SKEMA ZON 2011 KERTAS 2

Soalan 1a m/s 30

SKEMA JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN ZON B 2011 KERTAS 2 (1249/2) – BAHAGIAN A : STRUKTUR Butiran Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho. F1 raja F2 pembesar F3 bangsawan F4 pegawai kerajaan F5 petani F6 artisan F7 pedagang F8 hamba [Mana-mana 8X1m] Beri dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho F1 animisme F2 politeisme F3 raja mendapat mandat dari tuhan F4 raja yang adil – rakyat dan kerajaannya akan hidup makmur dan sejahtera kerana direstui Tuhan F5 raja yang zalim akan hilang mandat F6 penyembahan roh nenek moyang F7 menyembah tuhan syurga ( Shang Ti) F8 mempercayai kuasa agung/Tien F9 menyembah tuhan bumi ( Tu ) F10 penyembahan sungai/bukit/gunung F11 upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban F12 amalan tilik / ramalan tulang oracle F13 konsep Yin dan Yang F14 fengshui [Mana-mana 14X1m] Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho? F1 menentukan musim menanam F2 menentukan musim menuai F3 menjalankan aktiviti harian F4 menentukan upacara perkahwinan F5 perburuan F6 pengkebumian

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 1 1

1b m/s 31

1c Ms 33

1d m/s 29

[Mana-mana 6X1m] [2M] Nyatakan dua ciri negara kota yang terdapat dalam tamadun Hwang Ho. F1 terletak di kawasan tanah tinggi di Sg Huan 1 F2 terdapat istana 1
1

F3 F4 F5 F6

kuil pusat pentadbiran tempat tinggal raja / pembesar / golongan agama dilengkapi tembok pertahanan menghalang pencerobohan musuh F7 dikelilingi perkampungan yang didiami petani

1 1 1 1 1

[Mana-mana 7X1m] [2M] 1e Pada pendapat anda, apakah kesan peninggalan Tamadun Hwang Ho kepada m/s 32-33 peradaban manusia? F1 pemerintahan monarki / beraja F2 gelaran maharaja F3 sistem pengairan / terusan F4 teknologi pembajakan F5 penciptaan alatan pertanian F6 cangkul F7 sabit F8 alatan besi F9 penggunaan batas untuk pertanian F10 sistem tulisan yang digunakan oleh orang Korea dan Jepun F11 pemujaan roh nenek moyang F12 konsep Yin dan Yang F13 Feng Shui F14 tilik nasib F15 pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam urusan perniagaan F16 konsep anak syurga F17 mandat dari syurga F18 amalan putaran dinasti M1, M2 (Mana-mana jawapan munasabah)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[Mana-mana 18X1m] [2M]

2

Soalan 2(a) m/s 134

2(b) m/s 135

2(c) m/s 135

2(d) m/s 135-136 F1 Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas menggalakkan pengislaman ramai orang Arab Quraisy. F2 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah. F3 Masyarakat Arab Quraisy memeluk agama Islam. F4 Masyarakat Islam mendalami ilmu pengetahuan Islam. F5 Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam/ untuk beribadat. F6 Mengukuhkan kedudukan Negara Islam Madinah. F7 Membuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab. F8 Islam tersebar secara aman F9 Masyarakat luar Tanah Arab memeluk Islam secara sukarela/tanpa paksaan. F10 Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat. F11 Agama berhala dihapuskan

Butiran Nyatakan dua sebab baginda membuka semula kota Makkah. F1 Tempat lahir Nabi Muhammad s.a.w F2 Tempat lahirnya agama Islam F3 Pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah. F4 Tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama. F5 Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam. F6 Strategi jangka panjang meneruskan penyebaran Islam. F7 Memantapkan kedudukan kerajaan Islam Madinah. F8 Memberi sokongan kepada Bani Bakar [Mana-mana 8 x 1m] Mengapakah al-Abbas dan Abu Sufian memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai kota Makkah? F1 Menyedari kepalsuan perjuangan mereka [Mana-mana 1 x 1m] Beri dua taktik yang digunakan oleh baginda semasa membuka semula kota Makkah. F1 Berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan. F2 Menyediakan empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10 000 orang. F3 Diketuai oleh panglima perang Islam/ Khalid bin al-Walid/ Abu Ubaidah al-Jarah / Saad bin Ubadah / Zubair bin al-Awwam F4 Masuk ke Kota Makkah dari 4 arah yang berbeza. F5 Dari arah utara/selatan/barat/barat daya Makkah F6 Mengepung kota Makkah dengan rapi. F7 Menghantar seorang sahabat untuk mengumumkan kata-kata pengampunan [Mana-mana 7 x 1m] Apakah kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M]

1 [1M]

1 1 1 1 1 1 1 [2M]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3M]

[Mana-mana 11 x 1m]

3

2(e)

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada peristiwa pembukaan semula kota Makkah? F1. Semangat ketakwaan dan keyakinan. F2. Bijaksana dalam menyusun strategi. F3. Berpegang pada janji. F4. Pentingnya perpaduan dalam masyarakat. F5. Pentingnya harmoni dan baik sangka di antara pelbagai kaum & agama F6. Semangat bantu membantu F7. Amalan sifat pemaaf F8. Tidak membalas dendam terhadap musuh. F9. Amalan prinsip dan nilai murni M1, M2 (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 9 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[2M]
Markah

Soalan 3(a)

Butiran

Namakan tiga orang tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid. F1 Lord Reid Ms125- F2 Sir Ivor Jennings 127 F3 Sir William Mckell F4 Tuan B. Malik F5 Tuan Abdul Hamid

1 1 1 1 1

[mana-mana 5 x1m] [2m] 3 (b) Nyatakan tiga isu penting yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Reid. F1 Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yang kuat F2 Pemberian kuasa autonomi kepada negeri F3 Kerakyatan Jus Soli F4 Kedudukan raja-raja Melayu F5 Hak istimewa orang Melayu F6 Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu F7 Agama Islam agama rasmi PTM F8 Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan

1 1 1 1 1 1 1 1

[mana-mana 8 x 1m] [3 m] 3 (c) Senaraikan dua pihak yang telah mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Reid. F1 Raja-Raja Melayu F2 Orang perseorangan F3 Pertubuhan politik 1 1 1 [mana-mana 3 x 1m] [2 m]
4

3 (d)

Mengapakah prinsip Kerakyatan Jus Soli tidak dapat diterima oleh orang Melayu? F1 Memberikan hak yang sama rata kepada semua kaum F2 Melemahkan kedudukan orang Melayu F3 Menjadikan jumlah orang Melayu semakin kecil F4 Mundur dalam ekonomi F5 Mundur dalam pendidikan F6 Menjejaskan status Quo M1. M2, (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] 1 1 1 1 1 1

[3 m] M

Soalan 4 (a) Ms 189 - F1 190

Butiran Siapakah yang mereka bendera Negara kita ? Encik Mohamad Hamzah

1 [1m]

4 (b)

F1 F2 F3 F4

Senaraikan pihak yang terlibat sehingga terhasilnya bendera Negara. Majlis Perundangan Persekutuan Penglibatan 373 pereka Akhbar The Malay Mail King George VI [Mana-mana 2 x 1 m] Jelaskan maksud lambang-lambang yang berikut :i. Bintang berpecah empat belas Gabungan empat belas buah negeri dalam Persekutuan Malaysia ii warna biru Melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum iii Bulat sabit Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia

1 1 1 1 [2m]

4 (c)

F1

1

F1

1

F1

1 [3m]

4 (d) F1 F2 F3 F4

Mengapakah bendera kebangsaan diwujudkan ? Kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air Menaikkan semangat Membezakan Malaysia daripada negara lain / identiti Membangkitkan semangat perjuangan / patriotik 1 1 1 1
5

F5 F6 F7 F8 F9 F10

Menunjukkan kesetiaan kepada raja/negara Bersatupadu / simbol perpaduan Sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Menimbulkan rasa bangga terhadap negara Menunjukkan ketaatan kepada negara Untuk digunakan dalam istiadat dan majlis rasmi M1, M2 (mana-mana jawapan yang munsabah) Mana-mana 10 x 1 m Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara , apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang membakar bendera negara ?

1 1 1 1 1 1

[2m]

4 (e)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Melucutkan kewarganegaraan Menjalani sesi kaunseling Mengenakan perkhidmatan masyarakat Hukuman penjara Denda Buang daerah / negeri Dibicarakan di mahkamah atas tuduhan menghina negara Ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ( ISA atas tuduhan mencetuskan huru hara M1, M2 (Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 8 x 1 m

1 1 1 1 1 1 1 1

[2m]

6

Skema Jawapan Bahagian B. (Esei)
Soalan Butiran Markah

5a Ms 209 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19

Mengapakah Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke - 15? [6 markah] Kedudukan Melaka yang strategik Terlindung daripada tiupan angin monsun Berfungsi sebagai pelabuhan entrepot Kehadiran ramai pedagang asing Pelbagai kemudahan disediakan kepada pedagang asing Pusat pengumpulan rempah ratus Pentadbiran perdagangan yang licin dan teratur Jawatan laksamana diwujudkan bagi menjaga urusan kelautan Jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan. Undang-Undang Laut Melaka digubal. Hal ehwal yang berkaitan dengan tugas-tugas nakhoda, jurumudi, dan seumpamanya. Terdapatnya paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan oleh para pedagang di Melaka Bahasa Melayu dijadikan bahasa lingua franca Sistem timbang dan sukat telah diperkenalkan di bawah Syahbandar bertanggungjawab terhadap soal sukat dan timbang Mereka menggunakan sistem tahlil dan kati Untuk menimbang emas, perak, bahan wangian, batu permata Sistem bahara utnuk menimbang rempah ratus Timbangan ini dilakukan dengan menggunakan dachin (dacing) Kaedah jual beli juga digunakan
(mana-mana 19 x1m)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6m]

5b (ms 210)

Terangkan penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu setelah kedatangan Islam. [10 markah] F1 F2 H2a H2b H2c H2d Negeri-negeri Melayu umumnya menggunakan mata wang timah Melaka menggunakan mata wang timah Berbentuk bulat Beratnya ialah satu kati lapan tahil Tercatat nama sultan yang memerintah Mempunyai tarikh Islam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7

Mata wang dari Pasai / Hormuz / Cambay digunakan di Melaka F3 H3a Boleh ditukarkan dengan mata wang tempatan F4 H4a H4b H4c Wang timah Johor Dikenali sebagai wang katun Berbentuk bulat / segi enam Tidak mempunyai tarikh

H4d Mempunyai tulisan jawi / Arab H4e Seperti Malik/Sultan al-Adil F5 Mata wang timah Kedah H5a Berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin H5b Boleh dipatahkan H5c Digunakan secara berasingan F6 Mata wang emas Johor H6a Digunakan pada zaman pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah. H6b Digelar kupang dan mengandungi emas seberat 10 grains (0.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grains (2.6 gram) F7 Wang emas Kelantan H7a Dikenali sebagai kijang kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut H7b Tertera dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah H7c Di bahagian belakang mata wang itu pula tertulis gelaran Islam sultan berkenaan H7d seperti Khalifatul Muslimin. F8 F9 F10 Mata wang emas di Kedah Pedagang Eropah menggunakan mata wang perak Pedagang Cina / India/ Arab menggunakan mata wang emas [mana-mana 29 x1m] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan mata wang pada masa sekarang? [4 markah] Membeli barangan /harta Sistem tukar barang Menyambung pelajaran Menentu nilai kadar tukaran wang asing Memajukan negara dalam aspek ekonomi Perubatan / kesihatan M - mana-mana jawapan yang munasabah [mana-mana 6x1m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 [10m]

5c F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2

1 1 1 1 1 1

[4m]

8

Soalan 6a Ms 258F1 259 H1a H1b F2

Butiran Terangkan mengenai pemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan penjajah. [8 markah] Pemilikan dan penggunaan tanah tidak menjadi persoalan utama kepada masyarakat Melayu Disebabkan wujudnya kawasan tanah yang luas Berbanding kepadatan penduduk yang rendah

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8]

Hal berkaitan dengan tanah mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu H2a Seperti kadar cukai/aktiviti ekonomi F3 Untuk mengusahakan tanah juga perlu mendapatkan kebenaran pembesar F4 Tanah merupakan sumber ekonomi pembesar Melayu H4a Menjadi tunggak kuasa politik H4b Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu F5 Menurut undang-undang adat sesuatu kawasan itu akan menjadi milik yang meneroka F6 Serta yang mengerjakan tanah tersebut. F7 Tanah yang dimiliki boleh diwarisi oleh generasi/keluarga [mana-mana 12x1] Terangkan sebab-sebab British memperkenalkan sistem perundangan tanah di Tanah Melayu. [8 markah] F1 F2 Tanah merupakan elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. Sistem pemilikan dan penggunaan tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di barat. F3 Sistem masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod/catatan yang sempurna F4 Rekod pemilikan penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah. H4a Memudahkan urusan pentadbiran H4b Urusan cukai dan urusniaga terhadap tanah H4c Pajakan/sewabeli/penjualan/pembelian F5 H5a H5b H5c H5d H5e F6 F7 Tanah boleh dijadikan cagaran untuk dijadikan modal Tanah boleh dibahagikan mengikut kegunaan/ nilai komersil Tanah ladang Tanah peribumi Tanah perlombongan Kadar cukai yang dikenakan bergantung kepada jenis tanah Menetapkan individu/syarikat yang berminat untuk mengusahakan tanah membuat permohonan di pejabat tanah. Masyarakat tempatan perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat

6b Ms 259

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9

F8

6c

tanah untuk mengutip sumber hutan/nipah/damar/rotan Residen berkuasa menentukan jumlah kawasan konsesi tanah kepada pemodal (mana-mana 8x1m) Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya undangundang berhubung tanah tidak diperkenalkan oleh pihak kerajaan?[4 markah] Banyak tanah kerajaan akan diceroboh Tanah peribumi jatuh ke tangan golongan asing Banyak penempatan haram Pemilikan tanah tidak seimbang antara rakyat Penebangan hutan berleluasa Tanah-tanah pertanian dijadikan kawasan penempatan Berlaku perebutan pemilikan tanah antara rakyat M - (mana-mana yang munasabah) (mana-mana 7 x1m)

1 [8m]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 M1

1 1 1 1 1 1 1

[4m]

10

Soalan 7a Ms 813

Kod Butiran/ Huraian Markah Jelaskan perubahan sistem politik di Tanah Melayu ekoran pengenalan sistem birokrasi barat oleh British. [8 markah] F1 Meruntuhkan institusi raja /institusi raja terhapus 1 F2 Raja / Pembesar kehilangan kuasa / pengaruh 1 F3 Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat 1 F4 Melaka, Pulau Pinang dan Singapura telah digabungkan menjadi 1 Negeri-Negeri Selat (NNS) F5 Gabenor merupakan pemerintah tertinggi NNS 1 F6 Beliau dibantu oleh residen kaunselor bagi ketiga-tiga negeri tersebut 1 F7 Pentadbiran pada peringkat kampung oleh penghulu dikekalkan 1 F8 Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) /Perak, 1 Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan F9 British memperkenalkan Sistem Residen 1 F10 Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu /Kedah, 1 Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor F11 British memperkenalkan Sistem Penasihat 1 F12 Residen / penasihat British ini diletakkan di bawah Gabenor NNS 1 F13 Tugas utama residen/penasihat British adalah untuk menasihati 1 Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu F14 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat 1 F15 Memperkenalkan undang-undang barat 1 F16 Memperkenalkan sistem pengutipan cukai 1 F17 Pembahagian negeri kepada beberapa daerah 1 F18 Penubuhan balai polis 1 (mana-mana 8x1m) [8m ]

11

Soalan Kod Butiran / Huraian 7b Terangkan sebab-sebab Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya. [8 Ms markah] 12- 13 F1 Memperkenalkan sistem birokrasi barat H1a Melakukan pemodenan dalam pentadbiran H1b Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat H1c Untuk mengetuai pelbagai jabatan H1d Melatih pegawai-pegawai tempatan H1e Penasihat kewangan /pelabuhan / polis dibawa dari Britain H1f Penasihat kastam dari Amerika Syarikat H1g Penasihat ketenteraan dari Perancis F2 H2a H2b H2c Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah Majlis Mesyuarat Tertinggi Kabinet Menteri Majlis Penasihat Rendah /Majlis Mesyuarat Tertinggi merupakan badan penasihat raja dalam pentadbiran negara H2d Kabinet Menteri terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian F3 Juruaudit dari Britain telah dilantik untuk berkhidmat perbendaharaan negara

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F4 Muncul golongan baru terdiri daripada pentadbir H4a mempunyai kedudukan dalam birokrasi moden H4b berdasarkan tahap pendidikan mereka F5 Pada tahun 1932, sistem raja berperlembagaan telah diperkenalkan H5a menggantikan sistem raja berkuasa mutlak H5b kurangkan pengaruh pembesar tradisional /institusi raja

[mana-mana 20x 1m]

[8m]

12

Soalan Kod Butiran / Huraian 7c Pada pendapat anda, bagaimanakah anda menunjukkan semangat nasionalisme pada masa kini? [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Taat setia kepada raja/negara/pemimpin Mematuhi undang-undang / perlembagaan Menghayati Rukun Negara Menghormati lambang-lambang negara Menghormati sesama rakyat Hidup bersatu padu tanpa mengira kaum Bertoleransi/ bertolak ansur Bekerjasama dalam semua bidang Menjayakan kempen-kempen/dasar-dasar kerajaan / kempen 1 Malaysia M1 - Mana-mana jawapan yang munasabah [mana-mana 9x1m]

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m]

Soalan Kod Butiran 8a Jelaskan Iangkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk Ms memartabatkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. 216 [10 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 Pelancaran”Minggu Bahasa”untukmenggalakkan penggunaan bahasa Melayu PeIancaran BuIan Bahasa untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu Slogan Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada tahun 1960 Menubuhkan sekolah menengah yang rnenggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Sri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk rnengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Pada tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat peringkat Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

F11 F12

MuIai tahun 1982, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa lnggeris Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990 [Mana-mana 12 x I m]

1 1 [10M]

8b Ms 218 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Jelaskan bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia. [5 markah] Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat Aktviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira kaum Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan Menggalakkan aktiviti sukan Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali Mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri [Mana-mana 8 x I m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [5m]

8c Ms 217 F1 F2 F3 F4

Mengikut pendapat anda, nyatakan kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. [5 markah] Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia Memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan/ aspek kemanusiaan /kerohanian seimbang dengan pembangunan sosioekonomi Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang Unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima Islam sebagai unsur yang terpenting [mana-mana 7x 1m] 1 1 1 1

F5 F6 F7

1 1 1 [5m]

14

9(a)

Ms 229 231

Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Markah Pertama. [6 markah] F1 Politik 1 F2 Ekonomi 1 F3 Kemunculan nasionalisme 1 F4 Sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu 1 F5 Perikatan Kuasa Tengah 1 F6 Pakatan Bertiga 1 F7 Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi 1 F8 Negara-negara kecil Eropah membentuk sebuah negara bangsa yang 1 lebih besar F9 Kemunculan negara Itali/Jerman sebagai kuasa besar Eropah 1 F10 Kuasa besar seperti Itali, Jerman, Peranchis, Austria-Hungary dan 1 Rusia mendapatkan tanah jajahan F11 Sanggup/ingin berperang 1 F12 Persaingan sengit dalam kalangan kuasa Eropah akibat imperialisme 1 baru F13 Persaingan membentuk lingkungan pengaruh masing-masing 1 F14 Mendapatkan bahan mentah 1 F15 Persaingan untuk memasarkan barangan siap 1 F16 Persaingan kedua-dua pakatan (Pakatan kuasa Tengah dan Pakatan 1 Bertiga) F17 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta 1 Austria/Hungary Mana-mana 17x 1m [6 m] Terangkan kesan Perang Dunia Pertama. [8 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Politik Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah Termeterainya Perjanjian Versailles Mengubah peta Eropah Membentuk beberapa buah negara baru Pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 Kesan ekonomi Negara-negara berperang mengalami inflasi Hutang peperangan yang tinggi Perbelanjaan perang yang terlalu besar Pakatan Bertiga membelanjakan US$125B Perikatan Kuasa Tengah membelanja US$60B Masalah inflasi Pasaran dunia mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun Britain kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luar Kesan sosial Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15

9(b) Ms 231

F17

Kehilangan nyawa yang begitu ramai Mana-mana 17 x 1m

1 [8 m]

9 (c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan ? [6 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 M1 Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi Mengambil langkah-langkah dinamis dalam strategi dasar luar Bersaing secara sihat di peringkat global Mengikuti perubahan semasa Memajukan negara Pengagihan ekonomi negara yang saksama Perpaduan Kerjasama antara kaum Kerjasama di peringkat antarabangsa Bersama-sama menentang keganasan Meningkatkan taraf hidup rakyat (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 11 x 1m

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

Peraturan Pemarkahan Tamat

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful