Workstation Number

Workstation Number

Additional Extention

Additional Extention

New Extention

New Extention

OLD Extention

OLD Extention

Location Code

Location Code

Cabin Number

Cabin Number

Custodian

Custodian

Status

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R12 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R12 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10

C1 C1 C6 C7 C8 C11 C11 C11 C19 C20 C20 C1 C1 C2 C2 C4 C10 C10 C11 C12 C12 C13 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C4 C15 C15 C15 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C9 C9 C15 C13 C18 C18 C18 C18 C18 C18 C13 C13 C13 C13 C13 C13 C13 C13 C4

W1 W1

ADMN ADMN ADMN W1 ADMN W1 ADMN W4 ADMN W1 ADMN W3 ADMN ADMN ADMN ADMN W1 ADMN W2 ADMN W1 ADMN W2 ADMN W3 ADMN ADMN ADMN ADMN W1 ADMN W1 ADMN ADMN W1 DCMO W2 DCMO W3 DCMO W4 DCMO W5 DCMO W7 DCMO W8 DCMO W9 DCMO W5 DCMO W1 DCMO W1 DCMO W1 DCMO W6 DCMS W5 DCMS W6 DCMS W7 DCMS W3 DCMS W1 DCMS W9 DCMS W8 DCMS W2 DCMS DCMS W1 DCMS W1 DCMS W1 DCMS W6 DERV W11 EBO W12 EBO W5 PBO W13 EBO W7 EBO W8 EBO W2 EQDL W3 EQDL W1 EQDL W1 EQDL W1 EQDL W1 EQDL W5 EQDL W4 EQDL W2 EQFR

Reception Reception Mini Conference Empty Empty Sameer Desai Vinod Harvande Koustab Verlekar Pantry cupboards Conference Room Conference Room Server Room Server Room Server Room 2 Empty Empty Conference Room Conference Room Pantry Reception Reception Shadab Rizvi Parul Nagori Prakash Dandwani Navneet Kalra Shweta Phene Samarth Garg Sandip Parulkar Nitin Mohapatra Vinay Pokharna Rishi Bhasin Rishi Bhasin Adnan Ahmed Masalawala Girish Panda Rudraksh Bhatt Sadaf Khan Sanha P Tandon Amol Dhandrut Dhruv Andani Aditya Bhat Mohit Malviya Akanksha Singh Vinod Singh Vinod Singh Nitin Tripathi Akshay Solomon Mahendra Patil Ashok Thakkar Jonny Agarwal Madhavi Jadhav Jaya Jethani Sameer Ghadigaonkar Hetan Shah Vineet Bubna Baliram Mane Baliram Mane Baliram Mane Baliram Mane Mohan Pawar Ankit Shah Jehan Bhadha

100 100 172 107 190 105

177 178 180 171 198 199 116

278 279 280 275 RES 226 103 104 225

224 224 284 101 102 223 221 222 152 209 RES 153 154 155 160 158 157 156 161 150 151 162 176 177 172 173 179 181 175 174 180 178 170 171 182 295 137 138 133 139 134 135 298 297 290 292 293 296 294 291 128

101 102 223 221 222 114 193 277 249 115 189 121 194 120 150 151 185 282 281 232 234 192 241 168 250 169 266 267 184 268 295 137 138 133 139 134 135 298 297 290 292 293 296 294 291 256

No 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R12 R12 R10 R10 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R10 R10 R10 R10 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12

C4 C4 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C16 C16 C10 C10 C12 C12 C12 C17 C17 C17 C4 C4 C3 C14 C6 C8 C8 C8 C14 C14 C15 C15 C18 C18 C18 C18 C5 C5 C7 C7 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C3 C3 C3

W3 W4 W1 W2 W3 W4 W7 W8 W9 W9 W1 W1 W1 W1 W2 W4 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W6 W1 W1 W1 W2 W3 W1 W1 W1 W1 W1 W2 W4 W10 W1 W1 W1 W1 W8 W9 W10 W11 W17 W18 W19 W20 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W12 W13 W14 W15 W16 W4 W2 W1

EQFR EQFR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR EQTR HRD HRD HRD HRD HRD HRD HRD HRD HRD HRD DCMO OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM PBO PBO PBO EBO RBT RBT RBTA RBTA RBT RBT RBT RBT RBT RBT RBT RBT RBTA RBTA RBTA RBTA RBTA RBTA RBT RBT RBTA RBTA RBTA RBT RBTC RBTC RBTC

Rahul Adukia Ashfaque Ahmed Suvarna Patil Akash Wadhwa Priyanka Kanther Prachi Sharma Akshat Jain Rohan Karnik Regan Homavazir Regan Homavazir M K Srivatsan M K Srivatsan Lakshman Kumar Iyer Lakshman Kumar Iyer Subodh Juwatkar Abhijit Raorane Bramhdatt Upadhyay Sharanjeet Kaur Aarti Keshkamat Varsha Rajguru Payal Mistry CRM Consultant Ameya Raich Baman Mehta Library Judith Almeda Hiral Patadia Manjula Adhav Baman Mehta Baman Mehta Dara Mehta Dara Mehta Dhanraj Kunder Avindra Kadam Tabish Mukim Vijay Adivarekar S Balachandran S Balachandran Deven Padhya Deven Padhya Anjana Senthilnathan Pratik Kumar Manek Patel Rohini Rane Kiran Chavan Sharad Hardikar Kaushal Achtani Mandar Mhapsekar Nagesh Singh Abhishek Iyer Pawan Kumar Nivedita Yadav Vimal Khajuria Kamlesh Biyani Nikhil Kakodkar Krishnadas Damodaran Meenakshi Singh Mandar Korpe Bhavin Parikh Empty Edna Nazareth Rajaram Kadam Jehangir Damkewala

182 186 187 274 197 188 230 196 195 109 110 111 283 279 173 254 275 284 258

127 126 117 116 115 114 113 112 108 109 110 111 270 271 272 273 274 275 276 277 299 282 283 106 159 210 RES 285 208 286 206 214 202 203 200 201 130 131 132 136 140 147 160 161 238 239 246 253 280 257 252 233 288 270 269 262 263 264 236 231 248 260 259 247 276 245 244 207 202 203 200 201 130 131 132 136 230 231 204 205 236 237 234 235 233 232 239 238 248 247 246 249 250 251 240 241 254 253 252 262 261 260

Status

SBU

SBU

101 108 126 130 146 167 190 200 216 220 230 246 260 270 286 to to to to to to to to to to to to to to to 107 125 129 145 166 189 199 215 219 229 245 259 269 285 298 10th Reception EQTR EQFR EBO DCMO DCMS Free Bosses/OEM & secrtre Free 12th reception RBT RBTA RBTC HR & Admin Dealing Location and Department Ext from Ext To To .

.943.05943 #% #% #% # /23 0.7970 700 970.  80.792039 91742 9%4 %4 .3 4.3/05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful