket. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még . gondolattal. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak.

vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. Bár tapasztalatból tudjuk. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. amely már kívül esik az emberi birodalmon. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. míg eléri azt az érettségi szintet. növény-. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. amelyek egészen az állat-. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 tanintézmények. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. a lélek is különböző birodalmakat jár be. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. hogy a nemek váltakozhatnak. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája . az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. de nincsenek mindig együtt. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. amely a nemek változtatását vezérli. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. Egyes esetekben mégis előfordulhat. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. gyakran találkoznak. Sokszor fölvetődik az a kérdés. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. akivel szemben elkövettük. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. A szerelem és a gyűlölet.

Éppen a pszichésen beteg az. megbetegedett az igazság mérgétől. hogy egyik vagy másik vallásos . akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. ugyanakkor újból elvet vele valamit. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. mint megbetegedése előtt volt. hogy a tünetei megszűnjenek. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. hogy az „itt és most”-ban éljen. hogy minden tettével csak azt aratja le. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. terápiánk végső célja. amelytől megbetegedett. amit egyszer le kell majd aratnia. amit egykor elvetett. akit már megérintett az a valóság. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. azaz. Felismeri. rákényszerül. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. hogy megváltozzék. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 teljesen megvilágosodik előttünk. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. s felismeri. A lélek csak akkor betegszik meg. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio. Azáltal. s nem veszi észre. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. A páciens eredetileg csak azt várja. mi a megváltás. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. van-e Isten. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. A reinkarnációs terápia úgy működik. Ez a felismerés rákényszeríti. mint egy mikroszkóp. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább.

Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. Bár nehezen igazolható. vagy pedig folytatja individuális útját. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. sok minden szól amellett. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. mint ellenségeiben. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. 27- . A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. akik a valódi. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. hogy mi a vallás. mégis egyértelműen azt mutatják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. nem az egyházakat és az intézményeket. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. ezen mindig a religiót. s ez jól példázza. 553-ban. Amikor mi vallásról beszélünk. saját döntésére bízzuk. azok. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. aki felfogta. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. (Márk evangéliuma 8. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. hamisítatlan.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. s förtelmes restaurációjában. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. Abban. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. Csak Jusztinián császár idején. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. mint minden más intézmény. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. keresztre feszítik őket. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. s így is marad. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna.

máskor a gonoszra. ”(Vö. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. mondván: „Mester. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. Nemesius és mások is. Akinek van füle a hallásra. 13-15. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. O. Alexandriai Kelemen. Philo. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. Ezen Jézus válasza sem változtat. K. hallja. és útközben megkérdé az ő tanítványait. Szent Jusztinusz. Szent Hilarius.” (Máté 11. hanem. Ruffinus. amely nem volt benne a kérdésben. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. és némelyek Illésnek. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. vagy más világokban. hanem azt mívelék vele. amit akarának. 1-3. hogy Illés immár eljött. 10-13. keresse az okot egy olyan életben. hogy jelentős lépést tennénk előre. Nyssai Szent Gergely. De mondom néktek. És. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. láta egy embert. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. ki vétkezett. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. – Sorsunk. Máté evangéliuma 16.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. sem ennek szülei. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. Ekkor megértették a tanítványok. Tertian. ha be akarjátok venni. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan . aki eljövendő vala. némelyek pedig egynek a próféták közül. vagy ennek szülei.” (9.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 28.) Majd Máté evangéliumában (17. amely megelőzi ezt a mostanit. 13-14.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. És kérdezék őt tanítványai. és nem ismerék meg őt. aki születésétől fogva vak vala.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. és mindent helyreállít. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Illés ő. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. ez-é. legyen az a földön.

hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. Színvonalasabbnak tartom. hogy vagy keresztény marad. azt kell mondanunk. . hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. mintha bizonyítható lenne. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Nem hiszem azt. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. vagy hisz az újjászületésben. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. ezen mind a földön. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. hogy nem. hogy komolyan ellenőrizzük. vagy sem. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 képviselhetnénk.

így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. amelyen járni kell. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata. mint amennyit fel tud dolgozni. mint a hagyományos írást és olvasást. hieroglifája. mint az a kisgyermek. hanem az. hogy az ezotéria út. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. ami ne a célra utalna. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. aki metafizikai vészkijáratot keres. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. többet fog találni. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. aki még nem tud olvasni. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. Ugyanis nincsen semmi. siker és boldogság. a leginkább testre szabott rendszer a világon. akinek léte mindig kockázatos. Már könyvünk legelején említettük. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. hanem a valóság mélyebb . mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Saját sorsunk a legindividuálisabb. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. hogy célhoz érjünk. Nem az valósítja meg Isten akaratát.

annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete . ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. amelyet mindenki elér. hogy olyan képességekre. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. amelyet Istennek nevezünk. Ez a magány független a külső körülményektől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 149 megismerése. Egy pici elem nem veszélyes. sajnos azonban mégis az egyetlen. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. csillogást és elismerést. hogy ez a fázis bekövetkezik. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. amelyek mások fölé emelik. akár nyíltan megjelenik. hatalmat biztosítanak neki. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye. Ez az az út. így végig is kell mennie az úton. és amely egyre lejjebb vezet. és meggyilkolhatunk egy embert. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. ez az út ugyanis meredek. a tarot-ban a kilencedik kártya. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. viszont nem alkalmas rá. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. a Remete szimbolizálja. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. Amilyen bizonyos. a másság szakadéka. Minél magasabbra mászunk egy hegyen. találkozás azzal az instanciával. mint a zseniség és az őrület. aki erre az útra lép: a magányra. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. míg „a nagy mű” meg nem valósul. ezért életveszélyes. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget. Biztosabb. legjobb. amelyet Krisztus mutatott. hogy nem értik meg. Akkor is remete lesz. Nagy a veszélye annak is. ha lenn maradunk. az ember belülről átéli. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. ha százával veszik körül az emberek. ha haza akar találni. A magány is csak átmeneti stádium. sokkal inkább munkát. ha feladjuk illúzióinkat. mindenkinek át kell mennie rajta. A magány törvényszerű fázis. erőre akar szert tenni. Ez az út keskeny és göröngyös. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. Mielőtt erre az útra lépünk. a tudat kiszélesítése. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. Ha úgy készítjük el a kést. hogy egy várost ellásson elektromossággal.

sem a hatalom nem szerepel. lefordítanák őket a maguk számára. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. Lukács ev. és nem a miénk. ha valakinek van hatalma. hogy átvilágítsa a sötétséget. hogy igazolják állításaikat. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. s tudjuk. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. amely művelője hasznára. Ameddig kíváncsi valaki. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. megvan a saját ritmusuk.” Meglehetősen gyakori manapság. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak. aminek meg kell történnie.” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. Ameddig az ember használja a hatalmát. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. mohón bekebelezik őket anélkül. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. ez az ő problémája. A nyilvánosság ezt nem érti. hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. hogy megemésztenék. 1-13. a megfelelő időben meg fog történni. 4. de nem használja. hogy minden. Az út így kiruccanássá válik. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. aki ezt a következtetést vonja le. hogy amikor felszólították. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. közreműködjék planéták megváltásában. ezoterikus tájon. Amint a parasztnak is ki kell . A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 150 mágiába” vezet. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik. és nem ébredt öntudatra. megtagadta. egodominanciája erősítésére szolgál. rabszolga. A fekete mágia olyan tevékenység. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. aki újjászületett.) – de nem kapta meg. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. Csak az támaszthat fel. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik. s nem tűrik a kényszert. Ez az a jelentős különbség. demonstrálják a látható csodát. szolgálja a fényt. szálljon le a keresztről. aki maga is fénnyé vált. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól.

Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. Így pedig az útból zsákutca lesz. csak kényelmesen”. Saját tanaikat. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 151 várnia. az azt mutatja. inkább csak relatíve. hogy annak. számuk áttekinthetetlenül magas. vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: . Így eljön az a nap. újabb megismerési szintre érkezett. szól a népi bölcsesség. a kereső ember tudatszintjéhez képest. térítésre. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. s a társasági fontoskodásra. Kialakul egy tanítványi kör. A társaságoknak ez a veszélye. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. s az arányos középutat mutatja. míg kinő és megérik a vetés. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. míg megérik az idő. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük. aki megtanult tudatosan látni. Szerintem nem az a legfontosabb. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. ez az ezotériára is vonatkozik. az embernek is meg kell tanulnia várni. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. ne közvetítene valamiféle információt. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. impulzust. „Ha sietsz. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

1. a tiszta fehér mágiát követő csoportok, 2. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok, 3. azok a csoportok, amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik, sem a másik irányzatba nem sorolhatók. Ha eltekintünk ez utóbbi, ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól, felmerül a kérdés, mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. A „fehér”, illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai, s attól függetlenül használjuk őket, hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is, hogy „bal” és „jobb oldali” út. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele, s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról, hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –, szükségünk van rá, mint olyan antagonisztikus ellentétre, amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. Az egyes ember azonban döntés előtt áll, melyik irányt válassza, a fényét-e vagy a sötétségét. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell, illetve el kell viselnie. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. Meg kell fontolnunk azonban, hogy minden a fényből született, ezért vissza is kell térnie a fénybe. A sötétség a fény hiánya. A bal oldali, sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet, csak óriási kerülőút, amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról, a megismerésről, a megváltásról, megvilágosodásról a fényre, a hazugságról, a csalásról, tévedésről, betegségről, szenvedésről a sötétségre. A döntést mindenki maga hozza meg, mi itt csak azt hangsúlyozzuk, hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük, mert a másik tulajdonképpen nem is út, csak az út árnyéka. Igen sok olyan szervezet és társaság működik, amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát, ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. Ezért mielőtt valahova belépnénk, legjobb, ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága, hittérítés vagy hasonlók –; kísérletek arra, hogy úgy kössenek magukhoz embereket, hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás; bármilyen drogfogyasztás.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást, csak segíteni a kereső embernek, szolgálatára állni, ameddig csak szüksége van rá, ameddig tanácsot, segítséget kér. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg, és soha nem vezet függőséghez. A valódi ezotéria nehezen szervezhető, ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ha valakinek segítségre van szüksége, meg fogja kapni, anélkül hogy keresésére indulna. Ahhoz, hogy segítséget kapjunk, elegendő, ha valóban szükségünk van rá.

