You are on page 1of 52

aantekeningen

voorwoord
Met trots presenteer ik je de Toolkit Onderwijs van ROC Leiden. Een gids met daarin verschillende handige werkvormen die passen bij het onderwijsmodel dat we binnen ROC Leiden vorm willen geven. We hebben dit ‘Hét Leids Onderwijs Model’ genoemd. Een naam die aansluit bij onze ambitie: bekend staan als de beste aanbieder van en bij Station Leiden CS zijn de belichaming van deze ambitie. Maar ook op onze andere locaties geven we hieraan invulling. ROC Leiden verzorgt onderwijs dat uitstekend aansluit op de wensen en behoeften van studenten én bedrijfsleven. Op de volgende pagina’s vind je meer achtergrondinformatie over de principes van Hét Leids Onderwijs Model. middelbaar beroepsonderwijs in de regio. Onze nieuwe gebouwen aan het Bètaplein

Deze toolkit is bedoeld als inspiratiebron voor je dagelijkse werk als docent binnen onze organisatie. In de toolkit vind je werkvormen die je kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Voor meer achtergrondinformatie over elke werkvorm verwijzen we naar een speciale website. Daar vind je voorbeelden van toepassingen door collega’s en kun je deze werkvormen direct uitproberen.

De in deze toolkit opgenomen werkvormen zijn slechts voorbeelden, bedoeld om je te inspireren. Heb je zélf suggesties voor interessante werkvormen, laat het ons weten. Deze kunnen we dan aan de inhoud van de toolkit toevoegen.

Ik hoop dat deze toolkit je zal inspireren bij het invullen van onze onderwijsambitie. Ik wens je een fantastisch en uitdagend nieuw studiejaar toe.

Met vriendelijke groet, Jeroen Knigge Voorzitter College van Bestuur

toolkit onderwijs

aantekeningen

toolkit onderwijs

index
Inleiding Hét Leids Onderwijs Model Vragen die bij Hét Leids Onderwijs Model passen Uitleg van de pictogrammen Onderwijs met Posterous Onderwijs met Bubbl.us Onderwijs met Edistorm Onderwijs met Prezi Onderwijs met Screenr Onderwijs met Typewith.me Onderwijs met Wallwisher Onderwijs met Opdrachten Onderwijs met Evernote Onderwijs met Demonstreren Onderwijs met Rondetafelsessie Onderwijs met Symbaloo Onderwijs met Wordle Onderwijs met Crocodoc Onderwijs met Polldaddy Onderwijs met Yammer Onderwijs met Dropbox Onderwijs met Twitter Onderwijs met Slideshare Onderwijs met N@Tschool! 3 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

toolkit onderwijs 1

aantekeningen

toolkit onderwijs 2

inleiding
Het onderwijs bij ROC Leiden verandert. Dat is logisch, want de wereld om ons heen beroepsonderwijs. ROC Leiden wil op die veranderingen inspelen en kwalitatief verandert ook. Dit leidt tot een voortdurend veranderende vraag aan het middelbaar hoogwaardig onderwijs aanbieden. In de zomer van 2011 betrekken we het eerste van de twee nieuwe gebouwen van ROC Leiden. Deze gebouwen zijn ontworpen om zo optimaal mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende vraag aan het onderwijs. Wij maken daarbij gebruik van een nieuwe visie op ons onderwijs: Hét Leids Onderwijs

Model. Dit model verbindt ons in woord en daad, het wordt herkenbaar in alle opleidingen. De nieuwbouw en Hét Leids Onderwijs Model bieden kansen én uitdagingen.

Kansen en uitdagingen omdat de onderwijsruimtes in de nieuwbouw anders zijn dan je gewend bent, studenten en docenten over laptops beschikken, onderwijs voldoet aan de uitgangspunten van de pijlers uit Hét Leids Onderwijs Model, et cetera.

Wij gaan samen lerend op ontdekkingstocht, in de richting van de realisatie van

kwalitatief hoogwaardig onderwijs in twee nieuwe gebouwen. Onderwijs dat uitstekend gewaardeerd wordt door studenten, het werkveld en de overheid, en waarin docenten in het onderwijs kunt gebruiken. zich gekend voelen. Met deze toolkit hopen we je te inspireren met instrumenten die je

Je kunt er direct mee aan de slag. De tools zijn interessant voor docenten en voor studenten en zijn ook toepasbaar in de beroepspraktijk. Wij hopen met deze tools hulpmiddelen te bieden voor de ontdekkingstocht van de komende jaren.

Hulpmiddelen waarmee je je professionaliteit als docent kunt vergroten én die je onderwijs. Zo gaat Hét Leids Onderwijs Model groeien en bloeien en wordt het écht van onszelf.

nieuwsgierigheid wekken om op zoek te gaan naar meer voorbeelden van ‘nieuw’

Ton Kallenberg

Kwartiermaker Onderwijs

toolkit onderwijs 3

aantekeningen

toolkit onderwijs 4

hét leids onderwijs model
In het onderwijs van ROC Leiden staat de leervraag van de student centraal. ROC Leiden zoekt daarbij naar een goed Beroepscontext

evenwicht tussen de onderwijsvraag (naar inhoud, tempo en leerstijl) van studenten, dat wij als ROC Leiden kunnen leveren. Flexibiliteit en transparantie zijn geen cursisten en opdrachtgevers én het aanbod Samen leren

doelen op zich. Beide maken het wel mede mogelijk om met elkaar die kwaliteit te aan onze studenten willen aanbieden. kunnen leveren die we als opleidingsteams Maatwerk Werkplekleren

ROC Leiden heeft de volgende onderwijsvisie:

• Iedere student is uniek, met eigen kenmerken, talenten en mogelijkheden. maatwerk voor de student.

De student vormt ons uitgangspunt voor het onderwijs. ROC Leiden levert daarom

• De leeromgeving van de student kenmerkt zich door een onderwijsaanbod dat

vorm wordt gegeven vanuit de beroepscontext, en geënt is op de beroepscontext. De student ontwikkelt een goed beeld van de werkelijkheid doordat de beroepscontext (het geheel) wordt opgedeeld in voor de student betekenisvolle leerinhouden. omgeving vorm krijgt. Waar dit niet lukt wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd. Het motto is: Werkplekleren.

• ROC Leiden staat voor een rijke leeromgeving die bij voorkeur binnen de werk-

• Samenwerken en samen leren zijn daarbij vanzelfsprekend. Door met mensen van binnen of buiten ROC Leiden samen te werken, ontwikkelt de student algemene en beroepscompetenties.

Ongetwijfeld passen veel onderwijsactiviteiten al goed binnen de kaders van

Hét Leids Onderwijs Model. Als je wilt nagaan in hoeverre dat met je eigen onderwijs al het geval is, kun je gebruikmaken van de vragenmatrix op de volgende pagina’s. Per pijler – werkplekleren, maatwerk, samenleren, beroepscontext – vind je een aantal

vragen die je tot op lesniveau kunt proberen te beantwoorden. De antwoorden kunnen je de richting geven waarin je je onderwijs zou kunnen aanpassen om meer binnen de kaders van Hét Leids Onderwijs Model te vallen.

toolkit onderwijs 5

aantekeningen

toolkit onderwijs 6

vragen die bij hét leids onderwijs model passen
werkplekleren
Naast de beroepspraktijkvorming Opdrachten worden geformuleerd organiseren we het leren bij voorkeur vanuit de beroepscontext. binnen een werkomgeving (leerwerkbedrijf). Waar dit niet lukt, wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd (practica/simulatie). Is er voor de individuele student een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) beschikbaar? Heb je leerdoelen geformuleerd vanuit de beroepscontext?

vanuit beroepscontext

samen leren

Door met mensen van binnen of buiten ROC Leiden samen te werken, ontwikkelt de student algemene en beroepscompetenties.

maatwerk

Het leerproces van de student is uitgangspunt voor ons onderwijs.

leerdoelen

Heb je leerdoelen geformuleerd waarvoor het samen leren voorwaardelijk is? Zijn de samenwerkingsopdrachten relevant voor de werkprocessen uit het kwalificatiedossier? Is er sprake van een opbouw in de mate van begeleiden van het samen leren? Welke werkvormen zet je in om studenten samen te laten leren?

Ben je in staat om studenten hun individuele leerdoelen te laten bereiken? Kan de leerinhoud aangepast worden aan de behoeften van de individuele student? Is de volgorde van de leerinhoud en opdrachten zo opgebouwd dat deze recht kan doen aan de behoeften van de individuele student? Hoe is in jouw lessen te herkennen dat je met jouw werkvormen en leeractiviteiten rekening houdt met de individuele student? Hoe begeleid en monitor je de individuele student naar zijn behoefte? In hoeverre ben je in staat om bij het ontwerpen van de toetsing rekening te houden met de verschillen tussen studenten? Is de leeromgeving zo ingericht dat de individuele student tot zijn recht kan komen? Kun je voorbeelden geven van leermiddelen die aansluiten bij de individuele student?
toolkit onderwijs 7

leerinhoud

In hoeverre worden de werkervarin- Is de leerinhoud (deels) door het gen van studenten verwerkt in je les? werkveld bepaald? Is er sprake van een opbouw in complexiteit van de opdrachten? Is er sprake van een opbouw in complexiteit van de opdrachten?

opbouw

didactische strategieën

Hoe wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd?

Worden de opdrachten geformuleerd vanuit de beroepscontext?

begeleiden en monitoren Hoe ziet de begeleiding van

studenten eruit tijdens het uitoefenen van werkprocessen? Welke werkprocessen uit het kwalificatiedossier worden formatief getoetst? Speelt het portfolio een rol in het beoordelen?

Hoe worden studenten begeleid en gemonitord bij het maken van opdrachten? Is de toetsing geformuleerd vanuit de beroepscontext?

Hoe begeleid en monitor je groepjes studenten die samenwerken? Worden studenten betrokken bij de beoordeling?

toetsing en beoordeling

leeromgeving

Hoe ziet de leeromgeving eruit Is de leeromgeving geënt op de waarin de studenten werkprocessen beroepscontext? kunnen ervaren? Welke leermiddelen zet je in om de werkomgeving binnen de leeromgeving te creëren? Gebruik je (leerhulp)middelen in jouw onderwijs die ook in de beroepspraktijk gebruikt worden?

Nodigt de leeromgeving uit om samen leren vorm te geven? Welke leermiddelen zet je in om studenten samen te laten leren?

leermiddelen

hét leids onderwijs model
ideeën, vragen, opmerkingen, goede voorbeelden?
Neem contact op met een van de collega’s: Herman Post Michel Jehee h.post@rocleiden.nl m.jehee@rocleiden.nl (071) 582 43 88 (071) 582 47 49 (071) 582 49 83

uitleg van de pictogrammen
Bij de werkvormen op de volgende pagina’s staan steeds drie pictogrammen afgebeeld.

Janine Warmerdam

j.warmerdam@rocleiden.nl

?
pictogrammen van toepassing.

!

Deze pictogrammen geven aan waarvoor je de werkvorm kunt inzetten. De blauw gekleurde

grafische weergave van hét leids onderwijs model

pictogrammen zijn van toepassing op de betreffende werkvorm. Soms zijn meerdere

Wat álle werkvormen gemeen hebben is dat ze het leren of het geleerde expliciet en zichtbaar maken.

waar staan de pictogrammen voor?

Pictogram 1

Vaardigheden kunnen door leeractiviteiten worden aangeleerd, dan wel verder worden ontwikkeld. Samenwerken en samen leren is daarbij vanzelfsprekend.

? Verwerven

...
...
Verwerken

Pictogram 2

Vaardigheden worden verder ontwikkeld door het opdoen van ervaring in realistische situaties.

Pictogram 3

Of studenten competent zijn om hun beroep uit te oefenen, kun je zien, horen, ervaren aan hun gedrag, aan wat hij of zij zegt, laat zien, laat horen of te kennen geeft.

! Aantonen

toolkit onderwijs 8

onderwijs met posterous
? ... !
wat is het?
Iedereen heeft van weblogs gehoord en bijna iedereen heeft er wel eens eentje bekeken. Met Posterous kun je een weblog aanmaken met één mailtje. Makkelijker kan niet. en documenten die je als bijlage aan je mail toevoegt, worden automatisch in het van de foto’s of over het format van de documenten. Posterous regelt het allemaal. Ook elk volgende berichtje kun je op je weblog zetten vanuit je mail. Alle foto’s, filmpjes bericht opgenomen. Je hoeft je niet te bekommeren over de opmaak, over de grootte

waar is het handig voor?

Posterous is handig als je snel wilt communiceren met je klas én je die communicatie wilt vastleggen. Posterous is ook handig als studenten aan jou, hun medestudenten en hun ouders willen laten weten hoe het op hun stage gaat. Een logboek op het web heeft vele voordelen boven een logboek in een map. Het bijzondere aan Posterous is dat je het zo gemakkelijk in gebruik kunt nemen.

wat heb je nodig?

Het enige dat je nodig hebt om een Posterous-site te beginnen, is een e-mailadres en een internetverbinding. En het enige dat je hoeft te doen, is een mailtje sturen naar post@posterous.com. Je kunt er meteen een boodschap intikken, of documenten, foto’s, filmpjes of wat dan ook in bijsluiten.

waar vind je meer over onderwijs met posterous?
Surf naar: http://onderwijsmetposterous.posterous.com/

toolkit onderwijs 9

aantekeningen

toolkit onderwijs 10

onderwijs met bubbl.us
? ... !
wat is het?
Bubbl.us is een online brainstorm-tool.

waar is het handig voor?

