Krótkie wyjaśnienie i wizualizacja dwudziestu jeden Pokłonów dla Tary.

Tłumaczenie z tybetańskiego na angielski : Chojor

Orginał Opublikowany przez: BENCHEN PHUNTSOK DARGYE LING MONASTERY P.O.Box 2072, Swayambhu-15, Chhauni Hospital Road 497, Kathmandu, Nepal Tel: 977-1-4276143, 4272480, Fax: +977-1-4270581 website: www.benchen.org BENCHEN NANGTEN THOESAM LING INSTITUTE Pharping-9, Kathmandu, Nepal Tel: 00977-1-4710643 E-mail: benchen_institute@live.com Sponsored by Lhakapa Dhundud Lama, Tan Mei Xuan

2

Deszcz Błogosławieństw Wzniosłej TARY

Czcigodna , szlachetna Taro, Powstałaś z doskonałej mądrości, W jednej chwili swą myślą ogarniasz wszystkie istoty Usuwasz ich cierpienia i przyczyny cierpienia, Pokłon składam przed najwyższym obrońcą.

PRZEDMOWA Jestem świadomy , że praktyka Tary daje niewyobrażalna zasługę wszystkim

czującym istotom. Ktokolwiek codziennej praktyce Tary przezwycięży wszystkie problemy, takie jak choroby, przeszkody, trudności związane z pracą , problemy rodzinne i przedwczesna śmierć i ostatecznie urzeczywistni pełne Oświecenia. Widząc jak wielkie znaczenie ma praktyka Tary stworzyłem ten krótki komentarz, jak również opis wizualizacji 21 pokłonów dla Tary , specjalnie dla tych praktykujących, którzy są zbyt zajęci i mają bardzo mało czasu na praktykę oraz dla tych, którzy są zbyt leniwi, by praktykować Pełną Sadhanę Tary. Jeśli czyni się ją regularnie zasługa i rezultaty tej krótkiej praktyki są niewyobrażalne i równe długiej Sadhanie.

3

Zielona Tara

Pokłon i krótkie wyjaśnienia "OM! Kłaniam się przed Dzietsynmą(Czcigodną) Arya Tarą (najwyższą Wyzwolicielką)" Wyjaśnienie: Sylaba OM w pokłonie dla Czcigodnej Tary reprezentuje niezniszczalne właściwości ciała, mowy i umysłu Arya Tary. Jest Ona nazywana Jetsunma ("Czcigodna"), gdyż jest wolna od wszelkich wad wyrastających z agresji oraz ponieważ porzuciła stronniczość. Tarę określa się również jako Arya ("Szlachetna"), bo przekroczyła skrajności samsary i nirwany. Ponadto, jest Ona nazywana Dolma ("Wyzwolicielka"), bo uwalnia istoty z wszystkich rodzajów lęków , w szczególności z ośmiu lub szesnastu rodzajów lęków (wymienionych w notatce na końcu tego tekstu). Dlatego ofiarowuje się głęboki i pełen szacunku pokłon Najwyższej i Szlachetnej Wyzwolicielce, która jest ozdobiona wszystkimi właściwościami kompletnego i doskonałego oświecenia . 4

Tara Nyurma Pamo

1.

"Pokłon Wyzwolicielce , Szybkiej i Nieustraszonej . W jednej chwili spostrzegasz (wszystko), jak w blasku błyskawicy . Narodziłaś się z oczu Opiekuna Trzech Światów (Czenreziga), którego twarz jest piękna jak nieskalany lotos."

Wyjaśnienie : Pokłon Wyzwolicielce, która ucieleśnienia całą oświeconą aktywność Zwycięzców (Buddów) i uwalnia istoty od przeszkadzających emocji, które są podstawą powstawania karmy cierpienia uwarunkowanej egzystencji (samsary). Mając nieskończoną i bezgraniczną wielką miłość , Ona obdarza dobrem wszystkie czujące istoty szybko i stanowczo(niezłomnie). Mając mądrość widzenia natury wszystkich rzeczy, w jednej chwili (natychmiastowo) widzi (wszystko) jak w błysku pioruna. Narodziła się ze współczucia Awalokiteśwary (Czenrezika), którego twarz jest doskonale piekna jak lotos. On jest obrońcą trzech światów – świata pod, świata nad oraz na powierzchni. wizualizacja: Wizualizuj oświeconą Tarę o czerwonym ciele, wspaniałą ,pełną chwały, szybką i przyciągającą w wyglądzie. Ona siedzi w pozycji półlotosu, jej lewa noga wygięta do wewnątrz , prawa wysunięta na zewnątrz . Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń w geście najwyższej szczodrości . Jej lewa dłoń w geście udzielania ochrony prezentuje mudrę Trzech Klejnotów. Kciukiem i pierwszym palcem lewej ręki trzyma łodygę kwiatu Utpala, który rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na kwiecie znajduje się biała muszla obracająca się zgodnie z 5

kierunkiem wskazówek zegara, wypływa z niej światło Bodhiczitty ("przebudzone serce ") przenikające wszystkie światy .

Tara Loter Yangchenma

2.

"Pokłon przed Tarą , Twoja twarz jaśnieje jak sto jesiennych księżyców . Jej blask oślepia jak światło tysiąca gwiazd. "

Objaśnienie: Hołd i pokłon dla Sarasvati Tary , Tej która zna ostateczną naturę każdego i wszystkich bez wyjątku . Bije od Niej blask czterech mądrości. Jej twarz świeci jak sto jesiennych księżyców w pełni , ułożonych jeden na drugim, a jej wgląd promieniuje jak miliony gwiazd na wszystkie istoty w każdym kierunku. Wizualizacja: Wizualizuj Sarasvati Tarę , Istotę Doskonałej Mądrości , która obdarza wiedzą i mądrością . Jest biała jak jesienny księżyc w pełni i siedzi w pozycji półlotosu na lotosie i okrągłym dysku księżyca . Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się lustro. W centrum lustra jest nasienna sylaba HRI. Światło promieniuje z sylaby HRI i rozprasza pomieszanie i niewiedzę wszystkich czujących istot, otwierając skarbnicą poznania (wiedzy). 6

Tara Sonam Tobched

3.

"Pokłon Wyzwolicielce . Narodziłaś się ze złoto-niebieskiej łzy . Twoją dłoń zdobi kwiat lotosu . Szczodrość , pilność , dyscyplina, wyciszenie , cierpliwość, medytacji i skupienie - polami Twej aktywności . "

Objaśnienie: Hołd i pokłon dla Tary, której ciało ma złoto-niebieską barwę i która trzyma niebieski kwiat lotosu w lewej dłoni . Ona wyzwala istoty manifestując ścieżkę szczodrości , pracowitości (pilności), dyscypliny , etyki, spokoju, mądrościpoznania (wisdom-knowledge) i cierpliwości. Ona wypełnia sześć aktywności Bodisattvy potężnych jak wielki ocean. Wizualizacja: Tara ma złotą barwę . Jest źródłem najwyższej zasługi . Siedzi w pozycji pół-lotosu na lotosie i okrągłym dysku księżyca . Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się klejnot spełniający życzenia. Z klejnotu wypływa światło ,które przenika wszystkie kierunki , spełniając pragnienia wszystkich czujących istot . 7

Tsugtor Namgyalma

(4) "Pokłon składam Tobie , która koronujesz wszystkich buddów, Twa zwycięska aktywność nie zna granic , niszcząc wszelkie niegodziwości . Osiągnęłaś doskonałość , na której polegają wszyscy Bodhisattwowie . " Wyjaśnienie: Hołd i pokłon przed Tarą , która emanuje z korony Tathagaty. Ona jest zwycięska nad nieograniczonymi błędami i wadami samsary . Niezawodnie wolna od wszelkich wad i dziesięciu zaciemnień , urzeczywistniła dziesięć doskonałych właściwości. Dlatego wszyscy bodhisattwowie są pełni dla Niej głębokiej czci i polegają na niej. Wizualizacja: Ushnisha Tara zwyciężyła śmierć i obdarza długim życiem. Jej ciało jest złotej barwy. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się waza długiego życia. Promienie światła wypływające z wazy wypełniają samsarę i nirwanę z ambrozją. Gromadząc się w wazie ponownie ambrozja spływa do mnie i do wszystkich innych, udzielając nam uwolnienia od przedwczesnej śmierci.