Az okkult technikák értelméről
Sokféle, különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma, ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani, hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes, akkor válik azzá, ha rendszeresen elvégezzük. Nem annyira azon múlik, hogy fejen állunk-e, visszafojtjuk-e a lélegzetünket, vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat, teljesen hatástalanok maradnak, ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket, nem fogjuk fel hasonlat jellegüket, s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve, ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz, mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –, ha tudatosan csináljuk, s ezzel értelmet adunk neki. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom, ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. Ha le akarjuk győzni a polaritást, először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik. Törekvéseinknek az a célja, hogy minden kézfogást, minden szót, minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. Mi mást tesz az a mezei virág, amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát, mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e, mint istentisztelet? Csak mi emberek

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

154

gondoljuk, hogy örökösen fontosabb dolgunk van, s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük.

Az ezotéria és a menekülés a világ elől
Aki mindenapi életét rítussá alakítja, nem lesz kitéve annak a veszélynek, hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. Nem szabad, hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól, hanem segítenie kell abban, hogy földi létünket átlényegítsük, megváltsuk vele. Azok, akik megvetnek mindent, ami alsó, földi, anyagi természetű, és mint tisztátalant, sötétet, mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez, a mennybélihez, a tisztához fordulhassanak –, veszélyes útra lépnek. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől, amelyet nem képesek kézben tartani. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást, akik a mindennapi élettel, az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát, s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre, a káosz és nem a fény világába kerül. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik, annak ellenszenves a formák fegyelme, s túl nagy a kísértés, hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet, s mielőtt arra megérett volna, felsőbb szintekre húzódjék vissza. A forma – edény, amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot, míg az meg nem szilárdul annyira, hogy ne tudjon szétfolyni többé. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt, a tudat a formátlanba hull, ahogyan az agyag is szétesik, ha korán vesszük le róla az öntőformát. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel, tudjuk, hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát, s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez, míg a forma világát el nem sajátítja.” A forma világa úgy sajátítható el jól, ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv, ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját.

hogy felébresszük az alvót. fejlődésnek. és amint változunk. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. amelyek rejtve maradnak azok előtt. Aki engedi tudatát felébreszteni. s . evolúciónak nevezzük. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. s felfedezzük. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. hogy minden úgy jó. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. ami van. s megtanítsuk látni a valóságot. hogyan tartsa nyitva a szemét. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. s megtanulja. akik feleselnek a valósággal. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. amelyeket nem is sejtett. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. változik. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. és lassan megértjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 155 Minden fáradozásunk célja az. s felfedezi. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. minden folyik. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –.” Akárhová nézzünk is. Szükségképpen megbékélünk mindennel. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. úgy lenn. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. A bölcsek azt állítják. új összefüggések. amíg aludt. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. semmi sincs nyugalomban. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. ahogy van.

s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. Ehhez az szükséges. hogy a gyenge valójában erős. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. hogy a sors az az instancia. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. vékony asszonyt látunk. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. amely gondoskodik róla. gyűlöletre gyűlölet. aki alá tudja rendelni magát neki. hogy minden probléma kihívás. a szenvedést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 156 így fogjuk fel. és kiderül. Küzdelemre küzdelem. így átváltoztatásra képes. a szeretet transzmutációra. nagy lépést tesz útján előre. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. A szeretetben megmutatkozik. s megválthassuk „problémásságától”. A . A szenvedést az a súrlódás okozza. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. A szeretet az egyetlen. és maga is összeolvad a törvénnyel. Minél jobban vonakodunk attól. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. az alázatos pedig hatalmas. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. az Erő. képén egy rózsáktól körülölelt. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. nyomásra ellennyomás a válasz. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. s önszántunkból követni. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. amelyik megakadályozza. hogy megoldhassuk. Feltárulnak törvényszerűségei. méghozzá olyan partner. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. egyáltalán nem anonim.

s a paradicsomi egység tökéletességében élt. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. hogy nem találjuk az élet értelmét. Így leszakadt az egységről. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. . mint zavaró körülményeket az életünkben. Az ember még androgün lény volt. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. s most tudja. Az ember szenved a megismerés polaritásától. mert meg akarta tudni. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. A tudatos élet lehetőséget ad arra. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 157 szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. s gyógyulásban reménykedik. a karma pedig a személyes. A tökéletesség az egység kifejezése. mi jó. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. Az egység neve: Isten. amit átél és ami történik vele. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. ha ismerjük eredetünket. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. mi jó. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. mi rossz. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. mi rossz. A megismerés azonban méreggé vált számára. mert csak azt lehet gyógyítani. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. A cél a tökéletesség. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. A betegség az ember esélye. Az emberi lét alapvetően beteg. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. Korunk betegsége az. Ezzel fizetünk azért. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->