ISSN 1792-5894

Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010
ΤΟΥ YOUTHNET HELLAS
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σεπτέμβριος 2011

© ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ / YOUTHNET HELLAS
Η Ετήσια Αναφορά 2010 του Youthnet Hellas
Τομέας της Νεολαίας στην Ελλάδα
σελίδες 64 (21 x 29,7)
Σεπτέμβριος 2011
Έκδοση του Δικτύου Νέων Ελλάδας / Youthnet Hellas

Ομάδα Εργασίας Youthnet Hellas
Σταυρούλα Δερμιτζάκη
Χριστίνα Κανάτα
Κώστας Κασλής
Χαρά Κοκολάκη
Μαρία Κότταρη
Γιάννης Κούστας
Ματίνα Λαλούμη
Δημήτρης Μακρυστάθης
Γιάννης Μανδελένης
Ευγενία Μανωλοπούλου
Μιράντα Ξυλούρη
Μπάμπης Παπαϊωάννου
Μάνος Παυλάκης
Έφη Πολυζώη
Ελένη Πυργάκη
Κώστας Σιμιτόπουλος
Μαρία Σταυριανάκη
Παρασκευή Σταυριανάκου
Μαριάννα Σταυρουλάκη
Μαρία Συμεωνίδου-Σιδέρη
Ειρήνη Σωπασή
Αντώνης Τριανταφυλλάκης
Αντώνης Χριστάκης
Τάσος Χριστάκης

Επιμέλεια
Μάνος Παυλάκης
Κώστας Σιμιτόπουλος
3

4

Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Τι είναι το Youthnet Hellas
1.2 Η σημασία της Ετήσια Αναφοράς για τη Νεολαία στην Ελλάδα
1.3 Αναφορές στον τομέα της Νεολαίας: Διεθνής & Ευρωπαϊκή εμπειρία
1.4 Δημογραφικά στοιχεία

5
5
6
7
8

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2.1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2.2 Περιφερειακές Πρωτοβουλίες

9
9
9

3. ΘΕΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
3.1 Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) www.esyn.gr
3.2 Φοιτητικοί / Σπουδαστικοί Σύλλογοι
3.3 Πολιτικές Νεολαίες
3.4 Μαθητικά Συμβούλια
3.5 Βουλή των Εφήβων www.efivoi.gr
3.6 Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.)
3.7 Μ.Κ.Ο. Νεολαίας
3.8 Νεολαία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) www.sae.gr
3.9 Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων
3.10 Διαδικτυακές Οργανώσεις

10
10
10
11
13
14
14
15
27
27
33

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΝΓ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ’
4.1 Πολιτισμός
4.2 Ελεύθερος Χρόνος
4.3 Εκπαίδευση
4.4 Εθελοντισμός
4.5 Απασχόληση και Νεανική Επιχειρηματικότητα
4.6 Περιβάλλον
4.6 Νέα Γενιά σε Δράση
4.7 Εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

34
34
35
35
37
37
39
41
47

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
5.1 Τυπική εκπαίδευση
5.2 Μη τυπική & άτυπη μάθηση
5.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση & E-learning
5.4 Προώθηση στην Απασχόληση

49
49
51
57
57

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
6.1 Διαδίκτυο
6.2 Γραφεία Διασύνδεσης
6.3 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

59
59
60
61

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
7.1 Εθνικοί φορείς
7.2 Ευρωπαϊκοί φορείς

64
64
64

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 Προβληματική και προτάσεις
8.2 Περιορισμοί και προοπτικές της παρούσης έρευνας

67
67
70

ΠΗΓΕΣ

72

73

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Τι είναι το Youthnet Hellas
Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας - Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός - Μη
Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) ελεύθερης έκφρασης και δραστηριοποίησης νέων
ανθρώπων, με σκοπό μια πιο δημιουργική και παρεμβατική κοινωνία. Το Youthnet
Hellas ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί μετεξέλιξη μιας από τις πιο οργανωμένες
δομές εκπροσώπησης των νέων της προηγούμενης δεκαετίας, της Κεντρικής Ένωσης
Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νεολαίας Ελλάδας, η οποία κληροδότησε
μια έμπειρη ομάδα νέων ανθρώπων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι
με τις διαφορετικές τους καταβολές, γνώσεις και βιώματα συνθέτουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα ενός σύγχρονου και ευέλικτου ΜΚΟ.
Ο άξονας λειτουργίας του Youthnet Hellas στοχεύει σε μια συνεχή ροή πληροφοριών
προς τους Νέους για ευκαιρίες εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και απασχόλησης
σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμμετοχής τους σε Ευρωπαϊκά
προγράμματα, καθώς και διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της
νεολαίας. Αυτή η συνεχής δραστηριότητα επικοινωνείται μέσω ενός εύχρηστου
διαδικτυακού τόπου (www.youthnet.gr) σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των
κοινωνικών δικτύων και άλλων σύγχρονων εργαλείων των νέων τεχνολογιών.
Μεταξύ των πιο σημαντικών δράσεων του Youthnet Hellas την τελευταία διετία
συμπεριλαμβάνονται δράσεις, όπως:
• η συγγραφή και παρουσίαση της πρώτης ετήσιας αναφοράς για τον Τομέα της
Νεολαίας στη χώρα μας από ανεξάρτητο φορέα (2010),
• η συμμετοχή με εκπρόσωπο στην Εθνική Ομάδα για το Διάλογο για την
Απασχόληση των Νέων και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό στο πλαίσιο της
Ισπανικής Προεδρίας (2010 - 2011),
• η συμμετοχή σε πάνω από 70 Ευρωπαϊκά Προγράμματα απευθείας
επιδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
Προγράμματος ‘Youth’ (με πάνω από 200 ωφελούμενους, Νέους, εθελοντές
του Youthnet),
• η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘The Threads That Connect Us’,
απευθείας επιδοτούμενο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δια Βίου
Μάθηση, Grundtvig), το οποίο έχει στόχο τη δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ
από μέλη ΜΚΟ από Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Βουλγαρία
και Ρουμανία με θέμα την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη,
• η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Steps 4 NGOs’, απευθείας
επιδοτούμενο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Youth in the World),
με στόχο τη στήριξη των ΜΚΟ που απευθύνονται σε Νέους και την προώθηση
του έργου τους σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συμμετοχή Νέων από Αυστρία,
Βιετνάμ, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μεξικό, Νεπάλ και Περού,
• η συμμετοχή στην καμπάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανώσεων Νεολαίας
‘youthNET’ με θέμα τη “συμμετοχή” και η διοργάνωση του ελληνικού
μέρους της καμπάνιας στην Θεσσαλονίκη, που περιελάμβανε διαγωνισμό
φωτογραφίας, βίντεο και σλόγκαν κατά τη διάρκεια του Μαϊου και έκθεση
τον Ιούλιο του 2010. Οι νικητές του ελληνικού διαγωνισμού συναγωνίστηκαν
στη συνέχεια με τους ευρωπαίους ομολόγους τους και στον πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό σλόγκαν κέρδισε Έλληνας συμμετέχοντας, εθελοντής του
Youthnet Hellas (fb: Glocal Europe Greece),
• η συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και
άλλους φορείς,
73

η συμμετοχή στη μεγάλη καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
και του ΜΚΟ PRAKSIS την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με διανομή
ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών σε διάφορες πόλεις πανελλαδικά
(2009).

Τομείς ενδιαφέροντος του Youthnet Hellas είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα
περιβαλλοντικά, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και ελεύθερου λογισμικού, η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
η ενίσχυση του ρόλου των νέων αναφορικά με τα κέντρα λήψης αποφάσεων,
η προώθηση του ρόλου των ΜΚΟ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η
προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ενδυνάμωση των δημοκρατικών αξιών,
ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
των εξελισσόμενων χωρών, καθώς και η ενθάρρυνση της κινητικότητας των Νέων
από διαφορετικές εθνικότητες.
Το Youthnet Hellas είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νεολαίας ‘youthNET’
(www.youthnetonline.eu) και συμμετέχει ενεργά στις προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αφορούν στους Νέους και ειδικότερα στα προγράμματα ‘Νέα Γενιά σε
Δράση’.

1.2 Η σημασία της Ετήσια Αναφοράς για τη Νεολαία στην Ελλάδα
Η Ετήσια Αναφορά έχει ως σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα
της Νεολαίας από χρόνο σε χρόνο. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που ένας
ανεξάρτητος ΜΚΟ, το Youthnet Hellas, επιχειρεί μια καταγραφή της ελληνικής
πραγματικότητας στον τομέα της Νεολαίας με στόχο την καθιέρωση μιας συνείδησης
στους πολίτες, η οποία θα απαιτεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα αμερόληπτη
αξιολόγηση των πεπραγμένων σε ζητήματα που αφορούν τους Νέους από έναν
ανεξάρτητο φορέα. Το πρώτο βήμα για την κάλυψη αυτού του κενού έγινε από το
Youthnet Hellas με την Αναφορά του 2009,1 ενώ όλες οι μελλοντικές προσπάθειες
θα οδηγούν προς την ποιοτική βελτίωση της Ετήσιας Αναφοράς για τον τομέα της
Νεολαίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Ετήσια Αναφορά 2010 εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: από
τη μια, φιλοδοξεί να καταγράψει το βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τον
τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα, τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΚΟ και
των άτυπων ομάδων Νέων μέσω Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Προγραμμάτων, τις
βασικές κρατικές υποστηρικτικές δομές για τους Νέους και τις δομές και δυνατότητες
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησής τους. Από την άλλη, η Ετήσια Αναφορά
2010 περιγράφει τους θεσμούς εκπροσώπησης των Νέων, όπως τα Μαθητικά
Συμβούλια, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τις φοιτητικές παρατάξεις και τις πολιτικές
νεολαίες και παρουσιάζει τη δράση των πιο γνωστών ΜΚΟ και άτυπων ομάδων νέων,
αλλά και των διαδικτυακών οργανώσεων.
Η κατάρτιση μιας αντικειμενικής και εμπεριστατωμένης, στο μέτρο του εφικτού,
μελέτης αποτελεί ένα εγχείρημα εξαιρετικά επίπονο, χρονοβόρο και δαπανηρό. Ο
σχεδιασμός, η έρευνα, η οργάνωση του υλικού, η καταγραφή και η τελική συγγραφή
του έργου ολοκληρώθηκαν σε ένα διάστημα που ξεπέρασε τους τέσσερεις μήνες
από μια ομάδα 24 Νέων από όλη τη χώρα, αυστηρά στο πλαίσιο του εθελοντισμού.
Παράλληλα, φέτος για πρώτη φορά ζητήθηκε από όλους τους ΜΚΟ, τα στοιχεία
επικοινωνίας των οποίων ήταν γνωστά ή προσβάσιμα, να συνεισφέρουν στην Ετήσια
Αναφορά για τη Νεολαία στέλνοντας στους συντάκτες απολογισμό πεπραγμένων
σχετικά με συγκεκριμένες ενότητες της αναφοράς.
1

Βλ. περισσότερα στο http://youthnet.gr/index.php/el/component/content/article/18-newactions/108-report2009.
73

Με γνώμονα την ίση αντιμετώπιση των οργανώσεων που αναφέρονται στην παρούσα
μελέτη έγιναν προσπάθειες να προβληθούν με αντικειμενικότητα οι δράσεις όλων
των ΜΚΟ και των άτυπων ομάδων Νέων που ήταν δυνατό να εντοπιστούν. Σ'αυτό το
σημείο πρέπει να επισημανθεί μία βασική δυσκολία που αντιμετώπισε η συντακτική
ομάδα: Καθώς ο αριθμός των ΜΚΟ σε όλη τη χώρα αυξάνεται συνεχώς, είναι
αδύνατη η φυσική παρουσία του μελετητή, ο οποίος υποχρεωτικά στις περισσότερες
περιπτώσεις περιορίζεται στην πληροφόρηση που μπορεί να λαβει μέσω διαδικτύου
και η οποία συνήθως προέρχεται από τους επίσημους ιστότοπους και κοινωνικά
δίκτυα των οργανώσεων. Σαν αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα εφικτό να ελεγχθεί η
διασταύρωση των πληροφοριών που καταχωρούν οι ΜΚΟ στις ιστοσελίδες τους, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να παραληφθεί το έργο ενεργών κατά τόπους οργανώσεων ή
ομάδων Νέων, το οποίο δεν προβάλλεται.
Κοινή παραδοχή των συντακτών της Ετήσιας Αναφοράς 2010 για τον Τομέα της
Νεολαίας είναι η βεβαιότητα ότι υπάρχουν λάθη και παραλείψεις. Γεγονός όμως
παραμένει πως το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα εθελοντικής δουλειάς νέων
ανθρώπων, με εμπειρία στο χώρο των ΜΚΟ και της Κοινωνικής Οργάνωσης, οι
οποίοι επιλέγουν να προσφέρουν το χρόνο και τις γνώσεις τους με κοινό σκοπό την
προβολή του έργου που γίνεται από τους Νέους και έχει ως αποδέκτες όχι μόνο τους
Νέους αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.

1.3 Αναφορές στον τομέα της Νεολαίας: Διεθνής & Ευρωπαϊκή
εμπειρία
Το 2010 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την παγκόσμια αναφορά για
τη Νεολαία δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή και προσπαθώντας να φέρει
τους νέους προ των ευθυνών τους σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ταυτόχρονα το κείμενο αυτό χρησίμευσε ως εγχειρίδιο για να εκπαιδευτούν ΜΚΟ
και Νέοι ως προς τους τρόπους ανατροπής και πρόληψης περαιτέρω κλιματικής
αλλαγής και να συμπαραταχθούν στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι αναφορές του Ο.Η.Ε. για με τη νεολαία δεν είναι απολογιστικές, αλλά μάλλον
προγραμματικές, καθώς καθορίζουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Οργανισμός
για το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα οι δύο προηγούμενες αναφορές του Ο.Η.Ε.
δημοσιεύτηκαν το 2007 και το 2005 με θέμα τους νέους από 15 έως 24 ετών σε
συνάρτηση με την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, τη φτώχεια και τη βία,
καθώς και την ανανέωση της δέσμευσης για το “Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης”
αντίστοιχα.2
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρώτο
κείμενο αναφορικά με τον Τομέα της Νεολαίας σε μια προσπάθεια να συλλεχθούν
όσο το δυνατόν περισσότερα στατιστικά στοιχεία από τις χώρες τις ευρωπαϊκές
χώρες, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου στον
Τομέα της Νεολαίας.3
Τα τελευταία χρόνια οι αναφορές στον Τομέα της Νεολαίας περιορίζονταν σε εθνικό
επίπεδο, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν υφιστάμενες δομές, υποστηρικτικά
συστήματα, καθώς και δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Νεολαίας. Οι αναφορές
αυτές πραγματοποιούνται περισσότερο συχνά από κρατικούς ή δημόσιους φορείς,
όπως τα αρμόδια Υπουργεία (π.χ. Νορβηγία, Αρμενία) ή Γραμματείες Νεολαίας
(Εσθονία, Ελλάδα κ.α.), είτε ακόμα κατά παραγγελία του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Κύπρος, Φινλανδία κ.α.) παρά από ανεξάρτητους οργανισμούς (π.χ. Βοσνία).
Γενικά, πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι απουσιάζει από τις εθνικές αναφορές
2

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.un.org
Commission of the European Communities (2009), EU Youth Report, Brussels, διαθέσιμο
online στο www.se2009.eu/polopoly_fs/1.11386!menu/tandard/file/European%20Youth%20
Report%202009.pdf στις 10/09/2010.
73
3

η ύπαρξη ενός κοινού παρανομαστή, γεγονός που δυσκολεύει το όραμα για τη
διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τομέα της Νεολαίας.
Ενδεικτικά, στην Αρμενία το Υπουργείο Πολιτισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) διιαμόρφωσαν το 2010 την
πρώτη αναφορά για τη νεολαία σε χώρα της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών
(CIS), η οποία περιελάμβανε και έρευνα απευθυνόμενη στους νέους.
Παρομοίως, στην Γερμανία δημοσιεύτηκε η έρευνα για τη Νεολαία από δύο
καθηγητές κοινωνιολογίας του ινστιτούτου TNS Infratest Social Research του
Μονάχου4 Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 2.600 Γερμανών μεταξύ 12 και 25
ετών σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα πολιτικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα,
το οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, και τις απόψεις τους
σχετικά με φλέγοντα ζητήματα όπως ο πόλεμος (π.χ. αποστολή γερμανικών
στρατευμάτων) και η κλιματική αλλαγή.
Σε μια άλλη χώρα του μεσογειακού νότου, στην Ισπανία, η τελευταία αναφορά για
τη νεολαία δημοσιεύτηκε το 2008 από το ισπανικό παρατηρητήριο νεολαίας INJUVE5
και κατά παράδοση η δημοσίευσή του συμπίπτει με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων. Η πρώτη αναφορά για τη νεολαία γράφτηκε το 1984, λίγους μήνες πριν το
διεθνές έτος νεολαίας, αποτελούσε κοινωνικο-οικονομική μελέτη για τη νεολαία και
τη μετάβασή της στην ενηλικίωση και διατηρεί ως τώρα αυτόν τον χαρακτήρα.

1.4 Δημογραφικά στοιχεία
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ζουν περίπου 96 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15
έως 29 ετών, από τους οποίους 34 εκατομμύρια είναι μεταξύ 25 και 29 ετών, 32
εκατομμύρια μεταξύ 20 και 24 ετών και 30 εκατομμύρια από 15 έως 19 ετών.
Στο σύνολο του πληθυσμού αποτελούν περίπου το 1/5, ποσοστιαία το 19,4% ενώ
προβλέπεται πως μέχρι το 2050 θα αποτελούν περίπου το 15,3% του συνολικού
πληθυσμού της Ε.Ε.6 Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στα ίδια
περίπου ποσοστά με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια Νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών
να διαμένουν στη χώρα μας.7
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αναφορά για τη Νεολαία ένα μεγάλο ποσοστό των
νέων ευρωπαίων μεταναστεύουν σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. τροποποιώντας
έτσι τις αναλογίες των ηλικιακών ομάδων στις χώρες υποδοχής και αλλάζοντας
ριζικά και τη δομή των κοινωνιών. Οι χώρες που είναι πιο ψηλά στην προτίμησή
τους είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, Αυστρία, η
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις προτιμήσεις των νέων από χώρες εκτός Ε.Ε.
συγκαταλέγονται η Εσθονία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Φινλανδία.

4

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.wsws.org
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.injuve.es
6 Commission of the European Communities, ό.π.
7 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (2005), Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήμερα, διαθέσιμο online
στο www.neagenia.gr/appdata/documents/ερευνα/research_total. doc, στις 10/09/2010.
73
5

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του 2010, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν
στη Νεολαία ήταν ελάχιστες. Η απουσία νομοθετικών πρωτοβουλιών οφείλεται
προφανώς σε πολλαπλά αίτια, τα βασικότερα εκ των οποίων σχετίζονται αφενός με
την αλλαγή κυβέρνησης στα τέλη του 2009 και την είσοδο της χώρας σε κατάσταση
οικονομικής εξάρτησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφετέρου από το μεταβαλλόμενο πλαίσιο
της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’. Η εφαρμογή
του τελευταίου αναμένεται να οδηγήσει σε μια εντατικοποίηση των νομοθετικών
πρωτοβουλιών, ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο, από το 2011 και μετά. Στην
παρούσα επομένως καταγραφή αναφέρονται δύο μονάχα περιπτώσεις, του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Δήμου Σάμης.

2.1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Με το Νόμο υπ' αριθμ. 3879 (ΦΕΚ Α 163 21.9.2010) στους Φορείς παροχής
υπηρεσιών δια βίου μάθησης συμπεριλήφθηκε μεταξύ άλλων, το Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), (β.δ. της 26.2.1947, ΦΕΚ 41 Α`, σε συνδυασμό με το άρθρο
3 του ν.δ. 572/1970, ΦΕΚ 125 Α`) και το Ινστιτούτο Νεολαίας (άρθρο 17 παρ.
1 του ν. 3369/2005, ΦΕΚ 171 Α`), κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια
βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, ως βασικές λειτουργίες της δια βίου μάθησης
ορίστηκαν:
• η αρχική επαγγελματική κατάρτιση,
• η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και
• η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

2.2 Περιφερειακές Πρωτοβουλίες
Με την Απόφαση 2455/2010 του Δ.Σ. συστήνεται ο "Οργανισμός Νεολαίας -Άθλησης
- Πολιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π Σάμης)". Σχετικός με τη νεολαία στόχος του
είναι η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου όλων των δημοτών
και κυρίως των νέων.

73

3. ΘΕΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΕΩΝ8
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν οι βασικές δομές,
οι θεσμοί υποστήριξης και οι φορείς εκπροσώπησης των Νέων στην Ελλάδα. Η
καταγραφή αυτή έχει ως βασικό σκοπό μια αναφορά στον ρόλο και τις δράσεις των
φορέων εντός του 2010. Περιγραφές, ωστόσο, της ταυτότητας φορέων που έχουν
ήδη συμπεριληφθεί στην Ετήσια Αναφορά του 2009, δεν θα επαναλαμβάνονται.
Αντίθετα, ειδικά σε περιπτώσεις, στις οποίες ο θεσμικός χαρακτήρας ενός φορέα
προϋποθέτει την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και την παραγωγή
συγκεκριμένου έργου, θα επιχειρείται μια επιτόπου κριτική προσέγγιση των
πεπραγμένων του φορέα. Αναλυτικές προτάσεις για τη βελτίωση των θεσμών
και των φορέων εκπροσώπησης των Νέων περιγράφονται στην ενότητα 8
(Συμπεράσματα – Προτάσεις).

3.1 Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) www.esyn.gr
Στις 19 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 11ο συνέδριο του
ΕΣΥΝ. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος καταγγελιών από την Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς για σπατάλη χρημάτων, κακοδιαχείριση και αδυναμία
οικονομικού απολογισμού από τη μεριά του ΕΣΥΝ, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά κρίση
που περνάει ο κατεξοχήν εθνικός φορέας για τη Νεολαία στην Ελλάδα.
Για το 2010, εκτός του συνεδρίου, οι δράσεις του ΕΣΥΝ περιορίστηκαν σε αποστολές
δελτίων τύπου κυρίως επετειακού χαρακτήρα, αποδεικνύοντας την αδυναμία του να
επιτελέσει ένα ουσιαστικό ρόλο για ζητήματα που αφορούν τους Νέους σε εθνικό
επίπεδο.

3.2 Φοιτητικοί / Σπουδαστικοί Σύλλογοι
Οι περισσότεροι σημερινοί φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι ιδρύθηκαν τα
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, εμπνεόμενοι από το κλίμα της εποχής, ωστόσο
πολύ σύντομα κατέληξαν να συνδέονται και να συνεργάζονται με τις πολιτικές
νεολαίες των κομμάτων στην Ελλάδα. Οι δράσεις τους περιορίζονται στη διοργάνωση
νυχτερινών εκδηλώσεων (πάρτι), εκδρομών και κινητοποιήσεων. Οι πιο γνωστές
φοιτητικές/σπουδαστικές παρατάξεις (με αλφαβητική σειρά) είναι:





Αριστερή Ενότητα (ΑΡΕΝ)
Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία - Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση
(Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.)
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (Ε.Α.Α.Κ.)
Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (Π.Α.Σ.Π.)
Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.)
Φοιτητική Οργάνωση Συναγερμού (Φ.Ο.Σ.)

Στις 19 Μαΐου 2010 διεξήχθησαν οι ετήσιες εκλογές των φοιτητικών και
σπουδαστικών συλλόγων σε όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. Πρώτη δύναμη
αναδείχθηκε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, δεύτερη η ΠΑΣΠ και τρίτη η ΠΚΣ. Ακολούθησαν με
μικρότερα ποσοστά ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ και ΦΟΣ. Επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, ωστόσο,
δεν υπάρχουν, καθώς, όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2010, κάθε παράταξη εκδίδει
δικά της αποτελέσματα με διαφορετικά ποσοστά και ψήφους.
8

Βασική πηγή πληροφόρησης για τους φορείς εκπροσώπησης των Νέων υπήρξε το διαδίκτυο,
οι ιστοσελίδες των φορέων και τα κείμενα ‘Ο πυρήνας της Αθήνας’ (ATHENS VOICE,
23.09.2010) και ‘Οι Αθηναίοι επί το έργον’ (ΒΗΜΑGAZINO 10.10.2010).
73

3.3 Πολιτικές Νεολαίες
Οι Πολιτικές Νεολαίες συνεχίζουν την παράδοση χρόνων που τις θέλει να αδυνατούν
να αποτελούν φορείς παρέμβασης και παραγωγής νέων ιδεών στην Ελλάδα. Οι
δραστηριότητές τους λίγες στον αριθμό, χωρίς φαντασία σε περιεχόμενο και φτωχές
σε ουσία, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.
Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) www.kne.gr
Κατά τη διάρκεια του 2010 πραγματοποιήθηκε το 36ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και
του ‘Οδηγητή’. Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα σε όλη την Ελλάδα και κορυφώθηκε
στην Αθήνα στις 16-18 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση. Μία βδομάδα νωρίτερα
πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στις 9, 10 και 11 του
Σεπτεμβρίου. Ξεχωριστή θέση είχαν στο Φεστιβάλ ο αγώνας δρόμου πέντε
χιλιομέτρων με στόχο το μήνυμα ενάντια στα ναρκωτικά. Οι προ-φεστιβαλικές
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις τις Ελλάδας: Ηράκλειο 11-12/9,
Χανιά 10-11/9, Κατερίνη 30-31/7, Βέροια 3/9, Κιλκίς 3/9, Σέρρες 10-11/9, Κοζάνη
11/9, Θεσσαλονίκη 9-10-11/9, Λέσβος 10-11/9, Πάτρα 3-4/9, Καλαμάτα 10-11/9,
Πύργος 10/9, Ναύπλιο 27/8, Τρίπολη 3/9, Κόρινθος 11/9, Σπάρτη 3/9, Ζάκυνθος
11/9, Κεφαλονιά 10/9, Γιάννενα 10-11/9, Αγρίνιο 3-4/9, Άρτα 3-4/9, Κέρκυρα
11-12/9, Πρέβεζα 31/7, Λευκάδα 28/8, Ηγουμενίτσα 11/9, Λήμνος 7/8, Χίος 8/8,
Ικαρία 20/8 και Σάμος 23/7.
Νεολαία Ορθόδοξου Συναγερμού (ΝΕ.Ο.Σ.) www.neolaialaos.gr
Οι δράσεις της ΝΕ.Ο.Σ. για το 2010 συνοψίζονται στις εξής:
• 28/1: Συνδιάσκεψη για το μεταναστευτικό
• Απρίλιος: Διανομή 2.500 περιοδικά της ΝΕ.Ο.Σ ‘Απόδραση’ με κύριο θέμα το
μεταναστευτικό.
• 2/5: καθαρισμός της κεντρικής παραλίας του Ναυπλίου από τη ΝΕ.ΟΣ
Αργολίδος.
• 26/6 - 3/7: Εβδομάδα δράσης κατά των ναρκωτικών Τετάρτη.
• 20/7: 4η Κατασκήνωση της ΝΕ.Ο.Σ. στο Λιτόχωρο.
• 28/7: εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Ίωνα Δραγούμη από την Επιτροπή
Μνήμης Ι. Δραγούμη και τη ΝΕ.Ο.Σ.
• 19/9: Συμμετοχή της ‘Οικολογική Δράσης’ της ΝΕ.Ο.Σ. στον καθαρισμό του
Κονώνειου Τείχους, που διοργάνωσε ο ΣΚΑΙ.
• 10/10: Οικολογική δράση της ΝΕ.Ο.Σ. Αχαρνών με καθαρισμό στην περιοχή
της Πάρνηθας.
• 24/10: 1η Γαλανόλευκη γιορτή Νεολαίας της ΝΕ.Ο.Σ.
• 19/12: Συμμετοχή αντιπροσωπίας της ΝΕ.Ο.Σ στο 11ο Συνέδριο του Ε.Σ.Υ.Ν.
και εκλογή 3 μελών της στην νέα ηγεσία του Ε.ΣΥ.Ν
Νεολαία ΠΑΣΟΚ www.neolaia-pasok.gr
Οι κυριότερες δράσεις της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ εντός του 2010 συνοψίζονται στα εξής:
• 26/2: Εκδήλωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική στους
άξονες της πράσινης ανάπτυξης και της οικονομικής διπλωματίας.
• 15/3: Επίσκεψη του Γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στην πρεσβεία της
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.
• 14-15/5: Επίσκεψη κλιμακίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στην Κάλυμνο για την
πραγματοποίηση δράσεων με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων της
περιοχής.
• 30/6: Εκδήλωση από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ Μεταμόρφωσης με θέμα ’14 χρόνια
χωρίς τον Ανδρέα: ο λόγος του ηγέτη πιο επίκαιρος παρά ποτέ’.
• 8-11/7: Διοργάνωση Φεστιβάλ – Κάμπινγκ στην Εύβοια, το οποίο
περιελάμβανε πολιτικές εκδηλώσεις, ομιλίες και προβολή ντοκιμαντέρ.
• 4/12: Πραγματοποίηση ημερίδας από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου στο
73

Ακταίον με θέμα ‘Οι νέοι μπροστά στις προκλήσεις του Καλλικράτη. Ο ρόλος
τους στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα’

73

15/7: Επίσκεψη του Γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στην Πρεσβεία της
Παλαιστίνης.

Νεολαία Συνασπισμού www.neolaiasyn.gr
Η Νεολαία Συνασπισμού συμμετείχε ή/και διοργάνωσε τις παρακάτω δράσεις για το
2010:
• 18-21/3: Διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου Νεολαίας Συνασπισμού, όπου και
εκλέχθηκε και το νέο κεντρικό συμβούλιο.
• 1-4/6:
Συμμετοχή
στο
6ο
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Φόρουμ
στην
Κωνσταντινούπολη.
• 22/7 – 1/8: Πραγματοποίηση του 13ου εναλλακτικού camping στην Κίσσαμο
Χανίων.
• Συμμετοχή σε πορείες, συμμετοχές σε κινήματα φοιτητών, εργατών, πολιτών.
• Έκδοση του περιοδικού ‘Ενέδρα’.
Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ) www.onned.gr
Οι σημαντικότερες δράσεις της ΟΝΝΕΔ για το 2010 ήταν οι παρακάτω:
• 20/2: Συμμετοχή μελών του Τομέα Περιβάλλοντος, , Ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής της ΟΝΝΕΔ στη δενδροφύτευση που διοργάνωσε ο ΣΚΑΪ
στον Ταΰγετο, στην Ρόδο και στη Ζάκυνθο.
• 9/10 & 17/10: Διοργάνωση δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων από την Πολιτική
Ακαδημία της ΟΝΝΕΔ με θέμα «Πολιτικό πλαίσιο & βασικές οργανωτικές
αρχές εκλογικής καμπάνιας» για υποψηφίους και μέλη της ΟΝΝΕΔ από τη
Νότια Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα (σε Κόρινθο και Ημαθία αντίστοιχα).
• 9/9: Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα ‘Η οικονομική κρίση με τα μάτια των
νέων’ στην Θεσσαλονίκη.
• Εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης διοργάνωσε η Οργάνωση Νέων
της Νέας Δημοκρατίας και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με στόχο την ενίσχυση της δράσης
του συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 12.632
ευρώ, τα οποία διατέθηκαν για τη λειτουργία της 11ης στέγης για παιδιά που
δημιουργείται στο Μοσχάτο.
• Διοργάνωση του 4ου youth festival σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και
Αθήνα με την παρουσίαση ραδιοφωνικών debates υποψηφίων για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές, θεματικών ενημέρωσης και προβληματισμού και
μουσικές συναυλίες.

3.4 Μαθητικά Συμβούλια
Το πλαίσιο λειτουργίας των Μαθητικών Συμβουλίων δίνει τη δυνατότητα στις
μαθητικές κοινότητες να αναπτύξουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα Μαθητικά Συμβούλια επικεντρώνονται
σε δράσεις που αφορούν στην τυπική λειτουργία τους και σε πολιτιστικές
δραστηριότητες (εκδρομές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.α.), ενώ παράλληλα
είναι δύσκολο –λόγω της πληθώρας και διασποράς τους, αλλά και της αδυναμίας
προβολής τους- να εντοπιστούν τα Μαθητικά Συμβούλια, τα οποία αναπτύσσουν
δραστηριότητες έξω από το τυπικό πλαίσιο της σχολικής λειτουργίας. Παρακάτω,
αναφέρονται δύο ενδεικτικά ‘καλά παραδείγματα’ Μαθητικών Συμβουλίων, που
έλαβαν χώρα μέσα στο 2010.
Μαθητικό Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λάρισας
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, εντός του 2010, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του
Δήμου Λάρισας κάθισαν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Μαθητικό
Δημοτικό Συμβούλιο στηρίχθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων και την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (παράρτημα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας). Ως
73

πρότυπο, λειτούργησε ο πετυχημένος θεσμός Βουλής των Στο Μαθητικό Δημοτικό
Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου.9
Καθαρισμός παραλίας Λαγονησίου από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβιών
Ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας της σχολικής διεύθυνσης, της μαθητικής
κοινότητας και εθελοντών έρχεται από τον Δήμο Καλυβιών. Πιο συγκεκριμένα,
στις 17 Νοεμβρίου 2010 η Διεύθυνση και το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) του 2ου Γυμνασίου Καλυβιών σε συνεργασία με
το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και την αρωγή Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου πραγματοποίησε δράση για τον καθαρισμό παραλίας του
Λαγονησίου.10

3.5 Βουλή των Εφήβων www.efivoi.gr
Tο πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
αποσκοπεί στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων απέναντι στην αξία της
συμμετοχής στα κοινά, καθώς και στην πολιτική κοινωνικοποίηση των εφήβων. Στο
πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου που εξελίσσεται σε ετήσια βάση, το διάστημα 3 –
6 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η ΙΕ’ ΣΥΝΟΔΟΣ της Βουλής των Εφήβων.
Οι Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων,
Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής & Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης εξέδωσαν πρακτικά,11 στα οποία
επισημάνθηκαν προβλήματα και παρουσιάστηκαν προτάσεις γύρω από τα παρακάτω
θέματα:
• Σχολική ζωή
• Αξιολόγηση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών
• Παγκοσμιοποίηση
• Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
• Τουρισμός
• Ενέργεια
• Υγεία – Νοσοκομεία
• Οικογένεια – Μητρότητα – Διαπροσωπικές σχέσεις
• Δημοκρατία – Ελευθερία
• Αξιοκρατία – Αναξιοκρατία

3.6 Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.)
Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων στην
αρχή) συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το 1997,
ενώ η θεσμοθέτησή τους ολοκληρώθηκε με νομοθετική ρύθμιση τον Φεβρουάριο
του 2006. Η μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους κρίνεται μικρή, καθώς εκτιμάται ότι
στο σύνολο τους τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τα 60, αντιστοιχώντας
περίπου στο 1/6 των αντίστοιχων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, οι δράσεις τους
δεν φαίνεται να έχουν παρεμβατικό χαρακτήρα, αλλά περισσότερο παραπέμπουν σε
Πολιτιστικούς Συλλόγους. Μερικές ενδεικτικές δράσεις ΤΟ.ΣΥ.Ν. από όλη την Ελλάδα
για το 2010 είναι οι εξής:
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αιγάλεω: Συναυλία από Νέους Καλλιτέχνες και νεανικά μουσικά
συγκροτήματα.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αμαρουσίου: Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Π.Υ.Π.N.), Χρηματοδότηση (5.000€)
Ενεργειών για την Οικολογική Συνείδηση, την Πράσινη Ανάπτυξη και την
9

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.larissanet.gr και www.larissa-dimos.gr
Βλ. http://www.kala-nea.gr/archives/9904
11 Για τα πλήρη κείμενα των πρακτικών, βλ. http://www.efivoi.gr/?CMD=imgmenu_txts
73
10

Κλιματική Αλλαγή στο Περιβάλλον.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αργυρούπολης: 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Μαθαίνω
την Ιστορία της πόλης μου» (σε συνεργασία με την Ένωση Ποντίων
Αργυρούπολης), Εκδήλωση ενημέρωσης ως προς την Προστασία του
Περιβάλλοντος και βράβευσης των πρωτότυπων περιβαλλοντικών ιδεών,
Εκδήλωση με θέμα «Αθλητισμός & Άτομα Αναπηρία» και Ποδηλατικός Γύρος
Αργυρούπολης.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Έδεσσας: Διοργάνωση Ημερίδας ’Η ανεργία το πρόβλημα, η
νεανική επιχειρηματικότητα, η λύση’, Διοργάνωση Δράσης ‘Το νερό στην
εποχή της κλιματικής αλλαγής’, 2ο Φεστιβάλ Νέων Δήμου Έδεσσας με τίτλο
‘Εκφράσου Ελεύθερα’, Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «η Έδεσσα μέσα
από τα μάτια των νέων», Διενέργεια δημοσκοπικής έρευνας με θέμα τις
σεξουαλικές σχέσεις των νέων στην χρονική περίοδο 1-26 Φεβρουαρίου
2010, Διενέργεια δημοσκοπικής έρευνας με θέμα την χρήση / διαχείριση του
νερού στην χρονική περίοδο 1-26 Φεβρουαρίου 2010.
• TΟΣΥΝ Θέρμης: «10ΗΜΕΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΣΥΝ» - Έκθεση ζωγραφικής
και Κοσμήματος Πινακοθήκη Θέρμης, Συμμετοχή στην ημερίδα με
θέμα «Εθελοντισμός», στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Ιππασία και x-treme
sports στο Φράγμα Θέρμης, Συμμετοχή σε αγώνα δρόμου και μνήμης, 8η
Γιορτή Νεολαίας με συναυλία τοπικών μουσικών συγκροτημάτων, σεμινάρια
και επιδείξεις graffiti, skateboarding & break-dance (“Street Mode Festival”),
συναυλία γνωστών συγκροτημάτων, Χριστουγεννιάτικος έρανος υπέρ των
άπορων οικογενειών του δήμου.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Καλαμαριάς: Εβδομάδα Περιβάλλοντος με κύριες εκδηλώσεις
Ανακύκλωση, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Αστικές Μετακινήσεις Πολιτισμός, Αστικός Σχεδιασμός Διακρατικά Έργα
Περιβάλλοντος.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Καλλιθέας: Διαγωνισμός φωτογραφίας ή μικρού μήκους φιλμ σε
συνεργασία με το διακρατικό σεμινάριο του Οργανισμού Secours Populaire
français, μια από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ της Γαλλίας.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Λαμιέων: Σε συνεργασία με το ΤΟ.ΣΥ.Ν Πάφου συμμετείχε στις
εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών στην Κύπρο.
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Πύργου Ηλείας: Μεταφορά και φιλοξενία της διεθνούς
έκθεσης «30 posters on migration».
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Σερρών: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
και πραγματοποίηση περιβαλλοντικής εκδρομής με τίτλο «Ο πλανήτης μας
κινδυνεύει και δεν υπάρχει διέξοδος».
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Τυλίσου: Περιβαλλοντικοί Περίπατοι, «Κυνήγι Θησαυρού».
• ΤΟ.ΣΥ.Ν. Φιλοθέης: Ομιλία με αφορμή την ημέρα κατά του Aids, Μουσική
Συναυλία, Έκδοση εκπτωτικής κάρτας προς τους νέους της περιοχής.

3.7 Μ.Κ.Ο. Νεολαίας
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο σημαντικούς ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ζητήματα
που αφορούν τους Νέους. Πρόκειται για οργανώσεις Νεολαίας, οργανώσεις που
προωθούν τον εθελοντισμό και την κινητικότητα των Νέων, οργανώσεις που έχουν
στόχο σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις, την ενημέρωση, την πληροφόρηση ή /
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε διάφορα ζητήματα.
Τα στοιχεία για τους σκοπούς και τις δράσεις τους προέρχονται από τις επίσημες
ιστοσελίδες (βλ. Πηγές) ή / και την επικοινωνία μαζί τους. Για τους ΜΚΟ, στους
οποίους είχε γίνει εκτενέστερη αναφορά στην Ετήσια Αναφορά του 2009, στο παρόν
κείμενο γίνεται μονάχα μια απλή αναφορά στην ταυτότητά τους και στις δράσεις
τους (αν αναφέρονται στις ιστοσελίδες τους) εντός του 2010.
73

AEGEE – ΑΘΗΝΑ www.aegee-athina.gr
Σκοπός της AEGEE είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συνείδησης και
της συνεργασίας στην ευρωπαϊκή νεολαία, χωρίς αυτή να περιορίζεται στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
"Αθηνά" - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
www.athina.org.gr
Η "Αθηνά" είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που
δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
και της Αποασυλοποίησης, κυρίως παιδιών και εφήβων, εχοντας για σύνθημα
το τρίπτυχο Πληροφόρηση – Πρόληψη – Παρέμβαση. Κύριοι άξονες λειτουργίας
αποτελούν:
• Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία οικοτροφείων ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης,
• Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώμης πάνω σε κοινωνικά θέματα και σε θέματα ψυχικής υγείας,
• Η προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης
Δράσεις στο 2010:
• Δυο ενημερωτικές ημερίδες για την ψυχική υγεία σε Αθήνα & Καλαμάτα
• Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Παιδί & Ψυχική Υγεία» και παράλληλη
έκθεση με τίτλο «break the circle», στην οποία παρουσιαστήκαν έργα της
πρωτοβουλίας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
• Συμμετοχή της ΑμΚΕ "Αθηνά" στην εκδήλωση του Έργου Πολιτών «Ελλάδα,
το Σπίτι μας» στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας
• Συμμετοχή και βράβευση της "Αθηνάς" στην πρωτοβουλία «736 Ιδέες για ένα
Όνειρο» για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
AIESEC ΕΛΛΑΣ www.aiesec.org/greece
Η προσέγγιση της AIESEC να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και τις ικανότητές τους πραγματοποιείται μέσω του
δικτύου πολλαπλών ευκαιριών της AIESEC, μέσω του οποίου κάθε άτομο δημιουργεί
την δική του εμπειρία μέσα στην AIESEC. Διοργανώνονται περίπου 350 συνέδρια
κάθε χρόνο σε διεθνές επίπεδο και 6 σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
Δράσεις στο 2010:
• 27-30 Νοεμβρίου 2010: Δημιουργήθηκαν τα νέα projects της AIESEC ΟΠΑ,
τα οποία είναι τα εξής:
- Youth to markets, Incoming Exchange
- Youth to markets, Outgoing Exchange
- Information Technology, Incoming Exchange
- Information Technology, Outgoing Exchange
- New School, Incoming Exchange
- Power of V, Outgoing Exchange
• 4 Νοεμβρίου 2010: "Καριέρα στο Εξωτερικό!"
• 5-6 Νοεμβρίου 2010: "Experience AIESEC!"
• 9 Νοεμβρίου 2010: "Εθελοντικά Προγράμματα σε Όλον τον Κόσμο!"
• 11 Νοεμβρίου 2010: "Global Village"
• 19-20 Νοεμβρίου 2010: "Experience AIESEC!"
• 27-30 Νοεμβρίου 2010: "HeADCo"
ANCE (Athens Network of Collaborating Experts) www.ance-hellas.org
Η ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) είναι μια μη κυβερνητική, μη
κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της
τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών
και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες
χώρες. Η ANCE συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους και συνεργάζεται
73

με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Δράσεις στο 2010:
• Συζήτηση με θέμα: Μεταναστευτικές πολιτικές και ανθρώπινα δικαιώματα
και αξιολόγηση προγραμμάτων της ANCE για την ενσωμάτωση γυναικών
προσφύγων
• 15ο Αντιρατσιστικό φεστιβάλ
• Διήμερο εκδηλώσεων για την «Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων»
• Διαπολιτισμικόs Διαγωνισμός Internet Film
• 9η γιορτή εθελοντισμού "ανατιμήστε τον εθελοντισμό"
• Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ρουμάνικης Αντιπροσωπείας
• Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
μέσω της ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού και την παροχή ανανεώσιμης
ενέργειας - ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (2009-2010)
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
www.apollon.edu.gr
Το ΑΠΟΛΛΩΝ - Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο είναι μια αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο τη δημιουργία δικτύων και την οργάνωση
δραστηριοτήτων με εστίαση στα χαρισματικά ταλαντούχα παιδιά και νέους.
ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr
Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη των
νέων και στην προάσπιση των νεανικών δικαιωμάτων. Μερικές από τις δράσεις της
ΑΡΣΙΣ στο 2010:
• 3/12/2010: Θεσσαλονίκη - VIDEO-CONFERENCE με θέμα: Η αναγνώριση και
υποστήριξη παιδιών θυμάτων εμπορίας.
• 7/12/2010: Θεσσαλονίκη - Ημερίδα με θέμα:« Η προστασία του παιδιού κατά
την παραμονή του σε ιδρύματα/κέντρα φιλοξενίας » (η πρόσκληση, η αφίσα
και το πρόγραμμα της ημερίδας)
• 30/11/2010: Θεσσαλονίκη - Εκπαιδευτικό σεμινάριο για αστυνομικούς στο
πλαίσιο του προγράμματος AGIRE
• 29/11/2010: Θεσσαλονίκη - Ημερίδα με θέμα: "Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις
κοινότητες των Ρομά και των μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των
νέων και της κοινότητας"
• 24/11/2010: Κοζάνη - Εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη Υπηρεσιών στο
πλαίσιο του προγράμματος AGIRE
• 20/5/10: Θεσσαλονίκη - Ημερίδα: «Η νεανική βία στο σχολικό περιβάλλον»
• 19/5/10: Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκό Σεμινάριο: Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της νεανικής βίας και του
κοινωνικού αποκλεισμού
• 27/4/10: Θεσσαλονίκη - Δράση του Mobile School στον Οικισμό Ρομά
Δενδροποτάμου.
BE POSITIVE www.bepositive.gr
Η "Be Positive" είναι μια νέα, μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε ως
πρωτοβουλία μελών του Ανθρωπιστικού Κινήματος, νέων ανθρώπων με ιδιαίτερη
ευαισθησία σε θέματα και προβλήματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικά
ομάδες που υφίστανται καθημερινά βία και διακρίσεις εις βάρος τους. Τα μέλη της
ασχολούνται σε εθελοντική βάση με θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων τόσο
στην Ελλάδα όσο και χώρες Αφρικής και Ασίας. Κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα
είναι η ενασχόληση με θέματα διάκρισης και προώθηση της ιδέας της ενεργής μη
βίας ενώ στη Αφρική και Ασία η πρόληψη της υγείας. Εκεί δημιουργούν δίκτυα
εθελοντών που βασίζονται στην αυτο-οργάνωση και αυτο-χρηματοδότηση της
δράσης τους, προσπαθώντας να αποτινάξουν την ιδεολογία του φτωχού έναντι του
πλούσιου λευκού.
73

ΓΕΝΑΘΛΟΝ www.genathlon.gr
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ ιδρύθηκε το 1995, με τη μορφή Αστικής Εταιρείας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι επιστημονικό κέντρο έρευνας και εφαρμογής
προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης, στους τομείς του Περιβάλλοντος, του
Πολιτισμού και της Αγωγής Υγείας. Εστιάζοντας στην ανθρώπινη επικοινωνία, το
Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους με τη συνεργασία επιστημόνων
διαφορετικών ειδικοτήτων.
Μερικές Δράσεις στο 2010:
• Πολιτιστικές Δράσεις και Δράσεις για Σχολεία
• Εναλλακτικό Εργαστήρι Φωτογραφίας
• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με βάση τη Μέθοδο Θεατρικής Γραφής και
Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος και τη Συστημική Καταξιωτική
Προσέγγιση, 8μηνης διάρκειας
• Σεμινάριο με αντικείμενο Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)
CISV (Children’s International Summer Villages) www.gr.cisv.org
Το CISV (Children’s International Summer Villages) είναι ένας διεθνής, μη
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εθελοντικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε
το 1951 κι από τότε προωθεί την εκπαίδευση στην ειρήνη και τις διαπολιτισμικές
φιλίες μέσα από καινοτόμα προγράμματα για παιδιά και νέους από ολόκληρο τον
κόσμο.
Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ www.kethea-plefsi.gr
Η ΠΛΕΥΣΗ έχει έδρα την Αθήνα και απευθύνεται σε εφήβους (13-20 ετών) που
κάνουν χρήση ουσιών σε περιστασιακή - πειραματική ή/και συστηματικότερη βάση
παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες τόσο στους γονείς όσο και στα αδέρφια των
εφήβων αυτών.
Δράσεις:
Δωρεάν Σεμινάρια κάθε Δευτέρα διάρκειας 1,5 ώρας (όταν υπάρχει ικανοποιητικός
αριθμός συμμετεχόντων) σε γονείς, φίλους ή συγγενείς εφήβων, που ανησυχούν για
τα κοντινά τους πρόσωπα και θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο για το θέμα
της χρήσης ουσιών και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Δρόμοι Ζωής www.dromoi-zois.gr
Οι "Δρόμοι Ζωής" είναι μια συνειδητά εθελοντική οργάνωση, όπου οι εθελοντές
προσφέρονται ανιδιοτελώς για τη διανοητική, ηθική και υλική συμπαράσταση
παιδιών, εφήβων, γυναικών, μητέρων, προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη της
προσωπικής τους ζωής και των πράξεών τους.
Μερικές Δράσεις στο 2010:
• 12/2010: Τα παιδιά της ομάδας μαγειρικής έφτιαξαν και συσκεύασαν
κουλουράκια και διάφορα άλλα εδέσματα για το Πασχαλινό Bazaar του
ξεblogαρίσματος, για την ενίσχυση των άπορων φυλακισμένων και των
μητέρων με παιδάκια έως 3 ετών που βρίσκονται στις φυλακές της Θήβας.
• 11/2010: Παιδιά Δημοτικού παρακολούθησαν την οικολογική θεατρική
παράσταση "Το Τραγούδι της Γης" από την ομάδα του Λώτινου Ήλιου στο
Ίδρυμα Μ. Κακογιάννη

73

10/2010: Tα παιδιά δημοτικού ξεκίνησαν την σχολική χρονιά με μια επίσκεψη
στo Φεστιβάλ Μικρόπολις, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου
συμμετείχαν σε δημιουργικά παιχνίδια σχετικά με την υγιεινή διατροφή, τον
αθλητισμό, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τεχνολογία.

27/03/10: Πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Ρέντη ο ετήσιος Πασχαλιάτικος
ποδοσφαιρικός αγώνας Νέων (Γκαζιού) και "Γέρων" (εθελοντών) με νίκη 6-4
των Νέων

05/02/10: Για άλλη μια χρονιά οι φίλοι των Δρόμων Ζωής μεταμφιέστηκαν
και διασκέδασαν στο αποκριάτικο πάρτι που έγινε στο bar Gasoline, στο
Γκάζι. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την στήριξη οικογενειών με
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

ΕΛΙΞ, Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας www.elix.org.gr
Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και
η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
Μερικές από τις Δράσεις:
• Αποστολή Ελλήνων σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό
μέσω της συνεργασίας με διεθνή δίκτυα οργανώσεων (1-3 εβδομάδες) ή
μέσω της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2-12 μήνες), Ευρωπαϊκά
Προγράμματα: «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» (Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή
Εθελοντική Υπηρεσία, Υποστηρικτικά Μέτρα), EQUAL, LEONARDO με σκοπό
τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την
προώθηση και την πιστοποίηση της εθελοντικής εργασίας.
• Διοργάνωση και συντονισμός διεθνών προγραμμάτων εργασίας στη Ελλάδα,
διάρκειας 2 εβδομάδων.
• Διοργάνωση
και
συντονισμός
μονοήμερων
ή
διήμερων
δράσεων
εθελοντισμού σε εθνικό επίπεδο.
• Προσέλκυση εθελοντών από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
• Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τον
συντονισμό διεθνών ομάδων εθελοντών, την διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.α.
• Σεμινάρια εκπαίδευσης συντονιστών / εμψυχωτών για ομάδες εθελοντών
- διοργανώνονται κάθε χρόνο την άνοιξη για Έλληνες συντονιστές. Τα
σεμινάρια είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών βιωματικών
ασκήσεων. Συνεργάτες στην εκπαίδευση είναι επαγγελματίες διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, με
πολύχρονη εμπειρία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του είδους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - HELLENIC ASSOCIATION OF
INFORMATICS – HAI www.informatics.org.gr
Η λειτουργία της Ένωσης έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αρχής πως η χρήση της
πληροφορικής τεχνολογίας μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της
συμμετοχής στα κοινά, στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων σε πλήθος
ζητημάτων, στη διάδοση και διάχυση των πληροφοριών και στη δυνατότητα χρήσης
της για την υποστήριξη κοινωνικών και οικολογικών δράσεων.
Δράσεις:
• Η Ένωση συμμετέχει δραστήρια στη δράση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής
Υπηρεσίας (EVS) προωθώντας προγράμματα αποστολής Ελλήνων εθελοντών
με στόχο την ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού, την ενίσχυση με τη
συμμετοχή τους των προγραμμάτων κοινωνικής δράσης άλλων φορέων και
επίσης την πρακτική εξάσκηση των εθελοντών στη χρήση της τεχνολογίας ως
μέσου για την επίτευξη και κοινωνικών σκοπών.
European Village www.european-village.org
Ο σκοπός της European Village είναι κατά βάση η πληροφόρηση προς νέους σχετικά
με τις ευκαιρίες συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και
κοινωνικής προσφοράς καθώς και η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής βοήθειας
από πρώην εθελοντές που έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα προγράμματα.
G700 (Η γενιά των 700 ευρώ) http://g700.blogspot.com
Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η αποκατάσταση της διαγενεακής
δικαιοσύνης και η προστασία των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών. Επιδίωξή
της είναι να δει τη νέα γενιά να θέτει τις δικές της άμεσες προτεραιότητες,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η διαδραστική συμμετοχή τόσο στο
Διαδίκτυο όσο και στην ίδια την Κοινωνία των Πολιτών.
73

Η Κιβωτός του Κόσμου www.kivotostoukosmou.org
Η 'Κιβωτός του Κόσμου' είναι μία οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω στη
μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική
φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και
πολλά χωρίς γονείς.
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ www.iliachtida.gr
Ιδρύθηκε το 2000 και σκοπός της είναι η στήριξη και ενίσχυση των παιδιών
προβληματικών οικογενειών, των άπορων παιδιών, των παιδιών με ειδικές ανάγκες
καθώς και των παιδιών εθνικών μειονοτήτων με την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας
και υποστήριξης, ηθικής, οικονομικής και ψυχολογικής.
Home Start Νέας Ιωνίας Βόλου
Το Home-Start Ν. Ιωνίας – Βόλου βρίσκεται κοντά στους νέους γονείς, τους βοηθά
να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να βελτιώσουν το μέλλον της
οικογένειας τους. Οι υπηρεσίες του Home Start είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.
Κ.Α.ΝΕ. - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ www.ngokane.org
Η Κ.Α.ΝΕ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας ο
οποίος διοργανώνει προγράμματα νεολαίας κι ανάπτυξης. Ο οργανισμός βασίζεται
στην Καλαμάτα, στον νομό Μεσσηνίας.
Δράσεις εντός του 2010:
27-28/12/10: 2ο Φεστιβάλ Δρόμου, Αγορά Καλαμάτας
Κ.Ε.Α.Ν www.kean.gr
Tο ΚΕΑN είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων για το περιβάλλον και τις
νέες τεχνολογίες.
Δράσεις:
Οι Δράσεις της Οργάνωσης σχετίζονται κυρίως με:
• Οικολογικές προτάσεις για την ανάπτυξη της Αττικής.
• Τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας για την βιώσιμη ανάπτυξη των
υποβαθμισμένων περιοχών της Δ. Αττικής.
• Τη διοργάνωση ημερίδων-συνεδρίων με θέματα που άπτονται προβλημάτων
της καθημερινότητας των νέων.
• Την προάσπιση του δικαιώματος εργασίας για τους νέους.
• Τη διαπολιτισμική προσέγγιση.
• Τους εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τους νέους.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ www.roots-research-center.gr
Σκοπός του Κέντρου είναι η πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν
τις ρίζες τους και η προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας ως
ιδιαίτερη κοινωνική πρακτική στο χώρο της Παιδικής Προστασίας.
Δράσεις 2010:
11/01/2010, Ημερίδα με θέμα « Η Αναδοχή ως στηρικτικό και αναμορφωτικό μέτρο,
νέες πρακτικές»
Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας www.supportcenter.gr
Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας, όπως ονομάζεται ο φορέας,
είναι ένα Κέντρο Ημέρας για κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά και νέους (κυρίως
Τσιγγανόφωνους και Τουρκόφωνους από τη μουσουλμανική μειονότητα της
Θράκης), που κατοικούν στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας.
Κ.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" www.noesi.gr/orizontes
Το ΚΕΠΕΑ "Ορίζοντες" (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων
ΑμεΑ) απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15-35 ετών με νοητική υστέρηση
και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής
73

λειτουργικότητας.
Δράσεις:
Το ΚΕΕΠΕΑ "Ορίζοντες" δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: Προκατάρτιση–Αικής,
Χειροτεχνίας, Τραπεζαρίας, Κοσμημάτων.
νάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, Επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση σε
εργασιακές συνήθειες και εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία. Τα εργαστήρια που
λειτουργούν είναι: Kοπτικής- Ραπτικής-Υφαντικής, Κεραμ
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία www.kinisipoliton.gr
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το
1989 με σκοπό την προαγωγή των αξιών της κοινωνίας πολιτών, την ανάδειξη του
ρόλου του πολίτη ως υποκειμένου της πολιτικής ζωής και ως ενεργού συμμέτοχου
στη λειτουργία ενός σύγχρονου πολιτικού συστήματος και στη δημιουργία ενός
βήματος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ του ενεργού πολίτη και της πολιτικής ηγεσίας.
Δραστηριοποιούμενη στο πλαίσιο των σκοπών της, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ επισημαίνει
προβλήματα και δυσλειτουργίες του κράτους και του πολιτικού συστήματος, ασκεί
κριτική σε πολιτικές αποφάσεις και επεξεργάζεται προτάσεις με γνώμονα τον
εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων, καθώς και την
ουσιαστική σύγκλιση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΕΡΙΜΝΑ www.merimna.org.gr
Η Μέριμνα είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και
οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο.
Δράσεις 2010:
• 19-20-21 Μαρτίου 2010: Garaze Sales στη Πειραιώς 201.
• 9/10/2010: Ανακουφιστική Φροντίδα - Το δικαίωμα κάθε σοβαρά άρρωστου
παιδιού στην ποιότητα ζωής και τον αξιοπρεπή θάνατο.
• 26-28 Νοεμβρίου 2010: Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου των Φίλων
της ΜΕΡΙΜΝΑΣ στο Ζάππειο Μέγαρο.
ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ www.minimaneon.org
To Μήνυμα Νέων - Φίλων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει στο επίκεντρο
της δράσης της την προστασία του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια του συλλόγου
δεν εξαρτάται από κόμματα, πολιτικές παρατάξεις και κυβερνήσεις και έχει μη
κερδοσκοπικό σκοπό που στηρίζεται στις αρχές της υιοθέτησης οικολογικής
συμπεριφοράς, της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της συμβολής
στην κοινωνική μέριμνα.
Δράση στο 2010:
• Εκδήλωση καθαρισμού ακτών στο νομό Κορινθίας τoν Αύγουστο του 2010
Ν.Ε.Ο.Ι. www.mkoneoi.gr
Οι Ν.Ε.Ο.Ι. έχουν ως βασικό στόχο την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης
μεταξύ των νέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως ενεργών Ευρωπαίων
πολιτών, την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο βίο και στα κοινωνικά
δρώμενα και τέλος της προαγωγής της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και του διαλόγου.
Nηφάλιοι: Kίνηση Πολιτών για τον Aλκοολικό και το Περιβάλλον του
www.nifalioi.gr
Oι «Nηφάλιοι – στην υγειά μας» -μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωσηδημιουργήθηκαν το 2005, με σκοπό τη δράση απέναντι στο έλλειμμα ενημέρωσης
που υπάρχει στη χώρα μας για τον αλκοολισμό. Oι άξονές της είναι:
• Ο αλκοολισμός είναι ασθένεια που αναχαιτίζεται
• O αλκοολικός και η οικογένειά του μπορούν και αξίζουν να θεραπευτούν
• O αλκοολισμός είναι πρόβλημα Δημόσιας Yγείας και κατά συνέπεια πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα Δημόσιας Eυθύνης.
Τα μέλη της οργάνωσης απευθύνθηκαν σε μαθητές σχολείων, φοιτητές, στρατό,
δήμους και φορείς σε όλη την Ελλάδα, δημιούργησαν 24ωρη ‘Ανοιχτή Γραμμή’
73

συμπαράστασης και Σταθμό Υποδοχής, συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και το Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο (H.A.U.), καθώς
και με εταιρίες παραγωγής και διανομής ποτών, με στόχο την ενεργή συμμετοχή
τους στην ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες της κατάχρησης του αλκοόλ.
Παράλληλα, πραγματοποίησαν το ιδιαίτερα σημαντικό Συμπόσιο «Εθισμός ή Ασθένεια
της Εξάρτησης;” ενώ διοργανώνουν δύο φορές το χρόνο «Επιμορφωτικό Κύκλο για
τον Αλκοολισμό και την Συν-εξάρτηση» με συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων. Στα
πλαίσια της πρόληψης η Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» έχουν εκπονήσει
και τρέχουν με επιτυχία την καμπάνια «Ο ΝΗΦΑΛΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΨΕ».
Nosmoke.gr www.nosmoke.gr
Σκοπός της Οργάνωσης είναι η προσέγγιση, ενημέρωση και θετική επιρροή στους
νέους, ώστε να μη ξεκινήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος, αλλά και στους
καπνιστές, ώστε να διακόψουν το κάπνισμα.
Μερικές από τις Δράσεις στο 2010:
• 13/12/10: Καταγγελία Nosmoke.gr στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή & στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απροκάλυπτη καταστρατήγηση του νόμου
απαγόρευσης του καπνίσματος και το συνεχιζόμενο εμπαιγμό των πολιτών
από το κράτος.
• Δεκέμβριος 2010 Τηλεφωνικός έλεγχος Nosmoke.gr στις Νομαρχίες για το
αν τους έχουν αποσταλεί τα προβλεπόμενα από το νόμο «μπλοκάκια» για τα
πρόστιμα.
• 15/10/10: Επιστολή Nosmoke.gr με προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Κοινοτικής
Οδηγίας 2001/37/EC που αναφέρεται στα προϊόντα καπνού
• 14/07/10: Αναλυτικές προτάσεις Nosmoke.gr για διορθώσεις & βελτιώσεις
στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Στάλθηκαν
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Δημήτρη
Κρεμαστινό καθώς και στους 51 Βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή
• 31/05/10: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
Nosmoke.gr με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος.
• 5/5/10: Ενημέρωση των μαθητών του γυμνασίου & λυκείου Αλκίνοος στην
Κέρκυρα για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Πραγματοποιήθηκε
από το παράρτημα Κέρκυρας του Nosmoke.gr.
• 4/3/10: Μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Nosmoke.gr υπέβαλαν και
νέα μηνυτήρια αναφορά σε καλλιτέχνες και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου
για δημόσια προτροπή σε απείθεια κατά του νόμου απαγόρευσης του
καπνίσματος στους χώρους ψυχαγωγίας
• 15/2/10: «Την Καθαρά Δευτέρα εκτός από τον αετό, πετάξτε και τα τσιγάρα
σας!» - Δράση ενημέρωσης των πολιτών για τις βλαπτικές επιπτώσεις του
καπνίσματος. Συνδιοργάνωση Nosmoke.gr & Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (KIDS IN ACTION) www.kidsinaction.gr
Η ομάδα αποτελείται από νέους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, φωτογράφους, κλόουν,
μουσικούς, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, μίμους, παραμυθάδες,
εμψυχωτές, ψυχαγωγούς, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, ακροβάτες, χορευτές.
Σκοπός της μη κυβερνητικής οργάνωσης είναι η ισότιμη συμμετοχή και η ελεύθερη
έκφραση των νέων της πόλης.
Δράσεις 2010:
• Ποδηλατικό Καρναβάλι 2010 - Δράση για την ενίσχυση του ποδηλάτου ως
μέσο μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη
• One night in circus - Δράση για την προώθηση των μη διαδεδομένων μορφών
τέχνης και συγκεκριμένα του τσίρκο.
73

3η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία - Δράση ενάντια στην εξάρτηση της
ανθρωπότητας από το πετρέλαιο.
• Πάρκαρε Μαζί μας - Δράση για την υποστήριξη και την φροντίδα των
ελάχιστων πάρκων της Θεσσαλονίκης
• Ροτόντας Πας στο Πάρκο - Δράση για ανάπλαση παρατημένων οικοπέδων στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης
• Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα «Πέρα από τα Σύνορα» - Διοργάνωση
κατασκηνωτικής περιόδου για ανθρώπους με αναπηρία
• Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα - «Μαζί» - Διοργάνωση κατασκηνωτικής
περιόδου για την ένταξη παιδιών με αναπηρία σε κατασκηνωτικές περιόδους
με παιδιά χωρίς αναπηρία.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ www.endrasi.gr
Οι δραστηριότητες της οργάνωσης σχετίζονται με τον εθελοντισμό, την υποστήριξη
και εκπαίδευση τοπικών ομάδων νέων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
την πληροφόρηση σε θέματα νεανικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ (CTP) www.ctp.gr
Το 2010 το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών έκλεισε τα 10 χρόνια λειτουργίας
του. Είναι σημείο αναφοράς για νέους κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες μέσα από
ανταλλαγές νέων, φιλοξενία ευρωπαίων εθελοντών για ετήσια προγράμματα, την
αποστολή ελλήνων εθελοντών και τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων για
τη μη τυπική μάθηση παιδιών και νέων, ενημέρωση και κινητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς στις γειτονικές χώρες,
την Αλβανία και την πΓΔΜ.
Δύο από τις σημαντικότερες Δράσεις στο 2010 είναι οι εξής:
o 07/2010: Inter’Action in Prespa: Από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου, νέοι
από διάφορες χώρες, μαζί με τους νέους και τα παιδιά της Πρέσπας
διασκέδασαν, αθλήθηκαν, δημιούργησαν και εκφράστηκαν ελεύθερα. Οι
συμμετέχοντες πήραν μέρος σε εργαστήρια κολλάζ, κατασκευής κοσμημάτων,
μουσικών οργάνων, juggling, κεραμικής, πλεξίματος, origami. Έμαθαν
για το περιβάλλον και τις ραδιοεπικοινωνίες, να χορεύουν βαλς και latin.
Παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις. Έπαιξαν μπάσκετ, βόλεϋ,
ποδόσφαιρο και τοξοβολία. Δοκίμασαν ραπέλ και στίβο περιπέτειας, έκαναν
yoga και μασάζ για να χαλαρώσουν και παρακολούθησαν τα αστέρια.
o 09/2010 «TRANSNATURA MTB Stage Race 2010»: Ο φετινός αγώνας που
αποτέλεσε τον πρώτο διεθνή αγώνα ορεινής ποδηλασίας με ετάπ στην
χώρα μας και συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας, κάλυψε απόσταση 300 χιλιομέτρων σε τέσσερα ετάπ με
συνολική υψομετρική διαφορά 7547μ. Ο ποδηλατικός αγώνας ήταν μόνο
ο κεντρικός άξονας της διοργάνωσης «TRANSNATURA», που στόχο έχει να
αναδειχθούν ως ενιαίος τουριστικός προορισμός οι περιοχές όπου διεξάγεται.
ΠΡΑΞΙΣ www.praxisgreece.org
Οι δράσεις της ΠΡΑΞΙΣ επικεντρώνονται σε ηλεκτρονικές και ραδιοφωνικές
καμπάνιες με εκδηλώσεις ,συναυλίες, εκθέσεις, με την δημιουργία ηλεκτρονικής
εφημερίδας & blogs, και μηνύματα ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης, και πολλά
άλλα.
PRAKSIS www.praksis.gr
Μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία με επίκεντρο τα Πολυιατρεία Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, υποδέχεται και αντιμετωπίζει πολύπλευρα τις ανάγκες μεταναστών,
αιτούντων άσυλο/προσφύγων και γενικότερα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του
γηγενούς πληθυσμού σε ιατροφαρμακευτικό, ψυχοκοινωνικό και νομικό επίπεδο.
Σχεδία στην Πόλη www.sxediastinpoli.gr
Η «Σχεδία στην πόλη», φτιαγμένη από νέους ανήσυχους ανθρώπους, ξεκίνησε το
73

δικό της ταξίδι το 1999 στη Θεσσαλονίκη όταν μια μικρή ομάδα νέων παιδαγωγών,
εμψυχωτών και καλλιτεχνών βρεθήκαν και μοιράστηκαν την ανάγκη για
δημιουργικές δράσεις και παρεμβάσεις στην πόλη. Κάθε χρόνο μελετούν, σχεδιάζουν
και προτείνουν δημιουργικές εθελοντικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και
καλλιτεχνικά δρώμενα για παιδιά και νέους. Τα θέματα ενδιαφέροντος σχετίζονται
με τον εθελοντισμό, την επικοινωνία, την συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τα δικαιώματα των παιδιών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. το ρατσισμό, τη
διαφορετικότητα, τις ίσες ευκαιρίες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Δράσεις στο 2010:

Πολιτιστικός
Οργανισμός
Δήμου
Καλαμαριάς,
Παιδικό
Φεστιβάλ
«Παραθινούπολη»,
εικαστικά
εργαστήρια,
εκπαιδευτικά
προγράμματα, μουσικοκινητικά και παραδοσιακά παιχνίδια από το 2002 έως
2010
• Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, «Μέρες έκφρασης και
δημιουργίας», εκπαιδευτικά προγράμματα, 2004-2010
• Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία Νομού Θεσσαλονίκης, παραστάσεις
κουκλοθέατρου και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μουσικοκινητικά και
παραδοσιακά παιχνίδια, 2005-2010
• «Kid & Fun», Εκθεσιακό Φεστιβάλ για το παιδί και την οικογένεια, Δ.Ε.Θ. ,
εργαστήρια, μουσικοκινητικά παιχνίδια, 2007-2010
• Δήμος Πολίχνης, πρόγραμμα με μουσικοκινητικά παιχνίδια για την ετήσια
γιορτή των Βρεφονηπιακών Σταθμών, 2009, 2010.
• Δήμος Πτολεμαΐδας, πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή σε μαθητές
δημοτικού, 2010
• Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλαμαριάς, «Χριστουγεννιάτικη Πλατεία»,
30 μέρες παιδικών εκδηλώσεων: συμμετοχή με εικαστικά εργαστήρια,
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφήγηση παραμυθιών, παιχνίδια, 2008-2010.
• Διημερίδα με θέμα «Η Τέχνη στην εκπαίδευση». Περιλαμβάνει παράλληλα
βιωματικά εργαστήρια, εισηγήσεις, δρώμενα και αποτελεί μια γόνιμη
συνάντηση παιδαγωγών, όπου δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες
και εμπειρίες, 202-2010
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΣΕΟ) www.seo.gr
Εκπροσωπεί τον Οδηγισμό, μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με
παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Όλοι συμμετέχουν
στις Οδηγικές Ομάδες, τις οποίες συντονίζουν εθελοντικά ενήλικοι νέοι που αγαπούν
τα παιδιά και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από το ΣΕΟ στο Οδηγικό Παιδαγωγικό
Πρόγραμμα, το οποίο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ηλικίας,
βασίζεται πάνω σε 3 άξονες: την Προσωπική Ανάπτυξη, την Προσφορά στην
Κοινωνία και τη Ζωή στη Φύση, την Οικολογική συνείδηση.
Μερικές Δράσεις στο 2010:
• Ημέρα Οδηγισμού 2010
• Συμμετοχή του ΣΕΟ στη δράση του ΥΠΕΚΑ «Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση»
στο Σχοινιά
• Χαρούμενο Δάσος 6-11 Ιουλίου στα Πολιτικά Ευβοίας
• 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Φιλίας στην Ιταλία
• 7ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Περιοχής της Διεθνούς Φιλίας στην Κύπρο
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (ΣΕΠ) www.sep.org.gr
Το ΣΕΠ είναι μια παγκόσμια εθελοντική οργάνωση που απευθύνεται σε παιδιά και
νέους με πρόγραμμα που στρέφεται γύρω από τρεις άξονες: Προσωπική ανάπτυξη,
Κοινωνική συμμετοχή, Ζωή στη Φύση-Οικολογική συνείδηση. Ο Προσκοπισμός
συμπληρώνει το σχολείο και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν
αντιμετωπίζονται από αυτά.
Μερικές Δράσεις για ο 2010:
• 2η Οικουμενική Συνάντηση Χριστιανών Προσκόπων - Ιερά Μονή Πεντέλης
2010
73





Πρόγραμμα Δράσης Γενικής Εφορείας Οκτώβριος 2010 - Δεκέμβριος 2011
Πανελλήνια Έκθεση Προσκοπικών Γραμματοσήμων & Ενθυμημάτων
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ
Επιστημονικό Συνέδριο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη»
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη
Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των
παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας»
2η Οικουμενική Συνάντηση Χριστιανών Προσκόπων - Ιερά Μονή Πεντέλης
2010

Το Χαμόγελο του Παιδιού www.hamogelo.gr
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών και να εξασφαλίσει
τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται
στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου
υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλουν στην προσπάθειά του να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ www.ydronaftes.gr
Οι Υδροναύτες είναι ένας καταδυτικός φορέας με τη μορφή αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας. Οι «Υδροναύτες» στηρίζονται στα μέλη που πιστεύουν
ότι η αυτόνομη κατάδυση είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται να προβληθεί
περισσότερο, καθώς έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα μας και επίσης
μπορεί δια μέσω οργανωμένων δράσεων να ωφελήσει το δημόσιο συμφέρον
γενικότερα. Οι δράσεις τους έχουν κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα (π.χ
καθαρισμό ακτών και βυθών).
UNESCO Youth Club of Thessaloniki - Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης
www.unescoyouth.gr
Διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό, την
Εκπαίδευση και τις Επιστήμες και δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες για νέους
ηλικίας από 15 – 35 ετών και αναπτύσσει δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο.
Μερικές Δράσεις στο 2010:
• Τον Ιανουάριο του 2010 διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα
τις δημόσιες σχέσεις και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των Μ.Κ.Ο. Νεολαίας
με συμμετοχή από 15 χώρες.
• Τον Απρίλιο του 2010 ο Όμιλος συμμετείχε σε διεθνές σεμινάριο στην πόλη
Brezice της Σλοβενίας με θέμα τις επαφές των ΜΚΟ με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
• Το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2010 ο Όμιλος διοργάνωσε το ελληνικό
τμήμα του «πανευρωπαϊκού διαγωνισμού φωτογραφίας, βίντεο και
σλόγκαν» με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Ο διαγωνισμός είχε σαν
θέμα τη «συμμετοχή των νέων» και οργανώθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο
YouthNET με την συνεργασία και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Στις 14 Οκτωβρίου 2010 ο Όμιλος διεξήγαγε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο
(“Training Course”) για τα μέλη και τους εθελοντές του, στο Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
• Στις 4 Δεκεμβρίου 2010 ο Όμιλος UNESCO συμμετείχε στη διοργάνωση
μιας κοινής εκδήλωσης των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας
Εθελοντισμού.
• Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης επιμελήθηκε την μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα και την έκδοση του εντύπου του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας (10 Αυγούστου 2010 – 10 Αυγούστου
2011).
• Συμμετοχή σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής με αποστολή
μελών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
73

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ www.filox.org
Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία" είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση
(ΜΚΟ) και η νομική της μορφή είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε
το 1995 και από τον Ιούλιο του 1997 λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Πληροφόρησης
Νέων στην Ελλάδα, στην ορεινή αγροτική Κοινότητα του Κρυονερίου Κορινθίας,
παρέχοντας ενημέρωση στους νέους.
• Εθνικά προγράμματα για νέους - Βασικά θεματικά πεδία ενημέρωσης είναι τα
παρακάτω: Σπουδές / Καταρτίσεις / Σεμινάρια, Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου,
Υγεία, Εργασία, Ξένες γλώσσες, Περιβάλλον, Προγράμματα για νέους αγρότες
• Διεθνή προγράμματα για νέους: Ενημέρωση για προγράμματα στο εξωτερικό,
όπως: "ΝΕΟΛΑΙΑ" (ανταλλαγές νέων, εθελοντισμός), "LEONARDO DA VINCI",
Καλοκαιρινές κατασκηνώσεις (work camps), Σπουδές, εργασιακή εμπειρία &
διαμονή στο εξωτερικό (σε συνεργασία με το σημείο "EURODESK" που λειτουργεί
στο Κέντρο Νέων Κορινθίας).
ΧΑΝΘ www.ymca.gr
Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους, γι αυτό και τα
προγράμματα που αναπτύσσει απευθύνονται κυρίως σε αυτούς. Αποστολή της
οργάνωσης είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ψυχής, του Πνεύματος και του Σώματος
και η ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων.
Μερικές Δράσεις:
• Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού: Μια διαφορετική πρόταση για τη
Θεσσαλονίκη, ''Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ''
• Bazaar στη Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς για το Χαμόγελο του Παιδιού
• Εθελοντικός καθαρισμός του παραποτάμιου δάσους Ανατολικού
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.xen.gr
Η ΧΕΝ Ελλάδος είναι μια Γυναικεία, Μη Κυβερνητική, Εθελοντική Οργάνωση που:
σέβεται τη διαφορετικότητα και προωθεί την ανοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό,
εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε όλους τους
τομείς της ζωής, προωθεί τη νέα γυναίκα σε θέσεις ηγεσίας, μεριμνά για την
Υγεία της Γυναίκας και το βιώσιμο Περιβάλλον, σχεδιάζει και υλοποιεί σχετικά
προγράμματα.
Μερικές Δράσεις στο 2010:
• Πανελλήνιο διαγωνισμό αφίσας με συμμετοχή νέων 18-26 ετών και θέμα «Οι
γυναίκες δημιουργούν έναν ασφαλή κόσμο»
• Λειτουργία καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης στο Δ. Ρεθύμνου και
στη Ν. Μοσυνούπολη Κομοτηνής για περίπου 100 παιδιά σχολικής ηλικίας.
• Λειτουργία παιδικών προγραμμάτων καθ’ όλη τη χρονιά σε Πειραιά, Παιανία,
Ν. Φάληρο, Χαριλάου (Θεσσαλονίκη), Θήβα.
• Λειτουργία ομάδων νέων γυναικών σε προγράμματα όπως «πλοήγηση
γυναικών» για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
• Λειτουργία θεατρικών ομάδων και παραστάσεων με θέμα «Εμφύλιοι Μύθοι»
• Εκπαίδευση νέων γυναικών εθελοντριών σε θέματα όπως καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία-προστασία
και προφύλαξη, ανάπτυξη εθελοντισμού, με χρήση βιωματικών μεθόδων και
εργαλείων.
• Συμμετοχή σε καμπάνιες όπως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών και οι 16 ημέρες ακτιβισμού στις 25 Νοεμβρίου 2010
πραγματοποιώντας εικαστικό δρώμενο, στον πεζόδρομο της Νομικής με
τη συμβολική δράση «Αυτά τα χέρια δε χτυπούν», προσκαλώντας τους
περαστικούς, γυναίκες και άνδρες, να αποτυπώσουν τα χέρια τους σε καμβά,
ως μια δεσμευτική υπόσχεση κατά της βίας αλλά και ως καταδίκη της βίας
που χρησιμοποιούν άλλοι ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια.

73

3.8 Νεολαία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) www.sae.gr
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκε το 2005 και μέσα από τα Δίκτυα
Νεολαίας σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιεί δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση
του Ελληνισμού. Οι σημαντικότερες από αυτές για το 2010 ήταν:
• 17.06.2010: Συνδιάσκεψη Νεολαίας Καναδά
• 15.06.2010: DVD της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης
• 09.06.2010: 29ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας
• 25.05.2010: Τιμή για τους αθλητές ΝΝΟ των Πανελλήνιων Αγώνων
Ωκεανίας ’09
• 20.05.2010: Νέο ΔΣ και αποφάσεις της Νεολαίας των Ηπειρωτών
• 04.03.2010: Κοινή Συνεδρίαση Δικτύων Νεολαίας Καναδά και Η.Π.Α.

3.9 Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων
Συνεχίζοντας την καταγραφή των άτυπων ομάδων Νέων, όπως αποτυπώθηκαν
στην Ετήσια Αναφορά 2009, αναφερόμαστε και πάλι σε ομάδες νεολαίας, οι οποίες
δημιουργήθηκαν από την αυθόρμητη επιθυμία ενός αρχικού πυρήνα μελών, με
σκοπό να εκφράσουν δημιουργικά τις ιδέες και τις απόψεις τους μέσα στο ευρύτερο
κοινωνικό τους περιβάλλον. Στις άτυπες ομάδες νέων δεν υπάρχει συγκεκριμένη
οργάνωση, ούτε νομικό καθεστώς, απεναντίας κυριαρχεί ο εθελοντικός χαρακτήρας
της συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης και της αλληλεγγύης. Μερικές από τις πιο
γνωστές άτυπες πρωτοβουλίες Νέων είναι οι παρακάτω:
Άτυπη Λέσχη Νέων Λογοτεχνών
Μια άτυπη πρωτοβουλία Νέων που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990,
σε μια προσπάθεια να ανταλλάξουν κείμενα και να συζητήσουν για το κοινό τους
ενδιαφέρον, τη λογοτεχνία.
Bookcrossing www.bookcrossing.com/forum/28
Bookcrossing είναι η πρακτική του να αφήνεις ένα βιβλίο σε δημόσιο χώρο για να
το βρουν και να το διαβάσουν άλλοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα κάνουν το ίδιο. Στην
Ελλάδα υπάρχουν ήδη πάνω από 6.000 BookCrossers που λειτουργούν σαν μια
οργανωμένη κοινότητα. Παράλληλα με τις απελευθερώσεις βιβλίων, διοργανώνουν
και αρκετές εκδηλώσεις, εκδρομές, συνέδρια και άλλα.
Carpooling.gr
Διαδικτυακή πύλη που προσφέρει ευκαιρίες συνοδήγησης. Συνδέει ταξιδιώτες που
μετακινούνται προς τον ίδιο προορισμό και θέλουν να μοιραστούν τα έξοδα.
Clean Junkies www.cleanjunkies-cleanjunkies.blogspot.com
Ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν ως σκοπό να καθαρίζονται οι δημόσιοι χώροι
από τις διαφημιστικές πινακίδες που τοποθετούν πολλοί σε διάφορα σημεία (π.χ
συρματοπλέγματα, κάγκελα σπιτιών, οικοπέδων, ακόμα και καρφωμένες πάνω σε
δέντρα) και να αναδειχτεί η κρυμμένη ομορφιά που κρύβεται από πίσω. Αυτό που
υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει το κράτος, οι Clean junkies αναλαμβάνουν να το
κάνουν πράξη.
Διάδωσέ το www.nfgthasos.com
Η άτυπη ομάδα Θάσου συγκροτήθηκε τον χειμώνα του 2009 από μια μικρή ομάδα
νέων εκ των οποίων κάποιοι είναι και μέλη της οργάνωσης Μονοπάτια Αλληλεγγύης.
Επιθυμία των μελών ήταν η ενημέρωση της τοπικής νεολαίας για τις δράσεις
του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενεργή
συμμετοχή της σε ποικίλες τοπικές δράσεις (πολιτιστικές, οικολογικές, κοινωνικές
73

κ.α) και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα μειονοτήτων στην περιοχή (κοινότητες
Πομάκων και Αθίγγανων).
Διδάσκοντες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μαθητές
Πρόκειται για άτυπη ομάδα η οποία δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία
εκπαιδευτικών, που σκοπό είχαν να διδάξουν το μάθημα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας.
Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα www.diktio.org
Ανήκει στο χώρο της αντικαπιταλιστικής, διεθνιστικής και δημοκρατικής αριστεράς.
Αποτελεί συλλογικότητα που αγωνίζεται για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα,
με την οπτική τόσο της βελτίωσης της ζωής των κυριαρχούμενων τάξεων και
της διεύρυνσης των χώρων ελευθερίας των κοινωνικών κινημάτων, όσο και της
προβολής ενός άλλου μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, που θα ικανοποιεί τις ριζικές
ανάγκες των ανθρώπων και θα στηρίζεται στην κοινωνική αυτό-οργάνωση και
αυτενέργεια.
Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης www.thessdiktio.word
press.com
Το Νοέμβριο του 2010 και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού βρέθηκαν
για πρώτη φορά οι οργανώσεις της Θεσσαλονίκης γύρω από το ίδιο τραπέζι, με
στόχο τον κοινό προγραμματισμό, την επικοινωνία και τη γνωριμία όλων όσων
ασχολούνται με τα θέματα εθελοντισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα
της κοινής αυτής προσπάθειας παλαιών και νέων, μικρών και μεγάλων οργανώσεων
ήταν η δημιουργία του Thess-ΔΙΚΤΥΟ, του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων
Θεσσαλονίκης που κατάφερε να μαζέψει το σύνολο των νεολαιίστικων (και όχι μόνο)
οργανώσεων της πόλης σε μια ανοικτή πλατφόρμα συζήτησης, γνωριμίας και δράσης
για θέματα νεολαίας.
EuroYouth Group
Η EuroYouth Group είναι η άτυπη ομάδα νέων που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009
στην Θεσσαλονίκη. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση των νέων
σε ενεργούς ευρωπαίους πολίτες, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας,
η προαγωγή της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού ως προς την
πολιτισμική ποικιλομορφία μεταξύ των νέων και η διασφάλιση της επικράτησης των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Freecycle Greece www.freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
Στόχος αυτού του δικτύου είναι να μειωθεί ο όγκος των χρήσιμων αντικειμένων
που καταλήγουν στις χωματερές όταν δεν τα χρειάζονται οι κάτοικοι μέσω της
ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων αντικειμένων. Βασικός κανόνας που διέπει
τα άτομα που συμμετέχουν στο Δίκτυο είναι ο εξής: « Ό,τι αλλάζει χέρια μέσω
του Freecycle είναι ΔΩΡΕΑΝ, νόμιμο και κατάλληλο για κάθε ηλικία». Για να
πραγματοποιηθεί η πράξη παράδοσης, τα άτομα εγγράφονται στο δίκτυο του
Freecyle ανάλογα με τον τόπο διαμονής, στέλνουν μήνυμα, λαμβάνουν την
απάντηση, κλείνουν ραντεβού και πραγματοποιούν την παράδοση. Δεν μεσολαβεί
κάποιος, δεν κερδίζει άλλος παρά οι παραλήπτες/δότες και το περιβάλλον.
Free hugs
Παγκόσμιο κίνημα που τελευταία κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας. Ομάδα νέων
συγκεντρώνεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και μοιράζει δωρεάν αγκαλιές. Μια
ευχάριστη απάντηση στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Κομπάρσοι της πόλης
Μια άτυπη ομάδα νέων, που οργανώνει διάφορες εκδήλωσεις που περιλαμβάνουν
παιχνίδια, graffiti, δραστηριότητες με skate και rollers, αλλά και ελεύθερη έκφραση
κατά την οποία οι περαστικοί θα μπορούν να γράφουν ότι θέλουν σχετικά με την
73

πόλη σε ένα μεγάλο άσπρο χαρτί.
Λόκαλ www.localathens.com
Ομάδα που υποστηρίζει ποδηλάτες, ακτιβιστές, μουσικούς, DJs, κολεκτίβες και
μονάδες που ονειρεύονται να επανακτήσουν τον δημόσιο χώρο της πόλης.
Lunch Street Party www.lunchstreetparty.blogspot.com
Αυτοσχέδια πικνίκ σε δημόσιους χώρους που περιλαμβάνουν υπαίθριο τραπέζωμα με
φαγητά και ποτά που φέρνουν όσοι συμμετέχουν σε αυτά.
Met-Action (Metaxourgeio in Action) www.tiny.cc/met-action
Ομάδα αποτελούμενη από λάτρες της περιοχής του Μεταξουργείου που στοχεύουν
στην αισθητική και καλλιτεχνική αναβάθμιση της περιοχής.
Οικονομία στο Νερό! Κάντε ντους με μια φίλη/ο
Μια ενδιαφέρουσα ομάδα Νέων που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής
συνείδησης και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Oikologio.gr
Το Οικολόγιο είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών. Γεννήθηκε στο διαδίκτυο,
με αφορμή τις καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.
Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόμβο έγκυρης ενημέρωσης και ανοιχτού διαλόγου
σχετικά με τα μικρά και μεγάλα οικολογικά ζητήματα, καθώς και να συμβάλλει
δυναμικά στη δραστηριοποίηση όλων των ενεργών πολιτών που επιμένουν να
διεκδικούν ένα καλύτερο περιβάλλον. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους και
η συνεργασία με οργανώσεις, ιδρύματα και φορείς είναι μέσα στις επιδιώξεις της
πρωτοβουλίας αυτής.
Ομάδα Blanco www.omadablanco.com
Η Ομάδα Blanco είναι μια μη κερδοσκοπική Δεξαμενή Σκέψης με σκοπό την
παραγωγή και την υιοθέτηση ιδεών για την βελτίωση του αθηναϊκού περιβάλλοντος
ευελπιστώντας πως οι προτάσεις της θα συζητηθούν, θα αξιολογηθούν και θα
αναδειχθούν από τους πολίτες ή και τις Αρχές, ως εφαρμόσιμες, επιτυγχάνοντας έτσι
τον σκοπό της. Η κυριότερη επιδίωξη της Ομάδας είναι η διεύρυνση του διαλόγου
με συμμετοχή όλων τόσο ατόμων όσο και συλλογικών υποκειμένων. Οι σχέσεις της
με τις Αρχές, τους συλλόγους, τα κόμματα, τα άτομα είναι σχέσεις συνομιλητή και
συνεργάτη.
Oμάδα ΔΕΔΕ
Άτυπη μη κερδοσκοπική ομάδα που δημιουργήθηκε για να διοργανώσει τη
δραστηριότητα ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ στο Αίγιο. Πρόκειται για γεγονός, που επιχορηγήθηκε
από τη δράση 1.2 του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση και συνδύασε την
καλλιτεχνική δραστηριότητα με την κοινωνική προσφορά.
OΧΙ στα Πολυσινεμά ΝΑΙ στους Παραδοσιακούς Κινηματογράφους
Νέοι που προβληματίζονται από το κλείσιμο πολλών παραδοσιακών κινηματογράφων
οργανώνουν βραδιές στις οποίες βλέπουν ταινίες (συνήθως μη εμπορικές) σε
παραδοσιακά σινεμά (θερινά ή χειμερινά).
Παιδί & Οικογένεια - Kid & Family www.kidsfestival.gr
Είναι μια ομάδα που αποτελείται από εθελοντές κάθε ηλικίας με στόχο τη φροντίδα
των λιγοστών πνευμόνων πρασίνου αλλά και της συνολικής αναβάθμισης μιας
γειτονιάς. Με τη βοήθεια διαφόρων εθελοντών διοργανώνουν κάθε τελευταίο
Σαββατοκύριακο του μήνα διανομές προϊόντων και ιατρικών υπηρεσιών για τους
κατοίκους της περιοχής που το έχουν ανάγκη. Η ομάδα εθελοντών έχοντας
έντονο αίσθημα ευθύνης & εμπιστοσύνης στις νέες γενιές, δημιούργησε τις
επονομαζόμενες "ΦΩΛΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ" που δίνουν λύσεις σε άνεργες οικογένειες, σε
73

νέους, σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ομάδες ανθρώπων, ώστε να διασφαλιστεί
η κοινωνική συνοχή, η ήρεμη διαβίωση και να καλλιεργηθεί συνείδηση "Κοινωνικού
Συμφέροντος και Αλληλεγγύης".
Πρωτοβουλίες Ποδηλατών
Σε διάφορες πόλεις, νέοι, και συγχρόνως φίλοι του ποδηλάτου συναντιούνται,
οργανώνουν ποδηλατοβόλτες στο κέντρο ή στα περίχωρα, ενημερώνουν τους
πολίτες για τα θετικά της δράσης του ποδηλάτου για το άτομο, το σύνολο και το
περιβάλλον, διεκδικούν ποδηλατοδρόμους καθώς και το σεβασμό των οδηγών των
αυτοκινήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές:
• ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ (Αθήνα)
• Ποδηλάτες Ναυπλίου
• Ποδηλάτες Πάτρας
• Ποδηλάτες Τρικάλων
• Ποδηλάτες Κομοτηνής
• Ποδηλάτες Ιωαννίνων
• Ποδηλάτες Βόλου
• Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης
• Πολύχρωμοι ποδηλάτες/ισσες (Θεσσαλονίκη)
• Ελεύθεροι ποδηλάτες Πιερίας
• ΠοδηλαΖΩΝΤΑΣ (Ηράκλειο)
• Στην Κόρινθo με ποδηλατο!
• Bikerespect
Πρωτοβουλίες Πολιτών
Πρόκειται για άτυπες πρωτοβουλίες πολιτών, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει
όποιος επιθυμεί. Δεν πρόσκεινται σε πολιτικές παρατάξεις ή δημοτικές αρχές και δεν
είναι ΜΚΟ. Οι πολίτες αναλαμβάνουν εθελοντικά δράση, αφιερώνουν προσωπικό
χρόνο, αναζητούν χορηγίες και αφυπνίζουν τους συμπολίτες τους για να βελτιώσουν
τη ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα της πόλης τους. Μερικές από αυτές είναι:

73

Αtenistas
Ανοιχτή κοινότητα πολιτών της Αθήνας που αντιμετωπίζει την πόλη ως
ένα πεδίο ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων. Υπερασπίζονται
την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, καθαρίζουν, φυτεύουν, προωθούν
οικολογικούς τρόπους μετακίνησης και ανακουφίζουν κοινωνικά ευαίσθητες
ομάδες.