8

Tara Rigjed Lhamo

5. "Pokłon przed Tarą. Wypowiadając TUTTARA i HUNG, przenikasz wszystkie kierunki przestrzeni i (tak) spełniasz wszystkie prośby. Miażdżysz siedem światów pod swoją stopą i podporządkowujesz wszystkie siły, bez wyjątku ". Wyjaśnienie: Hołd i pokłon przed Pełną Mocy Tarą , której mądrość promieniuje wielobarwnym światłem z mantry TUTTARA, wypełniając cztery aktywności, bez żadnych przeszkód. Dźwięk sylaby HUNG, która koncentruje całkowicie esencję natury współczucia , wypełnia wszystkie kierunki przestrzeni i rozbrzmiewa w sferze pragnień, w sferze formy i w sferze bezforemnej. Ona depcze siedem światów : nagów , głodnych duchów (yidags), demonów, półbogów, ludzi, zazdrosnych bogów i bogów. Ponadto, podporządkowuje Ona wszystkie potężne siły, bez wyjątku. Wizualizacja: Kurukule Tara ma właściwości przyciągające .Jej ciało ma kolor czerwony. Ona siedzi na lotosie i dysku księżyca w pozycji półlotosu. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się w pełni napięty łuk i strzała , które promieniują światłem. 9

Tara Jigjed Chenmo

6. "Pokłon przed Tarą, której Indra, Agni, Brahma, Vayudeva, Vishvakarma i lsvara składają ofiary , a duchy żywiołów, wampiry, zjadacze zapachów(*) i yakshasy wychwalają Ciebie ". Wyjaśnienie: Hołd i pokłon dla Tary, chwalonej przez Indrę-potężnego boga kierunku wschodniego, przez Agni Rishi z południowego-wschodu, przez Brahmę od góry, przez Vayudeva z Północnego-Zachodu i lshvara Yama z południa, oraz nagów z zachodu, boga ziemi Tenma i Lekpachenpo Sa-dzin od dołu. Jest także poważana i obdarowywana ofiarami przez tworzące przeszkody elementy północnego-wschodu, przez Vampiry Dendal-lekden z południowego-zachodu , Indrę i jego zjadaczy zapachów ze wschodu, yakshasów i boga bogactwa Vaishravany z północy. Wizualizacja: Ciemno czerwona Tara, która podporządkowuje demony. Siedzi na lotosie i dysku księżyca w pozycji półlotosu. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się sylaba HUNG, która emanuje łańcuch vajrakilai i tsa-tsa, które niszczą demony powodujące choroby takie jak apatia, choroby psychiczne i zesztywnienie („rigidness”[-eng]) (*) -głodne duchy 10

Tara Zhengyi Mithubma

7. "Pokłon przed Tarą. Sylabami TRET i PHET doszczętnie niszczysz manipulacje wrogów . Z lewa nogą zgiętą , a prawą wyprostowaną , podporządkowujesz wszelkie zło pod swoją stopą i płoniesz wirującymi płomieniami. " Wyjaśnienie: Depcząc ich, Tara niszczy wszystkie negatywności i niszczycielskie siły, które pochodzą z dualistycznej fiksacji. To powstrzymuje je od wyrządzania krzywdy. Jej prawa noga jest zgięta ,a lewa wyciągnięta, manifestując nierozdzielność pustki i współczucia, które jest poza samsarą i nirwaną. Manifestuje się w gwałtownej, gniewnej formie. Jej pełne miłości spojrzenie wypełnia przerażający gniew . Tara spowita jest wściekle rozszalałymi płomieniami pierwotnej mądrości, buchającymi wokół niej. Wizualizacja: Niezwyciężona Tara uśmierza wojny, burze gradowe i pioruny pochodzące ze złych źródeł. Ona tętni energią, która jest jak wrząca woda. Zasiada na lotosie i dysku księżyca w pozycji pół-lotosu wirujących płomieni ognia pierwotnej mądrości. Jej ciało jest w kolorze czarnym. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Jej włosy stoją dęba w powietrzu. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się miecz, który płonie ogniem niszczącym wszystkie destrukcyjne siły zła. 11

Tara Zhen Migyalwa'i Pamo

8.

"Pokłon przerazającej TURE. Nieubłaganie zwyciężasz zajadłe ,okrutne demony. Wściekłością zmarszczonym obliczem Twej pięknej jak lotos Twarzy zabija wszystkich wrogów ,dla żadnego nie czyniąc wyjątku."

Wyjaśnienie: Pokłon dla mantry TURE , która pojawia się w przerażającej jak piorun formie ,by błyskawicznie zniszczyć ogromne lęki i przeszkody, które tak trudno pokonać – trzy trucizny przeszkadzających emocji, demon skand i śmierci, okrutny demon urazów wyrządzonych przez innych. Jej piękna jak lotos twarz zamienia się w grymas wściekłości,który przeraża demony odstrasza od dalszego stwarzania przeszkód i działania w zły sposób. Ona trwa w Dharmacie poskramiając i całkowicie niszcząc dwa zaciemnienia umysłu, wprowadzając każdego wroga na ścieżkę Oświecenia. Wizualizacja: Ciemnoczerwona Tara Siedzi na lotosie i dysku księżyca w pozycji półlotosu. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się tsa-tsa, która płonie ogniem spalającym wszystkie przeszkadzające emocje, zniewagi i urazy wywołane przez innych. 12

Sengdeng Nagchi Drolma

9.

"Pokłon dla Tary. Lewą dłonią ukazujesz mudrę Trzech Klejnotów na swym sercu. Wirującą masą światła pełnego chwały koła rozświetlasz wszystkie kierunki. "

Wyjaśnienie: Pokłon dla Tary Seng Dingma, która środkowy i serdeczny palec lewej dłoni połączone z kciukiem i trzyma na swym sercu, ukazując iż ucieleśnia Ona Trzy Klejnoty. Ochrania Ona nieograniczoną liczbę czujących istot od ośmiu i szesnastu głównych rodzajów lęków (wymienionych na końcu niniejszej broszury). Swym ochronnym kręgiem i światłem promieniującym z Jej ciała okrywa, niezliczoną liczbę istot przebywających(abiding) we wszystkich kierunkach . Usuwa wszystkie ich lęki. Wizualizacja: Tara Seng Ding, ma zielono-niebieską (turkus) barwę. Chroni istoty od wszelkich rodzajów niepokojów i lęków. Siedzi na lotosie i dysku księżyca w pozycji półlotosu. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się płonące koło. Światło promieniuje z jej ciała i z koła do wszystkich czujących istot i chroni je od szesnastu samsarycznych rodzajów strachu.

13

Tara Jigten Sumle Gyalma

10."Pokłon dla Tary. Ukoronowanej tiarą światła. Jesteś promienna i pełna radości. Grzmiącym śmiechem TUTTARA, zniewalasz wszystkie demony i światowych władców ". Wyjaśnienie: Pokłon dla Tary, która czyni wszystkie żyjące istoty szczęśliwymi. Jest ozdobiona wszystkimi fizycznymi oznakami doskonałości. Wielobarwne strugi światła promieniują z jej pięknie zdobionej klejnotami korony. Jej śmiech rodzi dźwięk ośmiu mantr HA-HA HI-HI-HE HE HO-HO, a dźwięk jej potężnego śmiechu TUTTARA, obezwładnia agresywnego wodza wszystkich mar, Garaba Wangchuka, jego ministra, jak i gospodarza światowych mar , doprowadzając ich do oświecenia. Wizualizacja: Czerwona Tara jest zwycięska nad trzema światami. Siedzi na lotosie i dysku księżyca w pozycji półlotosu. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się sztandar zwycięstwa. Światło promieniuje ze sztandaru i wzywa bogów sfery pragnień. Poprzez osiem dźwieków jej śmiechu- HA-HA HI-HI-HE HE HO-HO, Ona obezwładnia wszystkie negatywne siły i ich skutki.

14

Tara Norter Drolma

11. "Pokłon dla Tary. która ma moc wezwania wszystkich strażników miejsc i opiekunów. Poprzez pełne mocy spojrzenie i sylabą HUNG przynosisz (istotom) doskonałą wolność od wszelkich rodzajów ubóstwa". Wyjaśnienie: Pokłon dla Tary. Światło promieniuje z sylaby HUNG w jej sercu i przywołuje króla nagów, króla yakshasów, boginie ziemi, jak również szereg bogów wraz z Indrą. Ona przyciąga bogactwa i przyjemności jakie można znaleźć w sferze bogów, nagów,i ludzi, uwalniając czujące istoty z nędzy i spełniając wszystkie ich pragnienia. Wizualizacja: Półgniewna i majestatyczna Tara, ma pomarańczowo-czerwoną barwę, która usuwa ubóstwo i obdarza duchowymi osiągnięciami i bogactwem. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się waza skarbów. Światło promieniuje z wazy. To sprawia że, bogactwa i przyjemności bogów i nagów spadają jak deszcz, wypełniając całą ziemię.

15

Tara Tashi Donjed

12. "Pokłon dla Tary ukoronowanej półksiężycem. Ornament na Jej głowie błyszczy jasno. Budda Amitabha siedzi na wierzchołku Twych włosów i nieustannie wysyła strugi promiennego światła". Wyjaśnienie: Pokłon dlaTary, którą koronuje piękny sierp księżyca. Jej ciało ozdobi one jest wszystkimi cennymi ozdobami. Jasne białe światło promieniuje z jej ciała i z jej zdobionej korony, obezwładnia i ujarzmia silną dumę i arogancję pana bogactwa. Na szczycie jej czarnych włosów siedzi Budda Amitabha, Nieograniczone Światło i Władca Krainy Błogości. Ma On nieograniczone współczucie, które jest poza trzema punktami odniesienia. Światło płynie od Buddy Amitabhy i spełnia oceany życzeń, eliminuje wszystkie zwodnicze błędy jakie istoty popełniają. Jego światło wypełnia świat doskonałością i cnotą. Wizualizacja: Tara Tashi Döndub spełnia wszystkie życzenia i radośnie wypełnia świat cnotą i doskonałością. Jej ciało ma żółtą barwę. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się węzeł wieczności. Światło promieniuje z węzła wieczności, dzięki czemu spada deszcz dobroci i doskonałości i rozprasza wszystkie iluzje i błędy. To napełnia świat cnotą i doskonałością.

16

Tara Yulle Gyaljed

13. "Pokłon dla Tary. Trwasz pośród girland płomieni, które są jak ogień szalejący w końcu eonu. Twa prawa noga wyciągnięta na zewnątrz a lewa zgięta do wewnątrz. Pokonujesz wrogich władców , radość wzrasta wśród podążających za kołem Dharmy(*) ". Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Pani Tary, która trwa pośród girland płomieni mądrości które są jak wielki pożar, który będzie szalał na końcu kalpy. Niezachwiane manifestacja prawej nogi wyciągniętej na zewnątrz a lewej zgiętej do wewnątrz jest znakiem że pokonała i poskromiła tłumy oddziałów mary. Jest otoczona ochronnym namiotem wadżry. Jej radość z ochraniania istot od lęku jest niezmienna. Ona poskramia bezmiar wrogów, którzy stwarzają przeszkody ,krzywdzą i którzy ucieleśniają pomieszanie, czyli foremne i bezforemne istoty, które lgnądo iluzji realności siebie i innych. Wizualizacja: Półgniewna Tara o ciele w kolorze czerwonym. Zwycięża i panuje nad stwarzającymi przeszkody foremnymi i bezforemnymi istotami. Ma jedną twarz, dwie ręce i troje oczu. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się wadżra. Jasne światło z drobniutkich tsa-tsa z wadżry jaśnieje i przenika wszystkich wrogów i przeciwników, pokonując ich całkowicie. Światło wraca. Wizualizuj, że wszystkie czujące istoty i ty jesteście w środku kręgu ochronnego namiotu wadżry. (*) -oznacza Doskonałe Nauki Buddy 17

Tara Tronyerchen

14. "Pokłon dla Tary, która powierzchnię ziemi uderzasz swoją stopa i wstrząsasz dłonią. Gniewnym obliczem i sylabą HUNG, ujarzmiasz mieszkańców siedmiu podziemnych światów". Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Tary, która raz po raz uderza powierzchnię góry Meru i czterech kontynentów dłonią. Tupnięciem nogi wstrząsasz i niszczysz trzy światy . Wykrzywiając usta w gniewnym wyrazie , wydychasz potężny dźwięk sylaby HUNG. Światło w postaci płonących vwadżr spada jak krople deszczu na istoty siedmiu podziemnych światów - ziemia nie-ludzi, snajwyższą ziemię, nie-ziemię, bardzo-ziemię,witalną-ziemię, ziemię dobrą i czystej ziemię -, niszcząc wszelkie zło, kładąc kres ich odrodzeniu jako barbarzyńców, i przekształcając ich w Pradżniaparamitę, Wielką Matkę. Wizualizacja: Czarna Tara, uspokaja i poskramia wszystkie przeszkody i negatywności. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się drewniany tłuczek i nasienna sylaba HUNG. Dźwięk tłuczka i sylaby HUNG powoduje ,że spada deszcz płonących wadżr. Ona uderza rękoma i tupie nogą w ziemię, ujarzmiając tych, którzy złamali swoje ślubowania, jak również złe duchy i transformuje ich w Dharmatę, prawdziwą naturę wszystkich zjawisk. 18

Lady Tara Rabzhima

15. "Pokłon dla Tary,-nieskalanej, która jesteś błogością i wyciszeniem. Doświadczasz pokoju nirwany. będąc doskonale ozdobiona sylabami SOHA i OM (*)przezwyciężasz wielkie negatywności , ". Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Tary, która trwa w błogości, ponieważ położyła kres cierpieniu,.To jest owoc Tary . Jest nieskalana, bo zatrzymała strumień przeszkadzających emocji, które są przyczyną cierpienia. Przebywa w przestrzeni spokoju, który osiągnięty jest poprzez urzeczywistnienie mądrości nigdy nieoddzielonej od pustki, prawdziwej natury ścieżki. Wolna od dwóch zaciemnień i od uwarunkowanych skłonności (habitual imprints), zrealizowała Dharmakaję, która jest poza nirwaną . Jest w jej mocy obdarzyć każdą bez wyjątku czującą istotę spełnieniem ich życzeń ( próśb ,pragnień). Poprzez recytację jej dziesięciosylabowej mantry ozdobionej sylabami So Ha i OM, (które są oczyszczającym lekarstwem ), wyrywa się z korzeniami przyczyny i skutki ogromnej negatywnej karmy, którą ktoś zgromadził .Jej rezultat, którym jest cierpienie. Wizualizacja: Biała Tara uśmierza wszelkie skalania i negatywną karmę. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się Rigpa Chilu. Światło wypływa z Rigpa Chilu i wypłukuje całą negatywną karmę, która powoduje że istoty doświadczają odrodzenia w niższych światach. (*)-SO HA i OM -te trzy sylaby są ciałem , mową i umysłem Buddów. To że Tara jest nimi ozdobiona oznacza że jest esencją Buddy.(S.N.Rinpocze) 19

Tara Rigngag Tobjom

16. "Pokłon dla Tary. Zwyciężasz wrogów stwarzającym praktykującym przeszkody w doświadczeniu rozkoszy Koła Dharmy, która wyzwala istoty przebudzającą mantrą HUNG, otoczoną dziesięcioma sylabami". Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Tary, która jest radością . Otoczona jest przez Buddów, Bodhisattwów, Dzierżawców Linii i wielkich mędrców i świętych. Dzięki mocy światła, promieniujacego z Wszechwiedzący, Kochająca Tara, ona zniszczy wszelkie zło. Wizualizacja: Tara niszczy wszystkich wrogów i złe siły. Jej ciało jest koloru czerwonego i ma jedną twarz i dwa ramiona. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się podwójna wadżra. Światło promieniuje z podwójnej wadżry, niszcząc potęgę wrogów i ich szkodliwe intencje. Podczas wizualizacji Najwyższej Tary i recytacji jej dziesięciosylabowej mantry OM-TA-RE-TA-TU-TU-RE-RE-SO-HA, światło promieniuje z nasiennej sylaby HUNG w jej sercu, niszcząc okrutne i pełne przemocy siły tych, którzy krzywdzą i stwarzają przeszkody istotom poprzez ich złą , magiczną moc.

20

Tara Pagme Nonma

17."Pokłon dle TURE, której esencją jest nasienna sylabaHUNG. Wstrząsasz górami Meru , Mendara i Bigdzie i sprawiasz ze trzy światy drżą pod Twą stopą" Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Tary, która tupnięciem stopy wstrząsa króla gór Meru, Mendara, i Bigdzie, jak również trzy światy. Jej mantra TURE wraz ze jej światłem sylaby nasiennej HUNG z Jej serca błyskawicznie pokonuje i niszczy zewnętrznych wrogów i przynosi szczęście wszystkim czującym istotom. Wizualizacja: Tara, która uwalnia istoty z kazdej niewoli, której doświadczenie związane jest z bandytami złodziejami i wrogami. Jej ciało jest jasno pomarańczowo-czerwone. Ma jedną twarz i dwa ramiona. Ona trzyma prawą ręką w mudrze najwyższej dszczodrości ,a w lewej trzyma kwiat Udpala. Na szczycie kwiatu Udpala jest stupa. Światło promieniuje z stupy i z sylaby HUNG w formie sylab HUNG .Wyobraź sobie, że wszystkie czujące istoty są pod jej kontrolą, podczas gdy niezliczona liczba sylab promieniuje z Jej serca, tak jak tupnięcie stopą ziemi, wstrząsa trzema światami i górą Mendara.

21

Tara Maja Chenmo

18. "Pokłon dla Tary która trzyma w ręku księżyc oznaczony podobizną zająca -kryształowe jezioro bogów. Neutralizujesz wszelkie trucizny, bez wyjątku, mówiąc dwa razy TARA a następnie PHET ". Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Tary która trzyma w lewej ręce dysk księżyca oznaczony podobizną zająca, symbolizujący boskie jezioro ambrozji białej barwy. Wizualizując Najwyższą Tarę bądź tak nieporuszony jak góra i wyobraź sobie, że rozwiewa wszystkie choroby spowodowane przez trujące substancje. Recytacja sylaby TARA dwukrotnie wraz z dziesięciosylabową mantrą i sylabą PHET na koniec eliminuje wszystkie choroby, które są spowodowane przez trujące substancje. Wizualizacja: Biała Tara chroni istoty i neutralizuje wszelkie trucizny jak wielki paw. Ma jedną twarz i dwie ręce. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się dysk księżyca z podobizną zająca. Światło księżyca promieniuje we wszystkich kierunkach i pokonuje działanie wszystkich trucizn, zadanych przez świat ożywiony i nieożywiony.

22

Tara Dugkarmo

19."Pokłon dla Tary,której ufają władcy bogów, bogowie i duchy która uspokaja kłótnie i rozprasza senne koszmary blaskiem zbroi radości. " Wyjaśnienie: Pokłon i cześć dla Najwyższej Tary która jest czczona przez władców królestwa bogów pragnienia, przez Brahmę, Indrę, i najpotężniejszych bogów ludzkiej egzystencji, czyli bogów gór, rzek, drzew i jezior, przez bogów i duchów. Ciała, mowy i umysłu, praktykujących są chronione zdobieniem błogosławieństwa mantry, zwanej "noszenia zbroi radosnej Sadhany Najwyższej Tary". Nosząc biały parasol, będą wolni od konfliktów i koszmarów. Wizualizacja: Sitatpatra Tara uspokaja spory i kładzie kres złym snom. Jest barwy białej. Ma jedną twarz i dwie ręce. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się biały parasol. Iskry ognia promieniować od parasola i rozwiewają wszelkie przeciwności, spory, koszmary senne, które są spowodowane przez niezrównoważone elementy.

23

Tara Ritod Loma Jonma

20. "Pokłon dla Tary. Twych dwoje oczu promieniuje światłem tak jasnym jak słońce i księżyc w pełni. Rozpraszasz najstraszliwsze zakaźne choroby i zarazy mówiąc TUTTARA i dwa razy HARA. " Wyjaśnienie: Hołd i pokłon dla Najwyższej Tary, której oczy są jak słońce i księżyc w pełni promieniujące jasnym światłem łagodzącym poważne choroby i epidemie. Najsilniejsze choroby zakaźne, które są trudne do wyleczenia uśmierza recytacja jej dziesięciosylabowej mantry, zawierającej recytację HARA dwa razy i TUTTARA. Wizualizacja: Tara ma biało-żółty kolor i ubrana jest w liście z drzewa, które uzdrawia z chorób i uśmierza epidemie. Ma jedną twarz i dwie ręce. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się wazon pełen ambrozji, z którego promieniuje światło leczące wszystkie zakaźne choroby i inne schorzenia.

