P. 1
Filehost_BIOCHIMIE GENERALA-CURS-_ef Lucr. Dr. Elena Ciornea

Filehost_BIOCHIMIE GENERALA-CURS-_ef Lucr. Dr. Elena Ciornea

|Views: 3,017|Likes:
Published by Adi Moldovan

More info:

Published by: Adi Moldovan on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • I.1.2.1. Aminoacizii – unităţi structurale de bază ale proteinelor
 • I.1.2.2. Peptide
 • I.1.2.3. Proteine
 • I.1.2.4. Acizi nucleici
 • I.1.2.5. Enzime
 • I.1.2.6. Glucidele (zaharurile, hidraţii de carbon)
 • I.1.2.7. Lipide
 • I.1.2.8. Vitamine
 • I.1.2.9. Hormoni
 • II.1.1.1. Dezaminarea aminoacizilor
 • II.1.1.3. Transaminarea aminoacizilor
 • II.1.2. Ciclul ureogenetic
 • II.2. Biosinteza proteinelor
 • II.3.1. Glicoliza anaerobă a glucidelor (secvenţa Embden – Meyerhoff – Parnas)
 • II.3.2. Fermentaţia glucidelor de către microorganisme
 • II.3.3. Decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic
 • II.3.4. Ciclul Krebs (ciclul acizilor tricarboxilici, ciclul acidului citric)
 • II.4.1. Metabolismul triacilglicerolilor Biosinteza triacilglicerolilor
 • II.4.2. Metabolismul glicerolului
 • II.4.3. Metabolismul acizilor graşi

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE BIOLOGIE

Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

TITULAR DISCIPLINĂ Şef lucr.dr. Elena CIORNEA

IAŞI 2009

Date de contact: - coordonator disciplină – şef lucr.dr. Elena CIORNEA e.mail: ciornea@uaic.ro - tutore: – şef lucr. dr. Elena CIORNEA Propuneri tematice pentru activităţi tutoriale: – compoziţia chimică a lumii vii – metabolismul glucidelor – metabolismul lipidelor – metabolismul proteinelor Obligaţiile minime ale studenţilor: – participarea activă la activităţile tutoriale – prezenţa obligatorie la orele de lucrări de laborator Modul de stabilire a notei finale: – 25% – activitatea de laborator – 25% – notele obţinute la verificările pe parcurs – 50% – nota la examen Teme de licenţă ce pot fi abordate la disciplina BIOCHIMIE: – Cinetica reacţiilor enzimatice cu un singur substrat – Studiul diferitelor principii active din diverse surse de origine animală şi vegetală – Rolul lipidelor complexe în structura membranelor biologice – Utilizarea practică a polizaharidelor – Rolul biologic al cromoproteinelor

2

INTRODUCERE
Fiecare etapă a dezvoltării societăţii umane s-a caracterizat prin dezvoltarea cu precădere a anumitor domenii caracteristice pentru etapele respective. În ceea ce priveşte de exemplu pictura, sculptura astronomia etc., umanitatea a aşezat la loc de cinste în primul rând operele Evului mediu în timp ce apariţia zorilor capitalismului s-a caracterizat prin dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. În vremurile noastre putem afirma fără a greşi că secolul XX a fost secolul fizicii iar secolul XXI va aparţine cu siguranţă dezvoltării biotehnologiilor. Progresele tehnologice moderne au permis extinderea şi aprofundarea studiilor referitoare la diverşi constituenţi celulari şi subcelulari. Noile cuceriri ale biotehnologiei nu sunt însă posibile fără aportul substanţial al unor ştiinţe de graniţă, în marea lor majoritate „tinere”, cum ar fi biochimia, biofizica, biologia moleculară, microbiologia industrială şi altele. Biochimia este definită ca fiind ştiinţa ce se ocupă cu studiul structurii chimice a organismelor vii, totalitatea reacţiilor şi transformărilor care au loc în celula vie, reglarea acestora şi interdependenţa permanentă cu mediul înconjurător. Din punctul de vedere al de obiectului de studiu distingem mai multe ramuri ale biochimiei: – Biochimie microbiană – Biochimie vegetală – Biochimie animală În ultimul secol, în cadrul biochimiei animalelor, o amploare deosebită a fost înregistrată de biochimia omului, în special biochimia medicală sau clinică, dată fiind importanţa practică imensă a acesteia pentru păstrarea sănătăţii omului. În funcţie de modul de abordare a problemelor studiate, se disting două ramuri principale ale biochimiei: – Biochimie structurală (descriptivă) – Biochimie dinamică (biochimia metabolismului) Din punct de vedere istoric, biochimia devine o ştiinţă de sine stătătoare în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea când ea s-a desprins din complexul ştiinţelor chimice şi biologice. Locul biochimiei între ştiinţele moderne poate fi considerat unul central. Pe de o parte , dezvoltarea biochimiei nu ar fi fost posibilă fără aportul unor ştiinţe clasice cum ar fi biologia, chimia, fizica, matematica etc. Pe de altă parte, realizările ştiinţifice ale biochimiei au contribuit şi contribuie la dezvoltarea altor ştiinţe şi domenii ale activităţii umane cum ar fi genetica, fiziologia, medicina, biotehnologia (domeniu nou, deosebit de vast care poate să ofere soluţii avantajoase în rezolvarea multor probleme practice de interes major), industria alimentară etc.

3

apa reprezintă mijlocul de transport pentru metaboliţi (seva plantelor.I. biomoleculele se împart în două clase: a) molecule bioanorganice (apa. În acelaşi timp. 1.2. Zn.2. tulpinile plantelor lemnoase. vitamine. Molecule bioorganice I. Cel mai frecvent se întâlnesc ioni de Na+. peptide.1. În mediul celular. gheţarii etc. H. această apă nu îngheaţă nici chiar la –100oC. Compoziţia chimică a organismelor vii Organismele vii conţin aproape toate elementele chimice întâlnite în lumea nevie (moartă). O. Din punct de vedere structural. Mg2+. limfa etc. Aminoacizii – unităţi structurale de bază ale proteinelor Definiţie. Sr etc. proteine. Principala funcţie a apei în lumea vie o constituie rolul său de mediu de reacţie pentru toate procesele biochimice. Mn. factori de creştere etc. Apa este un constituent absolut indispensabil tuturor organismelor vii. Astfel.1.1. Conţinutul în apă al organismelor vii este extrem de variat. I. V. deoarece toate procesele celulare care stau la baza vieţii nu pot avea loc în lipsa apei. P. urina. fapt ce explică existenţa formelor de viaţă în condiţii extreme cum ar fi zonele polare. S.) Apa legată este reprezentată de acea cantitate de apă care înconjoară biomoleculele organice şi care prezintă proprietăţi diferite. În funcţie de ponderea şi rolul pe care îl joacă în celula vie. răspândire în natură Aminoacizii sunt compuşi organici cu funcţiune mixtă (conţin în moleculă o grupare amino – NH2 şi o grupare carboxilică –COOH) şi reprezintă unităţile structurale de bază ale proteinelor. Ca.). Ca2+. ţesutul osos etc. I. aminoacizii se clasifică în 7 clase. sărurile minerale) b) molecule bioorganice (glucide. Bioelementele. Sărurile minerale sunt prezente în toate organismele vii. Chiar şi diminuarea mai mult sau mai puţin accentuată a conţinutului de apă în celule şi ţesuturi determină scăderea sau chiar încetarea funcţiilor vitale.1. Na etc.1. care este un mediu apos. sângele. lichidul cefalorahidian. În funcţie de natura acestui radical. precum şi datorită proporţiei diferite a elementelor chimice întâlnite în lumea vie. NO3–. Al. aminoacizi. microorganisme. Din cei aproximativ 200 de aminoacizi cunoscuţi în prezent. aminoacizii proteinogeni sunt α–aminoacizi şi au formula generală: R – CH – COOH I NH2 Radicalul R poate fi alifatic. Compoziţia chimică a organismelor vii este extrem de complexă datorită constituţiei diferite a compuşilor biochimici. un număr de 20 sunt proteinogeni. oscilând între 20-30% în seminţe. Molecule bioanorganice – componenţii minerali ai organismelor vii Principalele substanţe anorganice întâlnite în toate organismele vii sunt reprezentate de apă şi săruri minerale. elementele chimice se clasifică astfel: a) bioelemente majore (macrobioelemente) care îndeplinesc de regulă un rol plastic (structural) găsindu-se în cantităţi majore – C. în diferite proporţii. şi 95-98% în frunze. În marea lor majoritate ele intră în structura unor substanţe chimice specifice lumii vii care se numesc biomolecule. SO42–. b) microelemente care sunt bioelemente ce intră în cantităţi foarte mici în constituţia vieţuitoarelor dar sunt absolut indispensabile vieţii – B. acizi nucleici. hormoni. Mo. multe ţesuturi animale etc. lipide . structură chimică. I. aceste săruri se găsesc sub formă ionizată. BIOCHIMIA STRUCTURALĂ I. se găsesc în cantităţi mici şi foarte mici în stare liberă în organism. PO43–. adică intră în mod curent în structura proteinelor. aromatic sau heterociclic. K. atât cele majore cât şi microelementele. N. Cl– etc. K+. 4 . În funcţie de natura acestora. Cr.

Acizii monoamino-dicarboxilici conţin în molecula lor o grupare amino şi două grupe carboxil şi au caracter acid. iar în cazul multor enzime bicomponente au rolul de a lega cofactorul enzimatic de apoenzimă prin legături puternice. alanina. consideră că există 20 de aminoacizi proteinogeni): HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH I NH2 Acid glutamic (Glu) HOOC – CH2 – CH – COOH I NH2 Acid aspartic (Asp) O = C – CH2 – CH2 – CH – COOH I I NH2 NH2 Glutamina (Gln) O = C – CH2 – CH – COOH I I NH2 NH2 Asparagina (Asn) 5. De exemplu lizina. Dintre aminoacizii proteinogeni.: CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH – COOH I I NH2 NH2 Lizinã (Lys) HN = C – NH – CH2 – CH2 – CH2 – CH – COOH I I NH2 NH2 Argininã (Arg) 6. leucina şi izoleucina: CH 2 – COOH I NH 2 Glicocol (Gly) CH 3 – CH – COOH I NH 2 Alaninã (Ala) CH 3 – CH – CH – COOH I I CH 3 NH 2 Valinã (Val) CH3 – CH2 – CH – CH – COOH I I CH3 NH2 Izoleucinã (Ile) CH3 – CH – CH 2 – CH – COOH I I NH2 CH Leucinã (Leu) 3 2. Dintre aminoacizii proteinogeni.1. Dintre aminoacizii proteinogeni. acidului lipoic. conţin în moleculă două grupări amino şi au caracter bazic. respectiv aspartic (şi. Hidroxiaminoacizii sunt aminoacizi ce conţin în molecula lor. în afara grupelor –NH2 şi – COOH şi o grupare alcoolică. în această grupă intră cisteina şi metionina: CH2 – CH – COOH I I SH NH2 Cisteinã (Cys) CH2 – CH2 – CH – COOH I I NH2 S I CH3 Metioninã (Met) 4. în această grupă intră serina şi treonina. acidului folic etc. din această clasă fac parte fenilalanina şi tirozina. iar alţi autori le consideră ca fiind derivaţi ai acidului glutamic. Din această clasă fac parte 5 aminoacizi proteinogeni cu catenă normală sau ramificată: glicina (glicocolul). Tioaminoacizii (aminoacizii cu sulf) conţin în molecula lor o grupare sulfhidril (–SH). Acizi monoamino-monocarboxilici. Aminoacizii aromatici conţin în molecula lor un nucleu benzenic. CH2 – CH – COOH I I OH NH2 Serinã (Ser) CH3 – CH – CH – COOH I I OH NH2 Treoninã (Thr) 3. Acizii diamino-monocarboxilici. alături de grupările amino şi carboxil. valina. Din această clasă fac parte acizii glutamic şi aspartic. aceasta din urmă putând fi considerată ca un derivat al fenilalaninei (p–hidroxi-fenilalanina): 5 . În structura majorităţii proteinelor naturale se întâlnesc şi amidele acestora (glutamina şi respectiv asparagina). implicit. prin gruparea sa aminică din poziţia ε poate lega cofactori de tipul biotinei. Unii autori consideră că acestea sunt aminoacizi ca atare (ceea ce înseamnă că există 22 de aminoacizi proteinogeni). covalente. Ei intră în cantităţi mari în structura proteinelor bazice (de exemplu histonele şi protaminele).

Aminoacizii heterociclici conţin în molecula lor un heterociclu care este de regulă pentaatomic (imidazolic sau pirolic). considerat cândva în mod greşit ca fiind vitamina H. Ornitina este un aminoacid cu caracter bazic (din clasa acizilor diamino-monocarboxilici) întâlnit în organismele mamiferelor ca produs intermediar al ciclului ureogenetic (ciclul Krebs– Henseleit). prolina şi hidroxiprolina: – CH2 – CH – COOH I NH2 – CH2 – CH – COOH I NH2 N Histidinã (His) N H Triptofan (Trp) HN HO – N H – COOH N H – COOH Prolinã (Pro) Hidroxiprolinã (Pro–OH) În afară de aminoacizii proteinogeni descrişi mai sus. care stau la baza structurii catenelor polipeptidice ale proteinelor native. cea mai importantă este cea de mediator chimic de blocare a sinapselor. histidina. alţii reprezintă produşi intermediari în unele căi metabolice sau sunt precursori în biosinteza unor substanţe biologic active. se întâlneşte în natură mai ales sub formă combinată (el intră de exemplu în structura acidului folic care este vitamina M a cărei moleculă conţine un rest de pteridină. Unii dintre ei îndeplinesc funcţii biochimice şi fiziologice importante.α-decarboxilaza Acid glutamic CH2 – CH 2 – CH 2 – COOH I NH2 Acid γ–aminobutiric (GABA) El îndeplineşte diferite funcţii printre care. în natură se întâlnesc şi alţi aminoacizi. Intră de asemenea în structura carnozinei şi anserinei. un rest de acid p-aminobenzoic şi un rest de acid glutamic): 6 . Acidul γ–amino-butiric (GABA) este un important mediator chimic în sistemul nervos şi se formează în organism prin decarboxilarea enzimatică a acidului glutamic: CO2 HOOC – CH – CH 2 – CH 2 – COOH I PALP NH2 Glutamat. dipeptide izolate din ţesutul muscular al mamiferelor: CH2 – CH2 – COOH I NH2 β–Alaninã Acidul p–amino-benzoic (PAB). atât sub formă liberă cât şi în structura unor compuşi biologic activi. Din această grupă fac parte 4 aminoacizi proteinogeni: triptofanul.– CH2 – CH – COOH I NH2 Fenilalaninã (Phe) HO – – CH2 – CH – COOH I NH2 Tirozinã (Tyr) 7. Sub formă liberă se întâlneşte numai la unele plante: CH2 – CH2 – CH2 – CH – COOH I I NH2 NH2 Ornitinã Citrulina este un intermediar al ciclului ureogenetic: H2N – CO – NH – CH2 – CH2 – CH2 – CH – COOH I NH2 β–Alanina intră în structura unor substanţe biologic active de mare importanţă cum ar fi acidul pantotenic.

iar prin încălzire se topesc cu descompunere. apartenenţa la seria D sau L nu coincide cu sensul rotirii planului luminii polarizate ci se determină prin compararea configuraţiei atomului de carbon chiral al aminoacidului cu configuraţia carbonului chiral al aldehidei L-glicerice. Formarea legăturilor peptidice are loc in vivo în procesul complex al biosintezei peptidelor şi proteinelor. Datorită efectelor electronice. ea oscilează între două forme extreme (I 7 . stabile la temperatura camerei şi cu gust dulce. I. Dintre aminoacizii proteinogeni. Ca şi în cazul proteinelor. majoritatea aminoacizilor dizolvându-se mai uşor în soluţii saline decât în apă. în natură există aminoacizi aparţinând şi seriei D în structura unor antibiotice.1. Aceasta înseamnă că ei prezintă izomerie optică. de legături „parţial dublă”.2. aminoacizii naturali aparţin seriei L deoarece organismele vii nu sintetizează enzimele necesare metabolizării D-aminoacizilor.H2N COOH Acid p-aminobenzoic Cu excepţia glicocolului. numită legătură peptidică. În general. în celulele canceroase etc. solubilitatea aminoacizilor în apă este influenţată de prezenţa sărurilor. Aminoacizii proteinogeni au fost obţinuţi atât prin sinteză chimică cât şi prin hidroliza proteinelor sub forma unor substanţe cristaline (aspectul geometric al cristalelor fiind specific fiecărui aminoacid). Ca şi în cazul monozaharidelor însă. aminoacizii sunt solubili în apă însă gradul de solubilitate este diferit de la un aminoacid la altul. ci are un caracter aparte. nici dublă. incolore. dar mai lungă decât legătura dublă C = O (care măsoară 1. Pentru a evita confuziile ce pot să apară în studiul seriilor D şi L şi respectiv al seriilor optic active dextrogiră (+) şi levogiră (–) se recomandă folosirea simbolului S (senestrum = stânga) pentru izomerii ce aparţin seriei L şi respectiv R (rectum = dreapta) pentru izomerii din seria D. Prin măsurarea distanţelor interatomice ale legăturii simple C – N şi respectiv legăturii duble C = O s-a demonstrat faptul că legătura peptidică nu este o legătură covalentă simplă. Acest lucru demonstrează faptul că legătura peptidică nu este nici simplă. Cu toate acestea.47 Å). Schematic. Ea este mai mică decât legătura covalentă simplă C – N (care este de 1.22 Å). în structura componenţilor pereţilor celulari ai unor bacterii. mai puţin solubili în apă sunt cisteina şi tirozina în timp ce solubilitatea prolinei şi hidroxiprolinei este foarte mare. Punctele de fierbere şi de topire ale aminoacizilor sunt relativ ridicate.2. Peptide Una din principalele proprietăţi chimice ale aminoacizilor (datorate prezenţei ambelor grupe funcţionale) o constituie reacţia de condensare intermoleculară cu formarea unei legături covalente C – N. respectiv aldehidei D-glicerice: COOH I H2N –* C – H I R L-aminoacid COOH I H –*C – NH2 I R D-aminoacid CHO I * HO –C – H I CH2 – OH L-gliceraldehidã CHO I *C – OH H– I CH2 – OH D-gliceraldehidã Cu unele excepţii. inodore. formarea unei legături peptidice poate fi reprezentată astfel: O H 2N – CH – C I R1 + OH H H N – CH – NH I R2 2 H2O O II H 2N – CH – C – N – CH – NH I I I R1 H R2 2 O importanţă deosebită pentru proprietăţile fizico-chimice şi biologice ale peptidelor şi proteinelor o joacă natura legăturii peptidice. toţi aminoacizii conţin cel puţin un atom de carbon asimetric.

în ultimul timp se acordă o atenţie deosebită studiilor privind proprietăţile peptidelor de sinteză şi a celor naturale. Dacă în primele etape ale dezvoltării biochimiei proteinelor au fost cercetate în principal natura şi proprietăţile produşilor de hidroliză chimică a moleculelor proteice. – polipeptide ale căror molecule conţin câte un număr mare sau foarte mare de resturi de aminoacizi.. plante şi animale şi îndeplinesc în organismele vii mai multe funcţii: componente structurale (plastice) ale celulelor şi ţesuturilor... • • I H III Această proprietate a legăturii peptidice conferă acesteia capacitatea de a împiedica rotirea liberă a substituenţilor (atomul de oxigen şi respectiv cel de azot) în jurul ei. – C••—• N – . transportori de electroni. – C — N – . influenţează diferite procese biochimice din muşchi etc. – C — N – . I H I •• II + .. S-a demonstrat faptul că în peptidele şi proteinele naturale... – tetrapeptide. Carnozina şi anserina se găsesc în ţesutul muscular al vertebratelor unde funcţionează ca sisteme tampon. H2N – CH2 – CH2 – CO – NH – CH – COOH I CH2 I HN N Carnozina H2N – CH2 – CH2 – CO – NH – CH – COOH I CH2 I H3 C – N N Anserina 8 .... Unele peptide naturale îndeplinesc importante funcţii biochimice şi fiziologice în organismul viu..şi II). fapt ce face posibilă existenţa teoretică a celor doi izomeri geometrici – cis şi trans.... iar altele manifestă acţiune farmacodinamică importantă. C şi N: O• • II • • . – tripeptide.. inhibitori naturali ai enzimelor etc.. stabilizează activitatea unor enzime. În funcţie de numărul resturilor de aminoacizi ce intră în structura lor. structura reală (forma III) fiind dată de repartizarea uniformă a electronilor neparticipanţi întrun nor electronic ce aparţine în egală măsură atomilor de O. factori de eliberare a hormonilor. hormoni.. Studiul peptidelor naturale şi de sinteză este strâns legat de cercetările privind compoziţia chimică a proteinelor şi natura chimică a legăturilor dintre resturile de aminoacizi ce intră în structura acestora. toxine.. etc. Peptidele naturale sunt sintetizate de microorganisme. peptidele se clasifică în două mari grupe: – oligopeptide (ce conţin în moleculă 2 – 10 resturi de aminoacizi): – dipeptide. la nivelul legăturilor peptidice se întâlneşte doar izomeria de tip trans. I H II •• – • O• • • δ– O I• • δ+ ..

ai hipofizei. Procesul contracţiei musculare. iar proteinele au masa moleculară superioară acestei valori. Deoarece el poate trece reversibil din forma redusă în forma oxidată sub acţiunea glutationreductazei. este un proces fiziologic şi biochimic complex realizat prin consum energetic (când se utilizează energia înmagazinată în legăturile macroergice ale moleculelor de ATP) de către o serie de proteine specifice – actina şi miozina – ce formează un complex proteic cuaternar cunoscut sub numele de complexul acto-miozinic. Clasificarea proteinelor În funcţie de structura loc chimică. 9 . În afara funcţiilor enumerate mai sus. hormonii pancreasului. De aceea. keratinele. în general. fără excepţie. În funcţie de forma moleculelor. această peptidă joacă un rol extrem de important în procesele de oxidare biologică. Proteinele îndeplinesc în organismele vii mai multe funcţii biochimice absolut indispensabile tuturor proceselor metabolice şi fiziologice.000 Da. a) Rolul plastic este jucat de proteinele structurale ce reprezintă constituenţi principali ai membranei celulare. energie ce va fi utilizată în diferite procese vitale (efort fizic şi intelectual. b) Rolul energetic este asigurat prin faptul că în urma degradării lor catabolice se eliberează o mare cantitate de energie ce se înmagazinează în legăturile macroergice ale moleculelor de ATP.). procese de biosinteză etc. organitelor subcelulare.3. HOOC – CH – CH 2 – CH 2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH I I NH2 CH2 I SH 2 – COOH glutationul I. proteinele sunt de două tipuri: – proteine fibrilare care au molecula filiformă şi sunt.2. contra gradientului de concentraţie al metabolitului transportat. hormonii paratiroidieni. e) Rolul de transport al proteinelor se referă atât la transportul activ prin membranele biologice care se efectuează cu consum energetic. f) Rol în contracţia musculară. ai timusului şi cei gastrointestinali). un exemplu concludent îl reprezintă hemoglobina al cărui rol biologic constă în transportul oxigenului de la plămâni la nivelul tuturor organelor şi ţesuturilor şi a dioxidului de carbon pe calea inversă. În acest din urmă caz. d) Rolul de apărare este îndeplinit de proteinele specifice din clasa imunoglobulinelor (anticorpi) care prezintă proprietăţi speciale de a interacţiona cu proteinele străine (antigene) în procesul complex de apărare a organismului faţă de agenţii patogeni din mediul extern. substanţe proteice. g) Rolul catalitic este îndeplinit de către enzime care sunt. Delimitarea netă între proteine şi polipeptide este foarte dificilă deoarece există proteine alcătuite numai din catene polipeptidice (aşa-numitele proteine simple sau holoproteine). umorilor şi fluidelor tuturor organismelor vii. Majoritatea autorilor delimitează aceste două clase de biomolecule după masa lor moleculară considerând că polipeptidele au o masă moleculară de până la 10. Proteine Proteinele sunt substanţe macromoleculare prezente în celulele tuturor organismelor vii unde reprezintă peste 50% din masa uscată a acestora.1. Din această grupă fac parte de exemplu fibroina. insolubile în apă. procese ce nu pot şi concepute în lipsa substanţelor proteice. proteinele pot fi clasificate în mai multe moduri. colagenul etc.Glutationul este o tripeptidă răspândită în majoritatea ţesuturilor animale şi vegetale. de rolul pe care îl îndeplinesc în organismele vii şi de proprietăţile lor fizico-chimice. citoplasmei. proteinele reprezintă instrumentul molecular al expresiei informaţiei genetice conţinute în acidul deoxiribonucleic din cromozomi. c) Rolul reglator este îndeplinit de o serie de hormoni cu structură polipeptidică (hormonii reglatori ai hipotalamusului. cât şi la transportul specific al unor metaboliţi sau elemente absolut necesare vieţii. proteinele sunt componente structurale şi funcţionale intim legate de procesele vieţii. care stă la baza efortului fizic.

imunoglobulinele sau anticorpii (proteine capabile să formeze complecşi anticorp – antigen cu proteinele străine organismului respectiv şi altele. de asemenea. Acestea sunt proteine ale căror molecule sunt formate numai din catene polipeptidice. – Cromoproteinele conţin în molecula lor o grupare prostetică de natură protoporfirinică. – Proteinele cu rol catalitic şi hormonal reprezintă o grupă extrem de importantă de proteine funcţionale. Din această grupă fac parte o serie de proteine ce îndeplinesc importante funcţii biochimice şi fiziologice: α. – Fosfoproteinele. albuminele serice care realizează transportul acizilor graşi în circulaţia sanguină. pene etc. zeina ce reprezintă principala proteină de rezervă din boabele de porumb. În funcţie de structura lor chimică. tendoane. piele. mioglobina.). cei pancreatici. vitelenina.– proteine globulare a căror moleculă are formă sferică sau elipsoidală şi sunt uşor solubile în apă. – Proteinele contractile au un rol important pentru mişcarea organismelor vii fiind implicate în contracţia muşchilor. keratinele etc. keratina ce se găseşte în cantităţi mari în dermă. proteinele membranare ce intră în structura tuturor membranelor biologice şi altele. Din clasa proteinelor globulare fac parte toate enzimele. oase etc. mioglobina cu rol în transportul oxigenului la nivel muscular. sclerotina întâlnită în exoscheletul insectelor. β -lipoproteinele serice care asigură transportul lipidelor în sânge etc. elastina ce intră în structura ţesutului conjunctiv elastic din ligamente. Acest lucru a fost demonstrat prin faptul că prin hidroliză completă. Grupările prostetice ale hetero-proteinelor din această grupă sunt reprezentate de resturi de serină esterificate cu acid fosforic.. holoproteinele pun în libertate numai aminoacizi. sau heteroproteine) conţin în molecula lor. La rândul lor. – Proteine simple (holoproteine).. proteinele se împart în două mari grupe: proteine simple şi proteine complexe. peroxidaza etc. – Proteinele complexe (numite şi conjugate. Din această categorie fac parte o serie de proteine ce îndeplinesc importante funcţii biochimice şi fiziologice: hemoglobina. hormonii timusului etc. 10 . cililor. fibroina din mătasea produsă de Bombix mori. protaminele. Din această grupă fac parte de exemplu lipoproteinele serice. fibrinogenul (care este precursorul fibrinei. heteroproteinele se împart în mai multe grupe în funcţie de natura chimică a grupărilor prostetice. Cele mai cunoscute fosfoproteine sunt cazeina. precum şi unii hormoni (hormonii reglatori ai hipotalamusului. adică acele proteine ce intră în structura membranelor biologice. β şi γ-globulinele serice. Cele mai bine studiate proteine de transport sunt hemoglobina care asigură transportul oxigenului şi dioxidului de carbon. – Proteinele de rezervă au rolul principal de a constitui principala rezervă de aminoacizi a organismelor vii. vitelina. fosvitina şi altele. fără nici o excepţie. catalaza. păr. pe lângă componenta proteică şi o componentă de altă natură numită grupare prostetică. miozina. contra gradientului de concentraţie. În funcţie de rolul biologic principal pe care îl îndeplinesc. Acestea sunt reprezentate de proteinele ce joacă rol plastic. citocromii. proteine). Din această grupă fac parte enzimele (care sunt toate. Tot din această categorie fac parte şi transportorii membranari care realizează transportul activ. feritina care facilitează acumularea ionilor de fier în splină şi altele. hormonii paratiroidieni. Cele mai bine studiate proteine contractile sunt actina şi miozina implicate în contracţia miofibrilelor şi dineina care asigură mişcarea cililor şi flagelilor la nevertebrate. – Lipoproteinele conţin în molecula lor grupări prostetice de natură lipidică. proteinele se împarte în 6 clase astfel: – Proteine structurale. Din această grupă fac parte cazeina care este componenta proteică majoră a laptelui. histonele. Cele mai bine studiate sunt trombina (o proteină ce participă la procesul coagulării sanguine). – Proteinele de transport sunt proteine cu o structură deseori complexă ce îndeplinesc un important rol în transportul diferiţilor metaboliţi în organism. Proteinele structurale cele mai bine studiate sunt: colagenul întâlnit în ţesutul conjunctiv din cartilaje. – Proteine cu rol de protecţie. fibroina. ovalbumina şi lactalbumina din ouă şi respectiv din lapte. Acestea sunt proteine implicate în diferite procese fiziologice de protecţie şi apărare a organismului faţă de anumiţi factori externi. a ţesuturilor şi organelor. anticorpii. în procesul coagulării sanguine). gliadina din cariopsele cerealelor. al diferiţilor metaboliţi prin membranele biologice. fibrinogenul. colagenul. flagelilor etc. actina. hormonii hipofizei. globulinele serice şi alte. proteină implicată.

. Studiul peptidelor sintetice cu ajutorul metodei difracţiei de raze X prin cristale pure a permis determinarea distanţelor interatomice într-o catenă polipeptidică.). Totodată s-a observat că distanţa interatomică C – N este mai mică. feritina.1.. resturile de aminoacizi sunt unite prin legături peptidice identice cu cele întâlnite în structura peptidelor: legãturã peptidicã . ionul metalic este legat direct de catenele polipeptidice ale componentei proteice şi nu este inclus într-o altă structură (cum ar fi nucleul protoporfirinic la cromoproteine). enolaza. În moleculele proteinelor. Din această grupă fac parte flavoenzimele FMN. iar distanţa C = O este mai mare decât cele normal întâlnite în alţi compuşi (fig. Structura proteinelor Elucidarea structurii proteinelor a reprezentat şi continuă să reprezinte una din problemele principale ale biochimiei aplicate. Din această grupă fac parte de exemplu alcooldehidrogenaza.. unele hexozamine. glucoproteinele serice ce determină grupele sanguine şi altele.. Structura primară a proteinelor este dată de numărul. Aceste determinări au demonstrat existenţa unei perioade de identitate de 7... orosomucoidul plasmatic. şi în cazul proteinelor legătura peptidică prezintă un caracter parţial de legătură dublă. împiedicând rotirea liberă a substituenţilor. ceruloplasmina şi altele.2Å pentru fiecare două resturi de aminoacizi.. 1. resturile de aminoacizi sunt unite prin legături peptidice ca şi în cazul peptidelor: O O II II H2N – CH – C – N – CH – C – I I I R1 H R2 .).. Comparativ cu celelalte biomolecule... I.).. Fiecare proteină nativă reprezintă un edificiu tridimensional complex a cărui conformaţie depinde de dispoziţia spaţială a catenelor polipeptidice din care este formată. Orientarea în spaţiu a catenelor polipeptidice componente poartă denumirea de conformaţie. natura şi succesiunea resturilor de aminoacizi în catenele polipeptidice ce intră în structura acestora. terţiară şi respectiv cuaternară. Cu2+.. 11 ... Zn2+) în calitate de grupare prostetică. manoza. aminoacidoxidazele etc.. În structura primară. Din grupa glicoproteinelor sunt bine studiate γglobulinele. conalbumina. – Nucleoproteinele sunt poate cele mai importante proteine complexe datorită faptului că gruparea lor prostetică este reprezentată de un acid nucleic.. Trebuie menţionat faptul că la metaloproteine. acidul N-acetilneuraminic etc.. – Flavoproteinele conţin un flavinnucleotid în calitate de grupare prostetică. secundară. Fe3+... – N – CH – COOH I I H Rn Datorită efectelor electronice. ovalbumina. precum şi a unghiurilor dintre atomii componenţi.şi FAD-dependente (succinat-dehidrogenaza.. –NH–CH–CO–NH–CH–CO– I I R R' .– Glicoproteinele conţin grupări prostetice de natură glucidică (galactoza... proteinele prezintă o structură chimică mult mai complexă de care depind în mod direct funcţiile lor biologice şi care se caracterizează prin existenţa a patru nivele de organizare numite structură primară. – Metaloproteinele conţin unii ioni metalici (Fe2+. În funcţie de natura acidului nucleic ce joacă rol de grupare prostetică ele se împarte în ribonucleoproteine (nucleoproteine ce conţin ARN) şi deoxiribonucleoproteine (ce conţin ADN în calitate de grupare prostetică).

Posibilitatea de rotaţie a radicalilor de aminoacizi în jurul axelor de legătură Cα-C şi Cα-N din lanţul polipeptidic favorizează apariţia unei structuri spaţiale specifice a macromoleculelor de proteină. în principal. Orientarea spaţială a catenelor polipeptidice este datorată.H R C 1.). I. Reprezentarea schematică a distanţelor interatomice şi unghiurilor de valenţă în catenele polipeptidice Aceste rezultate indică prezenţa unei stări de rezonanţă a legăturii peptidice între două forme limită din care cauză. legătura peptidică C – N nu este simplă ci parţial dublă. acestor rotaţii libere în jurul legăturilor menţionate: H δ O C• •• • • δ O H I C I R •• + δ N • • •• •• •• C •• • + δ N I H R' I C I H 2. fiind astfel împiedicată rotaţia liberă a substituenţilor. Diametrul α-helixului este de 0.23 Α C O H 120° N 110° 122° 120° 1. La nivelul legăturilor peptidice se întâlneşte izomeria de tip trans.47 Α H R' C Fig. Acest caracter de legătură parţial dublă are o importanţă deosebită pentru structurile de ordin superior ale proteinelor. Reprezentarea schematică a modelului α-helicoidal al structurii secundare a proteinelor (după Buckow. 2006). Legăturile de hidrogen sunt dispuse aproape paralel cu axa α-helixului.2.6 resturi de aminoacizi. iar rotaţia liberă este permisă numai la nivelul celorlalte legături covalente. fără a lua în calcul interrelaţiile dintre radicalii aminoacizilor.2. 12 . cunoscute sub numele de structură secundară. ale căror grupe –NH2 terminală şi – COOH terminală sunt orientate în direcţii opuse. O altă variantă a structurii secundare a proteinelor este structura β-pliată care este de două tipuri: – modelul straturilor pliate antiparalele – format din lanţuri polipeptidice în formă de zig-zag. Structura secundară este dată de orientarea spaţială a catenei polipeptidice. Fiecare tură (spiră) este alcătuită din 3. Structura secundară este stabilizată de punţi de hidrogen care se formează intracatenar sau intercatenar între grupele carbonilice şi iminice ale legăturilor peptidice.53 Α 117° 120° 1.541nm (Å). Distanţa între ture de-a lungul axei α-helixului este egală cu 0. I. Cea mai răspândită variantă a structurii secundare a lanţurilor polipeptidice este α-helixul sau structura α-helicoidală (fig.1. Fig. I.32 Α 110° 121° 1. Structura secundară a proteinelor.101nm (Å).

3. deoarece conţin grupe –NH2 şi -COOH libere. I. altele numai în soluţii de săruri sau în amestecul de apă şi alcool. Starea de ionizare a proteinelor determină migrarea lor în câmpul electric Pe această proprietate se bazează separarea şi determinarea cantitativă a proteinelor cu ajutorul electroforezei. Reprezentarea schematică a modelului straturilor pliate ale structurii secundare a proteinelor(după Buckow. aparţinând aminoacizilor constituenţi. Fig. insulina-5. Proprietăţi specifice proteinelor Masa moleculară a proteinelor este foarte mare şi diferită de la câteva mii până la sute de mii şi chiar milioane de daltoni. Molecula proteică se încarcă pozitiv dacă pH-ul mediului este mai mic decât pI şi negativ dacă pH-ul mediului este mai mare decât pI. existente în proporţii diferite.500 D. cum se clasifică aceştia şi care sunt formulele lor chimice? – Ce aminoacizi neproteinogeni cunoaşteţi? Scrieţi formulele lor chimice. legăturilor ionice şi legăturilor disulfidice. radiaţii. proteinele pierd activitatea lor biologică. De ex. Solubilitatea proteinelor este diferită. agitare) sau de diferiţi reactivi.700 D. Precipitarea proteinelor poate fi reversibilă sau ireversibilă. Structura cuaternară. fiecare cu structura sa primară.– modelul straturilor pliate paralele alcătuit din lanţuri polipeptidice cu aceeaşi orientare (fig. Soluţiile de proteine au comportare de acid sau bază (amfoter) în funcţie de partenerul cu care reacţionează.3). Caracterul amfoter al proteinelor se află la baza funcţiei lor de sisteme tampon care asigură menţinerea constantă a pH-ului lichidelor biologice în organismul animal şi vegetal. sunt stabilizate prin punţi de hidrogen intercatenare între grupele carbonilice şi aminice ale legăturilor peptidice din lanţurile polipeptidice adiacente. secundară şi terţiară într-un conglomerat spaţial complex. legăturilor de hidrogen. fibrinogenul 339. Unele se dizolvă uşor în apă şi soluţii saline.700 D.Ambele tipuri. La un pH specific pentru fiecare proteină denumit punct izoelectric (pI). moleculele ei sunt neutre din punct de vedere electric şi nu se deplasează sub acţiunea curentului electric. Structura terţiară. Structura terţiară a proteinelor se constituie într-un sistem stabil datorită interacţiunilor hidrofobe între radicalii laterali ai aminoacizilor. hemoglobina-64. 2006). Precipitarea ireversibilă se mai numeşte denaturare care poate fi cauzată de factori fizici (căldură. Structura terţiară reprezintă replierea şi înfăşurarea segmentelor αhelicoidale şi β-pliate într-o organizare spaţială complexă sub formă de ghem sau globulă. Sunt insolubile în solvenţi organici. I. Structura cuaternară este specifică numai anumitor proteine şi reprezintă nivelul de organizare structurală cel mai înalt. Este rezultatul asocierii a două sau mai multe catene polipeptidice numite protomeri. Denaturarea conduce la schimbarea proprietăţilor fizice şi reactivităţii moleculelor proteice. __________________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce aminoacizi proteinogeni cunoaşteţi. De cele mai multe ori prin denaturare. Proteinele formate din mai multe lanţuri (catene) polipeptidice se numesc proteine oligomere. – Care sunt principalele proprietăţi ale aminoacizilor? – Ce sunt peptidele şi cum se formează ele? – Ce peptide naturale cunoaşteţi? – Care sunt principalele funcţii pe care le îndeplinesc proteinele în organismele vii şi cum se clasifică acestea? – Ce tipuri de structură prezintă proteinele şi care sunt principalele lor proprietăţi? 13 .

La rândul lor. guanină. pot exista în două forme structurale: o formă enolică (sau formă lactim) şi o formă cetonică (sau formă lactam). iar cele pirimidinice sunt citozina. iar cele de ARN au în compoziţia lor adenină. Din cele afirmate mai sus rezultă că prin condensarea unei baze azotate cu o pentoză se formează un nucleozid. Deci.2. acizii nucleici sunt polinucleotide care. sau în prezenţa unor enzime proteolitice specifice numite nucleaze realizează clivarea celor două componente: acidul nucleic (ARN sau ADN) şi componenta proteică.4.__________________________________________________________________________ I. cele două forme au următoarele structuri: 14 . în funcţie de natura pentozei se clasifică în poliribonucleotide (în ARN) şi respectiv polideoxiribonucleotide (în ADN). Bazele azotate purinice şi pirimidinice Bazele azotate din structura nucleozidelor şi nucleotidelor sunt compuşi heterociclici ce derivă de la două cicluri de bază numite pirimidină şi purină prin substituirea unor atomi de hidrogen: 4 5N 6 N 1 3 2 1N 2 6 5 7 N 8 N 4 3 N9 H Pirimidinã Purinã Principalele baze azotate purinice sunt adenina şi guanina. din punctul de vedere al compoziţiei în baze azotate. cele două tipuri de acizi nucleici diferă doar printr-o bază azotată pirimidinică (timină în ADN şi respectiv uracil în ARN). Aceste baze azotate. din punct de vedere structural. Hidroliza în continuare a acizilor nucleici conduce la formarea nucleotidelor care reprezintă unităţile lor structurale e bază. Acizi nucleici Acizii nucleici sunt substanţe macromoleculare cu rol în stocare şi transmiterea informaţiei ereditare. Sunt insolubile în etanol şi în numeroşi alţi solvenţi organici care. În cazul guaninei de exemplu. citozină şi uracil. puţin solubile în apă la cald şi uşor solubile în soluţii alcaline diluate. determină denaturarea lor. Nucleozidele se pot fosforila la nivelul grupelor hidroxilice libere ale restului de pentoză cu formare de nucleotide. citozină şi timină. Degradarea hidrolitică succesivă a nucleoproteinelor în mediu acid sau alcalin. ca şi altele care nu intră în structura acizilor nucleici. iar polimerizarea (sau mai exact încatenarea) nucleotidelor conduce la formarea acizilor nucleici. guanină. adăugaţi peste soluţiile de acizi nucleici. Degradarea nucleozidelor conduce la obţinerea unui amestec de baze azotate şi pentoze. nucleotidele pot fi hidrolizate în continuare sub acţiunea unor fosfoesteraze cu formare de nucleozide şi fosfor anorganic. Deci. timina şi uracilul: NH2 N N N N H HN O N N N H Adeninã H2N Guaninã NH2 N HN N H O HN N H O –CH 3 N H O O O Citozinã Uracil Timinã Compoziţia în baze azotate a acizilor nucleici este următoarea: moleculele de ADN conţin adenină.1. Ele sunt greu solubile în apă rece.

respectiv 2-deoxiriboză. respectiv N9 al bazelor azotate purinice. este legat de baza azotată printr-o legătură β-glicozidică astfel: hidroxilul glicozidic (deci cel legat de atomul de carbon C1) se condensează cu hidrogenul iminic al atomului de azot din poziţia 9 a bazelor purinice. Pentozele din structura acizilor nucleici În structura acizilor ribonucleici intră riboza sub forma sa furanozică. sub formă β-D-furanozică. anomer β.O HN N N N H N OH I N N N H H2N Guaninã (lactam) H2N Guaninã (lactim) În mod simila. tautomeria ceto-enolică se întâlneşte la toate celelalte baze azotate ce intră în structura acizilor nucleici. Nucleozide Nucleozidele sunt N–glicozide ale bazelor azotate purinice şi pirimidinice în care gliconul este reprezentat de riboză. Restul de pentoză. respectiv din poziţia 1 a celor pirimidinice. Moleculele de ADN conţin un derivat al acesteia (2-deoxiriboza) sub forma anomerului β al ciclului furanozic: O CH 2–OH O CH 2–OH β-D-ribofuranoza β-D-2-deoxi-ribofuranoza Resturile de pentoză se leagă de bazele azotate prin legături N–glicozidice la nivelul atomului N1 al bazelor pirimidinice. NH 2 N N N 5' O HN N N N N 1' 2' O CH 2–OH 4' 3' H2N O CH 2–OH Adenozinã NH2 N HN N Guanozinã O O O CH2–OH O N O CH 2–OH Citidinã NH2 N N N N HN Uridinã O N N N O CH2–OH H2N O CH2–OH Deoxiadenozinã Deoxiguanozinã 15 .

Teoretic. În funcţie de numărul resturilor de acid fosforic din moleculă ele pot fi mono-. esterificarea nucleozidelor se poate face în poziţiile 2’. FAD) şi a coenzimei A. un rest de riboză sau deoxiriboză şi unul până la trei resturi de acid fosforic. Nucleotidele monofosforilate (nucleozid-monofosfaţii) se găsesc în stare liberă în drojdia de bere şi în ţesutul muscular şi se deosebesc între ele prin poziţia restului de acid fosforic. acidul adenilic din muşchi este acidul adenozin-5’-monofosforic (5’-AMP). Ele conţin în molecula lor restul unei baze azotate purinice sau pirimidinice.5’monofosforic ciclic (cAMP) cu rol de mesager secundar în acţiunea hormonilor: NH2 N N N N O CH2 O O O P–OH cAMP NH 2 N N N N NH 2 O II CH 2–O –P–OH I OH N N N N O O CH 2–OH Acid adenozin-5'-monofosforic (5'-AMP) O II O –P–OH I OH Acid adenozin-3'-monofosforic (3'-AMP) Nucleotidele celorlalte baze azotate se formează în mod similar. di şi trifosforilate (nucleozid-monofosfaţi. În structura acizilor nucleici sunt esterificate doar grupele alcoolice din poziţiile 3’ şi 5’ atât la ribonucleotide cât şi la deoxiribonucleotide. În funcţie de restul de pentoză pe care îl conţin. Astfel. 16 . nucleozid-difosfaţi şi respectiv nucleozid-trifosfaţi). acil-adenozin-monofosfaţii. cei mai importanţi sunt aminoacil-adenozinmonofosfaţii. Nucleotide Nucleotidele sunt esteri ai nucleozidelor cu acidul fosforic. a celor flavinice (FMN. iar cel din levuri este acidul adenozin-3’-monofosforic (3’-AMP). Dintre aceştia. nucleotidele sunt de două tipuri: ribonucleotide şi deoxiribonucleotide. Mai există şi acidul adenozin-3’. Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă nucleozidele ce intră în structura coenzimelor piridinnucleotidice (NAD+ şi NADP+). Adenina mai stă la baza structurii a numeroşi derivaţi nucleotidici ce joacă un rol important în procesele de activare a acizilor graşi şi a aminoacizilor. 3’ şi 5’ în cazul ribonucleozidelor şi respectiv 3’ şi 5’ la deoxiribonucleozide.fosfo-sulfuric. acidul adenozin-5’-fosfo-sulfuric şi acidul adenozin-3’fosfat-5’.NH2 N HN N O –CH3 N O O CH2–OH O O CH2–OH Deoxicitidinã Deoxitimidinã În organismele vii există şi alte nucleozide ce îndeplinesc diferite funcţii biochimice.

000 Da. Ei sunt substanţe macromoleculare alcătuite din unităţi structurale de bază numite ribonucleotide. Are o durată de viaţă relativ scurtă. ARN-ul din virusul mozaicului tutunului (VMT) este o macromoleculă cu masa moleculară de 2. este deosebit de activ şi prezintă o masă moleculară de aproximativ 500.000 Da. formată din 2. sub formă spiralată. structura lor asemănându-se cu cea a ATP-ului cu deosebirea că diferă baza azotată. are masa moleculară cuprinsă între 25. Structura primară a ARN-ului. Rolul biologic al ARNm este acela de a copia informaţia genetică codificată în ADN-ul din cromozomi. În celulele vii există mai multe tipuri de ARN. Acizii ribonucleici (ARN) sunt compuşi biochimici informaţionali prezenţi în absolut toate organismele vii. În afară de aceste trei tipuri principale de ARN. I. deci sunt substanţe poliribonucleotidice. de asemenea. Acest tip de ARN se caracterizează printr-o mare stabilitate metabolică şi are masa moleculară cuprinsă între 500.000 Da şi reprezintă aproximativ 5% din masa virusului.000.000 – 28.4). mai există şi alte forme speciale. iar capacitatea sa de a infecta tutunul este anulată după prelucrarea preparatului pur cu ribonuclează. numite legături macroergice.100 subunităţi dispuse. în care bazele azotate purinice şi pirimidinice sunt localizate în calitate de radicali laterali (fig. ARN-ul din virusul mozaicului tutunului este infecţios şi în stare pură. înconjurată de o proteină oligomeră de tip histonic. ARN de transport (ARNt) reprezintă aproximativ 15% din totalul ARN-ului celular. cu funcţii biochimice specifice. 17 . în afară de ATP. ciumei şi mieloblastozei aviare au o formă sferică şi conţin între 1 – 3% ARN viral. ARN ribozomal (ARNr) intră în structura ribozomilor şi reprezintă aproximativ 80% din totalul ARN-ului celular. La acest nivel. Molecula de ARN se prezintă astfel sub forma unei catene liniare.000 Da şi are rolul de a activa şi de a transporta în mod specific aminoacizii din citosol la nivelul ribozomilor în vederea biosintezei proteice. Virusurile gripei. Analiza structurii produşilor de hidroliză în mediu alcalin ai moleculelor de ARN a arătat că legătura dintre monomerii ribonucleotidici se realizează prin intermediul grupărilor fosfodiesterice care unesc C3’ şi C5’ din două nucleotide vecine. ARN-ul virusurilor reprezintă între 5 – 40% din nucleoproteinele ce intră în structura virusurilor. Resturile de acid fosforic din moleculele de ADP şi ATP sunt unite între ele prin legături speciale. De exemplu. numai GTP şi ITP intervin în unele procese energetice celulare. ARN mesager (ARNm) sau informaţional (ARNi) reprezintă numai 5% din totalul ARN-ului celular.000 – 2. Se prezintă sub forma unei singure catene spiralate.Adenina stă de asemenea la baza structurii familiei de compuşi cunoscuţi sub denumirea de acizi adenilici care sunt substanţe macroergice larg răspândite în toate celulele vii (acidul adenozin-difosforic – ADP şi acidul adenozin-trifosforic – ATP). în funcţie de necesităţile de moment ale celulei. dar dintre derivaţii trifosforilaţi ai nucleozidelor.000. însă suma A+C este egală întotdeauna cu suma G+U. Raporturile molare dintre bazele azotate purinice şi pirimidinice din ARN variază între limite foarte largi. Toate bazele azotate purinice şi pirimidinice pot forma nucleotide trifosforilate. NH 2 N N N N O O O O II II II CH 2 – O – P–O ~ P – O ~ P – OH I I I OH OH OH AMP ADP ATP Rolul acestora este de a acumula şi de a ceda energia. energia de legătură este de 3 – 4 ori mai mare decât în cazul celorlalte legături fosfoesterice.

4. . . . Formula moleculară şi reprezentarea schematică a structurii primare a ARN-ului Structura secundară a ARN-ului. În prezent. catenele se scurtează. structura secundară a fost studiată mai puţin decât structura secundară a ADN-ului. Prin metoda difracţiei de raze X s-a demonstrat că bazele azotate pot forma două şi respectiv trei punţi de hidrogen astfel: A U G C Numărul legăturilor duble ce se formează între bazele azotate este determinat de structura chimică a acestora. Pentru moleculele de ARN. acest fenomen fiind însoţit de micşorarea densităţii specifice şi de modificarea constantei de sedimentare. . Fig. În soluţii cu tărie ionică mică. . iar prin creşterea tăriei ionice a soluţiei. Astfel. iar între guanină şi citozină trei asemenea legături conform schemei: O HN N– H H–N–H I N N N N O Uracil I H Adeninã 18 .. moleculele de ARN se comportă ca lanţuri polielectrolitice tipice. este cunoscută această structură numai pentru moleculele de ARNt şi pentru ARN-ul izolat din Escherichia coli. I. O H – P=O O O N N 2 H I N N C 2 N H O O H – P=O O O C 2 H O N N N P O NH 5' 3' A 5' P N 2 H G O H – P=O O O C 2 H O N P N 2 H N C P O 5' P O NH N 3' U O H – P=O O O C 2 H O 3' O O H – P=O O O . între adenină şi uracil se formează două punţi de hidrogen.

...H I –N–H HN O H –N H–N I H N N N O I H N Citozinã Guaninã S-a demonstrat că moleculele de ARN sunt reprezentate de câte o catenă poliribonucleotidică care prezintă segmente spiralate ce alternează cu regiuni nespiralate (fig.... Acizii deoxiribonucleici (ADN).. A . C ..... C . În urma unui studiu referitor la conţinutul în ADN al genomului a peste 1100 de plante superioare şi peste 1300 de specii de plante inferioare s-a constatat că toate organismele cu o 19 .. La eucariote... . dGMP (deoxigu-anozin-monofosfat). complementaritatea constând în modul de formare a punţilor de hidrogen şi numărul acestora.... Această structură se explică prin aceea că în lanţul polipeptidic al moleculei de ARN există fragmente ale căror succesiuni de baze azotate sunt complementare cu succesiunile de baze azotate existente în alte fragmente ale aceleiaşi molecule. ADN-ul are masa moleculară cuprinsă între 106 – 109 Da şi este localizat aproape exclusiv în nucleul celular. adică sunt compuşi macromoleculari alcătuiţi dintr-un număr mare de unităţi structurale de bază numite deoxiribonucleotide. Macromoleculele de ADN sunt alcătuite din unităţi monomere de bază care sunt mononucleotide ale 2-deoxiribozei şi anume dAMP (deoxiadenozin-monofosfat).... Reprezentarea schematică a fragmentelor spiralate şi nespiralate din moleculele de ARN Structura terţiară a ARN-ului.... structura terţiară este dată de una din aceste stări conformaţionale care este forma superspiralizată.5). din punct de vedere structural sunt polideoxiribonucleotide.. Fragmentele moleculare nespiralate create de spiralizarea unor astfel de zone poartă numele de bucle..... dCMP (deoxicitidin-monofosfat) şi dTMP (deoxitimidin-monofosfat) legate între ele prin punţi 3’..... Conform acestor cercetări.. de condiţiile fiziologice sau de condiţiile de mediu.. .. În ultimele decenii.. dar în acest caz el nu este localizat într-o structură morfologică definită... I.. . cantitatea de ADN se dublează pentru ca în mitoză să se reducă la jumătate în aşa fel încât celulele fiice diploide să conţină aceeaşi cantitate de ADN ca şi celulele parentale caracteristice speciei. iar în celulele poliploide cantitatea de ADN corespunde gradului de poliploidie al speciei. A U .. Cantitatea de ADN în celulele unei specii de vieţuitoare este întotdeauna aceeaşi şi depinde de numărul de cromozomi.. Bacteriile şi unele virusuri conţin ADN... U U A C U G A buclã fragment dublu spiralat A G C G U U A G C A U C C G A U U Fig. I.. ADN-ul se găseşte într-o cantitate de aproximativ 2 mg/gram de ţesut umed şi poate fi găsit.. Se presupune că la formarea regiunilor spiralate pot participa între 40 şi 70% din resturile de mononucleotide ale moleculei.. precum şi după comportarea loc cromatografică... În cazul ARN-ului de transport.... moleculele de ARNt prezintă două stări conformaţionale reversibile ce se deosebesc între ele din punctul de vedere al activităţii biologice. toate datele experimentale privind structura ARNt au indicat faptul că acest tip de ARN prezintă şi o structură terţiară şi că funcţiile sale biochimice pot fi mult mai numeroase decât s-a crezut.5’–fosfodiesterice..... În celulele haploide (gameţi) cantitatea de ADN este înjumătăţită deoarece prin fecundare are loc restabilirea cantităţii de ADN specifică speciei respective. în cantităţi mult mai mici şi în mitocondrii sau chiar în citoplasmă.. G C A U C U G ... G .5.. În cursul diviziunii celulare.. Compoziţia macromoleculelor de ADN în baze azotate purinice şi pirimidinice este caracteristică pentru fiecare organism în parte (deci nu pentru fiecare specie!) şi rămâne aceeaşi indiferent de vârstă. G .

Una din catene este complementară cu cealaltă din punctul de vedere al succesiunii bazelor azotate datorită specificităţii formării punţilor de hidrogen între acestea: C G si T A H–N–H I sau CH 3 I O HN N– H N N N N I O Timinã H I –N–H HN Adeninã H O H –N H–N I H N N N Guaninã O Citozinã I H N Structura dublu catenară este menţinută datorită acestor punţi de hidrogen.cantitate de ADN în genom mai mică de 5•10–3 pg sunt considerate procariote. macromoleculele de ADN sunt dublu-catenare. Spre deosebire de ARN. un fragment tetranucleotidic al moleculei de ADN poate fi reprezentat astfel: 3' 3' 5' P G P C P 5' P 5' 5' 3' 3' T A P 3' G P C P P 3' A T 3' P P 5' 5' 20 . iar cele cu o cantitate mai mare de 3. Structura primară dublu-catenară a macromoleculelor de ADN poate fi reprezentată în mod similar cu cea a ARN-ului (fig.6•10-2 pg sunt eucariote. I. natura şi succesiunea deoxiribonucleotidelor în catenele moleculelor de ADN.6). Schematic. Structura primară a ADN-ului este dată de numărul.

. Aceasta înseamnă că la fiecare extremitate a moleculei. . . . .6. . ADN-ul se află într-o structură superspiralizată sub forma unor complecşi cu proteinele bazice numite histone. iar cealaltă cu capătul 3’–OH liber. __________________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt acizii nucleici şi care este principalul lor biologic? –Ce baze azotate intră în structura chimică a acizilor nucleici? – Ce sunt nucleozidele? Scrieţi formulele chimice ale nucleozidelor ce alcătuiesc acizii nucleici. la cealaltă extremitate orientarea fiind inversă. . O HN O N HO – P = O O CH 3 CH 2 O O HO – P = O O CH 2 O N N N O NH NH 2 N O HO – P = O O NH 2 O N O CH 2 O HO – P = O O CH 2 O N O NH 2 N O H N O H2 N N N N HO – P = O O O CH 2 O HO – P = O O H3C O NH 2 I N NH N N HO – P = O N N O O O CH 2 CH 2 O O O O HO – P = O O HO – P = O O . Studiul structurii moleculare a ADN-ului s-a realizat cu ajutorul metodei difracţiei razelor X aplicată pe preparate înalt purificate. – Ce sunt nucleotidele? – Ce tipuri de ARN celular cunoaşteţi? – Scrieţi formulele chimice ale câte unui fragment dintr-o catenă de ARN şi respectiv ADN. . În cromozomi. . precum şi prin determinarea unor proprietăţi fizico-chimice ale ADN-ului. altfel spus. . Structura secundară a ADN-ului.I. În urma acestor studii. una din catenele polinucleotidice este orientată cu capătul 5’– OH. __________________________________________________________________________ 21 . Chargaff elaborează regula care îi poartă numele conform căreia numărul bazelor azotate purinice este egal cu cel al bazelor pirimidinice (A = T şi G = C sau. Cele două catene ale dublu helix-ului de ADN se unesc prin punţi de hidrogen după regula de împerechere a bazelor azotate purinice şi pirimidinice. Structura terţiară a ADN-ului. Fig. HO – P = O O CH 2 O N N NH 2 I N N . Formula moleculară a dublu–helix-ului de ADN Cele două catene polideoxiribonucleotidice au o orientare antiparalelă. A + G = T + C). ..

Situsurile active ale enzimelor bicomponente cuprind pe lângă aminoacizii respectivi de asemenea coenzima sau gruparea prostetică. izomeraze 6.1. C). De regulă înaintea codului enzimei se înscriu literele EC (Enzyme Commission). Acestea reprezintă instrumentul prin intermediul căruia se realizează totalitatea transformărilor chimice din organismul viu. a acceptorului etc. Coenzime cu structură alifatică. a treia cifră natura chimică a substratului.. oxidoreductaze 2. transferaze 3. În funcţie de structura lor chimică ele pot fi enzime monocomponente şi enzime bicomponente. a doua cifră subclasa şi precizează natura grupelor chimice sau a legăturilor chimice din molecula substratului. transformări ce alcătuiesc metabolismul substanţelor şi energiei. Enzimele monocomponente – sunt proteine simple (holoproteine) cu moleculele alcătuite numai din radicali de aminoacizi legaţi între ei prin legături peptidice. Substanţa asupra căreia acţionează enzima se numeşte substrat iar compusul chimic rezultat în urma acţiunii enzimei se numeşte produs de reacţie. la nivelul căreia se află grupele funcţionale implicate în legarea directă a substratului şi în transformarea catalitică a acestuia. În acest sistem (elaborat de Comisia de Enzimologie a Uniunii Internaţionale de Biochimie) o enzimă este definită printr-o denumire şi un cod de patru cifre. care interacţionează cu substratul şi facilitează desfăşurarea reacţiei enzimatice. denumite situsuri (centre) active sau catalitice. Acţiunea catalitică a enzimelor este condiţionată de existenţa în moleculele lor a unor regiuni distincte. Din această grupă fac parte acidul lipoic. ligaze (sintetaze) Fiecare clasă se subdivide în subclase şi subsubclase. Acidul lipoic poate exista sub o formă aciclică şi una ciclică: forma oxidată forma redusă Datorită capacităţii sale de a trece uşor şi reversibil din forma disulfidică (oxidată) în forma ditiolică (redusă). Prima cifră indică clasa la care aparţine enzima.5. glutationul şi acidul ascorbic (vit. acidul lipoic este implicat în diferite procese metabolice legate de oxidarea biologică: – dehidrogenarea α-cetoacizilor – biosinteza şi degradarea glicocolului 22 .2. hidrolaze 4.I. Coenzime În funcţie de natura lor chimică se împart în patru clase: – coenzime cu structură alifatică – coenzime cu structură alifatică – coenzime cu structură heterociclică – coenzime cu structură nucleozidică 1. Toate enzimele fără nici o excepţie sunt proteine. iar a patra cifră indică numărul de ordine al enzimei în cadrul subsubclasei date. Cofactorii legaţi puternic cu apoenzimele lor se numesc grupări prostetice iar cei uşor disociabili se numesc coenzime. După acest criteriu enzimele se grupează în 6 clase: 1. O altă clasificare a enzimelor se poate face în funcţie de natura reacţiei catalizate. Enzime Reacţiile chimice din organismele vii au loc datorită acţiunii catalizatorilor biologici numiţi enzime. Aminoacizii participanţi la formarea centrului activ sunt grupaţi într-o geometrie spaţială. iar enzimele bicomponente fac parte din clasa proteinelor complexe (heteroproteine) şi au molecula alcătuită dintr-o componentă proteinică numită apoenzimă şi o grupare de natură neproteică numită cofactor enzimatic. liaze 5.

reacţiile de dismutare a acidului piruvic şi reacţiile de decarboxilare oxidativă: 23 . Acidul ascorbic Din grupa coenzimelor de natură alifatică face parte şi acidul L-ascorbic. B1 îndeplineşte funcţie coenzimatică este tiamin-pirofosfatul. compuşi naturali ce conţin în molecula lor un inel derivat de la hidrochinonă şi mai multe unităţi izoprenice: O H3C O H3C O O CH3 CH3 (CH2 CH C CH2)n H ubichinonele ( coenzimele Q ) Ubichinonele sau coenzimele Q apar în ţesuturile animalelor şi plantelor superioare. Datorită acestei proprietăţi glutationul este coenzimă pentru o serie de dehidrogenaze importante. Coenzime de natură heterociclică a) coenzime derivate de la tiamină Tiamina (aneurina sau vitamina B1)este un factor nutritiv foarte important. Forma în care vit. deşi mecanismul de acţiune prin care acesta este implicat în diferite procese metabolice nu justifică pe deplin apartenenţa vitaminei C la clasa coenzimelor. +H. + 2 H+ . + 2e- 2 G SH glutation redus G S S G glutation oxidat Glutationul redus (G-SH) poate fi oxidat enzimatic sub acţiunea glutation-dehidrogenazei în prezenţa acidului ascorbic. Coenzime cu structură aromatică Din această categorie fac parte ubichinonele. 3. O C HO C HO C H C HO C H CH2 OH acid L-ascorbic O _H _ e . Această coenzimă este implicată in reacţiile de decarboxilare a α-cetoacizilor. + - O C O C HO C O _ H+ _ e. în special în mitocondrii unde sunt componente ale catenei respiratorii.– biosinteza prostaglandinelor Glutationul este o tripeptidă: HOOC CH NH2 CH2 CH2 H C N O CH H C N CH2 COOH CH2 O SH glutation (glutam il-cisteinil-glicina) Rolul coenzimatic al glutationului este asigurat prin prezenţa grupării –SH în moleculă care se poate oxida reversibil: _ 2 + _ 2 eH . + e- H C HO C H CH2 OH radical ascorbic liber 2. + e + - O C O C O C H C HO C H CH2 OH acid L-dehidroascorbic O + H+.

CH2 NH2 HO CH2 O PO3H2 HO H3C N Piridoxamin-5-fosfat (PAMP) CH2 O-PO3H2 H3C N Piridoxol Piridoxamina Piridoxal-5-fosfat (PALP) 24 . În aceste reacţii se formează întotdeauna un intermediar carboxilat al coenzimei. c) coenzime derivate de la piridoxină Numeroase reacţii enzimatice sunt catalizate de enzime ce conţin în calitate de cofactor piridoxal-fosfatul. decarboxilarea şi C H racemizarea acestora. adică reacţiile de decarboxilare şi carboxilare. O astfel de reacţie enzimatică în care este implicată biotina este reacţia de carboxilare a acidului piruvic cu formare de acid oxalil-acetic. un derivat al formei aldehidice a vitaminei B6: CH2 OH CH2 OH N C HO H3C N Piridoxal O H CH2 OH HO H3C CH2 NH2 CH2 OH N HO H3C Această coenzimă este implicată într-o serie de reacţii extrem de importante ale metabolismului aminoacizilor cum ar fi O transaminarea. H) se prezintă sub 3 forme din care doar β-biotina joacă rol coenzimatic: O HN S NH CH2 CH2 CH2 CH2 COOH HN S O NH CH2 CH2 CH CH3 COOH β-biotina O HN S NH (CH2)4 CO NH (CH2)4 CH COOH NH2 biocitina α-biotina Rolul coenzimatic al biotinei este jucat în reacţiile enzimatice în care se realizează o activare urmată de un transfer de CO2.N H3C N CH2 N Cl NH2 S CH3 CH2 CH2 OH clorhidrat de tiamină b) coenzime derivate de la biotină Biotina (vit.

Cel mai adesea se întâlneşte sub formă parţial redusă care este acidul tetrahidro-folic sau acid folinic FH4 care îndeplineşte rol de transfer a unor grupări C1 (metil. Acidul folic a fost extras prima dată din frunzele de spanac după care a fost descoperit în ficat şi alte organe şi ţesuturi.) 4. Acidul folic (vitamina M) conţine în moleculă un rest de pteridină. cele mai importante fiind următoarele: a) adenozintrifosfatul – este principalul compus macroergic al organismelor vii şi. Legăturile dintre radicalii fosfat ale moleculei de ATP au o energie liberă cu mult mai mare decât în cazul altor esteri fosforici din care cauză ele se numesc legături macroergice. principalul transportor de grupări fosfat. 25 . acidul folic se întâlneşte foarte rar. fiind de obicei prezent sub forma unor derivaţi care îndeplinesc acelaşi rol biochimic. NH2 N N N N O O O CH2 O P O~ P O ~ P OH O OH OH OH b) coenzima A – este un agent de activare şi transport a radicalului acetil şi în general a radicalilor acil. formil. hidroximetil etc. Coenzime cu structură nucleozidică şi nucleotidică. Există mai multe coenzime de natură nucleozidică şi nucleotidică.d) coenzime derivate de la acidul folic. un rest de acid p-aminobenzoic şi unul de acid glutamic: OH N H2N N N N Acid folic OH N H2N N CHO N N H Acid formil-tetrahidrofolic CH2 NH CO NH CH CH2 CH2 COOH COOH CH2 NH CO NH CH CH2 CH2 COOH COOH În stare liberă. în acelaşi timp.

CH3 CH2 C O HO P O O HO P O O CH2 O N N

O

O SH

CH C N CH2 CH2 C N CH2 CH2 CH3 OH H H NH2 N N

O O P OH OH

Din punct de vedere structural, coenzima A este formată dintr-un rest de acid adenilic, un rest de ribozo-3-fosfat, un rest de pirofosfat, unul de acid pantotenic şi unul de tioetanolamină: Gruparea funcţională –SH reprezintă partea activă a moleculei din care cauză notarea prescurtată este CoA-SH. Atomul de sulf al grupei –SH poate forma legături macroergice cu radicalii acil. Din această cauză, CoA-SH este implicată în reacţiile în care se realizează transfer de radicali acil. c) coenzime piridin-nucleotidice Majoritatea organismelor animale precum şi numeroase microorganisme necesită un aport zilnic de acid nicotinic sau nicotinamidă (vit. PP). În afară de rolul vitaminic jucat de acidul nicotinic şi amida sa, acesta intră în structura a două coenzime importante: nicotinamidadenindinucleotid (NAD+) şi + nicotinamidadenindinucleotidfosfat (NADP )
O C NH2 N NH2 N N

N N O O CH2 O P O P O CH2 O O OH OH OH OX NAD
+ +

OH OH X=H X = PO3H2

NADP

NAD+ şi NADP+ sunt coenzime ale unor oxidoreductaze, deoarece au capacitatea de da reacţii redox reversibile:
O C NH2 N R + DH 2 N R O C NH2 +D+H
+

sau : NAD(P) + S
+

NAD(P)H+ P + H

+

d) coenzime flavinice: flavinmononucleotid (FMN) şi flavinadenindinucleotid (FAD):

26

O CH2 O P OH HO C H HO C H HO C H CH2 N N N O flavinmononucleotidul (FMN) OH

O O CH2 O P O P HO C H HO C H HO C H CH2 N N N O OH OH

O CH2 O

NH2 N N N N

H3C H3C

O NH

H3C H3C

O NH

OH OH

flavinadenindinucleotidul (FAD)

Şi coenzimele flavinice sunt cofactori ai unor oxidoreductaze. Acestea au capacitatea de a
R N N O FMN (FAD) Donor de hidrogen R N N H H N

H3C H3C

N

O NH + DH2

H3C H3C

O NH + D

O

FMNH2 (FADH ) 2

da reacţii redox reversibile la nivelul nucleului izoaloxazinic: Proprietăţile enzimelor Datorită naturii lor proteice, enzimele posedă toate proprietăţile fizică-chimice specifice acestor macromolecule (solubilitate, proprietăţi osmotice, sarcină electrică netă, denaturare termică, reacţii chimice etc.). Enzimele sunt catalizatori şi respectă legile catalizei: catalizează reacţii posibile din punct de vedere termodinamic, scad energia liberă a sistemului accelerând reacţia, sunt necesari în cantităţi mult mai mici comparativ cu substratul, se regăsesc nemodificaţi din punct de vedere cantitativ şi calitativ la sfârşitul reacţiei. Cataliza enzimatică prezintă o serie de particularităţi care o deosebesc net de cataliza chimică: viteză de reacţie mult mai mare decât în cazul reacţiilor chimice, acţionează în condiţii blânde de reacţie care sunt condiţiile fiziologic normale de pH, temperatură, presiune osmotică etc., cea mai importantă particularitate este înalta specificitate de acţiune concretizată în capacitatea enzimelor de a cataliza transformarea unui grup de substrate, înrudite structural. Cinetica reacţiilor enzimatice – studiază dependenţa vitezei reacţiilor enzimatice de natura chimică a enzimei şi substratului, de pH-ul şi temperatura mediului de incubare, de concentraţia substratului etc. Influenţa concentraţiei enzimei asupra vitezei de reacţie. Viteza reacţiei enzimatice depinde de concentraţia enzimei. Dacă concentraţia substratului este constantă, se observă o proporţionalitate directă între viteza de reacţie iniţială(când numai o cantitate foarte mică de S se transformă în P) şi concentraţiile crescânde ale enzimei. Această dependenţă liniară este caracteristică pentru majoritatea enzimelor. Influenţa pH-ului mediului. Acţiunea tuturor enzimelor depinde de pH-ul mediului în care au loc reacţiile enzimatice. Fiecare enzimă manifestă o activitate maximă într-un domeniu determinat al concentraţiei ionilor de hidrogen, care se numeşte pH optim de acţiune. Valoarea sa variază cu natura şi originea enzimei, natura chimică a substratului, sistemul tampon etc. pentru majoritatea enzimelor pH-ul optim se situează în domeniul neutru sau slab acid (fig. I.7.).

27

v

V max

pHoptim

pH

Fig. I.7. Influenţa pH-ului mediului de incubare asupra vitezei reacţiilor enzimatice

Influenţa temperaturii mediului Viteza reacţiilor enzimatice creşte cu ridicarea temperaturii pe un interval mic de temperatură (fig. I.8.). v

V max

t1

toptim

t2

oC

Fig. I.8. Dependenţa vitezei reacţiilor enzimatice de temperatura mediului de incubare

Valoarea maximă a vitezei de reacţie corespunde la temperatura optimă de acţiune a enzimei. Dacă temperatura se măreşte în continuare are loc o diminuare rapidă a vitezei de reacţie prin denaturarea termică a enzimei. În general majoritatea enzimelor de origine animală prezintă o eficienţă catalitică maximă între 35 şi 40oC iar enzimele vegetale în domeniul de temperatură 45 şi 60oC. La temperaturi mai mari de 70oC majoritatea enzimelor se inactivează. Funcţia catalitică a enzimelor este anulată reversibil la temperaturi sub 0oC. Influenţa concentraţiei substratului Pentru majoritatea enzimelor, la concentraţii mici de substrat, viteza de reacţie este direct proporţională cu concentraţia substratului. Pentru a găsi o dependenţă matematică între aceşti doi parametri, Michaelis, Menten şi Haldane au luat în considerare reacţia enzimatică cea mai simplă, adică cea cu un singur substrat şi cu un singur complex enzimă-substrat.
K+1 K-1 K+2

E + S

ES

E + P

Conform teoriei acestor autori, viteza de reacţie enzimatică este de fapt viteza cu care complexul ES se descompune pentru a forma produsul de reacţie. Totodată autorii iau în considerare şi conceptul de stare staţionară conform căruia în sistem se instalează un echilibru

28

). Pentru construirea graficului se determină viteza de reacţie la diferite valori ale concentraţiei substratului. glutationul etc. posibil chiar maximă. identificându-se cu acea concentraţie a substratului la care v=1/2 Vmax.9. Parametrul KM al unei enzime depinde de substrat şi condiţiile de reacţie valorile sale variind pentru diferite enzime în limite foarte largi. Mg2+. se prelucrează în următoarea ecuaţie liniară. Reprezentarea grafică a ecuaţiei Lineweaver-Burk Graficul dependenţei între 1/v şi 1/[S] reprezintă o linie dreaptă a cărei pantă este egală cu KM/Vmax şi care intersectează ordonata în punctul 1/Vmax. Zn2+. din acest grafic se pot afla uşor Vmax şi KM. iar cealaltă jumătate se află în stare liberă.inhibiţie ireversibilă Ultima conduce la pierderea definitivă a activităţii enzimei. Constanta KM se poate determina experimental prin trasarea curbei de viteză funcţie de concentraţia substratului.9. În funcţie de modul cum acţionează efectorii pot fi activatori sau inhibitori. În inhibiţia necompetitivă inhibitorul nu prezintă analogie structurală cu substratul şi se 29 . diferiţi compuşi organici cum ar fi unii tioli (cisteina. [S] unde Et reprezintă cantitatea totală de enzimă iar diferenţa reprezintă enzima liberă Vd = k2 [ES] + k3[ES] = (k2+ k3) [ES] La echilibru: Vf = Vd Rezultă: k1([Et] – [ES]) . K+. Co2+ etc. [S] = (k2+ k3) [ES] Sau: ([Et] – [ES]) . Se numesc efectori (modulatori) substanţele chimice care modifică viteza unor reacţii enzimatice când sunt adăugate în mediul de incubare. La rândul ei inhibiţia reversibilă este de 2 tipuri. Vf = k1[E] . În funcţie de modul de acţiune al inhibitorilor asupra enzimelor inhibiţia poate fi: .). [S] = k1([Et] – [ES]) . în funcţie de mecanismul de acţiune al inhibitorului.inhibiţie reversibilă . Enzima cu KM mică va manifesta în organismul viu o activitate mare. Inhibitorii competitivi interacţionează cu centrul activ al enzimei. Ca2+. [S] (k2+ k3) = = const.). competitivă şi necompetitivă.atunci când viteza de formare (Vf) a complexului ES devine egală cu viteza de descompunere (Vd) a acestuia. Activatorii influenţează pozitiv activitatea enzimelor pe care o intensifică sau stimulează. datorită denaturării ei prin legarea covalentă a inhibitorului cu un aminoacid esenţial pentru funcţia catalitică. Pentru evaluarea mai precisă a KM şi Vmax ecuaţia M. M. unii anioni (Cl– etc. numită ecuaţia Lineweaver-Burck (fig. Mn2+.) 1 v 1 V max _ 1 KM O 1/[s] Fig. Ei prezintă o analogie structurală cu substratul şi în consecinţă concurează cu acesta pentru centrul activ al enzimei. O constantă KM mare indică o afinitate mică a enzimei pentru substrat. I.I. Din relaţia de mai sus KM este egală cu concentraţia molară a substratului la care jumătate din enzimă se găseşte legată cu substratul. = KM [ES] k1 Constanta Km poartă numele de constanta Michaelis şi are o semnificaţie concretă. Inhibitorii sunt modulatori care diminuează sau anulează activitatea enzimelor. Influenţa efectorilor asupra activităţii enzimelor. Între activatorii enzimatici se numără numeroşi ioni metalici (Na+.

Modificarea covalentă a unor enzime se poate realiza prin inserţia de grupări micromoleculare în moleculele lor. Dacă modulatorul induce creşterea capacităţii catalitice a enzimei se numeşte activator sau modulator pozitiv. Un alt mecanism este reglarea vitezei de biosinteză a enzimelor sau reglarea genetică. hidraţii de carbon) Din punct de vedere cantitativ. Inhibitorii necompetitivi pot reacţiona atât cu enzima liberă cât şi cu complexul ES.6. Glucidele (zaharurile. glucidele sau zaharidele reprezintă cea mai importantă clasă de substanţe organice naturale. ele fiind elemente de construcţie ale celulei vii. libere sau sub formă de derivaţi. tetroze. aldoze – monoglucide care au în molecula lor grupa aldehidică. Din punct de vedere structural glucidele se împart în trei clase: monoglucide oligoglucide poliglucide Monoglucidele (monozaharidele sau ozele) sunt combinaţii naturale polihidroxicarbonilice. Hidroliza unui număr limitat de legături peptidice în moleculele zimogenelor conduce la conversia lor în enzime active. diferită de centrul activ. cetoze . unde îndeplinesc rolul de surse de energie şi rol structural (plastic). spre exemplu. ele reprezintă 80-90% din substanţa uscată. Un mecanism de reglare mai răspândit decât modificarea covalentă.monoglucide care au în molecula lor grupa cetonică.1. heptoze etc. hexoze. În plante. Unele enzime care funcţionează în exteriorul celulei (în tractul digestiv sau în plasma sanguină) sunt sintetizate sub formă de precursori inactivi numiţi proenzime sau zimogene. Caracteristica esenţială a enzimelor alosterice este susceptibilitatea lor de a fi activate sau inhibate de alţi metaboliţi decât substratele naturale. este inhibiţia de tip feed back. mai exact polihidroxialdehide sau polixidroxicetone cu lanţ C-C neîntrerupt.leagă cu enzima într-o altă zonă a moleculei. După natura grupării carbonilice monoglucidele pot fi. fiind totuşi răspândită în mod inegal în organismele vii. iar dacă acesta provoacă scăderea eficienţei ei catalitice se numeşte inhibitor sau modulator negativ. Spre exemplu activitatea enzimelor care catalizează sinteza şi degradarea glicogenului este reglată prin fosforilarea unui anumit radical de serină din moleculele acestor enzime. în timp ce ţesuturile animale conţin cantităţi mult mai mici (1-5%). CH 2 – OH H – C =O (CH – OH) n CH 2 – OH aldoză C =O (CH – OH) n CH 2 – OH cetoză 30 . Reglarea activităţii enzimelor – se realizează prin mai multe mecanisme: Conversia precursorilor inactivi în enzime active. pentoze. Glucidele. Cel mai răspândit mecanism de reglare a activităţii enzimelor în lumea vie se consideră reglarea allosterică.2. când acumularea produsului final al unei căi metabolice cauzează inactivarea enzimelor necesare pentru sinteza lui. După numărul atomilor de carbon din moleculă monoglucidele pot fi trioze. se află în compoziţia oricărui organism viu. ______________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt enzimele şi cum se clasifică ele? – Ce coenzime cunoaşteţi? Care sunt formulele lor chimice? – Care sunt principalele proprietăţi ale enzimelor? – Care sunt principalele aspecte ale cineticii reacţiilor enzimatice? – Ce este constanta KM şi cum se deduce formula sa? __________________________________________________________________________ I. Aceşti metaboliţi se numesc efectori alosterici sau modulatori alosterici.

monozaharidul cel mai răspândit în natură. Dintre aldopentoze cea mai importantă este riboza. oligozaharide. miere. îndeosebi ca parte componentă a acizilor nucleici sau a unor enzime: H – C =O H – C – OH H – C – OH H – C – OH CH 2 – OH riboza Dintre cetopentoze în organismele vii se întâlnesc sub formă fosforilată ribuloza şi xiluloza: CH2OH C O H C OH H C OH CH2OH ribuloza CH2OH C O HO C H H C OH CH2OH xiluloza Hexozele sunt monozaharide cu şase atomi de carbon în moleculă. Glucoza este monozaharidul cel mai răspândit în natură. găsindu-se atât sub formă liberă (sânge. Un exemplu este eritroza întâlnită ca produs intermediar fosforilat în degradarea enzimatică a glucidelor: H – C =O H – C – OH H – C – OH CH2 – OH eritroza Pentozele sunt monozaharide cu cinci atomi de carbon în moleculă.Monozaharidele cel mai des întâlnite în organismele vii sunt următoarele (cu reprezentanţi mai importanţi): Triozele sunt monozaharide cu trei atomi de carbon în moleculă. Dintre trioze două sunt răspândite în celulele animale şi vegetale gliceraldehida (aldotrioză) şi dihidroxiacetona (cetotrioza): H – C =O CH – OH CH 2 – OH gliceraldehidă (aldotrioză) CH 2 – OH C =O CH 2 – OH dihidrox iacetona (cetotrioză) Tetrozele sunt monozaharide cu patru atomi de carbon în moleculă.) cât şi combinată (glicozide. polizaharide): 31 . limfă. sucuri de plante etc. fructe.

De exemplu D-glucoza şi Dmanoza sunt epimere în raport cu C-2 iar D-ribuloza şi D-xiluloza sunt epimeri după atomul C-3: CHO C OH C H C OH C OH CH2 OH CHO C H C H C OH C OH CH2 OH H HO H H HO HO H H 32 D glucoza D manoza . în unele oligozaharide etc. adică doi enantiomeri: aldehida D-glicerică şi aldehida L-glicerică: O C H C * OH CH 2 OH H HO C C* H CH 2 OH H O aldehida D-glicericã aldehida L-glicericã Toate monoglucidele (tetroze. Se cunoaşte o aldotrioză denumită aldehida glicerică (gliceraldehida sau gliceroza) şi o cetotrioză-dihidroxiacetona. rafinoză (trizaharid). în sucul unor fructe. în fructe. Heptozele sunt monozaharide cu şapte atomi de carbon în moleculă. hexoze etc. formează seria D. are aceeaşi configuraţie ca şi atomul de carbon asimetric din aldehida D.. Ozele mai prezintă un tip special de izomerie numită epimerie. melibioză (dizaharide). Marea majoritate a monoglucidelor descoperite în natură fac parte din seria D deoarece organismele vii nu conţin enzimele capabile să metabolizeze ozele seriei L.sau Lglicerică.H HO H H O C H C OH C H C OH C OH CH2OH glucoza H HO HO H O C H C OH C H C H C OH CH2 OH HO HO H H O C H C H C H C OH C OH CH2OH manoza CH2OH C O HO C H H C OH H C OH CH2OH fructoza galactoza Galactoza se întâlneşte rar în stare liberă. Fructoza denumită şi levuloză este întâlnită în stare liberă în miere. toate ozele conţin cel puţin un atom de carbon asimetric (chiral) deci prezintă izomerie optică. în mere. cel mai îndepărtat de grupa carbonil. Aldehida glicerică conţine un atom de carbon asimetric (C*) şi prin urmare există două forme cu configuraţii diferite. Sub formă combinată se întâlneşte în lactoză. monoglucidele aparţin seriei D sau L dacă atomul de carbon asimetric. Monoglucidele provenite pe aceeaşi cale din L-gliceraldehidă constituie seria L. Sedoheptuloza se găseşte în sucul numeroaselor plante şi ca produs intermediar în procesul de fotosinteză (rol important în biosinteza hexozelor din compuşi care conţin un număr mai mic de atomi de carbon): CH 2OH C O C H C OH C OH C OH CH 2OH HO H H H sedoheptuloza Cele mai simple monoglucide sunt triozele. Două oze epimere diferă structural prin configuraţia unui singur atom de carbon asimetric. iar sub formă combinată în structura zaharozei. pentoze. Cu excepţia dihidroxiacetonei. şi în câteva polizaharide. tomate etc. Manoza se găseşte sub formă combinată în câteva polizaharide(mucilagiile şi gumele vegetale).) care teoretic pot fi obţinute din aldehida D-glicerică prin creşterea succesivă a catenei atomilor de carbon de la capătul cu grupa aldehidică. Prin urmare.

33 . Derivaţi funcţionali ai monoglucidelor În organismele vii se întâlnesc atât ozele ca atare cât şi sub forma unor derivaţi funcţionali. Ciclul cu 5 atomi se numeşte ciclu furanozic iar ciclul cu 6 atomi se numeşte ciclu piranozic. sau restul catenei de la atomul de carbon asimetric cu cel mai mare număr de ordine din ciclul piranozic sau furanozic se trece deasupra planului moleculei. Formulele liniare (aciclice) sunt utile pentru compararea structurii diferitelor monoglucide. Prezenţa acestui nou centru asimetric în molecula monoglucidelor face posibilă existenţa a doi stereoizomeri numiţi α. Anomerul α desemnează forma în care orientarea hidroxilului glicozidic este identică cu cea a hidroxilului de la atomul de carbon asimetric care determină apartenenţa monoglucidului respectiv la seria D sau L. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru grupa alcoolică primară legată la C-2 în piranozele sau furanozele provenite din cetoze. respectiv semicetali (formule ciclice). însă nu reflectă unele proprietăţi ale acestora. Între derivaţii monoglucidelor se numără: deoxiglucidele. aminoglucidele.Transformarea unei oze în epimerul său se numeşte epimerizare. iar β-anomerul are configuraţia opusă la cei doi atomi de carbon. iar cei dispuşi la stânga – deasupra. atomul de oxigen aflându-se la distanţa cea mai mare de observator. H H HO H H O C C OH C H C OH C OH CH2OH H H HO H H OH C C OH C H O C OH C CH2OH în cazul glucozei: În structura astfel rezultată. La grupa carbonil din aldoze şi cetoze se adiţionează o grupă –OH din aceeaşi moleculă rezultând cicluri de 5 sau 6 atomi dintre care unul de oxigen. a) Deoxiglucidele – sunt derivaţi ai monozaharidelor în care una sau mai multe grupări – OH sunt substituite cu atomi de H. glicozide. Grupa alcoolică primară. Substituenţii orientaţi în formele ciclice la dreapta liniei verticale se plasează în formulele de perspectivă sub planul heterociclului. Un tablou mai complet asupra stării reale a moleculelor de monoglucide se obţine dacă formulele ciclice se reprezintă prin formulele de perspectivă: CH2 OH H CH2 OH H O H H H O OH H H OH OH OH H OH OH OH H H OH α -D-glucozã β -D-glucozã Ciclul piranozic sau furanozic este imaginat perpendicular pe planul hârtiei. De exemplu. Un astfel de compus foarte des întâlnit în natură este 2-Ddeoxiribăza care intră în structura ADN-ului.şi β-anomeri. dacă atomul menţionat are configuraţie D şi sub acest plan în cazul atomului cu configuraţia L. Aldozele cu peste 4 atomi de C în moleculă şi cetozele cu peste 5 atomi de C în moleculă pot da reacţii de ciclizare intramoleculară cu formare de semiacetali. Legăturile dinspre observator se trasează cu linie groasă. derivaţi acizi. Prin ciclizarea monoglucidelor apare un nou centru de asimetrie la atomul de carbon care a aparţinut grupei carbonil. grupa carbonil este mascată şi în locul ei apare o nouă grupă – OH numită hidroxil glicozidic sau semiacetalic (semicetalic).

riboza deoxiriboza b) Aminoglucidele – sunt derivaţi ai ozelor în care o grupare –OH este substituită cu o grupare aminică. o formează acizii sialici care sunt derivaţi acilaţi ai acidului neuraminic: Acidul neuraminic b) Acizii derivaţi de la monozaharide Gruparea aldehidică a aldozelor se poate oxida la gruparea –COOH cu formarea hidroxiacizilor corespunzători numiţi acizi aldonici. Atunci când se oxidează atât gruparea aldehidică cât şi cea alcoolică primară se obţin acizii aldarici (zaharici). Prin această proprietate se explică capacitatea reducătoare a aldozelor. Aminoglucidele cele mai răspândite în natură sunt 2-aminoaldozele cum ar fi glucozamina şi galactozamina întâlnite de regulă sub forma derivaţilor N-acetilaţi în structura glicoproteinelor şi glicolipidelor: glucozamina galactozamina O clasă importantă de aminoglucide cu o structură complexă. În cazul glucozei cei trei acizi sunt: CHO H HO H H C C C C CH2 OH H OH OH OH H HO H H COOH C C C C CH2 OH H OH OH OH H HO H H COOH C C C C OH H OH OH H HO H H CHO C C C C OH H OH OH COOH acid glucaric COOH acid glucuronic glucozã acid gluconic 34 . Dacă se protejează gruparea aldehidică şi se oxidează gruparea alcoolică primară rezultă acizii uronici.

fenoli. Multe glicozide au importanţă practică. Poliglucide (polizaharide) 35 . Sglicozide. De exemplu zaharoza (α-D-glucoză + β-D-fructoză). În funcţie de natura atomului prin care se leagă cele două componente. De exemplu maltoza (2 resturi de α-Dglucoză). lactoza (β-galactoză + α-glucoză). Oligoglucide (oligozaharide. însă marea lor majoritate sunt toxice pentru om şi animale.c) Glicozidele sunt derivaţi ai ozelor care iau naştere prin substituirea hidroxilului glicozidic din formele ciclice ale ozelor cu alcooli. Fragmentul de monoglucidă din molecula glicozidică se numeşte rest glicozidic sau glicon iar cealaltă componentă se numeşte aglicon. celobioza (2 resturi de β-D-glucoză.diglucide . glicozidele sunt de mai multe tipuri: O-glicozide. N-glicozide.triglucide . maltoza celobioza lactoza Dacă legătura glicozidică se stabileşte între hidroxilii glicozidici rezultă oligoglucide nereducătoare. amine etc.tetraglucide etc. oligozide) Sunt combinaţii formate din 2 – 10 resturi de oze legate între ele prin legături O-glicozidice. Atunci când legătura glicozidică se formează între hidroxilul glicozidic al unei oze şi un hidroxil alcoolic al alteia se formează oligoglucide reducătoare. trehaloza. rafinoza etc. zaharoza În funcţie de numărul resturilor de oze oligoglucidele pot fi: .

6-glicozidice: 36 . – heteropolizaharide (heteroglicani)care au în structura lor 2 sau mai multe tipuri de oze sau derivaţi ai acestora. dar se poate întâlni şi la unele bacterii şi nevertebrate. Hidroliza completă a celulozei conduce la obţinerea cantitativă a β-D-glucozei iar hidroliza parţială la celobioză.67x10-24g). Celuloza conţine aproximativ 3 000 resturi de celobioză. având o masă moleculară de aproximativ 400 000 daltoni (1D = 1.4-glicozidice. Prin hidroliza completă a amidonului rezultă α-D-glucopiranoză. Amidonul reprezintă un amestec de 2 polizaharide: – amiloza (15-25%) este un polimer liniar alcătuit din resturi alcătuit de α-D-glucopiranoză unite prin legături α-1.rezultaţi din acizi derivaţi de la monoglucide. Amidonul este principala polizaharidă de rezervă din plante (este depozitată în seminţe. bulbi. Structura amilozei – amilopectina (75-85%) este un polimer cu structură puternic ramificată în care resturile de glucoză se unesc predominant prin legături α-1.Sunt compuşi macromoleculari formaţi dintr-un număr mare de resturi de oze legate între ele prin legături glicozidice. tuberculi etc.). Este o poliglucidă predominant vegetală.4-glicozidice. Celuloza joacă preponderent un rol structural în organismele vegetale. Celuloza este cea mai răspândită substanţă organică naturală. Este un polimer liniar alcătuit din resturi de β-D-glucoză unite prin legături β-1. diglucid care reprezintă unitatea structurală de bază a celulozei. Homoglicanii pot fi la rândul lor: homoglicani neutri – rezultaţi prin condensarea monoglucidelor neutre şi homoglicani acizi . În funcţie de structura chimică se împart în două grupe: – homopolizaharide (homoglicani) care se caracterizează prin aceea că au molecula formată din acelaşi tip de monozaharide.I.10.4-glicozidice: Fig. iar în punctele de ramificaţie prin legături α-1.

Masa moleculară a amilopectinei este de aprox. Chitina este o polizaharidă cu structură liniară constituit din resturi de N-acetil. alcătuit din resturi alternante de D-galactoză şi 3. pereţii vaselor sanguine etc. Agaroza este componentul principal al agarului din unele specii de alge roşii marine. __________________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt monozaharidele? 37 . Dextranii sunt poliglucide produse de unele bacterii în care resturile de α-D-glucoză sunt legate predominant prin legături α-1. iar cu amilopectina în albastru-violet.4.I.6-glicozidice). Amidonul are rol important în alimentaţia omului. Mucopolizaharidele sunt heteroglicani formaţi din resturi de aminoglucide care alternează cu resturi de acizi uronici. Sunt răspândiţi în cartilaje. Glicogenul este cea mai importantă poliglucidă de rezervă din organismele animale. tendoane. tendoane. Este constituentul principal al substanţei intercelulare unde îndeplineşte rolul de material de cimentare a celulelor în ţesutul conjunctiv. precum şi ai multor microorganisme. Din dextrani se prepară “Sephadex-ul” folosit în laboratoarele de biochimie drept site moleculare (datorită structurii foarte ramificate). Spre deosebire de aceasta. Structura amilopectinei Amiloza şi amilopectina au proprietăţi fizice şi chimice diferite. – Keratan sulfaţii sunt formaţi din resturi de β-D-galactopiranoză şi N-acetil-β-Dglucozamin-6-sulfat. Amiloza se colorează cu iodul în albastru închis. unite pe rând prin legături β-1.6 anhidro-L-galactoză. limpede. acizii condroitin-sulfurici. Este formată din acid α-D-glucuronic esterificat cu acid sulfuric la C2 şi N-sulfo-α-D-glucozamin-6-sulfat.4.şi α-1. cartilaje şi oase. Se acumulează în principal în ficat şi muşchi. Cele mai importante mucopolizaharide sunt: acidul hialuronic. 100-200 000 D. iar amilopectina formează aşa numitul “clei de amidon”.glicozidice.şi α-1. rădăcini. a tegumentelor exterioare ale insectelor. Joacă şi un rol de apărare prin faptul că acest heteroglican formează o barieră contra pătrunderii germenilor patogeni şi substanţelor toxice în organism. Aceste heteropoliglucide se găsesc alături de amidon sau uneori ca substanţe unice de rezervă. dermatan-sulfatul. Se întâlnesc preponderent în organismele animale şi în cel uman unde îndeplinesc funcţii bine stabilite. Heparina este un puternic anticoagulant. a pereţilor celulari ai ciupercilor.3-glicozidice.4-şi α-1. heparina. la rândul ei reprezintă un polimer liniar ce conţine resturi de acid β-D-glucuronic şi N-acetil-β-D-galactozamină. nevâscoasă.11. Amiloza.6-glicozidice dar şi ramificaţii prin intermediul legăturilor α-1. Chitina intră în structura carapacei crustaceelor.4-glicozidice. 20 x 10 6 D. Are o structură foarte asemănătoare cu cea a amilopectinei (legături α-1. dar şi de plămâni şi muşchi. α-1.4-glicozidice.β-Dglucozamină legate prin legături β-1.2-. Se găseşte în cornee. 400 000 D. Galactomananii şi glucomananii sunt heteropoliglucide formate din resturi de galactoză şi manoză şi respectiv glucoză şi manoză unite prin legături β-1. Heteropolizaharide (heteroglicani) conţin în moleculă resturi a cel puţin două oze diferite. De asemenea se găseşte în unele drojdii şi bacterii. – Acizii condroitin-sulfurici sunt sulfaţi ai condroitinei care. Este răspândit în piele.şi β-1. keratan-sulfatul. în porumb şi orez de aprox. prin dizolvare în apă fierbinte dă o soluţie coloidală. – Acidul hialuronic este un polimer neomogen ce conţine resturi de acid β-D-glucuronic şi N-acetil-β-D-glucozamină.3. Galactomananii se găsesc în seminţele de leguminoase şi în rizomii plantelor iar glucomananii predominant în organele subpământene (tuberculi. Masa moleculară medie a amilozei din cartofi este de aprox. – Dermatan-sulfatul are molecula formată din resturi de N-acetil-β-D-galactozamină esterificate cu acid sulfuric la C4 şi resturi de acid D-glucuronic. bulbi) ale unor plante. – Heparina este secretată în sânge de către ficat. oase etc.3. glicogenul posedă o structură mult mai ramificată şi mai compactă. Inulina şi fleina sunt poliglucide de rezervă ale D-fructozei care se întâlnesc în plantele superioare.Fig.

7. ciclică şi de perspectivă ale α .– Ce sunt aldozele şi hexozele? Scrieţi formulele lor generale. lignoceric 24 – ac. – rol de rezervă îndeplinit de lipidele localizate în ţesuturile adipoase.1. Dacă lipidele de rezervă sunt consumate în caz de subnutriţie. caprilic 8 – ac. lipidele plastice reprezintă elementul constant. în general. caproic 6 – ac.2. Care sunt principalii homoglicani? Unde se întâlnesc ei în natură? Care sunt principalele mucopolizaharide şi rol îndeplinesc ele? – – – – – __________________________________________________________________________ I. lipidele îndeplinesc mai multe funcţii: – rol energetic datorită energiei ce rezultă în urma degradării lor catabolice. Lipide Lipidele constituie o grupă de substanţe bioorganice larg răspândite în organismele vii. acilgliceroli. Din punct de vedere structural. steride şi etolide) şi lipide complexe (fosfolipide şi glicolipide). caprinic 10 – ac. Acizii graşi ce intră în structura lipidelor sunt în general acizi monocarboxilici saturaţi sau nesaturaţi. La rândul lor. acumulată sub forma legăturilor macroergice ale moleculelor de ATP. miristic 14 – ac. Lipidele sunt substanţe insolubile în apă şi solubile în solvenţi organici. lipidele se clasifică în două mari grupe care la rândul lor se împart în alte subgrupe: lipide simple (ceride. putând fi utilizată de către organisme în procesele de biosinteză şi în efortul fizic şi intelectul. butiric 4 – ac. acilglicerolii pot fi mono-. Scrieţi formulele chimice ale principalelor oligozaharide reducătoare şi nereducătoare.şi triacilgliceroli. cu număr par de atomi de carbon (doar rareori se întâlnesc acizi graşi cu număr impar de atomi de carbon). lauric 12 – ac. această energie. iar glicolipidele pot fi glicosfingolipide (cerebrozide şi gangliozide) şi glicozil-gliceride). În organismele vii. lipide complexe care intră în compoziţia citoplasmei şi a tuturor membranelor biologice. stearic 18 – ac. cerotic etc. caracterizată prin heterogenitatea structurii şi a proprietăţilor fizico-chimice. – Acizi graşi cu catenă ramificată acid tuberculosteraic – Acizi graşi nesaturaţi – cu o dublă legătură acid crotonic acid palmitoleic acid oleic 38 . behenic 22 – ac. Scrieţi formulele liniară. – Acizi graşi cu catenă normală: CH3 – (CH2)n – COOH n = 2 – ac. – rol plastic jucat de lipidele citoplasmatice care sunt.şi β -D-glucozei Ce derivaţi de la monozaharide cunoaşteţi? Scrieţi formulele lor chimice. di. arahidic 20 – ac. palmitic 16 – ac. cu catenă normală sau ramificată. – rolul de material izolant jucat de lipidele localizate în ţesuturile subcutanate sau în jurul diferitelor organe unde asigură protecţia mecanică şi termică. fosfolipidele se împart în glicerofosfatide şi sfingofosfatide. concentraţia lor rămânând nemodificată.

Cantitatea de I2 sau Br2.β -diacil-glicerol -glicerol -glicerol -glicerol -glicerol Acilglicerolii sunt cele mai răspândite lipide în ţesuturile plantelor (uleiuri) şi animalelor (grăsimi). Unitatea structurală de bază a acestora este steranul (nucleul ciclopentanoperhidrofenantrenic): 39 .α'-diacilα. de asemenea. ceridele apar sub forma unui amestec de hidrocarburi. ceara de albine. florile şi fructele diferitelor plante. Cerurile pot fi de provenienţă animală (spermacet. cloroform. în grame. acilglicerolii pot fi hidrolizaţi prin fierbere cu acizi sau baze. alcooli şi acizi graşi care poartă numele de ceruri. Întrucât glicerolul este un alcool trihidroxilic se deosebesc monoacilgliceroli. Ca esteri. Sub acţiunea oxigenului şi a umidităţii acilglicerolii suferă un proces de râncezire care conduce la cetone şi aldehide cu miros neplăcut. Cerurile formează un strat protector pe pielea. eter etilic etc. Deosebit de importante sunt reacţiile de adiţie la dublele legături din moleculele acilglicerolilor. Cantitatea în mg de KOH necesară pentru saponificarea unui gram de triacilglicerol se numeşte indice de saponificare. pe frunzele. Ei sunt insolubili în apă dar foarte solubili în solvenţi organici nepolari (benzen. Ionii carboxilaţi eliberaţi în urma acestei reacţii formează cu cationii sărurile corespunzătoare numite săpunuri. Prin hidrogenare. lanolina) sau vegetală (ceara de Carnauba).). diacilgliceroli şi triacilgliceroli care au formulele generale: CH 2–O–CO–R CH–OH CH 2–OH CH 2–OH CH–O–CO–R CH 2–OH CH 2–O–CO–R 1 CH–OH CH 2–O–CO–R 2 CH 2–O–CO–R 1 CH–O–CO–R 2 CH 2–OH CH 2–O–CO–R 1 CH–O–CO–R 2 CH 2–O–CO–R 3 triacilα-m onoacilβ-m onoacilα. Hidroliza acilglicerolilor sub acţiunea hidroxizilor alcalini se numeşte saponificare.–cu două duble legături acid linoleic – cu trei duble legături acid α – linolenic – cu patru duble legături acid arachidonic – cu triplă legătură acid tariric – hidroxiacizi nesaturaţi acid ricinoleic acid hidroxinervonic Lipide simple Ceridele sunt esteri ai acizilor graşi superiori (C24 – C32) cu alcooli monohidroxilici superiori. părul şi penele vieţuitoarelor. În natură. adiţionată la dublele legături ale acizilor graşi din 100g acilglicerol se numeşte indice de iod. Steridele sunt esteri ai acizilor graşi superiori cu alcooli tetraciclici monohidroxilici saturaţi cunoscuţi sub numele de steroli. uleiurile vegetale se solidifică. Acilglicerolii sunt esteri ai acizilor graşi cu glicerolul. proces folosit la prepararea margarinei.

α . Cel mai răspândit sterol din organismele animalelor superioare şi omului este colesterolul: colesterol colesteridă În sângele uman. iar celălalt este hidrofob. În structura glicerofosfatidelor. De aceea. o treime din cantitatea totală de colesterol se află sub formă de alcool liber. Fosfolipidele denumite şi fosfatide. Din punct de vedere al structurii lor chimice. În funcţie de natura acestora.fosfatidic Prezenţa radicalului fosfat conferă fosfolipidelor proprietăţi specifice: un capăt al moleculei este polar. A. Lipide complexe Conţin în molecula lor. lipidele complexe se împart în două clase: fosfolipide şi glicolipide.nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic Sterolii sunt răspândiţi atât în ţesuturile animale (zoosteroli) cât şi în plante (fitosteroli) şi ciuperci (micosteroli). iar 2/3 sub formă esterificată. pe lângă componenta lipidică şi o componentă de altă natură. fosfolipidele intră în structura membranelor biologice a căror funcţionare o condiţionează. glicerofosfatidele se clasifică astfel: fosfatidilcoline (lecitine) fosfatidiletanolamine (cefaline) fosfatidilserina 40 . se împart la rândul lor în două grupe glicerofosfolipide (glicerofosfatide) şi sfingofosfolipide (sfingofosfatide). – Glicerofosfatidele sunt derivaţi ai acidului L-α-fosfatidic acid L . restul de acid fosforic este la rândul lui esterificat cu alţi compuşi. hidrofil.

Între glicosfingolipide se disting: cerebrozide. De aceea adesea se numesc galactocerebrozide sau glucocerebrozide. Ele au fost descoperite în ganglionii sistemului nervos. Din surse vegetale (grâu. porumb. pe lângă componenta lipidică şi o componentă glucidică. Cerebrozidele conţin sfingozină. un rest de acid cerebronic şi un rest de hexoză. Aceşti compuşi au primit numele de plasmalogene. N-acetilgalactozamină şi acid N-acetil-neuraminic. acid fosforic şi colină: sfingozina sfingomielina B) Glicolipidele conţin în molecula lor. manoza etc.fosfatidilinozitoli În ţesuturile animale. legat esteric la carbonul C-3 al galactozei. galactoză. Ceramidoligozaharidele conţin heterooligozaharide unite printr-o legătură β-glicozidică cu ceramida. __________________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt lipidele şi ce funcţii îndeplinesc ele în organismele vii? 41 .). S-a observat că în unele boli neuropsihice. un acid gras superior. glucoza. acid gras şi hexoză (galactoză sau glucoză). Gangliozidele sunt cele mai complexe lipide a căror componentă glucidică conţine glucoză. precum şi din unele ţesuturi animale (creier) au fost izolate glicolipidele numite glicozildiacilgliceroli şi sulfoglicozil diacilgliceroli în care componenta glucidică poate fi galactoza. Se găsesc în creier şi alte ţesuturi şi au rol deosebit în transportul ionilor la nivelul membranelor biologice. au fost identificate glicerofosfatide în care grupa –OH din poziţia 1 este eterificată cu un alcool α-β-nesaturat. în sistemul nervos apar gangliozide cu structură modificată. – Sfingofosfatidele (sfingomieline) sunt fosfolipide ce conţin în molecula lor un aminoalcool dihidroxilic nesaturat numit sfingozină. ceramidoligozaharide şi gangliozide. galactocerebrozidă Sulfatidele (cerebrozidsulfatidele) se deosebesc de cerebrozide prin prezenţa restului de acid sulfuric. creier şi alte ţesuturi. sulfatide. în special în muşchi şi în ţesutul nervos. – Glicozil-gliceridele. Din punct de vedere al structurii lor chimice se împart în: – glicosfingolipide – glicozilgliceride Glicosfingolipidele sunt glicolipide care conţin sfingozină. un derivat al acesteia. alge etc. nevertebratelor şi plantelor. Cerebrozidele se găsesc în ţesuturile vertebratelor. Gangliozidele au un rol extrem de important în funcţionarea membranelor celulare nervoase.

2. protejarea ţesuturilor epiteliale. D.Cele mai cunoscute şi mai des utilizate în prezent sunt vitaminele D2 şi D3: 42 . K şi F Vitamina A (retinol. s-a constatat că nu toate aceste substanţe conţineau grupări aminice şi ca atare această denumire este improprie. vitamina antixeroftalmică sau vitamina creşterii).1. Vitamine Vitaminele sunt substanţe organice micromoleculare cu structuri chimice extrem de diferite care exercită o influenţă considerabilă asupra desfăşurării normale a tuturor proceselor biochimice din organismele vii. După descoperirea mai multor vitamine în prima jumătate a secolului nostru. B. Cea mai mare cantitate de vitamină A se găseşte în untura peştilor marini. Pentru vitaminele cunoscute până în prezent se folosesc mai multe denumiri: – denumirea alfabetică care utilizează majuscule ale alfabetului latin (A. E.). Vitamine liposolubile – A. D2-D7. Vitamine D (calciferoli. vitamina antipelagroasă etc. H3C CH3 CH3 CH3 CH2– OH H3C CH3 CH3 CH3 CH2– OH CH3 Retinol CH3 CH3 CH3 3 –Dehidroretinol CH3 CH3 H3C CH3 H I C= O H3C CH3 COOH CH3 Retinal CH3 Acid retinoic Vitamina A are rol în creşterea organismelor tinere. A2. B12b etc). F etc). Unele substanţe organice naturale şi sintetice au o structură asemănătoare cu cea a diverselor vitamine. Funk. – denumirea chimică se bazează pe structura chimică a fiecărei vitamine (ergocalciferol. E. vitaminele antirahitice). piridoxină etc. – denumirea terapeutică se bazează pe efectul farmacodinamic principal (vitamina antiscorbutică. Aceste substanţe se numesc antivitamine şi determină apariţia simptomelor de hipo. C. retinol. Dacă hrana conţine o vitamină în cantitate insuficientă pentru a acoperi cerinţele organismului maladia se numeşte hipovitaminoză.şi avitaminoză.– Care sunt principalii acizi graşi ce intră în structura lipidelor? Scrieţi formulele lor chimice. D. Denumirea de “vitamină” (amina vieţii) a fost utilizată pentru prima dată în 1912 de către K. vitamina antirahitică. chiar dacă vitamina respectivă este conţinută în hrană în cantitate suficientă. β -carotenul este principala provitamină A din care. B12a. continuă să fie utilizată şi astăzi. Lipsa unei sau altei vitamine din hrana omului şi a animalelor provoacă tulburări ale metabolismului substanţelor care se manifestă prin boli specifice numite avitaminoze. – vitamine hidrosolubile. – Cum se clasifică şi care sunt formulele chimice ale lipidelor simple? – Cum se clasifică şi care sunt formulele chimice ale lipidelor complexe? __________________________________________________________________________ I. Fiind deja intrată în uz. B1-B15. Clasificarea este dificil de realizat din cauza structurii chimice foarte diferite. Biosinteza vitaminelor în organismul vegetal şi animal se poate realiza prin precursori specifici numiţi provitamine care în urma unor modificări chimice minore se transformă în vitamine active.8. Introducerea în organism a unui exces de vitamine poate cauza boli numite hipervitaminoze. În plante vitamina A se găseşte predominant sub formă de provitamină – carotenoide. Vitaminele cunoscute până în prezent se împart în trei grupe: – vitamine liposolubile. procesul vederii etc. tocoferol. – substanţe cu acţiune asemănătoare vitaminelor. Odată cu creşterea numărului de vitamine cunoscute a început utilizarea unor indici (A 1. În prezent se cunosc mai multe provitamine D (D2-D7) care din punct de vedere structural fac parte din clasa steroidelor. prin degradare oxidativă rezultă cele două molecule de vitamină A.).

varză. sub acţiunea UV se formează un intermediar – precalciferol – care apoi se transformă în vitamina D2. Avitaminoza D creează rahitismul la copii şi osteomalacia la adulţi. cei mai importanţi fiind α . – favorizează reacţiile de fosforilare şi formare a compuşilor macroergici. Vitamine E (tocoferoli. Hipervitaminoza D provoacă demineralizarea oaselor şi apariţia calculilor renali şi biliari. unt ficat. unt. – funcţionează în organism ca antioxidanţi. lapte. Avitaminoza provoacă hemoragii. urzici. un heterociclu cu oxigen şi o catenă laterală ramificată. termostabile în absenţa oxigenului. Vitaminele K (antihemoragice) Sunt sintetizate numai de plante şi microorganisme. Se găsesc în spanac. O CH3 CH3 CH3 I I CH2–CH=C–CH2–(CH2–CH2–CH–CH2)3–H O O CH3 CH3 I (CH2–CH=C–CH2n – H ) O O –CO–CH3 CH3 CH3 α –tocoferol β–tocoferol Vitamina K1 O Vitamina K2 OH CH3 Vitamina K3 O Vitamina K4 O –CO–CH3 + _ Vitamina K5 NH3 ]Cl 43 . Din punct de vedere chimic sunt derivaţi ai benzopiranului fiind alcătuite dintr-un inel benzenic. vitaminele antisterilităţii. – prezintă proprietăţi antiinflamatorii. Se găsesc în ulei de peşte. Vitaminele D sunt substanţe termostabile. vitaminele de reproducere) Aceste vitamine sunt sintetizate numai de plante. Din ergosterol. – sunt antioxidabile. Rolul lor fiziologic este de a favoriza absorbţia fosforului şi calciului şi formarea sistemului osos.HO ergocalciferol (D 2) HO colecalciferol (D 3) Transformarea sterolilor în vitamine D se face sub acţiunea radiaţiilor UV. arahide etc. În prezent se cunosc 6 tocoferoli. conopidă.şi β -tocoferolul: CH3 HO CH3 H3C O CH3 HO CH3 O CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 – sunt substanţe uleioase. ouă. drojdie de bere.

cojile de orez. Prin fosforilarea tiaminei cu ATP se obţine coenzima tiaminpirofosfat (TPP). celelalte vitamine hidrosolubile intră în structura multor enzime sub formă de coenzime. cristaline. al cărui mecanism de acţiune nu este tipic coenzimatic. tulburări gastrointestinale. (piridoxina). oboseală. seminţele de cereale. Se găseşte în drojdia de bere. Lipsa vitaminelor F determină tulburări metabolice la nivelul pielii. convulsii. fotosensibile. determină căderea părului şi conjunctivită. Vitamine F (antidermatitice). Stimulează creşterea organismelor tinere şi are rol în procesul de bioluminescenţă la licurici. Aceste vitamine nu se sintetizează în organismul animal. Vitamina B1 (tiamina. O CH 2–OH HO H 3C N CH 2–OH C HO H 3C N H CH 2–OH HO H 3C CH 2–NH 2 CH 2–OH N piridoxol piridoxal piridoxaminã 44 . pareze ale extremităţilor. piridoxolul. Vitamina B2 (riboflavina) Din punct de vedere chimic este un nucleu izoaloxazinic şi un tetraol: OH OH OH I I I CH2–C H–CH–CH–CH2–OH H 3C N N O N O NH H 3C Este o substanţă fluorescentă care intră în structura unor coenzime dehidrogenazice cum ar fi FMN şi FAD.NH3 ]Cl CH3 + _ OH NH3 ]Cl + _ NH3 ]Cl + CH3 _ Vitamina K6 Vitamina K7 – sunt substanţe solide. – determină coagularea sângelui prin transformarea fibrinogenului în fibrină. – păsările sunt foarte sensibile la avitaminoza K. vitamina antinevritică). vitamina antiberiberică. Sunt derivaţi piridinici. piridoxalul şi piridoxamina. N H 3C N CH2 NH2 + N S CH 3 CH 2–CH 2–OH Este o substanţă albă. termostabile. Cele mai importante sunt. Lipsa vitaminei B1 determină apariţia unor tulburări ale sistemului nervos. Lipsa acestei vitamine scade rezistenţa la infecţii. aneurina. În cazuri mai grave pot apărea nevralgii. Sub această denumire sunt reuniţi acizii graşi nesaturaţi esenţiali cu mai multe legături duble. Vitamine hidrosolubile Cu excepţia acidului ascorbic. cristalină care se distruge la fierbere. Vitaminele B6.

Rolul biologic rezidă. în primul rând. Vitaminele B12 (cobalamine. apariţia unei forme canceroase de anemie numită anemie pernicioasă. corinoide) Sunt compuşi chimici cu o structură chimică complicată alcătuită dintr-un nucleu corinic format din 4 inele pirolice. scăderea în greutate. Rolul biochimic constă în faptul că nicotinamida intră în structura NAD şi NADP. insomnii etc. Vitaminele B12 participă la metabolismul glucidelor. Este sintetizat în toate plantele şi majoritatea microorganismelor. Avitaminoza B6 produce modificări cutanate. leziuni nervoase. biotina constituie gruparea prostetică a enzimelor implicate în activarea şi transportul CO2. Avitaminoza B12 determină tulburări ale procesului de eritropoeză. un atom central de Co. Toate enzimele care conţin biotina drept cofactor sunt inhibate de glicoproteina numită avidină din albuşul de ou. paralizia membrelor. încetinirea creşterii. dereglări ale sistemului nervos (pierderea memoriei. lipidelor şi proteinelor. din sol precum şi de alte microorganisme. anemie. în faptul că acidul pantotenic este unul din 45 . Lipsa biotinei provoacă dermatită. amida sa precum şi toţi derivaţii acestora biologic activi. Biotina (vitamina H). Acidul nicotinic se sintetizează în aproape toate organismele vii având drept precursor triptofanul. Vitaminele PP (vitaminele B5) COOH N N CONH2 Acid nicotinic Nicotinamidã Termenul generic de vitamină PP sau niacină desemnează acidul nicotinic. tulburări nervoase. Prin fosforilarea piridoxalului şi piridoxaminei se obţin coenzimele importante piridoxal-fosfatul şi piridoxaminfosfatul care participă la decarboxilarea şi transaminarea aminoacizilor. un nucleotid legat α-glicozidic. dermatite.În natură se găsesc de obicei împreună şi se pot transforma una în alta. Acidul pantotenic (vitamina B3). demenţă). deteriorarea funcţiei de reproducere. halucinaţii. Din punct de vedere chimic este alcătuită dintr-un inel tetra-hidroimidazolic condensat cu un inel tetra-hidro-tiofenic şi o catenă laterală ce reprezintă un radical de acid valerianic: O HN S NH CH2 CH2 CH2 CH2 COOH HN O NH S CH2 CH2 CH CH3 COOH β-biotina O HN S NH (CH2)4 CO NH (CH2)4 CH COOH NH2 biocitina α-biotina În privinţa rolului biologic. Vitaminele B12 sunt sintetizate în principal de către microorganismele din tractul gastrointestinal al rumegătoarelor. Avitaminoza PP produce o boală gravă numită pelagră.

cunoaşterea hormonilor sub aspectul structurii lor chimice. integrându-se în ansamblul controlului hormonal şi nervos la care sunt supuse. Avitaminoza C provoacă afecţiuni ale ţesuturilor conjunctive. sintetizate şi secretate de către ţesuturi glandulare specializate ce formează glandele cu secreţie internă sau glande endocrine. 46 .1. Hormoni Deşi tendinţa actuală a unor ramuri ale biologiei o constituie aprofundarea mecanismelor moleculare ce stau la baza funcţionării celulei vii.2. Prin reducerea acidului folic rezultă acidul tetrahidrofolic sintetizat de microorganismele intestinale. starea lor funcţională şi nutriţională. Sistemul endocrin îndeplineşte funcţia majoră de legătură între sistemul nervos şi celelalte sisteme de control. vârstă etc. aceasta din urmă reprezentând la rândul ei o adevărată placă turnantă în metabolismul celular.constituenţii coenzimei A. nu trebuie să neglijăm faptul că aceste mecanisme se integrează într-un tot unitar deoarece celulele. depigmentarea şi căderea părului. Rolul său biochimic constă în participarea la procese de oxido-reducere. mai ales. c) sistemul imunitar cu rol de apărare faţă de proteinele străine organismului în cauză. Hormonii vertebratelor sunt secretaţi de glandele endocrine şi se împart în trei clase principale în funcţie de structura lor chimică. b) sistemul endocrin ce realizează o reglare mai lentă. Hormonii sunt definiţi ca fiind substanţe organice specifice. dar continuă. Din punct de vedere chimic este alcătuită dintr-un rest pteridinic substituit. ţesuturile şi organele reprezintă părţi componente ale organismului viu în ansamblul său şi se află într-o strânsă interdependenţă şi interacţiune. Aşadar. fiind transportate de către acesta spre diferite organe şi ţesuturi numite organe ţintă. un rest de acid p-aminobenzoic. iminenţă de avort. pentru înţelegerea globală a proceselor biochimice şi fiziologice ce au loc în organismele vii. ______________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt vitaminele şi cum se clasifică ele? – Ce vitamine liposolubile cunoaşteţi? Scrieţi formulele lor chimice. inflamarea cavităţii bucale. hemoragii. Acestea din urmă "răspund" în funcţie de tipul lor. un rest de acid glutamic. Rol biochimic are acidul tetrahidrofolic care este un agent de metilare. sistemul endocrin face parte integrantă din edificiul sistemelor de reglare ce s-au dezvoltat în cursul evoluţiei şi anume: a) sistemul nervos central (SNC) al cărui rol constă în reglarea rapidă a interrelaţiilor mediu extern – organism. scăderea rezistenţei la infecţii precum şi tumefiere şi hemoragii gingivale. numiţi şi mesageri sau reglatori chimici. anemie macrocitară (modificarea dimensiunilor elementelor figurate ale sângelui). – Care sunt principalele vitamine hidrosolubile? Scrieţi formulele lor chimice.. inclusiv cel ce acţionează la nivel molecular. Avitaminoza produce tulburarea procesului de hematopoieză. Iată de ce. Acidul folic (vitamina M). oboseală. ______________________________________________________________________ I. care sunt deversate direct în sânge. în scopul profilaxiei şi tratamentului unor disfuncţii glandulare ci. asupra cărora îşi exercită acţiunea lor specifică. oprirea creşterii. rolului biologic şi mecanismelor de acţiune este importantă nu numai din punct de vedere practic. Hormonii. coordonează activitatea diferitelor părţi ale organismului.9. somnolenţă. încetinirea creşterii. Vitamina C (acidul ascorbic. Lipsa acidului pantotenic conduce la dermatite. vitamina antiscorbutică) HO–CH 2–CH–OH O H HO O OH Are caracter slab acid şi este sintetizat din monoglucide de numeroase specii de microorganisme plante şi animale. acţionând asupra celulelor ce compun ţesuturile şi organele respective. Boala numită scorbut se manifestă prin fragilitatea capilarelor.

influenţează creşterea şi dezvoltarea armonioasă a organismului. Vasopresina reglează presiunea sângelui. ACTH. – Hormonul epifizei este melatonina care se formează din triptofan. 47 . Hormoni cu structură polipeptidică şi proteică – Hormonii neurohipofizei sunt ocitocina (oxitocina).3'. melanoliberina sau somatostatina. care controlează funcţia glandei tiroide şi stimulează mobilizarea ionilor de iod din sânge b) hormonul adrenocorticotrop (corticotropina). Adenohipofiza secretă o serie de hormoni peptidici cu acţiune biologică foarte diferită: a) hormonul tireotrop (tireotropina). STH. Hormoni derivaţi de la aminoacizi – Hormonii glandei tiroide sunt triiodtironina şi tetraiodtironina (tiroxina) I HO I —O— I 3.5. hormonul luteinizant. De exemplu: melanostatina. nervozitate. prolactina etc. Excesul de STH determină apariţia gigantismului la copii şi agromegalia la adulţi.5'-tetraiodtironina sau tiroxina (T Rolul lor biochimic constă în reglarea creşterii şi dezvoltării organismului. emotivitate. cretinism etc. Insuficienţa STH determină nanismul (stagnarea creşterii).3'-triiodtironina (T 3) —CH 2–CH–COOH NH 2 HO I I I —O— I —CH 2–CH–COOH NH2 4) 3. Mediază de asemenea legătura între radiaţiile luminoase . Intensifică de asemenea lipoliza. – Hormoni reglatori ai hipotalamusului.5. Hiperfuncţia tiroidiană conduce la pierderea greutăţii. palpitaţii. stimulează evacuarea laptelui din glanda mamară.1. Determină stimularea contracţiei muşchilor netezi. noradrenalina şi dihidroxifeniletilamina (DOP-amina): OH HO –CH–CH 2–NH–CH 3 HO OH adrenalină OH –CH–CH 2–NH2 HO OH noradrenalină DOP-am ină OH –CH 2–CH2–NH2 Catecolaminele determină creşterea glicemiei. sistemul nervos şi funcţionalitatea anumitor organe. – Hormonii adenohipofizei. guşa endemică. în special a uterului. obezitate. – Hormonii medulosuprarenalei În substanţa medulară a suprarenalelor se sintetizează trei derivaţi ai o-dihidroxibenzenului numiţi catecolamine: adrenalina. TTH. vasopresina şi coherina. controlează funcţiile suprarenalei şi intensifică biosinteza hormonilor corticosteroizi c) hormonii gonadotropi (gonadotropinele) reglează funcţionarea gonadelor. melatonina Alături de reglarea metabolismului pigmenţilor melatonina inhibă dezvoltarea funcţiilor sexuale la animalele tinere şi joacă rol principal în apariţia somnului. a consumului de oxigen şi a formării CO 2 8intensifică catabolismul glucidelor).În insuficienţa tiroidiană apărută în copilărie apare creşterea deficitară în înălţime. d) hormonul de creştere (hormonul somatotrop). e) Hormonul melanotrop (melanotropina) reglează pigmentarea pielii. Hipotalamusul secretă o serie de peptide micromoleculare care stimulează (liberine) sau inhibă (statine) secreţia hormonilor de către alte glande endocrine. 2. somatoliberina. La adulţi apare astenie. Cei mai importanţi sunt: hormonul foliculostimulant. Din punct de vedere chimic sunt peptide alcătuite din 9 aminoacizi. tulburări neuropsihice.

La crustacee. el are rolul de a controla mobilizarea calciului din vechea crustă în vederea reutilizării la formarea celei noi. 48 . Zona corticală a suprarenalelor secretă peste 30 hormoni steroidici utilizând colesterolul drept precursor în sinteza lor. corticosteronul. dezvoltă caracterele sexuale secundare masculine. aldosteronul. Glandele paratiroide secretă doi hormoni parathormonul şi calcitonina care au rol de menţinere constantă a concentraţiei de Ca2+ în sânge. Hormonul năpârlirii este sintetizat în organele Y. în sensul că el stimulează organele Y de a sintetiza hormonul năpârlirii la un moment determinat. respectiv. Această funcţie se realizează prin acţiunea de inhibiţie exercitată asupra organelor Y care. hormonul accelerator al năpârlirii. Ultimele două funcţii sunt inhibate de melatonină până la pubertate când intervenţia lor este bruscă. – Hormonii pancreasului sunt insulina (esenţială în reglarea metabolismului intermediar al glucidelor. a creşterii şi dezvoltării caracterelor sexuale etc. Hormonii estrogeni (hormonii sexuali feminini) cei mai importanţi sunt: estrona (E1). Aceleaşi organe Y elaborează şi hormonul gonadotrop cu rol în dezvoltarea gonadelor. 11-deoxicorticosteronul. Diferite tipuri de hormoni gonadali se sintetizează la ambele sexe. hormonii gonadali sunt diferiţi. Cei mai importanţi sunt cortizolul. lipidelor şi proteinelor) şi glucagonul 3. întrerup elaborarea unor noi cantităţi de hormon al năpârlirii. Spre deosebire de toţi ceilalţi hormoni. concomitent cu întreruperea acţiunii hormonului inhibitor. Hormonii androgeni (hormonii sexuali masculini) sunt în celulele interstiţiale ale testiculului şi mai puţin în ovar sau corticosuprarenale. Hormonii steroidici – Hormonii corticosuprarenalei. mai ales asupra metabolismului azotului şi calciului şi stimulează biosinteza proteinelor. dar predomină numai la unul.– Hormonii glandelor paratiroide. în felul acesta. În acelaşi timp. hormonii reglează o serie de procese biochimice şi fiziologice specifice acestor vieţuitoare dintre care mai importante sunt reprezentate de reglarea proceselor de degradare şi biosinteză. CH3 O CH3 OH CH3 OH OH HO HO HO Estronă Estradiol Estriol Hormonii estrogeni au aceleaşi funcţii ca şi hormonii androgeni. CH3 CH3 OH CH3 CH3 CH3 O O CH3 O HO O Testosteron Dehidroepiandrosteron Androstendion Au puternic efect anabolic. De asemenea reglează morfogeneza şi funcţionarea normală a glandelor sexuale masculine. hormonul inhibitor al năpârlirii şi. În funcţie de rolul lor biologic se împart în mineralocorticoizi şi glucocorticoizi. estradiolul (E2) şi estriolul (E3). Hormonul inhibitor al năpârlirii este sintetizat de organele X ale ganglionilor terminali şi are o acţiune opusă celei exercitate de hormonul năpârlirii. Hormonul accelerator al năpârlirii are o acţiune aparte. care sunt identici la ambele sexe. Fenomenul de năpârlire caracteristic crustaceelor este influenţat de trei hormoni importanţi: hormonul năpârlirii. iar rolul său principal îl constituie declanşarea năpârlirii. – Hormonii gonadali.

grupa acidului abscisic şi etilena. specifice fiecărui aminoacid. respectiv. citokininele. biosinteza). dispersării pigmenţilor în cromatofori. Catabolismul cuprinde reacţiile de degradare a biomoleculelor cu formarea unor produşi finali de tipul dioxidului de carbon. celule a căror funcţionare o influenţează. Ei pot suferi de asemenea o degradare oxidativă completă şi în acest caz servesc ca sursă energetică. de enzime şi de hormoni de natură polipeptidică şi proteică sau pot fi metabolizaţi cu formarea unor compuşi intermediari utilizaţi la rândul lor în sinteza bazelor azotate sau a altor compuşi. Metabolismul aminoacizilor II. Prin metabolism se înţelege totalitatea reacţiilor chimice şi a transformărilor energetice ce au loc în organismul viu. Asimilaţia (anabolismul) cuprinde totalitatea reacţiilor de biosinteză care sunt. O serie de reacţii de degradare sunt comune tuturor aminoacizilor. giberelinele. întâlnite la toţi sau la marea majoritate a aminoacizilor proteinogeni. indiferent de treapta de evoluţie a fiecărei specii de vieţuitoare. Spre deosebire de hormonii animalelor. şi cu eliberarea unei anumite cantităţi de energie. Principalele căi comune de degradare a aminoacizilor. ureei etc.1.1. de cele mai multe ori. ___________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce sunt hormonii şi cum se clasifică ei? Scrieţi formulele lor chimice. direct din mediul exterior (lumină. fitohormonii se disting prin absenţa ţesuturilor specializate care să-i sintetizeze. 49 . Căi comune de degradare a aminoacizilor Aminoacizii sintetizaţi în celulele vii sunt folosiţi pentru biosinteza de proteine specifice organismelor respective. năpârlirea. Hormonii plantelor sau fitohormonii se definesc ca fiind molecule endogene oligodinamice (ceea ce înseamnă că se disting net de substanţele trofice din punct de vedere biochimic şi fiziologic) cu rol de vectori ai unor informaţii pentru celulele ţintă ce prezintă sensibilitate selectivă faţă de acţiunea acestora. Spre deosebire de alte biomolecule. cuplate cu hidroliza moleculelor de ATP deoarece ele decurg cu consum de energie. glandele endocrine. metamorfoza etc. hormonul de activare şi bursiconul.1. II. prin absenţa.). a unui sistem de transport şi prin faptul că informaţia ce declanşează biosinteza fitohormonilor provine. fundamentală a lumii vii. aminoacizii prezintă căi de degradare mult mai numeroase şi mai complexe. preponderent. ______________________________________________________________________ II.Glandele sinusale şi organele postcomisurale ale crustaceelor sintetizează şi secretă o serie de hormoni cu structură polipeptidică numiţi hormoni cromatoforotropi al căror rol principal îl constituie reglarea concentrării şi. Fitohormonii cunoscuţi în prezent au fost clasificaţi în 5 grupe în funcţie de structura lor chimică: auxinele. în general. existând totuşi o serie de căi comune. Celulele neurosecretoare din creier sintetizează şi secretă trei hormoni principali cu rol de reglare şi control: hormonul protoracotropic (ecdisiotropina). Ei sunt secretaţi de celule specializate neurosecretoare din creier şi ganglioni. apei. iar restul hidrocarbonat se degradează apoi pe căi diferite. Energia rezultată în urma degradărilor catabolice este înmagazinată în legăturile macroergice ale moleculelor de ATP. glandele protoracice etc. distingem două ramuri ale metabolismului: – Dezasimilaţia (catabolismul) – Asimilaţia (anabolismul. reglarea acestora şi interdependenţa cu mediul înconjurător. Hormonii insectelor au rol de control metabolic şi de reglare a diferitelor procese fiziologice specifice lor cum ar fi creşterea. În funcţie de sensul transformărilor. stres etc. BIOCHIMIE DINAMICĂ Metabolismul constituie caracteristica esenţială.

fiind utilizaţi. sub acţiunea aminoacid-oxidazelor specifice: R – CH – COOH I NH2 Aminoacid 1/2O2 Aminoacid-oxidaza R – C – COOH II O Cetoacid + NH3 La animalele superioare şi în organismul uman predomină dezaminarea aminoacizilor pe cale oxidativă. decarboxilarea şi transaminarea.C.4. Împărţirea în subsubclase se face în funcţie de natura acceptorului: NAD+ pentru E.4. veninul de şarpe etc. diferiţi compuşi disulfidici pentru E. dar şi în plantele superioare. oxidativă sau desaturantă. etc. Ele sunt incluse în subclasa E.4.întâlnite atât la plante şi animale cât şi la microorganisme.). În prima fază are loc un proces de dehidrogenare a aminoacidului cu formarea α-iminoacidului corespunzător.–1. se întâlnesc aminoacid-oxidazele ce catalizează dezaminarea oxidativă atât a L-aminoacizilor cât şi a D-aminoacizilor.4. adică a α-cetoacizilor.C. Enzimele ce acţionează asupra aminoacizilor din seria L se mai numesc şi aminoacid-dehidrogenaze-dezaminante şi sunt NAD+ sau NADP+–dependente.4.3.C. fie în procese de biosinteză a altor constituenţi celulari.2.. Aminoacizii se dezaminează reductiv sub acţiunea aminoacid-reductazelor specifice NADH-dependente: R – CH – COOH I NH 2 Aminoacid NADH+H + NAD + R – CH 2 – COOH Acid carboxilic + NH 3 Aminoacid-reductaza b) Dezaminarea hidrolitică realizează înlăturarea azotului aminic sub formă de amoniac cu formarea α-hidroxiacidului corespunzător: H2O R – CH – COOH I NH2 Aminoacid-hidrolaza Aminoacid R – CH – COOH I OH Hidroxiacid + NH 3 c) Dezaminarea oxidativă a aminoacizilor constă în eliminarea azotului aminic sub formă de amoniac cu formarea α-cetoacidului corespunzător.. donorul hidrogenului necesar reducerii fiind NADH-ul. fie că sunt degradaţi în scopul formării energiei necesare întreţinerii proceselor biochimice În funcţie de natura enzimelor ce catalizează aceste procese şi de structura chimică a produşilor formaţi.. NADP+ pentru E.. În organismele animale este foarte activă glutamat-dehidrogenaza pentru care acceptorul echivalenţilor reducători este NAD+-ul: COOH I CH 2 I CH 2 I CH – NH 2 I COOH Acid glutamic H2O NAD + NADH+H + Glutamat-dehidrogenaza COOH I CH 2 I CH 2 I C=O I COOH + NH 3 Acid α-ceto-glutaric Reacţia de dezaminare oxidativă decurge în două etape. hidrolitică. iar pentru unii dintre ei transmetilarea şi transamidinarea. dar care 50 . α-hidroxiacizilor.1. În această etapă acceptorul de hidrogen este FAD-ul în calitatea sa de coenzimă a aminoacid-oxidazei. Dezaminarea aminoacizilor Procesul de dezaminare reprezintă procesul de eliminare a grupării aminice sub formă de amoniac cu formarea acizilor corespunzători. dezaminarea aminoacizilor poate fi reductivă. rinichi. care cuprinde dehidrogenazele aminoacizilor şi aminooxidazele. Acest lucru a fost demonstrat prin cercetările efectuate de Krebs.C.1. Green şi alţii care au stabilit că în aceste organisme (în special în ficat.4. II.–1.C.1. acizilor carboxilici saturaţi şi nesaturaţi etc. a) Dezaminarea reductivă are loc atunci când aminoacidul este transformat în acidul carboxilic corespunzător cu eliberare de amoniac.1.–1. creier etc. Produşii rezultaţi în urma dezaminării aminoacizilor sunt apoi metabolizaţi în celulă.–1. oxigenul pentru E. unele bacterii. sunt dezaminarea.– 1.

au drept cofactor FAD-ul şi sunt localizate în microsomii hepatocitelor: R – CH – COOH I NH 2 α-Aminoacid E–FAD E–FADH 2 D-aminoacid-oxidaza R – C – COOH II O α-Cetoacid + NH 3 Flavin-nucleotidele reduse ale acestor oxidaze (FMNH2 şi FADH2) reacţionează direct cu oxigenul molecular cu formarea peroxidului de hidrogen care. în funcţie de structura chimică a aminoacidului supus decarboxilării. Decarboxilarea aminoacizilor.joacă în această reacţie şi rol de cosubstrat. Procesul de eliminare a grupelor –COOH din moleculele aminoacizilor este catalizat de enzime specifice numite aminoacid-decarboxilaze care conţin în calitate de cofactor piridoxal-fosfatul. Astfel. d) Dezaminarea desaturantă este procesul prin care aminoacizii eliberează azotul aminic sub formă de amoniac cu formarea acizilor nesaturaţi corespunzători: NH 3 R – CH 2 – CH – COOH I NH 2 Aminoacid R – CH = CH – COOH Acid α .β -nesaturat II. Unele din ele sunt specifice L-aminoacizilor. la rândul său. diamine.. este descompus de către catalază în apă şi oxigen. Reacţia generală de decarboxilare a aminoacizilor poate fi reprezentată astfel: R – CH – COOH I NH2 α-Aminoacid CO2 Aminoacid-decarboxilaza R – CH2 – NH2 Aminã Aminoacizii diaminomonocarboxilici formează prin decarboxilare diaminele corespunzătoare. Prin decarboxilare. Mirosul specific de cadavru este datorat diaminelor care se formează în cantităţi crescute: 51 . În etapa a II-a are loc adiţionarea elementelor apei cu formarea α-cetoacidului corespunzător şi eliminarea amoniacului: FAD R – CH – COOH I NH2 α-Aminoacid FADH 2 H2O R – C – COOH II NH α-Iminoacid NH3 R – C – COOH II O α-Cetoacid În numeroase organisme s-a pus în evidenţă faptul că în realitate există două categorii de flavoenzime ce catalizează acest proces care se deosebesc între ele prin natura cofactorului. au FMN-ul drept cofactor şi sunt localizate în reticulul endoplasmatic: R – CH – COOH I NH 2 α-Aminoacid E-FMN E-FMNH 2 R – C – COOH II + O α-Cetoacid NH 3 L-aminoacid-oxidaza Enzimele din cealaltă categorie sunt specifice D-aminoacizilor.1. iar ornitina trece în putresceină. poartă numele de L-aminoacid-oxidaze.1. aminoacizii proteinogeni formează monoamine. prin decarboxilarea lizinei se formează cadaverina.2. γ. se numesc D-aminoacidoxidaze.şi δ-aminoacizi etc. Aceste diamine au un miros specific. iar procesul de decarboxilare este deosebit de intens în cadavre unde se realizează sub acţiunea decarboxilazelor din microflora de putrefacţie. Acest proces conjugat se realizează în peroxisomii hepatocitelor.

) şi în unele microorganisme (Escherichia coli. Diaminele rezultate nu se acumulează însă ci sunt utilizate de organism în calitate de precursori în biosinteza unor poliamine biologic active cum ar fi spermina şi spermidina. Biosinteza poliaminelor mai utilizează în calitate de precursor.). argininei şi ornitinei se realizează şi in vivo.CO 2 H2N – (CH 2)4 – CH – COOH I NH2 Lezin-decarboxilaza Lizinã CO2 H2N – (CH 2)3 – CH – COOH I NH2 Ornitin-decarboxilaza Ornitinã H2N – (CH 2)5 – NH 2 Cadaverinã H2N – (CH 2)4 – NH 2 Putresceinã Putresceina se mai formează şi prin decarboxilarea argininei. iar aceasta se descompune prin hidroliză în uree şi putresceină: CO2 H2N– C – NH – (CH 2)3 – CH – COOH II I ArgininNH NH2 decarboxilaza Argininã H2N– C – NH – (CH 2)3 – CH 2 – NH 2 II NH H2O Agmatin-ureohidrolaza Agmatinã H2N – (CH 2)4 – NH 2 + H2N – C – NH II O 2 Putresceinã Uree Decarboxilarea lizinei. Aspergillus nidulans etc. În acest caz se formează mai întâi agmatina în calitate de compus intermediar. pancreas. Aceasta din urmă se formează în organism sub formă de S-adenozil-metilmercapto-propilamină prin decarboxilarea Sadenozil-metioniei: N N N N O + CH 2 – S – CH 3 I (CH 2)2 I CH – NH 2 I COOH CO 2 S-Adenozil-metionindecarboxilaza S-Adenozil-metioninã N N N N O + CH2 – S – CH3 I (CH2)2 I CH2 – NH2 S-(3'-Adenozil)-5'-metilmercaptopropilaminã Restul propilamină din S-(3’-adenozil)-5’-metilmercapto-propilamină se condensează apoi cu o moleculă de putresceină cu formare de metiltioadenozină şi spermidină: 52 . alături de diamine şi propilamina. plămâni etc. Acestea se întâlnesc în cantităţi apreciabile în unele ţesuturi (ficat.

încă incomplet elucidate.N N N N O N + CH2 – S – CH3 N I H2N–(CH2)4–NH2 (CH2)2 I CH2 – NH 2 N N O + CH2 – S – CH3 S-(3'-Adenozil)-5'-metilmercaptopropilaminã + Metiltioadenozinã H2N – (CH2)4 – NH – (CH2)3 – NH2 Spermidinã Pentru biosinteza sperminei se repetă procesul de decarboxilare a S-adenozilmetioninei. Ele mai joacă un rol important în reglarea biosintezei acizilor nucleici şi proteinelor. iar histidina şi acidul glutamic formează histamina şi respectiv acidul γ-aminobutiric (GABA): CO 2 – CH 2 – CH – COOH I NH2 Fenilalaninã Fenilalanindecarboxilaza CO2 HO – – CH 2 – CH – COOH TirozinI decarboxilaza NH2 Tirozinã HO – – CH 2 – CH 2 – NH 2 Tiraminã N N H Histaminã – CH 2 – CH 2 – NH 2 – CH 2 – CH 2 – NH 2 Feniletilaminã N N H – CH 2 – CH – COOH CO2 I NH 2 Histidin-decarboxilaza Histidinã CO2 HOOC – CH 2 – CH2 – CH – COOH HOOC – CH 2 – CH2 – CH 2 – NH2 I NH2 Glutamat-decarboxilaza Acid glutamic Acid γ-aminobutiric Majoritatea aminelor biogene îndeplinesc funcţii biochimice şi fiziologice bine determinate în organismele vii. iar restul propilamină din S-adenozilmetil-mercapto-propilamina formată se transferă pe o moleculă de spermidină: H2N – (CH2)4 – NH – (CH 2)3 – NH2 Spermidinã •CH2–CH2–CH2–NH2 H2N – (CH 2)3 – HN – (CH 2)4 – NH – (CH 2)3 – NH 2 Sperminã Poliaminele joacă roluri diverse. Alţi aminoacizi formează prin decarboxilare unele amine biologic active sau care servesc drept precursori în biosinteza unor compuşi biologic activi. Unele dintre ele se utilizează în practica medicală datorită acţiunii lor farmacodinamice deosebite. să îndeplinească un rol de factor de creştere pentru unele microorganisme etc. Astfel. în organismele vii. Nu este exclus ca ele să joace un rol de stabilizare a structurilor membranare şi ribozomale. fenilalanina şi tirozina formează prin decarboxilare feniletilamina şi respectiv tiramina. Tiramina formată prin decarboxilarea tirozinei este o substanţă 53 .