Τhessalonistas
Πρωτοβουλία
κατοίκων
της
Θεσσαλονίκης.
Ετερόκλητοι
άνθρωποι
διαφορετικών ηλικιών, δίχως να πρόσκεινται σε κάποιο κομματικό μηχανισμό
αντιδρούν δημιουργικά στην καθημερινότητα και στοχεύουν σε μια βιώσιμη
ανθρώπινη πόλη. Καθαριότητα, γκράφιτι, δενδροφυτεύσεις, προώθηση
ποδηλάτου είναι μερικές από τις δράσεις τους.

Aeolistas
Mια παρέα - ανοιχτή κοινότητα πολιτών που οργανώνει δράσεις και
προσπαθεί με στόχο τη δημιουργία μιας Μυτιλήνης όμορφης, καθαρής και
φιλικής προς τους κατοίκους της.

Μinoistas
Ομάδα δράσης ευαισθητοποιημένων ανθρώπων με στόχο τον αισθητικό και
περιβαλλοντικό ευπρεπισμό του Ηρακλείου.

Pagouristas
Ανοιχτή ομάδα πολιτών των Ιωαννίνων που βρίσκει κανάλια συμμετοχής και
παρεμβαίνει με πράξεις στις υποθέσεις της πόλης. Καθαρίζει, προτείνει τη

χρήση ποδηλάτου και βοηθά ιδρύματα της πόλης.

Patrinistas
Oμάδα εθελοντισμού και ενεργοποίησης πολιτών της Πάτρας για μια πόλη
αξιοβίωτη, καθαρή και φιλική.

Pire-A-ctive
Ομάδα δράσης στον Πειραιά που αγωνίζεται για καθαρά πάρκα καθαρές
παραλίες και φιλικές γειτονιές .

Σπόρος www.sporos.org
Η προσπάθεια ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2004 και αποτελεί ένα Δίκτυο
εναλλακτικού μοντέλου εμπορίου που στη θέση του κέρδους βάζει ένα πλήθος
στόχων: την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση του παραγωγού, τη βιωσιμότητα
της δομής διακίνησης, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ποιότητα
και την προσιτή τιμή για το χρήστη. Επιθυμεί αυτές οι επιμέρους επιδιώξεις να
ρυθμίζονται από σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, με τη συμμετοχή όλων
των εμπλεκομένων, και όχι από το «αόρατο» χέρι της αγοράς. Η διακίνηση των
προϊόντων από εναλλακτικά δίκτυα προσφέρει στους παραγωγούς καλύτερες τιμές
από τις συνήθως εξευτελιστικές της αγοράς. Ενδυναμώνει την αυτονομία τους ώστε
να μπορούν να επιλέγουν τους τρόπους που παράγουν και οργανώνονται, χτίζοντας
ταυτόχρονα γέφυρες επικοινωνίας με τα κινήματα του Βορρά.
Συμμαχούμε με τη φύση
Πρόκειται για μια άτυπη ομάδα τεσσάρων νέων ανθρώπων που δραστηριοποιείται
σε τοπικό επίπεδο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ως κύριο σκοπό έχουν τη
γνωστοποίηση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του χωριού Οινιάδες της
Αιτωλοακαρνανίας.
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης www.antirrisies.gr
Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης δημιουργήθηκε το 1988, ως μετεξέλιξη
των επιτροπών συμπαράστασης στον Θανάση Μακρή και Μιχάλη Μαραγκάκη, των
πρώτων Ελλήνων που, με τεράστιο προσωπικό κόστος, διακήρυξαν δημόσια την
άρνησή τους να στρατευτούν για μη θρησκευτικούς συνειδησιακούς λόγους. Η
πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και προωθεί το δικαίωμα στην άρνηση στράτευσης.
SFINA www.improveverywhere.ning.com/group/sfina
Η SFINA είναι μία παρεμβατική κολεκτίβα ανθρώπων (αιφνίδιος 'όχλος'), στόχος
της οποίας είναι η δημιουργία καταστάσεων. Άλλοτε υπερρεαλιστικές και άλλοτε
παιχνιδιάρικες, αποσκοπούν στην διακοπή της ρουτίνας του αστικού τοπίου.
Streetpanthers www.streetpanthers.gr
Οι Streetpanthers είναι μια ομάδα είκοσι δύο ανθρώπων που ξεκίνησαν την κίνηση,
είναι οι δέκα εθελοντές που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα, είναι οι δώδεκα
χιλιάδες φίλοι που πήραν αυτοκόλλητα και ενίσχυσαν οικονομικά την οργάνωση,
είναι οι πολλοί περισσότεροι που τα χρησιμοποιούν σε όλη την Ελλάδα, δείχνοντας
την έμπρακτη αντίθεσή τους στην παράνομη και αγενή στάθμευση που μαστίζει τη
χώρα και τον πολιτισμό μας. Η ιδέα που είχαν, να κολλούνε αυτοκόλλητα με την
αναγραφή: «Είμαι γάιδαρος, παρκάρω όπου γουστάρω» σε παράνομα σταθμευμένα
αυτοκίνητα, έτυχε τεράστιας αποδοχής με αποτέλεσμα να διανεμηθούν περισσότερα
από 800.00 αυτοκόλλητα.
Swap, Not Shop www.swishing.gr
«Ανταλλάσσουμε, δεν αγοράζουμε» είναι το μότο ομάδας κοριτσιών που υιοθέτησαν
και προτείνουν την ιδέα του swishing, δηλαδή του να ανταλλάζεις και να μην
αγοράζεις (ρούχα, παπούτσια και ό,τι άλλο φανταστεί κανείς). Πίσω από την ιδέα
του Swap Not Shop δεν υπάρχει κανένας χρηματικός σκοπός και η ομάδα δεν έχει
73

κανένα οικονομικό όφελος.
Τα ‘Στιλέτα’ στα Τρίκαλα
Άτυπη ομάδα νέων από την πόλη και τα γύρω χωριά της περιοχής των Τρικάλων
που αποτελείται από νέους παλαιότερων νεανικών ομάδων και συλλόγων, οι οποίοι
αποφάσισαν να αφήσουν τα «εύκολα» πολιτιστικά και λαογραφικά θέματα και να
ασχοληθούν με θέματα «ταμπού» του Ελληνικού και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού
χώρου, όπως η ενδοοικογενειακή βία.
Troo Food Liberation
Κολεκτίβα που έχει ως στόχο να αποκαλύψει τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από
το φαγητό μας. Οργανώνουν μαθήματα μαγειρικής με χορτοφαγικές, ωμές και
σούπερ τροφές, εξορμήσεις για άγρια μανιτάρια και βότανα, εκπαιδευτικές ομιλίες σε
νηπιαγωγεία και γυμνάσια σε όλη την Αθήνα.
YouthPower
Η άτυπη ομάδα YouthPower δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με σκοπό την
προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Νέας γενιάς σε δράση και του
Council of Europe, των μεθόδων της άτυπης μάθησης, της πολυπολιτισμικότητας
και της κουλτούρας της κάθε χώρας. Αγωνίζεται κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών
και του ρατσισμού και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υλοποιώντας
επιμορφωτικά προγράμματα για νέους και τοπικές εκδηλώσεις. Η Youthpower
αποτελείται από μια μικρή ομάδα νέων, φοιτητών, ανέργων, εθελοντών και
μεταναστών.
Φίλοι Παγκακίων Αντιφρονούντων
Oμάδα νέων που εναντιώνεται στην εκμετάλλευση που πιστεύει ότι υφίστανται
οι νέοι από τους ιδιοκτήτες νυχτερινών μαγαζιών, καθώς οι τιμές είναι υψηλές.
Προτείνει να περάσουμε το ίδιο καλά και κυρίως οικονομικά σε ένα παγκάκι.
Φωτογραφικές Ομάδες (Άτυπες)
Κοινά χαρακτηριστικά των περισσότερων Φωτογραφικών Ομάδων είναι η
αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ
των μελών. Συχνά οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από υπεύθυνους δασκάλους
φωτογραφίας των δήμων, ορισμένων κέντρων πολιτισμού, κέντρων επιμόρφωσης
ενηλίκων, σχολών καθώς επίσης και φωτογραφικών περιοδικών. Ενδεικτικά
αναφέρουμε μερικές από αυτές:
Ανεξάρτητη Φωτογραφική Ομάδα Κορινθίας (ΑΦΟΚ)
Πορφυροί Λαμπτήρες
Φωτογραφική ομάδα "Φωτοερευνητές" (Γαλάτσι)
Φωτογραφική Ομάδα PROVA D' ARTE
Φωτογραφική Ομάδα "ΚΡΑΜΑ" (Χαλάνδρι)
Φωτογραφική Ομάδα Ζωγράφου (Φ.Ο.Ζ.)
Φωτογραφική Ομάδα AshInArt
Φωτογραφική Ομάδα ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑ
Φωτογραφική Ομάδα ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ (Καβάλα)
Φωτογραφική Ομάδα Δράμας
Φωτογραφική Ομάδα ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ (Σέρρες)
Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων
Φωτογραφική Ομάδα Terroristas Del Arte (Βόλος)
Φωτογραφική Ομάδα "Redpill" (Τρίκαλα)
Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων
Φωτογραφική Πρωτοβουλία Νέων (Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας)
Χάρισέ το www.xariseto.gr
Πρόκειται για μια ομάδα με στόχο την εναλλακτική μορφή ανακύκλωσης που μειώνει
την υπερκατανάλωση, ενισχύει την οικολογική συνείδηση και βοηθάει την οικονομία.
73

Η βασική της αρχή είναι πως οτιδήποτε προσφέρεται, πρέπει να διατίθεται δωρεάν.

3.10 Διαδικτυακές Οργανώσεις
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Οργανώσεις που λειτουργούν και
δρουν σε διαδικτυακό περιβάλλον. Μερικές από τις πιο γνωστές από αυτές, χωρίς
να σημαίνει ότι απασχολούν ή απευθύνονται μονάχα στους Νέους, παρατίθενται
παρακάτω:
Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο
www.digitalrights.gr
Το digitalrights.gr αποτελεί έναν κόμβο πληροφόρησης για τα δικαιώματα του πολίτη
στον ψηφιακό κόσμο. Μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα δράσης περιλαμβάνουν ιδιωτικό
απόρρητο (privacy), ανοικτά πρότυπα (open standards), πατέντες λογισμικού,
πνευματικά δικαιώματα ψηφιακού περιεχομένου, και ελεύθερο λογισμικό.
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
http://www.ellak.gr
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο
χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο
Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν είναι
τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ, AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση
των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή της
ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών(developers) ΕΛ/ΛΑΚ.
Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών www.awmn.net
Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών είναι μια μη κερδοσκοπική ασύρματη
κοινότητα που έχει σκοπό την ανάπτυξη, χρήση και προώθηση ασύρματου
ευρυζωνικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Το ασύρματο δίκτυο
υλοποιείται με τεχνολογία ΙΕΕΕ802.11a/b/n, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από
πληθώρα κατασκευαστών, με δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης, σε ένα πλήθος
υλοποιήσεων - διαρθρώσεων. Η λειτουργία του γίνεται στη μη-αδειοδοτημένη
ISM ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz & 5GHz. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών,
χρησιμοποιεί ένα πλήθος από λειτουργικά συστήματα, με προτίμηση στο ελεύθερο
λογισμικό το οποίο βοηθά να επιτευχθεί η επιθυμητή σταθερότητα και ευελιξία.
Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας (Hellenic Linux User Group –
HEL.L.U.G.) www.hellug.gr
Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογο
με στόχο τη διάδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, την υποστήριξη των
χρηστών του στην Ελλάδα, καθώς και τη δημιουργία κοινής βάσης τεχνογνωσίας
σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό γενικότερα στη χώρα μας.

73

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΝΓ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ’
Στην ενότητα αυτή, όπως και στην Ετήσια Αναφορά του 2009, θα μελετήσουμε
δύο βασικές κατηγορίες προγραμμάτων που προσφέρονται στους Νέους στη χώρα
μας: τα εθνικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) και το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νέα Γενιά σε Δράση’.
Οι γενικές πληροφορίες για τη σύσταση και τους σκοπούς της ΓΓΝΓ έχουν αναφερθεί
στην Αναφορά του 2009. Η σημαντικότερη μεταβολή ήταν ότι μέσα στο 2010
μεταφέρθηκαν οι δομές της ΓΓΝΓ από το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το
άρθρο 2 του π.δ. 96/2010. (Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Αναφοράς Σεπτέμβριος 2011- η ΓΓΝΓ έχει επιστρέψει ως δομή στο Υπουργείο Παιδείας)
Παρακάτω παρατίθενται οι δράσεις της ΓΓΝΓ, αυτές που τέθηκαν υπό την αιγίδα
της καθώς και αυτές που επιχορηγήθηκαν, κατά τη διάρκεια του 2010 ανά τομέα
δραστηριότητας.

4.1 Πολιτισμός
α. Υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ:
• Διοργάνωση του «1ου παγκόσμιου Συνεδρίου Νέων Φλωρινιωτών»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας.
• Παρουσίαση τριών θεατρικών παραστάσεων, στο διάστημα από τον Δεκέμβριο
2010 έως Απρίλιο 2011, με άξονα τον Άνθρωπο και δη το μέλλον του. Drama
Angel.
β. Επιχορήγηση φορέων για συγκεκριμένες δράσεις:
• Διοργάνωση «5ου CRASHFEST, ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ / Σπουδαστικών». Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΦΩΝΥΜΑ (PHONEMA)".
• Διοργάνωση πενθήμερου Φεστιβάλ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΔΑ», στην
παρόχθια έκταση του ποταμού Άρδα, από 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2010.
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΥΣΣΑΣ».
• Athens Video Art Festival 2010. «MULTITRUB PRODUCTIONS» - Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία.
• «Σχέδιο Νησολόγιο: Γιορτές στα Νησιά 2010». «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
MEDIA DELL’ ARTE».
• «7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας». «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»- Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία.
• «Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτήρια ανά την Ελλάδα». «CARPE DIEM» - Αστική
μη κερδοσκοπική Εταιρεία.
• Φεστιβάλ του HULDA
Arts & Sciences. «ΦΟΡΟΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ» - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
γ. Δράσεις της ΓΓΝΓ:
• Η ΓΓΝΓ παρήγαγε με δικά της μέσα (εσωτερική παραγωγή) και έχει
κυκλοφορήσει με δική της ευθύνη δύο μουσικά CD albums. Και τα δύο CD
albums κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό (συλλεκτικών) αντιτύπων.
Διανέμονται δωρεάν από τη ΓΓΝΓ.
• Η ζωή και τα έργα 30 Ελλήνων δημιουργών Σύγχρονης τέχνης μέσω του
DVD «Έλληνες Δημιουργοί Σύγχρονης Τέχνης» που δημιούργησε η ΓΓΝΓ.

73

4.2 Ελεύθερος Χρόνος
α. Επιχορήγηση φορέων για συγκεκριμένες δράσεις:
• Φεστιβάλ «48 ώρες με το ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ». «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» - Όμιλος
των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής.
• Δημιουργία ιστότοπου για τη συνδιαλλαγή, ανταλλαγή ιδεών και δράσεων
μεταξύ των νέων με τους νέους της Ευρώπης. «ΚΑΦΕ ΒΑΒΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ»
• «Γιορτές Νέστος 2010». «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».
• Συνδιοργάνωση του «Bicycle Film Festival Athens» με τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, ενός διεθνούς πολιτιστικού φεστιβάλ με κεντρικό θέμα το
ποδήλατο.
β. Δράσεις της ΓΓΝΓ:
• Η ΓΓΝΓ και κατά τη διάρκεια του 2010, προχώρησε στην υλοποίηση
του προγράμματος «Τριήμερα Ιστιοπλοΐας». Το πρόγραμμα «Τριήμερα
Ιστιοπλοΐας» έδωσε τη δυνατότητα σε νέους 18-30 ετών να γνωρίσουν
τις ελληνικές θάλασσες και ταυτόχρονα να λάβουν βασική εκπαίδευση
στους τομείς της Ιστιοπλοΐας, της Ναυτιλίας, του Προσανατολισμού, της
Μετεωρολογίας, της Ναυαγοσωστικής και της Διάσωσης.
• Η ΓΓΝΓ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ανάπτυξη της
Αισθητικής Αγωγής των παιδιών και των νέων, υλοποιεί πρόγραμμα με
τίτλο «Κυριακάτικα απογεύματα στο Cine Φιλίπ».
• «Μαθήματα στο Σκοτάδι» είναι ένα πρόγραμμα κινηματογράφου για την
επαρχία που υλοποιεί το «Νεανικό Πλάνο» με την υποστήριξη της ΓΓΝΓ.
Σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται προβολές
και αναλύσεις ταινιών, κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και
εκπαιδευτικούς, δημιουργία ταινιών από τα ίδια τα παιδιά και ειδικές ημερίδες
για τον κινηματογράφο και την κινηματογραφική εκπαίδευση.

4.3 Εκπαίδευση
α. Υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ:
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2010. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΘ Α.Ε.
• Παραστάσεις ανοιχτές στο ευρύ κοινό. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ.
• Προαγωγή του μέσου των comics. ΟΜΑΔΑ INKORREKT.
• «Υγεία εν Γνώσει». ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – SCICO.
• Παράσταση «Ρισπέκτ» στο θέατρο Χώρα. ΜΚΟ «ΛΥΚΟΦΩΣ».
• Διαδραστική θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Ο κόσμος του Ολιβίου».
«Τεχνηέντως» μη κερδοσκοπική θεατρική και καλλιτεχνική αστική εταιρεία.
• 8ο Festival φοίτησης που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων. «Φοίτηση festival νέων, θεσμών και επιχειρήσεων».
β. Επιχορήγηση φορέων για συγκεκριμένες δράσεις:
• Πανελλήνιο μαθητικό, μουσικό φεστιβάλ με την επωνυμία Schoolwave.
Δημιουργική Ομάδα Schooligans.
• 1η Θεατρική κατασκήνωση. ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.
• Το πρόγραμμα «Θεατρική αγωγή ως μέσο ένταξης αλλοδαπών μαθητών στο
Ελληνικό σχολείο», υλοποιείται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης.
Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων.
• Ίδρυση χώρου συναντήσεων και καλλιτεχνικής έκφρασης (νεανικό στέκι)
στο Ολυμπιακό Χωριό. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 12ου Γυμνασίου
73

Αχαρνών.

73

• Το πρόγραμμα «Διαφυγές με θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για την
κοινωνική ενσωμάτωση και πρόληψη», απευθύνεται σε μαθητές και νέους
16-30 ετών και η υλοποίησή του έχει αρχίσει και συνεχίζεται σε Γυμνάσια και
Λύκεια της Ανατολικής Αττικής. Ώσμωση – Κέντρο Τεχνών & Διαπολιτισμικής
Αγωγής.
• 1ο Αστρονομικό Φεστιβάλ Νεολαίας στο Βόλο. Εταιρεία Αστρονομίας &
Διαστήματος.

Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
του
θεατροπαιδαγωγικού
προγράμματος «Παίζοντας τις ιστορίες του κόσμου για να αλλάξουμε τον
κόσμο». Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
• Κατασκευή ενός μονοθέσιου αυτοκινήτου που θα συμμετάσχει στο μέλλον σε
διαγωνισμούς της κατηγορίας του. Σύλλογος Φοιτητών Αεροδιαστημικής του
ΕΜΠ.
• Πρόγραμμα "Ίσοι-Διαφορετικοί: Εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα
από τις Τέχνες". Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικού Μουσικού
Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης.
γ. Δράσεις της ΓΓΝΓ:
• Η ΓΓΝΓ σε συνεργασία με την Ομάδα Μουσικού Θεάτρου "Σπείρα - Σπείρα"
δημιούργησαν το εκπαιδευτικό CD "Χορικά: Αιώνια θητεία στο κάλλος".
• Κάθε μαθητής, σπουδαστής, εκπαιδευτικός ή απλά κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να γνωρίσει εις βάθος το έργο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» μέσα από
το Πρόγραμμα «Λογανάλυση».
• Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα από τον ψηφιακό δίσκο πολυμέσων
(DVD) που δημιούργησε η ΓΓΝΓ.

4.4 Εθελοντισμός
Δράσεις της ΓΓΝΓ:
• Το πρόγραμμα «Διακοπές και εθελοντισμός» που υλοποιείται από τη ΓΓΝΓ και
τα ΕΛΤΑ δίνει τη δυνατότητα και το 2010 σε νέους 18-25 ετών να εργαστούν
για ένα μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε κάποιο κατάστημα των
ΕΛΤΑ σε τουριστική περιοχή, καλύπτοντάς τους μέρος των εξόδων μεταφοράς
και διαβίωσης (αιτήσεις γίνονται κάθε Μάιο στην ιστοσελίδα της ΓΓΝΓ).
• Με το πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση σε Ακριτικά Νησιά» οι φοιτητές της
Ιατρικής μπορούν και το 2010 να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες
τους ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Περιφερειακά Ιατρεία
των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
• Εφαρμογή «Γέφυρα Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό» της ΓΓΝΓ. Στο
ανανεωμένο site http://volunteers.neagenia.gr της ΓΓΝΓ οι ΜΚΟ μπορούν να
ανακοινώσουν τις ανάγκες τους για εθελοντές για τις δράσεις που υλοποιούν,
ενώ αντίστοιχα κάθε νέος μεταξύ 18 και 30 ετών μπορεί να «ανεβάσει»
το προφίλ του και να αναζητήσει ΜΚΟ για να προσφέρει εθελοντικά τις
υπηρεσίες του.
• "Μάθε, Δες, Δράσε": αυτός είναι ο τίτλος του Εγχειριδίου του Εθελοντισμού,
που προωθήθηκε δωρεάν από τη ΓΓΝΓ.

4.5 Απασχόληση και Νεανική Επιχειρηματικότητα
Δράσεις της ΓΓΝΓ:
• Στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας οι «Θυρίδες Νεανικής
Επιχειρηματικότητας» της ΓΓΝΓ, που έχουν περιγραφεί στο report του 2009
και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των νέων που σκέφτονται να ανοίξουν
73

τη δική τους επιχείρηση, αλλά και εκείνους που το έχουν ήδη επιχειρήσει,
υπάρχει η δέσμευση της αναβάθμισης τους το 2011. Δεν υπάρχουν και για το
2010 διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν αν και κατά πόσο
οι «Θυρίδες» εκπληρώνουν τον αρχικό τους στόχο.

73

Για το «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (έργο του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, σε συνεργασία με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας»)
το 2010 δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία των δράσεών του. Στόχος
του «Παρατηρητηρίου» είναι η καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης
στους νέους και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης. Η ιστοσελίδα
του «Παρατηρητηρίου» βρίσκεται και το 2010 υπό κατασκευή.

4.6 Περιβάλλον
α. Υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ:
• Δράση σχετική με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής νεολαίας
σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος. Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου
Αργυρούπολης.
• Δράση «Ναυτίλοι της HELMERA», με σκοπό την ενημέρωση των νέων σε
θέματα θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ναυτιλιακών μεταφορών, επιστημών και
τεχνολογίας. Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δρύινα Τοπία», το οποίο θα επιχειρήσει να
σκιαγραφήσει τα δρυοδάση ανά τους αιώνες, κυρίως στην Αττική, Θεσσαλία,
Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου. Κέντρο Βιολογικής και Πολιτισμικής
Ποικιλότητας.
• Δράση «Ο Πλανήτης σε χρειάζεται», μια διαδραστική έκθεση πολυμέσων με
εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα. Αστική Εταιρεία ACT.
β. Επιχορήγηση φορέων για συγκεκριμένες δράσεις:
• Νέοι Εθελοντές Πάρκου Τρίτση. Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
(Κ.Ε.Α.Ν.)
• Δράσεις Εθελοντών στη Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας Μεσσηνίας. Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία
• Think Before You Print. Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών
Κατοικιών Γαζίου "62 ΜΑΡΤΥΡΕΣ"
• Free and Real: Φυσικές Καλλιέργειες, Βιοκλιματική Αρχιτ.και Φυσ. Δόμηση
για νέους. Free and Real Αληθινά και Ελεύθερα
• Οι Νέοι του Αχέροντα στηρίζουν το περιβάλλον. Φιλοπρόοδος Όμιλος Γλυκής
• Ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των νέων του Παπάγου-Χολαργού σε θέματα
προστασίας περιβάλλοντος-ανακύκλωσης. Παπάγου Πολιτεία
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την θαλάσσια βιοποικιλότητα και το
παράκτιο περιβάλλον. Αρχέλων
• Δημιουργία μετεωρολογικού και περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Παλλήνης
• Ένα θεατρικό μονόπρακτο για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Νεανικό Πλάνο
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων για το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής σε σχέση με την αεροπορική δραστηριότητα. Ελληνικό Ινστιτούτο
Αεροναυτικής και Αστροναυτικής
• Δημιουργία βοτανικών κήπων στις σχολικές αυλές του Δήμου Αμαρουσίου.
Δήμος Αμαρουσίου
• Μαθαίνω και δρω για το περιβάλλον της Ρόδου. Αιθρία- Ομάδα
Αγροπεριβαλλοντικής έρευνας και δράσης
• Δημιουργία ποδηλατικού σταθμού, αναβάθμιση της χρήσης του
ποδηλατοδρόμου. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου
• Πράσινο Λιμάνι. Νεανική Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία
• Δράσεις πυροπροστασίας, ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης στη Μάνη
Λακωνίας. Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης
• Ενεργοί νέοι για την πράσινη ανάπτυξη. Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων
• Άτυπη εκπαίδευση νέων με σκοπό την προώθηση της νεανικής
επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της
73

Οικοτεχνίας. Παραγωγή βιολογικών μαρμελάδων. Αστική Εταιρεία Πολιτισμού
και Ανάπτυξης Πιερίας-ΠΡΑΞΙΣ

73

Πράσινη Στέγη. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου

4.6 Νέα Γενιά σε Δράση
Το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Νεολαίας, που
έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα και τη λειτουργία της
Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας, για το διάστημα 2007-2013, αποτελώντας τη συνέχεια
του Προγράμματος «Νεολαία» (2000-2006). Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν νόμιμα σε
μία από τις χώρες του Προγράμματος, σε τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς
δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και σε άτυπες
ομάδες νέων.
Οι στόχοι, οι δράσεις και οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Νέα
Γενιά σε Δράση έχουν ήδη αναφερθεί στην Αναφορά του 2009. Συνολικά για το
2010 κατατέθηκαν 315 αιτήσεις από διάφορους φορείς, εκ των οποίων εγκρίθηκαν
οι 119 (38%).
Πίνακας 1: Εγκεκριμένες αιτήσεις (πηγή, ΓΓΝΓ)
Εγκεκριμένες Αιτήσεις
δράση
δράση
δράση 2
1.3
3.1.1

δράση
1.1

δράση 1.2

R1-Φεβρουάριος 2010

3

1

0

10

R2-Απρίλιος 2010

5

3

2

R3-Ιούνιος 2010

5

2

R4-Σεπτέμβριος 2010

1

R5-Νοέμβριος 2010
Σύνολο

Περίοδος

δράση 3.1.2

δράση
4.3

δράση
5.1

2

1

2

2

17

2

-

-

1

-

11

-

-

-

-

4

-

9

2

-

-

-

11

2

2

13

-

1

5

-

25

12

4

60

6

2

7

3

δράση 3.1.2

δράση
4.3

δράση
5.1

119

Πίνακας 2: Άκυρες αιτήσεις (πηγή, ΓΓΝΓ)
Άκυρες Αιτήσεις
δράση
δράση 2 3.1.1

Περίοδος

δράση
1.1

δράση 1.2

δράση
1.3

R1-Φεβρουάριος 2010

13

19

-

11

7

2

3

1

R2-Απρίλιος 2010

9

11

3

9

2

2

4

1

R3-Ιούνιος 2010

6

6

7

4

4

1

5

4

R4-Σεπτέμβριος 2010

2

6

4

9

-

1

5

3

R5-Νοέμβριος 2010

2

11

3

11

-

-

-

-

Σύνολο

32

53

17

44

13

6

17

9

191

Πίνακας 3: Αναπληρωματικές αιτήσεις (πηγή, ΓΓΝΓ)

Περίοδος

δράση
1.1

R1-Φεβρουάριος 2010

1

73

δράση 1.2

Αναπληρωματικές Αιτήσεις
δράση
δράση
1.3
δράση 2 3.1.1

δράση 3.1.2

δράση
4.3

δράση
5.1

-

-

-

-

-

-

-

R2-Απρίλιος 2010

1

1

2

-

-

-

-

R3-Ιούνιος 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

R4-Σεπτέμβριος 2010

-

-

-

-

R5-Νοέμβριος 2010
Σύνολο

2

1

2

0

-

-

-

-

0

0

0

0

Εγκρίσεις
Οι οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν στη
δράση 1.1 «Ανταλλαγές Νέων» με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των
570.947,70 € για το 2010 είναι οι εξής:
Πίνακας 4: Εγκρίσεις δράσης 1.1 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

1

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

15.832,20 €

2

ΑΚΡΟ

24.425,00 €

3

Άτυπη ομάδα Τοπικού Συμβουλίου Δήμου
Καλλιθέας Θεσσαλονίκης

17.612,00 €

4

Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος

14.061,00 €

5

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

35.002,00 €

6

Σύλλογος Κωφών Θεσσαλονίκης

23.067,50 €

7

Ελληνική Ένωση Πληροφορικής

22.900,00 €

8

ΑΣΤΟ Επικοινωνούμε

15.086,00 €

9

Ομάδα υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης

13.188,00 €

10

Άτυπη ομάδα Θάσου «διάδωσέ το»

25.226,00 €

11

Youth Power

17.056,00 €

12

Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης
Δήμου Άσσου Λεχαίου

35.314,00 €

13

Νεανική Βιοποικιλότητα

20.191,00 €

14

Άτυπη ομάδα «SystemandG»

23.476,00 €

15

Άτυπη ομάδα «SystemandG»

23.050,00 €

16

Άτυπη ομάδα «SystemandG»

22.130,00 €

17

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ
Ιωαννίνων

27.459,00 €

18

Οικολογικό Εργαστήριο Δήμου Καισαριανής

19.280,00 €

19

Όμιλος Αντισφαίρισης Λιβαδειάς

21.454,00 €

73

5

20

Ορφέας ΑΜΚE

35.104,00 €

21

Άτυπη ομάδα νέων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας Ν.
Ξάνθης

25.667,00 €

22

Ελληνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Νεολαίας –ΕΚΕΝ
ΣΙΡΡΙΣ

23.288,00 €

23

Ομάδα νέων ατόμων με αναπηρίες Χρυσούπολης
Ν. Καβάλας

24.800,00 €

24

Σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων του
παραγωγικού εργαστηρίου Νάουσας «Το Υφάδι»

21.350,00 €

25

Άτυπη ομάδα νέων «Οικοκύματα»

24.929,00 €

Οι οργανώσεις των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν στη δράση 1.2 «Πρωτοβουλίες
Νέων» με συνολικό ποσό ύψους 94.016€ για το 2010 είναι οι εξής:
Πίνακας 5: Εγκρίσεις δράσης 1.2 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

5.300,00 €

ΑΜΚΕ «ΑΘΗΝΑ»

6.300,00 €

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «TWO THIRTEEN»

6.100,00 €

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «CINE-ΝΟΗΣΗ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

6.450,00 €

2
3
4
5

5.300,00 €

6
7

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΥΚΑΙΡΙΑ»
ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11.234,00 €
7.250,00 €

8
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΥΜΜΑΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ»

6.300,00 €

VASISTAS- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.750,00 €

9
10
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

11.682,00 €

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ «HOMO CREATIVUS»

14.100,00 €

11
12
ΑΤΥΠΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

7.250,00 €

Οι οργανώσεις των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν στη δράση 1.3 «Δημοκρατικά
Σχέδια για Νέους», με συνολικό ποσό ύψους 197.201,25 € για το 2010 είναι οι
εξής:
Πίνακας 6: Εγκρίσεις δράσης 1.3 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A

73

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

1
2
3
4

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

47.201,25 €

K.A.NE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων

50.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

50.000,00€

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

50.000,00€

Στη δράση 2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους» συνολικού
προϋπολογισμού 708.689,00€ εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των παρακάτω οργανώσεων:
Πίνακας 7: Εγκρίσεις δράσης 2 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
10.083,00 €

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
WWF ΕΛΛΑΣ

4

ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

22.110,00€

5

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

17.260,00€

6

TANDEM – ΤΣΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Π.Ε.Ε.Π.
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17.745,00€

2

7
8

20.790,00€
8.750,00€

9.585,00€
13.479,00€

10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ - ΕΔΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ

11

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΛΛΑΔΑΣ

8.390,00€

12

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ
ATHENS ART & CULTURE ASSOCIATION

6.215,00€

8.985,00€

15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Ε.Ε.Π.)
WWF ΕΛΛΑΣ

16

Κ.Α.Ν.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ

13.650,00€

17

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

13.242,00€

18

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

19.554,00€

19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19.455,00€

20

ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΕΡΓΩΝ
TANDEM – ΤΣΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9

13
14

21
73

9.480,00€
10.167,00€

8.640,00€

8.586,00€

8.185,00€
8.735,00€

23

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ - ΕΔΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

14.515,00€

24

AIESEC HELLAS

10.880,00€

25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6.627,00€

26

FAIR TRADE HELLAS

5.285,00€

27

ΟΡΦΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.

10.075,00€

28

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

12.200,00€

29

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

30

ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ SERVICE CIVIL INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ

31

WWF ΕΛΛΑΣ

8.985,00€

32

6.645,00€

33

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΑΝΙΜΑ»
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΡ

34

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12.991,00€

35

16.370,00€

36

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΑΞΙΣ

37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.580,00€

38

ΟΡΦΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε

20.055,00€

39

6.100,00 €

40

ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΕΡΓΩΝ
WWF ΕΛΛΑΣ

41

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΡ

42

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

43

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14.785,00 €

44

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

13.750,00 €

45

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ – ΕΔΡΑ
ΟΡΦΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.

12.655,00 €

21.253,00 €

48

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Π.Ε.Ε.Π.
WWF ΕΛΛΑΣ

49

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

15.160,00 €

22

46
47

73

5.375,00€

4.545,00€
23.305,00€

9.000,00€

11.114,50€

6.055,00 €
14.010,00 €
5.510,00 €

20.420,00 €

8.523,00 €

50

FAIR TRADE HELLAS

10.588,00 €

51

13.425,00 €

52

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΑΝΙΜΑ»
ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

53

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ

9.750,00 €

54

Π.Ε.Ε.Π. - ΕΛΙΞ

5.285,00 €

55

13.290,00 €

56

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ - "ΕΔΡΑ"
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ

57

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

17.658,00 €

58

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

59

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΩΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ

60

4.695,00 €

4.740,00 €

7.406,00 €
11.392,50 €
16.605,00 €

Στη δράση 3.1.1 «Συνεργασία με γειτονικές χώρες της Ε.Ε. –Ανταλλαγές Νέων»
εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των φορέων/οργανώσεων ύψους 146.321 € :
Πίνακας 8: Εγκρίσεις δράσης 3.1.1 (πηγή ΓΓΝΓ)

1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
9.501 €

2

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

34.762 €

3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ

26.945€

4

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

19.018€

5

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ

25.835,00 €

6

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

30.260,00 €

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

Στη δράση 3.1.2 «Κατάρτιση και Δικτύωση με χώρες γειτονικές της Ε.Ε.» εγκρίθηκαν
οι αιτήσεις των οργανώσεων συνολικού προϋπολογισμού 47.110,52€:
Πίνακας 9: Εγκρίσεις δράσης 3.1.2 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A
1
2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
26.161,52 €
20.949 €

Στη δράση 4.3 «Κατάρτιση και Δικτύωση» με προϋπολογισμό 156.320€ εγκρίθηκαν
οι αιτήσεις των οργανώσεων:
Πίνακας 10: Εγκρίσεις δράσης 4.3 (πηγή ΓΓΝΓ)
73

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
16.830 €

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

«ΦΩΝΗΜΑ»

3

31.156 €

4

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & την
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΝΕΟΛΑΙΑ για ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΩΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ

20.716 €

6

ΔΗ. Κ. Ε. ΒΕΛΟΥ

17.849 €

7

ΔΗ. Κ. Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

22.041 €

4.502 €

43.226 €

Τέλος, στη δράση 5.1 «Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίαςΣυναντήσεις Νέων» εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των φορέων συνολικού ύψους
102.305€ :
Πίνακας 11: Εγκρίσεις δράσης 5.1 (πηγή ΓΓΝΓ)

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

2

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ «ΑΝΙΜΑ»
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3

Μ.Κ.Ο Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «ΑΘΗΝΑ»

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
49.455 €
34.700 €
18.150€

Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε το 2010 για όλες τις δράσεις του
Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι, σύμφωνα με τον παραπάνω
καταμερισμό, 1.615.129,47€.

4.7 Εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το Youthnet Hellas επικοινώνησε μεσω email με όλους τους ΜΚΟ Νεολαίας που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (και καταγράφονται στην παρούσα Αναφορά) και
έθεσε το ερώτημα πιθανών χρηματοδοτήσεων απευθείας από τις Γενικές Διευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις απαντήσεις, αλλά και την περαιτέρω έρευνα,
προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία.
Κατά την προκήρυξη των προγραμμάτων Comenius το 2010, στον τομέα των
Διμερών και Πολυμερών Σχολικών Συμπράξεων, δικαιούχοι ανακηρύχτηκαν αρκετά
Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία.
Επίσης
στην
κλάση
προγραμμάτων
Leonardo
και
συγκεκριμένα
στην
κατηγορία «Κινητικότητα» χρηματοδοτήθηκαν ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και Επαγγελματικές Σχολές
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
Στην κλάση προγραμμάτων Grundtvig, το Youthnet Hellas χρηματοδοτήθηκε
από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την υλοποίηση του προγράμματος «The Threads That Connect Us”,12 ενώ
12

Βλ. ενότητα 1.1
73

στην κατηγορία «Σχέδια Εθελοντισμού» του ίδιου προγράμματος ο ΜΚΟ ΕΛΙΞ
χρηματοδοτήθηκε για την υλοποίηση «Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον».

73

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι πρωτοβουλίες, οι
εξελίξεις και οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2010 αναφορικά με τον
χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση με
άξονα αναφοράς τους Νέους.

5.1 Τυπική εκπαίδευση
Οι βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας που αποτελούν τους φορείς τυπικής
μάθησης, του ιεραρχημένου δηλαδή, δομημένου και οργανωμένου χρονικά
συστήματος εκπαίδευσης, είναι το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο,
τα ΤΕΕ, τα ΙΕΚ, τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ. Οι σημαντικότερες αλλαγές που καταγράφονται
παρακάτω, έλαβαν χώρα εντός του 2010 και αφορούν ιδρύσεις ή μετονομασίες
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και τα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που λειτούργησαν.
Συνοπτικά, λοιπόν, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 ιδρύθηκαν δυο (2)
νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μετονομάστηκαν άλλα δυο (2), ενώ άλλα τρία (3)
Τμήματα Πανεπιστημίων μεταφέρθηκαν σε άλλο Πανεπιστήμιο και έγινε κατάτμηση
σε άλλα δυο. Τέλος, 14 νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα εγκαινιάστηκαν κατά το
Ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010.
Πίνακας 12: Ιδρύσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

1

Υ.ΕΘ.Α.
ΙΚΑΡΩΝ

2

Υ.ΕΘ.Α.

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΕΔΡΑ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Πίνακας 13: Μετονομασίες Τμημάτων Πανεπιστημίων

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ

Πίνακας 14: Μεταφορά Τμημάτων σε άλλο Πανεπιστήμιο

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΙΔΡΥΜΑ

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠ/ΣΕΩΝ
ΑΓΡ.
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΤΣΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΝΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

73

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πίνακας 15: Κατάτμηση Τμημάτων Πανεπιστημίων

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ
ΚΑΙ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ
ΚΑΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Έναρξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Παράλληλα, νέα μεταπτυχιακά προγράμματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός του
2010 στα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Αυτά είναι τα εξής:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή»
2. Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και
πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το θεσμό της Οικογένειας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Διαδικτύου
3. Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον
Εκδημοκρατισμό.
4. ΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
1. ΠΜΣ Μέτωπο της Φυσικής με τα Πειράματα στον Mεγάλο Aνδρονικό
Eπιταχυντή-LHC

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
1. «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής
έκφρασης»)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1. ΠΜΣ «Διαχείριση υδρομετερεωλογικών κινδύνων» (HYDROHASARDS)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
1. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
1. ΠΜΣ «Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία».
2. ΠΜΣ «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία».

ΤΕΙ Καβάλας
1. ΠΜΣ Στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

ΤΕΙ Σερρών
1. ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων

73

5.2 Μη τυπική & άτυπη μάθηση
Στην Ελλάδα οι έννοιες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης συχνά συνδέονται
και αρκετές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η μη
τυπική μάθηση αναφέρεται σε μια οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα με
συγκεκριμένους στόχους, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ωστόσο.
Γενικά, δύο από τους σημαντικότερους φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης
και άτυπης μάθησης είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η
ΓΓΝΓ. Από την άλλη, η άτυπη μάθηση προκύπτει συνήθως από δραστηριότητες της
καθηµερινής ζωής, της εργασίας, της οικογένειας ή του ελεύθερου χρόνου, χωρίς
να οδηγεί ή να στοχεύει στην απόκτηση πιστοποίησης. Παραδείγµατα µορφών
άτυπης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι τα ελεύθερα προγράµµατα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, η µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση που παρέχεται από συγκεκριμένα
μουσεία (π.χ. Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κ.α.), καθώς και οι
δράσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Νέα Γενιά σε Δράση’13 που
στην Ελλάδα εποπτεύεται από τη ΓΓΝΓ και ‘Grundtvig’, την ευθύνη του οποίου έχει
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.14
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) www.ideke.edu.gr
Στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος της ευθύνης σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων
μη τυπικής εκπαίδευσης έχει το ΙΔΕΚΕ, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Οι δομές και τα προγράμματα που εποπτεύονταν από το
ΙΔΕΚΕ για το 2010 ήταν:
• οι Σχολές Γονέων,
• τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
• τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
• το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από απόσταση,
• το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
• η Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα Πρόγραμμα «Οδυσσέας»,
• η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα «Ήρων»
• και το Πρόγραμμα “Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης” το
οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2010.
Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανήκαν και προγράμματα που
υλοποιούνται από τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ). Οι ΝΕΛΕ
ολοκλήρωσαν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα έως και τον Οκτώβριο του 2010,
καθώς έπειτα σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης η λειτουργία τους πέρασε στις
Περιφέρειες της χώρας.
ΓΓΝΓ www.neagenia.gr
Μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις μη τυπικής μάθησης που υλοποιήθηκαν το
2010 και είχαν την υποστήριξη της ΓΓΝΓ, αναφέρονται παρακάτω:
• Φιέρα «Τα Δικαιώματα του παιδιού»: Η Φιέρα, Θεατρικό Εργαστήρι
για παιδιά και εφήβους με έδρα τη Ζάκυνθο, διοργάνωσε σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, απευθυνόμενη σε
νέους ηλικίας 4-18 χρονών. Στόχος των δράσεων αυτών, μεταξύ των οποίων
ήταν και η παραγωγή θεατρικής παράστασης, ήταν η ευαισθητοποίηση των
παιδιών και ενηλίκων γύρω από τα Δικαιώματα του Παιδιού με έμφαση στο
παιδί-μετανάστη.
• Κατασκηνώσεις «Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα» «Βιωματική
Διαπαιδαγώγηση παιδιών & εφήβων»: Οι Κατασκηνώσεις «Χαρούμενα
Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα», διοργάνωσαν με επιτυχία πρόγραμμα βιωματικής
διαπαιδαγώγησης παιδιών και εφήβων με οικονομικά, οικογενειακά και
κοινωνικά προβλήματα αλλά και νέων εθελοντών σε πρακτικές και μέτρα
13

Βλ. υποενότητα 4.6
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.iky.gr
73
14

προστασίας του περιβάλλοντος, στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στον
Άγιο Γεώργιο Μάνδρας Αττικής.

73

• Σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Άγιος
Παντελεήμων»/«Μουσική Παιδεία και αναπηρία. Δράσεις χωρίς
σύνορα»: Το Σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Άγιος
Παντελεήμων» που εδρεύει στην Κάλυμνο, οργάνωσε εκπαιδευτικά μουσικά
εργαστήρια όπως και εργαστήρια κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, με
στόχο την καλλιέργεια και διάδοση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των
νέων.
• Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α)/«Όπως Όλοι»: Η
Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α), οργάνωσε εκπαιδευτική
δράση με αποδέκτες νέους με νοητική υστέρηση και με στόχο εκτός από
την πληροφόρηση, την βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και των
δυνατοτήτων πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
•Ύπατη
Αρμοστεία
του
ΟΗΕ
για
τους
Πρόσφυγες
στην
Ελλάδα/«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός»: Η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα διοργάνωσε τον 16ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό για τους Πρόσφυγες 2010, με στόχο την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των νέων στο προσφυγικό ζήτημα, καθώς και την
απονομή βραβείων και τιμητικών διπλωμάτων σε μαθητές που διακρίθηκαν
στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας του 2009 στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας προσφύγων 2010».
• UNESCO- «Νέοι και Αλκοόλ ΟΧΙ στις Εξαρτήσεις»: Πρόγραμμα
παρεμβάσεων από ομάδες Νέων σε Σχολικές Μονάδες με σκοπό ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα του Αλκοολισμού των
Νέων . Ευαισθητοποίηση – πληροφόρηση πάνω στο ζήτημα αυτό των
Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων σε τρεις Δήμους της Αττικής (Βούλας, Γλυφάδας
και Αργυρούπολης ). Γενικότεροι στόχοι η ενεργοποίηση του πληθυσμού, η
παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και γνώσεων καθώς και η κατάδειξη της
αξίας του εθελοντισμού. Οι δράσεις διεξήχθησαν τους μήνες Σεπτέμβριο –
Νοέμβριο 2010 με τη συμμετοχή των ΤΟΣΥΝ Αργυρούπολης και Γλυφάδας.
• ΑΝΕΛΙΞΗ / «Διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης των
νέων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας»: Η ΜΚΟ Ανέλιξη
υλοποίησε στις 16-12-2010 ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη (συνάντηση
εργασίας ). Η συνάντηση έγινε με στόχο αφενός την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση αφετέρου την καταγραφή απόψεων και τη διεξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων για τα πεδία και τις δυνατότητες απασχόλησης με
τη μορφή συλλογικών προσπαθειών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
και επιχειρηματικότητας. Απώτερος στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η
από κοινού διαμόρφωση προτάσεων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και την εδραίωση
στοχευόμενων συνεργασιών για την προώθηση τέτοιων δραστηριοτήτων στο
προσεχές μέλλον.
• ΕΠΑΝΟΔΟΣ «Μπορώ και εγώ»: Το πρόγραμμα «Μπορώ και εγώ»
απευθύνθηκε σε αποφυλακισμένους νέους με προβλήματα στην απασχόληση
τους. Η δράση περιλάμβανε τη δημιουργία τριών παραγωγικών εργαστηρίων
για 45 αποφυλακισμένους νέους, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη στήριξη τους στην αναζήτηση
απασχόλησης και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας, καθώς και τη
μείωση των ποσοστών υποτροπής τους.
• Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ)/Καμπάνια
ενημέρωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Πρόγραμμα
εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης για νέους,
φοιτητές, εθελοντές εκπρόσωπους ΜΚΟ και youth leaders, με στόχο
την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και
τη δημιουργία ομάδας εκπαιδευτών /ειδικών σε εργαλεία μη τυπικής
εκπαίδευσης.
• ΚΕΘΕΑ: Οργάνωση και λειτουργία διαδικτυακού ραδιόφωνου:
Δημιουργία, οργάνωση και στελέχωση διαδικτυακού ραδιοσταθμού με
73

στόχο την παραγωγή εκπομπών από τους νεαρούς πρώην χρηστές του
θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ Στροφή. Η δράση περιλάμβανε
την εκπαίδευση, την ομαδική και ατομική παραγωγή ραδιοφωνικού
προγράμματος και την ανάληψη λειτουργίας του σταθμού από τα μέλη του.

73

ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Προετοιμασία ΑμΕΑ α. στην ημιαυτόνομη διαβίωση,
πρόγραμμα προετοιμασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18-30 ετών β.
στην ημιαυτόνομη διαβίωση και γ. σε δομές επαγγελματικής αποκατάστασης
όπως προστατευμένα εργαστήρια, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, προγράμματα
ΟΑΕΔ. Ευρύτεροι στόχοι της δράσης ήταν η επίτευξη, μέσω, επιλεγμένων
δραστηριοτήτων, του μεγίστου επιπέδου λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας
σε όλους τους βασικούς τομείς της ανάπτυξης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, καθώς και η εκπαίδευση τους σε ένα εργασιακό αντικείμενο.
• ΕΔΡΑ (Κοινωνικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων) / «Διακρίσεις
και
Σχολική
Διαρροή:
Διαπολιτισμικά
εργαστήρια
Νέων»:
Διαπολιτισμικά Εργαστήρια παραμυθιού, ανταλλαγής εθίμων & παραδόσεων,
γλωσσών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και παράλληλο
Εργαστήριο Υποστήριξης & Συμβουλευτικής για Νέους που υφίστανται
διακρίσεις εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών και άλλων διαφορών.
• Πανευρυτανική Ένωση «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010: Διαδημοτική Νεανική
Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για νέους
παράλληλα με την δημιουργία Εθελοντικού Δικτύου Νέων με στόχο την
Προαγωγή και την Υποστήριξη της Υγείας και του Εθελοντισμού.
• Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αμπελώνα Λάρισας ΕΛΠΙΔΑ: Δράσεις
με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα Εθελοντισμού και
Αιμοδοσίας και την παρακίνηση και προτροπή κυρίως των νέων να γίνουν
Εθελοντές Αιμοδότες, με δράσεις όπως: στήσιμο και λειτουργία περιπτέρου,
έκδοση εφημερίδας, οργάνωση ομιλιών διαλέξεων και συζητήσεων με τους
νέους στα σχολεία καθώς και πραγματοποίηση δυο Εθελοντικών Αιμοδοσιών
• ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ (Ελλην. Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για
την Οδική Βοήθεια) «Προετοιμάζω το Δρόμο με Ασφάλεια»: Δράσεις
ενημέρωσης, εκπαίδευσης καθώς και παρέμβαση με θέμα «Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα» στη περιοχή του δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας με στόχο την μείωση
των Ατυχημάτων.
• Αστική Εταιρεία ACT για τη δράση «Ο Πλανήτης σε χρειάζεται», μια
διαδραστική έκθεση πολυμέσων με εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό
χαρακτήρα επικεντρωμένη σε μείζονα θέματα που αφορούν στην εξάντληση
φυσικών πόρων, στις κλιματικές αλλαγές, στην ανάγκη ανάληψης δράσης για
ένα βιώσιμο μέλλον κ.ά. και με σκοπό την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης
των νέων.
• Ώσμωση – Κέντρο Τεχνών & Διαπολιτισμικής Αγωγής: Το
πρόγραμμα «Διαφυγές με θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για την
κοινωνική ενσωμάτωση και πρόληψη», απευθύνεται σε μαθητές και νέους
16-30 ετών και η υλοποίησή του έχει αρχίσει και συνεχίζεται σε Γυμνάσια
και Λύκεια της Ανατολικής Αττικής. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση
και ενεργοποίηση των νέων και των πολιτών, με τη συμμετοχή τους σε
καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που καλλιεργούν το πνεύμα
αποδοχής της διαφορετικότητας.
• Πανελλήνιο
Δίκτυο
για
το
Θέατρο
στην
Εκπαίδευση:
Η
Θεατροπαιδαγωγική ομάδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση, αποτελείται κυρίως από νέους 22-30 ετών που επιμορφώθηκαν
αξιοποιώντας αρχές του συμμετοχικού θεάτρου και της κριτικής παιδαγωγικής
για να δημιουργήσουν θεατρικό δρώμενο και εκπαιδευτικό υλικό εστιάζοντας
στα δικαιώματα, αλλά και τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη.
• Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικού Μουσικού ΓυμνασίουΛυκείου Παλλήνης υλοποίησε πρόγραμμα που απευθύνθηκε σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου με τίτλο "Ίσοι-Διαφορετικοί: Εξερευνώντας
τη διαφορετικότητα μέσα από τις Τέχνες". Στόχος της δράσης ήταν η
ευαισθητοποίηση των νέων στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα της μη
αποδοχής της διαφορετικότητας και η ενεργοποίησή τους, μέσω των Τεχνών
στην κατάθεση απόψεων και προτάσεων για το μέλλον.
• Ο Σωκράτης και οι Νέοι του 21ου Αιώνα: Το Πρόγραμμα στοχεύει να
73

παρουσιάσει τις ιδέες του Σωκράτη, ενός από τους πιο σημαίνοντες διανοητές
του Ελληνικού πολιτισμού, στους νέους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον
τους και προκαλώντας τους να σκεφτούν επάνω σε ερωτήματα τα οποία
αντιμετωπίζουν τόσο ως άτομα όσο και ως πολίτες της παγκόσμιας κοινότητας
του 21ου αιώνα.

73

Λογοανάλυση: Το Πρόγραμμα «Λογανάλυση» είναι μοναδικό, στο χώρο
των νέων τεχνολογιών, πολιτιστικό-εκπαιδευτικό εργαλείο που επιχειρεί
να φέρει τους νέους κοντά στις διαχρονικές και πάντα σταθερές αξίες των
Αρχαίων Ελληνικών κειμένων. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της
Γ.Γ.Ν.Γ. με το "Σχέδιο Αρχέλογος", ένα ελληνικό ερευνητικό πρόγραμμα
διεθνούς εμβέλειας με έδρα το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που εκπονεί
ηλεκτρονική βάση των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, σε
συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο.

5.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση & E-learning
Στην Ετήσια Αναφορά του 2009 έγινε μια συνολική καταγραφή των δημόσιων
φορέων, που υποστηρίζουν και αξιοποιούν εφαρμογές εξ αποστάσεως και ELearning. Ανάμεσα στους σημαντικότερους από αυτούς τους φορείς ήταν το Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πλήθος άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην
παρούσα Αναφορά θα προσθέσουμε μερικές ακόμα περιπτώσεις που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του, παρέχονται
14 συνολικά προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
(Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικά Περιβάλλον και
Ανάπτυξη, Υγεία κ.α.)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς κάνει χρήση νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που βασίζονται
στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning).

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υλοποίησε το ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(εξ’ αποστάσεως), συνολικής διάρκειας
400 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και
ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται σε γενικά σχολεία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε
ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία.

5.4 Προώθηση στην Απασχόληση
Ο κύριος φορέας επιφορτισμένος με την ευθύνη της προώθησης στην απασχόληση
στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκήρυξε
μέσα στο 2010 τα εξής προγράμματα που αφορούσαν -και- στους Νέους:

73

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Ωφελούμενοι 10.000 άνεργοι ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχόμενοι στην
αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Σκοπός του προγράμματος
ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
ανέργων ηλικίας 16 εως 24 ετών.

Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών Ηλικίας 22-64 ετών.
Παρόλο που το πρόγραμμα δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέες γυναίκες,

περιελάμβανε ηλικίες από 22 ετών και άνω. Στόχος της πράξης ήταν η
προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Προτεραιότητα δόθηκε σε
γυναίκες που ανέπτυξαν καινοτόμους κλάδους – ιδιαίτερα στην πράσινη
οικονομία -, σε γυναίκες δκαιούχους του επιδόματος ανεργίας και μέλη
εταιρείας που μετείχαν με ποσοστό από 51% εως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.
• Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών,
Ανέργων, Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων.
Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση στην απασχόληση ανέργων
ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, η στήριξη για την
κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη
των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων
ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Το πρόγραμμα αυτό δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέους ανθρώπους,
περιελάμβανε όμως ηλικίες από 18 ετών.
• Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000
ανέργων.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την
επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που
αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που ως βάση υπολογισμού
λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το ύψος του κατώτατου
βασικού μισθού όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, για πλήρη
απασχόληση με έμφαση στους νέους έως 30ετών και στις ειδικές ομάδες
ανέργων.

73

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών
Επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων
ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα
επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για
ΑμεΑ.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
Η πληροφόρηση των Νέων στην Ελλάδα είναι σαφώς μια πολυδιάστατη διαδικασία,
στην οποία το διαδίκτυο έχει κομβική σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό μέσο
ενημέρωσης. Παράλληλα, αξιόλογες πηγές πληροφόρησης για θέματα που
ενδιαφέρουν τους Νέους, είναι τα Γραφεία Διασύνδεσης των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.

6.1 Διαδίκτυο
Η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat είναι μέσα στις 5 χώρες της Ε.Ε. με το
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στη χρήση του διαδικτύου την περίοδο 2006-2010.
Τα ποσοστά χρήσης στα ελληνικά νοικοκυριά ήταν 23% το 2006 και έφτασαν το
46% το 2010. Όμως την ίδια στιγμή η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολύ
του ευρωπαϊκού μέσου όρου που για το 2010 ήταν 70%. Παράλληλα, σύμφωνα με
διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί τόσο από εταιρείες δημοσκοπήσεων όσο και
από διαδικτυακά sites και blogs μέσα στο 2010, 50% και πλέον των Ελλήνων έως 45
ετών εμπιστεύεται για ενημέρωση το διαδίκτυο.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία
της Πληροφορίας (ΚτΠ) διαμορφώνοντας το προφίλ των Ελλήνων χρηστών που
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Το Ποντίκι (φύλλο 13/03/2010):
«Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου, το ποσοστό ανδρών και γυναικών
που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο διαμορφώνεται στο 52% και 37% αντίστοιχα.
Ως προς τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών
σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών για ταξίδια, εκπαίδευση και εργασία, ενώ η
υπεροχή των ανδρών είναι ξεκάθαρη σε ότι έχει να κάνει με ηλεκτρονικά παιχνίδια,
λήψη λογισμικού για τον Η/Υ, τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, αλλά και συναλλαγές
μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η χρήση του διαδικτύου κυμαίνεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα στους νέους 16-24. Τα νεαρότερα άτομα χρησιμοποιούν κυρίως
το διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας με άλλους χρήστες και ψυχαγωγίας. Στην
ηλικιακή κατηγορία 35-44 παρατηρείται υψηλότερη ιεράρχηση του πληροφοριακού
χαρακτήρα του διαδικτύου, ενώ χρησιμοποιούνται σημαντικά και οι υπηρεσίες που
αφορούν σε ταξίδια και διαμονή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα που
φέρνει τους χρήστες ηλικιών 55-64 δεύτερους σε ανάγνωση ιστολογίων (blogs), με
ποσοστό 33,9% μετά τους νέους 16-24 (37%).»
Πολύ σημαντικά στοιχεία παρουσίασε και η Google Ελλάδος για το Internet στην
Ελλάδα σε εκδήλωση που πραγματοποίησε τον Μάρτιο 2011 στην Αθήνα. Τα πιο
αξιοσημείωτα είναι:
• Ο αριθμός των κατοίκων της Ελλάδας με πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα
4 εκατομμύρια.
• Πάνω από 200.000 smartphones πουλήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του
2010 – αριθμός που ξεπερνά τον αντίστοιχο των επιτραπέζιων υπολογιστών.
• 30 εκατομμύρια βίντεο προβάλλονται κάθε μήνα μέσω του YouTube.
• Ο αριθμός των λογαριασμών σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης φτάνει τα 4
εκατομμύρια.
• Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος που αφιερώνει κάποιος online φτάνει τις 10
ώρες.
• Καθημερινά πραγματοποιούνται πάνω από 500.000 αναζητήσεις
• Η άνοδος της χρήσης του διαδικτύου μέσω κινητών συσκευών αυξάνεται με
ταχείς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, 8 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον αντίστοιχο
ρυθμό διείσδυσης του διαδικτύου στα PC.
• Ο όρος «δουλειές στο εξωτερικό» εμφανίζει κατακόρυφη άνοδο στις
73

αναζητήσεις της Google από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και για όλο το
2010.
Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ίσως και το πιο ενδεικτικό για τη χρήση του
διαδικτύου από τους νέους τη χρονιά που κορυφώνεται η κρίση στην Ελλάδα.

6.2 Γραφεία Διασύνδεσης
Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι όλης της χώρας
αποτελούν μία οργανωμένη προσπάθεια των Ιδρυμάτων για την υποστήριξη
και τη διεύρυνση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς μεταξύ
της εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Παραγωγής. Η ανάπτυξη και η αρχική
λειτουργία των Γραφείων ολοκληρώθηκαν κυρίως στα πλαίσια του Β Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τα Γραφεία Διασύνδεσης
απευθύνονται:
• Σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με
προτεραιότητα σε αυτούς του εκάστοτε Ιδρύματος.
• Σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Οργανισμούς,
Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε Συλλογικούς Φορείς όπως
Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς κ.α.
Τα Γραφεία Διασύνδεσης λειτουργούν ως υποστηρικτικές δομές για τους
τελειόφοιτους και τους αποφοίτους των αντιστοίχων σχολών τους. Συνοπτικά
οι υπηρεσίες που προσφέρουν προς τους νέους που ενδιαφέρονται για την
αποκατάσταση τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους είναι οι εξής:
• Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
• Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
• Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
• Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και
συνοδευτικών επιστολών, τεχνικές συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας,
κ.λ.π.)
• Ερευνητικά Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
• Δραστηριότητες Επιχειρήσεων & Οργανισμών
• Προγράμματα Κατάρτισης & Εκπαίδευσης
Πίνακας 16: Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

career@asfa.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

career@duth.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

career@aua.gr

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

gd@di.uoa.gr

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

www.career.tuc.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

gd@cso.auth.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

career@central.ntua.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

career@eap.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

career@uowm.gr

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

career@ionio.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

lizeta@aueb.gr

73

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

www.career.aegean.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

career@cc.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

career@uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

career@admin.uoc.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

gdiasyn@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

grafdias@upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

career@uom.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

career@uop.gr

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

grafstad@panteion.gr

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

career@hua.gr

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

www.career.teiath.gr

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

career@kozani.teikoz.gr

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

diasyndesi@admin.teithe.gr

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

career@teiep.gr

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

career@teiion.gr

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

www.teikav.edu.gr/gd

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.career.teikal.gr

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

career@career.teicrete.gr

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

career@teipat.gr

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

career@teilam.gr

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

career@teilar.gr

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

career@teimes.gr

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

liaisof@teiser.gr

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

secre@gadias.teipir.gr

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

gdm@teihal.gr

6.3 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν με
ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν τους νέους
σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και την παροχή
έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων (εκπαίδευση,
Ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματική κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.).
73

Παράλληλα, τα ΚΠΝ είναι χώροι στέγασης νεανικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων,
συνάντησης των νέων όπου μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους,
χώροι δηλαδή έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας. Κάθε ΚΠΝ παρέχει
συγκεκριμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως:
• Σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων.
• Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet.
• Ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.
• Διάθεση ενημερωτικού υλικού.
• Κατά περίπτωση, παροχή συμβουλευτικής για την επαγγελματική
σταδιοδρομία των νέων στη σύγχρονη αγορά.
• Ενημέρωση και υποστήριξη για τις δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
νέους, και κυρίως, το πρόγραμμα Νεολαία.
Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης Καλλικράτης
και την συγχώνευση πολλών δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων υπήρξε μία
ανακατάταξη και αναδιοργάνωση των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων κατά μήκος της
ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με την καταγραφή της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς που έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη κατά
το έτος 2010, τα ΚΠΝ που υφίσταται αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα αναγράφονται
στον επόμενο πίνακα:
Πίνακας 17: Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

ΚΠΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

E-MAIL

Δ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310
729177

2310
734077

disna@otenet.gr

ΒΟΛΟΣ

24210
25363
24210
25363

24210
33692
24210
33692

213
20
20054, 210
8995423

2132020
159

23820
84382
26510
83965

23820
84383
26510
83965

2310
700433

2310
700433

2310
703702
2311
703702
24260
23708

2310
778488
2311
778488
24260
23708

ΒΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙNΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΕΥΟΣΜΟΣ
ΕΥΟΣΜΟΣ

ΖΑΓΟΡΑ
ΘΕΡΜΗ

2310462604

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

210
9587515

73

info@diavlos-vol.gr
info@diavlos-vol.gr
mmoschogianni@vvv.gov
.grmeropi79@yahoo.com
kmostratos@hotmail.com
politismos@depag.gr
kpnioa@otenet.gr
kyap.elko@gmail.com
infocenter@kordelioevosmos.gr
infocenter@kordelioevosmos.gr
dzagora@otenet.gr
stgizaris@yahoo.gr
public-news@dimosthermis.gr

210
9530160

kpndk@kallithea.gr

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΛΑΜΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΝΙΚΑΙΑ

23990
49200
210
6202109
210
8019633
210
6233315
24610
40575
25310
82051
25310
33155
25310
82051
25310
33155

23990
20153
210
6202109

27410
29980

27410
74480

210
4979830
22310
37932
2310
547037
2310
511932
210
4257182

210
4949737
22310
67400

24610
40575

biky3@yahoo.gr

25310
82055

kpnkom@otenet.gr,
louisa.sal@gmail.comkomotini
@europedirect.gr

25310
82055

spyros.nakos@gmail.comkomot
ini@europedirect.gr

kpn_lamias@yahoo.gr

kpn-neapoli@the.forthnet.gr

210
4257180

kplndn@otenet.gr
mzgeorgoulis@homeroupolis.gr

2310609380

2310609083

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ

23210
32552

ΤΡΙΚΑΛΑ

24310
79184

23210
99113
24310
79184
24310
79083
25540
42057
22210
85402

73

kentroneon@knk.gr
diktio@knk.grioanna.damala@k
nk.gr
infokor@otenet.grkpn@korydall
os.gr

2310
518572

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

kpn@kifissia.gr

pronoia@kifissia.gr

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
ΧΙΟΣ

ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ

yic_kallikratia@yahoo.gr

25540
41912
22210
87111

kyriakidouanastasia@gmail.com
dstrykep@otenet.gr

kpn3kala@otenet.gr

kpntichero@in.gr
kotsika2@otenet.gr

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Στην Ετήσια Αναφορά για τον Τομέα της Νεολαίας του 2009 παρουσιάστηκαν οι
βασικές πηγές χρηματοδότησης φορέων για την υλοποίηση δράσεών τους, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι πηγές παρουσιάζονται ξανά στην
παρούσα Αναφορά.

7.1 Εθνικοί φορείς
1. Πρόγραμμα υποστήριξης πρωτοβουλιών Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς (www.neagenia.gr)
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται οικονομικά από τη ΓΓΝΓ έχει γίνει
λόγος ήδη στο κεφάλαιο 4.
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) εγκαινίασε από το 2007 νέο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα δια Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τοµείς
της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Ένα εκ των τομεακών
προγραμμάτων είναι το πρόγραμμα Grundtvig το οποίο επιχορηγεί δράσεις
για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της
καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης
ενηλίκων. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε:
1.
Κάθε
ίδρυµα/οργανισµό/φορέα
που
δραστηριοποιείται
στην
εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, µη τυπική
ή άτυπη εκπαίδευση.
2.Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντές και ενήλικες
εκπαιδευόμενους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερµανία,
Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία,
Λουξεμβούργο,
Ουγγαρία,
Μάλτα,
Ολλανδία,
Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Δηµοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία,
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

7.2 Ευρωπαϊκοί φορείς
1. Equal - Μια αγορά εργασίας (http://europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/
c10237_el.htm)
Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση
καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της
απασχόλησης. Αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και συμπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην
αγορά εργασίας.
Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος:
i. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσα από τη διευκόλυνση της
πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των ομάδων που
υφίστανται διακρίσεις και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά της εργασία
ii. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από τη βελτίωση
73

της πρόσβασης στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης και την
ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

73

iii. Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των
απασχολουμένων μέσα από την προώθηση της δια βίου μάθησης και
των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης και την υποστήριξη της
προσαρμοστικότητας των εταιριών και των εργαζομένων
iv. Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες
μέσα από τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
την ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού
και την υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των
αιτούντων άσυλο
2. EuroMed Anna Lindh Foundation for the dialogue between cultures
(http://www.euromedalex.org/resources)
Σκοπός του Ιδρύματος είναι να φέρει πιο κοντά τους πολίτες των χωρών
της Μεσόγειου καθώς και να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ
των πολιτισμών. Από την έναρξή της λειτουργίας του το 2005, το
Ίδρυμα Anna Lindh έχει υποστηρίξει την ανάληψη δράσης σε ένα σύνολο
τομέων που επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις μεταξύ
ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς και την ανάπτυξη ενός
περιφερειακού δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ο αριθμός
των οποίων ξεπερνά τις 3000. Το ίδρυμα παρέχει μία σειρά από πόρους και
εργαλεία χρηματικής στήριξης τόσο στα μέλη του δικτύου όσο και σε τρίτες
οργανώσεις πολιτών από χώρες της Μεσογείου. Τα θέματα νεολαίας όσο
και τα σχετικά με την εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους τομείς παροχής
χρηματικής βοήθειας του δικτύου.
3. Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση (http://ec.europa.eu/youth/youth-inaction-programme/doc74_en.htm)15
Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει νέους ηλικίας 13 - 30 να γνωρίσουν μια
ευρωπαϊκή χώρα και τον πολιτισμό της, είτε με τις ανταλλαγές νέων είτε με
την εθελοντική υπηρεσία, και απευθύνεται σε:
o μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν
νόμιμα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος,
o τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς δημόσιους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
o άτυπες ομάδες νέων.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Εθνική
Υπηρεσία (ΓΓΝΓ) σύμφωνα με τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα:
Για προγράμματα που ξεκινούν
μεταξύ:

15

Προθεσμία
υποβολής:

1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου

1 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου

1 Ιουνίου

1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου και 31 Ιουλίου

1 Νοεμβρίου

Βλ. επίσης ενότητα 4.6 Νέα Γενιά σε Δράση.
73

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 Προβληματική και προτάσεις
Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Αναφορά του Τομέα της Νεολαίας
για το 2010 αποδεικνύουν ότι η προβληματική που διαπιστώθηκε και στην Αναφορά
του 2009 εξακολουθεί να υφίσταται. Πρώτα απ’ όλα, και εν μέσω της μεγάλης
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, διαπιστώνεται μια δυσχέρεια στην πλειονότητα
των φορέων του δημόσιου τομέα να δώσουν προτεραιότητα σε ζητήματα που
αφορούν τους Νέους. Το φαινόμενο αυτό ειναι ιδιαίτερα εμφανές και σε όσους μη
κυβερνητικούς φορείς συνεργάζονταν ή στηρίζονταν οικονομικά από τις δημόσιες
επιχορηγήσεις. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η κρίση -οικονομική, κοινωνική,
αξιακή- φαίνεται ότι λειτουργεί ενθαρρυντικά για άλλους φορείς, για άλλους
σχηματισμούς συχνά άτυπους και χωρίς στοιχειώδη οργάνωση, που προτάσσουν
την αυτόβουλη συμμετοχή, τον αυθορμητισμό, την εθελοντική προσφορά και την
αλληλεγγύη.
Με δεδομένη την περιορισμένη νομοθετική δραστηριότητα εντός του 2010, η κριτική
στην Ετήσια Αναφορά του 2010 για τον Τομέα της Νεολαίας θα γίνει αντίστροφα από
την αναμενόμενη διαδικασία: θα από κάτω προς τα πάνω, αξιολογώντας τι έχουν
κάνει οι φορείς που εκπροσωπούν τους Νέους στην Ελλάδα και αποδίδοντας τις
αντίστοιχες ευθύνες. Παράλληλα, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για
τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων, όσο και για την ανάπτυξη της μεταξύ τους
συνεργασίας και δικτύωσης.
Ε.ΣΥ.Ν.
Η γενική εικόνα είναι πως το Ε.ΣΥ.Ν. δεν μπορεί πλέον με την ισχύουσα
μορφή του να εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία ούτε στο εσωτερικό, ούτε στο
εξωτερικό της χώρας. Δεν έχει καμιά αξιοπιστία ως κεντρικός φορέας Νεολαίας και
ουσιαστικά αποτελεί μόνο κατ’ ευφημισμό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Η διακοπή
χρηματοδότησής του από τη ΓΓΝΓ μετά την καταγγελία για κακοδιαχείριση και
σπατάλη χρημάτων ανέδειξε το θέμα της παντελούς αδυναμίας του να αναλάβει
πρωτοβουλίες ή να οργανώσει δράσεις χωρίς οικονομική υποστήριξη..
Προτάσεις:
• Κατάργηση του ΕΣΥΝ ή/και ανασυγκρότησή του με παράλληλη εκκαθάριση
του Μητρώου Μελών και διαγραφή των Οργανώσεων – Μελών που είτε δεν
λειτουργούν, είτε αδυνατούν να πραγματοποιούν δράσεις που απευθύνονται
ή αφορούν τους Νέους.
• Ταυτόχρονα, προτείνεται να απευθυνθεί ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους
ΜΚΟ Νεολαίας για να ενταχθούν στο νέο Μητρώο Μελών του ΕΣΥΝ, από το
οποίο θα προκύψει νέα διοίκηση.
• Τέλος, προτείνεται η υποχρεωτική δημοσίευση στο διαδίκτυο των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών δαπανών του ΕΣΥΝ για την
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Φοιτητικοί Σύλλογοι και Πολιτικές Νεολαίες
Είναι κοινή πεποίθηση ότι τη σημερινή εποχή τόσο οι Φοιτητικές Παρατάξεις όσο
και οι Πολιτικές Νεολαίες δεν εκφράζουν ούτε στο παραμικρό τις προσδοκίες
των σπουδαστών, φοιτητών και πολιτικοποιημένων Νέων της χώρας. Αποτελούν
μορφώματα, τα οποία δεν έχουν την ευρύτερη αποδοχή της κοινωνίας, καθώς οι
όποια δραστηριότητά τους περιορίζεται σε ανούσιες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις
επικοινωνιακού μονάχα χαρακτήρα.
Προτάσεις:
• Άμεση κατάργηση των φοιτητικών συλλόγων με τη μορφή που είναι τώρα
73

και αντικατάστασή τους με ένα συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των
φοιτητών.16

16 Την περίοδο συγγραφής της Ετήσιας Αναφοράς 2010 για τον Τομέα της Νεολαίας
ψηφίζόταν στη Βουλή Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση που προέβλεπε την κατάργης των
Φοιτητικών Παρατάξεων.
73

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Πολιτικών Νεολαιών και δημοσιοποίηση
στο διαδίκτυο των αποφάσεων των οργάνων τους και των οικονομικών τους
δαπανών.

ΤΟ.ΣΥ.Ν.
Η λειτουργία των ΤΟ.ΣΥ.Ν. τα χρόνια από τη νομική κατοχύρωσή τους μέχρι και
σήμερα αποδεικνύει τις αδυναμίες ενός θεσμού, που θα μπορούσε να αποτελέσει
σημαντικό πυλώνα νεολαιίστικων δράσεων και παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα. Το
2010 δεν ήταν έτος εξαίρεσης. Ο περιορισμένος αριθμός των ΤΟ.ΣΥ.Ν. κάνει εμφανή
την ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής του τρόπου λειτουργίας και δραστηριοποίησής
τους.
Προτάσεις:
• Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των ΤΟ.ΣΥΝ., ειδικά μετά την εφαρμογή
του Καλλικράτη, με την ομαλή ένταξή τους στους νέους Δήμους και έναρξη
διαδικασιών για την εκλογική αντιπροσώπευση των νέων Συμβουλίων.
• Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου ΤΟ.ΣΥ.Ν., το οποίο μπορεί να
εποπτεύεται από τη ΓΓΝΓ με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ τους και την
ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.
• Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των αποφάσεων και των οικονομικών των
ΤΟ.ΣΥ.Ν. στο διαδίκτυο.
Μαθητικά Συμβούλια και Βουλή των Εφήβων
Τα Μαθητικά Συμβούλια και η Βουλή των Εφήβων αποτελούν θεσμούς που έχουν
εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και σαφέστατα δίνουν ένα πρώτο βήμα
διαλόγου, επικοινωνίας, προβληματισμού και συμμετοχής στους Νέους. Ωστόσο,
οι δράσεις τόσο των Μαθητικών Συμβουλίων όσο και της Βουλής των Εφήβων δεν
επικοινωνούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να τις
αγνοεί. Παράλληλα, οι δράσεις αυτές συχνά κινούνται σε ‘γνώριμα’ εδάφη (π.χ.
εκδρομές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τα Μαθητικά Συμβούλια, εκθέσεις αναφοράς
για τη Βουλή των Εφήβων), ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μια ατολμία σε περισσότερο
καινοτομικές και παρεμβατικές δραστηριότητες.
Προτάσεις:
• Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδεών υπό την εποπτεία της ΓΓΝΓ για
την κατάθεση υλοποιημένων δράσεων και καλών πρακτικών των Μαθητικών
Συμβουλίων και της Βουλής των Εφήβων.
• Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Μαθητικών Συμβουλίων για τη
δικτύωση μεταξύ τους και την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.
• Εμπλουτισμός των επικοινωνιακών εργαλείων με σύγχρονα μέσα και
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ελεύθερου λογισμικού για την
καλύτερη προβολή των δράσεων.
• Παροχή κινήτρων από την Πολιτεία για την ανάδειξη καινοτομικών ιδεών με
πρακτική εφαρμογή στις Σχολικές Κοινότητες.
ΜΚΟ και Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων
Η αναζήτηση και καταγραφή των δράσεων των φορέων και των ομάδω
εκπροσώπησης των Νέων στην Ελλάδα ανέδειξε δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: από
τη μια πλευρά υπάρχει ο κόσμος των ΜΚΟ, που λειτουργούν σε ένα οργανωμένο
πλαίσιο και προσαρμόζουν τις δράσεις τους με βάση κυρίως την αξιοποίηση της
εθελοντικής προσφοράς και των χρηματοδοτικών πηγών. Αυτοί οι φορείς Νέων
αντιμετώπισαν και το σοβαρότερο πρόβλημα εντος του 2010 από την έλλειψη
κρατικών χρηματοδοτήσεων. Από την άλλη πλευρά, καθημερινά αναδεικνύεται
ένας νέος κόσμος άτυπων ομάδων και πρωτοβουλιών Νέων που λειτουργούν
αποκλειστικά στη βάση της εθελοντικής συμμετοχής και της ικανοποίησης
συγκεκριμένων στόχων. Οι δράσεις αυτών των ομάδων στοχεύουν σε μικρές, αλλά
ουσιαστικές παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός μιας παραλίας, συμβολικές διαμαρτυρίες
κ.α.), αποδεικνύοντας ότι ενώ η συμμετοχή των μελών τους δεν προϋποθέτει
περαιτέρω δέσμευση.
73

Προτάσεις:
• Επαναπροσανατολισμός των ΜΚΟ, ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και
εύρεσης οικονομικών πόρων με παράλληλο μετατοπισμό του ενδιαφέροντός
τους στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου ΜΚΟ και άτυπων ομάδων Νέων υπό
την εποπτεία της ΓΓΝΓ με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ τους και τη συνεργασία.
• Αξιοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων για την καλύτερη
προβολή και επικοινωνία των δράσεών τους.
ΓΓΝΓ
Η ΓΓΝΓ παρέμεινε και το 2010 ο βασικός κρατικός οργανισμός υποστήριξης των
δομών και των φορέων εκπροσώπησης των Νέων στην Ελλάδα. Συνολικά, πάνω
από 100 ΜΚΟ και ομάδες Νέων επιχορηγήθηκαν από τη ΓΓΝΓ μέσα στο 2010,
ωστόσο σχεδόν οι διπλάσιες σε αριθμό είδαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται
λόγω ελλείψεων ή τεχνικών ζητημάτων κατά τη συγγραφή ή / και την υποβολή
των αιτήσεων, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες. Οι
χρηματοδοτήσεις της ΓΓΝΓ προς διάφορους φορείς παρουσιάζονται αναλυτικά στο
κεφάλαιο 5. Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε μερικές προτάσεις για τη βελτίωση του
έργου της ΓΓΝΓ.
Προτάσεις:
• Πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για
Νέους σε όλη τη χώρα.
• Οργάνωση σεμιναρίων προς εκπροσώπους φορέων Νεολαίας για την
αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών κατά τη συγγραφή και υποβολή αιτήσεων.
• Δημιουργία Μητρώου ΜΚΟ (και Άτυπων Ομάδων Νέων, εφόσον το
επιθυμούν) για δικτύωση και συνεργασία.
• Παροχή αριστείων-ηθικών βραβείων για τις οργανώσεις που αποδεικνύουν
ενεργή παρουσία και διακρίσεις μέσα στο έτος.
• Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και μέσω ΜΚΟ Νεολαίας που
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακές περιοχές.
Συνοψίζοντας, το 2010 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, που
βρέθηκε στη δίνη της σκληρότερης οικονομικής κρίσης της σύγχρονης ιστορίας
της. Οι προεκτάσεις της κρίσης υπήρξαν πολλαπλές και να επηρεάζουν, όπως
είναι επόμενο, όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Χωρίς αμφιβολία, από την
κρίση αυτή δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται όχι μόνο οι αντοχές ενός
λαού, αλλά κυρίως οι ιδέες και οι αξίες των πολιτών του. Η ανάδυση, επομένως,
αυθόρμητων, χωρίς πολιτικές κατευθύνσεις, μη οργανωμένων κινήσεων πολιτών,
πολλοί εκ των οποίων είναι Νέοι, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και ταυτόχρονα
ελπιδοφόρο μήνυμα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Άτυπες ομάδες, πρωτοβουλίες Νέων
στη βάση ενός κοινού στόχου -όχι απαραίτητα μακροπρόθεσμου- και μια σειρά
επιτόπιων δράσεων αποκάλυψαν μια τεράστια δυναμική της ελληνικής Νεολαίας, που
επιζητεί να απαντήσει υπαρκτά προβλήματα και να επαναπροσδιορίσει τις αξίες μιας
κοινωνίας που υποφέρει.
Αυτό ας είναι το μήνυμα της Ετήσιας Αναφοράς 2010 για τον Τομέα της Νεολαίας,
όπως την κατέγραψαν οι εθελοντές του Youthnet Hellas.

8.2 Περιορισμοί και προοπτικές της παρούσης έρευνας
Η δεύτερη προσπάθεια των εθελοντών του Youthnet Hellas να καταγράψουν και να
παρουσιάσουν υπό τη μορφή μιας Ετήσιας Αναφοράς τα πεπραγμένα στον τομέα
της Νεολαίας στην Ελλάδα υπήρξε ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα. Πρώτα απ’
όλα, το εγχείρημα μιας συνολικής αποτύπωσης της εθνικής πραγματικότητας στον
τομέα της Νεολαίας σε μια χώρα αποτελεί από μόνο του ένα εξαιρετικά σύνθετο
ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις. Ταυτόχρονα, η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος
73

απαιτεί μια ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση που πολλές φορές αγγίζει τα όρια
ακαδημαϊκής εργασίας.
Ωστόσο και αυτή τη φορά ο στόχος δεν ήταν να παρουσιαστεί μια επιστημονική
εργασία υπεράνω κριτικής. Μέλη της συντακτικής ομάδας, μέλη και εθελοντές του
Youthnet Hellas, εργάστηκαν αρκετές ώρες για παρουσιάσουν με αντικειμενικότητα
τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των φορέων που ασχολούνται με ζητήματα
Νεολαίας στην Ελλάδα. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής υπήρξε, χωρίς
αμφιβολία, ένα πρώτο στοίχημα, στο οποίο έλαβαν μέρος συνολικά 24 Νέοι από όλα
τα μέρη της Ελλάδας.
Όπως και στην πρώτη απόπειρα καταγραφής των πεπραγμένων στον Τομέα της
Νεολαίας, έτσι και στην παρούσα Ετήσια Αναφορά για το 2010 δεν έλειψαν τα
προβλήματα και οι αντικειμενικές δυσκολίες. Η πιο σημαντική, ίσως, από αυτές
υπήρξε η τεράστια διασπορά τόσο γεωγραφική, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά,
των φορέων που ασχολούνται με ζητήματα Νεολαίας στην Ελλάδα. Το ζήτημα
αναδεικνύει το τεράστιο κόστος, χρονικό και οικονομικό, που απαιτείται ακριβώς για
τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με αυτήν που ακολουθήθηκε
στην Αναφορά του 2009, δηλαδή συλλογή κυρίως δευτερογενών δεδομένων,
αξιοποιώντας κατά βάση τον πλούτο και την ευκολία πρόσβασης του διαδικτύου.
Παράλληλα, στην Αναφορά του 2010 έγινε μια προσπάθεια συλλογής πρωτογενών
δεδομένων, καθώς η συντακτική ομάδα απευθύνθηκε στους ΜΚΟ, που συμπεριέλαβε
στην Αναφορά, ζητώντας τους στοιχεία για τις δράσεις τους. Δυστυχώς, λίγες
ανταποκρίθηκαν, οπότε δεν ήταν η δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων με άλλο
τρόπο παρά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες τους.
Με την εμπειρία, τώρα, δύο συνεχών Ετήσιων Αναφορών, η επόμενη σκέψη είναι
και η διερεύνηση της δυνατότητας μιας έρευνας, που θα εξετάζει λεπτομερέστερα τις
απόψεις των Νέων για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν. Η έρευνα αυτή, που
μπορεί να συνοδεύει την Αναφορά του 2011, μπορεί να ολοκληρωθεί αξιοποιώντας
τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και εργαλείων ελεύθερου λογισμικού,
αποδεικνύοντας ότι -ειδικά σε εποχές κρίσης- το οικονομικό αντάλλαγμα δεν είναι
η μόνη κινητήρια δύναμη. Στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστεί, βέβαια, και η
συνδρομή και άλλων, εθελοντών και φορέων, που θα μπορούν να δουν την ευκαιρία
μέσα από την κρίση.

73

ΠΗΓΕΣ

Διαδίκτυο
Βικιπαίδεια, η Ελεύθερη
www.el.wikipedia.org.

Εγκυκλοπαίδεια

(2011),

διαθέσιμο

online

στο

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (2005), Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήμερα, διαθέσιμο
online στο www.neagenia.gr/appdata/documents/ερευνα/research_total. doc, στις
10/09/2010.
Commission of the European Communities (2009), EU Youth Report, Brussels,
διαθέσιμο online στο www.se2009.eu/polopoly_fs/1.11386!menu/tandard/file/
European%20Youth%20Report%202009.pdf στις 10/09/2010.
Η Ευρωπαϊκή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010), Νεολαία, διαθέσιμο online στο
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c111
82_el.htm στις 10/09/2010.
United Nations (2010), Youth and the United Nations, διαθέσιμο online στο
www.un.org/youth στις 10/09/2010.

Ιστοσελίδες επιλεγμένων Φορέων Νεολαίας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς:
Youthnet Hellas / Δίκτυο Νέων Ελλάδας:
Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τομέας Νεολαίας:
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας:
Ινστιτούτο Νεολαίας:
SALTO:
Τοπικά Συμβούλια Νέων:
Βουλή των Εφήβων:

www.neagenia.gr
www.youthnet.gr
www.esyn.gr
http://ec.europa.eu/youth
www.youthforum.org
www.ify.gr
www.salto-youth.net
www.tosyn.gr
www.efivoi.gr & www.vouliefivon.gr

Ιστοσελίδες επιλεγμένων ΜΚΟ και Άτυπων Ομάδων Νέων
MKO
AEGEE-ΑΘΗΝΑ
"Αθηνά"
AIESEC ΕΛΛΑΣ
ANCE
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΡΣΙΣ
Be Positive
ΓΕΝΑΘΛΟΝ
CISV
Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ
Δρόμοι Ζωής
ΕΛΙΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - HAI
European Village
G700 (Η γενιά των 700 ευρώ)
Η Κιβωτός του Κόσμου
73

http://www.aegee-athina.gr
http://www.athina.org.gr
http://www.aiesec.org/greece
http://www.ance-hellas.org
http://www.apollon.edu.gr
http://www.arsis.gr
http://www.bepositive.gr
http://www.genathlon.gr
http://www.gr.cisv.org
http://www.kethea-plefsi.gr
http://www.dromoi-zois.gr
http://www.elix.org.gr
http://www.informatics.org.gr
http://www.european-village.org
http://g700.blogspot.com
http://www.kivotostoukosmou.org

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
Κ.Α.ΝΕ
Κ.Ε.Α.Ν
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ
Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας
Κ.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ
Ν.Ε.Ο.Ι.
Nηφάλιοι
Nosmoke.gr
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (KIDS IN ACTION)
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΑΞΙΣ
PRAKSIS
Σχεδία στην Πόλη
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Το Χαμόγελο του Παιδιού
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ
UNESCO Youth Club of Thessaloniki
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
XEN
ΧΑΝΘ
Άτυπες Ομάδες Νέων
Bookcrossing
Clean Junkies
Διάδωσέ το
Δίκτυο Εθ. Οργανώσεων Θεσ/νίκης
Δίκτυο για τα Πολιτικά & Κοινωνικά
Δικαιώματα
Freecycle Greece
Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία
Λόκαλ
Lunch Street Party
Met-Action
Oikologio.gr
Ομάδα Blanco
Παιδί & Οικογένεια - Kid & Family
Σπόρος
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
Sfina
Streetpanthers
Swap, Not Shop
Troo Food Liberation
Φωτ. Ομάδα Φωτοερευνητές
Φωτ. Ομάδα PROVA D'ARTE
Φωτ. Ομάδα ΚΡΑΜΑ
Φωτ. Ομάδα AshInArt
Redpill
Φωτ. Ομάδα Κορινθίας
Χάρισέ το
73

http://www.iliachtida.gr
http://www.ngokane.org
http://www.kean.gr
http://www.roots-research-center.gr
http://www.supportcenter.gr
http://www.noesi.gr/orizontes
http://www.kinisipoliton.gr
www.merimna.org.gr
http://www.minimaneon.org
http://www.mkoneoi.gr
http://www.nifalioi.gr
http://www.nosmoke.gr
http://www.kidsinaction.gr
http://endrasi.gr
http://www.ctp.gr
http://www.praxisgreece.org
http://www.praksis.gr
http://www.sxediastinpoli.gr
http://www.seo.gr
http://www.sep.org.gr
http://www.hamogelo.gr
http://www.ydronaftes.gr
http://www.unescoyouth.gr
http://filox.org
http://www.xen.gr
http://www.ymca.gr

http://www.bookcrossing.com/forum/28
http://cleanjunkies-cleanjunkies.blogspot.com
http://www.nfgthasos.com
http://thessdiktio.wordpress.com
http://diktio.org
http://freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
http://www.kosmosxorispolemous.gr
http://localathens.com
http://lunchstreetparty.blogspot.com
http://tiny.cc/met-action
http://info@oikologio.gr
http://www.omadablanco.com
http://www.kidsfestival.gr
http://sporos.org
http://www.antirrisies.gr
http://improveverywhere.ning.com/group/sfina
http://www.streetpanthers.gr
http://www.swishing.gr
http://mamasuperfood.wordpress.com
http://www.photoerevnites.gr
http://prova-d-arte.blogspot.com
http://www.krama.gr
http://www.photo-ashinart.blogspot.com
http://www.redpill.gr
http://phototeamkorinthia.blogspot.com
http://www.xariseto.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful