You are on page 1of 4
Schoojaa 2007/2008 Nummer 6 times Neywsbriey R.K. Basisschool De Twaalfruiter Doyenneperentaan 1, 3452 EC Vleuten 030 - 666 8052 Website: www.twaalfruiter.n! E-mail: info@twaalfruiter.nl Sinterklaas is: in het land. .on dat is te merken! Vrijwilligers hebben onder aanvoering van de versiergroep de school ‘omgetoverd in een waar peperoten paleis. Hartelik dank daarvoor! Sinterklaas heeft ondertussen de kinderen druk aan het werk gezet met het maken van een plaltegrond van de school. De cadeaus moeten namelijk op een vellige plek worden verstopt en daarvoor moet de Sint natuurlik wel weten hoe de school eruit ziet! Volgende week komt Sinterklaas bij ons op school en dat wordt natuurlik een groot feest! In deze nieuwsbrief is er nieuws van de MR, brengt de kerstcommissie u (nu al) in kerstsfeer en is er een bijzondere ‘Broodtrommel van’ te lezen. De redactie Woensdag 5 december Sinterklaas bezoekt uiteraard ook de Twaalfruiter. De kinderen gaan op de gewone tid naar school en gaan eerst naar hun eigen klas. We hopen dat u deze ochtend extra moeite doet om op tid te komen. Breng s.v.p. uw kind(eren) in de klas en bf dan even op het schoolplein; rond 8.45 uur verwachten we Sint De kinderen kriigen natuurljk allemaal lekkere dingen, maar wilt u toch een pauzehapje aan uw kind(eren) meegeven De kinderen gaan donderdag 6 december ‘00k op de gewone tid weer naar school. Zij mogen uiteraard cadeaus mee naar school nemen, maar houd u er - bij het kiezen van het mee te nemen speelgoed - a.u.b. rekening mee dat er iets stuk kan gaan. Taaatiter Menws van de versiergroep Zoals jullie allemaal hebben gemerkt is de school mooi versierd voor Sinterklaas. We hebben een. hoop voorbereidend werk gehad, veel geschilderd, er is door mensen thuis geknipt en geplakt en nu heeft alles een mooi plekje gekregen. Er waren weer een hoop nieuwe gezichten die ons met veel plezier hebben geholpen. ledereen ontzettend bedankt voor alle hulp. Want zoals jullie nu wellicht zelf gemerkt hebben, gaat er toch een hoop tijd in zitten om er wat moois van te maken. Gelukkig was iedereen super enthousiast en zien zien de meesten het als een uitje! Het Sinterkiaasfeest moet nog komen, maar de versiergroep gaat nu al door naar de volgende thema's. Afgelopen dinsdagavond hebben we geschilderd, nog wat voor kerst en ook alvast voor de winter! Ook willen we vast aangeven dat we op maandagochtend 10 december om 8.30 uur de school gaan omtoveren in kerstsfeer! We hebben dan weer veel hulp nodig, dus meld je aan op Sonja_Kragten@hetnet.nl Tot ziens, Jacqueline, Carola, Kirsten en Sonja Nederlands kampioen! We hebben een echte kampioen op school! Glenn Roovers uit groep 6 is op 11 november Nederlands kampioen karate geworden. Hij trad aan in de categorie onder 10 jaar en onder 33 kilogram, Gefeliciteerd Glenn! Nieuws vanuit de MR In november kwam de MR voor de tweede keer bijeen, Op de agenda stond onder meer de ouderenquéte, het schoolplan, de formatie en de groepsgrootte. De verwerking van de enquéte vindt in de kerstvakantie plaats, in januari weten we hopelijk meer, Volgend jaar is het ook mogelijk om de enquéte digitaal in te vullen. De directie is momenteel druk bezig met de afronding van het schoolplan. In dit plan worden de doelen van de school voor de komende vier jaar samengevat. De MR heeft het schoolplan kritisch onder de loep genomen. De missielvisie van de school is duidelik. Wat ontbreekt is een prioriteitsstelling. Wanner vinden de geplande activiteiten plaats? Dat is de vraag die de MR aan de directie gaat voorleggen. ‘Omdat juf Sanne de school gaat vertaten, is er momenteel een vacature op de Twaaltruiter. De procedure is inmiddels gestart, Namens de oudergeleding zal Xandra Karlas bij de voorselectie worden betrokken. Ook is ef alvast voorzichtig gesproken over de start van een eventuele achtste kleutergroep. Anita brengt in kaart hoeveel kleuters er na februari 2008 nog instromen. Last but not least; de groepsgrootte. De Twaalfruiter hanteert vooralsnog geen wachtljsten, omdat het bestuur dit verbiedt. De MR verwacht echter wel een duidelik standpunt van de directie wat betreft de grootte van de groepen. Middels een brief worden Jos en Esther verzocht om op dit onderwerp te reageren. Wilt u de MR ergens over informeren of heeft u vragen, mail ons dan: mr@twallfruiter.nl Jeroen Goes (voorzitter), Mirjam Mulder, Xandra Karlas, Berry Toirkens (oudergeleding), Nienke Stekelenburg, Marion Rapati, Barbro van Rossum, Anita Zuidema (teamgeleding) Meaws uit De hut van groep 4 0 0, wat gaat het allemaal weer hard dit jaar! Het nieuwe schooljaar was nog niet begonnen, of de herfstvakantie kwam er al weer aan! Tijd om weer lekker op onderzoek te gaan in de natuur. Met de stappers in de bladeren, met de laarzen in de plassen en met de haren in de wind. Het is natuurlijk helemaal leuk als je mooie dingen kunt vinden die je kunt gebruiken op school. We hebben de meegebrachte schoenendoos ‘omgetoverd tot herfstdoos waarin meneer Spin en Egel woonden. En we hebben het verhaal ‘Een gat in mijn emmer’ voorgelezen en getekend in vensterruiten. We zitten nu alweer viak voor Sinterklaas. Ook een hele leuke en vooral spannende tijd. Wat zal de Sint dit jaar brengen? Gelukkig hebben de Roost Taaatiter ify juffen gezien dat de kinderen allemaal lief zijn geweest dit jaar! Ik Guf Greetje) ga met zwangerschapsverlof en ik zal dus even niet meer op school te zien zijn. Ik kom wel weer terug hoor! Het wordt een leuke, spannende tijd. Maar voordat ik wegga, geef ik samen met juf Henriétte nog een afscheidsfeestje, Dama komt juffrouw Margreet voor mij op de woensdag, donderdag en vrijdag werken. Ik heb het heel gezellig gevonden bij julie! Veel plezier bij de nieuwe jut. Lacuna Schoonheidssalon Klassieke gezichtsbehandeling: € 29,- Bovenlip harsen: € 7,50, Epileren: € 7,50,- Mattenbieslaan 88 3452 AG Vieuten tel. 030-666 7663, Nieuws van de Kerstcommissie Wij willen, ook al moet pakjesavond nog komen, toch heel graag wat kwijt over onze kerstviering Dit jaar vindt er op donderdag 20 december ’s avonds een kerstviering plaats in de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming-kerk in De Meern, Deze viering is van 18.00 uur tot 19.00 uur. De kinderen hebben ’s middags gewoon school. Wij rekenen erop, dat u met hen om 18.00 uur naar de kerk komt. Vanwege het grote aantal leerlingen met hun ouders is het niet mogelijk om andere familieleden mee te nemen. Wij hopen op uw begrip.. Daarna is er op school een kerstmarkt. U kunt op de kerstmarkt voor een Klein bedrag door de kinderen gemaakte ‘kerstknutsels’ kopen. De ‘opbrengst is voor een goed doel. Wij zorgen voor een lekker (warm) hapje en drankje. In de volgende nieuwsbrief krijgt u specifieke informatie van ons. Groeten van Kim, Margreet en Yolanda Oproep voor de groepen 5 en 4 Aangezien er ook in gfoep 3 en 4 nog wel eens “ongelukjes” kunnen gebeuren, willen we een kislje met reservekieding maken, Daarvoor willen we u het volgende vragen: Wie heeft er onderbroeken en broeken in de kast liggen die niet meer gebruik! worden? (graag in ‘een maat geschikt voor kinderen van 6-8 jaar) Wilt u deze dan inleveren bij juf Nienke (groep 3p)? Alvast bedankt! erremans zonwering Scespecatseordin ‘Srenra, momageentepareies — varale nme en butenzanweing | Jeroen Herremans Weideweg 17, 3612 BX Tienhoven Tolefoon en fax: 0346-28 23 29 Mobiel:06 - 2933 11 77 Stagiaires grep 5 en 4 In de groepen 3 en 4 hebben we sinds vorige week extra hulp in de klas. De stagiaires zijn van de opleiding voor klassenassistente, Inde Lettervos helpt Samantha in de groep. Bij de leesdas Eylem en de Gruffalo's krijgen hulp van Miranda Samantha is er op maandag en dinsdag, Eylem en Miranda zijn er op donderdag en vrijdag. Tot het eind van het schooljaar zullen ze meelopen in de groep en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Groet Ilia Ygandanieuws Namens de Ugandacommissie willen wi julie iets vragen over de traktaties op school, De juffen en meesters kriigen de laatste tijd, als de kinderen jarig zi, steeds meer lekkere dingen. Maar dat hoeft eigeniijk net. De leerkrachten hoeven niet per se een aparte traktatie. Dan kunnen jullie het geld dat je daarmee bespaart, aan de Makula Foundation school in Uganda geven. In elke groep is hiervoor een geldpotje neergezet. Zo halen wij meer geld ‘op voor Uganda en kunnen ze steeds meer schoolspullen kopen. Alvast Bedankt! Wist u dat de Ugandacommissie de informatieborden heeft vernieuwd? U kunt de borden vinden aan de linkeringang van gebouw Appel en aan de rechteringang van gebouw Peer. Groeten van de Ugandacommisie, Lukas, Jiska, Miberra, Lisa, juf Margret en juf Henriette. Plaoiater Onafhankelijke ICT-partner voor het basisonderwijs 06-51249127 Robert@Basisict.nl www. Basisict.nl