cât şi a unor derivaţi ai acestuia cum ar fi 5-hidroxitriptofanul (când se formează serotonina) şi 3. Ea se formează în cantităţi mari în zonele inflamate şi este implicată în transmiterea senzaţiei dureroase. ea este utilizată în practica medicală în tratamentul bolii de iradiere. ele au primit numele de amine biogene. Principala sa funcţie biologică o constituie inhibarea activităţii gonadale la mamifere: H3C – O – N H Melatoninã – CH2 – CH2 – NH – CO – CH 3 Prin decarboxilarea cisteinei sub acţiunea cistein-decarboxilazei se formează cisteamina (tioetanolamina) care reprezintă grupa funcţională a coenzimei A: CO2 CH2 – CH – COOH HS – CH2 – CH2 – NH2 I I SH NH2 Cistein-decarboxilaza Cisteinã Tioetanolaminã Deoarece aminele rezultate prin decarboxilarea aminoacizilor manifestă o acţiune fiziologică importantă. la reglarea presiunii sanguine.4-dihidroxifenilalanina (DOPA) cu formare de DOP-amină. temperaturii corpului etc. iar DOP-amina este un hormon din clasa catecolaminelor şi serveşte în acelaşi timp drept precursor în biosinteza noradrenalinei şi adrenalinei: CO2 – CH2 – CH – COOH I NH2 Triptofan-decarboxilaza – CH 2 – CH 2 – NH 2 N H Triptaminã – CH2 – CH2 – NH2 N H 5-Hidroxitriptaminã (Serotoninã) N H Triptofan HO N H HO CO2 – CH2 – CH – COOH I NH2 Triptofan-decarboxilaza 5-Hidroxitriptofan HO HO CO2 – CH2 – CH – COOH I NH2 Triptofan-decarboxilaza HO HO – CH2 – CH2 – NH2 3. Tot din triptofan se formează şi serotonina care participă la fenomenul de transmitere a fluxului nervos. De asemenea. Cadaverina. Astfel. Triptofan-decarboxilaza nu prezintă o specificitate strictă de substrat. a respiraţiei. Tioetanolamina formată prin decarboxilarea cisteinei intră în structura coenzimei A. serotonina rezultată prin decarboxilarea hidroxitriptofanului este un intermediar în calea de biosinteză a melatoninei în pinealocite. Alte amine biogene îndeplinesc un important rol de precursori în biosinteza unor hormoni derivaţi de la aminoacizi 54 . Aceste reacţii prezintă o importanţă biochimică şi fiziologică deosebită. Din histidină se formează histamina. o amină biogenă cu acţiune vasodilatatoare. Un neurotransmiţător cu rol de inhibiţie în sistemul nervos central este acidul γ-aminobutiric (GABA) care rezultă prin decarboxilarea acidului glutamic. S-a demonstrat că această enzimă catalizează atât decarboxilarea triptofanului cu formare de triptamină. ca şi triptamina rezultată prin decarboxilarea triptofanului.4-Dihidroxifenilalaninã (DOPA) Dihidroxifeniletilaminã (DOP-aminã) Melatonina este sintetizată în pinealocite prin utilizarea serotoninei în calitate de precursor.biologic activă ce manifestă o acţiune vasoconstrictoare. Unele dintre ele prezintă importante proprietăţi farmacodinamice (în special histamina şi tiramina). putresceina şi poliaminele (spermina şi spermidina) interacţionează în mod specific cu catenele polinucleotidice influenţând conformaţia spaţială a acizilor nucleici.

sub acţiunea decarboxilazelor microorganismelor. monoaminoxidazele şi diaminoxidazele îndeplinesc în organismul viu o funcţie extrem de importantă şi anume cea de detoxifiere.(triptamina. Datorită acţiunii lor de degradare a aminelor biogene toxice. mai ales cele din ficat şi peşte care sunt alimentele cele mai uşor alterabile. aspartat-decarboxilaza catalizează conversia acidului aspartic în β-alanină. La consumuri exagerate de proteine de origine animală. Oxidarea diaminelor are loc sub acţiunea diaminoxidazelor specifice (DAO) şi conduce la formarea amino-aldehidelor corespunzătoare. fie sub formă de colină. amoniacului şi apei oxigenate: R – CH 2 – NH 2+ O2 + H2O Monoaminoxidaza R – C = O + NH 3 + H2O2 I H Aceste reacţii sunt cuplate de regulă cu acţiunea catalazei sau peroxidazei deoarece unul din produşii de reacţie (H2O2) este. organismele vii au capacitatea de a metaboliza în continuare aminele biogene toxice prin oxidarea lor sub acţiunea unor enzime specifice.). din care cauză. Decarboxilarea aminoacizilor poate conduce şi la formarea altor compuşi. Formarea aminelor biogene toxice poate avea loc şi în organismele vegetale. aceste enzime fiind la fel de răspândite ca şi decarboxilazele aminoacizilor deoarece acţiunea lor este conjugată. procesul de decarboxilare a aminoacizilor este deosebit de intens datorită necesităţii degradării rapide a excesului de aminoacizi. serotonina. Acest fenomen explică toxiinfecţiile alimentare cauzate de consumul de preparate din carne alterată. În condiţiile unui metabolism echilibrat. prin decarboxilarea acidului glutamic sub acţiunea glutamat-decarboxilazei se formează acidul γaminobutiric (GABA) care este un important mediator al inhibiţiei în sistemul nervos central. amoniacului şi apei oxigenate: O2 H2O H2N – (CH 2)n – NH 2 DAO H2N – CH 2)n-1 – C = O + H2O2 + NH 3 I H Aldehidele rezultate se pot oxida în continuare cu formarea acizilor corespunzători. În mod similar. iar la unele plante mulţi alcaloizi se sintetizează prin utilizarea în calitate de precursori a aminelor biogene. Aceasta din 55 . Astfel. În anumite condiţii nefavorabile de dezvoltare. Multe amine biogene sunt deosebit de toxice pentru organismul uman şi animal. de asemenea. monoaminoxidazele (MAO) catalizează dezaminarea oxidativă a monoaminelor cu formarea aldehidelor corespunzătoare. în ţesuturile plantelor se acumulează cantităţi mari de amine biogene care provoacă intoxicaţii. Aminele biogene formate în acest caz sub acţiunea decarboxilazelor endogene pot determina apariţia gutei. toxic pentru celula vie. fie sub formă de etanolamină (colamină). O cantitate relativ crescută de amine biogene se poate forma prin alterarea alimentelor de origine animală bogate în proteine. insuficienţa potasiului în sol determină intensificarea formării putresceinei care influenţează nefavorabil frunzele. aceasta fiind o componentă a coenzimei A şi a altor substanţe biologic active: CO2 HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH I Glutamat-decarboxilaza NH2 Acid glutamic CO2 HOOC – CH 2 – CH – COOH I NH 2 Acid aspartic HOOC – (CH 2)2 – NH 2 Aspartat-decarboxilaza β – Alaninã HOOC – (CH2)3 – NH2 Acid γ-amino-butiric Prin decarboxilarea serinei sub acţiunea serin-decarboxilazei se formează etanolamina ce poate juca rol de precursor în biosinteza fosfolipidelor (cefalinelor şi lecitinelor) când esterifică acidul L-α-fostadidic. De exemplu. De exemplu. DOP-amina etc. excesul lor în organism poate fi letal.

plasmalogenelor şi sfingomielinei. II. este carnitina (acidul 4-trimetil-3-hidroxi-butanoic): CH 3 + HOOC – CH 2 – CH – CH 2 – N CH3 I CH3 OH Carnitinã Carnitina se întâlneşte în toate ţesuturile animale unde este implicată în metabolismul lipidelor sub forma derivaţilor de tip acil-carnitină. Mai exact.1. acetilcolina mai este implicată în procesul de dilatare a vaselor sanguine cu diminuarea corespunzătoare a tensiunii arteriale. donorul de grupări metil fiind S-adenozilmetionina: CO2 CH 2 – CH – COOH I I OH NH 2 Serin-decarboxilaza Serinã •CH3 HO – CH2 – CH2 – NH – CH3 Metiletanolaminã HO – CH 2 – CH 2 – NH 2 Etanolaminã (colaminã) •CH3 •CH3 HO – CH2 – CH2 – N Dimetiletanolaminã CH3 CH3 + HO – CH 2 – CH2 – N Colinã CH3 CH3 CH3 În afară de rolul de neurotransmiţător. Ea mai determină totodată şi peristaltismul intestinal. Reprezentarea schematică a cuplării reacţiilor de transaminare şi dezaminare Reacţia de transaminare mai poate fi considerată ca un tip special de dezaminare a aminoacizilor. în organismele animale.1. Un alt compus biologic activ. glicerol-fosforilcolinei. însă fără formare de amoniac: COOH COOH I I CH – NH 2 + C = O I I R1 R2 COOH I C=O + I R1 COOH I CH – NH 2 I R2 Aminotransferazã 56 . carnitina realizează transportul transmembranar al acizilor graşi.3.urmă se formează din etanolamină prin metilare treptată. fosfatidil-colinei (lecitinei). NH3 NAD(P)H α-Cetoglutarat Aspartat 1 2 H2O NAD(P) + Glutamat Oxaloacetat 1 – glutamat-dehidrogenaza 2 – aspartat-aminotransferaza Fig. Colina se întâlneşte atât în organismele vegetale. cât şi în cele animale unde intră în structura fosforil-colinei. II. Transaminarea aminoacizilor Reacţia de transaminare a aminoacizilor are loc sub acţiunea catalitică a aminotransferazelor (transaminazelor) şi constă în transferul grupei –NH2 de la un α-aminoacid la un α-cetoacid cu formarea unui nou aminoacid şi a unui nou cetoacid.1. sintetizat în organismele animale prin utilizarea serinei în calitate de precursor.

valina. În prima etapă a transaminării. tirozina. piridoxal – 5 – fosfatul (PALP) trece reversibil în pirodixamin-5-fosfat (PAMP): HO H–C=O I – CH 2 – O – P N HO CH2 – NH 2 I – CH 2 – O – P N H3C H3C Piridoxal-5-fosfat (PALP) Piridoxamin-5-fosfat (PAMP) În lipsa substratului.Reacţia de transaminare a fost pusă în evidenţă prima dată în 1938 de către Braunstein şi Kritzman. gruparea aminică a aminoacidului reactant (substratul S1) suferă o reacţie de condensare cu grupa aldehidică a cofactorului enzimatic. acidul aspartic. fenilalanina. Reacţiile de transaminare sunt reacţii reversibile. iar rolul este extrem de diferit. În etapa următoare are loc o izomerizare când legătura dublă îşi schimbă poziţia. izoleucina. deplasând grupa ε-amino a restului de lizină din centrul activ al enzimei: HO E – N = CH – CH3 N + R1 – CH – COOH I NH2 S1 CH2 – O – P E HO CH3 E – NH2 R1 – CH – N = CH – N I COOH CH2 – O – P ES1 (aldiminã) Se formează o nouă bază Schiff între aminoacid şi piridoxal-fosfat care este o aldimină şi care rămâne legată de apoenzimă prin legături slabe. Aceasta este forma activă a aminotransferazelor ce poate lega aminoacidul care urmează a fi transaminat. iar în condiţii normale constanta de echilibru are o valoare apropiată de unitate. suferă apoi o reacţie de hidroliză cu formarea α-cetoacidului şi eliberarea cofactorului sub formă de piridoxamin-5-fosfat: HO CH3 E – NH 2 R1 – CH – N = CH – N I COOH CH2 – O – P ES1 (aldiminã) HO CH3 E – NH 2 R1 – C = N – CH 2 – N I COOH CH2 – O – P EP1 (cetiminã) 57 . triptofanul. necovalente (ceea ce înseamnă că în acest caz cofactorul enzimatic este coenzimă). Aminotransferazele ce catalizează aceste reacţii conţin în calitate de cofactor enzimatic piridoxal-fosfatul. Aminotransferazele sunt localizate atât intramitocondrial cât şi în faza solubilă a citoplasmei celulelor eucariote. Aceasta din urmă. Reacţia de transaminare este alcătuită din două procese complexe diferite. Din cei 22 aminoacizi proteinogeni. gruparea aldehidică a piridoxal-fosfatului formează o legătură aldiminică cu grupa ε-amino a unui rest de lizină localizat în centrul activ al enzimei (cu care formează o bază Schiff). cisteina şi lizina. asparagina. atât în lumea vegetală cât şi în cea animală. un număr de 11 suferă în mod obişnuit reacţii de transaminare: alanina. aldimina trecând în cetimină. Pe parcursul reacţiei de transaminare. arginina. Ulterior s-a demonstrat că ea este larg răspândită.

În urma acestor reacţii are loc totodată şi regenerarea enzimei. precum şi în microorganisme. Se formează complexul ES2 sub formă de cetimină. succesiunea reacţiilor ce au loc este inversă cu cea a componentei care realizează conversia aminoacidului în cetoacid: HO E – NH 2 H2N – CH 2 – CH 3 N + R2 – C – COOH II O α-Cetoacid HO R2 – C = N – CH I COOH 2 H2O CH 2 – O – P E CH 3 N E – NH 2 – CH 2 – O – P ES 2 (Cetiminã) HO CH3 E – NH2 H2O R2 – CH – N = CH – N I COOH CH2 – O – P ES2 (Aldiminã) HO R2 – CH – NH I COOH α-Aminoacid 2 CH 3 N + E – N = CH – CH 2 – O – P E Aminoacid-aminotransferazele sunt larg răspândite în ţesuturile vegetale şi animale. aceasta trece apoi prin izomerizare în aldimină şi. în prezent cunoscându-se peste 30 de aminotransferaze specifice. care este acceptorul grupării aminice. Printre acestea se numără alanin-aminotransferaza şi respectiv aspartat-aminotransferaza. Această serie de transformări debutează prin interacţiunea complexului enzimatic (apoenzimă – piridoxamin-5-fosfat) cu α-cetoacidul reactant. Unele dintre ele sunt mai intens studiate. adică a complexului apoenzimă – piridoxal-5-fosfat (PALP). datorită importanţei lor practice. în final acest complex suferă o reacţie de hidroliză cu formarea α-aminoacidului şi regenerarea enzimei active. mai exact refacerea formei aldehidice a cofactorului enzimatic.H2O R1 – C – COOH + II O Cetoacid HO H2N – CH2 – CH3 N E – NH2 CH2 – O – P E Cealaltă componentă a procesului de transaminare o constituie formarea noului aminoacid. enzime ce catalizează următoarele reacţii: 58 . Cu alte cuvinte.

în prezenţă de ATP ca sursă de energie şi radicali ortofosfat. chiar şi în concentraţii relativ mici. alături de cetoacid. participarea α-cetoacizilor face ca aceste reacţii să reprezinte puncte de întretăiere ale căilor metabolismului proteic.COOH COOH COOH COOH I I I I CH2 CH2 CH2 CH2 I I I I PALP CH – NH 2 + CH2 C = O + CH2 Aspartat-aminotransferaza I I I I COOH COOH (TGO) C=O CH – NH 2 I I COOH COOH Acid aspartic Acid Acid glutamic Acid oxalilacetic α-cetoglutaric COOH I CH – NH 2 + I CH 3 Alaninã COOH I PALP CH 2 I Alanin-aminotransferaza CH 2 (TGP) I C=O I COOH Acid α-cetoglutaric COOH I C=O + I CH 3 Acid piruvic COOH I CH 2 I CH 2 I CH – NH 2 I COOH Acid glutamic Determinarea activităţii acestor două enzime în serul sanguin se efectuează în mod curent în laboratoarele clinice pentru diagnosticul unor maladii ale ficatului şi inimii. se formează acidul glutamic care. Reacţiile de transaminare mai fac parte din unele secvenţe metabolice cum ar fi cele de biosinteză a ureei. Transamidinarea şi transmetilarea aminoacizilor Spre deosebire de decarboxilare. reacţiile de transamidinare şi transmetilare sunt procese enzimatice pe care le suferă doar unii aminoacizi.2. Primele observaţii asupra acestei căi metabolice au fost făcute de către Krebs care a observat că ornitina. Clarificarea completă însă a mecanismului prin care amoniacul este convertit in vivo în uree a fost realizată mult mai târziu. la rândul său se poate dezamina oxidativ sau poate intra în alte căi de degradare sau biosinteză. acest produs final de metabolism este convertit în uree. ornitina. Această cale metabolică debutează prin mobilizarea amoniacului sub acţiunea carbamilfosfat-sintetazei care. în urma lor formându-se o serie de compuşi cum ar fi creatina. dezaminare şi transaminare care se întâlnesc la toţi aminoacizii. citrulina şi arginina accelerează producerea de uree în prezenţa amoniacului. precum şi din alte procese metabolice ale acestor biomolecule este un produs toxic pentru celula vie. în acelaşi timp. Fiind reversibilă. fără ca ele însele să se consume. ficat şi pancreas. transaminarea aminoacizilor prezintă o importanţă deosebită deoarece aceste reacţii fac parte din căile de degradare a unor aminoacizi şi. II. reacţia de transaminare serveşte la biosinteza aminoacizilor neesenţiali prin utilizarea în calitate de precursori a acidului glutamic şi a αcetoacizilor corespunzători. În general. canavalina. carnitina. Ciclul ureogenetic Amoniacul rezultat în urma proceselor de dezaminare a aminoacizilor. Enzimele din prima categorie au fost evidenţiate în rinichi. de biosinteză a altora. Pentru metabolismul proteic. acidului γ-aminobutiric etc. Metiltransferazele se întâlnesc în majoritatea ţesuturilor şi utilizează Sadenozilmetionina în calitate de donor de radicali metil. Pe de altă parte. având însă o mai mare afinitate faţă de cetoacid decât faţă de aminoacid (KM cetoacid < KM aminoacid). Enzimele ce catalizează aceste reacţii se numesc transamidinaze şi respectiv transmetilaze (sau metiltransferaze). canavanina şi altele. catalizează reacţia de condensare a amoniacului cu dioxidul de carbon cu formare de carbamilfosfat: 59 . aminotransferazele prezintă o înaltă specificitate faţă de ambele substrate.1. sunt înalt specifice şi folosesc arginina în calitate de donor de grupări amidinice. glucidic şi lipidic. La mamifere. În urma acestor reacţii. fiind apoi eliminat pe cale renală.

citrulina astfel formată dă o reacţie de condensare cu acidul aspartic generând acidul arginino-succinic: COOH O I II H2N – C – NH – (CH 2)3 – CH – COOH + CH 2 I I NH 2 CH – NH 2 I COOH Citrulinã ATP AMP + PPi Mg2+ Argininosuccinatsintetaza HN Acid aspartic CH 2 – COOH I NH – CH – COOH C I NH – (CH 2)3 – CH – COOH I NH 2 Acid arginino-succinic 60 . cu formare de citrulină: O O H3PO 4 II II H2N – C – O – P – OH + H2N – (CH 2)3 – CH – COOH OrnitinI I OH transcarbamilaza NH 2 Carbamil-fosfat Ornitinã O II H2N – C – NH – (CH 2)3 – CH – COOH I NH2 Citrulinã În prezenţa arginino-succinat-sintetazei. Reacţia de formare a carbamil-fosfatului este accelerată de Nacetil-glutamat sau de alţi derivaţi acil-glutamici identificaţi în ţesutul hepatic. prezentă în citoplasmă. Carbamilfosfat-sintetaza II prezentă în citosol a fost identificată şi la bacterii unde catalizează reacţia de biosinteză a carbamil-fosfatului prin utilizarea glutaminei în calitate de donor de grupări aminice: CH2 – CH2 – CH – COOH I I + HCO3. la rândul său.2ATP HCO 3 - + + NH 4 Mg Carbamilfosfatsintetaza 2+ 2ADP + P i H O O II II 2N – C – O – P – OH I OH În hepatocite au fost descoperite două enzime ce catalizează acest proces şi anume carbamilfosfat-sintetaza I localizată în mitocondriile celulelor hepatice şi carbamilfosfatsintetaza II. În etapa următoare a procesului acţionează enzima numită ornitin-transcarbamilază ce catalizează reacţia de condensare a carbamil-fosfatului cu ornitina. stimulează biosinteza carbamil-fosfatului. iar consumul de energie este mult mai mic. fiind necesară o singură moleculă de ATP. Mecanismul de participare a N-acetil-glutamatului este deocamdată incomplet elucidat. formarea carbamil-fosfatului are loc în absenţa N-acetil-glutamatului. a ATP-ului şi a ionilor de magneziu.+ H2O C=O NH2 I NH2 Glutaminã ATP 2+ Mg K Carbamilfosfat sintetaza II + ADP + Pi O O II II H2N – C – O – P – OH + CH 2 – CH 2 – CH – COOH I I I OH COOH NH 2 Acid glutamic Carbamil-fosfat La bacterii. Viteza de formare a carbamil-fosfatului se află sub controlul argininei care inhibă printr-un mecanism de tip feed back viteza de formare a N-acetilglutamatului care. Se pare că el acţionează asupra enzimei ca un modulator alosteric.

pirofosfatul rezultat este hidrolizat rapid sub acţiunea pirofosfatazei. Acest lucru este argumentat de faptul că enzima ce catalizează această reacţie – arginaza – este localizată exclusiv în hepatocite. Scindarea argininei se face pe cale hidrolitică. la rândul său. 61 . specific fiecărei specii de vieţuitoare în parte. ______________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Care sunt căile comune de degradare a aminoacizilor? Scrieţi succesiunile reacţiilor ce au loc. iar ornitina rezultată poate relua un nou ciclu de transformare a carbamil-fosfatului. reversibilă însă. Structura proteinelor este programată genetic şi se conservă din generaţie în generaţie. – Care este importanţa biologică a ciclului ureogenetic şi ce reacţii au loc în această cale metabolică? ______________________________________________________________________ II. Această exactitate deosebită este asigurată de către mecanismele moleculare ce stau la baza căilor de biosinteză proteică. Principala caracteristică a procesului de biosinteză a proteinelor constă în exactitatea sa deosebită. În etapa următoare acţionează arginino-succinat liaza care scindează acidul arginino-succinic cu formare de arginină şi acid fumaric: CH 2 – COOH I NH – CH – COOH Argininosuccinat liaza H – C – COOH II HOOC – C – H + HN C I NH – (CH 2)3 – CH – COOH I NH 2 Acid arginino-succinic + Acid fumaric H2N – C – NH – (CH2)3 – CH – COOH II I NH NH2 Argininã Arginino-succinat liaza este o enzimă larg răspândită în organismul mamiferelor. Pentru fiecare moleculă de uree formată se consumă o moleculă de dioxid de carbon şi o moleculă de amoniac care reprezintă precursorii atomului de carbon şi respectiv a unuia din atomii de azot ai ureei.Reacţia de mai sus este. fără abateri esenţiale de la succesiunea dată a aminoacizilor. Biosinteza proteinelor În toate organismele vii. în principiu. proces ce are loc exclusiv în ficat. Această cale metabolică este cunoscută sub numele de ciclu ureogenetic sau ciclul Krebs – Henseleit: NH2 I HN = C I NH I (CH2)3 I CH – NH2 I COOH Argininã NH2 HN I NH2 (CH2)3 + C I I CH – NH2 OH I COOH Ornitinã H2O Arginaza H2N C II O NH2 Uree Ureea formată în această cale metabolică este transportată pe cale sanguină la rinichi. moleculele proteice sintetizându-se de mai multe ori în acelaşi organism. biosinteza proteinelor reprezintă principalul proces prin intermediul căruia se asigură expresia informaţiei genetice codificată în succesiunea bazelor azotate din moleculele de ADN într-un tip de metabolism. Ultima etapă a ciclului ureogenetic constă în scindarea argininei în ornitină şi uree. Molecula sa este alcătuită din două subunităţi identice legate între ele prin intermediul ionilor de Mg2+ şi are o masă moleculară de 120. fiind eliminată apoi prin urină.000 Da. spre deosebire de reacţiile precedente care se realizează în mitocondrii. ceea ce face ca echilibrul reacţiei să se deplaseze spre dreapta. este regenerat continuu în cursul proceselor de transaminare ce au loc între glutamat şi oxaloacetat.2. fiind prezentă preponderent în ficat. rinichi şi creier. iar reacţia catalizată de ea are lor în citosol. în condiţii fiziologic normale. Celălalt atom de azot este cedat de acidul aspartic care.

procesul având loc sub acţiunea aceloraşi aminoacil-ARNt-sintetaze: 62 . Pe de altă pare. Deoarece în procesul de biosinteză a proteinelor se decodifică informaţia conţinută în ARNm. numai trei dau semnalul de terminare a translaţiei şi anume tripletele UAA. Această recunoaştere este înalt specifică în sensul că fiecărui aminoacid proteinogen îi corespunde un anumit ARNt şi se realizează datorită înaltei specificităţi de substrat a enzimei ce catalizează această reacţie şi care se numeşte aminoacil-ARNt-sintetaza. Aceasta înseamnă că un anumit codon codifică acelaşi aminoacid la toate organismele vii. O altă caracteristică a codului genetic o constituie universalitatea sa. fiecare aminoacid dizolvat în citosol recunoaşte prin intermediul unei enzime specifice ARNt-ul său specific cu care formează un complex activ de tipul aminoacil-ARNt. Aceasta înseamnă că tripletele succesive. este conţinută şi în catena de ADN care a servit drept matriţă la biosinteza ARNm. aceasta primind numele de tripletă sau codon. prin calcul matematic se constată că secvenţa nucleotidică suficientă pentru codificarea unui aminoacid este reprezentată de o combinare de trei nucleotide adiacente. iniţierea translaţiei. Formarea complexului aminoacil-ARNt debutează prin activarea aminoacidului cu ajutorul energiei din ATP. O a treia caracteristică a codului genetic o constituie faptul că acesta este neacoperit şi fără virgule. Din cele patru nucleotide se pot forma C43 = 64 de triplete diferite. codonii reprezintă unităţi de sine stătătoare. UAG şi UGA. C A G U C A G U C A G U C A A CU G G A UG ACU C C Fig. codificată însă sub forma tripletelor de deoxiribonucleotide. ele fiind denumite codoni terminatori sau codoni non sens. aceştia fiind cunoscuţi sub numele de codoni sinonimi. P L VC h e a y e u s l U C AG U C AG U C A G UC A G A C U G A C U G A C U G A G U A C U G A C C U GA G U G U A C U G C A G U C UG A etc. Alţi doi codoni (AUG şi GUG) marchează debutul biosintezei catenei polipeptidice. Deci. unii aminoacizi pot fi codificaţi de doi sau chiar mai mulţi codoni. nesuprapuse. fapt ce oferă posibilitatea codificării tuturor celor 20 de aminoacizi proteinogeni. Biosinteza proteinelor Procesul propriu-zis de biosinteză a proteinelor se realizează la nivelul ribozomilor în mai multe etape: activarea aminoacizilor. Prima etapă a acestui proces biosintetic este reprezentată de etapa de recunoaştere.2. Din cei 64 codoni posibili. Raportul numeric nucleotide/aminoacizi = 3/1 a fost determinat şi pe cale experimentală. Decodificarea codului genetic. deci un număr triplu de posibilităţi.Codul genetic Plecând de la faptul că în moleculele de ADN există patru tipuri de baze azotate. Deoarece pentru codificarea celor 20 de aminoacizi proteinogeni există 64 – 3 = 61 codoni. poate. adică nu au nucleotide comune. aceştia fiind denumiţi codoni de iniţiere sau codoni iniţiatori. cel mai complex proces biochimic ce are loc in vivo. între sfârşitul unei triplete şi începutul tripletei următoare nu există nucleotide izolate. vecine într-o genă nu se acoperă. translaţia propriu-zisă. iar în structura proteinelor intră de regulă 20 de aminoacizi. terminarea translaţiei şi modificarea post-translaţională a proteinelor. Activarea aminoacizilor Biosinteza proteinelor este. Reprezentarea schematică a codonilor din ARNm Aceiaşi informaţie. adică stabilirea compoziţiei nucleotidice concrete şi a succesiunii tripletelor pentru toţi cei 20 de aminoacizi proteinogeni a fost elucidată relativ recent. codonii se reprezintă grafic de regulă sub forma tripletelor de ribonucleotide.II. În această etapă.

Etapa ribozomală a biosintezei proteinelor poartă numele de translaţie deoarece acest proces constă în traducerea (sau translarea) informaţiei genetice stocată în succesiunea mononucleotidelor ce formează ARNm în succesiunea resturilor de aminoacizi din proteina nou sintetizată. Acest complex interacţionează apoi cu cel de-al treilea substrat care este ARNt-ul specific aminoacidului activat: O II E — [H2N – CH – C ~ O – AMP] I R Aminoacil-AMP ARNt AMP Enzimã O II H2N – CH – C ~ ARN t I R Aminoacil-ARN t Sub această formă. aminoacizii sunt apţi de a intra în procesul propriu-zis de biosinteză a proteinelor. Sinteza unei polipeptide începe de la capătul N-terminal şi se termină cu extremitatea Cterminală. Multe catene polipeptidice eliberate de pe ribozom suferă modificări ulterioare care au drept rezultat structura spaţială finală a proteinelor ce determină activitatea lor biologică. Acţiunea acestor enzime cere prezenţa ionilor de Mg2+. Încheierea (terminarea) translaţiei se produce atunci când ribozomul ajunge în dreptul aşa numitului codon non-sens (UAG. UAA) care nu codifică nici un aminoacid. Etapa de elongare – clivarea ribozomului de-a lungul ARNm. adică aminoacidul şi molecula de ATP. Translaţia informaţiei genetice din ARNm în structura primară a proteinelor se realizează la rândul ei în trei etape distincte: – iniţierea translaţiei. – transpeptidarea (formarea legăturii peptidice sub acţiunea enzimei peptidil-transferază.ATP PP i H2N – CH – COOH I Aminoacil-ARN t-sintetaza R Aminoacid O II E — [H 2N – CH – C ~ O – AMP] I R Aminoacil-AMP (complex ES) Se formează deci complexul hiperreactiv dintre enzimă şi două din cele trei substrate. – translocaţia. Acest proces complex se repetă ciclic până când întreaga informaţie conţinută de ARNm este tradusă în secvenţa aminoacidică a proteinei codificate. La nivelul ribozomului este transportat un anumit complex de aminoacid-ARNt pe baza recunoaşterii dintre codonul din ARNm şi anticodonul din ARNt. Creşterea polipeptidei cu un aminoacid se efectuează în trei stadii: – legarea următorului aminoacil-ARNt. Codonul ce declanşează iniţierea se numeşte codon de iniţiere. Biosinteza propriu-zisă a proteinelor (translaţia) Complecşii aminoacil–ARNt sintetizaţi în citoplasmă sunt transportaţi spre ribozomi unde are loc procesul propriu-zis de biosinteză a catenelor polipeptidice ce vor alcătui viitoarele molecule proteice. fiecare aminoacid are enzima sa specifică (există deci cel puţin 20 aminoacil-ARNt-sintetaze) iar energia necesară pentru procesul de activare a aminoacizilor este furnizată de ATP. – terminarea translaţiei. – elongarea sau translaţia propriu-zisă. Iniţierea translaţiei nu este întâmplătoare. __________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor Ce este codul genetic şi care sunt caracteristicile lui? – Care sunt etapele biosintezei proteice şi ce reacţii au loc în cadrul fiecăreia? __________________________________________________________________ 63 . Aceasta are loc sub acţiunea enzimelor numite aminoacil-ARNt-sintetaze. UGA. Pentru ca iniţierea translaţiei să debuteze este nevoie ca aminoacizii dizolvaţi în citoplasmă să fie activaţi. Iniţierea translaţiei înseamnă recunoaşterea punctului de start în ARNm.

– oxidarea fosforilantă a gliceraldehid – 3 – fosfatului. formă ideală de depozitare a energiei la care se va face apel în condiţiile în care concentraţia glucozei în sânge este redusă. în condiţiile în care aportul de oxigen este scăzut. – transformarea 3 – fosfogliceratului în piruvat. Glicoliza furnizează atât componenta glicerol a trigliceridelor cât şi elementul de construcţie a acizilor graşi care este acetil – CoA. în lipide de rezervă. oferită în cantităţi mari postprandial. Glicoliza anaerobă a glucidelor (secvenţa Embden – Meyerhoff – Parnas) Funcţia principală a glucozei în organism este aceea de a servi drept sursă de energie metabolică. prin degradarea sa la piruvat. – obţinerea acidului L – lactic. respectiv trigliceride. Eliberarea energiei încorporate în molecula de glucoză se realizează fie parţial. în condiţiile în care ţesuturile dispun de oxigen sau este redus la lactat. calea de degradare anaerobă a glucidelor prin glicoliză poate fi redată schematic ca în figura II. – scindarea fructozo – 1.3.II.1. Secvenţa glicolitică se desfăşoară în citosol şi presupune următoarele transformări catalizate enzimatic: – conversia glucozo – 6 – fosfatului la fructozo – 6 – fosfat. Aceşti compuşi de natură lipidică vor fi exportaţi ţesuturilor extrahepatice. sub formă de lipoproteine. fie total. iar componenta acetil – CoA şi în scopul sintezei colesterolului. În ficat şi alte ţesuturi. Însumând toate transformările ce au loc se obţine următoarea reacţie globală pentru glicoliză: C6H12O6 + 2ATP + 2 H3PO4 + 2 ADP → 2 acid lactic + 4 ATP Aceasta înseamnă că randamentul energetic al degradării glucozei până la acid lactic este de 2 moli ATP. Schematic. Metabolismul glucidelor II. Piruvatul rezultat în glicoliză este oxidat în continuare până la dioxid de carbon prin antrenarea sa în ciclul Krebs.6 – difosfatului. 64 . Meyerhoff şi Parnas.1. De menţionat faptul că ficatul utilizează componenta glicerol (ca glicerofosfat) şi în vederea obţinerii fosfolipidelor.3. prin oxidare la dioxid de carbon. cu precădere ţesutului adipos. – fosforilarea fructozo – 6 – fosfatului. Oxidarea glucozei până la piruvat presupune parcurgerea glicolizei – cale metabolică elucidată de către Embden. glicoliza reprezintă şi modalitatea metabolică de transformare a glucozei.

glucoza obţinută din maltoză şi zaharoză sau din amidon. II. Materia primă este reprezentată de glucoza liberă din sucurile de fructe. rezultă acid lactic. – lactică.3.2.3. rezultă etanol.Fig. etc. Fermentaţia glucidelor de către microorganisme Prin fermentaţie se înţelege procesul complex de degradare anaerobă a glucidelor de către microorganisme în scopul obţinerii energiei necesare proceselor lor fiziologice. – acetică. rezultă acid citric. rezultă acid acetic. – citrică. ultimul fiind supus mai 65 . În funcţie de natura produsului final care predomină cantitativ în mediul de fermentaţie şi care caracterizează procesul. există mai multe tipuri de fermentaţie: – alcoolică. Fermentaţia alcoolică este realizată de drojdii şi unele bacterii care metabolizează glucoza cu formare de alcool etilic şi CO2. Schema generală a glicolizei anaerobe (cuplată cu gluconeogeneza) II.

3.2.). format din trei enzime şi cinci coenzime: piruvatdehidrogenaza. ciclul acidului citric) Ciclul acizilor tricarboxilici reprezintă o succesiune de reacţii prin parcurgerea căreia fragmentul acetil – CoA este oxidat până la dioxid de carbon. Funcţionarea continuă a ciclului Krebs este condiţionată de reoxidarea celor trei molecule de NADH şi FADH2 în lanţul respirator. iar un mol de FADH2 generează doi moli de ATP.). Deoarece levurile nu conţin amilaze. Acest proces este catalizat de un complex multienzimatic numit piruvatdehidrogenază.3. Cele două molecule de dioxid de carbon care se formează la fiecare tur al ciclului rezultă prin scindarea restului acetil din acetil – CoA. coenzima A. Spre deosebire de glicoliză.întâi zaharificării cu ajutorul amilazelor. II. Maltoza formată din amidon sub acţiunea amilazelor este scindată apoi în glucoză de către maltaza din levuri.3. acidul piruvic se degradează prin decarboxilare oxidativă cu formare de acetil – CoA. mediul de fermentaţie se suplimentează cu malţ (orz încolţit) sau preparate amilazice izolate din ciuperci.4. în timp ce glicoliza se poate desfăşura atât în condiţii aerobe cât şi anaerobe. acidul piruvic în fermentaţia alcoolică este supus decarboxilării ireversibile în acetaldehidă sub acţiunea piruvatdecarboxilazei care are drept coenzimă TPP. dihidrolipoildehidrogenaza şi respectiv tiaminpirofosfatul. Fermentaţia alcoolică decurge după un mecanism care este identic până la etapa de formare a acidului piruvic inclusiv. Ciclul acizilor tricarboxilici este strict aerob. cu secvenţa reacţiilor din glicoliză. Decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic În majoritatea celulelor vegetale şi animale.4.3. Bilanţul energetic al ciclului Krebs arată că prin degradarea restului acetil pe această cale se formează 12 moli de ATP (fig. 66 . nicotinamidadenindinucleotidul (NAD) şi flavinadenindinucleotidul (FAD) (fig. cu câţiva ani înainte. II. Schema generală a structurii piruvatdehidrogenazei şi a decarboxilării oxidative a acidului piruvic II. Etapele ciclului au fost postulate şi demonstrate ulterior de către Hans Krebs care. elucidase etapele procesului de ureogeneză. În etapa finală alcooldehidrogenaza reduce cu ajutorul NADH acetaldehida în alcool etilic. La nivelul mitocondriilor. Fig. precum şi la unele microorganisme. acidul lipoic. pentru fiecare moleculă de NADH se formează trei molecule de ATP. Ciclul Krebs (ciclul acizilor tricarboxilici. II. II. cu producerea de ATP. dihidrolipoiltransacetilaza.

II. Procesul de transfer al protonilor şi electronilor de la substratele supuse oxidării spre O2 se numeşte respiraţie şi este catalizat de o serie de oxidoreductaze (dehidrogenaze nicotinamiddinucleotidice. parţial se acumulează în legăturile chimice macroergice ale ATP. Totalitatea acestor enzime formează aşa numita catenă respiratorie care are structură de tip cascadă ce permite eliberarea treptată a energiei libere.5. ____________________________________________________________________ 67 . Sinteza ATP din ADP şi acid fosforic cu ajutorul energiei procesului de oxidare biologică se numeşte fosforilare oxidativă. Această energie liberă se acumulează parţial în legăturile chimice macroergice ale ATP.Fig.proteine transportoare de electroni -). dehidrogenaze flavinice şi citocromi . Transferul protonilor şi electronilor prin catena respiratorie spre O 2 are loc cu o scădere mare a energiei libere. __________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce este metabolismul şi care sunt principalele lui componente? – Descrieţi calea de degradare a glucozei prin glicoliză anaerobă – – În ce constă decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic? Descrieţi ciclul acizilor tricarboxilici. Schema generală a ciclului acizilor tricarboxilici Catena respiratorie Oxidarea substanţelor organice în celula vie se realizează prin dehidrogenare. care parţial se pierde sub formă de căldură.

Atunci când acizii graşi rezultaţi prin hidroliza lipidelor sunt insuficienţi. Metabolismul triacilglicerolilor Biosinteza triacilglicerolilor Acest proces biosintetic poate utiliza în calitate de precursori glicerolul şi acizii graşi preexistenţi.4. până la formarea de glicerol şi acizi graşi corespunzători care se absorb la nivelul peretelui intestinal. Un adult normal (bărbat de 40 de ani şi 70 de kg) cuprinde 15 kg ţesut adipos (135 kilocalorii). În ţesuturi catabolismul triacilglicerolilor are loc în etape. Metabolismul lipidelor Lipidele se disting prin eterogenitate structurală şi funcţională ceea ce determină o mare diversitate de căi metabolice de degradare şi biosinteză. Energia potenţială a acilglicerolilor este cuprinsă în catenele bogate în hidrogen ale resturilor acil. II. Procesul este catalizat de către lipază. microorganisme cât şi în ţesuturile animale. La animale lipidele sunt mai întâi emulsionate sub acţiunea sărurilor biliare din bilă ceea ce determină creşterea suprafeţei de contact dintre cele două faze. Calea de biosinteză a triacilglicerolilor poate fi redată schematic astfel: Catabolismul triacilglicerolilor Triacilglicerolii (trigliceridele) ca formă de depozitare a excesului caloric al organismului se găsesc în cantităţi apreciabile în ţesutul adipos. adică rezultaţi în urma hidrolizei lipidelor sau se poate realiza de novo prin utilizarea unor produşi intermediari ai metabolismului glucidic. ei se sintetizează prin utilizarea în calitate de precursori a acetil – CoA. 68 . enzimă întâlnită atât la plante.II.4.1.

Metabolismul glicerolului Glicerolul este component al gliceridelor şi fosfogliceridelor.2. autorul studiază metabolismul acestor substanţe urmărind produşii ce apar în urină. Pentru ca glicerolul să reintre în fluxul metabolic el este mai întâi fosforilat la glicerol – fosfat sub acţiunea glicerol kinazei: CH 2 CH CH 2 OH OH OH ATP ADP CH 2 CH OH OH O P glicerol-kinază CH 2 glicerol glicerol-fosfat Această enzimă este foarte activă în ficat. ca triozofosfat poate fi substrat gluconeogenetic. Din aceste experimente Knopp trage concluzia că degradarea acizilor graşi are loc cu desprinderea treptată a unor fragmente cu doi atomi de carbon. glicerol – fosfatul poate evalua pe următoarele căi metabolice: – poate fi transformat în trigliceride sau fosfogliceride. Metabolismul acizilor graşi Degradarea acizilor graşi se face pe mai multe căi.II. Cea mai importantă este β-oxidarea care reprezintă procesul de degradare completă cu formare de dioxid de carbon. Mecanismul β-oxidării a fost clarificat cu aproape jumătate de secol mai târziu când Lynen reuşeşte să izoleze din drojdii acetil 69 . mai exact din dihidroxiaceton – fosfat. dar este practic absentă în adipocite.3. Glicerolul format în ţesutul adipos difuzează în plasmă de unde este captat de ficat care îl utilizează după conversie în glicerol – fosfat. Glicerol–fosfatul mai poate fi obţinut din glucoză. Hrănind animalele de experienţă cu fenil – derivaţi ai acizilor carboxilici cu până la cinci atomi de carbon în moleculă. apă şi energie.4. Această cale de degradare a fost postulată prima dată în 1904 de către Franz Knopp. El constată că derivaţii cu număr impar de atomi de carbon au fost oxidaţi la acid benzoic.4. II. prin reacţia reversibilă: După condiţiile specifice fiecărui ţesut. iar cei cu număr par de atomi de carbon dau acid fenil – acetic. Liber se formează prin hidroliza tisulară a trigliceridelor. – după conversia sa într-un triozofosfat (dihidroxiaceton – fosfat şi 3 – gliceraldehid – fosfatul) poate urma calea glicolitică degradativă şi apoi oxidare completă la dioxid de carbon şi apă. intermediar al glicolizei anaerobe.

______________________________________________________________________ 70 .– CoA. iar noul acil – CoA ce este mai scurt deci cu doi atomi de carbon. După etapa de activare.4. etapa de activare cuprinde două faze: mai întâi acidul gras interacţionează cu ATP – ul formând un produs intermediar – acil .6.adenilatul.). Schema generală a β-oxidării acizilor graşi ______________________________________________________________________ Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Ce reacţii au loc în calea de biosinteză a triacilglicerolilor? – Descrieţi calea de degradare a acizilor graşi prin b-oxidare. Reacţia de activare este catalizată de enzime specifice numite tiokinaze sau acil – CoA – sintetaze. II. la fiecare ciclu desprinzându-se câte doi atomi de carbon sub formă de acetil – CoA. II. complecşii acil – CoA astfel formaţi pătrund în mitocondrii unde se realizează degradarea propriu-zisă. El conchide că degradarea acizilor graşi prin β-oxidare se realizează prin clivarea unor fragmente cu doi atomi de carbon sub formă de acetil – CoA. reia un nou ciclu de transformări: Fig. La rândul ei. Procesul β-oxidării acizilor graşi se realizează în mai multe etape (fig. Prima etapă o reprezintă activarea acizilor graşi prin formarea unor complecşi cu CoA. Transformările ce urmează sunt ciclice.

in: Immunoanal. Acad. şi Ped. Elena Ciornea – 1999. Artenie. Aspects biochimiques. Part F. Univ. Ashwell. G. Gama. – 1996. – 1986. Spéc. Switzerland. Clavey. Voet. Cojocaru. Cuza” Iaşi. Truţia.. J. New York. 13. Racadot. Vol. Vl. Press. Inc. 26. San Diego. New York7. – 1994. (sub red. I. Cuza” Iaşi. Ceres. – 1996. R. Hormonii şi funcţiile lor biochimice. Ed. Dumitru.C. J. Dekker. J. „Al. 25. Dinu Viorica. Biochimia hormonilor. 24. Medicală.C. Dekker. Biol. – 1978. – 1990. by Severian Dimitriu). 15. A. I. Presse Universitaires de Grenoble. 6. Artenie. 12. C. Acizii nucleici şi rolul lor genetic. 27. Montreuil. – 1999. Iaşi. Bucureşti. – 1988. – 1991. Ed. Enzimologie. Biochimia proteinelor şi acizilor nucleici. by Severian Dimitriu). I. La biosynthèse des N-glicosylprotéines. 11. Ed.. 18. 30. – 1980. in: Immunoanal. New York. Elsevier. L.. Gama. Structure and Biosynthesis of Glyco-proteins. Cojocaru. 16. Garland Publ. Inborn Errors of Metabolism.) – 1974. Press Inc. 8.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. R. Iaşi. in: 3ème Ecole d’été Francophone de Biochimie. Tămaş Viorica. D. Did. C. Artenie. R. in: Annu. Part C. in: Polysaccharides in Medicinal Applications (ed. Cojocaru.. – 1987. Vl. London. Biochimie Medicală. Structure et Métabolisme des Lipoprotéines Plasmatiques. Iaşi. Tooze. 21.. Acad. Univ. Ed. XLVIII. Iaşi. M. Teodorescu-Exarcu. J.. „Al. Cazzone. Biochimia şi organizarea moleculară a cromozomului eucariot. 23. Vol II. R. Catalyseurs du monde vivant. 17. Press. Vol. California. 3. Biochimie. La “Sex–binding protein” ou SBP (protéine de transport des hormones sexuelles). Rev. A. D. 4. Boitor. Racadot. Ed. 9. vol. Univ. Basle. – 1991. 5-17 juillet. Montreuil. Cacan. Medicală. Inc.. London-San DiegoNew York. I. in: Polysaccharides in Medicinal Applications (ed. – 2001. – 1991. Geigy Scientific Tables. J. – 1986. 42. vol.G. – 1995. Medicală. Brody. – 1996. Popa Cristea Elena – 1996. Vol. Protein phosphorylation in prokaryotes. in: Biochimie Structurale. Vl... Cuza”. Normal and Pathological Catabolism of Glycoproteins. Metabolism of Xenobioticc. Introduction to Protein Structure. – 1976. Mariana Sandu – 2004.. D. 10.. Pelmont. Radioimunoanaliza hormonilor. New York. Simionescu Ligia – 1982.. Drew. Paris. Understanding DNA. 28. Pim. – 1978. Ed. Univ. Paris. John Wiley & Sons. D. 14. Measurements of Protein Interactions Mediated by Small Molecules Using Sedimentation Velocity. Vl. 4. I. T. Inc. M. Press. Biochemistry. in: Methods in Enzymology. – 1992. V. Artenie. Biochemistry. Iaşi. Inc. Calladine. Vol. Voet. A. E. Ed. Inc. Biochimie. Acad. Doina-Irina Cojocaru. Patologie biochimică. Elsevier. 19.. Iaşi. H. Biol. – 1997.C. 22. Cann. Bucureşti. in: Methods in Enzymology.C. Lentner. Corson. Popescu Aurora. Curs de chimie biologică. Bucureşti. Microbiol. J. F. Ed. Biochimia vitaminelor. T. Cojocaru.. Acad. 2. Ed. Ed. Inc. Ed. Ed. 5. D. „Al. A Protein from Mammalian Liver That specifically Binds Galactose-Terminated Glycoproteins.. C. Bucureşti. 20. – 1990. 71 . Spéc. Nutritional Biochemistry. 21. Ed. Enzymes.. J. Grenoble. Branden. „AL. I. – 1977. Bucureşti. I. Kawasaki. Cuza” Iaşi. Biosynthése des hormones thyroidiennes.

1. II.2.1.1.8.4. I.1.2.3.1.2. II.1.1.1.2.3. II. II.1.1.1.CUPRINS INTRODUCERE BIOCHIMIE STRUCTURALĂ COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ORGANISMELOR VII Molecule bioanorganice Molecule bioorganice Aminoacizi Peptide Proteine Acizi nucleici Enzime Glucide Lipide Vitamine Hormoni BIOCHIMIE DINAMICĂ METABOLISMUL AMINOACIZILOR Căi comune de degradare a aminoacizilor Dezaminarea aminoacizilor Decarboxilarea aminoacizilor Transaminarea aminoacizilor Ciclul ureogenetic BIOSINTEZA PROTEINELOR METABOLISMUL GLUCIDELOR Glicoliza anaerobă a glucidelor Fermentaţia Decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic Ciclul Krebs METABOLISMUL LIPIDELOR Metabolismul triacilglicerolilor Metabolismul glicerolului Metabolismul acizilor graşi BIBLIOGRAFIE 3 4 4 4 4 4 7 9 13 21 29 36 40 45 47 47 47 47 50 55 58 60 62 62 63 64 64 66 66 67 67 68 I.3. II.2.3.3.1.1. II. II.3. I.2.7. I. I. I. I.1.2.2.2. I. I.1.1.1. II. 72 . II.2.1. II.1.1.1.1.2.4.3.1.3.5.2.6.1. II.3. II. II. I.1. II.1. I.9.2.4. I.1.4. II.4. II. II.2.2.4. I.2.

73 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->