24

Tara Lhamo Odzer Chenma

21. "Pokłon dla Tary-doskonale ozdobionej spokojem trzech sił trzech natur. Pokłon dla Najwyższej TURE która niszczy złe duchy, zombie i yakshasy". Wyjaśnienie: Hołd i cześć dla Tary, która ustanawia potrójny stan takości Najwyższej Tary w trzech miejscach. Na czole ma białe OM, w gardle jest czerwone AH, w jej sercu jest niebieskie HUNG. Trzech sylab bezwysiłkowo uśmierzają wewnętrzne, zewnętrzne i tajemne przeszkody. Światło promieniuje z trzech miejsc Tary, niszcząc osiemnascie złych duchów (döns w języku tybetańskim), wampiry, zombie-chodzące trupy oraz yakshasów które kradną energię życiową siły i dobrego zdrowia. Z szybkością TURE ochrania wszystkie istoty ze współczuciem. Wizualizacja: Biała Tara, najwyższy bogini światła, uwalnia duszę od chorób i schorzeń. Ma jedną twarz i dwie ręce. Prawa dłoń spoczywa na kolanie w geście najwyższej szczodrości , a w lewej dłoni trzyma łodygę kwiatu Udpala, który w pełni rozkwita nad jej lewym ramieniem. Na szczycie Udpali znajduje się złota rybka, która promieniuje światłem i przyciąga istotom siłę energii witalnej i zdrowie.

25

WNIOSKI To jest Hołd dla Dwadziestu-jeden Tar wraz z pochwałą rdzennych mantr. W skrócie, na tym kończy się wyjaśnienie dwudziestu jeden strof oddających hołd i cześć dla Arya Tary. Każda zwrotka kończy się przy słowach oddania "Pokłon dla Tary". Szczegółowe wyjaśnienie hołdu dla dwudziestu jeden Tar jest trudne do pojecia i w związku z tym wielu praktykujących unika czytania lub nie ma czasu, aby ją przeczytać. Napisałem to krótkie i proste wyjaśnienie hołdu dla dwudziestu jeden Tar by pomóc szczerym praktykującym. Oparłem te wyjaśnienia dokładnie na tych , które zostały przekazane mi przez wielkich Nauczycieli, takich jak Mahasiddha Taranatha, Kunchen Jigme Lingpa i Gyalsras Tenzin Rabgye i jest wolna od jakichkolwiek osobistych zafałszowań.

Oby przyniosło to pożytek wszystkim czującym istotom! -Sangdzie Njenpa Rinpocze

26

Uwagi: Green Tara Tara jest główną formą 21 Tar. Szesnaście głównych rodzajów lęków : 1) lew -symbolizuje strach wynikający z braku etyki. 2) Słoń -ilustruje strach spowodowany psychicznym otępieniem i głupotą. 3) Ogień - ilustruje strach powstający z przeszkadzającej emocji gniewu. 4) wąż -ilustruje strach z powodu zazdrości. 5) Złodzieje lub bandyci -strachu lub z powodu wypaczonych poglądów. 6) Żelazne łańcuchy -ilustrują strach opierający się na zmysłowym pożądaniu. 7) Ocean -ilustruje strach, związany z przywiązaniem (lgnięciem). 8) Ludożercy -ilustrują lęki wynikające z wątpliwości. 9) Demony -ukazują lęk powstający z drugiego rodzaju cierpienia powodowanego przez arogancję i jego skutki. 10) Wróg -pokazuje lęk powstały w wyniku ospałości ,samozadowolenia, i wzburzonego umysłu. 11) The Dons ("złe duchy") -pokazują strach wynikający z ulegania zwodniczej naturze zapomnienia i braku przytomności 12) Trąd - ukazuje lęk spowodowany brakiem wstydu i powstający w wyniku braku opieki i troski o innych. 13) Ubój -oznacza brak wiary i zaufania. 14) Żebrak -oznacza lęki powstające z powodu skąpstwa. 15) Piorun - reprezentuje lęk wynika jącyz gniewu , złości i zazdrości. 16)Lęk przed utratą celu w życiu poprzez moc lenistwa, jak i rozproszenia .

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful