A Pocket Dictionary Welsh-English

Richards, William, 1749-1818

Release date: 2006-11-02 Source: Bebook

Transcribed from the 1861 Hughes and Son edition by David Price, ccx074@pglaf.org

A POCKET DICTIONARY, WELSH-ENGLISH. GEIRIADUR LLOGELL CYMRAEG A SAESONEG,

WEDI EI ADOLYGU, EI DDIWYGIO, A'I HELAETHU GAN W. RICHARDS, LL.D. WREXHAM: ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN R. HUGHES AND SON LONDON: SIMPKIN, MARSHALL, AND CO.

RHAGYMADRODD.

Mae yr awyddfryd cynyddol sydd yn mhlith y Cymry i ymgydnabod yn fwy a'r iaith Saesoneg yn un o arwyddion gobeithiol yr amserau. Am bob un o'n cydgenedl ag oedd yn deall Saesoneg yn nechreuad y ganrif hon, mae yn debyg na fethem wrth ddyweud fod ugeiniau os nad canoedd yn ei deall yn awr. O'r ochor arall, y mae rhifedi mwy nag a feddylid o'r Saeson sy'n ymweled a'n gwlad yn ystod misoedd yr haf yn gwneuthur ymdrech nid bychan i ddysgu Cymraeg. Ond mae yn eglur nas gall neb feistroli iaith estronol heb gymorth geiriaduron. Nis gellir dyweud fod y gwahanol Eiriaduron sydd yn awr ar y maes yn rhai _ymarferol_ o herwydd y mae ynddynt filoedd o eiriau nad arferwyd erioed, ac

ond odid nad arferir byth; ac y mae hyny, wrth reswm, yn chwyddo y gwaith, nes peri ei fod allan o gyraedd y dosparth iselradd. _Geiriadur rhad ymarferol_ yw hwn i'r lluaws nad allant hyfforddio i gael rhai mwy. Ond er fod llawer o'r geiriau anarferedig wedi eu gadael allan, eto y mae yn cynwys pob gair sydd mewn arferiad gyffredin wrth siarad ac ysgrifenu. Cymerwyd gofal mawr yn narlleniad y tafleni, fel yr hyderir nad oes ynddo un gwall gwerth ei nodi. _Rhagfyr_ 14, 1861.

ABREVIATIONS USED IN THE WORK. BYRIADAU ARFEREDIG YN Y GWAITH.

a. or adj., adjective, enw gwan ad. or adv., adverb., rhagferf con. or conj., conjunction, cysylltiad int. inter, or interj., interjection, cyfryngiad n., noun, enw cadarn pre. or prep., preposition, arddodiad pref., prefix, blaenddodiad pr. or pro., pronoun, rhagenw v., verb, parwyddiad

GEIRIADUR CYMRAEG A SAESONEG WELSH-ENGLISH DICTIONARY

A, an interrogative adverb, "A ddaw efe?" An affirmative adv. "Efe a ddaw." A, ac, con. and, as A, ag, prep. with A, pron. who, which, that A, int. oh A, prefix, as, athref from tref Ab, or ap, n. m. a son Ab, Epa, n. m. ape, monkey Abad, n. m. an abbot

Abadaeth, n. f. abbacy Aber, n. m. the fall of one river into another, or into the sea, a confluence of water Aberth, n. m. oblation, sacrifice Aberthiad, n. m. a sacrificing Aberthu, v. to sacrifice Aberthwr, n. m. sacrificer Aberu, v. to disembogue Abl, a. able, powerful, wealthy Abledd, n. m. ability, power Abrediad, n. m. transmigration

Abredu, v. to transmigrate Abrwysg, a. unwieldy; heavy Abrwysgaw, v. to inebriate Abrwyagl, a. huge, vast, immense Absen, n. f. slander, detraction Absenol, a. absent Absenu, v. to slander, to back bite; to speak ill of any one Absenwr, n. slanderer m. backbiter; absentee;

Abwy, n. m. a carcase, a carrion Abwyd, n. m. a bait; fodder

Abwydiad, n. m. a baiting, a foddering Abwydo, v. to bait, to feed Abwydwr, n. m. one who baits Abwydyn, n. m. a bait; a worm Abwydyn v. cefn, the spinal cord Ac, see A. Acan, n. f. a saying; accent Acen, n. f. accent Acenawl, a. enunciative Aceniad, n. m. accentuation Acenu, v. to accent, to sound

Acw, ad. there, hence Ach, n. f. a fluid liquid; a stem Achles, n. f. succour, refuge, defence; manure Achlesawl, a. succouring Achlesiad, n. m. a succouring Achlesu, v. to succour, to cherish Achleswr, n. m. succourer Achlesydd, n. m. succourer Achlud, n. m. covert, obscurity Achlwm, v. to knot, to tie

Achlysur, n. m. cause, motive; occasion, opportunity Achlysuro, v. to occasion Achlysurol, a. occasional Achlyw, n. m. a hearing Achos, n. m. cause Achosadwy, a. effectible Achosedig, a. endued with a cause Achosedigol, a. effectuative Achosi, v. to cause, to occasion Achosiad, n. m. a causing Achosol, a. efficient; effectual

Achosoldeb, n. m. effectiveness Achref, a. suppliant, craving Achres, n. f. a row, a rank Achretawr, n. m. a creditor Achreth, n. m. a trembling Achrwm, a. crooked or bent Achrwym, n. m. a restraint Achryf, a. strong, potent, powerful, able Achub, v. to save, to secure Achubadwy, a. salvable Achubiad, n. m. a saving

Achubiaeth, n. m. a securing Achubol, a. saving; delivering Achubwr, n. m. a saviour Achudd, n. m. seclusion Achul, a. narrow; lean; squalid Achwaith, n. m. sourness Achwaneg, a. more, additional Achwanegiad, addition n. m. augmentation,

Achwanegol, a. augmentative Achwanegu, v. to increase

Achwlwm, n. m. a tie Achwr, n. m. genealogist Achwre, n. m. a shelter, a skreen Achwy, a. busy-body tending to be foremost,

Achwyn, n. m. complaint: v. to complain Achwynedig, a. being complained Achwynedigaeth, n. m. accusation, charge Achwynedigol, a. accusatory Achwynol, a. plaintive Achwyngar, a. querulous Achwyngarwch, n. m. querulousness

Achwyniad, n. m. a complaining Achwyniaeth, n. m. accusation Achwynwr, n. m. a complainer Ad, a. a going on, over, or to. It is a general prefix to words answering to RE Adaddawiad, n. a promising again Adaddewid, n. a second promise Adaddo, v. to promise again Adaerwch, n. importunity Adafael, n. a distraint Adafaeliad, n. a distraining

Adafaelu, v. to attach, to seize Adail, n. a building Adain, n. a wing; a bird Adalw, v. to recall; to revoke Adalwad, n. a recalling Adan, n. a fin; a spoke Adanadl, n. respiration Adanadliad, n. a respiring Adanadlu, v. to respire Adanerch, n. second greeting Adanerchiad, n. a resaluting

Adanerchu, v. to resalute Adanfon, v. to send again Adanfoniad, n. a sending again Adanfonol, a. sending again Adar, n. p. birds, fowls Adara, v. to fowl Adarol, a. relating to birds Adardy, n. an aviary, a cage Adarddelw, v. to reassert Adarddelwad, n. reassertion Adaren, n. a female bird

Adargi, n. a setting dog Adargoel, n. augury Adargoelio, v. augurize Adargop, n. a spider Adargopwe, n. a spider's web Adarwr, n. a fowler Adarwriaeth, n. the practice of fowling Adaw, v. to glide off: to fly Adawr, n. chewing the cud Adbeniad, n. re-assignment Adbenodi, v. to subdivide

Adbenod, n. subdivision Adbenu, v. to re-assign Adblan, n. a second setting Adblaniad, n. a transplanting Adblanu, v. to transplant Adblyg, n. a second fold Adblygadwy, a. reduplicable Adblygedd, n. recurvity Adblygiad, n. a recurvation Adblygol, a. reduplicate Adblygu, v. to fold back

Adborion, n. p. leavings, refuse Adbrawf, n. re-tasting Adbrofi, v. to taste again Adbrynadwy, a. redeemable Adbrynedigaeth, n. redemption Adbrynedig, a. redeemed Adbryniad, n. a ransom Adbrynol, a. redeeming Adbrynu, v. to repurchase Adbrynwr, n. re-purchaser Adchwanegol, a. additional

Adchwanegu, v. to re-augment Adchwedl, n. a rumour Adchwilio, v. to research Adchwiliedig, a. researched Adchwiliwr, n. a researcher Adchwilio, v. to revolve Adchwyl, n. a circumvolution Adchwyladwy, a. revolvable Adchwyliad, n. a revolving Adeg, n. opportunity, season Adeginad, n. the second budding

Adegino, v. to bud again Adeilad, n. a building Adeiladaeth, n. architecture Adeiladol, a. edifying architectural Adeiladu, v. to build Adeiledydd, n. architect Adeiladedig, a. built Adeilo, v. to build or construct Adeilwr, n. architect, builder Adeiniad, n. winging Adeinio, v. to fly, to wing

Adeiniog, a. winged, pinioned Adeinol, a. relating to wings Adeiriad, n. tautology Adeirio, v. repeating of words Adeiriog, a. tautological Aden, n. a wing, a pinion Adenedig, n. regenerated Adenedigaeth, n. regeneration Adeni, v. to regenerate Adennill, v. to regain Adennilliad, n. a thing regained

Adennillwr, n. regainer Adenw, n. a second name Adenwi, v. to name again Aderbyniad, n. a receiving back Aderyn, v. bird, a fowl Adethol, v. to reselect Adfach, n. the beard of a dart Adfachiad, n. a re-hooking Adfachog, a. barbed, bearded Adfachu, v. to barb, to re-hook Adfail, n. a ruin

Adfarn, n. reversed judgement Adfarnedig, a rejudged Adfarniad, n. reversing of judgement Adfarnu, v. to rejudge Adfath, n. a recoinage Adfathiad, n. a recoining Adfathu, v. to recoin Adfedyddio, v. to rebaptize Adfeddianu, v. to reposses Adfeddianol, a repossessive Adfeddiant, n. re-possession

Adfeddianwr, n. m. repossessor Adfeddwl, n. second thought Adfeddyliad, n. recollection Adfeddylied, v. to recollect Adfeiliad, n. a decaying Adfeiliedig, a. decayed, in ruin Adfeilio, v. to decay, to moulder Adfeillog, a. decaying; ruinous Adfeio, v. to recriminate Adfer, n. what is restored Adferadwy, a. restorable

Adferedig, a. restorable Adferedigaeth, n. restoration Adferiad, n. a restoring Adferol, a. restorative Adferth, n. comfort Adferthiad, n. a comforting Adferthol, a. comforting Adferthu, v. to comfort, to recreate Adferwi, v. to boil again Adferwr, n. restorer Adferyd, v. to make restitution

Adfesur, n. a second measure: v. to measure a second time Adflagur, n. a second bud Adflaguro, v. to bud again Adflas, n. insipidity of taste Adflin, a. fatigue over again Adflinder, n. irritation Adflino, v. to irritate Adflith, n. a second milk Adflitho, v. to yield second milk Adflodau, n. m. second blossoms Adflodeuad, n. m. refloration

Adflodeuo, v. to reflourish Adflodeuog, a. reflorescent Adfraenar, n. m. second fallow Adfrawd, n. f. a reversed or second judgment Adfryd, n. m. a second intention Adfwriad, n. m. a recasting Adfwrw, v. to recast Adfwynhau, v. to re-enjoy Adfydiog, wretched a. in adversity; miserable,

Adfydig, a. distressed, wretched

Adfyd, ad. perhaps, it may be Adfyddin, n. f. a corps of reserve Adfyfyrdod, reflection n. m. reconsideration,

Adfyfyriad, n. m. reconsidering Adfyfyrio, v. to reconsider Adfynegiad, n. m. a redeclaring Adfynegu, v. to declare again Adfyw, n. m. lack of life; fallow a. revived, alive again Adfywhau, v. to reanimate Adfywiad, n. m. a revival

Adfywiant, n. m. reanimation Adfywio, v. to revive Adfywiocau, v. to reinvigorate Adfywiogi, v. to reanimate Adffugio, v. to disguise anew Adffurfio, v. to reform; to repair Adffurfiwr, n. m. a reformer Adffynu, v. n. to prosper again Adgadarnhau, v. to re-fortify Adgadw, v. to keep again Adgais, n. m. a second attempt

Adgam, a. recurvous Adgan, n. f. an episode Adganu, v. to describe Adgas, a. odious, disagreeable Adgasglu, v. to collect again Adgasrwydd, n. m. odiousness Adgasu, v. to act disagreeable Adgeisio, v. to seek again Adgenedledig, a. regenerated Adgenedliad, n. m. regeneration Adgenedlu, v. to regenerate

Adgerydd, n. m. a reprimand Adgeryddadwy, a. reprehensible Adgeryddiad, n. m. a reprimand Adgeryddol, a. reprehensive Adgeryddu, v. to reprimand Adgip, n. m. a resnatch; a reprise Adglaf, a. relapsed to sickness Adglefychu, v. to relapse Adglwyfo, v. to wound again Adglymiad, n. m. renodation Adglymu, v. to tie again

Adgnithio, v. to retouch Adgno, n. m. second chewing. cydwybod, remorse Adgnoi, v. to chew the cud Adgodi, v. to raise again Adgof, n. m. remembrance Adgofio, v. to recollet Adgofiol, a. recollective Adgoffa, n. m. a recalling to mind Adgoffau, v. to recall to mind Adgryfhau, v. to reinvigorate Adgno,

Adgrynhoi, v. to collect again Adguddio, v. to reconceal, to hide again Adgur, n. m. a repulse, a rebut Adguriad, a. repulsion Adguro, v. to repel, re-conquer Adgwymp, n. m. a fall back Adgwympo, v. to relapse Adgydiedig, a. rejoined Adgydio, v. to rejoin Adgyfansoddi, v. recompose Adgyfanu, v. to reintegrate

Adgyfarch, v. to resalute Adgyfhau, v. to make whole again Adgyflawni, v. to complete anew Adgyfleu, v. to replace Adgyfnerthu, v. to reinforce Adgyfodi, v. to rise again Adgyfodiad, n. m. resurrection Adgyffroad, n. m. resuscitation Adgyffroi, v. to resuscitate Adgylchiad, n. m. revolution Adgymeriad, n. m. reassumption

Adgymodi, v. to reconciliate Adgyneu, v. to rekindle Adgynrychioli, v. to represent another Adgynrychu, v. to represent Adgynull, v. to collect again Adgynulledig, v. a. recollected Adgynull, v. to collect again Adgynulledig, v. a. recollected Adgynulliad, n. a reassembling Adgynyrchiad, n. reproduction Adgyrch, n. m. a recourse

Adgyswllt, n. m. rejunction Adgysylltu, v. to reunite Adgywain, v. to carry back Adgyweirio, v. to refit Adgyweiriol, a. reparative Adgyweiriolion, n. restoratives Adgyweiriwr, n. m. a repairer Adgywreinio, v. to make exact again Adhaeriad, n. reassertion Adheddychu, v. to repacify Adholi, v. to re-examine, to question again

Adhoni, v. to reassert Adladd, n. m. second crop: v. to kill again Adlaes, a. trailing, draggling Adlais, n. m. reverberation; echo Adlam, n. a back step; a home Adlamiad, n. m. a stepping back Adlamu, v. to step back; to rebound Adlef, n. m. resonance, echo Adlefariad, n. m. peroration Adlefaru, v. to perorate, to speak again, to recite Adleau, v. to replace

Adleisio, v. to resound Adlenwi, v. to fill again Adles, n. m. that is not a benefit Adlif, n. m. ebb tide, a reflux Adlifeirlant, n. m. refluence Adlifeirio, v. to reflow Adlifiant, n. m. a reflowing Adlifo, v. to flow back Adlithrad, n. m. a sliding back Adlithro, v. to slide back Adliw, n. m. a varnish, a retint

Adliwio, v. to recolour Adloddi, v. to grow after cutting Adloes, n. m. a reiterated pang Adloewi, v. to brighten again Adlog, n. m. compound interest Adloni, v. to cherish again Adlonyddu, v. to assuage or quiet again Adlosgi, v. to burn again Adlunio, v. to reform, to copy Adlusgo, v. to drag back Adlyfnhau, v. to repolish

Adlythyr, n. m. a rescript Adnabod, n. m. recognition: v. to recognize, to know, to be acquainted with Adnabyddedig, a. acquainted Adnabyddiad, n. m. recognition Adnabyddiaeth, cognizance n. f. knowledge

Adnabyddol, a. recognizing Adnabyddus, a. knowing, known Adnabyddwr, n. m. a recognizer Adnaid, n. f. a rebound Adnawdd, n. m. a resource

Adnawf, n. m. a swimming back Adne, n. m. custody, safe keeping Adnerth, n. m. a second power Adnerthedig, a. reinforced Adnerthu, v. to reinforce Adneu, n. m. a deposit, a pledge Adneuad, n. m. a pledging Adnewid, v. to rechange Adnewyddiad, n. m. renovation Abnewyddu, v. to renovate, to renew Adnewyddwr, n. m. a renovator

Adnod, n. f. a sentence, a verse Adnodi, v. to divide into verses Adnofiad, n. a swimming back Adnofio, v. to swim back Adnydd, n. m. a gate post Adoew, a. m. a spur Adofidio, v. to grieve again Adofidiol, a. reafflicting Adofwyad, n. m. a revisiting Adofwywr, n. m. a revisitor Adofyn, v. to ask again, to reclaim

Adohebu, v. to recommunicate, to respond Adolrhain, v. to follow after, to retrace Adolwch, n. m. intreaty, prayer Adolwg, n. retrospect Adolygu, v. to review Adolygwr, n. m. a reviewer Adran, n. f. a subdivision Adraniad, n. m. a subdivision Adranu, v. subdivide Adranwr, n. m. a subdivider Adranydd, n. m. a subdivider

Adredeg, v. to run again, to run back Adrediad, n. m. a recurrence Adref, ad. home, homewards Adrefu, v. to return home Adrif, n. m. second reckoning Adrifiad, n. m. a counting again Adrifo, v. to recount Adrifwr, n. m. a recounter Adrodd, v. to relate Adroddi, v. to return a gift Adroddiad, n. m. a narration

Adroddol, a. declaratory Adroddwr, n. m. a relater Adrwym, n. m. a restringent Adrwymiad, a. rebinding Adrybudd, n. m. a second warning Adrybuddio, v. to warn again Adrysedd, n. m. a second excess Adryw, n. m. secondary species Adrywiad, n. m. degeneration Adrywio, v. to degenerate Adrywiol, v. degenerating

Adsaf, n. f. a second standing Adsain, n. f. echo Adsefydlu, v. to re-establish Adseilfanu, v. to found anew Adseiniedig, a. echoed Adseinio, v. to resound, to echo Adseiniol, a. resounding Adson, v. to rumour again Adsylw, n. m. a second observation Adsylwi, v. to view again Adsyllu, v. to glance at again

Aduno, v. to agree again Adunedig, a. reunited, rejoined Adurddedig, a. reordained Adurddiad, n. m. reordination Adurddo, v. to honour again; to re-ordain Adurddol, a. reordinative Adwaen, v. to recognize Adwaeniad, n. recognition Adwair, n. aftermath Adwanychiad, n. a relapsing Adwanychu, v. to enfeeble again

Adwedyd, v. to say again, to repeat Adwedd, n. a renewed state Adweinig, a. recognisable; known Adweirio, v. to repair Adweled, v. to recover sight Adweliad, n. a receverring of sight Adwerth, n. undervalue Adwerthwr, n. depreciator Adwerydd, n. second spring Adwirio, v. to recertify Adwisg, n. an undress

having gaps Adwydd. v. a metal Adwynol. to double stich Adwy. v. a. a slender feast Adwneyd. a pass Adwyo. to undress Adwledd. a gap. to disarray. v. v. a. metalic . to make gaps Adwyog. to undo Adwneuthur. v. to repair Adwnio.Adwisgo. fallow ground Adwyn. n. n. n. v.

recurvation Adwyrni.Adwynig. a. v. n. v. a recurviture Adwys. a. recurvous. second gummons Adwysio. bent back Adwyro. glittering Adwyr. n. a hurt. to recline back Adwyriad. a blast Adwythol. a reassembling Adymgasglu. to re-assemble . v. to summon again Adwyth. n. n. hurting Adymgasgliad. n. a blasting.

v. to drive back Adysgrif. a wretch Adyru. to transcribe . and the same with all words. a transcript Adysgrifenu. and ymweled. a fribble. v. v. n. to reconcile mutually Adymgynnull. to re-appear Adymweled. prefixed with ad. v. a mutual reassumption Adymgymmodi. n. v. not mentioned here Adyn. to re-salute Adymgymeriad. v. v. n. see ad.Adymgyfarch. to re-assemble Adymrithio.

n. suitableness Addasu. a fitting Addasol. proper Adasiad. meet. a transcriber Adystwytho.Adysgrifenwr. a crocodile Addas. to make pliant again Adystyried. a befitting. to re-consider Add. to reflect. v. a suiting. v. n. re-consideration. to suit. A prefix to enhance the sense of words Addangc. suitable. impulse. n. v. n. to adapt . a. convenient Addasrwydd. n. n.

n. a confessor . n. a repository Addawedig. n. a.Addaw. promising Addawl. a. n. n. n. confessed Addefiad. v. to acknowledge. confessing Addefwr. promised Addawiad. a promise Addawd. a promiser Addef. a. n. confession Addefol. to own Addefedig. worship Addawydd.

to ripen Addfwyn. a. meek. a promise Addewidiol. mature Addfediad. to defer Addoediad. promissory Addfed. n. a respiting . ripe. a ripening Addfedrwydd. to set a time. v. n. ripeness Addfedu. n. a. v.Addewid. prorogation. mild Addfwynder. an appointed time Addoedi. n. gentleness Addoed. a. n. n. gentle.

adoration Addolwr. a worshipping Addoliadol. chilly Addoeredig. divine Addoledig. to worship. v. n.Addoer. adorable. chilled Addoeri. frigid. praised. devotional Addoliant. worshipped Addoli. a. v. refrigeration Addoladwy. a. a. n. worship. worshipper . a. n. to adore Addoliad. n. to chill Addoeriad. a.

to make a vow Addunedwr. offspring Addu. to go. an ornament Addurnedig. fruit. n. a desire Addunedu. n.Addon. a vow. a vowing Addunwr. adornment Addurniaeth. vower Adduniad. n. n. ornature . one that makes a vow Addurn. v. n. n. n. a. n. to proceed Adduned. ornamented Addurniad. v.

n. n. to instruct. n. to teach Addysgiadol. n. instructed Addysgiad. a decorator Addfwynfryd. n. a going. v. a virtuous mind Addygg. an instructing Addysgu. to ornament Addurnol. a. ornamental Addurnwr. n. an instructor Aed. instruction Addysgediff. dictatic Addysgwr.Addurno. a. a proceeding . a. v.

a limb. a. a leering Aeldrwm. piteous Aeled. woeful. a. an ailment Aelfawr. n. stern. n. v. n. n. to form a member . a. sad. a jut out. a number Aelodi. a. the check bone Aeliog. big browed Aelgerth. n. full browed Aelod. frowning Aele. faculty of utterance Ael.Aeg. a brow Aeldrem. browed. n.

torques Aes. n. heir Aerfan.Aelodiad. limbed Aelwyd. n. a collar. a. family Aelwydiad. a hearth-full Aelwyd. forming a member Aelodog. n. n. n. fruits of trees Aerwy. slaughter. prosperous Aer. n. a hearth. a flat body. a target Aesel. a field of battle Aeron. battle. n. n. n. verjuice. vinegar . a.

n. a poplar Aethwellt. a point. a holdfast Afaeth. a furse: v. n. n. n.Aeserw. latter-math Aethwydd. blandishment . a. poignant Aethiad. a prefix to words. n. progress. pungent. an aspen. he has gone Aethawl. he went. n. n. answering to UN Afach. plank Aeth. n. a grapple. a going on. a smarting Aethnen. aspen wood Af. n.

unhealthy . loud Afanc. n. n. unwell. v. an apple tree Afallwydd. a. a crocodile Afanen. high. an apple Afaleua. a raspberry Afanwydd.Afal. a raspberry-brake Afiach. apple trees Afan. n. an apple tree Afallach. n. n. to gather apples Afall. n. n. n. raspberries: a. n. an orchard Afallen.

to pollute Aflariaidd. a. unclean. dumb Aflafarwch. v. n. a polluting Aflanhau. n. blandishment Afiechyd. ungentle Aflathr. indisposition Aflafar. poluted Aflanhad. unpollished Aflawen. lack of utterance Aflan. not merry . without polish Aflathraidd. a. n. a. n. a. a. n.Afiaeth. loss of speech.

n. disadvantage.Afleferydd. untidy Afles. n. n. a. to damage. to hurt Aflonder. uncleanness Aflerw. disadvantage Aflesu. v. unquiet. restless Aflonyddiad. dumbness Aflendid. uncheerfulness Aflonydd. n. hurt Aflesol. a. slovenly. disadvantageous Aflesrwydd. n. v. molestation Aflonyddu. n. to disquiet . a.

a. v. deformed Aflunieiddio. muddiness Aflun. not clear. n. muddy Afloywder. deforming Afluniaidd. unprosperous . uncowardly. void of form Afluniad. a.Aflonyddwch. a. n. disquietude Aflonyddwr. n. n. a molester Afloyw. misfortune Aflwyddianus. daring Aflwydd. a. a. to disfigure Aflwfr. n.

rivulet. ungovernable Afon. a. a.Aflwyddiant. n. ruggedness Aflym. not sharp Aflymder. a rill . misfortune. prosperity n. n. misrule Aflywodraethus. blunt. a. a river Afonig. n. want of Aflwyddo. unprosperous Aflyfnder. to fail Aflwyddol. n. v. a brook. to miscarry. n. want of sharpness Aflywodraeth.

a. needless. to lavish Afradloniad. waste Afradiad. a flowing principle Afrad. to lavish Afraid.Afonol. a. v. like a rivet Afr. n. to waste. n. unnecessary . a. v. extravagant Afradlondeb. n. a lavashing Afradlawn. lavishing Afradlonrwydd. n. prodigality Afradu. n. to squander. n. prodigality Afradloni.

hesitating Afrwydd. n. irregularity Afrif. faultering. numberless Afrifad. n. misrule Afreolaidd. n. difficulty: a. n. disorder. innumerable Afrifo. v. a.Afreol. n. a. a. n. to miscount Afrllad. a wafer Afrugl. irregular Afreolaeth. a. a cake. unprosperous . innumerableness Afrifed. consecrated wafers Afrlladen.

a retarding Afrwyddo. unbound. degeneracy. rigour. n. a. unpropitiousness Afrwyddiad.Afrwydd-deb. unpropitious Afrwym. v. harsh. to hinder Afrwyddol. a. harshness . untied Afrywiaeth. degenerated Afrywio. n. v. to retard. n. to degenerate Afrywiog. a. n. degeneracy Afrywiedig. degenerate Afrywiogi. v. to grow rough Afrywiogrwydd. a.

steep Ag. a cleft. an opening. full of clefts Agenu. f. a. a yawing gulf Agenig. n. leaky. n. n. the liver Afuad. to crack. a small deft Ageniad. a rifting. a cleaving Agenog.Afu. to cleave . n. the rot Afuol. n. a chink Agendor. v. hepatical Affwys. a. n. n. n. with Agen. a precipice: a. a chop. a cleft: prep.

reek Agerdd. a. v. to open. an opening Agored. espandetl Agor. vapour. n. steaming. a. open. n. vapour Agerddol. a key Agoriadol. air rent Ageru. v. steam.Ager. u. expanding . to expand Agoriad. what opens. steam. aperient Agorol. n. n. a. Agoryd. Agori. reeking Agerfa. to cast a steam Agorad. a. opening.

a. proximate. nigh Agosiad. n.Agorwr. comp. an opener Agos. a. ha. interj. a. condition. to modify. n. approximation Agosrwydd. nearness Agro. modification Agweddol. is it: conj. to form Aha. or. ad. n. habitual Agweddu. near. n. ha Ai. n. pensive. either . very heavy. form Agweddiad. v. sad Agwedd.

act as second cause Ailadeiladu. to wail Alaethus. a. second. loathing. see Ail and Adeiladu. him Aidd. her. n. pron. prefixed with Ail Alaeth. n. and the same with all other words not mentioned here. grief. zeal. wailing Alaethu. See Ad Ailachosi. doleful Alar. v.A'i. n. v. A prefix answering to RE. that. ardency Ail. a. surfeit . comp. to grieve. sorrow. like. mornful.

Scotland . n. to loath or surfeit Alaw. n. surfeiting Alarm. loathsome. a surfeiting Alarllyd. a swan Alarchen. n. v. a plate. to shout. receptacie Alban. a mighty shout Alarmu. upper part. n. a. n. to call to arms. or surprise Alaru. n. chief of the waters. n. a cygnet Alariad.Alarch. v. instrumental music Alawr.

Germany Alon. n. n. music. a. n. saliva. tin Alch. algebra . n. n. the lowest point Aliw. reindeer Alis. n. craggy rock Alsawdd. gridiron Alfarch. n. spittle Almaen. cross bow Alcan. harmony Alp.Albrys. stitch. hell. n. precipice. spasm Algar. grate. white metal. n. a.

n. paraphrase Allan.Alwar. a paraphraaing Alleirio. n. alum Alleg. n. purse Allair. allegorize Alleiriad. a. a. n. v. n. to paraphrase Allor. allegorizing Allegu. fable. out. exterior Allog. outward. allegory Allegiad. a. altar . n. without: off Allanol. v.

a. female exile Alltudo. a state of exile Alltudes.Allt. v. n. n. estrangement Alltud. n. n. to banish Alltudol. banishing Alltudwr. banishment Alltudedd. n. cliff Alltrem. a wild gazing Alltrodiaeth. n. alien another land Alltudaeth. exiler . n. n. n. a wild stare Alltremiad.

key Am. for. n. n. round: conj. agricultural Amaethyddiaeth. agriculture . a. a. v. agriculturist n. Amaethyddol. husbandry Amaethiaeth. n. husbandry Amaethu. n. A prefix answering to Circum Amaethiad.Allwedd. because. about. husbandry Amaethwr. cultivator. tillage Amaethol. prep. n. to husband Amaethwriaeth. Ainaethydd.

tnroator Amchwyl. scarce. n. intent. a. a. to guess. intention Amcanioeth. a purpose Amcaniad. few Amcan. n. a treyet . n. intentional Amcansuil. a. to purpose Amcanus.Ambeil. a. conjecture Amcanol. to design. n. n. v. circumvolution Amdan. inventive Amcanwr. hypothesis Amcanu. n.

to shroud Amdorch. v. to enwrap. destitude Amddifadu. v. orphan. v. corrosion Amddifad. to cut about Amdorchi. shroud Amdoedig. n. a. v. to amputate. m. n. to wander about Amdraul. a.Amdo. circumvolution Amdramwy. to render destitude . n. a. enveloped Amdoi. encircling wreath Amdori. shrouded. v. to clasp Amdraill.

v. a. n. circumnavigating Amfrwys. v. to defend Amddiffynedig. defence: v. circumnavigation Amforddwyol. a. n. to clothe all round Amddrych. n. n. a. defended Amddiffynfa. a defender Amddilladu. n. a. to notch again .Amddiffyn. shewy on all sides Amfordwyad. branching about Amfylchu. a strong hold Amddiffyniad. a defending Amddiffynwr.

Amgadarnhau. v. v. n. a succouring . n. wary Amgan. minstrelsy Amgau. solicitude. a fortification Amgaeru. au. circumspect. a. n. a hemming in Amgauedig. v. hemmed in Amgeiniad. n. to strengthen round Amgaer. n. n. a. to shut round Amgauad. minstrel Amgeledd. care Amgeleddiad. to immure on every side Amgall.

otherwise Amgenach. to alter . n.Amgeleddol. but. n. solidtude Amgen. circumspect Amgelwch. to paraphrase Amgenu. to succour Amgeldoddus. better. succouring Amgeleddu. v. to cherish. ad. v. rather Amgenaeth. v. fostering Amgeleddwr. a succouring. n. a. difference Amgeneirio. a. ad. a cherisher Amgelog. to differ. also.

v. v. a. to clip round Amgnoi. to bite round. to roll about Amgrom. to rail round Amgludo. entrenchment Amgledru. n. to apprehend Amgasifio. v.Amglawdd. to carry about Amglwm. a. n. r. globular . an entrenchment Amgloddiad. convex Amgron. v. v. n. a clasper Amglywed. to correde Amgreiaio.

comprehension Amgyffrediad. a choice rarity Amguddfa. a museum Amgyff. a. comprehending Amgyffredol.Amgud. n. to inwrap Amgudd. treasure: a. comprehensible . a. v. a. n. n. n. a curly lock Amgudyn. support on everyside Amgyffrawd. n. n. n. hidden on all sides Amguddio. a ringlet of hair Amgudd. imagination Amgyffred.

to comprehend Amgyffroad. n. a. n. n. an environ. to surround . encompassing Amgylchynu. n. n. a. circumference Amgylchiad. v. v. a circuit. circumferentor Amgylchyniad. to surround Amglchyn. v. round about Amgylchedd. thorough agitation Amgyffroi. a surrounding Amgylchiadol.Amgyffredu. circumscribing Amgylchu. to agitate all round Amgylch. v.

v. n. an emperor . a collection from all sides Amgyrhaeddu. a. a. v.Amgylchynol. to hover round Amgynull. encompassing Amgylchynwr. n. v. parallel Amherawdr. n. mixed seed Amhafal. v. circumscriber Amgyaniwair. to extend Amgywain. to collect again Amgynnulliad. sub. to carry round Amhad.

frequency Amldroed. a. n. n. to multiply Amlbriod. polygamy Amlder. lengthened round Amhwedd. polypui . greediness Aml. often. intreaty: v. to crave Amias. sub. plentiful Amlhad. a sensation round Amig. n. an increasing Amlhau. n. n. a polygamist Amlbriodas. n.Amhir. n. v. a.

abundance. n. n.Amlddull. a. multiform Amldduw. a. devouring on all sides Amlewyrchiad. to fill around Amlew. a. polytheist Amlediad. pluralist Amleiriog. v. n. multinomial Amlenwi. a. having many cells . store Amleglwys. expansion Amledd. n. loquacious Amlenw. n. a shining on every side Amlgell. a.

motley. n. a. v. discolouring Amliwiog. a. surrounding line Amliw. a. to burn round . multilateral Amlosgi. polyglot Amlieithog. coloured Amlochrog. to flow about Amlinell. n. a.Amliaith. n. circulation Amlifo. v. circumfluence Amlifiad. a stain: a. stained Amliwiad. n. n. of many languages Amlifeiriant.

a. a. apparent. demonstrative . many shares Amlryw. conspiciousness Amlygedig. a. a. a. n. polysyllabical Amlwedd. explanatory Amlygol. n. n.Amlran. n. manifestation Amlygiadol. a. evident Amlygder. miscellany: multifarious Amlsill. manifested Amlygedd. n. apparentness Amlygiad. of divert forms Amlwg.

obviousness Amlygu. hesitating . n. Ammheu. dainty Ammau. v. to make dainty Ammeuthyn. a doubting Ammheuaeth. v. doubt Ammheugar. n. rare. v. to doubt Ammawr. placidity Ammeuthu. dainty Ammheuad. n. v. v.Amlygrwydd. a. n. to manifest Amlynu. to adhere around Ammaeth. a.

v. a carousal Amnaid. n. a. n. n. doubting Amheuol. doubtful Amheuwr. a sceptic Ammod. a. a contractor Ammwyth. n. a contract Ammodi. a. to corenant Ammodiad.Ammheuus. n. n. a contracting Ammodol. a beckoning . n. conditional Ammodwr. a beck Amneidiad.

a cover around Amrafael. n. a purser Amorchudd. to contend Amrafaelus. n. contention Amrafaelgar. n. n. n. division round Amrant. v. the eye-lid . n. a bickering Amrafaelio.Amner. n. contentious Amrafaeliad. n. circular division Amraniad. a. a purse Amnerydd. a. contentious Amran.

dilapidation Amrwym. a. v. vast. to blink Amranu.Amrant-hun. a. v. v. porous . to bind round about Amryallu. a short nap Amrantu. n. multipotent Amrydwll. a bandage round Amrwymo. to divide round Amrentyn. close of the eye Amrith. full of holes. n. to wink. a. unwieldy Amrwygiad. of various aspects Amrosgo. a. n. v.

of various pieces Amryddull. a parados Amryddarn. n. n. divers. multiform Amryfal. n. sundry Amrafaeledd. arrogant. a. haughty Amryfeiliad.Amrydyb. variation Amryfiad. a. diversifying Amryfalu. a. n. diversity Amryfaliad. miscellaneous Amryfawl. a. excessiveness . to diversify Amryfath. n. a. v.

to commit excess Amryfus. n. a. a. n. of various modes Amryfoldeb. a falling out Amryfuseddu. v. n. variety of viands Amrygant. loss every way . a circling rim Amrygar. n. excessive Amryfusedd. over sight. faulty. a. a complex Amrygoll. excess. v.Amryfodd. arrogance Amryfu. to fall out Amryfwyd. loved on all sides Amrygasgliad. n. n.

a. a. of divers forms Amrylys. of various colours Ararylon. mixt herbage . a. having many clefts Amrylais. a. plain in every way Amrygwyn. great tribulation Amryhollt. of many tones Amryliw. n. a. n.Amrygur. a. n. pleased various ways Amrylun. a. of several floors Amrylef. a. of various hands Amrylawr. of divers sounds Amrylaw.

contentiousness Amrysoniad. n.Amrynerth. a. n. a contending Amrysonol. contention. content. multipotent Amrysedd. a. n. v. contending Amryw. divers. of various aspects . a. a. a. sundry. various Amrywaith. contentious Amrysongarwch. excess on all sides Amryson. to debate Amrysongar. variegated work Amrywedd. n. n.

various Amrywiogaeth. diversification Amrywiaeth. v. variety of grass Amrywiad. a. n. diversified Amrywio. n. variety Amrywiaethu. a. diversify Amrywiog.Amrywellt. a treading about . a. to diversify Amrywiaeth. n. n. a dialect Amrywiedig. n. n. miscelaneous Amsang. intermixture Amrywiol. v.

season. conformity Amweddu. n. n. timely Amserol. v. n. v. n. seasonableness Amseru.Amsathr. a selvage Amwedd. a. to reverberate Amser. v. timely. v. to make conformable . v. to tread about Amseinio. to compress Amwe. style. a trembling about Amsathru. to time. n. to fix a time Amwasgu. time: a. seasonable Amseroldeb.

enjoyment Amwisg. n. v. wary Amweled. to inwrap Amwiw. circumspect. n. to stitch round Amwresygu. to begirt Amwys. exellent every way Amwniad. n. a. to shroud. a punning . v. v. a covering Amwisgo. to be circumspect Amwes. a stiching all reund Amwnio. equivocal: witty Amwysiad. v. a.Amwel. n.

n. wrath. n. a. an intermeddling Amyru. but Amynedd. patience Amyneddgar. v. n. forbearance Amyneddus.Amwyth. io intermeddle Amysgar. giving refuge Amyn. n. bowels. unless. except. n. entrails . conj. n. n. patient. ferocity Amyd. patient Amyriad. mixt corn Amygiad. forbearing Amyneddgarwch.

short breathed Anadliad. n. a single breath Anadnabyddiaeth. v. a.An. unmeet . to breath Anadlyn. a. n. privative particle equal to UN Anad. a. an element. respiration Anadlog. n. peculiar. unfcnown Anaddas. principle. breathing Anadlu. n. the breath Anadlfvr. improper. a. want of acquaintance Anadnabyddus. a. especial Anndl. n. breath. m.

blemished . n. n. terrific Anaf. m. v. m. sore. a. ailment Anafu.Anaddasiad. to disqualify Anaddfed. void of hold Anafiad. v. blemish Anafod. to disarray Anaele. a. v. n. disqualification Anaddasu. unripe Anaddurno. to maim or hurt Anafus. a wound. a. a. n. blemish Anafaelgar. awful.

inability Analluoedd. inconceiveable incomprehsion. . disfiguring Anagweddus. impotency Analluogi. uncalled Anallu. n.Anagweddiad. n. unseemly Anair. ill report Analwedig. a. a. n. a. n. n. n. a. a. impotence Anamgyffred. unable Analluogrwydd. to disenable Analluog. infamy.

scarcity.Anamgyffredol. a. a. fewness Anamlwg. untimely Anamseru. a. inconceivable Anaml. unmanifesting Anamlygiad. a. v. a. a. unerringness Anamserol. infrequent Anaml. n. n. to render untimely . n. rare. impatience Anamryfused. impatient Anamyneddrwydd. indistinct Anamlygawl. n. indistinction Anamyneddgar.

n.Ananwyl. a. unendearing Ananghofus. ruffled Anarbed. a. a. unarable Anarlliad. indisposition Anarferol. a. unforgetting Anaradwy. invulnerable Anardymmer. not calm. a. unsparing Anarbedrwydd. a. inalienation Anaraul. unaccustomed Anarferu. a. v. a. unsparingness Anarcholladwy. to disuse .

a. insignificance Anattaliadwy. a. n. unrestrainable Anattebol. not quick Anedifarus. a.Anarfog. unrelenting . unsearchable Andras. a. an enemy. unample Anebrwydd. to ruin. unspacious. n. a. a. unanswerable Anchwiliadwy. unarmed Anarwyddocad. to disorder Andwyol. v. ruining Aneang. Satan Andwyo. a.

Anedifeiriol. a. n. not clear. a. inefficacy Aneglur. unfeeble. a. n. indistinctness Anegwan. n. unslender Aneirif. indistinct Aneglurdeb. Aneiddil. irreverence Aneffeithiol. a. a. potent. ineffectual Aneffeithioldeb. innumerableness . n. n. innumerable Aneirifedd. impenitent Anedifeirwch. impenitence Anedmygedd. a.

inorganical Anesgariad. gratulatory Anerchwr. n.Anelwig. to make ignoble Anenwogrwydd. a salute. n. a. without gain Anenwog. complimenter Anermygawl. a. inseperability . a. n. a. v. unrenowned Anenwogi. n. to greet Anerchiad. v. n. shapeless Anennill. ignobleness Anerch. a greeting. a salutation Anerchol. to salute. n.

v. impiousness Anfaddeuant. painful Anesmwythder.Anesgor. uneasy. n. unwillingness Anfad. a. a. naughty Anfadu. a. n. a. without deliverance Anesgud. n. humble . not quick. unforgiveness Anfalch. to make uneasy Anewyllysgarwch. slow Anesmwyth. uneasiness Aneamwytho. to become naughty Anfadrwydd. a. n. v.

a. deep Anfawl. n. unskilfulness Anfeddygol. n. a. bungling Anfedrusedd. not shallow. v. void of praise Anfedrus. immortal Anfarwoldeb. unskilful. a. incogitative . a. a. n. incurable Anfeddylgar. n. a. inaccurate Anfanylrwydd. inacuracy Anfarwol.Anfanwl. unskilfulness Anfedrusrwydd. immortality Anfas.

n. not sweet. a. infinity Anfeidrol. unsightliness Anfesurol. displeasure Anfoddgar. displeasing Anfoddhad. n.Anfeidredd. n. without beauty Anferthedd. infalability Anfodd. a. a. a. a displeasing . a immeasureable Anfethiant. infinite. immense Anfelus. lack of sweetness Anferth. insipid Anfelusder. n. n. n.

v. n. to displease Anfoddiad. v.Anfoddhau. a. to discontent Anfoes. discontentedness Anfoddloni. idisobliging Anfoddio. a. to displease Anfoddlawn. immorality. a. implacable Anfoddogrwydd. n. discontented Anfoddlondeb. v. n. dissatisfied. n. v. implacableness Anfoddogi. rudeness Anfoesgar. to discontent Anfoddog. unmannerly .

disesteem . missionary Anfri. missive. a. a. a. ungentle Anfoniad. immorality Anfoethus. not dainty Anfon. ungenteel Anfoneddigaidd. sending. a. without nobility Anfoneddig. that may be sent Anfonedd. a. a mission Anfonol. v. n. a. to send Anfonadwy. a. a. immoral Anfoesoldeb. a. disrespect.Anfoesol. n.

a. unkindness Anfyfyrdod. unfrequent. undeclared Anfynych. lack of profit Anfuddiol. inactive . v. a. a. n. a.Anfucheddol. unprofitable Anfwyn. to cease enjoying Anfwynder. seldom Anfywiog. a. unkind. a. a. of ill habit Anfudd. n. uncivil Anfwynhau. inconsiderate Anfynegol. a. unstudiousness Anfyfyriol.

a. n. unfaithfulness Anffyniant. n. n.Anfywiogrwydd. deformed Anffyddlawn. unfruitful Anffurfiol. a. unbridled Anffrwythlawn. misfortune Anffel. a. n. a. miscarriage Anffrwynol. a. inanimation Anffawd. not cunning. unwily Anffodiog. unfaithful Anffyddlondeb. n. unfortunate Anffodrwydd. improsperity . a.

fate or destiny Angerdd. grasp of the hand Angar. intense . a. force Angerddol. n. heat. vehement. necessity. n. death Angawl. capaciousness Angel. need. a. a pinion. receptacle of heat Angau. an arm Angen. hot steam. n. n. an angel Angell. n. capacious Angder. n.Angad. strength. n. n.

v. unshut Anghaeriad. unconfined Anghaffaeliad. non-attainment Anghaledu. mortal Angeuoldeb. a. deadly. a dismantling Anghaeth. n. v. n. to render deadly Angeuol. to dishearten . unpowerful Anghaead. vehemency Angeuo. a. n. n. martality Anghadarn. a. a. to make inobduratt Anghaloni.Angerddoldeb.

uncovered. inaccuracy Anghel. unamiable Angharu. v. indiscreaon Anghar. unconceiled . a. unveiled Angheledig. a. disaffection Anghariadus. to discourage Angheinder. v. n. n. a. unloveliness Anghariad. n.Anghall. a. indiscreet Anghallineb. unlovely Anghefnogi. a. to cease to love Angharuaidd. n.

a. n. n. to reveal Anghen. n. n. a monster Angheniad. unskilful Anghelfyddyd. necessitating Angheniatau. uninterred . necessity Anghladd. to disallow Anghenus. a destitude state Anghenfil. n. necessitude Angenrhaid. a. v. unskilfulness Anghelu.Anghelfydd. n. necessitious Anghenoctyd. a. v.

a. to disbelieve Anghoeth. dishonour. n. a. n. a. not clear Anghlod. v. forgetfulness Anghofio. a. disbelief Anghoelgar. v. to forget Anghofus. uncomfortable Anghoel. impure Anghof. dispraise Anghlodfawr. a. not bright. forgetful. n. a. oblivious . disbelieving Anghoelio. dishonourable Anghlyd.Anghlaer.

n. n. a. incorporeal Anghosp. an infidel Anghrediniaeth. n. n. a. incredible Anghredadyn. without punishment Anghraff. to disbelieve Anghrefydd. void of sharpness Anghraifft. n. v.Anghorffol. impiety . unbelief Anghrediniol. unbelief Anghredadwy. incredulous Anghredu. a. n. a. a pattern Anghred.

a. incompactness Anghudd. inhospitable Anghroesawu. a.Anghrefyddol. a. a. n. not round Anghryno. v. a. incompact Anghrynodeb. a. inhospitability Anghroesawgar. a. irreligious Anghrist. n. antichrist Anghroesaw. inarticulate Angrhwn. unobscured Anghwaneg. additional . to treat inhospitably Anghroyw. n.

not equipollent Anghydfod. a. disagreeing Anghydffurfiad. disagreement Anghydfodol. a. n. a. nonconforming Anghydgerdd. v.Anghwanegiad. discordance Anghydnabyddus. n. augmentation Anghwanegol. augmentative Anghwanegu. to augment Anghybyddlyd. nonconformity Anghydffurfiol. unacquainted . a. n. n. uncovetious Anghydbwys.

n. to disagree Anghydsyniol.Anghydnaws. a. incompliance Anghydsynio. a. inconvenient Anghyfaddasol. discordant Anghydsyniad. a. incompatible Anghydsain. v. n. inconsistent Anghydwybod. dissentaneous Anghydweddol. a. unconscionable Anghyfaddas. a. disagreement Anghydsail. a inconcruous . a. unsocial Anghydsafedd. a.

unconfessed Anghyfagos. a. a. uninhabited Anghyfanedd-dra. a. v. unseasonable Anghyfan.Anghyfaddasu. decomposite . to desolate Anghyfansawdd. a. uninhabitable Anghyfaneddu. a. n. desolation Anghyfaneddol. incontiguous Anghyfamserol. discontinuity Anghyfanedd. incomplete Anghyfander. n. v. to render inconvenient Anghyfaddef. n.

without kindred Anghyfeiliorn. unfriendliness Anghyfeiriad. a. n. unanswerable Anghyfathrach. a. v. to disproportion Anghyfarwydd.Anghyfansoddi. indirectness . n. unacquainted Anghyfatebol. a. n. disproportion Anghfartalu. a. unfriendly Anghyfeillgarwch. v. to decompound Anghyfartal. disproportional Anghyfartaledd. unerring Anghyfeillgar.

a. incontiguous Anghyfyrddol. unjustice Anghyfiawnhaol. of different language Anghyfiawn. unconfined Anghyflawn. a. n. disjunction Anghyfing. unrighteous Anghyfiawnder. incompletion . v. a. unjustifying Anghyfieithu. n. a. to mistranslate Anghyfieuad. unopposing Anghyfiaith. n. a. uncomplete Anghyflawnder. a. a.Anghyfwrdd.

a. v. immutable Anghyfnewid. void of change Anghyfnod. disconformity Anghyflym. not quick Anghyfnewidiad. n. n. a. inconveniency Anghyflo. immutability Anghyfnewidiol. a. lack of opportunity Anghyfleu. a. inopportune . a. to displace Anghyfleus. a.Anghyfle. not with calf Anghyfluniad. inconvenient Anghyfleusdra. n.

not contemporary Anghyfraith. imperfect Anghyfrdwyth. a. inconcurrent Anghyfreidiol. not big with lamb Anghyfoes. of unequal age Anghyfoen. a. a. unnecessary . a. not rising Anghyfoed. a. a.Anghyfochrol. a. n. illegality Anghyfranol. incommunicative Anghyfrdro. unelagtic Anghyfredol. a. not parallel Anghyfodol. a.

n. uncunning Anghyfryngiad. unexcessive . a. unlawful Anghyfreithlondeb. unlitigious Anghyfreithiol. unlawfulness Anghyfraith. a. a. a. unintervention Anghyfrysedd. illegal Anghyfreithlawn. to untwine Anghyfroddol. n. a. unespeditious Anghyfrwys. a. without semblance Anghyfrodeddu. uncontributive Anghyfrwydd.Anghyfreithgar. a. a. v.

a. n. uncomprehended Anghyffredin. disunion Anghyfuwch. unequivalent Anghyfwng. a. a. uncommon . of different import Anghyffelyb. n. a. unequal in height Anghyfwedd. void of space Anghyfystyr. a. a.Anghyfundod. dissimilar Anghyffelybrwydd. n. a. incompatible Anghyfwerth. disagreement Anghyfundeb. dissimilarity Anghyffred.

unsociable Anghymedrol. n. unmusculous Anghymal. want of motion Anghyhoedd.Anghyffroad. not public Anghyhuddol. a. unnaccused Anghyhyd. a. a. a. unacceptable Anghymeradwyaeth. a. jointless Anghymath. a. immoderate Anghymeradwy. dissimilar Anghymdeithasol. n. a. unequable Anghyhyrol. a. unacceptableness . a.

inacceptation Anghymesur. irrasibility . n. a. unproportioned Anghymar. a.Anghymeriad. matchless Anghymariaeth. a. n. n. a. n. disparity Anghymelliad. inelegant Anghymbleth. unqualified. a. uncomplicated Anghymhwys. disagreeing Anghymodlonedd. n. n. unfitness Anghymodiad. improper Anghymhwysder. incompulsion Anghymen.

a. a. a. uncheerful Anghynyrfol. unusual Anghynnefod. undisturbing Anghynnar. not warm. a. unneighbourly Anghymyn. a. n.Anghymwl. a. uncustomary . unmingled Anghyndyn. a. unforward Anghynnefin. a inobstinate Anghynes. cloudless Anghymwynas. not early. unkindness Anghymydogol. intestate Anghymysg. a. a.

uncollective Anghynnwys. n. a. inconsonancy Anghyrbwyll. a. a. unfrequenting Anghynnrychol. unapproached . a. a. incontinence Anghynyrch. void of increase Anghynnysgaeth. without a hint Anghyrchedig. a. unfrugal Anghynniweiriol. a. not present Anghynnull. unendowed Anghynghanedd. a. a.Anghynneuol. uncontending Anghynnil.

non-attainment Anghysain. n. disagreement Anghystlynol. n. unrecurrent Anghyrhaeddiad. unallied . discordant Anghysondeb. dissonant Anghysbell. a. a. unprimitive Anghysgodi.Anghyrchol. unequivalent Anghysefin. not adjoining Anghystadledd. a. a. v. a. n. to unshelter Anghyson. disproportion Anghystal. a. a.

disagreement Anghyttuniad. to disagree . void of kindred Anghyttundeb. comfortless Anghysurus. a. to discord Anghyttras. unafflicting Anghystwyol.Anghystuddiol. n. n. a. a. v. a. a. without contribution Anghytoni. a. unchastising Anghysur. disconsolate Anghysylltiad. a. v. inconcurrence Anghyttuno. disjunction Anghyttal.

a. faithless Anghywirdeb. a. inaccurate. discordant Anghyweithas. shameless Anghywilydd-dra. unskilfness . unequivalent Anghywilydd. a. a. unperturbated Anghywair. n. n. n. innaccurate. unskilful Anghywreinrwydd.Anghythruddol. a. n. inaccuracy Anghywlad. an absentee Anghywraint. untoward Anghywerth. impudence Anghywir.

v. example Angreddfol. an anchoring Angraddol. degenerative . n. a. anchored Angori. a cemetry Anglef. a burial. to anchor Angoriad. correction. a funeral Anglawdd. n. n. a hollow noise Angor. ungraduated Angraifft. anchorage duty Angoredig. n. an anchor Angordreth. a. n. n.Angladd. a. n.

illiberality Anhaerllugrwydd. illiberal. unfrowardness Anhalogrwydd. undefiledness .Angreiddiol. n. a. fretful. undeserving Anhael. demerit Anhaeddol. angelic state Anhad. mean Anhaelioni. a female angel Angyliaeth. a. n. n. n. n. seedless Anhaeddiant. a. a. n. angelical Angyles. a. unscorching Angylaidd.

to disarray Anhawdd. mischance. a. a.Anhallt. mishap Anhapus. non-existent Anhap. unfortunate. n. uneasy: difficult Anhawddgar. difficulty . n. unamiable Anhawl. unsaline. a. a. v. n. unhappy Anhardd. a. unsalted Anhanesol. nonsuit Anhawsder. a. unseemly indecent Anhatru. unhistorical Anhanfod.

destitute of progeny Anhocedus. a. indispensableness Anheddychol. a. unlively. not nimble. a. unstrained Anhiliog. a. a. unpacificatory Anheddychlawn. unpeaceful Anheinyf. sluggish Anhelaeth. undeceitful Anhoddiad. n. n. inextensive Anheulog.Anhebgor. a. indefeasibility Anhoenus. not sunny. a. a. obscure Anhidlaid. sluggish .

a. to direst of covering Anhunanedd. want of indulgence Anhoywder. uncleft. n. n. unobscured Anhulio. v. undesirable Anholiadol. n. a. a. unsplit Anhonedig. unsprightliness Anhualu. uninterrogaton Anholltog. unamiable. v. a. disinterestedness . to unfetter Anhudoliaeth. unasserted Anhoriant. unallurement Anhuddol.Anhoff.

ineloquency Anhyballedd. unworthy of respect . n. n. a. n. not bold. v. infallibility Anhybarch. out of order Anhwylusdod. not easily ploughed Anhyawdledd. n. indisposition Anhwylio. n. to distract Anhwylus. obstruction Anhy. sleeplessness Anhwyl. bashful Anhyalledd. n. a. a. impossibility Anhyar.Anhunedd.

imprudence Anhydawdd. indivisibility Anhyblygrwydd. undeclinable Anhydraul. a. n. unuterable Anhydraidd. n. inflexibility Anhybwylledd. distrust Anhyderus. a. distrustful Anhydor. impenetrable Anhydraigl. a. undissolvable Anhyder. a. n.Anhybarthedd. a. a. infrangable Anhydraeth. n. indigestible . a.

n. indisputability Anhyfder. inesperienced Anhyfedrwydd. n. unskilfulness Anhyfryd. unconvertible Anhydwyll. untractability Anhydro. unpleasant . a. a. undeceivable Anhydyn. untractableness Anhyddadledd. n. uninhabitable Anhydrinedd. a. not easily arranged Anhydrig.Anhydrefn. a. a. obstinate Anhydynrwydd. a.

a.Anhyffordd. unattainable Anhygall. not apt to be wary Anhygar. not execrable. disreputable Anhyglud. immemorable . a. not easy to carry Anhyglyw. a. inaudible Anhygoel. a. unamiable Anhygas. a. not easily bridled Anhygael. a. a. a. a. inobnoxious Anhyglod. a. a. impassable Anhyfrwyn. incredible Anhygof.

incredible Anhygryn. inexpert . a. a. unapt to fall Anhygwyn. a. unhandy. a. incorrigible Anhygred. a. inadmissable Anhygosp. a. unfreguented Anhyladd. a. a.Anhygoll. not easily cut off Anhylanw. a. a. unapt to complain Anhygyrch. not apt to tremble Anhygudd. a. unsatiable Anhylaw. not easily hidden Anhygwymp.

a savage scene .Anhyled. desert. a. untoward Anhynod. uncertainty Anhysbydd. a. incombustible Anhynaws. n. a unnotable Anhysbys. untractable Anial. n. a. inexpansible Anhylosg. a. exhaustless Anhywaith. a. savage Anialfan. uncleared Anialog. a. a. inaffable. a desert: a. not manifest Anhysbysrwydd. n.

physiology Anianol. n. a wilderness Anian. n. n. natural Anianolder. naturalness Aniandduwiaeth. a nature. n. n. n. to desolate Anialwch. n. physic-theology Anianddysg. a. n. naturalist Anianyddiaeth. natural right Anianydd. v. temperament Aniander. physics . instinct Anianawd.Anialu. n.

brutish. a. to brutalize Anifeilig. brutality Anifeileiddio. n. not brave. a.Anianyddol. uncleanlinegs Anlew. uncourageousness . brutal. a. n. physiological Anifeilaidd. animal Anlanwaith. n. v. v. uncleanly Anlanweithdra. brutal Anifeileidd-dra. beastial Anifel. to imbrute Anifeilhau. a. n. not clever Anlewder. a.

a. n. a. dastardliness Anloyw. not lucid Anllad. a. n. lascivious Anlladaidd. n. wantonness Anlladfab. unresplendent Anllathrudd. apt to be wanton Anlladedd. void of fornication . a. a wanton man Anlladferch. ungentle Anllathraidd. v. a. to grow wanton Anllariaidd. a wanton woman Anlladu. not bright. n.Anlewdid. a. wanton.

not easily passed Anllygredd. incorruption . incombustible Anllosgedig. a. unfatigued Anllwybraidd. infrequence Anlliw.Anllesol. unfrequent Anlliosogrwydd. a stain Anllosgadwy. inhospitable Anlliosog. a. unignited Anllostog. without a tail Anlluddedig. a. colourless: n. n. a. n. a. a. a. a. disadvantageous Anllettygar.

a. incorruptive Anllwythedig. illiterate Anllywodraeth. n. a. n. anarchy Anmhar. unprepared Anmharattoawl. unpreparatory Anmhendod. a. illiterate Anllythyrog. n. imburdened Anllygradwy. disrespect Anmharod. a. indecision .Anllygredigaeth. incorruptible Anllythyrenog. a. n. a. a. out of repair Anmharch.

to make irrelevant Anmhetrus. a. a. without proof Anmhreswyl. v. a. uncomplicated Anmhlygu. barren Anmhleidiol. indubious Anmhlantadwy. impartial Anmhlethol. a. v. v. a. to undouble Anmhrawf. unappertaining Anmherthynu. a. a.Anmhenodol. to unappropriate Anmherthynasol. indefinitive Anmherchenogi. a. without a home .

a. unmarried Anmhriodol. a. insedate Anmhryderus. a. undepredatory Anmhriod. without ransom Anmhriodolrwydd. inelegancy Anmhreiddiog.Anmhridwerth. unseasonable . unappropriated Anmhrofiadol. a. a. a. unpropationary Anmhrudd. a. a. n. disappropriateness Anmhrydferthedd. n. inelegant Anmhrydlon. unanxioust Anmhrydferth.

unheated. a. a. impotent. irrational Anmhybur. n. undiligent Anmhuredd.Anmhrysur. dishonour Anmri. n. a. n. impurity Anmhwyll. infirm Anmlasus. insipid. incontestable . indiscretion Anmhwylledd. unboiled Annadleuadwy. irrationality Anmhwyllog. n. a. a. tasteless Anmraint. a. void of privilege Anmrwd.

a. a. n. disgrace Annarbobaeth. n. insubjection Annarpar. inexplicable Annatoddiad. n. a. a. endless.Annadleuol. n. impersuasion Annarfod. reproach. a. unlegible Annarostyngiad. unprepared Annattodol. infinite Annarllenol. undisputative Annair. a. unintelligent . indissolvability Anneallus. n. improvidence Annarpwylliad.

lack of ceremony . a. unhappy Annedwyddwch. n. n. uncomencing Annedwydd. n. n. unsubstantial Annefod. unhappiness Annedd. a. to dwell Annefnyddiol. n.Annechrcuol. a. a dwelling Anneddfa. residing Anneddl. n. v. a dwelling place Anneddfolder. n. immorality Anneddiad. a dwelling place Anneddu.

a. irrelevant Annesyfol. a unnegative Anneheuder. aiming . a young cow Anneiryd. on the bend. n. a. inseparabillty Anneirfuwch. a. unrequesting Annelog. n. a. v. a. underived Anneilltuoldeb. unceremonial Anneffro. to drop leaves Anneilliedig. unwake Annegyddol. indexteriety Anneilio.Annefodol. a.

a. uninportunity Annhananadwy. indelicacy Annewisiol. v. aiming Annelu. ineligible Annewr. n. inexpansion Annhaerni. n. a heifer Annerbynioldeb. n. unacceptableness Annerth. n. a. to aim Anner. unignitable . a stretching. n. irresolute Annhaeniad. impotence Annestledd.Anneliad. to stretch. n. a.

Annhaw. unworthiness Annheimlad. unsilent Annhebyg. n. a. untacit Annhawel. a. ungraceful Annheredd. unfairness Annheilwng. unworthy Annheilyngdod. infinite . n. n. unsilent. dissimilar Annhegwch. apathy Annhelediw. a. a. boundless Annherfynol. n. impurity Annherfyn. a. a. a.

untumultuous Annhesog. a. a. a. inelegance Annho. void of covering Annhoddadwy. undimunition Annholladwy. a.Annherfysgol. void of sun heat Annheuluog. indissolvable Annholiant. a. a. undeductable Annhoradwy. n. n. a. a. unpleasant Annhlysni. undomestical Annhiriog. void of land Annhirion. irrefragable . a.

Annhoraeth. uncovetoua Annrhaethadwy. unafflicting Annhrancedig. n. void of produce Annhostedd. void of kindred . unassiduous Annhras. a. unannihllated Annhrafferthus. a. unbustling Annhrallodus. inseverity Annhosturi. a. a. unpitying Annrhachwantus. inexpressible Annrhafodol. a. n. a. a. a. ruthlessness Annhosturiol.

to disorder Annhrefnus. intransgressive Annhrugarog. unpenetrating Annhremygol. a. v. unfulsome . a. a. a. a. aonresident Annhrefnu. nonresidence Annhroseddus. a. a. unconsumed Annhrigiant.Annhrefig. undespising Annhrethadwy. a. disorderly Annhreiddiol. unmerciful Annhruthrol. untaxable Annhreiliedig. n.

v. a. inelegant Annhryloyw.Annhrwsiadus. impartial Annhwng. unsuccessful . unarrayed Annhrwydded. a. to uncover Annhueddol. v. untransparent Annhrywanadwy. n. a. unfraudulent Annhycianus. unlicensed Annhrybelid. a. a. a. nonjuring Annhwyllo. a. to undeceive Annhwyllodrus. impenetrable Aunhuddo.

a. unkindly. unrevenged Anniarhebus. unfated Annhywyll.Annhyciant. a. unslothful. n. a. n. not sinless . a. a. harsh Annhynged. a. unseasonable Annhymoraidd. unseasonable. improsperity Annhymig. Annhyner. misfortune Annhyngedfenol. a. not idle Annibech. a. uncomfortable a. unproverbial Anniog. inobscure Annialedig.

infinite Anniblog. unbedaggled Annibynol. a. a. a.Anniben. unappeased Anniddigrwydd. a. peevishness Anniddos. independent Annichell. incircumspect Anniddan. a. n. undefeasible Annifaol. comfortless Anniddig. without guile Annichlyn. not secured from wet Anniddymol. a. a. unconsuming . a. a.

a. a. not careless . a. unoffending Annigonedd. not sure Annillynu. a. v. indelible Annilys. a. n. unsedate Annifrodol. undilapidating Anniffoddadwy. a. unsufficiency Annigrifol. unquenchable Annigiol.Anniflanadwy. to make ugly Anniofal. a. unamusing Annileadwy. a. uncertain. a. unfading Annifrif.

not secure Annioledig. unconcealed Annirmygol. a. undescending . a. undispersed Annisgynol. undegenerate Annisberod. a. a. a. inapprehension Annirprwyol. a. unobliterated Annirgel. unsupplying Annirwestwch. not liable to penalty Anniryw.Anniogel. a. n. undespicable Annirnadiad. n. a. inabstinency Annirwyol.

incontinence Anniwyd. to become refractory . unclean. undestructive Anniwair. uncultivated Annodi. unreforming Anniwylledig. to suspend Annoeth. n. n. a. a. unsatiating Anniweirdeb. indiscretion Annofi. unchaste Anniwallus.Annistrywiol. indolent Anniwygiol. a. a. a. v. imprudent Annoethineb. a. unwise. a. v.

v. unskilful Annos. atheism Annuwiol. a. a. inciting Annolurus. to indite. admonished Annogiad. wicked . a. incitement. n. atheistic. to exhort Annogaeth. a. ungodly. unpainful Annoniog. an inciting Annogol. n.Annog. admonition Annogedig. a. faithless Annuwiaeth. n. v. to drive to chase Annuw. incited. giftless. a. n. n. a driving.

inconclusive Annyblyg. ungodliness Annwfn. a. n.Annuwioldeb. cold. n. a cold. a. chilliness Annwydog. a. chilly Annyben. void of purpose. unfolded . the great deep Annwyd. n. tediousness Annybenol. a. endlessness. n. a chillness Cael yr annwyd. n. to catch cold Annwydaidd. cold Annwydedd. chilly. endless Annybendod. a.

a. not having claim Annylynol. inconseguent .Annychweladwy. a. irreversible Annychymygol. unincumbent Annylyedog. comfortless Annyfal. a. indefectible Annygymodol. heedless Annyfodadwy. a. a. a. a. lazy. a. a. a. unimaginary Annyddan. inaccessable Annyfrol. a. unconciliatory Annyledus. not watery Annyffygadwy.

a. unlearned Annysglaer. not bright . unimitative Annyoddefadwy. a. a. unintermitting Annysbendawd. a. unexalted Annysbeidiol. impersonal Annynwaredol. not returnable Annymunol. n. a. a. a. a. a. a. inconclusiveness Annysgedig. undesirable Annynsoddol. unthankful Annyrchafedig.Annymchweladwy. unsufferable Annyolchgar.

n. unspeakable Annyweddog. a. n.Annysgwyliad. inexpectation Annystaw. v. a. a. not silent Annyundeb. disagreement Annyunol. a. n. a. hopelessness Anobeithiad. n. unconjugal Annywyllyniog. uncultivated Anobaith. desperation Anobeithio. unhopeful . to despair Anobeithlon. a. disagreeable Annywedadwy.

unadulterous Anoddefadwy. n. a. a. a. a. incomprehensibility Anofal. Anofnus. unvisited . a. unexelling Anodinebus. careless. void of reward Anocheladwy.Anobrwy. fearless Anofwyedig. untroubled Anofnog. a. imprudent Anofidiol. insufferable Anoeth. unrequited Anobryn. unavoidable Anodidog. a. a. a. a.

unloosened Anorbwyllig. trackless Anoludog. ugly Anollyngedig. a. a. a. a. unobstructed Anolygiadol. a. uninquisitive Anogonol. a. inglorious Anohebol. uncorresponding Anolau. not frantic . not rich Anoluddiol. a. dark Anolrhain. a. a.Anofynol. poor. indistinct. unsightly. a. unspeculative Anolygus. a.

a. a unfickle. unconquerable Anorfod. a. undistracted Anorphwys. endless. a. a. a. unsurmounted Anoriog. unquiet Anorsafol. v. unescelling Anorchfygedig. unvanquished Anorchuddio. unstationary . to uncover Anoresgynadwy.Anorchestol. a. infinite Anorphwyllog. sedate Anormesol. a. restless. a. unmolesting Anorphen.

a. undeposited Anosteg. ungracious Anrhagddarbodus. unsilent. a. a. a. unrecumbent Anosodedig. a not providential . a. not pre-existent Anrhagluniaethol. unanticipating Anrhaghanfodol. noisy Anostyngol. a. a. unforeseem Anrhagfarnedig. unprejudicated Anrhagflaenol. a. unsubjected Anrhadlon. unsubduing Anorweddol. a.Anorthrechol.

not excelling Anrhagrithiol. a presenting Anrhegol. a. not necessitating Anrheidus. not necessitious . a. v. a pregent. pillage. unparticipating Anrheg. a. presented. a. t. n. a. gifted Anrhegiad. to give Anrheidiol. presenting.Anrhagorol. to present. a gift Anrhegedig. not hypocritial Anrhaith. n. distress Anrhanog. a. giving Anrhegu. a.

n. depredatory Anrheithiad. a desolater Anrhiniol. v. to disappear Anrhodresol. a. n. desolate Anrheithio. depredating Anrheithiwr. a. to spoil Anrheithiol. unostentatious Anrhoddedig. n. a. unbestowed . a. to prey.Anrheithgar. v. a. depredation Anrheithiedig. want of virtue Anrhithio. unmysterious Anrhinwedd. a.

a. v. difficult Anrhwym. honouring Anrhydeddiad. unforewarned Anrhydedd. unobstructive Anrhybyddiedig. a. honour Anrhydeddol. honourable Anrhyddiad. honouring Anrhydeddu. a. unbound. to honour Anrhydeddus. a. a. a. a. not free.Anrhwydd. void of liberty Anrhyfygus. a. unpresuming . untied Anrhwystrus. n.

a. a quality Ansawdd-air. a. unstable Ansail. astate. untrampled Ansalw. not froward Ansathredig. undistended Ansadrwydd. a. n. a. a. a. uninsulting Ansarig. baseless. instabuity Ansafadwy. a. not vile or mean Ansarhaus.Anrhythedig. a. a being. an adjective . vileness Ansangedig. a person. n. untrodden Ansawdd.

a. void of love Anserchiad. unrebuked Anserchog. a. a. a ceasing to love Anserchogi. want of leisure Anseiliedig. unresounding Ansenol. v. stable . a. unstationary Anseibiant. unfounded Anseiniol. a. firm. n. n.Ansefydlog. a. a. to become loveless Anserchu. to cease loving Ansiaradus. not loquacious Ansigladwy.

that may blend Ansoddi. a. unsubstantial . not sonorous Ansyberwyd. to endow with quality Ansoddiad. component Ansomgar. undecerning Ansoniarus. constituting Ansoddol. v. personal Ansodoldeb. a. a. n. n. to personify Ansodol. a. incivility Ansylweddol.Ansodi. a. a. personality Ansoddadwy. n.

inadvertency Ansynwyr. a. ad. an enterprize Anturiedig. adventurous. to venture Anturiol. n. a. senseless. venture. adventured Anturio. a venturing Anturiaeth. a. a. n. not apt to fall Antur. n. immobility Ansyniad. witless Ansyrthiol.Ansymudoldeb. bold . scarcely. n. v. n. an attempt. hardly Anturiad.

n. a. v. disobedient Anufuddhau.Anu. perjury Anudoniaeth. to contain. v. v. n. disobedience Anundeb. falsely swearing Anufudd. n. indirectness Anuno. indirect. to disunite . n. a. perjury Anudonol. crooked Anuniondeb. to hold Anudon. disunion Anunion. false oath. a. to disobey Anufudd-dod. a.

Anunol. a. incontinency . to act inconstantly Anwadalwch. v. n. a dowerless Anwaeredd. to dishonour Anurddo. a. n. dishonourable Anurddasu. v. to deprive of orders Anwadal. a. n. disagreeing Anurddas. dishonour Anurddasol. unsteady Anwadalder. n. fickleness Anwaddol. unsteadiness Anwadalu.

not delivering Anwaredd. Anwaharddus. arrogant Anwaradwyddus. indiscriminate uncharacteristic. a. ungentle. a. unignominious . uninvited Anwaith. ungentleness Anwarth. a.Anwahaniad. unprohibitory Anwahoddedig. shameless Anwarthruddol. n. indiscrimination Anwahanred. n. a. inaction Anwar. a. not disgraceful Anwaredol.

uneven. unseemly Anweddog. unyoked. a. a. unmarried Anweddol. invisible . a. a. unsteady Anwe. a. n. a. unserviceable Anwasgar. a.Anwasanaethol. immoderate Anweddus. a. a. a. unbeseeming Anweinyddiol. a woof Anweddaidd. unscattered Anwasgodol. unconducive Anweladwy. unsheltered Anwastad.

not innocent Anwisgiedig. unpoisonous Anwes. a. a. wicked Anwiredd. a. useless . untruth. a. n. a. v. a. a. untrue. indulgent. to lie Anwirion. n. peevish Anwir.Anwelladwy. unworthy. incurable Anwenwynig. a. to falsify. iniquity Anwireddol. iniquitous Anwirio. unclothed Anwiw. indulgence Anwesog.

impracticable Anwresog. n. a. invirility Anwrolder. a. a. a. uncultivated Anwrthblaid. cowardly Anwroldeb. unrefuted . not rustic Anwledychiad. n. n. unmanliness Anwrol. unmanliness Anwrteithiol. a. misgovernment Anwneuthuradwy.Anwladaidd. unfervid Anwrhydri. unopposed Anwrthbrawf. a unmanly. a.

unretrograde Anwrthsafiad. a. unrecurrent Anwrthebol. dull Anwybodaeth. ignorant. inconsiousness . ignorance Anwybyddiaeth. n. undeformed Anwrthwynebol. unreplying Anwrthnysig. unopposing Anwybod.Anwrthdro. a. a. a. a. a. a. a. inopposition Anwrthun. unrefractory Anwrthodadwy. unrejectable Anwrthredol. n.

an endearing Anwylaeth. not brave. beloved dear. unbashful. endearment Anwylaidd. n. dear me Anwylad. disposing Anwydiad. endearing. a. temperamental Anwyl. n. disposition Anwydol. cold Anwydaidd. anwyl. unbashfulness O'r . n.Anwych. lovely Anwylder. a. affecting. n. a. a. a. temper. n. infirm Anwyd.

unwild. to become lovely Anwylyd. to love Anwylo. v. unsummoned Anwystledig. a.Anwylddyn. a. a. v. a loved one Anwyllt. belovedness Anwylhau. a. unoblique Anwyrthiol. a. unimpassioned Anwyr. n. not furious Anwyn. to endear. n. n. unpledged . not miraculous Anwysedig. a sweatheart Anwyledd. a.

to mistrust . v. unfadingness Anymadroddus. unaccustomed Anymarhous. untalkative Anymarfer. a. n. inexpansive Anymdrechol. a. a. impatient Anymaros. a. a. uncontentious Anymddibynol. unforbearing Anymbleidiol. irreversible Anymdaenol. impartial Anymchweladwy.Anwywder. diffidence. a. a. n. a. a. independent Anymddiriad.

a. incongressive Anymladdgar. n. n. a. misdemeanor Anymgeledd. incautious Anymorchestiad. unschismatic Anymrithiol. a.Anymddygiad. a ceasing to emulate Anymranol. incontinent Anymgyrchol. incomprehensible Anymgynal. a. not apt to fight Anymofynol. a. a. a. uninquisitive Anymogel. a. uncherished Anymgyffred. undisguising .

incontentious Anymsyniad. n. n. a. a. inconsideration Anymuniad. n. a. a. a. n. non-resignation Anymroddiad. petulent Anynadrwydd. disunion Anymwad. inapplication Anymrysonol. n.Anymroad. a. petulence Anyni. peevish. without energy . inobtrusive Anymyrus. unrenounced Anymwthgar. unimportunate Anynad.

a. unmoveable Anysgrifenedig. dissention Anysplenydd. unwritten Anysgrythyrol. a. unpliable. n.Anysgogol. unassiduous Anystumiad. stiff Anystwytho. unresplendent Anysprydol. v. a. to grow stiff Anystyniad. a. a. n. unscriptural Anysgymod. a. a. inflesibility Anystwyth. unspiritual Anystig. n. ineatension .

on. a. ploughed land. see AN. n. merry. surface. pleasant Arabawl. the faculty of speech: n. joyous. Arab. untoward. Any other word not mentioned here commencing with AN. merriness Arabedd.Anystyriaeth. upon. to be inconsiderate Anystywallt. v. ar i waered. upwards. downwards. Ar. as arch in English. gives intensity to the signification of words. to create mirth . drollery Arabeddu. n. jocundity. prep. inconsiderateness Anystyrio. n. Ar i fyny. a. yielding. v. pref. a. then the remaining part of the word.

speech. rather slow. n. a. n. n. a plough Aradiad. to plough. soft. n. ploughing. a. a. gen le . a. a jester. ploughing: a.Arabeddus. v. n. still Arafaidd. n. facetious Arabwr. a buffoon Arad. mild. oration Araf. arable Araeth. to till Aradwr. a ploughman Aradwy. tillage Aradol. arable Aradu. slow.

to go slower Arafwch. v. n. a. v. another. an allegory Arallegiad. n. slowness. slowness Arafeiddio. allegorical Arallegu. n. a. diversifled Aralleg. mildness Arall. a paraphrase Aralledig. to allegorize . other Arallair. an allegorizing Arallegol. v.Arafedd. n. a. n. to slacken pace Arafu.

n. high place. a sparing a saying Arbedol. n. n. alteration Arallrwydd. or alp Araul. to save Arbediad. a. to spare. to invert Aramred.Arallegwr. n. n. an allegorizer Aralliad. perambulation Aran. a saying: v. n. a. n. saving. alternity Arallu. serene. a sparing. pleasant Arbed. sparing . v. to alter.

a. n. very dubious Arbetruso. to endanger Arbetrus. a. a. supreme Arbenol. principal. excelling Arbenigrwydd. supreme Arberyglu. superior. sovereign. n.Arbedwr. v. principal. intellect . to doubt much Arbrinder. v. n. peculiar Arbenigol. a. excellent. a sparer Arbenig. great scarcity Arbwyll. n. supremacy Arbenog. reason.

a. n. n. v. a monarch Archdeyrnaeth. n. monarchial Archddug. a demand: n. n. or chest: a. Arbwylleg. n. n. an archduke Archdduges. n. chief. n. topmost. a petition. monarchy Archdeyrnol. logic Arbylu. a request. archduchess Archddugiaeth.Arbwylleb. archdukedom . principal Archangel. to blunt greatly Arch. archangel Archdeyrn. a trunk.

to put on shoes Archesgob. n. archbishop Archesgobaeth. sandal Archenad. clothing Archenu. n. a shoe. a demanding . imperative Archen. demanded. apparel. archiepiscopacy Archiad.Archddugol. n. required Archedigaeth. n. a. requisition Archedigol. archducal Archedig. v. a. n. a. n. archbishopric Archesgobawd. n.

or waist Archoll. a. savoury Ardal. to wound. a. to cut Archolliad. v. taste Archwaethiad. n. a region. wounded. a province .Archlen. savour. vulnerable Archolledig. n. a. n. v. a savouring Archwaethu. a wounding Archwaeth. to savour Archwaethus. n. a cut Archolladwy. a wound. the loin. cut Archolli. n. n.

n. to become hazy Ardraws. a. to behold . a borderer. v. v. transverse. n. feature Ardeml. a. noisy Ardawch. n. to survey. a spread out Ardochi. cross Ardrem. clamorous. hazy and sultry Ardebed. a marquisate Ardalwr. prospect. n. the face. a marquis. n. a. a countryman Ardalydd. view Ardremu. n. a marcher Ardant.Ardalaeth.

a tax. n. to temper Ardyst. to certify Ardd. ploughed land Arddadgan. v. to rate or tax Ardymmher. v. n. a.Ardreth. temperamental Ardymmheru. an open witness Ardystio. temperature Ardymmherol. a rating Ardrethol. n. v. taxed Ardrethu. n. v. a rate Ardrethiad. rated. to denounce . n.

a talent Arddedfol. a gag-tooth Arddawd. indicative Arddal. a.Arddangos. a prefix. n. n. to shew Arddangosiad. the science of entities Arddansodol. a. n. support. n. institutional . indication Arddangosol. to indicate. an adjunct Arddawn. n. metaphysical Arddant. n. a bearing Arddansawdd. a. ontology.

excellent. a claim. n. tilled. an institute Arddefod. a. a. ceremonial Arddelw. v. n. n. to elevate highly Ardderchedd. a. ploughed Arddeddf. a challenge. a ceremony Arddefodol. to claim. exalted . an averment Ardderchafad. excellence Ardderchog. to assert Arddelwad. n. n. advancement Ardderchaflad. an assertion.Arddedig. Ardderchafu. n.

diminutive Arddodi. v. to dignify Arddiad. n. superfluity Arddigoni. a preposition. a. a. to make an excess Arddigonol. to annex Arddodiad. to prefix. to happen Arddisum.Ardderchogi. a. v. a ploughing Arddigon. a prefix. v. the imposition of hands Arddodol. prepositive . superabundant Arddisgyn. n. Arddodiad dwylaw. v. to befall. n.

sublimity Arddunol. form.Arddoniant. a prospect. or dark: v. indiscretion Arddrych. n. to plough. n. unique. n. v. very black. a. great endowment Arddosbarth. a wrist . view Arddu. n. image Ardduniant. majestic Ardduo. a. a ploughman Arddwriaeth. n. to till Arddull. to blacken over Arddwr. agriculture Arddwrn. n. n. n.

discontinuity . a. v. under obligation Arddyledus. a. n. uplifted.Arddwyo. v. orthography Arddyled. v. a. n. n. to overwhelm Arddyrch. to manage Arddygraff. to highly exalt Arddysbaid. exalted Arddyrchafiaeth. highly incumbent Arddymchwelyd. obligation. Arddyrchafu. exaltation n. duty Arddyledog. supereminence.

what guards . a. v. resplendent Arddysgwyl. n. classical learning Arddysglaer. a witty person Aredig. n. to be in expectation Arddystaw. v. tillage v. smart Arebu. witty. to plough. faculty of speaking Arebol. n. a. to contemplate Areb. to till Areiliad. very silent Arddystyru. fluent. a. to talk wittily Arebydd. n. ploughing. v.Arddysg. n.

design.Areilio. tending to be witty Areithfa. v. n. n. an haranguing Areithio. n. intent . to make a speech Areithiol. to attend Areiniol. tool Arfaeth. a kidney Areuledd. an orator Aren. serenity Arf. a. n. v. a. oratorial Areithydd. a weapon. n. n. to harangue. an oratory Areithiad. n.

an armoury Arfedig. a. a purposing Arfaethol. a designer Arfanwl. v. v. to give bail Arfeiddio. n. v. designing Arfaethwr. a. a. to design. to purpose Arfaethus. to adventure Arfeilio.Arfaethiad. intentional Arfaethu. armed Arfeichio. very accurate Arfdy. n. a. to decay . n.

custom: v. v. customary. an armoury Arfiad. custom Arferu. to use. a design Arfelu. an arming . a. n. usage. n. a delineator Arfer. to use to accustom Arferiad.Arfeilyn. n. to draw a likeness Arfelydd. n. n. a leather band round the ankle Arfel. n. an accustoming Arferol. use. n. usual Arferoldeb. n. to inure Arfgell. v.

baldness Arfog. a. tending to baldness Arfoeledd. n. a. season Arfodig. timely Arfodog. to grow bald Arfoelni. a. convenient. baldness Arfoeli. a. opportune Arfoel.Arflodeuad. n. bearing arms . v. having opportunity Arfodol. a. armed. a. n. n. opportunity. reflorescence Arfod. bald-pated Arfoelaidd.

enconium Arfoll. armour Arfogai. contract. n. maritime land . n. the palmer Arfogi. to put in arms Arfogwl. m. the seaside: a. one armed at all points. n. reception. v. promise Arfor. n. n. exultation Arfoliant. welcome. n. a dried skin on a post with pebbles in it Arfoledd. maritime Arfordir. n. n.Arfogaeth.

to arm Arffed. prerogative Arfri. n. n. lapful Arffedog. n. fosterer Arffedogaeth. a lap. fosterage Arffordd. n. n. n. v. high privelege Arfu. seafaring Arfraint. the high road . n. maritime region Arforol. maritime. n. a. a forepart Arffedaid.Arfordref. a sea-port town Arfordwy. n.

astringent Argaeth. n.Arfforddi. v. unslaved. a. a. perception. captive Argaledu. n. wayfaring Argae. v. n. v. obstruction Argaeol. a stoppage. a dam Argaead. a. to make obdurate Argan. a shutting in Argaeedigaeth. n. to follow . a. to perceive. to direct the way Arfforddol. v. to fascinate Arganlyn. very bright Arganfod.

Arganu. to elucidate Argau. to seclude. n. v. a protector Arglod. a lordship . to endeavour Argelu. a lady Arglwyddiaeth. to inclose Argeisio. n. an embankment Argledriad. v. a lord Arglwyddes. v. n. to secrete Arglawdd. a dominion. n. n. deportation Arglwydd. renown Argludiad. n. fame. n. one having dominion. v.

n. the sense of hearing Arglywed. to get notice Arglyw. to govern Arglwyddo. n. n. ruddiness Argochi. a shelter of wood Argoel. n. v. v. reddening. a. an omen. v. v.Arglwyddiaethu. v. v. a token . blushing Argochedd. to blush Argoed. to chew Argoch. redden. to domineer Arglybod. to hear of Argnoi.

ominous. total loss Argolli. v. n. v. remembrance Argofio. to punish. to condemn Argor. to portend Argoelus. an impression. n. or stamp.Argoeliad. a print. perdition. v. a betokening Argoelio. openly Argraff. a high circle Argospi. portending Argof. to lose. v. a. to call to memory Argoll. n. an inscription . n. n.

to imprint. printer Argraffydd. printer's art Argrap. impressed. n. n. n. n. n. printing press Argraffwr. n.Argraffadwy. impressible Argraffdy. a. to print Argraffwasg. n. printer Argraffyddiaeth. an impression Argraffol. v. impressive. printed Argraffiad. a. slight touch . Argraffu. printing office Argraffedig.

origin Argreol. a. lovely Argudd. v. outwardly round Argrych. primeval Argreu. protuberant Argrwn. to originate Argrwm. to pain greatly Argyfenw. a covering Argurio. to inchoate. n.Argre. very precious. incipient. a. a. n. tremulous. shivering Argu. ruffled over Argryn. a. n. a. paronomisia . a. v.

to reprimand Argyhoeddiad. an impediment Argyfnerth. a corroborative Argyfnod. a conjuncture Argyfran. n. v. n. reprehension Argyhoeddol. reprehensible Argyhoeddi. admonisher . location Argyfludd. n. n. to equalize Argyflead. reprehensive Argyhoeddwr. n. v. a. n. n. an allotment Argyhoeddadwy. a.Argyfio.

v. n. impeachment Argyhuddo. to debate Argymhwyso. alternity Argylchol. to make equable Argynal. to impeach Argylchedd. v. very saving . a. v. alternate Argyllaeth. impulsion Argymhenu. to uphold Argynelwi. n. to characterize Argynil. n. v. a. ardent desire Argymhelliad. v. n.Argyhuddiad.

n. an overshadow . very sprightly Arholi. to increase greatly Argynygiad. v. to oyershadow Argywain. v. v. v. a detrimenting Argyweithas. n. n. interrogatory Arhoew. to fascinate Arhudd. a. to interrogate Arhudo. intercourse Arhawl.Argynyddu. a venturing Argysgodi. v. n. n. to carry upon Argyweddiad.

mercenary host . covetous Arianllu. wantonness Arian. n. aration Arial. n. n. n. n.Arhwyliad. a bribery Ariandal. v. n. to gave money Arianaid. a ploughing. a. vigour. progression Ariad. v. silver mine Arianigar. silver quinsy. money Ariana. silvery Ariandag. payment in money Arian-glawdd. n. loving money. silver. a.

a. money Arianu. of a silver quality Arianrod. silverwork Arianydd. v. n. n. n. n. dew Aries. a. an omen. wealthy Arianol. n. to silver Arianwaith. n. the constellation corona septentrionalis Ariant. silversmith Arianog. silver. hoarfrost. n. a foreboding called . monied. n.Arianllys. rue Arianof. money-changer Arien.

enunciation Arlain. n. to seclude. n. faculty of speech Arlafariad. n. a. tipped with blue Arlathru. a foremost rank Arlais. a. the temple Arlamu. an overflowing Arlas. to polish highly Arlaw. n.Arlachar. a. very glittering Arlafar. to bound up Arlanw. v. to skulk . contiguous Arlechu. n. v.

enunciation Arlen. an exclamation Arlefariad. to overlay Arlithio. extension Arlef. to entice Arliw. v. great advantage Arlethu. v. n. v. slope of a hill Arlediad. to allure. a varnish . n. n.Arlechwedd. n. to enfeeble Arlesiant. n. v. to overflow Arlesgu. a glazing. n. an envelopement Arlenwi. n.

oppressed with anxiety Arluddiad. v.Arlochi. a. or butt Arluched. intercipient . n. v. a. to empty. to protect safely Arloesi. shaft. v. radiation Arlud. v. n. n. n. to evacuate Arlog. a stock. to hinder Arluddiol. interception Arluddias. a singing Arlost. to please highly Arlosgiad. n. to intercept. compound interest Arloni.

n. a mess Arlwyad. a deposit. to delineate Arluo. n. preparation of food. n. v. a. to hinder Arlwm. prefiguration Arluniaethu. a likeness Arluniaeth. n. a great indraught Arlwrw. n. v. n. to prefigure Arlunio. n. a portrait. very bare.Arlun. a provision. forward towards Arlwy. a cooking Arlwyant. v. to obstruct. preparation of food . ad. or exposed Arlwnc.

a master Arlwyddes. a cook Arlydan. a mistress Arlwyddiaeth. a path-way Arlwydd. n. dominion Arlwyddo. to adventure . to purge. a lady. v. to yield Arlwyo. a track. n. v. n. superficial Arlyfasu.Arlwybr. a caterer. to cleanse Arlwythiad. to bring. a burdening Arlwywr. n. v. a. n. n. v. a lord. to prepare food to cook Arlwyso. a foot step.

n. n. a supreme director Arlywodraeth. n. n. preparation Armes. prostration Arlys. a president Arllwys. superscription Arlyw.Arlym. a supreme court Arlythyriad. n. baking Armerthiad. an omen . n. to pour out to empty Armerth. supreme government Arlywydd. n. a presage. a. n. v. very pungent or piercing Arlyriad. a providing.

a character Arnodi. int. a mark. n. v. merit . n. n. an annotator Arnoethu. I pray Arobaith. earnest expectation Arobrid. annotation Arnodydd. upon me Arnod. on. to reward Arobryn. to note Arnodiad. v. to denudate Aro. n. n. prep. desert. desert. n. to mark. v.Arnaf. merit Arobrwyo. upon.

passiveness Aroediad. n. n.Arodawr. n. to design Arogl. to overawe Arofydd. Arogledd. n. an upper graduate Arofyn. odoriferous Arogldarthu. to burn incense Arogliad. a. a scenting . v. a. smell Aroglber. scent. a rhetorician Aroddefiad. assignation Arofni. intent. design. v. to intend. v. n. n.

very perverse Arsathru. a tarrying Arosol. v. to split. a. n. to press Arsarig. n. a sitting upon . to lay open Aros. to survey Arolli. to wait Arosiad. to tread upon. a treading upon Arsangu.Arolygu. n. n. Arosi. to trample upon Arsawr. or scent Arseddiad. tarrying. savour. v. lingering Arsangiad. v. to stay. a. v.

n. v. substance Arsylliad. a keen look. n. Arswydus. n. a stare Arsylwedd. a dreading Arswydo. to gaze . gazing earnestly Arsyllu. n. v.Arsefydliad. dread. n. terror Arswydiad. a resounding Arswyd. a. n. to be afraid Arswydol. terrible Arsylw. leisure Arseiniad. to dread. n. a stationing Arseibiant. a.

Arsyn. bear-like Arthes. a. upright. a. n. astonished. n. a place of torture Arteithiad. torturing Arteithydd. stupified Arsyth. n. v. a. n. torment. n. torture Arteithfa. a bear Arthaidd. a torturer Arth. a tormenting Arteithio. rigid Artaith. to torture Arteithiol. a she bear . n. a.

to plough. to bark. to growl Arthog. to lead. a. upmost. bearish. very high. v.Arthiad. a. a wondering Aruthro. a barking Arthiaw. v. to wonder Aruthrol. a. to conduct. topmost Aruchel. to till Aruchaf. gruff Aru. v. amazement Aruthriad. v. n. a. amazing Arwain. n. lofty Aruthredd. n. to guide .

to praise Arwawl. to bear Arweiniad. a conveying Arweddu. v. n. n. a conveyance Arweddiad. to convey. n. a woof Arwedd. v. a conducting Arweiniol. n. v. a luminary Arwe. n. to overpress Arwawdio.Arwasgodi. tecture. a. leading . a carriage Arweddawd. n. to laud. v. to overshadow Arwasgu.

vocal music Arwisg. superstruction Arwel. n. v. n. public sale Arwerthu. n. to enrobe. to array Arwniad. v. n. v. to simper Arwep. manifest Arweled. a. v. vocality. n. conspicuous. n. to perceive Arwenu. an upper garment Arwisgo. the visage Arwerth.Arweithiad. to sell by auction Arwest. a quilting .

signification Arwyddlun. n. a. bravery Arwron.Arwr. a worthy Arwydd. n. n. a hero. to imply . a ploughman Arwraig. a hero. to signify. a banner Arwyddair. herald bard Arwyddfarddoniaeth. a sign. n. a motto Arwyddfardd. an emblem Arwyddo. n. n. v. a worthy. heraldry Arwyddiad. n. a heroine Arwredd. heroism. n. n.

n. a surface Arwynebedd. funeral solemnity Arwyliant. direction Arwyl. supremely fair Arwyn. a. a superficies . to mourn over the dead Arwylwisg. very white Arwyneb. n. bliss. v. implying Arwyddyd. signifying. n. mourning dress Arwymp. adj: happy. n.Arwyddocau. a. n. obsequies Arwylo. n. n. to signify Arwyddol.

v. to scent. a pledge Arwystlo. n. n.Arwynebol. a sojouring Arymddwyn. n. a deportment Arymgais. n. to revert Arymdaith. v. v. to expand over . an effort Arymgyrch. a recurrence Arymledu. n. to smell Arwystl. v. superficial Arwyntio. n. a test. a mortgaging Arymchwelyd. to mortgage Arwystrolaeth. a.

spare rib of pork Asgell. pref. n. indorsement. a. a board Asdyllodi. n. then the remaming part of the word Asbri. mischief Asbriol. commencing with AR.Arysgrif. a she ass. trick. a plank. . a planking Asdyllen. n. n. a wing Asen y fran. see AR. Any other word not mentioned here. n. n. to board Asen. to plank. a shingle Asdelliad. a rib. a plank. full of tricks Asdell. n. v. skill.

harm. a lineage Asglod. v. the heart. to splinter Asglinen. n. a.Asgellhaid. a chip Asgre. side-wind Asgen. to wing. damage Asgethru. n. n. v. winged Asgellu. n. spray Asgellwynt. n. n. a tremour . a stem. to fly Asgellwrych. n. the bosom Asgri. n. wing-swarm Asgellog.

perplexed Astrusi. trouble . full of bone Asgyrnu. to become bone Asgyrniad. debased Asgwrn. v. to solder Astrus. n. a. ossification Asgyrnig. a. n. n. a. bony.Asgwn. v. depressed. a bone Asgyrneiddio. perplexity. v. a. bony. to ossify Asiad. a soldering: or cementing Asio. to join. n. large boned Asgyrnog. a joining.

to destrain.Asur. n. distraint. synonymous with RE Atafael. n. a male ass At. v. azure Aswy. n. the blue sky. v. prep. to seize Atbarotoi. prefix. a craving Asyn. a. the sinister Aswyniad. seizure Atafaelu. repossession Atblygiad. reduplication . to. to reprepare Atberchenogaeth. n. n. the left. so far as At. n. toward.

a team . n. opposition Ateb. a. n. a reply: v. an answer. v. to reply Atebiad. n. an answering Atebol. to be again. to make leavings Atchwedlu. n. leavings. answerable Atfod. scraps Atborioni. responsible. to report Atchwel. a return Atddodiad.Atborion. v. to be Atgor. n. n. to answer. v.

retentive Attaliad.Atgrymu. a hindrance. second conception Atre. funny Attaeniad. restrainer Attaliwr. n. to stop. to incurvate Atil. a stop. v. n. v. respersion Attal. defect of speech Attaliedydd. n. to detain Attalfa. n. n. n. a stoppage Attaliaeth. a. aposiopesis. restrainer . an impediment Attalgar. playful. jocund. n. a. n.

to fold back . a propping Attegu. n. v. a prop. renascence Attaro. n. n. or stay Attegiad. v. n. to come on again Attolwg. v. to act upon again Attarddiad. v.Attalmu. reduplication Attoi. importunity Attolygu. v. to importune Attorchi. to strike again Atteg. to stay. to uphold Attill. v. n.

to roll again Attreisio. crossing back Attref. to make reprisal Attrethu. a. to arrange anew Attreg. deserted place Attrefiad. n. v. depopulation Attrefnu. to penetrate again Attreiglo. v. to tax again . to refract Attrais. reprisal Attraws. n. demur Attreiddio.Attori. v. v. n. v. v. n. delay.

a recurrence Attrosi. n. n. a prospering Attwyn.Attro. n. a fallen back Attyfiant. to return again. v. n. lo reduplicate Attychwel. v. a second growth Attwg. to bring back. v. recision Attwf. reconsideration Attyblygu. n. to pass over again Attrwch. n. return Attybiad. regermination . n. v.

a teacher. n. force Athraw. n. a. to pull. v. or draw back Attywallt. v. pungent. a master Athrawd. severe Athrai. to glance over Athost. n. v. instruction . violence. instructed Athrawiaeth. calumny Athrawedig. a. to regurgitate Athlygu. a falling away Athrais. n. n. second season Attynu.Attymp. n.

a mansion Athrefiad. domestication Athrefig. domestic. n. regulation Athreiddio. v. to penetrate Athreigliad. to diminish . n. n. homely Athrefniad. v. n. instructive Athrechu. to instruct Athrawus. a.Athrawiaethu. a. to instruct Athrawu. to indoctrinate. v. to vanquish Athref. revolution Athreio. v. n. ontology. a domain.

to caluminate. n. a delay Athrin. n. a. a stay. n. n. vast Athrwch. a cut through .Athrem. a glance. a. n. a. very sad. caluminiating Athrofa. pitiful. n. a look Athrig. an academy Athroniaeth. very pitiful. n. to slander Athrodiad. philosophy Athru. v. a conflict Athrist. pensive Athrodi. or vile Athrugar.

to conduct Au. a. n. n. to proceed Athyn. n. v. a. very heavy Athrwst. a great noise Athrwydd. to proceed . the liver: v. happiness. genius Athrylithgar. tenebrous Athywys. v. to go. intuitive Athrywyn. very fluent Athrylith. a. to go.Athrwm. a. very tenacious Athywyll. a. intuition. pacification Athu. n.

to sharpen. edge. to sharpen Awchus. a. manure. greedy . ardency Awchiad. gold. n. sharp-edged Awchlymu. a scruple Aur. a golden Aw. keen. a flowing Awch. affection of a liver Aul. a. dung. a halfpenny. to point Awchu. acuteness Awchlym. n. n. n. a fluid.Auad. v. n. n. a currency. soil Auon.

an ode. n. n. a breeze Awelog. n.Awd. a. an author Awel. n. season. a gale. Awdlau. opportunity Awdl. authorship Awdwl. authority Awdurdodi. n. v. n. n. a. authorize Awduriaeth. breezy. a breeze. rhyme Awdurdod. n. a gale. wind Awelaidd. like a soft gale Awelan. windy . opportunity Awdwr.

v. to blow a soft gale Awen. n. taste Awenol. a. to simper Awenydd. poetical Awg. n. v. n. keeness. a. n. primeval light. to make signs Awl. poetical Awenu. n. a poet. poetry Awenyddol.Awelu. a beckoning Awgrymu. genious. praise . v. n. a genius Awenyddiaeth. fancy. a sign. to smile. eagerness Awgrym.

n. defiance. n. a flowing together of atoms. Yn awr. n. now Awrol. tender. a. ardent desire: avidity . an hour-glass Aws. n. or particles Awr. a clock Awrwydr. soft Awst. n. n. n. at present. challenge Awsaidd. a. an hour.Awn. the month of August Awydd. now Awrgylch. ripe. hourly Awrlais. horary. ad. horary circle Awrhon. n.

n. aerial. n. eager Awyn. airy Awyrbwysai. the air. an air vessel . n. a barometer Awyrddysg. to be anxious for Awyddus. desirous. n. a.Awyddfryd. a. aerology Awyrell. zeal Awyddo. desirous. n. the sky Awyraidd. v. to desire earnestly Awyddol. zealous Awyddu. v. n. a. rein of a bridle Awyr.

pneumatics Awyroldeb. pneumatics Awyrolaeth. aerostation . to make air Awyrog. n. n. an aerostatist Awyryddiaeth. n. n. balloon Awyrgoel. n. to air. aeromancy Awyrgylch. airiness Awyroli. n. v. a.Awyren. v. a. to become airy Awyrydd. air vessel. n. pneumatic aerial Awyrogaeth. atmosphere Awyro.

a babe. to snare Bachgen. marriage rites Ba. n. immersion Baban. n.Awys. v. general invitation. small. a boy. a being in. n. n. n. a hook Bachellu. a grapple: a. minute Bachell. n. bacon Bacsau. a hook. to grapple. stockings without feet Bach. little. berries Bacwn. n. n. a child . n. baby Bacon. a grapple.

a. to grapple: to go into nooks Bad. boyish. childish Bachgenos. a. v. n. to hook. a. smallish. dimunitive Bachigyn. crooked Bachol. a hooking. a grappling: a bending. dim. n. little youngsters Bachgenyn. n. like a hook Bachig. grappling Bachu. n. a. a ship's boat . hooking. to hitch. hooked.Bachgenaidd. a very little thing Bachog. n. a little boy Bachiad. a boat.

to bunch . n. n. n. a boar Baeddaidd. boar's flesh Baeddu. n.Badaid. boarish Baeddgig. a. a bathing place Baedd. a bath Baddon. n. a cluster. n. to cluster. n. n. v. a boatman Badd. a troop Bagadu. a boatful Badwr. v. the ring of a wheel Bagad. to beat. to make one dirty Baesg.

strength. n. briskness . n. n. a burden. potency Bagwy. v. a nook. a crutch Baglan. a vice Baich. a cluster. an outcry Baid. to hold with a crook Bagwn. n. a load Baich. a hook Baglog. a crook. a fault. n. n. a snare Bagl. bunch Bai. n.Bagell. a crook. n. n. having a crook crutched Baglu. a.

to shoot. n. n. a ballast Balc. a palm-tree Balanu. n. sky-blue Balasarn. v. n. a daring Bais. efflux Balalwyf. n. ford Bal. v. a bud Bala. flats. a budding Balasar. to bud Balant. a prominence. to break furrows . a shoot out. shallows. n. a sprouting. n. n. n. a break in furrow land Balcio. azure.Baidd. a shooting.

n. a.Balciog. v. pomp Baldardd. a. pride Balchio. a squab Baldordd. proud. n. pomp. pomp. to bud Baldog. having irregular furrows Balch. pride Balchedd. a budding Baldarddu. n. to grow proud Balchineb. towering Balciwr. a babbling . arrogance. a punch. n. n. breaker of furrows Balchder. v. n. n.

palm wood Balwyfen. v. v. valved Balwyf. shell: porcupine .Baldorddi. babbling Baldorfi. a jut. n. a flab. a fidula. n. n. a palm tree Ball. to mutter Balennyn. n. plague Ballasg. erruption. a bud Balgur. flapped. a valve. n. a jetting. a springing out Balog. to babble. a. to tattle Baldorddus. a pinacle. n. n.

to shout. the bandage of honour: a. a prominence. n. a banner. v. to scream Ballawg. v. n. a. high. a flag Banffaglu. n. v. a hedgehog Balleg. loud Banc. to busk Ballaw. lofty. compact . n. a bow net. a peak. n. a table Baner. n. n. a branch. to light a bonfire Bangaw. a wear net Ban. a purse Ballegmyd. a platform.Ballasgu.

to cope or bind together. upper row. a minister Bangor. n. n. seminary Bangori. a banner Banierog. a wild sow Baniar. a compacture. standard-bearer Banllef. n. bearing ensign Banierydd. n. to shout Bannas. v. a high circle. n. to wattle the binding row of a fence Bannwch. n. n. a loud shout Banllefain. a college. v. a. a mat .Bangeibr.

impulse. high. agitation. v. clause Bannodi. n. a sow. n.Bannod. a farrow sow. fury. n. to make clauses Banon. ire. n. sky Banwes. a high place. a top. n. an exalted person. a farrow pig Banwel. a tuft. empress Bant. the fish called gilt head Bar. a. v. to raise. article. a summit. to erect Banw. n. n. lofty Banu. a bolt. wrath: a bar. a queen. upward look. prominent. a rail . a swine.

a front rank Baranu. a tanner Barcud. n. a glead Bardysen. bardism . bread. a kite. a shrimp Bardd. to front. n. a wren Baranres. a buttock Barcutan. n.Bara. n. n. n. n. to present Baranwg. n. n. a presence Barcer. n. a bard Barddaeth. sustenance Baran. a kite. v.

bardic lore Barddoniaeth. a female bard Barddonol.Barddair. the Barddoniaidd. bardism. n. a beard. whiskers . that is after the bardic manner Barf. n. poetical Barddoneg. bardic genius Barddes. bardism. n. n. a. a. a. the bard's word Barddas. bardic Barddawr. lore Barddol. science of poetry poetry. n. n.

n. v. v. a bearding Barfle. to overhang Bariaeth. viciousness Baril. n. n. a bird Barfogyn. skirt. n. a barbel Barfu. a. eaves Bargodi. a. jut. a barrel. a shaver Bargod. to beard. n. bearded: the fin fish. barber. a cask . n.Barfiad. to grow into a beard Barfwr. crest of a helmet Barfog. the lesser wood-chat.

a. judged. n. judgment Barnedig. condemned. n. to barrel Barlen. n. sentenced a. that is judging. a judge . a barrelful Barilan. judgment Barniad. to judge.Barilaid. v. o castingr Barnu. to condemn Barnwr. Barnedigaeth. the lap Barn. a small barrel Barilo. v. n. a judging Barnol. n. n. n.

n. low. a. a spur Barth. n.Barnydd. a baron Baroniaeth. n. n. to cast a hoar Barus. n. a rime. a barony Barog. casting a rime Barugo. mischievious Bas. v. shallow. hoar Barugiad. v. vicious. ireful: n. n. n. a chief. flat . ground floor: floor Barug. a shoal: a. a shallow. a judge Baron.

plaiting. v. n. n. basket work Basged. n. shallowness Basg. bastardy Basdarddio. female bastard Basdarddiad. shallowish Basdardd. n. n. to spring from a base origin Basder. n. n. v. to bastardise Basdarddu. a. bastardising Basdarddiaeth. a bastard Basdarddes. a basket Basgedaid. n.Basaidd. a basketful .

n. combat. to war. a shallowing Basu. to make shallow Batel. to draw a bow. basketted Basgedwr. a fight Batelu. to battle. n. battle. a coin Bathdy. v. n. to fight Bath. stamped . coined. having a basket Basgedol.Basgedog. a basket maker Basiad. v. a mint Bathedig. a. a likeness or emblem. n. a. drawing a bow. a. a copy.

boof Bauad. a dormouse Bau. sordid . n. n.Batheinio. a. excrement Bawaidd. having coin. that is coined Bathor. a. n. coinage Bathodyn. coining. n. to stamp effigies Bathell. monied Bathol. mire. n. dirt. bearer of a saw-pit Baw. a. dirty. n. a small coin Bathiad. vile. n. a medal Bathog.

necessary-house Bawdd. n. miry. n. n. little. conj. a. a little female.Bawd. n. n. n. strollers . a. small Bechgynos. a drowning Bawddyn. n. n. a thumb. a toe Bawdy. a dirty fellow Bawlyd. mutation of Pe Bechan. a small hook Bed. dirty. a state of inaptiness Bedlemod. little boys Bechyn. n. nasty Be.

a birchen Bederw. sepulchre . n. baptismal font Bedyddfan. baptizm Bedyddfa. n. n. n. baptistry Bedyddio. baptismal Bedd. a baptistry Bedyddfaen. a. n. a birch grove Bedwlwyn. v.Bedw. d. to baptize Bedyddiol. the birch Bedwen. a. n. n. a grave. a birch grove Bedydd.

blamable Beichiad. sepulchral Beiad. burdened. a tombstone Beddgor. sepulchral Beddrod. to load Beichiog. a. n. v. n. a. mausoleum Beddlech. a bawling. n. burial place Beddrodol. a. a blaming Beiadwy. a gravestone Beddol. pregnant . n. n. to bowl. n. a loading Beichio. a.Beddfaen.

presuming. a court. v. v. a. n. to dare Beiddiol. n. a. a mound Beio. censuring Beiri. a. a kite. or yard. to conceive Beiddgar. cencured Beili. an outlet. presumptious Beiddiad. a glead . blamed.Beichiogi. to censure Beiol. to blame. to become burdened. v. to presume. a. daring Beiedig. n. blaming. a daring Beiddio.

a mow Beisgawniad. a shallow sea Beisgawn. n. critical Beisdon. a stack. a shallow place Beisfan. a stacking Beisgawnu. a judge Beirniadaeth. n. a.Beirniad. sea-brink Beisfa. jurisdiction Beirniadu. to judge Beirniadol. n. to stack corn . v. a shallow place Beisfor. n. n. v. n. n. n.

the henbane v. molestation Bele. a wolf. n. shallow place Beius. n.Beisiad. n. a. a blamer. shallowing Beisle. n. v. blameableness Beiwr. to war Belach. blameable Beiusrwydd. tumult. n. faulty. havoc. a shallowing Beisiaw. trouble. n. to wrangle. a. censor Bel. n. n. to grove shallow Beisiawl. war Bela. the marten .

now Bendigaid. a stack Beraes. a woman Benywaidd. female. a lance. at length. ravager. feminine Benywol. short. a short shield . brief. a shank. a Belgian Bellach. n.Belg. a. n. female Ber. a pike. a spit. pyramid. a. scanty Bera. n. blessed Benyw. a leg a. a. n. n. n. ad. n. a ravage Belgiad.

Berai. n. a short yoke . a turn-spit. n. a broad Berasgell. a. n. a barrow man Bergam. a barrow Berfain. n. n. a kite. a jack-wheel Berdas. the penguin Berdroell. a. n. a shrimp Berfa. n. bow-legged Beri. n. slender-shanked Berfaydd. n. a little spit. a glead Beriau. a jack Beran.

a varnish. v. wealthy Berthogi. to pike. n. a fetter Berth. . a beautifying Berthog. to beautify Berthyd. perfection. short life Berrwy. a truncheon Bernais. to spit beauty: a fair. endowed. ornament. v. v. a. rich Berthiad. jewel Beru. n. n. n. n. n. to endow Berthu. n.Berllysg. pleasant. a cover Beroes.

to boil. to bubble Berwol. boiling. a boiler. n. a. brewer . to brew. to decoct Berwi. decoctible Berwedig. a boiling state Berweddu. ebullition Berwad. boiled. n. n. v. n. decoction Berwadwy. cresses Berwydd. decocted Berwedydd.Berw. n. boiling. bubbling Berwr. a. v. a. boiling. n. a boiler Berwedd.

MUTATION OF PETH. n. a fribble Bidio. n. to brew Berwyddfa.Berwydda. v. n. a kite. brachygraphy Beth. daily Bid. a glead Berysgrifen. n. a brewery Bery. cow dung Beudy. be it. a. n. to set a hedge . n. cow house Beunydd. twig. a quickset hedge Bidan. pron. v. let it be. what Beudail. n. v.

a hanger. a dunging Bisweilio. an encampment Biswail. to drop dung Blaen. n. n. a drain in a cow house. a dagger Bidogi. n. primacy . to poniard. v. cow dung Bisweliad. a top Blaenafiaeth. v. to stab Bidogyn. a poniard Bidwal. a point. n. a short sword Bidogan.Bidog. n. n. n. n.

n. to beard wool Blaendori. first born Blaendardd. prime solvent Blaenddod. a prefix Blaenddodi. v. apheresis Blaendrwyth. to cut the end Blaendrwch. v. a. a first building Blaendocio. a prefixing Blaeneudir. n. n.Blaenanedig. a. n. to prefix Blaenddodiad. bordering land Blaenfain. n. n. sharp-pointed . v.

sharp-pointed Blaenllymu. a. to form into a point Blaenlaeth. v. n. to sharpen point Blaeniad. first crop Blaenhogi. to sharpen a point Blaennewydd. antecedent Blaenffrwyth. n. new moon . first-fruit Blaengnwd. n. v. a. n. before hand Blaenllym.Blaenfed. a pointing Blaenio. v. first hand: yn mlaen llaw. n. first milk Blaenllaw. n.

n. a. n. leading Blaenred. precurrent Blaenredu. antecedent. antecedence Blaenorol. to precede Blagur.Blaenol. v. n. the foremost Blaenredol. v. to point. a. a. to precede Blaenoriad. primary Blaenor. n. to forerun Blaenu. a sprout. v. n. a leader Blaenori. a preceding Blaenoriaeth. a bud . foremost.

to give a taste . having some taste Blaseiddio. n. n. a wolf Blan.Blaguriad. splendour. to bud Blagurol. taste. v. n. a sprout. a. savour. the visage. a sprouting Blaguro. light Blanc. n. budding Blaguryn. sprouting. v. a bud Blaidd. a. to cast a splendour Blas. v. a young horse Blanu. n. relish Blasaidd. to sprout. n.

Blasiad. n. a wolf dog Bleiddig. meal. leader. effusion. relishing. flour Bleiddiadwy. n. to relish Blasus. n. a. v. n. n. a tasting Blasu. a. to give a relish Blaw. v. to taste. a flow Blawd. ear of corn . a. like a wolf Bleiniad. wolf bane Bleiddgi. savoury Blasuso. n. ravening Bleiddag.

hair Blewio. to cast from an engine . n. v. a. n. alfine Bliant. v.Blew. n. v. n. hairs. cambric Blif. to grow hairy Blewogrwydd. a projectile Blifio. hairiness Blewyn. n. fine linen. shaggy. n. hairy Blewogi. catapulta Blifai. to grow to hair Blewog. hair Blewynog. n.

tired. to excoriate. tired Blinedig.Blifyn. fatigue. tribulation Bling. a bullet Blin. a flaying Blingo. a strip Blingiad. n. n. n. a. n. to flay Blingwr. a. v. a ball. trouble Blinderog. troublesome Blinder. fatigued Blinderus. flaying. a. wearied Blinfyd. n. troubled. tiresome. disturbed. a. flayer . n.

v. n. husks Blisgiad. floweret Blodeuad. v. flowering . shell. blossoms. flowers Bloden. n. husk Blith. n. disturber Blisg. n. to trouble. milk: a. to tire Blinwr. n. giving milk Blodau. n. milch Blithog. to shell. n.Blino. a shelling Blisgo. shells. a. n. to husk Blisgyn.

a. a florist Blodeuwydd. n. a mealman . n. flowering Blodeuwr. a. n. mothery Blodeuo. v. flowery Blodeuogrwydd. a. to flour Blodeuog. farinaceous Blodiwr. n. to make meal Blodiog. n. flowered. bloomy. flowering trees Blodeuyn. floweriness Blodeuol. v.Blodeulyd. a. a flower Blodio. to flourish.

to shout . floweret. to keep shouting Bloeddio. meal dust Blodwraig.Blodwaith. n. a shout Bloeddfawr. v. mellow Blodyn. meal woman Blodwy. a rejoicing Bloddestu. n. v. a. n. a. n. a. to make rejoicing Bloedd. v. flower Bloddest. vociferous Bloeddgar. apt to vociferate Bloeddian. n.

a floweret Bloesg. n. to jumble Bloneg. a lisper Bloffi. n. n. a. n. bawling Bloeddiwr. lard. a lisping Bloesgi. grease . shouting. to lisp Bloesgni. n. n. v. shouter Bloen.Bloeddiol. n. v. to mingle. a broken noise: a lisping. to falter. faltering Bloesgedd. a lisping Bloesgwr.

to beg meal Blotai. n. n. a puff Blwydd. a mealing Blotty. a budding Blwyddiad. or caul that covers the stomach Blota. n. angry look: a. a blast. n. a year. n. the leaf. meal house Bloyn.Blonegen. n. n. a yearling . a begger of meal Bloteiaeth. n. n. v. surly Blwth. blossom Blwch. n. to meal. box Blwng.

a small box Blydd.Blwyddol. v. v. n. a year Blyneddol. n. a year Blychaid. n. n. yearly. a. sappy Blyddiad. n. n. tender. a box full Blychu. yearly. a. animal Blyngu. to grow angry Blingder. to put in a box Blychyn. a rising of sap Blynedd. soft. a ruffled temper . annual Blwyddyn. a.

to frown. a longing. voluptuousness Blysion. v. n. a craving Blysgar. dainties Blysio. voluptuous Blysigrwydd. may be: interj. n. bo: n. a belch Blytheiriwr. n. n.Blyngu. v. a craving Blysiad. to long Blythar. a. a bugbear. a longing Blysig. a belcher Bo. to lust. a . v. n. n. to ruffle Blys.

a chop full Bochdew. n. a chop-full Bochlug. a. n. a. a jole Bochgernaid. n. n. blub-cheeked Bochiad.scarecrow Bocsach. fat-cheeked Bochgern. to vaunt Bocsachwr. cheek Bochaid. vaunting Bocsachu. n. v. n. chop. n. bragger Boch. a munching .

v. chop-full Bochlwytho. v. to satisfy. a. a. to be. v. n. to exist Bod. blub-cheeked Bod. contentedness Bodloni. contented. to munch Bochlaes. pale-cheeked Bochlwyth. flabby-cheeked Bochlwyd. n.Bochio. a. a. mountain kite Bodlon. to stuff greedily Bochog. n. n. to please . being. pleased Bodlondeb. existence: v.

to please Boddi. to drown. easily pleased Boddgarwch. a drowning Boddineb. satisfying Boddhau. n. to immerse Boddiad. n. contentedness Boddhad. existence Bodrwy. n. Boddgar. pleasing. n. a ring Bodd. consent Bodda. will. n. n. contentment .Bodolaeth. the TROEDGOCH red shrank. a bud. n. v. n. a. v.

satisfaction Boddlonedig. tending to please Boddlonrwydd. n. a. v. a.Boddiwr. a. n. satisfactory Boddloni. to satisfy Boddloniad. n. a satisfying Boddlonol. to please. a. contended Boddlondeb. willing. a. satisfier Boddlon. contentedness Boddlonwr. n. satisfied Boddlongar. n. pleased . a satisfier Boddog.

bossing . n. swelling of the navel Bogeilglwm. umbilical Bogel. boss of the navel Bogeiliaidd. a. a nave Boglwm. drowner Bog. arising up. a boss. n. n. navel. n. pleasing Boddwr. contented. swell Bogeilchwydd. a. agreeable. a. n. n. n. knob Boglyniad. contentment Boddus. n. willing Boddoldeb.Boddol.

n. a budget . embossment Bol. belly-full Bolchwydd. v. to swell the belly. to spunge. v. to guzzle Bolerai. to swagger Boldyn. belly Bolaid. to bubble Boglynwaith. a pouch. n. n. tight-bellied Bolera. n. a guzzler Bolgan. v. a.Boglynu. to boss. swell Bolchwyddo. n. n. tympany.

v. goblin.Bolglwm. gluttonous Bolrwym. costive Bolrwymedd. bound. big-bellied Bolol. to belly. a. a. bugbear Bolrwth. n. to gorge Boliog. n. n. to make costive . n. to bask in the sun Boliad. v. paunch-belly Bolheulo. tuft Bolgwd. n. costiveness Bolrwymo. a. a bellying Bolio. v. ghost. boss.

bolted. n. spar. n. n. darted . a. n. v. a hernia. stalk Bolltedig. bolting. bolt. n. hernia Bollt. n. gormandizing Bolrythu. greediness Bolrythiad. a. a. n. hernious Bolystyn.Bolrwymyn. belly-band Bolrythi. empty bellied Bolwst. dart Bolltad. to gormandize Bolwag. a cholic Bolystog.

n.Bon. stock Bondew. n. eaves. a box on the ear Bonclustio. first thatch Bonedd. n. to box the ear Boncyff. a whole Bonclust. a. root of the ear. stem. n. n. basement Bonbren. thick-legged Bondid. a mass. n. n. stock. harness stretcher Boncaeth. v. plough-chain Bondo. stump. stock. base Bonad. n. pedigree . n.

Boneddig. genteel. noble Boneddigeiddrwydd. n. Bonsang. ayer . a gentleman Boneddigaidd. base. n. adj. n. genteel. thick-shanked stemmed. a. bandy-legged Bonglwm. having a stock.--Gwr boneddig. stalked. noble. n. v. n. gentility Bonffaglu. a. adj. knob on the end Boniad. to burn all round Bongam. the tail end Bonog. the aft ox in a team Bonllost.

earliness Boreuo. dawning. the dawn. morning . a dayspring Borefwyd. morning Boreddydd. n. morning Boreuedd. v. n. n. centre. n. morning Boreu. focus Bore.Bontin. dawning. a. n. n. a buttock. n. n. rump Bor. morning: a early. to become day Boreuol. breakfast Boregwaith.

button. n. buskin. n. a. boast Bostiad. to button. n. to boast Bostiwr. to boss . buttoned. boss Botymog. v. n. a boaster Bot. boot Botaswr. morning dress Bost. n. boot-maker Botwm. a round body Botas. v. bragging.Boreuwisg. n. n. n. bossed Botymu. to brag. boasting Bostio.

a. frank. a boss Bothog. n. n. sedition Bradfwriadu. bottle. n. n. n. a. blister Brac. v. stocked. perfidy. n. to plot sedition Bradiad. a. free. treacherous Bradwr. shanked Bothell. open Brad. a break off Bradbwll.Both. traitor . trap-pit Bradfwriad. a doing treachery Bradus. stock or nave. n.

n. n. a. betraying Bradychu. a. v. a crumbling off Bradwyo. rot. n. traitorous Bradwy. n. v. blemish Bradwyad. corrupt . n. rotten. to betray Bradychus. a. a break off. to crumble away Bradychiad. a betraying Bradychol. n.Bradwriaeth. treason Bradwrus. corruption: adj. betraying Brae. a cutting off Braen.

n. to putrify Brag. v. a. to rot. putridity Braeniad.Braenar. v. malt. n. n. n. fallow Braenariad. a rottening Braenllyd. fallowing Braenaru. n. putrified Braenedigol. putrefactive Braenedd. mouldiness Braenu. putrid. a. n. a. to fallow Braenedig. finewy Braenllydedd. a. sprouting .

to babble Bragaldio. bragget.Bragaldian. marsh-bent Bragwr. n. n. a malt house Bragio. a sprout. a compound. a liquor Bragdy. a germ Bragu. n. v. a sprouting. to malt Bragwair. v. braggett liquor Bragodyn. v. to issue Bragoelyn. v. n. to branch. n. a maltster . n. to gabble Bragawd. m.

hair-brained one Bram. gross. a. arm. n. flight of crows . n. just. a. hardly Braint. a. n. large. fart.Braich. branch Braidd. v. privilege Braisg. like a crow Branes. motley. ultimate: ad. n. variegated Bral. a crow Branaidd. short puff Bramu. to fart Bran. n. thick Braith. a. n.

basting-stitch Brasbwythwr. growing fat Brasau. n. young crows Bras. n. to grow fat Brasbwyth.Branos. n. thick. a baster Brasder. v. a. large. n. a rough-cast Brasnaddu. v. n. gross Brasad. fat. to rough hew . fatness. n. n. n. grossness Brasliain. coarse linen Braslun. cross bow Bras.

v. stabbing. to rough work Brat. n. n. to sting. n. a piece. terror. biting Brathu. bitten. clout. a. fright . ragged Brath. n. to bite Brau. wounded Brathiad. stab. biting Brathol. rag Bratiog.Brasu. a stabbing. sting Brathedig. to make gross or rough Brasweithio. frank Braw. brittle. a bite. frail. clouted. a. v. a. n.

n. a. fratricide Brawdle. brother Brawd. v. judgment. a judger . n. n. a judge. n. n. n. brotherly Brawdoliaeth. brotherly love Brawdio.Brawd. sentence Brawdfaeth. brotherliness Brawdwr. a fellow. to give a verdict Brawdladdiad. n. a fostering Brawdgarwch. n. n. judgment seat Brawdol. fraternity Brawdoldeb.

n. wort.Brawddeg. a sentence Brawddegol. sentential Brawl. v. a terrifying Brawychu. n. n. a pox. terrific Brawychwr. despumation Breci. to terrify Brawychus. n. a. richness Brawychiad. n. sweet wort Brech. a swell out. n. n. a fatness. an eruption. n. a. freckled . a boast Brawn. a. brindled. a terrifier Breccini.

n. n. to bleat . n. pocky. pennyroyal Brefan. measly Brechog. measled Bredych. n. a lump of butter Brefant. to low. v. a lowing. a. a bleating Brefu. a bleat Brefai. pocky. n. prodition Bref. a bellowing Brefiad. n. n. n. a windpipe Breferad. a.Brechdan. bread and butter Brechlyd. a lowing.

a. using of the arms . an arm-full Breichdlws. n. a. broken. brittle Bregu. fragrility. fractious Bregyn. a bracelet Breichell. n. n. a sleeve Breichiad. a topping. a grain of malt Breiad. frailty Bregol. n. a rupture. a fissure Bregedd. v. fragile. to become fragile Bregus.Breg. n. n. a rippling Breichiad. n. n.

a rose Breiniad. a bracelet Breichrwy.Breichiol. n. privileged: free Breiniol. a wild rose Breilw. a bracelet Breila. a. n. a. brachial Breichled. enfranchisement Breinioli. free Breiniolaeth. n. to enfranchise . to give privilege Breiniog. a. v. enfranchisement Breinio. v. n. a rose. n. privileged.

a conflict Breithred. limpets . n. puffing. the commonalty Breisgiad. farting. n. n. a. privilege court Breintlythyr. hurds. refuse Breithell. to puff. v. a cawl. to fart Brenig. a growing bulky Breisgion. n. n. n. n. what is of varied texture. a conflict Bremian. n. a dignifier Breintlys. n. letters-patent Breing.Breiniolwr.

n. n. a. n. a queen Breninesol. kingly. royalty Brenindy. queenly Breninfraint. n. n. royal . n. a king's house Brenines. king fish Brenindod. a king Breninbysg. royal privilege or Breniniaeth. n.Brenin. a kingdom Breninlys. a sovereign. a king's court Breninol. prerogative n. a.

a slaughterer. n. n. v. a. cloth. woollen cloth Brethyniaeth. having a bunchy top Bretyn. a royalist Bres. to bleat Breuad. v. a little rag Brethyn. a cannibal. n. n.Breninoli. n. made of cloth Brethynwr. a king's robe Breninwr. n. to low. a woollen draper Breu. a. n. to royalise Breninwisg. a grave-worm . woollen drapery Brethynol.

n.Breuan. a windpipe Breuanu. n. n. n. a mill-house Breuaniad. to brake Breubys. v. a hand-mill Breuandy. n. v. a bit. n. n. brittleness Breuddil. a grinding Breuanllif. a grindstone Breuant. a grinding Breuddilo. n. a crumb Breuder. a grinder Breuddilad. to bray. n. to grind. to consume .

a dreamer Breufer. a dreaming Breuddwydio. lowing Breulif. a. frail Breuol. brittleness . brittle-edged Breuo. n. a. n. sonorous. frail Breuolaeth. to grow brittle Breuod. a. v. v. n.Breuddwyd. to dream Breuddwydiol. brittleness. brittle. a. n. dreaming Breuddwydiwr. a dream Breuddwydiad. n.

to break out Bridol. scabby Briduw. a baron Breyrol. n. brittleness Breyr. erruption. a top. a springing forward Brig. a summit. n. warranty. n.Breuolder. dignity. honorary Brid. earnest Bridd. rank. n. a. baronial Bri. honour Briaidd. n. a. a branch or top of . a. n. n. v. the scab Brido. erruptive.

v. cuspated.a tree Brigant. a summit. a. hoary-headed Briglwydo. v. v. v. n. to top thresh Briger. to lop the tops Briglwyd. to grow hoary . n. a tuft. a. pointed Brigladd. highlander Brigantiad. to browse. to top. head of hair Brigfain. to nibble Brigdori. to prune Brigddyrnu. n. a highlander Brigbori. v.

branching out Brio. a. branching Brigwn.Brigo. a. v. v. to trace . a leaving a trace Brisgo. shooting up. to track. branchy Brigol. a twig Brigynol. a. dignified. v. to top Brigog. honorary Brisgiad. having tops. a. to dignify Briol. andirons Brigwyn. a top branch. white-topped Brigyn. n. n. n.

to variegate Brithodi. arras Britho. a. variegation Brithgi.Brith. a. mised. to use mixed rhyme Brithog. a. a. v. pied Brithad. variegated with red Brithlas. n. n. dappled grey Brithlen. a mongrel dog Brithgoch. sort of candle Brithedd. dappled . n. motley. v. variegated. n. n. a variegating Brithdwym.

n. n. mixed corn Brithyll. a. drizzling rain Brithwyn. a broken state Briwddail. n. a cut Briwant. n. wounded .Brithol. n. a wound. a. variegating Brithryw. a. a beau Briw. heterogeneous Brithwlaw. n. a trout Brithyn. herbage Briwedig. n. a. motley white Brithyd. broken.

n. stone-crop Briwfara. a jargon Briwion. n. n. to crumble Briwysionyn. v. broken bread Briwiaith. v. n. v. drizzling rain Briwwydd. to hurt Briwysioni. n. to break. a crumb Briwio. dry brush wood .Briweg. to crumble. a small crumb Brewwlaw. to wound. to cut. n. to crumble Briwionyn. n. n. fragments Briwioni.

foam. n. a. n. n. a concurrence . a chafing. country-like Broawl. froth. wrath Brochell. din. a member of society Brodedd. inhabited land. a. rural. tumult. blustering Brodawr. v. n. a country Broaidd. n. the bosom Broch. a. a fuming Brochus. to chafe. to fume Brochiad.Bro. the breast. n. like cultivated land Brocen. a tempest Brochi. fuming. n.

a. a breast of a hill. . fraternisation Brodoriaeth. to vaunt Brolwydd. to embroider. federative Brolio. v. fraternity Brodoriol. patriotism Bron.Brodiad. a collegiate house Brodoriad. n. embroidered. n. a breast. darning Brodio. a. to brag. n. darned Brodir. cultivated land Brodordy. n. n. v. to darn Brodiog. n. n. a pap. embroidering.

breast-plate Bronfraith. a. a breast-knot . black-breasted Broneg. n. n. a thrush Bron-gengl. n. breast-plate Bronddu. a.Ger bron. n. swelling as a breast Bronallt. a smooth declivity Bronawg. to give the breast Bronaidd. mottled breasted. a. n. almost Brona. in presence of. a. full-breasted Brondor. Yn mron. v. a breast-leather Bron-glwm. before. n.

a. broad-chested Bronrain. n. n. a low-chested Bronliain. the redbreast Bront. a. high-breasted Bronrhuddyn. a. pain of the breast . n. a. surly Bronten. a dirty wench Bronuchel.Bron-gul. breast-cloth Bronlydan. high-chested Bronwen. a. a. white-breasted Bronwst. filthy. n. narrow-chested Bronisel.

a. n. a. a surmise Brudai. a chronicle. belonging to the womb Brud. n. n. flummery .Bronwyn. to record. n. chronological Brwchan. white-breasted. to surmise Brudiol. a tumult Bru. chronology Brudio. caudle. a stir. n. a chronicler Brudiaeth. the small celandine Broth. the belly Bruawl. the womb. n. v. n.

full of holes Brwyden. warm Brwnt. nasty. n. a brooch. v. n. the reeds of a loom Brwydo. surly Brwyd. embroidery Brwydweithydd. battling Brwydwaith. a. n. a battling Brwydrin. foul. embroider to make interstices. or to fight in war Brwydrol. an embroiderer . to battle.Brwd. dirty. v. to Brwydrad. a braid. a. n. a combating Brwydro. hot. acrid. a. a. n.

a. n. a rush. a place where rushes grow Brwynen. a smelt Brwyno. to prick. pricking. a smarting rushes. n. luxuriant. n. smarting Brwynad. to throb Brwynog. v. fertile . n.Brwydydd. an embroiderer Brwydr. a track Bywyniad. a pricking Brwyneg. having rushes Brwys. a. n. n. a battle. a conflict Brwyn. a. n. a pricking.

flue Brychell. n. n. v.Brwysg. drunk Brwyso. a rough covering. above Brycan. unwieldy. n. a rug Brych. a. brindled freckled Brychau. the afterbirth of a cow. motes. a. unwieldy. n. v. n. a spring . upwards. a bubbling. to grow luxuriantly Bry. a. n. inebriety Brwysgo. drunk Brwysgedd. to become drunk Brwysgol. high: ad. a. a trout Brychen.

freckliness Brychog. n. to maculate Brycheuog. n. n. a salmon trout Brychni. to freckle Brychwyn. full of dirty spots Brycheuo. n. of a brindled white Brychyn. a gathering of flue Brycheulyd. to brindle. brindled. v. to pick. a mote. a. a. a speckled one . a. a. freckled Brychu. a hair Brychiad. full of dirt Brycheuyn. n.Brycheuad.

mind. n. to simmer. inflamation Brydian. a. n. to speckle Bryd. a heating iron. to throb Brydiannus. a heating . of a heating quality Brydaint. thought Brydai. heating Brydiant.Brychynu. to throb Brydiannol. v. impulse. n. a heater Brydain. inflamation Brydaniaeth. a. v. n. n. simmering Brydiannu. a. to inflame.

to grow out. intent Brydlonedd. a. feeble. resoluteness Brydd. to overspread Bryn. a. heated. or prate Brygawthwr. to throb Brydiog. n. to babble. of a heating quality Brydiolrwydd. weak. resolute. v. n. a. a babbler Brygu. sickly Brygawthan. throbbing Brydiol. inflamatoriness Brydlon. a hill. to heat. v. a mount . n. n. a.Brydio.

to break clods Brynial. n. a. nastiness. a clod Bryncynog. n. filthiness. v. n. full of clods Bryncynu. quickness. a.Bryn. v. a hasty quick. malice Brynar. a track. n. n. or mark . grudge. speedy Brysg. n. to be heaping Bryniog. haste. a filthy animal Brys. hilly Brynti. ploughed land Bryncyn. full of hills.

to hasten Brysiol. v. n. v. a truncheon Brysiad. to belch Brython. n. tumultuous ones. n. n.Brysgar. a hastening Brysio. hasty Brysgyll. hastening. a. a. one of three primitive tribes of the Cymry . a truncheon Brythai. Bristol Brysyll. n. quickening. n. a rioter Brytheirio. hurrying Bryste. Caerodor.

a churl. a buffalo. a bison. to invigorate Brywiog. relating to the tribe of Brython Brythu. a being. a. v. bread steeped in broth or pot liquor Brywio. to brawl Brywes. n. v. a. vigorous. v. a clown Bual. n. n. lively Brywusder. n.Brythoneg. n. a bugle . was. to quarrel. n. it came to pass Buach. a cow. wantoness Bu. the Brython speech Brythonig.

a hare. a cattle yard. n. a bugle horn Buan. n. full of swiftness Buanol. velocity Buarth. swift-footed Buanedd. swift. a. nimble. fast Buanog. a. fleetness. n. n. n.Bualgen. that is quick. a folding place . a. a fold Buarthfa. n. accelerative Buander. buff-leather Bualgorn. a. n. speed Buandroed. swiftness.

a. morality Bucheddu. penned Buarthu. to shut in a fold Buch. a leading. dirty. a milking fold Budr. n. n. a. n.Buarthiad. v. a folding Buarthog. nasty. cattle. a. n. to lead a life Buches. n. life. course of life Bucheddiad. v. living. kine Buchedd. a life Bucheddol. vile . moral Bucheddoldeb. folded. n.

a filthy wench Budrol. n. dirtying. soiling Budd. gain Buddai. obscene speech Budro. n. n. a.Budrad. n. profit. filthiness. n. a bittern . a churn. defilement Budredd. n. to defile Budriaith. n. filth Budreddu. v. to dirty. v. a. abounding with dirt Budrogen. dirt Budreddi. to soil Budrog. nastiness.

to avail Buddiol. advantageous Buddiant. victory Buelin. a. a. a confused noise . n. to make profitable Buddugol.Buddeilw. a. profitableness Buddioli. triumphant Buddugoliaeth. advantage. a. n. victorious. v. of horn: n. a bugle Bugad. n. cowhouse posts Buddfawr. profitable Buddioldeb. n. a. to profit. v. gain Buddio.

to threaten. n. a shepherd's crook Bugeilgan. to turn up the ground n.Bugadu. Bugeilydd. a bucolic Bugeilffon. n. a herdsman Bugeilio. a pastoral song Bugeilgi. a shepherd's dog Bugeiliaeth. v. Bugeiliwr. a. n. n. to vaunt Bugail. to tend a flock Bugeiliad. pastoral care Bugeiliaidd. v. n. a . shepherd. a tending of flock Bugeileg. n. pastoral Bugloddi.

corn-rose Bumustl. n. to bellow. n. to roar Bugunwr. n. the herb cameleon Bulwg. n. rage . the ox-bane Bun. ten hundred thousand Bur. hull Buladd. v. n. n.Bugunad. v. a woman: a maiden Buna. a seed-vessel. a belowing Buguned. cockle weed. one who roars Bul. to roar Buguno. n. n. violence. a. to bellow.

yeast. a cow fetter Bury. a bullock . n. barm. n. n. n. a violent thrust Burthiad. froth Bus. n. to mangle to death Burguniol. n. cadaverous Buria.Burgun. a carcase Burgunio. a steer. a driving off Burwy. n. n. a carnivorous bird Burym. a. n. v. the human lip Bustach. a carcase Burth.

n. choler Bustlaidd. a cow Buyn.Bustachu. a bowering Bwau. an arch Bwad. to yield gall Buwch. v. a bow. gall. a bullock Bw. of threatening Bwa. v. n. bugbear interj. n. n. a threat. bile. n. bowing. to bend like a bow . to buffet about Bustl. v. a. terror. n. like gall Bustlo.

n. n. n. to threaten. a. bestiality Bwcai. a buck Bwgan. a buckler Bwch. to scare . n. n. v. a goblin Bwbachog. n.Bwbach. a menace Bwgwth. a. to scare. to buffer Bwbachus. abounding with hobgoblins. n. a bugbear Bwgwth. a bugbear. v. terrifying Bwbachu. a threat. a maggot Bwcled. easily scared Bwbechni.

a straw vessel to hold corn. a borough town Bwrdd. Aderyn y bwn. a board . n. n. a budget Bwlch. a spear head Bwng. a fluctuation. v. notched Bwmp. n. a gap. n. a. n. a defile. to waver Bwlan. an orifice. broken.Bwhwman. a bittern Bwn. a burges Bwrdeisdref. a table. n. n. n. a bung Bwrdais. hollow sound. n.

a cast. to imagine. to foam. v. n. a load Bwrnel. to cast. purposing or intending Bwriadu. Bwrw gwlaw neu eira. to throw. v. a throw. a truss. a gurgling Bwrlymu. n. a design Bwrladol. n. intend or design. a pack Bwrw. a tally. a. to purpose. to gurgle Bwrn. a heap. a gurgling Bwrlymol. v. to resolve. n. v. a casting. Bwrw ewyn. to devise Bwrlymiad.Bwriad. n. to rain or snow . a bundle.

to feed. n. n. a pair of boots Bwth. a hut. n. n. a. a basket placed in a stream to catch fish Bwtias. a small cabin or hut Bwyd. a voider Bwydiog. a feeder . a button hole.Bwsg. n. meat. n. food. n. a hole. to give food Bwydwr. a booth Bwthyn. n. n. a dung cart. v. a grafting tool Bwt. gluttonous Bwydlys. salad Bwydo. victuals Bwydiar.

to take food. n. n. a. viands . a greedy eater Bwytal. n. victuals. a small hatchet Bwystfil. a. a hatchet Bwyellan. eatable. a pick-axe Bwyellig. an eating Bwytadwy. brutish. an axe. a wild beast Bwystfilaidd. a little hatchet Bwyellgaib. beastly Bwyta. n. edible Bwytai. n. n. n.Bwyell. n. to eat Bwytad. v.

a making little Bychanig. like a buck Bychan. given to eating Bwytty. littleness Bychanedd. a. smallness Bychaniad. small Bychander. an eater Bwyteig. n. n. n. n. mutation of PY. a. n. eating Bwytawr. n. dimminutive . a. little. conj. a.Bwytaol. if Bychaidd. a pantry. buttery By.

a midwife . a drone. v. a very little. small. v. n. a. worldly. n. secular Bydoldeb. n. a worldling Bydwraig. happiness Bydol. gwyn fyd. to slight Bychod.Bychanigo. to disparage Bychanigyn. to lessen. a small matter Bychygyr. or universe. a world. n. n. n. or minute thing Bychanu. n. a wasp Byd. worldliness Bydolddyn.

n. n. a taking in a snare Byddar. a snare. or .Bydyssod. a spring Byddagliad. a band. deafness Byddin. n. the house-leek Byddaru. deaf Byddardra. a. n. a keeping together Byddag. an ambush. n. n. n. n. a deafening Byddarlys. to deafen. a snare. deafness Byddariad. to stun Byddarwch. a tie. the universe Bydd. v.

v. v. v. n. threatening . n. a. a threatening Bygythio. a.troop. v. to intimidate Bygythiad. a drone bee Bygwth. embattling Byddu. an army Byddiniad. v. n. to be. to embattle Byddinol. to threaten Bygythiol. to endure Bygegyr. an embattling Byddino. to threaten Bygylu.

v. shortness . notchy Bylchiad. thoughtlessness Byrder. to make a notch Bynag. thoughtless. a. n.Bylchog. n. abrupt Byrad. soever Byr. a luncheon Byrbwyll. a breaching Bylchu. to shorten Byrbryd. a. giddy Byrbwylldra. brief. n. a. n. short. a shortening Byrau. n. v. breached. a.

a breviat. n. n. shortness of life Byriad. n. a truncheon Byrnaid. an arm Byriau. n. n. a short plough yoke Byrllysg. bass in music Byrfys. to board Byrddwn. shortness. n. a boarding Byrddio. brevity Byrddiad.Byrdon. a bundle . n. a truss. n. bass in music Byrdra. the little finger Byrhoedledd. n. v.

n. a finger-stall Byson. v. n. a fingering Bysio. a hound . to bundle Bys. n. n. a trussing. eternity: adv. n. a finger Bysiad. n. for ever Bytheuad. a whitlow Byswain. to truss. a thimble Byth. a bundling Byrniaw. v. n. n. n.Byrniad. a finger ring. a ring Bystwn. to finger Bysle.

to animate Bywfyth. perpetual Bytholrwydd. n. a hound dog Bythfyw. a. to exist. living. orchis . a. eternal. a core of fruit. n. pith Byweiddio. quick Bywau. ever-living Bythol. animating Bywed. v. alive. n. to live. to enliven Bywaus. everliving Bywi. a. a. to animate. v. a. n. earth-nuts.Bytheuadgi. everlastingness Byw.

the house-leek Bywull. to revive Bywiol. buds. emmets. to graft . n. animate Bywioliaeth. to animate. n. an emmet Bywlys. a. v. to bud. living. n. to animate Bywiog. scions Bywullu. n. vivification Bywiocau. v. n. n. a. grafts.Bywiad. to vivify. vigorous Bywiogi. livelihood Bywion. ants Bywionyn. lively.

a keep. v. relating to life Bywyn. a shutting on. having pulp Ca. a. a holding. v. like a pulb Bywyneiddio. a. a. existence Bywydol. n. n. having Caban. curse . he will have Caad. a hold. blasphemy. n. n. a booth.Bywyd. a getting. life. to grow to a pulp Bywynog. pulp of fruit Bywynaidd. a cabin Cabl. n.

n. bright Cabolfaen. n. a. v. a blasphemer Cabol. n. to polish . n. blasphemy Cabliad. a. n. blasphemed Cabledd. n. a polishing stone Caboli. blasphemy Cabledig. blasphemous Cablair. to blaspheme Cablwr. v. a blaspheming Cablu. polished.Cablaidd. a. calumny Cablawd.

a striving. the great burdock Cacynen. n. a hornet. a battle Cadach. a coward Cad. a wasp Cach. a clout Cadair. soil Cachad. a polishing Cabrawd. ordure. a shield . n. a kerchief. n. n. n. n. a seat of presidency Cadar. a defence. n.Caboliad. n. n. n. n. rusticity Cacamwci. a dirty sloven Cachgi. dung.

n. a. n. compact. strengthening Cadarnau. v. a rag Cadeirfardd. n. potency Cadas. to fortify Cadarnder. n. a.Cadarn. powerful Cadarnad. a clout. captainship Cadechyn. n. coat of mail Cadben. to strengthen. n. a captain Cadbenaeth. brocade Cadawl. n. relating to war Cadbais. n. graduated bard .

a. n.Cadeiriad. cathedral Cader. n. n. a general Cadganu. strength Cadfarch. v. to forswear . the van of an army Cadfridog. Cader buwch. n. n. the march of battle Cadfiliad. n. to chair Cadeiriol. v. a war horse Cadfiled. a hill-fort. cow's udder Cadernid. n. chaired. a general Cadflaen. a chair. a chairing Cadeirio. n.

a close. to battle. to conflict . n. n.Cadgorn. a horn of battle Cadlan. military discipline Cadrawd. n. a yard Cadlys. an intrenchment Cadnaw. n. n. a line of battle Cadseirch. war-harness Cadu. v. a croft. n. n. n. a field of battle Cadlas. Cadno. rage of battle Cadres. n. a she fox Cadraith. n. a fox Cadnoes.

a keeping. a keeping Cadwadog. v. a herd. preservation . n. to keep. n. a preservative Cadwadol. Cadwedigaeth. preservative Cadweidiaeth.Cadw. n. action. kept. a. n. a. n. preservation Cadwedigol. preservable Cadwaith. saved preserved. n. preservative Cadwadwy. to preserve Cadwad. battle Cadwedig. a. a flock. guarded.

v. n. n. n. a reservoir Cadwr. a covering a rug Cadwyd. radiation of sinews Cadwy.Cadweini. a warrior Cadwraeth. a chain Cadwent. to preserve Cadwydd. a field of battle Cadwfa. n. n. n. to keep. n. preservation Cadwraidd. n. a bond. a brake Cadwyn. knight-service Cadwen. n. a bandage. n. a chain .

a chaining Cadwynedigaeth. a binder in chains Caddug. to rhyme alternately Cadwynog. n. n. to chain Cadwynodi. chained Cadwynol. chaining Cadwynor. to darken Caddugol. v. n.Cadwynad. obscure Cae. . to obscure. a. v. a. a field. an obscurity. a. an inclosure. an eclipse Caddugo. a hedge. a. n. n. catentation Cadwyno. gloomy.

a coating over Caenu. close Caead. a cover. to have Caenen. shut. wreathed . to inclose. closed Caeadlen.inclosed. n. shut. inclosed. n. inclosed state Caeadu. n. v. inclosed. n. to incrust Caeog. to get. a. v. a covering. n. v. to close Cael. v. a curtain Caeadrwydd. a lid. a. a layer Caenenu. to incrustate Caeniad.

Caeol. n. n. a bondman. to wall. a. straight Caethder. a slave Caeth. fenced Caeru. a wall. a. tending to close Caeor. restriction Caethedig. n. to fortify Caerwaith. a. restricted Caethes. a city Caerog. fortification Caeth. n. bound. v. fortified. n. a. a female slave . a sheep fold Caer. a fort. n.

a carrying captive Caethgludo. n. v. a bondwoman Caethfyd. confined Caethiwo. n. confined. n. to confine. slavery. confinement Caethiw. n. n.Caethforwyn. servile Caethiwed. v. a. a straitening Caethiant. bondage Caethiwedig. n. a state of slavery Caethglud. a captive Caethgludiad. a. to carry captive Caethaid. n. to enslave .

a chancel Cafn. v. n. bondage Caethu. a. a canoe Cafniad. n. to scoop. a void. n. a cell. n. to enslave Caethwas. a hold. difficult swallowing Caethnawd. n. confining Caethlwnc. a trough. a slavish state Caethrawd. n. to hollow out . n. a scooping Cafnu. to confine. a bondman Caf. v.Caethiwol. a cave Cafall.

n. to seize Cagl. acquirement Caffell. a branch . to obtain Caffaeliad. a grasper. n. mire Caglog. to get. bedaggled. a getting hold of Caffawd. a nymph. a. n.Caffad. grasping. a valve Caffiad. n. v. to bedaggle Cangen. attainment Caffael. daggled Caglu. sheep dung. v. n. n. a throwing about the arms. n.

a chancellor Canghelloriaeth. a fold. having a chancel Canghellor. a branch. a. to branch out Canghell. a bough Cail. a hoe Cainc. a sheep-fold . v. a branching Cangenu. n.Cangenog. n. n. a. chancellorship Canghellydd. n. having branches Cangeniad. a chancellor Caib. a chancel Canghellog. a mattock. n. n. n. n.

bright. n. n. a reed. n. having a reed Calan. n. a testicle Cain. a. fair. an effort. berries Cais. calcareous . a stalk Calafog. n. a stalk Calaf. n. clear.Caill. a getting Cala. first day of every month Calch. a. a stem. beautiful Cair. n. a coat of enamel Calchaidd. enamel Calchiaid. lime.

hardship. n. obduracy Caledi. a. covered with lime Calchiad. n. to harden . calcareous. a lime burner Caled. hardness Caledu. n. a. a hardening Caledrwydd. limed Calchwr. n. a. severe Calededd. n. enamel covering Calchedig. a liming Calchog. n. hardness. n. hardness. hardy. hardness.Calchdo. hard. n. hardship Calediad. v.

prudent Callaidd. a. a heart. what starts out Call. a centre Calondid. hardness Calen. a. n. valiant Calonogi. n. heartiness Call. n. hearty. wise. somewhat cunning Callawr. n. a whetstone Calon. a cauldron . n. to encourage Calonogrwydd. n. heartiness Calonog. to hearten up.Caledwch. n.

n. n. n. a chaldron-ful Cam. n. n. a step. a. crooked. flint Callestrol. n. stride. circumspection Called. a knotted stalk Calloraid. n. flinty. discreetness Callestr. and the like Calledd. agaric Callodryn. circumspection Callod. circumvention. fungi. stalks of pulse. n. of flint Callineb.Callder. n. or pace. pyrites. thistles. a. .

misusage Camder. to pervert Camdybiad. a bending Cameg. felly of a wheel Camen. n. v. to misunderstand Camddirnad. n. to misapprehend Camddodi. n. v. a curve . crookedness Camdriniaeth. n. v. a whirl. v. n. n. misconception Camddeall. mismanagement Camdroi.Camarfer. n. to misplace Camedd.

n. to mistake . usurpation Camfeddylio. n. n. misnomer Camaenwad.Camenw. miscounting n. v. n. misnaming Camfa. v. a Camgymmeriad. stile or step Camfarnu. n. a misreckoning. a mistake Camgymmeryd. n. to misjudge Camfeddiant. v. to misconceive Camgred. heresy Camgyfrifiad.

n. n. excellent. a fine for injury Camlywodraeth. a game Campfa. to strive at games Campus. a ditch Camlwrw. n. a trench. a shovel . n. masterly Campwri. a feat. to misplace Camosodiad. n. n. a place for games Campio. v. v. n. a. n. a misplacing Camp. misgovernment Camosod.Camlas. masterpiece Camraw.

n. iniquity. v. to misgovern Camrifo. a.Camre. to misconceive Camwedd. a. v. n. abuse . n. perversion. to transgress Camweddus. v. a pace. a misdeed Camwri. n. misconception Camsynied. iniquitious Caraweithred. injustice Camweddog. v. a step Camreoli. to miscount Camsyniad. iniquitious Camweddu. n.

a descanting . whiteness.Camymddwyn. a wrong sense Camystyriaeth. to misconduct Camymddygiad. misconstruction Camystyried. n. brightness. sight. distortion Camystyr. n. v. white Canad. to misapprehend Can. n. n. v. a descant. n. flour: a. n. misconducting Camystum. a song Can. n. n. a luminary Canawd. a bleaching Canaid.

n. n. n. consent: n. blanched. to behold. n. the ring-finger Canhauol. a. v. hundredth Canfod. n. a.Canbost. all to pieces Canedig. a perceiving Canfys. perceptible Canfodiad. pellitory Caniad. a. whitened Canfed. music . a prop. to perceive Canfodadwy. a baluster Candryll. a. a song. license.

n. a following Canlyniadol. following Canlynwr. to follow. n. supportation .Caniadaeth. consequential Canlynol. a. science of song Caniatad. a. support. v. n. a. n. v. a follower Canllaw. to permit. to pursue Canlyniad. permission Caniataol. ballustrade Canllawiaeth. to consent Canlyn. permissive Caniatau. n.

n. v. a. central Canolbarth. n. a middle point . commendable Canmoliad. v.Canmol. n. congenial Canol. commendation Canmoliaeth. n. a centre Canolaidd. to commend Canmoladwy. commendation Cannu. commendatory Canmoliant. a. a middle. n. commendation Canmoliaethol. middling. a. to contain Cannwynol.

an orb. rim. ordinary Canolog. a middle man Canon. rye-flour Cant. a canonist Canplyg. n. a canon. to centre Canoliad. n. a rule Canonwr. middlemost. n. hundredfold Canryg.Canoldir. n. a song. middling. v. central Canolydd. a. n. what is central Canolig. a. a hundred . or verge of a circle. an inland region Canoli. a. n.

n. a songstress Canu. n. a canton. to whiten Canu. a singer Cantwraig. centuple Cantroed. a songstress Cantref. a hundred Cantro. n. v. to play music . a rim or verge Cantor. n. n. a. n. a rim of a circle Cantell. to sing. v.Cantel. n. to bleach. centipede Cantwr. a singer Cantores. a.

a candlestick Canwyllwr. n. a songstress Canwriad. a. n. n. n. a candle Canwyllbren. n. a singer Canwraidd. a horse-mask Canwyll. a hundred times Canwelw. hundred-rooted Canwraig. a dealer in candles .Canwaith. n. of a bluish white Canwr. n. a. a centurion Canwyl. a bleacher Canwr.

also to mark beasts by cutting the ear Canwyrydd. a lintel Capel. n. conj. a chapel. n. the art of singing Canys. a planer Canyddiaeth.Canwyllydd. n. a place of divine worship . n. n. because. a cap. n. a chandler Canwyllyr. n. to plane. a hood Capan. a plane Canwyro. v. n. a chandelier Canwyr. a cap. for Cap.

a. awkward Carchar. a prison Carchariad. n. n. n. a drag Car. endearment Caradwy. a raft. a relation. a friend. clumsy. on. lovely Carai. prep. a lace. by. n. n. amiable. ri. imprisonment . a drag-full Caran. a. n. a frame. n. a. crown of the head Carbwl.Car. at Carad. near. a thong Caraid.

loving Caredigo. n.Carcharor. mendicity Cardotty. v. v. a prisoner Carcharu. beloyed. v. charity. n. an almshouse Cardotyn. to go a begging Cardoteiaeth. a. n. alms Cardodi. to imprison Cardod. n. a. to caress . charitable Cardota. v. to give charity Cardodol. a beggar Caredig. n.

a. stony Caregol. full of stones. a stone Caregiad.Caredigol. a stead. a kinswoman Carfagl. n. n. n. a beam. petrifaction Caregog. a rail. pebbles Carennydd. a. kindness Careg. kindred Cares. petrifactive Caregos. a binder. n. n. a trap Carfan. caressing Caredigrwydd. a ridge . n. a row. kindness. a. n.

a galloping Carlamu. a heap. a gallop Carlamog. notorious .Cariad. love. a. n. galloping Carlamiad. v. a hilt. n. endearing Cariadus. beloved Cario. to prance Carn. a hoof. a. n. handle: a. v. loving. a prance. n. lovely. to bear Carlam. amiable Cariadol. loving. a. a lover Cariadaidd. haft. to carry.

v. n. to pile Carol. a wild sow Carnog. v. cloven-footed Carnbwl. heap of stones Carneddog. hoofed Carnu. carol Caroli. having stone heaps Carneddu. to carol . a heap.Carnaflog. having a hoof Carnol. v. a. a. love song. n. clumsy. to heap. a. bungling Carnedd. a. to heap up stones Carnen. n.

ragged. an abode Cartrefiad.Carp. n. to stay at home Carth. hemp. cleansed . n. plough-staff Carthedig. v. an abiding at home Cartrefol. a. n. tattered Cartref. rind Carthai. domestic Cartrefu. homely. clout. n. to tear to rags Carpiog. v. n. n. that which is peeled or scoured off. rag Carpio. a. a cathartic Carthbren. a. a home.

to love Caruaidd. stag. n. n. to endear Carw. hart Carwiwrch. a cleansing Carthlyn. n. roebuck . rinded Carthu. to scour. a. an emetic Carthol. a sheet or cloth Carthglwyd. dung barrow Carthiad. to cleanse Caru. n. to court. a. v. n. loving Carueiddio. v. scouring. n. endearing. v.Carthen.

n. hating. a lover Cas. collection Casgledig. hatred: a. mare Casgl. a. n. a hater Casedd. to hate. collective . to be disgusted Casawr.Carwr. collected Casgledigol. hatred. n. enmity Casau. separated state. hateful Casad. a heap. enmity Caseg. n. v. castle. n. a. n. n. gathered.

a trick Castan. n. n. a fortifying . a collection Casgiladol. n. collective Casglu. to collect. chesnut trees Castell. n. n. n. castle Castelliad. to gather Casglwr. n. hatred. a fortress.Casgliad. collector Casineb. v. n. a chesnut Castanwydd. nap of cloth Cast. a. n. enmity Casnach.

v. n. a. n. like a cat . n. v. to bicker Cateri. full of tricks Castyr.Castellu. a. cat Cathaidd. to combat. to play tricks Castiog. n. rod of a horse Catau. to form into battalion Cath. to fortify Castio. v. v. regimental Catrodi. spreading oaks Catrawd. feline. a. regiment Catrodawl.

Cathdericai. to inclose: n. a hollow. shut. close Cauedig. inclose. a shutting Caul. a maw. a. n. n. vacuum: a. n. n. to hymn. v. close Cauedigaeth. a. shut. n. band. shut Cauad. to shut. v. n. wrapper . caterwauler Cathl. n. rennet. hymning Cathlu. melody. a shutting Caued. curd Caw. hymn Cathliad. to sing Cau.

n. n. n. n. what incloses Cawdd. a small hamper Cawg. a hamper-full Cawellan. vexation Cawell. to hamper Cawellyn. a basin. a small hamper Cawellu. n. a basket Cawellaid. v. a basin-full displeasure. a darkening.Cawci. n. n. n. a jackdaw Cawd. offence. a bowl Cawgaid. n. . a hamper.

stalks. v. broth. n. cabbage. to shower . a feeder on pottage Cawlaid. a binding round Cawl. n. a small basin Cawiad. n. to mix disorderly Cawn. n. n. n. shower Cawodi. reeds. making hodgepodge Cawlio. a straw vessel Cawod. to gather reeds Cawnen. n.Cawgyn. reedgrass Cawna. v. pottage Cawlai. n. v. gruel.

Cawr. curd Cawsa. n. n. a cheese-house Cawsellt. might. v. cheese-like. a female giant Cawrfil. an elephant Caws. gigantic Cawrchwil. puissance Cawres. n. a giant Cawraidd. a bull-chaffer Cawredd. to gather cheese Cawsaidd. cheese. curdled Cawsdy. n. n. a. n. a cheese-vat . a. n. n.

n. n.Cawselltu. a rafter Cebystr. n. a cheese-mould Cawswasg. a cheese-press Cawswr. a cheesemonger Cebr. n. n. n. curds Cawslestr. n. n. n. to turn to cheese Cawsion. a wrangling . v. to put cheese in a vat Cawsiad. a halter Cecr. a tether. a curdling Cawsio. a brawl Cecraeth.

apt to wrangle Cecren. n. n. a shrew. snappishness Cecru. a wrangler. shaggy . nap Cedenog. n.Cecraidd. hollow stalks. a gift. shaggy hair. a. n. hemlock Ced. a brawler Cecys. a. quarrelsome Cecryn. n. a. n. a scold Cecri. to wrangle Cecrus. snapish. a favour. n. relief Cedaflen. a napkin Ceden. v.

bundles Ceddw. v. the bottom of the belly Cedorwydd. n. n. a great-grandchild .Cedenu. n. a back. a middle part Cefnant. v. possession Cedys. faggots. hair of pubescence Cedorfa. mustard Cefn. a ridge Cefnaint. n. n. custody. support. n. n. n. to make shaggy Cedor. to confer or gift Cedwid. giant fennel Cedu.

n.Cefnbant. n. saddle-backed Cefnder. broken backed Cefnddryll. a. n. a high flood . first cousin Cefndwn. hump-backed Cefn-hwrwg. a. Cefnderw. crook-backed Cefn-grwm. a gently rising hill Cefnfor. n. a. a chine Cefnen. n. hunch-backed Cefn-grwca. hunch-backed Cefnllif. the main sea Cefn-grwba. dyrw. a. a. a.

n. n. n. backed. courageous Cefnogaeth.Cefnog. a mouthful Cegddu. the hake fish Cegiad. to back. v. n. a horse Ceg. to back. an opening Cegaid. n. n. a backing Cefnu. n. to turn a back Ceffyl. n. a mouth. a. backing Cefnogi. the hemlock . a mouthing Cegid. v. to encourage Cefnogiad.

to glut Cengl. cookery Ceginwr. a kitchen Ceginiaeth. a band. to open the mouth widely Cegu. n. to choke Cegol. to mouth. a winding . a cook. a. v. a kitchener Cegio. to mouth. v. wide-mouthed Cegrythiad. n. a. n. n. a hank Cengliad. a mouthing Cegrythu. mouthed Cegrwth. of a mouth.Cegin. n. n.

n. saviour Ceidwadaeth. n. preserver. v. a hoeing Ceibio. reeled in hanks Cenglu. a rafter Ceidwad. a.Cengiadur. to hoe Ceibren. n. to girth Cenglyn. a. v. preservative . a reeler Cenglog. preservation Ceidwadol. n. a keeper. n. a bandage Ceibiad. a winding reel Cengliedydd. n. to hank. n. to use a hoe or mattock.

n. n. a girth Ceingell. a gander . a cock-master Ceiliogwydd. a cock. n. a reel to twist ropes Ceilio. to fold cattle Cciliog. to girth Ceingliad. v. n. to hank.Ceidwadwy. n. preservable Ceingel. a. a male bird Ceiliogwr. n. twisting reel Ceinglo. n. n. hanking Ceingliadur. v. a hank. winding wheel Ceingyll.

n. cockerel Ceilysyn. n. n. a nine-pin Ceimwch. a lobster Ceinach. n. elegance. a. beauty Ceinedd. branching Ceinder. a branching out Ceincio. n. to ramify Ceinciog. n. to branch out. n. circumspection Ceinciad. elegance . full of branches Ceinciol. a.Ceiliogyn. a hare Ceinad. n.

n. ornaments. to gather pence Ceiniog. n. oat Ceirchen. oats. stamped coin. n. v. n.Ceinfalch. n. jewels Ceinionydd. n. a jeweller Ceinwen. a bearer Ceirios. a. as by brief. to collect money. ostentatious Ceinioca. a. n. a grain of oats Ceiriad. a penny Ceiniogwerth. splendidly white Ceirch. a penny-worth Ceinion. cherries .

n. n. n. a catchpoll Ceisiad. one who seeks Ceithiwed. a blunt churl. n. bondage Cel. n. a seeking. n.Ceiriosen. a shelter. v. an extortioner. a hoofed animal Ceisbwl. a bailiff. one who seeks Ceisio. a tax-gatherer Ceisid. a single cherry Ceirniad. n. n. to seek. a trying Ceisiedydd. to attempt Ceiswr. a hiding . n.

n. n. n. hiding Celain. involved in shades. a heap of carcases Celaneddog. a wile Celcadwy. n. concealable Celciad. dissimulation . a concealing Celcyn. to make carnage Celc. dissembler Celcyniaeth. a. n. a.Celadwy. a. n. a dead body Celanedd. a carcase Celan. v. a. apt to hide. n. concealment. strewed with dead Celaneddu.

place of retreat Celf. n. skilful. arbour Celedig. n. tools Celfydd. instruments. n. a. a. artificial . concealed Celedigaeth. art. craft. hidden. art. technical Celfyddyd. a. n. n. scientific Celfyddus. a. concealment Celfan. mystery Celfi.Celdy. craft Celfyddydol. a. n. artful Celfyddgar.

liar Celydd. covert Celu. piece Celwydd. the Deity Celt. a. v.Celi. shelter. v. a. sheltered place Celyn. lying Celwyddwr. n. n. to hide Celwrn. to lie Celwyddog. a lie. lying Celwyddus. n. falsehood Celwyddo. n. n. tub. n. n. holly wood . false. to conceal.

tub-full Cell. grove Cellaig. jocular Cellweiriad. bower Cellt. n. grove. abounding with cells Celli. n. n. n. holly grove Celynog. n. stag Cellawg. a joking . seclusion. n. a. a.Celyneg. flint stone Cellwair. n. a joke: v. cell. a. n. having holly Celyrnaid. to joke Cellweirgar. hart.

a. scales Cenad.Cellweirio. n. messenger. n. a. crookedness Cemmaes. n. joking Cellweirus. a skin. to hint Cellweiriol. to permit. a peel. jocular. n. missive. a male salmon Cen. to joke. n. n. v. permission Cenadiaeth. an embassy Cenadol. jesting Cemi. v. a circle for games Cemyw. to send . a. missionary Cenadu.

n. n. n. a whelp. a cub.Cenadwr. a she cub Cenawg. n. a scion Cenawes. tribe. n. a progenitor Cenedlog. scaly. generating Cenedlawr. a generation Cenedlaethol. offspring. a whelp Cenaw. embassy Cenau. mission. scurfy Cenedl. a. a messenger Cenadwri. kindred. a cub. n. nation Cenedlaeth. having a family . a. a. n. n.

envy. n. an envying Cenfigenol. n. malice Cenfigeniad. a.Cenedlol. begotten. of a family Cenedledig. to generate Cenfaint. gentile Cenedlu. generative Cenedliad. envious Cenfigenu. national. a herd Cenfigen. generated Cenedledigol. a. to beget. n. a. a progeny. a. envying. to envy . a. n. to grudge. procreation Cenedlig. v.

an artist. furniture Ceraint. a stormy shower. n. spiteful Cenin. tools. n. n. a coach Cerdd. a piece of poetry. a single leek Cenllysg.Cenfigenus. to scurf Cer. craft art of poetry. leeks Ceninen. a song Cerddawr. to scale. v. kindred Cerbyd. n. n. n. n. relatives. hail stones Cenu. art. a chariot. a musician . a singer. envious. a.

v. art. a statute . to model. to walk. n. a female artist Cerddoriaeth. n. to form. harmonious. to travel Cerddediad. a walker Cerddgar. the science of singing Cerf. a walking Cerddedrwydd. n. peregrination Cerddedwr. to carve Cerfyll. method. n. n. musical Cerddores. n. v. trade Cerfiad. a. sculpture Cerfio. n.Cerdded. sculpture. figuring.

a rag . to go cheek by jawl Cernio. n. v. small tools. n. n. a jawing Cernial. n. trifles Cerien. or beat the head Cerpyn. n. n. n. a buffetting Cernodio. a miser Cern. to buffet.Ceriach. a turning the side of the head. to turn the jaw Cernod. the jaw Cerniad. a clout. n. a medlar Cerlyn. v. a blow on the cheek Cernodiad. side of the head.

a cart. a. imminent Certhedd. imminence Cerwydd. n. n. cart Certaid. a hart Cerwyn. n. corrigible . a mashing tub Cerwynaid. chastisement Ceryddadwy. n. a cart load Certiad. a carting Certwyn. evident. n. n. n. a wain Certh. n. a stag. n. a. a tub-full Cerydd.Cert.

correction Ceryddol. n. castigatory Ceryddu. arm full. a chastiser Ceryn. n. bosom Cesair. n. a. to correct. arm pit. reproving Ceryddwr. v. a. taking in arms . n. n. a tool.Ceryddedigaeth. chastisemen Ceryddiad. hailstones Ceseiliad. n. to chastise Ceryddus. n. a surly chap Ces. n. a point of divergency Cesail.

n. narrow-mouthed basket Cestawg. n. a receptacle. n. dun. a swarthy one . fiends Cethin. a pipe Cethern. furies. n. n. dusky. a little cabinet Cetyn.Ceseirio. n. v. a satchel. ugly Cethinen. round-bellied Cetawg. a bag Ceten. a piece. n. to shower hail Ceseiryn. a. a. a hailstone Cest.

a spike. singing Cethlydd. to drive. v. a. mustard . to make dusky. a nail Cethrawl. one who drives Cethw.Cethino. piercing. melody. n. the cuckoo Cethr. n. a. horrid Cethru. to become ugly Cethledd. n. spike. pricking Cethrawr. to pierce Cethrwr. n. n. a pike Cethren. to make ugly. a nail Cethrin. n. n. v.

a ferry boat Ceubelfa. n. a. n. n. a. n. n. yawning Ceugant. a. an abyss Ceufawr. an excavation Ceubal. sure . a gulf. infinity.Ceuad. hallowed Ceuedd. n. certain. inclosed. n. a hollow tree Ceudod. hallowness Ceufa. the bosom Ceuedig. ferrying place Ceubren. n. vacuity.

n. rennet Ceuleden. v. crumbly curds Ceulfraehu. v. a brook . n. n. a. chylacerous Ceulan. curdled Ceulfraen. to coagulate Ceulawr. n. n. a curdling tray Ceuled. to make cheese Ceunant. n. a curd Ceuledig.Ceulad. n. a ravine. a hollow bank Ceulaw. coagulation Ceulaidd. Ceulo. a.

purblind Cibddalledd. to knit the brow Cibawg. a cup. n. to excavate Ceuol. a seed-vessel Cibaid. v. inclosing Ci. a. a cup-full Cibaw. a. a dog. having a cup or shell Cibddall.Ceulon. n. a holdfast Ciaidd. n. n. purblindness . n. a. to raise a rim. dog-like. dogged Cib. a. v. cheese rennet Ceuo.

a cup. a favourite thing Cibwst. to kick . a. kibes Cibyn. n. n. to glance over Cibglawr. n. n. dusky Cibedrych. having a shell Cic. of expanding rim Cibli. a foot. half a bushel Cibynog. n. a kick Cicio. a. a trap door Cibled. a. chilblains. v. a follicle.Cibddu. n. swarthy. a shell: half a bushel Cibynaid. v.

a voracious beast Cidws. n. v. doggedness. to grow dogged Cieiddrwydd. flesh. a doggedness Cig. a goat. a greedy one Cidysen. n. a faggot Cieidd-dra. n. a meat dish Cigfa. carneous. n. n. like flesh Cigdy. shamble Cigddysgl. a.Cidwm. n. flesh-meat Cigaidd. savageness Cieiddio. n. a shamble . n.

like flesh. n. a. a butcher . n. n.Cigfach. a clutching Cigwr. sarcotic Cigwain. n. a. grinning. a spear Cigweiniad. full of flesh Cigol. of flesh. snarling Cigo. a. n. v. Cigydd. n. carneous Cignoeth. a flesh fork. to grow fleshy Cigog. a flesh hook Cigfwyd. a. flesh meat Cigfran. a raven Ciglyd.

to butcher Cil. a leering look Cildremio. n. a recess. n. n. to leer Cildremydd. n. n. v. a corner. alto harp-string Cildrem. v. n. a retreat. a leerer Cildro.Cigyddiaeth. a back. n. a fragment. a turn back . a flight Cilc. a gland Cildant. a corner Cilchweryn. n. a butcher's trade Cigyddio.

Cildroi. n. a butter tray Cilfach. stubborn Cildynog. n. a. a. a cowardly dog . a. apt to pull back Cildynu. to turn backward Cildyn. to look aside Cilegored. to half-open Ciler. v. half-open a-jar Cilegori. n. a back tooth Ciledrych. n. to pull back Cilddant. obstinate. a creek Cilgi. v. v. v. a nook.

n. to retreat. v. stinking mushroom . v.Cilgwthio. v. to simper Cilwg. a meal. a dinner Ciniawa. frown of contempt Cinio. to drive back Ciliedig. a leer Cilolygu. n. to leer aside Cilwen. to dine Cingroen. v. v. to withdraw. to go out of the way Cilolwg. n. driven back Cilio. a half smile Cilwenu. n. a sly look. to eat a meal. n. a.

a. snatching. a. a quick glance Cipen. n. to snatch. brawling . v. n. a dry stump Ciprys. captious Cipio. whisking Cipiwr. n. a grapple. n. a quick pull or snatch Cipdrem. a scramble. n. a brawl Ciprysgar. to whisk Cipiol.Cip. a scrambling Cipgar. snatching. a snatcher Cipyll. n. a. a grapnel Cipgais. n.

n. potter's clay Cistfaen. a small chest Cistbridd. clever. a stone chest Cistwely. a trench. a. trim. clan Ciwed. neat Ciwdawd. v. a tribe. n. a press-bed Ciw. a coffer Cistan. a mob Cladd. a pit Cladde. n. n. a chimney piece . to scramble Cist. n. a chest. n. n. n. n. a rabble.Ciprysu.

n. a. leprosy . ill. shining Claerder. a. burial Claddu. a. a sick person. n. clear. v. sickly. n. bright shining Claf. n. a. diseased Clafaidd. bright. buried Claddedigaeth. n. to bury Claer. intrenched. a. burying Claddfa. a. to dig a pit. scurf. clearness Claerwen. indisposed Clafr. a burying place Claddiad.Claddedig. sick.

a lump. indisposed Clai. a bruise. mangy Clafru. a lump Clap. n. n. a. n. n. an infirmary Clafrdy. lazaretto Clafrlyd. to sicken. marl Clain. a stripe. a rivulet Clamp.Clafdy. a knob . prostrate state Clais. leprous. clay. v. a mass. n. n. a mark. to fall ill Clafus. a. to grow leprous Clafu. n. v. sickly.

sincere incessant. Clauar. even. a. temperate. a heap. n. n. mild. n. indifferent. temperate. not ardent Clauarder. a. lukewarm. indifference. a cloister-house Clau. to grow lumpy Clapiog. lumpy Clasdir. temperateness. a pile Casordy. temperature . n. v. to make a lump. a. glebe-land Clasg. n. lukewarmness Clauaredd.Clapio.

n. to make mild Clawdd. gossip Clec. n. n. v. crack. a prating. wall Clawr. driveller Clebar. n. a cover Claws. yard Cleb. n. pit. a surface. smack .Clauarineb. silly talk Clebarddus. a. n. babbling Clebren. a close. ditch. dike. temperateness Clauarwch. n. fence or hedge. clack. n. n. temperateness Clauaru.

v. n. to clack. v. to smack Cledr. to rail Cledrwy. n. a stave Cledriad. lattice-work Cledd. sword north . the left. n. n. a flat body. n. a railing. n. a shingle. n.Cleca. to crack. a pailing Cledrog. shingled Cledru. a shingle Cledren. rest. a. to pail. v. to gossip Clecai. a cracking Clecian. a clacker Cleciad.

a delf. a quarry Cleddof. swordsman Cleddyfyddiaeth. n. disease. n. a sword cutler Cleddog. n. a sword Cleddiwig. erruptive disease Clefwch. n. n. a. n. a blade. swordsmanship Clefri. the leprosy Clefryd. n. a sword Cleddyfwr. n. a blade.Cleddeu. n. sickly . ailment Clefychlyd. bearing a sword Cleddyf. a.

n. v. clay land Cleien. rock Clegyrog. a. sickness Clefydog. to fall sick Clefyd. rugged. rocky Cleiad. to dip. n. a. a peat Cleiawg. liable to sickness Clegyr. cliff. n. clayey Cleibwll.Clefychu. rotten stone Cleigio. n. a. to immerce . n. claypit Cleidir. n. casing. fever. v.

v. v. v. to slive Clep. clack Clepai. clayish Cleiniad. slice Clemio. n. clap. a. to lie prostrate Cleio. n. v. to bruise. clayey. a lying prostrate Cleinio. a. to babble. streaked. to become clay Cleisio. to slice. v. to clack . n. slive. to mark Cleisiog.Cleilyd. n. babbling gossip Clepian. bruised Clem.

equanimity Clewt. a. to clatter . n. n. gadflies Clera. a gad-fly. n. to stroll as minstrels Cleren. minstrelsy Cleudaer. a scolding Clewtian. v. sincere Cleufrydedd. sincerity Cleufryd. the rattles in the throat Clerwriaeth. n. to clack. n. n. minstrels. n. to prate Cler. incessant Cleuder. honest. v. a clatter.Clepio. a.

catch Cliciedu. a boss Cloben. a latch Clin. n. n. to fasten with latch Cliciedyn. n. v. a knob. knob Cload. n. crag Clo. lock. close. a locking Clob. a large bouncer . n. latch. crackling noise: v. a spark. precipice. n. to crackle Clip. n. n. n.Clicied. sparkle Clindarddach. a closing.

a. n. a bubbling Clochydd. noisy Clochdardd. celebrated. a bell. a parish clerk Clod. n. commendable Clodfawr. a steeple. n. a bubble Clochaidd. n. n. sonorous. v. to cluck as a hen Cloch. fame Clodadwy. a belfry Clochiad. a large lump Clocian. n. famous . a. praise. a sexton. a bellman.Clobyn. n. a. a clucking Clochdy.

commendable Clodymgais. a praiser Clodiad. celebrity Clodfori. v. a.Clodforedd. n. praising Clodwiw. to celebrate. extolling. n. n. to seek fame Cloddfa. a praising Clodus. n. a. a quarry Cloddiad. v. to extol Clodforiad. n. n. commendable Clodforwr. a celebrating Clodforus. a. a trenching .

n. closed. n. a locker. to embank. a quarry-man.Cloddio. locked Cloedigaeth. a locking. a conclusion Cloen. n. n. to dig. a ditcher. to trench. n. v. a stud Cloer. n. a closet Cloeren. trenched. a boss. a knot. a maker of fences Cloedig. to quarry Cloddiog. a. or point of ramnification in trees . embanked Cloddiwr. a. a small window Clofen.

to branch. n. branchy. v. a laming Cloffrwym. n. spriggy Clofenu. v. to grow lame Cloffiad.Clofenog. lame. n. a fetter Cloffrwymol. a detached stone Clogan. n. limping. to lame. a large stone . fettered Cloffrwymo. n. halting Cloffni. a. to fetter Clog. n. a. a lame person: a. to sprig Cloff. lameness Cloffi. v.

to close. to lock Cloig. rocky Cloi. n. a rock Clogwyn. helm for thatching Cloigen. n. v. a hasp. a hitch. what is tied at the end. to hitch Clol. to hasp. v. a. a. a skull . precipi Clogwynog. n. full of precipiccs Clogyrnog. n. craggy.Clogwrn. a whisk of straw Cloigyn. n. n. a hasp. a hitch Cloigynu. a hitch. a pate. a crag.

having a lid or cover Cloryn. n. v. n. n. a. a pair of breeches . v.Clopa. a small lid or cover Clos. a noddle. a weigher Clorio. n. to weigh Clorianwr. a closing with a lid Clorian. a tail Cloriad. to balance. n. a rump. a noddle. n. a thick head. a. scales. balance Clorianu. to put on a cover Cloriog. a jolthead Cloren. a club Clopen. a knob. n.

n.Clos. a heap. n. a. to stud Clud. n. n. to pile Cluder. a carriage Cludeiriad. n. v. n. compact. tidy Closyn. a pile Cludfa. v. neat. a carrying place . the eye-ball Cloynu. to heap. a boss. n. any sort of carriage Cludadwy. portable Cludai. a forming a heap Cludeirio. a pair of breeches Cloyn. to emboss. a.

a partridge Clugio. to limp Clunlaes. to heap Cludydd. n. a porter. the mumps Clugiar. n. n. a bearer Cludd. a bearing Cludo. an overwhelming Clug. a hipshot. n. to carry. v. v. the sciatica . limping Clunwst. to squat. a. a hip. n. n. to perch Clun. a haunch Clunhecian. v.Cludiad. n. a mass.

a pricking the ears. n. a listening Clustfeinio. an ear. v. to prick up the ears. n. a.Clust. a. having ears Clustiol. a. to listen closely Clustfyddar. an auricle Clustfeiniad. an ear-ring Clusten. auricular Clustlipa. a. n. a handle Clust-dlws. auricular confession Clustiog. n. n. deaf-eared Clustgyfaddef. flap-eared .

a clucking: a. a piece. a cushion. a small patch. to cushion Clwc. soft to the touch Clwcian. to cluck Clwn. a knob. a club Clws. m. n. tender. a cushionet Clustogi. a rag. a knot. n. n. a patch Clwtyn. n. v. a clout . a pillow Clustogan. n. neat. a tie Clwpa. compact. a. v. trim Clwt. n.Clustog.

sickly. to wattle. an inclosure Clwys-dy. n. sickening. a wounding Clwyfo. a hurdle. n. to sicken. a disease. v. a hurdle. a. plaited work. v. a roost Clwyden. a. wattled Clwydo. n. hurdled. a flake Clwydedig. n. to a sickening. a wound Clwyfiad. wounding Clwyfus. n. to wound Clwyfol. a. a close. a cloister house .Clwyd. n. wounded Clwys. to hurdle Clwyf.

n.Clybod. to render comfortable Clydrwydd. knotty. n. entangled Clymu. v. a gad fly Clysu. n. a Clydwr. n. comfortable Clydach. a. v. sheltered state comfortableness. v. refuge Clymiad. n. a knotting. a. a hornet. n. sheltering. shelter. a sheltered glade Clydo. to tie Clyryn. the hearing Clyd. a tying Clymog. to knot. to make compact .

v. n. the hearing Clywedog. to piece Clytiog. a. a. n. ragged Clytwaith. sonorous Clywiadur. n. a door-button . n. a hearer Cna. n. patched. a. n. to patch. to hear Clywedig.Clytiad. patch-work Clyw. the sense of hearing Clywed. a knob. a patching Clytio. v. audible Clywedigaeth.

a knob. n. v. a bowl Cnapio. a button Cnapen. to incarnate Cnawdoliad. a knob. v. a crop. to form knobs Cnapiog. human flesh Cnawdio. a. knappy Cnapiogrwydd. knobbed. fleshly Cnawdoli. n. n. carnal. a. n. to incarnate Cnawdol. v.Cnaif. n. a. a shearing Cnap. ruggedness Cnawd. incarnation .

a shearing Cneifiedig. a snap. a. v. clippings. a shearing house Cneifiad.Cnawdoliaeth. v. wrangling Cneifdy. n. incarnation Cnawdolrwydd. a. flocks Cneifiwr. n. n. to jar Cnecus. n. to crash. jarring. shorn. carnality Cnec. n. to clip Cneifion. to shear. a crash. a shearer . a jar Cnecian. n. n. fleeced Cneifio.

v. to tap. n. a skirmishing Cnith. n. to become a kernel Cneullyn. pain. v. n. a snap Cnif. a slight rap. a soft touch or tap Cnithio.Cnes. n. a nut Cneuo. n. n. prey Cneua. v. toil. to get a nutting Cneuen. to become a nut Cneullu. a deposit. a kernel Cnic. n. to twitch . v. trouble Cniffiad.

to chew . n. biting. a raper. a rap. a bite. one that knocks Cnod. to rap. a griping Cnoi. n. a chewing Cnoc. a gnawning. a. to gnaw. v.Cno. n. to beat Cnociwr. to peck Cnocio. a chewing Cnoad. n. v. n. n. a crop. v. a biting. a pecker Cnocellu. a bunch Cnofa. to knock. n. a knock Cnocell. a chewing Cnoawl.

a knell Cnuog. a lump. a bump. n. a group. n. a bunch. n. a bundle. a joint Cnud. a passing bell. n. a chewer. n.Cnowr. a pack Cnul. a lunch Cnwpa. n. n. a biter Cnu. a club . n. a. a knob. a knob Cnwc. a fleece Cnuch. fleecy Cnwb. a covering Cnwff. n. a lump Cnwd. a junction. a crop. n.

to tuft. a mantle. n. n. a. v. n. n. concavity Cob. n. v. a producing. rotundity. to thump . a crop Cnydio. fructiferous. a cloak. fruitful Co. a crush Cnydfawr. n. a. a coat Cobiad. to crop Cnydiol. a top coat Coban. a mash. a thumping Cobio.Cnwyf. a thump Cob. a tuft. fructiferous Cnydiad. to fruitify. n.

to blush Cochiad. a goblin Cocos. cogs of a wheel Cocraeth. redness Cochddu. of a reddish black Cochfelyn. n. v. a bunch Coblyn. a. fondling Coch. n. red Cochder. copper-coloured Cochgangen. n. a pecker. red game . to redden. cockles. a tuft. n. a. a thumper. n. grouse.Cobyn. n. n. a red colour: a. a chub fish Cochi.

a. to blister Codi. n. a bag. to swell up . ruddy Cochwydd. a bag-full Coden. having bags Codenu.Cochl. a bag. n. a mantle. a pouch. v. v. a cloak Cochlas. n. a pouch Codenog. to bag. crimson. ruddy appearance Cochwyn. of red blue. of a reddish white Cod. a. a budget Codaid. to rise. a. n. n. purple Cochrydd. a.

having trees. woody Coedol. a tumbling Codymu. wood. trees. of the wood. v. a rising. a. n. to gather wood Coeden. to tumble Codymwr. a raising Codog. a.Codiad. a tumble Codymiad. n. a wrestler Coed. a tree. n. having bag. to fall. a tumbler. a. n. n. a standing tree Coedog. wooden . v. a fall. rich Codwm. timber Coeda.

purblindness Coegedd. a wood covert Coedwig. half blind Coegddellni. saucy. spiteful. a quickset Coeg. empty. an idle whim Coegddall. u. n. silliness . a. an empty state Coegdyb. forest Coedwr. a. n. saucy Coegaidd.Coedwal. n. vain. wood. n. n. n. vain Coegchwedl. n. a woodman Coedwrych.

to make void. Coegfolach. n. a jackdaw Coegfrwnt. n. coquettish Coegfalch. conceitedly proud Coegfalchedd. a. a. to trick . v. a quack doctor Coegfeddiginiaeth. n. saucy wench Coegenaidd. quackery. vain boasting Coegfran.Coegen. empyrism n. conceitedness Coegfeddyg. obscene. vile Coegio. n. n. a.

a false appearance Coegymffrost. an omen. n. a vain person Coegymddangosiad. a record or letter. n. belief. n. conceited fellow Coegynaidd. n.Coegni. n. n. a ballot stick. n. to talk foolishly Coegwr. empty talk Coegsiared. a bonfire . a lot Coelcerth. stick. a. coxcomical Coel. trust Coelbren. n. n. vain boasting Coegyn. sauciness Coegsiarad. v.

believed Coeledigaeth. n. credulous. superstitious Coelgyfaredd. credible. n. to credit .Coeledig. apt to believe Coelgarwch. to believe. credibility. superstition Coelgrefyddol. n. belief Coelgar. a credited. a curing of disorders by charms Coeliadwy. v. a. n. credulousness Coelgrefydd. n. authentic Coelio. credibility Coeledd. a.

a. covering for the leg Coeta. ardent. a. bandy-legged Coeshir. to gather wood Coettrych. a shank Coesgam. purified . a believer. a. n. n.Coeliwr. v. a. pure. belonging to the leg Coeswisg. a creditor Coes. bare-legged Coesog. a leg. n. a. a. long-legged Coesnoeth. a grafting stock Coeth. shanked Coesol. legged.

stimulation. a memorial Cofiad. a purifier Coethol. memorable . v. a recorder. a purifier Cof. to stimulate. n. stimulating. n. memory. to purify Coethiad.Coethaidd. a secretary Cofiadwy. a remembrancer. a. n. n. record Cofel. a. n. tending to be pure Coethi. a refining Coethiedydd. refining Coethwr. n. a remembering Cofiadur. n.

to recollect Cofl. v. record Cofiedydd. an embracer Coflyfr. to fold in the arms Cofleidiwr. n. v. a bosom friend. the bosom. a court of record . the folding of the arms Coflaid. the embrace. n. what is embraced. n. n. memoir. to remember. a darling Cofleidiad. n. remembrancer Cofio. n. a memorandum book Coflys.Cofiant. an embracing Cofleidio. n. n.

n. n. to register Cofrestrwr. commemorative . n. n. to remember Coffadwriaeth. remembrance Coffadwriaethol. n. v. a memorandum Cofrestr. prompter Cofwyl. a. registrar Cofus. memorable festival Coffa. a registering Cofrestru. memorable. n. mindful Cofweinydd.Cofnod. v. a register Cofrestriad. a catalogue. n.

Coffau. n. to record Coffawr. v. remembering Coffor. n. n. n. trackling . lump Cogan. to remember. n. remembrancer Coffad. n. distaff full Cogel. bowl Cogeiliaid. cook. n. n. n. cuckoo. cup. distaff. cudgel Cogor. truncheon Cogl. club. to gorge. to quaff Cog. v. a chatter. chest. coffer Cofftio.

n. v. a nursing Coledd.Cogwrn. cherisher Coleddu. crab Coi. n. n. a peak. to cherish Colfen. branch Coliog. a. cherishing Coleddiad. a sting. prop . a stem. abough. embryo Colaeth. beard of corn. knob. n. n. having a sting Colof. n. a cherishing Coleddwr. n. n.

column Colofnaidd. pigeon. damage. hazlewood . n. sting: pivot Coll. a gut Colwydd. loss. pillar. n. n. acchoucheur Colwynyddes. n. n. midwife Colyn. n. pigeon-house Coludd. n. having pillars Colomen.Colofn. a. n. neck-bones Colwynydd. n. dove Colomendy. the bowels Coluddyn. n.

damaging. n. spilling . a. a. loss. lost. a losing. v. sapling Collfarn. condemning sentence Collfarnu. losing Collen. n. to lose. v. n. n. a losing Colledig. to injure Colledus. n. condemned Colledigaeth. perdition. to be lost Colliad. ruin Colledu. damage Collediad.Colled. to damage. n. hazel. to condemn Colli.

a top. close.Compawd. pigmy Coraidd. n. tufted. circle. compass Conglfaen. n. crib. n. dwarfish Corbed. crest Copog. a dwarf. tuft. angular. n. a jutting . n. choir Corach. spider. n. angle Copa. n. a. crested Copyn. cornered Congl. corner stone Conglog. college. a. n. a tuft Cor. corbel. corner. a.

a twisting Cordeddu. twist. a plash. cord Corden. v. rope. n. string Cordedd. tribe . n. n. n. a slight hint Corcen. buddle Corbwyo. n. n. a circle. n.Corbedwyn. to domineer Corbwyll. n. to twist Cordd. a darling Corbwll. a spruce girl Cord. a twisted state Cordeddiad. v. n.

n. a reel. rotatory Corelw. n. architect . n. a. circling. to turn. n. dance Coren. dwarf oak Corddi. n. to circulate Coreddus. to churn Corddiad. to form a dam Coreddu. metrical foot Corfinydd. a churning Cored. n. v. v. female dwarf Corfan. a wear or dam Coredu. n.Cordderw. v.

a jackdaw Corfryn. n. v. corporation Corffori. to take in the body Corffilyn. a small thing Corffolaeth. a body. n. to form into body Corfforol. n. corporeal. to body. corporeal Corffi. a. bodied. a whole Corffolaethu. v. a hillock Corff or Corph. n. to personify Corfforaeth. a personality. n.Corfran. a corpse Corffol. personal . a. v.

n. n. n. a small ship Corn. a prawn Corgi. a top of a chimney. n. n. n. n. a small pool Corlyn. n. a curdog Corhwyad.Corgeimwch. a horn. a partridge Corig. a folding Corlanu. a pen Corlaniad. n. roll . to pen Corlong. a corn. v. a little dwarf Corlan. to fold. a teal Coriar. a sheepfold. n. a top.

v. n. a rill Cornbig. a corner. a. n. angular Cornelu. n. a lapwing Cornchwiglen. an angle Cornelog. a brook. v. phlegm Cornchwigl. n. a horn-ful Cornant.Cornaid. n. to grow horny Corniad. n. a lapwing Cornel. n. a horning . a sea pike Cornboer. to make a corner Corni. n.

a crown. n. a horn. horned. v. to butt Corniog. n. v. a. regal Coronedigaeth. n. pestilential Coron. to crown Coroniad. coronation Coroni. a crowning . n. turreted Cornwyd.Cornicell. a whirl Cornio. n. a pestilence Cornwydol. a. a diadem Coronog. a reed pipe Cornig. a. having a crown. n. to horn.

n. a reed bog Corsog. a reed Corseniad. a fen Corsen. a reeding Corsenog. to boll Corsfrwyn. a bog plant. n. full of reeds Corsenu. a. n. a. n. bulrushes Corshwyad. boggy: fenny Corswig.Coronig. n. a fen duck Corslwyn. a coronet Cors. to reed. a bog. a gelder rose . a quag. n. n. n. v.

a string Corwalch. to shave the crown Corysgwr. a whirlwind Coryn. n. a cord. n. n. n. n. a rope Cordyn. an itching Coygordd. n. a sparrow-hawk Corwgl. n. n. a cord. crown of the head Corynrwy. a coracle Corwynt. a retinue . a diadem Corynu. n. n.Cort. a radiation Cos. v.

a. v. a. a punishing Cospol. n. castigatory . a chastising Cospadwy. castigatory Cospi.Cosi. to assuage itching Cosiad. to chastise. n. n. a. v. a scratching Cosp. punishment Cospedigol. a. n. n. punishable Cospedig. chastised Cospedigaeth. chastisement Cospad. to punish Cospiad.

v.Cospwr. a punisher Cost. v. morose Costogi. a chastiser. cost. charge Costio. a phial. a flaggon. to expend. a coast. to cost Costiol. n. n. n. a jar Costrelaid. n. a. a small jar Costrelu. n. sluggish. a. relating to cost Costog. a jar Costrelig. to grow surly Costrel. v. n. a jar full Costrelan. to put in a jar .

chargeable. one that puts in a jar Costus. cotton Cotymog. a little dag or tail Cotwm.Costrelwr. n. to eject Cothwr. n. ermined Cothi. n. to squirt. an ejector Cowyllu. v. a. a single cheese Cot. a dag-wool. a. n. v. to envelop . n. a scratcher Cosyn. dear Coswr. n. a short tail or crop Coten. dagged.

maneg Crachen. a crinkle. garlic . scabs. a. n. half drunk Crachfeddyg. a quack Crachlyd. claws. apt to be scabby Crachog. n. a. to form a scab Crachfeddw. the plague Cowynog. itch. v. n. a. n. a crust Crachenu. a shrink Crach. n. full of biles Crab. a scab. a. n. full of scabs Craf.Cowyn. cloves.

n. a scraping Crafu. a crust Crafiad. a clawer. to claw. to scrape Crafen. a crab fish Crafangiad. a flake. n. a scratched .Crafangiad. handful Crafangc. to use a slice. to scrape. a scraper Crafellu. a griper Crafell. v. to gripe Crafangwr. n. a griping Crafangio. n. n. n. a claw. v. n. a clawing. gripe. to scratch Crafwr.

a shell . skill Craffiad. a securing Craffiniad. keen Craffder. n. securing. n. n. piercing Craffwr. to scarify Craffu. n. scarification Craffinio. a hard crust Cragen. n. v. to ken Craffus. perceiver Crag. v. n. n. keeness.Craff. a cramp: a. sure. penetrating. to secure hold. a. a clasp.

fresh Craid. n. a relic Craith. an incrustration Cramen. a. force Craidd. heat. a token. a centre. n. a scab over a sore Crameniad. vivid: fervid. scabbing . n. crustaceous Cragenog. a rock Crair. n. the heart Craig. n.Cragenaidd. a scar. potency. n. having a shell Crai. the eye of a needle. vehemency. the heart. a. n. a cicatrice Cram. a. a crag. n. n.

to snatch Crapiog. full of wens Crap. n. n. a fritter Crangc.Cramenog. n. covered with scab Cranenu. n. grappling. n. a cancer Crangen. a grapple. a crab. a catch Crapiad. a pancake Crammwythen. snatching . a. a. v. v. a grappling Crapio. a. a wen Crangenog. n. to scab over Crammwyth. to grapple.

n. or a drying with heat Crasdant. a parching. sauciness Crasdir. aridity. acrid. pungent Crasboethi. acrid Crasair. n. a toast: a. n. n. acrid. a. n. a grappler Cras. to parch with heat Crasboethiad. a sharp note Crasder. parched ground . saucy Crasaidd. v. a. sauciness Crasboeth. what is parclied. of a parching nature.Crapiwr. n. parched.

Crasedig. a roaster Crasol. to scranch Crasiad. toasted Craseiriog. a dryer Crasyd. a. a crust . to roast Craswr. a roasting Crasiedydd. a parching. n. n. n. a. parched corn Crawen. n. malepert Crasgalaf. a. a parchet. n. parched. n. drying Crasu. to parch. v. the herb flavin Crasgnoi. parching. v.

a. crusted.Craweniad. a. a collection. pus Crawni. to collect. creating. n. plastic Creadur. v. a. a. v. to form Crawnllyd. collecting Cread. n. a creation Creadol. to become crusty Crawn. crusty Crawenol. incrustating Crawenu. n. a. incrustation Crawenog. purulent Crawnol. n. a creature .

withered Crebwyll. a. a. shrinking Crebachlyd. or shrink Crebachu. a. creation Creawd. v. a creator Crebach. creation Creawdwr. intention . fancy. formation. to shrink Crebachwr. one that shrinks Crebog. n. n. apt to contract. what is shrunk: a shrunk. n. shrunk. n. n. withered Crebachiad.Creaduriaeth. n.

screaming Crechwen. a scream. to shriek. a chirping Crecian. v.Crebwyllo. a rough. to imagine Crebwylliad. n. to chirp. the darker hen Crech. v. n. a shrill laugh Crechwenu. n. n. a shriek. v. n. n. rugged. to laugh out . to chatter Creciar. a shrieking out Crechian. v. to crash Crechol. curled Crechiad. an imagining Creciad. a.

believing. a. faith. credulous Crediniaeth. credible Credadyn. n.Cred. v. n. a. n. a believing Credadwy. crediting Credu. believing. to credit Credus. a believer Crededd. a. religion Credad. to believe. credibility Credin. a. n. belief. inducing belief . n. a creed Credol. belief. n. a belief Credo. a belief.

a suing Crefiant. religion . n. powerful Crefiad. a believer Creddiad. n. craving. n. a. v. to cry.Credwr. strong. devotion. a craving. imploring Crefu. n. creation Cref. created. a. formed Creadigaeth. a craving Crefol. n. to crave Crefydd. v. a cry. n. temperament Creddu. to dispose Creedig. a scream: a.

religiousness Crefyddu. n.Crefyddol. a bracing Creffynu. v. v. a tradesman Creffyn. a trade Crefftwr. devout. a religionist Crefft. of rough voice a . a brace. hoarse. to brace. n. n. mechanic. to act religiously Crefyddwr. a. a handy-craft. n. a clasper Creffyniad. a. n. religious Crefyddoldeb. a handy-craftsman. to plate Creg. n.

v. apt to hoarse Cregu. a hoarse voice Creglyd. an earthen vessel Cregenu. having shells Cregynol. heron Creiad. a potter Creglais. a. to make pottery Cregenydd. a. n. to gather shells Cregynog. n. a freshening . n. n. v. v. a screamer. testaceous Cregyr. n. to become hoarse Creyna.Cregen. a.

n. pervasion Creiddiol. n. scrapings Creigiaidd. a. charred furse . craggy Creigiogrwydd. rocky. n. to grow rocky Creigiog. apt to be rocky Creilwg. pervasive Creiddyn. what juts into Creifion. a. n. a. n. n. purity Creiddiad. fresness. v. rockiness Creigiol. a.Creider. rocky Creigio.

a wallower Creio. n. a calcinatory Creision. n. v. to wallow Creiniol. a reliquary Creiries. v. rolling Creiniwr. to swear by the relics Creirdy. n. n. a wallowing Creinio. n. wallowing. a jewel. a beauty Creisier. n. n. dross of anything burnt . to brisken Creirau. v. calcined matter. to freshen.Creiniad. a. a house for relics Creirfa.

to creep. a. v. n.Creisioni. to calcine Creithen. a. a pancake Crencyn. a crabbed dwarf Crepian. full of scars Creithiol. n. n. cicatrization Creithio. n. cicatrisive Cremog. to hobble Crepaniog. a scar Creithiad. v. n. v. a small crab Crepa. a cicatrice. a. creeping . to cicatrize Creithiog.

a crusted surface Crestenu. n. inflamation Crest. v. apt to incrustate Crestu. incrustation Crestog. scum. scurf Cresten. to parch. v. a. dregs. a hardening by heat Cresiad. withered Cres. being crusted over Crestol. n. n. a. n. n. to scorch . a. to gather scurf Crestiad. shrunk. to incrustate Cresu. v.Crepog.

v. cruelty Creuloni. to wax cruel Creulonrwydd. cruel Creulonaeth. n. groundsel Creuol. bloody Crew. to create Creuan. n. n. n. n. a.Creth. the cranium Creuled. n. v. purpose Creu. bloody. gory. cruelty Creulys. a. an outcry . a. disposition. drenched in gore Creulon. a shout.

extortion. a hay-hook Cribarth. n. a top Cribach. a faint cry Crewtian. a comb. rough. n. a former Crewt. n. a creator. n. n. a crying. fresh Criad. rude. a crest. n. a cry. a bawling Crib.Crewr. n. a clamour: a. to extort . raw. v. to pule Cri. v. to whine. pillage Cribddeilio. a ridged hill Cribddail. n.

a cock's comb Cribiad. n. n. n. n. a combing Cribin. v. n. an extortioner Cribell. combings Cribo. a raking Cribinio. n. a hay-rake Cribiniad. a raker Cribion. a comber. n.Cribddeiliwr. to card Cribog. crested Cribwr. n. a. to rake Cribiniwr. a carder . v. indented. to comb.

n.Cricell. a sharp ridge . creek Crimmell. v. a creaker Crif. n. n. n. a faint trace Crigyll. ravine. v. n. a crick Criglyn. n. to chirp. n. a cricket Criciedydd. a row of notches Crifellu. n. a cricket Cricellu. n. to grave Crifiad. a notching Crig. to chatter Criciad. to notch.

Crimmog. to shin Crimp. a growing brittle Crinder. n. fragile. n. v. a shin. n. brittle. to crimp Crin. niggard Crinad. a shinning. n. crepitation . what is clung Crinelliad. n. a kick on the shin Crimmogio. v. a greave Crimmogiad. a. brittleness Crinell. a crimping Crimpio. n. n. n. a sharp ridge Crimpiad.

v. n. niggardliness Crintachu.Crinellu. a notch Cripiad. to cry. n. the violet Crino. dry brushwood Crio. a niggard Crinwydd. n. a. to grow niggardly Crintachwr. v. a scratching . v. to clung Crintach. v. to clamour Crip. to wax brittle. n. to cracle Crinlys. n. n. to cling. niggardly Crintachrwydd. a scratch.

to dry Crisial. a scale. to scratch. n. to crisp. a hard crust Crisb. n. crystaline . a. crystal Crisialad. clawing Cripiwr. a scratcher Cris. a. crumbling. crystalization Crisialaidd. scratching. v. v. a crisp coating Crisbin. n. a.Cripio. to claw Cripiog. crisp Crisbinio. a. having scratches Cripiol. n. n.

to make pottery . eager Crochan. a. n. tortuous Croch. crooked. v. a christian Cristionogaeth. rough. n. a. a boiler. n. to crystalize CRIST. christianity Cristionogaidd. a. forcible. a pot-full Crochenu. christianly Croca. v. n. n.Crisialu. Christ. christianly Cristionogol. a. Messiah Cristion. a pot Crochanaid.

a skin. n. n. n. n. a scream Crochlefwr. v. a potter Crochenyddiaeth. n. a little pot Crochlais.Crochenydd. a hide Croendew. a. thick-skinned Croenog. n. n. pottery Crochenyn. to vociferate Croen. having skin . a shrill shout Crochlefain. a great shouter Crochleisio. n. a rough voice Crochlef. n.

n. n. to skin over Croeniad. cross. n. a welcome Croesawgar. a cuticle Croengyrchu. a cross. a. n. a skinning Croes. a.Croenol. n. hospitable Croesawiad. transversial . to wrinkle a skin Croeni. a crucifix: a. a welcoming Croesawl. a. v. transverse Croesaw. to skin. cutaneous Croenen. v.

n. a. a coquette. a jilt Croesffon. consonancy n. v. a cross road Croesgynghanedd. crucifixion Croeshoelio. v. hospitable Coesdroi. v. n. to cross. to contort Croesdynu. to contend Croesen. v. to put across . to welcome Croesawus. v. a cross staff Croesffordd. n. n. to crucify Croesi. alliterative Croeshoeliad.Croesawu.

n. to suspend . a jaw Crogi. a purlin Crog. n. n. a dropwort Crogell. crossness Croeslath. a place to hang meat Crogen. a gallows Crogedyf. a gill. hanging. overhanging Crogadwy. v. n.Croesiad. a crossing Croesineb. a crucifix. n. n. n. to hang. a. n. that may be hung Crogbren. a cross. a.

n. a. a hanging Croglath. n. a curtain Croglith. the mass of the cross Crogwr. n.Crogiad. bending. a springe Croglen. a hanging. n. crop or gorge of a bird Cromilaid. n. an incumbent flag. a dome. a cupola Cromglwyd. a thatch hurdle Crombill. n. n. boughed Cromen. n. n. a hangman Crom. a crop full Cromlech. a stone of . the craw. n.

to board. a globule. circular Cronbleth. a roof hurdle Croni. n. a dam Cronglwyl. a. n. v. n. a receptacle. a damming . v. globular Cronellu. a bobbin Cronnel. a globe. n. to dam Croniad.covenant Cron. round. a. a. to glomerate Cronen. a globe Cronellog. a sphere Cronfa. n.

Cropa. a creeper Crotawg. brisk. n. n. or a craw Cropiad. a. round Croten. a creeping Cropian. a womb Crothawg. n. n. n. v. to swell Croyw. plump. to crawl Cropiedydd. a bulge. a crop. a bulge. clear. a bansticle Crothi. fresh . a little plump girl Croth. to bulge. to creep. big-bellied Crothell. a. n. gibbous. v.

n. to freshen. a. a cover. freshness Croywi. v. having heaps Crugdardd. to swell Crugog. a tump Crugo.Croywder. a case Crug. to imposthumate Crugiad. a heap. a hollow rotundity Crub. a heaping up . a pustule Crugdarddu. v. a swelling out Crud. n. v. n. to brisk Cru. n. n. n. n. to heap.

n. to pile. n. a round hunch Crwbach. a bucket. n. bent Crwcau. full of tumps Crwb. a small heap Crygynu. v. bowed. n. a. to bow.Crugyll. a pail Crwca. n. a round squat . to heap Crygynog. v. n. crooked. a. a place of tumps Crugyn. a hook. to curve Crwcwd. n. a crook Crwban. a tortoise Crwc.

a. a bulge. a trunk. a belly. concave Crwmach. wandering Crwydredigaeth. honeycomb Crwydr. a little dumpy one Crwth. round. vagrancy . n. n. a. bending. n. n. a wanderer Crwydrol. circular Crwt. a wandering Crwydrai. a. a.Crwm. a scum. n. a violin Crwybr. a crust. convexity Crwn. n. a. a dumpy one Crwtyn.

a hint. n. a hinting Crybwyllo. n. v. to crinkle Crycydu. v. a wrinkle. n. to squat down Crych. n. the skinner Crybwyll. the gentian Crwynwr. a vagabond Crwynllys. wrinkled. to intimate Crybychawl.Crwydriad. v. a. rippling . an idea Crybwylliad. crinkling Crybychiad. a crinkling Crybychu. a ripple. n. a. n. n.

a frisk Crychneidio. to skip Crychni. n. curliness Crychias. a caper Crychlamiad. a skip. n. n. n. n. n. curliness . n. n. roughness Crychiad. a capering Crychnaid.Crychedd. n. crepature. a broken voice Crychlam. a shake in music Crychiant. a wrinkling. a rough boiling Crychlais. v.

n. frizzly. a. to quake Crydiol. to tremble. to shudder Crydus. shivering. n. to ruffle. to keep shivering Crydio. a heron. v. haired Crychu. trembling Crydwst. crane Cryd. to shiver. a shivering fit . n. to ripple Crychydd. a ruffler. a. v. shivering. v. a fever Crydiad. a. n. a quake. quaking Crydu. a shivering Crydian. v.Crychrawn.

strength. might Cryfhad. mighty Cryfder. shoemaking Cryddu. a fit of hoarseness . n.Crydd. v. strong. harsh. n. n. compact. a. hoarse Crygeidwen. n. strengthening Cryg. a strengthening Cryfhau. v. n. the galaxy Crygen. to strengthen Cryfhaus. a shoemaker Cryddiaeth. n. hoarseness: a. rough. to stretch round Cryf. a. n.

hoarseness Crygiad. a. falcation . a fit of hoarseness Crymain. n. cramberries Cryglyd. a making hoarse Cryglus. n. hoarseness Crygyn. a reaping hook Crymaniad. n. flexile Crymaint. a flexion Crymai. n. n. n. n. a. a puttock Cryman. apt to be hoarse Crygni.Crygi. n. n. flexuous.

reaper Crymdwyn. a quake: a. n. a rounding . a crochet Crymol. a.Crymanu. n. a tumulous Crymedd. a curve Crymanwr. v. v. a shake. n. a bend. n. to use a sickle Crymder. n. to bow. middling Crynaad. to curve Cryn. n. deflexure Crymfach. quaking. curving Crymu. shaking. bowing. n.

a. to conglomerate Crynder. v. n. n.Crynach. compact. a ten bushel measure Cryno. to shudder Crynau. a. a shiver. n. trim. a shivering fit Crynfaen. n. a pebble Cryniad. v. rotundity Crynedigaeth. a shudder Crynachol. tremulation Crynfa. tidy . a trembling Cryniog. n. n. shuddering Crynachu. n.

a trembler. a making tidy Crynoawl. bulbous roots Crynyn. n. n. trembling Crynswth. v. to collect together Crynol. to quake Crynwr. a globule . to conglomerate Crynu. compactness Crynoi. a summary. a whole Crynsypio. a. n. a mass. a. v. n. to tremble. n.Crynoad. n. gathering together Crynodeb. a quaker Crynwraidd. v. shaking.

a. to swell out Crythyn. gibbous. n. bulky Crythor. n. a shirt bosom Crytiad. a slice. velocity. haste. approximation. a plumping Crythog. n. a bishop's confirmition Cryslain. a kit or small fiddle Cryw. v. a slicer Cu.Crys. a shirt Crysbais. a. a. n. a waistcoat Crysfad. amiable. n. n. beloved . n. n. a fiddler Crythu. a small pox.

amity Cudyll. a hide . frowning. a frowning Cochio. n. to knit the brow Cuchiog.Cuch. a. flight Cudeb. a kestril. a lock. a falcon Cudyn. affection. n. n. as of hair Cudynog. n. n. a knit of the brow Cuchiad. a. a. having flowing locks Cudd. celerity. frowning Cud. angry Cuchiol. n. v. a gloom. n.

v. a cubit Cul. a. concealed Cuddiedigaeth. concealing Cuedd. to conceal Cuddiol. narrow. n. a concealing Cuddiedig. narrowness. hiding. n. . a hiding place Cuddiad. hidden. affectionate. n. n. a wood pigeon Cuddfa. n. half a yard. to render loving Cufydd. loving Cueddu. n.Cuddan. the lean: a. v. n. to hide. a. concealment Cuddio.

leaness Cun. a chief Cunnellt. n. narrowness. a milk pail Cunnogaid. narrowness Culiad. to narrow Culder. weapons of war Cunnog. v. attractive. a leader. n.strait. n. a pail-full . a chief: a. a phalanx Cuniad. lovely Cunell. a narrowing Culni. a leader. n. n. lean Culhau. n. n. n. n.

a beating. n. v. a. a. vexing Curioldeb. n. piningness Curo. a throb Curiad. beaten. to vex Curiol. v. a piggin Cuol. n. a throb. loving. n. knocked Curfa. pining.Cunogi. to beat. affectionate Cur. care Curedig. a beat. a vexing Curio. a pining. to throb . v. to pine. a. n. to put in a pail Cunnogyn.

Curwlaw. or stye Cuwch. n. n. a kisser Cut. n. a sparrow hawk Cus. a heavy rain Curyll. a woor. a salute Cusaniad. a lover Cw. shed. whence . lettuce. ad. n. n. v. v. wherefrom. to salute Cusanwr. a kissing Cusanu. n. to kiss. knit of the brow Cuwr. a kiss. concavity. a hovel. n. n.

a concavity. n. n. a cote Cwbl. v. n. to finish Cwbledd. strife. n.Cwb. finisher Cwcwll. to fulfill. n. n. a hood. an injection or throw: n. quarrel Cweryliad. n. a whole. a cowl Cwch. entireness Cwblhawr. n. a hive Cwd. fulfilling Cwblhau. n. n. a total Cwblhad. a bag or pouch Cweryl. a boat. a quarelling .

v. waving. an apartment . a knot. to quarrel Cwestiwn. n. panting Cwhwfanu. a knuckle Cwhwfan. a waving. n. n. a. to wave: to pant Cwl. a cowl Cwg. a box for raising coals Cwla. languid Cwlas. a rise. a knob Cwgyn. faulting.Cwerylu. a flagging. a. a question Cwfl. n. a fault. v. n. n. n. a jet. a hood.

a bludgeon Cwliaw. a knot. n. n. n. compassing Cwmpasu. n. a rump Cwmarch. a hollow. to make faulty Cwlwm. n. n. a kive. a. a dingle Cwman. a deep dingle Cwmwd. a coulter Cwm. a compass Cwmpasol. n. v.Cwlbren. n. v. a tie Cwlltr. a wapentake Cwmpas. to compass .

a circle. a cloud Cwn. a coupling. v. a limit.Cwmwl. a squating . a cup. to arise. n. a. n. to support Cwpan. elevating Cwningen. n. n. n. a skin Crwcwd. a corner. n. n. a couple Cwr. rising. dogs Cwnawl. a bowl Cwpanaid. a summit Cwn. a cup-full Cwpl. n. a top. a rabbit Cwnu. n. a stooping.

a. n. a pile Cwrnaid. strong beer Cwrwgl. n. n. causing sleep Cwt. a coot . a plover. ale. to shorten. a court Cwrw. a. sleep Cwsgbar. a boat Cwsg. a roundness.Cwrn. short. a cot. n. a coracle. a skirt Cwta. n. a mound. to curtail Cwtiad. a curveting Cwrt. v. n. abrupt Cwtau. a spire. a rump. a stye. n. n.

n. n. n. a short squab Cwtogi. a plover Cwtysyn. the rectum Cwyd. to shorten. bob-tailed. n. a lot. a curtailing Cwtws. a scut Cwtyn. an agitation . n. a stir. a. n. a ticket Cwthr. n. a coot. a scut Cwtoges. squabby. a lot. to curtail Cwtogiad. n. a squab. v.Cwtiar. a bob-tail. n. a water rail Cwtog.

lamentation. a. to bewail . to complain Cwynofain. n. n. v. a fall. to complain Cwynfanus. n. v. n. a tumble Cwympiad. a falling Cwympo. plant. n. n. v. a complaining Cwyno. complaint Cwynfan. v. to cast down Cwympol. a. complaining Cwyniad.Cwymp. falling. to fall. declining Cympwr. one that falls Cwyn.

n. gum Cwyreli. a. a supper Cwynosa. v. a cake of wax Cwyriad. of waxy quality . wax. n. to cover with wax Cwyros. n. a waxing Cwyro. a. a complainer Cwyr. n. complaining Cwynos. cerat. n. salve Cwyren. v. to eat supper Cwynwr.Cwynofaint. a wailing Cwynol. n. n.

n. a cornel tree Cwys. n. n. a small furrow Cwyso. n. a. to mix Cyboliad. holding. a gusset Cwysiad. to blend.Cwyrol. a. n. v. a gore. grasping Cyboli. prefix used to denote a mutual act or effect Cybol. a furrow Cwysed. a. n. furrowing Cy. a furrowing Cwysig. to furrow Cwysol. a blending . v.

a miser. greedy Cybydd-dod. n. a. n. cowled Cycyllu. a coveting Cybyddiaeth. n. to wear a hood Cychaid.Cybolwr. n. a female miser Cybyddiad. n. avarice Cybyddes. coveting. a boat-full. n. to act miserly Cycyllog. n. a hive-full . a. hooded. a mingler Cybydd. covetousness Cybyddu. v. v. a niggard Cybyddol.

to cover. a conspirator Cydfradwriaeth. combination Cydfwyta. boat-like. a concavity Cychiad. to eat together Cychwyfan. n. n. n. n. hive-like Cychedd. to conspire Cydfradwr.Cychawl. a move . v. a. v. stir. a covering. a conspiracy Cydfwriad. v. n. to rock Cychwyn. to hive Cydfradu. a hiving Cychu. to hover. v. n.

used as a prefix to denote a mutual act Cyd. setting off n. a. united. a junction. a small bag Cydbechu. n. forasmuch. since Cydaddoli. n. common: ad. whilst. n.Cychwyniad. a commencement. a bag-full Cydair. joint. v. to worship together Cydaid. unanimous Cydan. as long as: conj. v. a. a coupling. a Cyd. to sin together Cydbell. equidistant . a.

n. n. v. n.Cydblaid. to equipoise Cyd-ddwyn. n. co-extention . a. to concur Cyd-ddyoddef. agnomination Cydestyniad. to exalt together Cydeffeithiad. n. a confederate Cydbwys. of equal weight Cydbwyso. v. connutrition Cydenw. v. namesake Cydenwad. to concur Cyd-dynu. to endure together Cyd-ddyrchafu. v.

to inherit jointly Cydetifeddwr. plot Cydfynediad. n. a co-heir Cydetifeddu. a convention Cydfaethiad. n. n. concord. n. conspiracy.Cydetifedd. concord. to equilibrate Cydfloedd. co-existence. v. conclamation Cydfod. n. n. n. concomitancy . a joint inheritor Cydfa. agreemen Cydfrad. n. n. v. connutrition Cydfantoli. or agreement Cydfodd.

n. to sing in concert Cydgar. n. a correlative Cydgarenydd. a conformation Cydffurfio. n. v. a competition Cydgam. dalliance. consanguinity Cydgerdd. a confluence Cydffurfiad. n. a symphony Cydgerddediad. alligation . n. n. n.Cydffrydiad. n. to conform Cydgais. v. delay Cydganu. n. concomitancy Cydglymiad.

to consubstantiate Cydgwyniad. coincidency Cydgyfartaledd. to occupy together Cydgyfaneddwr. carnal copulation Cydgor. v. n. n. to congratulate Cydgyfarfod. n.Cydgnawd. co-equalty Cydgyfathrach. consociation . condolence Cydgyfaneddu. n. v. v. v. n. a joint occupier Cydgyfarch. n. to concorporate Cydgorffori. united choir Cydgorffoli.

to bite. a coupling. a joining. convolution Cydgyrchu. to assemble together Cydgyrhaeddiad. a laying hold Cydiaith. n. a. to couple. n. to join. v. n. a biting. co-existension Cydhanfod. co-existence Cydiad. n. conjugation Cydieuo. v. to intercomunicate Cydgylchiad. v. of one language Cydiaw. to take hold Cydieuad. v. to yoke together .Cydgyfranogi.

n. mutual advantage Cydlif. to congratulate Cydlef. v. a cohesion Cydnabod. recognition Cydnabyddiaeth. expert a. v. consonance Cydlawenhau. aquainted together.Cydlais. to speak together Cydles. n. n. a joint shout Cydlefaru. n. n. . n. aquaintance Cydnabyddus. n. a conflux Cydlyniad. aquaintance.

a. n. v. a contemporary Cydoes. connatural Cydnerth. coevous Cydoesi. to contemporise Cydofal. a joint leap Cydnaws. n. sympathy Cydoed. n. equipollence Cydnesu. n.Cydnad. coeval. n. to approach mutually Cydnewid. a. a mutual care . to interchange Cydoddef. conclamation Cydnaid. v. n.

n. to give mutually . v. a. a. v. mutual want Cydraith. complete. n. to share mutually Cydranwr. n. concurrence Cydred. a joint sharer Cydrawd. concurrent Cydroddi. whole Cydolrwydd. n. of equal degree Cydraid. a joint share Cydranu. continuity Cydradd. n. a. n.Cydol. mutual rule Cydran.

a consonant Cydseinio. n. v. n. homogeneity Cydsain. v. conjunction . n. confabulation Cydsisial. consubstantiation Cydsylltiad. n. mutual liberty Cydryw. homogeneous hermaphrodite: a Cydrywiaeth.Cydrwymo. to bind together Cydryddid. n. to agree in sound Cydsiarad. mutual offence Cydsylweddiad. n. v. n. to whisper together Cydsoriant.

n. union Cyduniad. n. a yoke fellow Cydweddu. conclamation Cydwas. n. to pouch Cydundeb.Cydsyniad. unity. a. to accord . a fellow servant Cydwe. n. to the same blood Cydwaeddiad. v. v. to consent Cydu. n. a contexture Cydwedd. n. unanimity Cydsynio. to bag. v. a consenting Cydwaed. n.

Cydweinidog. n. n. a consociate Cydwerth. n. conscientious Cydwybodolrwydd. v. conscientiousness Cydwynebiad. a fellow labourer Cydweithredu. n. n. v. to interweave Cydwybod. a fellow servant Cydweitho. a. to co-operate Cydweithiwr. n. an equivalent Cydweu. confrontation . to co-operate Cydwelydd. v. conscience Cydwybodol. n.

to bear mutually . n. convocation Cydyfed. n. company Cydymdeithasu. a companion. to Cydymdeimlad. n. mutual sympathy Cydymdeithas. mutually to asscociate Cydymdrafodi.Cydwysiad. n. to drink together Cydymattal. to strive mutually Cydymddiried. v. to abstain mutually Cydymaith. mutual trust Cydymddwyn. v. accompany n. v. v.

to consociate Cydymoddef. mutual pursuit Cydymliw. v. n. n. enquire mutually Cydymlid. v. competition Cydymgilio. mutual reproach Cydymaith. to yield mutually . n.Cydymgais. n. v. to bear mutually Cydymranu. companion Cydymeithasu. concurrence Cydymholi. to recede mutually Cydymgyrch. n. v. v. to secede together Cydymrodd.

to confess . v. v. mutual union Cydymweddu. v.Cydymroi. to render meet Cyfaddef. to drive together Cyf. to resign mutually Cydymryson. v. a little bag Cydyru. meet Cyfaddasu. n. to conform mutually Cydyn. with foal Cyfaddas. denoting a mutual act or effect Cyfab. a. n. a. n. a. prefix of general use. mutual strife Cydyrauniad. v. convenient.

v. entire. n. v. a. a friend Cyfammod. to make opportune Cyfan. a. confession Cyfagos. to conform Cyfaill. whole. n. total . a. conformity Cyfagweddu.Cyfaddefiad. mean time Cyfamseru. to covenant Cyfamser. n. v. n. covenant Cyfammodi. contiguous Cyfagu. near. to nurse together Cyfagwedd.

domestic Cyfanneddiad. n. to inhabit place: adj. inhabitation Cyfanneddle. a. integral Cyfander.Cyfanol. n. a. n. habitation Cyfanneddol. web-footed Cyfanedd. entire. entireness Cyfandroed. n. a. n. inhabited inhabited. a making whole Cyfannedd. . n. habitable Cyfaneddu. integrality Cyfaniad. v.

n. n. to make whole Cyfanwerth. compositive Cyfansoddwr. composer Cyfanu. v. wholesale Cyfar. n. to arrange the letters Cyfansoddiad. v. inhabitant Cyfanrif. facing. n. n. entireness Cyfansawdd. n. joint ploughing. n. a composite Cyfansoddi. total number Cyfanrwydd. a.Cyfaneddwr. to compose. . composition Cyfansoddol. a front.

a survey Cyfaredd. n. n. to greet. an assembly. a greeting Cyfarchol. n. greeting: v. n. v. complimentary Cyfarchwel. v. n. congratulatory Cafarchiad. reproach Cyfarchwr.acre Cyfarch. congratulator Cyfarchwyl. n. a. a charm Cyfareddu. address. a meeting . to cure by charm Cyfarfod. to salute Cyfarchedigol.

v. a yelp: v. proportional Cyfartalai. n. to plough together . n. n. n.Cyfartal. a baiting with dogs. poportionateness Cyfartaliad. junction of hills Cyfarthiad. to bark. a barking. n. to yelp Cyfarthiad. n. a barking Cyfaru. to proportonate Cyfarth. a barking Cyfarthfa. v. n. a standard Cyfartaledd. n. an equation Cyfartalu. a.

correspondence Cyfattebol. direction Cyfarwyddo. n. directing Cyfarwyddwr. director Cyfarwyddyd. a corresponding Cyfattebiaeth. skilful Cyfarwyddiad.Cyfarwydd. n. n. to correspond Cyfattebiad. n. a wizard: a. a. n. n. to comfort Cyfatteb. v. guideing. corresponding . experience Cyfarwynebu. to direct Cyfarwyddol. v. v. v.

to uphold jointly Cyfathrach. n. v. to gestate Cyfebrwydd. n. going with foal Cyfebriad. big with foal Cyfebr. a. v. affinity. v. n. make whole Cyfddydd. kind Cyfathrachu. gestation Cyfebru. to join in matrimony Cyfhau. foal in embryo .Cyfategu. to join alliance. v. v. the day-spring Cyfebol. n.

n. a wanderer Cyfeilw. devious. of the same colour Cyfeillgar. n. n. a. a banquet. n. joint loan Cyfedliw. sociable . n. mutual reproach Cyfeddach. n. to deviate Cyfeiliornus. erring Cyfeiliornwr. a festivity Cyfeiliorn. a. deviation Cyfeiliornad. v. n.Cyfechni. joint security Cyfechwyn. a. a deviating Cyfeiliorni. friendly.

to associate Cyfeillach. note of referenee Cyfeiryd. n. n. v. sociableness Cyfeilachu. to direct. n. to direct. v. to associate Cyfeiriad. a mutual want Cyfeisteddiad. a.Cyfeillgarwch. leading Cyfeirnod. direction Cyfeirio. n. directing. a jointly sitting . to make towards Cyfeiriol. friendship Cyfeilio. v. n. v. to guide. to lead Cyfeisiau.

to contrast. to nurse together Cyfelin. contraposition Cyferbynied. to give a surname Cyfer. n. n. a. v. a cubit. n. n. a cubit length Cyfenw. opposite.Cyfeithrin. a measure of 18 inches Cyfelinaid. v. opposite situation Cyferbyn. to counteract Cyferbynu. v. fronting Cyferbyniad. n. v. to counteract . a surname Cyfenwi. to set in opposition.

v. a concussion Cyferlyn. n. v. opposite place Cyfhogi. n. of the same language . n. etymological Cyfiaith. vernacular speech: a. contraster Cyfergyd. sanctification Cyferwenu. to flatter Cyferyd. a. n. n. etymologist Cyfiachyddol. v. n.Cyferbynwr. to sharpen together Cyfiach. etymology Cyfiachydd. n. to pursue together Cyferthiad.

to conjugate . v. justness Cyfiawnhad. to make equable Cyfiawn. righteous Cyfiawnder. n. n. a. n. equity Cyfiawnedd. n. justification Cyfiawnhau. to justify Cyfiawniad. v. n. justice.Cyfiaw. a translator Cyfieuo. v. translation Cyfieithu. just. n. a rectifying Cyfieithiad. v. to translate Cyfleithydd.

a confection a mixture Cyflafan. u. v. v. a. a massacre Cyflafanu. a parley Cyflafaru. restricted Cyfladd.Cyflng. to parley. to coincide. n. mutually speaking Cyflafaredd. to murder Cyflafar. regular Cyflanw. n. distressed. a. n. a complement . n. to match Cyflaeth. to confer Cyflaid. v. the arms full Cyflam. a.

place Cyfleaad. to co-extend Cyflef. a. n. n. a. a firing. complete. completeness Cyflawni.Cyflawn. v. opportunity. n. n. a cannon Cyflegriad. a gun. v. n. to fulfil Cyfle. of united voice Cyflegr. to collocate Cyfled. full Cyflawnder. a gun . a. to complete. v. collocation Cyfleau. of equal breadth Cyfledu.

n. a. suitable Cyfleusdra.Cyflegru. to tint alike Cyflo. v. to fulfil. mutual benifit Cyfleu. convenience Cyflewyrch. n. to collocate. a repletion Cyflenwi. to fire a gun Cyflenwad. to replenish Cyfles. to deposit Cyfleus. equable light Cyflino. n. convenient. big with calf . v. a. to contort Cyfliwio. n. v. v. v.

that is hired Cyflogi.Cyfloca. n. to take hire Cyflochi. n. v. v. a. v. to hire. conformation Cyfluniaeth. n. wages Cyflogedig. a. of the same form Cyflunedd. a hiring Cyflogwas. hired servant Cyflun. to harbour equally Coflog. n. equiformity Cyfluniad. n. to bind Cyflogiad. n. salary. ratio of food .

a. nimble. quickness Cyflymiad. keen Cyflymder. to model. to construct Cyflwngc. to dedicate. v. n. presentation Cyflwyno. v. an abstinence Cyflwng. to address. to present Cyflym. disposition. n. swallowing up Cyflwr. n. property Cyflwyniad.Cyflunio. state. to send. temper. to configure. a. condition. n. acceleration . to organize. n.

a. n. firmness Cyfnerthedigion. restoratives . cohesion Cyflys. v. to betrothe Cyfnerth. mutually adhering Cyflyniad. of the same quality Cyfneithio. support.Cyflymu. to accelerate Cyflyn. a third cousin Cyfnaid. courtly. courtlike Cyfnai. of mutual loan Cyfnaith. n. pledge Cyfnaws. n. a common nature. n. n. n. a. a. v.

a next of kin Cyfnesau. contiguity Cyfnesafiad. approximation Cyfnesu. n. to approximate Cyfnesiad. n. nearest in place Cyfnesafedd. n. commerce. to strengthen Cyfnesaf. n. v.Cyfnerthedd. n. next. barter . n. to approxiate Cyfnewid. confirmation Cyfnerthu. v. v. steadiness Cyfnerthiad. compactness Cyfnerthi. n.

alteration Cyfnewidiaeth. n. commutability Cyfnewidiwr. n.Cyfnewid. an even number Cyfnither. n. season . n. exchange Cyfnewidio. n. v. a female cousin Cyfnod. v. a chapman Cyfnifer. a. n. changeable Cyfnewidioldeb. to exchange Cyfnewidiad. alternate Cyfnewidiol. n. to commutate Cyfnewidiog. a.

v. arise. to twine together Cyfochr. commentator Cyfnos. a. get up Cyfodi. a paralellism Cyfochrog. n. n. to rise. connotation Cyfnodiedydd. parallel Cyfochredd. a. evening twilight Cyfnosi. n. n. to become night Cyfnyddu. periodical Cyfnodiad. n. to get up . a.Cyfnodol. v. v. a tarrying: v. collaterral Cyfod.

a. n. n. coeval Cyfoedydd. rich Cyfoethogi. to vomit. coetaneous. opulent. n. wealth Cyfoethog. v. to contemporise Cyfoeth. coetaneous. v. a contemporary Cyfoen. to grow rich Cyfog. to cast up . a vomit. a. v. a rising up Cyfoed. opulence.Cyfodiad. n. a. to enrich. coeval Cyfoesi. an emetic Cyfogi. a. big with lamb Cyfoes.

a confine. n. a vomiting Cyfoglyn. of even angles Cyfor. n. n. to fill up Cyfosod. n. v. an emetic Cyfogwydd. n. a right angle: a. a synthesis . a border: a. convergency Cyfoli. to praise together Cyfoll. v.Cyfogiad. even with the edge Cyforio. integral. to place together Cyfosodiad. complete Cyfongl. a. v. n.

mutual right. n. n. a participle Cyfrandal. participant Cyfranogi. possession competency. an instalment Cyfranedigol. n. n. a conspiracy Cyfraid. share. a. to participate . contributive Cyfraniad. n. a. portion. judicial process Cyfran. v. rate Cyfranai.Cyfrad. contribution Cyfranog. needful Cyfraith. n. law.

legal. to conlribute. equivalence. to go to law Cyfreithiol. to impart. a. to meet together Cyfrben. value Cyfreidiol. n. a. to come in contact. complete. quarrelsome Cyfreithiad. n. perfect Cyfrdal. a participating Cyfranu. lawful . necessary Cyfreithgar. v. a. litigious.Cyfranol. v. v. a. litigation Cyfreithio. to partake Cyfrangu. to litigate.

a litigant Cyfreithlon. being lost Cyfrif. legality Cyfreithloni. account. perdition. n. a. to interweave Cyfrgoll. n. lawful Cyfreithlondeb. to reckon . loss Cyfrgolli. n. mutually sharing Cyfres. a contecture Cyfrestru.Cyfreithiwr. to count. a. v. n. v. to lose utterly Cyfrgolledig. n. v. a. to legalize Cyfrenin. a lawyer. reckoning: v. attorney.

v. being reckoned or esteemed Cyfrifiad. v. a. a secret Cyfrinachu. n.Cyfrifadwy. to talk secrets Cyfriniad. accounted. a. n. reputed Cyfrin. a. a. privy. to mysterize Cyfriniol. a mystery Cyfrinio. a. n. a making mystic Cyfriniaeth. mysterious . n. a counting Cyfrifol. accountable Cyfrifedig. conscious Cyfrinach.

between Cyfrwy. a conjunction state: a. n. concurrent combined. n. Cyfrwng. a. v. twisted together Cyfrodeddiad. a twining Cyfrodeddu.Cyfrodedd. a. confrication Cyfrwch. to twine together Cyfrodol. expeditious . an interval: prep. n. contribution Cyfrugliad. n. n. concurrent Cyfroddiad. n. n. a saddle Cyfrwydd.

n. a mediator. a mediating Cyfryngu. v. v. a bracer Cyfrwyo. an umpire . n. an intercessor. a. n. cunning. n. craftiness Cyfryngol. n.Cyfrwymiad. to saddle Cyfrwys. mediation Cyfryngiad. intermediate Cyfryngdod. construction Cyfrwymo. subtle Crfrwysdra. a. to intercede Cyfryngwr. n. v. to bind together Cyfrwymyn.

narrowness. an intervention Cyfyl. a. v. an according Cyfuwch. v. contigulty: a. n. n. to resemble Cyfwng. of equal height Cyfwasgu. n.Cyfryw. to compress Cyfweddu. straitness . homogeneous. like Cyfuno. a. n. to accord. concord Cyfuniad. v. n. strait. a. to unite Cyfundeb. close Cyfyngder. nigh Cyfyng. narrow.

Cyfyngiad. to confect Cyffelyb. like Cyffelybiad. confection Cyffawd. a. v. second cousin Cyfystyr. to narrow. n. n. n. v. n. a stem. n. comparison . a stock. a block Cyffaith. n. mutual pleasure Cyffeithiad. a stump. a confecting Cyffeithio. a narrowing Cyfyngu. synonymous Cyff. n. likeness: a. to close Cyfyrder. n.

to benumb Cyffin. a confession Cyffesiad. to compare Cyfferi. to make a simile Cyffelybu. n. n. n. v. a confessing Cyffesu. a becoming stiff Cyffiaw. pharmacoea Cyffes. to confess. n. confects. v. a limit . a confine. n. to own Cyffiad.Cyffelybiaeth. similitude Cyffelybiaethu. nostrums Cyfferiaeth. n. v. v. n.

n. n. common. universal. to comprehend: a.Cyffinid. a. n. mixture Cyffred. impartial . comprehension. v. n. a spider Cyffinio. n. whole Cyffrediad. to bind Cyffoden. universal. pervasion. n. a whole: v. jointly prospering Cyffrawd. n. comprehension Cyffredin. a. a concubine Cyffodiad. an abutment Cyffiniden. an impulse Cyffre.

a. n. communication Cyffro. to meet. agitation. to move Cyffwrdd. n. agitation Cyffroi. to generalize Cyffreuad. n. a moving or agitating Cyffroawl. to touch . generality Cyffredinol. stir Cyffroad. n. moving Cyffroedigaeth.Cyffrediniaeth. a concussing. motion. to concuss. v. concussion. universal Cyffredinoli. a. n. impulsive. v. v.

of equal length . a woodcock Cyffyr. impeaching Cyhyd. n. v. to impeach Cyhuddol. substance. matter Cyhoedd. impeachment Cyhuddo.Cyffyrddiad. n. so long. accusation Cyhaddiad. publication Cyhudded. n. public. n. n. a. n. v. notorious Cyhoeddi. to publish Cyhoeddiad. a. contact. touch Cyffylog.

musculous Cyhyredd. n. brawniness Cyhyryn. muscularity Cyhyrwch. n. the equator Cyhydeddu. n. co-extension. n. n. co-extension Cyhydiaeth.Cyhydedd. n. mutual strife Cyhyr. to co-extend Cyhydiad. n. a piece of flesh . n. equation. v. a paroiomoion Cyhydreg. mutual system Cyhyrawg. a muscle Cyhyraeth. a.

n. n. v. zone. v. a round. about. surrounding circular.Cyl. a hoop: prep. conciliatory Cylch. a kiln Cylafaredd. n. conciliation Cylafareddu. a. to conciliate Cylafareddus. to circumvolve Cylchedd. hooped Cylchol. periodical. round Cylchog. circuit. a circle. n. circled. Cylchdroi. concavity. n. circumference Cylchedlen. a. a curtain .

a. circumfluency Cylchrediad. a surrounding . a. cylchrediad n. n. a circle. n. a circlet Cylchlifiant. n. Cylchu. to hoop Cylchwy. a shield Cyglchwyl. circumambiency. n. v. an aniversary Cylchynawl. ring streaked Cylchig. circuit. circling Cylchyniad. compass Cylchfrith. to encircle.Cylchen. n. n.

n. n. n. a stag in season Cyllell. a cutter. a wasp Cylmu. gnats. earth-nuts Cylla. v. wasps Cylionen. a maw.Cylchynu. a fly. a knife Cyllellu. n. grief Cyllaig. n. flies. Cylymu. v. n. v. sorrow. cutter. to tie Cylor. to encircle Cylion. stomach Cyllaeth. n. chopper . to cut with a knife Cyllen. n.

a. a. n. plougshare Cyllu. sociableness Cymdeithasu. to associate . n. tax Cyllido. n. to pay a tax Cyllidydd. n. revenue. sociable Cymdeithasiad. v. sociable Cymdeithasrwydd.Cyllid. association Cymdeithasol. tax-gatherer Cylltawr. n. v. n. a society Cymdeithasgar. to make a parting Cymdeithas. v.

n. comparer . a. partner Cymhares. n. n. n. consociation Cymdeithiogi. a partner Cymhariad. v. to associate Cymdeithio. v. n. to compare Cymharwr. coupled Cymharu. to pair. a companion Cymhar. v. to consociate Cymdeithydd. n. paired.Cymdeithiad. comparison Cymharol. n. comparing Cymhariaeth.

n. tottering Cymherchen. n. adornment Cymhenu. eloquent. a. to compel. n. n. v. to offer Cymhellai. compulsion Cymhen. n. n. to instigate.Cymheri. to set off Cymhercyn. compulsion: v. pertubation Cymhell. pert Cymhendod. a. a. n. jointly owned Cymherfedd. eloquence Cymheniad. centre . spur Cymhelliad.

v. n. to complicate . a. n. a. v. complication Cymhlygu. commixion Cymhlitho. to blend Cymhlyg. a. intertexture Cymhlethu. v. the wind pipe and liver. n. complex Cymhlygiad. to interweave Cymhlith. blended together Cymhlithiad. n.Cymhibau. a hemhorrhage Cymhleth. twisted together Cymhlethiad.

of equal bigness. as much Cymmal. succouring Cymhraff.Cymhorth. convenient Cynhwyso. a succouring Cymhorthol. n. v. to assist. aid: v. n. n. suitable. adjustment Cymmaint. assistance. n. quantity or number. a. a. v. to aid Cymhorthfa. proper. a. of equal thickness Cymhwys. to adapt Cymhwysiad. a joint: articulation of limbs . of equal weight. to seek aid Cymhorthiad. a.

an assortment Cymmathu. n. v. knotty Cymmalu. n. n. perfect Cymmanfa. complacent Cymmed. a. compliment . n. n. an assembly Cymmathiad. n. a jointing Cymmalog. to assort Cymmaws. jointed. a. complete. v. a hedge stile Cymmedliw.Cymmaliad. rheumatism Cymman. a. to form joints Cymmalwst.

acceptable . n. moderation Cymmedroli. equal bulk Cymmer.Cymmedr. n. n. n. a confluence Cymmeradwy. proportion Cymmedredd. proportionateness Cymmedriad. n. to proportion Cymmedrolwr. a. n. n. proportionality Cymmedroldeb. moderate Cymmedrolaeth. moderator Cymmeintioli. n. proportioning Cymmedrol. a. v. proportionable.

proper Cymmesuriad. to proportion. n. commensuration Cymmesuro. qualified Cymmeradwyo. v.Cymmeradwyad. suitable. v. to make acceptable or suitable Cymmeradwyoldeb. a. to render meet or proper . v. acceptation Cymmerwi. to take Cymmesur. acceptation Cymmeradwyedig. v. to accept. a. acceptableness Cymmeriad. n. to concoct Cymmeryd. n.

n. v. v. commensurate Cymmod. to appease Cymmrwd. peace Cymmodi. mortar. n. n. n.Cymmesurol. v. Welsh Cymraes. concord. plaster Cymmrydu. conciliation Cymmodol. reconciling Cymmodroddi. to reconcile Cymmodiad. n. a. a. a. to plaster Cymmrys. altogether hasty Cymraeg. Welsh woman .

n. Welshified Cymreigeiddio. Wallicism Cymreigiaidd. a. to become Welshified Cymreigio. v. a. a Welsh critic Cymro. n. relating to Wales Cymru. to Wallicise Cymreigiol.Cymreigiad. n. n. a Wallicising Cymreigiaeth. Wales. v. a. to close together . n. Welshman Cymroaidd. v. Welshified Cymreigydd. Cambria Cymu.

neighbour . n. v. a communion Cymuno. to act kindly Cymydog. n. a township Cymwedd. a communion Cymunwr. communicant Cymwd. Cymwynasu. n.Cymun. n. kindness Cymwynasgar. good a. n. natured. courteous. connection Cymwynas. n. to take the sacrament Cymuniad. n. v. kind.

a. n. clouding Cymylog. bequeathing Cymynai. n. gloomy Cymylu. an excision Cymynaeth. to become cloudy Cymyn. n. cloudy. n. a. n. bequeathing: a hewing off .Cymydogaeth. neighbour Cymydogol. felling hatchet Cymynedd. an excision Cymyniad. neighbourhood Cymydoges. n. v. neighbourly Cymyliad. n. testator: n. bequest. n.

a. commixture Cymysgfa. sooner than. chisel Cyna. to fell timber Cymynwr. to compound. mixture: a. n. compound Cymysgedd. or chief. wedge. n. to bequeath: v. mixing Cymysgu. prefix denoting priority: n. bequeather. a woodcutter Cymysg. to follow dogs . n. foremost part. to mix Cyn. before: ad. prep. to hew. n. chaos Cymysgiad. before: conj.Cymynu. a first chief. v. n. v. n.

n.Cynaber. n. n. primitive Cynan. to prelate Cynarch. seeding plant Cynaig. v. n. n. n. apt to follow dogs Cynallu. a. n. n. antiquity Cynamserol. a. primary request Cynarchwaeth. foretaste . head of a stream Cynach. enunication Cynanu. faculty of speech Cynaniad. first power Cynamser.

first born Cynbrawf. n. harvest Cynauafa. original usuage Cynarparu. n. original sin Cynblant. v. to gather a harvest Cynbechod. n.Cynarddelwi. v. v. v. to predispose Cynauaf. n. to affirm beforehand Cynarfaeth. autumn. to harvest Cynauafu. v. n. rudiment . permeditation Cynarfaethu. to premeditate Cynarfer. n.

n. n. the first leaves . n. patriarch Cyndardd. n. a. n. first growth Cyndy. n. perverse Cyndynrwydd. stubborn. stubborness Cynddail. n. n. forethought Cyndad. n. first issue Cyndawd.Cynbryd. chief Cyndwf. prototype Cynbwyll. antecedence Cyndeyrn. n. dog house Cyndyn.

mad.Cynddangosiad. n. furious Cynddeiriogi. to madden . n. to pre-conceive Cynddeddf. premonstraiting Cynddarbodi. madness Cynddawd. n. a. preposition Cynddeall. n. original matter Cynddeiriog. n. n. precept Cynddefnydd. v. n. v. v. to pre-conceive Cynddarbodaeth. instinct Cynddefawd. preconception Cynddaredd.

object Cynddrychiolydd. a. mischief Cynddull. n. v. a representative Cynddyrchiol. n. n. to pre-elect Cynddirnad. present Cynddrygedd. n. archetype Cynddethol.Cynddelw. first form Cynddulliad. n. pre-surmise Cynddodiad. n. n. n. premonstration Cynddrych. n. prefiguration . preposition Cynddosbarth.

break of day Cyneica. male Cynfam. a. primogeneal Cynenidedd. dog kennel Cynenid. n. to pre-elect Cynfab. n. first delivery Cynethol. n. n. n. prenomination Cynesgor. n. n. n. first born. n. primogeniture Cynenw. christian name Cynenwad. first mother . to go after dogs Cynell.Cynddydd. v.

n.Cynfardd. a. firstmilk Cynfod. original bias Cynfeddiant. primitive bard Cynfas. pre-existent Cynfraint. n. first baptism Cynfedd. early infacy Cynfedydd. pre-existence Cynfodol. n. n. n. to bed sheet Cynfebyd. pre-occupation Cynflas. prerogative . n. n. n. sheet of cloth. foretaste Cynflith. n. n.

n. n. of variegated front Cynfro. n. having a tail Cynffoni. n. first fruit Cynhaid. to form a tail. n. front of battle Cynfyd. rump Cynffonog. first swarm . a. n. antidiluvian world Cynfyl. n. a. a first country Cynfrodor. native place Cynffon.Cynfrith. to cringe Cynffrwyth. an aborigine Cynfrwydr. tail. n.

n. contention. n. pre-existence Cynhasedd. n.Cynhanfod. similar Cynhebygol. natural Cynhenllyd. inbred. strife Cynhenid. to compare Cynhefyg. comparative Cynhebygu. growth of a year Cynhen. principal Cynhefin. a. n. quarrelsome . a. a mutual bond Cynhebrwng. n. a. v. alike. a. n. funeral Cynhebyg.

court house Cynhwrf. cheering Cynhesiad. to warm Cynhordy. an agitating Cynhyrfu. n. warm. n. v. to contend. n. contentions Cynhenu. n. a warming Cynhesrwydd. warmth Cynhesu. disturbance commotion: trouble. n. a. to convulse . a. contentious Cynhes. v. to quarrel Cynhenus. Cynhyrfiad. to move.Cynhenhol. a.

n. anxiety Cyniad. n. first colour Cynllog. first milk Cynllaith. v. v. priority Cynio. humidity Cynlliw. n. n. pattern. n.Cynhyrfwr. model Cynllunio. common interest Cynllun. n. principal Cyniant. n. to chizel Cynllaeth. to wedge. anguish. n. to model . an agitator Cyni. n.

v. n.Cynlluniwr. n. to bear Cynnaliad. to sustain. n. colloquy Cynnadliad. v. n. n. to intercourse Cynnal. lurker Cynnadledd. a modeller Cynllwyn. support Cynnaliaeth. a conversing Cynnadl. maintenance . n. waylaying Cynllwyno. n. n. intercourse Cynnadlu. to waylay Cynllwynwr. v.

n. n. v. earliness Cynau. burning Cynneall. preconception Cynnechre. ignition. timely. first origin Cyneddfol. now. to habituate . n. n. a. ere. to be early Cynnarwch. lately Cynnawn. a while ago. n. ad. early. supporter Cynnar. v. n.Cynnaliwr. a. habitual Cyneddfu. soon Cynnaru. leading strait Cynne.

disposition Cynneddwd. usage Cynnefin. n. n. n. inurement Cynnefino. n. v.Cynneddf. to accustom Cynnefnydd. v. v. to habituate Cynnelw. n. to pre-elect . accustoming Cynnefindra. a accustomed Cynnefiniad. n. pattern Cynnerth. n. first power Cynnethol. first matter Cynnefodi. custom.

n. conflictor Cynnil. a. n. thrifty.Cynneu. first growth Cynnifer. a saving . n. a. v. principal Cynnhwf. a kindling Cynnewis. n. saving Cynniliad. skilful. pre-election Cynhefig. n. a. to kindle to fire Cynneuad. a quotient Cynnifiad. n. even number Cynniferydd. n. of equal number Cynniferedd.

n. to save Cynniwair. a. place of resort Cynniweirio. v. aid . savingness Cynnilio. hovering Cyniweiriwr. to hover about Cynniweiriol. n. n. hovering about Cynniweirfa. prime mark Cynnodiad. to use skill. succour. n. n.Cynnildeb. v. frugality Cynniledd. hoverer Cynnod. n. prime mark Cynorthwy. n. n.

n. v. assisting Cynorthwyo. n. n. to succour Cynnorthwywr. presential Cynnrychioldeb. to support. a. n. presentness Cynnrychioli. fuel . exhibition Cynnrychiol. fire wood. an example Cynnrychiad. v. n. representative Cynnud. succourer Cynnrych. n. to maintain.Cynorthwyad. to represent Cynnrychiolwr.

n. leave: a. gatherer of fuel Cynnwynol.Cynnulliad. n. n. to collect Cynnulleidfa. close: v. . making compact. to gather fuel Cynnutai. comprehended Cynnwysfawr. a. a. n. a collection Cynnull. n. compactness Cynnwysedig. natural Cynnwys. to contain: to harbour Cynnwysder. assembly Cynnuta. a. v. n. comprehensive Cynnwysiad. admission. v. compact.

n. to offer. produce Cynnyrchiad. a proposition Cynnygiol. offer. increasing Cynnyddu. n. a proposer Cynnyrch.inclusion. n. tendering Cynnygwr. v. epitome Cynnydd. n. a. proffer. a. v. production . n. Cynnygydd. to increase Cynnyg. n. an increasing Cynnyddol. to tender Cynnygiad. n. increase. growth Cynnyddiad.

portion. a settling. to endow Cynoes. v. productive Cynnyrchioldeb. a. fortune Cynnysgaethiad. a. v. primevous Cynosod. v. first age. antiquity Cynoesol.Cynnyrchiol. n. v. n. to make productive. endowment. to become productive Cynnyrchu. to increase Cynnysgaeth. n. a fortune Cynnysgaethu. to prepose . productiveness Cynnyrchioli. n.

n. maggotty Cynronyn. essence. first motion . n. v. v. to predetermine Cynseilo. n. a rudiment. n. n. worms Cynronllyd. a proposition. a sublinth Cynsefydlu. maggots.Cynron. purity Cynrywiad. a. a maggot Cynryw. to premise Cynsylwi. origination Cynsail. to foresee Cynsymudiad. v. n.

a. prime: ad. n. n. pre-surmise Cynt. a. first chief. a. formerly. n. primogenial . prime. primitive Cyntefigiad. porch Cyntefig. state Cyntefin. a. a. before Cyntaf. earliest Cyntafanedig. a first-born Cyntedd. entry. earliest. n. amphibious Cynteig. primary. primitive. first. origination Cyntefigiaeth.Cynsyniad. the first of May: a. or primal Cyntenid. n.

mischief: a evil Cynwyl. a foresight Cynwelediad. n. to ascend up . primeval light Cynwawr. end of a web Cynwedd. a nap Cynwas. modest Cynwyre. n. n. n. a chief minister Cynwawl. v. n. a first dawn Cynwe. n.Cynthun. n. first appearance Cynweled. foreseeing Cynwyd. n. n. a. bashful. first sleep.

consonancy Cynghaneddol. consonant Cynghanedd. discourse Cynghad. a concourse Cynghan. to arise Cyngan. so called . n. n.Cynyd. to harmonize Cynghanu. to love mutually Cynghas. mutual hate Cynghau. harmonious Cynghaneddu. to close together Cynghawg. complicate metre. v. a. v. v. to rise. a. v. n. speech. n. n.

to conceal Cynghloi. private or Cynghelu. an advocate or council Cynghawsaeth. n. issue at law. to tie together Cynghogi. to complicate . to lock together Cynghlwm. n. v. n. n. a suit. n. a contagion Cyhghlymu. a connection Cynghlwyf.Cynghaws. v. n. concealed privacy: ad. v. law process Cynghel. pleadings Cynghawsedd. v.

n. advice. n. to enter into treaty Cynghreiriol. a. treaty Cynghreirio. a council.Cyngholli. n. to cast to perdition Cynghor. counselling Cynghorus. considerable Cynghorwr. a councellor Cynghrair. v. a. advising Cynghorol. v. a sworn confederate . confederate Cynghreiriwr. recipe Cynghori. to advise Cynghoriad. a. to counsel. n. n.

n. n. n. mutually trembling Cyngwerth. service berries Cyraith. a. mutual pledge Cyrafol. berries . n. of convex form Cynghryn. equivalence Cynghwys. n. a. v. to intersect Cynghrhon. mutual citation Cyngwysl. a.Cynghroes. intersecant Cynghroesi. n. law of fate Cyrawol. spheric Cynghrwm.

a centre. a place of resort Cyrchnaid. an attack Cyrchadwy. n. a bound upon . n. an inroad. n. n. n. approachable Cyrchafael. what surrounds Cyrchfa. n. v.Cyrbibion. to cower Cyrch. n. to squat. an uplifting Cyrchell. a coming to Cyrchle. n. gravity. a. dribblets Cyrcydu. a resort Cyrchiad.

to fetch Cyrchwr. to approach. n. n. attainable Cyrhaeddiad. n. a trunk. extent: v. rotund. v. a case Cyrhaedd. a. circling Cyrfawd. n. a. to gravitate. an alehouse Cyrfydd. n. to reach Cyrhaeddadwy. reach. n. curvetting Cyfrdy. a fetcher Cyrfaidd. ale-brewer Cyrfyll. to attain. to set on. a reaching .Cyrchu. n.

n. v. to attain. to reach Cyrhaeddyd. to reach. v. n. to attain Cyriad. n. a skirting round Cyrid. v. v. to skirt. a stack . to prance Cyrnen. to rim Cyriogi. n. n. a.Cyrhaeddol. a prance. a blowing a horn Cyrnaid. within reach Cyrhaeddu. v. a cone. carnal copulation Cyrio. to set a border Cyrnad. a bound Cyrneidio.

cornigerous. to pile.Cyrnenaidd. to stack Cyrniog. horned Cyrniogyn. a projecting as a horn. a piggin Cyryglwr. to pile up. horned Cyrnio. a. to stack Cyrnig. n. conical Cyrnenu. v. a. a. corneous. a coracle-man Cys. a prefix denoting mutuality of effect or action. n. n. to pile up Cyrniad. v. n. of the same force as CYD and CYF Cysail. constituent part .

mutually disputing Cysdadlu. a competitor Cysdodi. a suffix Cysawdd. a compound Cysdadl. n.Cysain. a butting together Cysdedlydd. a. n. consonancy Cysawd. a competition Cysdawd. n. v. n. n. competition Cysdadliad. to debate Cystadlwr. equal Cysdadlaeth. to vie. to place in custody . v. n. n. an affix. disputable.

primary. to originate Cysefiniad. a consecrator . sacred Cysegru. a. consecrate Cysegr-ladrad. a. n. a. n. consecrated Cysegrol. n. n. n. to consecrate Cysegrydd. primitive Cysefino. a sanctuary Cysegriad. consecration Cysegredig. sacrilege Cysegrlan. v. a. consecrate. originality Cysegr. v.Cysefin.

n. n. constitution Cyseiniad. a sluggard. to sound together Cysellt. n. an opportunity Cysgfa. v. a sleeper. numbness Cysgiad. drowsy . n. a sleeping Cysgiadol. a. a dormant animal Cysgiadyr. sleepy. n. soporific. n. a consonant Cyseinio. an opiate Cysglyd. soniferous Cysgiadur. n. a.Cyseiliad.

n. v. to benumb Cysgwr. a shelter Cysgodfa. to shadow. a shadow.Cysgod. n. a shade. to sleep. to shelter Cysgodiad. sheltering Cysgrwydd. sheltering Cysgodol. v. n. a shady place Cysgodi. sleepiness Cysgu. a sleeper Cysgwal. n. n. a shadowing Cysgodog. shadowy. a. somnolence . n. n. a. a dormitory Cysiad.

a. n. compositiveness Cysodwr. a composing Cysodol. n. n. n. to blend Cysoddiad. a combining Cysoddol. v. combining . n. n. n. drowsiness Cysodi. to compose Cysodiad. a composer Cysodydd. compositive Cysodoldeb. a composing-stick Cysoddi. a compositor Cysodyr.Cysni. v. a. to combine.

n. to Cysoniad. harmonize to make consonant. n. to conjoin .Cyson. compact Cysail. harmonics Cyspell. n. propinquity: a. n. close together. concordance Cysoni. n. a. Cysondeb. harmonious. glum Cysylltiad. n. a conjunction Cyswr. n. constant concordant. a conjoining Cysylltu. contempt: a. v. v. a constituent part Cyswllt.

as good Cystlwn. n. alliance Cystlynu. to drudge Cystraw. harsh Cystled. n. n. so good. v. v. severe. so good. to form connection Cystogi. affinity Cystlynan. a mastiff Cystig. equivalent. concord rule . n. a. kindred. as good Cystawci.Cystal. to toil. a. austere. kindred. ad. equal: ad. a family stock Cystlyned. n.

a grammarian Cystrawiad. to construct Cystrawenydd. n. n. grief Cystuddiad. to afflict Cystuddiedig.Cystrawen. affliction. v. afflicted . v. n. v. a. syntactical Cystrawenu. an afflicting Cystuddio. a. n. constructure Cystrawu. syntax Cystrawenol. n. n. to construct Cystudd. construction Cystrawiaeth.

n. a.Cystuddiol. a. to comfort. v. a comforting Cysuro. an afflictor Cystwy. comforting Cysurus. n. castigatory Cysur. consolation Cysuriad. n. to chastise Cystwyol. comforting. n. to console Cysurol. afflicting Cystuddiwr. chastisement Cystwyad. comfort. cheering . n. a chastising Cystwyo. v. a. a.

n. abbreviation Cytio. demonolotry Cythreulig. comforter Cytiad. to eject. adverse Cythreuliaeth. devilish Cythriad. perturbation . an excretion Cythru. n. n. v. a. n. to cast off Cythrudd. a fast Cythraul. a.Cysurwr. n. satan Cythrawl. n. n. a fasting. to abbreviate Cythlwng. v. the devil.

n. order. a chick Cywain. n. flax Cywarchlen. a purturbating. a canrass Cywarsang. v. perturbated state Cythruddiad. a. accordant. a ruffling Cythruddus. hemp. n. a tread over . n. n. n. n. orderly Cywarch. connexion. a key in music. to carry Cywair. a vexer Cythrwfl. motion Cyw. to convey. n. n.Cythruddedigaeth. provoking Cythruddwr. trouble. young bird.

corrective Cyweiriwr. a. a. a key string Cyweirdeb. Cyweithasiad. to correct. n. to tune Cyweiriol. n. commerce. n. n. intercourse a society. n. n. correctness Cyweirgorn. v. to dress. a turning key Cyweiriad. association . conformable Cyweirdant. n. correction Cyweirio.Cyweddol. to rectify. a repairer Cyweithas.

a bedfellow Cywelyes. to have intercourse. v. an auxiliary. n. n. v.Cyweithasol. a. a young hen . a concubine Cywelyog. a multitude Cywely. a co-efficient. n. a. to co-operate Cyweithydd. to be social together Cyweithio. having a bedfellow Cywelogaeth. n. social Cyweithasrwydd. courtesy. n. concubinage Cywen. complaisance Cyweithasu.

a curdler. a rennet Cywerth. v. n. shameful . equivalence Cywerthol. a. shameful Cywilyddiad. a shaming Cywilyddio. n. shame. disgrace Cywilyddgar. to bargain Cywerthyddu. n.Cywenig. n. v. a. to shame Cywilyddus. n. a little pullet Cywer. v. equivalent Cywerthu. a. to estimate Cywilydd.

a. a. making accurate Cywreinio. to perfect. to be sincere Cywrain. sincere Cywirdeb. correct. accurate Cywraint. a. n. accuracy Cywreiniad. one who makes perfect . v. n.Cywir. a loyalist Cywirio. v. skilful. to make exact Cywreiniwr. n. correctness Cywiriad. n. a skilful one Cywreindeb. n. to fulfil.

n. n. a jerk . a blast. a swell Chwa. n. n. n. n. tillage Cywyllu. curious workmanship Cywres. n.Cywreinrwydd. a concubine Cywydd. to culture Cywyn. rationality Cywyddol. perception. a gust. conscious Cywyll. v. a puff Chwad. n. a kind of metre. a. culture. conscience Cywyddiaeth. a rise. n. skilfulness Cywreinwaith.

a sister Chwaerol.Chwaer. like a sister Chwaroliaeth. n. savour. gustful Chwaf. neither Chwaithach. a sisterhood Chwaeth. a. a strong gust: adv. taste Chwaethiad. supid. n. instantly Chwai. a. alert Chwaith. v. n. brisk. a. much less . Chwiorydd. n. a tasting Chwaethu. adv. to savour Chwrethus. n. adv. active.

a flea Chwannog. appetite. n. n. dissipatable Chwaliad. a greater quantity Chwanegiad. n. greedy Chwannogi. more: n. additional Chwanen. a scattering Chwalu. to strew. to grow greedy Chwant. n. to spread Chwaneg. a. desirous.Chwal. a. a spreading Chwaladwy. addition Chwanegol. a. lust . v. a. v.

to covet Chwantus. laughing Chwarddu. to lust. laughter Chwarddiad.Chwanta. a slapping Chwapio. to lust. to slap Chwardd. v. instantly Chwapiad. v. a laugh. n. a. n. desire. a. n. to covet Chwantach. v. n. a sudden stroke: adv. lustful. lust Chwantu. v. to strike. a laughing Chwarddol. to laugh . lusting Chwap.

a kerning Chwarenog. as from milk curdling in the breast Chwareliad. dart. a darting. n. a playing Chwarel. a. a kern Chwaren. a. to dart. full of glands . n. a. like a gland Chwareniad. a lump.Chwarddus. apt to laugh Chware. a kerning Chwarefu. n. to play Chwaread. n. a blotch Chwarenaidd. a gland. play: v.

n. a player . a theatre Chwareufa. playful Chwareuol. playful Chwareydd. a theatre Chwereugar. n. a playing Chwareuaeth. to kern. v. n.Chwarenol. diversion Chwareudy. to play Chwareuad. n. sportive Chwareu. play: v. glandulous Chwarenu. a. a. n. n. a playing. to form blotches Chwareol.

a playing Chwaryddiaeth. a player Chwaryddiad. v. n. play Chwarf. a fusee Clrwarwriaeth. n. n. a female player Chwareyddiaeth. a disporting Chwarwyo. n. disport play Chwarwyad. a whirl. n. n.Chwareyddes. a play . n. n. a player Chwaryddes. n. player's art Chwarwy. n. to disport Chwarydd.

n. n. a.Chwaw. a blast. a. sixth part Chwechedwaith. sixth Chwechedran. after Chwedl. sixty Chwedegfed. adv. six Chweched. n. sexennial Chwech. sixtieth Chwedi. a. a breeze Chweban. n. a story. then: prep. a saying. a. a fable. sixth time Chwedeg. a. a sextain Chweblwydd. a tale . n.

a discourses Chwedlgar. a. a gossip Chwedleig. colloquial Chwedleuydd. fond of talk Chwedleuo. to gossip Chwedleuaeth. n. n. gossiping Chwedleua. v. loquacious .Chwedla. a. to gossip Chwedlai. n. to discourse Chwedleuog. a colloquy Chwedleugar. a. a. a. talkative Chwedleuol. v.

n. n. n. dulcet. rage Chwefrol. luscious Chwegiad. v. n. violence. a fabling Chwedlu.Chwedliad. a. to fable Chwedlydd. mother-in-law Chwegrwn. Febraury Chwefru. dulcification Chwegr. to act violently Chweg. father-in-law . severe Chwefror. a fabulist Chwefr. n. a. violent. n. n. v.

n. n. n. fleabane Chweio. to hop as fleas Chweiniog. v. a. a. to dulcify Chweiad. breeding fleas Chweinllys. to catch fleas Chweinial. to move briskly Chweiol. v. full of agility Chweledig. a moving briskly Chweider. a. v. v. agility Chweina.Chwegu. full of fleas Chweinllyd. being revolved . a.

n. v. n. n. to covet Chwennychiad. rotation Chweliedydd. a. six-sided . n. n. a detour: v. desirous Chwennycholdeb. a disperser Chwelyd. a desiring Chwennychol. revolution Chweliad. n. v. a. to turn over Chwelydr. sex-angular. the quality of being desirable Chwennychu. n. to covet or desire Chweochrol.Chweledigaeth. a chip of a plough Chwennych.

a. an instant Chwerfan. indecent. Chwerthinog. n. to whirl Chweriad. a playing about Chwerig. violent Chwerthin. laughter. v. to laugh Chwerthinedd. n. n. a fusee Chwerfiad. apt to laugh . a whirling Chwerfu.Chwepyn. a. a whirl. a. n. n. n. v. laughableness Chwerthingar. sportive Chwern. rapid.

bitter. bitterness Chwerweiddio. imbittering Chwerwyn. a. to growl Chwerwlys. n. n. to imbitter. a making bitter Chwerwder. v. n. laughable Chwerthinus. a. a. n.Chwerthiniad. a. laughable Chwerw. a bitter snarler . to grow bitter Chwerwi. to become bitter. a laughing Chwerthiniol. the wormwood Chwerwol. sharp. severe Chwerwad. v. n.

a pipe.Chweryn. a flageolet . a kernel Chwesill. n. sixfold Chweu. a whistling Chwibanllyd. a. n. apt to whistle Chwibanogl. a whistle Chwibaniad. n. you Chwib. a swift turn: pron. a. of six syllables Chwetheg. a. sixteen Chwetho. n. sextuple. n. v. a tube Chwiban. to grow sharp Chwi. n. n. a gland.

Chwibanol. n. tart. n. n. whistling Chwibanu. n. somewhat sour Chwibledd. sour. sourness Chwibleian. acid Chwiblad. a whistler Chwibiad. a nymph . a. to quaver Chwibiol. a. a trilling Chwibio. a. n. to whistle Chwibanydd. a souring Chwiblaidd. a. trilling Chwibl. v. v.

to make a quick move Chwidog. a.Chwiblni. a. giddy. to juggle. acerbity Chwibol. n. n. whirling. giddiness: a. to fly around Chwifiol. n. a. a quick turn Chwido. tubular Chwibon. dizzy Chwid. a pipe Chwibolog. n. v. full of quirks Chwifio. vagrant . a tube. a stork Chibwrn. v. a whistler. n. to quirk.

a gadder Chwilboeth. whey fermented: a. whey drink: a. n. reeling Chwilast. sour. to whiff: a.Chwiff. n. v. sour Chwiglen. n. sharp Chwil. n. n. fermented. a sharp stone Chwigws. to hiss. tart. whirling. a hissing Chwiffio. scorching . a whiff Chwiffiad. a chafer: a. a. whiffing Chwig. sibilant. a hiss. n. n. a beetle.

a shattering Chwilfriwio. to pick Chwilenai. v. n. a chafer Chwilena. n. the dragon-fly Chwildro. n. n. n. a dizzy turn Chwildroad. to shatter . to pry. all to pieces Chwilfriwiad. a pilferer Chwilfa. n. to turn dizzily Chwilen. n. a beetle. a reeling Chwildroi.Chwildarw. v. a research Chwilfriw. a. v.

to pilfer Chwiliad. v. gorcery . to seek. a pivot. n. scrutiny. the neck joint Chwilgi. to search. search Chwiliadol. a. v. n. a searcher Chwilio. n. to search. searchable Chwilied. searching Chwiliadwy. a.Chwilfynwg. n. a prying dog Chwilgorn. to pry. n. a reeling Chwiliach. n. to examine Chwiliedydd. to look for Chwiliogaeth.

a maggot Chwilog. to move briskly Chwimiol. n. n. n. a turn. a hornet Chwilioryn. v. n. a sorceress Chwiliores. the lesser Chwilota.Chwilioges. speedy . a. full of motion Chwimp. a. Chwimiad. a hap Chwimwth. n. to catch beetles Chwilotai. v. a. n. nimble. motion Chwimio. guillemot whirling: n. a pryer about Chwim.

left . n. to squirt Chwitchwat. sinister. n. a. a syringe Chwistrelliad. swift Chwipiad. to whip. n. v. n. to slap Chwipyn. n. nimbleness Chwip. a quick turn: a quick. a whipping Chwipio. sinister untoward Chwithig. n. a. n. to syringe. instantly Chwistrell. a sly pilferer Chwith. a squirting Chwistrellu. a quick turn: a quick.Chwimythder.

n. n.Chwithigrwydd. a rustling Chwithrwd. the female salmon Chwiwgi. v. sinister Chwithrwd. n. n. v. a thief. a sculking dog. to rustle Chwiw. a whirler. v. corruptness Chwithio. a. n. a . n. a whirl. an attack or fit of discease Chwiwbigo. a lurking hole Chwiwell. to pilfer Chwiwdwll. to feel awkward Chwithol. the widgeon.

n.rogue Chwiwiad. vomit Chwydalen. v. v. n. pron. ejection. turning round Chwiwian. yourselves Chwyd. v. n. n. a pilfering Chwiwladrata. to pilfer Chwiwleidr. a pilferer Chwiws. widgeons Chwychwl. to hunt about Chwiwio. to pry to pilfer Chwiwladrad. a blister . to fly about. n. n.

a bufoon Chwydawyr. viscous matter. n. apt to vomit Chwydd. a vomiting Chwydo. v. to vomit Chwydus. v. v. a swelling . ejected matter Chwydu. to gesticulate Chwydr. to blister Chwydaliaeth. n. n. n. n. n. said to drop from meteors Chwydiad.Chwydalu. n. gesticulation Chwydawydd. a. ejected matter Chwydredd.

Chwyddiad. while. to whirl round . fluctating Chwyfiad. v. v. n. to swell out Chwyddol. a turn. n. to stir. apt to swell Chwyf. a course. as long as Chwyldro. a swelling Chwyddo. v. a stirring Chwyfo. an event: ad. a. n. a vortex Chwyldroi. a while. motion or stir Chwyfain. v. to waver Chwyl. n. n. a turn.

n. full of weeds Chwynogl. a snarl: a. n.Chwylfa. to revolve Chwyn. n. a hoe Chwynogli. v. a. rapid. a stir. weeds Chwynan. a whirl. n. n. v. to grub up weeds Chwyrn. v. to stir about Chwynog. n. active . a fly wheel Chwyniad. n. a weeding Chwyno. a rotation Chywlo. to turn. an orbit. a course Chwyliad.

to whiz Chwyrnogliad. whirling. a snarler Chwyrnog. a strong eddy Chwyrniad. a whirling Chwyrnellu. n. n. a. to rattle. to whiz Chwyrnfor. v. snoring Chwyrndra. a rattling . snarling Chwyrnogl. n. a whirligig Chwrnelliad. n. n. a rattle Chwyrnogli. to whirl. v. n. n. whirling. n.Chwyrnad. rapidness Chwyrnell.

perspiration. to whiz. a. sweat pore Chwysfa. a sweating Chwysig. to snore Chwys. to snort. a hornet Chwyrnu. n. a blistering . a bladder Chwysigeniad. n. sweat Chwysbair. v. v. a sudorific Chwysdwll. n. n.Chwyrnolad. to snarl. apt to sweat Chwysigen. n. a sudatory Chwysiad. n. n. a snorting Chwyrnes. to snort: n. to hum.

n. n. a blast. n. blistered Chwysigenu. a. a. a blasting. a blister Chwyslyd. sweating Chwysu. n. to sweat. v. fall of sweat Chwysoglen. v. apt to perspire Chwysog. a. a blister Chwysiglen. a. to perspire Chwyth. the sharp dock Chwysol. n. breath Chwythad. a breathing .Chwysigenog. to blister Cbwysigl.

n. a blowpipe Chwythedd. a whistling Chwythgorn. n. n. a blowing Chwythiedydd. respiration Chwythbren. act of blowing Chwythell. windy. a whistle Chwythelliad. n. a. a cornet Chwythiad. n.Chwythaint. n. a bettle . what is inflated Chwythigen. n. inflated Chwythigell. n. n. a blower Chwythig. n.

well. well: adv. a. n. to disanchor . v. a. to unbuild Dadafaelu. yonder is Dad. and DIS in English Dadadeilio. adv. v. there is. a puff. UN. blowing. a. pufflng Chwythol. a blast Da. goods. stock. chattels. cattle: a. blowing.Chwythlyd. breathing Chwythu. prefix equivalent to RE. v. good. to relax Dadangori. good Dacw. what is had. to blast Chwythyn. v. to blow. n.

to unqualify Dadarfogi. to disimbitter . to unstretch Dadansoddi. to disburden Dadchwerwi. v. v. to disarm Dadblanu. to displant Dadblygu.Dadanelu. to divest of pain Dadbrofi. v. v. v. to unstitch Dadbynio. v. v. to disprove Dadbrynu. v. v. v. to repurchase Dadbwytho. to unfold Dadboeni. v.

to extinguish . to search again Dadebru. disclosure Dadeni. a second birth Dadenyn. v. v. v. or stale Dadenhudd. to cease toiling Dadegru. a researching Dadchwilio. to resusciate Dadechwyno. v. v. v. v. to restore Dadegnio. n. n. n. to return a loan Dadedfryd.Dadchwiliad. to make brisk what is flat.

to clear of guilt Dadfachellu. to resuscitate . to ungrapple Dadfachu. n. v. n. v. to receive back Dadergyd. a retorting Dadesmwytho. to cure of pride Dadfarnu. v. v. to divest of ease Dadeuogi. v. to revoke judgement Dadfarwau. to disentangle Dadfalchio. v. a repulsion Dadergyriad.Daderbyn. to unhook Dadfaglu. v.

v.Dadfawdd. dispossession Dadfeddwi. restoration Dadferthu. v. v. n. to blunt a point . n. to exonerate bail Dadfeddiant. n. to revolve to dissolve Dadflaenu. to disburden Dadfeilio. to revive Dadferu. to ruin Dadfeio. v. to clear of fault Dadferiad. v. v. to fall. v. v. to soberize Dadfeichio. emersion Dadfechnio.

to dissatisfy Dadfraenu. v. v. v. n. to divest of taste Dadflino. to cast off a shell Dadflodeuo. v. v. to disfranchise Dadfriad. v. to refresh Dadflisgo. to rid of putridity Dadfreinio. to rid of fatigue. to unruffle Dadfrythu. v. to divest of longing Dadfoddloni. to drop blossoms Dadflysio. v. to quell a tumult . v.Dadflasu. v. a dishonouring Dadfrochi.

v. a reciting Dadganu. to cure of deafnes Dadffrydiant. v. to recite. to disenthral Dadgan. n. a reflux Dadffrydio.Dadfyddaru. to flow back Dadgadwyno. n. repetition Dadganiad. v. to unchain Dadgaenu. to dismantle or to reduce a fortification Dadgaethu. v. a recital. v. to take off a surface Dadgaeru. to say Dadgaregu. to unpetrify . v. v. n.

to remove the skin or bark Dadgroni.Dadgeiniad. revelation Dadguddio. to unbend Dadguddiad. v. v. to unlock Dadgroeni. n. v. n. to reveal Dadgydiad. disruption . disjunction Dadgyfaniad. to undam Dadgrychu. v. v. a reciter Dadgladdu. to disinter Dadgloi. n. v. n. to unwrinkle Dadgrymu. v.

to disproportion Dadgyfluniad. v. v. conformation n. v. v. to distribute type Dadgysoni.Dadgyfaneddu. v. to unmingle Dadgysodi. to disjoin . v. to leave off inhabiting Dadgyfartalu. to uncircle Dadgymalu. to disjoint Dadgymysgu. to unshelter. v. v. to untwine Dadgylchu. a divesting of Dadgyfrodeddu. to make discord Dadgysylltu.

v. n. v. debate. v. annihilation Dadholi. plea . n. to uncover Dadhulio. to awake Dadieuo. v. v. v. to rid of polution Dadhalltu. to rid of saltness Dadhanfodiad. to re-examine Dadhualu. to unyoke Dadl. to disorganise Dadhalogi. to unfetter Dadhuddo.Dadgyweirio. to uncover Dadhuno. v. dispute. v. v.

disputation Dadleuwr. to dispute. n. v. n. depletion Dadleu. to tuck up Dadlam. to revive Dadlidio. n. to argue Dadleuad. v. to displace Dadlenwad. to discolour . v. v. v. an ebb.Dadlaesu. reflux Dadliwio. a rebound Dadleau. disputer Dadlewygu. n. n. to rid of anger Dadlif. v.

to argue Dadlunio. to divest ot form Dadlwytho. a rebounding Dadnaws. to enervate . to obliterate Dadnaid. v. v. to rid of corruption Dadlythyru. to depate. v. to divest of refuge Dadnwyfo. v. v. to unload Dadlygru. n. v. v. to rid of strength Dadnewid. indisposition Dadnerthu. v.Dadlu. n. to re-exchange Dadnoddi. v.

v.Dadnychu. to rid of hope Dadoeri. to divest of cold Dadofalu. to relume Dadolrain. v. to divest of care Dadofidio. to recover one's senses . v. v. v. v. to rid of agony Dadnyddu. to rid of grief Dadofni. v. to retrace Dadorbwyllo. to rid of fear Dadoleuo. v. v. to rid of madness. v. to untwist Dadobeithio.

v. to subdivide Dadredeg. to displace Dadosgli. v. v.Dadorchuddio. to break silence Dadranu. v. v. to rid of oppression Dadosodi. to strip branches Dadostegu. v. v. v. v. v. to cease troubling Dadorthrechu. to overcome again Dadormesu. to run back Dadreibio. to reconquer Dadorfod. to develope Dadoresgyn. to disenchant . v.

v.Dadreiddio. to strip of the bark Dadrithio. v. to disentangle Dadrwymo. v. v. v. to free again . to disappear Dadroddi. v. to disencumber Dadryddau. v. to divest of law Dadrestru. to disarrange Dadrin. to rid of mystery Dadrisgio. v. v. to repenetrate Dadreithio. v. v. to unbind Dadrwystro. to give back Dadrwyddo.

to tread again Dadsefydlu. v. v. to tread back Dadsarau. reposition Dadsangu. v. v. to reverberate Dadseirchio. to rid of offence Dadsathru. to shoot back Dadsafiad. v. to degenerate Dadsaethu. to rid of stability Dadseimo. v. to unfringe . v.Dadrywio. to unharness Dadserchu. v. v. n. to divest of love Dadsideru. v.

v. to raise a siege Dadwasgodi.Dadsori. v. to unpress Dadweinio. v. to unweave . to unshelter Dadwasgu. to disenchant Daduno. v. to unwork Dadwersyllu. v. to disunite Dadurdde. v. v. to strike tents Dadweu. v. v. to divest of anger Dadswyno. v. to unsheath Dadweithio. v. to degrade Dadwarchau.

v. to dry up dew Dadwneud. to undo Dadwnio. v. to unsew Dadwrdd. to eradicate Dadwridio. to cease blushing Dadwynebu. to rid of surface . v. v. to ungird Dadwreiddio. v. to disarray Dadwlitho. v. to make a noise Dadwregysu. v. v. v. Dadwneuthur. v. to divest of truth Dadwisgaw. to reel back Dadwiriaw.Dadwibio. v.

to divest one's self of . to reascend Dadwystlo. to disorder one's self Dadymdueddu. v. v. v. to divest one's self of reason Dadymchwel. to become unfolded Dadymdrafferthu. to resurge Dadwyre. to divest one's self of trouble Dadymdrefnu. v. v. v. v. to overturn Dadymorchi. v. to cease restraining one's self Dadymbleidio.Dadwyrain. v. v. to unpledge Dadymattal.

to cease hiding one's self Dadymgysylltu. v. v. to divest one's self of cruelty Dadymguddio. to undress one's self Dadymglymu. v. v. v. v. to displace one's self . to divest one's self of strangeness Dadymddilladu. to cease wrangling Dadymddieithrio. to become dispersed Dadymdderu. v. to disconnect one's self Dadymleu. to untie one's self Dadymgreuloni.partiality Dadymdyru. v. v.

soil. earthy Daearblant. n. dungeon . a. to divest one's self of covering Dadymrwymo. v. v. v.Dadymloni. mortals Daeardy. ground Daearaidd. globe. to cease cheering one's self Dadymnyddu. n. n. terreous. n. v. v. to become untwisted Dadymorchuddio. earth. to divest of land Daear. a transcript shape Dadystumio. to disengage one's self Dadymylu. v. to emarginate Dadysgrif.

n. terrier Daeargoel. n. grounding Daearlawr. a. earth-seeking Daearhwch. n. terrestial world Daeargi. n. badger Daearfyd. geomancy Daeargryn. earthy . n.Daearen. female badger Daeariad. a. the earth Daearfochyn. n. ground-floor Daearllyd. n. n. earthquake Daeargyrch. n.

geomancy Daearol. to terrestrify Daearoliad. terrestrification Daearu. n. n. as good. n. a. n. so good Daer. terrestial Daearoldeb. to earth Daed. n. interment Daearog. n. slow . ad. a. terrestrious Daearogan. to inter. fixed state: a. v. the peony Daearod. terrestrialness Daearoli.Daearllys. v.

n. schirrus Dafadenog. a sheep. a fixing Daered. to decree Daeru. n. wart. v. a doleful cry Daeriad. appurtenance. mortuary Daeargri. to grow warty Dafates. a fixing. full of warts Dafadenu.Daearawd. flock of sheep . ewe Dafaden. n. n. to fix. a claiming. v. v. n. n. a. n. to decree Dafad. setting Daerodi.

a tear. to shed tears Dai. that causes. dropping Dafnu. v. trickling. a. the Deity Daiar. to drop Dafyn. n. having drops Dafnol. to lachrymate Dagreuol. n. a. to trickle. a drop. a dropping Dafnog. the earth. earth . n. v. a. a drop Dagr. n. lachrymal Dagru.Dafniad. v. knife Dagreuo. n.

a wish. good Daif. n. a song Dais.Daiawn. n. an effusion. flash. blast Daig. delicate Daioni. n. n. foliage Daill. good: a. product. issue Dain. n. beneficial. leaves. n. n. goodness. n. n. pure. blaze . what is effused Dail. fine. a. a. good Daionus. a desire Daith. singe. good Dair.

n. to hold.Dal. n. n. a leaf. a capture. a hold. to foliate Dalfa. holding . n. a lamina Dala. catch. catch Dalbren. foliation Dalenu. to detain. n. v. n. to bear. to arrest Dal. a leaf. a lobe Dalenog. to bear. v. a. leaved Daleniad. to hold. foliacious. to catch. a hold Daliad. holdfast Dalen. n. a stop: v.

or circumscribe . to grow blind Dam. a blinding Dallineb. n. n. to Dallu. holder Dall. the understand understanding: v. blind worm Dallt. prop Daliedydd. detainer Daliwr. n. support. v. blindness Dallineb. n. n.Daliaden. blind Dalliad. n. n. a prefix to denote being about. n. blind one: a.

a chancing Damchweinio. v. to happen Damdeithio. v. n. n. v. v. to be husbanding or Damblygu. cultivating v. n. an accident Damchweiniad.Damaethu. to perambulate . to beat about Damcanu. an overturn Damchwaen. to be purchasing Dambwyo. to be contriving Damchwa. to fold round Damborthi. v. to be upholding Dambrynu. v. v.

v. to travel about Daradreiglo. v. to cover about Damdramwy. a confused stir Damdwyo. v. to be castigating . v. v. to drive about Damdrychu. to wreath about Damdori. v. v. n. v. v. v. to cover about Damdorchi. to circumvolve Damdreimio. to turn round Damdrosi. to look about Damdroi.Damdoi. to be amputating Damdwrdd.

v. to lead about Damddal. v. v. to grow about Damdyngu. v. to be folding about Damfachu.Damdyfu. to heap about Damdywys. to hold in Damddyblygu. v. to appraise Damdyru. v. to cast about Damffrydio. v. to grapple about Damfwrw. v. to fortify about Damgludo. v. v. to flow about Damgaeru. v. to carry about .

to expand round Damlenwi. to feel impulse Damgnoi. to crawl about Damgyffred. v. v. v. v. to imagine Damyffroi. to be tying about Damglywed. to fill round Damlewyrchu. to illumine Damlifo.Damglymu. v. to flow round . to fret about Damgreinio. v. v. v. to be agitating Damgylchynu. to circumscribe Damledu. v. v. v.

n. to allegorize Damnoddi. v. to be elucidating Damlynu. v. v.Damlunio. to twist about Damranu. v. a. v. to adhere about Dammeg. to be separating Damred. n. to expose Damnyddu. to be forming Damlygu. circulation . v. v. a parable Dammegol. v. allegorical Dammegu. to be protecting Damnoethi.

to be disputing Damrywio. n. to be varying Damsangu. v. n. to be tying round Damryson. to circulate Damrithio. n. accident.Damredu. a chancing Damweiniaeth. to tread round Damwain. v. v. to wheel round Damrwymo. to be seeming Damrodi. v. v. a chance . v. chance Damweiniad. to dance round Damsathru. v. v.

venison Danfon. the nettles Danadlen. a sending Danfonol. n. a charm Danadl. to convey Danfoniad. n. hap Dan. fortune. a. deer. a nettle Danas. v. n. a. missionary Danheddian. to happen Damwyn. n.Damweinio. n. to send. n. dentition Danheddog. n. v. toothed . a lure.

n. upbraider Dannodd. v. a tine. tooth-ache Dannogen. n. a tooth. to form a principle Dansoddiad. to bite Dannod. to upbraid. n. to teeth. abstraction Dansoddiaeth.Danheddu. to twit Dannodiad. n. v. n. v. to reproach. n. the betony Dansawdd. a principle Dansoddi. n. a reproaching Dannodwr. physiology Dant. a cog . n.

n. a. making dainty Danteiddiol. a. an index Dangosiad. n. a shewing Dangosiadol. a. to disclose. n. or make known Dangosadwy. n. demonstrative . n. v. dainties Danteithrwydd. to show. deliciousness Dangos.Danteithiad. demonstrative Dangoseg. a. ostensible Dangosedigol. dainty Danteithion.

to double over Darbod. v.Dangosiadus. n. indicative. a noise or din Darammhau. to prepare. upon. one who shews Dar. analogous to PRE: n. shewing Dangoswr. n. prefix that implies before. circulation: to go about Daramrediad. n. n. showy Dangosol. to form a perpendicular Darblygu. a circulating Darbenu. v. to hesitate Daramred. a preparation: v. n. or about to be. v. to raise upright. to . a. a.

n.provide Darbodaeth. v. to verberate Darbwyll. to maintain Darbwyo. persuasion Darbwyllo. to sustain. a. n. precautiousness Darbodus. n. forecast Darbodiad. v. a preparing Darbodol. a. provident Darborthi. v. precautious Darbodoldeb. persuade Darbwyso. n. to preponderate . v.

Darchwantu. to swell up Darddiffynu. to protect Darddodi. to elucidate Darddringo. v. to prefix Darddonio. v. to climb up Darddullio. v. v. to covet greatly Darchwilio. v. to covet Darchwhareu. v. to endow Darddosbarthu. v. to pry about Darchwyddo. to describe . v. to sport about Darchwennych. v. v.

a proverb. to use exertion Daren. v. v. n. v. v. to recur back Darddyfod.Darddwyrain. to come to pass Dareb. v. to soar aloft Darddwyso. v. to make dense Darddychrynu. a noise. n. v. v. to use a proverb Daredrych. to observe Daredd. to intimidate Darddychwel. or din . tumultuous din Daregnio. an adage Darebu. n.

to be ended . v. to imagine Darferu. to trample over Darfeilo. v. to acuate.Darestyn. a finish: v. n. to be remitting Darfalanu. to edge Darfod. v. to miscarry. to bud out Darfathru. to finish. to grapple over Darfaddeu. to accustom Darfaethu. to fail Darfinio. v. v. v. to extend over Darfachu. v. to pile up Darfelyddu. v. v. v.

a. a. v. a finishing Darfodoldeb. n. transientness Darfodol. to please Darfoethu. n. finishing. to nourish tenderly Darfoli. n. to receive kindly Darfradu. to be celebrated Darfolli. v. v. evanescent Darfodedigaeth. v. ending Darfoddio. perishable Darfodedig.Darfodadwy. to act treachery . v. a. consumption Darfodiad.

embroidery Darfrudio. to dignify Darfritho. to prognosticate Darfrydio. v. to be speeding Darfrywio. v. v. v. v. v. to variegate Darfriwio. to be throbbing Darfrysio. v. v. to make brisk Darfrwytho. to blandish . to be fracting Darfrochi. v.Darfrathu. n. to vulnerate Darfreinio. v. to be ruffling Darfrodiad.

to form a rim Darganu. abiding Dargadw. to restrict Dargamu. v. to envelope Dargeisio. v. v. to stratify Dargraethu. v. v. to blanch Dargasglu. v. v. residing.Darfrydiol. v. to over-veil . to persevere Dargelu. to be bending Dargantu. v. a. v. to be securing Dargaenu. to heap Dargau.

n.Dargilio. to extol Dargludo. to overwhelm Darglymu. v. to make weals Darglodi. v. v. to recede Dargipio. a snatcher Dargledru. v. v. to crawl Dargleisio. v. to lattice over Dargleinio. to toil . v. to snatch Dargipiwr. to transport Dargluddio. to knot Dargnifio. v. v. v.

to credit partly Dargoethi. v. v. v. to oversway Dargoelio. to purify Dargofio. to pat upon Dargnoi. to rise over Dargoddi.Dargnithio. v. v. v. to cause a loss Dargolli. v. to keep gnawing Dargochi. v. to redden Dargodi. to lose . to call to mind Dargoffa. v. v. to memorize Dargolledu. v.

v. v. to bulge. or swell Dargrwydro. v. v. to ruffle Dargrynu. to half credit Dargroni. v. to parch slightly Dargredu. v.Dargospi. to intimate slightly Dargrychu. v. v. to cause a mark Dargrasu. to conglomerate . to peregrinate Dargrybwyllo. to castigate Dargrafu. to collect Dargrothi. v. to scrape Dargraffu. v. v.

to accelerate Darguchio. to join Dargyfaddo. v. to menace Dargyfaddef. v. to fall Dargydio. v. v.Dargrysio. v. to seclude Dargulo. to narrow Darguro. v. v. v. to own partly Dargyhoeddi. v. to reverberate Dargwympo. to circumference . to expose Dargylchynu. v. to frown Darguddio.

to heap Dargynnwys. to fall asleep Dargysodi. v. to reach or extend Dargysdadlu. to make compact Dargynnyg. to elevate Dargyrchu. v. to proportion Dargysgodi. v. v. to adumbrate Dargysgu. to resort Dargyrhaedd. to combine . to augment Dargynu. v. v. v. v. v. to attempt or offer Dargynyddu.Dargynnullo. v.

to pervade Darladu. v. v. n. v. to convey Darhedeg. v. to conjoin Dargywain.Dargysoni. v. v. v. to be benevolent . v. to doze Dariad. a making a din Dariasu. to hover Darheidio. to harmonize Dargystuddio. v. to swarm Darhonni. to excruciate Dargysylltu. to assert Darhuno. v.

to slope . to slant Darleisio. v. to superabound Darlesu. v. v. to cause benefit Darlethru. to enunicate Darlamu. reverberator Darleithio. v. v. to expand Darleddfu.Darlafaru. n. v. to skulk Darledu. to make humid Darlenwi. v. to hop Darlechu. v. v. to resound Darleisiwr. v.

v. v. v. v. to inflame Darlifo. a sermon. to read Darlewyrchu. n. v. a lecture Darlithio. a lecturer Darliwio. v. to overlay Darleu. to give a tint Darlochi.Darlethu. v. to perfuse . v. to give a refuge Darloesi. to initiate Darlithiwr. v. to lecture. to shine Darlidio. to flow Darlith. n.

v. to obstruct Darlunlen. to represent Darluniwr. the art of drawing Darluddio. to cause prospering Darlwythiad. to gladden Darlosgi. n. a loading . an artist. n. to sprinkle Darluniodraeth. drawer Darlwybro. v. a map Darlunio. v. v.Darloni. n. to delineate. v. to portray. to tract Darlwyddo. to singe Darluchio. v. v.

to peruse Darllewyrchu. v. v. v. a brewing: v. v. v. to illumine Darmain. n. to pour. Darllen. n. to superscribe Darlywio. to read Darllaw. to load Dalyfnu. to superintend Darllain. to eructate Darlynu. v. v. a prognostication. to adhere Darlythyru. v. to brew Darllen. v.Darlwytho. v. to read. to . to polish Darlyngcu.

a patch Darneidio. to swim . n. n. a piecing Darnio. v. v. a piece. a preparing Darmerthu. to prepare Darn. distinction Darnodi. n.prognosticate Darmerth. a preparation Darmerthiad. v. to distinguish Darnofio. a patch Darnod. v. to hop Darniad. n. n. to piece. v.

to predict Daroganiad. v. to suffer Darofyn. to predict Daroganwr. to incline Daron. n. v. to subdue Darostyngiad. v. to be subject . a foreteller Darogwyddo. to intimate Darogan.Daroddef. prediction. n. n. subjection Darostyngu. v. n. n. n. v. predicting Daroganu. debasement: v. the thunderer Darostwng.

to enchant Darsylw. v. n. observation . to effuse. to intimidate Darswyddo. n.Darpar. n. to prepare Darre. to clang Darsteinio. a preparing Darparu. an observation Darsylwad. v. preparation Darpariaeth. v. v. to blush Darstain. v. n. a clang. tinkle. to tinkle Darswydo. n. to tinkle. v. to superintend Darswyno. v.

compliancy Darweddu. v. to gaze Daru. to administer Darwareu. v. to clank Darwain. to direct Darweiniwr. v. to stare. to observe Darsyllu. leader Darweithio. to finish. v. v. director. v. an essence Darsylweddu. n. n. v. to disport Darwedd. to end. n. to supererogate . v.Darsylwedd. to element Darsylwi. ministration: v. to tinkle.

v. v. v. v. perspicacity Darweled. to smile Darwib. a hovering Darwibio. n. to pledge Darymchwelyd. n. n. perception Darwenu.Darwel. v. to hover Darwirio. to perceive Darweliad. v. to revert Darymdeithio. v. to sojourn Darymgeisio. to assert Darwystlo. to make effort . v.

a diarhoea. v. to move about. to tread Darymsawdd. v. to run out Darymrithio.Darymranu. a tinkle. a heap. to tinkle Das. n. to run. a peal Darysteinio. v. n. to resign Darymsangu. to seem to be Darymroi. a stack . v. n. v. v. to trample Darymsathru. v. n. an excursion: a colliquation. to divide Darymred. adjunct Darystain.

v. a cone. v. n. n. stacked Dasu. stacking Dasmal. n. a pile Dasyliad. to touch gently Dasol. n. ricked. stacked Dasgwrn. a cone. a. a gentle touch Dasmalu. a rick Dasgyrn. a ricking. a pile.Dasedig. a stack Daswrn. n. a stacking Dasiad. n. cumulated. to rick Daswl. n. a piling up . a. to stack.

a deposit. gift.Dasylu. a boon. n. two Daw. v. n. two. to rick Dasyrnu. to celebrate Dau. a daughter-in-law Dawg. to rick Dathliad. n. a giving Dawes. a coming onward Dawd. virtue. grace . n. a. celebration Dathlu. to pile. or share Dawn. to heap. v. a portion. n. v. n. n. a son in law.

n. a herding Deadellu. right. to right. n. a parting. a. to gift. separation Deadell. a parting. n. v. n. v. virtuous Dawr. gregarious Deadelliad. to form a herd Deaeth. a flock. a herd Deadellog. to endow Dawnus. to regard De.Dawni. gifted. south Dead. a. the south: v. a. to care. right side. to part. separation . v. separate right. activity. n.

wise Deallgarwch. a. n. a. n. intelligence Dealliad. intellectual Dealladwy. comprehension n. a. intellection Deallol. n. a. to understand Deallol. intellective . understanding. a. understanding: v. Dealledigol. intelligent. gifted with reason Dealledigaeth. a. intellect.Deall. intellective Deallgar. apprehensible Dealledig.

to go. understanding. n. a. n. understanding Dealltiad. to depart . intellection Dealltwr. a. to understand Deallus. the right. the south. tending to separate Debed. n. v. comprehension n. v. intellectualist Dealltwriaeth. knowing Deau. intelligent. a. intelligent Deallu. v. right. Dealltwrus.Deallt. dexterous Deawl. n.

begun Dechreuol. a. n. adjudicating . adjudication Dedfrydol. n. to begin Dechreuad. initial primitive Dechreuwr. n. v. origination Dechreuol. original. n. a. a beginning Dechreuedig. n. verdict. a.Dechre. restoration. a beginner Dedfryd. n. beginning. initial Dechreu. adjudicant Dedfrydiad. origin Dechreuad. a.

Dedlidio. a. a state of bliss. to beatify Dedwyddol. v. to be angry again Dedwinedd. calmed of passion . n. to fade away Dedwinoldeb. evanidness Dedwydd. n. happy Dedwyddiad. a. n. beatific Dedwyddus. n. a. n. blessed Dedwyddwch. v. a. of renewed intelligence. happiness Dedwyn. evanesence Dedwino. v. discreet. beatific. beatification Dedwyddo.

ceremonial Deddfolder. to institute Deddfwr. v. a. v. rule Deddf. n. an order.Dedylliad. ceremonialness Deddfu. to suckle Dedd. to make ordinal Deddfolrwydd. ordination Deddfol. ordinateness Deddfoli. a legislator . ordinance Deddfiad. n. n. statute. v. n. n. n. law. n. a suckling Dedyllio.

a bringing Defni. v. a shepherd Defeita. v. n. to use dexterity. a trickling Defnio. a. abounding with sheep Defeidydd. n. rightly. n. n. to hunt after sheep Defiad. drops Defniad. n. droppings. southing Deeuo. v. to drop. use. one's own Defeidiog. to trickle . to tend to the south Def.Deeuad. n.

matter Defnyddgar. v. n. materiality Defnyddiwr. a drop. n. useful Defnyddiad. material. n. a. v. a. to prepare matter to make use of Defnyddiol. one who forms Defnyn. materialism Defnyddio. a particle Defnyniad. n.Defnydd. n. useful Defnyddioldeb. to materialize Defnyddiodraeth. element. materialation Defnyddiadau. n. a dropping .

a. to trickle Defod. to awake . a. n. n. to drop. a. n. to rouse. custom Defodedig. to fix a custom Defodiad. matter or stuff Deffro. moving awake: v. v. an institutor Defyn. accustomed Defodolder. usage. n. institution Defodol. v.Defnynu. n. instituted Defodi. customariness Defodwr.

n. v. a. a. having ten parts Degeidio. a. a decade Degban. tenth . n. ten: a. to rouse. ten Degaid. awaking Deffroi. n. a tenth: a. wakefulness Deffrowr. to wake Defrool.Deffroad. wakeful Deffrousrwydd. v. an awaker Deg. to form decades Degfed. n. tending to awake Deffrous. n. n. arousing.

v. n. of ten syllables Degtro.Degiad. of ten turns . decimation Degoliaeth. n. a decuple Degryn. decimal Degoli. v. a decimal Degol. n. decadary. n. tithing Degplyg. a single drop Degryniad. a. a dropping Degrynu. a. n. to decimate Degoliad. n. a. to fall in drops Degsill.

a right hand . relating to tithe Deheu. dextrality Deheuig. dexter Deheulaw. to decimate Degwm. desterity Deheudra. south Deheubarth. v. n. a tenth. n. a tithe Degymiad. a. n. dexterous. n. n. south region Deheuder. n.Degu. n. n. a tithing Degymol. dexterousness Deheuedd. n. dexterity.

to put in regimen . n. a singeing. southern Dehongli. n. to blast Deifiol. blasting Deifio. a dexter. v. singeing. n. a setting in order Deifriad.Deheuol. n. to interpret Dehongliad. a. v. expounder Dehonglydd. nurturing Deifriad. n. interpretation Dehonglwr. v. to singe. blasting Deifniad. n. expounder Deifiad.

n. drop Deigrynol. n. a. n. to trickle Deigrol. v. emanation Deigynu. a regimen. lachrymation Deigrio. n. lachrymal Deigryn. verse Deigr. falling in drops Deigryniad. to emanate . v. v. to fall in drops Deigyniad. a drop. a tear Deigriad. n. a. to shed tears. tear.Deifyr. n. a trickling Deigrynu.

n. a. n. foliage Deiliar. foliage Deiliant. n. n. n. leafy Deilio. folliatfon. tenant Deiliadaeth. mixed leaves Deiliad. foliation. a. an issuing. v. v. to put out leaves Deiliog. foil Deiliach. n. subject. n. small of the leg Deilliad.Deilen. a proceeding Deillio. to proceed . bearing leaves Deilw. to derive. a leaf. foliacious.

n. gnashing of teeth Deintiad. to allure Deintgraff. n. teeth. cog wheel . n. v.Deilliol. n. n. an edge Deincodyn. dentition Deintio. tooth drawer Deintgryd. apple seed Deinio. tooth powder Deintrod. n. proceeding. deriving Deincod. a. a. to charm. n. to teeth. v. dental Deintlwch. to bite Deintiol.

request. tenter frame Deintws.Deintur. n. to belong. n. n. a ricking. n. n. to desire Deisyfiad. n. a dinning Deiryd. v. to be related Deisiad. to stack. a piling Deisio. to pertain. n. little tooth Deintwst. a requesting . n. to request. dentist Deiriad. v. intreaty: v. tooth-ache Deintydd. to pile Deisyf.

n. pertness Delfaen. a. a churl . log. stiffness. kellus Delf.Deisyfol. n. approach: v. to crave Deisyfwr. beseecher Deisyn. n. will come. hank. saucy. pert. a. cudgel Delder. v. a numskull. a. smart Delbren. a hard or rigid state Del. smart Delaidd. beseeching Deisyfu. n. skein Del. n. n. to beseech. n. stiff. delvin. stiffish.

to idolatrize Delwaddoliad. n. semblance Delwad. idolatry . formative Delwaddoli. oafish. to stupify Delid. an idoling Delwaddollaeth. a formation. manner. stupid Delffeiddio. n. v. n. a. a. a forming. wood-pecker Delw.Delffaidd. n. n. n. v. form. an image. n. a statue Delwadol. mineral Delor. idol. metal.

n. blind state Dellten. to describe. to give a form. idolater Delwant. to make like a statue Delwi.Delwaddolwr. Dellt. blindness Dellni. to become as a statue. lath. splint Dellteniad. slit or cleft Delli. to wax pale. imagery Delwedd. v. rift. n. n. to portray. n. v. resemblance Delweddu. n. splintering . n. n. n. to be confounded Dell.

to banish. a. seducer Denu. enticing Denwr. n. to splinter. alluring. to allure Dengwaith. n. latticed Delltenu. to . exile. a. banishment: v. to extract. n. a. lattice maker Deniad. v. ten times Dengyn. rustic Deodi. to put off Deol. v. v. an alluring Denol. n. to lattice Delltwr. splintered. v. enticer. clownish. to entice.Delltenog.

a hatched brood Deorain. visitors Deor. a banishing Deon. a. n. banishable Deolawd. a taking out of the shell: v. to hatch Deoriad. separated Deoliad. the giver. v. n. n. n. separation. n. exiled. to brood. n. dean Deon. to hatch Deoriaid. n. a. a hatching . to brood. separable. separation Deoledig. a hatching.separate Deoladwy. the distributor. strangers.

will come to pass Derbyn. a receipt. in a state to hatch Der. a. a. n. the staggers Deraidd. stubborn Dera.Deorllyd. to receive Derbynadwy. apt to be stubborn Derbi. devil. a. acceptableness . n. fiend. receivable Derbynfa. a fury. n. admissible Derbynioldeb. a. a. v. to admit. n. reception Derbyniol. receptacle Derbyniad. n. v. hard.

elevation Derchafu. ascension Derchafawl. elevated. a.Derbyniwr. n. n. v. elevating. to elevate Derchawl. an elevating Derchu. n. obduracy . exaltation Derchafiaeth. a. receiver Derch. v. to elevate. n. n. exalting Derchiad. exalted Derchafael. a. to exalt Derdri. n. elevating Derchafiad.

v. made of oak Derwydd. n. the heart of oak Derlwyn. n. an oak grove Derllydd. effused Derllyddiad. a. to act frowardly Derlin. come thou Deriad.Dere. n. poured. a druid . oaken. n. v. n. a. a patch Derwin. v. to pour out Dernyn. depletion Derllyddu. a frowardly acting Deriaw. a piece. n.

a climax Desgyniad. order. n. n. trim. ascension Desgynol. order. a. to mount in rhetoric Desgyneb. a. druidical Derwyddoni. delicate Destlaidd. to ascend. ascending Dest. n. v.Derwyddol. n. or trim Destl. a. it is done Des. druidism Deryw. n. druidic. apt to be trim . system. rule Desgyn. neat. a.

arrival Deuarddeg. twelve Deuawl. a future. to come. v. v. a selecting Deu.Destliad. to arrive Deuad. n. to make neat Destlus. a. a. nice. coming. v. to pick. coming . a putting in trim Destlu. picked Detholiad. chosen. n. n. n. n. to select Detholedig. neatness Dethol. neat trim Destlusrwydd.

a pair. two turns: a. bisection Deubarthu. to bisect Deuben. a. a. n. duplication Deublygiaeth.Deubarth. n. two feet . n. twice Deudroed. n. n. duplicature Deublygu. two heads Deubenog. double Deublygiad. two headed Deublyg. of two parts Deubarthiad. a. n. v. to duplicate Deudro. v.

a. a. two-fold.Deudroediog. forty Deugeinfed. twelve Deuddegfed. a. twelfth Deuddyblyg. fortieth . a. bipedal Deuddaint. a. bidental Deuddeg. second Deufin. a. a. a. of two edges. two-edged Deugain. duplicate Deueiriog. a. a. equivocal Deuenwol. binomial Deufed.

diphthong Deulin. two colours Deulin. a.Deulais. a. n. a pair Deulygeidiog. a. eighteen Deuochrog. binocular Deunaw. n. two forms. a. n. n. n. of two sounds Deuleisiad. future. a. coming Deurydd. n. the twain. the cheeks . the two Deuol. the two fences Deuliw. of two sides Deuodd.

n. about Deuwedd.Deuryw. v. n. a wizard. n. n. n. having two face Dewin. n. theological Dewines. two sides. a. a diviner. a divining Dewiniaeth. two form Deuwynebog. divination Dewinio. to divine Dewis. divine. two sorts or kind Deutu. n. a. n. choice . a witch Dewiniad.

with DIS. a. unprogressive . v. a brave one. LESS Diarbed. brave. to grow bold Dewrder. choice. v. stout Dewrau. n.Dewisiad. select Dewr. a choosing Dewiso. IN. n. prowess Dewryn. bravery. n. a hero: a. to choose Dewisol. desirable.. n. a pert one Di. bold. a. a. syn. privative pref. bravery. UN. n. IR. valour Dewredd.

without relish . without redemption Diadchwaeth. unsecluded Diachwyn. a.Diach. a. unsuccoured Diachludd. a. a. a. inopportune Diadflas. a. void of origin Diachles. a. uncomplaining Diadbryn. void of relish Diadeg. without cause Diachub. not to be saved Diachudd. a. a. unobscured Diachos. a. a.

a. unvexed Diadgas. a. unrecognized Diadnair. void of recollection Diadlais. void of recurrence Diadrwym. a. not to be repassed Diadlif. a. a. a. a. a.Diadfyd. unrestricted . unafflicted. reproachless Diadran. without a reflux Diadnabod. a. not disagreeable Diadgof. a. a. void of resonance Diadlam. undivided Diadred.

unadorned Diadwyn. indecent Diaddysg. without pain Diafael.Diadwedd. a. a. without a hold Diafiach. void of retrospect Diadwerth. a. a. a. without a brow Diaelod. learned Diael. undepreciated Diadwyth. innoxious Diaddurn. undiseased . a. a. a. a. a. a. unkind. without a limb Diaeth.

escaping . void of method Diangeu. a. a. a. n.Diafl. without opening Diagwedd. deathless Diangiad. a. not blunt Diafrad. an escape Diangol. the devil Diafles. a. a. void of misfortune Diaflym. without waste Diafrwydd. a. unobstructed Diagor. a. a. n. void of advantage Diaflwydd.

to avoid Diaid. vengeance Dialeddgar. not mourning Dialbren. a gallows Dialedd. v. to escape. a. a. a. to revenge Dialaeth. unequalled Diailenedig. a. retreat. unregenerated Dial. n. vindictive . vengeance. void of sorrow Dialar. escape. to avenge. n. revenge: v. a. n. vengeful. a. n.Dianc. void of zeal Diail.

a. an avenger Dialyddiaeth. vengeance Diallu. n. void of design . avenging Dialeddu.Dialeddiad. a. a revenging Dialu. revengeful Dialiad. an avenging Dialeddol. to avenge Dialfawr. v. a. uncalled. unnamed Dialydd. to revenge Dialw. unable. a. n. impotent Diamcan. n. Dialgar. v. n. a.

unsurrounded Diamhafal. succourless Diamgelog. unfrequent Diamlwg. a. obscure . a. a. a. defenceless Diamgeledd. void of comprehension Diamgylch.Diamdlawd. not enveloped Diamgyffred. not necessitous Diamddiffyn. a. a. incomparable Diaml. a. a. a. not otherwise Diamgudd. uncircumspect Diamgen.

a. n. uncontentious Diamrosgo. doubtless Diammheuaeth. unsuspecting Diammod. not unwieldy Diamryfus. impatient Diamrafael. uncircumspect . a. incongruous Diamwel. a. void of strife Diamwedd. a. unconditional Diammynedd.Diammhau. a. a. a. not excessive Diamryson. a. a. certainty Diammheus. a.

a. a. not unwilling Dianfon. n. a. a. without defect Dianair. a. a. without mischance . reproachless Dianerch. a. a. unequivocal Dianadl. a. without misfortune Dianhap. breathless Dianaf. ungreeted Dianfodd. without mission Dianfwyn. void of enjoyment Diamwys. not unkind Dianffawd.Diamwes.

unnatural Diannedd. a. not overgrown Dianian. unchilled Dianrheg. a. a. a. undisordered Dianial. aimless Diannod. a. instantaneous Diannog. a. without honour .Dianhardd. a. giftless Dianrhydedd. unexited Diannwyd. a. a. a. not unlovely Dianhwyl. without dwelling Diannel.

without enterprise Dianudon. claimless Diareb. unsparing Diarchenad. a. a. tasteless Diarddel. v. unwavering Diaraf. proverb . a. a. not perjured Dianwadal. a. not dilatory or slow Diaraul. to expel: a. a. unclothed Diarcholl. a.Diantur. a. a. a. without wound Diarchwaeth. inclement Diarbed.

a. a. out of the way Diargae. a. without obstacle Diargel. undisguised Diargraff. n. a. unarmed Diarfaeth. a. proverbial Diarebu. to use adages Diarebydd. void of purpose Diarfer.Diarebol. a. inopportune Diarffoidd. proverbialist Diarf. a. v. a. unprinted . unusual Diarfod. a.

dauntless Diartaith. unobstructed Diarlwy. without torture Diarw. unintentional Diarogl. without scent Diaros. a. without provision Diarobryn. unmerited Diarofyn. a. without delay Diarswyd. a. a. a.Diarloes. a. unprovided Diarmerth. a. a. a. not rough . exhaustless Diarludd. a. a.

unknowing Diarwydd. a. a. a clangor. v. without token Diarymchwel. a. without bone Diaspad. unreverting Dias. a cry Diasped. n. to clang . unblemished Diasgloff. a clamour Diasbri. a. n. without wiles Diasgell. a din. a. without lameness Diasgwrn. a. a. a.Diarwybod. wingless Diasgen.

a. to cling. a. a. a. to resound Diastrus. a. to clamour Diasw. unimpeded Diattreg. a. a.Diaspedain. v. not left or awkward Diateb. uncensured Diathrin. a. unperplexed Diasu. v. a. unused to labour . unanswered Diattal. without reversion Diathraw. direct Diattro. undelayed. without a teacher Diathrawd.

devilish. devil. a she devil Diawlig. beverage Diawdwydd. a. bay-trees Diawgrym. possessed of a devil Diawles. v. of devilish nature Diawlio. unapt. a. n. a. true. surely Diawch. n. n. one destitude of light Diawlaidd. a. a. a.Diau. unskilful Diawl. n. to call the devil . not keen Diawdlyn. hellish Diawledig.

a fall. sinless Diben. not durable. short Dibarod. without sin. a. a. unceasing. unprepared Dibarch. headless. a. without avidity Dib. a. a. a void of respect Dibech. sure. a depth Dibaid. n. infallible Dibara. a. a. a. unapt Diawydd. endless .Diaws. indistinct Diball. a. incessant Dibaith.

having no peel Dibl. a. a. n. a. a. a.Dibenaeth. childless Dible. without danger Dibetrus. n. a. unpossessed Diberfedd. skirts. a daggle Diblaid. without entrails Diberthynas. a. without party Diblant. a. without a chief Diberchen. unhesitating Dibil. a. a skirt. daggles . irrelevant Diberygl.

to daggle. to draggle Diblog. painless. unfledged Diblwyf. v. n. bedaggling Diblysg. featherless. unwearied . a. bedaggled Diblu.Dibleth. a. a. a. a without people Diboen. a. a. without shell or husk Diblo. a. unplaited Diblaid. not mellow or soft Diblyg. a. without a fold Dibobl. having no parish Diblydd.

Diboeth. a. without heat Diborth. a. to put on a saddle Dibraidd. a. priceless Dibridd. without proof Dibres. unscarce . a saddle Dibra. a. a. having no abode Dibrid. v. a. helpless. without earth Dibryn. unaided Dibr. a without copper Dibreswyl. a. without flocks Dibrawf. unscanty. a. n.

without anxiety Dibryn. senseless. a. light Dibybyr. inopportune Dibryder. a. a. improvident Dibryd. a. without purchase Dibrysur. impure Dibwyll. indiscreet Dibrwy. a. a. a.Dibriod. a. a. witless Dibwys. void of energy . not diligent Dibur. a. unmarried Dibrudd. not heavy. a.

a. a. a pendulum Dibynaidd. a steep. v. n. an impending Dibynog. impending Dibynu. appendant Dibynol. n. a hanging Dibynai. crafty . a hen. female bird Dichell.Dibyn. n. wily. a. n. pendulous Dibyniad. to hang. n. dependent Dicen. trick Dichellgar. n. a. to depend Dibynydd.

a. to be able Dichoni. n. assiduity Dichlynu. v. v. effectuation Dichwant. a devising Dichellu. n. to act assiduously Dichon. v. a. n. assidious Dichlynder. a. to use craft Dichellus. assiduity Dichlynedd. without desire . n.Dichelliad. v. inventive Dichlyn. crafty. to be effectual Dichoniad.

fluency Didad. a. a. incessant Didanc. fatherless Didaen. without weeds Did. a. a.Dichwerw. not bitter Dichwith. unpaid Didalch. a. a. n. without expansion Didaer. not importunate Didal. without pay. a. a teat. a. not awkward Dichwyn. a. a. not tranquil . unfractured Didalm.

a. without task or job Didaw. a. or tacit Didawel. unchased. a. a unscared Didaro. imperfect . a. a. not calm Didawl. a. incessant. a. a. without skulking Dideimlad. unaffected Didarth. uneffusive Didarf.Didardd. a. a. not silent. without vapour Didasg. unabated Didech. a. unfeeling Dideithi.

nipple. a. a. nipple Didenog. undisturbed Didi. without dent Didoll. v. a. a. boundless Diderfysg. having teats Diderfyn. unfroward .Diden. a. n. teat. a. free of toll Didonfryd. endless. a. pap Didlawd. n. to uncover Didolc. not poor Didlos. a. unhandsome Didoi.

without change Didrafferth. a. a. a. v. pitiless Didrachwant. to pare.Didoni. unwreathed Didoriad. unsevere Didosturi. to peel Didor. uninterrupted Didoraeth. without lust Didrafn. unbroken Didost. without haughtiness . a. a. without bustle Didraha. a. a. a. a. unprofitable Didorch. a.

a. endless. a. inexpensive. incessant Didras. a unstumbling Didramwy. unfrequented Didranc. without turning Didraill. a. without oppression Didrallod. a. a. a. wasteless. a. without dimunition . undiminished Didraigl. without distress Didramgwydd. a. without kindred Didraserch. without doating Didraul. unrevolving Didrais. a.Didrai. a.

free of tribute Didri. a stray Didrawd.Didraw. a. a. n. n. a. trouble . without inheritance Didremyg. not cross Didref. a. without a dwelling Didrefn. a. a. without contempt Didres. without currency Didrawiad. a. disordered Didreftad. without labour Didreth. unimpelled Didraws. a.

unlicensed . without transgression Didru. unpitying Didrugaredd. direct. without misery Didrugar. a. footless Didrosedd. a. a. a. a. a. without turning Didroed. a. not heavy Didrwst. a. a. not fractious Didrwm.Didrist. a. a. merciless Didrwch. noiseless Didrwydded. undejected: n. the plant borage Didro.

a. without clamour Didryf. n. without growth Didwg. not wanton Didrywedd. impartial Didwf. a. a. a. a. unprosperous Didwll. a. without hole Didwn.Didrydar. a. without instinct Diduchan. solitary spot Didrythyll. whole. unfractured . without sovering Diduedd. without grumbling Didudd. a. a. a.

n. unarranged Didwyll. a. not mild Didyr. a. without elasticity Didy. a. a. unsuspected Didymhestl.Didwrf. without tumult Didwy. a. undeceitful Didwyth. without resplendence . untempestuous Didyner. a. houseless Didyb. a. a. sadness. sorrow Didywyll. not dark Didywyn. a.

without goodness Diddannod. a. untidy Diddewis. a. unsubstantial. a. unreceiving Diddestl. a. a. a. a. endless Diddawn. a. a. graceless Diddawr. without choice . irrational Diddefnydd. a. reproachless Diddarbod. ungifted. unconcerned Diddeall. useless Didderbyn. improvident Diddarfod. a.Didda.

Diddial. worthless Diddiogi. a. not evanescent Diddiffodd. nothing: a. an appeasing Diddillad. without revenge Didichell. a. a. a. a. a. being nothing. appeased Diddigiad. n. without clothes Diddim. unthankful . n. undesigning Diddiflan. unquenchable Diddig. a. a. not lazy Diddiolch.

unailing Diddori. dry shelter: a. atheistical Diddwyn. painless. uncultivated Diddolur. void of evil Didduw. n. to be unconcerned Diddos. a. unclassified Diddrwg. a. godless. a. a. infinite Diddiwyll. endless.Diddirnad. a. a. without drops Diddosbarth. a. being weaned Diddyblyg. a. undoubled . a. v. not comprehended Diddiwedd.

defeasible Diddymder. abrogation Diddymiad. nothingness Diddymedig. n. a. a weaning Diddyfnu. a. annulled Diddymedigaeth. n. to wean Diddyled. out of debt Diddym. v. n. destitute. a. fearless Diddyfniad. n.Diddychryn. annihilating . a. a. a. annihilation Diddymol. void Diddymadwy.

not alarming Diechwith. certain.Diddymu. v. not intricate Diddysg. doubtless . a. to annul. obstructive Diebrydu. v. a. unstraitened Diechrys. a. a. onset. to frustrate Diebyd. a. unlearned. to annihilate. to depreciate Diddyrus. a. n. not awkward Diechyr. sturdy. a. assault Dieching. a. illiterate Diebrydol. inflexible Diedfydd.

a. without battle Diedrysedd. a. a. a. unfaded Dieddaint. without drooping Diedlid. a. a. a. unsuperfluous Diedw. incompact . without pungency Diedmyg.Diedifar. a. reproachless Diedlym. a. a. without anger Diedliw. without reverence Diedrin. a. unrestrained Diedlaes. impenitent Dieding.

a. a. unwavering Diegni. a.Dieddrin. a. a. a. a little devil Diefras. not inherent Dieflyn. unmaimed Dieffaith. without exertion Diegryn. a. untrembling . n. not mysterious Dieddyl. having no germ Dieglur. ineffectual Diegin. indistinct Dieglyd. a not slender Diefrydd. a. a.

a. to flee. not feeble Dieiddo. without agitation Dieiriach. to escape Dieiddil. dowerless Diegwyl. a. unharmonious Dieinig.Diegwan. without intercession Dieisiau. a. without property Dieilig. inopportune Diengyd. without dispute Dieiriol. a. unnecessary . a. not feeble Diegweddi. a. v. a. a. a. a.

a. a. worthless. unblemished. not overthrown Diemyth. n. infallible Dien. without peril . extinction. perfect Diemyg. inanimate Dienbyd. a. a. matchless Dieithr. a. calm. without exception Dielusen. a. without charity Dielw.Dieisor. a. without motion Dienaid. a. death: a. ignoble Diell. a.

a. a. a. not receding Dienig. a. a. violent death Dienyddiad. irreproachable Diennill. a putting to death Dienyddol. n.Diencil. uncircumcised Dienwaediad. uncircumcision Dienydd. without activity Dienllib. sad. n. life-divesting Dienyddu. to put to death . a. unprofitable Dienw. a. v. a. anonymous Dienwaededig.

having no issue Dierbyn. a. fearless Dierlyd. a. not intelligent Diesgud. not nimble Diesmwyth. a. unpursued Dierwin. a. a. without trembling Diergryn. a. without reception Diergryd. a. a.Dienyddwr. uneasy Dietifedd. childish . a. a. unshaken. not rough or harsh Diesgeulus. an executioner Dieppil. n.

guiltless Dieurwydd. profitless Difaeth. n. n. blameless.Dieuog. faultless Difalch. certainty Diewyllys. ejection Difa. a. without remission Difael. intestate Dif. without nourishment Difai. a. a. a. a. extermination Difad. a. destitute of good Difaddeu. n. an exterminating: a. void of pride . n. a. a cast off.

a. not exact Difar.Difam. shaved Difariaeth. a. motherless Difan. a vanishing Difant. unspotted Difancoll. n. without mischief . v. beardless. a. a vanished state Difanu. a. n. to vanish Difanw. total loss Difaniad. a. a. evanescent Difanwl. spotless. a. a without wrath Difarf.

a. a. not shallow Difaswedd. not having bail Difedydd. a. a. a. a.Difarn. immortal Difas. deathless. a repenting . to exculpate Difeiriad. sober Difefl. unpossessed Difeddw. a. unbaptized Difeddiant. void of judgement Difarw. void of reproach Difeio. a. n. a. v. without levity Difechni.

certain Difiad. a. without point . a. n. edgeless Difio. immeasurable Difeth. v. wild Diflaen. a. unblest. a contemning Difenwi. n. a. annoyance Difilain. joyless Difesur. infallible. a.Difenwad. not ferocious Difin. to fling. to contemn Difenwyd. a. a. annoying. v. to annoy Difiog.

v. a vanishing Diflanol. without lusture. disgust. n. tasteless. evanescence Diflanu. n. beard of a dart: a. a. without a point Diflan. n. n. n. disappearance Diflaniad. insipidity Diflasiad. disgusting Diflasdod. a disgusting . a. to vanish away Diflas.Diflaen. n. evanescent Diflant. fading Diflanedigaeth. a.

a. a metre Difrad. not tired. not treacherous Difradw. a. not privileged . to constuperate Difr. void of manners Difoiwyno. v. to disgust. unwearied Diflisg.Diflasu. a. a cast. v. to become disgusted Diflin. destitute of flowers Diflwng. not sullen Difoes. unpeeled Diflodau. a. a not defective Difraint. a. a. without shell. n.

devastation Difrawu. v.Difraisg. waste. a. to grow careless Difrawwch. n. a. n. of frailty Defreinio. not having tops . careless Difrawd. v. sedate Difrig. a. fearless. undignified. not bulky or large Difrau. dispersion. serious. a. a. ignoble Difrif. unconcern Difreg. a. a. not fragile or brittle Difraw. to disfranchise Difri.

exile: n. trackless Difro. a.Difrisg. having no mind. to make havoc Difrodiad. a. a. n. a. inattention Difrys. a. v. an exile Difrodaeth. a. not in haste Difryw. listless Difrydaeth. not luxuriant . immaculate Difryd. n. n. not inebriated Difrycheulyd. extravagance Difrodi. a washing Difrwysg.

immoral Difudd. a. breachless Difwriad. a. not profitable Difurn. free from evil design Difwng.Difuchedd. a. a. a. a. void of threatening . improvident Difwyn. unenjoyed Difydr. a. uncontemplated Difygwth. a. undesigned Difwrw. gainless. a. unwavering Difwlch. a. without meter Difyfyr. a.

to amuse Difyrus. to mince Difyr. diversion. a. a cutting to pieces Difynio. tending to divert Difyriad. amusement Difyrgar. n. amusing Difyrwch. a. n.Difyngiad. a diverting Difyru. n. void of stammering Difyn. to divert. divertive. a. v. a fragment Difyniad. to carve. n. amusing Difyredigaeth. play . a. n. v. diverting.

n. n. v. luckless Diffeithder. a laying waste Diffeithio. a wilderness Differ. lifeless. barren. a. an outcast. foul Diffawd. to lay waste Diffeithwch. v. n. a wilderness. defence. guard . to separate Difyw. unfortunate. n. a waif: a. foul ground Diffiethiad. unfruitful. n. n. to unmix. foulness Diffeithfa.Difysgu. inanimate Diffaeth. n. a misfortune: a.

extinction Diffordd. what is extinct. v. to protect Diffrediad. to extinguish Diffoddiad. n. not ravaged Diffodd. v. v. n. defensive Differu. a. n. protection Diffreidiad. a.Differiol. to guard Differyd. to ward Difflais. n. to extinguish Diffoddi. a protector . to defend. v. v. pathless Diffred. a. to defend.

Diffreidio. a. defence. a. to make abortive Diffryd. v. faithless. to protect Diffuant. a precipice Diffydd. n. infidel . n. v. a guardian Diffrwyn. a unbridled Diffrwyth. v. fruitless. a. guard Diffwys. to protect Diffreidiog. unfeigned Diffur. feeble Diffrwytho. n. without perception Diffwyn. a.

v. defensive Diffyniad. defence. failure. defect. to guard . to defend. guard Diffynadwy. n. n. a defending Diffyniant. a. a. n. a. n. defective. v. Diffyg yr haul.Diffyg. Diffyg anadl. a. weary Diffyn. unprosperous Diffynu. to be defective Diffygiol. defensible Diffynol. shortness of breath Diffygiad. an eclipse of the sun. defection Diffygio.

dispirited . a.Dig. a. a. angry. a. unfenced Digaer. unconfined Digainc. not obdurate Digalon. a. a. not powerful Digae. n. a. a. unconfined Digaethiwed. not having branches Digais. uncalumniated Digadarn. not seeking. anger. displeased Digabl. unfortified Digaeth. a. a. negligent Digaled. ire: a. heartless. unwalled. passion. unenclosed.

a. careless.Digalondid. v. a. a. unimprisoned Digardd. a. a. forlorn Digarad. a. disregarded. not bent Digamwedd. void of iniquity Digar. a. a. disheartening Digam. unstigmatised . unanxious Digarchar. not loved. forlorn Digarc. heartlessness Digaloni. a. to dishearten Digaloniad. faultess Digamwri. n.

without scales. without bickening Digel. a. without treasure Digedenu. a. a without hatred. anger. a. a. a. not secret Digelwydd. to cease loving Digas. a.Digariad. a. not hidden. forlorn Digaru. n. unbeloved. or scurf . free from falsehood Digellwair. not joking Digen. v. unhated Diguer. displeasure Diged. to remove nap Digeintach. v.

without rebuke Digiad. unreceding. without frown . a. a. firm Digilwg. a. a. without envy Digeraint. fleshless Digil. a. a. an angering Digib. songless Digerth. without flesh. a. n. a.Digenedl. not imminent Digerydd. without a family Digenfigen. a. having no husk Digig. artless. without kindred Digerdd. a.

to anger Diglefyd. n. a. incompact. wrathful Digllonder. a. without wood . displeasure Diglloni. v. a. without fame Digloff. angry. uninfected. wrathfulness Diglonedd. deformed Diglod. v. free from disease Digliw. a. n. sane Digllon.Digio. a. to offend. a. a. not lame or halt Diglwyt. to be displeased Digoed.

safe Digollediad. to satisfy Digoniant. enough Digonedd. anger. a. a. sufficient. a. n. abundance Digoni. & ad. n. indemnification Digolledu. free of loss. v. n. abundance . n. to suffice.Digofaint. a. without loss or lapse Digolled. sated Digonoldeb. n. make good a loss Digon. v. displeasure Digoll. prevalency Digonoi.

infidel Digreulon. v. unpunished Digost. a. to satiate Digor. impassionate Digrain. not cruel . not keen Digraid. a. a. without expense Digraff.Digonoli. a. n. a. to disembody Digosp. v. unaccumulated Digred. a. passion Digorffori. error: a wandering Digrawn. a. unbelieving. n. habit.

jocose Digrifau. amusing. without trembling . to please Digrifedd. a.Digribddail. a. pleasantry Digrifwch. unbounded Digrybwyll. v. amusement Digrintach. a. unwrinkled Digryn. n. without extortion Digrif. a. not alluded to Digrych. a. having no skin Digroniad. not miserly Digroen. a. to amuse. n. a. a.

faultless Digwsg. a uninformed . unconcealed Digus. blameless. displeasing Digwl. not domestic Digyfarwydd. not affectionate Digudd. a. without lapse Digydwybod. a. a. sleepless Digwydd. untidy Digu. unconscionable Digyfaill. incompact. a. a. friendless Digyfanedd.Digryno. a. a. a. a. a.

v. a. a. to disjoin Digyfludd. a. unimpeded Digyfnerth. a without wealth Digyfraid. of no account Digyfrwng. a. a. not intervening Digyfrwydd. wanting necessaries Digyfraith. lawless Digyfran. a. unparticipated Digyfrif. unpropitious .Digyfieuo. a. helpless Digyfnewid. unchangeable Digyfoeth. a.

a. a. jointless Digymeriad. unconstrained . dissimilar. unassimilating Digyngyd. matchless Digymhell. immediate Digyfyng. a. a. a. void of council Digyngwedd. unparallelled Digyffro. a. a. a. undisturbed Digyngor. a.Digyfwng. a. a. unconfined Digyffelyb. inconsiderate Digymal. close. of no estimation Digymhar.

without support or Digynedd. irrational Digymwl. maintenance a. helpless Digymhwyll. a. a. a. a.Digymhorth. a. helpless . not discordant Digynhwrf. without virtue Digynhen. unagitated Digyniwair. a. unfrequented Digynorthwy. uncompounded Digynaliaeth. a. a. a. cloudless Digymysg.

disjunctive Digywair. a. not mean Digysdadliad. incomparable Digysellt. a. a. a. a. a. a. without order Digywilydd. a.Digynydd. a. unmerited . unproductive Digynyred. a. shameless Dihaeddiant. without increase Digynyrch. a. unadapted Digyswllt. unendowed Digyrith. unfrequented Digynysgaeth.

unfortunate Dihatriad. a. a. a. courageous not listless. a. a. without infection Dihalen. a. not saline Dihamdden. luckless.Dihafarch. not easy Dihawl. without leisure Dihanfod. a. energetic. a. a. without salt Dihalog. denudation Dihawdd. a. unpolluted Dihallt. Dihaint. without existence Dihap. a. without claim .

an apology Diheured. foul weather Dihoced. to apologise Dihewyd. a. a. a. he that is without origin. a. n. n. peaceless Dihenydd. without alacrity Dihedd. without zeal Dihil. fraudless. the Ancient of days Diheurad. sincere . without progeny Dihinedd. adage Diheuro. Yr hen Ddihenydd.Dihawnt. n. a. n. v.

a. without reliance . a. a. a. a. cheerless Dihoeni.Dihoen. a. a. v. dispirited. without covering Dihufen. without covering Dihun. a sleepless Dihwyl. disorderly Dihyder. unloved Diholedig. having no cream Dihul. without rebuke Dihudd. a. to grow languid Dihoff. a. undemanded Dihort. unamiable.

without trailing Dilaeth. a. without refuge Dile. a. n. a. honeycomb Diladrad. a. unpleasant Dil. texture. a. not moist or damp Dilawch. a. not loquacious Dilain. n. without milk Dilafar. . structure. mel. without theft Dilaes. without place Dilead. a. a. extinct. a.Dihyfryd. abolition Diliau. wasted Dilaith. worked upon.

undejected Diledrith. a. unbiassed: direct Dileedigaeth. not of base origin Diledfryd. adj. of unbroken accent Diledlyth. extinction . a. free from provincialisms Diledlef. not listless Dilediaith. a. n. a. a. void of delusion Diledryw. a. a.Dilech. a. without breadth Diledach. a. not apt to sculk Diled. undegenerate Dileddyf.

unilluminated Diliad. instrument Dilerbren. to make accurate . v. unfeeble Dileu. v. beaten Dilio. a.Diler. a. wrought. meting rod Diles. a profitless. not clever or skilful Dilewych. a. not wrathful Dilin. a. a. to blot out Dilew. useless Dilesg. operation Dilid. to raze. n. n. n.

pathless. to rid of fatigue Dilun. not pleased Diludd. a. formless Dilwch. the celandine Dilwydd. unobstructed Diluddedu. unpolluted Dilwrf. a. n. undefiled. a. colourless: n. a. unprosperous . v.Diliw. undusty Dilwgr. phantom Dilon. a. a. awkward. a. a. trackless Dilwydd. uncowardly Dilwybr.

Dilyn. n. a making certain . v. sightless. unavoidable. not smooth Dilygad. eyeless Dilyniad. v. certain Dilysdod. not having a burden Dilyd. n. consequent Dilys.Dilwyn. a. to shed. a following Dilynol. n. a. following. to cast off Dilwyth. a. a. n. certainty Dilysiad. a following Dilyniaeth. to follow Dilyfyn.

n. to clothe. Dilysrwydd. a.Dilysiant. to dress . clothes Dilladiad. a clothing Dilladu. n. to make unavoidable. apparel. v. anarchial Dill. certitude Dilysu. to certify Dilywodraeth. v. inseparability n. n. a fold Dillad. a. unacceptionable Dilysioldeb. unavoidableness. n. a plait. unavoidableness Dilysol.

n. spruce Dillynder. smartness. nothing. n. an ornament: a. Dilliad. gaiety Dillynes. smart. not at all Dimai. no. habit-maker a clothier. any: adv. elegance Dillyn. n. n. a halfpenny Dimedd. a folding Dillni.Dilladwr. n. trim. n. anything. in no degree. n. everything. smartness. n. nothingness . trifle: a. something. n. a smart female Dim. a tailor.

an edge. n. a hill. a city. teeth. fortress Dinag. impotent. without perception Dincod. a fortress Dinasol. halfpenny worth Din. belonging to a city . apple seed Dinerth. a. n. a. a. feeble Dinerthedd. a. belonging to a city Dinawdd. a. a. fort. a. n.Dimeiwerth. unexceptionable Dinas. impotence Dinesig. n. without exception Dinam.

not languishing . defenceless Dinoeth. of no note or mark Dinodd.Dinesydd. v. a. n. a. muncipality Dinesyddio. without change Dinidr. a. a. without juice or sap Dinodded. innocent Dinod. to denizen Dinewid. without hindrance Diniwed. a. a. a. a. a citizen Dinesyddiaeth. harmless. not naked or bare Dinwych. n.

without liveliness Dinwyth. worthless. inoxious Dinystr. without hope Diober. a. a. destruction Dinystriad. to destroy Dinystriol. n. useless Diochel. destructive Diobaith.Dinwyf. beverage Diodgar. a destroying Dinystrio. n. a. v. n. a. a. a. drink. unavoidable Diod. given to drinking . a.

not dubious Diodlestr. a drinking cup Diodr. a. doubtless. a. v. a. a. given to drinking Dioddef. secure . a. a.Diodi. uninterrupted Diodrig. without delay Dioedran. a. not of age Dioer. to give drink Diodid. a. verily Diofai. n. without delay Diodrydd. a. careless. without suffering Dioed.

undaunted. to become careless. decision Diofrydiad. a vowing Diofrydog.Diofaledd. a. v. devoted Diofyn. to make secure Diofalus. slothful. negligent Diofalwch. n. a. a. fearless Diog. negligence Diofer. n. n. without affliction Diofryd. lazy . carelessness Diofalu. a. vow. vowed. a. a. not vain or useless Diofid. n. sluggish. slow.

n. n. sluggard . uninclined Diogyn. v. n. to secure. n. safety. safety. a. a securer Diogi. unexposed.Diogan. idleness. a securing Diogelu. v. a. to grow idle or lazy Diogwydd. reproachless Diogel. idler. security Diogelwr. n. to guard Diogelwch. laziness Diogi. security Diogeliad. secure Diogeledd. n. a.

without delay Diol. a. n. obliteration Diolo. to blot out Dioliad.Dioheb. a. a. thanks. blotted out Dioli. v. a thanking Dioledig. praise: v. to give thanks Diolchgar. a. having no marks Diolch. n. n. unanswerable Diohir. thankful. thanksgiving Diolchiad. obliged Diolchgarwch. a. n. to develope . v.

v. unmolested . a. uninvestigated Diolud. without wealth Dioludd. a. unfickle. blind Diommedd. a. undisguised Diorchwyl. a. steady Diormes. a. a. a. unemployed Diorfod. to show gratitude Diolwg. a. without refusal Diorchudd. a.Diolrain. unconstrained Dioriog. sightless. unobstructed Diolwch. a.

a. a. a. a. restless Diorsaf. unagitated Diota. v. a. a. doubtless Diosg. to tipple . to dethrone Diorwag. v. a dethroning Diorseddu. without end Diorphwys. a. not trifling Diorwan. to undress Diosgryn. n. unmoved. unstationery Diorseddiad. without feebleness Dios. v.Diorphen.

n.Diotach. a. a. without excellence . n. unpremedited Diragofal. a tippler. force. denoting vehemence or excess Diradd. a. a sot Dir. n. of force. a tippling Diotty. certain. tippling house Diotwr. certainty: a. improvident Diragor. predetermination improvident. a. without rank Diragfarn. without prejudice Diragfwriad. a. a. a. sure: pref. without Diragfyfyr.

profuse perspiration Dirdan. n. to excruciate Dirchwant. extreme pain Dirboeni. v. a. a. v.Diragrith. unnecessary. ardent desire Dirchwant. an outrage Dirdynu. n. without division Dirboen. a. without hypocrisy Diragwel. a. without foresight Diraid. n. useless Diran. a. to pull extremely . extremely distended Dirdra.

a.Dirddwys. extreme love Dirgel. n. to look earnestly Dirgariad. secret. mischievousness Direswm. to be of necessity Dirganfod. n. v. a trite saying Direidi. irrational Dirfaint. v. extremely condensed Direb. a secret place: a. n. a harsh sentence Dirfawr. a. n. extremely large Dirfod. n. extreme bulk Dirfarn. occult . n.

to secrete Dirgelwch. n. privacy Dirgeliad. a mystery Dirgeledd. n. n. a secret place Dirgelgynghor. a secreting Dirgelu. extreme aching Dirglymu. n. v. n. to tie tightly . a secrecy Dirglwyf. n. secrecy Dirgelfa. v.Dirgeledig. privy-council Dirgeli. n. secreted. hidden Dirgeledigaeth. secrecy. n. a.

to become unlucky Dirinwedd. impulse Diraiad. to convulse Dirgwyn. v. irony. a. a. n.Dirgrynu. to iterate. iterating. n. without virtue Dirio. n. v. v. urgent Dirlais. extreme complaint Diriad. mischievous Diriedo. n. mischievous Diried. iteration. to urge Diriol. an emphasis Dirmyg. contempt . unlucky. a. a.

surmise. n. n. a slighting Dirmygol. supposition Dirni. to . a. discernment. v. a. contemptuous Dirmygu. to contemn Dirmygus. v. n. contemptuous Dirnad. vivacity Dirnwyf. to suffer greatly v. extreme vivacity Dirodres.Dirmygiad. n. to discern Dirnadiad. surmise. a. without pomp Diroddef. extremity.

one who supplies. an attorney Dirus. an outcry Dirwaenu. a. extremely weak . a supplying Dirprwo. n. to shed grain Dirperiad. to dissever Dirwan. a supply Dirprwyad. n. a. to supply Dirprwywr. v. an agent. n. n. v. v. without starting Dirwaedd. a meriting Dirperu. to deserve Dirprwy. v.Dironi. n.

n. n. a fine Dirwyad. to cover Dirwasg. to smile. to laugh Dirwest. n. a broad smile Dirwenu. a fining . to press extremely Dirwen. a fast Dirwestu. a fasting. v. n. to fast Dirwgnach. v. fast Dirwestfa. abstinence. n. penalty. v. murmuring a. to abstain. v.Dirwarthu. without grumbling or Dirwy.

finable. a. a. a prefix synon. unobstructed Dirybudd. feeble Diryw. a. without power. v. n.Dirwym. a. a. a. penal Dirwystr. a. violent passion Dirwyo. with UN . unpresumptuous Dirym. not marvellous Diryfyg. a. having no notice Diryfedd. to fine Dirwyol. degenerate Dis. without restriction Dirwyn. debased.

a. a. unloved. a. a. n. to alight Discynfa. a.Disail. not vile. uncongenial Discyn. not lame Discudd. uncovered Discyfrith. a. untrodden Discar. inamiable Discloff. place of descent Discyniad. v. undebased Disar. v. to descend. without foundation Disalw. n. without offence Disathr. a descending . a.

a. descending Disefyd. a. not declivous Diseuthyg. a. to rid of stability Disegur. unindulged Diserch. a. a. without defection . a. a. a. without leisure Diseibiant. sudden Disefydlog. without fondness Diserfyll. a. a. not abortive Disgwall.Discynol. unstationary Disefydlu. a. not tottering Diserth.

to trip heels Disoddi. to cease sinking Dison. n. v. v. adv. without noise. a. a. firm. beneath. a. pale Diso. silent . a. v. unshaken Disiomi. a. colourless. below Disodli. indeception Disliw.Disgwrth. without resistance Disgyr. to undeceive Disiomant. without impulse Disiarad. without talk Disigl. a. tacit.

worthless . without support Disprofi. a. a. impure. distracted Dist. unsonorous Disorod. crazy. unclean Dispwyll. object. without parity. to clear of dross Disothach. n. joist in a floor Distadl. v. a. odd Disporth. clear of refuse Dispar.Disoniarus. pure Disorodi. a. a. a. a. a. v. to disprove Dispur.

juiceless Disut. a. without noise Diswrth. without charm Disyched. a. without thirst Disychedu.Distadledd. without office Diswyn. a. to allay thirst . n. a. juiceless. not sudden Diswydd. v. sapless Disug. unwell Diswn. a. a. not sluggish Diswta. a. worthlessness Disudd. a. a. out of order.

a. foolish. an uttering . heedless. a. to unsubtiantiate Disymud. unstaying: sudden Disylw. v. inadvertent Disylwedd. senseless Ditiad. a. abrupt Disyndod. sudden. a. without surprise Disynwyr.Disyflyd. without motion Disyfyd. a. a. a. unsubstantial Disylweddu. n. a. immobility Disymwth. immoveable Disymudedd. n.

Ditian. n. v. entireness: a. v. undoubted Diurddas. n. total Diwad. a. to say Ditio. degradation Diw. to defecate Diwaddoli. without denial Diwadnu. to speak. to disendow . v. v. without dregs Diwaddodi. to utter or express Diunion. a. without dignity Diurddiad. a. v. to trip up heels Diwaddod. a.

a. a. uninvited Diwair. chaste. without vanity Diwahan. a. indiscriminate Diwahardd. unsatisfied. a. to clear of lees Diwag. bottomless Diwaelodi. v. a. a. unimparting. a. not full . a. a. not vile or base Diwaelod. not empty or vague Diwagedd. continent.Diwael. without work Diwala. a. unforbidden Diwahodd. faithful Diwaith.

to emancipate Diwarth.Diwall. a. to provide. a. emancipation Diwarogi. hairless. to satiate. without superior . to divest of want Diwarafun. a. not lacking Diwalliad. without play Diwarogaeth. n. a. a. reproachless Diwarthaf. a satiating Diwallt. n. v. bald Diwallu. a. unbegrudged Diware. v.

a. a. unserviceable Diwasgar. the end of the day Diwedd. without mockery Diwedydd. unreproachful Diwasanaeth. v. a. reproachless Diwarthu. to uncover Diwarthrudd. a.Diwarthau. n. v. the evening. without shelter Diwasgodi. undispersed Diwasgod. end conclusion . v. a. to clear of reproach Diwarthus. a. to unshelter Diwatwar. n.

latest Diweddar. to make late Diweddaru. a. conclusive Diweddu. tardy. slow. a. to end. a finisher Diwegi. v. conclusion Diweddiad. n. to conclude Diweddwr. to become late Diweddarwch. a. last. ending Diweddol. late Diweddarau. lateness Diweddglo. v. n. n.Diweddaf. a. without vanity . v. n.

worthless Diwes. continent. a. to cease mending Diwellig. a. a. a. without grass Diwen. without flattery Diwenwyn. a. a. a. without smiling Diweniaeth. n. without deeds Diwellau. immediate . a. a.Diweirdeb. v. chaset Diweithred. not apt to fail Diwellt. continence Diweirin. not venomous Diwerth.

v. without truth Diwisg. a. without confusion Diwesu. a. dewless Diwlydd. a. a. without vegetation Diwni.Diwest. a. a. a. without covering Diwladaidd. rewardless . a. unvisited Diwestl. to approximate Diwg. not rustic Diwlith. visitless. not frowning Diwir. a. a. seamless Diwobrwg.

a. a. without trembling Diwraidd. eradication Diwreiddio. a. to do a day's work Diwrtaith. a day Diwrnodol. without flinching Diwosgryn. v. to eradicate Diwres. a. unameliorated . v. without root Diwregysu. diurnal Diwrnodio. n. a. to ungirdle Diwreiddiad. n. v. without heat Diwrnod. a.Diwosgo.

a. a. without recurrence Diwrthryn. without controversy or dispute Diwrtheb.Diwrth. irresistible . without contention Diwrthddadl. without resistance Diwrthwyneb. without opposition Diwrthdro. without reverting Diwrtndyn. a. a. unrepugnant Diwrthlam. a. uncontradicted Diwrthladd. a. unopposed Diwrthymdrech. a. a.

seamless Diwybod. n. adherence. a. a. a.Diwryg. diligence Diwyg. reformable Diwygio. a repaired state: a. reformation Dwygiadwy. to reform . a. assiduity Diwydio. n. n. diligent Diwydiaeth. feeble. n. a. to amend. infirm Diwrym. assiduous. not vitiated Diwygiad. v. unknowing Diwyd. to be diligent Diwydrwydd.

a. a dirtying . impudent Diwyledd. unbashful. corrective Diwygiwr. n. n. clearance.Diwygol. culture Diwylliad. n. impudence Diwyll. cultivation Diwylliant. n. to cultivate Diwyliodraeth. n. a. n. n. cultivation Diwyn. culture. not white or fair Diwyniad. v. worship Diwyllio. a. reformer Diwyl.

to dirty Diwyr. v. not oblique. unable to strive . a. without wrath Diymadferth.Diwyno. unaccustomed Diymattal. unrestrained Diymchwiliad. unabstemious Diymarbod. a. a. a. a. a. a. unprepared Diymarfer. inactive Diymanerch. a. a. ungreeted Diymarbed. uninquisitive Diymdaro. a. straight Diwyth.

unsecluding Diymgeledd. steadfast Diymogel. unconfiding Diymgais. a. a. a. defenceless Diymddiried. a. unapproached Diymmod. a. a. void of exertion Diymgel. a.Diymdro. uninquisitive . unsecluded Diymgyrch. a. uncherished Diymgudd. inflexible Diymddiffyn. unguarded Diymoralw. a. a. a.

a. a. unable to crawl Diymryson. a. uncompressed Diymwel. unresisting Diyni. irremediable Diymwasg. a. a.Diymosgryn. undeniable Diymwared. a. a. a. without vigour . unvisiting Diymwrthladd. unresolved Diymsyniad. a. without dispute Diymroad. insensible Diymwad. a. unopposing Diymwrthryn. a.

to despise Do. yes. v. unconsuming Diysgog. immovable Diystryw.Diysbryd. unsubjected Diystyr. inconsiderateness Diystyru. a. a. a. lifeless. inconsiderate Diystyriaeth. v. a bribe. to fee . spiritless Diysig. a fee Dobrwyo. a. void of tricks Diystwng. a. adv. yea Dobrwy. n. a. to bribe.

adv. posited. a. v. laid Dodrefn. underneath. a. positional Dodol. a furnishing Dodrefnu. set. a giving Dodiadol. yonder Dodi. below Doco. n. to furnish Dodrefnyn. to deposit. n. to give Dodiad. a laying. furniture Dodrefniad.Dobry. n. to lay. to place. a piece of furniture Dodw. v. a laying. n. a setting . adv. to put.

to come Doe. to say.Dodwy. to show wisdom Doethineb. tame. n. v. v. n. domesticity . v. to deposit Doddi. gentle Dofaeth. v. utensil: a. n. wisdom Doethyn. a. to speak Doeth. to lay. wise Doethder. wiseacre Dof. n. n. yesterday Doedyd. n. wisdom Doethi.

n. a. n. training Dofedig. v. usage. domiciliation Dofreithio. domesticity. n. quarters Dofredig. n. a taming Doir. lodging. trained state Dofraeth. a. domiciliated Dofreithiad. to domiciliate Dofriad. n.Dofawd. domiciliation Dofrol. tamed Dofiad. a. domiciliating . trained. n.

n. noose. dividend Dogn. enough Dogni. bow. loop Dolog. a. v. n. organiser Dog. a. tamer. share. share Dognedd. n. the Lord Dofyddiad.Dofydd. proportional Dol. n. a winding. proportioning Dognol. n. n. to proportion Dogniad. having windings . due quantity. quantity. dale. one who forms or trains. ring. n.

a forming a bow. shout Dolefain. to ache . v. moan. to pain. n. dolphin Doli. to shout Dolen. bow Doleniad. wailing Dolur. loop. n. to form a ring Dolff. a. ring. ring or loop Dolenu.Dolef. pain. soar Dolurio. to form a ring or loop Doloch. n. v. v. n. v. ache. curve or bow Dolffyn. n. n.

curved form Dolystumiad. trembling noise Dolysteinio. n. n. an endowing . to curve Don. adoration Dolystain. sore. a curving Dolystumio. painful Dolwch. n. a taunting Dondio. v. v. a. to taunt Doniad. n. n. to quiver Dolystum. a.Dolurus. v. that overspreads Dondiad. n.

a being concerned Dorlawd. v. a. to gift Doniog. endowed. n. to be concerned Doriad. v. endowing. to be concerned Dorglwyd.Donio. gifted Doniol. n. a. covering. n. to fondle Dorth. a fondling Dorlota. v. to endow. door Dorfod. n. covering hurdle Dori. n. giving Dor. v. limit . a clausure.

n. Dosbarthiad. to distribute. n. particle: v. a. to distinguish. go. class. distinction n. v. an analyser Dosben. to determine Dosbarthus. n. classified. distinguished.Dos. do thou go Dosbarth. discretive Dosbarthwr. n. drop. discriminated Dosbarthedigaeth. distributer. distinguishing Dosbarthol. a. classification. a distributive Dosbarthu. n. a particular . discrimination Dosbarthedig.

n. v. having drops Dosol. a. n. a. n. to confuse Dotio. to drop Dosiad. thorn . an analysing Dotiad. to confuse. produce. v. a trickling. to puzzle Dra. prickle.Dosbeniad. a confusing Dotian. dropping Dosog. to trickle. essence Draen. v. a particularising Dosi. dropping Dosraniad. n. n. n.

n. piece Dragiad.Draenog. tearing in pieces Dragio. n. v. full of prickles Draenblu. n. n. thorny brake Drag. n. urchin. thorn hurdle Draenllwyn. n. n. hedgehog: a. to hunt urchins Draenglwyd. v. thorn. fragment. down feathers Draened. thornbush Draeneta. hedgehog Draenen. n. a. having rents . to tear in pieces Dragiog.

ad. n. leader in war Dragwm. scaly coat Draig. v. surly.Dragon. lightning Drain. twenty four sheaves Drefu. at a distance Dref. v. morose Drengyn. yonder. to bundle. to thrave Dreng. bundle Drefa. n. n. n. to lighten at a distance without . tie. n. thorns. dragon. a. n. surly chap Dreigio. prickles Draw. a.

prickly Dreinios. thorny Dreinllyd. n. boorish Drelgi. n. n. prickles Dreiniog. churlish. v. n. a. small prickles Drel. a.thunder Dreigiol. clown Drelaidd. a. churlish dog Dreliad. n. a. a scolding Drelio. thorny. to use low abuse . like a dragon Dreiniach.

stinking Drewg. a stinking Drewsawr. n. n. n. n. a. n. stink Drewiant. n. stink Drewbryf. a flight of steps . fetid smell Dring. a churlish one Drem. n. n. stench. n. stench. bug Drewedig. bean trefoil Drewi. n. look.Drelyn. sight. aspect Drew. the darnel Drewgoed.

the starlings . n. n. a starling Drudws. n. a climber Dringlyn. dear. a hero: a. n. a place to climb Dringiad. a climbing Dringiedydd. n. v. daring. to climb Drud. n.Dringediad. n. n. costly Drudaniaeth. forwardness Drudwen. a daring one. n. escalade Dringfa. a pendulum Dringo. n. a dearth Drudiant.

aspect. a doorway. n. a chattering Drudwy.Drudwst. foremost Drych. evil. a. chatter. n. a door Dry. sightly Drychiannol. evil. prospective Drychiant. an apparition . n. n. mirror Drychiannog. a. n. mischief: a. naughty Drws. forward. a prospect Drychiolaeth. bad. n. n. starling Drwg. a.

v. economy: a. a. v. n. n. comely Dryd. mischief. relating to aspect Drychu. thrifty Drydol. n. economical Drygair. to make apparent Drychwant. a. n. a. to make apparent Drychol. malignity . malignity Dryganian. an ill report Dryganedd. n. evil disposition Dryganiaeth. n.Drychioli. evil desire Drychynog. sightly.

to fly in passion Drygarfer. ill will Drygfoes. n. ill manners . malignity Drygewyllys. bad opinion Drygdybio. v. apt to think evil Drygddamwain. to think evil of Drygdybus. n. n. n. n. v. mischance Drygddyn. mischievous person.Dryganianu. irrational Drygdyb. wicked fellow Drygedd. n. bad custom Drygbwyll. n. a.

vicious. tending to evil Drygweithred. to harm. n. evil intention Drygfyd. mischief Drygionus. n. badness. n. evil deed . peevishness Drygsawr. a mischance Drygnaws. bad smell Drygu. n. v. n. n.Drygfwriad. a. n. n. adversity Dryghin. n. to hurt Drygus. wicked Dryglam. badly inclined Drygioni.

a. felon Drygyrferth.Drygweithredwr. a fragment a gun Drylliach. dribbets. n. n. n. v. a breaking in pieces Dryllio. of a cup. Dyrnddol. the handle. n. a piece. n. shattered. n. a wailing Dryll. pot or jug . n. to break in pieces Drylliog. n. small piece Dryllyniach. snips Drylliad. an evil doer: culprit. dribblets Dryntol. broken Dryllyn.

Dryon. n. n. n. gloomy Duad. a blacking. a groan Duchan. druidic Du. a door-keeper Drysores. n. a lampoon. a druid. a door-keeper Drysu. black. a. a sigh. adj. n. briar brambles Dryw. n. a jeer . the supreme one Drysawr. length of plough land Duch. n. druidical. n. ink. a bay in a building. sable. n. a wren Drywol.

a duchess Dugiaeth. a duke Duges. blackness gloom Dueg. belonging to a duke . a. a. melancholy Dug. a lampooning Duchanol. that is over. n. gloom Dudew. n. v. lampooning Duchanu. to lampoon Duder. a dukedom Dugiol.Duchaniad. a. n. n. thick black Duedd. n. n. darkness. n.

thump Dulaid. of shining black Dulwyd. black water. figure. to thump Duloew. lovage. dusky colour Dulyn. bang. v. Dublin Dulys. to bang.Duglais. n. n. n. a. a black stripe Duglwyd. a. manner. blackish blue Dulio. the restharrow Dul. pattern . farm. an herb Dull. n. melancholy. n. shape. n. n. n. a thumping Dulas.

a. steeliness. v. to shape Dullnewid. hard matter. v. solidity Duren. v. n. steel Duraidd. formation Dulliedig. transfiguration Dullwedd.Dulliad. n. modified Dullio. to transfigure Dullnewidiad. n. formed. a steel to strike fire . a. style Duo. to blacken. n. n. to form. of steely nature Durdeb. to darken Dur.

n. a. of steel. dense. a beak. the Deity Duwdeb. a. God. beaked. what is dense Durfin. solid. v. a. n. snouted Duw. a snout Durynog. divinity . a.Durew. n. n. dense. a black frost Durf. n. a steeling Durio. austere Duriad. to edge Duro. n. dense Duryn. to steel. close hard Durfing.

n. deism. a. n. divine nature Duwineb. n. theocracy Duwioldeb. divinity Duwinydd. n. n. n. n. a goddess Duwin. a. of divine nature Duwindeb. pious Duwiolaeth. a divine Duwinyddiaeth. godliness.Duwdod. n. Godhead Duwies. Godhead Duwiaeth. a theologian. piety . godly. theology Duwiol.

v. n. a bearing. a daubing Dwbio. n. a. what glides. v. a carrying . a. n. to plaster Dwbiwr. twofold. a glider Dwfn. plasterer Dwbl. cement Dwbiad. double Dwf. to deify Duwioliad. n. n. deification Dwb. mortar. to daub. n. n.Duwioli. water Dwg. deep Dwfr.

a murmur. to chat Dwndwr. to say . tattle Dwned. n. n. a prating Dwndro. n. action of the mind Dwll. dun. rumour Dwndriad. judgement Dwlw. a trull. prating. a trab Dwl. n. n. n. report. n. reason.Dwgan. n. v. dusky Dwnad. swarthy. bass: a. an overspread Dwn. to prate. v. to express.

two . water Dwrd. n. n. a chiding Dwrdiad. a fluid. to threaten Dwrdiol. a. a faucet. day Dwy. a rustle. n. a tap Dwthwn. order. n. a chiding Dwrdio. n. v. a cause. what oozes out Dwsel. n. n.Dwr. n. a juncture. n. rule. a stir Dwrn. to chide. a threat. a fist. chiding Dwrdd. a hand Dws.

a. n. a spleen Dwyen. n. n. a. divine. bipetalous Dwyeg. n. the betany Dwyfed. a. bivalve Dwyfawg. the gills Dwyf. having two wings Dwyar. a. a dipthong Dwydalenog. the self-existent Dwyfasglog. n. a milt. godly . a. stirrups Dwydon. n. second Dwyfol.Dwyadeiniog.

to deify Dwyfron. n. to stroke with hands Dwyn. to bear. n. godliness Dwyfoli.Dwyfolaeth. the full of both hands Dwylofi. the breast-plate Dwylaw. the breasts Dwyfroneg. n. two female parties Dwylofaid. n. a. the two hand Dwyliw. v. agreeable: v. n. v. n. to carry away. to carry. n. deification Dwyfolder. to steal Dwyndeb. pleasantness .

to view Dwyread. ortive. to rise. to view Dwyreiniol. a. surgent . two shores Dwyre. the dawn. n. to rise. a bursting to light: v. a rising up Dwyreain. oriental Dwyreinwynt. n. a.Dwynol. agreeable Dwyr. orient Dwyrain. abounding with dawnings Dwyran. pleasing. east wind Dwyreol. n. n. v. a. n. n. the east: a.

Dwys. grave Dwysder. n. density. denoting. a pref. dense. n. thy. gravity Dwysiad. a. producing cause Dwywaith. n. to condense Dwysogaeth. adv. n. n. or thine . condensation Dwysol. n. condensation Dwysill. force and iteration: pron. heavy. condensing Dwyw. v. twice Dy. dissyllable Dwyso.

to suffer Dyall. conclusion v. n. an ant. v. n. a demanding Dyaros. to make a tumult Dyarchiad.Dyad. end Dybendod. the understanding. a. emmet Dybarthu. n. v. effect. understand. n. n. to be separating Dyben. to . n. a din. efficacy Dyadel. to comprehend Dyalladwy. noise: v. to leave. v. comprehensible Dyar. to be tarrying Dyban. n. conclusion.

to take a part Dyblisgo. to double. duplicative Dyblygu. a. v. n. v. to fold . a. a doubling Dyblygol. concluding Dybenrwydd. n. a concluding Dybenol. v. v. to strip off shells Dyblyg. conclusiveness Dybenu. a double. n. double folded Dyblygiad.Dybeniad. n. a fold: a. to conclude Dybleidio.

n. pensiveness Dybryderu. purchase: merit . to browse Dyborth. n. v. sad. ugly. to spit about Dybori. v. v. to be sadly musing Dybryn.Dyboeri. a. to be depredating Dybry. a support Dyborthi. a supporting Dybreiddio. n. v. v. to support Dyborthiad. n. n. horrid Dybryder. the sea-hen Dybryd.

n. to sigh. Dychiant. a sigh Dychio. a.Dybrynol. v. to purify Dybwyllo. v. a. to groan . v. v. v. sigh Dychan. to persuade Dybyr. n. a groan. pensive. n. or sad Dybyrdod. to get esteem Dyburo. groan Dychiad. n. to depress Dych. meritorious Dybrynu. a melancholy Dybyrio.

a drooping Dychlais. a. n. n. a fluttering Dychlamiad.Dychiori. v. to utter sighs Dychlaig. v. n. v. v. a crawling . a breaking out Dychlam. to inclose Dychrain. n. to flutter Dychlyd. to carry Dychluddo. a fluttering Dychlamol. n. n. what is carried Dychludo. fluttering Dychlamu.

n. a. terrified. fright Dyrhrynadwy. terrible Dychrynol. terror. terror Dychrynedig. a. to how Dychryn. n. frightened Dychryniad. a croaking Dychreu. n. a. fearful. terrible Dychryndod. to croak Dychrymu. v. v. a frightening Dychrynllyd.Dychre. n. terrifying Dychrynu. a. to frighten . v.

appetite Dychwardd. n. course . n. n. relish Dychwant. n. haste. chance. event Dychwaeth. a trembler. to hurry Dychurio. n. hurry Dychrysiad. a hurrying Dychrysio.Dychrynwr. frightener Dychrys. to discourse Dychwel. to be afflicted Dychwaen. n. n. v. v. n. laughter Dychwedlu. a turn. v.

a recurring. a conversion Dychwelwr. a. to sweat Dychyfaer. to return Dychwydd. revertible Dychweledig. v. n. a heaving Dychwyl. one who turns or returns. n. revolution Dychwysu. recurrence. v. return Dychweliad. a. a returning. a. a convert Dychwelyd. n. reversed Dychwelfa. recounter . n.Dychweladwy.

a riddle or enigma Dychymygiad. v. v. n. v.Dychyfalau. to agitate Dychymyg. n. to meet Dychyfeirio. a. n. n. v. to devise Dychymygwr. to come in contact Dychyfiad. a devising Dychymygol. to assimilate Dychyfarfod. v. v. a deviser . invention. imaginary Dychymygu. to agree Dychyffroi. equalisation Dychyfuno.

commixion Dychyrchu. interj. v. to break out. to skulk Dydi. n. v. n. to skulk. v. segregated. to segregate . parted or divided Dydoleg. to take fire. pron. avast Dydach. to spring forth Dydechu. thou.Dychymysg. to resort Dyd. v. hold. to lurk Dydanio. to ignite Dydarddu. v. a diaeresis Dydoli. to come on. thee Dydoledig.

v.Dydoliad. to pare a surface Dydori. n. to attract . v. separator. a segregating Dydoliaeth. v. to bore. segregation Dydolwr. a divider Dydoni. v. n. v. to pierce Dydrwyno. to make elastic Dydynu. to follow a scent Dydwyllo. to break Dydreiddio. v. v. to penetrate Dydreu. to deceive Dydwytho. n. v.

anterth. to amuse Dyddanweh. n. echwydd. forenoon. diverting Dyddaniad. Four divisions: bore. day-time. a becoming day Dyddamwain. v. amusing Dyddan-gar. pleasantness. a casualty Dyddan. to divert. a day. n. comfort . a. a. morning. n.Dydd. a. n. noon. evening Dyddad. n. a diverting Dyddanol. nawn. tending to allure Dyddanu. alluring. diversion.

Dyddanwr. v. a comforter. not to be ending Dyddarnu. v. to become day Dyddawed. to entice . to be as an image Dyddenu. a being concerted Dyddeisyf. to implore Dyddelu. to come Dyddawr. n. to cut in pieces Dyddau. n. v. Dyddanydd. v. v. to come Dyddelwi. v. v. a consoler. v. a diverter Dyddarbod. providence Dyddarfod.

n. v. n. v. a dating. v. v. to become day. a growing pale Dyddfu. to decorate Dyddfiad. a. journal Dyddiant.Dyddestlu. diurnal Dyddlyfr. fixing a day Dyddio. to grow pale Dyddiad. diary. v. n. to date Dyddigio. to irritate Dyddiol. n. to descend . an almanac Dyddisgyn. n. daily. a date Dyddiadur.

v.Dyddiwr. n. n. care Dyddosbarthu. v. a blank: a. n. a caring for Dyddoriant. to bear. days-man Dyddolwch. concern. n. worship Dyddon. n. concern Dyddori. to analyse Dyddwyn. to be concerned Dyddoriad. blank Dyddonio. v. v. to convey Dyddwyrain. v. to rise . to endow Dyddordeb.

to congregate Dyddymant. v. n. v. v. to water Dyddygyd. a mere nothing Dyddamgyrchu. v. v.Dyddwyre. to elevate . v. n. to ascend Dyddwyso. to annihilate Dyddyrchafu. v. to convey. v. to bear Dyddym. annihilating Dyddymu. a. to absorb Dyddyfru. to condense Dyddyfnu. annihilation Dyddymol.

to rise Dyeithrad. n. a right Dyen. a. estrangement Dyeithr. v. . v. brisk. to demand a. v. to receive Dyerchi. n.Dyddyrchu. generous Dyerbyn. n. to estrange Dyelw. a stranger: strange: conj. stranger Dyeithro. a. v. n. except Dyeithriad. excepted. frank. active Dyenig.

n. riddle: a. to grapple Dyfais. to make a simile. to be going on Dyfalder. diligence Dyfalgerdd. device. v. v. v. simile. incessant. to guess to describe . a going on Dyfalau. descriptive song Dyfaliad. n. v. n. tedious. diligent: industrious Dyfalad. n.Dyethol. to liken. n. to select Dyfachu. n. making a simile Dyfalu. invention Dyfal.

to drizzle Dyferwad. to brawl Dyferiad. invention Dyfeisio. v. to pass sentence Dyfeirio. v. to bicker. a dropping Dyferiog. ebullition Dyferwi. to drop.Dyfarnu. to devise. n. to guess Dyfeithrin. v. v. to boil . dropping. v. to grow furious Dyfeisiad. n. a. n. v. to be nursing Dyfelu. leaky Dyferu. v.

to move slowly Dyfinio. failing. a destroying Dyfethlu. to drizzle Dyfeth. v. v. n. v. to illumine . v. to sharpen Dyflanu. v. a single drop Dyferynu. to destroy Dyfethiad.Dyferyn. a destroyer Dyfian. n. n. v. to entangle Dyfethwr. to set an edge Dyflaenu. v. nullity Dyfetha. n.

to come.Dyflisgo. a. to be used Dyfod. n. to suck. n. profundity Dyfnder. v. v. a deepening Dyfnad. n. n. to be: to come to pass Dyfodiad. deepness Dyfnu. n. n. n. to strip of shells Dyfloen. a coming Dyfodiant. futurity Dyfodol. v. a splinter Dyfnad. adventitious. coming future . what is inured Dyfnawd.

n. hydrometer Dyfrgi. v. n. an otter Dyfrglwyf. n. n. water-course Dyfriad. n. to bleat Dyfrfydrai. to irrigate Dyfrbwysiant. hydrostatics Dyfrefu. irrigation Dyfriar. coot . v. irrigation Dyfrau. n. water-hen. to guzzle Dyfrrad. v. n. watering. the dropsy Dyfrhynt. n.Dyfolio.

to top. watery. water brink Dyfrle. a tetter . to water Dyfrwraint. v. n. v. n.Dyfrbigo. to prune Dyfrio. to crumble Dyfrlan. to variegate Dyfriwo. aqueous Dyfru. v. to dignify Dyfritho. n. v. a. a. n. hydromancy Dyfrol. v. watery Dyfrogan. bed of a river Dyfrllyd. waterish.

a hastening Dyfrysio. upward. a longing: a. to long Dyfrys. aloft Dyfryd. v. to move on. longing Dyfrydu. haste. n. to come Dyfustlo. v. to muse. to heat Dyfrydol. longing Dyfrydaeth. v. n. speed Dyfrysiad. a longing Dyfrydio. n. v. n. to hasten Dyfu. v. a. adv.Dyfry. to embitter .

n. to eat often Dyfyn. a. to satisfy Dyfwyta. a citation Dyfynol. v. a citation Dyfyniad. to draw to. v. citatory Dyfynu. n. n. n. to cast out Dyfwyn. a satisfying Dyfwyni. v. satisfaction Dyfwyno.Dyfwrw. v. v. to augment . n. to cite Dyfwyo. satisfaction Dyfwynad.

v. to bend Dyganre. v. portable Dygamu. to stream Dyffryn. n. v. ventilation Dyffustol. to make confusion Dyffrydio. vale Dyffugliad. to beat Dyffysgo. v. v. to curtail Dyfysgu. to hurry Dygadwy. v. to chant .Dyfyru. v. n. concomitance Dyganu. n. a. dale. valley.

malice. n. n. decorous. a carrying Dygiadus. to make weals . n. v. hated Dygasedd. enmity. grudge Dygiad. v. deportment Dygleigio. v. to gargle. n. conductory Dygiant. to mouth Dygelu. n. a bearing. a.Dygas. trained Dygiannus. a. v. to sink Dygleisio. hatred Dygegu. hatred: a. to conceal Dygen.

v. n. toiling Dygnedd. n. v.Dyglist. striving. trouble Dygniad. to waft Dygluddo. n. a hearing Dyglywed. slime. to hear. to listen Dygnod. v. mastication Dygnoi. n. a. n. bitumen Dygludo. toiling Dygnoad. n. to masticate . v. a toiling Dygnol. to hem in Dyglyw.

v. to toil hard Dygnudo. to believe Dygreidio. to flock together Dygochi. v. to crawl . to call to mind Dygolli. to aggrieve Dygofio. to impassion Dygreinio. to impress Dygredu.Dygnu. v. v. to blush. to redden Dygoddi. v. v. v. to lose Dygospi. v. to punish Dygraffu. v. v. v.

n. v. v. n. to reverberate Dygwydd. v. v. to accumulate Dygrychu. a befalling . lapse. v.Dygrenu. to grasp Dygreu. to bow Dygrynu. to quake Dygrysio. to speed Dyguddio. to create Dygroni. to rumple Dygrymu. to hide Dyguro. v. v. hap Dygwyddiad. v. v.

to take away Dygydfod. to set off Dygyd.Dygwyddo. to assimilate Dygyfarfod. v. a. to fall Dygychwyn. v. v. v. v. v. to carry. accordance Dygyfalau. to convey. to bark Dygyfarwyddo. to meet Dygyfarth. accidental Dygwympo. n. to befall. v. to meet together . to bear. to direct Dygyfeirio. v. to happen Dygwyddol.

to encompass Dygylchynu. to circumscribe . to cause tumult Dygyfranc. n. v. to publish Dygylchu. v. to approach Dygyfodi. v. v.Dygyflwyn. to deal together Dygyfwrw. v. to rise Dygyfor. to agitate Dygynweddu. a confusion Dygyffroi. v. to comply Dygyhoeddi. v. v. v. v. to cast Dygyfysgi.

Dygyllaeth. hard Dygynal. congeniality Dygymyredd. n. to hew Dygyn. v. to uphold Dygynull. to instigate Dygymeryd. v. a longing Dygymell. estimation Dygymysgu. painful. v. v. v. n. a. to collect . severe. v. to accept Dygymod. to mix Dygymynu. n. to agree Dygymrodedd. v.

to rise over Dygyrchu. v. to merit Dyhaenu. v. to carry Dyhaeddu. v. v. to slumber Dygystuddio. to adumbrate Dygysgu. v. v. n. v. v. to agitate Dygywain. to assail Dygyrhaedd. continence Dygynu. to spread over . to attain Dygysgodi. v. v.Dygynwys. to afflict Dygythruddo.

v. to merit Dyhenydd.Dyhaeru. v. to hover Dyheddu. to dispense Dyhebu. n. to hover Dyheddu. v. v. to assert Dyhaith. giver of life . to merit Dyhead. v. v. to tranquilise Dyheiddio. v. a panting Dyhebgor. v. to affirm. n. v. to respond Dyhedeg. to respond Dyhedeg.

a. v. n. n. sigh Dyheuro. a panting Dyheuddyd. to assert Dyhewyd. to puff Dyheuad. a wish. maturity Dyhewyn. what is matured Dyhidlo. n. n. to pant. v. n. to pant. resolution Dyhewydd. to puff Dyheueg. to distil Dyhir.Dyheu. v. v. loitering. worthless . to explore Dyheued. v.

prolongation Dyhirio. consolation Dyhuddiad. a loitering Dyhiriant. v. n. v. worthlessness Dyhiryn. to loiter Dyhiro. to frustrate Dyhudded. to faciliate Dyholi. v. n. to trifle Dyhirwch. n. v. worthless one Dyhoddio. n. n.Dyhiriad. n. an appeasing . v. to investigate Dyhoryd.

v. consolation Dyhuddo. to drain Dil. n. meet Dylafwch. v. v. a. fluxion.Dyhuddiant. n. itch Dylaith. n. scratching. to skip . a journey Dyhyntio. n. n. to take a course Dyhysbyddu. dissolution. due. suitable. n. debt or right Dylad. a flowing Dyladwy. corps Dylamu. v. to appease Dyhynt.

due right. obligation Dyledu. influence Dylathru. obligatory . to make due Dyledus. v. to skulk Dyled. n. a fluid. having due. n. due. n. a. protection Dylechu. v. noble Dyledswydd. n. debt Dyledgar. to a polish Dylawch. v. a.Dylan. duty. n. the ocean Dylanwad. dutiful Dyledog. a.

flowing. duty Dylif. habit Dylid. to flow. to flow Dylifiant. warping Dylifiannu. n. v.Dyledwr. v. to fill Dyleu. n. to be obliged Dyli. obligation. flood. to clamour Dylenwi. n. n. v. warp Dylifad. n. v. debtor Dylefain. to warp . defluxion Dylifo. temper. v. n.

v. to protect Dylod. coke. n. to calcine. verb. to char Dylu. to be obliged. a shrill utterance Dylosg. v. shrillness. n. key of D Dylofi. to stroke with the hand. to owe . n. to allay Dylofyn. shadow. v. to kneel Dyliw. n. v.Dylinio. n. charcoal Dylosgi. a handful Dylor. hue Dylochi.

n. v. I ought. to drag Dylw. v. to be throwing Dyludo. the hind part Dylwyf. a deluge Dylwf. to adhere Dylunio. obligation. duty Dylwch. v. n. by floods Dylysgo. n. to delineate Dylusg.Dylwn. n. v. fuel . n. re-wood. a fluid. to hale. n. what is drifted on shore. a wisp Dylwr. I should Dyluchio. a bundle.

v. obligation. to lick Dylymu. to render entitled Dylyfu. v. to adhere Dylyu. n. v.Dyly. to claim Dylyed. to let go . v. v. n. v. to overshadow Dylluan. to be a duty Dylliad. an owl Dyllwng. to be due. n. v. an overshadowing Dyllu. v. to sharpen Dylynu. debt Dylyedogi.

to dispute together Dymddenu. to spread Dymddadlu. v. v. to allure .Dyllyr. adv. v. n. to support one's self Dymchwelyd. subversion Dymchweldir. n. to be mutually aiding. here. n. a swelling Dymdanu. the earth-board of a plough Dymchwydd. lo here Dymborthi. the abyss Dyma. to overturn Dymchweliad. v.

to bear Dymestyn. to conceal Dymgilio. v. v. to trust mutually . v. v.Dymddwyn. to please one's self Dymgadw. to abstain Dymgaru. v. to remember Dymgredu. v. v. to recede Dymgodi. v. to exert Dymgelu. to extend Dymfoddio. v. to be mutually loving Dymgeio. v. to lift one's self Dymgofio.

v. to divide Dymreddi. v. v.Dymguro. a. to desire Dymunol. to take refuge Dymoddeu. v. to beat mutually Dymgyfarch. v. to pacify Dymhuno. v. v. to suffer Dymranu. v. v. v. to resort together Dymheddu. to doze Dymnoddi. to greet Dymgyrchu. to resign Dymuno. desirable .

n. a man Dyna. v. manliness Dyne. to deliver Dymweled. humanity Dyndeb. there. a desiring Dymwadu. to visit Dyn. n. n. n.Dymuniad. to deny one's self Dymwared. a person. panting . a little woman. v. lo there Dynan. manhood Dyndid. a lass Dyndod. manhood. v. n. effusion. n. n. adv.

to draw near Dyneu. v. v. n. n. a. accession Dynesu. a heifer . to effuse. human being Dyniadu. a female Dynesau. n. n. to shed Dyngarwch. n. shedding Dynes.Dynead. v. to humanise Dyniawed. effusive. a woman. v. an effusing Dyneol. a steer. n. philanthropy Dyniad. to approximate Dynesiad.

to denudate Dynol. to discriminate Dynoetbi. humanity Dynionach. humanity Dynos. little people Dynsawdd. a. n. n. n. to make human Dynoliaeth. v. human. v. a person Dynsodi. n. n. to personify . v. of man Dynoli. n.Dyniolaeth. frail men Dyno. a little person Dynodi. v.

v. n. n. v. to strip Dyodwf. to put off. to suffer. v. personification Dynwared. to thrive Dynyn. augmentation Dyoddef. to twist Dynygu. v. imitation Dynwaredoldeb. to imitate Dynwarediad. n. a little man Dyochri. imitability Dynyddu. n. to square Dyodi.Dynsodiant. v. v. n. to abide .

patient. n. a sufferer Dyoedi. sufferable Dyoddefaint. v. to predict . passion Dyoddefus. v.Dyoddefadwy. v. passive Dyoddefiad. a. n. to care for Dyoganu. patient. to cool Dyofalu. suffering Dyoddefgar. a suffering Dyoddefant. v. passive Dyoddefwr. n. to delay Dyoerain. a. a. n.

v. to conquer. v. a tracing Dyolaith. v. to follow a track Dyolwch. to incline Dyol. v. to let loose Dyoresgynu. n. v. gratitude. a footstep Dyolaeth. to subjugate Dyorfod. a track. v. to molest . v.Dyogwyddo. worship Dyollwng. dissolution Dyoli. n. n. n. to overcome Dyorladu. to bless Dyormesu.

before Dyragu. exhaltation . n. n. urgent Dyrch. n. to go before Dyrain. n. v. ascension Dyrchafiad. a rising. impulse: a. v. progress: prep. to frisk about. an assault Dyrchafael. to rub. n.Dyosgi. an assault Dyrchaf. to precede. n. v. v. to put off. n. friskness Dyranu. to put Dyrag. v. to chafe Dyrawr. to divide Dyrathu.

v. v. to exalt. exhaltation Dyrchu. to move on. n. n. elevating Dyrchafu. v. to necessitate Dyres. exalt.Dyrchafiaeth. to rise Dyre. to come Dyredi. v. to elevate. wantoness. n. to run to and fro Dyreidio. lust Dyred. n. v. to freeze . to advance. stairs Dyrewi. promotion Dyrchafol. v. a. to ascend Dyrchiad.

a handful Dyrnchwith. a battle-axe Dyrnfol. n. a gauntlet Dyrniad. numeration Dyrnaid. n. n.Dyri. a kind of metre Dyrifiad. n. n. n. to box. handle of a cup Dyrnfedd. a threshing Dyrnod. a box. hand-breadth Dyrnflaidd. a blow Dyrnu. to thresh . n. n. n. a. v. left-handed Dyrnddol.

to bestow Dyroi. one who winds yarn. to drive Dyrwn. n. to impel. n. n. a winding Dyrwynwr. n. a hollow noise Dyrwyddo. v. to yield Dyrraith. to give. jeopardy Dyru. to accelerate Dyrwyn. to give. v. v. a winder . v.Dyrnwr. a thresher Dyroddi. to wind. n. to twist Dyrwyniad. fate. v.

Dyrynu. a. to entangle Dyrywio. v. n. v. to wind round Dyrys. n. to tread. n. n. n. intricacy. n. a brake Drysiad. v. to assimilate Dysail. v. intricate. a briar Dyryslwyn. intricacy Dyrysu. a foundation Dysathru. bramble brake Dyrysni. entangled Dyrysi. to trample . an entangling Dyrysien.

Dyscarthu. bright Dyscleirdeb. a splendour Dyscleiriad. to make lame Dyscor. clamour Dyscyfrith. n. to shut round Dyscrio. coagulation Dysclaer. congenial form . glittering. n. to cleanse Dysceulad. to glitter. n. a tabernacle Dyscori. n. v. v. n. v. to shine Dyscloffi. v. a. n. a glittering Dyscleirio.

agreement Dyscymodi. n. v. distillation Dysdyllu. n. n. v. v. v. v. to distil Dyseiliad. v. erudition . a dropping Dysdylliad. to concur Dyscyrchu. n. learning.Dyscymod. to gravitate Dysdyll. to shoot Dysg. n. a founding Dysenu. to vituperate Dyserenu. to sparkle Dyseuthu.

a. instructive Dysgiad. n. v. a dish. n. n. instructor Dysgedig. tuition. platter Dysgleini. teaching Dysgliad. to put in a dish . a dishful Disgl. n. n. instruction Dysgadur. a glare Dysgloen. n.Dysgad. one instructed Dysgadwr. instructed Dysgedigol. n. a splinter Dysglu. n. learned. a.

to stir Dysgol. a learner . n. slut Dysgwedyd. n. to recite Dysgweini. tutoress Dysgogan.Dysgodres. a prediction Dysgoganu. to clamour Dysgu. v. besom. v. n. v. to minister Dysgwr. to predict Dysgogi. a. v. v. to agitate. v. instructive Dysgori. to teach. n. to learn Dysgubell.

v. to scream. a cry Dysgyrnu. n. watch: expectation Dysgwyl. expectation Dysgybl. v. n. to expect Dysgwylgar. n. to grin. n. a.Dysgwyl. a scream Dysgyrio. n. v. to snarl Dysgywen. combustible Dysgyr. splendid. discipline Dysgymon. a. bright . a disciple Dysgyblaeth. n. watchful Dysgwyliad.

to desist Dyspeilio. v. to radiate Dysporthi. v. n. to support Dyspwyll. v.Dyslyncu. v. v. v. to determine Dyspleidio. v. to divest of Dyspenu. to vanish Dyspaddu. v. v. discretion . to gulp up Dysmythu. to unsheath Dyspeinio. to take part Dyspleinio. to geld Dyspeidio. to castrate. v.

a silencing Dystewi. v. to bale Dystain. v. v. to verberate Dyspyddu. to drain. to silence Dystraw.Dyspwyllo. n. to rinse Dystrewi. n. a sneeze Dystreulio. a sneezing . n. v. a. v. silent calm Dystawiad. n. one who lays things in order Dystaw. to sneeze Dystrewiad. to reason Dyspwyo. v.

n. to whirl Dystrych. v. spume. to destroy Dystrywiwr. destruction Dystrywiad. a destroyer Dysuddo. to spume Dystryw. to make compact Dysyllu. v. v. n. v. v. a destroying Dystrywio.Dystroi. n. v. to gaze. n. to stare . to sink Dysychu. froth Dystrychu. to dry Dysylu.

a day Dywadnu. v. to renounce Dywaesu. v. that is. fierce. to lavish . stop Dyuno. v. n. n. to pour. to warrant Dywal. to shed Dywalltrain. v. to take to the heels Dywadu. to unite. a. avast. fierceness Dywallo. hold. v. to agree Dyw. to grow fierce Dywalder. furious Dywalau. inter. v.Dyt.

n. the mumps Dywedyd. to shelter Dywasgu. v. to say Dyweddi. to speak Dywededig. said. a. n. v. an espousal Dyweddiad. to speak. to digress Dywasgaru. to constrict Dywawd. an espousal .Dywanu. a saying Dywedwst. to scatter Dywasgodi. v. to utter. n. spoken Dywediad. v. n. v. v.

to dress Dywrthebu. fog . to fail Dywenu.Dyweddio. v. to smile Dywenydd. n. pleasure. to protrude Dywy. to espouse. to convey Dywellygio. v. v. bliss Dywirio. v. to wed Dyweinio. v. to respond Dywrthredu. v. n. v. to go adversely Dywthio. v. to verify Dywisgo. vapour. v.

free Eangder. blessedness Dywyni. n. to pledge E. it Eang. amplitude Eangiad. n. v. to make fair or white. he. pron. large.Dywydd. v. a blessing Dywystlo. v. a. his. spacious . to darken over Dywyn. a swelling with milk in the udder Dywyllu. n. to bless Dywyndeb. an amplifying Eangol. a. n. ample.

v. v. n. a nook. n. to forget Ebargofiad. a small auger . a forgetting Ebiaith. an auger. a peg Ebailldaradr. to send from. to go. to make ample Eb. a pass by or through Ebargofio. issuing out. n. utterance. n. n. v. a nook. part or division of a sentence Ebill. a corner Ebaeth. n. to say Ebach. n. n.Eangu. a corner Eban.

a peg Ebilliad. a boring. v. a gimblet. n. n. to peg Ebod. to become a colt Eboliog. a foal Eboles.Ebilled. n. without delay Ebran. pegging Ebillio. to void dung. a colt. a shew colt. n. adv. fodder . provender. to bore. ordure Ebodni. a filly Eboli. n. n. as a horse Ebol. being with foal Ebolydd. v. dung. v. a.

hasty. n. to fodder Ebreidiad. to bait. a passing onward Ebri. to accelerate . to pass out. like April Ebru. numberless Ebrill. n. a pass word Ebrifed. n. egress. a. to utter Ebrwydd. quick. soon Ebrwyddiad. n. v. a. April Ebrilliaidd. a. acceleration Ebrwyddo. v. a foddering Ebranu. n.Ebraniad. v.

a sighing Ebychu. a neglecting Ebryfygu. n. to gasp. n. or by Ebyri. to pass on ward Ebryfygiad. v. a. to sigh Ebyd. v. of harsh nature . a gasp. a. n. n. v. a brook bank Ecraidd. a pass off. to neglect Ebwch.Ebrwyddol. a sigh Ebychiad. that causes dread Ebyrn. accelerating Ebrydu. n. n.

the day before yesterday: adv. seclusion. a glittering Echdywynu. an extortioner Ech. n. or pervades Echaeth. a sharp dealing person. n. a giving origin to . to be secluded. n. rest Echain. n. n. n. splendour Echdywyniad. that yields. n. to rest Echdoe. v. to glitter Echeiniad. on the day before yesterday Echdywyn. n. a becoming harsh Ecrwr.Ecriad.

motive.Echel. to be a cause Echlysurol. occasional Echnos. tribe. n. occasion Echlysu. what causes paleness. motive Echlysuro. stock. n. axle-tree Echen. a. restraint Echlur. n. or nation Eching. night before last . axis. a strait. source. a. cause. n. n. family. n. to render Echlysur. of a pale hue. livid Echlys. n. n. origin. v. to cause.

a shivering Echrydu. a. shivering . n. horror Echryniad. n. rather. more so Echrestr. n. v.Echre. adv. a quake. to quake. abashment Echrydiad. trepidation Echrynol. shocking. n. horrid Echryni. n. a. v. to register Echryd. a registering Echrestru. a register Echrestriad. n. to shiver Echrydus. quaking.

n. v. v. to go aside. to retire . to quake. to tremble Echrys. direfulness Echrysiad.Echrynu. n. n. n. n. direfulness Echrysol. horrible Echrysder. a. shocking. a. v. horrid Echu. shock of horror Echrysiant. to be direful Echryslonrwydd. a malignant distemper Echryslawn. direfulness Echrysloni. shocking Echrysder. n.

anguish. n. n. v. n. a seclusion Echuddio. a. contiguous: v. to be on a horse-back Echwaint. a adverse. a state of rest Echwydd. eve . to seclude Echur. luscious to the taste Echwith. to envelope Echwraint. v. n. a. autumn. a horse Echwa.Echudd. n. what has a motion. cessation. awkward Echwng. a being riding Echweg. n. pain Echw.

a lender. creditor Echwynydd. to be still Echwyn. a loan. or hire Echwyna. n. v. n. to lend Echwyniad. to approximate Echyr. or yarn . a creditor Echwyrth. n. a. a borrowing Echwynwr. n. velocity Edaf. a reach Ed. or giver upon trust. sottish.Echwyddo. thread. dull Echyngu. n. aptitude. v. n. n. v. to borrow.

or yarn Edefyn. full of thread Edafeddu. interest. restoration: v. n. a. n. profit . n. restoration Edfrydol.Edafeddog. n. n. educated. a restorer Edfudd. v. to restore. a. to return Edfrydiad. one that is trained up. thread. n. or chilised Edfryd. dim. tending to restore Edfrydydd. to form into thread Edau. n. single thread Edeifniad.

n. dejection. penitent . cast off. v. v. v. to go off. to repent Edifarus.Edfyn. departure Edgyllaeth. contrite Edifarhawr. penitent. a. n. cast off. n. a. a repenter Edifeiriol. repenting. to repent Edifaru. separion Edifar. departure Edfyn. n. a. penitent. a repenting Edifarhau. n. sorry Edifarhad. to depart Edfynt.

n. an upbraider Edlwg. heir apparent Edliw. n. to upbraid. n. irritation Edlin. to reproach Edliwiwr. vexation. to reproach Edliwiad. n. an upbraiding Edliwiant. a view . v. repentance Edlaes. n.Edifeirwch. slack. n. n. a. n. reproach. trailing Edlid. a reproach Edliwied. a review. upbraiding: v.

v. honoured Edmygedd. to view Edlym. reverencing Edlymygu. n. v. n. v. piercing Edlymiad. n. a reviewing Edlygu. n.Edlygiad. reverent. to daub Edmyg. reverent Edlymgiad. to make acute Edlyniad. pungent. reverence. a making acute Edlymu. a smearing Edlynu. v. to review. to revere . n. honour: a. to smear. a. n.

n. n. a. n. a writhe . entanglement Ednogaeth. n. a bird Ednain. relating to birds Ednid. n. augury Ednarmu. v. a fly. a fowl. n.Edn. having wings Ednawl. a. a bird Ednarmes. the winged Ednan. ornithology Ednogyn. n. n. to augurise Ednawg. a gnat Ednydd.

a simulation Edrwyth. to writhe back Ednyfedd. n. n. recounting Edrifo. that is refined Ednyw. n. essence: spirit Edrif. v. to recount Edrin. v. n. or holding Edrith. n. v. to reverberate Edriniad.Ednyddu. n. a murmuring noise Edrinaw. a remurmuring Edring. a resolvent . n. a leese. n.

a resource. n. appearance Edrychiad. a resource. n. n. to restore. a stock: v. n. a reassuming Edryfu. appearance. a looking Edryd. n. v. origin Edryfiad. to look. to behold Edrychedigaeth. n.Edrych. a teller Edryf. a restoration Edrydd. n. superfluity . to ressume Edrysedd. n. n. v. to renew Edrydiad.

v. to decay. a. n. v. instinct: scent Edryweddu. to forestal Edwin. to trace by scent Edw. v. a state of decay Edwi. a fading.Edryw. withering . a. n. scent Edrywant. withered Edwad. n. a trace by scent Edrywedd. n. n. a decay Edwedd. to extort. fady. fading. instinct. n. faded. to fade Edwica. away Edwaint. fading.

a gliding Eddain. n. sovereignty Edd. a chariot horse Eddeu. n. to decay Edwiniad. v. a move. a steed Eddestr. to glide Ediestl. to give impulse Eddi. n. an instant. to fade. n. thrums. n. to pass on. or glide: v. n. a winged one. a fowl Edyrn. n. n. a withering Edyn.Edwinaw. a fleet one. v. fringe .

attribute Eddyllder. n. submissive Eddyl. v. submission Eddyllu. n. to go Eddwll. v. to whisper Eddrith. course . to be moving Efan. it. to agitate. v. covered. relation. n. a whispering: v. a. n. n. to press on. varied appearance Eddu. to be humble Ef.Eddrin. or him Efa. to move Efain. v. pron. he. motion.

a evangelical Efengyles. a. similar Efelwch. n. enemies. pron. evangelism Efengylu. the gospel Efengylaidd. to evangelize Efnys. v. n. so Efengyl. n. similitude Efelychu. in that way.Efe. ad. foes . v. he. to resemble Efelly. being like. female evangelist Efengyliaeth. or him Efel. n. n.

pron. tare. a lowing Efrefu. him: conj. n. n. he. plumpness Efre. merit. n. ad. n. meditation Efrydio. with. study. to meditate Efrydd. to bleat Efrllid. desert Efryd. disabled . along with Eforu. n. a. to-morrow Efrad. crime Efras. treachery. weed Efrefiad. to low. n. v. v. maimed.Efo.

n. he or him. n. an effect . n. to copper Efyddwaith. v. also Efyrnig. hog parsnip Efydd. copper work Efyntau. a coppering Efyddu. n. to maim. n. a copper pan Efyddiad.Efryddiad. pron. a yearling goat Effaith. n. a maiming Efryddu. to disable Efwyr. copper. brass Efydden. v. n. n.

stubborn Eg. a. efficaciousness Effeithioli. n. v. effectual Effeithiolaeth. a. acre . to effectuate Effeithiol.Effeithiad. that is open. effectuation Effeithio. rousing. effectuation Effeithioldeb. v. to wake Effrom. v. n. haughty. a. waking Effroi. n. to effectuate Effro. to rouse. n. n. agitated. awake Effroad.

a. clear. n. germ. a berry Egin. a. plain . n. n. a gulf Eglog. whetstone Egawr. to germinate Eginol. n. an opening Egfaen. blades Eginad. a germination Egino. a haw. germinant. v. gaping. a bank. n. a shoot Eglau. n. n. shooting Eginyn.Egalen. a. bright. yawning Eglur. a germ. shoots.

n. exemplified Egluriad. a. explanation Egluriadol. n. explanation Egluradwy. v. to explain Eglurdeb. a. n. explanatory Egluro. splendour Eglurau. an explainer Egluryn. clearness Egluredig. n. a.Egluraad. to manifest Eglurwr. an exampler . demonstrable Egluraint. n. n. v.

effort. a. a. hovering. n. a. n. vigorous. the saxifrage Egni.Eglwg. to endeavour Egniol. lucid Eglwys. of the church Eglwyso. to church Eglyd. a. a church Eglwysiad. a making effort Egnio. n. v. v. weavering Eglyn. manifest. n. forcible . a churching Eglwysig. endeavour Egniad. n.

to disclose Egoriad. staleness. n. open. n. forcible Egored. eglantine berry . n. expanded Egoredigaeth. to open. n. acidity Egriad. eglantine berries Egroesen.Egnius. v. a growing stale Egrifft. an opening Egori. a. that opens. spawn of frogs Egroes. the key Egoriadol. opening Egredd. n. impeteous. a. n. a. n.

a. a tremble Egrygi. dowery Egwy. n. n. feebleness Egweddi. trembling Egwal. n. to grow stale. dropping Egwanaeth. v. to break in blotches . n. imbecility Egwander. a hut Egwan. or acid Egryd. n.Egru. Egryn. n. a plague. a cot. hoarseness Egrynedig. n. feeble. a pest Egwya. a. v.

rudiment Egwyddori. rudimental Egwl. sharp. to make ugly Ehed.Egwyd. eager Ehagru. n. n. to fly. v. a flight: a. n. a small of the leg Egwyddor. to skim . tart. flying Ehedeg. opportunity Egyr. n. n. a. initiation Eywyddorol. to initiate Egwyddoriad. a. v. n. the fetlock Egwydled. v.

a loadstone Ehedfan. a flight Ehedion. a. a lark Ehedyn. to move rapidly Ehegyr. to hover Ehediad. relating to flight Ehedydd. a winged creature Ehegr. v. a. quickly . a. a flyer. refuse of corn Ehedog. n. n. the stagger of a horse Ehegru. n. having flight Ehedol. v. abrupt: ad. n. n.Ehedfaen. n.

to amplify Ehoeg. wide Ehelaethiad. her. v. a. daring. pron. bold Ehud. n. heedless Ei. his. n. its Eich. intrepidity Ehofni. your Eichiad. green: a. n. n. v. an enlarging Ehelaethu.Ehelaeth. green Ehofnedd. a crying out . a. to act daring Ehofnol. pron. a. extensive. flighty. rash.

to invigorate Eidion. a possessing Eiddiar. owned: n. a. hether or ling Eiddiaw. to cry Eidiaw. to sound. vigorous. v. v. to possess Eiddiawg.Eichio. n. ground-ivy Eiddew. v. n. the ivy Eiddiad. lively Eidiogi. v. to enliven Eidiawl. to frisk. n. n. n. a. steer Eidral. a beast. slave .

v. n. jealousy Eiddigeddu. n. v. a. to grow jealous Eiddigor.Eiddig. extenuation Eiddilo. to extenuate . zeal. to grow slender Eiddiliad. v. to grow jealous Eiddigio. a. extenuation Eiddilau. a. zealous Eiddil. a zealot Eiddigedd. superior Eiddigus. jealous. small Eiddilaad. slender. n. jealous: n. n. v. a jealous one.

Eiddilwch, n. slenderness Eiddion, n. personal property Eiddiorwg, n. the ivy Eiddo, n. property; chattels Eiddun, a. desirous, fond Eidduneb, n. desire, choice Eiddunedu, v. to desire Eidduno, v. to desire, to wish, to pray; to vow Eiddunol, a. delectable Eiddwg, a. contiguous, near Eiddwng, a. contiguous

Eiddyganu, v. to approximate Eigiad, n. a bringing forth Eigiaeth, n. a teeming estate Eigian, n. centre; origin: v. to bring forth; to sob Eigiaw, v. to generate Eigiawl, a. teeming, prolific Eigion, n. a source; a middle the abyss, or ocean Eigraeth, n. virgin state Eigrau, n. stockings without feet Eigyr, n. a virgin, a maid

Eilar, n. second ploughing Eilchwyl, ad. once more Eilewydd, n. a musician Eilfaint, n. second rate Eilfam, n. second mother Eilfydd, a. being second or like Eilfyddu, v. to imitate Eiliad, n. a constructing Eiliant, n. a constructure Eilier, n. the butterfly Eilig, a. apt to glide

Eilio, v. to place alternately, to plait, to construct Eilir, n. regeneration; spring Eiliw, n. aspect, figure, hue Eiliwed, n. reproach, shame Eiloes, n. second age Eilon, n. music, melody: n. a hart, a roebuck Eilun, n. a copy; a resemblance; an image: an idol Eilunaddolgar, a. idolatrous Eilunaddoli, v. to worship idols

Eilunaddoliad, n. idolatry Eilunaddolwr, n. an idolater, a worshipper of images Eiluniad, n. an imitation Eiluniaeth, n. an imitating Eiluniant, n. portraiture Eilunio, v. to imitate Eilw, n. music, melody Eilwaith, n. second time or turn Eilwy, n. that makes melody Eilwydd, n. love meeting Eilydd, n. a musician

Eilyg, n. melody; delight Eilyw, n. music, melody Eilywiant, n. minstrelsy Eill, pron. they or those Eilldu, n. outward side Eilliad, n. a cutting close or shaving Eilliedydd, n. a cutter, a shaver Eillio, v. to cut off; to shave Eilliwr, n. a shaver, a barber Ein, n. property: pron. our Einawr, ad. now, at present

Einioes, n. course of life, life Eingio, v. to expand or dilate Eingion, n. an anvil Eira, n. snow Eiras, n. that glows, a cinder Eirchiad, n. one who demands Eirchiol, a. mandatory Eirfydd, n. blazoner of arms Eiriach, v. to deprecate Eiriachiad, n. a deprecating Eiriachus, a. deprecating

Eirtan, a. splendid, bright fair Eirianawl, v. tending to make fair Elrianedd, n. splendour Eirianrodd, n. the galaxy Eirianu, v. to make splendid Eirias, n. a glowing; a cinder Eiriasedd, n. glowingness Eiriasu, v. to burn fiercely Eiriesyn, n. a glowing cinder Eirif, n. a number; a counting Eirifaw, v. to enumerate

Eirifiad, n. enumeration Eirig, a. splendid, shining, gay Eirio, v. to brighten Eirioes, n. purity of life Eiriol, v. to intercede Eiriolad, n. an interceding Eiriolaeth, n. intercession Eirioli, v. to entreat; to pray Eiriolus, a. persuasive Eiriolwch, n. intercession Eiriolwr, n. intercessor

Eirion, n. ornaments, jewels Eirioni, v. to adorn with jewels Eirionyn, n. a border; a ruffle Eirionynu, v. to fringe; to ruffle Eirllyd, a. apt to be snowing Eirthiaw, v. to growl; to bait Eirwlaw, n. a sleeting rain Eiry, n. snow Eiryaidd, a. like snow, snowy Eiryog, a. having snow Eiryn, n. plums

Eirynllys, n. St. John's-wort Eirynwydd, n. plum-trees Eisen, n. a rib; a lath Eisglwyf, n. pleurisy Eisiaw, v. to lathe; to lattice Eisieu, n. want, need, lack Eisieuedig, a. necessitated Eisiwyd, n. indigence Eisoes, ad. likewise; already Eisor, a. equal, similar, like Eisorawd, n. counterpart

Eisori, v. to make similar Eisilled, n. offspring, issue Eiste, n. the act of sitting Eiste, v. to sit, to be seated Eistedd, n. a sitting, a sit: v. to sit; to be seated Eisteddfod, n. a sitting, a session Eisteddiad, n. a sitting, a seating Eisteddial, v. to sit often Eisteddig, a. sedentary, sitting Eisteddol, a. sitting, sedentary

Eiswng, n. a sob; a sigh Eisyddynt, n. a tenement Eithaf, n. extremity, farthest; a. extreme, farthest Eithafed, n. an extremity Eithafig, a. extreme, ultimate Eithen, n. a prickle, or point Eithin, n. furze, whin, gorse: a. full of prickles Eithinen, n. a furze bush Eithinfyw, n. the savine Eithinog, a. full of furze

Eithiw, a. full of prickles Eithr, a. except; besides Eithriad, n. an exception Etihraw, v. to except, to exclude Eithrawl, exceptive, exclusive El, n. intelligence, spirit Elach, n. a little sorry fellow Elaeth, n. spiritual being Elaig, n. a minstrel Elain, n. a hind, a fawn Elanedd, n. intestines

Elawch, n. indulgence Elcys, n. ganzas, wild geese Elech, n. a slate, a flag Eleni, n. this year: ad this year Elest, n. flags, or sedges Elestr, n. flag; fleus de lys Elestren, n. flag; fluer de lys Elf, n. elementary principle Elfaeth, n. elementation Elfed, a. autumn Elfen, n. particle; element

Elfeniad, n. elementation Elfenol, elemental, elementary Elfenu, v. to element Elfod, n. intellectual existence Ellyd, intellectual world Elfydd, n. elementary principle, earth, land Elfyddan, n. the earthly globe Elfydden, n. earth: region Elfyddu, v. to element Elff, n. pure state; a demon Elgain, a. supremely fair

Elgeth, n. the chin, the jaw Eli, n. a salve, a plaister Eliad, n. a doing with salve Eliaw, v. to apply a salve Elin, n. angle; an elbow Elinad, n. a making an angle Elinaw, v. to angle; to elbow Elinawg, a. angular; jointly Elindys, n. caterpillars Elor, n. a bier; a hearse Elu, v. to move on: to go

Elus, a. bounteous, charitable Elusen, n. bounty, alms Eluseraidd, a. of a charitable turn Elusendod, n. alms giving Elusendy, n. alms house Elusengar, a. charitable Elusengarwch, charitableness Eluseni, n. bounty, charity Elusenwr, n. an almoner Elw, n. goods, profit, gain Elwa, v. to get wealth; to trade

Elwant, n. profit; lucre Elwch, n. shout of joy; joy Elwi, v. to turn to profit Elwig, a. tending to produce Elwl, n. the reins Elwlen, n. a kidney Elyd, n. what is fused Elydn, n. brass Elydraidd, a like brass, brassy Elydyr, n. brass, bell-metal Elyf, n. that glides: a. gliding

Elyw, n. aloes, juice of aloes Ell, n. that is divided or outward; a. outward extreme Ellael, n. an eyebrow Ellaig, n. a pear Ellain, a. radiant, splendid Ellast, n. thistle Ellbwyd, n. famine; hunger Ellmyn, n. foreigners; Germans Elltrewen, n. gossip; stepmother Ellt, n. that is parted off

Ellwedd, n. outward aspect Ellydd, n. a cutting off Ellyll, n. an elf or goblin Ellylldan, n. ignis fatuus Ellylles, n. a she goblin Ellyllyn, n. a little imp Ellyn, n. a cutter, a razor Ellynedd, n. the last year Em, n. a jewel, or gem Emano, ad. three days since Emenydd, n. the brain

Emig, n. a little jewel Eminiog, n. a door-post Emyl, n. a border or edge Emyn, n. a hymn, a chaunt En, n. a living principle; a being; a spirit: a. essential Enad, n. animation Enaid, n. a soul; life Enain, a. essential, pure Enaint, n. anointment Enawel, n. a hurricane Enawr, n. an intelligence

Enbyd, a. dangerous, perilous Enbydiad, n. an endangering Enbydrwydd, n. perilousness Enbydu, v. to endanger Enbydus, perilousness, dangerous Encil, n. retreat, flight Enciliad, n. a retreating Encilio, v. to retreat Enciliwr, n. retreater Encudd, n. a concealment Encuddio, v. to conceal

Encyd, n. a space, a while Enchwardd, n. loud laughter Enderig, n. a steer; an ox Enddawd, n. a setting mark Enddodiant, n. distinction Enddwl, n. the affection Eneidfaddeu, a. cast for death Eneidio, v. to endue with soul Eneidiog, a. having a soul Eneidiol, a. animated Eneidioli, v. to animate

Eneidrwydd, n. the temples Eneiniad, n. an annointing Eneini, v. to annoint Eneiniog, a. annointed Eneiniwr, n. annointer Eneirchio, v. to put in armour Ener, n. an intelligence Enfawr, a. very great. huge Enfil, n. an animal, a beast Enfyged, n. worship, aspect Enfysg, n. rainbow

Enhuddaw, v. to envelope Enhuddawl, a. envelope Enhudded, n. envelopment Enhuddiad, n. an enveloping Enhued, n. follower of the chase Eni, v. to exert the soul Eniain, a. temperature; a. very clear; intense Enid, n. wood lark; chaffinch Enig, a. full of spirits Eniwaid, n. damage, harm

Eniwaw, v. to endamage Eniwawl, a. hurtful, noxious Eniwed, n. damage, harm Eniwedu, v. to damage Eniweidiad, n. a damaging Eniweidio, v. to endamage Enllib, n. slander, calumny Enllibiad, n. a slandering Enllibio, v. to slander Enllibiol, a. calumnious Enllibiwr, n. a slanderer, a defamer

Enllibus, a. contumelious Enllyn, n. victuals, meat Enllynu, v. to moisten food Ennill, n. advantage, gain: v. to get advantage Ennillgar, a. advantageous Ennilliad, n. a gaining Ennyd, n. a while, a space leisure; spare time Ennyn, n. a kindling: v. to kindle, to burn Ennyniad, n. a kindling Ennynol, a. tending to kindle

Ennynu, v. to kindle, to inflame Enrhy, n. abundance, much Enrhyal, n. breed, increase Enrhyfedd, a. wonderful, strange Enrhyfeddu, v. to marvel Enserth, n. a slip: a. slippery Entraw, n. a teacher, a master Entrew, n. sneeze: a snort Entrewi, v. to sternutate Entrewiad, n. sternutation Entrych, n. the firmament

Enw, n. name, appellation Enwad, n. a naming Enwadol, a. denominative Enwaered, a. very low; prone Enwai, n. nominative case Enwaid, a. having a name Enwaidedig, a. circumsised Enwaidiad, n. circumcision Enwaidio, v. to circumcise Enwaidiwr, n. a circumsiser Enwair, a. full of energy

Enwaisg, a. very brisk or gay Enwawd, n. nomination Enwedig, a. specified, especial Enwedigaeth, n. specification Enwedigo, v. to specify Enwedigol, a. especial Enweirus, a. energetic Enwi, v. to name, to entitle Enwir, a. very true; perfect Enwog, a. renowned, famous Enwogi, v. to make renowned

Enwogrwydd, n. renownedness Enwol, a. nominal, naming Enwyll, n. very wild Enwyn, a. very white, also buttermilk Enycha, interj. behold, lo Enyd, n. while, time, space Enydd, n. seat of intellect Enyfed, n. energy, vigour Eng, n. space: a ample Engherdded, n. a sojourning Engi, v. to set at large, to free

Englyn, n. a metre so called Engu, v. to set at large, to free Engur, a. marvellous, amazing Engurio, v. to marvel Engwarth, n. a beach Engwth, n. a push: a. sudden Engyl, n. expanding principle: fire; angels Engyn, n. an outcast, a wretch Engyrth, a. awful, direful Eoca, v. to catch salmon Eofnder, n. confidence, boldness

Eofneg, n. the parrhesia Eofni, v. to make bold Eofniad, n. a growing bold Eog, n. a salmon Eogyn, n. a samlet Eon, a. bold, daring, forward Eondra, n. boldness, daringness Eoni, v. to grow daring Eorth, a. diligent, assiduous Eos, n. a nightingale Eosaidd, a. like a nightingale

Epa, n. an ape, a monkey Epples, n. leaven; ferment Eppil, n. offspring, issue Eppiledd, n. offspring Eppilgar, a. prolific, teeming Eppiliad, n. bringing forth Eppilio, v. to generate, to multiply Eppiliwr, n. one who generates Epynt, n. an ascent, a slope Er, n. impulse forward: prep. for, because of, in the place of, in order; towards: to; for the sake of, though; from, since

Erain, a. having impulse Eraint, n. a ball; a cup; a pear Erbarch, n. respect, deference Erbin, n. the calamint Erbwl, a. tending to blunt Erbyliad, n. a blunting Erbyn, n. contrast, against, opposite opposition: prep.

Erbyniad, n. a receiving Erbyniwr, n. a receiver Erch, n. dark brown, or dun: a. dusky, dun: dismal

Erchi, to ask, to demand Erchlais, n. a dismal noise Erchlias, n. raven grey Erchliw, n. a dun colour Erchryn, a. agitating, quaking Erchryniad, n. agitating Erchrynu, v. to agitate Erchwyn, n. a side or stead Erchwynedig, a. transitive Erchwyniad, n. transition Erchwynio, v. to make a transit

Erchwys, n. a pack of hounds Erchyll, a. ghastly, horrible Erchylldod, n. ghastliness Erchyllrwydd, n. frightfulness Erchyllu, v. to make gastly Erchynu, v. to uplift Erchywynu, v. to transmigrate Erdolygu, v. to beseech Erdd, n. impulse, forward: prep. for the sake of, for Erddrwng, a. confused Erddrym, a. potent, robust

Erddrymedd, n. potency Erddwyn, v. to bear away Erddygan, n. euphony Erddyganu, v. to produce melody Erddygniad, n. a toiling hard Erddygnu, v. to toil hard Ereill, n. others: pron. others Ereinnwg, n. pear orchard Eres, a. marvellous, strange Eresi, n. amazement, wonder Eresu, v. to marvel

Erf, n. briskness: a. brisk Erfai, a. brisk, gay, lively Erfawr, a. very great, vast Erfid, n. junction; conflict: v. to come in contact Erflawdd, a. tumultuous Erfyn, n. dim, a weapon; a tool: n. petition, prayer Erfyniad, n. a petition Erfyniaw, v. to petition Erfyniol, a. supplicatory Erfyniedydd, n. a beseecher

Erfyniwr, n. one who solicits, or begs, an implorer Erganiad, n. celebrating Erganu, v. to sing, to celebrate Erglyw, n. listening, attention Erglywed, v. to listen, to hear Erglywiad, n. a listening Ergryd, n. a trembling, dread: v. to tremble; to terrify Ergrydiad, n. tremulousness Ergrydio, v. to cause, to quake Ergrydiol, a. tending to agitate

Ergryf, a. endowed with strength Ergryn, n. terror, horror, dread Ergrynawd, n. trepidation Ergrynedig, a. made to tremble Ergryniad, n. tremulation Ergrynig, a. apt to tremble Ergrynol, a. terrifying Ergrynu, v. to tremble Ergwydd, n. a tumble, a fall Ergwyn, n. cause of complaint Ergwyno, to make to complain

Ergyd, n. a propulsion, throw, cast; shot; stroke Ergydiad, n. a striking Ergydio, v. to propel, to throw, to cast; to shoot; to charge Ergydiol, a. propulsive Ergydiwr, n. thrower, shooter Ergyr, n. impulse, thrust Ergyrch, n. an onset, an attack Ergyrchiad, n. an attacking Ergyrchu, v. to make an onset Ergyriad, n. an impulsion

Ergyrio, v. to impel, to thrust Ergyriol, a. impulsive Erhelfa, n. a hunting party Eriaw, v. to make progress Erin, a. moving, progressive Erioed, adv. from the beginning; ever the past; never the past Eriw, n. progress, course Erlewyn, n. a meteor Erlid, n. a pursuit, a chase: v. to pursue; to persecute Erlidedig, a. persecuted

Erlidedigaeth, n. persecution Erlidfa, n. a pursuit, a chase Erlidiad, n. a pursuing Erlidigaeth, n. persecution Erlidfa, n. a pursuit, a chase Erlidiol, a. pursuing, chasing Erlidiwr, n. pursuer; persecutor Erlif, n. a great torrent; flood Erlifiad, n. a deluging, an overflowing Erlifo, v. to flow in a torrent Erlyn, n. pursuit, chase: v. to pursue, to

follow Erlyniad, n. a pursuer Erlyniaeth, n. the act of pursuing Erlyniedydd, n. pursuer Erlynol, a. persuing, chasing Erllen, n. a lamp Erllyfasu, v. to adventure Erllynedd, adv. since last year Ermaes, a. external, outward Ermid, n. a junction; conflict Ermig, n. instrument, tool

Ermilus, a. prowling about Ermoed, adv. in all my life Ermyg, n. what claims respect Ermygu, v. to adore, to revere Ern, n. earnest, pledge Ernes, n. earnest, pledge Erniw, n. harm, hurt Erniwed, detriment, hurt Erniwiad, n. a doing harm Erniwiant, n. detriment, hurt Erniwio, v. to harm, to hurt

Erniwiol, a. detrimental, hurtful Erno, v. to give earnest money Ernwy, n. briskness, vivacity Ernych, n. that gives anguish Ernychiad, n. a tormenting Ernychol, a. tormenting Ernychu, v. to torment, to vex Ernyd, n. a precipice, a slope Ertrai, n. ebb, ebb tide Erth, n. an effort, a push Erthiad, n. a making effort

Erthrwch, n. a tear, anguish Erthu, v. to make effort Erthwch, n. a puffing Erthychain, v. to puff; to groan Erthrychiad, n. a puffing Erthrychu, v. to mangle Erthyl, n. an abortion, untimely birth Erthyliad, n. abortion Erthylog, a. miscarrying Erthylu, v. to miscarry Erw, n. a slang of land; an acre

Erwan, n. a stab, a sting Erwaniad, n. a stabbing Erwanu, v. to stab, to sting Erwawd, n. a panegyric Erwch, n. impulse, a drive Erwig, n. dim, plot of land Erwyd, n. a pole, a perch Erwydd, n. coopers' staves Erwyd deu, n. dim, stave Erwyll, a. gloomy, dusky Erwyn, a. very white, splendid

Erwyr, a. oblique, or wry Erydd, n. an eagle Eryf, n. impulsion, a push Eryfed, n. quaffing Eryl, n. a watch, a look Eryr, n. an eagle; the shingles Eryrai, n. the eagle stone Eryran, n. a young eagle Eryrol, a. aquiline, like an eagle Eryres, n. a female eagle Eryri, n. the shingles: Snowdon

guests. a shouldering. what shoots out Esgaeth. void of restraint Esgaidd. separation. a shank.Erysdyddiau. brisk Esgair. a shoot. adv. It is used as a prefix. n. of a similar signification to ex. a jutting out Erysi. a. and also. and of the third person of verbs Esbyd. a. as a termination of feminine personal nouns. n. nimble. wonder Es. n. n. a leg . strangers Esg. days ago Erysgwyddiad. amazement. n. n.

v. n. v. ruption Esgardde. separation Esgariad. to part Esgeiddig. a.Esgar. n. n. to make chaps Esgardd. n. n. a separating Esgario. to separate. rupture. to move the shanks Esgeiriog. a. v. having shanks . separation. a foe Esgarant. moving gracefully Esgeirca. adversary Esgardio. n. a dispersion Esgaredd.

v. n. to defend. n. n. heedless Esgeulusdod. a diocesan . a neglecter Esgid. n. a. disregard Esgeulusdra. to neglect Esgeuluswr. v. to disregard. n. a shoe Esglyw. n. defence. a bishop. negligent. negligence Esgeulusiad. a bench Esgeulus. a neglecting Esgeuluso. n. shelter Eglwyn. to protect Esgob. n.Esgemydd.

bishopric Esgobawd. separate. parturition. a. to bring forth Esgorol. n. diocese Esgobdy. parturient Esgordd. strangers Esgoredig. a bishop's house Esgobol. n. n. partage. n. n.Esgobaeth. to bring forth v. parturent Esgoreddfa. place of deliverance Esgori. n. to . delivered Esgoredigol. episcopal Esgor. to get over. v. a. a. a.

n. midwife Esgoryd. apology. a. nimble. to deliver Esgorydd. excusation Esgusodol. to part from. a. n. n. excuse Esgusodiad. wood lark Esgus. parturition Esgorwraig. n. flippant Esgudogyll. an excuser Esgusol. n. excusing Esgusodydd. n. a.Esgoriad. n. excusatory . an accoucheur Esgud.

excommunicate Esgymu. to ascend. an ascend. ascending. v. a climax Esgynlawr. to rise Esgynedigaeth. v. platform . n. rising Esgynfa. n. ascension Esgynol. n. a. scaffold. ascension Eggyniaith. a. a. unassociating Esgymun. n. n.Esgymol. a rise Esgynfaen. to dissolve society Esgyn. n. horse-block Esgyniad.

in a state of want . n. a. a day's ploughing Esgyrndy. to grin Esill. a bone house Esgyrniad. a. origin.Esgyr. offspring. ossification Esgyrniog. a. issue Esing. v. source Esillydd. n. n. bony Esgyrnygu. offspring. n. progeny Esilling. n. n. act of bursting out Esiw. having bones Esgyrnol. n. ossific. bony.

a quieting Esmwythid. Esmwythiad. to feel want Esmwyth. n. tranquillity. easy Esmwythaad. n. a mollifying. v. quietness. to soften. n. v. smooth. to ease Esgoryn. n. n.Esiwydd. a. softening. state of ease Esmwytho. v. to smooth. soft. the mumps . to ease Esmwythder. a state of want Esiwyddu. n. rest easiness. an assuaging Esmwythau.

foreign . a. n. strange. to estrange Estrones.Esplydd. estrangement Estronol. a state of separation Estriciad. n. to bustle. the stranger Estroniad. n. a pippin Est. delicate. v. foreigner Estroneiddio. tender Esplydden. n. a stranger. v. to haste Estrig. a. n. a bustling Estrico. n. apt to dart away Estron. a.

staves. an extender . shingle Estyllen. to reach Estynedig. a board Estyllodi. v. a. extended. a grant Estyn. n. to do with shingles Estyn. stretched Estyniad. a. a reaching out Estynol. a shingle. n. n. to slit into boards Estyllu. n. n. extending Estynwr. an extent. v. n. what ranges Estyll. v.Estl. to extend.

n. v. that is fair. waggets Esythu. to drive a stake Etewyn. n. n. sharp sticks. to own Etifedd.Estyr. v. n. to push away Eswrn. n. or open Esyth. an heiress . heir. a mansion Esyllt. v. an infant Etifeddes. that darts away Esu. a fetlock joint Esyddyn. n. to inherit. n. n. a firebrand Etifaw.

to inherit Etifiant. an heirship Eto. n. that spreads out Ethol. to select. yet Eth. still: adv. yet. an inheriting Etifeddiaeth. hereditary Etifeddu. yet. v. still. a. selection. n. n. con. con. n. an inheritance Etifeddog. a.Etifeddiad. v. that is in motion Ethais. n. yet. . still Etwa. again. to choose: n. also: adv. having a child Etifeddol.

n. domestical. v. to conciliate . n. the elect Etholedigaeth. chosen. select Etholedig. a. n. the act of electing. v. a. n. selection Etholiad. n. to domesticate Ethrewyn. electorship Ethrefiad. domestication Ethrefig. n. homely Ethrefu. an elector Etholwr. an elector Etholyddiaeth.choice: a. an election Etholydd.

ferocious. n. a. a. furious Ethrywyn. conflict. a lizard Ethrylith. to proceed. toiling Ethryb. to conciliate Ethu. v. intuition Ethrywyllt. a spur . toil Ethrinio. of pervading quality Ethy. occasion Ethrychwil. v. cause. n. a. to go Ethw. v. to conflict Ethriniol. conflicting. n. n.Ethrin. n.

to shriek Eulon. golden. pro. worms in sheep's liver Euog. dung Euocau. v. acarus Euddoni. to be moving Euddon.Eu. to make guilty Euod. v. v. a. a. a. n. their. of gold . n. excrements. v. to bawl. guilty. n. bots in horses Euraid. them Euain. false Euon. mites. to breed mites Eugi.

n. n. the gilt head Eurdalaeth. a. a. n. n. n. a. n. a wreath of gold Eurdde. golden coronet Eurdorch. n. n. of golden brightness . golden jewel Eurfaen.Euraidd. a chrysolite Eurfail. that is of gold Eurben. a golden goblet Eurfrodiad. golden Euraint. covered with gold Eurem. golden brocade Eurgain.

a goldfiner . golden Eurlen. n. n. a gold colour Eurwedd. goldsmith. a. a gilding Eurian.Eurgalch. of golden hue Eurych. n. arras. of gold. n. a golden treasure Euriad. goldsmith's art. tinker Eurychaeth. tinker's trade Eurydd. n. n. a. gold leaf Eurliw. n. n. gold enamel Eurgrawn. collection of gold.

v. n. clear. a nail. n. n. an uncle Ewach. young people Ewerddon. smooth. Ireland Ewi. n. a green spot of land. a doe Ewin. to listen. that is sleek or smooth Ewa. n. to attend Ewiar. a fribble Ewaint. n. a weakling. n. a deer. that glides. a claw . n. n. a talon. a jewel of gold Euryn.Euryll. a golden trinket Ew. a. sleek Ewig. a hind.

having nails. clawed Ewinor. v. turned as a nail Ewino. n. daring. to use the nails Ewinog. n. a guide. a. brave . nipping frost Ewinwasg. bold. n. a. a steep cliff Ewinbren.Ewinallt. an agnail Ewn. n. a. in carpentry Ewinfedd. a whitlow Ewinrew. n. sharp-clawed Ewingrwn. n. a nail measure Ewingraff. a.

n. a. to exert the will . velocity Ewybren. n. fleet Ewybraidd. to glance. a. clammy. the firmament Ewybriad. n. a volition Ewyllio. action of mind Ewylliad. nimble. a glancing Ewydn. n.Ewybr. a. of swift nature Ewybraw. to dart Ewybredd. quick. to grow viscous Ewyll. v. n. v. tuff. viscous Ewydnaw. will. v.

foamy. a. spume. to foam. a. n. n. n. will or desire Ewyllysgar. an uncle . n. n. willer. willing. a foaming Ewynog. n. desirer Ewyn.Ewyllys. a surge Ewyniad. desirous Ewyllysgarwch. v. to froth Ewythr. froth Ewynedd. foam. n. willingness Ewyllysiwr. foaminess Ewyngant. n. frothy Ewynu.

a curdle Ffad. n. Is of a similar sound to the English V. n. adv. Has the sound of English F Ffa. pro. a mask . my Ff. and is used as a mutation of m. and B. n.F. a curd. Fel. but the following words are commonly used with it:-Fal. as if: so Felly. in that way. so Fy. It is not a radical letter in the Welsh language. a disguise. like: adv. what is enveloped Ffaced. con. similar.

v. to fail. ripe Ffaethder. n. n.Ffadu. a. to make luxuriant . a. v. luxuriancy Ffaethedig. fecundated Ffaethiad. luxuriant. a failing. a fault Ffaeliad. to mask. rich. fecundation Ffaethol. a failing Ffaelu. a. to miss Ffaeth. v. tending to make mellow Ffaethu. to feign Ffadw. n. a. of a dark bay colour Ffael. n.

Ffaethus. v. one who bears a blaze. n. to flame. flaming Ffaglu. n. a blazer . mellow Ffaethuso. to fecundate Ffaethusrwydd. n. luxuriant. a blazing Ffaglog. n. a. mellowness Ffag. a blaze. what tends to unite Ffagl. to blaze. n. v. an incendiary Ffaglydd. a blazer. a. to conflagrate Ffaglwr. blazing. a flame Ffagliad. n.

a fair Ffaith. n. n. closure.Ffagod. to bundle Ffai. forgetting Ffaig. eminence. a cloak . n. an act Ffal. a turn. a faggott. cessation. a pinfold Ffaling. extremity: a stop. what is conical Ffair. n. a fold. a faggot Ffagodi. a bundle Ffagoden. an embarassment Ffain. n. n. v. heel of shoe Ffald. to faggot. a fact. n. n. a mantle. n. n.

deceitfulness Ffalstedd. n. to use falsity. n. of a squabby form . dissimulation. deceitfulness. a cloaking. v.Ffalingaw. masket. n. false Ffalsder. a. to cloak. a squabby one Ffallachog. a robing Ffalm. squabby Ffallach. whirling. deceitful. a squab: a. falsity Ffalsu. n. v. to deceive Ffall. falseness Ffalsedd. n. n. twirling Ffals. a. to robe Ffalingiad. a.

Ffan. n. n. a bundling . a sovereign Ffanwg. a ligature. n. n. n. what covereth. n. n. n. a big paunch Ffas. that extends out Ffaraon. n. n. a surface. a bundle. a covered state Ffangyl. a bundle Ffasgell. n. a tie. a whisp Ffasgelliad. safety Ffar. a band Ffasg. the high powers Ffargod. a supreme. a covering Ffaner.

n. glorious. happiness . to tie Ffat. v. n. n. a den. prosperity. a giving a pat Ffatio. a patter Ffau. ligation Ffasgu. to part. to strike lightly Ffatiwr. to tie in bundles Ffasgiad. n. v. n.Ffasgellu. fate. v. n. fortune. fair Ffawd. a cave Ffaw. glory: radiant. luck. to bind. n. radiancy. a smart blow Ffatiad. a pat.

outward Ffedawnen. presence. neckcloth. n. a course Ffawydd. n. an apronful . n.Ffawdd. n. n. demeanour: a. an apron Ffedogaid. delight: a. pleasing Ffawr. what is outward Ffed. radiation. n. n. n. the front or lap Ffedog. beech Ffe. n. splendour Ffawg. cravet Ffedel. pine. deal. fir. an outside. n.

a. a screen. to put in an apron Ffedon. a.Ffedogi. n. exposed. to place outward. a shaming away Ffeigiad. v. a screen Ffedonas. what screens. begone! off! shame! fie Ffeiad. n. pine trees . a fan Ffedu. puzzling Ffeinid. n. to expose Ffedus. v. ultimate. n. manifest Ffei. n. int. to extremity Ffeigiol. a driving. a rising into a point Ffeinidwydd.

v. n. sly Ffelaig. n. a. to change Ffeiriwr. subtile. operation Ffeithio. a chief Ffelder. v. operative Ffel. subtilty. a. slyness . wily Ffelaidd. effectuating. n. a bartering Ffeirio. n. v.Ffeio. fine. cunning. a chapman Ffeithiant. to put to shame Ffeiriad. perceptive source. to effectuate Ffeithiol. of a subtile nature. to barter. n. a. effectuation.

a flowing principle. a concrete. n. v. air Ffenestr. congealable Fferod. dense. air hole. windowed Ffenestru. a. congealation. a. fixed. having windows Ffenestrol. craftiness Ffelu. to act subtilely Ffen. the ankle: a.Ffelrwydd. n. numbness . it is used figuratively for the vagina Ffenestrog. strong with cold Fferadwy. n. v. n. a what is solid. fenestral. a severe cold. window. solid. to make windows Ffer.

the ankle bone Fferu. to freeze Fferyll. thick Fferedig. steel. a. congealing. congealment Fferiad. congealedness Fferdd. congelation Fferis. n. solid. to concrete. n. n. v. n.Fferder. a. chymist. chilling Ffern. a fire steel Fferllyd. n. firm. n. a chymist . congealed. metalurgist Fferylliad. a. n. fixed Fferedigaeth.

metalist. a. n. of a subtle nature Ffesig. cunning Ffest. quick Ffestin. clever. n. speedy. fast. n. artisan Fferylltaeth.Fferyllaeth. knowledge Ffesawd. mechanical art Fferylltiad. a. n. craft. n. chymistry Fferyllt. a. of active nature Ffestiniad. n. hastening . subtilty. a. subtilty Ffesawl. a metalist Ffes. n.

v. to budget. wild oats Ffetus.Ffestinio. n. v. fie Ffiaidd. sly. n. v. wily Ffi. to ken Ffetan. n. a loath: inter. n. to make haste Ffesu. v. detestable Ffieidd-dra. abomination. a. to bag Ffetanwr. to hasten Ffesu. subtle. a bagman Ffetur. n. a saucy girl Ffetanu. disgust . loathsome. a. to penetrate. budget. to festinate.

n. a. a filly. abominable Ffieiddiwr. n. n. to loath. flirting girl Ffilor. n. a wanton girl: a. old rags Ffilog. abhorrent. a quick dart Ffilcas. a scud. offcasts. abhorrence Ffieiddio. a wing. v. a minstrel.Ffieiddiad. n. an abhorrer Ffieiddrwydd. n. abhorrence Ffil. n. that scuds or darts Ffiloges. a fiddler . n. to abominate Ffieiddiol.

Ffiloreg. n. a limit Ffinedd. n. v. n. n. a bounding Ffinio. n. a female fiddler Ffill. n. n. a boundary Ffinfa. to twist Ffin. n. n. a twist Ffilliad. idle talk Ffilores. v. a writhe. to bound. a boundary. vain babbling. a writhing about Ffillio. a boundary Ffinfaen. to limit . to writhe. a boundary stone Ffiniad.

a rabbit Ffion. n. a platting the upper row of rods in hedging Ffithellu. a young salmon Ffithelliad. n. a crimson hue: a. crimson Ffith. n. n. or from . a glider.Ffiniol. bouncing. to glide. v. a. to plat the top row in hedging Ffithlen. n. limiting Ffiogen. a parting off. a gliding motion Ffithell. n. to dart Ffla. n. a coney. v. a writher Ffithliad. a gliding Ffithlio. n.

n. n. what parts from.Fflaced. flaming . a flock. fondling Ffladriad. or rifted Fflaim. to dote. n. a blaze Fflamaidd. like a flame. n. a oafish. v. a rent Fflam. a puff Fflais. a feist. a flame. doting. to fondle Fflag. oafish. a. n. n. a break. a lancet Fflair. n. flattering Ffladraidd. a. doting Ffladru. a bunch Ffladr.

flammeous. a straw vessel Fflau.Fflameg. to emit flame Fflask. a flaskful Fflasged. n. a. a flaming Fflamio. n. inflammation. a basket: a flask Fflasgaid. radiation . v. n. flaming. n. blearedness Ffiamiad. a. blazing Fflamllyd. to inflame. n. v. a flaming state Fflamychu. n. n. flamy Fflamwch. a spread out. to blaze Fflamiol.

to use a fleam Ffleiriad. a squeal Fflegam. a squeal Ffled. v. a stinkard . a squeak. restricted. a hem round. to lance. to stink Ffleiryn. n. a closure Fflech. chuckling Fflleimio. squeaking. n. scarce Ffleg. refusal. n. n. n. restraint. v. n. a dart Ffle. a.Fflaw. a squeak. n. to feist. a ray. a feisting Ffleirio.

to squeak out Ffload. a darkening over Fflicio. or dregs Fflew. v.Ffles. v. rise. quick Fflochen. a guard Ffliciad. n. a darting. a squeal Fflichio. a. abrupt. v. that keeps in. lees. a rift Fflochenu. n. n. to splinter Fflochi. to dart suddenly . n. v. n. n. a squeak. radiation Ffloch. to be overcast Fflich. a splinter.

rife. tendency. dazzling Ffloi. a darting out Ffloew. a. n. a shiver. n. full. a breaking out Fflur. n. v. lucid. n. to diverge Ffloyn. n. to radiate. v. bright hue. a shred Fflu. bloom.Fflochiad. a bushy hair Fflw. brisk . a ship's prowl forecastle Ffluro. n. to seem bright Ffluwch. n. bloom Fflureg. radiant. to spread out Fflwch.

the act of retreating Ffoawdr. a. n. n. fleeing Ffoc. fugitive. fire place. to flee Ffoad. n. n. a leg . a flight. n. n. to retreat: v. n. furnace Ffod. a fugitive Ffoawl. n. fugacious Ffoawd.Fflychio. fugitive. a. a fleeing Ffoadur. a fugitive Ffoaduriad. a fugitive Ffoadures. a shank. v. to break out suddenly Ffo. a running away.

a. to cast a splendour Ffoddiain. fugacity Ffol. to run away. n. v. lucky Ffoddi. to retreat. retreating Ffoedigaeth. fortunate. a. a. prosperous Ffodus. a. to be lucky Ffodiog. v. fugitive. to prosper. phosphorus Ffoedig. a. n. fugation Ffoedigrwydd. n. thick-shanked Fodio. to flee . phosphoric Ffoddiaint. v.Ffodog.

a broad squab Ffollach. foolishness. a squab. folly Ffoll. to become round Ffoles. a silly female Ffoli. folly Ffolen. foolishness. n. n. v. foolish. to delude. vain Ffoledd. round.Ffol. v. n. silly. to deride Ffolineb. a. a waddlen . n. n. a little buttock Ffolenog. of large buttock Ffolenu. n. n. haunch Ffolenig. buttock.

javelin Ffor. v. a fork. a cudgel Ffondoriad. a forking .Ffon. a breaking a stick on one Ffondorio. bisulcous Fforchi. to fork. n. to beat with a stick. a staff. what is taken upon a fork Fforchdroed. n. a striking with a stick. to furcate Fforchiad. to cudgel Ffonwaew. n. to cudgel Ffonodio. n. n. n. a pass Fforch. n. furcation. a prong Fforchaid. v. v. a cloven foot: a. n. an opening.

forking. to direct a way Fforddol. straddling Fforchogi. a forking Fforchol. a passage. v. a rustic cart Ffordd. wayfaring Fforddoli. a way. a. a directing a way. a finding out a way Fforddio. v. n. n. to divaricate. to straddle Fforchogiad. forked. to direct a way . a.Fforchog. n. n. a. forked Fforchwain. highway Fforddiad. v. to explore a way.

n. a wayfare Fforest. a forest. a park Fforestu. n. a traveller Fforddrwydd. to explore a way Fforiol.Fforddrych. n. n. n. a. an exploration Fforio. a. n. a ditch. a trench Ffosawd. v. a forfeit Fforiad. to forest Fforfed. exploratory Ffos. v. a gash. n. a cut . wayfaring Forddwr.

a blister. of fluent utterance Ffraethder. fluency Ffraetheb. prompt. n. a wheal Ffothelliad. a sword Ffothell. to ditch Ffosiad. fluent Ffraethaidd. v. n. n. to blister Ffraeth. oratory . n. n. a blistering Ffothellu. a gap Ffoswn. n. breach. to trench. a. a gasher. v. a trenching Fosp. n.Ffosi.

n. alert . a crazy fellow Ffranc. frank Ffrancon. a torrent: a. a flux. bustle: a. gushing Ffraul. a. a frenchman Ffranc. state of motion. n. n. v. free. a youth. n. prompt. n. a rippling Ffraw. n. a freeman. full of motion. n. streaming.Ffraethebu. eloquence Fraethoneg. to harangue Ffraethineb. a beaver Ffrau. n. elocution Ffral.

a preachment . chatter. bustling Ffrec. stir or tumult: a. a commotion Ffrawddus. to be full of bustle Ffawddun. a. humour. full of motion Frawddu. bustle Ffrawdd. agitated. n. commotion.Ffrawd. n. gibberish Ffregod. n. n. prompt Ffrawdden. a. v. a. n. fancy Ffrawddenas. humoursome Ffrawddiain. agitated. n.

a. v. to spurt Ffreuol. of a fresh nature Ffresgiad. v. free.Ffregodi. of free growth Ffres. a. v. a. n. to ripple Ffreuo. v. spouting . gushing. a. a rippling Ffreulo. freshness Ffresgu. a gushing out Ffreulad. active. n. fresh Ffresgaidd. to chatter Ffreinig. to gush. n. pure. to grow fresh Ffreuad. a purling. to purl.

n. to quell. n. a scourge. to stop a quarrel Ffrewynydd. n. n. a scourging Ffrewyllio. n. n. v. sudden start . v. a state of stillness Ffrewi. whip Ffrewylliad. a pacifier Ffrid. whisp.Ffrew. a quelled state Ffrewynu. a scourger Ffrewyllydd. a scourger Ffrewyn. to whip to scourge Ffrewylliwr. to pacify Ffrewyll. n. v. n.

a trifling thing Ffrill. n. n. a cube. a nap. n. a little girl Ffrittyn. a ledge Ffris. a flighty female. n. a chatter Ffrin. n. a dice Ffristial. n. n. n. a forest. a quick start or jerk Ffritten. n. n. a twiter. a dice-box Ffrit. a brow. the brow of a cliff Ffring. n.Ffridd. a park Ffril. a frieze Ffrist. a flighty fellow .

Ffriw. n. n. of high gait Ffroenydd. a snorter . of the nostril Ffroenllym. a nose Ffroeni. keenness of scent Ffroenuchel. n. mien. fury. a. a. raging Ffroell. v. to snuff Ffroeniad. rage: a. n. a snorting Ffroeniol. to snort. n. a. sharp of scent Ffroenllymder. n. aspect Ffroch. n. a nostril. inflammation Ffroen.

testy. n. n. a. a quick rise. n. n. to fume. a toss Ffrost. to vaunt. a bragger. a boaster . a taking a pet Ffronc. testiness Ffromi. v. n. to boast Ffrostiwr. touchy Ffromder. n. a vaunting Ffrostio. a hut Ffros. n. a vaunt. ostentation Ffrostiad. an omelet Ffrom. fuming. a cage. v. to be testy Ffromiad.Ffroes.

to do outrage Ffrowys. violent ruption Ffrwd. n. outrage. squabble. hurry. a stream. a frisk . a torrent Ffrwg. sudden motion Ffrwst. a. n. luxuriant. terrible Ffrwch. n. n. bustle Ffrwt. jet. n. n. v. brawl Ffrwm. a toss. violence. tumult Ffrowyllu. turbulent. outrage Ffrwgwd. n. n. a.Ffrowyll. rank Ffrws.

v. n. a. vehement. a bridle. to bridle Ffrwynol. to drizzle Ffrwyn. restraint Ffrwyno. n. n. a. exploding Ffrwyl. v. drizzle. to explore Ffrwydrol. n. impulse Ffrwydro. a. vehemency Ffrwys. mist Ffrwylo. violent Ffrwyso. v.Ffrwyd. to act violently . bridling Ffrwys. v. pulsion.

strength Ffrwythiad. fruitfulness Ffrwhthloni. n. fructuosity Ffrwythlon. n. fruit. v. to fructify Ffrwythiant. v.Ffrwyth. fruitful. a streamlet Ffrydiad. n. fructification Ffrwythineb. n. fructification Ffrwythiannu. luxuriant Ffrwythlondeb. v. n. to be fruitful Ffrwytho. a flowing . to bear fruit Ffrydan. n. n. to fructify.

Ffrydio. a shudder Ffrysiad. v. n. v. to bustle Ffrystell. v. n. a hurly-burly Ffrystellu. festination Ffrystio. to grow luxuriant Ffryn. n. a. a quiver. fluidity Ffrymiaw. a bustling Ffrysio. streaming Ffrydiolrwydd. v. v. to hurry off . to stream Ffrydiol. n. to bustle Ffrystiad. n.

n. a feigning Ffuannol. a disguising . n. full of bustle Ffrystiwr. fleeting state. feigning. disguise Ffugiad. a. feint. v. dissembling Ffuanu. n.Ffrystiol. a hipocrite Ffug. n. a. a feint. to dissemble Ffuant. to counterfeit Ffunntwr. a pretence Ffuantu. passing Ffuanniad. n. n. n. to feign. v. a bustler Ffu.

a bind . a figure Ffull. to disguise Ffugiwr. n. n. v.Ffugio. full of bustle Ffumer. an inflation Ffugliaw. celerity Ffulliad. haste. a chimney Ffun. a type. v. a bundle. a hastening Ffullio. v. to hasten. n. n. a. n. a deceiver Ffugliad. to inflate Ffugyr. to hustle Ffulliog. n. n.

a firmament Ffurfeiddio. n. to lace Ffunud. a wily one. v. a. n. a small bundle Ffunen. shape. n. wily. wise Ffured. a filleting Ffunenu. n. n. to ferret out Ffurf. figure. v. n. to bind.Ffunell. n. form. a lace. a ferret Ffuredu. a fillet Ffuneniad. v. manner Ffur. wary. to frame . order Ffurfafen.

a blunt one. hurried Ffwg. n. to bang Ffwdan. dry leaves. bustle. a thrasher Ffustiad. n. light-corn . n. a fool Ffwlach. fidgetty. hurry Ffwdanu. a shaping Ffust. n. refuse.Ffurfiad. n. v. n. tobacco Ffwl. a. to beat. to be in a hurry Ffwdanus. what is volatile Ffwgws. a thrashing Ffusto. v. n. n. a flail.

a paunch Ffwtog. n. n. a scut Ffwyl. a furnace. a meadow . n. n. n. n. an oven Ffwrw. a hay bandage Ffwynog. a short tail.Ffwn. a pwff. n. soft hair: fur Ffwtiar. away Ffwrn. off. a going off: prep. a squab. n. n. from: ad. a sigh Ffwrch. n. a foil Ffwyn. n. hay newly cut Ffwynen. a stroke. a furcation Ffwrdd.

v. dust. faithful Ffyddlondeb. an impulsion Ffwyro. to have faith Ffyddiol. faith. n. a drive: an onset Ffwyriad. a faithful one Ffylor. reliance Ffyddio. n. powder . to impel Ffyd.Ffwyr. n. a. relating to faith Ffyddlon. n. robes Ffydd. garments. v. faithfulness Ffydloniad. n. n. n. a.

a. a fountain. a. n. a vent Ffyniant. v. n. fortunate Ffyned. a well. n.Ffyll. to overshade Ffynadwy. to furrow Ffynel. n. prospering Ffynnon. v. an issue . an air-hole. a furrow Ffyneglu. a respiration Ffynegl. n. gloomy Ffyllio. n. a spring Ffynnonell. a. prosperity Ffyniannus. overgrown.

to grow fierce . to prosper Ffyr.Ffynnoni. to rise in springs Fynnu. steady Ffyrfau. fierce Ffyrnigo. to become thick Ffyrfder. to become firm. thickness firmness Ffyrfeiddio. v. v. n. a. a. v. firm. thick. v. n. thickness Ffyrnig. v. n. a solid body Ffyrf. to make firm Ffyrfiant.

a. n. a parting. impetuous Ffysgiad. to leave Gadawedigaeth.Ffyrnigrwydd. n. leave Gadael. hasty. v. a hastening Ffysgio. v. to quit. relinquished permitted . act of leaving Gadawiad. v. to quit. impetuous Gad. to hasten Ffysgiol. to leave Gadaw. impetuosity: a. a leaving Gadawedig. n. fierceness Ffysg. a. n. n. n.

n. a fork: the stride . apt to lay hold Gafaelwr. a distrainer Gafl. a hold. n. a grasp Gafaelfach. a. mastiff dog Gafaeliad. having hold Gafaelu. apt to hold Gafaelgarwch. to grasp Gafaelus. a. n. a. tenaciousness Gafaelgi. a hold. n. a caption Gafaeliog. n. grappling-hook Gafaelgar. v. n.Gafael. to hold. n.

n. a little goat Gafriad. n. a forking Gaflachu. v. a she-goat Gafraidd. like a goat Gafren. a goat. n. n. to stack corn Gafrlam. a salmon-net Gafr. a. n. to furcate Gaflaw. a stacking of corn Gafriaw. a salmon peel Gaflaweg. a dart Gaflachiad. n.Gaflach. v. the stride an angle. n. a fork. n. a capriole .

n. n. foam. n. the eyelid Gaing. n. word. a wedge Gair. n. clear. a chink Gagendor. spray. a plain. n.Gag. a cleft Gagen. a gaol. a cleft. fair . n. froth Gail. n. utterance: a. n. open Gal. a rifting Gai. a foe: a. yawning gulf Gageniad. spread out. n. an aperture. a saying Gaith.

Galaeth. mourning. the galaxy Galan. corpse Galanas. pang of grief . n. n. grief Galareb. a. n. threnody Galargan. a mourning Galarloes. dead body. to murder Galar. n. n. v. n. n. a massacre Galanasol. a monody Galariad. n. n. murder Galanastra. murderous Galanasu.

n. brave. lamentation Galarnadu. sad Galarwisg. n. Gaulish tongue Galiod. mourning dress Galarwr. n. a mourner Galawnt. n. people of Gaul Galofydd. a. n.Galarnad. fair. passion of grief Galaru. a. an architect . v. gallant Galeg. to utter moans Galarnwyf. v. mournful. n. a. to lament Galarus.

a vocation Galwad. hostile ones. a. architecture Galon. a. n. n. called. a call. n. denominative Galwyn.Galofyddiaeth. calling: vocation Galwai. vocative case Galwedig. foes Galw. ability Gallad. a being able . n. a gallon. n. n. a calling Galwedigol. n. n. named Galwedigaeth. energy. eight pints Gall. n.

to be possible. power. n. a. n. a cliff Galltofydd. may or can Galluad. v. n. possibility Gallel. n. an ascent. potential Galledigaeth. to be able. n. possible Galluedigaeth. the plague Galledig. a mechanic Gallu. a making able Galluadwy.Galldwymyn. ability: v. to be able Gallt. a. n. a making able . n. tertian ague Galldwyn. n.

n. potent Gan. energetic. potentiality Galluogi. v. n. the ham. n. whereas Ganiad. n. a. a birth: the thrush: n. v. because. to empower Galluol. prep. with. a powerful. the shank . mighty Galluogrwydd. in connection: conj. a containing Ganu. puissance Galluog.Galluedd. a mortice Gan. to contain. to hold Gar. capacity. n.

at. n. a gardening Garddu. by. the seed caraway Gargam. a. to make a garden Garddwr. a crane Garanu. near Garan. knock-kneed Garhir. n. to shaft Gardys. a shank. a gardener Garddy. n. prep. n. v. a garter Gardd. v. to shank.Gar. a. a garden Garddiad. a close. long-shanked . n. n.

a. to set up a cry Garmiol. halting Garlleg. to defend .Garllaes. a buttress. n. a shouting Garmio. v. the garlick Garllegan. a ridge. n. n. bawling Garsyth. stiff in a ham Garth. a. n. shouting. limping. v. n. enclosure Garthan. a shout. an encampment Garthan. a. the head of garlick Garm. n. an outcry Garmiad. to fortify.

to roughen Garwedd. n. a roughening Garwau. n. n. n. v. a winter-house . n. a bitch Gau.Garthon. an ox goad Garw. a virago Gast. a roughness Garwen. n. a falsehood. a torrent. n. masked. false Gauaf. n. n. a lie: a. the after-birth: a. rough Garwaad. the winter Gauafdy. a rough.

n. n. shout. n. a sinew. a shouting Gawy. a grey colour Gawri. heresy Gaw. wintry. a dawn: a. a sinewy. v. a. a tendon Gawl. v. n. n. to bawl Gawriad. n. to pass a winter Gaugrefydd. nervous . holy Gawr. winter night Gauafol.Gauafie. brumal Gauafu. n. winter quarters Gauafnos.

a. smithy Gefeiliad. n. spray. fetterer Geian. a fetter Gefyniad. pincers. n. tongs. sheckled Gefynu. fettered. a twin Gefyn. v. to hold with tongs Gefell. a fettering Gefynog. to fetter Gefynwr. n. v. a. a. foam Geifawr.Gefail. a nipping Gefeilio. a. a. n. greatly foaming .

to drive a wedge Geida. a driver Geingiad. v. n. a. of discreet words . to cavil Geirddoeth. a. to pun. etymology Geirdarddawg. n. to quibble Geirddadlu. etymological Geirdro. n. a caller. fame Geirdardd. a. a wedging Geingio. v. good report. n. quibble Geirdroi. n. exploring Geilwad. pun. hunting.Geilig. v.

verbal. a leech Gelach. verbose. v. n. n. phraseology Geirwir. aptness to glide. a. to word. wordy Geiriad. a. a. a wording Geiriadur. n. a worder: a speaker Gel.Geirgar. a dictionary Geirio. abounding in words Geiriol. of true words Geirydd. to phrase Geiriog. verbose Geiriolaeth. n. n. a sorry fribble . n. a.

n. v. brushwood Gelyn. n. a. n. a foe. a female foe Gelyniaeth.Gele. a leech Gelen. an enemy Gelynes. n. a sprig Gelwain. to stain with blood Gelin. a. leech Geleurudd. hostile . n. that glides. to be crying out Gelwig. n. hostility Gelyniaethus. a shoot. crimson stained Geleuruddio. n.

n. hostile. a buck hound Gellhesg. n. adverse Gelyst. sedges. buck-hound bitch Gellegwydd. n. n. to set with gems Gemydd. the corn sedge Gem. dun Gellaig. n. n. a gem. a jewel Gemu. n. a jeweller . a dun hue: a. a. v.Gelynol. pears Gellast. n. n. flags Gell. pear trees Gellgi.

n. a oral. a little maid Geneuaid. a. jaws. n. a. nativity Genedigol. a lizard Geneuol. a snaffle. girlish Genethig. by mouth Genfa. a chin Genau. natal Geneth. n. n.Gen. native. n. soul life. mouth: a jaw. a bit . n. intellect. a daughter Genethaidd. n. n. a girl. a mouth Genedigaeth. a chopful Geneugoeg.

angling rod Genweiriad. n. to be contained Genid. by. birth Genill. nativity. at. to angle Ger.Geni. n. the mandible Genwair. utterance. v. a cry: prep. a young nymph Genogyl. n. prep. angling Genweiriaw. n. issue Genilles. near Gerag. to be brought forth. n. n. offspring. v. n. in a direction to .

prep. at hand. a. choleric. choler. gall Geriaidd. prep. a. prep. a. a progenitor in the fifth degree Gerwin. to be wailing Gern. bilious Geriawl. in contact with Geri. v. n. by Germain. n. rough. in presence of Gerfydd. bile. to cry Gerbron.Gerain. a roughening . severe Gerwinad. to squeak. relating to bile Gerllaw. n. v.

prep. to falsify. to roughen Gerwinol. rough. a drake Geuaddoli. v. an idolater Geuaw. n. horrid Gerwydd. roughness Gerwino. in presence of Gerwynebol. a. n. to place opposite Geryn. v. idolatry Geuaddolwr. n. to worship falsely Geuaddoliad. v. a. n. v.Gerwindeb. a squeaker. opposite Gerwynebu. to lie .

n. n. n. deceit Geudy. n. n. a chimera .Geuawd. a false faith Geulith. falsity. false reason Geudeb. n. n. a falsifying Geuawl. v. n. to parologize Geudduw. deceiving Geubwll. heterodoxy Geulin. a. n. fallacy Geuffydd. false. a false god Geuedd. falsehood. a privy-house Geuddadlu.

a lean glutton Gewyn. n. a sinew Gewynog. system of the nerves Gieuawg.Geurith. n. a. having sinews Gewynol. having nerves . relating to sinews Gi. n. n. a phantom Geuwedd. a greedy gut Gewai. a nerve Giach. an illusion Gewach. n. n. a snipe Giau. a. n. a fine fibre. a. n.

a she goat. mutual selves: pro. a yielding. nervous system Gieuyn. a ferment Gildiaw. a flaying . a nerve. n. n. a stinking mushroom Giniad. the toad-flax. v. n. to yield. a sinew Gil. a pelt. a thin skin Gingroen. n.Gieuawl. a goat Gien. n. n. relating to the nerves Gid. n. each other Gin. n. to produce Gilydd. n. a single nerve Gieuedd.

mourning.Ginio. a glavering Glafru. to glaver. n. n. n. spittle Glafriad. a crooked sword . the foam of the mouth. a piteous Gist. slaver. n. cockle Glafoerion. a. to strip Girad. n. glistening. to flatter Glai. n. v. a little she goat Gith. n. to flay. smooth Glaif. drivel. v. clay earth Giten.

clean. an angel. clear. v. to go ashore Glanwaith. pure. to cleanse Glandeg. a. comely and fair Glaniad. n. n. tidy Glanweithiad.Glain. a cleansing Glanawl. holy Glanhad. a. a gem. n. a. a brink side Glan. clean. n. cleansing Glanau. v. cleansing . n. that is pure. a saint: a. going ashore Glaniaw. a. pure Glan. to purify.

bloom of fruit Glasdonen. a samlet . scarlet oak Glasdorch. n. gray Glasawg. leveret. a. blue stone. blue. n. pale. to make clean Glas. n. n. cleanliness Glanweithio. being blue or livid Glasbaill. n. vitriol Glasfarau. n.Glanweithdra. blue. a cub Glasdwr. v. n. verdancy: a. milk and water Glasddydd. n. dawning day Glasfaen. n.

purple: a. a tingeing with blue Glaslangc. n. n. n. n. a young swarm Glasiad. n. a gizzard Glasresaw. green trees Glasgolydd. n. a cuticle Glashaid.Glasgangen. a youth Glaslannerch. n. a paddock Glasog. a liver. n. a grayling Glasgoch. n. n. n. the small guts Glasgroen. half welcome . purple Glasgoed.

green grass Glaswelltyn. n. a hoar frost Glassan. n. the choloris Glaswydd. a simper. a. green sapplings . a blade of green grass Glaswen. n. a greyling Glasu. to simper Glaswst.Glasrew. of a blue paleness Glaswellt. v. n. a smirk Glasweniad. a simpering Glaswenu. n. v. n. n. n. to make blue Glaswelw.

n. a. the alabaster Gleiniad. lucidity Glawdd. a string of beads Gleinfaen. n.Glaswyn. blake Gleiaden. n. of a bluish white Glaswyrdd. n. holiness Gleindorch. n. dried dung. lustre. purity. splendour Gleiad. a case Gleindid. brightness. a brightening Gleiniadur. blake. n. a. n. n. n. a pair of snuffers . of a bluish green Glaw.

n. purity. verdaney Gleswg. the greensward Glesni. n. fairness Glesid. v. blueness. n. to purify Gleisiedyn. a salmon net Gleision. a green spot Glesyn. blueness: verdancy Glesygen. n. n. clarified whey Glendid. n. n. what is blue .Gleiniaw. n. a salmon Gleisiadeg. n. blueness. paleness Glesin. n.

cow-wheat Glo. that is bright. n. v. to kneel Gliniogai. a resolute man. a coal-pit . the knee Glingam. knock-need Gliniad. a kneeling Glinio. to knee. v. n. resolution. n. coal Globwll. a. to scrape together Glewder. a. brave Glewa. n.Glew. n. bravery Glin. persevering. n. n.

a glow-worm Gloen-byw. a reveller Gloen. n. n. a pang. n. v. n. a swooning . n. state of anguish Gloesion. a qualm Gloesi. a butterfly Gloes. a carousal Gloddestu. v. n. qualms Gloesygiad. to cause a pang Gloesiad. a causing a pang Gloesineb. a glower. n. pangs. n. to carouse Gloddestwr.Gloddest.

a. n. transparent Gloywdeg. to swoon. n. n. greedy Glowr.Gloesygu. transparency . a glow-worm Gloyw. brightly fair Gloywder. a. voluptuous. a burning coal. a. brightness Gloywddu. to faint Gloesyndod. fainting state Gloesynu. clearness. n. of bright black Gloywedd. a collier Gloyn. v. bright. n. to faint Gloth. a. v.

to brighten Gloywiad. the euphrasy Gloywon.Gloywgain. holy: fair . clear of liquids Glud. pure. v. lucidity Gloywlys. a. n. n. a. n. Glwyd. a. a. of fair appearance Glwys. a leader. a. n. n. a brightening Gloywineb. sensual a couch. of bright red Gloywi. voluptuous. a chief Glwth. n. to clear. brightly fair Gloywgoch. voluptuary.

to make viscid Glydiogrwydd. sanctified. of a sticky nature Glydaw. pure Glyd. a. sanctitude Glwyso. v. tenacious. n. n. birdlime. n. a. n. a glueing Glydiogi. to cement. to glue Glydedd. diligent Glydaidd. v. clamminess . glue. to sanctify Glwysol. viscidity Glydiad. v.Glwysdeb. a. n.

n. a deep vale. lime twigs Glyfoer. to make viscid Glydrwydd. drivel. n. glutinous Glydioli. apt to drivel Glyn. a. v. adhesion. sticking . a clinging Glynol. a. n. sticking: a. a.Glydiol. clamminess Glydwydd. sticking Glyniad. a. adherent Glynedig. a glen Glyn. n. viscous. n. n. slobbet Glyfoerllyd. adhering.

sensuality Glythog. n. n.Glynu. to stick. voluptuousness Glythinebu. a. a voluptuous Glythni. n. n. to revel Glythinebwr. to cling Glynwr. greedy Glythineb. v. n. voluptuousness Glythig. riotous living Glythinebgar. a. voluptuous. stickler Glythi. voluptuous Glythinebgarwch. v. a. an adherent. n. voluptuous .

n. a. complexion Gnes. pain. a brandish. usual Gne. shock Gnif. n. a flourish . a ruler: a. a gormandizer Glythyn. n. to live sensually Glythwr. what pervades. n. regulating. ruling Gnawd. n.Glythol. n. a small couch Glyw. hue. toil Gnis. habitual. a flutter. a governer. n. v. habit. anxiety. greedy Glythu. a hover Gni. custom: a. n. n. tint. voluptuous.

habitual. n. to habituate Gnodig. a token. a. a pad Gobaill. a halo Gnotoal. partly Goachol. a. somewhat puny Gob. ad. a brandishing Gnodawl. common Gnotaad. usual Go. a mound. n. an accustoming Gnotai. v. n. n. a. somewhat.Gnisiad. a. a coarse flour . customary Gnodi. accustomed. n.

hopefulness Gobell. hoping Gobeithioldeb. n. a hoping Gobeithio.Gobaillio. hopeful Gobeithiad. n. a. expectation Gobant. to pad. v. n. n. v. a cobiron Gobeithgar. to saddle . v. a. n. to make coarse flour Gobaith. small dingle Gobed. a pad. hope. to hope Gobeithiol. a saddle Gobellu. n.

operating. an operating Goberol. a. penultimate Gobenu. a. n. effective dubbingly Goberu. n. operation. n. v. a bolster Gobenyddiad. to conclude nearly Gobenydd. to bolster Gober. bolstering Gobenyddu. v. v. deed Goberiad. a bracketing.Goben. v. to operate Gobiso. to discharge urine . a penultima Gobenol. n. n.

a. recompense Gobrid. a half double Gobr. n. fee. act of feeling Gobrwyedigaeth. fee Gobrwyad. n. n. a. a rewarding Gobrwyaeth. n. compensative Gobru. reward.Goblyg. to fee Gobrwy. n. remuneration. wages. what is somewhat dear. n. recompense. bride Gobriad. n. v. the act of hiring . n. somewhat dear Gobrol. to compensate.

v.Gobrwyo. tendency to press . n. a meriting Gohrynu. n. to merit. n. a. n. a. to remunerate. rewarding Gobryn. meriting Gobryniad. to bride Gobrwyol. to deserve Gobwyll. to consider Gobwyllus. a. v. consideration Gobwyllo. considerate Gobwys. v. dessert. merit Gobrynol. to reward.

v. to sing ironically Gochel. to shun Gochrymu. v. to quake a little . to gravitate Goganu. a. a. v. to beware Gocheladwy.Gobwyso. wary Gochelyd. avoidable Gochelgar. to crouch Gochrynu. to lampoon. a. v. a shunning Gochelog. to avoid. v. to avoid. n. circumspection Gocheliad. apt to shun Gochelgarwch. v. avoiding.

n. a slight taste Gochwerw. a slight puff God. to search slightly Gochwith. v. a. a hollow murmur Godarth. somewhat bitter Gochwilio. n. n. n. rather awkward Gochwyth. a. somewhat Godeb. n. a. incontinence . adultery Godaer. slightly vapour Godawel. incontinence. a. slightly importunate Godaran.Gochwaeth. n.

n. n. similar Godech. slight. somewhat thin Godew. a skulk Godechfa. what is out of order Godidog. a skulker Godeneu. n. a. n. or fat Godid. a. a lurk. rare. n. a. a. incontinent Godebyg. excellence . somewhat thick. a lurking place Godechiad. n. excellent God dogrwydd.Godhog. a lurking about Godechwr. a.

adulturous Godinebu. an adultering Godinebus. to commit adultery Godinebwr. n. a rupture. v. n. v. n. n. adultery Godinebiad. a.Godineb. or edge . n. to let Godoriant. a skirt. interruption Godre. to dissolve partly Godor. n. a let Godori. v. interrupt. a somewhat poor Gododdi. an adulterer Godlawd.

n. delay. to milk Godroad. n. to glance Godrig.Godread. n. slightly agitated Godrwy. v. a. a wreath. an abode Godro. a jog trot Godwrdd. a chain Goduth. a milking. n. n. v. n. a skirting Godref. a glance Godremu. act of milking Godrudd. n. murmur . n. lodge Godrem. n.

n. a smothering fire. purpose: v. n. tender leaves Goddaith. n. slight elasticity Gody. leave Goddefaint. a. sufferance. v. shrubs. a burning of a wild Goddan. forbearing .Godwyth. n. n. a shed. to design. n. to rumble Goddail. sufferance Goddefgar. shrubbery Godde. an outhouse Godyrfu. a design. n. n. to intend Goddef.

to design. n. to intend Goddif. to allure gently Goddeu. to burn heath. &c. n. a fling: v. a consuming Goddeithio. enunciation Goddeithiad. Goddenu. n. forbearing Goddeg. to fling . utterance. passive. v. v. n. a.Goddefiad. passive Goddefus. n. intent. n. speech Goddegiad. v. sufferance Goddefol. a. n. a suffering Goddefiant.

to enrich. n. a.Goddiweddydd. n. v. overtaker Goddiwes. pledge Godduw. v. to endow Godduned. a demigod . to come up with Goddiwestwr. n. to overtake Goddiweddwr. n. to overtake Goddiwesu. n. a vow. v. overtaker Goddolawg. v. an overtaking Goddiweddu. n. day of doom Goddiweddiad. endowed Goddoli.

v. bias Goer. n. n. influence. soft murmur Goddyariad. smithy Gofal. v. an adviser Goddyar. smith. to murmur Goddyfod. anxiety. to come gradually Goddyn. n.Goddwr. n. n. fresh Gof. solicitude. n. a murmuring Goddyaru. n. an axis Goen. charge . n. metallurgist Gofail. n. freshness: a. care.

Gofalhad. a. a care-taker Gofaniaeth. n. to care. fury Gofaran. will. n. a. somewhat shallow Gofeg. a taking care Gofalu. v. a. solicitous Gofalwr. to grow anxious Gofaliad. apt to be forward Gofas. n. wrath. n. n. n. v. ire. affection . careful. a smith's craft Gofar. becoming anxious Gofalhau. mind. to mind Gofalus.

an effusion Goferol. mental Gofeiliant. afflixing. affliction. a. n. n. a. to effuse slowly Gorferwi. n. solicitude Gofer. vexing . a rill Goferiad. a rivulet. rippling Goferu. v. n. a. to afflict. to grieve Gofidiol.Gofegol. an afflicting Gofidio. v. v. n. grief Gofidiad. purling. to parboil Gofid.

n. a while Gofras. mill dust Goflodi. a small box Gofod. n. v. grievous Goflaen. n. glory Gofriad. somewhat course Gofreg. a. frolicsomeness Gofri. n. an attribution . n. to sprinkle flour Goflwch. n.Gofidus. attribute. n. vexatious. a. n. frolic gambol Gofregedd. a space. a front station Goflawd.

a vow.Gofriol. purpose Gofryn. a mound . slight bickering Gofwr. n. n. half drunk Gofryd. v. n. n. n. a wish Gofunedu. n. a spread out Gofrwyd. conferring dignity Gofrwy. design. a maze Gofrwysg. a. n. a quirk. to make a vow Gofurthiach. n. a hillock Gofrys. a slight haste Gofunad. n.

a. n. scientific. n. n. visiting Gofydd. an artist Gofyddeb. to visit Gofwyad. visited Gofwyol. a. visitation Gofwyedig. a dignified state . or regular Gofyddu. a visit. a visitation Gofwyo. v. n.Gofwy. a canon: or correspondence Gofyddebol. canonical Gofyddiad. v. a rendering scientific. n. to render scientific Gofygedd. a. n.

to ask Gofynag. n. a. question Gofynol. inquisitive. an inquiry Gofynedigol. a request Gofynedigaeth. inquistorial Gofyniad. asking Gofynnod. n. velocity. question: v. a streamlet Gog. n. n. note of interrogation Goffrwd. to demand. n. confidence. n. a demand. trust Gofynaig. plenty. a. the cuckoo . n.Gofyn. an asking.

a lampooning Goganol. n. lampooning Goganu.Gogaled. plentitude: a. a lampoon Goganiad. to endue with power Gogawr. to satrize. v. n. capability. that is cleansing Gogawn. a. a. to lampoon Goganwawd. satire. v. n. capable Gogawn. a fodder . a. somewhat hard Gogam. energy. somewhat crooked Gogan. n. n. irony Gogarth. n.

to agitate Gogil. a leer. n. v. a gentle slap . apt to shun. to shelter Gogelus. to shake. a sly look Gogi. n.Gogel. a slight recession Gogilio. a. n. to recede slightly Gogis. n. a burlesque Gogern. somewhat concealed Gogelu. to avoid Gogerdd. very careful Gogelyd. to shun. a. v. v. small decline Gogiliad. n. v.

Goglais. to veer northward Gogleddwr. n. a tickling Gogleisio. n. n. a dependance. a. trust: v. a hum Gogledd. v. north Gogleddiad. a murmur. to tickle Goglud. the north: a. northern Gogleddu. a tickle Goglawd. n. a Norman Gogleisiad. to depend . n. a going northward Gogleddol. n. v.

v. n. glorious. that is exalted. v. v. a den Gogofawg. to make glorious Gogoniant. a. a. grand Gogoni. a cavern. glorification: a. n. to exalt. grandeur .Goglywed. glory. to gnaw slightly Gogochi. to give a red hue Gogof. exalted Gogonedd. cavernous Goganawl. to over-hear Gognoi. n. to glorify Gogoneddus. glorious. a. v. glorious Gogoneddu.

a sifter. partly curled Gogrwr. to bolt Gogryniad.Gogoriad. to fodder Gogr. to sift. a sieve. n. a. v. a sieveful Gogrin. a. a bolting . a siercer Gogryddes. n. somewhat brittle Gogrisbin. partly crinkled Gogrych. n. v. a female shifter Gogryn. shifting. a. n. a sierce Gograid. foddering Gogorio. n. n.

an inclination Gogwyddo. v. n. active Gogwydd. obliquity. a. inclining. to incline. daliance. v. to hide partly Gogus. n. full of motion.Gogrynwr. tending . n. to lean Gogwyddol. bent Gogwyddedigaeth. a shifter Goguddio. n. a toying Gogusol. an inclination. a. n. dallying. toying Gogwy. a declination Gogwyddiad.

a. of uniform range Gogyfun. n. homogeny: a homogenial Gogyfaddaw.Gogydryw. to threaten Gogyfarch. a. n. a. partially united . equalization Gogyfled. partly concurrent Gogyfres. partly coetaneous Gogyfred. a. a conspicuous Gogyfartal. v. a. n. co-equal. of equal breadth Gogyfnos. mean breadth: a. similar Gogyfiad. partial twilight Gogyfoed. n.

correspondence . n. of equal height Gogyffrawd. of equal length Grogylch. n. slight idea Gogyhyd. n. a phantom Goheb.Gogyfurdd. periphrasis Gogymaint. n. n. n. to uphold equally Gogysgod. v. a circumference Gogylchiaith. a compeer Gogyfuwch. n. slight impulse Gogyffred. a. a. of equal magnitude Gogynnal.

a correspondent Gohen. a linger. bias Gohil. n. corresponding Gohebu. lingering a. delaying. n. . a corresponding Gohebol. a lingering. a degenerate breed Gohir. to correspond Gohebwr. to talk. an adjournment Gohirio. a. n. that is but half produce. inclination. n. v. to delay. a delay Gohiriad.Gohebiad. n. prolonging. n. to adjourn Gohiriol.

to cause disolution Golam. n. n. pretty. dissolution: v. death. covering. sprightly Gohyd. n. n. n. a hop. n. a. bluish . a skip Golas. adoration. n. v. the Omnipresent Gol. prolonger Gohorian. worship Golaith. vesture Golaeth. pale bluish: a. n. a mean length Goian.Gohiriwr. to act sluggishly Gohew.

n. n. a washing Golchion. suds Golchioni. to make slops Golchwr. a hoop that is put under a bee-hive Golau. n. a washer . light Golch. n. a battingstaff Golchi. wash beetle Golchfa. n. urine. wash Golchbren. lie. n. a washing place Golchffon. to wash.Golast. slops. v. light: a. v. n. n. n. to cleanse Golchiad.

v. slight obliquity Goleddfu. v. state of dissolution . to cry faintly Goleithio. n. to skulk. n. to illumine Golechu. to go a little awry Golefain. a washer Golchwraig. washer-women Gole. to lurk Goledu. v. v. to expand Goleddf. a splendour Goleau. v. partly. to cause dissolution Goleithwch.Golchydd. v. n. n. n.

n. somewhat feeble Goleu. v. a. a. v. to hop Golesg. to hobble. light Goleuad. light: a. n. illumination Goleuder. v. n. a luminary. brightness Goleuddal. illuminative Goleannu. light. a chandelier . to bring into a state of dissolution Golemain. a light Goleadol. to illumine Goleuant. n. n.Goleithychu. an illumination.

n. refulgent Goleufer. a glow-worm Goleufawr. a light hue: a. light. the act of enlightening Goleuen. refulgent Goleuliw. n. a. a. to burn brightly . v. n. n. a bright burning Goleulosgi. a splendid day Goleuedigaeth. v. splendour Goleuferu. explanation Goleulawn. to make luminous Goleufynag. n. of a light hue Goleulosg.Goleuddydd. n. n.

n. v. a sparrow Goliniaw. n. a. gaslight Goleuo.Goleuni. to push with the knee . to reveal Goleuol. to give light. a swallow. light: illustration Goleunwy. n. to shine faintly Golf. a gulf Golfan. enlightening Goleuwr. v. n. to enlighten. n. a lighter Golewychu. a lighter Geleuydd. n.

to protect partly Golochwyd.Golith. to protect Goload. all enveloping Golochi. n. n. a gradual training Golithro. n. a covering Goloi. v. v. n. v. to slip gradual Goliw. to tint faintly Golo. n. a retreat Golochwyda. a giving a tint Goliwio. a faint hue Goliwiad. v. to envelope. n. v. to live secluded .

v. n.Golochwydol. n. to cheer a little Golosg. char. n. a shelter Goloni. a covert. wealth. to char. the snuff of a candle. v. a charring Goluch. n. eremetical Goloed. n. n. to worship Golud. adoration worship Golucho. tinder Golosgi. a. coke: a. v. coked Golosged. a covering Golof. to singe Golosgiad. n. to adore. riches .

Goludiad. n. n. rich Goludogi. adoration Golwg. an obstruction Goluddiad. look. an interpreter . slight obstruction Golwch. sight. n. view Gulwrch. n. a making wealthy Goludog. an obstructing Goluddio. n. n. v. n. a. a box Golwst. to obstruct slightly Goluddias. v. to make wealthy Goludd. n. wealthy.

Golwth. a worshipping Golychu. sofa Golwybr. n. to cut chops Golychiad. n. vision Golygiadu. a slight trace Golwyth. n. v. n. to speculate . scenery. n. a collop Golwytho. worship Golygfa. to worship Golychwyd. v. v. scene Golygiad. n. n. to adore. a looking. v. couch. to superintend Golygiannu.

scene Golygol. n. to view Golygus. comely Golygwr. n. . perspective Golygu. intendant. sightly. v. n. guard of a sword Golyrchiad. n.Golygiant. n. a loosening. speculator. a letting go. acquittal Gollyngiad. n. a. to behold. to loosen. a loosing: v. overseer. n. a boxful Gollwng. a. an editor Golyn. to let go Gollyngdod. absolution.

a shin Gommedd. loosening Gollyngwr. to refuse Gommeddiad. to plane Gonaid. n. a. honesty . n. n. n. v. a refusing Gonaddu. n. a shank.remission Gollyngol. a hop Goneges. a petty errand Gonest. n. to shave. honest Gonestrwydd. a. n. a loosener Gomach. a refusal: v.

n. superior activity Goradain. Also a prefix. broody: ad. of great velocity Goraddfed. v. a. superior. to become honest Gonofio. most excellent . too ripe Goraeth. an opening. n. to swim partly Gonwyf. very Gorad. liveliness Gor. n. a. a brood. v. greatly. v. a. to tent a wound Goraf. a tent of a wound Goraethu.Gonestu. n. above. a gore. a rim. denoting augmentation: a. a puss. an extreme. high.

very conspicuous Goraniar. to superabound Goramlwg. supernatural Gorarianu. an adverb Goralw. n. v. v. extremely rough .Goraig. a super or source Gorair. n. n. to silver over Gorarw. superabundance Goramlu. a. to call out loudly Gorall. a superior power Goramledd. v. a calling out aloud Goralw. n. a. a. n.

successful Gorbais. v. the superlative: a superlative. v. best Gorawen. n. excrescence Gorau. very far . an upper coat Gobarchu. a. n. transport. joyous Gorawl. fine shavings Gorasgwn. n. joy Gorawenu. to over-prize Gorbell. n. to be joyous Gorawenus. effectual. n.Gorasglod. a. a.

a. intimation Gorbwyllo. to depend. n. to hint Gorbwylliad. to rely Gorch. n. n. remorse Gorbigo. v. v. n. n.Gorben. a carrying off Gorbwyll. n. v. to prick greatly Gorboeth. a hinting Gorbwys. intensely hot Gorborth. pre-eminence Gorbigrwydd. a dependence Gorbwyso. what encompasses . n.

v. n. n. a. n. v. a. to exalt. to overstride . v. to overcome Gorchafus. supremacy Gorchafaeth. evening Gorchafedd. greatly straitened Gorchafarwy. conceitedness Gorcham. extremely hard Gorchalledd. an overspreading gloom. to keep strictly Gorchaeth. superiority Gorchafu. n. v. an overstride Gorchamu. tending to superiority Gorchaled. n.Gorchadw.

enchanter Gorcheiniaeth. n. n.Gorchan. collateral relation in the seventh degree Gorcheiniad. incantation Gorcharfan. a feat . n. canon. n. incantation Gorchest. n. towering Gorcheidwad. palate Gorchaw. n. descendant in the fifth degree Gorchawn. a. the upper jaw Gorcharfanedd. n. n. a guardian Gorcheifn. n. a question. an enigma.

v. a. vanquished Gorchfygiad. n. a. v. the palate Gorchfant. an excelling Gorchestol. the upper jaw Gorchfannedd. extraordinary Gorchestu. upper jaw Gorchfygadwy. vanquishing Gorchfygu.Gorchestiad. to do a feat Gorchfannad. a. n. vincible Gorchfygedig. a. a vanquishing Gorchfygol. n. to vanquish . n. n.

to quake much Gorchu. an enveloping Gorchuddio. n.Gorchfygwr. n. to aggregate greatly Gorchrwm. v. n. to envelope . potentates Gorchordd. a. v. a vanquisher. n. n. a. extremely bowing Gorchrynu. an envelope. v. a subduer Gorchoddion. a cover. v. supreme circle Gorchrain. to fence round Gorehudd. veil Gorchuddiad. extremely abject Gorchroni.

a. a clear truth Gorchwith. n. n. to look cautiously Gorchwim. n. n. a sudden whirl Gorchwasg. a. a. n. quick motion Gorchwimio. clumsy Gorchwiw. v. a dead sleep .Gorchuddiol. n. very nimble Gorchwant. extreme desire Gorchwil. cautious glance Gorchwilio. v. to move suddenly Gorchwir. enveloping Gorchwai.

a. the twilight . n. the palate Gorchyfarwy. n. n. n. n. n. n. extreme motion Gorchwhl. n. v. overwhelming Gorchwyd. a transaction Gorchwylio. labour Gorchwylgar. n. excessive swell Gorchwyf. labourious Gorchwyliad. to labour Gorchyfant. excessive vomit Gorchwydd. a labouring Gorchwyliaeth. employ.Gorchwy.

to command Gorchymynedigaeth. a commanding Gorchythrudd. super-proportion Gorchyfrif. peremptory Gorchymyniad. very nimble Gorchyfnai. n. n. excess of affliction . command: v. a. commanding n. over-reckoning Gorchymaint. the act of Gorchymyngar. n. n. n. a descendant in the eighth degree Grorchyfran. a.Gorchyflym. so very great Gorchymyn. adv. injunction.

v. v. excessively thick Gordirion. to turn excessively . v. v. a. an overpaying Gordarddu. a. to overspread Gordaliad. to peel the surface Gordrethu. a over kind Gordoni.Gordaenu. excessive task Gordawel. a extremely pensive Gordroi. to overtax Gordrist. v. to issue extremely Gordasg. n. very serene Gordew. n.

n. to depress much Gordudd.Gordrosi. n. n. an overgrowth Gordwyad. great elasticity Gordyfu. an overcover Gorduddo. v. v. v. to cover over Gordwf. an over-ruling Gordwyllo. n. to over-rule Gordwyth. to overdrive Gordrymau. v. to deceive much Gordwyo. v. n. to overgrow . outer covering Gordudded. v.

Gordynu. n. necessity Gordderch. n. n. to uphold Gordden. a mallet. impetuous. impulse. a concubine Gordderchiad. a beetle. Gorddaliad. n. an upholding: v. v. a churn staff: a. exterior leaves Gorddal. n. n. a gallanting . extremely dark Gordd. to pull extremely Gordywyll. an impetus. a wooer Gordderchfun. n. n. a paramour Gordderchad. a. ardent Gorddail.

extreme revenge . a paramour. to gallant Gordderchwr. n. n. foolhardy Gorddi. wooing. brave excess. a. v. to trim overmuch Gorddethol. to impel. an adulterer Gorddestlu. adulterous Gordderchu. to thumb Gorddiad. n. a.Gordderchol. a. a wooer. very select Gorddewis. an impelling Gorddial. v. v. nice choice Gorddewr. n.

Gorddibed. a. n. overhanging Gorddibynu. v. a. a. to overhang Gorddichellu. v. v. extreme firm . overhanging precipice Gorddibyniad. an outskin Gorddibyn. n. to be more than able Gorddifant. an overhanging Gorddibynol. to be overcrafty Gorddichlyn. a. utter deletion Gorddifanw. n. very fleeting Gorddifwng. over-diligent Gorddichoni. n.

prim to excess Gorddin. a. to impel Gorddiniad. n. a. to be very lazy . v. impulse. Gorddino. a redundance Gorddigoni. an impelling Gorddiog. n. extremely lazy Gorddiogi. n. v. prevailing passion Gorddillyn. rare Gorddinaad. n.Gorddig. n. a. an impelling Gorddinau. very irritable Gorddigon. v. a. to over-satiate Gorddigor.

an overtaking Gorddiwesu. a steep pitch Gorddisgyniad. v. over diligent Gorddod. impulse: a stroke Gorddodi. Gorddiweddu. to place over . an overtaking Gorddiwesiad. pitching over Gorddiwedd. n. n. n. n.Gorddirwy. a. v. n. excessive fine Gorddisgyn. n. v. to overtake Gorddiwyd. to overtake Gorddiwedd. extreme end Gorddiwes. n.

of a blackish tinge Gordduad. n. a. n. n. a blacking over . a threshold Gorddrych. a wicket. impulsive. n. wicket Gorddrud. over sapient Gorddor. a burrowing Gorddodyn. n. a. driving Gorddoeth. a hatch. a. a. a similitude Gorddryn. over daring Gorddrws. n. a burrower Gorddoi. a.Gorddodo. terrific Gorddu.

impulse. to oppress Gorddwyol. n. din of violence Gorddwyo. a. profound Gorddwfr. to over-exalt Gorddwyre. mallet. oppression Gorddwyar. a. to black over Gorddwfn. v. v. a rammer Gorddwyrain.Gordduo. a. a water brink Gorddwy. n. n. being extremely exalted . n. n. violence Gorddwyad. v. oppressive Gorddwyn.

a roaring Gorddyaru. a. to habituate . v. over strange Gorddyfnad.Gorddwyreain. roaring Gorddyarad. n. to rise over Gorddwys. to make a roar Gorddyeithr. v. what habituates Gorddyfnu. v. profundity. extremely dense Gorddyar. n. to habituate Gorddyfnder. depth Gorddyfniad. roar: a. v. a. to accustom. an habituating Gorddyfnaid. n. n.

to overtoil Gorddygyd. supervention. v. to superinduce Gorddylif. n. an abductor Gorddygan. n. harmony Gorddygiad. custom Gorddygai. to supervene Gorddyfodiad. n. n.Gorddyfod. v. what draws away. abduction Gorddygnu. to come upon Gorddyfodi. an overflow . a coming upon Gorddyfn. n. habit. v. v. n.

to over-raise Gorddysgwyl. extremely fierce Goreb. v. to respond . a boundary Gorddynead. n.Gorddylifiad. v. n. v. to expect earnestly Gorddywal. defluxion Gorddylifo. to effuse Gorddyrchafu. n. a responding Gorebu. to over flow Gorddyn. a. v. n. a response Gorebiad. n. an effusion Gorddyneu.

n. v. n. v. v. n.Gored. a. a. a fishing-wear Goredu. to set a wear Gorefras. adverbial . a superstructing Goreilid. a grievance Goreilidiad. very plump Goregni. over exertion Goreiliad. n. a grieving Goreilidio. to aggrieve Goreilio. a. to superstruct Goreirian. extremely fair Goreiriol. n.

to follow eagerly . to surname Gorergyd. n. a surname Gorenwi.Goreiste. an over-shot Gorerlid. to make an aperture Gorelwain. n. n. n. v. an aperture Gorelu. a presiding Gorel. supercelestial Gorenw. a sitting aloft Goreisteddiad. v. v. a. to keep crying Gorentrych. v. v. n. to pursue eagerly Gorerlyn.

waste: a. conquering n. to overcome Goresgynwr. n. a coming upon possession. a laying open Gorest. a. open Goresgyn. n. a waste. subjugation Goresgynol. a.Gores. conquest. overcoming Goresgynu. n. v. a descendant in the fifth degree Goresiad. a vanquisher. n. open waste . n. an occupant. a lease Goresgyniad. Goresgynydd. n. a Goresgyniaeth. an overcoming.

a. to create Goreuad. to talk familiar Goretholi. n. optimacy Goreuo. a troding . liege subject Gorestyn. n. n. a bettering Goreuaeth. v. v. n. n. O'r goreu very well: v. to yield homage Gorestyngiad. over-extension Goresymu. v. optimism Goreuant.Gorestwng. v. to select nicely Goreu. to make. n. to make better Goreurad. best.

supercilious Gorfan. broom-rape . to freeze slightly Gorewydd. an oversize Gorfalch. a. mantling foam Gorewynu. extremely lofty Gorfanal. v. n. a supreme seat Gorfaint. a. bodily vigour Gorewyn. v. done with gold Goreuro. to gild Gorewi.Goreuraid. n. n. n. v. to foam over Gorfainc. n. a.

to possess overmuch Gorfeiddio. v. extremely great Gorfeddu. overbalance Gorfantoli. a. to over-dare Gorfelyn. n. to overbalance Gorfaran. n. n. scum . extremely shallow Gorfawr. v.Gorfanson. a. a. froth. a muttering Gorfant. a grand front Gorfas. n. n. very yellow Gorferw. upper mandible Gorfantol.

cup Gorflwng. extreme debility Gorfethu. impulse: necessity. the outer edge Gorflawdd. n. to fail completely Gorfin. v. a. n. to be obliged . n. extreme uproar Gorflun. mastery victory: v. very sullen Gorfod. n. goblet. a. an outcry Gorflwch. n. to necessitate. to oblige. v. n. very tiresome Gorfloedd.Gorferwi. to bubble Gorfethiant. to get superior.

v. to take obligatory Gorfodol. obligation Gorfodogi. compulsion Gorfodedd. to triumph. n. n. n. being compelled Gorfodogaeth. triumph. a. a compelling Gorfodog. n. compulsive Gorfuledd. v. a triumphing Gorfoleddu. n. gladness Gorfoleddiad.Gorfodaeth. a. n. to rejoice greatly . ascendency Gorfodiad.

extremely brittle Gorfraw. over gross.Gorfoleddus. adulation Gorfras. very ardent Gorfryd. a. superior privilege Gorfrau. triumphant Gorfoli. v. n. n. extreme panic Gorfrwd. n. magnanimity Gorfrydiant. n. a. v. a. n. over fat Gorfraint. a. to flatter Gorfoliant. to overheat . a paroxysm Gorfrydio.

Gorfrydol. n. envy Gorfyniad. magnanimous Gorfrys. v. envious Gorfynu. n. rivalship. a. to vanquish Gorfyd. a. an ascent . ascent. being over quick Gorfudd. n. emulous. great haste Gorfuan. n. emulous. up-hill Gorfynydd. a. a. n. supreme gain Gorfygu. n. emulation Gorfynig. envious Gorfynog.

bright flame Gorfflemychu. extremely rife Gorffrwd. to flame greatly Gorfflwch. n. living beyond Gorffawd. a. n. to excess Gorgred. v. extreme speed Gorgoch. excess of prosperity Gorffysg. extreme red Gorgoddi. n. a. implicit belief . a violent torrent Gorffyniant. v. n. a. n. n. to vex.Gorfyw. extreme luck Gorfflam.

a.Gorgyd. n. extreme agitation Gorgyffred. superior Gorgyffraw. an outer circle Gorgylchynu. v. extreme agitation Gorguddio. to cover over Gorgwyddo. to over fall Gorgyfuwch. a response . implicit belief Gorgryd. v. n. n. v. n. over liberal Gorheb. a. n. to surround Gorhael. a surmise Gorgylch. n.

great great grandmother Gorhenw. great grandfather Gorhendaid. extreme age Gorhendad. a. n. n. a surname Gorhenwi. n. n. v. large reeds . n. ancestor in the fifth degree Gorhennain. to surname Gorhesg. great grandmother Gorhengaw. great great grandfather Gorhenfam. n.Gorhediad. n. over ample Gorhenaint. a flying above Gorhelaeth.

chief delight Gorhoffi. n. v. to delight extremely Gorhoffiant. a. a. n. very delectable Gorhoffedd.Gorhiliog. extreme vivacity Gorhoeni. n. to . to linger much Gorhoen. extremely joyous Gorhoff. to exhilarate Gorhoenus. a. v. v. a lintel Gorhirio. very prolific Gorhiniog. extreme delight Gorholi. n. v. to inquire question overmuch overmuch.

n. to brood Goriad. n. to keep crying out . v. to be querulous Goriain. v. a brooding Gorian. to overveil Gorhun. a superior course Gori. v. brooding. to assert overmuch Gorhudd. suppuration: v.Gorhoni. extreme illusion Gorhuddo. excess of sleep Gorhydru. n. v. very remarkable Gorhynt. over confidence Gorhynod. n. n. n. a.

a cleft Goris. prep. a. Goriselu. underneath to below: adv. n. illusion Goriw. n. gentle ascent Gorlad. inferior beneath. to make very low Gorisgell. shrill tone . ascent Gorimyn.Gorifynu. phantom. a chink. scum of liquor Gorith. v. n. n. very low or trailing Gorlais. n. supreme grace Gorlaes. n. n.

n. n. to give a blue hue Gorlawen. an overskip Gorlamu. a. to overskip Gorlanad. blue enamel Gorlasu. v. over-full Gorledu. a. a. of superior blue Gorlasar. v. extremely joyful Gorlawn. n.Gorlaith. high tide Gorlas. superior blue. n. super-purgation Gorlanw. to over-expand . v. n. repletion. extremely moist Gorlam. a.

v. n.Gorlefain. n. to benefit extremely Gorlewin. v. to flow very strongly. v. to overslip Gorliw. to chafe extremely Gorlif. a flowing over Gorlifo. v. n. an apparent hue . to over-fill Gorlesu. the west Gorlidio. v. to cry out aloud Gorlenwi. to flow above Gorlithro. n. an upper current Gorlifiant. v.

to cheer extremely Gorlosgi. to help on . a. v. extreme fatigue Gorlwng. v. n.Gorliwio. a. to colour over Gorloes. extreme indraught Gorlwm. extreme bare Gorlwybro. extreme depression Gorludded. to over-trace Gorlwyddo. n. a murmuring sound. n. v. v. an over-burning Gorludd. n. v. to over-burn Gorlosgiad. an organ: a murmuring Gorloni.

v.Gorlwyno. v. to swallow greedily Gorllad. consecrated bread Gorllaes. to gulp. to overburden Gorlyd. an over-load Gorlwytho. n. v. n. n. to escort. to convey Gorlwyth. suppurative Gorlyfnu. v. drooping . v. to gorge. to tipple to excess Gorlyncu. broody. a. to smooth over Gorlyna. a. benediction Gorlladen. trailing.

the west Gorllwyn. to overflow Gorllewin. n. the west Gorllewinol. an escort Gorllyd. full tide Gorllawes. n. to drawl Gorllanw. extremely expert Gorllawn. suppurative . the ultimate. a. to skulk much Gorllenwi. v. n. a. v. over full. v. westerly Gorllewydd. a. n. a. a rear. replete Gorllechu.Gorllaesu. to trail.

molestation Gormesdeyrn. n. to over-run Gormeisiad. v.Gorllydd. a. a molester Gormes. n. n. a plenum Gormail. to predominate. an usurping prince. an intruding tyrant . to prevail. n. plentitude Gormedd. n. extremely sharp Gorm. n. oppression Gormant. n. an embryo Gorllym. an over-running Gormeilio. n.

to intrude Gormesydd. intrusive Gormesu. excess Gormodi. n. n. too much Gormodedd. Gormodd.Gormesiad. a molesting Gormeslyn. plethora Gormesol. molesting. a. to molest. v. to pervade . to intrude. superabundance. a molester Gormod. excess Gormu. n. to superabound Gormodol. a. n. superabundant Gormodoldeb. n. v. excess: a. n.

v. to excel in power Gornofiad. to fear extremely Gorol. v. to generate rheum Gorne. n. a. n. superior or exterior hue. successful Gorolchi. to wash over . effectual. superior power Gornerthu. v. swimming above Gornofio. n. extreme vivacity Gorofni. to swim above Gornwyf. n. a rheum Gormwytho. v. blush Gornerth. n.Gormwyth.

repose. to grow mad Gorphwyllus. end: conclude. v. finishing Gorphwyll. a. n. irrational Gorphwys. to supervise Goror.Gorolygu. conclusion. July Gorpheniad. a finishing Gorphenol. rest v. n. n. a. n. n. a border Gorphen. to end Gorphenaf. to . v. madness. n. a distracting Gorphwyllo. n. concluding. to determine. folly Gorphwylliad. a confine.

to rest. n.Gorphwysdra. to station. a supreme seat . stationary Gorsafu. to take a respite Gorphwysol. a. v. n. a station. repose Gorphwysfa. to withstand Gorsangu. a stationing Gorsafol. to repose. a resting place Gorphwyso. a stand Gorsafiad. v. n. v. n. a. n. to over-tread Gorsedd. quiescent Gorsaf.

n.Gorseddol. n. a door post Gorsylw. earnest regard . n. a president Gorsefyll. to preside Gorseddwr. v. a throne Gorseddiad. to over-tread Gorselu. v. n. n. n. to take a stand Gorsefylliad. relating to session Gorseddfainc. a presiding Gorseddu. Gorsin. a stationing Gorsengi. to gaze steadfastly Gorsing. v. v. v.

to look steadfastly Gorsynu. an envelope. v. extremely thick Gorthir. n. a. n. a roof Gorthoad. v. to amaze greatly Gort. n. v. to over-task Gorthaw. what stands opposite Gorthwasgu. v. taciturnity. upper country Gortho. n. a covering over .Gorsyllu. patience Gorthew. n. a sharp spring Gortio. to spring sharply Gorth.

v.Gorthoi. a torque. mastery. n. lavish to excess Gorthrais. a. n. extreme violence Gorthrech. violence Gorthrechiad. domination Gorthrechol. n. domineering . v. n. to cover over Gorthorch. a collar Gorthordd. n. n. a subduing Gorthrechiant. n. to cut over Gorthoriant. a. an exile Gorthori. an incision Gorthrain.

a dominator. a. oppressive . to turn over Gorthrwch. an oppressor Gorthrin. v. n. oppressive Gorthrychiad. n. n. n. n. an oppressing Gorthrymu. n. v. to master. a grooving Gorthrymder. Gorthrymiant.Gorthrechu. v. to oppress Gorthrymus. a. oppression Gorthrymiad. to overcome Gorthrechwr. a groove Gorthrwm. extreme toil Gorthroi.

triumph . over Goruchadeilad. an overgrowth Gortliwym. to accomplish. to cause. Gorthwymyn. promotion. highest Goruchafiaeth. superstructure Goruchaf. a supreme: a. upper. v. to overstrain Gorthywys. a. above. n. n. a. a general Goru. n. n. overwarm Gorthynu. to do Goruch.Gorthrymwr. n. v. an oppressor Gorthwf. most high. n. adv. supremacy.

meteors Goruchelu. to exalt over Goruchanian. to render lofty. supereminency . a. n. n. supreme. superiority. v. v. a planet Goruchiant. a. n. very high Goruchelder. a. n. supereminent Goruchafu. preternaturalness Goruchder.Goruchafol. supernatural Goruchanianoldeb. n. heavenly body. a summit Goruchelion. n. supremacy Goruchel. to exalt Goruchiad.

v. superexcellence Goruchwyliad. overlooking Goruchwyliaeth. he made. did perform. a supervising. to accomplish . n. to raise supreme Goruchiol. an a supervision. v. a meteor Goruchlyw. a. Imperfect tense of Goru Gorugo. n. did. did act. he did.Goruchio. Gorug. n. supereminent Goruchion. lord paramount Goruchragor. n. v. meteors Goruchionen. stewardship n.

n. supreme rank Goruthro. n. a. vain glory Gorwall. surge. prep.Gorugiad. extreme remissness. vain Gorwagedd. to amaze exceedingly Goruwch. above. a declivity Gorwg. a loud cry Gorwael. n. n. an accomplishing Gorun. spray. a. foam Gorurddas. extreme . vain-glorious. n. very abject Gorwaered. n. over Gorwaedd. n.

fault Gorwan. a hero. extremely gentle Gorwas. extreme vanity . a. n. extreme weak Gorwancu. recumbence. n. concubinage Gorweddol. a. v. n. to overgorge Gorwar. a. to lie. n. n. v. recumbent Gorwegi. v. to overpress Gorwedd. to recline Gorweddiad. a worthy Gorwasgu. a lying down Gorweddial.

a. v. to oversell Gorwir. n. n. quite true Gorwireb. an hyperbole Gorwisg. very white Gorwenu. superexcellent Gorwlad. to laugh. to see over Gorwen. an outer garment Gorwisgo. a. a. v. v. n. v. bordering country . n. to clothe over Gorwiw. to grin Gorwerthu. the horizon Gorweled.Gorwel.

a margin. n. a top: a courser. of easy progress Gorwyddod. n. very brave Gorwydr. to over-drench Gorwregus. managed horse Gorwygo. n. hoar frost Gorwydd. a summit. a rim Gorwych. to tear slightly . cavalry Gorwyddfarch. v. v.Gorwlyb. n. n. a steed: a. a bracing girdle Gorwy. a very wet Gorwlychu. a.

great grand-daughter . frantic. to overlook Gorwyll. n. over-white Gorwyr. mad Gorwym.Gorwyl. very fair Gorwyn. v. a. n. praise Gorwyres. a great grandson Gorwyrain. a. a. an overlooking Gorwyliad. n. a slight bandage Gorwymp. a. of theme. n. an overlooking Gorwylio. n. very gloomy Gorwyllt.

to be subverted Gorymdaith.Gorwys. n. to over-fatigue one's self Gorymborth. excess of food Gorymchwal. n. n. an overspreading one's self Gorymchwel. n. perambulation Gorymdanu. to sojourn Gorymdeithydd. a public summons Gorwyth. n. v. very ire Gorymboeni. n. v. v. . a conversion Gorymchwylo. v. one who travels much. to overspread one's self Gorymdeithio. n.

n. a pimple. n. a. v.a wayfaring man Gorymddwyn. n. having pimples Gorynys. a jutting out . n. a bringing over Gorymddygiad. a yoke Gorysgwydd. n. great edge Gorymyru. over-exertion. n. abduction GorymegFiad. a peninsula Gorysgwr. a wheal Gorynog. to over-pursue Goryn. overtoiling n. n. an Gorymyl.

v. to tread slightly Gosbaith. to degenerate Grosaig. polished. a slight meal Gosail. a sole Grosathru. groundwork. v. v.Gorysu. glittering Gosbarth. a degenerate kind Gorywio. n. to decide partly . to support slightly Gosbwyllo. v. n. a. v. n. toward Gosbenu. v. to particularize Gosborthi. to consume greatly Goryw. n. a distinct part: prep.

shape Gosgeridiad. figure. shapely. n. n. gloomy Gosgelu. n. a gloom: a. comely Gosgel. v. to stand slightly Goseilad. a shaping Gosgeiddig. to half conceal . a founding Goseilio. n. a handsel Gosefyll. n. v. to found Gosel. v. a glance Gosenu.Goseb. v. a. n. to chide slightly Gosgedd. a peep.

to avoid Gosgordd. n. to cause quaking . a tent fastening Gosglymu. v. n. a going aside Gogoi. to tie slightly Gosgo. a half-retreat Gosglwm. a retinue.Gosgil. to go aside. to form a retinue Gosgrain. n. a train Gosgorddi. n. partly crawling Grosgred. v. obliquity. v. n. n. a. a faint belief Gosgrynu. slope Gosgoad. v.

Gosgudd. to set. n. a proposition. a placing. a. to put. a statute. a note Gosmeithio. a position. lurking Gosgymon. to set. ordinance n. to place Gosodedigaeth. a combustible Goslef. v. a position. to put. to lay. v. an establishing. an an Gosodi. n. skulking. to yield aliment Gosod. a proposition . organ of utterance. n. ordinance. an onset Gosod. a placing. n. to lay Gosodiad. v. a tone.

a silencing Gostegu. bans of matrimony Gostegiad. silence. a prelude. rumour. v. an intimation. v. attention. positional statute Gosomi. to intimate slightly Gosonial. v. n. an invocation. v. a publishing. to silence. Gostegion priodas. v. to be whispering Gosori. to still . to behalf offended Gosoriant. n. an address.Gosodol. to partly disappoint Goson. a. to divide partly Gosteg. n. slight offence Gosranu. n. v.

one who abases. lowers. who commands silence. a petty office . a silencer Gostrodyr. v. Gostyngeiddio. humbled. a. or humbles Goswydd. to become abased. to abase Gostyngwr. to become humble Gostyngiad. n. n. n. v. a lowering Gostyngu. n. inclines. to lower. a pannel Gostwng. a lowering: v. n. the crier of a court. to bring down Gostyngedig. n. abased lowered. humble.Goategwr.

n. food Gosymu. n. n. n. the gossamer Gosymmaith. provision. warbling. to half consider . support. n. v. n. v. n. a slight charm Gosymdaith. to warble Gosymud. a provisioning Gosymdeithio. a.Goswyn. support Gosymdeithiad. a slight move Gosymwy. half amazed Gosynio. trilling Gosyn. v. to provide sustenance Gosymerth.

Gosyrthio. repulsion. a spur Goth. declivity. n. v. a moor-hen Gotio. pride Gothi. to gash Gowci. to be proud. a coot. n. to act proudly Gowaered. n. v. n. a jackdaw . a slope Gowanu. v. to commit adultery Gotoew. incontinence Gotiar. v. to divide. n. to scorn. n. to totter Got.

v. transparent. v. n. somewhat pale Gowenu. somewhat brave Goyfed. v. to know partly Gowych. a slight nipping . v. to half smile Gower. n. n. clear Gowelu. a.Gowel. n. a. to half reject Gowybod. a croft. to gird slackly Gowrid. basting stitch Gowregysu. a slight blush Gowrthodi. a close Gowni. n.

a bluster. n. exuberance Graban. a graduation Graddiannu. a. rank. n. v. degree. n. what is clustered Grabin. frieze of cloth Grab. to half consume Gra. scrambling Gradd. graduation . to graduate Graddiant. v. clasping. a climax Graddedigaeth. a graduation Graddiad. n. n. n.Goysu. n. state Graddeb. n.

to graduate Graddol. to confer rank Graddogi. progressive Graddoli. to graduate Grae. granular. a. or rough Graean. gravel. a. n. n. course sand Graeanol. gritty Graeander. n. n. v.Graddineb. sharp. graduality Graddio. v. v. a grain . granulosity Graeandde. n. what is asperate. granular Graeanen. a.

gravelly. v. to granulate Graen. poignancy Graenon. Graender. n. grief. n. gritty Graeanu. ardency. n. a lubber. n. n. n. ardent. n. a blast Groiad. to make rough Graf. gravelly particles Graenu. a blight. n. a blighting Graid.Graenllyd. a. sun heat. a ruffian Grai. a. . the garlic Grafel. asperate. v. grievous asperity.

grammatical Grammadegwr. the visage Gras. n. the cheekbone: a. a grammarian Gran. n. precipitous. n. a ring Gram. n. side of the face Granygre. n. a.vehement Grain. a symbol Grammadeg. n. a sign. a grammarian Grammadegydd. n. a grammar Grammadegol. a socket. grace . shelvy Granwg. n.

roe of fish. n. n. an aggregate of elements. n. a herd. n. n. a horrid uproar Grawn. a plunging Grawys. lent Gre. a stud Gread. n. grain. currants Grawnafal. grape wine Grawth.Grawg. a code. a plunge Grawthiad. a herding. Grawn Corinth. a festival. pomegranate Grawnwin. berries. a magazine . n. a flocking Greal. n. a flock. a collection. n.

n. n. n. natural Greddfu. n. a sneer. disposition Greddfiad. an aggregate Greawr. habitual. irony Greffiad. nature. a flock. n. a herd Greddf. n. to habituate Greff. a code Greawd.Grealu. an aggregate. v. to aggregate elements Greant. a collection. an habituating Greddfol. a sneering . n. a.

n. a. a griddle. an ear-ring. n. a bake-stone Greidiad. to form a ring Greinyn. to scorge. a singeing Greiau. n. v. blasting Greiddyll. a cackling Greiad. what gives heat Greaddell. scorching. n. a pendant . n. n. n.Greg. to singe Greidiol. a griddle. a cackle. grid-iron Greienyn. the scorching of the sun Greidio. a grain of gravel Greinio.

what is warm Gresaw. a large earthen vessel Greolen. v. a welcome Gresawiad. a gnashing Gremio. n. n. a drinking-pool Grem. to welcome . to blast Grelyn. a welcoming Gresawu. v. n. a briony plant Gres. a crashing. n. to singe. v. a gnash Gremaid. n. to crash: to gnash Gren. n. a crash.Greio. n.

Gresi. a. compassion Gresin. a. v. miserable. a. piteous. piteous Gresyn. pity. n. a stud . deplorable Gresyndod. compassionate Gresyni. a. to aggregate Grewys. pitiful Greu. misery Gresynol. to commiserate Greynus. v. pitifulness Gresyn-gar. n. piteousness Gresynu. a herd. pitying. n. n. n.

n. a creaking. v. to chirp . n. a rustling Grill. to cranch Grilliad. a low rustle Grigwd. a moan Griff. a creaking Grillian. to keep creaking Grilliedydd. v.Griddfan. n. chirping Grillgnoi. v. a chirp. n. a creak. n. n. n. the frog-spawn Griffyll. a cricket Grillio. to creak. n. a groan. frog-spawn Grig.

granulation Gronynu. a ridge of pebbles.Gro. a. having grains Gronynol. n. v. n. n. a grain. a. n. a pebble . a particle Gronynog. n. hard roe of fish Gronellu. granular Gronyniad. to granulate Groyn. n. to generate roe Gronyn. the Greek language Gronell. formed by the sea Groeg. pebbles: n.

heath. n. an emmet . grit Grudd. an emmet Grugiar. n. moor-hen. n. emmets. to turn to gruel Grud. n. ants Grugionyn. n. a griffon Grufft. a griffon Grug. grain of stone. grouse Grugion. v. n. what is fierce. or ling Grugiad. n. gruel. cheek Gruff. n. n.Grual. cheekbone. porridge Grualu. n.

a noise .Gruglwyn. to rumble Grwgnachiad. v. to gather heath Grugog. to lay on grit Grwgach. broken rumbling Grwng. a grumbling Grwgyn. a fossil Grutio. grit. n. to grumble Grwgnachiad. n. v. having heath Grut. v. v. a rumbling Grwgnach. n. a grunt. n. sweet broom Grugo. n. n. a.

n. n. a trembling noise Grwnach. to hum. n. n. a murmur .Grwm. n. wild gooseberries Grwysed. a murmur. n. a grumbling Grwnachu. to grumble Grwnan. gooseberry-tree Grwyth. a hum. n. a ridge in a field. a droning Grwys. a purring: v. n. n. a growl Grwn. v. to drone Grwniad. a gooseberry Grwyswydden.

to scream. n. n. n. v. war-hoop Grydiau. heath berries Grygnant. a screaming out Grydio. heath berries . n. n. harshness Gryglys. a scream. a murmuring Grwytho. to whoop Grydiant. to murmur Gryd. harshness Grygon. v. n. a murmur Gryg. v. to whoop Grydwst. to scream.Grwythiad. n. n.

v. to mutter Grymialus. n. v. to grunt Grym. energy Grymiad. energy . a making strong Grymial. v. a grunting Gryngian. v. to drone. a. to be grunting Gryngio. to make potent Grymiant. muttering Grymian. v. potency. to mutter Grymiala.Gryngiad. v. n. n. n. force. to grunt Grymiannu.

a laying in ridges Grynio. feeble Gwad. v. a cavity Gwachell. n. n. to give energy Grymus. to howl. n. a disowning . a. v.Grymio. n. a. a hole. powerful. v. v. n. lank. a skewer. to skewer Gwachul. potency Gryniad. nervous Grymusder. to form ridges Gubain. lean. a knitting needle Gwachellu. to moan Gwach. a denial.

lees . a denying Gwadn. n. a mole Gwaddeg. negative Gwadu. a. sediment. a scuttle Gwaddod. v. a spout. v. to foot it Gwadol. a base. to sole. n. n. a. denying. n. a cock Gwadal. n. n. being stanch or firm Gwadalwch. a spout. to deny. n.Gwadaeth. to disown Gwadd. a sole Gwadnu. stanchness Gwadiad.

n. woe Gwaed. blood-spitting Gwaedgi. n. n. n. money Gwaddoli. n. to cast a sedement Gwaddodlyd. to dower Gwae. blood or gore Gwaedboer. feculent. a bleeding . a. n. dreggy Gwaddol. v.Gwaddodi. n. a blood-hound Gwaedglais. blood stripe Gwaedgoll. v. a portion. bloodshed Gwaediad. n.

v. blood-stained Gwaedlif. a blood issue Gwaedog. n.Gwaedled. to sanguify . n. n. bloody. n. n. to stain with blood Gwaedlys. bloody. abounding with blood Gwaedogaeth. a. an issue of blood Gwaedlyd. a black pudding Gwaedoli. a bloody-flux Gwaedlin. blood-wort Gwaedneu. sanguinity Gwaedogen. a blood pudding. cruel Gwaedlydu. n.

n. loud shouting Gwaeddgreg. kindred by blood. a shout Gwaeddan. v. hoarse shouting Gwaeddi. a bawler Gwaeddfan. a cry. sanguineous of blood Gwaedoliaeth. a. to cry. n. n. a. consanguinity n. to bleed. to shout . running with blood Gwaedrod. a.Gwaedol. to let blood Gwaedd. Gwaedraidd. v. a course of blood Gwaedu.

a clasp Gwaegiad. vileness. wretchedness Gwaelod. a cry a woe Gwaefyd. n. a fibula. n. n. misery Gwaeleddu. v. a state of woe Gwaeg. a buckling Gwaegu. vile. to make wretched Gwaelni.Gwaeddiad. poorly Gwaeledd. a crying out Gwaeddolef. n. n. a. v. a bottom. vileness. low. n. n. to clasp Gwael. to buckle. a base .

a knitting needle. a meadow . v. a dragon-fly Gwaelliad. a bottoming Gwaelodion. n. gweyll. shouting Gwaeu. to broach Gwaen. to bottom Gwaelodiad. n. a skewer. a. to skewer. v. neidr. v. n. bottoms Gwaelu. v. n.Gwaelodi. a spindle. Gwaell. to grow low or poor. crying. to become faint Gwaeddol. a broach. a skewering Gwaellu. to make vile Gwaell. n.

headlong. a slope Gwaeredu. n. a descent. v. a warrant. furious Gwaent. n. to insure . a pledging Gwaesafu. a pledge. to tend downward Gwaes. to pledge. a going headlong Gwaened. a. clownish Gwaered. n. v. simple: rustic. n. n. a pledge Gwaesaf. a deposition Gwaesafiad. a deposit. n.Gwaeniad. a full view Gwaer.

a. interj. warranting Gwaesu. worst. v. alas Gwaethliad. a. a. a struggling Gwaethu. n. most bad Gwaethau. an impairing Gwaethach. earnest. n.Gwaesiad. n. more bad Gwaethaf. worse. to pledge Gwaeth. to grow worse Gwaetherwydd. v. to make worse . a. a giving pledge Gwaesol. v. worse Gwaethad.

to impair Gwaew. n. to act vainly . agony. pain. a lance Gwaewffon. pang. v. n. impaired state Gwaethygiad. spasm. vacant Gwagder. n. n. avoid. empty. v. a void. a vacuum. a javelin Gwag. vanity Gwageddu. emptiness Gwagedd. n. worse and worse Gwaethwg.Gwaethwaeth. an impairing Gwaethygu. n. emptiness. n.

a linden tree Gwagoniant. vain prattle Gwaglais. circumspect Gwagelu. to make a void Gwagiad. n. n. v. to avoid Gwagfolach. a making void Gwagiaith. n.Gwagelog. n. a. v. to shun. n. n. an emptying Gwagau. vain boasting Gwagad. vain glory . to act cautiously Gwagelyd. a hollow voice Gwaglwyf. n. v.

distinct Gwahanadwy. n. n. greed. the shad fish Gwangiad. n. vain attempt Gwang. genitive case Gwahanblyg. voracity Gwangen. separate. the sewin fish Gwahan. n. a. ostentations skill Gwagorfoledd. swaggering Gwagymgais. n. n. vain triumph or boasting Gwagymffrost.Gwagorchest. separable Gwahanai. the diaphora . a. n. n.

leprous Gwahaniad. a colon Gwahanol. a separating Gwahaniaeth. n. n. separating. separation veil Gwahannod. a. to discriminate Gwahanlen. a separation Gwahaniaethol. the genitive case Gwahanfod. different . disjunctive Gwahaniaethu. n. n. leprosy Gwahan-glwyfus. n.Gwahanedigaethydd. n. n. diversity of being Gwahan-glwyf. a.

distinguishing Gwahanredu. a parenthesis Gwahansangiad. v. a. separateness Gwahanoli. a prohibition . n. v. to divide.Gwahanoldeb. v. to interpose Gwahanu. n. n. a paragraph Gwahanred. interposition Gwahansangu. n. n. discrimination Gwahanredol. v. to distinguish Gwahansang. to make distinct Gwahanran. to part Gwahardd. n.

a. to empty Gwahoddedig. exhaustion Gwaheniad. an inviter . to invite. to prohibit Gwahen.Gwaharddedig. an exhausting Gwahenu. a. or bidden Gwahoddiad. n. to exhaust. a forbidding Gwaharddol. n. n. n. v. prohibitory Gwaharddu. to bid Gwahoddwr. prohibited Gwaharddiad. invited. invitation Gwahoddi. n. v. a.

brisk Gwaint. a plat. n. turn. since Gwal. that if over Gwailg. a wall Gwala. fresh. course. n. a couch. n. act. what is smart or lively: a. vigour. an inhabited region. action. a sheath: a. briskly Gwaith. smart. brisk Gwair. that turns over Gwain. briskness. because. what serves or supports. n. n. rampart. that. hay: a. sufficiency . neat. a carriage.Gwail. lively: ad. brisk. smart. ardent Gwaisg. n. fullness. neat. a fallow. sprouting. a. n. n. n. time: ad. work. n.

the top of a building where the beams rest Grwalc. to order Gwalaeth. a ruler. n. a turning up. order Gwaladr. a pathway Gwalad. n. n. a turn up. battlement. a rail. a cocking . v. fencework. n. n. cock of a hat Gwalciad. n. to grieve Gwalas. a couch: low land Gwalbant. sorrow Gwalaethu. a sovereign Gwaladru. arrangement. to arrange. n.Gwalabyr. grief.

a. n. a hero Gwalches. turned up. a strengthening welt Gwaidiad. n. n. a hawk.Gwalcio. n. a welting Gwaldon. to cock Gwalciog. a soaring aloft Gwalchwr. n. n. n. v. a falconer Gwalchyddiaeth. cocked Gwalch. falconry Gwald. a hem. a welt Gwaldas. to turn up. n. a female hawk Gwalchiad. raised bank . n. that soars.

to form a welt Gwalwys. a welt of shoe Gwalteisiad. a litter. a couch. the Gauls Gwaly. to welt. n. n. v. a stratum Gwaliad. n. v. n. a walling Gwalio. a region Gwalfa. capacity. a layer. n. n. inside . v. n.Gwaldu. a brood Gwaltes. to fence Gwaling. a welting Gwalteisio. to wall. n. to hem Gwales.

irrationality. n. n. defective. n. n. faulty Gwallawgair. n. to make full Gwall. a pouring out Gwallbwyll. n. a. faulty judgment . failure. mistake Gwallawg. to empty Gwallawd. v. neglect Gwallaw. error in pleading Gwallawiad. to pour. defect of reason Gwalldan. wild fire Gwallfarn. n. v. defect.Gwalyaw.

n. n. a failing Gwallofaint. having hair Gwalltiad. to grow hair Gwallusdra. n. n. n. v.Gwallgof. n. to fail in memory Gwalliad. a. neglectfulness Gwallwg. defection . n. v. a growing hair Gwalltu. v. defection Gwallofi. hair of the head Gwalltawg. to pour out Gwallt. distraction Gwargofi.

v. faint . stab. a. prick Gwan. to waver Gwan. fallible Gwammal. defective. fickleness Gwammalu.Gwallygfa. weak. n. a. a wavering Gwammalrwydd. waveringness Gwammalddyn. n. n. wavering. fickle Gwammaldra. n. imperfection Gwallygiad. thrust. n. n. feeble. a flighty person Gwammaliad. a. making faulty Gwallygus.

a. n. a frail. a jut. n. v. stabbing Gwanbwyll. to place in lavers Gwanar. forward Gwanau. voracity Gwanciad. n. a layer. n. v. a gorging . v. a basket. a shank. leading. a hook Gwanasu. a clasp. a weakening Gwanaf. to weaken Gwanas. a weak understanding Gwanc. to prop. a. a prop. n. to clasp Gwanawl. a row Gwanafu.Gwanaad.

v.Gwanciaw. to mistrust . n. v. a greedy devourer Gwander. n. greedy Gwancusrwydd. transfixed Gwaneg. divided. a drift. to rise in waves Gwanffyddiaw. a haunch. a drifting Gwanegu. a. to glut Gwancus. weakness Gwanedig. voracious. n. to gorge. voraciousness Gwanciwr. a surge Gwanegiad. n. a. a gait. v. n.

v. a. or mark Gwantan. to distrust Gwangred. wanton Gwantiad. n. n. n. v. weak hearted Gwangalondid. timidity Gwangaloniad.Gwangalon. a. fickle. to despond Gwant. a. a severing . a disheartening Gwangalonus. v. n. to distrust Gwanobeithiaw. a but. fainthearted Gwangoeliaw. faint belief Gwangredu. n.

to thrust Gwanu. a making tame . to sever. the spring Gwanychiad. n. a debilitating Gwanyrhu. a. n. to pierce. game: v. n. voracity Gwangen. n. to debilitate Gwang. v. n. the shad fish Gwangiad. n. greediness. to fence. v. play. to play Gwaraad. to thrust Gwanwyn. n. v. the suin fish Gwar. fencing. placid tame Gwara.Gwantu.

n. scandulous Gwaradwyddwr. n. a reproacher Gwarafun. n. v. warranting . a reproach Gwaradwyddo. a. v. a. n. n. to begrudge Gwarafuniad. n. a guarantee Gwaranredu. restraint Gwrafunaw.Gwaradwydd. security. v. to guarantee Gwarant. a begrudging Gwaranred. warrant Gwarantawl. to disgrace Gwaradwyddus.

n. a besieging Gwarchaedig. one who guards a warden. a siege: v. n. to make gentle Gwarbin. a guarding Gwarchae. play. sport. n. to besiege Gwarchaead. n. v.Gwarantiad. n. blocked Gwarchadwr. n. a. top of the back Gwarchad. warranting Gwarantu. a conservator . to warrant Gwarau. n. to block up. n. v. bow-pin of yoke Gwarcen.

to confine Gwarchdwr. n. v. v. n. n. to ward. to watch Gwarcheidiol. Gwarcheidwad. intrenchment . guardian Gwarcheidwadaeth. conservation a.Gwarchan. conservatory: n. to act as a trustee Gwarchen. v. a watch-tower Gwarched. n. a guardianship Gwarcheidwadu. n. a surface Gwarchglawdd. an incantation Gwarchae. n.

n. a guard. n. . n. a gaming Gwared. remedy. a ward Gwarder. sport. n. placidness Gwarddrws. to look after Gwarchodaeth. deliverance. a covering up Gwarchod. n. n. a protector Gward. a game: v. v. n. play. a guarding in. wardship Gwarchodi. v. lintel of a door Gware. to play.Gwarchiad. to sport Gwaread. to watch Gwarchodwr. playing. n. to ward. release. n. n.

placidness. humanizing Gwareddgi. deliverance Gwaredred. n. redemptory Gwarediad. to render mild Gwareiddiad. a. a . n. becoming gentle a humanizing. n. refuge Gwaredydd. a deliverance Gwarediant. Gwareddawl. v.after-birth: to deliver. a. gentleness n. mildness. n. to redeem Gwaredigawl. n. a redeemer Grwaredd.

having a stooping Gwargemi. v. n. stoopingness . to become stubborn Gwargam. v. stiffneckedness Gwargaledu. n. to trounce with a staff Gwarffoniad. a. a trouncing Gwargaled. stiffnecked Gwargaledrwydd. n. a. orts Gwargrwm. a. round shouldered Gwargrwth. n. a. n. hunch-backed Gwargrymi. a surplus.Gwarffoni. stoop in the back Gwarged.

n. a subjugating Gwarsangiad. to subjugate Gwarogiad. to do homage Gwarogi. bar part of a yoke Gwarogaeth. n. n. v. n. n. v. to stoop the back Gwariad. v. a trampling . n. v. a spending Gwariaw. homage Gwarogaethu. a spender Gwarllost. to expend Gwarineb. n.Gwargrymu. gentleness Gwariwr.

to throw upon Gwarthaad. v. a shore. n. a. to ward Gwarth. v. to guard. a guarding Gwartu. v. reproach Gwartha. aspersion Gwarthaf. v. n. stiffneckedness Gwartiad. stiffnecked Gwarsythni. n. to go upon. summit. n. n.Gwarsyth. to put on a stirrup Gwarthafu. n. surface Gwarthaflu. disparaging Gwarthaed. to ride .

to asperse Gwarthawr. n. surf of the sea Gwarthiad. n. n. disgraced Gwartheg. covert. n. n. a thing to boot Gwarthan. a cavalier Gwarthfa. degraded. the private part Gwarthfor. n. n. an aspersion .Gwarthal. v. a quadrature Gwarthedig. n. horned cattle Gwarthegydd. a drover Gwarther. shelter Gwarthau. n.

to Gwarthruddiol. n. a stoop. n. a stirrup Gwarthrudd. n. v. a. n. a bend . disgrace Gwarthruddiad. disparage v. scandalising Gwarthruddio. n. the privities Gwarthlef. n. calumny Gwarthol. shameful Gwarwch. scandalising Gwarthu. n. to scandalise. to asperse Gwarthus.Gwarthle. a. gentleness Gwarwg.

bow of a yoke Gwas.Gwarwy. n. n. n. service Gwasanaethgar. servant Gwasaeth. a. a youth. to serve Gwasanaethydd. a server . a serving Gwasanaethol. n. a. service Gwasan. v. n. pleasure Gwary. n. a page Gwasanaeth. serviceable Gwasanaethiad. n. n. ministering Gwasanaethu.

n. dispersion: a. a. a scattering . litter. scattered Gwasgaredd. to strew. to litter Gwasg. a press. the quality of being dispersed Gwasgarfa. what is strewed. booty Gwasarniad. n. a foundation. n. scattered Gwasgaredig. a strewing Gwasarnu. a waste Gwasgar. scene of scattering or dispersion Gwasgariad. n. n. v. n.Gwasarn. n.

shelter. covert. n. pressure. an awning . a dispersion Gwasgarog. v. n. n. bower Gwasgodi. a. n. a pressing Gwasgod. n. to shelter. n. a. sheltering Gwasgodlen. to scatter Gwasgfa. being scattered Gwasgarol. covert Gwasgodfa. v. n. to shade Gwasgodiad. scattering Gwasgaru. pang Gwasgiad.Gwasgarod.

steady Gwastadedd. bower. n. a level. a. sheltering Gwasgodwydd. to squeeze Gwasod. even. n. pressing. serving Gwastad. to be tufty Gwasodrwydd. n. squeezing Gwasgrwym.Gwasgodol. a bandage Gwasgu. arbour Gwasgol. as a cow Gwasodi. n. v. a level . ministering. to press. a. tufty. a. v. tuftiness Gwasol. a plain: a. n. n. eveness.

level place Gwastadol. n. to be steady Gwastatad. n. continuity Gwastadrwydd. a levelling Gwastadle. to make level Gwastata. v. n. continued Gwastadoldeb. n. to be . n. v.Gwastadfa. uniform. n. constant state Gwastadiad. n. v. a level space Gwastadfod. making steady Gwastatau. to smooth. eveness Gwastadu. to rest.

n. toil Gwastrodedd.composed Gwastraff. to deride . a prodigal or wasteful man Gwastrawd. prodigality Gwastraffiad. mockery. to make as a servant Gwatwar. a groom Gwastrin. jest: v. to squander Gwastraffwr. v. n. to serve as a groom Gwasu. servitude. office of a groom Gwastrodi. n. n. v. v. n. n. a squandering Gwastraffu. to mock. n.

sarcatic Gwatwaru. n. n. v. n. a knitting: v. to mock. mocking. to weave. a. a. to jest Gwatwarus. weaving. sarcasm.Gwatwaredigaeth. satire Gwatwariad. sarcatic Gwatwargerdd. derision Gwatwareg. irony. derisive. a. n. a mocker Gwau. to knit . irony Gwatwargar. n. n. mocking Gwatwarwr. a mocking Gwatwarol.

a. a panegyrising Gwawdio. n. jeering. Gwawdydd. irony Gwawdgar. a panegyrist Gwawl. apt to jeer Gwawdiad. n. radiancy . encomastic. n. v. n. fond of praise. n. a daughter-in-law Gwaun. a meadow. to jeer Gwawdodyn. a loud scream Gwawd. light. panegyric. n. a down Gwawch. n.Gwaudd. ironical adj. n. a metre Gwawdus.

to dawn Gwb. a doleful cry Gwden. the dawn. n. n. n. a dawning Gwawrio.Gwawn. a withing Gwdenu. what twists or turns Gwddor. n. to twist a withe Gwdd. a moan. n. n. the neck . a wooden bridge Gwddw. v. Gwddf. a coil Gwdeniad. n. v. n. n. a withe. the gossamer Gwawr. a hue Gwawriad.

a web Gwead. a saying Gwedol. n. weaver Gweb. n. n. n. later than. brave. a. adv. after. n. a visage. a neckcloth Gwe. after afterwards Gwediad. a saying Gwedi. prep. a. a weaving Gweadur. n. gay Gwed. n. fine. a phiz Gwech. relating to speech . utterance.Gwddwgen.

a lizard Gwedyd. decent Gweddeiddiad. to say. orderliness. appropriate Gweddeidd-dra. n. n. a making decent or becoming Gweddi. a conforming . orderly. decency. n. a. form. to speak Gwedd. n. n.Gwedresi. a praying Gweddiad. supplication. n. orderly. handsomeness Gweddeiddgar. a team Gweddaidd. moderation. speaking or telling: v. n. aspect. propriety. n. prayer Gweddiad.

a. the herb woad Gweddog. n. n. a. orderliness Gweddoli. n. orderly. a supplicator. n.Gweddiant. connected. a petitioner Gweddlys. to pray. to render orderly . v. v. a. v. decent Gweddill. n. yoked Gweddol. to leave remnants Gweddio. conformity Gweddig. seemly. to supplicate Gweddiwr. reasonable Gweddoldeb. remnant Gweddillio.

seemly Gweddusdra. orderliness Gweddusiad. n. widowhood Gweddwi. to render single . to render orderly Gweddw. widow Gweddwad. v. n. to render orderly. to become Gweddus.Gweddu. making orderly Gwedduso. a. to wed. a rendering single or widow Gweddwdod. v. n. a. to yoke. n. v. fit for connection: single. orderly. single state.

Gweddyg. n. to dash the chops Gweflog. blubber-lipped Gwefr. v. n. a snout. to do with amber Gwefus. n. of amber quality Gwefru. dash on the chops Gweflodio. a. n. n. v. the nature of amber Gwifrol. a shoe-last Gwefl. a. the drug amber Gwefraidd. a lip Gwefliad. a chop-full Gweflod. the human lip . a chop. n.

a. labial of the lip Gweg. n. n. n. to keep tottering Gwegil.Gwefusglec. a totter. n. n. a tottering Gwegian. the nape of the neck Gwegilad. a turning from . a. levity Gwegiad. having lips Gwefusol. a touching the lip Gwefuso. vanity. to touch the lips Gwefusog. a wagging Gwegi. lip smack Gwefusiad. n. n. v. v.

tottering. wagging Gweglyd. to turn the back Gwegilsyth. to searce. v. a. to sift . stiffnecked Gwegio. a sifter Gwegryn. v. tottering. n. to totter. a. feeble Gwegriad. v. n. to wag Gwegiol. n. to searce. to sift Gwegrwr. a sifting Gwegru.Gwegilio. a searcing Gwegrynu. a. a searcing. a searching. a sifting Gwegryniad. n. v.

imperfect fruit Gwehiliad. v. a tribe Gwehil. to cry out. a lineage. effusion Gwehynol. trash Gwehyn. yielding of refuse Gwehilio. effusive.Gwengyn. a. a fish Gwehelyth. n. to call . n. an exhaustion Gwehyniad. n. n. v. v. n. n. to yield refuse Gwehilion. the sewin. refuse. pouring Gwehynu. to pour Gweiddi. to effuse. n.

n. n. n. to minister. spare.Gweilgi. service Gweinidog. a bar. minister. n. a sheathing Gweiniant. n. a surplus Gweilydd. pale brass Gweilw. n. a spare. a serving. a perch Gweili. torrent. v. n. a beam. to attend. n. surplusage Gweiling. a sparer Gweini. ocean Gweilging. n. attendance. servant . to serve Gweiniad. a ministration Gweinid.

a ministering Gweimgio. n. a. serving Gweinigiad. a ministering Gweinidogol. n. v. ministrant . ministry. ministrant Gweinif. a maidservant Gweinidogiad. n. v. a. to minister Gweinigiol. ministrant. service Gweinidogaethu. n.Gweinidogaeth. to minister Gweinidoges. n. n. ministration Gweinifiad. one who serves Gweinig. a.

sheathing Gweinydd. to put in a sheath Gweiniol. hay land Gweirglawdd. n. n. a. a making into hay . ministry Gweinyddol. an attendant. n. a. a ministering Gweinyddiaeth. v. female attendant Gweinyddferch. ministering Gweirdir. n. n.Gweinio. servitor Gweinyddes. n. n. being ministrant. a serving woman Gweinyddiad. n. a hay-field Gweiriad.

brisk. to husk. a press. a slipping out Gweisgio. n. alert. v. gweisgi. to become hay Gweiryn. to crumble Gweisionain. n. to slip about Gweisgion. n. gay. a blade of hay Gweisgwen.Gweirio. n. a. to wait . v. v. n. ripe nuts Cnau Gweisgiad. v. shells Gweisgioni. tiny striplings Gweitio. a stamp Gweisgi. husks. a rendering brisk.

adv. industrious Gweithiad. a working Gweithian. a workhouse Gweithfa. v. working Gweithiwr. a. n. sometimes Gweithiedydd. a. a manufactory Gweithfuddig. n. n. a workman . n. adv. a. an operator Gweithio. n.Gweithdy. now Gweithiau. to work Gweithiol. victorious Gweithgar.

adv. n. a workshop Gweithon. a. n. n. working Gweithrediant. what may be seen . active Gweithredu. an operator Gweithrediad. the sight or vision Gweladwy. action. act Gweithredai. operation Gweithredol. a. now Gweithred. to operate Gweithredwr. operative. a worker Gwel.Gweithle. v. n. n. n. at present. n.

n. vision: v. pert little fellow Gweled. n. a spectator Gweli. n. a laying open. n. being seen. vision Gweledig. v. n. n. visible Gweledigaeth. a wounding Gwelio.Gwelameg. a vision Gweledydd. n. calumny Gweliad. a wound. a. to lay open. to see Gwelediad. a seeing Gwelediant. n. haw in the eye Gwelchyn. n. to wound .

n. a bed. v. pale Gwelwad. n. n. to grow pale Gwelwlas. to take response Gwelyddyd. n. a tribe Gwelyd. n. n. an opening. a couch. a bed. n. a repository Gwelyf. pale blue Gwely. a couch. a making pale Gwelwder. v. n. or a bed . a plat. a. a wound Gwelydd.Gwelw. a pale hue: a. paleness Gwelwi. stock of a family Gwelyddu.

Gwelyfod. n. v. improveable . a. having a bed. to put in bed. to lie in Gwelyg. to mend Gwellad. a kindred Gwelyo. a laying-in Gwelyog. a. to better. a. a bettering Gwelladwy. bedded. v. n. hereditary Gwell. better Gwella. to bed Gwelyod. n. a wine press Gwelygordd. n. v. a lying in Gwelyfodi. n.

to improve Gwelleifiad. n. a. shears. v. amendment Gwellig.Gwellaif. a. to better. grass. to better. n. to mend Gwelliant. straw . mending Gwellineb. n. scissors Gwellau. n. a bettering Gwelliannu. improvement Gwelling. to cut with shears Gwelliad. sward. cutting with shears Gwelleifio. a benediction Gwellt. v. improving. n.

n. adv. a turning to straw Gwelltio. gay or splendid Gwempl. a wimple. a veil Gwen. n.Gwelltiad. n. n. having straw Gwelltorio. a. to cover with grass Gwelltyn. a simper . a. straw Gwellwell. better and better Gwellyniad. v. grassy. v. fair. n. a smile. grass blade. to improve Gwemp. v. an improving Gwellynio. to turn to straw Gwelltog.

weazle Gwendid. stout. n. n. frailty Gwendydd. n. a flattering . morning star Gwener.Gwen. n. n. flattery Gwenieithiad. what yields bliss: Venus. men of Gwent Gweniaeth. a beauty Gwenan. Friday Gwenfa. n. Dydd Gwener. n. a blister on the skin Gwenci. n. n. n. a fair one. fitch. weakness. a curd of a bridle Gwenhwys.

the evening star Gwenol. a high shoe Gwenu. A name for a part of Monmouthshire Gwentas. n. n. wheat Gwenithen. apt to flatter Gwenith. n. a grain of wheat Gwenithfaen. simper . to flatter Gwenieithus. a. n. n. n. a fair or open region. smiling. v. a swallow. to smile. granite Gwennol.Gwenieithio. a. v. n. pleasing Gwent. a shuttle Gweno.

n. a. poisonous Gwenwynllyd. poisonous. bliss Gwenydiad. fretful Gwenwyno. v. poisonous Gwenyd. a. n. poison Gwenwynad. venom.Gwenwisg. n. n. to poison Gwenwynol. Gwenwynig. a. fretfulness n. a surplice Gwenwyn. n. poisonousness. felicity. a making happy . a poisoning Gwenwyndra.

the bees Gwenynen. relating to weaving Gwep. a single bee Gwenynlle. abounding with bees Gweol. amusing Gwenyn. a phiz Gwepa. a visage. n. n. a place for bees Gwenynllestr. n. felicitous. to make a long face . a. felicity Gwenyddol. n. a. v.Gwenyddiad. n. n. the visage or look Gwepio. a bee hive Gwenynog. a. n.

green. n. the multitude: a. n. n. to cover with a lid Gwerdd. n. a cover. a cake of tallow Gwerin. a green spot Gweren. vulgar. v. a. tallow. a becoming general Gweriniaeth. n. a. n. n. n.Gwer. a covering Gwerchyrio. or suet Gwerchyr. democracy Gweriniaethol. verdant Gwerddon. a lid Gwerchyriad. or universal Gwerinad. democratic .

universal. pure.Gwerino. a. the rabble. mob Gwerlas. n. a swamp. n. a green meadow Gwerlin. tallowy. descent Gwern. n. a mead. like suet Gwers. v. vulgar Gwerinos. a short lesson . a verse. to tattle. to spread out Gwerinol. an alder tree Gwerol. a lesson Gwersa. n. to gossip Gwersig. v. n. a. alder Gwernen. n. n.

n. sale Gwerthadwy. price. salable. n. precious Gwerthfawredd. n. price. vending Gwerthiant. n. vendition . valuable. vendable Gwerthefin. an encamp Gwersyllu. a. preciousness Gwerthiad. to encamp Gwerth. a selling. n.Gwersyll. a. sovereign Gwerthfawr. value. site of a camp Gwersylliad. n. encampment Gwersyllfa. n. v.

n. moss Gwerydiad. to sell. v. sward. cultivated land. to put on a spindle Gwerthyr. v. to generate tallow Gweryd. a spindle. n. precious. v. axis Gwerthydaid.Gwerthiog. n. valuable Gwerthu. n. a. a spindle-ful Gwerthydu. n. to traffic Gwerthyd. an inhabited region . a fortification Gweru. a swarding Gwerydre. n.

n. n. what is moving Gwesgrydd. the face of the earth Gwerydd. to grow moss. to til Gwerydwedd. to wanton Gweryn. n. a youth Gweryddol. v. agitation . to neigh Gwes. n. a spring. v. a bot Gweryriad. n. tending to spring Gweryddu. v. a worm. n. a neighing Gweryru. to sward. n. circumrotation Gwesgryn. a. to spring.Gwerydu.

n. a guest . a visiting Gwestifiant. a guest Gwesteiad. a visitor. n. n. to go visiting Gwestai. n. a visitor. a prowling animal Gwestiad. departure Gwest. act of visiting Gwestfa. n. a visiting about Gwesteiaeth.Gwesgrynu. to cause agitation Gwesod. n. a visit Gwesta. n. n. lodging Gwestfil. n. v.

a hitch. v. n. v. to entertain Gwestwng. n. a going down Gwestyngu. tumultuous Gwestlu. v. to decline Gwestl. a noose Gwesu.Gwestle. riot Gwestr. tumultuous state Gwestliad. a making a riot Gwestlog. n. hurly-burly. a place of entertainment Gwestledd. n. n. n. to lodge. to raise a tumult Gwestu. to depart. v. riotous. to go out .

to weave. anguish . n. n. n. purgency. n. n. a page Gwesyndod. meadow-land Gweurydd. to speak Gweuol. a youth. weaving. to knit Gweuad. weaving. to say. meadow-down Gweundir. knitting Gweud. v. n. servility Gweu. knitting Gweunblu. v. a smart Gwewyr. a. n. pain. a slave Gwew. n.Gwesyn.

a weaver. n. Gwiail. a female weaver Gweyadiaeth. n. a sudden emotion Gwial. weaver's trade Gwg. loom Gweyddes. anise-seed Gweydd. a frown. n. to gather twigs Gwialen. glance Gwi. n. n. rods. length of a rod Gwialenffust.Gwewyrlys. n. n. a flail-yard . n. n. a rod. a perch Gwialenaid. v. twigs Gwiala. n.

stroller. a ranging about Gwiban.Gwialenod. n. n. a wandering course Gwibiad. stroke of a rod Gwialenodio. to beat with a rod Gwialffust. n. n. n. vagrant . n. a fly Gwiber. a range. flies. n. a serpentine course. any sort of fly Gwibed. a viper Gwibfa. n. gnats Gwibedyn. a serpent. a flail rod Gwib. n. a drive Gwibad. n.

to hawk or cry about Gwicawr. a squeak . n. a. v. n. v. band of vagrants Gwibwrn. wandering Gwiblad. n. a flying about Gwibli. a crash.Gwibio. a wicket. a whirling eddy Gwica. to rove. vagrance Gwiblo. gadding. n. a hawker Gwiced. n. v. to gad Gwibiol. to fly or gad about Gwiblu. erratic. n. n. a gate Gwich.

to keep squeaking or Gwichydd. a periwinkle. n. a stoat Gwichyn. Gwichiedyn. n. a squeaking Gwichell. or sea snail Gwichian. n. a stoat Gwichyll. creaker. to creak Gwichydd. squealing v. v. n. n. a stoat Gwichio. n. n. a quick whirl .Gwichad. a stoat Gwid. squeaker Gwichiad. n.

Gwidd, a. dried, withered Gwiddan, n. a hag; a witch Gwiddiant, n. a withering Gwiddon, rotted particles; mites Gwiddoni, v. to dry rot; to breed mites Gwiddonog, a. having mites Gwif, n. a lever, a crow-bar Gwifrwym, n. a fulcrum Gwig, n. a nook, a cove Gwigfa, n. a cove, a retreat Gwing, n. a wriggle, a wince

Gwinged, n. wriggling; wantonness Gwingiad, n. a wriggling Gwingo, v. to wriggle; to wince Gwingog, winking Gwingol, adj. wriggling;

Gwingwr, n. struggler; wincer Gwil, n. a shunning; a watch Gwilfrai, n. a badger Gwilff, n. an epithet for a mare Gwilhersu, v. to romp about Gwilhobain, v. to be galloping

Gwiliad, n. a taking care Gwiliadwraeth, n. a bewaring Gwilied, v. to take care, to guard Gwilio, v. to take care Gwilog, a. full of starts; a mare Gwilri, n. a wanton squeal Gwilrin, n. a squeal of ecstacy Gwilwst, n. an epithet for a mare Gwill, n. strayer, vagabond Gwilliad, n. vagrant; lurker Gwilliades, n. female stroller

Gwin, n. wine Gwina, v. to tipple wine Gwinaeth, n. a vintage Gwinaethu, v. to gather the vintage Gwinau, a. bay, auburn Gwinc, n. the chaffinch Gwinegr, n. vinegar Gwineuo, v. to turn to a bay colour Gwingafn, n. a wine-press Gwinien, n. a vine-tree, wine Gwiniolen, n. a maple-tree

Gwiniolwydd, n. maple-trees Gwinllan, n. a vine-yard Gwinol, a. of wine, vinous Gwinrawn, n. vine grapes Gwinsang, Gwinwasg, n. a wine-press Gwinwr, Gwinydd, n. a vintner Gwinwryf, n. a wine-press Gwinwydd, n. vines Gwinwydden, n. a vine Gwipai, n. a sparrow-hawk Gwir, n. ether; purity; truth; a. pure; right, true

Gwirawd, n. spirituous liquor Gwiredd, n. verity, truth Gwireddiad, n. a verifying Gwireddol, a. veritable Gwireddu, v. to verify Gwirf, n. alcohol Gwirfodd, n. good will Gwirfoddol, a. voluntary Gwirfoddoldeb, n. voluntariness Gwiriad, n. a verifying Gwiriadwy, a. verifiable

Gwiriant, n. a verification Gwiriedigaeth, n. verification Gwiriedigaethu, v. to verify Gwirin, a. of pure or true nature Gwirineb, n. verity, truth Gwirio, v. to verify, to assert Gwiriol, a. verifying; positive Gwirion, a. truly right; innocent; ignorant: n. innocence; ignorance Gwirionedd, n. verity, truth Gwirioneddiad, n. verification

Gwirioneddu, v. to verify Gwirioneddus, a. verifying Gwirioni, v. to become an innocent or idiot, to grow foolish Gwirioniad, n. an innocent Gwirodi, v. to serve spirits Gwirodol, a. spiritous Gwirota, v. to tipple liquors Gwirotai, n. a dram-drinker Gwisg, n. a garment, dress Gwisgad, a dressing; a wearing Gwisgiad, n. a dressing

Gwisgiadu, v. to apparel Gwisgo, v. to dress, to put on Gwisgogaeth, n. apparel Gwiw, a. apt; fit, meet, worthy Gwiwdeb, n. fitness; worthiness Gwiwdod, n. fitness; worthiness Gwiwell, n. a widgeon, a female salmon Gwiwer, n. a squirrel Gwiwsain, n. a euphony Gwiwydd, n. poplar trees Gwlad, n. a country

Gwladaidd, a. country-like Gwladeiddiad, n. rustication Gwladeiddio, v. to rusticate Gwladeiddrwydd, n. rusticity Gwladgar, a. patriotic Gwladogi, v. rusticate Gwladol, a. of a country Gwladwch, n. a common weal Gwladwr, n. a countryman Gwladwriaeth, n. a government Gwladychiad, n. a governing

Gwladychu, v. to reign Gwlaidd, a. mild Gwlan, n. wool Gwlana, v. to gather wool Gwlanblu, n. down, hairs Gwlanen, n. a flannel Gwlaniach, n. downy hairs Gwlanog, a. having wool Gwlaw, n. rain Gwlawiad, n. a raining Gwlawio, v. to rain

Gwlawiog, a. of rain, rainy Gwlawiol, a. relating to rain Gwlawlyd, a. apt to rain, rainy Gwledig, a. of a country Gwledigo, v. to rusticate Gwledwch, a. dominion Gwledd, n. a banquet, a feast Gwledda, v. to carouse Gwleddiad, n. a carousing Gwleddog, a. having a feast Gwleddol, a. festival, festive

Gwleiddiad, n. a carousing Gwlf, n. a channel, notch Gwlith, n. dew Gwlithen, n. dewsnail Gwlithfalwen, n. a dewsnail Gwlithiad, n. a falling of dew Gwlitho, v. to cast a dew Gwlithog, a. having dew, dewy Gwlithwlaw, n. small rain Gwlithyn, n. a dewdrop Gwlw, n. a channel, notch

Gwlib, n. liquid, moisture Gwlyb, a. liquid, wet, moist Gwlybad, n. humefaction Gwlybaniaeth, n. humidity Gwlybau, v. to humectate Gwlyblad, n. humectation Gwlybu, v. to make wet Gwlybwr, n. a liquid Gwlybyrog, a. humid, rainy Gwlych, n. moisture Gwlychiad, n. a wetting

Gwlydd, n. stems of plants: a. mild, tender, soft Gwlyddad, n. mollifying Gwlyddau, v. to mollify Gwlyddiad, n. a mollifying Gwn, n. a charger, a bowl Gwn, v. I know Gwn, n. gown, loose robe Gwna, v. make, do, execute Gwnedd, n. a state of toiling Gwnelyd, v. to make, to do

Gwneuthur, v. to do, to execute; to make, to perform Gwneuthuriad, n. a making Gwneyd, v. to do, to perform Gwni, n. a stitch, a sewing Gwniad, n. a sewing Gwniadur, n. a thimble Gwniadydd, n. a stitcher Gwniadyddes, n. a seamstress Gwniedyddiaeth, n. the business of a seamstress Gwnio, v. to sew, to stitch

Gwo, a. prefix, used for Go Gwp, n. head and neck of a bird Gwr, n. a man, a person, a husband Gwra, v. to take a husband Gwrab, n. a monkey, an ape Gwrach, n. a hag, an old woman, a witch Gwrachan, n. a little creature Gwrachanes, a little old woman Gwrachastell, n. off-board of a plough Gwracheiddio, v. to grow haggish Gwrachell, n. a puny dwarf

Gwrachen, n. a crabbed dwarf Gwrachiaidd, a. like an old hag Gwrachio, v. to become a hag, to grow decrepit Gwradwydd, n. reproach, scandal Gwradwyddiad, n. a scandalizing Gwradwyddo, v. to scandalize, to disgrace Gwradwyddus, a. scandalous Gwradd, n. a quantity Gwraddiad, n. an aggregation Gwraddu, v. to aggregate, to heap Gwrag, n. what curves off; a bracer

Gwragen, n. a rib of a tilt, or basket Gwrageniad, n. a ribbing; a bracing Gwragenu, v. to rib; to curve Gwraich, n. a sparkle Gwraid, n. what is ardent Gwraidd, gwreiddion, n. a root Gwraig, n. a woman; wife Gwraint, n. worms in the skin; tetters Gwrandawiad, n. a listening Gwrandawus, n. attentive Gwrando, n. a listening: v. to listen, to

hearken Gwrau, v. to become manly Gwrcath, n. a he cat Gwrcatha, v. to caterwaul Gwrcathiant, n. a caterwauling Gwrch, n. what is upon Gwrda, n. a man of note Gwrdaaeth, n. manliness Gwrdd, a. stout; ardent, vehement Gwrddiad, n. a rendering ardent Gwrddu, v. to render ardent

Gwrddyn, n. a dart; a javelin Gwrechyn, n. a crabbed fellow Gwregys, n. a girdle; a zone Gwregysiad, n. a girdling Gwregysol, a. having a girdle Gwregysu, v. to girdle, to gird Gwreng, n. plebian; yeoman Gwrengaidd, a. plebian, boorish Gwrengyn, n. a surly clown Gwreica, n. wedding a wife: v. to take a wife Gwreicdra, n. fondness of women,

adultery Gwreichion, n. sparks Gwreichionen, n. a spark Gwreichioni, v. to sparkle Gwreichioniad, n. scintillation, a sparkling Gwreichionog, a full of sparks Gwreichionol, a sparkling Gwreiddiad, n. a rooting Gwreiddio, v. to root, to originate Gwreiddiog, a. having roots, rooted Gwreiddiol, a. radical; rooted

Gwreiddioldeb, n. radicalness Gweiddrudd, n. the madder Gwreiddyn, n. a root Gwreigdda, n. good-woman Gwreigen, n. a little woman Gwreigeddos, n. gossips Gwreigiaidd, a. female; matronly Gwreigieiddo, v. to become effeminate, womanish or tender Gwreigiog, a. having a wife Gwreigiol, a. feminine Gwreignith, n. a little woman

Gwreindod, n. virility Gwreinen, n. a ringworm Gwreinyn, n. a ringworm Gwres, n. heat, warmth Gwresiad, n. a rendering hot Gwresog, a. warm, fervent Gwresogi, v. to become hot Gwresol, a. of a heating quality Gwresu, v. to fill with heat Gwrferch, n. a virago Gwrhewcri, n. jocularity

Gwrhewcrus, a. full of jokes Gwrhewg, a extremely playful Gwrhyd, n. a fathom Gwrhydri, n. heroism, bravery Gwrhydu, v. to fathom Gwriaeth, n. man's estate Gwrial, n. a combating: v. to play the man Gwrid, n. a blush; a flush Gwridgoch, n. florid, ruddy Gwridiad, n. a blushing Gwrido, v. to blush

Gwridog, a. having a blush Gwridogi, v. to become ruddy Gwring, n. snap; crackle Gwringain, to snap; to crackle Gwringell, n. a snap; a slice Gwringelliad, n. a snapping Gwringellu, v. to snap; to slice Gwriog, a. having a husband Gwriogaeth, n. homage Gwriogaethu, v. to do homage Gwrith, n. what is apparent

Gwrm, n. a dusky hue, a dun Gwrmder, n. duskiness Gwrmlas, n. sea-green Gwrmu, v. to make dusky Gwrn, n. a cone; an urn; a vessel tapering upwards Gwrnerth, n. the speedwell Gwrol, a. manly; valiant Gwrolaeth, n. manhood Gwroldeb, n. manliness Gwrolfryd, n. magnanimity

Gwrolgamp, n. a manly feat Gwroli, v. to become manly Gwron, n. a worthy, a hero Gwrryw, n. a male kind Gwrtaeth, n. what improves, manure Gwrteithiad, n. a manuring Gwrteithio, v. to manure Gwrteithiol, a meliorating Gwrth, n. opposition, against, opposite to contrast; prep.

Gwrthachos, n. contrary cause Gwrthachwyn, n. counter complaint

Gwrthadrodd, a counter recital Gwrthaddysg, n. heresy Gwrthagwedd, n. counter form Gwrthaing, n. a wedge Gwrthair, n. antiphrasis Gwrthalw, n. a recal Gwrthallu, n. opposing power Gwrthamcan, n. counter project Gwrthanfon, n. a sending adversely Gwrthanian, n. contrary nature Gwrthannog, n. dehortation

Gwrthansawdd, contrary quality Gwrtharddelw, n. counter claim Gwrtharfod, n. counter stroke Gwrtharwain, n. a leading back Gwrthateb, n. replication Gwrthattal, n. counter stop Gwrthawel, n. adverse gale Gwrthban, n. a blanket Gwythbanu, v. to double mill Gwrthben, n. counter head: rivet Gwrthblaid, n. adverse party

Gwrthblyg, n. duplicate Gwrthbrawf, n. refutation Gwrthbryn, n. counter buying Gwrthbwys, n. counterpoise Gwrthbwyth, n. retaliation Gwrthchwyth, n. counter blast Gwrthdafl, n. counter throw Gwrthdaith, n. counter march Gwrthdal, n. counter payment Gwrthdaro, n. a repulse Gwrthdir, n. abutting land

Gwrthdor, n. refraction Gwrthdrafod, n. contravention Gwrthdramwy, n. retrogradation Gwrthdrig, n. counter residence Gwrthdrin, n. contravention Gwrthdro, n. a turn back Gwrthdroedion, n. antipodes Gwrthwng, n. a contrary oath, a counter swearing Gwrthdwyth, a springing back; elasticity Gwrthdynu, v. to pull adversely

Gwrthdyst, n. counter evidence Gwrthdywyn, reflection of light Gwrthddadl, n. a controversy Gwrthddadleuwr, n. a controvertist Gwrthddangos, n. contra-indication Gwrthddal, n. a with-holding Gwrthddrych, n. an object Gwrthddysg, n. a heresy Gwrthddywedyd, v. to contradict Gwrthddywediad, contradiction Gwrtheb, n. an objection

Gwrthedrych, n. retrospect Gwrthegni, n. a reaction Gwrtheiriad, n. antiphrasis Gwrthenwad, n. antinomasia Gwrthergyd, n. a repulse Gwrthern, n. a relation in the eventh degree of affinity Gwrthfach, n. beard of a dart Gwrthfaru, n. adverse judgment Gwrthfechni, n. counter security Gwrthfeiad, n. recrimination Gwrthfin, n. a counter edge

Gwrthfodd, n. displeasure Gwrthfrad, n. a counter plot Gwrthfur, n. contramure Gwrthfwriad, n. a casting back Gwrthgas, a. perverse, forward Gwrthgefn, n. a support Gwrthgerdd, n. retrograde course Gwrthgerydd, n. recrimination Gwrthgil, n. a receding, a revolt Gwrthgiliwr, n. a back-slider, a seceder, an apostate

Gwrthgis, n. retort, a rebuff Gwrthglawdd, n. contravalation Gwrthgloch, n. a resounding, an echo Gwrthgred, n. a counter belief Gwrthgri, n. a counter clamour Gwrthgrist, n. an antichrist Gwrthgrych, a. cross-grained Gwrthgur, n. a counter stroke Gwrthgwymp, n. apostacy, a falling away Gwrthgwyn, n. a counter complaint Gwrthgyfarch, n. a rencounter

Gwrthgyfer, n. a contrast Gwrthgyfle, n. a counter position Gwrthgyfnewid, n. a counter change Gwrthgyngor, n. dehortation Gwrthgyhudded, recrimination Gwrthgylch, n. a counter circle Gwrthgynllwyn, n. a counter plot Gwrthgynal, n. a counter support Gwrth-hawl, holion, n. counter plea Gwrth-hoel, n. a plug; rivet Gwrthiad, n. an opposing

Gwrthiaith, n. a contradiction Gwrthias, n. a counter shock Gwrthio, v. to oppose Gwrthladd, n. resistance Gwrthlais, n. counter sound Gwrthlam, n. a counter step Gwrthlef, n. a cry against Gwrthlewyrch, n. reflected light Gwrthlif, n. counter current Gwrthlun, n. an antitype Gwrthlys, n. repugnance

Gwrthlyw, n. a counter guide Gwrthnaid, n. a leap backwards Gwrthnaws, n. an antipathy Gwrthnerth, n. a counter power Gwrthneu, n. an objection Gwrthnewid, n. counter change Gwrthnod, n. a counter mark Gwrthnysig, a. refractory Gwrtho, v. to withstand Gwrthod, v. to refuse, to reject; n. refusal, rejection Gwrthodiad, n. a rejection

Gwrthol, a. adverse, contrary Gwrtholwg, n. a retrospect Gwrtholygu, v. to take a retrospect, to look contrarily Gwrthosod, v. to place in opposition Gwrthosodiad, n. a placing in opposition, opposition Gwrthran, n. a counter share Gwrthred, n. a recurrence Gwrthreithiad, n. antinomian Gwrthres, n. an adverse row Gwrthrif, n. a counter reckoning

Gwrthrimyn, n. a pair of pincers Gwrthrith, n. reflected object Gwrthrod, n. counter-wheel a hostile army; a

Gwrthrodiad, n. retrocession Gwrthrodd, n. a counter gift Gwrthrwyf, n. counter impulsion Gwrthrwym, n. a counter bond Gwrthryd, n. an adverse course Gwrthryfel, n. a rebellion Gwrthryfela, v. to rebel

Gwrthryfelgar, a. rebellious Gwrthryfelgarwch, n. rebelliousness Gwrthryfelwr, n. a rebel Gwrthrym, n. contrary; energy Gwrthryn, n. oppugnancy Gwrthryw, n. a contrary kind Gwrthsaf, n. opposition Gwrthsain, n. counter sound Gwrthsefyll, v. to withstand Gwrthsyniad, n. counter design Gwrthun, a. ugly, unseemly, ill-favoured

Gwrthyni, n. deformity, ugliness Gwrthwad, n. a counter denial Gwrthwaith, n. a retroaction Gwrthwal, n. a contramure Gwrthwon, n. contravention Gwrthwe, n. a lining Gwrthwead, a counter weaving Gwrthwediad, n. contradiction Gwrthwedd, n. a contrast Gwrthwenwyn, n. a counterpoison; an antidote Gwrthwyneb, n. contrariety; nausea

Gwrthwynebadwy, opposed, resistible Gwrthwynebiad, confrontation

a.

that

may

be

a.

opposition,

Gwrthwynebrwydd, opposedness Gwrthwynebu, v. to resist, to oppose; to confront Gwrthwynebus, a. tending to turn against, disgusting Gwrthwynebwr, adversary n. an opposer, an

Gwrthwynt, n. an adverse wind Gwrthymchwel, n. a reverting or coming back

Gwrthymdrech, n. oppugnancy Gwrthymdro, n. self-inversion Gwrthymdyniad, n. a contending against Gwrthymddangos, n. counter appearance Gwrthymddwyn, contrary inference Gwrthymegniad, n. a self-exertion against Gwrthymgyrch, n. counter repetition Gwrthymladd, n. oppugnancy Gwrthyni, n. counter energy Gwrthysgrif, n. a rescript Gwrwst, n. to cramp

Gwrych, n. a hedge-row; bristles Gwrychell, n. a thicket, a brake Gwrychiad, n. a bristling up Gwrychu, v: to make a hedgerow; to bristle Gwrychyn, n. hedge-row, bristle Gwryd, n. manliness Gwryd, n. a chain Gwryd, n. a wreath Gwryddiad, n. a wreathing Gwryddu, v. to wreath

Gwryf, n. a spring: a press Gwryfiad, n. a pressing Gwryfio, v. to press Gwryfiwr, n. pressman Gwryg, n. energy, vigour Gwrygiad, n. invigoration Gwrygiant, n. vigour Gwrygio, v. to grow vigorous Gwrygiol, a. invigorating Gwrym, n. seam; wheal Gwrymiad, n. the act of making a seam

Gwrymio, v. to seam Gwrymseirch, n. harness Gwrys, n. ardency, violence Gwrysedd, n. fervidity, violence Gwrysen, n. a gooseberry Gwrysg, n. boughs, branches Gwrysgen, n. bough, branch Gwrysgiad, n. a putting out boughs Gwrysgio, v. to put out boughs Gwrysiad, n. ardent, striving Gwrysio, v. to strive ardently

Gwryswydden, a. gooseberry bush Gwst, n. humour; a malady Gwstog, a. distempered, diseased Gwstu, v. to grow diseased Gwth, n. a push, a thrust Gwthgar, a. apt to push Gwthiad, n. a pushing Gwthio, v. to push, to thrust Gwthiol, a. pushing, thrusting Gwthrym, n. impulsive force Gwthwynt, n. a squall

Gwull, n. flowerets, flowers Gwullio, v. to bloom, to blossom Gwy, n. fluid, liquid, water Gwyach, n. water-fowl; grebe Gwyal, n. a goal; the temple Gwyalen, n. goal, mark Gwyar, n. gore Gwybed, n. gnats, flies Gwybedydd, n. one who knows, a Gnostic Gwybod, n. knowledge, science: v. to know, to perceive Gwybodaeth, n. knowledge

Gwybodol, a. knowing Gwybodus, a. knowing Gwybren, n. ether; the sky Gwybro, v. to grow subtile Gwybrol, a. ethereal, aerial Gwybyddiad, n. a being conscious; one who is conscicious Gwybyddiaeth, knowledge n. consciousness,

Gwybyddol, a. conscious Gwybyddu, v. to be conscious Gwybyddus, a. acquainted

Gwych, a gallant, brave; gaudy Gwychder, n. gallantry, pomp Gwychi, n. wax Gwychlais, n. a squeaking voice Gwychr, a. valiant, brave Gwychu, v. to make gallant Gwychydd, n. a hero, worthy Gwyd, n. passion, vice Gwydio, v. to become vicious Gwydiol, a. vicious, wicked Gwydn, a. tough, tenacious, viscid

Gwydnau, v. to become tough Gwydnedd, n. toughness, tenacity Gwydr, n. glass; green Gwydraid, n. a glass-ful Gwydraidd, a. vitreous, glassy Gwydrin, a. vitreous Gwydro, v. to do with glass Gwydrogi, v. to turn to glass Gwydrol, a. vitreous, glassy Gwydroli, v. to vitrify Gwydrwr, n. a glazier

Gwydryn, n. a drinking glass Gwydus, a. of a stubborn bent Gwydd, presence; also cognition Gwydd, n. trees; frame of wood Gwydd, n. a goose Gwydd, a. overgrown; wild Gwyddan, n. a sylvan, a satyr Gwyddanes, n. a wood nymph Gwyddbwyll, n. game of chess Gwyddel, n. a sylvan state; a Gwyddelian, or Irishman

Gwgddeli, n. brakes, bushes Gwyddelig, a. sylvan: savage Gwydden, n. a standing tree Gwydderbyn, prep. in front of Gwyddfa, n. a tumulous, a tomb Gwyddfaol, a. monumental Gwyddfarch, n. an epithet for a ship Gwyddfid, n. the woodbine Gwyddfil, n. a wild animal Gwyddfoch, n. wild swine Gwyddfochyn, n. a wild boar

Gwyddgi, n. a wild dog Gwyddhwch, n. a wild sow Gwyddi, n. a quickset hedge Gwyddiant, science, knowledge Gwyddif, n. a hedging-bill Gwydding, n. a quickset hedge Gwyddlan, n. plantation of trees Gwyddle, n. a woody place Gwyddlwdn, n. a wild beast Gwyddlwyn, n. the pimpernel Gwyddor, n. a rudiment

Gwyddon, n. philosopher Gwyddoni, v. to philosophize Gwyddonol, a. philosophical Gwyddol, a. scientific Gwyddori, v. to form a rudiment Gwyddorol, a. rudimental Gwyddwal, n. a thicket Gwyddwig, n. a woody fastness Gwyddwydd, n. the honey suckle Gwyf, n. what extends Gwyfen, n. a moth, a worm

Gwyfenog, a. having moths Gwyfo, v. to run out or flat Gwyfon, n. raspberries Gwyfr, n. a wire Gwyfyn, n. a moth, a worm Gwyg, n. what is flaccid Gwygbys, n. a chit-peas Gwyglyd, flaccid; void of energy Gwygyl, a. flaccid; sultry Gwyl, n. a sight, show, festival; a. modest, bashful Gwylad, n. a beholding

Gwylaeth, n. the lettuce Gwylan, n. a gull, a sea mew Gwylar, n. the coral Gwylch, n. semblance Gwylchiad, n. a seeming Gwylchu, v. to seem Gwylder, n. bashfulness Gwyled, v. to behold, to see Gwylaed, n. bashfulness Gwylfa, n. a watching place Gwylfan, n. a sentry place

Gwyliad, n. vision: watching Gwyliadur, n. a sentinel Gwyliadwr, watchman Gwyliwr, Gwylydd, n. a

Gwyliadwraeth, n. the office or duty of a watchman; a watch Gwyliadwrus, a. watchful Gwylied, Gwylio, v. to watch Gwyliedydd, n. a sentinel Gwylmabsant, n. a parish wake Gwylmabsanta, v. to keep wakes Gwylnos, n. a wake night

Gwylnosi, v. to keep vigils Gwylo, v. to be bashful; to weep Gwylog, n. the guillemot Gwylys, n. the licorice plant Gwyll, a. gloom, darkness Gwyll, a. gloomy, dark, dusky Gwylledd, n. gloom Gwyllion, n. shades; goblins Gwyllt, n. a wild, wilderness Gwyllt, n. wild, savage, rapid. Dafaden, wyllt a cancer

Gwylltfil, n. a wild animal Gwylltiad, n. a making wild Gwylltineb, n. wildness; rage Gwylltio, v. to make wild; to rage Gwyllyn, n. culture; aration Gwyllyniad, n. a culturing Gwyllynio, v. to culture Gwyllys, n. the will; desire Gwyllysgar, a. willing; tractable Gwyllysiad, n. a willing Gywyllysio, v. to will; to desire

Gwlylysyiol, a. willing, desirous Gwyllysu, v. to will; to desire Gwymon, n. sea weed Gwymp, a. smart, trim; fair Gwympedd, n. smartness Gwyn, n. white; what is fair: a. white; fair; blessed Gwyn, n. rage, smart; lust Gwynad, n. a whitening Gwynad, n. a smarting Gwynaeth, n. felicity; bliss Gwynaf, n. a fretful state

Gwynafiad, n. a being froward Gwynafog, a. peevish; vicious Gwynafu, v. to act frowardly Gwynaint, n. the highest heaven, the empyrean Gwynau, v. to become white Gwynblwm, n. white lead Gwynder, Gwyndra, n. whiteness Gwyndod, n. felicity, blist Gwyndro, n. stupor; numbness Gwyndwn, n. lay land; lay hay

Gwynddas, a. peevish, fretful Gwynddasu, v. to act peevishly Gwyneb, n. a face, a visage Gwynebedd, n. superficies Gwynebiad, n. a facing Gwynebol, a. facing, fronting Gwynebu, v. to face, to front Gwynebwarth, n. shame of face, a fine so called Gwyneg, a throb; a spasm; rheumatism Gwynegiad, n. a throbbing Gwynegol, a. throbbing; spasmodic

Gwynegu, v. to throb; to ache Gwyneithiad, n. a consecrating Gwyneithu, v. to consecrate Gwynfryd, n. a happy mind Gwynfyd, n. felicity, happiness Gwynfydedig, a. blessed, happy Gwynfydiad, n. a becoming fanatic Gwynfydu, v. to become fanatic become frantic; to

Gwyngalch, a. being white-washed Gwyngalchiad, n. a whitewashing

Gwyngalchu, v. to whitewash Gwyniad, n. a whiting, a making white; whiting, (a fish) Gwyniaeth, n. a blessed state Gwynias, a. of glowing heat Gwyniasu, v. to make red hot Gwyniedyn, n. a whiting Gwyning, n. the sap of timber Gwynio, v. to throb; to lust Gwynlas, a pale blue, whitish blue, sky-coloured Gwynnaeth, n. flatulency

Gwynod, n. hasty pudding Gwynog, a. passionate, full of rage Gwynon, n. dry sticks for fuel Gwynrew, n. numbness by cold Gwynt, n. wind, breath Gwynthollt, n. a wind-crack Gwyntiad, n. ventilation Gwyntio, v. to blow Gwyntog, a. windy, full of wind Gwyntyll, n. a ventilator Gwyntylliad, n. a ventilating

Gwyntyllio, v. to ventilate Gwynu, v. to whiten, to bleach Gwynwg, n. whiteness Gwynwy, n. white of egg Gwynwydd, n. the willows Gwynygiad, n. a glittering Gwyr, n. pure element; ether, freshness; a green tinge: a. fresh, vigorous, verdant Gwyr, a. oblique, sloping Gwyr, Gwyra, a. pure; fresh; lively Gwyrad, n. a making awry Gwyraeth, n. sublimation

Gwyrain, n. barnacles; v. to sublimate Gwyran, n. coarse rushy grass Gwyrch, n. an overtopping Gwyrdra, n. freshness Gwyrdro, n. perversion Gwyrdroi, v. to pervert Gwyrdynu, v. to draw obliquely Gwyrdd, a. green Gwyrddedd, n. greenness Gwyrddfaen, n. an emerald Gwyrddiad, n. a making green

Gwyrddlas, a. greenish blue Gwyrddon, n. a verdant plat Gwyrddu, v. to make green Gwyredd, Gwyrddni, obliquity; wryness; bias Gwyreiniad, n. sublimation Gwyreinio, v. to sublimate Gwyreinig, a. luxuriant; lively Gwyrf, a. pure, fresh, not salt Gwyrfedd, pureness, freshness Gwyrfiad, n. a freshening

Gwyrfio, v. to freshen Gwyrgam, a. obliquely crooked Gwyrgamu, v. to turn awry Gwyriaws, n. a privet Gwyrin, a. of a fresh nature; chaste Gwyrlen, n. a garland Gwyrni, n. bots or wornils, maggots in cows; wryness Gwyro, v. to swerve, to deviate Gwyrol, a. slanting, inclining Gwyrth, n. virtue; a miracle Gwyrthiad, n. a giving virtue

Gwyrthio, v. to confer virtue Gwyrthiol, virtuous; miraculous Gwyrthioldeb, miraculousness n. virtuousness,

Gwyrtos, n. ignoble persons Gwyrydd, what is pure or chaste Gwyryf, n. a virgin, a maid Gwyryf, a. fresh, pure untainted Gwyryfdod, n. virginity, chastity Gwyryfiad, n. a making fresh Gwyryfol, a. virginal, maiden

Gwyryfu, v. to make fresh Gwyryng, n. maggots Gwys, n. people, a peopled region Gwys, n. a profundity: a. deep Gwys, n. a summons Gwysedig, a. being summoned Gwysg, n. gravity; a stream: a. precipitate, headlong Gwysgi, n. tendency to a level Gwysgiad, n. a precipitating Gwysgio, v. to precipitate Gwysgiol, a. precipitant

Gwysgion, n. pottage, porridge Gwysgiad, n. a summoning Gwysgod, n. precipitation Gwysigen, n. a blister, a bladder Gwysio, v. to summon Gwysiol, a. summoning Gwyslythyr, n. writ of citation Gwyso, v. to summon, to cite Gwyst, n. what is shrunk or low Gwystl, n. a pledge; a hostage Gwystle, n. a pledging

Gwystledigaeth, the act of pledging Gwystleidiaeth, mortgaging n. a pledging; a

Gwystliad, n. a pledging Gwystlo, v. to pledge, to pawn Gwystlwr, n. a pawner Gwystno, v. to wither Gwystyn, a. withered, dried Gwyth, n. a channel; a drain; a view Gwythad, n. irritation, chafing Gwythaint, n. bird of wrath

Gwythen, n. a duct, a vein Gwythenog, a. having veins Gwythenol, a. venal, of veins Gwythien, a vein, a blood-vessel Gwythig, a. infuriate, wrathful Gwythlon, a. wrathful, furious Gwytho, v. to irritate Gwythod, n. irritation Gwythog, a. wrathful, angry Gwythol, a. wrathful, raging Gythred, n. channel of a stream

Gythreden, n. a rivulet Gwythwr, n. an angry man Gwyw, withered, faded; feeble Gwywder, n. faded state Gwywel, n. withered vegetation Gwywiad, n. a withering Gwywo, v. to wither, to fade Gwywol, a tending to wither Gybain, v. to wail, to moan Gyda, prep. mutation of CYDA; with; in contact with Gyferbyn, prep. over against

Gygiad, a glancing; a frowning, a looking grimly Gygol, a. glancing; frowning Gygu, v. to glance; to frown Gygus, a. frowning; grim, glum Gylf, Gylfant, a bill, or a beak Gylfgragen, n. a scollop-shell Gylfin, n. a bill, or beak Gylfinbraff, n. the cross-beak Gylfin-gam, a. hook-beaked Gylfinhir, q. the curlew

Gylfog, a. having a beak Gylyf, n. sickle, reaping-hook Gyllyngdod, n. remission Gyllyngiad, n. a loosening Gyllyngu, v. to loosen, to relax Gynaid, n. a cup-ful Gynell, n. a close gown Gynnau, adv. a little while ago Gynog, a. wearing a gown Gynt, adv. formerly of yore Gynydd, n. a gunner

Gyr, n. a drive; an impulse; an onset, a drove Gyrddu, v. to act vehemently Gyrddwynt, n. a hurricane Gyrfa, n. a drive, a course Gyrfarch, n. a race-horse Gyrferth, n. a breathing out Gyrferthu, v. to breath out Gyrfeydd, n. driver; racer Gyriad, n. a driving; a racing Gyriedydd, Gyrwr, driver, racer Gyrn, a. imperious; supreme

Gyrod, n. a driving; impulsion Gyrol, a. driving; impulsive Gyrthiad, n. touching; dashing Gyrthio, v. to touch; to push Gyrthiol, a. coming in contact Gyru, v. to drive, to race; to send, to convey Gyrwynt, n. a tornado Gyrhynt, n. a current Gysb, n. staggers; black beetle Gyst, a. humid, moist, damp

Gystwng, n. act of lowering Gystyngu, v. to lower, to abase Gyth, n. a murmur Gythiad, n. a murmuring Gythol, murmuring, grumbling Gythu, v. to murmur, to grumble Ha, n. scorn disdain, hate: a. scornful proud: intej. ha! hey day! hey! well Hab, n. chance, luck, fortune Hab, interj. ha! hey'd! well! Hac, n. cut, notch, hack Haciad, n. a hacking

Hacio, v. to hack, to cut Hacrad, Hacriad, n. a making ugly Hacrau, v. to make ugly Hacrwydd, n. unsightliness Hacru, v. to render unsightly Had, n. aptness to renew; seed; a. easily yielding; pliant Hadadfer, n. harvest season Haclaidd, a. like seed, seedy Haden, n. a single seed Hadiad, n. semination

Hadlaidd, n. somewhat corrupt Hadledd, n. rottenness, corruption Hadlestr, n. a seed-vessel Hadliad, n. a decaying Hadlif, n. gonorrhoea Hadlog, a. corrupted, decayed Hadlu, v. to decay, to corrupt Hadlyd, a. rotten, corrupted Hadog, a. having seed, seedy Hadogol, a semnifical Hadol, a. seminal, of seed

Hadolaeth, n. seminality Hados, n. small seeds Hadred, n. gonorrhoea Hadu, v. to seed, to run to seed Hadwr, n. a seedsman, a sower Hadyd, n. seed corn Haddef, n. a dwelling, a house Haddefu, v. to inhabit Haddfa, n. a dwelling, abode Haech, n. a skirt; a hem Haedd, n. a reach; merit

n. to reach. n.Haeddad. n. n. v. to merit Hael. meritorious Haeddedigaeth. n. liberality Haeledd. merit Haeddedigol. an attaining Haeddol. n. merit Haeddu. Haeddiannol. munificence . a plough handle Haeddiad. n. Haelioni. liberal Haelder. a. meritorious Haeddel. n. a meriting Haeddiant. generous. a. desert. a liberal one: a. attainment.

n. v. v. n. a being positive Haeriant. to put in layers Haer. to urge obstinately . v. positively: a. n. n. to become liberal Haen. n. a placing in layers Haenu. an affirmation Haerllug. n. stubborn Haeriad. stratum. a becoming liberal Haelionus. positive. apt to be liberal Haelu. a. importunate Haerllugo.Haeliad. a. layer Haeniad.

a. n. equal Hafarch. like summer Hafal. like. a. a haven. a summer-house Hafiad. restive Hafdy. n. summer season Haflug. affirmative Haeru. to affirm. uberous Hafn. a harbour. listless. a.Haerol. fullness. summer Hafaidd. n. a becoming summer Hafin. a. abundance: a. a safe station for ships . n. n. a port. n. v. to insist Haf.

havoc. v. a dairy Hafodi. a slattern. a dairyman Hafog. common Hafogi. a summer dwelling. n.Hafnai. a slattern. sluttish Hafod. n. n. a. n. to pass a summer . a. v. abundant. slatternly. waste. to commit havoc Hafol. summer. a. slut Hafnen. to reside in a summer dwelling Hafodwr. a trollop Hafnol. n. v. festival Hafota.

yet. ad. to render sluggish Hafu. n. a catch Haffiad. to snatch. n. a dairy-house Hafr. v. a snatch. n. a trollop. a strumpet Hafru. to become summer Haff. n. n.Hafotty. still . v. a trollop Hafren. yet. slatternly. nevertheless Hagen. v. after all. a. conj. a slatern. to seize Hagen. gaot Hafrog. a snatching Hafio.

make haste Haiach. excitation. quick. expressive of surprise Hai. n. hei. a rendering ugly Hagrwch. instantaneously . n. moment Haiachen. ugly. ugliness Haha. n. v. n. haste Hai. adv.Hagr. instant. moment Haiach. to become ugly Hagriad. v. adv. n. to make ugly. unseemly Hagrau. instantly. a. instant. almost Haiachen.

Haiarn. n. ferruginous Haiarnol. n. a. n. n. teeming with iron Haiarnddu. ironmongery Haiarnwedd. n. ironmonger Haib. a. n. of iron quality Haiarnu. a. to do with iron Haiarnwaith. n. iron hue Haiarnwr. superabundance . iron black Haiarniad. a doing with iron Haiarnllyd. v. iron Haiarndde.

n. interj. n. a shoal Haihow. ratio. what is prevalent. n. throng Haidd. bounty. a. interj. disease.Haid. swarm. dilatory. what spreads through Haint. Haint y nodau. overwhelming Haig. service Hain. heigh oh! alas! Haihwchw. n. hallo. n. n. an infection. long . sickness. the plague Hair. barley Haif. tedious. n. murder! Hail.

of a salt quality Halenog. alkaline Halaeth. salt. saline. aptness to reach Hal. plenum: saturation Halen.Hais. a salt box. n. a salt marsh Hal. a. what is full of points Haith. impregnated Halent. saturation. fullness Haledig. a salt-cellar Halenaidd. salt. a. abounding in salt . n. n. n. n. essential salt. Crwth halen. n. a. n. v. salt cellar Halenai.

a turning to salt Halenu. to salivate Halog. n. salivation Haliwio. saliva. a salt merchant Haliad. v. contaminated. n. n. n. saturated with salt. spittle Haliwiad. n. n. polluted Halogedig.Haleniad. contamination . to turn to salt Halenwr. a. contaminated Halogedigaeth. impregnation Haliw. a. v.

a defiler Hallt. somewhat salt Halltedd. of a saline tendency . salineness Halltiad.Halogi. salt. v. saltness. n. a. n. a. n. a salting Halltni. n. to defile. a. a defiling Haloglw. n. saltness Halltol. saline. severe Halltaidd. n. pollution Halogwr. a profane oath Halogrwydd. n. to corrupt Halogiad.

cause. produced. to make salt Halltwr. reflection Hambwyllo. v. n. n. a. to consider. salter Ham. v. a taking respite Hamddenol. being at leisure Hamddenu. n. what proceeds from. separated: prep. consideration. v. circumstance Hambwyll. out of . n. n. respite Hamddeniad. reflection Hambwylliad. n. n. leisure.Halltu. to make respite Han. from. to reflect Hamdden. to salt. a.

being attractive Handdeniad. n. a considering Hanbwyllo. consideration Hanbwylliad. n. n. v. v. to be. an attraction Handdenol. to derive attraction Handdyfod. n. considerate Handden. to consider Hanbwyllog. a. a. attractive Handdenu. n. procedure Hanawdd.Hanaeth. derivation Hanbwyll. a. to become .

historiographer Hanesgerdd. descended Hanedigaeth. historiography. Hanesydd. n. historical Hanesu. v. history . relation. history Hanesai. to narrate Haneswr. a. a historian Hanesyddiaeth. n.Hanedig. n. an epic poem Hanesiad. derivation Hanes. a narration Hanesiaeth. n. n. derived. n. n. a. a narration Hanesol.

v. being: v. moiety: a half share or part. n. a flitch . n. n. n. existent. n. a moiety: a.in the abstract Hanesyn. essential Hanfodoldeb. hypostasis Hanfodoli. to become existent Haniad. a proceeding Hanner. n. half Hannerog. existence. an anecdote Hanfod. a. to exist Hanfodiad. an existing Hanfodol. n. to proceed. to become existent.

parting off. a. v. to half Hanred. a. n. relating to half Hannersain. a flitch of bacon Hannerog. n. a semitone Hanneru. n. to render separate Hanredoliaeth. a hemisphere Hannergylch. a semicircle Hanneriad. n. a halving Hannerob. v. recession Hanredoli.Hannergrwn. n. a separate state . having a moiety Hannerol.

handsome Harddedd. to happen Hapiol. a. luck. towering. aptness to over-top Hardd. fortunate. chance.Hanredu. a. a happening Hapio. n. n. n. n. to proceed. happening. handsomeness . a. fortune Hapiad. v. eventual Hapus. v. happiness Har. to be derived Hap. v. n. happy Hapusrwydd. to separate Hanu.

n. handsomeness Harddu. handsomeness Haredd. n. to render calm Hariant. v. quietness Harl. n. peace Hariad.Harddiad. v. an appeasing Hariannu. a rendering comely Harddineb. n. n. to adorn Harddwch. a wrangling Harlach. a jangling. n. a rendering handsome Harddiant. a jangling . calmness. n. n. n.

harness Harneisiad. v. n. to harness Hatriad. to wrangle Harnais. v. to jangle. v. to dress Hau. the sun Hauwr. n. n. to sow Haul. n. to cover. a sower Haw. a hod-ful . n. a harnessing Harneisio. an ass Hawcaid. what is full. a covering Hatru.Harlu. to strew over. n. n. v.

easiness Hawes. n. a. lovely Hawddgarwch. facile Hawddammawr. n. a. a sweep Hawdd. n. amiableness Hawddineb. a facility. a welcome Hawddammori. n. to welcome Hawddammoriad. amiable. happiness Hawddgar. ease of mind Hawddfyd. a whisk. n. n.Hawd. feasible. v. easy. n. a female ass . a welcoming Hawddfryd. n.

for sometime Hawiad. n. eagerness. fullness. n. a while. n. n.Hawg. a becoming inactive Hawl. n. a doing over slightly . a ripening. active Hawni. a tribunal Hawlwr. a becoming full. to run over slighthy Hawniad. a plaintiff Hawlfainc. n. space. alacrity. eager. brisk. a. an age. n. ad. a demand. a claim Hawlblaid. flue: v. a hod Hawg. n. while. a claimant Hawn. perfection.

n. n. briskness. daring. v. ease. full of alacrity Hawr. a spread Hawriad. eagerness. n. . liveliness Hawntiad. more feasible Hawsder. feasibleness He. a going: a. n. adventurous. an encouraging Hawntio. alacrity. a. a spreading out Hawru. liveliness Hawnt. to encourage Hawntus. to spread. to dilate Haws. n.Hawnid. v. Hawsdra. n. n. n.

beside: adv. n.Head. n. without. Heawd. to dispense Hebgoradwy. to dispense with Hebgoriad. n. prep. a dissemination sowing. a being dispensed: v. a drifting Heb. beside. a spreading. a pass utterance: prep. n. n. dispensable Hebgori. besides . by Hebgor. v. without. a. void of: adv. an uttering. utterance Heblaw. to put aside. a scattering. dispensation a dispensing with a Hebiad.

n. a. Hebrew tongue Hebred. a falcon Heboglys. n. n. oral Hebraeg.Heboca. n. v. n. a hawker Hebogyddiaeth. state of evil. n. n. or transmigration Hebrediad. a single hawk Hebol. a hawkweed Hebogydd. to hunt with a hawk Hebog. a traversing of the evil circle . hawking Hebogyn. uttering. n. external coarse. a hawk.

a small notch . a. a conductor Hebu. a sending Hebryngol. a sending: v. to transmigrate Hwbrwng. a hopping Hecian. v. to go on with. n. n. a mission. to speak Heciad. to hop. n. to go on with Hebryngydd. v. n. sending Hebryngu. v. to limp Hecyn. n. to send Hebryngiad. missive.Hebredu. to halt. to utter. v. to go in the evil circle.

volatile Hediniad. volatilization Hedion. soaring. flying. to make a notch Hed. a. lofty. volant. also a hat Hedeg. aspiring Hedegol. a flight. n. a flying: v. n.Hecynu. v. a flying skip . v. n. a. chaff Hedlam. flying. n. volant. flying Hedfan. to fly Hedegog. light corn. n. n. to fly Hediant. the act of flying Hedin. a. having flight.

n. n. n. a. a constable. n. n. tranquil. n. peace-offering Heddgeidwad. tranquility Heddaberth. calm Heddswyddog. n. a lark Hedyn. a single seed Hedd. Hedydd. one that flies. a police officer Heddiad. to tranquilize . a tranquilizing Heddog. peace officer Heddu.Hednaid. a flying leap Hedwr. v. n.

v. n. peace. on this day Heddychiad. n. a. pacific. peaceful. a pacification Heddychiadoi. this day. to make pacific Heddwch. n. tranquil Hedduso. quietness Heddy. peacefulness Heddychloni. n. n. to render pacific Heddychlon. v. peaceable Heddychlondeb. a. pacificatory Heddychiadu. to make peaceful Heddychod.Heddus. v. a pacification . the present day: adv.

a likening . a. a. n. to appease Heddyngnad. a. to pacify. a peacemaker Heddygu. having similitude Hefelychiad. n. a making similar Hefelig. like. peaceable.Heddychol. similar Hefeiliad. n. v. n. a justice of the peace Hefal. peaceablenes Heddychu. peaceable Heddycholdeb. n. to pacify. pacific Heddychwr. n. to appease Heddychus.

a shank Heglog. equal Hefelyddiad. a. a smack. n. n. having limbs . relating to summer Hefrin. v. a. to imitate Hefin. what is like.Hefelychu. n. a shift Hegab. n. a limb. v. to imitate Hefelydd. likewise Hefys. conj. a. spreading. an imitating Hefelyddu. a grasshopper Hegl. incompact Hefyd. in addition. a. also.

n. n. by. adv. v. n. attainment. merit .Heiad. a swarming Heidio. to swarm. a. aside Heidiad. v. having swarms Heidiol. n. to merit Heiddiol. merit Heiddio. a. a grain of barley Heiddiad. to throng Heidiog. flocking Heidden. to obtain. an impelling Heibio. swarming. n. a. acquisition. beside. meritorious Heiddyd.

the office of a waiter Heilyn. to serve Heilydd. n. generous Heilio. to deal out. to yield abundantly Heigiol. Heilyniaeth. a serving Heilin. v. a. n. a. bounteous. n. n.Heigiad. v. n. a yielding in shoals Heigio. yielding in shoals Heilgorn. one who serves Heilyddiaeth. drinking-horn Heiliad. a waiter . a dealing out.

a. v. to pervade. pervasive. cheerful. teeming Heintddwyn. lively. brisk Heinio. n. swarming Heintol. being pervaded. a. n. to make all alive: to swarm Heiniog. pestiferous Heintfan. teeming. brisk Heiniad. a plague spot Heintfanol. n. a. n. vivacity: a. a. a. petechial . a making active Heiniar.Heini. produce Heinif. a crop.

v. a hatchelling Heislanu. v. an instrument to beat flax Heislaniad. a. contagious Heintiol. causing contagion Heintio. n. to hatchel flax . to cause contagion Heintiog. a pestilence Heintnodol. pestilential Heinydd. epidemic Heintnod. a. n. contagious. seat of life Heislan. pestilential Heintus. a hatchel. a. a. a.Heintiad. n. n.

Heistain. a. a holme. n. n. a hatchelling Heistyllu. to gather. extensive Helaethder. n. what whets scythes Heisyllt. v. n. a dale Hel. an aggregate: v. v. n. spaciousness Helaethiad. amplification . to hatchel flax Hel. a gathering. to hunt Hela. n. to hunt Helaeth. to gather. n. a flax hatchel Heisylltiad. ample.

n. ampleness. n. n. v. trouble Helbulo. a. v. v. to amplify Helaethwr. an ample stock Helaethu. to pry carefully Heldrin. n. a place to make salt . an amplifier Helbul. a prying narrowly Helcu. n. business. to be full of care Helbulus. full of perplexity Helciad. bustle Heledd.Helaethiant. to enlarge. n. abundance. amplitude Helaethrwydd. n. perplexity.

a collecting. grime. n. n. n. n. chase. a hunting pole Helgaeth.Helfa. brine. to pry carefully Helhynt. course Heli. an aggregate. n. n. n. soot Helgi. n. a hunting horn Helgyd. v. a hunt Helffon. a hunting: a making of brine . a hunting dog Helgig. a gathering. salt water Heliad. n. venison Helgorn.

gathered. a hunter. a gathering. a rick Helmiad. a stack. possession Helwi. n. huntmanship Hely. v. hunted Helio. a gatherer. n. a venator Helwriaeth. v. to gather. a hunt: v.Heliedig. a forming a rick Helmu. v. to season with brine Helm. n. n. to have possession Helwr. n. n. to form a rick Helw. a. Heliwr. to hunt .

a border Hemiad. n. n. n. n.Helyddiaeth. n. the chase Helyg. business Helyntio. a hem. a hemming . n. the salix Helygen. a family stock Hell. ugly. willows. course. a willow herb Helynt. n. brininess Hem. unsightly Helltni. n. to go on a course Helyth. n. saltness. a. a willow tree Helyglys. v.

n. n. n. to border Hen. to hem. old Henad. an old age Hendad. n. oldest Henafiad. a grandfather Hendaid.Hemio. an ancestry Henaint. eldership Henaf. age. an ancestor Henafiaeth. n. Henaduriad. most ancient. n. a. n. a becoming old Henadur. n. a. antiquity. a. elder Henaduriaeth. v. a great grandfather .

age Hendref. established habitation Henddyn. to grow old Heneiddrwydd. n. n. n. n. an old tradition . n. agedness Henfab. n. an old maid Henfon. antiquity. an aged person Heneiddiad. a growing old Heneiddio. a breeding cow Hengof. old bachelor Henfam. n.Hender. n. grandmother Henferch. n. v.

v. to grow old or aged Henur. n. n. the plantain Hennain. n.Henllydan. to night Henoed. an elder. appellation Henwadol. appellative Henwad. decline of age Henu. an ancient Henuriad. nomination . a name. a. a naming. an elder Henw. n. n. this night: adv. n. a great grandmother Heno. n. nominative Henwedigaeth.

to name. Heol. an old man Henwrach. n. a slumbering .Henwedigol. an anchor Heori. a slumber Hep-huniad. n. a road. n. nominate Henwi. a street. the milky way Heolan. a lane. n. y gwynt. to anchor Hep-hun. a course. nominal titular Henwr. v. n. to nominate Henwol. n. a. a. an old woman Heol. an alley Heor. n.

leaven Hepwedd. to nod. a challenge Herc. a push. v. to slumber Hep-hynt. n. to keep nodding Hepio. a nodding Hepian. n. n. n. reverse Hepiad. n. an attribute Her. n. n. v. a jerking . a reaching. fervent. a nod. a jerk Herciad. to slumber Heples. a slumber: v. a whim.Hep-huno. a reach out. n.

a reaching out Hercu.Hercian. a jerk Hergod. n. n. n. a push. n. a thrust Hergwd. a quick push Hcrgydiad. a shove Hergyd. n. to fetch Hercyn. n. v. to reach. a reach out. a push. a limp Heriad. n. a jerk. v. a shoving away Hergydio. to shove away Heri. to keep jerking Herciant. n. a defying . v.

Herlawd. a flout Hersu. to pack off Herw. n. a sharp push. n. a tall stripling Herlod. a mere stripling Herodr. a hoiden. a scouting . a flouting. to scout. challenge Harlodes. an embassy Hers. an ambassador Herodraeth. n. n. defiance. a flight. a scouting. n. a damsel Herlotyn. a scouting. v. n. n. a packing off Hersio. n. n. a flouting Hersiad.

n. v. vagrancy Herwth. to scout. a scout. prep. a prowler Herwriaeth. rushes Hesgen. sedges. a scouting. n. prowling Herwm. n. a riddle . a whipsaw Hesgyn. n. n. because Hesg. n. a sedge.Herwa. gloss of leather Herwr. the rectum Herwydd. n. a sieve. to hurry Herwad. a rush Hesglif. n. n.

a garland Hetiwr. n. n. n. dry. a hassock. instant Heuad. n. a hatter Hetys. a short space. n. n. a pad Hesp.Hesor. n. n. full of two bushels Het. n. a yearling ewe Hespinhwch. a. a hat. dried up. a sowing. semination . two-bushel Hestoraid. a young sow Hespwrn. a young sheep Hestawr. barren Hespin. n.

n. a half door Heulorsaf. a reaching. a. sunshiny Heulor. n. to attain. attained. to merit Heulen. a. n. a partial sunshine Heuliad. the sun's shining Heulog. a meriting Heuddu. to give a sunning Heulo. a solstice . deserved Heuddiad. a sunning Heuliadu. n. v. to shine as the sun Heulod. v. n.Heuddedig. v. sunny. n.

n. v. n. n. a vindication Heuro. sun-heat Heuriad. n. to assert. v. sunshine. a herdsman Heuslan. positive Heusawr. to protect . the sunshine Heulyd.Heulrod. a parasol. assertive. a cap Heulwen. n. the sheep-lice Heuso. to vindicate Heuriant. n. n. an asserting Heuriannu. to affirm Heurol. v. a.

n. n. n. Hewgrach. a trick . a hectoring Hewrach. a call of defiance Hewcri. zealous Hewydd. passionate. to tend herds Hew.Heusori. what is mature Hi. n. n. n. maturity Hewyn. v. a. a female: pron. n. n. pertness Hewiad. she. a snap. a squabble Hewydd. her Hic. passion: zeal Hewydus. n.

n. a. to trick Hid. n. a colander Hidlaid. distilling. n.Hiced. n. a distilling. n. shedding: n. a trick. v. distilling. a strainer. to run Hif. droppings Hidlo. a dropping Hidlion. a. cheat Hicell. a skin. n. aptness to run through Hidl. a. to distil. to snap. dropping. the peeling of the skin . a long handled bill Hicio. v. a surface Hifiad.

n. to cast flakes. n. a drift Hiffiad. n. v. produce. a drift Hil. a flake. a fragment. a drifting Hiffiant. a gush. a foam Hiffio. a spirt Hifflaid. a flaking. n. a spirting Hiffyn. a flake. the strip of skin Hiff. n. to peel off the skin Hifyn. to gush. n. n. v. to drift Hifl.Hifio. to spirt Hiffliad. . Hifflo. n. emanation. a drift.

a bearing female Hiliad. to render prolific Hilus. a generating Hiliant. emanation Hin. progency Hilen. to yield. n. being in particles Hilyn. procreate: n. a producing. temperature . a. to bring forth. weather. n. n. an issue Hilio. progenry Hilig. a. to produce Hiogaeth. v. offspring. n.issue. n. issue Hiliogi. issue. v. n. a particle.

to tip Hir. v. a sudden tap Hipiad. longing. tedious. v. a sill Hinon. n. to change the weather Hiniog. dilatory Hiraeth. n. a. fair weather Hinio. a tapping. v. n.Hindda. a tipping Hipio. to become serene Hip. n. n. long. to tap. a longing . regret Hiraethiad. n. a door-frame. serene weather Hinoni. n.

a long story Hirder. longing. distant Hirbwyll. a. to regret Hiraethus. regretting Hiraethu. to lengthen Hirbell. a. a. n. longing Hiraethol. v. deliberate caution Hirchwedl. longing. regretting Hirau. n. to long. v. a.Hiraethlon. length. full of regret Hiraethog. a. n. a. longitude Hirdrig. of long tarrying . very far.

n. n. n. n. a. a. being long eared Hirgrwn. long and narrow Hirgwyn. a cylinder: a cylinderical Hirgul. a. of even mind Hirglust. a long day Hireinios. a long abiding Hirfryd. a. long eared Hirglwyf. long-sickness Hirglyw. n.Hirddydd. a long life Hirfod. n. a long complaint Hirgylch. an ellipse . n.

a long night Hirnych. n. to prolong Hiriant. n. to lengthen Hirlidio. v. n. v. longevity Hirhoedlog. v. a. a lengthening Hirian. to bear anger long Hirnos. n. a tall lank person Hiriannu. length. n. longsuffering .Hirhoedl. delay Hirio. n. long-lived Hiriad. n. long affliction Hiroddef.

she also. n. to hop. a scythe to cut brambles . a ragamuffin Hithau. the maidenhair Hirtrwm. a fribble Hityn. an exclamation. a call: interj. v. n. n. n. a swelling out. long waiting Hirwlydd. pron. n. n. n. hallo! oh! Hob. her also Ho. a deal at cards Hoc. a swine. to hobble Hobyn.Hiroed. a measure of capacity Hobelu. n.

a wench Hocys. n. a cheater. earing Hoddiad. v. a shooting. n. n. v. to shoot. mallows. a facilitating . a cheat. to ear Hodiad. or althaea Hoch. juggle Hocedu.Hoced. a girl. brakes: v. n. n. one who plays tricks Hocrell. a hawking of phlegm Hochi. to throw up phlegm Hodi. wild shrubs. to cheat. n. deceit. n. n. to trick Hocedwr.

n. v. n. n. a. v. rest Hoeanu. n. regret Hoeden. a nail. to take respite Hoed. to lead a life Hoedlog. lived Hoel. n. respite. n. having life. a spike Hoelen.Hoddio. a single nail Hoeliad. duration of life Hoedli. a nailing . to facilitate Hoe. delay. n. aptness. a flirt. a coquette Hoedl. v.

a slip Hoenynu. v. joyous Hoenwedd. fastened by nailing Hoelio. a gin. to grow blithe Hoenus. to suspend. a blithe aspect Hoenyn. a. n. blithesome. a hair. liveliness. n. to nail. v. hue. v. n. exposed. a. a.Hoeliedig. a nailer Hoen. to set a springe Hoetian. to drive nail Hoeliwr. complexion Hoeni. n. naked . v. good plight. to dandle Hoeth.

eddying Hoewalu. of quick energy . to form eddies Hoewan. n. a whirl Hoewal. sprightly. a. volatile Hoewder. a. whirling. a.Hoew. v. n. of ready belief Hoewi. to become sprightly Hoewrym. a. lively Hoewal. v. sprightliness Hoewgall. the play of water around anything. quick witted Hoewgred. uprightly. a. a. alert.

n. n. v. to love . to hover. a hovering. a.Hoewserch. lovely Hoffaidd. a cuckhold Hoffi. to delight in. to suspend Hoff. love. to fluctuate Hofio. v. delight. tending to be lovely Hoffaint. love Hoffder. fondness. fluctuation Hofian. belowed. v. a. n. to hover. what hangs or hovers Hofiad. n. delight Hoffdyn. fondness. n. lively affection Hof.

a lad . to sharpen. a hone. a stripling. n. n. a stripling Hogyn. n. a sharpening. n. n. n. a whet Hogal. to whet Hogiad. a girl. a strop Hogalen. a sharpening Hogl. a whetstone Hogen. n. a whetstone. a little damsel Hogfaen. n. n.Hog. whetstone Hogi. a damsel Hogenig. n. a hovel. v. a shed Hoglanc. Hogldy.

to call attention Hol. a calling attention Hoian. to hang. a call of attention Hoiad. to go for Holadwy. to fetch. n. v. a dangle Hongian. n. v. n. a hang. interrogative . cognisable Holawd. cognisance Holedig. to dangle Hoi. n. questioned Holedigaeth.Hong. a. a fetch. a. examination Holedigoi. a bringing to. n. a. n. v.

to separate Holp. an interrogator Holio. a loop Holl. cognisance Holiedydd.Holfainc. n. n. n. inquisitive Holi. v. Holwr. to inquire Holiad. n. every one Hollallu. v. a holp-hole. all power . catachetical Holiant. a. all. a. interrogation Holiadol. to question. n. a tribunal Holgar. n. a.

all-powerful. a cleft. a. n. entire Holliach. omnipotence Hollboeth. the universe Hollgyfoethog. a. n. a slit. omnigenous Hollt. allwise Hollfyd. perfectly well Hollryw. total. a. omnipotent Hollalluogrwydd. whole.Hollalluog. a fissure . possessing all things Hollol. a holocaust Hollddoeth. n. a. a. a.

[feminine of HWN] this Hona. omnipresence Hollwyddol. a. omnipresence Hon. a rifting. omniscience Hollwybodol. a. v. omniscient Hollwybodus.Hollti. n. omniscient Hollwydd. a. n. a slitting. full of slits or rifts Hollwybodaeth. omnipresent Hollwyddoldeb. a. a. to cleave Holltiad. n. a cleaving. to slit. a. [feminine of HWNA] that . a spliting Holltog. n.

Hwnacw, a. [feminine of HWN ACW] that, at a distance Honaid, a. evident, well-known Honc, n. a shake, a wagging Honcen, n. a waddling female Honciad, n. a waggling Honcian, v. to wagger, to stagger, to totter Honcio, v. to shake, to wag Honcu, v. to shake, to wag Honedig, a. manifested, evident Honfas, n. a chopping knife

Honffest, n. a tunic, a vest Honi, v. to manifest; to proclaim; to object; to insist Honiad, n. manifestation; an objecting; an insisting Honianol, a. affirmative Honiant, n. affirmation Hono, a. [feminine of HWN] that, absent Honof, honot, hono, honi, honom, honoch, honynt, see OHONOF Honod, n. an affirmation Honol, a. positive, affirmative Honos, n. a gawky; the ling

Honsel, n. a handsel Honw, n. what is full of motion Honyma, [feminine] this, which is here Honyna, [feminine] that which is there Hopran, n. a mill hopper Hopranu, v. to hop in a hopper Hor, n. rotundity; swine lice Horen, n. a fat lazy one Horgest, n. a fat paunch Hort, n. a reproach, calumny Hortiad, n. a reproaching

Hortio, v. to reproach Hortiol, a. reproaching Horth, n. what is spread over Horyn, n. a lazy lump Hos, Hosan, n. a hose, a stocking Hosanwr, n. a hosier Hotan, n. a hood, a cap Hotyn, n. what covers as a cap How, interj. heigh! ho! alas Hoyw, a. alert, sprightly, gay Hu, n. what is apt to pervade: a. apt to

pervade; bold Huad, n. what cents; a hound Huadgu, n. a hound dog Huail, n. a vicegerent Hual, n. a fetter, a gyve Hualiad, n. a fettering Hualog, a. having fetters Hualu, v. to fetter, to shackle Huan, n. Phoebus, the sun Huano, a. harmonic; poetical Huarwar, a. soothing; calm

Huawdl, a. eloquent Huawdledd, n. eloquence Hucan, n. a cob, a sea fowl Huch, n. a thin skin, a film Huchen, n. a film, a pellicle Huchiad, n. a skinning over Huchio, v. to skin over Hud, n. an illusion, a charm Hudo, v. to allure, to beguile Hudol, a. alluring, enticing Hudedd, n. allurement

Hudiad, n. an alluring Hudoldeb, n. illusiveness Hudoles, n. a deceiver Hudoli, v. to render illusive Hudoliaeth, n. allurement Hudoliaethu, v. to use deception Hudwalch, n. a lure bird Hudwg, n. a bugbear Hudwy, n. a phantom Hudd, n. a covert, a shade: a dusky, dark, gloomy Huddo, v. to cover, to shade

Huddol, a. covering, shading Huddedig, a. covered, shaded Huddiad, n. a covering Huddiannu, v. to overspread Huddiant, n. a shading over Huddig, a. tending to be dusky Huddwg, n. what is dusky Huddygl, n. soot, reek Huddyglyd, a. fuliginious, sooty Huenig, a. encircling Huenyd, n. what encircles

Hufen, n. what mantles; cream Hufenaidd, a. like cream Hufeniad, n. a forming cream Hufenu, v. to gather cream Hufiad, n. a mantling over Hufio, v. to mantle over Hufyll, a. humble, submissive Hufylldod, a. humility Hug, n. a loose coat or gown Hugan, n. a loose coat Hugwd, n. a sceptre

Hul, n. a cover, a coverlet Huliad, n. a decking Hulio, v. to spread over Huliwr, n. a decker Hulier, n. a cover, a lid Huling, n. a coverlet, a rug Hult, n. a dolt, a moper Hulyn, n. a coverlet, a quilt Hum, n. a bat, a racket Human, n. a tennis ball Humog, n. a bat, a racket

Hun, n. a nap, a slumber Hun, n. one'self Hunan, n. self Hunanaeth, n. self; egotism Hunananog, v. to self-excite Hunander, n. selfishness Hunandwyll, n. self-deception Hunandyb, n. self-conceit Hunandyst, n. self evidence Hunanddoeth, a. self-wise Hunanedd, n. selfishness

Hunanfarn, n. self-condemnation Hunanfawl, n. self-applause Hunanfod, n. self-existence Hunanfodd, n. self-pleasure Hunanfudd, n. self-interest Hunan-gar, a. selfish Hunan-gariad, n. self-love Hunan-gyfiawn, self-righteous Hunanhanfod, n. self-existence Hunanhyder, n. self confidence Hunaniad, a becoming selfish

Hunaniaeth, n. identity Hunanladd, n. self-murder Hunanles, n. self-interest Hunanol, a. relating to self Hananoldeb, n. selfishness Hunanrediad, n. self-motion Hunanrith, n. self-evidence Hunanryw, n. homogeny, a. homogenous Hunansaf, n. self-standing Hunansymud, n. self-motion Hunanu, v. to egotise

Hunanymmod, n. self-motion Hunanymwad, n. self-denial Hunanysol, a. self-devouring Hundy, n. dormitory Hunddwyn, a. sleep-depriving Hunedd, n. somnolence Hunell, n. a short sleep, a nap Hunfa, n. a dormitory Hun-glwyf, n. a legarthy Hunllef, n. the nightmare Huno, v. to sleep, to slumber

Hunog, a. sleepy, drowsy Hunyn, n. a nap, a doze Huon, n. epithet for the Deity Hupynt, n. a brunt; a shock; a push; a metre so called Hur, n. wages, hire Huren, n. a prostitute, a slut Hurio, v. to hire Huriwr, n. a hirer Hurt, n. a block: a. stupid Hurtan, n. a blockhead

Hurtiad, n. a stupifying Hurtio, v. to stupify Hurtiol, a. stupefactive Hurtyn, n. a blockhead Hurtr, n. a boarded floor Hurth, n. a block, a dolt Hurthgen, n. a blockhead Hurthiad, n. a stupifying Hurthio, v. to stupify Hust, n. a buzzing noise Hustiad, n. a making a buzz

Husting, n. a buzz, a whisper Husting, v. to buzz, to whisper Hutan, n. an oaf; the dotterel Hutyn, n. a stupid fellow Huw, n. a lullaby, a lulla Huysgain, a. apt to scatter Huysgwn, a. apt to ascend Huysgwr, a. aptly energetic Hw, n. a hoot, a halloo Hwa, v. to hoot, to halloo Hwala, n. a halloo, a cry

Hwau, n. a hooter; an owl Hwb, n. a push; an effort; a lift Hwbach, n. a quick effort Hwbiad, n. a pushing forward Hwbian, v. to be pushing on Hwca, what is hooked: a. hooking Hwch, n. a push, a thrust: a show Hwchw, a shout, a cry, a scream Hwd, n. a take off or away Hwda, n. a take off, a taking: v. imper. take, accept Hwdan, n. a reach to take

Hwdwg, n. a bugbear, a bug Hwdwl, n. what is stark mad Hwf, n. a hood, a cowl Hwfan, n. a rising over Hwfanu, v. to rise over Hwg, n. a hook, a bend Hwgwd, n. a dunce, a dolt Hwhw, n. hooting of an owl Hwi, v. to hallow Hwm, n. what is apt to sink Hwman, n. wavering motion

Hwna, a. that Hwnacw, a. that, yonder, or at a distance Hwnt, a. outward; foreign; other, contrary Hwnt, adv. at a distance, yonder, beyond; away, aside Hwntiau, v. to vibrate; to waggle Hwnw, a. that; absent Hwynyma, a. [masculine] this, which is her Hwnyna, a. that, which is here Hwp, n. an effort, a pull, a push Hwpiad, n. a tugging, a pushing

Hwpio, v. to pull, to tug, to push Hwpiol, a. tugging, lugging Hwr, n. a taking off, a taking Hwra, v. to accept, to take Hwrdd, a push, a thrust; a butt; an onset; a ram Hwre, v. take, accept Hwrwg, n. a lump, a hunch Hws, n. a covering, a housing Hwsiad, n. a putting on a cover Hwsmon, n. a husbandman Hwsmonaeth, husbandry tillage

Hwstr, a froward; morose Hwstredd, n. frowardness Hwswr, n. a house-wife Hwt, n. a taking off: v. off, away Hwta, n. a taking off, a taking Hwtio, v. to push off; to hoot Hwy, pron. they, them Hwy, a. long; tedious; longer Hwyad, n. a lengthening Hwyad, n. a duck Hwyaden, n. a duck

Hwyau, v. to lengthen Hwyddell, n. a female salmon Hwyedig, a. lengthened Hwyedydd, n. a young bird Hwyfell, n. a female salmon Hwyl, n. a course; plight, state, or condition; a sail Hwylbren, n. a sail yard; a mast Hwylfa, n. a course; a lane Hwyliad, n. a driving; progression; a sailing a butting; a

Hwylio, v. to set in course; to butt; to

prepare; to sail Hwyliog, a. having course; being under sail Hwylus, a. orderly, prosperous Hwyluso, v. to facilitate Hwylusdod, n. facility Hwyn, n. a long hair; a gin Hwynaw, v. to lay a springe Hwynt, pron. they, them Hwynthwy, pron. they themselves Hwyr, n. lateness; the evening; a. slow, tedious; late

Hwyraad, n. a growing late Hwyrach, a. peradventure slower; later: ad.

Hwyrau, v. to become late Hwyrder, n. latenesss Hwyrdrwm, a. sluggish, drowsy Hwyrddig, a. slow to anger Hwyrddysg, a. slow to learn Hwyredd, n. lateness, tardiness Hwyrfryd, a. of slow disposition Hwyrfrydig, a. slowly disposed Hwyrol, a. relating to evening

Hwyrweddawg, a. forbearing Hwys, n. draught; load Hwysaw, v. to heap together Hwysg, n. a sweep; ravage Hwysgaw, v. to sweep away Hwysgiad, n. devastation Hwyst, n. dart, glance Hwythau, pro. they likewise Hy, n. aptitude to proceed: a. apt; bold; audacious Hyadlais, a. apt to resound

Hyall, a. possible, effectible Hyalledd, n. possibility Hyar, a. apt to resound; vocal Hyawdledd, n. eloquence Hyawdl, a. eloquent, fluent Hyb, n. a getting forward; a recovery Hyball, a. fallible, defectible Hyballedd, n. fallibility Hybar, a. apt to provide Hybarch, a. reverend, revered Hybarchedd, n. venerableness

Hybarth, a. divisible Hybarthedd, n. divisibility Hybawl, a recovering; saving Hybechrwydd, n. aptness to sin Hybell, a. far ranging; distant Hybiad, n. a recovering Hyblaid, n. apt to take a part Hybleth, a. apt to weave Hyblyg, a. easily doubted; also flexible Hyblygedd, n. flexibility Hyboen, a. susceptible of pain

Hyboeth, a. easily heated Hyborth, a. easily supported Hybrawf, a. demonstrable Hybryn, a. easily bought Hybu, v. to get foremost; to recover Hybwyll, a. discreet, rational Hybwylledd, n. deliberation Hybwys, a. aptly pressing Hybwysedd, n. ponderousness Hychan, n. a little sow Hychgryg, n. quinsy

Hychiad, n. a thrusting Hychian, v. to grunt Hychiaw, v. to push, to thrust Hychig, n. little or young sow Hychwant, a. aptly lusting Hychwardd, a. aptly laughing Hychwil, a. apt to pry about Hychwyth, a. apt to blow Hyd, n. length; continuity; while: prep. to, unto, as far as: ad. till; to the place that; while; along, ever Hydaith, a. apt to travel

Hydal, a. apt to pay, payable Hydardd, a. apt to break out Hydarf, a. easily scared Hydarth, a. aptly exhaling Hydaw, a. apt to be silent Hydawdd, a. apt to melt Hydedd, n. longitude Hyder, n. trust, confidence Hyderiad, n. a confiding Hyderu, v. to rely, to confide Hyderus, a. confident

Hydgyllen, the brisket Hydiad, n. a lengthening Hydor, a. aptly breaking Hydraeth, a. aptly reciting Hydraidd, a. penetrable Hydrais, a. apt to oppress Hydranc, a. apt to perish Hydras, a. of notable kindred Hydraul, a. easily consumed Hydraw, a. easily instructed Hydred, n. longitude

Hydredawl, a. longitudinal Hydref, n. autumn; October Hydrefn, a. well-ordered Hydreiddrwydd, n. penetrability Hydreigledd, a. aptness to roll Hydrwst, a. apt to be noisy Hydwf, a. luxuriant, thriving Hydwyll, a. easily deceived Hydwyth, a. elastic, nimble Hydyn, a. tractable Hydd, n. stag, deer

Hyddadl, a. disputable Hyddail, a. apt to bear leaves Hyddawn, a. liberal Hyddes, n. a bind, red deer Hyddestyl, a. apt to be nice Hyddewis, a. aptly selecting Hyddfref, a. rutting of deer Hyddgant, n. stag Hyddgen, n. skin of a stag Hyddgi, n. buck-hound Hyddig, a. irritable, iracible

Hyddoeth, a. apt to be wise Hyddof, a. tamable Hyddring, a. easily climbed Hyddrwg, a. apt to be bad Hyddwyn, a. easily carried Hyddysg, a. well-versed, docile Hyddysgedd, n. aptness to learn Hyddysgu, v. to learn quickly Hyddysgwr, quick learner Hyedd, n. boldness Hyf, a. bold, paring, confident

Hyfaad, n. a becoming bold Hyfaeth, a. nourishable Hyfagl, a. apt to entangle Hyfai, a. culpable; faulty Hyfarn, judicable; censorious Hyfau, v. to become bold Hyfawl, a. laudable Hyfdra, n. boldness Hyfed, a. ready for reaping Hyfedr, a. skilful, expert Hyfedredd, n. skilfulness

Hyferw, a. easily boiled Hyfeth, a. fallible Hyfoes, a. of easy manners Hyfraw, a. being, easily awed Hyfriw, a. apt to be broken Hyfrwd, a. being easily heated Hyfryd, a. cheerful, delightful Hyfrydedd, n. delightfulness Hyfrydu, v. to make cheerful Hyfrydwch, n. delightfulness Hyfrys, a. apt to be hasty

Hyfyr, n. a gelt goat Hyff, n. a drive; a drift Hyffagl, a. apt to flame Hyffawd, a. aptly prospering Hyffiad, n. a forcing on Hyffiaw, v. to drift Hyfflam, a. apt to flame Hyffo, a. capable of retreating Hyffordd, a. apt to make way Hyfforddi, v. to direct Hyfforddiad, n. a forwarding

Hyfforddiant, n. direction Hyfforddus, a. dexterous Hygael, a. obtainable Hygant, n. community Hygar, a. lovely, amiable Hygardd, a. reproachable Hygarth, a. easily cleansed out Hygas, a. hateful Hyged, a. liberal Hygel, a. easily hidden Hyglod, a. susceptible of praise

Hyglust, a. of ready ear Hyglwyf, a. ready wounded Hyglyw, a. audible Hygoel, a. credible, credulous Hygof, a. easily remembered Hygoll, a. easily lost Hygosb, a. punishable Hygred, a. credible Hygryn, a. easily shaken Hygwsg, a. easily sleeping Hygylch, a. apt to surround

Hygyrch, a. approachable Hyladd, a. easily cut off Hylafar, a. ready of speech Hylam, a. of nimble step Hylaw, a. handy, dexterous Hylawn, a. apt to be full Hyled, a. aptly spreading Hylef, a. ready voice Hyles, a. apt to benefit Hylid, a. apt to be angry Hylithredd, a. aptness to glide

Hylon, a. apt to be cheerful Hylwgr, a. corruptible Hylwydd, a. fortunate Hylwyddo, v. to prosper Hyll, a. gloomy; wild; ugly Hylldra, a. ugliness Hylldrem, n. grim aspect Hylldremiad, n. wildly look Hylldremwr, n. grim looker Hylliad, n. a dismaying Hyllu, v. to make ugly

Hyn, pron. this, this thing Hyn, a. elder, older, senior Hynacw, pr. that is at a distance Hyna, that there; that much Hynaf, n. ancestor; elder Hynafedd, n. seniority Hynafiad, n. ancestor Hynafiaeth, n. antiquity Hynafiaethydd, n. antiquary Hynaws, a. kind, good-natured Hynawsedd, n. good-nature

Hynod, a. remarkable, notable Hwnodiad, n. a making notable Hynodiaeth, n. notable action Hynodol, a. notable Hynodrwydd, n. notableness Hynoeth, a. apt to make naked Hynt, n. course, journey, freak Hyntiad, n. a going off abruptly Hyny, pron. that Hynyma, pron. this thing here Hynyna, pron. that thing there

Hyr, n. shock, snarl Hyran, a. aptly parted, divisible Hyranedd, n. divisibility Hyrdd, n. shock; a. eager Hyrddawd, n. impulsion, push Hyrddawl, a. impulsive Hyrddiad, n. a pushing Hyrddiant, n. impulsation Hyrddu, v. to push, to impel, to butt; to make assault Hyrddwynt, n. hurricane Hyrddyn, n. the mullet, a fish

Hyred, a. apt to run Hyrif, a. easily numbered Hyrn, n. a hough, holme Hyrwym, a. easily binding Hyrwysg, a. of a free career Hys, n. snarl or knarl Hysathr, a. easily trodden Hysbys, a. evident, manifest Hysbysai, n. index Hysbysiad, n. advertisement; a declaration Hysbysrwydd, n. manifestation, notice

Hysbysu, n. to advertise, to inform, to acquaint Hysbyswr, n. one who makes evident, advertiser Hysgyr, n. stave; splinter Hysiad, n. snarling, setting on Hysian, v. to snarl, to set on Hysigl, a. easily shaking Hyson, apt to make noise; noisy Hysp, a. dry, dried up; barren Hyspu, v. to render dry Hyspyddiad, n. an exhausting

Hyspyddu, v. to exhaust Hytrach, a. more forward Hytynt, n. a course, a journey Hywad, a. deniable Hywain, a. aptly ministering Hywaith, a. ready at work Hywall, a. apt to fail, fallible Hywan, a. penetrable Hywar, a. manageable Hywedd, a. conformable Hyweddiad, n. a conforming

Hyweddiant, n. tractableness Hyweddu, v. to render tractable Hywel, a. conspicuous, evident Hywell, a. being remediable Hywen, a. easily smiling Hywerth, a. vendible, saleable Hywir, a. apt to be true Hywiw, a. apt to be excellent Hywredd, n. manliness Hywyl, a. easily perceived Hywyn, a. aptly impassioned

Hywys, a. convenable Hywystl, a. easily pledged I, prep. to; into; towards, for I, pron. I, me, for emphasis Ia, n. that is slippery; ice Iach, a. sound, whole, healthy Iachaad, n. a healing Iachaedigaeth, the act of healing Iachaol, a. of healing quality Iachau, v. to cure, to heal Iachawdwr, n. a saviour

Iachawdwriaeth, n. salvation Iachus, a. healthy; wholesome Iachuso, v. to render wholesome Iachusol, of a healthy condition Iachusrwydd, n. healthiness Iad, n. side of the head, pate Iaedd, n. icy state, iciness Iaen, n. a sheet of ice Iain, a. icy, or very cold Iaith, n. language, speech Ial, n. open space or region: a. clear, open, or fair

n. of pure quality Ialant. a boor Iar. clearness. a rod Iangedd. from off. that stretches over. n. n. rusticity Iangu. from Iarc.Ialain. v. n. rudeness. to become rude Iangwr. n. off. a rude one. a shoulder. that stretches over . a. the female of birds. clearness. lustre Ialedd. n. a hen Iar. n. a sapling. fineness Ialen. prep.

an earl's lady Iarth. an earldom Iarlles. a. n. n. a lord Iarllaeth. a long rod. n. a goad Ias. n. a shiver Iasaidd. that directs. pervading tendency . a hen coop Iarhyd. an earl.Iarcw. mature. apt to shock Iasedd. a. of pervading tendency Iasawl. n. n. n. n. a pilot Iardy. disposition. a shoulder-piece Iarll. a barton. what pervades. n. a shock.

to pervade with a quality Iau. right. right reason right. n. Thursday: progress. n. the lungs: junior. junior a inceptive of Iawg. or very Iawnawl. n. a giving a shock. pervasion Iasu.Iasiad. the act of glorifying Iawn. a. . a equitible. a yoke. n. of a right tendency Iawnbwyll. n. satisfaction. rightly. ad. just. that is moving. v. n. that is keen or ardent Iawl. Jove Dydd Iau.

rectitude Iawni. equity Iawndda. v. n. rightly good Iawnedd. n. right course Iawnryw. n. right pursuit . right advantage Iawnran. right kind Iawnwedd. n. right share Iawnred. a. to render right Iawniad.Iawnder. right aspect Iawnymgais. a righting Iawnles. rightness. a. n. n. n. n.

Iawnysgrif. for. pungent. screak. orthography Ib. aptness to run out Ic. St. v. to acuminate Idd. n. a screaking Id. that is drawn out. to. n. squeal Ichiad. Anthony's fire . towards. a. n. that is pointed or accute Ich. n. pronominal agent Idiaw. subtile Iddwf. a point. into Iddas. that is sharp: prep. n. n. n. n.

yes. n. to form a phrase Ieithol. n.Ie. a. sanity Iechydol. philology Ieithiad. salutary. yea Iechyd. ad. having language Ieithogi. phraseology Ieithiadur. a. n. n. it is so. a. v. salvation Ieithgarwch. to form a phrase Ieithiog. healthful Iachawdwriaeth. grammar Ieithio. relating to speech . v. n. health.

linguist Ieithyddiacth. n. a yoking . n. a country gate Ieuad. v. n. fair Iesinaw. n. to radiate. n. linguist Ierthi. radiant. philology Ieithyddu.Ieithydd. radiancy Iesu. goad Iesin. to render fair Iesinder. n. a. n. v. glorious. to be fair. Jesus Iet. n. to form speech Ieithyddwr. driving-rod. a joining.

infant. n. n. v.Ieuaf. youth. n. somewhat young Ieuenctyd. a. yoke. to couple. to yoke Ieuol. a. being joined or yoked Iewin. collar If. a. n. n. ferret Ieuo. minority Ieugen. that is impelled or cast . clamorous. n. a. youth Ieuangaidd. noisy Iewidd. young Ieuant. youth. youngest Ieuanc. a.

n. fermentation Iliaw. a sighing or sobbing Igian. n. to ferment. butterfly Ill. hickup. ill dri Im. n. v. v. ferment Iliad. used with two and three: Ill dau. n. that is forcibly ejected Ig. their. to be sobbing Il. n. that is in motion. an augment. n. that is extreme . they. a vexing. sob Igiad. to work Ilir. a particle: pron. n. n.Iff.

sublimate. n. or a shoot Impiad. n. to germinate. raving mad Insel. seal. n. a scion. a scion. osculation. n.Imp. v. a. a germinating Impio. n. to mark. to seal . that is pervading Indeg. n. a mark. v. germinating. to graft Impiol. n. shooting Impog. a marking. or kiss Impyn. a sealing Inseilio. a shoot In. n. signet Inseiliad.

worship Iolaethu. a. interj. n. well-a-day. straight. a. n. time past. straitness Ingol. somewhat strait or narrow Ingder. to adore Iolawr. an adorer . v. a strait. n. lack-a-day Ioed. n. confined Ingaidd. n. a difficulty.Ing. tending to straiten Io. adoration. n. n. ever Iolad. a worshipping Iolaeth.

a first cause. to be continual Iorthyn. the Lord Iorn. n.Iolch. the eternal. a thrust Iornad. to burst through Iorthawl. incessant. diligent Iorthi. n. a burst. an act of devotion Ioli. assiduity . v. January Ior. v. a bursting through Iorni. n. to praise. v. n. n. n. to worship Ion. a. n. the Lord Ionawr.

Ir. rueful. n. n. n. juicy. rueful Iradedd. pungency. that is fresh. a. v. a sharp point. juicy. grievousness Iradu. sappy. n. grievous. grease Iraidd. afflicting Irai. to render afflicting Iradus. n. a goad Iraid. grievousness Iradrwydd. green. a. pungent. that is pure. fresh . raw Iraad. rage: a. n. a. n. a growing juicy Irad.

rawness succulency. or greasing Ireidlyd. v. an anointing. freshness Ireidiad. sappiness . amazing. stupifying. of a greasy quality Ireidd-dra. to grow juicy Irdanc. stupor. n. a. a. n. a stupifying Irdawd. or Irdra. freshness.Irain. n. luxuriant Irau. juiciness. causing a stupor Irdangiad. n. a. full of juice. n. n. amazement Irdangawl.

a. a. fresh or green grass Irwr. n. v. a growing fresh Irlas. of a juicy quality Iriad. to become verdant Irlesni. to become juicy Ireiddlyd.Ireiddiad. a fresh verdancy Iro. green appearance Irwellt. n. n. n. an anointer . of a fresh verdancy Irlasu. to anoint. v. n. to grease Irwedd. n. v. a becoming juicy or fresh Ireiddio.

a. n. n. lowest Isafiad. meanness Isel. a rendering low Isaf. an inferior Isathro. low. to make low . base. low. under Isaad.Is. a. v. a making low Iselaidd. to abase Isder. the state of going down: a. below. humble Iselaad. lowness. n. n. interior: prep. a. to lower. an under master Isau. n. n. v. low or humble Iselau. under.

n. lowness. a. n. a lowering Iselni. a low look Iselfryd. humility Iselgreg. humble-minded Iselfrydedd. abjectness Iselradd. to make a low noise Iseliad.Iselder. n. n. n. n. lowness. a low degree Iselraith. n. humility Iseldrem. softly rumbling Iselgyngian. v. a petty jury Iselreithiwr. a. a petty juryman . n.

sublunary Isod. scum Isgell. below Islinellu. froth. to depress Isg. n. n. prep. underhand. beneath. to abase. under: ad. n. n. v. an inferior degree . that is on the surface Isgal. soup. in a lower place Isradd. prep. to underscore Isloerawl. sublapsarian Islaw. n. pottage Isgwympiedydd. below. a.Iselu. v. broth.

Jew Iuddewaidd. n. of an inferior degree Isweithio. a grain. an undersale Iswerthu. a. n. jewish Iuddewes. a. it Ith. n.Israddol. juidaical. v. n. pertaining to Jews . n. a Jewess Iuddewiaeth. man of Judea. corn Iuddew. v. a particle. pronominal agent. Judaism Iuddewig. to undersell It. a. to underwork Iswerth.

frantic Iwrch. the roebuck Lamp. a roebuck Iwrth. a frantic one: a outrageous. a roe. n. n. n. a lamp . a young roe Iyrches. Erin Iwin. deer Iyrchw.Iw. n. a like the roebuck Iyrchell. n. n. n. n. in opposition Iyrchaidd. by. Ireland. a hollo. a cry Iwerddon. that extreme Iwbwb. n. prep.

Laru. v. v. gizzard of a bird. leavened Lefeinio. a narrow way between two hedges . to satiate Larwm. n. a water animal Lindys. noise Lolio. a kidney Lefain. a. n. to infect Lefiathan. leviathan. leaven Lefeinllyd. an alarm Lassog. to babble Lon. a lane. a caterpillar Lol. n. v. n. to inbrue. to leaven. n. n. n.

a label. to allow Lwlen. a lump. a kidney Lwmp. a. n. box. n. n. a stripe Llabed. a strapping wench . a flab Llabi. a looby Llabiad. that is light Llab. a slip. n. n. n. like a looby Llabies. that breaks out. n. v.Lwfer. n. stripling. a slapping Llabiaidd. a. or buffer Lla. a chimney Lwfio. a flag. n.

loose. to relax Llacawd. v. a. slack Llaca. slop Llacaad. mire. n. to slacken. to strap Llabwst. slack. to kill with stones Llac. n. a slackening Llacaawl. a slakening . quicksand: a. n. relaxing. a slack state Llaciad. v. mud. n. drooping Llacau. n. to slap. lax. v. n. a lank gawky Llabyddio.Llabio.

slakening Llacrwydd. n. gleaming Llachau. v. n. to cudgel . n. a cudgel Llachdwm. a slapping Llachiaw. a slap Llachar. v. relaxed state Llach. to slap. n. cudgel Llachiad. slackness. n. a. a. n. to relax Llaciawl. a ray. gleams Llachbren. to slaken. a tub Llachffon. laxity. n.Llaciaw.

latinity Lladiniaw. privat Lladrata. v. n. n. theft or stealth Lladradaidd. to latinize Lladinydd. the Latin language Lladiniaeth. n. to steal . cudgeller Lladaeth. thievish. n.Llachiwr. conferring a favour Lladawl. an interpreter. n. a translator Lladrad. n. gracious Lladin. v. latinist Lladmerydd. a. a. n.

that is without value Lladd. n. a cut off. a thieving Lladrates. n. Lladrones. thieves. thievish Lladroni. to become thieves Lladu. to kill. v. to cut off . a. to confer a favour Lladyr. n. female stealer Lladratwr. v.Lladrataeth. n. a killing: v. act of thieving Lladratiad. n. robbers Ladronaidd. n. stealer. n. thief Lladron.

a. n. a. an expanse. v. n. n. that may be cut off or killed Lladdedig. loose. trailing low . a killing Lladdwr. a spread Llaer. lax. to ebb Llaes. cut off Lladdedigaeth. a rippling. a slaughter Lladdiad. n. butchery Llae. a reflux Llaeru. a. a killing Lladdfa. killed. n. n. n. a slayer Laddwriaeth. a killer.Lladdadwy.

n. n. n. a Llaesu. laxness. lactescene Llaethfwyd. n. a trailing Llaesiad. milk. a milk diet Llaethiad. turning to milk Llaethlo. n. butter-milk Llaetha. to trail Llaeth. a lay land Llaethedd. a suckling calf . n. to slacken.--Llaeth enwyn. n. v. drooping a rendering trailing. loose trailing coat Llaesder. v. to collect milk Llaethdwn. n. n.Llaesbais.

a. abounding in milk Llaethogrwydd. milky Llaethog. sow thistle Llaf. lacteal. the livewort . to turn to milk Llaethysgall. n. a. milky Llaethon. n. intellect. sense Llafanawg. v. that extends out Llafan.Llaethlyd. milkiness Llaethol. n. the soft roe of fish Llaethu. n. n. n. n. that bears impression Llafanad.

n. apt to be vocal . vowel Llafarawd. intellectual Llafar. pronunciation Llafarawl. vocal. a. n. v. n. to pronounce to speak Llafarus. enunciative Llafaredigaeth. n. loquacious Llafarai. pronunciation Llafariad. pronunciation Llafarlais.Llafanawl. utterance. a clear tone Llafaru. a. n. n. vocal. speech: a. a.

daring Llafasu. a blade. n. n. n. n. mode of speaking Llafarwr. n. loquacity Llafarwedd. n. blade spears Llafnes. n. v. n. the act of daring Llafasawl. a blading . a speaker. a flake Llafnawr. a preacher Llafas. a strapping girl Llafniad. to presume Llafaswr.Llafarwch. n. a presumer Llafn. to dare. a. an enunciator.

n. n. n. to spread out.Llafnu. v. to labour. a lamina. tillage Llafuriaeth. labour. n. to blade. a. the bulrushes Llafu. a flake Llafren. a labouring Llafurio. n. husbandry . toilsome Llafurwriaeth. to breech Llafur. to toil Llafurus. laborous. v. a large buttocked one. n. to flake Llafon. v. a squabby woman Llafrwyn.

clay. or a lap Llaid. slack Llagad. n. a shear. a long slip Llaing. n. n. in a smaller degree Llaib. n. a clasp . n. that is mild: a mild Llaif. n. the breech Llag. that is slack: a. n. n. a spread. a plash full of rushes Llai. n. n.Llafyr. that closes. or a shave Llaig. mud. a sup. small. n. also smaller: ad. raven gray: a. a blade. a bubble on water Llain. mire Llaidd.

the other: ad. having a stride Llamawl. stepping Llamdwyad. n. n. satiety Llais. n. n. a sound Llaith. that droops. a. a. n. other Llam. to convey Llamfa. a hap Llamawg. n. a step.Llair. stepping place Llamfforch. a stile . a conveying Llamdwyaw. humid state: a. a voice. n. moist. pliant Llall. n. striding. v. stride.

vaulter. a. area. n. n. n.Llamiad. to step Llamwr. a stile Llamre. n. a skip. a caper Llamu. n. strewing . a tumbling Llamogan. to stride. n. a striding Llamidydd. n. v. one who strides Llan. n. porpoise Llamidyddiaeth. a strewed place Llanastrawl. a bounce Llamsach. n. a church Llanastr. yard.

v. n.Llanastriad. smoothness Llanerch. a young woman Llancesig. a clear area. a church village Llaned. n. n. a glade Llanerchu. a youngster Llances. of a clear surface Llanedd. n. a tiny girl Llandref. a youth. n. n. a strewing Llanc. n. a clear patch. to lay in patches Llant. n. an enclosed plat . a.

Llanw. n. a tearing to rags Llarpio. a growing mild Llarieddio. a tide Llar. an influx. gentle Llariain. that is soft Llariaidd. to rend Llarpiog. a. n. influx Llanwed. tattered. fulness. n. a. v. n. a. to tear. a shred. v. full of mildness Llarieiddiad. ragged . n. a clout Llarpiad. that spreads. meek. to meliorate Llarp. mild. n.

gentle. blue Llasarn. mildness.Llaru. to render mild Llarychu. n. blue Llasar. n. a paving . n. n. to soften Llaryedd. to cloy Llerwch. to grow mild Llas. suavity Llaryeiddio. meek Llaryaw. v. n. v. placid. incrustation. v. mildness Llary. n. a pavement: a flooring of stones Llasarniad. enamel: a. a placid one: a. to satiate. n. v.

n. a love messenger Llatcawd. a pavier Llasog. a staff. to pave. a streamer Llast. n. brass Llath. aerial freshness Llatai. a vessel Llaswy. n. v. a yard .Llasarnu. love messenger Llatwn. a bluish tint Llaswyr. latten. n. a receptable. n. a rod. n. n. n. a shallow bowl Llateies. n. to floor Llasarnwr. n.

v. to glitter . v. glittering. glossy. to make glossy. seduction Llathludo. a yard length Llathen.Llathenaid. v. a yard Llathlud. glaring Llathreiddiaw. n. n. to seduce Llathr. a. a. n. polished Llathrawl. n. a glittering Llathru. glittering Llathraid. or glossy Llathriad. to polish. glittering. a rod. a. to make glittering.

stupration Llathruddaw. n.Llathrudd. violence. v. act of handing Llawagawr. struprating Llathryd. to slay: n. a polisher Llau. creepers. n. a hand Llawaeth. to stuprate Llathruddiad. n. n. n. to violate Llathrydd. to lay open. a rape Llathrydaw. n. the culerage . or lice Llaw. n. v. n.

that shoots out. hand feeding Llawciad. n. n. a lad. a. n.Llawaid. tending forward. n. neat-handed . n. a handful Llawarwain. lewd Llawdaro. to gulp. a. hot-cockles Llawdlws. left handed Llawd. guard Llawchwith. to gorge Llawch. felt. n. a gulping Llawciaw. manuduction Llawban. protection. craving. n. felt cloth Llawborth. a. n. v.

manuduction Llawdd. a gauntlet Llawen. chiromancy Llawddu. delectable. merry. yielding pleasure Llawddeau. solacing Llawddawg. breeches Llawdryfer. n. delight: a.Llawdr. a. a. n. hand harpoon Llawdywys. n. joyful. right-handed Llawddewiniaeth. trowsers. glad . pleasure. n. v. n. a. to delight: to soot Llawegen.

a great many. gladdening Llawenychiad. a diversity. to gladden Llawenchwedl.Llawenad. a rejoicing Llawenychu. joyful news Llawenwch. n. many. outskirt. a. a gladdening Llawenau. n. n. a sleeve Llawesan. gladness. n. n. merriment Llawenychawl. n. several Llawes. mirth Llawer. n. v. a kind of play . to rejoice Llawenydd. much. a great deal: a. v. n.

n. a. surgeon Llawfoled. palm of the hand Llawfaeth. the play of question and command Llawfwyall. handkerchief Llawforwyn. having outskirts Llaweth. a handmaid Llawfrenin. n. a. n.Llawesgud. ready-handed Llawesob. n. a. a handful. n. n. n. a gripe Llawf. small hatchet . fed by the hand Llawfeddyg.

n. a handing . a handicraft Llawgist. a manacle Llawiad. n. a hand-chest Llawhir. n. n. a swallow. a. a. a plighted troth Llawgallawr.Llawffon. n. n. of restained hand Llawgair. n. n. lavish Llawhual. gulp Llawgaead. long-handed. a saucepan Llawgelfyddyd. a. close-handed Llawgaeth. walking-stick Llawg.

Llawio. n. n. impletion Llawnallu. a. n. full. a hand-saw Llawlyw. v. n. to hand. plough-handle Llawn. a. towel. n. n. n. hand to hand Llawliain. plenipotence Llawnder. fulness plenty . complete Llawnad. having hands Llawlaw. to handle Llawiog. a making full Llawnaeth. ad. a napkin Llawlif.

fulness. hand-gift Llawrudd. n. area. n. full purpose Llawnhwda. a floor. or plenty Llawnfryd. lawn Llawnwedd. ground Llawrig. n. having a red hand Llawruddiaeth. n. a full moon Llawnt. a smooth hill. a non plus Llawnlleuad. n. the herb perriwinkle Llawrodd. abundance. bloodshed . Llawnlloer. n. a murderer: a.Llawndra. a full form Llawr. n. n. n. n. n.

a. a placing. n. n. n. room: ad. local. alert. dejection Llawrydd. to read. a place. a reading Lleain. n.Llawrwydd. a lecturing. of a place . brisk Llaw-waith. a. the chiragra Lle. n. a manufacture Llaw-wst. a. to lecture Lleawl. v. where. stead. of unchecked hand Llaws. n. location. the laurel Llawryd. at what place Llead.

a flagging state Llecin. a lagging. a skulking . a flagging Llech. a flattening. a tablet. n. n. n. somewhat lank Llebaneiddrwydd. slank ghastliness Llebanes. a slate. a flat stone. a ghastly woman Llebiw. n. n. n. n. n. a lank form Llebanaidd. a skulk Llechad. a flag.Lleban. a. a second wort in brewing Lleciad. n. pale yellow hue Llecawd.

skulking Llechres. a slate stone Llechfaen. n. n. n. or a covert Llechfaen. a skulking state Llechiad. to squat . n. flagged. n. a pedigree-roll Llechu. a chilblain Llechen. n. a skulking place Llechfod. n. v.Llecheira. a flag. a skulk. a. a flag floor Llechog. n. a slate Llechfa. n. a skulking down Llechlawr. to skulk.

to slant Llechwen. n. almost Lledach. a flat aspect. inclining gesture Llechwr. to half-recognise Lledadwy. half. or width: a.Llechwedd. in the mean. n. n. a. v. the steep or shelving of a hill Llechweddu. v. broad. partly. skulking. wide. side of the head. n. a skulker Llechwrus. breadth. n. broader: ad. expansible Lledaddaw. to half-promise . lurking Lled. to slope. a mean descent Lledadnabod. v. a. in part.

v. a.Lledaddef. n. a flat head Lledbrofi. v. partly to taste Lledbwyll. half-ripe. half-open Lledallu. a. relating to breadth Lledben. n. to make broad Lledawl. v. partly to suspect Lledan. a. ripe Lledagored. breadth. partly to effect Lledammau. a flounder Lledaniad. a half reason . n. v. an expanding Lledanu. n.

to domesticate Lledfegyn. a. n. or tamed Lledfeginaw. or divided Lledechwyrch. n. or half dead Lledfeddw. half-domesticated. a. a. n. sprawl: a. sprawling Lledfarw. domestic animal half-reared. half-drunk. a. n. half-stupified Lledewig. hemorrhoids Lledfan. partly oosing Lledewigwst. that is half open. a. .Lledchwelan. partly. v. tipsy Lledfegin.

Lledferwi. somewhat peevish Lledglaf. listlessness Lledfrydig. slightly diseased Lledgloff. n. just dead Lledffrom. to hear partly Lledgoel. n. a. v. half-alive. a. a slight belief . to be half-minded Lledfyw. a. v. to parboil Lledfryd. a. to render listless. somewhat lame Lledglywed. a. apt to be listless Lledfrydu. v.

n. lukewarm Lledofni. a. corrupt speech Lledled. elegance Lledoer. v. half cold. n. elegant. v. nice. purpose Llediad. a. neat Lledneisrwydd. n. intent.Lledgofio. a making broad Llediaith. a. partly to fear . n. a vain swearing Llednais. n. partly to remember Lledhynt. imperfect utterance Lledlw. n. widely spreading Lledlef.

illusion. n. a rear Lledorwedd. n.Lledol. a. thieving Lledrata. to thieve Lledred. stealth. to steal. appearing illusively Lledrithio. a doing with leather Lledrith. n. partly to lie down Lledr. discumbency: v. or theft Lledradol. latitude. n. disguise Lledrithiad. v. leather Lledrad. v. to appear illusively . n. broadness Lledriad. a rearward. n. n. n. stealing.

degenerating Lledrywiogedd. being half or partly visible Lledrwr. profuse . of Lledrywiad. to degenerate Lledrywiawl. to degenerate Lledu. a manufacturer of leather. a leatherseller Lledryw. to expand Lledw. a. n. degenerateness Lledrywiogi. n. a.Lledrithiog. n. enjoyment. n. a mongrel degenerate kind kind: a. to widen. v. v. profusion. a. v. a degenerating Lledrywiaw. n.

latitude Lledwenu. v. a ladle Lledwedd. n. a slight frown. of a soft quality Lledwigen. a spreader Lledwydd. n. n. n.or abundant Lledwad. a creeping thing Lledwigyn. imperfect timber. n. n. a. a. half-idiotism Lledwlyb. n. n. a worm Lledwiriondeb. slightly wet Lledwr. smiling partly Lledwg. or not good in kind .

to warp. scholarship. n. a. rather wild Lledd. a flattening. a. a. to flatten Lleddy. n. flat. n. a inclining. a warping. inclining. literature. erudition . or a plain Lleddf. n. v. scholastic Lleen. a softening Lleddfu. n. oblique Lleddfad. assuagement Lleddfiad. drooping. a drooping Lleddfod.Lledwyllt. a flat. literate. of a mild nature Lleen.

a literary man Lleenyddawl. a voice. n. scholarship Llef. literate. v.Lleenawg. n. learned Lleenu. to cry aloud. a speaker . having scholarship. a. to cry Llefar. to pursue literature Lleenydd. utterance. a cry Llefad. literary Lleenyddiaeth. v. n. a. n. a crying out Llefain. n. n. voice Llefarwr.

a devising Llefelu. an uttering. smooth Llefnyn. v.Llefariad. to speak Llefawg. sleek. voice Llefiad. enunciation Llefiadawl. a speaking Llefaru. to invent Llefelyn. n. enunciate Llefn. to utter. n. v. utterance. n. n. squalling Llefeliad. a blade. even. stye on the eye Lleferydd. shouting. a. n. a slab . to devise. a. n. a.

a lobster Llegu. a gorbelly. a.Llefr. a. coward. or to lag Llegus. n. of a spreading nature Llefrith. faint Llefrin. a. apt to flag. timid. n. n. stye on the eye Lleg. that whips round Llegach. n. a sluggish one Llegest. n. sweet milk Llefrithen. v. oppression Llegyrn. sluggish Llegynt. n. n. to flag. a dwarf .

to lap. a wren Lleiau. n. a grey one. the least: a. life of a nun Lleiandy. n. smallest Lleian. least. n. to take the veil Lleianyn.Lleiad. to lessen Lleibiad. a lapping. or to lick Lleibiol. n. v. to diminish. v. n. diminution Lleiaf. n. a nun Lleianaeth. n. a nunnery Lleianu. lambent . a lapping Lleibio. v.

v. v. a lapper Lleidfa.Lleibiwr. to reap . a thief. muddy Lleidr. n. lutulent. n. n. sluggish state Lleiddiad. a clayey place Lleidiogi. a. n. a reaping Lleifiaw. muddiness Lleidio. a stealer Lleiddawd. n. n. a slayer Lleifiad. to turn clayey Lleidiogrwydd. n. to cut. to turn to clay Lleidiog. v.

to shred Lleion. n. a blading Lleinio. a dark blue marble Lleipio.Lleigiaw. flaccid. to flag. a narrow slip Lleiniad. v. a. v. v. to lap. v. flabby Lleipraw. others. the rest Lleinell. to blade. being less and less Lleill. to skulk Lleilai. a turning flabby . to droop. n. n. to flag Lleipriad. a. n. n. to lick Lleipr.

n. a bawler Lleisw. a damping Lleithban. a counter tide Lleisio. a lamprey Lleirwyd. n. a. dampness . soft roe of fish Lleithder. a touation. n.Lleiprog. a turning humid Lleithawd. to utter Lleisiol. n. or dye Lleithad. n. a sounding. v. belonging to the voice Lleisiwr. fine for adultery Lleisiad. n. lixivium. n. n. n. to sound.

n. a. pungent . to cause dissolution Lleithiant. a flash. a. apt to dissolve Lleithig. sharp. dampness Lleithiannu. a bench. to moisten Lleithlyd. n. v. a gleam Llem. a damp state Lleithiar. apt to be damp Lleithon. n.Lleithdra. soft roe of fish Lleithrid. n. v. a throne Lleithian. n. a. humid weather Lleithio. n.

n. n. sparrow-hawk Llen. a. literature. to hop. a veiling over Lleniedydd. n. learned Llenawr. a clerk Lleniad. n. a curtain-rod . a veiler Llenlath. or to skip Llemidydd. n. sharp perception Llemysten. a curtain Llenawg. erudition Llen.Llemain. n. a veil. n. n. bouncer. v. porpoise Llemwst. literate. a scholar.

literature Llenu. v. n. a covering Llengig. a. n. the diaphragma .Lleinlian. n. n. to fill. n. sheets Llenoriaeth. to flow in Llenwr. to veil. a stripling Llengel. to envelope Llenwad. sheeting. a host Llengawl. a flowing Llenwi. legionary Llengcyn. n. a filling. a legion. n. a clergyman Lleng. v. a veil. n.

v. n. a cockle. n. loitering Llercian. v. a lapping. to keep lapping Llepio. to loiter Llercyn. to lap. a veil covering Lleoldeb. n. n. v. satiety. nicety. a. a licking Llepian. locality. licking Ller. lapping. a loiterer. n.Llengudd. localness Llepiad. or darnel . n. cockle Llerc. a frisk. to lick up Llepiol. to frisk. n. a lurker Lleren.

v. a shred. squeamish Lles. v.Llerf. n. n. a frenzy Llerthiad. to shred. n. nice. to tear Llerpyniad. good . or a rag Llerpyna. a tearing Llerth. to be nice Llerw. n. acerb Llerpyn. a. to turn frantic Lleru. a turning frantic Llerthu. delicate. benefit. to satiate. sharp. profit. that is nice or delicate. n. v. a subtile. n. subtilty.

n. n. v.Llesg. n. n. a benefitting Llesiannu. a sluggish fit Llesgiad. n. n. a debilitating Llesgau. faint: sluggish Llesgaad. a swooning . feeble. to make beneficial Llesiant. v. n. a fainting fit Llesmeiriad. benefit. advantage Llesmar. n. to weaken Llesgedd. debilitating Llesiad. debility Llesgen. n.

n. advantageous Llest. an obstructer Llestr. n. that heaps together Llestair. n. a putting in a vessel . a. obstructing Llesteiriwr. v. a matrix Llestriaid. to obstruct Llesteiriol. a vessel-full. to swoon Llesol.Llesmeirio. n. v. let. a two and a half bushel measure Llestriad. a. an obstructing Lleisteirio. a vessel. n. obstruction Llesteiriad. n. n.

hospitable Lletteugarwch.Llestrwr. v. a traverse Llettrodawl. a flat cake Lletteugar. oblique. n. a turning oblique Lletrog. n. to take airing Lletbai. n. a. hospitality Llettrod. a small vessel Lleswyra. n. v. n. a. one who puts in a vessel Llestru. a. n. pliant Lletbeiad. to put in a vessel Llestryn. traversing .

act of lodging Llettywr. a. drooping Llethawl. a large spoon Lleth. a flattening. a taking lodging Llettyaeth. n. to reverse over Lletty. n. a ladle. v. n. an inn Llettya. v. a lodger Llettywraig. a lodging. n. flattening. n. to lodge. n. a. a woman lodger Lletwed. overlaying Llethfad. to quarter Llettyad.Llettrodi. an overlaying . n. flabby.

v. a gleam Llethru. to lecture. a slope. to lay Lleuad. declivous Lleithriad. n. to overlay Llethwr. a. v.Llethr. to flatten. to explain. an overlayer Lleu. n. to place. the moon . to slope down Llethu. n. v. a sloping down Llethrid. flash. n. a declivity Llethrawd. heap of rubbish Llethrawl. n.

splendor Lleuen. illuminating Lleueru. splendor . n. lousy Lleudid. a louse Lleuer. n. lunar. n. full of lice. a. a lunation Lleuawg. light Lleuerad. light. a luminary Lleufer. n. a. shedding of light Lleuerawl.Lleuadawl. a. n. to shine Lleuerydd. v. n. lunary Lleuadiad. n.

a verging point Llewes. a lioness Llewi. to take food Llewaidd. to devour. v. v. a point to which any thing verges. a she lion. n. a focus Llewenydd. a lion Llewa. leonine Llewen. to swallow. n. n. n. a. a. to illumine Lleuferydd.Lleuferu. occident. to swallow Llewin. western . n. v. that devours. an illuminator Llew.

to swoon. v. occident Llewyrch. a fainting away Llewygu. n. a swoon. n. a trance Llewygawl. reflection of light. n. n. v. illumination . n. n. to faint Llewyn. complexion Llewyrchiad. a radiating point. a. swooning. a gleam. the west. the orach Llewynu. brightness. to verge to a focus Llewynydd. n. an illuming Llewyrchiant.Llewyg. fainting Llewygiad.

a torrent. n. n. the scurvy grass Lli. a. linen. v. n. to reflect light Llewyrchus. a napkin Lliant. a flood. n. a flooding. a layman. a streaming Lliain. n. meteor Llewyrnu.Llewyrchu. n. n. lightsome Llewyrn. a stream Lliad. linen-cloth. a low strip of land Lleynlys. a stream . a towel. a yeoman Lleyn. v. to produce meteors Lleyg. n. a flux.

a multitude. n. to enrage . a flaccid state Llibin.Llias. n. a raising anger Llidiaw. much Llib. a parted state Lliasiad. n. frequent. n. a number: a. limber. soft Llibiniaw. v. wrath. flaccid. many. privation Lliaws. n. a fribble Llid. to inflame. to turn flaccid Llibyn. indignation Llidiad. n. v. a. n.

n. inflamed Llidiogi. a. n. wearing linen Llieiniwr. a linen-draper Llieinrwd. wrathful Llieingig. v. a. a piece of linen Llieinwisg. a linen garment . wrathful. a midriff Llieiniad. to become unflamed Llidiogrwydd. n. wrathfulness Llidus. n. lint Llieinwe. n. n. n. a.Llidiog. a putting on linen Llieiniawg.

a. a flow Llifio. n. a deluge.Llif. n. an inundation Llifeiriaw. n. a saw Llifad. to saw. to cut with a saw . a sawing with a saw Llifiant. n. to overflow Llifiad. a defluxion. flowing Llifaid. n. ground or whetted Llifddwfr. a flood. grinding an edge Llifeiriad. n. an overflowing Llifeiriant. n. fluxion. v. v. a torrent Llifedigaeth. n.

to flow. n. boards. n. an epithet for a goat Llillen. that shoots or glides Llill. a sawyer Llifo. sleek or glossy Llimprin. spoon meat . to stream: v. planks Llig. n. flowing. n. to grind. n. to file Llifol.Llifion. a young goat Llimp. n. filings Llifiwr. v. streaming Llifweli. n. an issue Llifwydd. n. a. saw-dust. n.

a strangling Llindagu. n. n. v. n. a. n. a line. a fibre. grain of wood. caterpillar . to strangle Llindagwr. a flax Llinar. n. v. a strangle Llindagiad. the dodder Llindys. to assuage Llindag. n. n.Llin. of a smooth nature Llinariad. fine thread. an assuaging Llinaru. a strangler Llindro.

grain of ash.Llinell. n. n. a spear Llinos. n. making lines Llinellu. a streak Llinelliad. a linnet. a little linnet Llinwydd. n. v. to draw lines Llinen. n. a fibre Llinhad. a string . the liverwort Llinyn. sort of reed grass Llinon. n. n. flax-seed Llinhesg. a line. a splinter. n. a line. n. linseed. n. a beauty Llinosen.

n. n. a. a. a. to multiply Lliosogrwydd. having many colours Llioslun. v. a. to line. an aggregate of floods Lliosbarth.Llinynawg. to string Llion. multicapsular Lliosliw. having strings Llinynu. a. v. of many parts Lliosdroed. multitudinous Lliosogi. a. a. many-footed Lliosgib. multitude . multiform Lliosog.

n. n. an alluring. to grow flabby Llipryn. v. a mash. a limp or a glib one Llipanu. v. n. a lecturing . flaccid. n. to render flaccid Llith. a turning flaccid Llipan. flagging Llipaad. a. to make glib Llipau. a bait. multiplier Llipa. v. a fribble Lliprynrwydd. flabbiness Lliprynu.Lliosogwr. n. that flags. n. a lure. n. a lesson Llithiad.

a. lubricity Llithrig. a. sliding. n. alectation Llithio. to attract. slippery Llithrigaw. to entice. a slipping Llithriant.Llithiant. a glide or a slip Llithriad. n. to render alluring Llithiol. an allurer Llithr. to make slippery . v. v. v. n. a glide. allective. n. to draw to. alluring Llithiwr. to lecture. n. a slip Llithred. to bait Llithiogi. n.

n. to glide. a colour. to slip Llithrol. lubrification Llithrigrwydd. a dyeing-house Lliwgar. n. a lecturer Lliw. a figure Lliwadwy. gliding. slipperiness Llithro. slipping Llithwr. slipperiness Llithrigiad. v. a. n.Llithrigder. a. n. a. n. colourable Lliwdy. of good colour Lliwiad. n. n. a colouring .

a blockhead Lloc. a fold Llociad. n. n. dying plant. n. to dye Lliwiog. n. a. to reproach Lliwio. a penting up . n. a mass. n. goodness of colour Lliwyddiaeth. having a colour Lliwiwr. to colour. a colourist.Lliwied. n. v. art of dyeing Llo. a dyer Lliwlys. a dolt. woad Lliwusrwydd. n. v. a dam. to stain. a calf Llob.

to harbour. v. a. n. n. brimming . v. n. to crave Llodig. a girl. to fondle Llochiad. n. to fold Llocust. an encourager Llochwyd. a refuge Llochi. a secret covert Llod. n. to pent. to reach out. n. a locust Lloches. craving. v.Llocio. or a wench Llodi. a forcible utterance Llodedd. n. a state of craving Llodes.

n. n.Llodigaw. a mite. squirting Llodwedd. spirting. v. a. a spirt. a pair of breeches Llodw. to soothe Lloddiad. a squirt Llodi. a breeches-maker Llodryn. n. n. a solacing . n. to put on breeches Llodrwr. v. having breeches Llodri. a brimming Llodrawg. v. to be brimming Llodigiad. a farthing Llodwy. a. n. to solace.

v. orb of the moon . England Lloegrwys. n. the ancient inhabitants of England Lloer. n. a lunette Lloerawl. a dolt Lloeren. n. a spot Lloerenu. a moon calf. n. a lunette. a. to form spots Lloergan. n. n. lunar. lunary Lloercen. n.Lloegr. the moonshine Lloergant. n. the moon Lloeran.

languishment Lloesi. n. n. v. n. lunatic. v. n. n. crazy Lloerigaw. a sigh. a groaning Llof. a pang Lloesedd. a lunation Lloerig. a male lunatic Lloerni. to eject. n. to become lunatic Lloerigen. a female lunatic Lloerigyn.Lloeriad. to sigh Lloesiad. moon's influence Lloes. an excrescence . ejection. n. n. a.

n. a coaxing Llofelu. n. a handling. n.Llofeliad. cullings Llofiad. to handle. the burbot Llofi. n. to bestow Llofion. v. n. pickings. to stroke Llofen. or grasp Lloflenan. a fish Llofenan. n. n. a murderer . to coax. v. the weasel Llofres. n. n. the palm. the burbot. a giving Lloflen. branching of the ribs Llofrudd.

Llofruddiad. hire . murder Llofruddio. having a whisp Lloffa. bundle of gleanings Llog. a. n. to lease. a murdering Llofruddiaeth. a. v. a gleaner Lloffyn. v. a whisp. to glean Lloffiad. n. a gleaning Lloffwr. an augment. n. interest. n. a braid Llofynawg. n. n. murderous Llofyn. a compact. benefit. to murder Llofruddiog. n.

a pocket-full Llogellu. to pocket Llogi. a hiring. a bracer. v. the eaves beam Llogell.Llogail. to put up. a covenanter. a crib. a lending Llowgr. n. a. a chancel parted off: a Llogawl. a drawer. a pen Llogawd. a space cupboard. a hirer. n. n. n. v. n. a partition: a closet. n. a pocket Llogelliad. to hire Llogaid. to covenant. n. a . a fence. relating to interest or hire Llogeilwydd.

a naked female Llomi. a pigmy. or fill Llonaidd. cheerful. a gulp.borrower Llogwrn. pleased Llonaid. naked. glad. n. to make bare Llon. n. a swallow Llonder. n. apt to be cheerful Llonc. a. joy . n. a. bare. v. fulness. a dwarf Llogwydd. n. a. cheerfulness. exposed Llomen. a chancel Llom. n.

n. quietness . v. n. a quieting Llonyddol. a. to gladden Lloniad. to solace. at rest. v. a gladdening Lloniant. v. quiet Llonyddiad. n. n. tending to quiet Llonyddu. a. at ease. to make cheerful Llonydd. a giving pleasure Llonychu.Lloneiddio. to render cheerful Lloni. to quiet Llonyddwch. v. n. inward pleasure Llonychiad.

v. n. to shipwreck Llongi. n. shipwrecking Llongddrylliad. n. shipwrecking Llongddryllio. n. to go on board a ship Llongiad. n. a shipwreck Llongdoriad. v. to navigate . v. n. n. a ship Llongborth. n. navigation Llongiadu. harbour for ships Llongdor.Llonyddwr. a going on board Llongiadaeth. a tranquilizer Llong.

seamanship Llongwrio. the act of ship-building Llongwr. n. v. a buskin maker Llor. n. a bulb . n.Llonglwyth. to work a ship Llop. n. that bulges out. a ship-load Llongsaer. n. a boot Llopan. a buskin. to wear buskins Llopanwr. sort of shoe Llopanu. a sailor Llongwriaeth. n. a shipwright Llongsaerniaeth. v. n. n. n.

n. a shank Llorpog. n. n. groveling Llorion. v. a. a laying a floor Llorio. n. a floor-ful Llorf. a pillar Llorfdant. laurelwood . n. a floor-cloth Llorp.Lloriad. sweepings. floored. base string of a harp Lloriad. a. having a side-beam Llorwydd. n. a side-beam. n. to lay a floor Lloriog. n. bottoms Llorlen.

a burn. a. heat. n. n. n. a burning mountain . scorched Llosgedd. burnt sacrifice Llosgach. a. n. a blister Llosgfaen. brimstone Llosgfal. conbustible Llosgawl. n. that is burnt Llosgedig. state of burning Llosgen. inflammation Llosgaberth. n. a. ignitive Llosged. unnatural lust Llosgadwy. n. burning.Llosg. n.

beaver Llostodyn. having a tail Llost. spattle-tail. a burning Llosgrach. n. n.Llosgi. a metre so called Llu. v. scabs of itch Llosgwrn. n. a sting. a tail. a singeing blast Llosgyrnog. n. n. n. a host . to be burning Llosgiad. n. a tail Llosgwynt. n. n. a dart. genitals Llostlydan. a throng. a. to burn. a tail Llosten.

lightning Lluchedawl. n. a fever Lluchedenawl. n. a throw. to flock Lluan. a glance a darting. to form a camp Lluch. flashing Llucheden. flashing Lluched. a flash. that glitters with light Lluanu. v. n. an encampment Lluarthu. a. a gleam. n.Lluad. n. a. to reflect light Lluarth. v. v. to throng. a thronging Lluadu. gleaming . n.

to pelt. to gleam Lluchediad. a throw Lluchfryd. v. n.Lluchedeniad. n. a drifting Lluchiaw. a. of ardent passion Lluchfrys. to throw. n. a. of ardent haste Lluchiad. a gleam. to drift Lluchiawl. a coruscation Lluchedyn. flinging . a throwing. a drift. to fling. n. a. a flash Lluchfa. v. a gleaming Lluchedenu. n.

compact. essential Lludlyd. full of ashes Lludw. ashes Lludwlyd. n. n. close. a darting stride Lluchochr. full of ashes Lludd. obstacle. n. the coral Lluchwayw. a javelin. of the nature of ashes Lludwlys. a. wealth. a. a. a violent onset Llud. n. n.Lluchlam. the artichoke Lludwog. a dart Lluchynt. n. let . pure ore. n. a. n.

fatigued Lluddedigaeth. an obstructing Lluddianu. to form an obstacle Lluddiant. v. n. to be weary Lluddiad. n. n. to let Lluddiwr. n. a prevention Liuddio. obstruction. to obstruct. v. to fatigue. warfare. n. n. a. n. v. a hinderer Lluedd. fatigue Lluddedu. hostility . burden fatigue Lluddediad.Lludded. defatigation Lluddedig.

v. an encampment Lluestiad. n. a campaigner Lluestfa. n. having a host Llueddiad. a. n. to carry on war Llueddawg.Lluedda. n. one who encamps Lluestyn. encampment Lluestai. an encamping Lluestu. n. n. one who assembles. small encampment . v. n. to encamp Lluestwr. an army Lluest. a waging war Llueddwr. n.

partly. v. a glare. to polish Llugas. n.Llug. v. a glitter Lluganawl. lukewarmness Llugdwymno. in part. to half-heat Llugenydd. a polisher . n. a. a. half Llugain. n. to glitter. n. dawning of light Llugdwymn. tending to appear: ad. teeming with light Llugan. n. tending to glitter Lluganiad. a gleam. a blotch: a. a glittering Lluganu. n.

to rear a standar Llummanydd. London. n. figure. beacon. n. n. Monday Llundain.Llugiad. clarion. n. v. a dawning Llugiannu. n. to cause glitter Llugorn. n. form. n. n. chimney Llun. that shoots to a point Llumman. banner. a standard-bearer Llumon. standar Llummanu. trumpet Llugyn. n. the metropolis of .--Dydd Llun. a beam of light Llum. v. n.

to shape Lluniaeth. a formation Lluniaethu. a shaping a figuring Lluniadawl. a. support. a regulator Lluniaidd. formative Lluniadu. shapely Lluniannu. to form. a. v. v. design.Great Britain Lluniad. v. to put in form Lluniaethwr. n. n. n. n. providence Lluniaethiad. a forming. to modify Lluniant. formation . formation. n.

a making livid Llurs. a mangling Llurgunio. a gloom Llurgyn.Lluniedydd. to form. n. n. n. n. n. razorbill . a livid hue. to mangle Llurguniwr. to shape Lluosog. n. a delineator Llunio. a mangler Lluriad. n. a multiplier Llur. carrion Llurguniad. a carcase. n. v. abundant Lluosogwr. v. a.

Lluryg. n. to hale Llusgwr. n. creeping. v. one that drags along Llusgeniad. to wear a mail Llus. n. a. v. a coat of mail Llurygaw. n. a drag Llusgen. a dragging Llusgo. dragging Llusgenu. n. v. to drag. the bilberries Llusg. a draught. to drag heavily Llusgiad. dragging heavily Llusgenol. n. a dragger . n.

a bilberry shrub Lluwch. to be waging in war Lluyddiad. a spraying. spraying Lluwchion. n.Lluswydd. n. n. a drifting. flying particles Lluydd. motes. v. v. warfare Lluydda. n. a waging war . n. drift Lluwchiad. a drifting. to spray Lluwchiol. spray. n. a flying of motes Lluwchio. to drift. bilberry trees Lluswydden. n.

n. a. dust. livid Llwgr. n. to wage war Lluyddwf. warring Lluyddu. a coward Llwf. n. or powder Llwdn. n. damage .Lluyddol. a jerk. v. a gall. n. the scurvy: a. military. young of beasts Llwfr. hobble Llwg. a hop. an oath Llwb. a soldier Llw. n. apt to break out. a fret. n. n. n. a botch. that tends to swell Llwch. that is bright.

a. straightway . exposed Llwmbren. n. towards Llwrwg. dross. bare. sediment Llwry. the gullet Llwpai. prep. n. a kiln spar Llwmglwm. n. n. a hard knot Llwnc. tendency: a. forward: prep. n. precipitant: forward. provision: a. towards. toward: ad. that is towards. timid Llwrw. n. a swallow. n. a. precipitant. direction. of a sow Llwrf. a gulp.Llwm. apt to go off. towards: ad.

greedy Llwy. n. a spoonful Llwyar. n. glibness. n. slimy matter Llwth. n. n. that parts off. a gulp. n. n. a shovel Llwyaraid. n. a shovelful Llwyarn. a spattle.Llws. greed. a trowel . a spoon. that shoots off. n. slippery. glib. a spoon. that is ejected Llwtrach. a spattle Llwyaid. a tail Llwt. a. n. slime Llwst.

a wayfaring man Llwyd. to go a course Llwybrol. n. a. n. n. a raven grey: a. a making a path Llwybro. to spoon Llwybr. v. passableness Llwybreiddiaw. v. of a greyish . v.Llwyaru. n. to forward Llwybraid. n. a path or track Llwybraidd. n. grey Llwyd-ddu. to make passable. belonging to a path Llwybrwr. serving as a path Llwybredd. a.

n. to turn mouldy Llwydrew. v. n. greyness. n. n. greyness. to become of a greyish blue Llwydlys. a greyish blue Llwydlasu. a russet colour Llwydlas. mouldiness Llwydgoch. mugwort Llwydni.black Llwydedd. to cast a hoar Llwydwyn. mouldiness Llwydo. v. a hoarfrost Llwydrewi. n. n. a drab colour . v. n. to turn grey.

a form. n. prosperous. a mazing . v. n. to take a spoonful Llwyf. a platform Llwyfanen. v. success Llwyddiannol. Llwyfan. Llwyfen.Llwyddiant. the elm Llwyfo. a mite Llwygiad. n. a frame. a. prospering Llwyddiannus. to make a platform Llwyg. a loft. to prosper Llwyddol. v. fortunate Llwyddo. n. n. lucky Llwyeidio. a turn round. a. a.

a quick turn. apt to turn. a. like a fox. to give a motion Llwynog. a turning. a grove. foxy . v. restive Llwyn. n. n. n. of the grove. a. of the grove Llwyno. to be restive Llwygol. a bush Llwynhidl. v. a quirk. being mazed. to be in a maze. a. the ribwort Llwyniad. a fox Llwynogaidd.Llwygiant. a giving a turn Llwynin. the loin. a. a maze Llwygo. to turn round.

a. n. n. n. utter. completeness Llwyrdda. a bitch fox Llwynogwydd. entireness Llwyrles. to use a spoon Llwyr. a. n. a young fox Llwyo. completely bad Llwyredd. a. quite clean Llwyrbris. universal benefit . completely good Llwyrddrwg.Llwynoges. n. full purchase Llwyrdeb. n. v. a burgander Llwynogyn. n.

a loading Llwytho. to burden. complete work Llwyrwys. n. n. to sanctify Llwysog. cleanly. a general summons Llwys. complete denial Llwyrwaith. a burdening. clear. what is borne. v. pure. a purging. to clear. to load . n. n. n. holy Llwysedd. purity. clean. a load Llwythiad. a. hallowed Llwyth. a hallowing Llwyso.Llwyrwad. n. sanctitude Llwysiad. a. v. n.

n. to pulverise Llychiant. n. v. a gentle rise. a lic. n. dustiness Llychio. n. v. abounding with dust. n. dusty. a slap Llyarth. a squat. n. full of dust . loaded Llyad. powdery Llychlyd.Llwythog. burdened. a dusting. a slope Llych. a. what is flat. a sculk Llychiad. a powdering Llychiannu. a powdering Llychineb. a. to reduce to dust Llychiog. a licking. a.

to make or to become dusty. decline of light. n. breadth. blotted Llychwino. to squat. n. sculking. squatting.Llychludo. flattening Llychu. extent . v. to become of a dusky hue Llychwr. n. particle of dust Llyd. what spreads along Llychwyr. cowering. to cower Llychwin. a. to render dusty Llychlyn. dusty. a. brooklime Llychol. twilight Llychyn. n. v. n. v. a gulf.

wide. n. broadness. broad. broad-footed Llydanddail. a small animal Llydnu. a casting of young Llydnig. a. n. width Llydaniad. spacious Llydandroed. n. broad-leaved Llydanedd. a dilation Llydanu. to expand. n. to bring forth. v. to dilate Llydiad. a. n. v.Llydan. a. n. an expanding Llydniad. a little animal . to foal Llydnyn.

a. to dilate Llydw. enjoyment Llydd. to expand. n. n. a string. diffused. n. a polypus Llyf. n. the liverwort . a stretch out. abundance. to diffuse. v. n. n. a licking Llyfan. a rope Llyfandafod. n. tongue-tied Llyfaniad. n.Llydu. a diffusing. expanded Llyddad. v. a stringing Llyfanog. to pour Lluest. a pouring Llyddo.

a venture. burst-cow fly Llyfanu. a presuming Llyfasol. a disease in cattle Llyfas. a contriving. or lapped Llyfeliad. to attempt Llyfeb. swearing Llyfedig. juration. n. Llyfasu. to string. presuming venturesome. n. aventuring. daring. n. an attempt Llyfasiad. a daring. a levelling . to venture. v. to bind Llyfanwst. being licked. a.Llyfantws. n. a. v. n. n.

snivel Llyfiad. a. n. a. a. defatigation Llyferthin. v. relating to the loin Llyferthiad. tiring Llyfi. n. to guess. exhausted. n. a. a fatiguing Llyferthiant. the loin Llyfenol. to snivel . v. wearisome Llyferthus. wearied Llyferthol. wearisome. what is slimy. to devise. n. n. to level Llyfen.Llyfelu. a licking Llyfio.

licking Llyfr. smooth. a smoothing Llyfnau. to smooth. snivelling Llyfn.Llyfiol. to polish Llyfnder. n. a. n. n. v. to smooth. even. a book Llyfran. n. to level: to harrow Llyfol. a. n. lambative. a pamphlet . n. what drags. a making smooth Llyfnu. a. the heel of a drag. level Llyfnad. sleek. smoothness Llyfniad. v.

a stye Llyfrithiad. a gudgeon Llyfru.Llyfrau. a library Llyfrith. to book . n. a. eruptive. to render timid Llyfrder. relating to books Llyfrothen. v. an eruption Llyfritho. n. to break out as a rash Llyfrithiol. pimpled Llyfrithen. v. n. cowardliness Llyfrgell. n. n. a. a pimple. a. eruptive Llyfrol.

a booker. to lick with the tongue Llyffant. n. v. v. n.Llyfrwerthydd. a spring up. clog Llyffetheiriad. frog. a hop Llyffethar. Llyffant du. n. bookseller Llyfrwr. n. n. n. n. v. a little book Llyfu. to shackle Llyffethr. n. fetlock. a bookman. a librarian Llyfryn. a fetlock-joint . toad Llyffanu. a shackling Llyffetheirio. to hop as a frog Llyffeth.

being dull-sighted Llygaden. a winking Llygadgamu. a mouse. red-eyed. an eye Llygadbwl. n. a shrew Llygad. squinting outwardly Llygadgam. n. a glance of light Llygadfrith. v.Llyg. a. n. a. n. having a sore eye Llygadgoch. blear-eyed . eyesight. a. of winking eye Llygadgamiad. to wink the eye Llygadglaf. a. wall-eyed Llygadgall.

a keen-eyed Llygadog. n. a staring Llygadrythu. a. having an eye Llygadol. to gaze . having lost an eye Llygadgraff. a. hollow-eyed Llygadrudd. to stare. a.Llygadgoll. sharp-sighted Llygadlon. having a red eye Llygadrydd. having merry eye Llygadlym. a. loose-eyed Llygadrythiad. belonging to the eyes Llygadronca. a. a. v. a.

a mouse colour Llygo. n. n. a mouse. n. to cast a splendour Llygoden. n. rat . a. v. a. squint-eyed Llygaeron. bogberries Llygliw. Llygoden ffrengig. a. a glance of light Llygeidiog. splendour Llygeden. of a roving eye Llygadwyr. n. n. cranberries Llygas. having eyes Llygeirin.Llygadwib. Llygedin.

a lanthorn Llygota. n. damaged. depraved. to catch mice Llygotwr. a corrupting Llygradwy. Llygredigaeth. a corrupting Llygrol. n. corruptible Llygredig. corrupted a. brightening. n. n. n. livid Llygorn. a mouse catcher. damaging .Llygol. a. corruptive. a lamp. corruptness Llygriad. a. a mouser Llygrad. n. a. corruption Llygredd.

Llygroldeb. n. a fleet. a navy Llyngesawr. n. v. an admiral Llyngesog. a spoiler. relating to a fleet Llyngesu. having a fleet Llyngesol. to spot Llygwyn. a depraver Llygu. v. a. n. n. a. a corrupter. v. corruptibility Llygru. n. to form a fleet . the herb orach Llynges. to gall Llygrwr. to corrupt. to break out.

a sharpening Llymaid. n. n. lo here. n. perform magic tricks Llymarch. what is sharp or keen Llyma. behold Llymad. a naked one Llymant. worms. imper. maw-worms Llyngyren. n. v.Llyngeswr. admiral Llyngyr. n. n. worm Llym. to pry about. a sup. n. a prying about Llymanta. a sip Llyman. v. n. n. an oyster .

sharpness. n. severity Llymdost. n. an oyster Llymder. to sharpen Llymarchen. a supping up Llymeidio. bareness Llymedras. sharpness. n. v. n. spoon meat Llymeidiad. severity Llymeidfwyd. keenness. n. keenness. a whetstone Llymedd.Llymau. n. a. to sup. to make keen. n. to sip Llymeitai. v. a bibber . acrimonious Llymdra. n.

n. of sharp quality . n. a. v. n. n. a tippler Llymes. one who sips continually. v. to sip often Llymeitio. a sorry dog Llymgoes. v. a being bare-legged Llymhun.Llymeitia. n. one who is bare Llymgi. a fainting fit Llymiad. a making bare Llymin. to take sips Llymeitiwr. to sip Llymeitian.

a. to sharpen.Llyminog. v. a sharper . sand eels Llymrieita. to make bare Llymriaid. Llymry. n. a. raw. to catch sand eels Llymrig. v. harsh Llymruwd. to whet Llymus. n. washbrew. intense Llymnoeth. crude. sour oatmeal boiled and jellied Llymsi. flummery. a. a. n. a. v. of sharp quality Llymwas. stark naked Llymio. of fickle motion Llymu. keen.

to booze. a particle. n. n. behold Llynan. a swallowing up . one who is keen Llymysten. n. a proceed Llynawr. n. imper. n. a violent drive Llymyn. having humours Llynciad. to tiple. lo there. v. a lank figure Llyn. a sparrow-hawk Llymystryn. a. proceeding. a lake: a. n. contagious Llyna.Llymwydd. kiln spars Llymwst. n. n.

n. n. a vortex Llyncoes. n. to liquify Llyn-granc. tending to swallow Llyncu. to gulp Llynedd.Llynclyn. to form a pool Llyniog. n. to swallow. the forming of a pool Llynio. a wen Llyniad. having pools Llynmeirch. a. glanders . n. n. spavin Llyncol. v. a. the preceding year Llyneiddio. v. v.

to spread contagion Llynw. collection of liquid Llynwyn. licking . liquid: humoural Llynori. to form a pustule Llynoriad. to lick Llyol. a forming of humours Llyo. a. imposthumation Llynorog. to reach out.Llynol. an abscess Llynu. lambative. a puddle. v. n. n. to imposthumate. n. a. a. full of humours Llynoryn. v. n. a plash Llynwys. v. n.

n. or shore Llyre. a court-like. n. a hall. v. a course. streaming Llyren. n. a court. n. plants Llysblant. a duct. what glides Llyryo. a brink. courtly Llysau. gliding. a slime. step-children . exceptionable Llysaidd. water-plantain Llyryad. a. a. a palace Llysadwy. n. to go on the stream Llys. what separates or discriminates. n. an udder. herbs. Llysiau.Llyr.

n. v.Llyschwaer. n. step-sister Llys-dad. step-mother. v. a. to give cognomen: to nickname a surname or Llysfab. n. a step-son. to render courtly Llysenw. separated. n. objected to Llyseiddio. a court-house Llysedig. a step-father Llysdy. n. mother in-law . a son-in-law Llysfam. n. n. cognomination Llysenwi. a nickname Llysenwad.

n. a setting aside. a rod. v. n. a billet. n. producing plants . an exception. n. n. a rejection Llysieua. a wand Llysgbren. a stick Llysiad. loathing of food Llysg. brother-in-law Llysfwyd. a producing plants Llysieuedd. v.Llysferch. a. to collect plants Llysieuad. step-daughter Llysfrawd. n. to produce plants Llysieuol. herbaceousness Llysieuo. n. n.

a running of snivell Llysnafedd. mucous Llysnafu. n. a herb. snivel. n. n. a herbalist Llysieuyn. n. n. exception Llysiol.Llysieuydd. a mucilage Llysnaf. snivelly. belonging to court . separating. mucus Llysnafol. v. rejection. rejecting Llyslyn. refusal. n. a plant Llysiant. separation. a. a. to snivel Llysol. a.

n. what is tender: a. n. v. to loath. base . n. to reject. v. garbage Llytroda. vessel to hold liquor Llystyn.Llyst. n. to collect filth Llytrodedd. to refuse. to disallow Llyswen. recess. n. to part off. a Llyswena. a breeding of filth Llyth. filth. filthiness Llytrodiad. flaccid. n. n. lodgement Llysu. v. flat. soft. to catch eels Llytrod. lamprey Llyswen bendoll. an eel.

n. an engraved character. flatfish Llythiad. flounders. a flounder. a letter. an epistle Llythyraeth. literate . literal.Llythi. n. n. of a flaccid tendency Llythyn. of letters. a weakling Llythyr. n. a. n. flaccid Llythus. a. a rendering flaccid Llythien. orthography Llythyrog. literary Llythyrol. a. n. a. a flatfish Llythol.

Llythyrdy. n. type-founder . n. spelling Llythyrenol. n. a. v. literate Llythyrenu. the science of written language Llythyregai. to spell Llythyrenydd. n. a lettering. a letter Llythyreniad. a type. to letter. a lettering. n. a grammatist Llythyregol. a. literal. grammar. a post-office Llythyredigaeth. a cutting of letters Llythyreg. grammatical Llythyren. n. n.

guidance. a director. n. n. to guide Llywedydd. v. lettering Llythyriant. v. letter-writer Llythyryn. to spell Llythyrydd. note Llyo. to letter. n. to lick with the tongue Llyw. v. rearing Llywed. n. n. to rule. a pilot . a ruler. v. billet. to direct Llywedu. a rudder Llywaeth.Llythyriad. n. literature Llythyru. to rule. n.

Llywedyddes. n. brawny Llywethol. n. a muscle Llywethog. the limit of vision Llywelu. n. v. the horizon Llyweli. musculous Llywethu. muscular. n. to become muscular Llywiad. governance. pilotage Llywel. n. a governess Llywedyddiaeth. a. v. Llywethan. a. a directing. . a steering directorship. western horizon Llyweth. n. n. to form an horizon Llywenydd.

a. n. a. to direct. v. a governess Llywiaduriaeth. direction. n. rule Llywiannol. to direct. n. steering Llywiadu. to rule Llywiant. direction Llywiadol. guidance. n. directive Llywiannu. governance n. rule Llywiawd. Llywiaeth. directorship.Llywiadaeth. directive. v. governance . to rule Llywiadures.

Llywiawdwr. having guidance Llywiol. a. to rule. a. to steer Llywiog. governance Llywiedydd. a governess Llywiedyddol. n. a governor Llywiawdwraeth. flying particles . n. governship Llywiedigaeth. to act as director Llywio. n. n. v. n. a. directorial Llywiedu. v. n. a governor Llywiedyddes. guiding. directing Llywion.

n. v. n. n. a presiding Llywyddiaeth. a director Llywyddes. ruler Llywy. a. a. governing Llywodraethu. n. government Llywodraethiad. presidency . a female president Llywyddiad.Llywiwr. a steersman Llywodraeth. n. n. n. n. governor. to govern Llywodraethwr. a governing Llywodraethol. of passing beauty Llywydd.

occidental.Llywyddol. a babe. west Llywynydd. a. place. childish Mabandod. to preside Llywyn. childhood . spot. a son Mabaidd. the extreme of light. babyish. n. n. n. n. v. a male: a boy. the west Llywynol. west Ma. space. childlike Maban. a. occident. state Mab. a baby Mabanaidd. a presidential Llywyddu. n. a. boyish. n.

Mabaneiddio. blind from birth Mabddysg. n. v. a kitten Mabgoll. to treat as a child Mabiaith. infantile tuition Mabgar. childish prattling . filiality Mabiaethu. n. v. a. to make as a baby Mabddall. the poppy Mabiaeth. a. n. to become a baby Mabanoed. fond of children Mabgath. n. n. n. childhood Mabanu. childhood.

a. juvenile. to become as a child Mabon. n. infantine Mablan. n. v. a patron saint Mabsanta. n. a. a foster-son Maboed. Mabolaeth. a. a youth. like a child. v. a burying place Mabmaeth. infancy Mabol. juvenile. childhood. v. youthful Mabineiddio. n. to canonise . a hero Mabsant.Mabin. filial Maboli. n. to make as a child Mabinog.

n. n. a scold Mabwys.Mabwraig. a virago. a youth . n. v. n. a mackerel Macswr. n. relating to the adoption of a child. a maggot. berries Macrell. n. a grub Maceiad. a maggot. n. adoptive Mabwysio. to adopt a son Macai. adoption Mabwysiadol. a grub Macon. a. adoption of a son Mabwysiad. n. brewer Macwy. n.

embankment Machiad. agaric. toadstool Madalchu. a. n. n. a benefit Mad. a dam. to produce agaric . a surety. a good. n. what proceeds. n. to be obscured Mad. a making secure Machlud. v. a security. occultation Machludo. a going down Machludiad. v. n. good. a setting.Mach. n. n. a reptile. beneficial Madalch. a bail Machdaith.

toadstool Madarchen. beneficient. a knapweed Madgall. agaric Madarchu. n. n. n. a vixen Madfall. a blind-worm Madedd. a newt. n. to produce agaric Mad-ddall. a she fox. a lizard Madiad. n. n. bounteous . n. n. n. goodness Maden. a. benefit. a benefiting Madiaeth. agaric. v.Madarch. an eft Madfelen.

n. dizziness Madronu. a. putrefactive Madriad. to putrefy. a putrefying Madreddol. a producing pus Madrodd. to make dizzy Madru. to fester . n. n. goodly Madraidd. collection of humours Madrondod. tending to fester Madreddiad. putrid bodies Madron. n. a. tending forward Madol. v. a. n. a. v.Madog.

n. a. n. a. the marrow Madruddiad. n. to render productive Madw. v. epithet for a fox Madu. forming of marrow Madruddo. a vein marrow Madrwy. n. n. a newt.Madrudd. fulness of time Madyn. tending to benefit Madws. epithet for a fox . n. having marrow Madruddyn. an eft Madryn. v. n. to form marrow Madruddog.

dismissal. n. n. v. pardoner Mae. a. a buffet . n. forgiving Maddeuwr. to let go. to pardon Maddeuad. what tends to divest Maddau. n. n. forgiven Maddeugar. is.Madywydd. pardoning Maddeuedig. are Maedd. a pardoning Maddeuant. pardon. disposed to remit Maddeuol. v. remitting. n. forgiver. a. the sweetgale Madd. dismissed. a. n.

v. a shop Maelawr. to buffet. advantage. v. n. n. a market Maeldref. banging Maeddu. a buffet Maeddiad. what is worked. buffetting. n. a buffetting Maeddol. a. to seek for profit Maelan. n. iron Maela. to bang Mael. the tariff . n. Maelfa. a mart. a market town Maeldoll. gain. n. profit.Maeddgen. n.

a merchant Maelio. advantage. to traffic. n. the angel fish Maeliad. gain Maelier.Maelera. a tribute. a profiting. to gain . n. a gaining Maeliant. to profit. trade Maelged. n. n. v. traffic. n. n. n. a trafficking Maeleriaeth. a toll Maelgi. to trade Maeleriad. a trafficker Maelieres. a tax. a chap-woman Maelierwr. v. n. n.

the beasil of a ring Maenfedd. a retailer Maelwr. n. a manor district Maendo. a retailer. stone supelchre . a block of stone. lithotomy Maeneiddiad. Maen ehed. n. n.Maelota. a shop-keeper Maen. n. v. lapidification Maenfan. n. a cob. a soft stone Maenawr. n. n. to gain by traffic Maelotai. n. a loadstone Maenan. n. n. a stone covering Maendrychiad.

a. n. n. a dairy hamlet Maerdy. stony Maensaer. n. a dairy farmer . to turn to stone. n. of stone. stone mason Maenu. a steward. a petrifying Maenol. a dairy house Maeres.Maenglawdd. mayor Maerdref. v. n. stone quarry Maeniad. n. n. n. what tends. n. a dairy-woman Maeron. to stone Maenydd. a lapidary Maer.

n. n. n. Maeth. open field. from within Maesa. Colli y maes.Maeronneth. champaign belonging to the field. n. n. champaign land Maesiad. a. to be vanquished Maes. n. dairy farming Maeroni. v. a taking of the field Maesol. a plain. to turn out. fosterage . out. a dairy-man Maes. adv. dairy husbandry Maeronwr. n. nurture. to evacuate Maesdir.

n. a foster-son Maethfam. v. n. n. a foster-mother Maethferch. a cherishing Maethdad. to get nourishmen Maethawd. a nourishing Maethiannus.Maethu. nourished: fostered Maethen. n. n. a foster-father Maethedig. a pampered one Maethfab. n. n. nutrimental Maethiant. nourishment . a foster-daughter Maethiad. a. n. a.

raspberry bushes . nutrimental Maethineb. n. n. a. n. what is clustering Mafon. raspberries Mafonen. v. nurturing. n. to foster Maethus. nutritive Maf. nourishment Maethol. n. n. feeding Maethidiol. to nourish. fostering Maethran. alimentary.Maethid. a mess company Maethu. a. nurture. a raspberry Mafonwydd. a. n.

nurture Magad. n. fountain of blackness Magfa. n. n. a nurturing Magdan. worms. grubs . act of nursing. principle of generation Magiad.Mag. a combustible. a nursling Magawd. a multitude Magaden. n. what supports fire Magddu. tinder. a rearing Magiaid. n. n. n. a brood. nursery Magi. n. n. a breeding. n.

snared Maglu. a suppression Magol. n. nursing. a. n. a springe. a snare. to snare. to entangle Magodorth. n. berries. breeding Magon. grubs Magl. a springe. n. entanglement. worms. a gin. n. n. v. a gin Magliad. a worm. meshing Maglen. entangled. a webb on the eye Magledigaeth. clusters . an entangling Maglog. a. a glow-worm Magiod. n.Magien. n.

a building. a cluster. that . month of May Mai. a bunch Magwyad. n. an enclosure. to nurse Magwriaeth. conj. to breed. a clustering Magwyr. nourishment Magwy. n. v. to rear. n. n. a raising of a wall Magwyro. n.Magu. a house Magwyren. n. field. n. a wall of a building Magwyriad. a wall. to wall. v. to enclose Mai.

a. small. Maip. a. n. n. a bason Main. contrivance Maith. n. slender. what separates or limits Maidd. n. curds and whey Maig. light. bigness. n. n. long Mal. a seat Maint. device. tedious. magnitude.Maid. a bowl. turnips Mais. n. a bench. quantity size. n. fine. trivial. a. like . thin Mainc. whey. a sudden turn Mail. ample.

v. conj. bruised. to make similar Maldod. chilblain Malau. to act with levity Maldodus. like. what extends. what is produced. bounty. in the same manner as Mal. as if Mal. apt to dally Maledig.Mal. ductive. what is ground: a. a. ground . n. dalliance. to dally. n. n. adv. v. delight Maldodi. to fondle. glib Malaith. a. so. fondness. smooth. levity.

one accustomed to violence. n. what is reduced small. a mouldering . Bellona Malerth. to grind. a mole-hill Maluriad. a blain. a shield. n. grinding Malpai. n. dotage Maleithr. Malu ewyn.Maledd. v. a kibe Malen. n. n. n. what is of iron. n. dalliance. as if it were Malu. to foam Malur. a chilblain Maliad. a bruising. or mouldered. to bruise. conj.

softness. Mallawd. n. to pound. malady. want of energy. to moulder Maluriol. malaxation Malldan. . mouldering Malurion. a blast wantonness. n. n. softness. v. a snail Mall. n. insipidity. n. n. n.Maluriedig. a. evil. slow fire Malldod. snails Malwoden. blast Mallaint. mouldered Malurio. a. broken particles Malwod. a soddened state.

a dull pain Mam. n. sodden. n. bad digestion Malledigaeth. n. n. a. kibe on the heel Malldraul. to seeth. a blasted state: wantonness Mallgno. an evil principle Mallu. Mam gu. malaxation Malledd. a dam. a . v. soft state. n. a gnawing pain Mallgorn.Malldorch. core of a horn Mallt. to blast Mallus. a mother. blasted Mallwaew. n. n. n. n.

to become motherly Mamen. motherhood Mameglwys. n. mother with the first young . n. n. motherhood Mamai. n. the birth wort Mamaidd. n.grandmother Mamaeth. a little mother Mames. a metropolis Mamedd. n. n. n. motherly Mamdref. a mother-church Mameiddio. n. a chief town Mamddinas.

being a mother Mamogaeth. v. n. to become a mother Mamogiad. n. maternity Mamogi. a. n. n. to nurse Mamog. a nurse Mammeuthiad. a brood goose Mamwys. n. a nursing Mammeuthu.Mammaeth. motherliness Mamwch. n. maternal fondness Mamwydd. v. maternity . n. n. a ewe with young Mamolrwydd.

a spot. a lump Manaid. n. n. a space. a. to fondle as a mother Man. n. a print Manarfau. a fondling as a mother Mamychu. n. fine. a place Man. to make small or fine Man . the cural vein Mamychiad. contents of a mould. n. retailers Manad. little. small arms Manau. v. n. small.Mamwythen. n. werthwyr. petty. a lump. a making small Manad. a mass. v.

a. fine flour Manbeth. scrofulous Mandwynol. n.Manawd. n. a. n. a miniature drawing . woodroof Mandwyn. strumous. down feathers Mandon. king's evil Mandwynog. n. small leaves Manddarlun. n. staff of a banner Manbaill. strumatic Manddall. scrofula. dandriff. a location Manawyd. a small thing Manblu. n. a making a space. n. n.

small droppings Manddrain. n. to stripe finely Manfriw. n.Manddarn. n. a glove. n. n. a little bit Manddellt. v. a hand basket Maneg. a. ellyllon. finely crumbled Menyg . to plat fine work Manfrith. foxglove Maneilio. fine splittings Manddos. a. a gauntlet. n. a small piece. n. small thorns Manddryll. v. a small piece Maned. finely variegated Manfritho.

a tangle Manhedion.Man-galed. n. n. delicate jewels Man gerdded. n. fine white flour Man-gaw. shrubs Man-gor. a placing. n. a spotting . of a hard grasp Man-gan. a membrane Man-gre. n. flying motes Maniad. a recess. toys Man geinion. a. n. n. to take short steps Man-goed. brushwood. n. delicate work Man gawiau. n. trifles.

having space. to make nice Manoliad. n. a. empty grains among corn Manleidr. mutton flesh Manod. exact. n. v. small coals Manllwyn. a speckled one Manol. delicate. small things. accurate.Madion. minute. particular. n. small or fine snow Manog. fine Manoli. a. a making nice . n. a petty thief Manlo. n. n. spotting. local. n. spotted Manogen.

n. v. a mandible. n. petty offices Mant. a toothless jaw Mantachu. a mumbler Mantais. n. paragon of beauty Manrinion. trifling charms Manro. n. n. small coal Manon. to expose the jaw Mantai. n. an advantage Mantawl. n. small pebbles Manswyddau. a mouth Mantach. n. a balance . n. n.Manolosg.

a mantle a cloak Mantelliad. to turn scales Mantoliad. a mantling Mantellu. n. n. v. chaff . advantageous Mantell. husk of corn. n. to make a space. a. a taking advantage Manteisio. n. a balancing Manu. v. n. to mantle Mantoli. to spot. to impress Manus. v. v.Manteisiad. to take advantage Manteisiol.

a. strumae . a small rain Manwy. to render fine Manwg. n. n. scrofula Manwynau. a.Manw. subtile Manwydd. n. rare. n. nice. spottedness. n. fineness Manwyn. a subtile texture Manweddu. shrubs Manwyedd. brushwood. careful Manwlaw. exility. the king's evil. n. fine. of subtile quality Manwedd. v. a. accurate. pimples Manwl. n.

minuteness Manylu. v. render accurate. exactness. strumous Manwyo. n. to refine. exactness. small particles. n. nicety Manyliant. n. v. n. the bitter-sweet Manyglion. empty grains of corn Manyledd. n. to become accurate . to subtilise Manwythi. n. refinement Manylrwydd. capillary veins Manyd.Manwynog. a. of spots. small grain of corn Manyglawg. n.

n. a mark Marciad. n. n. a mop Mar. a knob on the middle of a thing. a people.Manylwch. n. subjects a multitude. what is laid flat Maran. a spawning salmon Marc. accuracy. n. v. n. a stallion Marchalan. n. Mapwl. to mark. a strand. a horse. elecampane . inhabitancy. a marking Marcio. n. impression. to observe March. n. a holme. nicety Maon.

a horse block Marchfiaren. a male ass Marchau.Marchasyn. a saddle bag . n. n. v. a main beam Marchdaran. a stable Marchfaen. n. winged ants Marchgen. n. a horse's skin Marchgod. a loud thunder clap Marchdy. to ride a horse Marchbren. n. a white brier Marchforgrugyn. n. a large winged ant Marchforion. n. n. n. n.

to market. horse soldiers Marchnad. of a market Marchnadu. a market. n. n. n. to buy at market Marchnadydd. n. n. a horsing Marchlan. a marketing Marchnadol. a market-man Marchnatad. a market-place Marchnadiad. a marketing Marchnatty. a stable Marchlu. cavalry. v. n. n. a mart Marchnadfa. a. n. a market-house .Marchiad. n.

a riding woman. n. cavalry. n. to ride a horse Marchog. horsemanship v. n. a knight: a jug. to ride Marchogaethu. horse soldiers Marchogwisg. a female chevalier Marchoglu. the hoemorrhoids Marchogaeth. a market-man Marchocad. v. horsemanship. n. v. riding a horse Marchocau. Haint y marchogion. n. n. to practise Marchoges. or Clwyf y marchogion. n. riding-habit .Marchnatwr.

saplings Marchwraint. a horseman Marchol. the male ash Marchonen. n. a skreen Marchwas.Marchogwr. belonging to a horse Marchon. troop of horse Marchredyn. a male ash tree Marchrawd. n. n. n. n. the polypody Marchridyll. n. tetters Marchwreinyn. a rider. n. n. n. a horseman Marchwiail. a. n. a sifter. a tetter .

a rich clay. jockeyship Marchwrio.Marchwriaeth. n. to jockey Marchysgall. n. n. to ride. n. n. scurf Margan. v. a marling . n. dead skin. n. a holme Marl. n. holme. Scotch thistle Mardon. n. marl Marliad. holme land Marianedd. a goddess feigned to conduct a soul on parting from the body Marian. a strand Mariandir.

n. meirw. deadening Marwau.Marm. to deaden. deadish. to become dead. n. v. what is flat. mortal. a. n. chalky earth: marble Marmoraidd. like marble Marmori. to mortify . n. a. v. deceased Marwad. plain. a. mortifying. a mortifying Marwaidd. lifeless Marwaol. a. dead. what is sure Marw. the dead. or open. dead earth. to form marble Marth. mortality: v. to die. n. chalk Marmor. sadness.

mortal day Marwedd. scurf. a dead water Marwddydd. n. n. a. v. a deadening Marweiddio. n. deadening Marwerydd. a death clod Marwddwfr.Marwdom. n. a deadness Marweiddiad. n. dandriff Marwdy. n. an escheat by death Marwdyst. distraction . delirium. n. to deaden. n. n. to benumb Marweiddiol. a dead evidence Marwdywarchen.

death sleep. n. n. decease. high water Marwnad. n. turn of a tide. a. a deadening Marwolaeth. a death omen Marwgwsg. death.Marwgoel. deadly. to mourn the dead Marwol. n. v. death cry. n. mortal Marwolad. n. v. n. a mortal disease Marwhun. mortality Marwolaethu. to put to death . elegy Marwnadu. legarthy. n. a dormouse Marwhaint. trance Marwlanw.

a. n. v. embers Marwysgafn. a swoon. a mortgage Marwydos. tending to faint . n. n. n. to grow dead Marwolus. n. ember Marw-wystl. to deaden.Marwoldeb. n. n. of a dead nature Marwor. death-bed song Marwysgar. a death parting Mas. n. mortality Marwolu. ecstacy Masaidd. burning cinders Marworyn. a.

to do business. trade Masgnachu. a. a mesh. n. netting Masgl. to pod Masgnach. concern. to trade . business. n. podding Masglog. a swooning. podded Masglu. n. the sycamore Masarnen. a fainting Masg. v. v. a reticulating. to reticulate. a sycamore Masawd. a mesh. reticulated. lattice Masgiad. n. n. n.Masarn. n. a pod Masgliad. a reticulation. n. a net-work.

Masgnachwr. n. a tradesman. to wanton Maswy. wantonness Masweddiad. v. to faint Masw. n. v. plaited work . a chapman Masgol. to reticutate. light Mat. wanton. to lattice Masu. a. sportive. to swoon. v. a mat. a. wanton. n. n. soft. reticulated. meshed Masgu. to languish. a wantoning Masweddu. languor: levity. a dealer. languishing fluttering. a. Maswedd.

a mattock. exigency. v. n. n. to trample down Mau. n. n. a hoe Matras. a mattress. a strew. a trampling down Mathru. a matting Matrasu. n. what is owned by one's-self: pron. matter Matog. a kind Mathr. v. to form a mattress Math. a spread Mathrach. my. Mathriad. my own . n. what is flat or spread Math.Mater. a sort. n. n.

indulge Mawaid. worship. to extol Mawn. n. n. a turf . what is expanding Mawl. a. a peat. n. n. a praising Mawlau. what expands Maw. turf Mawn-bwll. n. n. n. expanding. to praise. peat. peat-land Mawnen. v. n. praise Mawlad. both hands full Mawd. n. a peat-pit Mawn-dir.Maw.

n. exalted Mawredd. n. greatness. v. n. grand Mawrdra. a magnifying Mawrair. n. a. big Mawrad. a boasting word Mawrau. to magnify. having peat Mawr.Mawnog. greatness Mawrdda. great. grandeur . peat-pit: a. n. a. magnificent. great good Mawrddrwg. great evil Mawredig. large. magnified. a. n. n. to enlarge Mawrdeg.

magnificent Mawreddu. a. a magnifying Mawreddog. n. to grow magnanimous Mawrfrydus.Mawreddiad. grand Mawrfaith. n. to magnify. v. greatly proud Mawrfryd. a. v. a. far-extending Mawrfalch. a. to exalt Mawreddus. magnanimity Mawrfrydig. a magnanimous Mawrfrydu. an enlarging . magnificent. adj. magnanimous Mawriad.

melody Maws. a. majestic. Mawrhydi. a. n. v. grateful . March Mawrwerth. v. n. pleasant. preciousness Mawrydi. to magnify Mawrygwr. to magnify. majesty Mawrydig. Mars. n. grand Mawrygol. a magnifier Maws. n. n. to enlarge Mawrth.Mawrio. n. delight. a magnifying Mawrygu. magnificent Mawrygiad. a.

a youth Mebain. he. an agent: pron. youthful. n. childhood Mebyn. a lord . n. n. a male infant Mechdeyrn. n. a.Mawsedd. a. a regent. him Mebai. delectation Me. a delighting Mawsiant. an infant. n. infantile youthful Mebyd. n. n. infancy. juvenile Mebaint. youthfulness Mebin. a viceroy. delectableness Mawsiad. n. n.

Medelwr. n. to act as bail Mechnio. v. a surety. the month of . n. a September reaping. a bail Med. a reaper Medi. to bail Mechniol. unto Medel. a giving surety Mechniaeth. prep.Mechniad. a reaping party Medelwas. to be surety. a. to. suretyship Mechniaethu. n. n. relating to bail Mechniwr. Mechniydd. n. a reaping. n. n. what is extended or full Med. to the full. v.

n. knowledge to do Medraeth. a. accomplishment Medredd. to render capable . skill Medriad. skill to effect. skill Medrawd. n. capability Medroli. n. n. to reap. v. expertness. n. n.Medi. accomplishing Medroldeb. a: effecting Medriant. the act of reaping Medr. expertness. n. to cut corn Mediad. a being able. v. accomplishment Medrol. n.

utterance. says Meddal. mollient. v. to be able. what is possessed. what causes a turning.Medru. to exert skill. to soften. what softens. a. expert Medrusedd. a centre of motion. mallows Meddalau. v. to be able to do. v. a softening Meddalai. n. able to effect. mead. to mollify . sayest. to know how to do. to aim Medrus. n. (defective) say. tender Meddalad. a. v. expertness Medryd. soft. to aim Medd. n. n.

to mollify Meddalwch. mildness Meddaliad. n. n. n. n. a. softness. n. a. possession . softness. a possessing Meddiannedigaeth. mildness Meddedig. v. to become mild Meddiad. possessed. a softening Meddalu.Meddalder. mollient Meddfu. n. enjoyed Meddedigaeth. v. a. possession Meddedigol. soft. to soften. possessory Meddf. mild.

possessor. possessing Meddiannu. n. drunk Meddwad. to possess. intoxicating herbs Meddu. n. circling. a. an owner Meddiant. to intoxicate n. v. n. drunkenness. to possess Meddw. to be able. v. to own Meddiannwr. Meddiannydd. n. possessory Meddiannol.Meddiannedigol. intoxication Meddwi. v. possession Meddlys. an intoxicating Meddwdod. a. a. a .

medicinal.Meddwl. a. intoxicating Meddwyn. n. a physician Meddyges. ring finger Meddygiad. a. m. to think. to intend Meddwol. n. n. a doctor. medicine Meddyginiaethol. a. curative. n. a doctress Meddygfys. mind: v. a doctoring Meddygin. n. n. medicinal Meddyginiaeth. a drunkard Meddyg. belonging to healing . to mind. thought.

to cure Meddygiad.Meddyginiaethu. affection Meddylgar. v. mead Meddygol. the violet Meddylfryd. a doctoring Meddyglyn. n. what heals. mindful. to cure Meddygyn. a medicinal Meddygu. to heal. n. a making a cure. v. n. to doctor. to mind. n. musing Meddyliad. n. a thinking Meddylio. a. v. to think . hydromel.

one who nourishes Megin. a disgracing Meflu. strawberries Mefusen.Meflau. expression Megidydd. utterance. n. n. n. to disgrace Meflfethiant. the glow worm Megiad. a strawberry Meg. n. v. n. to disgrace Mefus. to pollute. expression Megai. n. n. a pair of bellows . a disgraceful defect Mefliad. utterance. n. a polluting. to pollute. v. n.

n. n. v. Meibionos. a .Megino. having grease Meia. so as. fat. a taking the field Meibionain. conj. a becoming bail becoming surety. fat flesh. a. the leaf of fat Mehino. to become greasy Mehinog. to work bellows Megys. little children Meichiad. the month of June Mehin. grease Mehinen. like as Mehefin. n. v. to take the field Meiad. n. n. as. n. v.

a measure. limitable. to limit: to mete Meidrol. a. comprehensiveness. n. . v. to be bail Meichiog. a rule Meio. n. to make a campaign Meidradydd. v. a metre Meidraeth. to bail. capacity n. having surety Meidr. n.Meichio. a. measurement Meidriad. v. comprehending Meidroldeb. one who is able to effect or to accomplish Meidro.

wheyey. a solitary one. a moment Meiddiad. a hermit Meidwyfod. n. v. n. a point. raspberries . n. n. whey drink Meiddog. a. a curdling Meiddion. n. n. abounding with whey Meifon. a hermitage Meidyn. a. v. curds and whey Meiddioni. n. curdled Meiddlyn.Meidroli. to turn to curds Meiddlyd. to bring within measure Meidwy.

v. a Meigrad. v. happening a turning suddenly. a recess. n. a vertigo Meiliad. to startle. the skylark . n. to uphold Meiliant. a lading with a bowl Meiliaid.Meigen. n. a bowlful Meiliannu. n. a starting suddenly Meigro. an upholding Meilierydd. to start Meigryn. n. a startle. n. n. a nook Meigiad. n.

Meilio. to hold up. v. transgression Meiliorni. a trefoil Meillioni. n. flour Meiloni. to raise with a bowl Meiliorn. powder. to yield trefoil . clover. to transgress Meilon. a sashoon Meillion. n. n. n. trefoil Meillionen. v. n. n. v. v. an eye Meilyndorch. n. a loop. to reduce to powder Meilwn. to put in a bowl. the small of the leg Meilyn.

n. v.Meillionog. having trefoils Meinad. a. to make fine or slender Meincio. n. delicate and gentle . a. a delicate fair one Meinin. a delicate thing Meinwar. one of delicate growth Meinoles. n. v. n. stony Meinir. fineness Meindwf. to fix benches Meinder. n. a. a. exility. a making fine Meinau. of stone. of slender growth Mein-gan.

thawing Meiriolad. one delicately fair Meinwyr. a lump of stone Meipen. a dairy man Meiriones. a tender.Meinwedd. a. n. n. a. n. n. dissolving. to thaw Meirion. n. n. n. superintendence . a turnip Meiriol. v. a thawing Meirioli. a dairymaid Meirioni. delicately chaste Meinyn. to dissolve. n. a delicate aspect Meinwen.

v. to invent Meisiol. a mistress Meistrol. to sway as master . masterely. n. a. a master. a devising Meisio. to get mastery Meistroll. a. master Meistrolaeth. n. n. a lord Meistres. n. v. a moth Meisiad. devising.Meisydd. a mayor Meisgyn. to devise. mastery Meistrolaethu. a steward. inventive Meistr. n. n. v.

n. n. a seminary Meithriniad. to nourish Meithrinfa. n. v. a. tediousness Meithio. n. extensive. nursing: v. a space Meithdra. a point. n. a gathering honey . to gather honey Melawd. Dil mel. nurture.Meityn. honeycomb Mela. nurturing Mel. to make tedious Meithiw. n. a nurturing Meithrinol. a. honey. v. n. tedious Meithrin.

yellow. the honey-dew Melged. n.Meldardd. n. cell of a honeycomb Melin. n. the hawk-weed Melfed. n. a gloss Melfoch. the woad Melenydd. n. n. a tribute of honey Melgorn. a. mellifluous Melen. n. velvet. a. v. n. to go to mill . a grinder Melina. tawny Melen-gu. bears Melgawod. honey swine. a mill.

n. woad. n. yellow Melyndra. having honey. n. a. n. n. sweet Meluso.Melino. n. to sweeten Melwioges. to grind in a mill Melinydd. glustum Melus. v. a yellowness . a snail Melyn. a miller Melog. v. n. honey-suckle Melsugyn. a. a. a snail Melwlith. the honey-dew Melyen.

a linnet Melynu. n. the cheesewort Melynog. n. jaundice Melyniad. a. to make yellow . tawny Melynell.Melynddu. n. a. a mullatto. n. yellow red Melyni. n. yellowish brown Melynllys. a. a making yellow Melynlas. v. a yellow hue Melynfaen. n. a. yellowish blue Melynllwyd. yellowness. brimstone Melyn-goch.

to sweeten Melldith. sweetness Melysiannu. a curse Melldithiad. fond of sweets Melysol. yellowish white Melys. to dulcify. sweet Melysder. a. dulcification Melysig. a. the yolk of an egg Melynwyn. n. a.Melynwy. v. a. a malediction . n. n. to sweeten Melusiant. n. v. n. sweetening Melysu.

a. to flash lightning Melltigaid. a. accursed. blasphemous Melldithwr. a. n. v. a. flashing lightning Melltenu. cursed. cursed Melltigedig. Mellni. blight Mellt.Melldithio. n. to curse Melldithiol. a curser Melli. v. lightning Mellteniad. n. full of lightning . accursed Melltog. n. n. lightnings Mellten.

Men. to impress Menw. cartage Meniad. carting. v. n. n. n. to wait Meni. a cup-bearer Menestru. mind . a cart Menaid. a thin small lip Menu. a carrying in a cart Mensaer. a cartwright Mentyn. intellect. n. n. n. to serve. n. n. v. a cart load Menestr. a wain. an active principle Men. n.

intelligent Menwyd. to the place where Menyn. talent. skill Menyd.Menwedig. blessed Menwi. a. a. blessedness Menwydig. to make intellectual Menwin. intellect. intelligent Menwol. intelligent Menwydus. adv. n. intelligent. v. intelligent Menwyn. a. a. n. a small spot . intellectual. a. blessed Menwydol. n. a.

a. a wencher Merchin. what is still. v. a woman. female Mercheta. n. n. what is dropped off or parted. feminine. to dot Mer. n. n. to go a-wenching Merchetwr. v. a girl. like marrow Merch. a little horse . a daughter Merchaidd. rising Merchyn. a. marrow Meraidd. a. what is received Mer. a particle. towering.Menynu. n. imprint.

n. to become insipid Merhelyg. flat Merfdra. a. to become marrow Merf. dulness Meredig. torpid. n. stagnant water Mered. v. insipidity. flatness Merfu. stupified Meredig. sallows . Mercury. n. flattened. n. dull Mereiddio. dog briars Dydd Mercher. Wednesday Merddrain. a. a. Merddwfr. v. insipid. n. flat. flatness.Mercher. n. tasteful.

n. n. a. tasteless . n. insipid. a nag Merlen. n. to fall in drops Merinol. a water plant Meillyd. drippings Merl. n. a dropping down Merin.Meriad. a. a little pony Merlyn. droppings. trickling Meriniad. a. distilling Merion. a falling in drops Merino. a little pony. n. n. dropping. v. dropping. a little pony Merlys.

n. a martyr Merthyraeth. an exhausted state Merthiad. n. having marrow Merol. to exhaust. distilling Merolaeth. a. n. a trail Merth. to grow flat. n. n.Merllyn. n. martyrology . to wear out Merthyr. dropping. an exhausting Merthu. what is open. flatness. mustiness Meroli. n. v. a stagnant pool Merog. to damp Meroren. v. a tail. a.

numbness. to drop Merw. numbness Merwino. n. a martyring Merthyru. v. n. martyrdom Merthyriad. to rack. to martyr Meru. v.Merthyrdod. v. n. to droop. flaccid. a. torpidity Merwinad. n. a benumbing Merwindod. to benumb Merwydd. insipid Merwin. blackbird . flat. n. mulberry trees Merwys. n. n. ousel.

a particle Merys. n. n. n. a portion. a single acorn Mesfraint. n. n. sea sedge Meryn. a drop. to gather acorns Mesen. a shell. n. what is sluggish. a hull Mesig. v. a. sluggard. n. a plash. the juniper wood Mes. a medlar tree Meryw. acorns Mesa. pannage Mesglyn.Merydd. what may be chewed . n.

a portion of food Mesur. to allot a share. to masticate. v. Mesuro. a. v. measurement . to mete Mesuradwy. n. n. measurable Mesuredigaeth. metre Mesur. mensuration Mesuriant. n. n. mensuration Mesuregol. a measuring Mesuriaeth. a. n.Mesigo. rule. measurement Mesureg. n. measure. to chew Mest. n. geometrical Mesuriad.

a. to burn to metal Mettelydd. failure: error . mettle Metteliad. perishable Methdal. measurer Mettel. n. n. fallible. non-payment Methedig. n. n. mettellurgy Meth. n. a turning to metal Mettelu. a. n. decrepit Methedigaeth. n. n. v. abortion Methadwy. decayed.Mesurydd. metal. a miss. a metallurgist Mettelyddiaeth.

failure. an entangling Methu. to miss. n. to fail. n. n. a. n. of a fallible nature Methiant. v. a misnomer Methiad. failure Methledd.Methenw. a failing. decay Methineb. misser Meudwy. missing Methiannu. embarrassment Methliad. to become failing Methiannus. a failer. n. n. v. to decay Methwr. n. n. hermit .

to live a hermit Mew. a mew. a hermitess Meudwyfan. within. n. n. v. n. n. eternal Mewyd.Meudwyaeth. to lounge . a mewing Mewian. v. to keep mewing Mewn. inward. hermitage Meudwyo. a. n. idleness Mewyda. n. cat's cry Mewiad. v. hermit's life Meudwyes. prep. in Mewnol. to idle.

a squeal. n. a briar Miaren. of an idle habit Mi. pique Micas. bread steeped Miciad. a spiting Micio. n. to squeal Midiad. a spite.Mewydus. n. a hoot. a. n. v. n. to spite Mich. n. a squeak Michdan. a hooting. me Miar. bramble. n. a bramble. v. to hoot. what is identic: pron. a hemming in . briar Mic.

Midd. a quagmire Migniad. n. brambles. malicious . n. n. a hoot. a fistulous ulcer Migiad. spitting Mign. briers Mierinllwyn. n. spite. a bog. n. a. malice Migen. a bog. n. bramble bush Mig. a bog. n. n. n. hooting. pit in a river Mieri. quagmire Mignen. n. a hooting. a becoming boggy Migus. enclosed place or pit Middi.

v. a villain: a brutish. thousand. to form a knuckle Mil. knuckle. n. ankle Migwyn.Migwern. n. n. fierce . cruel. a. large knuckled Migyrnu. white moss on bogs Migymguddio. a beast Mil. v. n. of an animal nature Milaidd. brutish Milain. a. a. hide and seek Migyrnog. ten hundred Milaid. boggy meadow Migwrn. like a beast. a brute. n. an animal. n.

n. fierce Mileiniad. a. to brutalise Milein-gar. a wild animal Miledd. ferocious.Milast. n. a yarrow Miled. a greyhound bitch Milcerdd. brutish. v. n. v. n. n. a. n. ferocious . n. a growing fierce Mileinio. a millepede Mildraethawd. to grow fierce Mileinig. brutishness Mileiddio. zoology Milddail.

n. n. a. n. thousandth Milfedol. a greyhound Milhanes. n. a. a. Milfyw. a millennium Milfyd. a millepede . a. n. n.Milfed. thousand fold Milred. thousandth part Milfil. millesimal Milfedran. millennial Milflwyddiant. n. thousands of thousands Milflwydd. zoology Milplyg. the figwort Milgi.

n. to carry on war Milwrus. n. embryo Milrym. the woodsage Milwaith. foetus. n. n. the camomile Milyn.Milrith. n. a little animal . a thousand times Milwr. militant Milwydd. a. a. warfare Milwrio. warrior-like Milwriad. n. n. a colonel Milwriaeth. n. v. warlike. a warrior Milwraidd.

brink. a. I. a violet Min.Mill. n. n. the herb yarrow Minfelys. pron. daintiness of mouth . edge to edge. to pop the lips Minedd. n. me also. then Mincoca. a mile Millyn. n. sweet-mouthed Minfin. n. edge. lip to lip Minflys. n. lip Minau. a. the edge Minfel. v. the voilet Milltir. sharpness. n.

wry-mouthed Min-gamu. a. of a round mouth Miniad. a. a. of deceitful lip Min-gam. n. to make a grimace Min-grach. edging. a. scabby-mouthed Min-gras. dainty-mouthed Minfwich. to move the lips . v. sharpening Minial. a. a. a. a hare lip Minfylchog. n. hare-lipped Minffug. v.Minflysig. saucy-mouthed Min-grwn.

a company Miod. n. beauty Mireiniad. comeliness. to edge. n. a making comely Mireinwch. the aspect or visage Mireindod. comely Mire. a rendering comely . v.Minialedd. to sharpen Miniog. Minio. a. n. n. n. manchets Mirain. n. of fair aspect. a. having an edge. motion of the lip. fritters. comeliness Miriad. edged Mintai. n. n.

beauty of aspect Mis. monthly Misglen. the menses Misglwyfol. menstruous Misgwaith. a month. n. to render comely Miriant. v. the honeymoon Misol. n. n. a. a muscle. kind of shell fish Misglwyf. menstrual. n. a. what is a month old Mit. n. n. n. a month's space Misyriad.Miriannu. a shallow vessel . catemania. Mis yr afaeth.

to mimic Moch. pron. it. n. a swine Mochynaidd. to mock. he: prep. a mocking Mocio. a. a pig. a turn. a stirring stick . v. n. n. like a hog Mod. of. swine. hoggish Mochi. n. like swine. to wallow as swine Mochyn. n. n. a circle. enclosure Modbren.Mo. v. him. pigs Mochaidd. concerning. a mock. a mimic Mociad. a. more of Moc.

lizard. curly Modrwywr. n. protector .Modfeddu. v. standard. stock of bees Modur. to mete an inch Modrwy. aunt. a. dame Modrydaf. a. dealer in rings Modryb. a ring Modrwyfil. to form a ring Modrwyog. n. n. v. annulary. n. n. n. in ringlets Modrwyol. n. eft Modrwyig. an annulet Modrwyo.

a mode. conical hill Moel. bare. a form. a. means. baldness Moeldes. bareness. n. n. n. n. n. n. n. clear sunshine Moelddwrn. n. naked fist Moeledd. a. mannerly. a way. form Moddio. piled.Modd. a bald pate Moelder. bald Moelcen. v. a means Moddiant. bareness. baldness . decent Moel. pile. to bring to a form Moddus.

n. baldness Moelron. n. science of ethics Moesog. n. to pile. a sea calf.Moelffon. morality . behaviour Moesaddysg. a. a bald pated one Moes. to make bald Moeliad. spatula Moeli. courteous Moesol. a. mannerly. n. n. a making bald Moelni. civility. n. moral Moesoldeb. n. v. ethical. a seal Moelyn. n. bareness.

n. nicety Moethen. v. n.Moesoli. n. v. a luxurious person Mogu. to smother . a. bland Moethus. delicate. n. to become moral Moeth. to treat nicely Moethiad. delicacy. a dainty one Moethi. a treating nicely Moethineb. delicate. v. to stifle. blandishment Moethyn. dainty Moethusdra. a. n. blandishment Moethol.

v. n.Mohonof. n. a. kneading Moldio. to foal Mol. prep. n. a mould. n. gum Molach. to mould. v. moulding. to throw out. from Moi. commendation Moladwy. to knead . a. commendable Molaid. full of particles Molawd. n. commendatian Mold. a concretion. a slight praise Molad. n. a knead Moldiad.

n. adoration Moloch. a. to praise. commendatory Moliannu. v. n. n.Moled. n. full of humour. a. a kerchief Moli. tumult. to adore Moliannol. commendable Moliant. a. praise. uproar Molog. what extends round Molliad. n. to give praise Moliannus. a muffler. Y frech folog. a stretching round . gummy. v. the smallpox Moll.

a bosoming Monwesol. n. sullen Monoch. v. guts Monof. of me Monwent. n. n. what is isolated.Mollt. a. mutton. Mynwent. the bosom Monwesiad. a wether Mon. to put in the bosom . of the bosom Monwesu. a sulky female Monig. a point Mones. n. a churchyard Monwes. prep. n. pron. n. sulky. entrails. n. Mollwyn. a.

Mopren. a mop Mor. n. n. motion of the sea Moradar. a promontory Morbryf. adv. n. how much Mora. sea fowls Moran. as. n. how.Monyn. n. sea fish Morchwain. n. n. insects on the seashore . n. n. a sea animal Morbysg. n. so. a maukin. a sulky person Mop. a whale Morben. the sea Mor.

ebb of the sea Mordwy. n. a seafaring Mordwyaeth. a sea voyage Mordir. n. v. n. n. n. waying corn . a seafaring life Mordwyn. n. n. to go by sea Mordwyol. n. maritime land Mordon. a. seafaring. an ant hill Mordwyo.Morchwydd. a sea breaker Mordrai. n. sailing Mordwys. swell of the sea Mordaith.

n. n. n. n. sea shore strand Morfar. sea urchin Morddwr. an ospray Morfa. the thigh Moreryr.Mordwywr. n. n. n. a sea snail Morfan. rage of the sea . sea brink Morfalwen. hydrography Morddraenog. n. a mariner Morddanadl. estuary of the sea Morddwyd. horehound Morddarluniad. n. n. n.

sea animal. the base Morfochyn. a cormorant Morfrwryn. n. the sea rushes Morfuwch. n. n.Morfarch. an estuary Morgant. n. the mermaid Morfran. a sea brink . n. sea brink Morflaidd. n. whale Morfin. the grampus Morforwyn. n. the walrus Morgamlas. a sea horse Morfil. n. n. n. n.

n. hill of ants. a sea lark . ants Morgrugyn. the polypus Morgyllell. n. n. shark Morgranc. n. the crab fish Morgrug. n. n. a sea breaker Morgath. n. n. n. a sea gulf Morgi. an ant Morgudyn.Morgaseg. a skate. the eringo Morgerwyn. n. a ray Morgelyn. the calamary Morhedydd. n.

a sea-green colour Morleidr. n. a going by sea Mono. n. n. ant Moriwr. a pirate . a piracy Morlan. n. seaman. n. n. n. v. mashmallows Morhwch. n. the sea sedge Morhocys.Morhesg. n. to live at sea. a sea brink. to sail Morionen. emmet. n. a beach Morlas. sailor Morladrad. a grampus Moriad.

a sea spray Morlwyau. n. the frog fish Morlyswen. needlefish Moron. n. a sea calf. a seal Morlwch.Morlo. n. a mortise Morwennol. plants with tapering roots. n. a sea snake Mordnodwydd. n. a conger eel Morneidr. n. n. scurvy grass Morlyffant. a carrot Mortais. n. a sea swallow . carrots Moronyn. n. n. n.

the seashore Morwiail. grass wreck Morwiber.Morwerydd. bubbles. a maidenly Morwyndod. of a virgin Morwys. n. n. n. a maid. bubbling . n. n. a. a bubble Morwyn. n. the aquatic viper Morwriaeth. seamanship Morwyf. n. virginity Morwynig. n. a damsel Morwynaidd. a little maid Morwynol. n.

n. a muid Much. n. a mew. mute Mudadwy. n. a mass. a bubbling Mory. n. a. a growing sable Muchudd. morrow. n. to-morrow Moryd. sea voyage Mu. a jet black. n. sable. n. n.Morwysiad. moveable . jet Mud. n. inlet of sea water Morymdaith. a making motion. bulk. a remove. gloom Muchiad.

n. a removal Mudiad. n. a. a mute. n. a removing Mudliw. what is on the move . v. mover Mudan. moving. a mute state Mudanes. remover. n. n. n. a mute letter Mudw. a dumb one Mudanaeth. motely colour Mudo. moveable Mudsain. n. to remove Mudol. a female mute Mudfa.Mudai. n. n.

bashfulness Mules. state of removing Mul. simple Muldra. a nod . n. what forms. a cormorant Mulyn. a little ass Mun. a handful Muned. a gesture. n. bashful. modest. n. a mule: a. epithet for a hand Muneidio. a she ass Mulfran. n. n. n.Mudwg. n. to give handfuls Munud. n. an ass. v. n. n. a hand Munaid.

n. a mighty spirit Murio. n. to make gestures Mur. a wall: a. wall-builder. n. to harm . v. maker of walls Murlysiau. what is firm. pelitory of the wall Murnio. shell of a building Mugraid. to fix. n. firm. a foundation Murddyn. n. to hinder. n. n. v. to wail Muriwr.Munudiad. established Murdd. a making gestures Munudio. v. fixed.

annoying. a cieling . harming Mursen. n. a sprite Mwch. n. to act the coquette Mursyn. a. coquetry Mursenu. hasty. hobbling. quick. a. n. a fop Musgrell. n. a. v. halting Musgrellni. a coquette.Murniol. n. what is upon or about Mwci. a fog. a coxcomb. n. a prude Mursendod. helplessness Mw. n. swift Mwd. an arch.

a neck. fume Mwgwd. n. a muttering Mwl. a lump Mwlwch. smoke. n. a. n. a mask Mwng. refuse. n. close. a vault Mwg. sweepings Mwll. warm. a mine. . sultry Mwn. a stack. n. n. a concretion. a blind. a mane Mwngial. washbrew. a cock Mwdd. n. Mwlwg. a particle. gruel Mwdwl. to speak gutturally: n. an arch. what spires up. v. n.Mwdran. n.

close. v. sultry. coin Mwndlws. n. n. n. a mount. n. neck ornament Mwn-gloddiad. a mound. a crumbling stone Mwrn. sultry weather: a. what tends to fall or happen Mwrl. a hundred thousand Mwnwg. n. money. n. warm . n. to mine Mwnt. a swivel Mwr. a neck. n.ore Mwnai. a mining Mwn-gloddio.

n. n. n. musk Mwstardd. v. effluvia: a. rank Mwsg. n.Mwrndra. to hammer Mws. v. moscus. to become sultry Mwrth. moss Mwswgl. sultriness Mwrno. n. of strong scent. n. a hammer Mwrthwyliad. a hammering Mwrthwylio. what tends forward Mwrthwyl. n. mustard Mwswg. moss . n. what shoots out. n.

acini. a single berry . v. Mwyalchen. fleet. again Mwyad. to increase Mwyaid. augmenting Mwyadu. adv. a. to augment. more. more Mwyad. n. additional. consecrated wafers Mwyalch. n. larger: adv. more. n.Mwth. ousel. an augmenting Mwyach. more. n. increasing. clustered berries Mwyaren. blackbird Mwyar. a. nimble Mwy. n. a. rapid.

the fetlock Mwydo. damping Mwyedigaeth. n. to augment. pith Mwydle. soft parts. v. crumb. pith Mwydioni. n. to augment Mwyeri. to enlarge Mwyd. v. to soak. augmentation Mwyedigo. a.Mwyau. n. soaking. v. moistening. what is soaked Mwydion. n. n. brambles . briers. steeping. to moisten Mwydol. n. v. to become crumby Mwydionyn.

a growing sultry Mwyglo. to grow sultry Mwyll. kind. sultriness Mwyglen. a. sultry Mwyglad. tender Mwyn. n. use. tepidity. an enjoying . n. gentle. n.Mwyfwy. more and more Mwygl. n. warm. v. enjoyment. a growing sultry Mwygledd. n. adv. emolient. sake: a. tepid. to warm. a wanton wench Mwygliad. n. n. mild Mwynad.

to possess Mwynder. a hamper: five score of herrings: a. to become kind. tender Mwynasu. enjoyment. v. what has double meaning: a pun.Mwynaidd. ambiguous. v. a. tender or pleasing Mwyniant. n. a. to do kindness Mwynau. courteously fair Mwys. n. tenderness Mwyneiddio. witty. n. elegant . n. v. kindness Mwyneidd-dra. what comprehends. use Mwynlan. to enjoy.

punning word Mwythach. n. delicate. to puff. sleek. blandishment emolliency. to mollify Mwythol. v. bloated Mwytho. n. emollient Mwythus. n. a. my. Mwythiad. n. puffed up. a pampered state Mwythusiad. a pampering My. a. nice Mwythusdra. pron. Inflected to FY .Mwysair. a. a mollifying Mwythig. softness. n. n. pampered state Mwythedd.

n. of rapid motion Mychiad.Mychol. n. n. n. a swineherd Myd. n. n. fluency Mydaidd. like an arch. n. metre. verse Mydraeth. a versifiying Mydrwr. n. cameration Mydr. a versifier Mydryddiaeth. aptitude. a. archedness Mydiad. n. arched Mydedd. a. versification . versification Mydriad.

n. fluent speech Mydyliad. a hogshead Myfi. to stack. egotism . a stacking Mydylu. to vault Mydum. pron. n. gesture. fluency Mydwal. n. v. mimicry Mydw. n. to versify Mydu. n. to arch.Mydryddu. me Myfiaeth. to cock Myddi. apt to proceed Mydwaledd. I. v. v. myself. a. aptitude. n.

a. pensive Myfyrbwyll. a. n. sanctitude Mygawd. v. solemnity. contemplative Myfyrio. a contemplator. muse. a. n. contemplative Myfyriwr. a speculator Myg. suffocation . to egotise Myfyr. n. contemplative Myfyriadol. to contemplate Myfyriol. of musing mind Myfyrdod. contemplation Myfyrdodol. musing. n. a. v. n. study: a.Myfio.

to burn incense Myged. a. n. apt to smoke Mygodarth. a smoking Myglyd. vapour. exhalation Mygodfa. respected. n. n. Mygedorth. v. n. fog Mygdarthu. n. n.Mygdarth. a suffocation Mygfaen. an asthma . brimstone Mygiad. n. respect. solemn reverence: a. n. a funeral pile Mygfa.

having a mane Myngen. majestic. n.Mygodorth. a. n. tup. smoking Mygu. a ram Myhefin. n. guttural speaking Myngialu. n. month of June Myldardd. to stifle Mygyr. n. to speak gutturally Myharan. a mane Myngial. a flatulency Mygol. fumous. a. what is in grains . v. a. glorious Myngog. to smoke. n. v. the crest of a horse.

to opine Mympwyol.Mylliad. grow sultry Myllynen. n. will. by the will of. a young goat: prep. a growing saltry Myllu. opiniation Mympwyo. by Mynach. a violet Mym. n. a. what is incipient Mympwy. n. a monk. n. an atom Myn. n. humour Mympwyaeth. n. opinion. a kid. n. n. desire. n. a post . v. opinionative Mymryn. mind.

n.Mynachaeth. a menace. hame. a young kid Mynas. a recluse. n. n. a recital Mynan. n. n. n. n. n. an awl Mynci. a volition. monachism Mynachol. a nun Mynachlog. monkish Mynaches. a report. n. monachal. a will Mynag. a. monastery Mynad. n. a threat Mynawyd. a monastery . part of horse collar Mynechdid.

n. n. a going. departing Mynedwy.Myned. a. a fore finger Mynegi. a. v. n. n. what indicates. expressible Mynegai. to go Mynedfa. n. n. to set out. v. declaratory . to relate Mynegiad. n. an index Mynegfa. a declaration Mynegiadol. a catalogue Mynegfys. running water Mynegadwy. to express. a departure Mynediad.

v. n. n. a million . willing Myniar. urbanity Mynor. a snipe Mynogaeth. volition. n. declaration Mynegoi. to become marble Mynta. Myniad. indicative a. n. a recital Mynegiant. a willing: a having Myniant. n. expressive. marble Mynori. n.Mynegiaeth. n. declaring. n.

v. to maintain Mynu. n. what is courteous. a harness collar Mynwed. to attain. to congregate Myntumio. v. to seek. n. n. host Mynteio. n.Myntai. deportment Mynw. v. multitude. n. a body Mynwar. to will Mynud. fellowship. courteous. a person. to exercise will. n. social Mynudedd. society . courteousness Mynudyn. n.

to frequent Mynyd. n. n. n. often Mynychiad.Mynwen. v. a. a sepulchre. a minute Mynydd. a mountain . a. n. a sepulchre Mynwennol. frequent. n. monumental Mynwent. a churchyard Mynwes. bosom Mynwesol. to bosom Mynych. frequenting Mynychu. n. of the bosom Mynwesu. n. v.

a neck-cloth Mynyn. ants. holy: n. n. a myriad Myriad. n. n. n. infinity Myrddiwn. an ant-hill Myrdd. n. n. emmets Myrdwyn. a. emmets Myrionen. a. the quinsy Mynyglwisg. a making pure Myrion. pure.Mynyddig. the sea. essential. n. a young kid Myr. an emmet . n. mountainous Mynyglog. n.

n. n. n. to mix. sultriness Myrniad. a farrow cow Mysygan. v. a soft expression . a growing sultry Myrnio. a blending Mysgu. v.Myrndra. n. n. the midst Mysgiad. to mingle Mysorig. a mixing. the middle. sea rushes Mysg. a. yeilding a stench Myswrn. an instrument Myswynog. n. to become sultry Myrwerydd. n. n.

Mysygliad. n. n. n. n. an ant. to gather moss Mythdra. v. v. to give swiftness Myw. to pervade. a gathering moss Mysyglu. v. an emmet . n. what has activity. canker Mythliad. velocity Mythiad. to canker Mythu. swiftness. a giving velocity Mythl. infected state. an ant Mywion. n. n. n. a cankering Mythlu. ants Mywionyn.

conj. nor. to recognise Nac. v. a. negative Nacau. v. to make a denial Nacad. a shrill cry. v. adv. no.Mywyn. n. n. not Naca. having pith Na. no. neither. n. refusing. adv. cognisance. clamour . than. to refuse. to deny Nad. than not Nabod. to know. a. not. a denial Nacaol. n. pith Mywynog. a refusal.

a cutting Naddial. what is wrought or chipped Naddol. a creator . n. n.Nad. v. n. to hew. lint Naddu. not. a chipping. n. n. to keep chipping Naddiant. chippings. to cry out. a hindering Nadu. that not Nadiad. a. v. what forms. to howl Nadd. v. hewing. n. chipping Naddiad. adv. to chip Naf. a hewing. a wrought state Naddion.

other Nain. not so. a nephew Naid. v. a mark. one or other. n. a denial: conj. to deny. an exception . conj. no Nagu. n. an operation Nag.Nafiad. to hinder Nai. adv. a jump Naill. n. a maim. a fault. a grandmother Nam. a negative. either. than: adv. not that. n. a. a refuge. not Nage. nor. neither. one. n. n.

support Nawf. protection. n. not. a. refuge. a ravine. adv. nature. . that not Naw. but. n. ninety Nawdd. a brook Nas.Namyn. since. prep. a. except: n. the swim or wind bladder of a fish character: adv. n. exception Nan. a swim. patronage. what Nant. adv. nine Nawd. effectually. easily Nawdeg. n.

to uphold. ninth Nawn. n. a. meridian. to render genial or Nawsiad. a. v.Nawfed. to be meridional Naws. to be noon. temperate v. a. nature. noon Nawnu. meridional. temperamental . genial. n. a pervading Nawseiddiol. disposition Nawsaidd. a tempering. soft Nawsedd. n. noon Nawnol. n. kind. temperature Nawseiddio. a.

n. a. of wild temper Ne. a state of going. v. genial Nawsoldeb. temperament Nawsio. otherwise.Nawsiant. v. a. adv. to temper. somebody. n. to soften Nawswyllt. temperament Nawsol. to ooze Nawsineb. n. temperate. either Nead. nobody Nebpell. temperature Nawsoli. to pervade. an opening to let out Neb. at no distance . n. conj. to temper. n. n. a hue. or.

n. a dingle Neddair. n. message Negesa. v.Nedd. heavenly-minded Nefoli. n. to become heavenly Nefoliaeth. to negociate Negesai. heavenliness Nefolfryd. n. a . a. one who goes on errands. a hollow: heaven Nefol. n. a. errand. heavenly. a grasp of the hand Nef. celestial Nefoldeb. n. to go on errands. what turns. v. heavenly state Neges.

n. n. v. a leaping. a snake. n. leaping. Negeswr.messenger Negeseuwr. a messenger Negesiaeth. throbbing Neidr. neidr. a. having an errand Negesol. a commission Negesog. an adder. to leap. a. n. messenger n. business of a Neidiad. an errand man. to throb Neidiol. a jumping Neidio. relating to errands Negesyddiaeth. the dragon-fly Gwas y . a. Negesydd.

discriminateness . n. n. Cyfreithiau neilduol. a. discrimination Neillduoldeb. v. Neptune Neillawr. to separate. by-laws Neillduolaeth. snakewort Neifion. a putting aside Neillduaeth. n. n.Neidrllys. n. one side Neillduad. otherside. creating powers. n. separateness Neillduol. a reservation Neillduedd. to go aside. to put aside. n. adv. n. distinct. separate. at another time Neilldu.

to render distinct Neilliad. completion. v. to confirm Neithior. garret Nenbren. a roof beam . n. n. the evening past. n. n. n. n. last night Nemawr. v. upper story. a ceiling. to keep a marriage feast Neithiwyr. n. a canopy Nenawr. a few in number Nen.Neillduoli. to complete. v. a marriage feast Neithiori. to trim up nicely Neithio. diversifying Neisio. v.

a roof beam Nenty. to make potent Nerthiant. a strengthening Nerthiannu. of great power Nerthiad. the Lord Nerth. n. a vaulting Neniar. a garret Ner. a strengthening . n. a. a ceiling arch Neniad. what has self-energy. a cockloft. n. a ceiling. v. potency. n. n. might.Nenfwd. power Nerthedd. strength Nerthfawr. n. n. n. n.

a drawing near Nesiant. n. nearer. n. approximation Nesnes. potent Nerthu. a. before that Nesad. a neighbour Nesiad. to make powerful Nes. n. approximating Nesau. adv. n. divested of distance. nearer and nearer . a proximate state: a. until. powerful. n. a. to approximate Nesefin. v.Nerthol. v. approximation Nesaol. adv.

what is compact or close Nestig. n. change: v.Nesrwydd. n. to alter . belonging to a hall Neued. v. to change. a hall. a panting. to approximate Neu. a. wealth. a longing Neufedd. compact Nesu. n. nearness. a large room Neuaddol. what is proceeding Newid. to wish or to pant for earnestly: conj. riches New. a. n. n. or Neuadd. to pant. n. n. proximity Nest. v.

to change. to produce change Newidiant.Newidiad. novel. fresh Newydd-dra. a making new Newyddiadur. a. n. changing. mutable Newidioldeb. to become changed Newidiol. novelty Newyddiad. changeableness Newydd. news: a. n. n. v. new. n. what is new. a changing Newidiannu. newspaper . to alter. n. n. act of changing Newidio. n. newness.

we. famine Newyndra. they likewise Ni. hungry Newynu. n. hunger. hungry. them Nhwythau. to famish. of a new quality Newyddu. pron. to make new Newyn. a. to starve Nhw. Nhwy. v. they. pron. a. pron. n.Newyddol. v. n. famishing. us: . Newynog. a. a hungry state Newyniad. i. starving Newynol. a famishing Newynllyd. n. a number separate.

n. impediment: delay Nidrad. n. a numerator Niferedd. n. v. to entangle Nifer. numerousness Niferiad. n. entanglement. what is impending: adv. n. perplexity Nidri. a number. n. not Nidr. a host Niferai. an entagling Nidredd. an entanglement. a numbering . not Nid.adv. n. n. n. a perplexity Nidro.

what is straitened Nigiad. v. a. to number Niferydd. n. numeration Niferiannu. to narrow . numeral Niferu. to straiten. to enumerate Niferog.Niferiaeth. a numerist Nifwl. n. to make numerous Niferol. n. numerous Niferogi. a cloud Nig. v. a. n. numerical. v. n. a mist. v. a straitening Nigio.

v. what is pure: niece Nithiad. we also. not Nith.Nill. harm. pron. n. what is violent Niwed. n. damage . winnowing sheet Niw. a sickle Ninau. what is repeated Nillai. n. n. a purifying Nithio. adv. n. to winnow Nithlen. n. n. n. a winnowing Nithiant. us too Nis.

n. n. covered with mist No. a fog Niwlen. to hurt Niweidiol.Niweidiad. a hurting. hurtful. what stops or keeps in: adv. a small mist. a. v. a harming Niweidio. than . a. to become misty Niwliog. to injure. a mist. n. n. a cloud Niwliach. noxiousness Niwl. n. n. noxious Niweidioldeb. to damage. v. n. a becoming misty Niwlio. scattered clouds Niwliad.

marked. noted Noden. a. thread. n.Nod. characteristic Nodiadu. to mark. n. the plague. to characterise Nodiannol. yarn Nodi. a. remarkable. to note Nodiad. a. characteristic Nodiannu. up to the mark Nodadwy. a mark. n. Hyd y nod. v. notable Nodedig. a. even. notation. noting . v. a marking Nodiadol. a token. n. Haint y nodau. to characterise Nodiant. v.

notable Nodweddiad. a sanctuary Noddi. discrimination n. having a mark Nodol. n. sap Nodded. protection Noddfa. v. n. marked. Nodweddu. a. to characterise Nodyn. v. a note. a mark. n. moisture. to give refuge Noddiad. a sign Nodd. n. n. a. a characterising. a giving refuge . refuge. juice.Nodog.

n. full of sap Noddlydrwydd. n. an abyss Noe. protection. a tray Noeaid. n. a platter. n. nakedness Noethi. n. exposed Noethedd. juicy. bare. naked. v. juciness Noddlydu. v. a protector Noddyn.Noddiant. n. a. a. to make bare . refuge Noddlyd. n. a platter-full Noeth. to become juicy Noddwr. a dish.

a. a. what moves or flows Nofiad. n. n. n. swimming Nofiedydd. swimmer . n. Nofiwr. a making naked Noethiannol. denuding Noethiannu. to bare. a. a swimming Nofiadaeth. to denude Noethiant. v. nakedness. denudation Noethlyman. bareness Nof. art of swimming Nofiadol. stark naked Noethni.Noethiad. n. n.

night time. to bring Non. v. eve Nosi. a becoming night Nosig. a current Nos. n. to be restive Nol. to swim. restive state. a. n. v. to stop. to cause to swim Nog. to become night Nosiad. than Nogio. nocturnal. n. Min nos. a stream. n. v. a stop. night. v. a certain night .Nofio. conj. nightly Noson. n. night Nosol. to fetch. n.

n. a quiver. to become foggy Nug. whim. v. n. a habit of freaks . a fog. n. a certain night Noswyl. what pervades.Noswaith. n. a mist Nuddo. n. to keep vigils Nudd. bias. evening tide Noswyliad. n. n. leaving work at eve. n. a keeping of vigils Noswylio. trick Nwydedd. v. spirit gas Nwyd. a ripple Nwy. to leave work at eve.

n. v. a. energy. essence. a pervading element. whimsical Nwydwyllt. brightness. v. v. to enliven. substance. effects. Nwyddau. substantial. a. material Nwyf. to grow lively . vigour Nwyfiannu. v. vigour Nwyfio. n. goods Nwyddo. Nwydus. n. to make substantial Nwyddol.Nwydo. to cheer the spirits Nwyfiant. vivacity. hair-brained Nwydd. a. to have a whim or bias Nwydol.

a whim Nwythas. pining. a languishing.Nwyfol. a. a languishment Nychiad. firmament. a. a vexing. full of spirits. interj. oddity Nwythus. freaky Nych. full of spirits. painful . atmosphere Nwyfus. full of whims. eccentricity. n. wanton Nwyth. wanton Nwyfre. lo. behold. n. a. a languishing. n. a pining Nycha. n. a bent. a pining Nychlyd. n. see Nychdod. n.

v. languishing. a spinning. a twisting Nyddol. a. to twist Nyddwedd. a spin. pining Nychu. n. a spinster . n. to pain. a needlewoman Nydd. a spinner Nyddwraig. v. a needle Nydwyddes. n. size of yarn in spinning Nyddwr. to languish Nydwydd. a twist Nyddiad. n.Nychol. a. spinning. n. twisting Nyddu. to spin. a broach. n. n.

a nest Nythaid. we or us likewise Nyth. n. v. n. from. a pure or holy nature Nyni. n. to nestle Nyw. vigour O. us Nyninau. we. a nestful Nythfa. vivacity. n. snow Nyfed. pron. pron. to nest. a nestling Nythu.Nyf. . n. n. n. n. a nesting place Nythgyw. what goes or proceeds: prep.

usuriousness Ocri. by: conj. a dealing in usury Ocru. n. n. usury. v. Ocraeth. he: interj. oh.of. gain Ocriad. profit. adv. because. of. oh! alas! woe! Ochain. interj. n. usury. it. n. for Obry. below Ocr. alas Oblegid. if: pron. n. profit Ocredd. out. woe . a groan. conj. to practise usury Och. v. a moan. beneath. to be uttering groans Ochan.

an edging. a. a rim Ochredd. v. sighing Ochi. an edge. to utter groans Ochr. n. laterality. to sigh Ocheneidiol. having sides . n. v. to side. a forming a ledge Ochrog. n. side Ochri. a sighing Ocheneidio. a side. v. n. a sigh Ocheneidiad.Ochenaid. a siding. n. to make a ledge Ochriad. a.

excellent. v. n. what is clear. it Odi. a falling of snow Odiaeth. n. v. probably. v. a. belonging to a side Od.Ochrol. what is notable. peculiarity. to rhyme Odliad. a rhyming . to make rhyme. rarely Odli. a. rarity Odiaethol. n. notable Odiaethu. n. to snow Odiad. rarity: adv. snow: a notable. n. peculiar. odd: conj. to render notable Odid.

a kiln Odynaid. what tends out or from. from of. to boss. about Oddf. sleet Odyn. prep. n. a kilnful Odyndy. a knobbing . or snowy Odwlaw. to grow knobbed Oddfiad. on both sides. prep. a. by Oddeutu. n. a. n.Odlog. knob Oddfi. niveous. rhymed Odlyd. n. n. a kiln-house Odd. n. n. v. excrescence. out of. rhythmical.

conj. prep. prep. v.Oddfogi. off Oddiacw. adv. to become knobberd or full of knots Oddfyn. adv. from. unless Oddifaes. a knob. above Oddieithr. prep. from yonder Oddiallan. prep. from round Oddiamgylch. prep. from. of. a knur Oddi. from round Oddiar. from without . except. on the outside Oddiam. n. out of. from off.

from below . adv. beside Oddigylch. except. adv. from between Oddisod. from below Oddimewn. prep. from below Oddirhwng. from within Oddiobry. prep. from above Oddifyny. prep. prep. adv. adv. adv. adv. from about Oddihwnt. from within Oddifry. from beyond Oddilawr.Oddifewn. adv. from above Oddigerth.

from that place Oddiyno. a set time. procrastinating Oedfa. time to come. set time. adv. to delay . hence. process of time. adv. from below Oddiwrth. to set a time. adv. from by. from Oddiyma. from that place Oed. n. v. age Oedog. prep. hence.Oddiuchod. full of delay Oedol. a. from above Oddiwaered. adv. a. adv. thence. a meeting Oedi. n. from this place Oddiyna.

v. a lambkin . a lamb Oenaidd. like a lamb Oenan. to grow aged Oedranus. aged Oedwr. n. age. a. aged Oedran. n. a. n. a delaying Oediog.Oediad. v. did exist Oen. full age Oedraniad. stricken in years. n. n. n. a delayer Oedd. a growing aged Oedranu. of long time. was. a.

belonging to a lamb Oenyn. n. n. n. n. of a cooling nature Oerdra. a dismal cry . n. n.Oenes. a. a. little ewe-lamb Oenol. coldness. somewhat cold Oerol. a. repulsive Oeraidd. a little lamb Oer. cold air or weather Oergri. a lambkin. n. an ewe-lamb Oenig. a. cold frigid. cool place Oerfel. frigidity Oerfa.

chilly Oernad. to be come cold Oeriad. n. coldness. a dismal fall Oeri. chillness Oerwaedd. n. n. a dismal voice Oerlef. v. n. a chilling aspect Oerwlyb.Oergwymp. n. cold and wet . n. a. of cold quality. to cool. a dismal cry Oerwedd. a dismal moan Oerllyd. n. n. a dismal howl Oerni. a cooling. a. a chilling Oerlais. to chill.

there is. v. period of life. to pass through life. is there? Oesfyr. assigned period of life Oesred. n. for ever and ever Oes. course of existenct Oes . aged Oesran. an existing Oesol. a cold person Oes. n. oesoedd. n. relating to age. to live Oesiad. a. n. v. a cold wind Oeryn. short-lived Oesi. n. a passing through life. an age. n.Oerwynt. a.

a making crude. v.Oestad. constant. a Oferedd. n. atoms. useless. a. a. dissipation . n. n. waste. motes Of. n. a mouldering Ofedd. vain. elementary. to act idly Oferddyn. idle Ofera. to render intense Of. always Oethi. constantly. particles. v. Oestadol. spendthrift a dissipated man. a. to waste. crude. raw Ofawd. elementary state Ofer. n. frivolity.

useless idle talk Oferlaeth. a useless work Oferwas. a worthless chap Oferwr. n. a vain boasting Ofergais. waste milk Oferwaith. n. n. v. an idler Oferymgais. n. a decomposing Ofiannu.Oferfost. a fruitless attempt Ofergoel. n. n. superstition Oferiaith. n. to render friable . n. an idle attempt Ofiad. n.

a. a. a fearing. a. intimidated. to fear to terrify Ofniad. n. . v. n. dread. v. scared Ofnedd. fear. fearfulness Ofni. n. an intimidation Ofnadwy. a reducing to atoms Oflyd. terrible. n. jumble Ofn. to become fearful Ofnedig. decomposing. intimidation a dreading. timidity Ofnad.Ofiant. frightful Ofnau.

n. priestly Offeiriadu. dread. fear Ofnog. v. timorous Ofnusrwydd. timorous Ofnol. a priesthood Offeiriadol. scientific bard Offeiriad. a. philosopher Ofyddfardd. fearful. n. tending to frighten Ofnus. terror. to minister . a. fearfulness Ofydd. a. priest Offeiriadaeth. n. fearful. minister. n. n. a.Ofnid. n.

v. v. mass Offerena. implements. instrumental Offeiriannu. a. instrument. sacred service. a. n. n. to act as agent Offeru. v. to celebrate mass Offereniad. an offering. to perform mass Offerynol. n. sacrifice .Offer. a tool Offrwm. v. to equip. to furnish Offeryn. relating to the mass Offerenu. a saying of mass Offerenol. gear Offeren. n. n.

a cave. to use the harrow Ogiad. apt to move. n. to use a harrow Ogfaen. a harrow: a. v. n. fruit of briers Ogi. v. a den Ogotog. a. youthful Ogaid. what stirs. hip. youth. v. n. full of caves . n. a sacrificing Offrymu. to sacrifice. n. what is full of motion or life. a harrowing Ogof. a stroke of a harrow Oged. n.Offrymiad. n. to offer Og. a harrow Ogedu.

to proceed. a corner. n. trace. n. . a listening Oian. to come forward: interj. track: a. to wait Ol. a waiting. to make angular Ongliad. from me. v. forming angles Onglog. v. of me. a waiting Oianu. a pronominal preposition. having angles Ohonof. out of me Oi. an attending. v. n.Ongl. a listening. hindmost. very well Oiad. an angle Ongli. n. a. mark. well. to listen. n.

a search after . olive trees Oliedydd. n. last Olafiad. a successorship Olbrain. n. n. n. refuse Olp.Olaf. n. a pricker. in hunting Olion. n. the herb crowfoot Ole. n. puncture. oil. n. a ravine Olew. islet-hole Olrhain. n. leavings. a successor Olafiaeth. unction Olewwydd.

n. v. a beagle Olrheiniad. v. having wheels Olynol. a wheeling Olwyno. n. a scrutiniser Olwyn. n. n.Olrhead. to scrutinise Olrheiniwr. a tracer. a. n. a. a tracing out Olrheiniadwy. to wheel Olwynog. a trundle Olwynad. n. a postscript . scrutable Olrheinio. a following Olysgrif. a wheel.

a. a. all-knowing Ollgyfoethog. all-consuming Ollddigonol. all. n. a. omnipotent Ollryw. almighty.Oll. a. everyone Ollalluog. omnigenous . all-powerful Olliach. n. all-wise. whole. a. n. a. omnipotency Ollnerthog. the herb all-heal Ollnerthedd. omnipotent Ollalluogrwydd. almightiness Ollddifaol. a. a. all-sufficient Ollddoeth.

except. if not so. that there Ond. is it not so? Onis. what stretches round On. or else adv. an ash tree Oni. omniscient Om. conj. not ? conj. but. what is in continuity. not? . what is headlong Onco. n. if not. a. conj. otherwise. pron. what is superior. but Onen. prep. n. n. an ash Onc. except. an ash. only. Onid. except: adv. unless. if not. that. until Onide.Ollwybodol. adv. unless. conj. n.

to pant: n. watch Oriain. a. brim: conj. time-piece. v. to puff. having fits. belonging to the hour Oriawr. n. watch Oriel. n. a puffing. a panting Oriadur. a limit. n. a limit. ash trees Or. utterance. gallery . n. a porch. if Orch. a time-piece. a. rim Oriad. margin. n. n. n.Onwydd. panting Oriog. fickle Oriol.

a short space Orlais. dueller . at present Origyn. n. tilting. combat. a time-piece. push.Orig. n. n. a little while. a combating Ornestu. n. threat Ornedigaeth. a threatening Ornedd. n. n. n. clock Orn. now. place of combat Ornestiad. a threatening state Ornest. to duel Ornestwr. v. a start. to combat. adv. n. duel Ornestfa. n. n.

what tends out or from Osged. n. n. a twig Osglen. to shout in triumph Os. n. a twig Osgli. conj. v. v. n. to start. a bason Osgl. to branch. to be uttering Oroian. a laver. if Osai. n. n.Orni. joy: v. a branch. to utter. cyder Osg. to threaten Oroi. v. a branching out . to shoot Osgliad. n. a jubilation. sweet juice. a branch.

branchy. to start Osgoilyd. n. obliquity. a starting aside Osgoedd. n. obliquity. n. to offer to do. a laver.Osglod. slope Osgoad. a bason Osiad. starting Osgoi. v. a ramification Osglog. n. branching Osgo. a making an essay Osio. epithet for a shield . n. apt to start aside Osgyd. a. n. to essay Ostid. v. to go aslant. n. a.

what is in continuity: a. popish Pabell. a. inn Ostr. a moan Pa. a pope Pabaidd. n. an open place. n. v. a father. what is spread Ostri. tabernacle Pabelliad. n. n. what Pab. n. papal. war-horses. display. to pitch a tent . n. n. cavalry Ow. tent. a fixing a tent Pabellu. n. hospitality Oswydd. a breathing out. n.Ostl.

a single rush . rushes. active. n. nervous Pabledd. invigoration Pablu. n.Pabi. papaverous Pabir. full of rushes Pabwyren. activity. v. the poppy Pabiol. n. a. a. to invigorate Pabwyr. v. a. rush candles Pablaidd. to gather rushes Pabwyrog. n. a. rushes Pabwyra. n. vigour Pabliad.

v. a. n. a little pan Padellu. what keeps together. n. n. papistical Pabyddiaeth. n. a panful Padellan. n. what keeps a course Pae. popery Pad. a papist Pabyddol. Padellig. a constraint. n. what contains Padell. pan Padellaid.Pabwyryn. to form a pan Padd. a bullrush Pabydd. n. n. n. a panting .

a hulk Paffiad. n. n. a painting Paentiedig. n. a peahen. n. n. coloured Paeol. a plaster. n. a scull-cap Paen. a pot Paeth. painted. lumping. a. a fine girl Paent. to lump. n. thumping Paffio. n. to thump . colour Paentiad. concurrence Paff. v. a spread. peacock Paenes. n. paint. what spreads.Paeled. a lump. a pail.

n. quiet Paill. a convulsing Pangol. wherefore? why? Pai.Pang. farina Pair. a cauldron . v. a boiler. bloom. a convulsion. flour Pain. to convulse Paham. n. cause. n. farina. n. a pang Pangiad. convulsive Pangu. n. a. n. adv. instrumentality. what is objective Paid. fine dust. n. cessation.

n. to beam. a ray. n. a radiating. to beam. a spread. v. a pod Pal. to shaft. n. having a shaft Paladriad. v. n. a beaming. a forming a shaft Paladru. to bole Paladrwym. a shaft. a ray. n. a spade Palad.Pais. a petticoat Paisg. n. a coating. a coat. axis Paladrog. a stalk. to radiate . a beam. a shooting out Paladr. n. a flail joint Paladu. a stem. a.

a maker of darts Paledu. n. v. to cast a dart Palf. a delver. n. n. n.Palawr. a stroke of a palm Palfaliad. the shoulders of a quadruped Palfiad. n. n. a pawing Palfod. to grope about Palfes. a digger Paled. a javelin Paledrydd. a shaft. n. n. v. a paw. a stroke of a paw . a palm Palfaid. a groping about Palfalu. flat end of a shaft. n.

wainscoted Palm. a delving. a. v. a pavement Palmantu. n. n. n. a. to lay a paving Palmwydd. v. a cough. n. a pale. a spread.Palfog. having a palm Paliad. n. to wainscot Palisog. n. to pale. pawed. a wainscot. a daw . palm trees Palores. a flag Palmant. the steep of a rock Paliso. a spreading. paled. a digging Palis.

n. since . to fail. to delve. fallibility. a cup: n. v. neglect: n. n. to cease Pam. when. whence. to dig Pall. a. n. a miss. why Pan.Palu. a neglecting Palliant. wherefore. a failing. a failure. neglect Pallu. abortiveness Palliad. fulling: adv. loss of energy. a. nap. failed state Palldod. a mantle. fallible. a bowl. down. nought. a pavilion Palladwy. n. perishable Pallder. failure. failure. adv. fur. a pan. n. v.

n. what involves or works together Panas. when. to plait. panelled Panelu. to mat Panfa. n. plaited straw. n. adv. at which time Paneg. a gut. n. n. a fulling mill Paned. n. a. a banging Paniad. n. v.Panan. a partition of plaited straw Pandy. thick platting of straw cushion of a pack saddle Panelog. a fulling. a fulling . a furring. an entrail Panel. plaited. mat.

what involves. n. to cause a sinking Pant. v. to cause a panic Pannylu. a low place Pantiad. v. trade of a fuller . to fur.Pannu. v. concavity Pantu. a hollow. to make a depression. to sink in. to dimple Panu. to bang Panwaen. a banger Panwriaeth. v. n. to hem in. n. a fuller. a peat moss Panwr. to full. n. a forming a hollow Pantog. n. a having a hollow. a depression.

duration Parab. a. n. continuance. speech. n.Papyr. n. germ. n. effectable . a. v. causation. to last Parad. n. paper Papyrol. n. pair Par. n. a causing Paradwy. a piece of paper Par. a spear Para. discourse Parad. to continue. causable. aptitude or utterance Parabl. state of readiness. a cause. n. consisting of paper Papyryn.

an enclosing Parcio. paradwys. continuing. a causation. effectuation Paradwys. to hedge in Parch. reverence Parchadwy. v. a park Parciad. n. to last Paraus. of long continuance Parc. a. constant. n. a.Paradwyad. Spanish flies Paraeth. n. to persevere. a paradise. v. n. a. a cause Paraol. respectable Cylion . n. n. lasting Parau. an enclosure. to enclose. respect.

n. a. smut Pardduo. v. n. respectableness Parddu. respected. a. respectfulness Parchu. to grow smutty Pared.Parchedig. to smut. a partition wall . n. to have regard for Parchus. a of showing respect Parchlawn. respectful. a. n. to respect. reverend Parchedigaeth. respectable Parchusedd. respectful Parchlonder. v. fire-black. to revere. n.

epithet for a shield Parfyg. n. to prepare Parodiad. the herb henbane Pari. n. prepared. promp Parodi. a bidding Parlas. n. to make ready. n. ready. a string. pellitory of the wall Parfaes. v. n. a causing. n. a green plat of ground Parlawr. n. a drove. n.Paredlys. a flock Pariad. interlocution Parod. a parlour Parliant. a preparing . n.

n. preparatory. severed . causing. a part. divided. preparedness Parotoi. to get ready Parotool. a.Parodol. a. preparedness. n. a butt Parth. preparing Parsel. a. discriminable Parthed. n. n. creative Parotoedd. preparatory. preparing Parodoldeb. Parodrwydd. what is aimed at. readiness Parol. to prepare. a. a division Parthadwy. v. a division Parthedig. Parodedd. a. n.

discriminative Parthedd. n. n. n. a. discriminate. a dividing. a parting Parthiannol. n. discriminative Parthiannu. discrimination Parthedigol. a. a division. to discriminate Parthiant. n. dividing Parthred. v. discrimination . a participle Parthiad.Parthedigaeth. a. a sharing Parthol. distinction. a divided state Parthgymeriad. n. parting. n. party Parthrediad.

a. discriminating Parthu. v. n. a verb . to discriminate Parthredus. what is cognitive of acting or causing. to put in continuity. to separate Paru. n. to make a partition Parwydd.Parthredu. n. v. n. a partition Parwyden. a side Parwydo. v. a partition. v. a verb Parwyddiad. silent: calm. still Parwyd. to pair Parwar. to partition. a.

belonging to a verb Parydd. fatted. the festival of Easter. a passing Pasio. n. n. an exit. to expel. to beat with a staff . n. a pole Pastynu. a feeding. a. to pass Pastwn. a cough. n. the Passover Pasg. v. the act of fattening Pasiad.Parwyddol. n. n. a flattening Pasgedig. a procurator Pas. v. n. fattened Pasgiad. a causer. a. hooping cough Pasc. a long staff.

to use the paw Pawgen. a paw. a spreader. n. n. a peacock Pawb. what extends round Pawan. a pole. v. n. adv.Pathawr. a sock for a foot Pawl. a claw. a using of the paw Pawenu. every body. what matters it Pau. a pasture. n. an inhabited region Paw. all persons Pawen. n. n. a hoof Paweniad. a stake Pawr. n. n. pron. a grazing .

n. state of inaction. if. a chat Pebyll. sin Pechaberth. though Pebre. a. a sin-offering Pechadur. a chatter. sin. committing of sin Pechod. an agent: conj. n. sinner Pechadurus. sinful. n. n. what is uttered Pech. n. n. wicked Pechiad.Pe. to pitch tents Pebyr. what is causative. n. tents. v. an evil act . n. n. pavillions Pebyllio.

a shoeing . foot-travelling Pedestru. to sin Ped. pedal. a. v. n. n. shoe Pedoli. conj. n. a pedestrian Pedestrol. what bears onward. n. four Pedest. a foot Ped. a. v. to commit sin.Pechu. if. to shoe Pedoliad. n. motion of the feet Pedestr. v. to travel on foot Pedol. though Pedair.

n. shod. v. a. buttock. crupper Pedrog. a quadrating Pedrogledd. a. a. n. to square . a quadrature Pedrongli. quadrangular Pedror. to quadrate. square Pedroglawd. v. a quadrate Pedronglog. n. n. of a square form Pedrongl. n.Pedolog. n. quadrangle. to form a square Pedroglyn. a quadrangle Pedrori. as a horse Pedrain.

n. hesitating. n. a quadrating Pedrus. doubting Pedrusdod. a hesitating Pedruso. Pedrusiad. n. hesitation. doubtfulness Pedryad. to hesitate Pedrusol. indecision Pedrusder. doubting Pedrusrwydd. square . v. to start aside. a quadrating. n. a. a. n. a squaring Pedryael. hesitation.Pedroriad. dubious Pedrusaeth. n. hesitating. what has four skirts. n.

n. to quarter Pedrygan. a quarter Pedryfaniad. n. a perfect colour . a quartering Pedryfanu. n. a quarry. n. a pinch between the three fingers and the thumb Pedryliw. what is contained between four. a quadrating. a.Pedrychwal. a square Pedrydant. what is of four pieces Pedryfan. n. a quadrate state Pedrydiad. v. n. n. n. four ways of spreading Pedryd. a perfecting Pedryfal.

a quadrant Pedwar. n. a perfect figure Pedryo. a. to make of four parts Pedryoli. four hoofs: a.Pedrylun. to quadrate Pedryor. four hoofs Pedwarcarniad. farthing Pedwarcarn. n. quartern. having. a quadrate Pedryori. four hoofed Pedwarcarnog. n. n. v. v. four-footed. a galloping . n. fourth. a. v. to quadrate. four Pedwaran. to square Pedryran. n.

a. quadriform Pedwardyblyg. fourth Pedwariad. n. fourth. a. quadrilateral Pedwartroed. a. a quadruped Pedwartroedol.Pedwarcarnu. a quaternion Pedwariant. a quadruplicate Pedwaredd. n. four-fold Pedwarochrol. a. four-footed Pedwerydd. a quaternity Pedwarblyg. a quartern . n. n. v. a. to gallop Pedwardull. n.

agent of expansion. a pivot. if it were. to form a pivot or axis Pei. n. pole. con. to form a pivot or axis Pegwn.Pog. a quarter measure Pegor. v. n. eight bushel measure. belonging to an axis Pegynu. if it should be . n. a. or axis Pegwr. n. a quarter Pegaid. n. a pivot or axis Pegynol. a pert one Pegori. n. contents of a quarter Peged. a pivot. v.

powder Peiniad. flour Peillio. n. a ceasing. fine flour. a desisting Peidio. n. to leave off Peiliad. n. n. v.Peidiad. to bolt. to spread out. a tribute of flour Peilliad. n. n. to yield bloom or farina . to searce Peillion. a bolting Peillied. bolted meal. n. a displaying Peilio. v. to cease. a raying. to radiate Peillged. v. v. a yeilding of bloom Peinio.

n. v. a verb Peiriennyn. n. Peiriannydd. v. n. instrumental Peiriannoli. to harness Pieriant. a. n. a scout. an instrument Peisgwyn. harnesser Peiriwyddiad. chaff Peithas. organizer. to organise. n. to render causative Peiriannu.Peiriannol. to put in a state to act. instrument. n. tool Peiriannwr. the mapple tree Peiswyn. n. a scout boat .

n. a tile. a open. or the reeds of a loom Peithyn. a. what is open. to scout Peithiog. the slay. a making clear. v.Peithiad. n. of plain open aspect Peithwydd. a laying open. n. being open or plain Peithio. page. n. to lay open. waste Peithw. a. a scouting Peithin. Peithiw. n. open surface. n. a laying open or waste Peithiant. a tiled roof Peithynen. a cog Peithyndo. desert. tile . slay of a loom. sheet.

a bullet Peledu. to form into a ball Pelgib. n. n. n. v. a radiation Peleidrio. v. pill Peleniad. v. v. n. to brandish . a ball Peled. n. a forming a ball Pelenu. n. a pushing of spears Peleidriant. to ray. a little ball. a racket for a ball Pelio. a moving body. bullet.Pel. to throw a ball Peleidral. a ball. to radiate Pelen. n.

to put far off.Pelid. n. gleaming Pelydru. n. v. a beam Pelydriad. v. stockings without feet Pelydr. a radiating Pelydrog. v. a ray. n. far Pellad. to radiate. to gleam Pelydryn. n. n. a ray. radiancy. a. to go far or distant . removing to a distance Pellau. to throw a ball: to ball Pelyd. radiant. a beam Pell. remote. n. a distant. splendour Pelu.

n. a round mass. remoteness Pellenu. ball Pellenaidd. n. a head. like a ball Pellenig. a. a. telegraph Pellen. . remoteness. n. n. an end: a head. of distant range Pellenigrwydd. a far viewing Pellebyr. v. n. n. n.Pellder. a chief. a far view Pelldremiant. surface Pen. to form into a ball Pellt. what is external. distance Pelldrem.

to act as a chief Penaf. n. sway Penardd. a promontory . a. a principal Penaethu. a chief Penant. open at the top Penaig. n. n. n. supreme Penadur. n. projection of a hill Penarth. supremacy. a. a sovereign. sovereign Penaduriaeth. chief. n.chief. supreme. n. v. supremacy. most eminent Penagored. a supremacy Penaeth.

the yellow hammer Penbaladr. Penbleth. n. n. n. distraction of head Penboeth. n. n. chief singer stupid: n. hotheaded Penbwl. n. loggerheads with heads together. receiver general Penceirddiad. a. adv. blockishness Penbyliad. blunt-headed: blockhead. . tadpole Penbyledd. a. particular Penben. a.Penaur. a tadpole Poncais.

n. n. n. capriciousness Penchiwbanu. master of song Penci. n. chief collector Pencenedl. n. n. light-headed Penchiwbandod. the dog-fish Penciwdod. knot at the end Pencynghor. v. n.Penceisiad. chief counsellor Pencynydd. a. to become hair-brained . n. chief of a family Pencerdd. generalissimo Penclwm. n. cheif huntsman Penchiwban.

n. express. discriminative . n. to determine Pendew.Pendant. a conclusion Penderfynu. to render peculiar Pendodol. nobleman Pendefiges. a. n. colonnade Pendodaeth. piazza. thick-headed. arbitrary Pendefig. n. a lady of quality Pendefigiaeth. v. n. n. state of chieftain Penderfyniad. v. superiority Pendodi. a. stupid Pendist. a.

a. to be hair-brained Pendrwm. to roll the heart about Pendrist. adv. a. staggers Pendroi. confused Pendrawn. to become giddy Pendrondod.Pendraffolach. giddy headed Pendreiglo. v. with head over heels Pendramwnwgl. v. v. having a drooping head Pendro. giddy-headedness Pendroni. a. a. v. headlong Pendraphen. to vertigo. a. huddled. n. heavy headed .

v. n. indispensable Penddiged. the elbow . an inflamed tumour. a bile Penddu. a. n. giddiness Penddariad. v. n. to be nodding Penddar. n. vertigo. the bird black cap. a growing giddy Penddaru. n. n. giddiness Penddaredd. a bile Penelin. brownwort Pendduyn. a botch. n. v. grow giddy-headed Penddifaddeu. to grow top-heavy Pendwmpian.Pendrymu.

a. having a pointed head or top. v. bald neaded Penfras. stupid Penfeddal. a. bare-headed. copped Penfas. a lady of high rank Peneuryn. the yellow-hammer Penfain. n. simple Penfeddw. shallow-pated.Penelino. giddy-headed Penfeinio. yellow headed Penfoel. fat-headed: the cod fish . v. to accuminate Penfelyn. n. a. soft-headed. a. a. a. a. to elbow Penes.

obstinacy . having the head turned. head-stall. a. muzzle Pen-gadarn. a. strong-headed Pen-gaead. a. wryness of the head. a. hard-headed. a. collar Penffetur. n. closed at the top Pen-galed. n. head-stall. bushy-headed Penffrwyn. n. headstrong Penffluwch. obstinate Pen-gamrwydd. helmet Penffestr.Penffestin. knapweed Pen-gam. perverseness. n. a.

a scull. culerage Pen-goll. n. knot at the end Pen-goch. a. rough or curly headed . n. a noddle Pen-gloi. a.Pen-glog. scurfy-headed Pen-groes. a. red-headed. round-head Pen-grwn. having the end crossed Pen-gron. scabby-headed Pen-grest. a. having the end lost Pen-grach. a. a. having a round head Pen-grych. n. a. a. to close the end Pen-glwm.

a kneeling .Pen-gyrniad. n. a knee Penliniad. round headed Pen-guwch. blue-headed: n. a nib. a bonnet Penhwntian. v. n. a principal. a. n. a capital. the knapweed Penlin. the pike or jack Peniadur. a top Penial. n. top of the knee. a chief Peniant. a niddle Penlas. a nip. n. n. n. n. to be tottering Penhwyad. a cap. n. capitation Penig.

a. n.Penlinio. the stone next to a corner stone Penllywiawdwr. titmouse Penllad. supreme government . a general Penllywodraeth. a head-cloth Penllwyd. n. n. n. n. n. numskull Penlliain. a grayling Penllwydi. to kneel down Penloyn. n. v. black-cap. n. grey-headed: n. head-stead. greyness of the head Penllyw. supreme good Penlle. chief leader.

specification Penodol. conclusion. especial. to spedfy. n. n. n. end Penodi. n. n. a close. verse. n. to form stanzas Pennod. to assign Penodiad. n. v. a. sovereignty Pennill. n. trifling verses Pennillio. definite. a chapter Pennoeth. a bare-headed Penod. stanza Pennilliach. a sovereign Penllywyddiaeth. specific . v. particular.Penllywydd.

a headpiece. n. a flag Penor. n. aspect Penre. capital. n. a hair-lace. n. n. ruddy-headed Penrwym. a muzzle Penpryd. sovereignty Penrudd. to render definitive Penol. visage. a pennant. n. v. a.Penodoli. n. a. a fillet Penrhaith. principal Penon. the chief of the law Penrheithiant. what has chief right. a head band .

loose-headed. the hop-plant. a. hops Pensedd. a. a grand standard Penswydddg. n. a supreme seat Pensel. promontory. n. n. chief architect Pensag. light-headed Pensyfrdanod. cape Pensach. n. the mumps Pensaer. n. chief officer Pensyfrdan.Penrydd. n. n. craziness Pensyfrdanu. loose-ended Penryn. to craze the head . v. n.

Pentan. n. accumulation Pentyru. to amass . a raised heap Penty. n. head of a family Pentewyn. n. a villagery Pentwr. a penthouse. a shed Pentyriad. n. a headland. n. n. n. n. v. a hob Penteulu. a village Pentrefaeth. n. to heap. a land steward Pentref. chief of princes Pentir. n. a firebrand Penteyrnedd. a fire back.

a doing penance . n. atonement. n. to predominate. empty headed: n. weak-headed Penwendid. supreme prince Penu. n. a. weakness of head Penwisg.Pentywysog. whiteness of head Penyd. penance Penydiad. a head dress Penwn. n. n. a banner. a. white headed: n. n. to specify Penwag. a. bald buzzarb Penwyni. a herring Penwan. n. a standard Penwyn. Penwen.

sweet. a chief-justice Penysgafn. to chatter. luscious Peran. n. light-headed Pepra. a. n. aroma . n. delicious. a paunch. a. what pervades. v. babbling Pepru.Penydiol. to prate Per. expiatory Penygen. to keep chattering Pepraeth. a pear Perarogl. chattering. a perfume. atoning. n. sweet fruit: a. a gut Penynad. n. n. v.

compact. to smarten Percus. a. a magazine Percu. perfumery Perarogli.Perarogledd. v. n. to trim. n. a perch Perced. Perchenog. trim: n. a store. a. odorus. n. v. trim. v. to become delicious Perc. an owner . a bow net Percell. a possessor. fragrant Perau. a wrapper. n. n. to perfume Peraroglus. a little pig Perchen. a. smart Perchell.

the herb periwinkle Perfedd. n. v. to peregrinate Perfagl. to possess. v. n. to own Perchi. pilgrimage Perereinio. to dulcify Pererin. ownership Perchenogi. a. n. a pilgrim Pererindod. entrails Perffaith. perfect. to respect. deliciousness.Perchenogaeth. n. v. complete . to revere Perdra. sweetness Pereiddio. n. centre. n. v.

sheltering Peri. a screen. v. to perfect Perging. to make extreme. a causation. to bid Periad. v. a bidding Periagur. a causation Perig. extreme. a perfecting Perffeithio. to give . n. to cause. a causing. n. perilous Periglo. n. a cause Periant. a cause: v. n. n. a causer. n. n. a.Perffeithrwydd. perfection Perffeithiad. skreening. a settle: a.

aromatic herbs.extreme unction Periglor. n. rapture. n. parsley Peron. a Perllys. ecstacy Perlysiau. grocery Perllan. a curate. a cause. n. redstart Coch y berllan. sweet herbs. a priest Perlais. n. the Lord Peror. n. a playing of music . musician Peroriad. n. n. a melodious voice Perloes. an orchard. n. a producing of melody. melodist. n.

spruce. melody. idle talk Perioriaethu. v. a brake . n. a smart little girl Pertu. a smart little fellow Perth. v. n. to trim Pertyn.Peroriaeth. a thorn bush. to make a melody Peroriant. n. to practise music Persain. practice of music Perorio. n. to smarten. smartness. n. pertness Perten. a. smart. pert Pertedd. n. euphony Pert. n.

Perthen. v. to effect. v. a thorn bush Perthyn. n. n. n. appropriation Perthynol. pertaining. to belong Perthynad. n. hurdy-gurdy . relative Peru. an appertaining Perthynas. to bid Perwg. appropriate Perthynasoli. to cause. relation. appurtenance Perthynasol. v. to appertain. what is appropriate: v. a. to render appropriate Perthynasu. n. a. to render appropriate Perthynedigaeth.

n. an endangering .Perwr. n. danger. a. n. n. n. peril Perygledd. one who orders Perwraidd. occasion. a causator. n. n. incidental Perydd. what is extreme Perygl. danger Perygliad. a causer Peryf. purpose Perwylus. n. a sovereign Peryg. a causer. a causer. pear-trees Perwyl. n. liquorice root Perwydd. eventual. n.

to run into danger Peryglus. a coughing Pesychlyd. n. hesitating . n. a cough Pesychiad. a. dangerous. the coltsfoot Pesychu. if Pesgi.Peryglu. v. v. a. to cough Petrus. to feed. v. n. perilous Pes. to force out. a. a feeding. to fatten. conj. apt to start. troubled with cough Pesychlys. a fattening Peswch. to grow fat Pesgiad. n.

hesitation Petruso. n. n. to puff. doubt Petrusen. v. to startle. a part Peuad. n. startling. n.Petrusad. n. to hesitate Petrusol. to pant. to hesitate . hesitation. partridge Petrusi. a something. a quantity. n. a hesitating Petrusder. hesitating Petryael. a thing. v. square Peth. Peuant. a startling. to spread out. to pause. a panting. a square: a. n. a pausing Peuo. Petryal. a startler.

to neigh Peunoeth. whining. a. hourly: adv. a magpie Piant. to possess . possession. a pie Pia. n. a. nocturnal. to whine. n. hourly Peues. place of rest. a pie. nocturnal. state of being in. neighing Peuferu.Peuol. ownership Piau. a. pausing Peuawr. v. nightly Peunos. n. panting. nightly Pi. a. a. to own. a country Peufer. n. v.

n. a flue Piblyd. a. the flixweed Pibo. n. to squirt Pibol. having a pipe Pibellu. a. apt to squirt. v. a duct. to pipe. a pipe. n. a. to form a pipe Pibellwr. a tube Pibelliad. piping. n. a duct.Pib. a pipe. n. a pipe. squirting . v. n. pipe man. a piper Piben. a piping. to pipe. a forming of a pipe Pibellog. squirting Piblys. a lax Pibellu. a tube.

to pipe. a piping. n. n. piping. pipe player Pibyddiaeth. n. a dart thrower Picellu. v. n. to throw a dart Picffon. a dart. a pike-staff Picfforch. pipe-playing Picell. icicles. to tud Piborig. a javelin Picellai. a budding: v. a. a pitchfork . n. piper. sleet Pibori. budding Pibydd.Pibonwy. n. n. n.

the pip Pigawglys. puff. sharp-pointed . the hound-fish Picyn. a going Picio. n. a tapering point Piff. to fly suddenly Picwd. v. to dart. a darting. n. n. a noggin Picynaid. n. n. a nip. a bill. the spinach Pigfain. a beak. a pike. v.Piciad. n. a piggin. n. a piggin-full Pid. a. a point. sudden blast Piffio. to puff. the prickled dog. n. to whiff Pig.

Pigfan. n. pickings. n. selections Pigl. full of points. n. stitch Pigion. v. a. picking pain. a puncturing Pigfanu. n. to peck Pigoden. n. n. n. pointed. mark of a point Pigfaniad. v. accumination Pigfeinio. to puncture Pigfaniad. to pick. v. prickly . to accuminate Pigin. to prick. the herb hound's-tongue Pigo. a pickle: a shrew Pigog.

a finch Pilia. n. frail. n. n. a. a serjeant.Pigoga. pinacle. a butterfly Pilaid. to spire. what hovers. n. a stitch. n. a pleurisy Pigyrnu. n. a cone. a creek Pila. a peal. a sparrow-hawk . spire Pigyn. transient. to briskle up Pil. spinach Pigwn. n. mean Pilan. n. v. a beacon Pigwrn. a moth.

n. a peeling Pilio. a pillar. n. n. v. a vessel of bark. rind. n. a paring. to pare. to peel. v. fringe Pilenu. n. a gall by riding Pilden. to catch minnows Pildin. to strip . v. a laver Piliad.Pilc. a column Pileru. cuticle. v. n. to erect pillars Pilg. to build upon pillars. n. to form a cuticle Piler. what turns about Pilcod. minnows Pilcota.

a stem. a pivot. peelings. n. a stronghold. a stock. n.Pilion. to put on a vesture Pilysyn. a robe. a tegument: a clout. a. n. frail. v. n. rod of an apparitor Pilus. a film Pilo. transient. n. a thin peel. a pillion Pilynu. n. a frame. n. mean Pilwrn. a heater Pillgorn. strippings Pilionen. a pelisse Pill. a shaft. n. a tong. the neck joint . a small dart Pilyn.

pine wood Pioden. n. to cover with sprigs Piniwn. gay. n. to peg Pillwydd. a spray Pincio. a stopple Pillio. to shaft. n. a sprig. pie . v. n. n. a plug. n. n. a sprig. magpie. fine Pincen. a gable end Pinwydd. v. a finch: a smart. brisk. n. a pen Pinc. a peg Pin. dead standing trees Pillyn. a small stem. n. a pin. a stile.Pillgun.

to pipe. a linden Pisgenu. n. a blisters. a diarrhoea. to pod Pisgwrn. a pie. n. v. a lax Piser. v. n. n. n. n. v. to pule Pipre. a wheal Pisgwydd. a jug. to blister. bladders. a jay Pipgnau. pods Pisgen. chesnuts Pipian. a pitcher Pisg.Piogen. Piogen y coed. a pimple. to break out in pimples . a wheal. n. n. linden trees Pisgyrnu.

n. cataract Pistylliad. spout. to spout out Piswydd. the fish shaid Pla. a flat piece. n. n. v. a plate Pladren. what is granulated Pithell. n. a teat. n. a. n. one who flaunts .Pistyll. n. a spouting out Pistyllio. nipple Pitw. n. the plague Plad. what breaks out. minute. the dogberry wood Pitan. petty Pith. n.

a shooting body. to use a scythe Pladurwr. a scion. n. n. a flaunting woman Pladur. n. n. Planigfa. n. a plank. a party. a ray. a board Planed. n. a side. a shooting off: a meteor Planc. v.Pladres. a planet Planfa. a scythe Pladuro. a shoot Planad. a mower Plaid. n. a shooting. plantation Planiad. n. n. n. a planting . a partition Plan.

n. a plaistering Plau. a shoot Planol. v.Planigyn. a daub Plastriad. having children Planu. n. n. what is spread out Plastr. to plant Plas. a palace Plast. a. a hall. a plaister. v. n. little children Plantog. to infect with a plague . n. n. children Plantos. a. planting Plant. shooting. to shoot off. a plant. offspring. n.

n. a slide . factious. a slang. a. to stretch out Pledryn. n. v. n. to take a part Pleidiol. partisanship Pleidio. a ray. n. v. a bladder Pledru. a partisan Pleiniad. a. a siding with. n. n. belonging to a party Pleidydd. a radiation Plent. n. a hurdle.Pledren. a slip Pleiden. adherent. partial Pleidiad. a wattling Pleidgar.

Plentyn. n. a baby Plentynaidd. a child. v. n. to pluck. babyish Pleth. a. a plait. wreathing Plethbin. n. a peeling off Plicio. a braiding Plethu. n. to strip Plig. childish. to wreath Pliciad. a. a plucking off. n. a bobbin Plethiad. a plaiting. plaiting. to plait. n. n. a braid Plethol. to peel. a peeling Pling. a stripping off . v.

n. Plocyn. n. shells. to husk Plith. n. a feathering a fledging Pluog. v. down . fledged Plucan. to be blended or mixed together Ploc. v. n.Plingo. soft feathers. pods Plisgo. feathered. the state of being blended Plitho. to blend. n. feathers. n. a block. to flay. a. to strip off Plisg. to shell. down Pluad. a plug Plu. husks. v.

pluming Plufen. plumage. n. n. to render flexible Pluen. a while. n. a plume Pluenu. a feather. what spreads out Plwc. n. feathers Plufol. to deplume Plw. to fledge Pluf. v. a feathering Plufio. n. v. n. a dear . to plume. a. n. a feather Plufiad. feathering. a plume. v.Pludd. what is flodble Pluddo. a space. to plume.

pliant . v. n. Plwyf. parish jurisdiction Plwyfogi. maturity. v. n. n. what is flexible or soft Plydd. delicate. community. to settle in a parish Plwyfoli. n. n. a. a plunge. a splash Plwm. lead Plwy. a parish Plwyfogaeth. puberty Plwyno. v. n. to have signs of puberty Ply. to render parochial Plwyn. limber.Plwca. a plash Plwng. n. a spread.

n. dawning. n. a. folding . a. n. n. a doubling. v. n. doubling. n. to grow limber Plyddiad. day-spring Plygeiniol. a double. dawn Plygaint. to soften. a folding Plygiant. early morn. v. dawn. to render pliant Plyddo.Plyddau. n. a rendering pliant or limber Plyg. a duplication Plygiedydd. tweezers Plygol. a fold Plygain. matin Plygiad.

to plumb Plymu. to cover with lead Po. a. a bake: a. what comprehends: conj. a roaster . a leadening Plymio.Plygu. every Pob. if. v. to fold Plym. baked Poban. n. an oven. writhing Plymen. v. n. n. a. to leaden. n. agonising. n. flake Plymiad. what agonises Plymol. n. by how much Pob. each. v. to double. plummet.

v. n. n. to colonise Pobliad. roasted. toasted Pobi. to bake to roast Pobiant. low people. to people. peopled. baked. n. a batch Pobl. n. a. n. mob Pobli. a bakehouse . v. to make populous Pobty. n. v. populous Poblogaeth. populousness Poblugi. people Poblach.Pobedig. a peopling Poblog. a baking.

agony Poenedigaeth. paining Poenus. n.Poburies. n. pain. a tormenting Poeni. n. to suffer pain Poeniad. n. a paining. spittle. saliva . a tormenting Poenol. n. a baking woman Pobydd. v. tormenting. painful. a baker Pobyddiaeth. n. n. a. toiling Poer. v. torment. to comprehend Poen. to pain. art of baking Podi. a. to take in.

scorching. bastard pellitory Poeri. hot. a spitter. a sycophant Poes. a salivation Poerol. n. a spitting Poeriant. v. a.Poerai. n. state of being Poesi. to be heated . v. a. v. salivarous Poeryn. to spit. to be existing Poeth. n. n. hotness. heat Poethi. spitting. to heat. n. fiery Poethder. n. to espectorate Poeriad.

a tump . hotness. n. poles Polioni. heat Poethol. to fix a pole Polion. n. the razorbill Poethwyn. heating. burning passion Polio. Poethiant. a heating Poethni. torridity. burning Poethwg. to set poles Ponar. n. a. n. aridity: n. stakes. v. a hillock. n. v. a puff: a pod Ponc. n.Poethiad. n.

why ? why is it ? Ponid. a bridge Pontbren.Poncen. to puff Pont. is it not ? what else? Poni. a small hillock Ponciad. a small hillock Pond. to swell. to swell. n. a swelling up Poncio. n. an arch. n. v. adv. the poplar tree . v. n. what not? is it not? Ponio. adv. n. n. a wooden bridge Poplysen. adv. to puff Poncyn.

pasture. to depasture Porfel. pasture-ground Porfau. n. a swine Porchell. n. n. n. n. a pigging Porchellu. n. what is over.Por. pasture. v. v. grass Porfad. to bring pigs Porchellyn. supreme Porch. n. a pasturing Porfadir. n. a little pig Porfa. n. a pig. grass . a tiny pig Porchelliad.

a sampler. to browse Poriad. pasturage. a gateway Portha. v. depasture Porfelydd. n. n. v. to afford aid or help . a pasturer Porffor.Porfelu. a. to depasture Poriant. n. purple Pori. a pattern. help what bears. sustenance. n. a grazing. a ferry. v. a carriage. a. aid. browsing Poriol. a port. v. to graze. a model Porth. a browsing Porianu. pasturing. n. grazing Portreiad. Porphor.

to provide. succour Porthid. to act as a drover Porthianuu. v. support. a harbour . n. to aid. v. n. assistance. n. n. to be a support Porthianna. to convey Porthiad. a helping on. having support Porthiant. a port. n. support Porthladd.Porthfa. a port Porthi. a bearing Porthiadu. to render support Porthiaunus. a carrying place. to support. v. to bear. v. a.

n. n. a. n. purveyance Porthog. n. to render supportative Porthor. means of support Porthlys. n. supporting Portholi. n. n. a purveyor.Porthle. v. a carrying place Porthloedd. to act as a drover Porthmonaeth. a drover Porthmona. aiding. a porte-mote Porthmon. a porter's lodge . a door-keeper Porthordy. a portcullis Porthol. v. a porter. n.

to pose Posned. curdled milk. n. n. n. to act as porter Porthoriaeth. a posing Posiar. n. v. n. a fattened hen Posio. a questioning. a skillet . a ferryman Poset. n. posset Posfardd. n. a porter Porthwys. a squat. n. a provider. n. a feeder. a preceptive bard Posiad. assistance support Porthwr. to examine.Porthori. v. a porter's office Porthwy.

to form a paunch Potes. a pillar Postio. having a paunch Potenu. to truss Poten. to bottle. a bottle. a pot Potel. v. a post. n. n. a little paunch Potenog. n. broth. a pottage. n. to put up a post Pot. soup . n. n. n. a bottling Poteli. v. v. a pudding Potenig. a. a truss Poteliad. a paunch.Post.

to blister Pothon. n. a potting. a cub Powys. a gentle spread. thick round . to pot. a blister Pothellog. to puff. a boss Pothan. a wheal. v. what bulges. a state of rest Prad. a. a bump. potation Pot. a rub Praff. ample. n. a cub Pothell. n. to pipple Poth. n. n. a boss. a boss.Potiad. a. n. blistered Pothellu. n. v. puffy.

profion. to stroke. a proof Prawen. a trial. a prank Prancio. n. prey Pianc. to coax Praw. to play a prank Pratiad. n. n. n. a cast in play Prawfaen. a herd. a frolic. v. the origin of a course . n. booty. n.Praffder. an essay. v. n. n. thickness round Praffu. a coaxing Pratio. a touchstone Pre. Prawf. a stroking. an essay. v. a flock. thicken in compass Praidd.

a migration Preg. v. to predate . a greeting Pregeth. predation Preiddio. n.Pred. v. v. a greet. to migrate Preiddio. n. a preaching Pregethu. a migrating Preidio. n. to collect a herd. a preacher Preidiad. n. n. n. a sermon Pregethiad. to herd. to preach Pregethwr. a stray. a herding. n.

to carouse Praethiad. n. to practise Prelad. v. a coffer. to timber. a shrine Prenio. n. v. a timber Prenfol. n. a busk of stays Prensaer. a.Preinio. a carpenter . belonging to practice Preithio. n. n. a wooden chest Prenial. a prelate Pren. n. a practising Preithig. to bar Prenol. a tree. v.

to be over-run of foul Preselyn. quick. n. n. n. a brake. a place over-run.running. a thicker Presen. a. v. brushwood. what is quick. a yielding of brakes Preselu. present Presenoldeb. over. a crib. n. brass: a. a brake Preseliad. anything streweed. present Preseb. or smart. a stall Presel.Pres. presence . haste. this wife Presenol. frequent. a place of resort. fuel. hasty. imminent. sharp. the present. n. sharp. n. a crib.

a. ready. v. a. a present state Presiad. v. a being present or ready. imminent. smartness Prest. n. a. to hasten. a place of residence . habitation Preswylfa. to frequent Preswyl. n. quick Prest. n. apt to prattle Presu. to make present Present. n. soon Prestl. smart fluent Prestlaidd. quickness. a tarrying. a hastening: a frequenting Presol. a. n. ready. quick.Presenu.

valuable. precious. habitation Preswylio. a. v. price. n. ransom: a. a stick. n. to fix an abode Preswyliog. n. having resort Preswylydd. a dwelling place Preswyliad.Preswylfod. a broach Prid. n. a residing Preswyliaeth. n. n. dear Pridiad. n. n. an inhabitant Pric. value. a ransoming . a setting a price Pridiant.

potter's clay Priddiad. to set a price to ransom Pridiol. n. n. earth. consisting of masses of earth. calcareous earth Priddgist. v. an earthen vessel Priddfaen. n. a mass of earth. a. n. n. a burnt tile Priddgalch. redeeming Pridioldeb. Priddell. a doing with earth . n. a clod. a tile maker Pridden. n. mould. a. a brick. n. equivalent. glebous Priddelydd. soil.Pridio. a tile Priddell.

to earth. v. to cover with earth. v. n. principal. a. chief Prifachos. of mould. earthen ware Priddlyd. to become earthy Priddo. a. a. n. a primitive bard . of earth. of earth Prif. n. earthen Priddlestri.Priddin. n. primary cause Prifansawdd. prime. primary quality Prifardd. mixed with earth Priddlydu. to become earth Priddol. a.

a thriving. origin Prifddinas. n. a growing Prifio. primary course . v. n. a primitive age Prifran. primeness. original habit Prifnod. a chief good Priflys.Prifder. to grow up Prifles. epoch Prifoed. n. n. a supreme court Prifnawd. n. n. to thrive. prime point. n. primary division Prifred. a metropolis Prifiad. n. n. n.

a printing Printio. n. n.Prifsymudai. what is of slight trace. v. scant. want Print. spare: adv. v. n. n. a print Printiad. scarcity. scarcely Prinau. what forms a notch. to print . a little brook. to imprint. a rill Prin. a high road Prill. scarce. rare. to make or grow scarce Prinder. a. n. n. n. a chief sin Prifysgol. prime mover Prifwyd. n. n. a primary school Priffordd.

n. marriageable Priodas. n. n. a. a bridegroom Priodferch. n.Prinwydden. a. n. fit. epithalamium Priodasol. a wedding Priodasfab. owned. a bride Priodasgerdd. appropriate. n. n. a. a bride . matrimonial Priodedig. marriage. a scarlet oak Priod. appropriated Priodfab. married Priodadwy. a bridegroom Priodasferch.

v. n. appropriation Priodolaeth. property. to espouse. appropriate.Priodi. an attribute Priodoliaethu. v. married Priodoldeb. tile propriety. appropriateness Priodolder. to attribute Priodor. to marry Priodiad. Priodoli. a. a marrying Priodol. n. n. n. v. proprietor. n. a native . attribute. n. to appropriate Priodoliad.

a little imp Pris. thrust. v. appraised Proc. n. valued. to thrust. to be a proprietor Priodoriaeth. n. a valuation Prisio. a stab Prociad. n. v. rate. to stab . n. thrusting. value. to value.Priodori. v. n. n. proprietorship Prion. to prize Prisiedig. origination. a. imps Prionyn. stabbing Procio. n. price Prisiad.

approved Profedigaeth. a probation. proved. n. n. a probation Proffes. to prove. an essay Profiadol. a. v. v. a proving. profession.Proest. to vow . provable. n. a probation. to taste Profiad. a professing Proffesu. to profess. essayable Profedig. n. a. a. a. vow Proffesiad. a tasting. a. a temptation Profi. a counterchange Profadwy. probationary Profiant.

sad Pruddau. n. tendency to protrude Prwysg. prophetical Prophwydoliaeth. prophecy Prudd. n. a prophet Prophwydo. an agent Prwys. n. what reaches forward. v. serious. v. a. n. to prophecy Prophwydol. n. a professor Prophwyd. n. seriousness Prwy.Proffeswr. what is impending or . to become serious Prudd-der. prudent. n. a.

anxiety. v. n. to bustle. n. v. n. to protrude Prwyst. meal time. n. n. produce. aspect: adv. a period. a protruding Prwyso. solicitude . n. a season. victuals Pryd. anxiety. whilst Pryder. what causes anxiety Prwysti. a time. tumultuous. as it is. a.surmounting Prwysiad. bustling Prwyatlo. food. solicitude Prwystl. to agitate Pry. seeing that.

n. comeliness Prydferthu. poetical language Prydio. v. providen Pryderu. handsome. n. v. n. comely Prydferthwch. anxious. a delineating of nature Prydiaith. recording bard Prydferth. a being anxious Pryderol. v. a. n. n. a. thoughtful Prydfardd. to render comely Prydiad. to fix a season . anxious. to be anxious Pryderus.Pryderiad. a.

a. n. n. seasonable Prydlaeth. a. dinner Prydnawn-gwaith. n. milk at once Prydlon. seasonable . to delineate. n. v. comely. of the afternoon Prydred.Prydiol. timely. a. a. seasonable Prydlonder. n. Prydnawnfwyd. seasonableness Prydnawn. n. a chronology Prydn. afternoon Pryrnawnol. the afternoon Prydnawnbryd. to poetise Prydus.

teeming. poetical Prydyddu. n. to compose metrically Pryf. a. n. poet Prydyddes. n. poetics.Prydydd. to compose poetry Prydd. n. a poetising Prydyddiaeth. poetry Prydyddol. vermin: a worm . what is productive: a. v. a poetess Prydyddiad. metre Pryddestu. a luxuriating Pryddest. n. n. n. poetic. a what is generated. luxuriant Pryddad. v.

purchased Pryned. to hunt vermin Pryfig. what takes hold. merit: a. vermination Pryfedu. a worm Pryn. a hand Prynedig. v. n. n. n. an animal. having worms Pryfyg. v. n. take. v. purchase. bought. bought Prynedigaeth. purchased. a. e. redemption . a. to breed worms Pryfeta. vermin Pryfediad.Pryfad. n.

a purchaser. a brake Pryselu. to buy.Prynol. a copse Prysgoed. n. brushwood Prysgliach. n. a redeemer Prysel. n. a covert. a hazel copse . buying Prynu. n. to redeem Prynwr. v. a copse. n. to take hold. brushwood Prysgyll. n. v. n. stunted trees Prysglwyn. purchasing. to become braky Prysg. a buyer. what is over: brushwood Prysgl. n. a.

n. n. what tends to allure Pul. n. n. n. a. what tends to straiten . uproar Prysu. v. sigh. state of haste Puch. to long Pud. diligent. n. grunt Pucho. serious Prysurdeb. to form a covert or resort Prysur. busy. to pant. to sigh. v. assiduity. to make haste Prysurwch. a hastening on Prysuro. v.Prystell. tumalt. n. haste Prysuriad.

five thousand Pumnalen. five . fifty Pummil. a. a. a cinquefold Pumochor. a. five hundred Pumdalen. a pentagon Pump. five hundredth Pumcanmil. a. tendency to form: a. a cinquefold Pumdeg. a.Pum. n. five-fingered Pumcanfed. n. five Pumbys. a. a. n. five hundred thousand Pumcant. n.

adv. n. very Purad. a. essentially. n.Pumplyg. pure: adv. equal. a depurgation Purdan. a pentachord Pumtro. five times Pun. a quintuple Pumsill. n. twenty shillings Pur. what is pure: a. n. what is equal or even: a. a. of five syllables Pumtant. five times or turns Pumwaith. pound. n. equivalent Punt. n. a purgatory .

n. very we . purely. to render pure Puren. a.Purdeb. purification Puredigol. a. n. a purifying Purion. purity. pureness Pureiddio. v. n. n. purefactory Puredd. purificative Puriannu. purity. a purifying Puriannol. n. sincerity Puredigaeth. v. to purify Puriant. adv. a sifting screen Puriad. n.

a whoremonger Pw. whoredom Puteindy. n. to purify. purifying. to cleanse Purol. v. whorish. a. a whore. to go a whoring Puteiniol. n. n. a. n. a. a harlot Puteindra. purely clean Puro. adulterous Puteinio. a tendency to put off . n. bawdy house Puteinig.Purlan. meretricious Puteiniwr. cleansing Puten. v. a.

a puff. a goblin Pwd. to cluster Pwngol. a crop Pwngiad. corrupt Pwff. n. n. n. a hobgoblin. what pushes or swells out Pwng. n. a hobgoblin. n. a rot in sheep Pwdr. to come in puffs Pwg. teeming.Pwca. to teem. a. a rot. n. n. v. a cluster. rotten. a. v. a fiend Pwci. a sharp blast Pwfflo. clustering . a teeming Pwngo.

a puddle Pwm.Pwl. to bang . n. a lump Pwmpio. a pool. dull Pwll. n. n. obtuse. to thurap. a pack. to knob Pwmplog. a. blunt. burden Pwnc. v. to boss. v. n. a round mass. to burden. n. bossed knobbed Pwn. a burdening Pwnio. a. subject Pwniad. to bang. v. n. tendency to swell out Pwmp. point.

n. a liquor. n. what extends. whiskey Pwtyn. n. in advanced position: pron. n. to push. to keep poking Pwtro. a reservoir Pwr. a beat. who .Pwnt. any short thing Pwtan. v. n. aggregate. v. a butting. a butt: adv. a loud outcry Pwt. a worm Pwsach. to poke Pwtwn. n. a short round body Pwy. a squat female Pwtiad. a poking Pwtian. n. n. n.

Pwyad. Pwyllus. impulse. rationality Pwyllo. a. v. to consider Pwyllog. reason. n. reason Pwyllig. a. a battering Pwyo. pron. considerate having impulse. to batter Pwybynag. Gan bwyll. a. impulsive. a beating. impulse. discretion. n. v. n. to beat. n. rational . sense. to reason. to impel. gently Pwyllad. whosoever Pwyll. rational: discreet Pwyllineb. rational.

n. a brush Pwyntiad. n. a pointing. a putting in good plight Pwyntio. n. a point. momentous Pwysi. n. n. a spike. heaviness . n. a. state of rest. a weight. v. a bushel Pwysfawr. n. a pencil. a skewer Pwynt. to point. a pointed end Pwys. a pound weight Pwysel. to perfect. weight. n. n. plight Pwyntel.Pwyniad. weighty. to fatten Pwyntl.

v. what is involved: a. n. pressing. v. vigour . energy. Talu pwyth. to invigorate Pybyl. a point.Pwysiad. to weigh Pwyth. what Pyb. n. to stitch Py. a pressing. what is energetic Pyblu. stitch. a weighing Pwysig. n. a. n. to retaliate Pwythiad. to press. n. a stitching Pwytho. to thrust in. weighty Pwyso. gift: at a bidding.

n. to take courage Pybyrwch. a snare. a. v. perilous Pydoldeb. stoutness Pyd. a rottenness Pydriad. danger Pydaw. to rot. n. dangerousness Pydredd. v. n. n. a pit.Pybyr. a spring Pydol. stout Pybyriad. n. n. strenuous. snaring. n. a quag. a rotting Pydru. invigoration Pybyru. Pydew. to putrify . n.

n. n. the wild fennel Pygwydden. n. to teem. to run or spread out Pyg. n. a running out Pyddu. n. a state of running out Pyddiad. a doing with pitch Pyglian. to cluster . n. a pitch colour Pyglys. pitch. v. a pitch plaster Pygliw. a pine tree Pyngiad. n. a clustering Pyngu. v. rosin of pine Pygiad. n.Pydd. n.

bluntness. n. forming of a pit Pymtheg. fifteen . n. a powdering Pyloru. n. dullness Pylgiant. v. n. a blunting Pylor. n. n. dullness Pyliad. a grain of powder Pylu. to powder Pyloryn. dust. n. to grow dull Pylliad.Pyledd. n. to blunt. dawn of day Pyli. v. bluntness. n. powder Pyloriad.

loading . a fortnight Pyn. descanting Pynfarch. adv. a nation Pyncio. a dam Pyniad. noting. a burdening Pynio. n. fifteenth Pymthegnos. a. n. n. burdening. Pynag. to descant Pynciol. what is in contact Pyna. otherwise: a. soever Pynas. v. a tribe. n. to load Pyniol. to burden. to note. v.Pymthegfed. n. the pack-horse. n. a.

to point forward Pys. wherefore. a packsaddle Pyniori. crest of a helmet Pyrgwyn. to put on a load Pyr. a fish Pysgodfa. v. toward Pyrag. pulse Pysen. a fishery . n. adv. a single pea. pease. forward. n. v.Pynioreg. a pea Pysg. n. n. what spires. why Pyrchwyn. Pynorio. crest of a plume Pyrdwyo. n. n. n. n. a fir: adv.

to fish. a saddle crupper Pyth. to be agog. never . n. piscatory. n. a fishpond Pysgodwr. an ichthyologist Pysgyddiaeth. n. restless motion Pystyled. a. v. n. ichthyology Pystylad. v. n. ever.Pysgodlyn. a period. n. a fisherman Pysgodyn. to caper Pystylwyn. of fish Pysgota. n. to angle Pysgydd. a world: adv. a single fish Pysgol. n.

to control. n. system of the world Pythori. n. what is opposite. n. n. force.Pythefnos. to check Rhac. v. complete Rha. prep. from. control Rhabu. a forcing. n. impulse Rhab. eternal Python. a. ever. a limb: a. to be anxious Pyw. a fortnight Pythol. in order. before. n. a wrest. Rhaol. n. a spine. ertness. for . what forces. a member. v.

n. n. a show Rhacai. to rake Rhaciant. v. adv. n. Rhacan. gracious. cheap Rhadfawr. n. gratis. virtuous . favour Rhad. n. a rake Rhacanad. a raking Rhacanu. a. what is forced out Rhad. yonder. advancement Rhacio. grace. n. free. to come forward Rhaco. there Rhach. a spectacle. v.Rhaca. a.

n. n. n. v. n. beneficent Rhadferthwch. graciousness Rhadloni. n. advance. constraint. v. a. a. Rhadlondeb.Rhadferth. gracious. a. beneficence Rhadforedd. battle . grace diffusing Rhadd. free gift Rhadu. going on Rhae. graciousness Rhadlon. kind Rhadlonaeth. to be gracious Rhadrodd. n. to render free Rhadwehyn.

bent. a front. berries growing in clusters. to make a rope Rhag. service tree berries Rhafon. v. a van. against. a diffusion Rhafnwydd. n. a cord Rhaffan. v. from . n. to diffuse Rhaff. n. n. n. service tree berries Rhafu. an entrance: prep. n.Rhael. before. buckthorns Rhafol. a spread. inclination Rhaf. n. a rope Rhaffio. a rope. to rope. to spread. n.

a leading word . to open before Rhagagweddu. precocious Rhagafael. a previous promise Rhagaddfed. v. prior necessity Rhagair. n. v.Rhagachub. n. to get foremost Rhagadail. n. a. a preface Rhagaddasu. n. v. v. to fit before hand Rhagaddewid. previous hold Rhagagori. n. to perform Rhagangen. an out-building Rhagadrodd. n.

n. previous time Rhaganfon. prior quality Rhagaraeth. exordium Rhagarchwaeth. foretaste . n. n. previous signal Rhagamser. n. n. to doubt before hand Rhagammod. to call beforehand Rhagamcan. a prenotion Rhagammheu. prolegamena Rhagarawd.Rhagalw. n. v. previous agreement Rhagamnaid. v. n. n. v. to send before Rhagansawdd.

n. to predestinate. a. a plough tail Rhagarswyd. predispose v. n. predestination Rhagarfaethu. n. predisposition . prepared food Rhagarnawdd. previous dread Rhagarwain. v. forearmed Rhagarganfod. earnest money Rhagarlwy. to lead before Rhagarwedd. v. to foresee Rhagargoel. n. n. n. a foretoken Rhagarian.Rhagarfaeth. n. to Rhagarfog.

a leading rhyme Rhagawl. a with holding Rhagateb. opposing Rhagbarodi. a prior answer Rhagawd. vicegerent Rhagbennodi. to prepare before Rhagbenaeth. opposite. opposition v. a. n. n. n. n. a going against. v. a going before. n. n. n. a prognostic Rhagattal.Rhagarwydd. outer gat . v. Rhagbarotoi. to predetermine Rhagborth. to stop Rhagawdl. to go before.

a prelude Rhagchwedlu. v. payment. grandfather-in-law Rhagchwilio. to search before Rhagdal. to weigh before Rhagchwaeth. n. v. . frontstall: n. frontlet. n. v. precaution Rhagbrynu.Rhagbrofi. a foretaste Rhagchware. n. n. v. n. to forestal Rhagbwyso. v. grandmother-in-law Rhagchwegrwm. to foretaste Rhagbryder. n. to prologue Rhagchwegr.

n. advanced post Rhagderfynu. to predetermine Rhagdestun. v. to feel before hand Rhagder. prolegomena Rhagdrefnu. an outhouse Rhagdyb. preliminary theme Rhagdraethawd. v. to preordain Rhagdy. v. n. n. v. fore-draught .beforehand Rhagdebygu. to presuppose Rhagdeimlo. n. a preconceit Rhagdyn. n.

v. n. to provide before Rhagddarlun. n. a prototype . a fore-piece Rhagddarparu.Rhagdyst. to premonstrate Rhagddant. v. a previous gift Rhagddeall. n. prefiguration Rhagddarmerthu. v. a fore-tooth Rhagddarbodi. v. to prepare before Rhagddarn. n. a prior witness Rhagddangos. to understand before Rhagddelw. n. to furnish before Rhagddawn. n.

n. to prepose. v. n. n. to receive before Rhagddewis. to prefix Rhagddor. a prefix Rhagddodi. n. n. a pre-surmise Rhagddod. v. presupposal Rhagddyddio. n. to secure beforehand Rhagddirnad. a fore piece Rhagddychymyg. fore-door. wicket Rhagddrws. an outer door Rhagddryll.Rhagdderbyn. n. v. v. to antedate . previous choice Rhagddiogelu.

to blame before . precognition Rhagfeio. n. n. to look before Rhagenw. a. to pre-require Rhagetholi. to pre-elect Rhagfarn. preoccupancy Rhagfeddyliad. contradiction n. foremost. n. v. n. gainsaying. v. v. Rhagedrych. n. anterior Rhagfeddiant. a pronoun Rhagerchi.Rhagddyled. v. prior debt Rhagddywediad. a prejudice Rhagfed.

a forecasting Rhagfyfyrio. to please beforehand Rhagfoel. n. n. bald before Rhagfraint. n. prior existence Rhagfoddio. a prerogative Rhagfur. v.Rhagflaeniad. v. to go before Rhagfynegi. a preceding Rhagflas. n. a. n. a foretaste Rhagfod. v. to prenunciate . to premediate Rhagfyned. v. n. a contramure Rhagfwriad.

v. pre-existence Rhagholi. December. n. v. n. to foresee Rhagglod. prolepsis Rhaghanfod. v.Rhagfyr. the last month of the year Rhagfyrau. to foreshorten Rhaggaer. n. v. to hear before Rhaggymeriad. advance work Rhagganfod. n. to examine before . former fame Rhaggludo. n. v. to heap before or in front Rhagglywed.

v. first filling in Rhaglefain. n. n. providential Rhaglunio. n. providence Rhagluniaethol. a.Rhaglafar. prclocutory Rhaglamu. v. v. v. to proclaim Rhaglewychu. n. providence . forecast. to provide Rhaglyd. deputy. to step before Rhaglaw. a. n. a prelection Rhagluniaeth. to perform. lieutenant Rhaglawn. to illumine Rhaglith.

difference. v.Rhaglyw. v. prospect. n. excellent . to get before Rhagofal. to make bare before Rhagodfa. v. foresight Rhagor. v. a deputy governor Rhaglywiaeth. n. superiority. to bespeak Rhagofwg. to mark before Rhagnoethi. n. n. n. n. prefecture Rhagnodi. a precaution Rhagofyn. an ambuscade Rhagodi. a. more Rhagorddwyn.

n. n. to set before Rhagraith. excellency. prerogative Rhagori. a. difference Rhagorol. n. n. to surpass Rhagoriad. superior. excellent Rhagoroldeb.Rhagorfraint. a prior course Rhagrediad. a surpassing Rhagoriaeth. n. n. v. to deliberate . excellence Rhagosod. forerunning Rhagreithio. deliberation Rhagred. n. n. v.

n. prior foundation Rhagsain. a hypocrite Rhagrithro. v. hypocrisy Rhagrithio. v. v. n. to pre-establish Rhagsylwi. n. to dissimulate Rhagrithiwr. to preclude Rhagrybuddiad. to remark before hand . v. a dissimulator. to bind before Rhagrwystro. forewarning Rhagsail. v. n. n. v.Rhagrith. to rush forward Rhagrwymo. a leading sound Rhagsefydlu.

v. to certify before . n. to oppose Rhagwahan.Rhagsyllu. to look forward Rhagsynied. n. deputy servant Rhagwedd. v. to serve before Rhagweled. leading division. n. n. term in prosody Rhagwahannod. to premediate Rhagu. v. a presence Rhagweini. to forsee Rhagwerthu. semicolon Rhagwas. to get before. to sell previously Rhagwirio. v. v.

to bind one's self . n. v. to hide one's self beforehand Rhagymlid. to attempt beforehand Rhagymguddio. a premonition Rhagymadrodd. v. n. to pursue before Rhagymrwymo.Rhagwisg. n. v. v. forthcoming: prep. a fore-garment Rhagwybod. in presence of Rhagwys. a preface Rhagymddwyn. v. prolepsis Rhagymgais. n. to foreknow Rhagwyneb. a.

to satisfy Rhai. a foremost layer Rhagystumio. ante-chamber Rhagystawd. content. a prescript Rhagystafell. to fulfil. n. v. radiation . n. to mould into form Rhang. fulfilment Rhangiad.beforehand Rhagynys. n. beforehand v. a fulfilling Rhangu. n. an adjacent isle Rhagysgrif. n. n. n. n. some Rhaiad. a few: a.

n. greed Rhaid. n. to spout out Rhaiadu. a ray. a rail. n. needful. n. n. n. lances. a ray. to ray Rhaib. need necessity: a. n. to radiate. a spear Rhaien. what is pervasive . a paddle Rhain.Rhaiadr. a cateract Rhraiadru. spears: a tending forward Rhaint. a skate Rhail. n. necessity Rhaidd. v. a snatch. v.

to soar . a running out Rhamu. a characterising Rhalu. v. right. exalting. a soaring Rhamp. a rising over. to rise. disposition Rhaliad. a rise or reach over Rhawant. a romance: a. a. jury Rhal. n. romantic Rhamiad. n. v. law. n. n.Rhaith. character. n. a token. to use hyperbole Rhamantol. n. a metaphor. romantic Rhamanta. n. to characterise Rham. v.

a region. a shareland. desire. a share. craving: a content. on the part of. because Rhanc. n. divided Rhanedigaeth. a participle . shared. to want Rhandir. n. n. v. a district Rhandy. a craving. a. house-room Rhanedig. to crave. distribution Rhanedigol. n. n. a division: adv. a.Rhan. a wanting Rhancu. n. satisfactory Rhanciad. a part. distributive Rhangymeriad. n.

a draw-knife Rhasgliad. to use a rasp Rhathiad. a rasping Rhathellu.Rhaniad. to part. n. n. a rubbing off . a shaving Rhaglio. a rasp. a slicing. v. n. n. n. a rough file Rhathelliad. to divide Rhasg. n. a plain Rhathell. to use a slicer Rhath. parting. a shave Rhasgi. v. a slicer. n. n. sharing Rhanu. a slice. a cleared spot. v.

n. n. iron edged shovel Rhawbalar. a delving spade Rhawch. a footstep. n. a rout Rhawden. n. n. n. adv. a shovel. a course. a shovel handle Rhawg. n. n.Rhau. what is clustered Rhawffon. a band. what is extreme Rhawd. a shovel-ful Rhawbal. a path Rhawel. n. a spade Rhawaid. n. a chain Rhaw. for a long while .

n. a single hair Rhawol. a roar. n.Rhawiad. n. n. n. a shovelling Rhawlech. v. v. a hurrying on Rhawtio. a slice. n. n. greed: a. a bunch Rhawr. a tumultous rout Rhawtiad. n. a loud noise Rhawter. to grow to long hair Rhawnyn. coarse long hair Rhawni. a cluster. to hurry on Rhawth. a shovel Rhawn. greedy . n.

running. v.Rhe. current Rheb. speedy: active Rhead. a run: a. a going off Rhebydd. a course. a race. n. a hackneying Rhecio. a. a run by. fleet. n. n. a run . a desolator Rheciad. currency Rheadu. to cause a running Rheawl. n. v. n. n. n. a running. a swift motion. to hackney Rhechdor. what breaks out or ravages Rhed.

a running.Rhedol. current. a. n. v. running Rhedeg. a running Rhediant. n. running. a course. a run Rhediad. currency. n. n. a racer Rhedfa. a race-course Rhedegfarch. to run. current Rhedegwr. n. a. a run: a. race-horse Rhedegiad. n. running. a runner. n. n. a race Rhedegog. a course . to race Rhedegfa. Rhedegydd.

a bundle: a. an artery Rhedyn. abounding with fern Rhedynos. a joint Rhef. n. small fern brake Rhedd. fern brake Rhedynen. n. a single fern Rhedyniach.Rhedwas. n. n. a running-foot-man Rhedweli. small straggling fern Rhedynog. to gather fern Rhedyneg. n. v. a. n. thick . n. bundled. n. n. fern Rhedyna.

a small rope Rheg. n. large bottomed Rhefr-rwym. the anus. n. n. a. n. to thicken round Rhefr. n. a band Rhefol. a bandage. thickening. thickness about Rhefiad. a curse . n. costiveness Rhefu. a present. the recum Rheffyn. puffy Rhefog.Rhefedd. a. v. a. aggregating Rhefrog. a thickening Rheflog. blubbering. n.

to stripe Rheio. to radiate. a quail Rhegi. v. a charmer .Rhegain. setting in a row Rheiad. a streak. to curse Rheglyd. n. to gleam Rheibes. to keep muttering Rhegen. n. give to cursing Rheng. n. a. v. a stripe Rheianu. n. a row. v. to streak. n. to consign. n. a radiating Rheian. a screaker. v. a witch. or a rank Rhengiad.

to captivate. n. seizing. rapacity Rheibiant. a bewitching Rheibiadaeth. n. a seized state Rheibog. n. fascinated Rheibio. seized. n. power of digestion . a. n. v. to bewitch Rheibiol. a forcible possessing Rheibiedig. fascinating Rheibiaeth. to seize. a.Rheibiad. witchery Rheibiadu. v. bewitching Rheibioldeb. n. a. to snatch. to fascinate Rheidiadus.

to need Rheidiol. neediness. a. n. v. n. to render needful Rheidus. n. needy Rheidusni. necessity. v. needful Rheidioldeb. necessariness Rheidioli. n. necessary.Rheibus. a. want Rheidiannu. need Rheiduso. greedy Rheidedd. necessity. to necessitate. v. necessitous. to necessitate Rheidiant. v. rapacious. to render needy . a. need Rheidio.

v. canon of speech Rheithfawr. a. a. a regulation Rheithiadol. radiating. to throw a lance Rheitheg. to radiate. a throwing a lance Rheinio. a dart. to dart Rheiddyn. v. a glance Rheiniad. n. n. a regulalor Rheithio. canonical Rheithiadur. a. profuse Rheiddio. n.Rheiddin. n. to fix a law . v. greatly just Rheithiad. n.

rhetoric Rheithiwr. an excess. n. a juryman Rhelyw. n. a muttering Rhemmwth. n. frenzy: a. to snatch greedily . the rest Rhem. n. n. v. an infatuation Rhempian. what runs out Rhemiad. n. a running out: n. a glutton Rhemp. a trail. n. bewitched: crazy Rhempiad. a.Rheithiol. established as law Rheithioreg. a residue. n. a gorbelly.

v. a rule. an order Rheolaidd. n. v. n. to order. to rent Rheol. the supreme. n. v.Rhempio. the Lord Rhenc. v. a. rank Rhenciad. to run to excess Rhen. an income. placing in a row Rhencio. n. to place in a row Rhent. regulation Rheoli. to get income. n. a row. regalar Rheoledigaeth. n. to sway . a rent Rhentu. orderly.

n. n. v. a rank Rhesel. orderly. a grate Rheselu. n. mat Rhestr. an arranging Rhestrig. ruler Rhes. a rack. a. plaited work. n. a row. n. array. order. to set in a row Rhestog. n. arrangement Rhestriad. to form a rack Rhesio. a range . n. rank Rhestredigaeth. n. a row.Rheolus. v. regular Rheolwr.

rowed. reasoning Rhesymiad. rationality Rhesymu.Rhestrog. logic. a reasoning Rhesymol. n. a. n. to argue Rheth. n. to place in a row Rheswm. n. tolerable Rhesymoldeb. v. plaited. v. v. to marshal Rhesu. ordinal. n. matted Rhestrol. a. a. to range. a pervading quality . reason. sense Rhesymeg. rational. to reason. arrayed Rhrestru.

activity. lusting Rhi. n. to be ice Rhewiad. to freeze. v. a freezing Rhewlyd. agility Rhew. n.Rhrethren. to move Rheuedd. frosty Rhewyn. a. a lance Rheu. freezing. n. to run about. a gutter Rhewys. a. pre-eminent . frost Rhewi. what is slippery. v. n. a wanton. n. a drain. what is specific. a pike. notable. n. a chief Rhiaidd.

Rhial. a source Rhiol. n. scanty row. feminine. a hautboy . an original lineage Rhiallu. a reed pipe. a. a dribblet Rhibin. a dame. streak Rhibio. n. a goddess. v. female Rhianon. royal Rhib. a lady Rhianaidd. n. n. a nymph Rhiaint. hundred thousand Rhian. a streak. a parent. to streak. n. n. to dribble Rhibib. n. noble. a. n.

a drain. v. v. n. a sieve Rhydyllio. n. a rill Rhidysio. n. to notch. to repel . grooving Rhid.Rhic. semen Rhidio. a drain. to sift Rhidys. to drain. v. notching. a notch. a. to groove Rhiciol. to centre. to groove Rhicio. a riddle. a centre. an obstacle Rhiddio. v. to riddle. v. n. n. to secrete Rhidyll. to flow dribbling Rhidd.

numerousness . n. a. n. n. feminine Rhieni. parents Rhieniaeth. a dame. a. ancestry. Rhifiedydd. a numerator Rhifedd. n. to act as a chief Rhieniol. numerable Rhifedigaeth. parental Rhies. numeration Rhifedydd. parentage Rhieniol. v.Rhieddu. a lady Rhif. n. n. number Rhifadwy. a. what divides. n.

numerous. Rhifnodi. n. numerical Rhifnodiad. numerical Rhifyddeg. n. many Rhifnod. n. v. to numerate. a. n. arithmetic Rhifyn. numeration Rhifo. to numerate Rhifiog. numerary Rhifiannu. a numeral Rhifnodol. a single number . a. to number.Rhifiad. v. a numbering Rhifiannol. n. a. a. to reckon Rhifol. to count. numeral.

what is divided. n. a groove Rhignedd. n. n. n. a groove. trench Rhigoliad. n. n. a pillory Rhigol. n. a notch. a notch. a grooving. groove plane . numeration Rhiff. n.Rhifyddiaeth. n. a groove. a trenching Rhigolydd. what divides or parts Rhifft. to groove Rhigod. a notched part Rhigo. the pillory Rhign. a rift Rhig. n. to notch. v.

v. an edge Rhimio. n.Rhilgwm. v. a rim. to edge . rote Rhigymu. to drill Rhim. to rim. n. n. a row. a serjeant Rhingyllaeth. serjeantship Rhil. trench. a clink Rhingwar. to say by rote Rhing. n. an interstice Rhill. n. n. drill Rhilio. a clamp Rhyngyll. n. n. v. to row. a long row. a creak.

v. a virtue. a charm Rhinc. a secret. a creak. n. a channel. greatly endowed . to form a rim Rhin. a creak. v. a quail Rhincio. an edge Rhimynu. a. a rim. a gnash. a rim.Rhimp. n. a rhyme Rhimyn. creaking. an extremity. n. a gnash. n. a. a clack Rhinfawr. an extremity Rhimpyn. a clink. to creak. what pervades. n. clacking Rhincyn. to gnash Rhinciol.

Rhiniad. grooved Rhinwedd. n. n. notched. n. an using of mystery Rhinio. to use mystery Rhiniol. a skip. mysterious. v. n. a groove Rhintach. mystery Rhinweddol. secret Rhint. virtue. to endure with a virtue. v. virtuous Rhip. a notch. to pass or skip over . a hatchel Rhipio. a. n. a. a. an over-skip Rhipai.

a rasp Rhisg. n. n. bark. to strip of bark. a piece of bark Rhisgo. to strip bark Rhisglog. what is broken into points Rhisellt. semblance. coat or rind Rhisglad. to bark. n. a dish or bowl of bark Rhisgl. v. rind Rhisgen. a barking Rhisglo. a grater. to bark. n. n. to peel Rhith.Rhis. having bark Rhisglyn. an embryo . v. n. appearance. guise. n. bark. n. a.

a lad. v. n. a youth Rhocian. a rocking. what is put off. apparent Rhithiogaeth. a gift Rhoc. v. to give appearance Rhiw. n. to appear. v. to seem Rhithiol. n. n. a. to keep rocking . a shake Rhocas. a. a drift. n. n. a slope Rho. appearance Rhithio. apparentness Rhithiant. appearing. appearance Rhithiogi.Rhithedd.

n.Rhocos. v. a grunt. n. a circular course Rhodiana. broken particles Rhoch. v. to stroll about Rhodienai. n. a gadding gossip . to grunt. an orb. a grunting Rhochi. a whip Rhodfa. to keep grunting Rhochiad. a switch. a wheel. n. a groan Rhochain. n. a whirl. v. a spindle Rhoden. n. n. to growl Rhod. the ecliptic Rhodell. n.

v. ostentatious. n. a. to swagger Rhodreswr. to scull Rhodol. n. a course. a swaggerer . ostentation. n. Rhodresol. a boaster. pompous Rhodresu. n. wandering Rhodres. ambulatory Rhodio. v. pomp Rhodresgar. a scull Rhodle. wheeling. a. a range Rhodli.Rhodienol. v. a paddle. a. to walk about Rhodl. to paddle.

scent. n. smell Rhoi. v. giving. a gift. a. bestowing Rhoddwyr. a donation Rhoddol. an open course Rhodd. v. n. odour. a. to give. a bestower Rhogl. n. n. a course Rhodwydd. to bestow Rhoddiannol. n. an orbit.Rhodwedd. a present Rhoddedigaeth. donative Rhoddiant. a donation Rhoddi. n. n. a giver. to give to bestow .

a rolling-pin Rholen. a cylinder Rholbren. n. to roll or turn about Rholyn. v. sinking Rhoncian. a roller Rholiad. a roll. n. a rolling Rholian. a lance Rhonc. a tail. n. a sinking Rhonca. to become hollow . v. n.Rhol. a roll. a roll. a. n. v. to be rolling about Rholio. a roller. a pike. a chub Rhon. n. to sink. n.

n. a. n. a frisker Rhos. a merry frisker Rhontyn. a moor: n. to gambol Rhonten. v. rose Rhosb. having a tail Rhonos. n. to frisk. a whim. n. a trick. n. fenny ground . to gambol Rhonta. moist land. a frisk. n. a doggerel Rhosbai. a doggerel rhymster Rhosdir. a tail. n. hair of a tail Rhonellog. small broken particles Rhont. n.Rhonell.

v. dried. hollow Rhu. a. marshy Rhost. fenny. roaring Rhuadu. a roaring. v. to roast Rhostog. loquacity Rhuadol. loose. n. n. a film. n. a loud utterance. the plover Rhoth. to brown over. a. a. a. over roasted Rhostio. a. n.Rhoslyd. roaring Rhuch. a husk . browned. a roar Rhuad. to make a roaring Rhaudwy.

n. n. a glow Rhuddeli. a film Rhud. crimson. a ruddy hue. husks Rhuchioni. a.Rhuchion. a cast or drive forward Rhudd. n. to make crimson Rhuddog. the redbreast Rhudded. to clear of husks Rhuchionyn. n. a. crimson Rhuddo. ruddy hue. crimson: a. a red slave . v. n. v. n. callow Rhuddain. n. a red streak. a husk. ruddy. a path Rhuddel.

n. to stain with crimson Rhuddem. n. orange yellow Rhuddgoch. pink red Rhuddiad. parched spot Rhuddfelyn. heart of timber . v. n. n. one of a ruddy hue Rhuddellu. a red streak Rhuddfa. red ochre to mark sheep Rhuddellen. Rhuddfan.Rhuddell. ruddle. n. n. a turning to crimson Rhuddin. n. n. a ruby Rhudden. a.

ready. the fish roach Rhufon. n. the radish Rhuf. the marigold Rhuddwern. a reddened one. n. n. n. n. crimson blue Ruddlwyd. a. husks Rhuddlas. n. rife . russet colour Rhuddos. fluent. a warrior Rhug. what breaks out. free. what has breaks or points Rhugl. bird cherry tree Rhuddugl.Rhuddion. a flush Rhufell. a. a. n. n.

a. rash. paunch Rhumwth. v. fluency Rhuglen. frank. n. n. a drum Rhuglgroen. a paunch Rhumog. n. n. a lavish one .Rhugledd. rotund: n. n. to rub Rhull. friction. to smooth. a rattle made of dry skin with stones in it Rhugliad. n. to clear. rife. n. clearance Rhuglo. hasty Rhum. n. what projects or swells Rhumen. a greedy-gut Rhun. a. quick motion.

an attack. a gust. to talk Rhuol. loquacious Rhuor. a. roaring. breaking out or from Rhuthr. n. apt to start. an assault. restive Rhusiad. reynard Rhuso. a. v. to roar. v. a rush. starting. hesitating Rhusgar. a. blustering Rhus. n. to start. a recoil. to hesitate Rhusol. a good while . a start. n.Rhuo. roaring. a. a starting from Rhuth.

a rushing on Rhuwch. rubbing. n. n. v. n. a. to assault Rhuthrol. n. assailing Rhuthriad. a rug Rhwb. a shrill grunting . n. a rough coat. to rush.Rhuthro. a rub. a rug Rhuwchen. exterior coat. v. to rub. n. rushing. n. a grunting Rhwchial. what is rough. a grunt Rhwchiad. friction Rhwbio. to chafe Rhwch. a chafe Rhwbiad. n.

sediment. a ruff Rhwgn. n. grunting Rhwchws. what swells or puffs out Rhwg. a skate Rhwd. an anger Rhwn. a. n. a ray. a friction Rhwng. a. covered with rust Rhwf. what projects. n. n. n. to grunt Rhwchiawl. a rub. what covers over . smut. an intermediacy Rhwmp. rust Rhwdog.Rhwchiala. n. n. a borer. v.

n. n.Rhwnc. rattle Rhwnciad. a single pear Rhwnsi. snore. v. cultivated region Rhwtio. a rough coated horse Rhwnt. to fret Rhwtion. n. n. a rattling. pears Rhws. what covers over Rhwnyn. n. dregs Rhwtioni. n. v. to guggle Rhwnen. n. guggling Rhwncian. v. n. to rattle. to produce dregs . to corrode.

a. n. reticulated. n. v. gaping. whaf extends Rhwyd. dregs Rhwth. a. n. a small net. yawing Rhwy. n. a net. a. easy. n. a reticulation Rhwydo. n. a. to ensnare Rhwydog.Rhwtws. free. tolerable . a snare Rhwyden. superfluity Rhywol. to net. wide. a caul Rhwydiad. broken parts. excessive superfluity Rhwych. excess. netted Rhwydd.

to facilitate Rhwyddyni. what impels. v. easy. to . n. a ruler. success Rhwyddineb. to be swaying Rhwyfan. n. free state Rhwyddoli. sway: v. to facilitate Rhwydd-deb. v. ambition. n. a directing fin Rhwyfadur. a making easy Rhwyddau. impulse. to sway. n. n.Rhwyddad. n. a swayer Rhwyfain. facility. n. v. v. an oar Rhwyfadain. to facilitate Rhwyf.

to sway. to dominate Rhwyfanus. haughty . n. n. a state of sway Rhwyfus. apt to sway. a. v. n. n. a swaying. v. a. domination Rhwyfanu. dictatorship Rhwyfoldeb. rowing Rhwyfolaeth. a rowing Rhwyfiant. to row Rhwyfol.lead Rhwyfaniad. domination Rhwyfo. n. swaying. imperious Rhwyfiad.

a rupture Rhwygo. a. fretted. a bond. grated Rhwym. bondage . n. n. cross-barred. a tie: a. to form insterstices Rhwyllog. fret work. an interstice. fastened Rhwymedigaeth. bound. restriction Rhwymedigol. a rent. v. v. a. rending tearing Rhwyll. to rend. to tear Rhwygol. a ring-fence. a casement Rhwyllo. n. restraint. n. tied.Rhwyg. n. a. a paddock: n. restrictive Rhwymtdd.

to tie Rhwyoli. a band: a swathe Rhwymynu. v. a carreer. sway . luxurance Rhwysedd. v. n. to render excessive Rhwys. n. to bind. to swaddle Rhwyn. a twist Rhwyno. restriction Rhwymo. to bind. vigourousness Rhwysg. a tying Rhwymiant. v. wantonness. n. to tie Rhwymyn. a wind. v. n. vigour. n. n.Rhwymiad. a binding. n.

Rhwysglo. n. hindering . a. v. hinderance. v. froward. luxuriant Rhwysol. risking Rhwysiad. to luxuriate Rhwysoldeb. invigoration Rhwysog. to invigorate Rhwystr. n. a. to run headlong Rhwysglyd. a. n. v. swaying. vigorous. a. vigour Rhwysoli. invigorating Rhwysogi. let Rhwystredig. a. restive Rhwysgol.

n. extreme regard Rhybed. to leave utterly Rhyaddo. a clinched state . hindrance Rhwyth. n. to hinder. what pervades. n. let Rhwystro. to pervade. to obstruct Rhwystrusi. v. to promise overmuch Rhyal. v. excess. a procreation Rhybarch. n. to ooze Rhy. n. v. superfluity Rhyado. n. hindrance. juice Rhwytho. n.Rhwystri.

v. n. v. a clinching Rhyborthi. earnest longing Rhybudd. a. n. a furrow .Rhybediad. v. n. to purchase fully Rhybuch. v. a trench. a retort. warning Rhybuddio. n. to purify fully Rhybwyso. over-play Rhych. to support fully Rhybrynu. notice. warning Rhyburo. to over-weigh Rhybwyth. to give notice Rhybuddiol. n. v.

to render supreme . v. v. Rhychu. n. v. n. a ford Rhydaf. an overspreading Rhydain. a fawn Rhydalu.Rhychio. excess of play Rhyd. excessive rout Rhydeddu. to furrow Rhychwant. n. v. to over-pay Rhydanu. a span length Rhychwantu. to trench. v. to span Rhychware. n. n. a young deer. to spread greatly Rhydarf. n. a course.

n. v.Rhyderig. sawdust Rhydres. to pass Rhydle. arrogance Rhydresol. n. barren. n. to overspread Rhydollt. a. a. rusty Rhydni. to rust. to ford. supercilious Rhydu. of a russet colour Rhydio. a. rust Rhydoi. rustiness. v. to grow rusty . apt to rust. a fording place Rhydlyd. v. as to breeding Rhydgoch. n. a.

to perforate Rhydyn. to liberate . freeing Rhyddau. free. v. liberal Rhyddad. v. loosening. to dispute overmuch Rhyddail. an anathema Rhydyllu. second leaves Rhyddaol. n. n. v. a. n. n. exuberance Rhydwng. a. to free. at large. freedom: a. liberty. overstrained Rhydd. n. a liberating Rhyddadlu. n.Rhydweli. an artery Rhydwf.

n. n. n. freedom. to over exalt Rhyddewyllys. n. freewill Rhyddiaith. Rhyddid. relaxation liberation Rhyddineb. to ask earnestly Rhyfion. v. facility Rhyddogni. n. to over-supply Rhyddonio. n. to gift greatly Rhyddrent. liberty Rhydderchafu. v. gavelkind Rhyerchi. prose Rhyddiant.Rhydd-did. currants . v. v. n. free language.

to grind extremely Rhyfanu.Rhyfael. a. n. surprising. March wind Rhyfedd. v. a. wonderful . n. a wonder Rhyfeddol. v. wonderful Rhyfeddod. v. n. n. surprising. a surprise. excessive gain Rhyfai. to pre-judge Rhyfawrth. an excess Rhyfalu. n. n. a prepossession Rhyfaint. to impress Rhyfarnu. an extreme fault Rhyfail.

n. n. v. a. to war Rhyferad. belligerent. to wonder. v. a violent gust Rhyferthwy. v. to flatter . a. warring Rhyfelgar. warfare Rhyfela. n. a drivelling Rhyferthin.Rhyfeddu. to over-boil Rhyfoli. a tempest Rhyferwi. a torent. to wage war. v. apt to war. n. war. to be surprised Rhyfel. warlike Rhyfelu. to praise. to wage war. to war Rhyfelog. v.

to presume Rhyfygus. n. currant trees Rhyfyg. merit . love to excess Rhygen.Rhyforiad. n. a scrambling Rhyfrys. n. presumptuous Rhyg. a. n. v. precipitancy Rhyfwydd. a. v. desert. n. n. rye Rhygaru. n. a grain of rye Rhyglydd. presumption Rhyfygol. presuming insolent Rhyfygu.

n. n. tubbing. a. a hacking Rhygnu. a. an extreme loss Rhygu. a file Rhygniad. desert. n. to merit Rhygnol. n. merit Rhyglyddu. n. scoring Rhygnell. meritorious Rhyglyddiant. to deserve. over-fondness . to rub. v.Rhyglyddiannus. a. a whipsaw Rhygnen. n. a superstition Rhygoll. a rubbing. a rasp. to hack Rhygoel.

n. v. Rhyngu bodd. to please Rhylamu. to amble Rhyngad. v. n. a diacope in rhetoric Rhyngu. a. a. intervention Rhyngol. v. n. to intervene. n. to overstep Rhylawn. n. rye-grass Rhygyng. too full . redundant.Rhygwellt. a rattle in the throat Rhygyngu. intervening Rhyngsang. an ambling pace Rhygyngen. to medirate.

n. tremulous. n. emotion. what stretches round Rhyn. n. a shiver. terrible Rhynaig. to agitate . a small quantity. shivering. n. a shivering Rhynio. a cleft Rhym. a shivering Rhynedd. a cape Rhyn. v.Rhyll. an instant. a shiveringness Rhyni. n. to have instinct. n. shivering Rhyndod. agitation: shivering Rhyniad. n. a rift. to pervade. a.

a small quantity Rhynu. a while. extreme ardency. a. a rush . a straitening Rhysedd. n. grits Rhynllyd. n. to shiver. to shake Rhys. v. to look stedfastly Rhysfa. agitation. shelled oats. superfluity Rhysedda. n. apt to shiver Rhynod. a difficulty Rhyseth. n. n. a strait. n. a moment.Rhynion. a rash. a course. a putting in a course. to rush onward Rhyselu. excess. v. v.

to rush. an overgrowing Rhysio. burning embers Rhysol. a glutton Rhythgnawd. v. n. over running Rhysu. a yawning . n. to rush. bloated flesh Rhythiad. n.Rhysgiad. n. to entangle Rhyswr. a savage. a burning ember Rhythfol. n. v. to straiten Rhysod. n. n. a gaping. privet wood Rhysyn. rushing. n. a combatant Rhyswydd.

n. a. v. n. adv. v. generical . n. sex: a. cockles Rhyw. somewhere Rhywiaeth. distinction of kind Rhywiogaeth. n. n. some. a species. to stretch out Rhython. sort. n.Rhythni. to foresee Rhywfaint. some quantity Rhywfan. a gaping state Rhythu. it is genial or natural Rhyweled. a sort. Rhywle. adv. a kind Rhywiogaethol.

n. somebody Rhywynt. n. a fixed state.Rhywiogi. v. a standing Sach. n. v. a small sack. to bag. bagful Sachell. a. a hurricane Sa. n. over ardent Rhywun. to render or be come genial Rhywiogrwydd. a bag Sachellu. n. n. n. sackcloth . sackful. n. a sack Sachaid. to stuff Sachliain. generality Rhywrys.

n. v. an artisan Saeriad.Sachu. architecture Saeri. firmness. a wright's work . n. Saturn. a dorser. n. v. a. a working as a wright Saeriant. Saturday Saer. a packsaddle Sadellu. to put on a dorser Sadio. Dydd Sadwrn. v. steady. to put in a sack Sad. a wright. discreet Sadell. n. n. n. n. steadiness Sadwrn. to make firm Sadrwydd. firm.

to work as a wright Saeth.Saerniaeth. a. to dart . architectural Saerol. a dart Saethflew. v. coarse hairs in fur Saethiad. v. n. n. an arrow. a. mechanical. to work as a wright Saerniol. shooting. to shoot. v. workmanlike Saernio. ejecting Saethu. ejection Saethol. a shooting. of a wright Saeru. a. n. architecture Saerniaidd. n.

archery Saf. n. a. shooter. a stand Safadwy.Saethydd. fixed state. stature Safiadol. a standing. a standing place. stationariness Safiad. n. n. a fixed state. n. a. fixed Safedigol. n. archer Saethyddiaeth. durable Safaeth. able to stand. established. a stand . having power to stand Safedd. the act of standing Safedig. stationary Safle. a. n. n. a.

standing. n. n. a mouthing Safnrwth. stationary Safwyr. a. a chop Safnaid. savour. n. odour Saffr. a shaft Saffwy. n. a pike.Safn. a lance Saffwyo. to use a pike . a jawing. relating to the jaw Safniad. n. a. a jaw. Saffrwm. n. v. crocus Saffwn. or Saffrwn. a beam. a. a chopful Safnol. saffron. open jawed Safol. n.

a meal Sail. to stifle Sang. studious Said. leisure.Sag. to squeeze in the chops. to tramble Sai. quiet. a haft: the part inserted in the hilt Saig. a tread. a base. v. a tramble Sangedigaeth. v. n. n. what is still or at rest Saib. a mess. sedate. sedateness. to tread. a squeeze of the chops Sagied. a foundation . n. n. n. n. n. n. act of treading Sangu.

ugly Salwau. vile. n. contemptibleness . ill Salaidd. a pass. v. to grow frail or ill Saldra.Saim. to grow despicable Salwder. sorry. despicable. n. a plight. a. vileness Salwineb. v. grease Sain. frailty. poorness. somewhat frail or ill Salau. illness Salw. n. a. frail. a tone Saith. frailty. a. a cast off. n. n. seven Sal. n. a sound. poor.

n. a going out. n. v. holy Santeiddiad. n. to sanctify Santeiddiol. amazement Sant. a. sanctified Santeiddrwydd. a maze: a. a saint Santaidd. a sallying Salltring. n. n. n. wary Sanedigaeth. sanctification Santeiddio. a. an exterior state Salltiad. holiness .Sallt. snuffers San. n. n.

n. rage. n. n. affront.Santes. an insulting Saraol. to gaze. to affront Saraus. insulting. offensiveness Sarch. piece of harness . insulting. offence Sarad. to amaze Sar. a. v. to insult. offensive Sarausrwydd. n. a. insult. n. abusive Saraed. n. reproach Sarau. a female saint Santolaeth. sanctitude Sanu. n. v.

chiding Sardd. service trees Sarid. to chide Sardiol.Sarchu. to harness Sardio. n. a creeping thing Sarff. an overplus Sarn. a serpent Sarffol. to lay a path . n. v. what is recumbent Sarddan. n. n. rebuking. n. to strew. a. a causeway. a. a paving Sarnu. v. to rebuff. like a serpent Sarffwydd. v. to cover. n.

a trodden. to tread. Sarugrwydd. n. v. to trample . n. adversary Sathr. hedgehog. surly. stern. a trampling Sathredig. a. reptile.Sarth. sarcasm Sarthu. n. surliness Sarugo. dogged Sarugedd. v. scorpion. a surly fellow Satan. trampled Sathru. to creep along Sarug. to grow surly Sarugyn. v. n. n.

v. n. soldierly Sawdd. n. to tend. what hems in. power Sawell. depth. drift. a siege Sawdio. to solder Sawdwr. a sink. a load Sawd. a heap. n. a plunge. to verge Sawdl. to join. n. n. n. verge. borderer. a.Saw. n. a heel Sawdrio. a chimney . v. n. a smoke hole. a root. soldiership Sawdwriol. plight. soldier Sawdwriaeth. a stop Sawch.

a fixing Seb. a. to soap. savory. many. a star: adv. odorous Se. v. v. n. savour. shrill Seboni. what is fixed.Sawf. a stating. a. tendency to hem in Sebach. odour Sawyrio. n. n. a. to lather . taste. confined. n. what stops or stands Sawl. to savour Sawyrus. straitened. such Sawyr. to wit. so Sead. as stated. n.

a seat Sedda. to seat. v. the gullet. namely Sefnig. a sitting Seddof. being true: conj. to be seated Sef. n. a. a. a seating. n. sedentariness Seddu. soap Sebonol. saponaceous. a motionless state. to sit habitually Seddiad. n. a sofa Seddoldeb. n. dry.Sebon. v. dried. the swallow . parched Sedd. n. a. n. certain. that is to say. soapy Sech.

to stop Sefyllfa. a position: v. n. an establishing Sefydlog. n. to stand. settled. n. to stand. a. to establish.Sefyd. n. n. Sefydliad. a standing. established a. v. standing. stationed. v. stationing . station. to stop still Sefydledig. stagnant water Sefyll. a standing place Sefyllfod. stationary Sefydlu. n. situation Sefylliad. to settle Sefydlyn.

n. n. n. n. a stationing Sefyllio. v. n. untroubled. to stand often. to loiter Segurdod. v. idleness Seguriad. to idle. a covering. a. v. a cloak Segiad. to station Sefylliog. v. a. idle Segura. to secrete. apt to stand Segan. leisure. to put a part Segur. a taking leisure . an enveloping Segru. to loiter Sefylliant.Sefyllian.

n. to trample Seibiad. a basement. n. to take a mess Seigwr. n. leisure. idleness Sengi. a threshold. n. n. to tread. a little mess. a messer Seilddar. n. a cellar . apt to take leisure Seguryd. v. a standing at leisure Seibiant. a sill Seiler. a. a main beam Seilddor. respite Seigen. a meal Seigio. n.Segurllyd. v. n. leisure.

v. foundation stone Seiliant. a. of a greasy quality Seimlyd. a foundation Seilio. loud Seinglawr. n. n. a. ground-work Seilydd.Seilfaen. a. n. to grease over Seimiol. to lay a foundation Seiliog. n. sounding board . a founder Seimio. of a greasy quality Seinfawr. a. n. having a foundation Seilwaith. sonorous. v.

v. a. v. accent Seiniant. saintly Seintiolaeth. n. to canonise Seintiol. n. sparkling. n. harness Seirchio. to sound. a sparkling . sounding. to resound Seiniol. a. n. to harness Seirian. a sounding. glittering Seirianad. hallowed. v. n. a. sanctitude Seirch. toned Seintio. equipage.Seiniad. a making a sound Seinio.

a perception . frustration Sel. v. n. a.Seirianu. fruitless Seithugiant. perception Seliant. v. a heptachord Seithfed. n. distant view sea Selder. n. a futile. espying. n. to range Seliad. to sparkle Seithdant. a septangle Seithug. seventh Seithongl. n. keen-sightedness Seldremio. n. n. an espying.

a sausage Selu. a taunting. n. a limit. n. a. a border Selltu.Selsig. a taunt Senedd. v. senetorial Seneddu. a senate. a gaze. a stigma. n. n. chiding Senol. v. n. v. a beholding Sellt. to gaze Salw. to explore. n. a pudding. to espy. taunting. synod Seneddol. to seek Sen. a. to form a senate Seniad. scoffing .

Sensigl. n. loving. v. n. to taunt. v. stars Serch. bill. or bill-hook Ser. or love: prep. to render fond . n. n. a seneschal Ser. n. regard. to chide Senw. n. n. a reproach Senyllt. amorous Serchogi. notwithstanding Serchiad. a. with respect to. a daisy Senu. a stigma. a loving Serchog.

whirling. amorousness Serchu. to sparkle Serenwyl. to love Seren.Sercholdeb. a. n. v. sparkling as a star Serenu. a sparkling Serenig. to stare . v. n. n. a spangle Sereniad. startling. a star. dizzy. a. staring Serfanu. giddy Serfanol. an asterisk Serenol. n. n. to startle. epiphany Serf. a. to be affected. v.

studded. a. n. a shattering Serig. n. a. a. a. n. a. shattered Serfylliad. unsteady. a star-glow. having stars.Serfyll. an astronomer Serofyddol. spangled Serigl. spangled Serigliad. astronomical Serog. n. starry Seroliaeth. a bespangling Serliw. n. starlight Serlo. starred. n. the starry system . sparkling Serofydd.

obscenity Serthi.Seron. obscene Serthu. to systemise stars Seronydd. precipitous. to grow steep. v. n. n. n. a cliff Serthedd. a. v. obscene . n. steepness Serthol. obscenity Serthiant. n. to make steep. n. a steep Serthan. steepness. to grow obscenely Serthus. the starry system Seroni. tendency. an astronomer Serth. a. declivious. a precipice. n.

n. n. a hiss. a talking. a. an articulate sound Siarad. a talk .Serw. a. diffusion of stars Si. astronomy Seryddol. the top of the scull. sparkling. n. n. n. pate Siar. jelly Sewyd. n. an astronomer Seryddiaeth. gravy. a buzz Siad. n. a whiss. a buzzing Siad. a hissing. glittering Serydd. juice. astronomical Sew. n. n.

n. to speak. a. a command Siaspi. a. a young onion Sibr. n. querulous. a dressing with sauce . n.Siaradgar. a. a charge. talkative Siaradol. n. prating. n. talkative. what tends to involve Sibol. talking. to talk Siars. a shoeing-horn Sib. n. speaking Siaradus. v. talking Siared. young onions Sibolen. a sauce Sibrad. n.

a steeping Sicio. satin . a round Sidan. n. washings Sicl. n. n. sure. steepings. whisper Sibwl. a winding. to soak Sicion. Siciant. a shekel Sicr. certain Sicrwydd. v. n. a. n. n. to do with sauce Sibrwd. n. to steep. certainty Sid.Sibro. young onions Siciad. v. silk. soft murmur. n.

n. a winder. a. a whirl. what twirls. to whirl round Sidellydd. silk-mercer Sidell. a winder Sider. a fly wheel Sidellu. n. n. what is silken Sidanion.Sidana. n. silk mercery Sidanwr. to collect silk Sidanaid. n. v. fringe . Sidanydd. like silk. down feathers Sidanen. a rim of a wheel. n. v. silky Sidanblu. n.

bruising. to twirl.Sidera. v. a rim Siff. a. v. an intermitting noise Siffro. a shake. a twirl. a whirl. to fringe Sidi. a stir . to rustle. to murmur Sig. state of revolving. Caer sidi. ecliptic Sidyll. n. revolving Sidydd. zodiac. a shatter. winding. to form twirls Sideru. n. n. n. v. shattering Sigl. n. a bruise Sigiad. the zodiac Sidin. n. n.

fry. a swing. what is produced. spawning. play or swinging Sigledd. v. to shake. n. hulling of grain Silen. n. hulling of corn Silied. n. to bruise Sil. spawn.Siglaethan. a quag Siglo. n. to shock. a rocking state Siglen. to rock Sigo. v. single fry Siliant. hulled corn Silio. n. n. seedling. to hull grain . v. seedling. issue. to spawn.

a syllable . Syllaf. a syllabic system Sillio. a seedling. n. n. n. a fry Sill. spawn. a forming of syllables Silliadaeth. Silliadu. v. n. to issue seedlings Silodyn. single one of a fry Silyn. n. a syllable Silleb. v. to arrange parts Sillt. n. a syllable Sillebu. an element. n. a component part. to spell Silliad. v. fry Silodi.Silod. Sillyddiaeth. seedlings. n.

fine linen. a surface. n. a fickle state. to frisk. n. n. a monkey. n. n. n.Silltiad. a frisk Simera. n. alms Sindal. n. a flutter Sin. scum . v. a joining of elements Sim. levity. cambric Sindw. n. to dally Simp. n. what is flippant or light Simach. surface. a chimney Simer. an ape Simdde. scoria. cinders Sinid.

a. v. hissing. scoria. n.Sinidr. a small tuft Sioch. to reduce to scoria Sio. v. v. to hiss. disappointment Siomgar. n. v. to whiz Siobyn. void. whizzing Siom. what is bushy Siochi. apt to disappoint Siomi. to make bushy Siol. a. n. dross Sinidro. n. to disappoint . v. to form dross Sinio.

n. briskness Sionci. a sip Sir. sharp Sioncedd. nimble. n. a single sip. to become brisk Sipiad. a sipping Sipian. solace. a county: n.Siomiant. cherries . v. cheer. to draw the lips. n. to sip Sipyn. n. comfort Sirion. brisk. to keep sipping Sipio. v. n. a. v. disappointment Sionc. n. a shire.

to whisper. to keep whispering Sisialu. a whisper. a loud sound. to whirl. to whisk . a whisk round Sitellu. v.Sirio. n. v. to solace Siriol. cheerfulness Sirioli. n. n. cheering. to mutter Sitell. v. a whisper Sisial. to cheer. to whisk round Sitio. to make cheerful Sis. v. solacing Sirioldeb. a. n. v. a gossip Sisiala. v.

a drain . to jag. sobriety. a tuft. n. a hush. n. a. temperance Socan.Sitrachog. n. a little urchin Soch. n. wallower Socyn. n. temperate sober Sobrwydd. n. a. the mermaid Sob. v. to shred Siw. a sink. a pig. a small bunch Sobr. sheddred Sitrachu. n. n. a buzz Siwen. a hiss. Soban. a mass Soba. jagged.

n. v. draff Soegen. n. a sinking. a. to submerge Soddol. v. tending to fix or settle Sodwedd. characteristic Soddedigaeth. a swaggy female . plunging Soddwr. act of sinking Soddi. a. a. to sink.Sodi. to heel. grains of malt after brewing. having a heel Sodol. v. to trip the heel Sodlog. n. to constitute. to fix Sodli. a sinker Soeg.

slovenly Son. talker Sopen. to steep. n. n. to slabber Soeglyd. a. mentioning Soniwr. a bundling Sor. sullenness . mentioner. v. rumor. puffed by steeping Sofl. to bundle Sopiad. n. n. n. a chafed state. a mass squeezed together Sopenu. n. standing studdle Sog. n.Soegi. a wallowing. wallowing. v. report. a spreading Soga.

v. to sulk Soriad. a buzzing. a. n. an offending Soriant. dross Sorodi. gruel. a buzz Suad. dross Su. washbrew. to offend. fell. n. n. a lulling Sucan. a. n. small beer. sulleness. a chafing. flummny . sudden. apt to grow sullen Sorod. v. to yeld dregs Sorth. slothful Sothach. offence Sorllyd. dregs. refuse. n. what pervades. steeping. to chafe.Sori. n.

candle. a sinking. extracted juice. perversion of moisture Suddo. n. sinking Sug. immersion Suddiad. n. n. n. what pervades. to sink in. a suck. a. a becoming juicy Suglian. juice Suddas. drawing plaister . n. n. pervading. cyder Sugiad. poultice Suger. sinking. to sink Suddol. juice sap Sugaethan. v. n. a plunging Suddiant.Sudd. n.

sucking. extracted juice. n. to render succulent Sugr. the Sun. n. v. pump Sugno. sucker. quicksand Sugnedydd.Sugnbeirlnt. sugary Sul. a. a pump Sugnbib. n. n. a. n. sugar Sugro. what extends round. to imbibe Sugnol. v. imbibing Sugoli. to suck. to sweeten Sugrol. v. to sugar. a syringe Sugndraeth. n. Dydd . saccharine.

to deduce the size Sumiol. sorrel Surder. sum Sumio. acidity Surdoes. Whitsuntide Sulw.Sul. a. magnitude. v. acid. size. to lull. to hush Sur. to buzz. leaven . Sunday Sulgwyn. relating to size Suo. n. stale Suran. n. v. remark Sum. an acid: a. n. n. a sour plant. observation. n. n. sourness.

sourness. a cherry Surig. a shaping. n. v. n. staleness Suro. manner. to suit Suwr. to leaven Surian. to turn sour Suryn. anything acid Sut. what is on . v. silk Surni.Surdoesi. shape. v. n. plight Sutiad. one who hushes Sw. n. to sour. n. a suiting Sutio. n. what remains. n. to adapt. n.

n. to search without the snout Swd. n. a pressed heap. what is soaked Swch. n. n. v. a beam. a plough-share Swchio. a small bundle Swbach. a bundle Swba. a raft . a snout. v. a frame Swdden. n. to shrink up Swci. what is shrunk up Swbachiad. manner. plight Swdd. n.Swb. n. a shrinking up Swbachu. shape. sychod. n. frame work. n.

a shilling Swm. to prop up . n. n. state of being together Swmer. n. n. a. a space Swg. bashful Swl. an imbibing Swgiad. n. ground Swll. n. n. prospect Swllt. a spot. a propping up Swmeru. a soaking. flat space. a scene. a soak. v. a drenching Swil. n. n. a beam Swmeriad. a supporter. a treasure.Swf.

a cluster Swr. a little. n. a sound Swniad. . a fetlock Swrnach. a small space. unwieldy. fell. what is surly or sullen Swrn.Swmio. to sum up Swmwl. a sudden. pressed mass. a sounding Swnio. a grin Swrth. falling. n. a snarl. a noise. n. n. n. v. n. what is imminent Swrth. to noise. somewhat. n. to sound Swp. n. v. a goad Swn.

a pile Swy. n. n. dregs Swtrws. drowsy Swrthlyd. a frame. n. what is on or over . a. n. fragment Swta. whiting Swtrach. n. n. n. dress. surly sullen. a. shreds. snarling Swrwd. a clumsy one Swrw. dross. what is volatile soot Swtan.slothful. apt to be drowsy Swrth. bruised mass Swth.

v. n. v. yeast. suet Swyfedd. duty Swyddogi. service. to intimidate Swydd. n. what extends over Swydo. n. place of business Swyddog. n. n. office. n. scum. having office officer Swyddogaeth. what is scummed. n. an officer Swyf. office. a. suet Swyfen. a suit. scum. froth.Swyd. a shire a county Swyddfa. duty. or top . to hold office Swyddwr. employ. n.

v. amulet Swyniad. v. an amulet. scum. v. a charming Swyno. to deal in charms Swyn-gynfaredd. v. to put by Swyn. a charm Swyna. to preserve. a preservative.Swyfi. to save. n. n. blessing . froth. to fascinate Swynol. v. to cast a scum. or top Swyfo. a. to yeld Swylo. to charm Swynogol. n. preserative. n. a preserving. a charm Swynogli.

a magician. v. sober Syberwyd. high-mindedness Sybyrnio. n. to bundle. elevated. generous. a star. dry Sichbilen. n. n.Swynwr. v. dryness. to pack up Sybyrnyn. is. exists Syber. a dealer in amulets or charms. a. stateliness. n. a small bundle Sych. n. n. to give emotion Sy. n. drought . a wizard Swyso. drought: a. a dry film Sychder.

a desiccation Sych-hin. to dry. sudden Sydynrwydd. v. n. a. fuel Sydyn.Syched. abrupt. n. dry weather Sychu. suddenness Sydd. v. a. to wipe dry Sychwydd. drought. dry Sychedol. to be thirst Sychiant. to thirst. a. n. thirsty. is. n. exists . dry wood. thirst Sychedig. n. causing thirst Sychedu.

a stirring Syflyd. to stir. giddiness. of a firm quality Syfniad. v. giddy. a riddle. stupified Syfrdanu. n. a. what spreads out Syfaldod. a strawberry Syfliad. n. a making firm Syfrdan. n. n. to move Syfnol. distraction: a. v. n. a sieve Syfag. n.Syfa. to make giddy Syfru. fickleness Syfien. Syfi. to render severe . n. v.

n. a whisper. what forms a space Syfyl. a. to mutter Sygn. a trace Sygan. a furrow Sylchdan. whispering Syganu. n. n. v. a wheel plough . a sign Sygog. a tendency to move Syg. a chain. n. n. base Sylch. a circle.Syfyd. a mutter Syganol. surface. n. ground. to whisper. n. a shove. n. n. a move Syl.

a. foundation stone Sylfaenu. to found Sylfaenydd. foundation Sylfaen. observation. n. n. a view. substantial Sylweddoli. remark. n.Sylfan. a regarding. v. to make substantial . n. n. matter Sylweddiad. notice Sylwad. n. n. founder Sylw. substance. v. a noticing Sylwedd. a substantiation Sylweddol.

v. n. what is fair or clear Sylltiad. a making clear . an observing Syll. to regard Sylwiad. n. a view. to gaze Syllt. n. an observation Syllio. n. n. an optical instrument Sylldy. a stare Syllbeiriant. n. materialism Sylweddu. a shop Sylliant. to observe.Sylweddoliaeth. a gaze. n. v. to make of substance Sylwi. n. to observe.

an open prospect Syllwr. a complete state Symerth. simple power Symiant. to observe. n. n. n. comprehension Symio. n.Syllty. v. to comprehend Syml. what is simple: a. to gaze Syllwg. simple . n. n. n. what is whole Symaeth. n. n. a spying-glass Sym. a treasury Syllu. v. a spectator Syllwydr.

n. to move Symudadwy. to point. a simpleton Symol. a simplifying Symlant.Symlad. v. a simple one Symlu. to move. a. a. n. to remove . a pointing. middling Symu. n. simplicity Symledd. n. v. n. to goad Symlyn. to render integral Symud. integral. v. moveable Symudo. simpleness Symlen.

interrupted Symwy. v.Symudfa. n. n. n. to goad Symythu. concerned. a cowslip Symyliad. n. a moving Symudoldeb. moveableness Symwl. prominent Symylen. a. a transition Symudiad. to interrupt Syn. ample. cowslips Symwth. n. amazed . a goading Symylu. n. sensible. preception: a. n. a. feeling. v.

to be sensible Syniol. n. a. to feel. perceptive Syniolaeth. perceived. a stimulation Synio. n. sensible. n. sensitive Syniad. a. a. concern. n. a sentiment Syniedig. v. n. sensitive Syniant.Syndod. astonishment Synedigol. a. amazement Synedigaeth. feeling Syniadol. perceptivity . sensation. considered Synigliad. n.

perceptibility Synu. to observe steadfastly: to be amazed Synwr. a gathering of sense Synwyrol. sensible. v. squeezing together Sypio. a. a sentence Synwyrgar. a sense. a. n. n. n. to squeeze together . v. rational Synwyroldeb. sensibleness Sypiad. n. n. n. sententious Synwyriad. meaning Synwyreb.Synioldeb.

to tumble Syrthiol. a fallen state Syrthiant. n. stars Syrch. a propensity Syrthio. to fall.Sypyn. offals Syrthfa. n. listlessness . lot: sort. rather. falling. adv. chance. n. a master. half Syrniad. a fall. n. n. n. a striking against Syrn. tumbling Syrthni. v. partly. a lord: sir: n. n. n. a small bundle Syr. a forming into parts Syrth. a.

stiffening tendency Sythu. to make or become erect Syw. n. astronomer Sywedyddol. astronomy Sywedydd. stiffness. astronomical . a. erectness Sythi. a stiff or rigid state: a. rigid. a beam Sythol.Syth. stiff. n. a. what stiffens. n. tending to stiffen Sytholdeb. trim. n. a regular. smart Sywed. erect Sythder. n. v. n. to stiffen.

a spread. to put in trim Sywydd. v. astrological Sywyddwr.Sywidw. n. a superior Tab. n. n. astrologer Ta. v. a. a tabour Tabyrddu. to play on the tabour . a spread. a surface Tabar. star knowledge Swyddol. n. v. to turn or use continually. to make uniform. n. n. n. to dissipate Sywio. the titmouse Sywino. tabard Tabwrdd.

n. November Tad. tackle Taclu. v.Tacl. n. n. paternity Tadoldeb. to deck. a. n. fatherhood Tadmaeth. father. complete Tacluso. fatherliness . Taclusrwydd. to put in trim. n. to smarten Taclusder. Tad cu. to patch Taclus. n. n. a tool. n. neat. tidy. v. orderliness Tachwedd. to trim. foster-father Tadogaeth. grandfather Tadaeth.

Tadoli. Taenellydd. fatherhood Tadwy. n. a. to spread Taer. to become fatherly Tadoliaeth. expansible Taenellu. apt to be urgent . ardent. a. paternal. urgent Taerol. v. to sprinkle Taenellwr. n. to strew. sprinkler Taenu. tuteral Taen. urgent state: a. eager. a spreading Taenadwy. v. n. a. v.

n. a fertilising Taf. a dilation Tafar. an inn-keeper . n. importunity Taeru. what is spread. a tavern. what spreads out Tafarch. a flat space Tafad. importunity Taeriant. a public-house Tafarnwr. v. n. n. n. n. to insist. an inn Tafarndy. n. a cricket bat Tafarn. n. a spreading.Taerder. to contend Taethiad. n. Taerni. n.

to slice Taflan. a balance. a loft Tafledigaeth. n. n. a roof. n. v. tablet Taflenu. to spread. n. n. v. a small slice Tafelliad. n. to tabulate . n. n. a slice Tafelian. what is dilated Tafell. a slicing Tafellu. scales Taflawd. act of throwing Tafledydd.Tafarth. thrower Taflen. n.

a clapper Tafodi. an interjection Taflodol. to interject. v. v. to fling Tafod. a. n. to throw. v. a. a saying by rote Tafodrwym. to scold Tafodiaith. interjective Taflrwyd.Taflodi. to cast Taflodiad. n. to tongue. action of the tongue Tafodleferydd. a. n. a casting-net Taflu. tongue-tied Tafodrydd. n. loose-tongue . n. a tongue.

v. having wattles Tagellu. a strangling Tagfagl. having a double chin. dock leaf Tafu.Tafol. v. dock. a choking. a stifling . a choking. a springe. to spread Tag. a wattle Tagellog. a gin Tagiad. a double chin. n. n. n. n. n. dew-lap. the dock plant Tafolen. n. n. to overspread. a. to form a double chin Tagfa. barb. a strangle Tagell. clogged state.

peaceful Tangwystl.Tagu. to tranquillise Tangnefeddus. soil. to become rustic Taiogol. v. n. tranquil. to strangle Tangnefedd. manure. n. n. n. pledge of peace Taid. a. boorishness . relating to a vassal Taiogrwydd. muck Taioges. a rustic female Taiogi. n. to choke. v. grandfather Tail. v. tranquillity Tangnefeddu. n.

a frontier. a forehead.Taiogyn. three Tairth. n. n. n. n. a. ague fit Taith. due Talaeth. payment. payable. a dependent territory Talaith. frontlet. n. n. high. a reward Tal. head-land in a field Talben. n. a rude fellow Tair. n. journey Tal. standard value . a. n. tall Taladwy. front. diadem Talar.

loftiness Talddrws.Talcen. n. n. a fillet. a forehead Talch. to break in pieces Taldra. n. n. pediment Talfainc. v. a. n. front door Taledigaeth. wearing a diadem Talfa. a front form. a throne . a. payment Taledigol. a bandlet Taleithiog. n. remunerative Taleithig. n. front. tallness. grist Talchu. remuneration. fragment. n.

brow-antler Talgell. a. n. hard fronted. n. n. short-fronted. a. rough fronted Talgryf. front-board of a spinning wheel Talgrwn. a. buttery Talgrib. precipitate. brazen Talgrynu. n. to abridge Talgainc. an abbreviation. to inflect . pantry. inflective Talgrych. v. a. an abridgement Talfyru. bald-fronted Talfyr. brief Talfyredigaeth.Talfoel. a. to fore-shorten. v.

impression. to requite Talwisg. a payment Talm. n. a piece Talpen. a fire-back Talpio. to pay. a paying. a.Taliad. v. a head-dress . to form lumps Talpiog. n. n. a lump. while. a knob Talpentan. v. n. v. n. to impress Talp. small quantity Talmu. space. a knoll. n. lumpy Talu. range. in lumps. a mass. to be abrupt.

what is pervasive Tamper. n. Tamaid. v. n. n. n. n. to nibble. a biting a bit Tameidio. what projects Tall. a torch Tampog. n. morsel. to take a bite Tameidyn. a small bite Tamigo. a spreading out or over Tam. to nip Tamp. a taper. a bite Tameidiad. n. v. a fit of passion . n.Talwrn. n. a morsel. a bite Tamaid.

a. n. n. continuous: prep. inflamation Tanddewiniaeth. as far. n. n. a. seduction . violent. pyromancy Tanddygiad. n. under Tanbaid. fire-engine Tanchwa. spread. subterraneous Tandde. n.Tampru. fire Tan. a. v. expansion. to till. inflamed swelling Tanddaerol. to burn a torch Tan. vehement Tanbeiriant. fire damp Tanchwydd. n. spreading.

a fire-poker Tangloddio. to set fire to Tanlli. to put on fire. to undermine Taniad. explosion. a blazing fire .Tanedigaeth. fire damp Tanfflamau. n. to fire. v. flame-coloured Tanllwyth. to make a firing Tanio. spreading Tanfa. a spreading. v. v. n. to flame with fire Tanffon. a firing Taniadu. ignifluous. n. n. a. a. n. span new Tanlliw. v.

to under-tread Tansawdd. spasm: throb. harp string . beneath Tanrew. n. a nipping frost Tansangu. under. start. a starting. v. to throb Tanodd. a. v. to stretch. n. n. n. substitute Tannu. stretch. submersion Tansoddi.Tanllyd. to submerge Tant. full of fire. n. prep. Tant telyn. fiery Taniad. v. a throbbing Tannorth.

n. n. a starting. n. a stringing Tanu. to spread Tanwyd. a subscriber Tap. n. n. firewood Tanysgrifio. to expand. v. heel piece . a subscription Tanysgifiwr. a burning-glass Tanwydyn. n.Tantawr. a breaking out of fire Tanwydr. hedge. to underwrite Tanysgrifiad. a meteor Tanwydd. n. v. n. musician Tantiad. n. a player on string music.

shock. thunder Taranol. a. n. thundering Taranon. a. v. an anger Taradru. flavour Taradr. n. a gambol. to thunder Taranydd.Tapig. v. n. n. n. n. to pierce. the thunderer Taranu. a piercer. a pervasion. a dance Tar. a shock. a small step or ledge Taplas. n. to bore Taran. an impulse Tarad. a thunderer .

springing Tarddu. n. n. effusive. a breaking out. an issue. to gush Tardden. an issue. a flow. emanation Tarddol. v. an issue: a spring . issuing. n. to break out. to spring Tarell. a spring Tarddellu. to issue. v. mouth of an issue Tarddiadol. a. a vent. a. n. a sprout Tarddain. eruptive Tarddiant. n.Tardd. to keep oozing Tarddell.

scaring Tarfu. a purcussion. to form a tump Tarf. n. a target Tariad. a clasher. to expel. a collision. a clash Targed. a shield . n. v. n. n. n. a clasher. n. tump Tarenu.Taren. n. expulsion. to scare Targ. dispersion Tarfgryd. the plant feverfew Tarfhutan. a driving. v. n. a scarecrow Tarfiad. n. spot. a tarrying Tarian.

an eructation Tarlynciad. a piercing Tarleisiad. to strike. using of a shield Tarianu. v. v. v. n. n. a wipe. n. to use a shield Tario. n. n. a clashing Tarlwnc. absorption Taro. v. to eructate. n. n. to strike. to belch Tarn. a drying up Tarniad. a belching Tarlyncu. to tarry Tarlais.Tarianad. to affect .

a. a. evaporation Tarthiad. exhaling vapour Tarthedigaeth. what bursts through. an evaporating Tarthlyd. to keep exhaling Tarthog. a. a vapour. v. v. n. a bull Tarwain. n.Taroden. foggy Tarthu. to gush. to flutter . vaporous. v. to exhale Tarw. an exhalation Tarthain. a ringworm Tarth. n. having vapour Tarthol. n. n.

n. n. bandlet. v. v. bond. n. pervasion. what binds. bunch wisk. n. v. second swarm Tas. n. task Tasgell. setting a task . pantry Tasgellu. a fascia Tasei. tassel Taselu.Tarwedd. to fringe. to tassel Tasg. n. n. closet. sash a fringe. ferment Tarweddiad. job. to form a whisk Tasgiad. fermentation Tarweddu. to ferment Tarwhaid. n.

to be still: pron. n. dissolved Tawddlestr. to start Tasiad. n. to stretch out. that Tawch. v. thine Taw. distension Tawdd. n. sultry Tawd. melted. a. fog: a. silence: a. to job. vapour. spreading. fogy Tawchlyd. hazy. to bundle Tau. n. dissolved state: a. rest. to combine. hazy. to task. a combining Taslo. still. silent: conj. v. quiet. v. a melting pot .Tasigu. quiet. n. haze. n.

n. n. n. taciturnity Tawedwst. a throw. a murmuring Tawel. a casting off. quiet Taweliad. serenity Tawiad. a cutting off Tawlfwrdd. silent. a. v. a calming Tawelu. draught board Tawlffon. throwing staff. n. a taking off. n. n. n. calmness. n. to grow calm Tawelwch. to calm. a growing silent Tawl.Tawedogrwydd. sling . calm.

n. likely. a similitude Tebygoldeb. n. a. v. like. likely Tebygol. n. comparison Tebygiant. a likening Tebygiaeth. a casting Tawlrym. projectile power Tawlu. n. v.Tawliad. to throw Te. what is spread. to render prospective Tebyg. likeliness . n. a similar. n. to cast off. probable Tebygiad. tea Tebedu. n.

v. a lurk Techiad.Tebygoli. to sculk. an instrument. likelihood Tebygu. n. to distend . v. to liken. to make like Tebygrwydd. v. n. a tool Tech. a sculking. n. a lurking Techial. a rendering fair Tecau. to make fair Teclyn. n. to lurk Tedu. to stretch. v. v. n. to suppose Tecad. a sculk. v. to keep sculking Techu.

to become spread Teg. v. clear. beauty Tegwedd. n. fair. a socket. n. a. a display. a row Teddiad. a. to spread. n.Tedd. a jewel Tegau. beautiful Tegan. v. n. a hollow Tefu. a bauble. a. n. of fair appearance Tegwel. fairness. of fair aspect Tegychiad. n. an embellishing . to make fair Tegwch. a displaying Teddyf.

n. what is tenacious. covering Teiliwr. n. a tying a girth Tenglu. n. v. to embellish Teng. a girth. a tailor Teilo.Tegychu. n. a. a dung fork Teiliad. a. n. to spread manure . n. dress maker. v. v. n. fragments Teilfforch. a manuring Teilig. tough Tengl. to tie with a girth Teilchion. a girt Tengliad. enveloping.

an ague fit Teisban. n. a quilt. n. sensible. to feel. feelingness Teimladwy. a cake Teisenan. feeling Teimlo. to merit. worthy.Teilwng. n. an overspread. an origin. n. to vouchsafe Teimladrwydd. n. a meriting Teilyngdod. a. a. a hassock Teisen. v. worthiness Teilyngu. deserving Teilyngiad. n. to be sensible Teirthon. n. n. a little cake .

v. the catemenia Teithiad. v. to form a cake Teithdrwydded. itinerary Teithiannu.Teisenu. a travelling Teithiannol. n. journeying . faculties. n. characteristic Teithio. n. a. v. a passport Teithi. a. to go a journey Teithiant. n. characteristics. to travel. to journey Teithiol. a. a journeying Teithig.

a shrinking Telcu. what is fair. handsomeness . stretched. beautiful. the act of stretching Telc. to crimp Telchyn. n. n. n. n. graceful Telan. a regulator. straight line. prompt Tel. crimpled state. a harp Telawd.Teithydd. traveller Tel. n. broken piece Teledigrwydd. n. to shrink. n. fair Telaid. a. a measure of capacity: a regular. warp: a. compact. stricture. v.

a. compact. comely Teledrwydd. to practise minstrelsy Teleiddyn. to crimple Teigyniad. to play the harp Teler.Telediw. n. a stretcher. comeliness Teleiddio. . n. v. a crimping Telgyngiad. v. n. a crimpling Telgyngu. v. conditions Telgorn. n. a frame. a hautboy Telgwng. n. v. a rebounding Telerau. a minstrel Teleinio. n. terms.

an art Teliad. n. to snare Telmyn. to rebound. to play with toys Telmiad. a toying. to form a toy. springe toy Telma. n.Telgynu. to make accordant Telm. to stagger Teli. v. goldfinch . a snaring Telmu. n. a little toy: a trap Telor. a making smooth or exact an art Telid. n. gimcrack. n. warbler. v. n. a compact frame Telio. n. v. exactness.

to warble. a harp. a female harpist Telynorio. to stretch over Tellwedd. n. a side of a carcase Telyniad. v. v. a release . to quaver Telpyn. a harping Telynores.Telori. a little lump Telpynu. to form lumps Telu. harpist Tellu. n. v. to play a harp Telynwr. to strain. v. v. to make compact Telyn. oblivion. n. n. n. n.

a forming a seat Temlu. n. thin. round spread or space Temig. v. n. a. v. a place of sitting. n. n. a consigning to oblivion.Tellweddiad. tenuity . n. n. lean Teneuad. n. to attenuate Teneuder. a temple Temliad. attenuation Teneuau. particle. thinness. a giving a release Tem. rarified. portion Teml. to form a seat Teneu.

n. a clear Terol. to jerk. n. n. n. what strained. a flank Tenlli. n.Tenewyn. a. linsey-woolsey Tennyn. n. n. a small ledge or step Ter. n. clarifing. halter Tent. a jolting Tercu. a jerk. refining Terc. what is clear. a tightly strained Tepyn. v. a jerking. n. to jolt . cord. aptness to pervade Ter. jolt Terciad.

n. a. n. refined Teredigaeth. terminating . extremity. noose Terchu. n.Terch. a horizon Terfyniad. to loop. determination Terfynaf. clarification Teredd. n. a clarified state Terfyn. to noose Teredig. n. limit Terfynedigaeth. a loop. n. n. clarified. a boundary line Terfyn-gylch. a terminating Terfynol. a. v. n.

to end Terfysg. tumultuousness Terfysgiad. to irritate. to limit. n. making a tumult Terfysglyd. a. v. to rut . n.Terfynoldeb. irritation Terica. n. n. apt to be riotous Terfysgu. n. n. tumultuous Terfysgedd. tumult Terfysgol. v. to raise a tumult Teri. v. v. to sulk Teriad. finitness Terfynu. to grow sullen.

female miser Terogi. a making ardent Term. to term. rutting Terigiad. crisis. v. ardent. n. vehement Terniad. n. a. v. v.Terig. n. a. v. to be full of avidity Teru. n. taciturnity Tern. to refine . to clear. a moving ardent Terogen. to tipple Termudo. ardent. to grow silent Termudrwydd. n. harsh. term Termio.

n. n. what is clotted. n. wantonness Tesaint. sunshine. to grow ardent Teryddiad. to sulk Terwyn. n. a glancing ardently Tes. v. n. a teeming with heat . warmth. ardent. heat Tesach. heat. fervent Terwynder.Teru. crust Terylliad. vehemency Terwyniad. a growing ardent Terwynu. n. to pout. v. a. a grewing ardent Teryg. n. n.

a dug. sunny. a teat. n. having teats Tethu. hot. v. theme. domestic society Teuluaidd. text Testuno.Tesiad. to grow to a teat Teulu. subject. n. n. a pap Tethan. a dispensing of heat Tesog. a. n. n. a. sultry Testun. n. a small teat Tethog. v. familiar . close. domestic. family. to set a theme Teth. a. tribe Teuluaeth.

to fatten Tewder. v. thick. a. plump Tewad. fat. to domesticate Teuluwriaeth. a. a housewife Tew. thickly collected Tewi. n.Teuluedd. v. n. n. to keep silent Tewlyd. apt to grow thick . n. a thickening Tewau. v. to thicken. fatness Tewdws. a. n. domestic order Teuluyddes. familiarity Teulueiddio. thickness.

a tribute . regnant Teyrnasu. a firebrand Teyrn. a reign Teyrnasol. n. thickeness Tewychu. n. n. to thicken Tewyn. n. a sovereign Teyrnas. a monarchy Teyrn-ged. v. v. a kingdom Teyrnasiaeth. of a kingdom. n. n. n. to reign Teyrnedd. a thickening Tewychiant. n. a.Tewychiad.

n. what is distinct: pron. thee.Teyrnogaeth. n. a kingly office Teyrnoldeb. v. n. n. to drain in drops Ticyn. a tie . a particle. a tether. what is in. n. n. n. a forming particles Ticial. a sceptre Ti. a particle. regality Teyrnwialen. thou Tib. a bit Ticiad. n. n. a chaining Tidmwy. a draught chain Tidian. a scrap Tid. Tic. n.

n. a scrap Tin. n. n. adv. a crindle. a little bit.Tidmwyad. a tink. n. n. a minute particle Tiliad. tail to tail Tinc. to crindle. a bottom Tinbais. to tingle Til. n. a tail. a petticoat Tinben. a very small fry Tim. a tinkle . a scrap Timyn. a tingle Tingo. n. n. a little. to flinch. n. a tethering Ting. v.

v. a tinker Tinciad. a turn of the tail . fat-buttocked Tindin. topsy turvy Tindro. tail to tail Tindopio. v. a tinking. n. to tink. n. a tinkling Tincial. v. to drain Tincio. to tinkle.Tincerdd. n. to flounce Tindraphen. the tail of a craft. to throw the tail Tindew. v. to ring Tincion. adv. adv. last drawn milk Tindaflu. a. n. Tincian.

bare-tailed Tin-gloff. the red-start Tin-grach. n. to overlay Tinllom. red-tailed: n. a. a. a hassock Tinnoeth. n. Tinllwm. a. hipshot Tin-goch. the didapper Tindrwm. a. v. heavy-tailed Tinfoel. Tindrom. a. scabby-tailed Tinlethu. . to form a tail Tinpen. bare-bottomed Tino.Tindroed. a. v.

n. n. to part into bits Tir. a little bit Tipynu. n. a bit Tipyn. lively Tirfad. ground Tiraeth. a particle. n. a piece. Tinwyg. luxuriant. a freshening . earth. n. n. open-tailed Tinsigl. the wagtail Tip. a. n.Tinrwth. a continuition Tirdriniad. v. a dressing of land Tirddiwyll. a. agriculture Tirf. land. fresh. n.

n. n. v. landed estate Tiriogi. terreous. v. genial. to turn the ground Tiriog. a.Tirfau. to make a landing Tirio. v. earthly Tirion. richness Tiriad. freshness. landed Tiriogaeth. a. n. n. to enrich Tirfdra. to freshen. to land. lovely Tiriondeb. to possess land Tiriol. pleasantness . having land. a familiar spot: a pleasant. a making a land Tiriadu. v. n.

to sneeze. act of sneezing Tisian. a whirl. to sternutate Titen. a very small fly Titiad. a small fly Titr. to become pleasant Tirionus. a metre . pleasing. v. n. delighting Tirionwch. a sneeze. v.Tirioni. n. n. to extend in continuity Tis. n. to render pleasant. pleasantness Tiro. sternutation Tisiad. n. v. n. Tisio.

n. n. a. a. pretty. thou also Tlawd. poverty. a jewel: a. n. poor. pretty Tlysedd. Tylawd. a pretty thing . v. n. n. n. handsome Tlosen. a cat. to render pretty Tlysyn. in fond language Tithau. prettiness. beauty Tlysiad. fair. want Tlos. pron. a making pretty Tlysu. n. indigent. a pretty female Tlws. thyself. Tylodi.Titw. needy Tlodi.

a cutting off. v. a ticketing . n. a share Tociad. to clip. n. a ticket Tocyniad. n. n. a roofing Tob. an apex Toc. n. n. a covering. a summit. to dock Tocyn. presently Toci. a covering. a summit. a generation Toad. instantly. a roof. a top Tobren. a cap: adv. a short piece. a clipping Tocio. a thatcher's dibber Tobyn. n. n.To. n. what is abrupt. what is cut out.

Tocynu. v. v. drippings . a solution. n. dissolvable. soluble Toddaid. a. to soak. n. to ticket. to construct. to dissolve Toddiad. to melt. to draw lots Tochi. n. a dissolving. meltings. v. a. a construction Toddadwy. v. liquid melting Toddi. to grow hazy Todi. n. a metre Toddedig. to join Todiad. dissolved. a melting Toddion. n. what is melting. a melting Toddiant.

to draw out in a range Tofiad. covered: roofed Toes. v. to elongate. to roof . dough. to extend Toi. n. paste of bread Toeseg. a roofing Toedig. a drawing in a range Togi. v. n. v. a. n.Toddol. a. a covering. melting Toed. a kneading trough Toesi. to make dough Toesyn. a. dissolving. a lump of dough Tofi. n. v. to cover over.

a moan: v. a dent or impression by punching or striking Tolciad. to deal out . a coagulated mass. to spare. v. n. a forming clods Tolfaen. to dent. v. a driving in Tolcio. to curtail. to moan Tolc. Tolchen. n. a clarion Toli. to form a clod Tolchiad. n. n. n. to crease Tolch. a trump. v. a clod Tolchenu. an omen stone Tolgorn. n. to cause a sink.Tolach. n.

a roarer Toll. n. a fraction. what roars. sparing Toliant. a mound.Toliad. a privation. n. n. a heap of dirt. to spare Tolws. a toll. to toll Tolliant. to take from. n. a toll Tollfa. a dunghill Tomi. dung Tomen. n. a mound. to make a heap. to dung . a custom Tom. a curtailing. n. n. sparing Tolio. to dimmish. v. a tolling place Tolli. v. v. n.

n. a making a tone: n. a breaker. a tone. a tinking. a peel. a shingle: n. a ringing Toncio. cuticle. a breaker. bog Toni. a paring Toniar. to tinkle. to form a skin. a skinning. a plank. n. a ring. a skin.Tomlyd. v. a wave Ton. n. covered with dung Ton. to pare Toniad. n. a sward. n. a tune Tonc. coating. lay land: n. n. a tink. an accent. to ring Tonen. a. a surface. a clash Tonciad. v. . n.

n. a bulge. v. a produce. froward Tonol. a topping: a cresting Topio. n. a top.a wave Tonog. n. breaking in waves Tonyddiaeth. a cut: n. a belly. n. a break. a rupture. boisterous. turbulent. to top. a boss Toraeth. a tonation Top. a. n. to form a top Tor. a top. a topple Topynu. to crest Topyn. a. a stopple Topiad. n. a store . v.

n. coiled Torchol. v. a. a twister. a wreath. to wreath. n. a. a wreather. to coil Torchog. wreathed.Torbwt. a coiler Tordain. a coil Torchi. n. to murmur. to loll. v. wreathing. a. coiled Torchwr. a turbot Torch. a raising a din Torddu. to lounge Tordyn. n. a din Torddiad. tight-bellied Tordd. n. a murmur. v. to make a din .

what expands: a. v. vast Toredwynt. a crowd. a. to yield increase Toreithus. a host. n.Tored. n. a girth. a. full. having a host Torfu. v. a troop. n. teeming Torf. n. a girt . n. a. thousand millions Torfagl. to collect a host Torgeingl. a whirlwind Toreithio. a multitude Torfa. abundant. the eye-bright Torfog. Toreithiog.

n. a broken bank Torlla. n. a rupture Torgestu. v. to break. a. a breaking Toriant. to rupture Torgoch. to fracture Toriad. red-bellied: n. a hernia. n. to cut. n. v. a fracture Torlan. a char fish Tori. a chair Torgochiad. a fraction. the burden of a womb . to form a hernia. a slattern. n.Torgest. Torllwydog. the wild tansy Torllwyth. n. n. n. a slut Torllwyd.

surrounding host Tormu. applied to sows. n. press round. big-bellied. n. conflict Tormiad. to press round Torment. a big-bellied one . n.Torm. n. what is stretched round Tormach. a gathering round Tormaint. v. and cats Torogyn. n. the saxifrage Tormennu. a forfeit of bail Tormaen. n. dogs. a. v. to assemble round Torog. having a prominence.

to mantle Toronog. a shelter Torsed. n. a rug Torsi. n. plat. gorbellied Torsyth. n. n. a. a short squab Tors. a coverlet. a cloak Toronaeth. a decking out Toroni. n. mantled Torp. a lump Torpwth. v. to deck out. n. a decking out. stiff-stomached . a. bulging. n. a round mass. decked. v.Toron. to cover over Torstain. a covering.

quick jerk. v. v. a breakfast Toryn. to swagger Torth. to toss . a tossing Tosio. to mantle. a mantle. n. a loaf Torthi. v. what sustains. to jerk. toss Tosiad. n. n. n. a cape Toryniad. to cake. a mantling Torynu.Torsythu. to cloak Tos. n. n. to stiffen out the belly. a jerking. to settle Torympryd. v.

a. harsh. compassion Tosturio. severity. sea rushes Tosti. to take pity . severe plight Tosturaol. n. a. severe.Tost. violent Tostedd. pity Tosturiaeth. misery. to torture Tostiad. v. n. n. a stranguary Tostfrwyn. to rack. v. n. v. commiserating Tosturau. compassion. n. n. a torturing Tostur. to commiserate Tosturi.

tiler. whilst Traberwi. n. and perfix. trouble. a. compassionate Tosturus. one who roofs. n. troublous. at . an extreme. very. one who forms a covering. troubled Trach. n. a. v. n. thatcher. v. to over-boil Trabloedd. over. a turn: adv. great outcry Trabludd. beside. to trouble Trabluddiol. turmoil Trabluddio. slater Tra. adv. an excess. pitiful piteous Towr.Tosturiol. beyond.

a. three days hence Tradynol. v. superhuman .Trachefn. n. again. a. to beat extremely Trachwant. adv. lust Trachwanta. to excess Tradwy. n. to desire extremely. n. n. extreme heat Trachywed. v. to vex extremely Trachuro. cupidity. very uniform Trad. to covet Trachwres. behind. third day to come. to follow. v. afterwards Trachoddi. what spreads out Tradilyn. adv.

n. v.Tradd. n. n. v. a delivery over Traddodi. a transferring Traddygyd. to transfer Traed. n. n. n. tradition Traddygiad. a scouring Traddod. extreme motion Traddiad. a tract. a sand Traethadur. one who treats Traethawd. n. feet Traeth. a treatise . n. to deliver over Traddodiad. n.

n. pains Trafel. n. a gulp . bustle. n. n. n. a strain: a stir. v. to treat Traf. press. a declamation Traethell.Traetheg. a guzzle. n. a treating Traethodyn. v. to travel. a sand bank Traethiad. hatchel Traflwnc. to toil Trafaes. a scour Trafael. a kind of verse Traethu. n. extreme effort: travail Trafaelu. stir. to relate. n.

to revolve Trafod. a stirring. n. to guzzle. mutable. a bustling. bustle Trafodaeth. n. a. v. act of stirring. to gulp Trafniad. v. a range. v.Traflyncu. an . business Trafnidio. commercial Trafnig. n. n. n. to range. to exchange Trafnidiol. mutableness Trafnu. n. declineable Trafnoldeb. a. a revolving Trafnid. a turn. commerce. a change Trafnidaeth. a ranging.

n. to bustle. bustling Trafolio.intermeddling. to toil Trafferthus. to stir. a range Traff. a. to strive. a transaction Trafodi. to stir. v. business. v. bustle Trafferthu. a stir. stirring. to scour Trafyn. to bustle. a. v. to gormandise Trafu. a strewing. v. a scattering Trafferth. n. to intermeddle Trafodus. a spreading. a strewing . bustling Traffiad. a bustle. n.

a. to scatter Trag. to transcend Tragoriaeth. beside Tragor. n. to strew. adv. v. a transcending Tragoruchder.Traffaith. a. n. beyond. superabundance Tragori. transcendency Tragoroldeb. n. extremely frail Tragwerth. v. n. n. very confused Traffu. n. supereminence Tragwael. over value . superexcellence Tragoroliad.

to immortalise Traha. adv. to become arrogant Trahaus. a. presumption Trahau. v. a. everlasting Tragwyddoldeb. haughty . a. n. to eternise. n. arrogant. everlasting Tragwyddol. n.Tragwiw. v. eternity Tragwyddoli. most excellent Tragwers. beyond this world Tragfythol. eternally Tragywydd. extreme heat Tragfyth. a. adv.

an afflicting Trallodol.Trahausder. treatise Trallod. adversity. revolution Traill. turn Trais. n. draught. presumption Trai. n. n. afflicting. affliction Trallodiad. a pierce. expression. decrease. n. a. ebb tide Traidd. what tends over Traigl. n. trial. n. rapine ravishment Traith. a strait Traig. turn. n. n. n. n. vexing .

v. a going about Tramwyo. v. tranmarine. a ramble. to go about Tramwyol. to pass over sea Tramp. a stray Trampio. v. to praise to excess Tramor. traversing . to ramble Tramwy. a downfall Tramgwyddo. n. to tumble Tramgwyddol. v. slumbling Tramoli. a. n. a. foreign Tramori.Tramgwydd. v. n. a.

to die Tranial. district Tranc. n. n. affinity . cessation. space. n. stretch. kindred. n. perished. ended Trancu. adv. a. n. end Tranced. a. in a confused state Tras. v. adv. perishing. a single draught Trancol. n.Tran. field of battle Tranoeth. to perish. on the morrow Traphlith. ended Trancell. a cup with a handle Trancedig.

cost Traw. a circumstance Trawdd. n. a progress. n. n. what is laid together Trasgl. n. n. n. fondness Traserth. extremely tight Traul. a pass Trawddysg. a. a. wear.Traserch. n. dotage. yonder Trawaeth. rake Trathyn. n. doctrine . a transit. a lead. extremely steep Trasg. education: adv.

a traverse. a surpassing. n. a cross Trawsamcan. a rearing. n. to educate Trawiadur. an educating Trawiadu. an instructor Traws. n. cross stitch Trawsder. a. v.Trawdd. n. to pass over Trawiad. v. advancement Trawedig. discipline Trawenu. n. n. adverseness . n. disciplined Trawedigaeth. a cross purpose Trawsbwyth. n.

n. usurper Trawsdoriad. v. to transport . n. to emigrate Trawsganu. cross-cutting Trawsdynu. n. usurpation Trawsfudo. to satirise Trawgludo. v. to pull adversely Trawsddodi. v. v. refactoriness Trawselfeniad. metonymy Trawsfeddiant.Trawsdeyrn. n. n. to transpose Trawsedd. n. v. transubstantiation Trawsenw.

n. to trail across Trawsosodi. n. adverseness Trawslath. n. n. a cross knot Trawsglwyddo. transverse beam Trawslead. n. v. to transpose Trawsrwym. a rafter . v. n. n. a crossing of breeds Trawst. a putting across Trawsineb. to transport Trawsiad. cross band Trawsrywiad. a transom. n. v. translocation Trawslusgo.Trawsglwm.

to lay a rafter Trawsu. n. to cross. n. n. homestead. n. an implement. v. home. to transpose Tre. a furnishing Trecyn. a whisker Trawsylweddu.Trawstio. metaphor Trawsymud. a harness Treciad. implement. a resort. n. v. tool . hamlet. to transubstantiate Trawsymddwyn. n. v. town Trec. to grow adverse Trawswch. v.

superior. n. n. a resort. overcoming Trechu. hamlet Tref. an overcoming Trechedd. a hamlet. passing Trechad. colonised . a. n. n. n. n. a. a town Trefad. domicile. inhabited. v.Trech. n. a superiority Trechol. a homestead. a small hamlet Trefedig. to overpower Trechwr. dwelling Trefan. vanquisher Tred. a.

system. implements Trefnedigaeth. economy . arrangement Trefnidaeth. n. a. regulation Trefnid. n. utensils. n. inhabitancy Trefig. an ordering. n. homely. order. n. n. an arranging Trefniant. method Trefnau. a court leet Trefn. management Trefnidedd. n. adjustment Trefniad. n. domestic Treflys. system.Trefiant.

orderliness Trefnydd. a. to manage Trefnidol. n. a Methodist Trefnyddiaeth. tidy Trefnusder. v. economical Trefnoldeb. decent. orderliness Trefnol. to dispose Trefnus. a. Methodism Trefnyddio. systematic Trefnu. n. methodical orderly. one who orders. a manager. a. n. an economist. economy. v. v. orderly.Trefnido. n. to methodise . to order.

v. a. having patrimony Treftadol. n. to end. patrimony Treftadaeth. a. perishing. to range . n. a patrimony Treftadog. v. to make a home Trengol. vanishing Trengi. a. v. relating to home Treftad. patrimonial Treftadu. a. v.Trefol. to form a patrimony Trefu. to expire Treiad. a decreasing Treidio. n. to course.

projecting ridge Treiglddyn. n. a wanderer Treigled. penetrated Treiddio. revolving. a. being revolved. revolving Treigledigaeth. penetrable Treiddiedig. to penetrate Treiddiol.Treiddiad. a. n. a. a penetrating Treiddiadwy. n. rolling Treigledig. penetrability Treiddyn. v. revolution . n. n. a. penetrating Treiddioldeb. n.

to ebb Treisglad. inflection Treigliant.Treigliad. to decrease. heifer . to stray. v. to turn round. a troller. adv. a revolving. forcer: n. to troll. once in a time Treillio. n. to inflict Treiglwaith. v. to scatter Treio. a dredge Treinio. n. to dredge Treilliwr. a clattering Treisglo. n. v. n. v. a revolution. n. a strolling. to clatter Treisaid. a strolling Treiglo.

v. a forcer. an aspect Trembeiriant. looking. an appearance . an oppressor Treithio. force Treisio. n. a ravisher. n. to force. a sight. oppressiveness Treisiwr. to discourse Trem. v. n. to treat. n. to ravish.Treisiaeth. Treisydd. n. ravishment Treisiant. oppression. a gazing Tremiant. a look. n. n. optical instrument Tremiad. to oppress Treisioldeb. n.

n. n. to contemn Tremygus. n. a. an observer Tremio. science of optics Tremygiad. an appearance Tremidydd. a. an observer Tremyddiaeth. n. to look. n. an apparition Tremydd. to observe Tremiol. n. a looker Tremydiad.Tremid. v. observing Tremiwr. looking. a contemning Tremygu. v. contemptuous . n.

force. a. n. an explorer Tren. n. strenuous Treniad. n. a moving rapidly Trenig. view. observant. n. rapid torrent Trent. impetuous. n. furious Trenllif. a. n. glance Tremynfa. a look. to seem Tremynydd. phantom. n. v. n. boat Tremynu. keen Tremyniad. rapidity . look. watchtower Tremyn-gar. rapidity: a. impetuous. force.Tremyn.

to put on a frame. the tormentil Tresglen. a whip. a thrush. a trestle Trestliad. v. two days hence. toil. n. a trace Tresgl. adv.Trenu. a whipping Trest. n. to put on a trestle. to frame . a straining. v. n. what is stretched Trestl. n. a frame. to act rapidly Trenydd. n. the day after to-morrow Tres. a bird Tresiad. a framing Trestlu.

v. prodigal.Tresu. to consume Trew. expensive Treulgar. snuff . the act of sneering Trewiad. a consuming Treulio. n. to rate Treulfawr. a. v. n. growth. a crop. v. sneeze dust. a sneezing Trewlwch. n. to put on a trace Treth. n. tributary. to tax. n. a. taxed Trethu. a. profuse Treuliad. a tax Trethol.

tradic Triannu. a forming into three Triannol. push forward Trewyn. n. n. thirteen . a. three Triad. a persuading Trewynol. v. persuasive Trewynu. a. a. a pursuasion Trewyniad. v.Trewydd. n. eighteen Triarddeg. to tertiate Triarbymtheg. to persuade Tri. a tertian. n. a.

n. a trivet Trichanmil. three hundred thousand Trichant. n. to triplicate Tribedd. a fixed state . a. v. a triplet. n. a tripod. a. a stay. threefold Trig. a. a trident Trideg. n. n. n. thirty Tridiau. a. metre Tribaniaeth. three hundred Tridant. triplicity Tribanu. three days Tridyblyg.Triban.

management.Trigiad. residentary Trigiannu. an action. bustle. a tarrying Trigiannol. n. tarrying. to form a dwelling Trigiad. a. to dwell. a staying. v. to meddle. to labour at. trouble. a battle: v. to reside Trigiant. a residence Trigo. n. dwelling Trin. to quarrel . to die Trigol. n. n. v. a. n. dwelling-place Trigfanu. v. to manage. to stay. a tarrying Trigfa.

a managing. a quarrelling Triniaeth. trinitarianism Trindodol. v. a. n. management Trioli. to tertiate Trip. n. a meddling. management Triniol. managing Triniogaeth. n. n. n.Trindod. a trinitarian Triniad. slip . n. a trinity Trindodaeth. n. a. trinitanan Trindodydd. trip.

Tristyd. sorrowful. v. of three turns Trithroed. rueful Tristwch. to keep tripping Tripio.Tripa. n. three-footed . intestines Tripiad. a. the bowels. v. n. a tripping Tripiao. n. sad Tristad. to trip. a. sorrow Trithro. sorrowful. pensive. to grow sorrowful Tristlawn. v. a. a. a. sadness. a becoming sad Tristau. to stumble Trist.

a lave Trochfa. a. a spray. n. n. splashings. to dip. to plunge Trochiad. v. immersing . n. a turn. sixty Triugeinfed. a lax Troad. a bathing place Trochi. bathing. n. v. a. to immerse. a flexion Troch. to raise a lather Trochol. a time. an immersing Trochion. a. sixtieth Tro. n. suds Trochioni. n.Triugain. a turning.

a passing onward Troddi. n. a foot measure Troedgall. to make a transit Troddiad. n. an Anabaptist Trochydd. n. one who dips. wry footed Troediad. v. a foot Troedfedd. v. n. n. n. to make a transit Trodiad. n. a footing. a. a transition Troed. a dipper Trodi.Trochwr. club-footed Troedgam. a. a pacing .

n. footed: n. a. n. converted Troedigaeth. n. a. broad-footed Troednoeth. bare footed Troedogi. v. wheel. reel. pulley. footman Troedlas. . a foot board Troedle. turned. v. a whirl. a foot-board Troedlydan. a. a trodden place Troedlen.Troedig. n. n. to fetter Troell. to tread Troediog. Troedlath. a. conversion Troedio. to foot. a treadle.

n. tropology Troen. a whirling Troellog. to whirl. a twirl Troellhoel. a while Troeth. a screw nail Troelli. n. n.windlass Troellen. a whirl. n. n. urine Troethlif. n. having a wheel Troellwaith. n. wheelwork Troellymadrodd. a twirl. a diabetes . lie. n. wash. v. to reel Troelliad. a.

n. n. a turning . a clause Trofiant. turn. a.Torfa. tending forward Trohidl. a. to revolve Troiad. tortuous Trofiad. n. turn. glance Torfaeg. n. to make a turn Trofaus. v. n. a rope twister Troi. flexuous. n. v. a transition. a tropic. a transition Trofol. a tropic Trofau. a trope Trofan. n.

Trol. heavy. to form a circumference . v. n. a. n. to roll Tiolio. cart Trolaidd. roller. roll. throne Troni. a. v. n. v. a circle. a roundlet Troliad. cylinder. to render superior Troni. a rolling Trolian. to roll. cylindrical Trolen. chub Trom. weighty. sad Tron. to trundle Trolyn. n. n.

n. n. a transverse bar: prep. to transgress. n. n. transgression Troseddol. a. offerder. for. v. a. transnomination Trosfa. transgressing Troseddu. instead of. over. n. a turning place Trosfynediad. exceedingly good Trosedd. Da dros ben. turning. metabasis . n. transgressor Trosel. plaited fence Trosenwad. to offend Troseddwr. revolving Tros. n.Trool.

trosot. n. v. a voyage a transferring. trosti. to move onward. n. over. to transport Trosglwyddiad. adv. transferring Trosi. on the other side Trosof. v. prep. pron. to transfer Trosglwyddol. trosom. v. passage. beyond Trosodd. a lever. a bar Trosolwaew. trosoch. to move about Trosedd. n. to turn out. a Trosglwyddo. trostynt. a.Trosgludo. see TROS Trosol. lever-beam . prep.

prep. to keep trotting Trotio. to go on a trot Troth. a whirlwind . n. n. n. a passing through Trothwy. a trotting Trotian. v.Trosten. from side to side Trothi. n. one who trots Trowynt. a slider Trotiad. n. v. n. a threshold Trotiwr. n. what tends through Troth. a long slender rod Trostr. n.

wretchedness. a. miserable Truanedd. pity Truenus. a wretched one Trueni. wretched. piteous Truenusedd. n. a becoming wretched. n. an outcast state Truan. v. n. to commiserate Trueinind. n.Tru. n. wretched. n. a. compassionate . a. a wretched female Truanu. wretchedness Truanes. piteousness Trugar.

n. merciful Trugarog. to commiserate Trugaredd. store of liquor .Trugarad. a drilling Trulio. pitying Trugarogrwydd. a. n. n. to drill a hole Trull. a. store. mercifulness Trul. n. mercy. n. n. merciful. pity Trugareddfa. mercy-seat Trugareddol. drilling tool Truliad. n. commiseration Trugarau. v. v.

n. n. ridged. n. n. n. v. coped Trus. a ridge. a ward. a ridging. butlership Trullio. n. a cope Trumbeithin. to draw liquor Trum. n. a back Truman. ridge tiles Trnmbren. n. a copying Trumiog. what is a guard . a butler Trulliadaeth.Trulliad. a guard Trusi. a ridge. n. a keel Trumiad. a.

Trusiad. v. by Trwb. a truck Trwca. a ward. n. a sycophant. a wheedling Truthan. wheedling. a whirl. to weedle Trw. a pervasion: prep. a flatterer Truthio. a wheedler Truthiad. a turn. n. to guard Truth. fawning Truthad. through. n. n. n. a cup . a bulwark Trusio. n. a bowl. n. what is rubbed Trwc. n. a. v. to ward.

a section. cushion Trwliad. a squabby thing Trwm. weighty. v. a. a truckle Trwch. n. a rolling up Trwlian. a cut. to bundle. n. to roll Trwlyn. v. a circie Trwnc. stale Trwodd. a trundle. thickness Trwl. through . urine. pack. lie.Trwcwl. n. adv. n. n. to roll together Trwlio. n. heavy. n. sad Trwn.

to dress. noise. hod. unlucky Trwstaneiddio. n. clumsy. bundling Trwsiad. trollop Trws. n. n. dress Trwsglyn. a dressing. to become clumsy . to clothe. clumsy. dressed. v. n. rustling Trwstan. to deck Trwst. dress Trwsiadu. covering. a. a burgler Trwsgl. v. to dress Trwsiadus. v.Trwpa. a. n. tub. decked Trwsio. a.

alert. n. smart. clumsiness Trwstanwch. a bursting through Trwyddad. n. a pass through: prep. Trwth. n. n. v. n. a bursting through Trwydo. permeation Trwyadl. n. lively Trwyadledd. though. what tends to expand Trwy.Trwstaneiddwch. n. to act alertly Trwyd. sprightliness Trwyadlu. to burst through . a. by means of Trwyad. v.

n. a passing through: prep. n. having licence Trwyddedogi. a licence. v. to give free passage Trwyddedu. to troll . to pass through. a reception Trwyddedog. v. a ring Trwylliad. to bore Trwyll. to swivel. penetrating Trwydd. v. by Trwydded. n. bursting. a swivel.Trwydol. a. to pass freely Trwyddo. a fare. v. a passport. a swivelling Trwyllo. a pass. n. through.

n. a menstrum. through: adv. through Trwyogaeth. v. n. lie Trwythiad. aptness to pass through or over Tryad. n. a steeping in lie Try. lie. to steep in lie Trwythi. decoction Trywytho. a solvent. tip of the nose Trwyo. pervasion Trwyogi. prep.Trwyn. n. a snout. a point. v. to make pervasive Trwyth. a nose Trwynswch. n. n. n. a pervasion . n. a nozzle.

bustle . n. brand iron Trydedd. a homestead Tryarllais. of stunning voice Tryawch. clear Trybest. v. v. a trivet Trybeddu. to daub Trybed.Tryal. a. perspicuous. commotion. magnetism Tryb. support. n. n. n. n. a wallowing Trydaeddu. to wallow. a support. n. a. n. to set firmly Trybelid. a blended state Trybaeddiad.

a trailing heavily Trycio. to huddle.Trybestu. vermin Trychiad. n. tinesis Trychfa. a scope Trycheb. lopper . to wallow Trybylog. a destructive animal. n. an opening. n. to heat through Tryboli. cutter. a. to bustle Tryboethi. v. place that is cut Trychfil. to fail Trych. to bluster. to flag. n. n. v. v. dull Tryciad. v. n. a dragging.

to cut. disaster. a. n. being cut: truncated Trychinebus. mishap Trycholdeb. n. electrifying . thorough sweat Trychyn. n. to cut into Trychwys. cuttings Trychionyn. disastrous Tryehion. a small cut Trydan. a. a shred. v. the electric fluid Trydaniad.Trychiedig. cutting Trychni. n. n. n. n. a mangled state Trychu.

to din Trydedd. a. n. din: v. what pervades. v. to electrify Trydar. a chattering Trydaru. n. a pervasion Trydon.Trydaniaeth. four days hence Trydydd. electricity Trydanu. n. thoroughly toned. n. agrinony. a. to chatter. n. chirp. a. what is through . v. n. to chirp Trydariad. third Trydiad. third Tryrdd.

a spear Tryferiad. a triangle Tryfalu. n. n. a harpoon. v. n. n. teeming . n. a diameter Tryfol. a harpooning Tryferu. to form a triangle Tryfer. n. what is pervasive Tryfal.Tryf. a gormandising Tryfolio. to gormandise Tryfrith. v. swarming. what is all belly Tryfoliad. n. to harpoon Tryfesur. v. a thoroughly mixed.

interweaving Trylais. a. a. thorough ignition Trylwyn. n. n. thorough benefit Trylifo. n. n. thorough utterance Tryles. n.Tryfrwyd. a. pervading pang Tryloew. thorough voice Trylef. thorough training Tryliw. v. n. pervading colour Tryloes. a very ready or perfect . transparent Trylosg. to flow through Trylith.

fierce. v.Trylyn. a dead sleep Trymiad. n. . flagging Tryn. a. a. n. n. a. heaviness Trymfryd. to make heavy Trymder. ardency. stern fierceness. n. ardent. n. n. a making potent Trymlyog. a rendering heavy Trymau. compact trim Trymad. sadness of mind Trwmgwsg. thoroughly keen Trym.

n. a pervading juice Trynwyd. sound Trysawdd. a pervading emotion Tryryw. n. n. n. n. pervading quality Trynedd. a treasuring . n. perfect. n. a perfect kind Trysain. awkwardness Trysor. n. a cube root Trysgledd. a treasure Trysoriad. n. n. ardency. thorough strength Trynodd. fierceness Tynerth.Trynaws. n.

. truth. to follow pleasure Trythyllwch.Trysorwr. v. enjoyment Tryw. a blusterer Trystiad. a trace. a. to keep clattering Trystio. n. what is constant. what pervades. n. voluptuous Trythyllu. v. a clattering Trystian. n. n. to rustle Trythgwd. v. to swell out Trythyll. v. universal. n. n. a treasurer Trystiad. a satchel Trythu. to bluster. to clatter. agrimony: a.

n. a trace by scent Trywel. to stab Trywar. perspicious Trywiad. n. a pervading Trywio. to tranfix. n. a. a transfixing Trywanu. stabbed Trywaniad. n. a trace. v. v. pierced. v. to pervade Trywydd. to trace by scent . n. a. a thrust. thoroughly tame Trywedd.constant Trywan. a scent Trywyddu. a stab: a.

n. thoroughly happy Trywyngar. a grunt.Trywyllt. region. in a direction to Tugat. to grunt. n. n. apt to grunt . prep. on the outside Tuch. n. conciliatory Tu. part Tua. adv. a. adv. a. side. towards Tuallan. a. a thoroughly wild Trywyn. to groan Tuchaniad. a gruating: v. a groan Tuchan. a grunting Tuchanllyd.

a sward. a region Tudalen n. a. vapour Tuddad. n. side of a leaf. shade. n.Tuchanol. n. a meting rod Tudwed. a page Tudfach. a vesture . grumblet. n. a covering. a sod Tudd. a surface. n. gloom. murmurer n. a stilt Tudlath. a groaner Tud. n. an enveloping Tudded. grunting Tuchanwr. n.

n. a covert. a cover . to bias Tueddwr. to envelope Tuedd. inclindness Tueddoli. to render partial Tueddu. n. inclination Tueddol. one who inclines Tuell. a coast. n. conducive Tueddoldeb. a. a tendency Tueddiad. to put on a vest Tuddo. a region. a habiting Tuddedu. inclining. n. n. to incline. v. v. a district. v.Tuddediad. n.

inward Tuhwnt. a bender. on the outside Tufewn. what pervades Tunad. an envelope. on the other side Tul. a bend. a forming a bend Tumon.Tufaes. adv. inside Tufewnol. n. adv. n. n. a. n. adv. a spine Tun. n. n. a shrouding Tum. n. a pervading . a shroud Tuliad. a turn Tumiad. internal.

n. to turn. n. a long snout . a reverse. a turn up Turiad. n. to turn Turn. n. n.Tur. a turning. a turner Turs. a whirl. v. a turn: a. to do turnery Turnwr. turnery Turnio. chops Tursyn. n. a shaft of a wheel Turniad. round Turnen. v. a snout. n. a reversing Turio. n. a turning-wheel. to reverse.

a chip . a clip. to trot. n. a drive. v. n.Tus. a trot. n. a round lump. a trotting Tuthio. to urge on Twb. n. n. n. a lid Twba. a trudge Tuthiad. a tub Twc. v. a making a whisp Tuth. a bunch Tuswad. what is warpped: a whisp Tusw. n. a rising up. a whisp. to trudge Tw. n. sway Twa. a cut. to drive. n.

a lock of hair Twf. an oath Twl. to dock Twdd. a punch Tweg. what pokes or juts out Twddf. n. a tuft Twng. v. n. a rise. a poke.Twca. a toft Twlc. n. growth. n. a lift. n. a sort of knife Twciad. n. increase Twff. a plight. n. n. a stye . n. a clipping. what is rounded. a cot. a docking Twcio. a hovel. to clip. a lot. n.

a tump. a small tump . Twll mwn. n. n. n. a bulk. a knoll Twlffen. n. a hut Twll. to form tumps Twmpethyn. a hole. n. a funnel Twmp. a bush Twmpathu. a squab. n. a pit. n. a booth. a dimple. a squabby female Twlffyn. n. n. a tump. a tump. a bulky one Twmpath. a mine shaft Twmffed. a mound Twmpan. a chub Twlo. v. n.Twlch.

a drooping Twmpian. a splint. a mole Twr. a tower Twred. n. n. a turret. n. a fracturing Twrch. a stir. a deposit. a. n. a tub Twrf. a burrower. a tumult. v. n. n. a tracture. fractured Twnc. a pile. a throwing up . a turmoil. n. to drop.Twmpiad. a pledge Twniad. a pile. to nod Twn. n. a hog. a heap. a shrink Twriad. a clap. n.

neat. to lover .Twrio. n. n. an outlet Twsel. an intermitted state Twtiad. n. n. neat Twlial. to raise up. n. what is complete: n. a tap. n. a turn Twrnel. v. a tub. smart Twtach. an extreme. unconnected. a making simple. a fawcet Twt. n. a vat Tws. n. v. a hard breathing Twti. complete. to heap Twrn. a round. to intermit.

v. n. sophistry Twyllo.Twtio. a stop Twyad. n. v. fraud Twyllad. a checking Twyg. n. n. v. a deceiving Twylleb. to warp Twyll. to make neat Twtnais. n. a toga Twygo. a. n. to cover. a check. a garment. deceitful. to deceive Twyllodrus. a. altogether neat Twy. deceit. false .

a flush. to heat Twymyn. a warming Twymnol. n. a fever Twyn.Twym. a. a. a heat. a tump. to warm. warmness. a hillock. n. sultry Twymad. n. hot. n. warmth Twymniad. warming Twymo. a bush Twynyn. n. a heat. n. n. a bush . a. lukewarm Twymnder. a warming Twymdra. n. v. warm. warmth Twymdwyr.

to check Twyr. to ear Twysg. a top. quantity Twysgo. earing Twysenu. to spire. an ear of corn Twysen. an ear of corn Twyseniad. n. a spring. to hem in. an earing Twysenol. a mass. n.Twyo. v. a quantity Twysged. a tufting. v. a agitated. n. a mass. spring. a tuft. to amass Twysiad. n. torrid Twys. n. a. n. v. a spriring .

a springing. a resiliency Twythig. elastic: a rising Twytho. a. n. opinion. a. to spring. tending to spring Ty. n. a bounding Twythiant. n. n. n. n. a. v. a springing Twythiad. a house Tyaid. elasticity. n. opinionated . celerity Twythad. what includes. a houseful Tyb. to bound Twythus.Twyth. notion Tybgar.

supposition Tyciad. an imagining Tybygoliaeth. suspecting Tybys. n. n. v. n. suspicious Tybygiad. prosperity. a supposing Tybied. supposing. to think Tybio.Tybiad. a. suspecting. to suppose. a prospering Tyciannu. prosperous Tyciant. v. to cause success Tyciannus. to suspect Tybiol. a. to suppose. n. a. n. success . v.

to jut Tyddiad. pron. n. v. n. a growth Tyfannu. what is continuous Tydain. to poke. Titan. v. n. n. a tenement Tyfid. a. prospering Tyd. a spreading out Tyddyn.Tycio. to prosper Tyciol. thou. the sun Tydi. v. n. a poking. n. a jutting Tyddfu. to vegitate . a farm. a growing. thyself Tyddfiad.

fate. growth Tyfol. vegitation. v. adjuration Tyngedu.Tyfiant. a destiny. to succeed Tyngiad. a plighting. to predestinate Tyngediad. n. to prosper. v. vegitating Tyfn. to vegetate Tygiad. v. v. luck Tyngiedfen. n. a prospering Tygio. n. growing. to grow. a. n. n. fate Tyngedfenu. to adjure . a swearing Tyngied. n. destiny.

Tyngiad. v. n. n. n. to swear Tyhun. n. a forming a knoll Tylchu. thyself Tylad. to pledge. n. pron. a site Tylinad. to form a knoll Tyle. a rafter Tylcyn. a kneeding Tylino. a making smooth Tylath. n. a toft. to kneed dough . thou. n. v. a down. a small hovel Tylchiad. a house beam. v. a swearing Tyngu.

family Tylwytho. ample. n. temperament . a chink by drought Tylliad. n. society Tylwyth. n. to form a family Tylwythog. a. a.Tylu. aboring. perforation Tyllog. to make a hole Tymig. full time Tymmher. a household Tyledd. having a family Tyllgrug. n. v. a having holes. household. v. n. perforated Tyllu. n. domesticity. to bore.

a. to boister Tymmhestlus. n. a. a tempest Tymmhestliad. v. n. a storming Tymmhestlog. a. temperateness Tymmhestl. to temper Tymmherus. tempestuous Tymmhigiad. v.Tymmheriad. n. n. n. temperate Tymmherusedd. to storm. a prickling . temperamental Tymmheru. n. a tempering Tymmherol. tempestuous Tymmhestlu.

a seasonable Tymmori. v. to take a season Tymmoriad. n. a tumour . a fixing a season Tymmoroldeb. stretched. tight. to tighten. n. n. seasonableness Tymp. an enlargement. time Tymmoraidd. v. season. n. a birth. n. n. n. stubborn Tynad.Tymmor. a time Tyn. a stretch: a. a tightening Tynau. a pull. to strain Tynchwydd. a bringing forth.

tightness. rigidity Tyndir. n. tender. a tun. n. n. contents of a tun Tynelliad. attraction Tynedigol. to fill a tun Tyner.Tynder. n. n. a barrel. draught gear Tynedigaeth. fallow land Tyndra. a tun Tynellu. a. a. attractive Tynell. lenient. mild . a ton Tynellaid. n. the act of filling. n. tightness. v. n. straitness Tyndrec.

a draught horse Tyniad. a draught. n. draught . a loadstone Tynfarch. n. n. v. n. of a tender nature Tynerwch.Tyneredd. tenderness Tyneriad. to make tender Tynerus. a harpoon. tenderness Tynfa. a. a making tender Tyneriant. a pull Tynfach. a grapnel Tynfaen. emollition Tyneru. n. n. a pulling. n. n. n.

hoggish. to turn . a draught-tree Tyno.Tyniar. n. a splayed sow Tyrchiad. a burrowing Tyrchu. a drag-net Tynrwydd. v. n. to pull Tyrchaidd. an extractor Tynlath. n. tightness. n. rigidity Tynu. hog like Tyrches. n. a. n. to burrow. a bubble Tyniedydd. v. a plat. a green. n. a dale Tynrwyd. n. to draw.

to shrink together Tyrfu. a little hog Tyrddain. a host Tyrfain. v. a blustering Tyrddu.Tyrchyn. a piling Tyru. v. to rise up. a multitude. v. to contract. to heap. to skrink Tyriad. to be blustering Tyrddan. a heaping. to storm Tyrfa. v. v. to turn up. to bluster. to be blustering Tyrfau. n. n. v. n. to amass . n.

Tyrwn. a throb Tysmwyad. a sand bank Tysmwy. n. evidence Tystio. n. a witnessing Tystiant. a throbbing Tyst. a. v. a. testifying Tystiolaeth. a testifying . n. a witness Tystiad. a testimony Tystiolaethol. n. n. n. n. testimonial Tystioliaethiad. n. to testify Tystiol.

a yarn-ball bottom Tytmwy. to pour. n. shedding Tywarch. n. turf Tywarchen. what overspreads Tywallt. n. v. a swarding Tywarchu. pouring. to form a sod . a clasp. clod. a buckle Tyw. n. v. a.Tystiolaethu. n. a pouring out Tywalltol. to spill Tywalltiad. v. n. sod Tywarchiad. to testify Tysyn. element. sod. n.

a. n. to spread about Tywod. sand. to form sand Tywodlyd. a spreading over Tywio. a grain of sand . sandy Tywodyn. a. n. a. v. a. sandy Tywodog. n. having sand Tywodol.Tywas. dusky Tywiad. full of sand. n. earth Tywodi. a towel Tywell. n. obscure. dark. a house servant Tywel. a cloth. v. arenacious.

v. illumined Tywynedigaeth. dark. v. a.Tywota. n. n. dusky Tywylliad. strand Tywynedig. radiancy . a darkening Tywyllod. spread. dusk. the weather Tywyll. n. gloom: a. obscurity Tywyllu. to spread about Tywydd. darkneas Tywyn. to gather sand Tywu. obscure. n. to obscure Tywyllwch. n. v. n. n. to darken. ray.

radiancy. a radiant. splendour Tywynygiad. a leading. to illuminate Tywys. n. a guidance Tywysel. shining Tywynu. v. shining Tywynol. v. to proceed . n. a procession Tywysgiad. n. to shine Tywynwg. a proceeding Tywysgo.Tywyniad. illumination Tywyngu. v. n. n. stopple. n. plug. stopper Tywysg. to radiate. n. radiating.

n.Tywysiad. guiding Tywysydd. conducting Tywysog. above. n. to moan Uban. a leader. n. a leader Ub. a howling: v. leading. n. a principality Tywysoges. a leading. above . upper: prep. n. a bellowing Uch. n. a sigh: a. n. a princess Tywysogol. a howling. n. what is high. a prince Tywysogaeth. being over. a man who leads. a howl Ubain. n. over: adv. to howl.

metapysics Uchanianol. upmost. n. n. n. a. being over. a rising over Uchaf. an ascension Uchafed. n. n. upper Uchafedd. n.Uchad. a. supernatural Ucharn. height Uchafiad. the ankle . uppermost Uchafael. a. n. n. a rising over Uchafiaeth. loftiness. a superior nature Uchaniaeth. supremacy Uchanian.

n. n. a. lofty.Uchder. n. elevation Ucheldrem. a high place . a haughty look Ucheldyb. v. loftiness. a lark Uchedd. an elevating Uchedu. highness Uchediad. to elevate. n. n. n. altitude. high opinion Ucheledd. height. n. top Uchel. loftiness. towering Uchelder. a soarer. n. loftiness Uchelfa. n. high. to soar Uchedydd.

a heightening Ucheliant. n. v. a high constable Uchelfal. elevation Uchelraith. a freeholder . high-minded Ucheliad. a high standing Uchelsantaeth.Uchelfaer. to make high Uchelwr. n. n. n. n. n. n. n. a. the misletoe Uchelfryd. a superior kind Uchelsaf. a hierarchy Uchelu. n. a grand jury Uchelryw.

a vesper Uchiad. the misletoe Uchenaid. a high festival Uchelydd. n. n. n. n. evening tide Uchergyd. gloom. v. a lofty shock Uchelwyl. a sighing Ucheneidio. n. a superior Uchellawr. n.Uchelwyl. to sigh Ucher. evening Ucherddo. a heightening . a sigh Uchenidiad. n. n. n. n.

n.Ucho. n. n. n. prep. a yelling Udlef. a yelling Udgan. n. the act of sounding a trumpet Udganu. a howling. a blast Udfa. a trumpet Udiad. a howling voice Udo. n. a sound of a trumpet Udganiad. v. to howl. a yell. a howling. yelling . to sound a trumpet Udgorn. to yell Udol. above Ud. n. above: adv. howling. v. a howl. a.

what flames out Ufelu. n. humble. oxygen Ufelier. n. to generate fire Ufelyddiad. what is over or spread Ufelai. a chief Uf. n. obedient . a humble. an imprecation Udoniaeth. n. v. n. n. a solemn cry Udoniad. n. obsequous Ufudd. imprecation Udd.Udon. a. n. what is over. ignition Ufell.

v. hell. to obey. meek Ufuddad. n. n. a. the ankle Uffern. humbleness Uffarn. obsequous. Ugaint. to be humble Ufuddoldeb. obedience Ufuddgar. hades Uffernol. hellish Ug. n. twentieth . n. humiliation Ufuddau. a. a. a twenty Ugeinfed. what is enveloping Ugain. infernal.Ufudd-dod. n. n.

a making damp. n. n. close. n. muggy Ulai. v. n. Ulwyn. a growing muggy Uliar.Ugeinplyg. a crazy one. damp. hydrogen Uliad. n. a. a. to heat with dampness Ulw. a sudden driving . an oaf Ulliad. ashes. twenty-fold Ul. cinders Ull. a fickle one. to smother. n. to damp. n. what is abrupt or quick Ullda. a plegmatic habit Ulo. to become close or muggy. closeness. a. what is humid.

Unbenol. Unbeniad. a. sixteen Unarddeg. n. eleven Unben. one. concord . n. a making one. n. identical. unity. the unicorn Undad. n. one: a. same Unad. an individual. union Unarbymtheg.Un. a. n. n. a. a monarch: sir Unbenaethol. of the same father Undeb. monarchical Unbriodas. monogamy Uncorn. a.

unity. a. simpleness Undodiad. n. n. Undod. n. an unitarian Undodiaeth.Undeg. of the same form Uned. unitarianism Undon. a. a. of the same kindred Undull. unity. a. unity of size Unfed. eleven Under. accordance Unfaint. a. first Unfraint. of equal rank . n. n. a. monotonous Undras.

unity. direct. perfect Unigedd. a straightening . n. single. a. n. of one mind Ungor. a. a.Unfryd. just. solitude Unionad. straight. of one turn or twist Uniad. a. n. a. disunited Unigoldeb. loneliness Unigol. singular. n. upright. n. union Uniawn. singularty Unigrwydd. of one language Uniant. n. a uniting Uniaith.

of direct course Unionsyth. a. v. one place: adv. a. to straighten Unionred. of direct course Unioni. anywhere Unlled. a. n. n. n. n. a. of one breath Unllef.Uniondeb. a. quite erect Unllaw. rectitude Unionder. single-handed Unlle. a. straightness Union-gred. Unman. of the some sound . orthodoxy Union-gyrch.

of one colour Unllygeidiog.Unlliw. Unoliaeth. a. of the same age Unol. a. accordant Unoldeb. a. of the same mode Unnaws. to agree in rhyme Unoed. monoculous Unmodd. Unoliant. a. to accord Unodli. indentity. v. v. unity . a. uniting. of the same temper Unnerth. to unite. n. a. a. of equal power Uno.

one-sided Unwaith. one-footed Untu. n. one turn Untroed. one side: a. of one fold Unryw. a. a. onetime: adv. n. similar: adv. a. a. v. of one syllable Unswydd. one foot: a.Unoli. alike . of the same kind Unsain. n. what is of one turn: a. once Unwedd. unison Unsill. a. to become as one Unplyg. n. a. of one purpose Untro.

n. dignification Urddasog.Ur. n. dignified Urddasu. n. dignification Urdden. dignified. sacred. v. dignity: holy order Urddasiad. n. having orders Urddasol. pure intellect . to confer orders Urddedig. to dignify. a. n. ordained Urddedigaeth. ordination Urddeiniad. rank Urddas. n. what is essential or pure Urdd. a. n. sacred order. a.

to dignify. husks. n. full of chaff or husks . dignification Urddoldeb. n. n. a dignifying Urddiant. a. light. what is external. v. v. n.Urddiad. n. n. to ordain Urddoliad. a. chaff: a. dignified state Urddo. dignified. exalted Urddoli. n. triffling. ordination Urddwisg. frail Usion. chaff Uslyd. a robe of state Us. to ordain Urddol.

an astonishing Uthro. to hiss Uthredd. amazing Uthroldeb. silence. above. height Uwd. to hush. a hushing Ustio. n. n. a hush Ustiad. n. hasty pudding. v. v. over Uwchder. n. a. n. to astonish Uthrol. pap . prep.Ust. awfulness Uwch. astonishing. altitude. n. astonishment Uthriad. n.

n. a slap. interj. to bang Wb. n. expansion Wchw. a slapping. out. the state of being expelled: interj. ho! Wbain. like hasty pudding Uwdfys. denoting anxiety Wch. to slap. nursing finger Wab. a banging Wabio. avaunt. n. v.Uwdaidd. a stroke Wabiad. to keep howling Wbwb. n. denoting distress . n. interj. v. a.

afterwards. lo Wff. hey. behold. for shame Wfftio. to cry fie Wi. fie. look.Wedi. well. Wedin. a push off. interj. adv. so. a flight: interj. oh Wihi. a motion. the chaffinch . then Weithian. interj. n. conj. adv. n. from or out of Wfft. v. n. now Wela. now. heyday. the whinnying of a horse Winc. adv sometimes Wel. at length Weithiau.

Wl. wrthych. near. wrthynt. a state of being on or at Wrch. pron. impulse Wrth. n. a motion out. n. contact. what is subtle or fine Wnc. a touch. a state of being out or up Wr. n. n. contact: prep. wrthi. prep. Wng. wrthym. n. See WRTH Ws. n. action. wrthyt. n. close to. ardour . a stop Wp. with Wrthyf. hard by Wo. a. effort. what is high or round Wrdd. n. close. wrtho. by.

n. what is produced. to carouse Wth. of her. v. light grain of corn Wttre. an egg: pron. n. a gust Wt. n. n. a bye road Wttres. of him. n. a. what separates Wst. what expands Wy. carousing Wttresu. a thrust. n. a push. a carousal Wttresiad.Wsg. n. revelling. what is extreme or out: n. a revel. n. of it . a lane. to revel. a carousing Wttresol.

n.Wybr. aeromancy Wybriad. atmosphere Wybrenol. n. n. aerology Wybrliw. n. n. a. v. firmament. v. a. to become as air Wybren. firmament. to go into air. sky Wybraidd. form air. to soar in the air . what exists in air Wybriaeth. n. firmamental Wybrgoel. aerial Wybreiddio. atmospherical. cerulean hue Wybro.

I am Wyl. n. to wail. n. a flow. lambs Wyneb. a wailing. v. doleful Wyn. firmamental. to weep Wylofain. n. a gush. a. aerial Wyd. a face. v. a weeping Wylo. to keep wailing Wylofus. v. a. wailing. v. a wall Wylad.Wybrol. thou art Wyf. a facing . n. a visage Wynebiad. n.

in a forward direction Wyt. n. v. a stream: adv. lambkins Wyr. an aptitude for motion Wysg. extending Wyre. to face. presence. a spreading. n. expanse Wyro. n. thou art . n. v. a. spreading. a grandchild. n. to distend. n. a tendency forward. to reach out Wys. v. a grandson Wyrain. to front Wynos. a bias. a current. countenance Wynebu.Wynebpryd. a course.

eight Wythban. a. a. a. of eight parts Wythblyg. a.Wyth. eighty (not used) Wythfed. a. eighteen (not used) Wythdro. eighth Wythgant. a. having eight feet Wythdeg. a. n. a. v. eight hundred Wythnos. to form a week . of eight folds Wythdeg. a. a week Wythnosi. of eight turns Wythdroed.

the (preceding consonants) Yb. to make a howling Ych. belonging to eight Wythor. an octagon Wythol. n. a. a. you are Ychwaith. conj. n. up. a. v. of eight kinds Y. n. weekly Wythochor.Wythnosol. a. of eight shares Wythryw. an ox: v. not so . neither. or out Ybain. a. a state of being over. of eight borders Wythran.

Ychwaneg. corn: adv. a. n. a few: a. playful Ychydig. a. a grain of corn . v. to augment Ychwarddu. a little. to cause laughter Ychwerig. what is. vetches. chit-peas Yden. a. little Ychydigyn. it. more: adv. n. being. an augmenting Ychwanegol. n. v. little: adv. augmentative Ychwanegu. n. doth. that. that it Ydbys. n. more Ychwanegiad. n. a very little Yd.

n. a rook. n. a corn bin Ydgordd. v. n. is he. a crow Ydfwyd. n. corn food Ydgeirch. a corn-field Ydfran. a corn-yard Ydoedd. wild oats Ydgist. cockle Ydlan. it is he is. a corn yard Ydi. was Ydog. she is. n. n. n. abounding with corn . is it. a. is she Ydig. n.Ydfaes. n.

v. v. n. they are. n. I am. . a drinking. a liquid. the calendar Ydyw. v. you are. am. he is. a. a corn garner Ydwyf. are we Ydynt. Ym.Ydwal. a. are they Ydyg. drinkable Yfed. v. the Yf. it is. am I Ydych. v. we are. moisture Yfadwy. are you Ydym. to drink. is. a tippling: v. n. she is Ydd. n.

to shiver Yfflon. an imbibing Yfol.to tipple Yfedgar. a drinking. n. imbibing Yfory. n. n. n. shatters. an open or void state Yng. and adv. sottish Yfgar. a bare touch. to morrow Yff. shivers. a. fond of drinking Yffiad. tendency out or from Yfflaw. a slight hint . n. to break. what is close upon. pieces Yg. drinking. a. a. given to tippling.

n. a rip. n. v. adv. n. a mole. a rent. this year Yll. reflects the action expressed by . and adv. round Yl.Yngan. n. about. a parting Yllynedd. to intimate Ynghyd. a dividing Yllt. n. what tends to part Ylliad. adv. a ripping. pref. together Ynghylch. n. what pervades or moves Yleni. a wart Ym. last year Yllyr. n. in contact. and adv.

see the words from which they are formed: pron. v. adv. as CYDIO. to burn. to take hold of. to take hold of each other. self-knowledge Ymadnewyddu. justification. For the meaning of terms with this prefix. as LLOSGI. v.the word to which it is prefixed. v. to forsake Ymadferth. n. YMLOSGI. n. not inserted here. to burn one's self. me Yma. on the actor. in this place Ymachub. YMGYDIO. CYFIAWNAD. self-exertion Ymadnabod. here. to renovate one's self . YMGYFIAWNAD. my. self-justification. to save one's self Ymadael. It also denotes reciprocity of action.

v. adv.Ymado. a struggle Ymagori. to speak. discourse Ymaddroddi. adv. n. to call mutually Ymannog. v. Ymannos. to open one's self Ymaith. to quit Ymadrodd. hence. away Ymalw. to forsake. n. a wrestle. a speaker Ymafael. to talk Ymadroddwr. Ymaflyd. self-excitement mutual excitement. v. night before last . n. v. n.

to bear with Ymarous.Ymarbed. a mutual answer Ymattreg. to practise Ymarllwys. to uplift one's self Ymarfer. practice. n. n. n. a mutual pause . n. behaviour Ymateb. self-emptying Ymaroi. n. a practising Ymarferu. v. a. v. n. v. n. a mutual refraining. exercise Ymarferiad. long suffering Ymarwedd. a saving one's self Ymardderchafu.

to fatten one's self Ymbil. to implore. v. v. v. v.Ymattal. to confederate Ymboeni. n. to pain one's self Ymburo. n. to crave Ymbincio. to trim one's self Ymbleidio. self-restraint Ymbalfalu. self preparation Ymbellau. to render one's self distant Ymbesgi. to purify one's self . v. v. to be groping Ymballu. v. v. v. to fall into error Ymbarotoad.

a voyage: v. to self-expand Ymdaeru. v. v. competition Ymchwel. to return Ymchwyddo. v. a returning Ymchwelyd. n. to dispute together Ymdaith.Ymbwyll. n. consideration Ymbwys. to . a self-pressure Ymbwyth. reverse Ymchweliad. to trim one's self Ymdaenu. v. n. v. n. return. journey. n. n. to swell one's self Ymdaclu.

n. v. v. anxious care Ymdecau. v. to bestir one's self. to spread one's self Ymdaro. v. v. to bask one's self in the sun Ymdoddi. to travel Ymdanu. to become dissolved Ymdrafodi. to strike mutually. to strive .journey. a travelling Ymderfysgu. v. to make one's self fair or fine Ymdeimlo. to shift for one's self Ymdwr. to raise a tumult together Ymdeu. feel one's self Ymdeithiad. v. n. v.

v. n. v. to wallow. to be delaying Ymdrabaeddu. to welter Ymdrythyllwch. n. mutual struggle Ymdreiglo. v. to busy one's self Ymdrech. v. to roll one's self Ymdrin. self-enjoyment Ymdueddu. to warm one's self . v. v. to bathe one's self Ymdroi. n. v. a mutual striving Ymdiochi.together Ymdrafferthu. to self incline Ymdwymno.

to depend Ymddianc. to appear Ymddangosiad. to self eradicate Ymddangos. a self-waking Ymddial. self-escape . v. to pull mutually. n.Ymdynu. to be eradicated. n. to revenge. v. to be revenged Ymddialydd. n. to contend together Ymddadwreiddio. an avenger Ymddibynu. v. v. self-debasement Ymddeffroad. an appearance Ymddarostwng. n. n. v. to hang by or upon.

v. n. to separate one's self Ymddienyddu. to cause one's self to vanish Ymddiflino. to divest one's self of enjoyment Ymddifyriad. to make away with one's self Ymddifad.Ymddidoli. self-diversion Ymddiffyn. v. to defend one's self . to divest one's self to frailty Ymddifwyno. v. v. orphan Ymddiflanu. v. a forlorn. to divest one's self of fatigue Ymddifregru. v. v. n. self-defence.

v. a self-securing Ymddiogi. to divest one's self of covering Ymddihoeni. v. v. to supply one's self with drink Ymddiofalu. to divest one's self of cheerfulness Ymddiodi. to divest one's self of vivacity Ymddiloni.Ymddiffyniad. v. to self-suffice Ymddihatru. to divest one's self of care Ymddiogeliad. v. to become lazy . v. a defending one's self Ymddigoni. n. n. v.

behaviour Ymddyrwyn. confidence Ymddiried. n. to imagine in one's self Ymddygiad. to bear gestation. v. n. to turn one's self back Ymddyeithro. v. v.Ymddiriad. bearing: v. to confide Ymddiserchu. to comport. to divest one's self of affection Ymddwyn. Ymddychrynu. v. to frighten one's self Ymddychwelyd. to estrange one's self Ymddyfalu. n. n. v. v. deportment. self-winding .

v. n. self-exertion Ymegnio. n. butter Ymeppilio. v. v. to shave one's self Ymelwa. to be in opposition . n. to employ one's self in trafficking Ymenydd. n.Ymddyrysu. v. to self-produce Ymerbyn. to self-manifest Ymegniad. to exert one's self Ymelio. the brain Ymenyn. v. v. mutual reproach Ymegluro. to self-entangle Ymedliw. v.

n. Ymfoddio. to acquiesce . v. to magnify one's self Ymflino. self-election Ymewino. v. v. to fasten one's nails Ymfalchio. v. to tire one's self Ymfoddau. v. to make one's self easy Ymestyn. v. v. to be pursuing Ymesmwytho. to pride one's self Ymfawrau. v. to stretch one's self Ymethol. to please or content one's self Ymfoddloni.Ymerlid.

to refrain. shut one's self . an emigrant Ymfwynau. to harden one's self Ymgasglu. to forbear Ymgais. v. n. v. v. v. a self-vaunting Ymgadarnau. v. to fatten one's self Ymfudwr. n. to enliven one's self Ymffrost. to enjoy one's self Ymfywau. v. to strengthen one's self Ymgadw.Ymfrasau. to collect one's self Yragau. an effort. an attempt Ymgaledu. v. n. v.

to cultivate Ymgenfigeu. to exalt one's self in fame Ymglymu. to keep knawing Ymgodi. solace Ymgeleddiad. v. v. to envy mutually Ymglodfori. v. v. to feel one's self Ymgnoi. to succour. v. v. to bind one's self Ymglywed.Ymgeisio. a succouring Ymgeleddu. succour. to raise one's self Ymgofieldio. v. v. n. to embrace mutually . to make effort Ymgeledd. v. n.

self-prostration Ymgrymu. v. n. to fortify one's self Ymgrymiad. v. v. v. v. v.Ymgomio. to scratch one's self Ymgredu. to roll one's self Ymgreuloni. to cross one's self: to beware Ymgrogi. to believe mutually. to converse Ymgrafu. to prostrate one's self Ymgusanu. to pledge mutually Ymgrino. to fill one's self with cruelty Ymgroesi. v. v. v. to kiss one another mutually . to hang one's self Ymgryfau. v.

to come together Ymgyfartalu.Ymguddio. v. v. n. v. to join one's self in mutual covenant Ymgyfarfod. to hire one's self . to vie Ymgyfarwyddo. v. to lay hold mutually Ymgyfammodi. to acquaint one's self Ymgyfeillach. to justify one's self Ymgyflawni. to hide one's self Ymgydio. v. v. v. mutual friendship Ymgyfiawnau. v. v. to make one's self equal. to complete one's self Ymgyflogi.

to consult mutually Ymgymdeithasu. v. to urge mutually Ymgymhwyso.Ymgyflwyno. to urge one's self. v. to render one's self . to raise one's self Ymgyfranogi. v. to moderate one's self Ymgymhell. v. v. to litigate mutually. to go to law Ymgynghori. v. v. to consociate one's self Ymgyfodi. to consult one's self. v. v. to render one's self participating Ymgyfreithio. to associate one's self Ymgymedroli.

to make one's self warm. to disturb one's self. stubbornness to act with mutual Ymgynddeiriogi. v. to warm mutually Ymgynhyrfu. to madden one's self Ymgynhenu. v. to accustom one's self . self-support Ymgynefino. to employ one's self in wrangling Ymgynhesu. to disturb mutually Ymgynal. n. v. v. v.proper Ymgymysgu. to mix one's self Ymgyndynu. v. v.

to shelter each other Ymgysylltu. to assault each other Ymgyrhaedd. to make one's self equal Ymgysgodi. to put one's self in order . v. to reach one's self Ymgystadlu. v. to approach mutually. v. v. mutual self-collecting Ymgynig. v. n. to comfort each other Ymgyweirio. to comfort one's self. v.Ymgynulliad. to offer one's self Ymgyrchu. a self-collecting. to connect mutually Ymgysuro. v. v. to conjoin one's self. to shelter one's self.

to be meddling Ymhelaethu. to shame each other Ymhaeru.Ymgywilyddio. v. to defile one's self Ymharddu. to make one's self seem . to pacify each other Ymhel. v. v. to deform one's self Ymhalogi. to pacify one's self. v. v. to shame one's self. v. to assert one's self Ymhagru. to adorn one's self Ymheddychu. v. v. to amplify one's self Ymhell. v. far Ymheneiddio. adv. at a distance.

to be questioning Ymhoni. v. amongst. n. a tyrant Ymhercyd. great craving . v. an empire Ymherodres. n. adv. v. an empress Ymhlith. amidst Ymhoewi. v. v. an emperor. n. to enliven one's self Ymhoffi. n. to apprehend Ymherodraeth. to take delight Ymholi. to assert one's self Ymhwedd.old Ymherawdr.

v. to gladden one's self Ymlechu. to expand one's self Ymleiau. v. to lessen one's self Ymlenwi. battle: v. v. v. to delight one's self Ymiachau. v. combat. v.Ymhyfrydu. to be drooping Ymlanau. v. v. a fighting Ymlaesu. to fight. n. to combat Ymladdiad. to heal one's self Ymladd. to fill one's self . to secret one's self Ymledu. v. to clean one's self Ymlawenau. n.

n. v. a pursuing Ymliosogi. to become multiplied Ymlithro. a chase Ymlidiad. n. to form one's self Ymlusgo. v. to drag one's self . to cheer one's self Ymlonyddu. v. v. n. reproach Ymloni. v.Ymlid. to slip Ymliw. to appease one's self Ymlosgi. v. to increase. v. a pursuit. to burn one's self Ymlunio.

to gorge one's self Ymnabod. an adherence Ymlynu. v. to refuse one's self Ymneillduad. n. v. to adhere together Ymlysiad. cohesion. self-recession . adherence Ymlyniad. n. n. a self discarding Ymlythu. v. n. v. to burden one's self Ymlygru. v. to corrupt one's self Ymlyn. to be creeping Ymlwytho. to be acquainted Ymnacau. v. v.Ymlwybran.

Ymnerthu. v. v. v. v. to strengthen one's self Ymnesau. to avoid Ymogoneddu. v. n. to denude one's self Ymnofio. an inquiring Ymogeliad. v. v. to beware Ymofidio. beware. to glorify one's self . v. to approach. n. to swim of one's self Ymochelyd. to draw one's self near Ymnoethi. an avoiding Ymogelyd. to afflict one's self Ymofyn. v. to be inquiring Ymofyniad.

n. a fast. to be inclined Ymolchi. to drop one's self Ymoralw. n. a contending . v. to inquire Ymorchestu. to wash one's self Ymollwng. a fasting Ymrafael. self-debasement Ympryd. self conquest Ymostwng. to exult in one's self Ymorfod. variance Ymrafaeliad. v. v. to emulate Ymorfoleddu. n.Ymogwyddo. v. n. contention. v. v.

v. v. nearly. v. n. a sect Ymranu.Ymrafaelio. to roll one's self Ymron. to shew one's self Ymroddi. to part one's self Ymresymu. v. almost Ymruglo. prep. v. at the point of Ymran. to converse Ymrithio. to resign one's self Ymrolian. v. to tear one's self . v. v. to contend Ymraint. adv. to trail one's self Ymrwygo. a schism.

contention. to be divided . v. dispute: v. v.Ymrwymo. to self-straighten Ymwahanu. v. a contender Ymsathru. v. n. to fix one's self Ymserchu. n. to dispute Ymrysonwr. self-motion Ymunioni. v. to bind one's self Ymryson. to contend. v. to be doating Ymsoddi. to separate one's self. to sink one's self Ymsymud. to tread mutually Ymsefydlu. v. n.

v. to avert mutually Ymwarthu. a visitation Ymwellau. v. v. to deliver one's self. v. to distract one's self Ymwared. n. v. v. to press together Yrawastadau. to disgrace one's self Ymwasgaru. to become scattered Ymwasgu. to press one's self. v. to sell one's self . to better one's self Ymwerthu. v. to make one's self even Ymweliad. to be self-scattering.Ymwallgofi.

n. into. to rim Ymyraeth. n. intermeddling Ymyru. . state of being in: prep. brink Ymylu. n. to edge. to shake one's self Yn. to push one's self. to separate one's self Ymysgwyd. side. the bowels Ymysgario. a tippling Ymyl. to intermeddle Ymysgar. edge. n. to adorn one's self Ymyfed. v. in. v. v. v. to push mutually Ymwychu.Ymwthio. at. v. n. v.

there. in that place. the office of a judge Ynfer. n. foolishness Ynfydu. advantage. lo! Ynad. n. v. mad. n. a judge. n. then. there now. to win Ynnilliad. n. to be mad Ynnill. to gain. foolish Ynfydrwydd. an influx Ynfyd. what is mad or silly: a. gain: v.for Yna. furious. a gaining . n. n. to rave. a justice Ynadaeth. adv.

n. the (before vowels) Ys. he too Ynte. shrovetide Ynys. n. otherwise then Ynyd. Er ys dyddiau. n. n. ardency. a clawing Ysbagu. they are Yntau. n. him also.Yno. a good while Ysbagiad. an isle Yr. v. a consuming: v. pron. to claw. adv. to clutch . are. then Ynt. adv there. an island. exists. v. incipience. what is opposite or off: a. is. hath a being.

to spiritualise Ysbrydoliaeth. v. spirituality Ysbrydol. story Ysdoriad. n. v. history. n. v. a spirit. spiritual. a.Ysbryd. a ghost Ysbryrdiaeth. to tell a story . a telling a story Ysdorio. to plait. ghostly Ysbrydoldeb. inspiration Ysbytty. n. n. spiritualness Ysbrydoli. to fold Ysdori. n. n. an hospital Ysdillio. n.

stubborn Ysdyfnigrwydd. n. distillation Ysdyferu. v. to threat Ysdyferiad. a herring Ysgaen. n. to distil. n. n. a while Ysfa. a sprinkling . an itching. n. herrings Ysgadenyn. n. v.Ysdwriad. obstinate. a consumed spot. to drop Ysdyfnig. to chide. n. a sheep walk Ysgadan. n. stubbornness Ysenyd. a space. a threatening Ysdwrio. a.

a making light Ysgafnu. to form a ledge . rim. v. to sprinkle Ysgafael. n. n. light body. n. n. stack Ysgafnder. to make light Ysgaffell. v. n. ledge. v.Ysgaeniad. capture. lightness Ysgafnad. to lighten Ysgafniad. a sprinkling Ysgaenu. prey Ysgafn. brow Ysgaffellu. a lightening Ysgafnau. n. n. v.

a divorce: v. n. an adversary Ysgaredig. a bill of divorce Ysgarant. parted Ysgaredigaeth. n. a skain Ysgall. a share.Ysgaid. the thistle Ysgallog. n. n. a sprinkling Ysgainc. a. to cast off. full of thistles Ysgar. Llythyr ysgar. to part. n. n. separated. a branch. a separating Ysgariaeth. n. separation Ysgariad. n. separation . a.

n. to separate. n. to divorce Ysgarlad. n. n. a. v. to purge out Ysgatfydd. n. an outcry Ysgarmes. n. light body: a. perhaps. scarlet Ysgarm. peradventure Ysgaw.Ysgario. excretion Ysgarthu. an elder tree Ysgawn. an offscouring Ysgarthiad. v. light . n. adv. elder wood Ysgawen. a shouting Ysgarth.

to repeat Ysgi. n. n. tall woman . to iterate. v. n. v. a. atrociousness Ysgentyn. skeleton. a spear. a parer. turner's lathe. a caperer. a bickering Ysgecru. an iterating Ysgethrg. a slicer. a buffoon Ysgerbwd. n. n. n. to brawl Ysgeler. a hat Ysgien. n. a lance Ysgethriad. n.Ysgecriad. a carcass Ysgeth. a cutting off. atrocious Ysgelerdra. a cymetar. to bicker.

a quick snatch Ysgipiad. a pelisse Ysgip. a. snatching Ysgiw. a screen. a snatching off Ysgipio. to screen. v. a skin robe. a nook Ysgiliad. a setting behind Ysgilio. a sheltering Ysgiwio. to set behind Ysgin. n. n. n. n. to shelter . to snatch away Ysgipiol. v.Ysgil. n. a settle. n. a third cousin Ysgiwiad. a recess. n. n.

sexual Ysglent. to glue Ysglem. a slide. n. glue. cement Ysglawringo. a maid Ysglofen. a kind Ysglenol. n. n. to slice. adrift Ysglyn. to form a knob Ysgloen. a sex. v. a slice. v. a spray . a knob. a damsel. to sliver Ysglen. n. a. v. a slip. Ysgrawling. a knot Ysglino. a sliver Ysglemio.Ysg awring. n. n. n.

to depredate. n. to wag. n. v. to spoil Ysglyfiad. to form a knot Ysgoad. depredation. a coxcomb Ysgog. stir Ysgogi.Ysglyf. n. v. what seeks for prey Ysglyfaeth. to stir . v. v. a starting aside Ysgoegyn. prey. n. a depredator Ysglyfio. n. spoil Ysglyfaethiad. to depredate. n. motion. to prey on Ysglymu. a depredating Ysglyfaethu. n.

vehement. n. n. scholarship Ysgolelgiaeth. a scholar Ysgoleigdod. a peak. a proctor Ysgoliad. a schooling Ysgoleigio.Ysgogiad. n. n. a school: n. a stirring Ysgogyn. a wagging. active Ysgolaig. n. n. n. to flutterer Ysgol. a schooling Ysgolp. v. a ladder: a. to school Ysgolfaer. a spar . n. n.

currycomb a scraper. a place of defence Ysgori. a bulwark Ysgorfa. v. n. n. a purge. n. v. the sea swallow Ysgraf. to encircle. n. n. n. n. a voidance Ysgothfa. what is rigid or stiff Ysgraell. to hem Ysgoriad. a . what scrapes off Ysgrafell. n. to scorn.Ysgor. Ysgraen. privy-house Ysgrad. n. an entrenching Ysgornio. a rampart. slight Ysgoth. a rasp.

v. to keep screaming . n. a scraping Ysgrafu. to scarify Ysgrain. n. n.Ysgrafellu. n. a ferry Ysgraffiniad. v. to grate Ysgraf. a ferry boat. a scream Ysgrechiad. to rasp. n. a scarifying Ysgraffinio. n. v. a shrieking Ysgrechian. n. v. a hard crust Ysgrech. what is crawling Ysgrawen. to scrape. to scrape Ysgrafiad.

to scream. a notch. to write . a writing Ysgrifen. a writer Ysgnfiad. n. to pen Ysgrifenydd. a scrip Ysgri. a jay Ysgrepan. a scream Ysgrif. a piece of writing Ysgrifeniad. to write. to notch. n. n. v. a shriek. n. n. a writing Ysgrifo. a scribe. to shriek Ysgrechog. a wallet.Ysgrechio. n. v. n. a writing Ysgrifenu. n.

a shake Ysgrydiad. n. Ysgrubl. a bulk Ysgryd. n. a clerk Ysgrogell.Ysgrifwas. a heap. a frame. scriptural Ysgub. a draw bridge Ysgrubliad. a carcase Ysgrwth. n. n. a brute Ysgrud. n. n. a shiver. a besom . n. a sheaf. a. n. a skeleton Ysgrwd. the scripture Ysgrythyrol. a shivering Ysgrythyr. n. a beast. n.

a scud. n. a ringdove. a broom Ysgubiad. n. n. a wood-pigeon Ysguthell. care. a sweeping Ysgubion. guard. n. n. to whisk. a scudding Ysgw. refuge . a whisk. n.Ysgubell. n. sweepings Ysgubo. a scudder Ysguthiad. a whisk Ysguthan. v. to put in a barn Ysguth. v. to sweep Ysgubor. a besom. a barn Ysguborio. n. n.

a toss Ysgwydo. a cut out. a push. n. n. to shake. more the pity Ysgwd. to use a shield . a flutter: v. v. a shield. n. grapple. a lop Ysgwyd. n. snatch Ysgwthr. n. a stile Ysgwdiad. n. a pushing on Ysgwfl. a guarding Ysgwaeth. a jet. a shake. n. adv. a shake. n. a target Ysgwydfa.Ysgwad. guardianship Ysgwaetheroedd. to flutter: n.

an ear Ysgyfarn. pulmonary . n. n. n. a hare Ysgfeinio. an ear of a beast Ysgyfarnog. v. n. n. a shoulder Ysgwyddiad. v. a shouldering Ysgwyddo. to form lungs Ysgyfeiniog.Ysgwydwas. n. a shield bearer Ysgwydd. to shoulder Ysgwyf. a. a sprinkle. a scum Ysgydwad. an agitation Ysgyfar. n. n.

n. a carving Ysgythru. n. to carve Ysiad. v. v. splinters Ysgyrioni. n. to lop. a lopping. an ascending Ysgyrion. a. to inflame . n. to shiver. consuming Ysiant. a grin Ysgythriad. a contusion Ysigo. n. v. fretting. consumption Ysig.Ysgyniad. staves. a snarl. corroding Ysigdod. to stave Ysgyrnwg. to fret. n.

a slackening Yslacio. n. a bruising Yslac. n. a slash Yslapiad. a trap. glibness. v. a perch Ysled. a drag. distinct. n. a dray Ysledfen. n. a slapping Yslath. n. a drag cart Yslepan. loose. to slacken Yslaif. n. a gin Yslipan. a rod.Ysigiad. a. n. burnish . n. slack Yslacad. n.

to burnish Ysmala. n. squabby Ysnid. n. n. a snipe Ysniten. a fillet. humorous Ysmeityn. v. a band. n. to blink. n. a snout. a drop at the nose Ysnoden. a while Ysmicio. Ysnoden y mor. to ogle Ysmot. a patch. fickle. a lace. a space. sea weeds . v. a spot Ysmwcan. n. n.Yslipaniad. a. a burnishing Yslapanu. a puff of fog Ysmwl. a squab: a. n.

a filleting Ysnodenig. n. a spur .Ysnodeniad. n. to exhaust Yspaid. n. prospect. space Yspail. n. a bandlet Ysnodenu. a spear. n. n. n. an exhausting Yspaddu. v. a consuming state Yspaddiad. a prey Yspaith. n. n. cessation. to fillet Ysoldeb. scene Yspar. a lance Yspardun. v. a spoil.

n. to fret Yspennydd. to gall. v. n. n. n. overwhelming Yspicell. n. a bolt . separation Ysparthiad. n. a separating Yspeidiad. n. a spurring Ysparduno. n. to spur Ysparth. n.Yspardunad. v. a spectacle Yspelwi. spoliation Yspeilio. a dart. an intermission Yspeiliad. to spoil Yspeithell.

a spiggot Yspigoglys. a bridegroom Yspinog. a spike.Yspicella. v. n. n. a. throwing of darts Yspig. splendid . n. n. n. spinage Yspil. a spine Yspigo. a spinkle. the quinsy Ysplan. a dribblet. a finch Yspin-glairch. to spike. v. to prick Yspigod. n. to throw a dart Yspicelliad. n. bright. n. a mite Yspincyn.

n. n. sponge Yspwysiad. a jut or run out . n. splendour Ysponc. to support Ysporthiant. sustenance Yspwng. n.Ysplenydd. a jerk. n. v. a pannier Ysporthi. n. impression Yspydd. n. light tuft. n. v. a basket. refuse of fodder Ysporthen. to jet Ysporion. a smack Ysponciad. n. to smack. a smacking Ysponcio.

v. contusion Yssigiad. a state. n. a crushing. n. to crush. shattered. to pile. bruised Yssigdod. a stack Yspaciad. to heap Ystad. a condition Ystadaeth. a heap. hawthron Yssig. statistics . n.Yspyddad. to bruise. a. n. to shatter. a bruising Yssigo. n. n. to quell Ystac. n. v. a stacking Ystacio.

a chambermaid Ystagiad. n. tin: a. a. a chamber. to suffocate. stained Ystaeniad. a tinning Ystafell. to choke Ystang. a suffocation Ystagu.Ystaen. n. n. n. having a room Ystafellu. a perch in measure Ystalm. a room Ystafellog. to form a room Ystafellydd. v. v. stain. a good while . a staining. n. a chamberlain Ystafellyddes. n. n. n.

to bracket Ystarn. to form a stock Ystalwyn. Ystanc ceffyl.Ystalu. a wooden book. n. n. v. n. n. a packsaddle.block Ystanciad. a saddle Ystarnwr. n. a holdfast. a stallion Ystanc. a saddler Ystefaig. v. a bracketing Ystancio. a horse. the palate Ysteinio. a bracket. n. to cause a spread Ystel. what stretches out Ystelc. a lurk. n. n. a loiter . to stanch.

v. lurking. a blockhead Ystellffu. a base. v. to jerk out . a stem Yster. n. to render rigid Ysteliad. v. n. to be jerking Ystercio. to lurk. what is ardent Ysteraig. n. n. a loitering Ystelcian. n. v. a straining out Ystem. a. n. to loiter Ystellff. ardent Ysterciad.Ystelciad. a jerking out Ystercian.

strenuous. n. a. n. v. a retreat Ystlen. a fight. perserving Ystigo. kindred . a.Ysterlewyn. a kind Ystlenol. v. a sex. radiation Ystern. to render ardent Ystid. what is ardent: a. of ardent tendency Ysteru. n. n. sexual. v. to act strenuously Ystle. what forms a wreath Ystido. to form a wreath Ystig. n.

kindred Ystlyniad.Ystlom. a kind Ystlwyd. a luxuriant grove Yslyned. n. a forming society Ystlyniol. being associated Ystlynu. v. society. a. n. to void ordure Ystlum. n. a. a bird Ystlwn. to associate Ystlys. connection. of a hoary hue Ystlwyn. n. ordure Ystlomi. a bat. n. v. a side. excrement. n. n. a flank .

to go to one side Ystod. n. a. a stole . a warping Ystol. a warping tray Ystofi. scarf. sided Ystlysu. n. a layer. layer. v. to warp Ystofiad. ranging. to range. a laying of a course Ystofen. a swathe Ystodi. n. being lop-sided Ystlysol. n. a course. v. a. lateral. n. or swathe Ystodiad. n. to dispose a course range.Ystlysgam. a stool Ystola. v.

Ystolciad. a stock. a storm Ystormus. v. plenty Ystordy. store. v. n. v. a bulk. to store up Ystorm. a storehouse. n. to keep butting Ystor. a tempest. trigger. to cover with resin Ystorio. a butting Ystolcian. n. n. a quantity Ystoraeth. a warehouse Ystordyn. in bowling. a. n. a store. n. tempestuous . a mark to jump from Ystori.

a breed Ystram. n. a vale. to play tricks . what strews about Ystraffu. what is trailed. n. a crew. a detour Ystraill. to waste Ystraig. n. a mat Ystrain. a frame Ystranc. a flat. to strew.Ystrad. a clasp Ystraigl. v. tribe. a buckle. a while Ystranciad. a trick. n. n. n. v. a dale Ystraff. a turn. a playing of tricks Ystrancio. n. n. n.

n. to educate. apt to play tricks Ystrawu. to trundle Ystrem. a dash. v. v. n. a hamlet Ystref. a charm . n. n. a stroke. a range Ystred. trundling Ystreillio. what is made to appear Ystremio. n. a trick. a course. to roll Ystreillach. a village. a. n.Ystrancus. v. to make to seem Ystremp. to turn. to mature Ystre. what forms a dwelling Ystreigio.

a chain Ystresu. the frame work of a saddle. a sneezing Ystrewlwch. a sneeze. to bewitch Ystres. to chain Ystrew. n. n. n. a dashing. to wreath. v. snuff Ystrewlys. to sneeze Ystrewiad. n. n. to dash. n. a snort Ystrewi. n.Ystrempiad. a bewitching Ystrempio. to sternutate. a packsaddle . sneeze-wort Ystrodur. v. a wreath.

n. a . n. v. a round-about Ystrwy. a main stream or current. n. n. what forms a scope Ystrychu. to pass through Ystrwytho. a forming a passage Ystrwyo. a subtlety. n. to saturate Ystrych. n. a way. n. stratagem. to form a scope Ystryd. a trick a finesse. a street Ystrym.Ystrodwm. a channel Ystryw. v. v. what passes through Ystrwyad.

v.Ystrywgar. a. to form. devising Ystum. to turn Ystumiol. a using of craft Ystrywio. wily Ystrywiad. gait Ystumgar. n. crafty. a bend. a curve. shape fashion. well-formed Ystumiad. pliable. shapely. a shaping Ystumio. a. to fashion. to use craft Ystrywiol. n. v. what is irritating . a. plotting. sinuous Ystun. to bend. n. n.

n. v. a holdfast. a stock. n. a lift Ystwffwl. the knocker of a door Ystwng. to bustle. a stop. v. n. a stir. n. a putting down Ystwmp. a checking . a noise Ystwrio.Ystunad. a check Ystwyad. n. to stir Ystwy. a stump Ystwr. a bucket: a shock Ystwff. n. an irritating Ystuno. n. n. to irritate. n. to instigate Ystwc. a staple.

v. to check. n. flexibility Ystwythiad. v. a stretching Ystwyth. a making pliant Ystwytho. flexible. n. n. what stretches out Ystwyrain. Epiphany Ystwyo. a signal . v. n. a bucketful Ystycyll. pliant Ystwythder. n. a. to be stretching Ystwyriad. to make flexible Ystyciad. n. n.Ystwyll. to restrain Ystwyr.

to regard Ystyriol. sense. to log Ystyr. v. to consider. a. to stock. contemplative. consideration Ystyriaethu. n.Ystyffernach. utensils Ystyffyllu. n. a. considerate. considerate Ystyrioldeb. to use consideration or reflection Ystyried. n. to consider. meditative Ystyriaeth. v. meaning Ystyrgar. to reflect Ystyrio. considerateness . v. v. n.

a jews-harp Ystyw. to consume Yswadan. to itch. what ejects Ysweilydd. one who casts out. n. steady. n. to belabour Ystywell. v. a settlement Ystywaws. n. manageable Ystywellu. n. n. a brawler . v.Ystyrmant. to make steady Ysu. to hanker. a pair of stays Ystywanu. v. n. a. to eat. a stroke. a flap Yswail. to corrode.

n. timid .Yswain. what turns quickly Yswidw. n. bashful. a brawling Ysweilyd. n. to squat Yswbwb. n. to rumble Ysweiliad. an esquire. v. page. a. a brawler Ysweiniad. a hubbub Yswbwbio. the titmouse Yswil. n. n. armour bearer Yswatiad. v. page Yswid. esquire. a squatting Yswatio. n. n.

n. to chirp. n. bashfulness Yswiliad. the east Yswyth. n. a quiver Yswyr. v. to chirp. n.Yswilder. n. v. what dawns. v. an abashing Yswilio. what pervades . n. a consumer Yswydden. n. a chipping Yswitian. a privet tree Yswymbren. to twitter Yswr. to make a small noise Yswitio. to be abashed Yswitiad. n.

to pervade Ysyn. n. is. more the pity Yth. v. thee. v. a yew tree Ywec. n. what stretches out: pron. a fire brand Ysywaeth. what exists. WREXHAM . it is: n. adv. thy Yw. PRINTERS. a yew tree ***** HUGHES AND SON. the torpedo Yswytho. n.Yswythbysg. n.

com Imagination.makes.mybebook.creation .www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful