You are on page 1of 8

Yrtmenin Durdurulmas stemlidir.

DANITAY BAKANLIINA : Trk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dernei Ynetim Kurulu adna Hseyin EN ncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI : Milli Eitim Bakanl Bakanlklar-ANKARA : Milli Eitim Bakanl Personel Genel Mdrlnn 12/05/2011 tarihinde http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yaynlanm olan Rehber retmen ile Teknoloji ve Tasarm Alanna Bavuru Yapacak retmen Adaylar in Duyurunun Rehber retmenlie ilikin ilk maddesinin 2011 yl atama dnemlerine mahsus olmak zere ayn kararn Felsefe alanna kaynak tekil eden yksekretim programlarndan mezun olanlarn da bu alan retmenliine atanmalar ksmnn yrtmesinin durdurulmas ve iptali istemidir. T. TARH AIKLAMALAR : 12.05.2011

DAVACI

D. KONUSU

I. SAVUNMA BEKLENMEKSZN YRTMESNN DURDURULMASI STENLEN LEMLER Milli Eitim Bakanlnn, ivedilikle yrtlmesinin durdurulmas ve iptali istenilen ilemi, 2011 yl atamalarnda rehber retmen kadrosuna felsefe alanna kaynak tekil eden yksekretim programlarndan mezunlarn da atanacana ilikin ilandr. (Ek 3) Rehber retmen kadrosuna farkl alanlardan mezun kiilerin ilan tarihinden ksa bir zaman sonra atanacak olmas nedeniyle savunma beklenmeksizin ya da savunma sresi ksaltlarak ilemin yrtmesinin durdurulmas istenilmektedir. Aada ncelikle rehber retmenlik/psikolojik danmanlk alanna ilikin bilgi verilecek, ilemleri hukuka aykr klan nedenler bilginize sunulacak, ardndan yrtmenin durdurulmas istemimizin nedenleri aklanacaktr. II. REHBER RETMENLK BRAN ETMNN KAPSAMI BU MESLEN GREVLER, ATAMA YAPILACAK ALANLARIN ETM ER LEM HUKUKA AYKIRI KILMAKTADIR. Rehber retmen/Psikolojik Danmanlk, bireyin kendisini tanmas, problemlerini zmesi, gereki kararlar almas, kendine uygun bir meslei semesi, renme becerilerini gelitirmesi, iinde yaad topluma dengeli ve salkl uyum salamasn ve toplumla btnlemesini salayan bir psikolojik yardm mesleidir.

1739 Sayl Milli Eitim Temel Yasasnn retmenlerin Nitelikleri ve Seimi balkl 45. maddesinde hangi derece ve trdeki eitim, retim, tefti ve ynetim grevlerine, hangi seviye ve alanda renim grm olanlarn ne gibi artlarla seilebileceklerinin ynetmelikle dzenlenecei belirtilmitir. Bu kapsamda 17.04.2001 tarihli Resmi Gazetede Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Hizmetleri Ynetmelii yaymlanmtr. Dzenlemenin 4. maddesinde Rehber retmen (Psikolojik Danman), Eitim-retim kurumlarndaki rehberlik ve psikolojik danma servisleri ile rehberlik ve aratrma merkezlerinde rencilere rehberlik ve psikolojik danma hizmeti veren, niversitelerin psikolojik danma ve rehberlik ile eitimde psikolojik hizmetler alannda lisans eitimi alm personel olarak tanmlanmtr. Ynetmeliin 36 ve 50. maddelerinde ise psikolojik danmann grevleri sralanmtr. Buna gre psikolojik danmanlarn; eitsel, meslek ve bireysel rehberlik almalar iin rencilere ynelik olarak bireyi tanma etkinlikleri yrtmekten, bireysel rehberlik hizmetleri kapsamnda psikolojik danma yapmaya dein geni bir grev tanm bulunmaktadr. (Ek 4) Dileke akn blmemek adna tmne yer vermeyerek ekte sunduumuz bu grevleri yerine getirmenin alan uzmanl gerektirdii farkl meslek gruplarnca bu hizmetlerin gerekletirilmesinin mmkn olmad aktr. Yine Talim Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 sayl kararna gre Milli Eitim Bakanlna Bal Eitim Kurumlarna retmen Olarak Atanacaklarn Atamalarna Esas Olan Alanlar le Mezun Olduklar Yksekretim Programlar ve Aylk Karl Okutacaklar Derslere likin Esaslarn izelge ekinin 66. srasnda rehber retmenlie atanlabilecek lisans programlarnn; Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Blm/Anabilim Dal Eitimde Psikolojik Hizmetler Blm/Anabilim Dal Psikoloji Blm (*Pedagojik formasyon almas) mezunu olmas gerektii belirtilmi,(Ek 5)

8.12.2004 tarih ve 25664 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan Orta retim Kurumlar Snf Geme ve Snav Ynetmeliinde Rehber retmen (Psikolojik Danman); eitim-retim kurumlarndaki rehberlik ve psikolojik danma servisleri ile rehberlik ve aratrma merkezlerinde rencilere rehberlik ve psikolojik danma hizmeti veren, niversitelerin psikolojik danma ve rehberlik ile eitimde psikolojik hizmetler alannda lisans eitimi alm personel olarak tanmlanm, 27.8.2003 tarih ve 25212 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan lkretim Kurumlar Ynetmeliinde rehber retmen; alan rehberlik ve psikolojik danmanlk olan retmen olarak ifade edilmitir. 5395 Sayl ocuk Koruma Kanunu gereince, hakknda danmanlk tedbiri karar verilen ocuklara ynelik hizmet sunulmakta, ad geen Kanunda bu grevi yerine getirmekle ykml olarak sosyal alma grevlisi, psikolojik danma ve rehberlik, psikoloji blmleri olarak gsterilmektedir. Yukarda belirtilen karar ve Ynetmeliklerin tmnde rehber retmenlik mesleini kimlerin yapabilecei akla kavuturulmu ve bu kiiler niversitelerin psikolojik danma ve rehberlik ile eitimde psikolojik hizmetler alannda lisans eitimi alm personel olarak tanmlanmtr. Bu 2

dzenlemelerdeki snrlama bir dier ifade ile rehber retmenin alannn rehberlik ve psikolojik danmanlk olduu saptamas hizmetin zel gereksinimlerinin ilgili alan eitimi alm uzman personelce verilmesi gerekliliinden kaynaklanmaktadr. Dantay 5. Dairesinin E.1997/3265 sayl dosyadan verdii kararda da rehber retmen kadrosuna yaplacak atamalarn Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn kararlarna uygun olmas gerektii belirtilmitir. st normlarla rehber retmenlik mesleini kimlerin yapabilecei dzenlenmiken bir duyuru ile bu kadrolara alan d blmlerden atama yaplacann belirlenmesi normlar hiyerarisine aykr olup, bu nitelikteki bir ilemin hukuken korunamayaca aktr. Bununla birlikte okullarda alan psikolojik danmanlar ok eitli travmatik durumlar ve risk altndaki gruplar ile sk sk almaktadr. Cinsel istismar, iddet, intihar, madde bamll gibi her trl travmatik yaantya maruz kalan ya da risk altndaki rencilerle ounlukla ilk iletiime geen, kimi zaman ortaya karan ve bu rencilerin duygu, dnce ve davranlarn normalletirme srecinde psikolojik destek sunan kiiler psikolojik danmanlardr. Dnyadaki psikolojik danmanlk ve rehberlik alan uygulamalara bakldnda ise lkemizdeki psikolojik danma ve rehberlik hizmetlerinin yaplandrmasnda model alnan ABD de Ulusal Psikolojik Danmanlar Odasnn (National Board for Certified Counselors) uygulama alann takip ettii ve etik ihlallerine ynelik meslek ii mdahalede bulunduu grlmektedir. Bu oda okul PDR Servisleri tarafndan gerekletirilecek almalarn yalnzca bu alann mezunlar tarafndan yaplmas gerektiinin altn izmektedir. Bu sisteme ynelik en nemli kurululardan biri de Psikolojik Danma Akreditasyon rgtdr (Council for Acreditation of Counseling and Related Educational Programs). Her iki kuruluun da birletikleri ortak nokta, bu hizmet alannda grev alacak personelin zel bir eitim almas gerektiidir. Bu balamda psikolojik danma ve rehberlik hizmetleri koruyucu ruh sal kapsamnda profesyonel bir meslek olarak kabul edilmekte, bu meslek grubu bireyin yaamnn imdiki ve sonraki yllarnda uyuma hizmet etmekte, bireyin yaantsnda nemli etkileri olabilecek bir meslek eleman olarak kurumlarda bu rol gerekletirecek ekilde istihdam edilmektedir. Dier yandan psikolojik danmanlk ve rehberlik blmlerinde lisans program eitimi sresince; renme Psikolojisi, ocuk stismar ve hmali, Uyumsuz ocuklar, Bireyi Tanma Yntemleri, Kiilik ve Uyum Problemleri, Evlilik ve Aile Danmanl, Aile likileri ve Eitim, Engelli ocuklar ve Eitimi gibi eitli alan dersleri alnmaktadr. Bu derslerle psikolojik danma ve rehberlik blm rencisi; Bireysel ve grupla psikolojik danma, Krize mdahale, ruhsal ve davransal sorunlar tanlama ve zmn gerekletirme, Eitsel, mesleki, sosyal ve duygusal geliimleri ierecek ekilde rehberlik yapma,

Engellilerin veya kaza ve hastalk sonucu kiisel ve toplumsal uyum dzeyi azalan bireylerin rehabilitasyonunu yapma, Sevk etme hizmetlerini gerekletirme ile ilgili eitimleri alarak ve yeterlik kazanarak mezun olmaktadr.

Bu kapsamda bugn lkemizde KKTCdeki lisans programlar dahil, ikinci retimler hari 46 psikolojik danma ve rehberlik lisans programnda eitim verilmektedir. Bu programlardan her yl yaklak olarak 2000 psikolojik danman (rehber retmen) mezun olmaktadr. Buna karn rehber retmen kadrosuna atanmasna olanak tannan branlarn yksek retim programlar zellii psikolojik danmanlk blmnn amalar ile rtmemektedir. Felsefe blmn amac, kiilere felsefe tarihi donanm iinde, felsefenin temel problem alanlarn tantarak, problem bilinci kazandrmak ve buna felsefi bir bakla ynelebilmesini salamak olarak tanmlanmaktadr. Felsefe grubu retmenlii ortaretim kurumlarnda felsefe grubu derslerini verebilecek retmenler yetitirmek, sosyoloji blmnn amac ise bireysel ve toplumsal sorunlar ok boyutlu erevede deerlendirebilecek, yaad toplumun ve dier toplumlarn sorunlarn sosyolojik bir bakla analiz edebilecek bireyler yetitirmektir. Bu blmlerin ekte sunulan ders programlar da bunu dorular niteliktedir. Lisans dzeyinde blmlerde okutulan derslere ait izelgede rehber retmen kadrosuna atanmasna olanak tannan branlarn psikolojik danmanlk ve rehberlik hizmetini yerine getirebilecek kadar alan dersleri almadklar, hatta felsefe alannda hibir psikoloji dersi almadan mezun olunduu grlmektedir.(Ek 6) Psikoloji alannda hi ders almam kiilerin psikolojik danmanlk yapamayaca aktr. Bu branlardan yaplacak atamalarn hizmetin gereklerini karlamayaca, niteliksizlemeye yol aaca ortadadr. Bo kadro kalmasn, ihtiya kapatlsn iddiasyla yaplan bu atamalar nitelik arayndan, ihtiya karlamadan uzaktr. Aydn 1. dare Mahkemesinin E.2006/2532 ve K.2008/983 sayl rehber retmenlerle ilgili verilmi bir kararnda, bir kamu kurumunun grev alan iinde yer alan bir hizmeti yrtmek amac ile o hizmetle ilgili konuda uzmanlam kamu grevlilerinin grevlendirilebilecei belirtilmektedir. .(Ek 7) Zira hizmetin niteliini belirleyen en temel unsur, lisans eitimi esnasnda alnan derslerin bireysel ve grupla ayr ayr gerekletirilmesidir. Bu hizmetler, ilgili alan bilgisini zmsemi ve pratik uygulamalarda bulunarak tecrbe kazanm kiiler tarafndan verildii mddete hizmetin gerekleri karlanacaktr. Sunulan hizmetlerin hassasiyeti, alan uzmanl gerektirdii dikkate alndnda felsefeye kaynaklk eden alan mezunlarnn atanmas ocuklarn korunmas iin destekleyici tedbirler alan sistemi de dorudan ve dolayl olarak zedeleyecektir. Bu durum, oluturulmaya allan btncl koruyucu ve destekleyici sistemin danmanlk tedbiri boyutunda ilevini kaybetmesine neden olacaktr.

Sonuta rehber retmenlik branna ilikin Ynetmeliklerde tanmlanan grevler yeterlilik ve beceri gerektirmekte, bu ise ksa sreli kurslar veya sertifika ile kazandrlacak bir ey olmayp ancak ve ancak niversite dzeyinde bir eitimle salanabilmektedir. Dava konusu ilemle, hizmetii eitim verilerek felsefeye kaynakl eden alan mezunlarn bu sisteme dahil olunabilecei kabul edilmitir. Bu durum gereklikten uzak olup, bunun en nemli nedeni hizmetii eitimin asli amacdr. Hizmetii eitim, MEBe atanm personelin yetkinliini kabul ederek bu yetkinlik alann glendirmeye ynelik gerekletirilen eitim programlarn iermektedir. Oysa bu haliyle MEB, niversitelerin drt ylda verdii spesifik uzmanlk alan eitimini, bir-iki haftalk eitim program ile vereceini iddia etmektedir. Bu iddia, hem kuramsal hem de uygulama alan erevesinde kabul grebilecek bir yaklam deildir. Bylesi bir srecin mmkn olduunu kabul etsek bile bu eitimde baarsz olanlara ynelik nasl bir ilem yaplaca yer almamaktadr. Dolaysyla kii ald eitim sonrasnda baarsz olsa dahi devlet memurluu statsn kazanm olmas nedeniyle almaya devam edebilecektir. Tam da bu noktada ilgisiz alanlardan yaplan retmen atamalarnn yarg organlarnca hukuka aykr bulunduuna yer vermek gereklidir. Olduka yakn tarihli Ankara 2.dare Mahkemesinin E.2010/998 sayl yrtmeyi durdurma kararnda bir retmenin mezuniyet itibariyle grev yapabilecei alan dnda retmenlik yapamayaca ancak dava konusu edilen Talim ve Terbiye Kurulu kararyla hizmet ii eitim alan ya da alanda 2 yl fiili olarak grev yapm retmenlere uzman olduklar alann dnda bir alana gei imkan tannmas yasa ve ynetmelik hkmlerine aykr bulunmutur.(Ek 8) Milli Eitim Bakanl politikalarnn deerlendirilerek, gelecekteki politikalarna yn verildii Milli Eitim uralarnn konuya ilikin kararlarna bakldnda XII., XV., ve XVII Milli Eitim uralarnn her nde de grevin gerektirdii nitelikler uygun kriterlere balanarak, bu grev alannda alanlarn rehberlik ve psikolojik danmanlk lisans seviyesinde yksekrenim grmeleri ve farkl alanlardan mezun olanlarn rehber retmen olarak atamalarnn yaplmamas gerektii kabul grmtr. En son yaplan XVIII. Milli Eitim urasnda, Psikolojik danma ve rehberlik meslei, ciddi bir uzmanlk eitimi gerektirdiinden ve mevcut eitim sresi talep edilen uzmanl salamada yetersiz kaldndan, psikolojik danma ve rehberlik alannda verilen eitim sresi, son bir yl uygulama arlkl olmak zere 5 yla karlmaldr kararnn alnd grlmektedir. Nitekim Milli Eitim Bakanl Personel Genel Mdrl, farkl alanlardan mezun kiilerin rehber retmen olarak illerde ek ders creti karl grevlendirmelerini, 08.12.2010 tarih ve 72936 sayl yazs ile Derneimizin itiraz bavurusunu hakl grerek iptal etmitir. (Ek 9) Yaklak be ay sonra ise ek ders creti karl dahi grevlendirilmelerini uygun grmeyen Bakanlk, imdi kadrolu olarak atanmalarna ynelik dava konusu bu uygulamay hayata geirmektedir. Hukuka ve bilimsel ilkelere aykr bir uygulamann ihtiya olduu gerekesiyle hayata geirilmesinin kabul edilebilir, meru bir yn bulunmamaktadr. Sorun Bakanln plansz bir ekilde gemiten bugne atamalar yapyor olmas ve ihtiyacn karlanmasna ynelik bir ngrsnn 5

bulunmamasndan kaynaklanmaktadr. Bakanln Psikolojik Danmanlk ve Rehberlik blmnde yksek lisans yapan kiileri rehber retmen kadrosuna atamay tercih etmeyip alan d atamalar ncelemesi de ihtiya syleminin gerek anlamda kullanlmadn gstermektedir. En nemlisi ihtiyacn kaynandan mezun kiiler eliyle maksimum 10 yllk bir zaman diliminde karlanabileceidir. lkemizde 46 niversitede psikolojik danma ve rehberlik lisans programlar tarafndan yetitirilen yeterli psikolojik danman kayna vardr. Her yl bu alandan 2000 civarnda renci mezun etmektedir. Milli Eitim Bakanlnn Felsefe Grubu retmenlerini psikolojik danman/rehber retmen kadrosuna atamasna ynelik uygulamas poplist bir uygulama olup siyasi saiklerin tesine gememektedir. Gelinen noktada Bakanlk farkl alanlardan psikolojik danma ve rehberlik hizmetini yrtmek zere atad ya da grevlendirdii personel sonucu bu hizmeti yrten ve kaynandan mezun personel says aznlkta kalmtr. 2005 ylna ait rehber retmen kadrosuna atananlarn mezun olduklar programlara gre dalm incelendiinde bu durum net bir ekilde ortaya kmaktadr. (Ek 10) Farkl alanlardan mezun kiileri bir hizmeti yrtmek iin atamak veya grevlendirmek ok zorunlu halde bavurulmas gereken snrl, istisnai bir uygulamayken, kural haline gelmi; kaynaktan mezunlarn atanmas istisna haline dnmtr. Bakanlk 2005 ylnda da ayn ekilde felsefe ve sosyoloji mezunlarn 2005 ylna mahsus olmak zere diyerek ilk atamayla atamtr. Bu ylki uygulamasnda da 2011 ylna mahsus olmak zere ifadesi yer almaktadr. Bakanlk bir defaya mahsus dedii uygulamay yerleik bir uygulamaya dntrmtr. Kald ki ekte sunulan Felsefe- Felsefe Grubu retmenlii, Sosyoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Programlar Taban Puanlar Karlatrma izelgesi incelendiinde, Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk blmnn taban puannn her blmden olduka yksek olduu anlalmaktadr. (Ek 11) Bu puan tablosu dikkate alndnda dava konusu ilemin, bu ynde eitim alm rehber retmenler ile eitim alan renciler aleyhine eitsizlie yol at ortadadr. Sonu olarak psikolojik danma ve rehberlik hizmetlerini kaynandan mezun kiilerin dnda herkesin yapabileceine ynelik uygulama iptali istenilen ilemler ile devam etmektedir. Meslek dalnn gerei gibi yerine getirilmesini salayacak younlukta eitim almam olan kiilerin, rehberlik hizmetini yapmasna imkan tannmas rehberlik ve psikolojik danma hizmetinin gerei gibi yerine getirilmemesine yol almaktadr. Bu durumun hukuken korunmayaca ak olup, dava konusu ilemler Milli Eitim Bakanl mevzuatna ve Anayasal ilkelere aykrdr. III. YRTMENN DURDURULMASI STEM NEDENLER Amalarndan birisi bireylerin en iyi ekilde eitim almasn salayarak, bir st renim kurumuna hazrlamak olan Milli Eitim Bakanl; eitim biliminin geldii dzeyin bir yansmas olarak belirlenen mesleki standartlara aykr bir ilem gerekletirmitir. Bakanlk bireylerin geleceklerini belirlemelerinde yardmc olacak uzman grevlendirme konusunda, yukarda belirtilen yarg kararlar ve hukuk normlarna aykr davranmaktadr. 6

Bireylerin temel hak ve zgrlklerinin korunmasnn doal uzants olan eitim srelerinin ilgili mesleki standartlara uygun olma zorunluluu, Psikolojik Danma ve Rehberlik Lisans Programndan mezun olmayan kiilerin, okullarda ve dier eitim kurum ve kurulularnda psikolojik danma ve rehberlik hizmetlerini yrtmesi ile zedelenecektir. Olas olumsuz sonularnn giderilmesi ise mmkn olmayacaktr. Sonuta, mezuniyet itibariyle grev yapabilecekleri alan dnda atamaya olanak tanyan ilem Anayasann 2. maddesinde tanmlanan sosyal ve hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Tm bu nedenlerle Rehber retmen ile Teknoloji ve Tasarm Alanna Bavuru Yapacak retmen Adaylar in Duyurunun Rehber retmenlie ilikin ilk maddesinin 2011 yl atama dnemlerine mahsus olmak zere ayn kararn Felsefe alanna kaynak tekil eden yksekretim programlarndan mezun olanlarn da bu alan retmenliine atanmalar ksmnn aka hukuka aykr olmas, 1 Haziran 2011 tarihi ile atamalarn yaplacak olmas ve ilemin uygulanmas halinde sonradan giderilmesi olanaksz zararlar douraca dikkate alnarak savunma beklenmeksizin yrtmesinin durdurulmasna karar verilmesini istemek zorunda kalm bulunuyoruz. HUKUK NEDENLER : Anayasa, YUK, 3797 Sayl Milli Eitim Bakanl Tekilat Kanunu, 1739 Sayl Milli Eitim Temel Kanunu, 2547 Sayl YK Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlar, Milli Eitim ura Kararlar, Milli Eitim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Danma Hizmetleri Ynetmelii ve de ilgili mevzuat. : Ekte sunulan belgeler ve her trl yasal delil.

KANITLAR SONU VE STEM

: Yukarda arz ve izah edilen nedenler ile resen tespit edilecek durumlar karsnda, Milli Eitim Bakanl Personel Genel Mdrlnn 12/05/2011 tarihinde http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yaynlanm olan Rehber retmen ile Teknoloji ve Tasarm Alanna Bavuru Yapacak retmen Adaylar in Duyurunun Rehber retmenlie ilikin ilk maddesinin 2011 yl atama dnemlerine mahsus olmak zere ayn kararn Felsefe alanna kaynak tekil eden yksekretim programlarndan mezun olanlarn da bu alan retmenliine atanmalar ksmnn yrtmesinin durdurularak iptal edilmesine, dava ile ilgili her trl yarglama giderlerinin davalya ykletilmesine karar verilmesini, sayglarmla arz ve talep ederim. 16.05.2011

Hseyin EN Trk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dernei Ynetim Kurulu Adna

EKLER: 1. Ynetim Kurulu Karar (Noter Onayl) ve 2. Dernek Tz (Fotokopi). 3. Personel Genel Mdrlnn iptali istenilen ifadeyi ieren dava konusu Yazs 4. Mill Eitim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Danma Hizmetleri Ynetmeliinde psikolojik danmanlarn grevlerini dzenleyen 36. ve 50. madde metinleri 5. Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 07.07.2009 tarihli karar uyarnca yaymlanan izelge Eki. 6. Felsefe, Sosyoloji, Felsefe Grubu retmenlii ve Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk blmlerinin lisans eitimlerindeki derslere ait izelge (stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, Gazi niversitesi Gazi Eitim Fakltesi Felsefe Grubu retmenlii, Gazi niversitesi Gazi Eitim Fakltesi PDR blm, Felsefe Grubu retmenlii, Frat niversitesi nsani ve Sosyal Bilimler Fakltesi Sosyoloji Blm ders programlarndan derlenmitir. 7. Aydn 1. dare Mahkemesinin E.2006/2532 ve K.2008/983 sayl karar 8. Ankara 2.dare Mahkemesinin E.2010/998 sayl yrtmeyi durdurma karar 9. Personel Genel Mdrlnn Ek Ders Karl almay ptal Eden Yazs. 10. 2005 ylna ait rehber retmen kadrosuna atananlarn mezun olduklar programlara gre dalm 11. SYM 2010 klavuzu Tablo 4 2010 SYS yksek retim prog. en kk-en byk puanlar izelgesi