Foaie vărsământ

UZ DIDACTIC- FIRME DE EXERCITIU
ROCT- BANCA
VIRTUALA
Timisoara, Strada Corbului, nr. 7/C
Tel/fax: 0256-270238

FOAIA DE VARSAMANT Nr...1...
Din...04/10/2011......... la ROCT- Banca
Virtuala Timisoara
suma...............10.000 RON.......................
(cifre)
….........................zecemii…......................
(litere)
Reprezentand dovadă capital social

Nr.
bucati
50
10
400
100

MONETAR
Cupiuri

Total lei

100
50
10
5

10000

Lei
5000
500
4000
500

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful