LIST OF IPS-OFFICERS WHOSE EXECUTIVE SUMMARY RECORDS ARE NOT AVAILABLE

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

1.

19841020 Shri Ajay Kumar Singh

AGMU

1984

01/12/1957

RR

2.

19851048 Shri Prabhat Singh

AGMU

1985

04/04/1960

RR

3.

19871013 Shri Pradeep Kumar Bhardwaj

AGMU

1987

20/06/1959

RR

4.

19871025 Shri Taj Hassan Mohd

AGMU

1987

01/01/1964

RR

5.

19871084 Shri P Kamraj

AGMU

1987

25/05/1958

RR

6.

19881017 Shri Manoj Kumar Lal

AGMU

1988

16/07/1963

RR

7.

19881018 Shri Balaji Srivastav

AGMU

1988

20/03/1964

RR

8.

19891006 Shri Sandeep Goel

AGMU

1989

25/04/1966

RR

9.

19891077 Shri Sunil Kumar Gautam

AGMU

1989

10/07/1964

RR

10.

19921007 Shri Satish Golcha

AGMU

1992

30/04/1967

RR

11.

19932151 Shri Dinesh Kumar Bhatt

AGMU

1993

15/12/1951

SPS

12.

19941006 Shri Rajesh Khurana

AGMU

1994

20/09/1969

RR

13.

19952161 Shri K C Dwivedi

AGMU

1995

27/05/1955

SPS

14.

19962154 Shri Paldan

AGMU

1996

15/06/1955

SPS

15.

19962156 Shri G C Dwivedi

AGMU

1996

09/01/1955

SPS

16.

19972145 Shri V Ranganathan

AGMU

1997

19/03/1957

SPS

17.

19982159 Shri Ashok Chand

AGMU

1998

20/06/1955

SPS

18.

19982160 Shri A K Ojha

AGMU

1998

01/05/1957

SPS

19.

19982161 Shri V V Chaudhary

AGMU

1998

21/08/1955

SPS

20.

19992098 Shri A K Singh

AGMU

1999

20/08/1956

SPS

21.

20002076 Shri A S Cheema

AGMU

2000

15/05/1957

SPS

22.

20002077 Shri Ranvir Singh

AGMU

2000

26/01/1956

SPS

23.

20022219 Shri Chukhu Apa

AGMU

2002

01/06/1966

SPS

24.

20022220 Shri G K Chetia

AGMU

2002

01/02/1953

SPS

25.

20022221 Shri Tusar Taba

AGMU

2002

22/08/1968

SPS

26.

20022222 Shri Apur Bitin

AGMU

2002

02/07/1967

SPS

27.

20032051 Shri Sang Norbu Mossobi

AGMU

2003

01/05/1964

SPS

28.

20032059 Shri L T Hrangchal

AGMU

2003

01/03/1957

SPS

29.

20041045 Shri P Karunakaran

AGMU

2004

24/05/1971

RR

30.

20041069 Shri Gnanasambandan N

AGMU

2004

05/06/1976

RR

31.

20071091 Shri Seju P Kuruvilla

AGMU

2007

07/07/1980

RR

32.

20071282 Smt Aslam Khan

AGMU

2007

05/03/1975

RR

33.

20081042 Shri Anto Alphones

AGMU

2008

14/12/1980

RR

34.

20081091 Shri Atul Kumar

AGMU

2008

24/01/1984

RR

35.

20081162 Shri Deshraj Singh

AGMU

2008

07/09/1979

RR

36.

20081176 Shri Chinmoy Biswal

AGMU

2008

15/02/1979

RR

37.

20081388 Shri Pankaj Kumar Singh

AGMU

2008

01/08/1980

RR

38.

20091093 Shri Jasmeet Singh

AGMU

2009

19/09/1980

RR

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

39.

20091104 Ms Manusmriti

AGMU

2009

21/02/1984

RR

40.

20091142 Smt Monika Bhardwaj

AGMU

2009

03/07/1984

RR

41.

20091315 Shri R Sathiyasundaram

AGMU

2009

30/05/1980

RR

42.

20091322 Shri A Koan

AGMU

2009

06/06/1980

RR

43.

20091326 Shri Ved Prakash Surya

AGMU

2009

16/05/1980

RR

44.

20091349 Shri Gaurav Sharma

AGMU

2009

14/10/1979

RR

45.

99992554 Shri Arun K Kampani

AGMU

9999

15/01/1959

SPS

46.

19811026 Shri Gunotam Bhuyan

AM

1981

01/01/1953

RR

47.

19831024 Shri B B Misra

AM

1983

10/03/1955

RR

48.

19841030 Shri Umesh Kumar

AM

1984

04/12/1956

RR

49.

19851046 Shri R Awasthi

AM

1985

10/09/1958

RR

50.

19861093 Shri R Chandra Nathan

AM

1986

13/12/1961

RR

51.

19871051 Shri A K Sinha Casshyap

AM

1987

16/01/1962

RR

52.

19891056 Shri Kumar Vinoy Singh Deo

AM

1989

05/08/1963

RR

53.

19942152 Dr Sarat K Phukan

AM

1994

01/12/1951

SPS

54.

19951073 Shri Munna Prasad Gupta

AM

1995

01/03/1970

RR

55.

19961022 Shri Manish Kumar Singhal

AM

1996

21/10/1972

RR

56.

19962129 Shri Tamanidhar Barua

AM

1996

29/01/1953

SPS

57.

19972159 Shri Prabin Ch Saikia

AM

1997

07/01/1954

SPS

58.

19972160 Shri K K Sarma

AM

1997

01/01/1955

SPS

59.

19971086 Shri Jalli Ajoy Kumar

AM

1997

13/09/1968

RR

60.

19972137 Shri Pratul Ch Phukan

AM

1997

01/03/1952

SPS

61.

19981027 Shri Vijaya Krishna Ramisetti

AM

1998

29/09/1970

RR

62.

19992106 Shri Subrajyoti Hazarika

AM

1999

08/01/1958

SPS

63.

19992107 Shri Satyen Gogoi

AM

1999

01/01/1958

SPS

64.

19992108 Shri Apurba Jiban Barua

AM

1999

01/08/1956

SPS

65.

19992109 Shri Pradip Ch Saloi

AM

1999

01/01/1959

SPS

66.

20002131 Shri Tajendra Paul Singh

AM

2000

03/11/1955

SPS

67.

20002132 Shri N M A S F Haque

AM

2000

17/10/1956

SPS

68.

20022229 Shri A R Mawthoh

AM

2002

24/02/1963

SPS

69.

20022230 Shri S S Kynjing

AM

2002

01/02/1962

SPS

70.

20032069 Shri Abijit Bora

AM

2003

01/09/1963

SPS

71.

20032070 Shri Bishnu Prasad Rabha

AM

2003

05/09/1959

SPS

72.

20041063 Shri Diganta Barah

AM

2004

20/02/1976

RR

73.

20041041 Shri Anand Prakash Tiwari

AM

2004

18/11/1975

RR

74.

20042091 Shri Lachit Baruah

AM

2004

01/02/1967

SPS

75.

20042092 Shri Raunak Ali Hazarika

AM

2004

25/11/1967

SPS

76.

20051025 Shri Prithipal Singh

AM

2005

03/12/1976

RR

77.

20051099 Dr V Siva Prasad Ganjala

AM

2005

22/08/1977

RR

78.

20071122 Shri C Venkata Subba Reddy

AM

2007

12/07/1980

RR

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

79.

20071221 Shri Sunil Kumar

AM

2007

11/07/1979

RR

80.

20081098 Shri Aditya Goenka

AM

2008

31/03/1978

RR

81.

20081433 Shri D N Rangsa Marak

AM

2008

24/07/1977

RR

82.

20081170 Shri Chakradhara Babu Kvn

AM

2008

18/08/1983

RR

83.

20091152 Shri Shiladitya Chetia

AM

2009

01/03/1980

RR

84.

20091203 Ms Amanjeet Kaur

AM

2009

27/12/1982

RR

85.

20091204 Shri N V Chandrakant

AM

2009

29/08/1986

RR

86.

99992393 Shri L B S Rapthap

AM

9999

15/11/1954

SPS

87.

99992545 Shri Sayed Ataul Karim

AM

9999

01/01/1956

SPS

88.

19751015 Shri P Goutham Kumar

AP

1975

29/10/1952

RR

89.

19771058 Shri V Dinesh Reddy

AP

1977

18/09/1953

RR

90.

19801027 Shri Lokendra Sharma

AP

1980

20/02/1953

RR

91.

19861086 Shri Damodar Goutam Sawang

AP

1986

10/07/1963

RR

92.

19901050 Shri Ravi Gupta

AP

1990

19/12/1965

RR

93.

19901054 Smt Anjana Sinha

AP

1990

15/12/1964

RR

94.

19902107 Shri K Satyanarayana Rao

AP

1990

15/07/1953

SPS

95.

19921011 Shri Harish Kumar Gupta

AP

1992

02/08/1965

RR

96.

19931005 Dr Mahesh Dixit

AP

1993

07/08/1967

RR

97.

19931045 Shri Sandeep Shandilya

AP

1993

04/05/1964

RR

98.

19951038 Dr R S Praveen Kumar

AP

1995

23/11/1967

RR

99.

19961029 Smt Ritu Mishra

AP

1996

25/06/1969

RR

100. 20002037 Shri C S R K L N Raju

AP

2000

01/04/1956

SPS

101. 20002040 Shri K V V Gopal Rao

AP

2000

04/05/1959

SPS

102. 20012037 Shri G Sudheer Babu

AP

2001

15/04/1966

SPS

103. 20012040 Shri P Promod Kumar

AP

2001

13/05/1961

SPS

104. 20022238 Shri A S Khan

AP

2002

01/11/1960

SPS

105. 20022239 Shri N Shiva Shankar Reddy

AP

2002

10/11/1961

SPS

106. 20032078 Dr V Ravinder

AP

2003

17/06/1960

SPS

107. 20032073 Shri J Satyanarayana

AP

2003

15/07/1957

SPS

108. 20032074 Shri J Prabhakar Rao

AP

2003

12/08/1960

SPS

109. 20032075 Shri G Srinivas

AP

2003

24/10/1959

SPS

110. 20032076 Shri D Nagendra Kumar

AP

2003

05/09/1962

SPS

111. 20032077 Shri A Satyanarayana

AP

2003

04/11/1958

SPS

112. 20081166 Shri S Senthil Kumar

AP

2008

22/06/1980

RR

113. 20081181 Shri Tafseer Iqubal

AP

2008

16/12/1980

RR

114. 20081344 Shri Grewal Navdeep Singh K S

AP

2008

03/02/1982

RR

115. 20081120 Dr Gajarao Bhupal

AP

2008

10/12/1980

RR

116. 20081129 Smt Shemushi

AP

2008

21/04/1980

RR

117. 20081143 Shri B Naveen Kumar

AP

2008

12/01/1977

RR

118. 20081144 Shri Gopinath Jatti

AP

2008

06/05/1978

RR

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

119. 20091576 Ms R R Rajeswari

AP

2009

22/03/1979

RR

120. 20091120 Shri Koya Praveen

AP

2009

24/05/1979

RR

121. 20091157 Shri Bhaskar Bhushan

AP

2009

10/06/1982

RR

122. 20091161 Shri Ambarkishor Jha

AP

2009

31/01/1983

RR

123. 19731044 Shri Manoj Nath

BH

1973

04/06/1952

RR

124. 19741016 Shri Joginder Kumar Khanna

BH

1974

13/04/1951

RR

125. 19751020 Shri Neelmani

BH

1975

07/08/1951

RR

126. 19761065 Shri Uday Shankar Dutta

BH

1976

18/09/1951

RR

127. 19771010 Shri Abhay Anand

BH

1977

01/01/1955

RR

128. 19771030 Shri Ashok Kumar Gupta

BH

1977

25/10/1952

RR

129. 19771031 Shri R C Sinha

BH

1977

23/07/1955

RR

130. 19781002 Shri Rajiv Ranjan Verma

BH

1978

08/02/1956

RR

131. 19801020 Shri Sunit Kumar

BH

1980

10/11/1955

RR

132. 19801010 Shri Raj Bardhan Sharma

BH

1980

09/09/1951

RR

133. 19801036 Shri N C Dhondhial

BH

1980

26/04/1952

RR

134. 19821030 Shri Paras Nath Rai

BH

1982

11/01/1958

RR

135. 19831013 Dr A K Seth

BH

1983

03/11/1954

RR

136. 19841041 Shri A K Upadhyay

BH

1984

20/07/1957

RR

137. 19841051 Dr Krishna Swaroop Dwivedi

BH

1984

01/02/1959

RR

138. 19841067 Shri Ravindra Kumar

BH

1984

15/10/1958

RR

139. 19851030 Shri Kumar Rajesh Chandra

BH

1985

30/12/1961

RR

140. 19851036 Shri Ajay Kumar Verma

BH

1985

10/08/1959

RR

141. 19861002 Shri Rakesh Kumar Mishra

BH

1986

14/03/1960

RR

142. 19861033 Shri Ashok Kumar Verma

BH

1986

25/06/1960

RR

143. 19871012 Shri Dinesh Singh Bisht

BH

1987

07/11/1961

RR

144. 19871059 Shri Gupteshwar Pandey

BH

1987

11/02/1961

RR

145. 19881051 Shri Arvind Pandey Pradhan

BH

1988

15/06/1963

RR

146. 19891026 Shri Alok Raj

BH

1989

15/12/1965

RR

147. 19901061 Smt Shobha Ohatker

BH

1990

10/06/1966

RR

148. 19901001 Shri Rajwinder Singh Bhatti

BH

1990

27/09/1965

RR

149. 19901020 Shri Neeraj Sinha

BH

1990

05/12/1963

RR

150. 19911005 Shri Vinay Kumar

BH

1991

03/09/1965

RR

151. 19911036 Shri Praveen Vashista

BH

1991

15/07/1966

RR

152. 19911043 Smt Preeta Verma

BH

1991

01/07/1968

RR

153. 19912102 Shri Raghuvansh Prasad Yadav

BH

1991

22/03/1951

SPS

154. 19912116 Shri Raghunath Prasad Singh

BH

1991

07/11/1951

SPS

155. 19912125 Shri Kumund Kumar Verma

BH

1991

08/09/1951

SPS

156. 19912126 Shri Md Shahab Akhtar

BH

1991

15/09/1951

SPS

157. 19921022 Shri Ajit Joy

BH

1992

24/02/1969

RR

BH

1992

20/07/1965

RR

158. 19921041

Shri Amrendra
Kumar Ambedkar

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

159. 19932124 Shri Heramb Nath Deb

BH

1993

10/12/1953

SPS

160. 19931006 Shri Jitendra Singh Gangwar

BH

1993

26/07/1967

RR

161. 19942158 Shri Baldeo Prasad

BH

1994

26/07/1962

SPS

162. 19941028 Shri Kundan Krishna

BH

1994

08/03/1969

RR

163. 19941034 Shri Amit Kumar

BH

1994

16/10/1970

RR

164. 19941035 Dr Paresh Saxena

BH

1994

01/01/1967

RR

165. 19941058 Shri Nirmal Kumar Azad

BH

1994

31/12/1967

RR

166. 19941071 Smt A S Nilankar

BH

1994

23/03/1971

RR

167. 19941074 Shri Amitabh Kumar Das

BH

1994

03/02/1969

RR

168. 19951046 Shri S Raveendran

BH

1995

04/08/1968

RR

169. 19951052 Smt R Malarvizhi

BH

1995

03/06/1971

RR

170. 19951019 Shri Sushil Mansing Khopde

BH

1995

12/09/1969

RR

171. 19952152 Shri Mohd Shahrukh Majeed

BH

1995

05/05/1952

SPS

172. 19952153 Shri Satya Narayan Jha

BH

1995

13/07/1951

SPS

173. 19961020 Shri Sudhanshu Kumar

BH

1996

14/11/1970

RR

174. 19961008 Dr Amit Kumar Jain

BH

1996

30/09/1968

RR

175. 19961071 Shri Anil Kishore Yadav

BH

1996

29/09/1969

RR

176. 19961086 Shri Bachu Singh Meena

BH

1996

25/11/1965

RR

177. 19961054 Shri Sunil Kumar

BH

1996

01/11/1970

RR

178. 19961055 Dr Kamal Kishor Singh

BH

1996

07/08/1968

RR

179. 19961068 Shri Paras Nath

BH

1996

04/10/1967

RR

180. 19962143 Shri Ashok Kumar Singh

BH

1996

12/12/1954

SPS

181. 19971019 Shri Ajitabh Kumar

BH

1997

11/08/1968

RR

182. 19972140 Shri Vinod Kumar I

BH

1997

02/05/1955

SPS

183. 19972155 Shri Ziaul Hasan Khan

BH

1997

15/07/1955

SPS

184. 19972156 Shri Shyam Kumar

BH

1997

16/09/1951

SPS

185. 19972157 Shri Arbind Kumar

BH

1997

07/04/1956

SPS

186. 19981029 Shri Amit Lodha

BH

1998

22/02/1974

RR

187. 19981036 Shri Ratan Sanjay Katiyar

BH

1998

09/01/1974

RR

188. 19981047 Shri Amrit Raj

BH

1998

21/02/1973

RR

189. 19981051 Smt Kassey Suhita Anupam

BH

1998

16/09/1974

RR

190. 19982165 Shri Awadhesh Kumar Sharma

BH

1998

01/05/1957

SPS

191. 19982166 Shri Ajay Kumar Mishra

BH

1998

04/02/1955

SPS

192. 19982167 Shri Ram Narain Singh

BH

1998

01/01/1956

SPS

BH

1998

01/12/1959

SPS

194. 19982169 Shri Nagendra Prasad Singh

BH

1998

23/02/1956

SPS

195. 19982170 Shri Gopal Singh Bhadoria

BH

1998

15/07/1951

SPS

196. 19982171 Shri Surendra Lal Das

BH

1998

26/06/1952

SPS

197. 19982173 Shri Umashankar Sudhanshu

BH

1998

09/02/1957

SPS

198. 19982174 Shri Anwar Husain

BH

1998

31/01/1955

SPS

193. 19982168

Shri Pradeep
Kumar Srivastawa

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

199. 19992111 Shri Satish Kumar

BH

1999

01/03/1958

SPS

200. 19992112 Shri Gopal Prasad

BH

1999

02/12/1958

SPS

201. 19992113 Shri Vinod Kumar Choudhary

BH

1999

04/01/1959

SPS

202. 19992096 Shri Kunwar Singh

BH

1999

14/05/1956

SPS

203. 19992095 Shri Upendra Kumar Sinha

BH

1999

01/05/1958

SPS

204. 19992114 Smt Manju Jha

BH

1999

31/12/1957

SPS

205. 20001003 Shri Ganesh Kumar

BH

2000

05/03/1977

RR

206. 20002096 Shri S P Shukla

BH

2000

20/12/1955

SPS

207. 20002097 Shri Indranand Mishra

BH

2000

17/12/1956

SPS

208. 20002098 Shri C C Azad

BH

2000

14/01/1955

SPS

209. 20011003 Shri Shalin

BH

2001

05/06/1974

RR

210. 20031039 Shri Rajesh Kumar

BH

2003

10/07/1976

RR

211. 20041044 Shri Vinay Kumar

BH

2004

02/04/1973

RR

212. 20051063 Shri Kshatranil Singh

BH

2005

28/07/1977

RR

213. 20051079 Shri M Sunil Kumar Naik

BH

2005

20/08/1980

RR

214. 20051031 Shri Manu Maharaaj

BH

2005

20/10/1974

RR

215. 20051038 Shri Jitender Rana

BH

2005

09/12/1979

RR

216. 20061283 Shri Lande Shivdip Wamanrao

BH

2006

29/06/1976

RR

217. 20071232 Shri Vivek Kumar

BH

2007

01/07/1978

RR

218. 20071128 Shri Daljeet Singh

BH

2007

16/03/1979

RR

219. 20071150 Shri Ranjit Kumar Mishra

BH

2007

30/05/1980

RR

220. 20081130 Smt Kim

BH

2008

24/12/1980

RR

221. 20081125 Shri Upendra Kumar Sharma

BH

2008

04/09/1983

RR

222. 20081251 Shri Satya Veer Singh

BH

2008

04/10/1982

RR

223. 20081376 Shri Vikash Burman

BH

2008

01/02/1980

RR

224. 20081497 Smt Nitasha Guria

BH

2008

27/11/1979

RR

225. 20081165 Shri Manoj Kumar

BH

2008

15/11/1977

RR

226. 20091115 Shri Naveen Chandra Jha

BH

2009

09/08/1979

RR

227. 20091167 Shri S K Shah

BH

2009

10/11/1983

RR

228. 20091151 Shri Narendra Kumar

BH

2009

01/07/1980

RR

229. 20091143 Ms Harpreet Kaur

BH

2009

26/08/1978

RR

230. 20091241 Shri Pushkar Anand

BH

2009

15/09/1978

RR

231. 20091570 Shri Jayant Kant

BH

2009

30/06/1979

RR

232. 20091425 Shri Babu Ram

BH

2009

10/12/1976

RR

233. 19881064 Shri Ravi Sinha

CH

1988

14/01/1964

RR

234. 19881043 Shri Mukesh Gupta

CH

1988

09/09/1962

RR

235. 19941039 Shri Gurjinder Pal Singh

CH

1994

01/01/1969

RR

236. 19962165 Shri R K Bhediya

CH

1996

01/02/1956

SPS

237. 19971004 Shri Jaideep Singh

CH

1997

11/07/1970

RR

238. 19982192 Shri D D Chaturvedi

CH

1998

14/06/1953

SPS

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

239. 19982194 Shri S K Jha

CH

1998

24/07/1951

SPS

240. 19982195 Shri P S Thakur

CH

1998

01/07/1956

SPS

241. 19982196 Shri H K Rathor

CH

1998

19/09/1957

SPS

242. 19982197 Shri N K S Thakur

CH

1998

12/04/1955

SPS

243. 19982198 Shri B P Posharya

CH

1998

27/07/1957

SPS

244. 19982199 Shri J K Thorat

CH

1998

09/12/1953

SPS

245. 19982200 Shri P S Bara

CH

1998

29/11/1953

SPS

246. 20061491 Shri Amit Tukaram Kamble

CH

2006

10/06/1980

RR

247. 20081337 Shri Davuluri Shravan

CH

2008

23/02/1980

RR

248. 20081185 Shri Ms Neethu Kamal

CH

2008

16/11/1983

RR

249. 20081132 Smt Parul Mathur

CH

2008

15/03/1982

RR

250. 20081136 Shri Prashant Kumar Agrawal

CH

2008

12/08/1983

RR

251. 19831060 Shri M Sekar

GJ

1983

25/09/1952

RR

252. 19881037 Shri R S Yadav

GJ

1988

18/02/1962

RR

253. 19961019 Shri Himanshu Bhatt

GJ

1996

27/02/1972

RR

254. 20012043 Shri M V Damor

GJ

2001

20/08/1951

SPS

255. 20012044 Shri D N Patel

GJ

2001

01/06/1960

SPS

256. 20012046 Shri G L Singhal

GJ

2001

11/09/1965

SPS

257. 20032082 Shri M D Jani

GJ

2003

05/04/1963

SPS

258. 20032083 Shri S K Gadhvi

GJ

2003

29/07/1961

SPS

259. 20042096 Shri H R Muliana

GJ

2004

10/08/1961

SPS

260. 20042097 Shri D H Parmar

GJ

2004

01/06/1965

SPS

261. 20052109 Shri M S Bharada

GJ

2005

31/05/1965

SPS

262. 20052110 Shri H R Chaudhry

GJ

2005

19/01/1965

SPS

263. 20061265 Shri Ahire Bipinshankar Rao

GJ

2006

15/08/1976

RR

264. 20081138 Smt B S Purushottam

GJ

2008

25/10/1983

RR

265. 20081086 Smt R S Afzal Ahmed

GJ

2008

18/02/1983

RR

266. 20081186 Shri Pradip Bhimrao Shejul

GJ

2008

19/11/1984

RR

267. 20081368 Shri Neeraj Kumar Badgujar

GJ

2008

17/01/1982

RR

268. 20091556 Shri V B Vaghela

GJ

2009

07/08/1978

RR

269. 20091264 Shri Virendra Singh Yadav

GJ

2009

05/07/1983

RR

270. 20091285 Ms Vidhi Choudhary

GJ

2009

21/06/1985

RR

271. 20091290 Ms B V Jyothsna

GJ

2009

01/06/1979

RR

272. 20091140 Shri Karthik Kashyap

GJ

2009

08/08/1985

RR

273. 19911058 Dr Atul Verma

HP

1991

06/05/1965

RR

274. 19911041 Shri Ahmed Payam Siddique

HP

1991

11/02/1961

RR

275. 19972165 Shri Rajinder Mohan Sharma

HP

1997

04/04/1953

SPS

276. 19982214 Shri Himanshu Mishra

HP

1998

01/06/1962

SPS

277. 20002133 Shri A K Sharda

HP

2000

23/02/1959

SPS

278. 20002134 Shri K K Indoria

HP

2000

08/03/1956

SPS

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

279. 20071103 Smt Veena Bharti

HP

2007

24/08/1977

RR

280. 20081203 Shri G Sivakumar

HP

2008

29/01/1977

RR

281. 20081095 Shri S Arul Kumar

HP

2008

29/01/1982

RR

282. 19771093 Shri Rajeev Sagar Sharma

HY

1977

07/09/1955

RR

283. 19851085 Shri Ram Chander Jowel

HY

1985

08/04/1952

RR

284. 19861018 Dr B K Sinha

HY

1986

29/09/1959

RR

285. 19992047 Dr Rajshree Singh

HY

1999

05/07/1966

SPS

286. 20002050 Shri Jagwant Singh

HY

2000

04/06/1952

SPS

287. 20002051 Shri Rajinder Singh

HY

2000

01/08/1954

SPS

288. 20012041 Shri Hement Kalson

HY

2001

15/03/1965

SPS

289. 20081093 Shri Abhishek Garg

HY

2008

22/03/1983

RR

290. 20081202 Shri Hamid Akhtar

HY

2008

10/03/1979

RR

291. 20091088 Shri Rahul Sharma

HY

2009

22/02/1987

RR

292. 19751050 Shri P S Natrajan

JH

1975

15/05/1952

RR

293. 19781015 Shri Arvind Verma

JH

1978

17/03/1955

RR

294. 19791033 Smt Kumud Chowdhary

JH

1979

29/11/1952

RR

295. 19821034 Smt Asha Sinha

JH

1982

24/03/1956

RR

296. 19831005 Shri A K Sinha

JH

1983

08/09/1956

RR

297. 19841059 Shri Parvez Hayat

JH

1984

01/07/1958

RR

298. 19861053 Shri V H Rao Deshmukh

JH

1986

04/07/1960

RR

299. 19861083 Shri Kamal Nayan Choubey

JH

1986

08/08/1961

RR

300. 19871007 Shri Niraj Sinha

JH

1987

08/01/1962

RR

301. 19871078 Shri Rezi Dung Dung

JH

1987

01/01/1960

RR

302. 19881010 Shri Satya Narayan Pradhan

JH

1988

06/08/1964

RR

303. 19891002 Shri Ajay Bhatnagar

JH

1989

13/11/1964

RR

304. 19891065 Shri Ajay Kumar Singh

JH

1989

03/01/1965

RR

305. 19901023 Shri Anurag Gupta

JH

1990

26/04/1965

RR

306. 19901015 Shri Anil Palta

JH

1990

02/12/1966

RR

307. 19912115 Shri Manoj Kumar Mishra

JH

1991

15/08/1951

SPS

308. 19911064 Shri A Natrajan

JH

1991

30/05/1962

RR

309. 19921023 Shri Prashant Singh

JH

1992

09/05/1968

RR

310. 19921036 Shri Raj Kumar Mallick

JH

1992

29/01/1965

RR

311. 19932127 Shri Sashi Nath Jha

JH

1993

01/08/1951

SPS

312. 19931026 Shri Manvinder Singh Bhatia

JH

1993

17/02/1969

RR

313. 19942161 Shri Vinay Kumar Pandey

JH

1994

01/09/1953

SPS

314. 19941078 Smt Tadasha Mishra

JH

1994

19/12/1965

RR

315. 19941083 Smt Sampat Meena

JH

1994

06/03/1971

RR

316. 19952155 Shri Umesh Kumar Singh

JH

1995

02/12/1954

SPS

317. 19961052 Dr Baljit Singh

JH

1996

09/11/1972

RR

318. 19962148 Shri Sheetal Uraon

JH

1996

16/11/1954

SPS

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

319. 19982210 Shri Mohd Nihal

JH

1998

31/12/1954

SPS

320. 19982211 Shri Martin Pores Lakra

JH

1998

05/11/1953

SPS

321. 19982212 Shri Arun Kumar Singh

JH

1998

02/01/1960

SPS

322. 19982213 Shri Amarnath Khanna

JH

1998

18/12/1951

SPS

323. 19982206 Shri Parmeshwar Ravidas

JH

1998

30/12/1955

SPS

324. 19982207 Shri Dadan Ji Sharma

JH

1998

01/04/1954

SPS

325. 19982208 Shri Biglal Oraon

JH

1998

27/07/1952

SPS

326. 19982209 Shri Kamlesh Kumar

JH

1998

09/07/1951

SPS

327. 19992124 Shri Dev Bihari Sharma

JH

1999

02/01/1958

SPS

328. 19992122 Shri Ravikant Dhan

JH

1999

15/12/1957

SPS

329. 19992123 Shri Subodh Prasad

JH

1999

17/01/1954

SPS

330. 19992121 Shri Upendra Kumar

JH

1999

02/09/1957

SPS

331. 20002104 Shri Shambhu Thakur

JH

2000

01/08/1968

SPS

332. 20002105 Shri Richard Lakra

JH

2000

22/11/1955

SPS

333. 20002106 Shri Mrityunjay Kumar

JH

2000

05/11/1957

SPS

334. 20002107 Shri Durga Oraon

JH

2000

02/02/1956

SPS

335. 20011008 Shri Manoj Kaushik

JH

2001

31/10/1976

RR

336. 20012066 Shri Hemant Toppo

JH

2001

04/07/1958

SPS

337. 20012067 Shri Sudhir Kumar Jha

JH

2001

03/12/1960

SPS

Shri Praveen Kumar
338. 20012068
Srivastava

JH

2001

14/09/1957

SPS

339. 20031018 Shri Akhilesh Kumar Jha

JH

2003

01/01/1977

RR

340. 20041056 Shri Homkar Amol Vinukant

JH

2004

22/11/1977

RR

341. 20051078 Shri Aseem Vikrant Minz

JH

2005

31/01/1975

RR

342. 20051052 Shri Pankaj Kamboj

JH

2005

02/12/1980

RR

343. 20051040 Shri Abhishek

JH

2005

26/01/1979

RR

344. 20051023 Shri Kuldeep Dwivedi

JH

2005

24/09/1979

RR

345. 20071106 Shri Rakesh Bansal

JH

2007

17/12/1978

RR

346. 20071135 Shri Anoop Birtharay

JH

2007

10/01/1978

RR

347. 20071153 Shri Patel Mayur Kanaiya Lal

JH

2007

09/06/1983

RR

348. 20071252 Shri Sunil Bhaskar

JH

2007

07/03/1982

RR

349. 20081101 Shri Anish Gupta

JH

2008

28/05/1981

RR

350. 20081208 Shri M Tamilvanan

JH

2008

20/03/1977

RR

351. 20091111 Shri Indrajeet Mahatha

JH

2009

05/08/1984

RR

352. 19861032 Dr S P Vaid

JK

1986

30/10/1959

RR

353. 19861068 Smt D Rani Doley

JK

1986

27/05/1959

RR

354. 19871073 Shri Dilbagh Singh

JK

1987

10/10/1963

RR

355. 19911014 Shri Arun Kumar Choudhary

JK

1991

16/08/1964

RR

356. 19921021 Shri Pankaj Saxena

JK

1992

12/11/1967

RR

357. 19931035 Shri Deepak Kumar

JK

1993

26/05/1969

RR

358. 19932143 Shri Gulzar Singh

JK

1993

15/09/1952

SPS

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

359. 19941043 Shri Abdul Gani Mir

JK

1994

11/01/1967

RR

360. 19942132 Shri Sunil Kumar Sharma

JK

1994

25/08/1956

SPS

361. 19942133 Dr Kamal Kumar Saini

JK

1994

26/02/1954

SPS

362. 19951062 Shri SatishShriramaji Khandare

JK

1995

01/07/1971

RR

363. 19961010 Shri Manish Kishore Sinha

JK

1996

31/08/1970

RR

364. 19961060 Shri Sunil Kumar

JK

1996

15/10/1964

RR

365. 19961089 Shri Danesh Rana

JK

1996

21/02/1971

RR

366. 19962098 Shri Farooq Khan

JK

1996

15/09/1953

SPS

367. 19962102 Shri Shafqat Ali Watali

JK

1996

05/01/1959

SPS

368. 19971050 Shri Vipulav Kumar

JK

1997

07/06/1971

RR

369. 19972114 Shri Surinder Kumar

JK

1997

04/12/1959

SPS

370. 19972115 Shri G A Dar

JK

1997

04/04/1952

SPS

371. 19982103 Shri Zaved Reyaz

JK

1998

24/05/1951

SPS

372. 19982108 Shri Shakeel Ahmed Beigh

JK

1998

08/05/1955

SPS

373. 19991033 Shri S R Samuel

JK

1999

12/05/1973

RR

374. 19992071 Shri Manmohan Singh

JK

1999

15/01/1953

SPS

375. 19992072 Shri Ashkoor Ahmad Wani

JK

1999

13/09/1958

SPS

376. 19992075 Shri Jagdish Lal Sharma

JK

1999

09/06/1955

SPS

377. 19992082 Shri Bashir Ahmad Yatoo

JK

1999

01/04/1954

SPS

378. 19992083 Shri Israr Ahmad Khan

JK

1999

17/11/1953

SPS

379. 19992084 Shri Nisar Ahmad

JK

1999

25/06/1957

SPS

380. 20021029 Shri Uttam Chand

JK

2002

31/08/1970

RR

381. 20041075 Shri Bhim Sen Tuti

JK

2004

25/11/1975

RR

382. 20041026 Shri Atul Kumar Goel

JK

2004

15/03/1975

RR

383. 20051051 Shri Kaliraj Mahesh Kumar. S

JK

2005

27/12/1975

RR

384. 20071127 Shri Vivek Gupta

JK

2007

26/01/1980

RR

385. 20071268 Shri Sunil Gupta

JK

2007

15/12/1976

RR

JK

2007

01/07/1978

RR

387. 20071132 Shri Sujit Kumar

JK

2007

10/02/1981

RR

388. 20081099 Smt Neeva Jain

JK

2008

23/02/1986

RR

389. 20081386 Shri Udayabhaskar Billa

JK

2008

10/06/1976

RR

390. 20081250 Shri Abdul Jabbar

JK

2008

02/05/1978

RR

391. 20081207 Shri Tejinder Singh

JK

2008

03/08/1981

RR

392. 20081169 Smt Ajeetha Begum

JK

2008

19/04/1984

RR

393. 20091134 Shri Imtiaz Ismail Parray

JK

2009

05/12/1982

RR

394. 20091181 Shri S K R Mishra

JK

2009

19/06/1979

RR

395. 20091199 Shri Rahul Malik

JK

2009

17/09/1985

RR

396. 20091207 Shri M S Dhillon

JK

2009

30/09/1983

RR

397. 19761066 Shri K G Premshanker

KL

1976

12/02/1953

RR

398. 19781036 Shri K S Jangpangi

KL

1978

02/12/1953

RR

386. 20071439

Shri Mohd Suleman
Choudhary

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

399. 19791013 Shri Dineshwar Sharma

KL

1979

21/05/1956

RR

400. 19821035 Dr Alexander Jacob

KL

1982

25/05/1955

RR

401. 19831039 Shri P Chandrasekharan

KL

1983

21/11/1955

RR

402. 19841052 Shri Arun Kumar Sinha

KL

1984

19/10/1958

RR

403. 19851076 Shri P Vijayanand

KL

1985

19/05/1955

RR

404. 19861017 Dr Nirmal Chandra Asthana

KL

1986

09/11/1959

RR

405. 19861062 Shri Rajesh Dewan

KL

1986

09/04/1958

RR

406. 19871081 Shri Sudesh Kumar

KL

1987

27/10/1962

RR

407. 19911004 Shri R A Chandra Sekhar

KL

1991

05/07/1966

RR

408. 19921060 Shri T K Vinod Kumar

KL

1992

22/08/1965

RR

409. 19961058 Shri Vijay S Sakhare

KL

1996

19/12/1970

RR

410. 19961035 Shri Rajan Singh

KL

1996

03/08/1972

RR

411. 19961049 Shri S Sreejith

KL

1996

14/05/1968

RR

412. 19971049 Shri Gogulothu Lekshman

KL

1997

15/09/1973

RR

413. 19991019 Shri Sunil Asnani

KL

1999

13/02/1975

RR

414. 20001034 Shri Tarun Kumar

KL

2000

30/09/1974

RR

415. 20002080 Shri M Padmanabhan

KL

2000

06/08/1951

SPS

416. 20021005 Smt Harshitam Attaluri

KL

2002

24/05/1979

RR

417. 20022241 Shri E Divakaran

KL

2002

07/01/1952

SPS

418. 20022242 Shri N Gopalakrishnan

KL

2002

15/01/1952

SPS

419. 20022243 Shri P G Ashok Kumar

KL

2002

11/05/1952

SPS

420. 20022244 Shri M P Dinesh

KL

2002

28/05/1959

SPS

421. 20022240 Shri K J Devasia

KL

2002

25/01/1952

SPS

422. 20032079 Shri C Rajagopal

KL

2003

10/03/1953

SPS

423. 20032080 Shri S Jogesh

KL

2003

24/07/1953

SPS

424. 20032081 Shri George Varghese

KL

2003

10/04/1953

SPS

425. 20041027 Shri Vikramjit Singh

KL

2004

25/02/1976

RR

426. 20051011 Shri Neeraj Kumar Gupta

KL

2005

06/05/1981

RR

427. 20071432 Smt Uma

KL

2007

14/05/1980

RR

428. 20081106 Shri Rahul R Nair

KL

2008

26/01/1983

RR

429. 20081180 Smt Nishanthini R

KL

2008

16/05/1982

RR

430. 20081209 Shri Putta Vimaladitya

KL

2008

17/03/1981

RR

431. 20091192 Shri Manjunath H

KL

2009

05/02/1983

RR

432. 20091119 Shri Thomson Jose

KL

2009

18/08/1984

RR

433. 20091149 Shri A Srinivas

KL

2009

20/06/1981

RR

434. 20091534 Shri Dipak Ranjan

KL

2009

07/01/1984

RR

435. 20091472 Shri T K Shibu

KL

2009

21/06/1981

RR

436. 99992485 Shri K K Balachandran

KL

9999

15/10/1956

SPS

437. 99992484 Shri K P Philip

KL

9999

17/07/1962

SPS

KTK

2003

20/05/1960

SPS

438. 20032066 Shri M N Nagaraj

Cadre

Batch

Date of
Birth

439. 20032067 Shri S B Bisanalli

KTK

2003

01/06/1954

SPS

440. 20032062 Shri K P Puttaswamy

KTK

2003

09/05/1955

SPS

441. 20032063 Shri D Prakash

KTK

2003

20/07/1956

SPS

442. 20032064 Shri T R Suresh

KTK

2003

12/07/1960

SPS

443. 20032065 Shri Iswarachandra Vidyasagar

KTK

2003

06/07/1954

SPS

444. 20032060 Dr B A Mahesh

KTK

2003

29/12/1958

SPS

445. 20032061 Dr D C Rajappa

KTK

2003

01/06/1959

SPS

446. 20042093 Dr T D Pawar

KTK

2004

01/06/1959

SPS

447. 20042094 Shri Annigeri Manjunath

KTK

2004

15/05/1960

SPS

448. 20042095 Shri R H Naik

KTK

2004

24/04/1958

SPS

449. 20052106 Shri B R R Gowda

KTK

2005

08/04/1966

SPS

450. 20052107 Shri R Dileep

KTK

2005

25/09/1970

SPS

451. 20052108 Shri S N Siddaramappa

KTK

2005

14/02/1964

SPS

452. 20071137 Shri Chetan Singh Rathor

KTK

2007

01/02/1979

RR

453. 20081103 Shri Anupam Agrawal

KTK

2008

17/03/1982

RR

454. 20081145 Dr Rohini Katoch

KTK

2008

08/07/1983

RR

455. 20081152 Shri Ram Niwas Sepat

KTK

2008

27/11/1979

RR

456. 20081213 Dr Boralingaiah M B

KTK

2008

01/06/1978

RR

457. 20081391 Shri Ajay Hilori

KTK

2008

20/07/1974

RR

458. 20091100 Shri M N Anucheth

KTK

2009

22/06/1984

RR

459. 20091086 Shri S D Sharanappa

KTK

2009

22/07/1982

RR

460. 20091703 Shri R D Channannavar

KTK

2009

23/07/1985

RR

461. 20091624 Shri B Ramesh

KTK

2009

10/02/1974

RR

462. 20091684 Shri I M Marbaniang

KTK

2009

22/10/1980

RR

463. 20091150 Shri Shantanu Sinha

KTK

2009

31/07/1980

RR

464. 20091153 Shri C Vamsi Krishna

KTK

2009

18/08/1984

RR

465. 20091155 Shri B B Gulabrao

KTK

2009

30/06/1979

RR

466. 20091156 Shri Abhinav Khare

KTK

2009

13/12/1984

RR

467. 19821009 Shri A K Jain

MH

1982

07/08/1953

RR

468. 19842137 Shri G D Pol

MH

1984

02/06/1955

SPS

469. 19842138 Shri S A Kakkar

MH

1984

21/07/1954

SPS

470. 19861065 Shri Sanjay Pande

MH

1986

15/06/1962

RR

471. 19862158 Shri T S Bhal

MH

1986

05/04/1954

SPS

472. 19862159 Shri S A Khopade

MH

1986

01/06/1951

SPS

473. 19862160 Shri M M Rathod

MH

1986

01/08/1952

SPS

474. 19862156 Shri M K Karve

MH

1986

21/03/1952

SPS

475. 19862157 Shri V B Lokhande

MH

1986

15/12/1954

SPS

476. 19881083 Shri Jagan Nath

MH

1988

15/08/1956

RR

477. 19931020 Shri Sanjay Saxena

MH

1993

08/03/1965

RR

478. 19941076 Shri Ramanand Sunil Bharma

MH

1994

19/11/1968

RR

S.No

ID No.

