(LPM/AM 18 PIN 1/08) Lampiran "A

"

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
BAGI ( Bulan ) Sep-11 (Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar) :

No. Kad Pengenalan : Gred/Kategori/ [ Kumpulan (*) ] Jawatan : : Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah Jenis/Model : : : RM :

780325-11-5595

-

No. Pendaftaran : Kenderaan Kuasa (C.C.) Kelas Tuntutan : :

Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus

Alamat Pejabat
Kilometer
No. Telefon Pejabat

:

No. Faks

:

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus

Alamat Rumah
No. Telefon Bimbit

Kilometer

:

E-mail

:

No. Akaun Nama Bank Alamat Bank

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/Tempat Jarak (km) JUMLAH 0 .

700 km : Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi Bas Feri Lain-lain Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN 6 56 x Elaun Makan sebanyak x Elaun Harian sebanyak RM RM 56 / sehari 567 / sehari Jumlah [Resit …………………………………………………….121.701 km dan seterusnya 1.TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : : : : km x km x km x km x sen/km sen/km sen/km sen/km RM RM RM RM 500 km pertama 501 km hingga 1.] RM RM RM 336.00 56.00 Kereta Api [Resit …………………………………………………….00 .151. Faks [Resit …………………………………………………….] Telefon.657.00 31.765.00 65.001 km hingga 1. Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] Jumlah JUMLAH TUNTUTAN : RM RM - 540.] [Resit …………………………………………………….752.00 RM RM RM 4.00 123.00 385.360. Selatan Thailand.088.] [Resit …………………………………………………….00 32.000 km 1.] RM RM RM RM RM RM 5685 / sehari RM 380.] Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3 % ) [Bagi Singapura.256.00 567. Teleks.] [Resit …………………………………………………….00 Tempat Letak Kereta [Resit …………………………………………………….] RM - RM RM RM RM RM RM 56.] Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan 56 x Elaun Lojing sebanyak RM 76 / sehari Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol Dobi Pos [Resit …………………………………………………….00 76.895.] [Resit …………………………………………………….00 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING x BSH sebanyak 67 RM [Resit …………………………………………………….

(Nama) …………………………………………. dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. …………………………………………. RM RM RM ######## ######## .360.p. (Tandatangan) …………………………………………. (Tandatangan) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. Tarikh : ……………………………………. potong mana yang tidak berkenaan. (Jawatan) b.00 telah sebenarnya dilakukan dan (d) (e) panggilan telefon sebanyak RM………………… dibuat atas urusan rasmi. Tarikh : ……………………………………. …………………………………………. Ketua Setiausaha Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan Diri diberi Tolak Tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik Catatan: (*) (**) jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.PENGAKUAN PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti ang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa: © Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak dibayar oleh saya: RM 540.

5.:3 :2.:3 0.3 (  .9. :25:. 038. !03/.3 # .

3 # .7.3      .9208:.19.8%:39:9..3 :.9.909025.750.-.9.7./..  0.4/0 4 !03/.3 03/07.7.8.

-.77:2.8 .7.9208:.09025.7.2.9.:78:8 .9!0.9 4 .9 420907 4 %00143!0.-./.

:78:8 .3 .2..9. 4 %001432-9 420907  2.9#:2.:3 .2.2.3 . 4 .

 %::.9: 0794.3.7 .25. $.%%&%&% %.

7.%025.9 . 2 & .

  25079. 2  2/.   2 2 2 2 803.380907:83.%&%&%&!## . 2 23. 23.2.

2 803.

2 803.

2 803.

    #  %&%&%&.3 .2 # # # # :2.8#089 0709.5#089 07#089 .3 ( ( ( ( #  # # # # # :2. %&%&%%!&% %08#089 .

:3.380-.:3.7.3. # # . .3..380-.&#  .

7 .80.

7 :2. # #  #  %&%&%#$ % $ .80.

3.7.3!07/2.3 .3:..:34380-. # ..9.&  #089 ..07.3/.

35079:. # ( . %&%&%! %4#089 ( %025..32.3/.909.7.28..3.7:88.80.3/ .0709.9.2.83 .8#089 ( 07:....9.$3. &%&%&% # # # # # #       $80-.#089 ( 4-#089 ( !48#089 ( %00143 %008 .( :2. $0.7 :2.3.3%.37:30.39.5:7.

7 #  # #  #  #  #  .80.

33/-:...50.37.203.9:7.7/.9203:9.7/.390..-03..3/3.-079:./.3./.507.!& !& $..3 507.35.:-.7 9.790780-:9.3/-.82/./... 507.8:7:8..9.7.9.9.87.82 9:39:9.9805079./-:.38.3 -.3.9:7. .9.

$09.80-.8. !0.9./.. -07:2.37/-07 %4..390014380-.9...8...7 %..3 - 5 09:...8.3 / 0 5.380.3..-907..3.3.3.9...3 !$ /.37../8.3-07:.37../9:39:9.%:39:9.3. # 90./.38.7 %.# /-:.:8.9..3 -:97 -:97805079. /-.82 %.3/.9../.9:.3 .507.7.802.:50.2.82/.73.-07:78:8./. !&&# .-03.53..3 .3.3/.7408.:.9.8:7:8.3.3:3.3-./..9. !03/. .3.3/.::.3/3.8:7:8. %.390780-:9.80-03.3/.7/.9.9.!03.-079. !07-0.3-079.3/...

/-.3 # # #  ..9.7-..3.-0703..202:39:9/.$$ 549432..50.3 .203072.39/.9.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful