You are on page 1of 46

Elementarna matematika 1

Predikati i kvantikatori

2007/2008

Elementarna matematika 1

Primjer: Re enica Prirodni broj x djeljiv je s c prirodnim brojem y nije sud! Ova re enica postaje sud uvrstimo c li umjesto x i y konkretne brojeve. Za x = 12 i y = 3 ta je re enica c istiniti, a za x = 13 i y = 5 lani sud.

Elementarna matematika 1

Primjer: Re enica Prirodni broj x djeljiv je s c prirodnim brojem y nije sud! Ova re enica postaje sud uvrstimo c li umjesto x i y konkretne brojeve. Za x = 12 i y = 3 ta je re enica c istiniti, a za x = 13 i y = 5 lani sud.

Elementarna matematika 1

Primjer: Re enica Prirodni broj x djeljiv je s c prirodnim brojem y nije sud! Ova re enica postaje sud uvrstimo c li umjesto x i y konkretne brojeve. Za x = 12 i y = 3 ta je re enica c istiniti, a za x = 13 i y = 5 lani sud.

Elementarna matematika 1

Re enicom c Prirodni broj x djeljiv je s prirodnim brojem y ispituje se odnos izmedu varijabli x i y . Uvrtavanjem konkretnih vrijednosti varijabli ona postaje sud, istinit ili lani ovisno to su x i y .

Elementarna matematika 1

Re enice koje uvrtavanjem konkretnih c vrijednosti varijabli postaju sudovi zovemo sudovna funkcija (izjavna funkcija), varijable koje se u njima pojavljuju zovemo predmetne varijable, a odnose izmedu predikatnih varijabli koje izri u zovemo predikati. c

Elementarna matematika 1

Ozna imo li u prethodnom primjeru c predikat ...je djeljiv s ... slovom P, navedenu sudovnu funkciju moemo zapisati kao P(x, y ). Budu i da ovisi o dvije varijable, c takav P zovemo dvomjesni predikat. Predikat koji izraava odnos n varijabli zovemo nmjesni predikat. U prethodnom primjeru P(12, 3) je istiniti, a P(13, 5) lani sud.
Elementarna matematika 1

Ozna imo li u prethodnom primjeru c predikat ...je djeljiv s ... slovom P, navedenu sudovnu funkciju moemo zapisati kao P(x, y ). Budu i da ovisi o dvije varijable, c takav P zovemo dvomjesni predikat. Predikat koji izraava odnos n varijabli zovemo nmjesni predikat. U prethodnom primjeru P(12, 3) je istiniti, a P(13, 5) lani sud.
Elementarna matematika 1

Ozna imo li u prethodnom primjeru c predikat ...je djeljiv s ... slovom P, navedenu sudovnu funkciju moemo zapisati kao P(x, y ). Budu i da ovisi o dvije varijable, c takav P zovemo dvomjesni predikat. Predikat koji izraava odnos n varijabli zovemo nmjesni predikat. U prethodnom primjeru P(12, 3) je istiniti, a P(13, 5) lani sud.
Elementarna matematika 1

Ozna imo li u prethodnom primjeru c predikat ...je djeljiv s ... slovom P, navedenu sudovnu funkciju moemo zapisati kao P(x, y ). Budu i da ovisi o dvije varijable, c takav P zovemo dvomjesni predikat. Predikat koji izraava odnos n varijabli zovemo nmjesni predikat. U prethodnom primjeru P(12, 3) je istiniti, a P(13, 5) lani sud.
Elementarna matematika 1

Posebno su zanimljivi jednomjesni predikati. Njima se iskazuje neko svojstvo promatranih objekata (varijabli). Primjer: Predikat P =...je prost utvrduje odredeno svojstvo prirodnih brojeva. Sudovnu funkciju x je prost moemo zapisati kao P(x).

Elementarna matematika 1

Posebno su zanimljivi jednomjesni predikati. Njima se iskazuje neko svojstvo promatranih objekata (varijabli). Primjer: Predikat P =... je pravokutnik moemo denirati na skupu svih paralelograma neke ravnine.

Elementarna matematika 1

Postoje dva na ina kako sudovna c funkcija prelazi u sud primjenom neodredenih zamjenica svaki i neki, tzv. kvantikatora.

Elementarna matematika 1

Univerzalni kvantikifator, u oznaci , govori da je izjavna funkcija istinit sud za sve vrijednosti neke od varijabli citamo ga za svaki. Na primjer, ( x S) P(x) kratko ozna ava formulu c x ((x S) = P(x))

Elementarna matematika 1

Primjeri
P(x) = x 2 0. Sud ( x N)x 2 0 je istinit sud. P(x) = x 2 + 4x 8 0. Sud ( x N)x 2 + 4x 8 0 je lani sud. P(x) = x je trapez deniramo na skupu svih cetverokuta neke ravnine. Sud ( x)P(x) je lani.
Elementarna matematika 1

Primjeri
P(x) = x 2 0. Sud ( x N)x 2 0 je istinit sud. P(x) = x 2 + 4x 8 0. Sud ( x N)x 2 + 4x 8 0 je lani sud. P(x) = x je trapez deniramo na skupu svih cetverokuta neke ravnine. Sud ( x)P(x) je lani.
Elementarna matematika 1

Primjeri
P(x) = x 2 0. Sud ( x N)x 2 0 je istinit sud. P(x) = x 2 + 4x 8 0. Sud ( x N)x 2 + 4x 8 0 je lani sud. P(x) = x je trapez deniramo na skupu svih cetverokuta neke ravnine. Sud ( x)P(x) je lani.
Elementarna matematika 1

Egzistencijalni kvantikator, u oznaci , kae da je sudovna funkcija istinit sud za neke vrijednosti varijabli. citamo: postoji (neki). Na primjer, ( x S)P(x) je skra eni c zapis za x ((x S)&P(x)) .

Elementarna matematika 1

Primjeri
( x R) x + 7 = 35 je istinit sud. ( x R) x 2 + 4x + 8 < 0 je lani sud. ( x Q) x 2 = 2 je lani sud. ( x R) x 2 = 2 je istinit sud.

Elementarna matematika 1

Primjeri
( x R) x + 7 = 35 je istinit sud. ( x R) x 2 + 4x + 8 < 0 je lani sud. ( x Q) x 2 = 2 je lani sud. ( x R) x 2 = 2 je istinit sud.

Elementarna matematika 1

Primjeri
( x R) x + 7 = 35 je istinit sud. ( x R) x 2 + 4x + 8 < 0 je lani sud. ( x Q) x 2 = 2 je lani sud. ( x R) x 2 = 2 je istinit sud.

Elementarna matematika 1

Primjeri
( x R) x + 7 = 35 je istinit sud. ( x R) x 2 + 4x + 8 < 0 je lani sud. ( x Q) x 2 = 2 je lani sud. ( x R) x 2 = 2 je istinit sud.

Elementarna matematika 1

Ukoliko je vrijednost varijable za koju je sudovna funkcija istinita jedinstvena, to ozna avamo s ! . c citamo: postoji jedinstveni. ! nije novi kvantikator, ve je c (! x)P(x) oznaka za formulu x (P(x)& y (P(y ) = y = x)) .

Elementarna matematika 1

Primjeri

(! x N) x 2 = 4 je istinit sud. (! x R) x 2 5x + 6 = 0 je lani sud.

Elementarna matematika 1

Primjeri

(! x N) x 2 = 4 je istinit sud. (! x R) x 2 5x + 6 = 0 je lani sud.

Elementarna matematika 1

Predikate moemo povezati u sudove i kombiniranjem kvantikatora. Na primjer, ( x)( y )P(x, y ) citamo za svako x postoji y takav da je P(x, y ).

Elementarna matematika 1

Negacija sudova s kvantikatorima

(( x)P(x)) ( x)P(x) (( x)P(x)) ( x)P(x)

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= Svaka ku a je bijela. c A= Postoji ku a koja nije bijela. c

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= Svaka ku a je bijela. c A= Postoji ku a koja nije bijela. c

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x R) x 2 > x + 2. A= ( x R) x 2 x + 2. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 0. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 < 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x R) x 2 > x + 2. A= ( x R) x 2 x + 2. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 0. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 < 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x R) x 2 > x + 2. A= ( x R) x 2 x + 2. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 0. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 < 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x R) x 2 > x + 2. A= ( x R) x 2 x + 2. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 0. A= ( x R)( y R) x 2 + y 2 < 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x R)( y R) xy < 0. A= ( x R)( y R) xy 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x R)( y R) xy < 0. A= ( x R)( y R) xy 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x R)( y R) xy < 0. A= ( x R)( y R) xy 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri

A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x Q) x 2 = 8. A= ( x R)( y R) xy < 0. A= ( x R)( y R) xy 0.

Elementarna matematika 1

Primjeri
Neki sloeni primjeri negacije kvantikatora: ( x)( y ) (P(x, y ) = Q(x, y ))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Neki sloeni primjeri negacije kvantikatora: ( x)( y ) (P(x, y ) = Q(x, y )) Negacija: ( x)( y ) (P(x, y )&(Q(x, y )))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Neki sloeni primjeri negacije kvantikatora: ( x)( y ) (P(x, y ) = Q(x, y ))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Neki sloeni primjeri negacije kvantikatora: ( x)( y ) (P(x, y ) = Q(x, y )) Negacija: ( x)( y ) (P(x, y )&(Q(x, y )))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Jo par primjera negacije kvantikatora iz ivota: Denicija injekcije: ( x A)( y A) (x = y = f (x) = f (y ))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Jo par primjera negacije kvantikatora iz ivota: Denicija injekcije: ( x A)( y A) (x = y = f (x) = f (y )) Obrat po kontrapoziciji za injekciju: ( x A)( y A) (f (x) = f (y ) = x = y )

Elementarna matematika 1

Primjeri
Jo par primjera negacije kvantikatora iz ivota: Denicija injekcije: ( x A)( y A) (x = y = f (x) = f (y )) Negacija funkcija nije injekcija: ( x A)( y A) (x = y & f (x) = f (y ))

Elementarna matematika 1

Primjeri
Denicija konvergentnog niza: ( L R)( > 0)( n0 N)( n N) (n n0 = |an L| < )

Elementarna matematika 1

Primjeri
Denicija konvergentnog niza: ( L R)( > 0)( n0 N)( n N) (n n0 = |an L| < ) Negacija denicija divergentnog niza: ( L R)( > 0)( n0 N)( n N) (n n0 & |an L| )
Elementarna matematika 1