Name

Source of
Recuritment

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

479. 19941046 Dr Sukhwinder Singh

MH

1994

06/07/1965

RR

480. 19952141 Shri R G Kadam

MH

1995

08/05/1960

SPS

481. 19982191 Shri C H Wakade

MH

1998

01/06/1958

SPS

482. 19982189 Shri V R Chavan

MH

1998

12/10/1956

SPS

483. 19982190 Shri C G Daithankar

MH

1998

26/10/1957

SPS

484. 19982184 Shri A V Patil

MH

1998

04/08/1957

SPS

485. 19982186 Shri P N Raskar

MH

1998

28/04/1956

SPS

486. 19982187 Shri D M Phadtare

MH

1998

01/06/1955

SPS

487. 19982188 Shri S S Solunkhe

MH

1998

02/05/1956

SPS

488. 19982178 Shri F K Patil

MH

1998

11/07/1961

SPS

489. 19982179 Shri S E Shinde

MH

1998

10/11/1957

SPS

490. 19982180 Shri R S Khaire

MH

1998

29/09/1955

SPS

491. 19982181 Shri S T Bodkhe

MH

1998

01/06/1959

SPS

492. 19982182 Shri S D Trymbake

MH

1998

01/06/1952

SPS

493. 19981050 Shri Krishna Prakash

MH

1998

12/11/1969

RR

494. 19991002 Shri Deepak Pandey

MH

1999

20/01/1973

RR

495. 19992102 Shri K R Shelar

MH

1999

12/12/1956

SPS

496. 19992103 Shri S R Shelar

MH

1999

09/01/1956

SPS

497. 19992104 Shri V M Jadhav

MH

1999

01/06/1958

SPS

498. 19992105 Shri P S Patankar

MH

1999

05/08/1957

SPS

499. 19992110 Shri V N Jadhav

MH

1999

25/06/1959

SPS

500. 20002093 Shri N P Mhaske

MH

2000

04/04/1953

SPS

501. 20002094 Shri R D Shinde

MH

2000

01/06/1959

SPS

502. 20002092 Shri K E Jadhav

MH

2000

10/12/1957

SPS

503. 20012062 Shri P R Dighavkar

MH

2001

30/04/1961

SPS

504. 20012063 Shri M S Lohiya

MH

2001

08/05/1964

SPS

505. 20012064 Shri R P Sengaonkar

MH

2001

17/10/1962

SPS

506. 20061161 Shri Sandip Bhimrao Patil

MH

2006

07/07/1978

RR

507. 20071050 Shri Abhinash Kumar

MH

2007

07/06/1979

RR

508. 20071143 Shri Rajeev Jain

MH

2007

12/05/1980

RR

509. 20071154 Shri Ishu Sindhu

MH

2007

25/12/1977

RR

510. 20071191 Shri Hiremath Sudhir Kallaya

MH

2007

07/11/1976

RR

MH

2007

23/08/1981

RR

512. 20081108 Smt Manita Malik

MH

2008

01/01/1978

RR

513. 20081240 Shri Akhilesh Kumar Singh

MH

2008

05/10/1977

RR

514. 20081171 Smt Jyoti Priya Singh

MH

2008

26/08/1978

RR

515. 20081153 Shri Paramjit

MH

2008

14/12/1980

RR

MH

2009

02/04/1982

RR

MH

2009

14/10/1982

RR

511. 20071250

516. 20091113

Shri Trimukhe Abhishek
Bhagwan

Shri Deshmukh Abhinav
Diliprao

517. 20091287 Shri Ms N Ambika

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

518. 20091276 Ms. Nirmala Devi S

MH

2009

22/09/1982

RR

519. 20091279 Shri Holkar Prashant Vilasrao

MH

2009

16/09/1982

RR

520. 20091282 Shri M Ram Kumar

MH

2009

16/05/1980

RR

521. 20091248 Shri Paraskar Anil Subhash

MH

2009

29/06/1981

RR

522. 20091670 Shri S K Meena

MH

2009

06/02/1981

RR

523. 99992533 Shri D Y Mandlik

MH

9999

01/06/1960

SPS

524. 99992534 Shri M M Ranade

MH

9999

30/03/1962

SPS

525. 99992535 Shri K G Patil

MH

9999

01/09/1959

SPS

526. 19841042 Shri V K Johri

MP

1984

27/09/1960

RR

527. 19881026 Shri Sudhir Kumar Sahi

MP

1988

08/01/1965

RR

528. 19912132 Shri V N Pachori

MP

1991

25/08/1952

SPS

529. 19931017 Ms Sonali Mishra

MP

1993

09/10/1966

RR

530. 19941031 Shri Anant Kumar Singh

MP

1994

09/09/1968

RR

531. 19961084 Shri Balbir Singh

MP

1996

04/04/1963

RR

532. 19972120 Shri Aditya Dubey

MP

1997

07/03/1954

SPS

533. 20002090 Shri Manohar Singh Jamra

MP

2000

13/11/1955

SPS

534. 20012059 Shri Jitendra Singh Kushwah

MP

2001

19/09/1961

SPS

535. 20022232 Shri K K Sharma

MP

2002

12/03/1955

SPS

536. 20071112 Smt Ruchika Jain

MP

2007

01/10/1983

RR

537. 20071258 Shri Sachin Kumar Atulkar

MP

2007

08/08/1984

RR

538. 20071141 Shri Kumar Saurabh

MP

2007

25/06/1981

RR

539. 20081105 Shri S Sateesh Bino

MP

2008

27/03/1981

RR

540. 20081401 Shri Lalit Shakyawar

MP

2008

05/04/1975

RR

541. 20081253 Shri A Jayadevan

MP

2008

12/05/1979

RR

542. 20081222 Shri A Shiyas

MP

2008

01/06/1980

RR

543. 20091110 Shri Navneet Bhasin

MP

2009

15/02/1979

RR

544. 20091305 Shri Rudolf Alvares R J

MP

2009

15/02/1984

RR

545. 20091144 Shri Amit Singh

MP

2009

01/01/1979

RR

546. 20091125 Shri Tarun Nayak

MP

2009

10/04/1984

RR

547. 99992536 Shri Rakesh Pratap Singh

MP

9999

01/07/1958

SPS

548. 99992537 Shri Naval Singh Raghuwanshi

MP

9999

07/09/1958

SPS

549. 19751046 Shri C Peter Ngahanyui

MT

1975

12/02/1952

RR

550. 19761008 Shri R K Shukla

MT

1976

15/11/1951

RR

551. 19771072 Shri M K Das

MT

1977

15/11/1953

RR

552. 19791015 Shri Rajinder Kumar

MT

1979

05/07/1953

RR

553. 19831008 Shri H S Sandhu

MT

1983

01/01/1956

RR

554. 19841031 Shri Santosh Macheria

MT

1984

23/10/1955

RR

555. 19861079 Shri Pramod Asthana

MT

1986

01/07/1960

RR

556. 19861082 Shri Anand Prakash

MT

1986

14/09/1958

RR

557. 19871094 Shri Thianghlima Pachau

MT

1987

11/02/1959

RR

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

558. 19871039 Shri V S Yadav

MT

1987

25/03/1961

RR

559. 19892135 Shri M Sushil Kumar Singh

MT

1989

01/03/1951

SPS

560. 19901075 Shri Christopher Doungel

MT

1990

28/03/1965

RR

561. 19912120 Shri M Shanti Kumar Singh

MT

1991

01/09/1951

SPS

562. 19922144 Shri L K Haokip

MT

1992

01/03/1953

SPS

563. 19941011 Shri Anurag

MT

1994

15/06/1966

RR

564. 19941088 Shri Lupheng Kailun

MT

1994

01/03/1967

RR

565. 19962164 Shri S Manglemjao Singh

MT

1996

01/03/1956

SPS

566. 19972163 Shri G Bimolchandra Sharma

MT

1997

01/03/1955

SPS

567. 19972164 Shri Kh Chandramani Singh

MT

1997

01/10/1956

SPS

568. 19982202 Shri Laxmi Prasad

MT

1998

16/03/1953

SPS

569. 19982203 Shri P Manikanta Singh

MT

1998

01/03/1951

SPS

570. 19982201 Dr S Ibocha Singh

MT

1998

01/02/1958

SPS

571. 20002095 Smt Vandana Karki

MT

2000

01/01/1960

SPS

572. 20041080 Shri Themthing Nhashangva

MT

2004

01/03/1975

RR

573. 20051017 Smt Princee Rani

MT

2005

20/01/1980

RR

574. 20051056 Shri Kabib K

MT

2005

18/05/1979

RR

575. 20071054 Shri Avula Ramesh

MT

2007

05/06/1978

RR

576. 20071441 Shri Ningshen Worngam

MT

2007

26/11/1976

RR

577. 20071380 Shri L Mangkhogin Haokip

MT

2007

09/03/1974

RR

MT

2008

03/07/1979

RR

579. 20081231 Shri Ipper Manchak Dnyanoba

MT

2008

07/05/1975

RR

580. 20081154 Dr Rahul Jain

MT

2008

12/07/1979

RR

581. 20091565 Shri P G Singsit

MT

2009

28/08/1983

RR

582. 99992553 Shri Gourab Chakraborty

MT

9999

27/02/1964

SPS

583. 99992549 Shri Smarajit Kanungoe

MT

9999

03/12/1952

SPS

584. 99992550 Shri Khatra Joy Reang

MT

9999

13/01/1960

SPS

585. 99992551 Shri Uttam Kumar Majumdar

MT

9999

21/07/1960

SPS

586. 99992552 Shri Rajesh Sharma

MT

9999

22/05/1961

SPS

587. 20012069 Shri L Bendand Lemtur

NL

2001

07/11/1961

SPS

588. 20081225 Smt M D Ravichandra

NL

2008

24/06/1985

RR

589. 20081438 Shri Kanjok Tashi Khampa

NL

2008

29/03/1979

RR

NL

2008

30/12/1979

RR

591. 20091587 Shri Vikas

NL

2009

12/07/1977

RR

592. 20091508 Miss Priyanka

NL

2009

17/01/1985

RR

593. 99992471 Shri Kewetso Mero

NL

9999

19/07/1957

SPS

594. 19861059 Shri M Nageswar Rao

OR

1986

06/07/1960

RR

595. 19881059 Shri Binayananda Jha

OR

1988

12/03/1962

RR

596. 19981073 Shri Rajesh Kumar

OR

1998

15/03/1971

RR

578. 20081109

590. 20081111

Shri Saptarshi
Abhijit Jaikrishna

Shri Khalate
Vikram Mukundrao

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

597. 20021030 Shri G Satishkumar Ishwardas

OR

2002

14/09/1968

RR

598. 20071289 Shri Pandit Rajesh Uttamrao

OR

2007

07/06/1973

RR

599. 20071189 Shri Niti Shekar

OR

2007

19/12/1978

RR

600. 20071159 Shri Awinash Kumar

OR

2007

16/01/1979

RR

601. 20071095 Shri Sarthak Sarangi

OR

2007

05/07/1977

RR

602. 20081117 Shri Umashankar Dash

OR

2008

15/07/1980

RR

603. 20081159 Shri Parkash R

OR

2008

16/07/1979

RR

604. 20081168 Dr Satyajit Nayak

OR

2008

28/06/1976

RR

605. 20091697 Shri Charan Singh Meena

OR

2009

04/01/1980

RR

606. 20091180 Shri Akhileshvar Singh

OR

2009

16/08/1979

RR

607. 20091183 Shri Brijesh Kumar Rai

OR

2009

12/12/1978

RR

608. 20091118 Shri Swapan Sharma

PB

2009

10/08/1980

RR

609. 20091028 Shri Naveen Singla

PB

2009

25/09/1982

RR

610. 20091082 Shri Kuldeep Singh

PB

2009

12/03/1980

RR

611. 19771054 Shri Kanhaiya Lal

RJ

1977

26/08/1953

RR

612. 19771013 Shri Omendra Bhardwaj

RJ

1977

27/02/1955

RR

613. 19851023 Shri Om Prakash Galhotra

RJ

1985

15/10/1959

RR

614. 19871014 Shri Akshaya Kumar Mishra

RJ

1987

24/04/1961

RR

615. 19881084 Shri K Narsimha Rao

RJ

1988

01/07/1960

RR

616. 19901051 Shri Srinivas Rao Janga

RJ

1990

01/07/1964

RR

617. 19911002 Shri Dharam Chand Jain

RJ

1991

15/10/1963

RR

RJ

1991

17/05/1963

RR

619. 19941029 Shri Anand Kumar Srivastava

RJ

1994

13/05/1967

RR

620. 19941068 Shri Ashok Kumar Rathore

RJ

1994

05/04/1968

RR

621. 19951025 Smt Smita Khare

RJ

1995

02/06/1970

RR

622. 19951035 Shri Biju George Joseph K

RJ

1995

22/10/1967

RR

623. 19951064 Shri Sushmit Biswas

RJ

1995

13/03/1969

RR

624. 19961018 Smt Binita Thakur

RJ

1996

06/06/1969

RR

625. 19962159 Shri Mehtab Singh

RJ

1996

10/04/1951

SPS

626. 19962160 Shri Ranjeet Singh

RJ

1996

02/06/1951

SPS

627. 19962161 Shri G N Purohit

RJ

1996

22/04/1955

SPS

628. 19962162 Shri S C Kalla

RJ

1996

29/09/1951

SPS

629. 19972152 Shri Ravi Kant Mittal

RJ

1997

14/10/1954

SPS

630. 19972148 Shri Girdhari Lal Sharma

RJ

1997

24/07/1956

SPS

631. 19972151 Shri Devendra Singh

RJ

1997

07/01/1954

SPS

632. 19972146 Dr Girraj Lal Meena

RJ

1997

07/01/1956

SPS

633. 19972147 Shri Gajanand Verma

RJ

1997

05/09/1952

SPS

634. 19982163 Shri Sarvar Khan

RJ

1998

08/03/1956

SPS

635. 19982164 Shri M P Yadav

RJ

1998

01/01/1953

SPS

636. 20002088 Shri D S Chudawat

RJ

2000

08/05/1953

SPS

618. 19911035

Shri A
Ponnuchamy Muthusamy

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

637. 20002089 Shri Shiv Lal Joshi

RJ

2000

05/08/1956

SPS

638. 20002085 Shri Vipul Chaturvedi

RJ

2000

30/07/1954

SPS

639. 20002086 Dr K B Singh Kapoor

RJ

2000

20/03/1958

SPS

640. 20002052 Dr Vijendra Jhala

RJ

2000

13/07/1952

SPS

641. 20002053 Shri A V Shukla

RJ

2000

22/06/1956

SPS

642. 20002054 Shri Rohit Mahajan

RJ

2000

28/07/1956

SPS

643. 20002056 Shri Ratan Lal

RJ

2000

01/10/1952

SPS

644. 20012091 Shri Rajendra Kumar Joshi

RJ

2001

01/07/1955

SPS

645. 20012089 Dr Bahadur Singh Rathaur

RJ

2001

24/03/1955

SPS

646. 20012090 Shri S N Khinchi

RJ

2001

25/02/1959

SPS

647. 20012083 Shri Surendra Kumar

RJ

2001

13/10/1956

SPS

RJ

2001

01/07/1959

SPS

649. 20012085 Shri Praveen Sharma

RJ

2001

13/07/1954

SPS

650. 20012086 Shri Habeeb Khan Gauran

RJ

2001

15/08/1957

SPS

651. 20012087 Shri Veerbhan Ajwani

RJ

2001

14/02/1954

SPS

652. 20012088 Shri Prem Prakash Tak

RJ

2001

05/04/1956

SPS

653. 20012053 Shri Balmukund Verma

RJ

2001

12/10/1954

SPS

654. 20012054 Shri Hari Prasad Sharma

RJ

2001

08/10/1958

SPS

655. 20032068 Shri Satya Veer Singh

RJ

2003

01/09/1961

SPS

656. 20042089 Shri Sawai Singh Chaudhary

RJ

2004

01/02/1958

SPS

657. 20042090 Shri Rajesh Meena

RJ

2004

10/11/1967

SPS

658. 20071070 Shri Kailash Chandra Bishnoi

RJ

2007

10/03/1979

RR

659. 20071163 Shri Amandeep Singh Kapoor

RJ

2007

24/01/1977

RR

660. 20071151 Smt Mamta Bishnoi

RJ

2007

10/07/1983

RR

661. 20071331 Shri Ravi

RJ

2007

14/12/1976

RR

662. 20081124 Smt Lovely Katiyar

RJ

2008

07/09/1980

RR

663. 20081335 Shri Harendra Kumar Mahawer

RJ

2008

25/11/1976

RR

664. 20081160 Shri Rahul Katakey

RJ

2008

15/07/1978

RR

665. 20081249 Smt Priti Chandra

RJ

2008

21/08/1979

RR

666. 20091109 Shri Ms Shaveta Dhankhar

RJ

2009

01/11/1983

RR

667. 20091254 Shri Yogesh Yadav

RJ

2009

29/08/1981

RR

668. 20091299 Shri P K Choudhary

RJ

2009

05/02/1975

RR

669. 20091176 Shri Ajay Singh

RJ

2009

02/09/1978

RR

670. 20091129 Smt Preeti Jain

RJ

2009

22/10/1980

RR

671. 20091407 Shri Kuwar Rastradeep

RJ

2009

10/11/1979

RR

672. 19851018 Shri Avinash Mohananey

SK

1985

19/08/1957

RR

673. 19871062 Shri A Shankar Rao

SK

1987

12/04/1961

RR

674. 19951004 Shri Vinayak Vineet

SK

1995

20/06/1970

RR

675. 20001035 Shri Ashwani Kumar Chand

SK

2000

25/09/1973

RR

676. 20051020 Shri Rajiv Ranjan

SK

2005

03/01/1979

RR

648. 20012084

Shri Mahendra
Singh Choudhary

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

677. 20071071 Smt Naazneen Bhasin

SK

2007

27/09/1976

RR

678. 20081244 Shri Devender Arya

SK

2008

20/09/1980

RR

679. 20091383 Shri Ram Niwas Yadav

SK

2009

06/05/1981

RR

680. 19881001 Shri M V N Surya Prasad

TN

1988

15/08/1962

RR

681. 20011208 Shri J Loganathan Loganathan

TN

2001

682. 20042106 Smt M V Jayagowri

TN

2004

12/05/1969

SPS

683. 20042107 Smt N Kamini

TN

2004

07/10/1972

SPS

684. 20042102 Smt A Radhika

TN

2004

29/05/1973

SPS

685. 20042103 Smt R Lalitha Lakshmi

TN

2004

01/06/1965

SPS

686. 20042104 Smt V Jayashree

TN

2004

19/12/1966

SPS

687. 20042105 Smt B Vijaykumari

TN

2004

04/07/1966

SPS

688. 20042098 Smt P K Senthilkumari

TN

2004

05/07/1971

SPS

689. 20042099 Shri A T Duraikumar

TN

2004

04/02/1969

SPS

690. 20042100 Smt C Mageswari

TN

2004

27/06/1971

SPS

691. 20042101 Smt N Z Aziammal

TN

2004

08/06/1965

SPS

692. 20091509 Shri G Dharmarajan

TN

2009

09/11/1979

RR

693. 20091518 Shri M R Sibichakravarthi

TN

2009

21/01/1980

RR

694. 20091169 Shri Ziaul Haque

TN

2009

05/10/1979

RR

695. 20091179 Miss Dish Mittal

TN

2009

12/03/1980

RR

696. 20091182 Ms Vijayanta

TN

2009

01/03/1984

RR

697. 20091166 Shri Abhinav Kumar

TN

2009

21/02/1981

RR

698. 20091159 Shri S R Rajendra

TN

2009

15/08/1982

RR

699. 20091278 Shri J Mahesh

TN

2009

12/01/1979

RR

700. 20091274 Ms Bharati Hollikeri

TN

2009

01/06/1978

RR

701. 20091229 Shri M Durai

TN

2009

09/05/1980

RR

702. 20091230 Shri P Vijayakumar

TN

2009

10/11/1976

RR

703. 20091186 Shri Hrish N

TN

2009

18/05/1984

RR

704. 20091211 Shri C Vijaya Kumar

TN

2009

21/09/1976

RR

705. 99992548 Smt E Selvi Hema Piramila

TN

9999

30/04/1967

SPS

706. 19781006 Shri Vijay Raghav Pant

UK

1978

28/09/1952

RR

707. 19931019 Smt Jyoti S Belur

UK

1993

03/06/1968

RR

708. 19971078 Shri Sanjay Kumar Gunjyal

UK

1997

15/05/1974

RR

709. 20012065 Shri G N Goswami

UK

2001

08/06/1956

SPS

710. 20022231 Shri Vijay Pal Singh

UK

2002

11/07/1956

SPS

711. 20032053 Shri Pushpak Jyoti

UK

2003

01/06/1962

SPS

UK

2007

09/06/1980

RR

713. 20071364 Shri Sunil Kumar Meena

UK

2007

15/08/1978

RR

Shri Senthil Avoodai Krishna
714. 20071307 Raj S

UK

2007

23/04/1974

RR

712. 20071083

Shri Janmejaya
Prabhakar Kailash

RR

Batch

Date of
Birth

UK

2007

05/06/1981

RR

716. 20081123 Smt P Renukadevi

UK

2008

23/06/1980

RR

717. 20081133 Smt Nivedita Kukreti

UK

2008

06/04/1980

RR

718. 20081296 Shri Brinderjit Singh

UK

2008

24/12/1981

RR

719. 20091122 Shri Kundan Kumar

UK

2009

25/12/1981

RR

720. 19982204 Smt Beena Bhukesh

UP

1998

02/01/1954

SPS

721. 19982205 Shri Om Prakash Sagar

UP

1998

16/07/1955

SPS

722. 19992120 Shri Vijay Kumar

UP

1999

03/03/1957

SPS

723. 19992118 Shri Kripa Shankar Singh

UP

1999

25/06/1953

SPS

724. 19992119 Shri Prakash Tripathi

UP

1999

03/09/1953

SPS

Dr Rajesh Kumar
725. 19992115
Singh Rathore

UP

1999

23/10/1956

SPS

UP

1999

01/01/1955

SPS

727. 19992117 Shri Maiya Deen Karanadhar

UP

1999

02/01/1955

SPS

728. 20002103 Shri Krishna Mohan

UP

2000

03/09/1956

SPS

729. 20002101 Shri Gholar Prasad Kanaujia

UP

2000

01/10/1955

SPS

730. 20002102 Shri Vinod Kumar Doharey

UP

2000

30/09/1956

SPS

731. 20002099 Shri Jitendra Pratap Singh

UP

2000

30/12/1956

SPS

732. 20002100 Shri Akramul Haq

UP

2000

16/07/1951

SPS

733. 20002108 Shri Navneet Kumar Rana

UP

2000

23/04/1956

SPS

734. 20002109 Shri Ram Shankar

UP

2000

09/10/1953

SPS

735. 20002110 Shri Shailendra Pati Tripathi

UP

2000

08/11/1953

SPS

736. 20002111 Shri Anil Kumar Dass

UP

2000

05/01/1955

SPS

737. 20002112 Shri Ram Swaroop

UP

2000

10/01/1954

SPS

738. 20002113 Shri Ram Bharose

UP

2000

22/01/1953

SPS

739. 20002114 Shri D K Rai

UP

2000

01/07/1954

SPS

740. 20002115 Shri Gulab Singh

UP

2000

16/03/1955

SPS

741. 20002116 Shri Mahesh K Mishra

UP

2000

07/08/1957

SPS

742. 20002117 Shri Laxmi Narayan

UP

2000

30/06/1957

SPS

743. 20002118 Shri Rakesh Pradhan

UP

2000

09/07/1956

SPS

744. 20002119 Shri Sanjay Kakkar

UP

2000

18/12/1958

SPS

745. 20002120 Shri Suresh Chandra Pandey

UP

2000

29/01/1954

SPS

746. 20002129 Shri Dalbir Singh Yadav

UP

2000

08/07/1957

SPS

747. 20002130 Shri V K Shekhar

UP

2000

27/04/1957

SPS

748. 20002121 Shri Ashok Kumar Tandon

UP

2000

12/10/1954

SPS

749. 20002122 Shri Arun Kumar Singh

UP

2000

05/09/1956

SPS

750. 20002123 Shri Udai Pratap

UP

2000

01/01/1955

SPS

751. 20002124 Shri Madan Gopal Singh

UP

2000

02/11/1954

SPS

752. 20002125 Shri Ram Pal-1

UP

2000

09/04/1957

SPS

S.No

ID No.

715. 20071205

726. 19992116

Name
Shri Sadanand
Shankarrao Date

Shri Rajendra
Prasad Chaturvedi

Cadre

Source of
Recuritment

S.No

ID No.

Name

Cadre

Batch

Date of
Birth

Source of
Recuritment

753. 20002126 Shri Rajendra Singh

UP

2000

05/01/1954

SPS

754. 20002127 Shri Ashok Kumar Raghav

UP

2000

08/06/1956

SPS

755. 20002128 Shri D K Chowdhary

UP

2000

01/11/1956

SPS

756. 20012070 Shri Prem Narayan

UP

2001

01/01/1957

SPS

757. 20012071 Shri Vijay Kumar Dixit

UP

2001

19/06/1956

SPS

758. 20012072 Shri A M Sharma

UP

2001

07/07/1958

SPS

759. 20012073 Shri Gyaneshwar Tiwari

UP

2001

30/06/1959

SPS

760. 20012074 Dr B B Singh

UP

2001

12/05/1955

SPS

761. 20012075 Shri R K Srivastava

UP

2001

05/08/1957

SPS

762. 20012076 Shri Syed Wasim Ahmad

UP

2001

24/06/1955

SPS

763. 20012077 Shri S C Bajpai

UP

2001

15/04/1955

SPS

764. 20012078 Shri Yogeshwar Singh

UP

2001

01/07/1957

SPS

765. 20012079 Dr Tehsildar Singh

UP

2001

22/01/1956

SPS

766. 20012080 Shri Onkar Singh

UP

2001

01/03/1959

SPS

767. 20012081 Shri A K Shukla

UP

2001

28/09/1956

SPS

768. 20012082 Shri Govind Agarwal

UP

2001

22/08/1956

SPS

769. 20081309 Shri Amit Verma

UP

2008

03/06/1977

RR

770. 20081164 Shri Kiran S

UP

2008

20/09/1982

RR

771. 20081158 Dr N Kolanchi

UP

2008

27/07/1977

RR

772. 20081177 Shri Kulkarni Anand Sureshrao

UP

2008

09/08/1983

RR

773. 20081119 Smt Alankrita Singh

UP

2008

04/10/1979

RR

774. 20091099 Shri Atul Sharma

UP

2009

01/10/1981

RR

775. 20091137 Shri Keshav Kumar Choudhary

UP

2009

09/01/1981

RR

776. 20091138 Ms Neha Pandey

UP

2009

29/01/1981

RR

777. 20091154 Shri Rahul

UP

2009

18/03/1985

RR

778. 20091198 Shri Ajay Kumar Sahni

UP

2009

11/07/1981

RR

779. 20091271 Shri Pawan Kumar

UP

2009

31/12/1982

RR

780. 20091304 Shri Anees Ahmad Ansari

UP

2009

19/01/1979

RR

781. 20091336 Shri A K Chaurasia

UP

2009

01/05/1983

RR

782. 20091337 Shri Shivasimpi Channappa

UP

2009

01/06/1980

RR

783. 20091348 Shri G Muniraj

UP

2009

29/05/1979

RR

784. 20091345 Shri P Dinesh Kumar

UP

2009

01/03/1986

RR

785. 20091364 Shri Babloo Kumar

UP

2009

02/06/1982

RR

786. 20091377 Shri Rohan P Kanay

UP

2009

03/03/1980

RR

787. 19741059 Shri Partha Bhattacharyya

WB

1974

02/02/1951

RR

788. 19761051 Shri Dilip Mitra

WB

1976

03/12/1954

RR

789. 19771011 Shri Akbar Ali Khan

WB

1977

14/03/1956

RR

790. 19771052 Shri Nawal Kishore Singh

WB

1977

28/07/1951

RR

791. 19781008 Shri V V Thambi

WB

1978

12/11/1952

RR

792. 19811030 Shri Vijoy Kumar

WB

1981

07/02/1958

RR

Batch

Date of
Birth

WB

1982

03/09/1955

RR

WB

1982

22/05/1956

RR

795. 19821047 Shri Raj Kanojia

WB

1982

08/05/1959

RR

796. 19851033 Shri Arun Kumar Gupta

WB

1985

20/07/1957

WB

1986

12/05/1962

RR

798. 19861039 Shri Manoj Malaviya

WB

1986

02/05/1963

RR

799. 19861019 Shri Gourav Chandra Dutta

WB

1986

11/12/1958

RR

800. 19871001 Shri Nanda Kumar Saravade

WB

1987

07/05/1962

RR

801. 19871070 Shri Sanjay Chander

WB

1987

22/07/1963

RR

802. 19871056 Shri Adhir Sharma

WB

1987

22/07/1962

RR

803. 19871057 Shri Marityunjoy Kumar Singh

WB

1987

30/08/1961

RR

804. 19871050 Shri Pandeya Niraj Nayan

WB

1987

03/02/1962

RR

805. 19881080 Shri Kailash Chandra Meena

WB

1988

15/03/1961

RR

806. 19881076 Shri Pathapu Ravi

WB

1988

10/03/1958

RR

807. 19881024 Dr Sudhir Mishra

WB

1988

12/12/1961

RR

808. 19902112 Shri Maharathi Adhikary

WB

1990

10/01/1953

SPS

809. 19901068 Shri Debasish Roy

WB

1990

19/02/1966

RR

Shri Mihir
810. 19902095
Kumar Bhattacharyya

WB

1990

01/05/1953

SPS

811. 19912092 Shri Akhil Kumar Roy

WB

1991

09/03/1956

SPS

812. 19911060 Shri Natarajan Ramesh Babu

WB

1991

31/05/1967

RR

813. 19911055 Shri Jag Mohan

WB

1991

20/01/1966

RR

WB

1992

30/09/1954

SPS

815. 19922113 Shri Pradip Kumar Sanyal

WB

1992

22/09/1951

SPS

816. 19921070 Dr Bhagwanram Meghwal

WB

1992

09/05/1962

RR

817. 19922096 Shri Ram Kalyan Adhikary

WB

1992

20/12/1955

SPS

818. 19921032 Shri Manish Kumar Agarwal

WB

1992

23/01/1969

RR

819. 19931056 Shri Ajoy Kumar

WB

1993

27/08/1966

RR

820. 19931065 Shri Sashikant Pujari

WB

1993

09/08/1960

RR

821. 19932115 Shri Barun Kumar Mallick

WB

1993

25/09/1951

SPS

822. 19952112 Shri Subrata Sarkar

WB

1995

05/11/1952

SPS

823. 19962110 Shri Sanjib Kumar Basu

WB

1996

11/10/1954

SPS

824. 19971069 Shri Ganji Anil Srinivas

WB

1997

17/07/1971

RR

825. 19972110 Shri Kalyan Kumar Mallick

WB

1997

11/05/1958

SPS

826. 19972111 Shri Pallab Kanti Ghosh

WB

1997

17/08/1956

SPS

827. 19972112 Shri Sib Sankar Dutta

WB

1997

02/01/1959

SPS

828. 19982146 Shri Swapan Kumar Maity

WB

1998

19/03/1954

SPS

S.No

ID No.

Name

793. 19821017 Shri Ravinderjit Singh Nalwa
794. 19821023

797. 19861096

814. 19922107

Shri G M Prabhu
Rajasekhar Reddy

Shri Sashi Bhushan
Singh Tomar

Shri Pradip
Kumar Chattopadhyay

Cadre

Source of
Recuritment

RR

Batch

Date of
Birth

WB

1998

12/12/1955

SPS

WB

1998

07/07/1953

SPS

831. 19981035 Dr Anirban Ray

WB

1998

06/09/1971

RR

832. 19981018 Shri Anand Kumar

WB

1998

25/11/1970

RR

833. 19982215 Shri Tshering Finehuk Sherpa

WB

1998

20/09/1954

SPS

834. 19992092 Shri Satyajit Bandopadhyay

WB

1999

01/05/1958

SPS

835. 20002062 Shri Ashoke Kumar Biswas

WB

2000

18/09/1960

SPS

836. 20002064 Shri Basab Dasgupta

WB

2000

24/01/1962

SPS

837. 20002073 Shri Tamal Basu

WB

2000

06/08/1960

SPS

838. 20002069 Shri Milan Kanta Das

WB

2000

26/05/1957

SPS

839. 20002072 Shri Subrata Kumar Mitra

WB

2000

01/01/1959

SPS

840. 20011016 Shri Sumit Chaturvedi

WB

2001

24/11/1974

RR

841. 20012051 Shri Tapas Kumar Das

WB

2001

16/02/1957

SPS

842. 20012052 Shri Bastab Baidya

WB

2001

27/12/1962

SPS

843. 20021013 Shri Devendra Prakash Singh

WB

2002

05/08/1973

RR

844. 20022223 Shri Tanmay Ray Chaudhuri

WB

2002

14/07/1963

SPS

845. 20022237 Shri Sujit Kumar Sarkar

WB

2002

03/03/1962

SPS

846. 20022233 Shri Sujay Kumar Chanda

WB

2002

27/08/1958

SPS

847. 20022234 Shri Ajit Kumar Sarkar

WB

2002

31/07/1957

SPS

848. 20022235 Shri Zahid Ur Rahaman

WB

2002

01/01/1959

SPS

849. 20022236 Shri Jayanta Kumar Pal

WB

2002

08/12/1963

SPS

850. 20032058 Shri Dipankar Bhattacharyay

WB

2003

15/06/1964

SPS

851. 20032054 Shri Nishat Pervez

WB

2003

07/03/1966

SPS

852. 20032055 Shri Sugata Sen

WB

2003

25/11/1962

SPS

853. 20032056 Dr Humayun Kobir

WB

2003

03/04/1961

SPS

854. 20032057 Shri Pranab Kumar Das

WB

2003

05/09/1960

SPS

855. 20032072 Shri Chirantan Nag

WB

2003

28/09/1965

SPS

856. 20032071 Shri Dip Sankar Rudra

WB

2003

23/11/1960

SPS

857. 20041032 Shri Praveen Kumar Tripathi

WB

2004

01/12/1973

RR

858. 20041062 Shri Rishikesh Meena

WB

2004

01/06/1979

RR

859. 20041003 Shri Mitesh Jain

WB

2004

11/12/1977

RR

860. 20051043 Shri Sukesh Kumar Jain

WB

2005

06/08/1983

RR

WB

2005

15/09/1980

RR

862. 20051022 Shri Gaurav Sharma

WB

2005

08/12/1980

RR

863. 20051037 Shri Murli Dhar

WB

2005

20/07/1977

RR

864. 20071078 Smt Nupur Prasad

WB

2007

05/01/1983

RR

865. 20071121 Shri Syed Waquar Raja

WB

2007

07/05/1980

RR

WB

2007

03/05/1976

RR

S.No

ID No.

Name

829. 19982149 Shri Dilip Bandhopadhyay
830. 19982154

861. 20051046

866. 20071207

Shri Shaym
Kumaral Bhattacharya

Shri Akhilesh Kumar
Chaturvedi

Shri Meeraj Khalid

Cadre

Source of
Recuritment

Batch

Date of
Birth

WB

2007

15/08/1978

RR

868. 20071388 Smt Krishnaveni Desavatu

WB

2007

24/07/1984

RR

869. 20081069 Shri Rasid Munir Khan

WB

2008

03/12/1978

RR

870. 20081167 Shri Alok Rajoria

WB

2008

10/04/1980

RR

871. 20091084 Smt Debasmita Das

WB

2009

08/03/1985

RR

872. 20091372 Shri S K Chadive

WB

2009

05/07/1980

RR

873. 20091368 Shri B V Chandra Sekhar

WB

2009

27/10/1980

RR

874. 20091347 Shri Avvaru Ravindranath

WB

2009

27/10/1978

RR

875. 20091339 Shri Sunil Kumar Yadav

WB

2009

09/10/1979

RR

876. 20091589 Shri P Sridharan

WB

2009

30/10/1975

RR

877. 20091379 Shri N S Uttamrao

WB

2009

25/05/1976

RR

878. 20091397 Shri Sudeep Sarkar

WB

2009

07/01/1980

RR

879. 20091196 Shri Sumit Kumar

WB

2009

02/07/1979

RR

880. 20091194 Shri Akash Magharia

WB

2009

14/04/1981

RR

881. 20091187 Shri Amit Kumar Singh

WB

2009

27/11/1984

RR

882. 20091189 Shri N N Tripathi

WB

2009

08/02/1979

RR

883. 20091205 Shri Awadhesh Pathak

WB

2009

01/06/1979

RR

884. 20091206 Ms Anjali Ahuja

WB

2009

15/09/1984

RR

885. 20091200 Shri A B Rathod

WB

2009

01/11/1980

RR

886. 20091171 Shri Rupesh Kumar

WB

2009

15/12/1981

RR

S.No

ID No.

867. 20071323

Name
Shri Sudheer Kumar
Neelakantam

Cadre

Source of
Recuritment