You are on page 1of 19

La conservació de

l’art medieval a
Catalunya
Alguns exemples:
Sant Climent de Taüll, la Seu Vella
de Lleida i l’art diocesà de Ponent
Sant Climent de Taüll

Una restauració molt


costosa
Sant Climent de Taüll
 L'esglésiade Sant Climent de Taüll,
construïda entre els segles XI i XII
 És considerada el paradigma de l'art
romànic català, especialment pel
pantocràtor que ara es pot
contemplar al MNAC.
 L’absis central de Sant Climent de
Taüll, amb la figura imposant del
Crist Majestat, una de les obres
mestres de la pintura romànica
L’intercanvi
 Restauració: 1922, 1970
 Barcelona: destí de no tornada
 Còpies a l’espai original!
– Conjunt de pintura mural
– Àngel
– Figura d’home en actitud de meditar
– Finestra
– Frontal d’altar
– Banc presbiterial
– Lipsanoteca
– ...
L’intercanvi
Contemplació al MNAC:

 Pèrdua sacralitat
 Pèrdua de l’espai que l’envolta
 Pèrdua d’una funció: religiosa: donar
glòria a Déu, imatge com a mitjà
arribar a Déu.
 És el mateix contemplar l’obra al
monestir de Taüll que al MNAC?
Conflicte/qüestions
 Museus
– Centralització
 British, Pèrgam, Prado, Louvre…
Focus cultura (aglutinar)
 MNAC
 Pèrdua de l’espai de les
obres=pèrdua essència
 Còpies per tal de conservar.
– En tot cas…mai alterar o substituir
l’original
La Seu Vella de Lleida
El fàcil camí de la destrucció
 Acabada el 1203, estava envoltada de
cases i palauets.
 XII/1707, amb la caiguda de Lleida en
mans de Felip V, passa a ser una caserna.
 Progressiva construcció de muralles i
despoblament de la zona.
 Com a caserna, va ser objectiu de les
bombes durant la guerra del francès i la
guerra civil.
Una plena consciència
 XIX ja hi havia veus
crítiques,
principalment
estudiosos, per l’ús
militar del temple.
 En la Renaixença, al
segle XIX, es
recupera el
sentiment per allò
medieval i el to de
les crítiques
augmenta.
 Els militars
l'abandonen el
La visió de Josep Pla
 “Caldir que, l'ocupació militar de la
Seu antiga, els lleidatans més
sensibles la portaven clavada al cor,
com una espona, des de la guerra de
Successió. ¿Com era possible
d'explicar el fet que una de les més
grans peces religioses de Catalunya
s'hagués desviat de la seva funció
pròpia durant tants de segles?”
El llarg camí de la
recuperació
 1925: comandant Combelles desallotja les quadres i obra
un finestral del claustre, trobant-hi les traceries.
 1948: l’edifici passa del Ministeri de l’Exèrcit al d’Educació
Nacional. Primeres restauracions (finestrals exteriors del
claustre)
 1954: participació de Regiones Devastadas. Construcció
d’un edifici annex neomedieval, avui enderrocat.
 1972: neix l’Associació d’Amics de la Seu Vella. Es posa
alabastre als finestrals, s’enllosa el terra i es corona el
campanar.
 1984: l’edifici passa a la Generalitat.
 1987: restauració de la porta dels apòstols
 1991: I Congrès de la Seu Vella, on es discuteix sobre
l’eficàcia de les restauracions ja fetes i les noves línies a
seguir. Adequació del vessant oest del turó.
 2003: aniversari dels 800 anys amb una exposició amb
peces repartides per Espanya, Europa i Amèrica. Adequació
del vessant sud del turó i del baluard de la reina.
El testimoni silent d’un destí
fatal
El museu d’art Diocesà de
Lleida
 Desamortitzacions segle XIX  dispersament i
abandonament obres.
 Bisbe Messeguer de Lleida inicia la compra i restauració
d’obres religioses de tota la zona.
 Part de les obres s’exposen al seminari de Lleida. Es tanca
quan l’edifici s’entrega a la Universitat de Lleida i esdevè el
Rectorat.
 Les obres passen a un magatzem i continuen les obres de
restauració.
 El 1995 es crea la diòcesi de Barbastre-Monzó, amb
parròquies de la Franja que abans eren de la diòcesi de
Lleida.
 S’inicia el litigi. El Vaticà falla en contra. El qui prodest.
Blindatge de les obres per la Generalitat.
 12 anys desprès s'inaugura el museu Diocesà (30/XI/07),
que hauria d’estar fet des del 70.
Informació a la xarxa

 http://www.museudelleida.net/
 http://museudiocesa.blogspot.com/
 http://mdlleida.blogspot.com/
 http://www.franjadeponent.cat/bisbat_franja.htm
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Lleida_Dioces%C
Aleix Porta Alonso
Borja Valls Agustina
Xavier Vilella Armero