You are on page 1of 3

TEST GRILA Protecţia consumatorilor 1. a) b) c) 2.

a) b) c) Calitatea este: ansamblu de proprietăţi ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ansamblu de aptitudini Producătorul poate fi: un agent economic un prestator de servicii ambele

3. Metodele de vânzare restrictive sau condiţionate care afectează interesele consumatorilor se numesc: a) metode de vânzare în condiţii deosebite b) practici comerciale abuzive c) comerţ cu amănuntul 4. a) b) c) 5. a) b) c) 6. a) b) c) 7. a) b) c) 8. a) b) c) 9. a) b) c) Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor sunt organizaţii: guvernamentale neguvernamentale ale A.N.P.C. Când produsul nu este cel pus în circulaţie, agentul economic: este scutit de răspundere despăgubeşte consumatorul nu are importanţă Serviciul este: activitatea din care rezultă produse activitatea, alta decât cea din care rezultă produse numele generic ale unei activităţi oarecare Termenul de garanţie este: stabilit de producător stabilit de distribuitor stabilit de unitatea de desfacere Clauza abuzivă este: negociată direct cu consumatorul negociată cu distribuitorul nu este negociată cu consumatorul Consumatorul are dreptul: de a fi informat de a fi informat corect, complet de a fi informat corect, complet, precis

10. În scopul apărării intereselor lor, consumatorii: a) se pot organiza în asociaţii b) pot depune plângere la Consiliul Local c) pot face demersuri la Guvern

11. Deficienţa calitativă care nu a fost şi nici nu putea fi cunoscută de consumator prin mijloace obişnuite de verificare se numeşte : a) defect calitativ b) defect minor c) defect (viciu) ascuns 12 . Consumatorul poate cere despăgubiri : a) în cadrul termenului de garanţie b) în cadrul termenului stabilit de informare c) oricând este nevoie 13 . Marca este : a) un semn, simbol al agentului economic b) o cifră a agentului economic c) un caracter grafic 14. Restituirea contravalorii produsului se face : a) nu este obligatorie b) după constatarea imposibilităţii folosirii c) la hotărârea instanţei judecătoreşti 15. Comercializarea produselor se face în : a) spaţii curate b) spaţii autorizate c) spaţii verificate de primărie 16. Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor pot deveni parteneri sociali dacă au cel puţin : a) 500 membri b) 1500 membri c) 800 membri 17. Producătorul trebuie să informeze despre : a) aditivii folosiţi b) drumul parcurs de produs c) modul de transport 18 . Vânzătorul este obligat în ceea ce priveşte preţul produsului : a) să informeze consumatorul b) să informeze consumatorul la cerere c) nu este obligat Timp de lucru 50 min. Fiecare raspuns corect este punctat cu 0,5 puncte. Se acorda 1 punct din oficiu

Barem de corectare : ( 20 x 0.5 p ) 1.b 2. a 3.b 4.b 5. a 6. b 7. a 8. c 9. c 10. a 11. c 12. a 13. a 14. b 15. b 16. c 17. a 18. a