Als je wilt gaan brainstormen met een groep, of groepjes zelf wilt laten brainstormen, is Bubbl.us een ideaal middel. Een beetje spelen met de tool is voldoende om erachter te komen hoe het werkt. Je kunt dat aan de studenten overlaten. Het exporteren van het resultaat – als plaatje of als outline – is net zo simpel.

wat heb je nodig?

Bubbl.us in z’n meest eenvoudige vorm is gratis en je hoeft je er niet voor te van de sessie downloaden.

registreren. De brainstorm die je maakt blijft niet bewaard, je moet ’m aan het einde

waar vind je meer over onderwijs met bubbl.us?
Surf naar: http://onderwijsmetbubblus.posterous.com/

toolkit onderwijs 11

aantekeningen

toolkit onderwijs 12

onderwijs met edistorm
? ... !
wat is het?
Edistorm is de digitale vorm van het vertrouwde geeltjes schrijven en plakken. Edistorm heeft veel voordelen boven de traditionele werkwijze.

waar is het handig voor?

Edistorm is handig voor elke situatie waarin je nu ook geeltjes inzet, of wilt inzetten, maar het toch niet doet vanwege de onrust die het heen en weer lopen tijdens een onderwijsactiviteit veroorzaakt. Net als ‘in het echt’ kun je met verschillende kleuren geeltjes werken en kun je de geeltjes ordenen. Je kunt zelfs deelnemers met behulp een laptop wordt geplakt, is meteen zichtbaar op alle andere laptops. van groene stickertjes op geeltjes van anderen laten stemmen. Elk geeltje dat vanuit

wat heb je nodig?

Om Edistorm te kunnen inzetten, moet je je eerst registeren op www.edistorm.com. Je kunt Edistorm gratis gebruiken als je je als onderwijsgevende registreert.

waar vind je meer over onderwijs met edistorm?
Surf naar: http://onderwijsmetedistorm.posterous.com/

toolkit onderwijs 13

aantekeningen

toolkit onderwijs 14

onderwijs met prezi
? ... !
wat is het?
Prezi is een gratis online presentatietool met mogelijkheden die je in een powerpointpresentatie niet kunt realiseren. Prezi is met name geschikt om overzicht en detail te combineren in één enkel totaalplaatje. Je kunt de kijkers via een vaste route door je Prezi leiden of ze hun eigen gang laten gaan.

waar is het handig voor?

Prezi is ideaal voor het maken van overzichten waarin je ook details kwijt wilt, zonder dat die de overzichtelijkheid teniet doen. Je kunt zelf overzichten in Prezi maken, maar je kunt ook bestaande overzichten van eigen commentaar, foto’s, filmpjes, schakelschema’s, tijdlijnen, samenvattingen et cetera. geluid of links voorzien. Die overzichten kunnen bouwtekeningen zijn, maar ook

wat heb je nodig?

Om te kunnen starten met Prezi moet je je registreren op http://prezi.com. Als je jezelf aanmeldt als docent of student, kun je gratis met Prezi aan de slag.

waar vind je meer over onderwijs met prezi?
Surf naar: http://onderwijsmetprezi.posterous.com/

toolkit onderwijs 15

aantekeningen

toolkit onderwijs 16

onderwijs met screenr
? ... !
wat is het?
Screenr is een programma waarmee je een filmpje kunt maken van wat je op het beeldscherm aan het doen bent. Dat filmpje kun je vervolgens op allerlei manieren online delen met anderen. Screenr biedt je op een eenvoudige manier de mogelijkheid om bepaalde soorten van instructie onafhankelijker te maken van het instructielokaal.

waar is het handig voor?
gebruikmaakt van de computer.

Je kunt er de effectiviteit en de efficiëntie van je onderwijs gemakkelijk mee verhogen. Dat geldt met name voor onderwijsactiviteiten waarbij je als student of docent

wat heb je nodig?

Screenr is gratis. Je hoeft er niets voor te downloaden, je hoeft alleen een java-applet te installeren, maar dat wijst zich vanzelf. Daarnaast heb je een facebook-, gmail- of twitteraccount nodig om je registeren. Ook heb je een microfoon nodig.

waar vind je meer over onderwijs met screenr?
Surf naar: http://onderwijsmetscreenr.posterous.com/

toolkit onderwijs 17

aantekeningen

toolkit onderwijs 18

onderwijs met typewith.me
? ... !
wat is het?
Typewith.me is een online tekstverwerker waarop je samen met anderen aan teksten leeg vel beginnen. kunt werken, ieder vanuit zijn eigen pc. Die teksten kun je uploaden of je kunt met een

waar is het handig voor?

Typewith.me is handig als je groepen studenten wilt laten samenwerken rondom een tekst, terwijl je op afstand monitort wie wanneer wat bijdraagt of bijgedragen heeft. Je kunt de voortgang tijdens het werken aan de tekstopdracht volgen. Doordat elke schrijver een eigen kleur heeft, kun je ook precies nagaan wie wat wanneer heeft is toegewerkt naar het eindproduct. Het resultaat kun je exporteren als pdf- of word-bestand.

bijgedragen. Ook is het mogelijk achteraf terug te kijken hoe er door de student(en)

wat heb je nodig?

Typewith.me is een gratis website en je hoeft je niet te registreren. Het is handig om

de e-mailadressen van je studenten te hebben om in één keer de link naar de werkplek te kunnen communiceren. Vanuit de e-mail die je ontvangt kun je dan in één klik naar de werkplek.

waar vind je meer over onderwijs met typewith.me?
Surf naar: http://onderwijsmettypewithme.posterous.com/

toolkit onderwijs 19

aantekeningen

toolkit onderwijs 20

onderwijs met wallwisher
? ... !
wat is het?
Wallwisher is een online prikbord waar studenten op kijken zoals ze dat op een echt prikbord ook doen. Het verschil met een echt prikbord is dat je Wallwisher altijd en ze die ook in hun mailbox ontvangen. overal kunt zien én dat studenten zich kunnen abonneren op de mededelingen, zodat

waar is het handig voor?

Met Wallwisher creëer je een plek voor mededelingen. Geef studenten de keuze of ze zelf kijken op het online bord of dat ze zich abonneren op de mededelingen. Andersom werkt het natuurlijk ook: studenten informeren jou als docent! Creëer een plek waar studenten berichten kunnen plaatsen en kijk als docent op het bord welke vragen, opmerkingen, suggesties de studenten voor je hebben achtergelaten.

wat heb je nodig?

De website is gratis en je hoeft niets te installeren. Je moet je wel registreren, maar daarna hoef je alleen nog in te loggen.

waar vind je meer over onderwijs met wallwisher?
Surf naar: http://onderwijsmetwallwisher.posterous.com/

toolkit onderwijs 21

aantekeningen

toolkit onderwijs 22

onderwijs met opdrachten
? ... !
wat is het?
In de beroepspraktijk waarvoor we opleiden worden vaak en veel opdrachten gegeven. tussen. Wat uniek is binnen het onderwijs is dat we willen dat studenten door het uitvoeren van opdrachten ook iets leren. Ook in het onderwijs laten we studenten vaak opdrachten maken. Daar is geen verschil

waar is het handig voor?

Opdrachten geven de mogelijkheid om structuur aan te brengen. Studenten zijn gebaat bij structuur, opdrachten kunnen complexe (kern)taken opsplitsen in overzichtelijke ‘brokken’. Het uitreiken van de opdrachten geeft de student een vliegende start. Niemand hoeft te wachten, iedereen kan direct ‘aan de slag’.

wat heb je nodig?

Degene die de opdracht formuleert moet boven de stof staan, know how hebben over de beroepspraktijk. Op de site onderwijsmetopdrachten.posterous.com tref je tips en trucs aan.

het opbouwen van complexe vaardigheden (leerexpert zijn) en een professional zijn in

waar vind je meer over onderwijs met opdrachten?
Surf naar: http://onderwijsmetopdrachten.posterous.com/

toolkit onderwijs 23

aantekeningen

toolkit onderwijs 24

onderwijs met evernote
? ... !
wat is het?
Met Evernote kun je al je aantekeningen of notities heel eenvoudig bewaren op het internet. Notities kunnen de vorm hebben van tekst, maar ook van foto’s, filmpjes, geluidsopnames, tekeningen, scans, websites of combinaties daarvan.

waar is het handig voor?

Alles wat je met Evernote vastlegt, wordt automatisch geordend. Als je wilt kun je verschillende ‘notitieblokken’ maken voor verschillende onderwerpen. Alles wat je vastlegt wordt doorzoekbaar gemaakt, tot en met woorden op foto’s. Je kunt zoeken op woorden, sleutelwoorden, datum, titels, zelfs op je locatie. En je kunt je notities vanaf elke computer, inclusief je smartphone, bereiken. Ideaal voor het vastleggen van elk apparaat waarmee je Evernote gebruikt voortdurend gelijkgeschakeld wordt.

foto’s en interviews. Evernote zorgt er zelf voor dat de informatie op het internet en op

wat heb je nodig?
(ook gratis).

Evernote is gratis. Je meldt je aan op de website en je bent klaar. Evernote wordt nog

makkelijker in gebruik als je het ook installeert op je computer(s) en op je smartphone

waar vind je meer over onderwijs met evernote?
Surf naar: http://onderwijsmetevernote.posterous.com/

toolkit onderwijs 25

aantekeningen

toolkit onderwijs 26

onderwijs met demonstreren
? ... !
wat is het?
Demonstreren gebruiken we eigenlijk heel veel in het beroepsonderwijs. Je doet iets voor, je geeft tegelijkertijd uitleg hoe je het doet, waarom je dingen zo doet en wat het doel is. Studenten kijken toe, luisteren naar de uitleg en vormen zich een beeld van het gedrag dat gewenst en nodig is.

waar is het handig voor?

Wil je in een beperkte tijd iets duidelijk maken aan studenten, dan is een demonstratie een goede optie. Naast het voor- of nadoen van handelingen, kun je demonstreren bijvoorbeeld gebruiken om de werking van apparaten uit te leggen. Een voorbeeldtoepassing is een opengewerkt model van een verbrandingsmotor. Functies van de onderdelen en achterliggende principes kunnen zo illustratief aan de orde komen. In tegenstelling tot situaties in de echte praktijk, is herhaling geen probleem.

wat heb je nodig?

De uitleg tijdens de demonstratie is essentieel. Afhankelijk van de branche heb je wel hulpmiddelen nodig: instrumenten, machines, gereedschap of modellen die specifiek een rol overnemen, die ondersteunend zijn bij het demonstreren. Denk bijvoorbeeld aan dvd’s met kook- of snijtechnieken die de studenten meerdere malen kunnen bekijken. Op de site is ruimte om vragen, opmerkingen en voorbeelden te plaatsen. gemaakt zijn voor de demonstratie. Ook zijn er veel ICT-toepassingen beschikbaar die

waar vind je meer over onderwijs met demonstreren?
Surf naar: http://onderwijsmetdemonstreren.posterous.com/

toolkit onderwijs 27

aantekeningen

toolkit onderwijs 28

onderwijs met rondetafelsessie
? ... !
wat is het?
Een Rondetafelsessie kun je gebruiken voor het doorspreken van nieuwe procedures en handelwijzen waarbij meerdere personen betrokken zijn.

waar is het handig voor?

Studenten zullen vaak in teamverband gaan werken en ook studeren ze geregeld met elkaar. Groepswerk hoort daarbij. In leerwerkbedrijven werken en leren studenten samen, ze zijn zelfs in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar.

Over dat samenwerken in een team gaat deze tool. Samenwerken, hoe doe je dat?

Hoe leer je dat aan? De Rondetafelsessie geeft je een instrument dat je kunt inzetten bedrijven, maar ook voor docententeams zelf.

in dat leerproces. Handig voor studenten ter voorbereiding op het werken in leerwerk-

wat heb je nodig?
werkprocessen).

Een gespreksleider, vooraf opgestelde vragen en een werkprocedure (verloop van

waar vind je meer over onderwijs met rondetafelsessie?
Surf naar: http://onderwijsmetderondetafelsessie.posterous.com

toolkit onderwijs 29

aantekeningen

toolkit onderwijs 30

onderwijs met symbaloo
? ... !
wat is het?
Met Symbaloo maak je heel eenvoudig je eigen portaal naar het internet. En je kunt onderdelen van dat portaal delen met anderen.

waar is het handig voor?

Iedereen maakt wel gebruik van de favorietenbalk binnen de webbrowser, om snel, zonder overbodig geklik, naar een website of een webpagina van een website te komen. Het grote voordeel van Symbaloo is dat je die favorietenbalk kunt delen. Dat maakt het heel gemakkelijk om met of voor collega’s of studenten internetdat er al heel veel Symbaloo startpagina’s rondom onderwerpen te vinden zijn.

startpagina’s op te bouwen rondom een onderwerp. Andersom betekent dat ook Een speciale versie van Symbaloo is Symbaloo EDU. Via Symbaloo EDU kom je terecht bij allerlei startpagina’s die vooral voor het onderwijs handig zijn, al is het maar om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

wat het je nodig?

Je dient je eenmaal te registeren, de dienst is verder gratis.

waar vind je meer over onderwijs met symbaloo?
Surf naar http://onderwijsmetsymbaloo.posterous.com

toolkit onderwijs 31

aantekeningen

toolkit onderwijs 32

onderwijs met wordle
? ... !
wat is het?
Wordle is een zogenoemde visualiser. Wordle maakt een plaatje van stukken tekst. Aan het plaatje kun je zien welke woorden het meest voorkomen in de tekst.

waar is het handig voor?

Je kunt met een Wordle snel een indruk krijgen van de inhoud van een tekst, van een in het onderwijs op allerlei manier in te zetten. Studenten kunnen voor zichzelf

website, van een weblog. Een Wordle is te gebruiken als een samenvatting. Wordles zijn Wordles maken, als samenvatting van lesstof. Docenten kunnen studenten ondervragen over een tekst aan de hand van een Wordle van die tekst. Ook kun je online berichtgeving van kranten gemakkelijk vergelijken en nader analyseren. Bij elke Wordle hoort een unieke link. Door de link te mailen kun je de Wordle delen. Je kunt van de Wordle ook een pdf of een printscreen maken.

wat heb je nodig?

De input van Wordle bestaat uit tekst of uit de URL van elke website die een rss-feed heeft. Wordle is gratis te gebruiken.

waar vind je meer over onderwijs met wordle?
Surf naar http://onderwijsmetwordle.posterous.com

toolkit onderwijs 33

aantekeningen

toolkit onderwijs 34

onderwijs met crocodoc
? ... !
wat is het?
Crocodoc is een internetsite waarop je online samen aan documenten kunt werken en samen documenten kunt bewerken.

waar is het handig voor?

Je kunt elk soort document uploaden en daar vervolgens in editen, omcirkelen, arceren. Je kunt de documenten delen met wie je maar wilt. Alle versies blijven beschikbaar. Het is ideaal voor het werken met grotere bestanden en voor het becommentariëren samengewerkt wordt – zichtbaar maken voor iedereen: dus voor meer mensen dan degenen die de tekst aan het bewerken zijn.

van documenten in pdf-format. Je kunt de werkplek – de ruimte op het internet waarin

wat heb je nodig?

Crocodoc is gratis, je moet je er wel voor registreren.

waar vind je meer over onderwijs met crocodoc?
http://onderwijsmetcrocodoc.posterous.com

toolkit onderwijs 35

aantekeningen

toolkit onderwijs 36

onderwijs met polldaddy
? ... !
wat is het?
Polldaddy is een online dienst waarmee je eenvoudig toetsen of enquêtes kunt aanmaken en kun je in totaal honderd toetsen afnemen. ontwerpen en afnemen. Met de gratis versie kun je elke maand tien vragen per toets

waar is het handig voor?

Polldaddy is ideaal voor het maken van toetsen, enquêtes en peilingen die je via het internet wilt afnemen. De dienst neemt je veel werk uit handen: de layout van de vragenlijst wordt voor je gemaakt, er zijn sjablonen voor de vragen die je kunt stellen en je krijgt achteraf een perfecte rapportage van de resultaten. Er zijn verschillende manieren waarop je de vragen aan de man kunt brengen. Je kunt kiezen voor het mailen van een link naar de vragen, of de vragenlijst embedden binnen een N@Tschool- of Sharepoint-pagina of weblog.

wat heb je nodig?

Je kunt Polldaddy gratis gebruiken nadat je je geregistreerd hebt.

waar vind je meer over onderwijs met polldaddy?
Surf naar http://onderwijsmetpolldaddy.posterous.com

toolkit onderwijs 37

aantekeningen

toolkit onderwijs 38

onderwijs met yammer
? ... !
wat is het?
Met Yammer is het mogelijk samen te werken, kennis te delen en verbindingen te leggen met collega’s.

waar is het handig voor?

Yammer is handig voor het stimuleren van uitwisseling van ideeën, het opbouwen van

een kennisbasis én voor het inwerken van nieuwe collega’s. Je krijgt snel een beeld van belangrijke onderwerpen die leven binnen je organisatie. Yammer zorgt voor efficiënte en snelle communicatie en stimuleert het ontstaan van groepen (soortgenoten) die elkaar anders waarschijnlijk minder vaak of zelfs niet hadden ontmoet.

wat heb je nodig?

Een computer verbonden met internet. Yammer is online en gratis.

waar vind je meer over yammer?

Surf naar: http://onderwijsmetyammer.posterous.com/

toolkit onderwijs 39

aantekeningen

toolkit onderwijs 40

onderwijs met dropbox
? ... !
wat is het?
Dropbox is een middel om bestanden te kunnen delen met elkaar. Het is vergelijkbaar met het werken op een gezamenlijke directory, maar dan benaderbaar via elke computer met internet. Dropbox is een vorm van ‘in the cloud’ opslaan van bestanden.

waar is het handig voor?

Dropbox is handig om het heen en weer mailen van bestanden te beperken en aan

versiebeheer te kunnen doen bij het werken in een groep. Ook is Dropbox handig als je als individu werkt op verschillende plekken. Je hebt dan geen usb-stick nodig voor computer geïnstalleerd is, worden de mappen automatisch gesynchroniseerd. de toegang tot je bestanden. Dropbox is via internet benaderbaar. Als Dropbox op de

wat heb je nodig?

Een computer verbonden met internet en een dropboxaccount. Dit account kun je aanvragen via dropbox.com. Je kunt iemand ook uitnodigen voor Dropbox. Deze persoon krijgt dan een uitnodiging via mail.

waar vind je meer over onderwijs met dropbox?
Surf naar: http://onderwijsmetdropbox.posterous.com/

toolkit onderwijs 41

aantekeningen

toolkit onderwijs 42

onderwijs met twitter
? ... !
wat is het?
Je komt het overal tegen: Twitter. Tv-programma’s, kranten, tijdschriften, ze doen allemaal wel iets met Twitter. Meer en meer mensen beginnen door te krijgen dat Twitter precies is? Eigenlijk kan niemand dat. Het is zoiets als een grappig verhaal komen door het zelf te doen. twitteren niet alleen geweldig leuk is, maar ook ontzettend handig. Uitleggen wat vertellen dat niet over wil komen: ‘Je had erbij moeten zijn’. Je kunt er alleen achter

waar is het handig voor?

Je houdt op een eenvoudige en snelle manier contact met je studenten. Iedereen blijft op de hoogte van elkaars bezigheden.

wat heb je nodig?
is gratis.

De kracht van Twitter is dat het zo ontzettend simpel is. Twitteren is makkelijker

dan sms’en en veel goedkoper, namelijk: gratis! Ook het aanmaken van een account

waar vind je meer over onderwijs met twitter?
Surf naar: http://onderwijsmettwitter.posterous.com/

toolkit onderwijs 43

aantekeningen

toolkit onderwijs 44

onderwijs met slideshare
? ... !
wat is het?
Slideshare geeft de mogelijkheid om presentaties (powerpoint) te uploaden en te delen met anderen. Ook word-documenten en pdf’s kun je op deze manier delen.

waar is het handig voor?

Studenten kunnen een presentatie die als (groeps)uitleg bedoeld is opvragen en beuitkomt. Een hand-out is niet meer nodig.

kijken. Dat kan zo vaak de student dat wil en op het moment dat het de student goed

wat heb je nodig?

Slideshare is gratis en toegankelijk via internet.

waar vind je meer over onderwijs met slideshare?
Surf naar: http://onderwijsmetslideshare.posterous.com/

toolkit onderwijs 45

aantekeningen

toolkit onderwijs 46

onderwijs met n@tschool!
? ... !
wat is het?
N@Tschool! is de elektronische leeromgeving (ELO) van ROC Leiden. Het is een webapplicatie, waarmee je diverse onderdelen van het onderwijsproces digitaal kunt ondersteunen. N@Tschool! bestaat uit verschillende modules en onderdelen die je kunt gebruiken. Je bent niet verplicht om meteen alles te gebruiken. Het is een flexibel systeem want je bepaalt zelf voor welk onderdeel van het onderwijsproces je N@Tschool inzet. Door het systeem van ‘rollen en rechten’, bepaal je wie wat mag doen of zien. In de afbeelding kun je zien welke modules en onderdelen er zijn.

waar is het handig voor?

N@Tschool! is handig als je onderdelen van het onderwijsproces wilt laten ondersteunen door de elektronische leeromgeving. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van lesmateriaal, het uitvoeren van samenwerkopdrachten, het elektronisch toetsen, het elektronisch maken van de competentieontwikkeling en het individueel en groepsgewijs mailen. N@Tschool! is beschikbaar voor alle studenten en medewerkers. en op afstand begeleiden, het bij- en onderhouden van een portfolio, het inzichtelijk

wat heb je nodig?

Om met N@Tschool! te kunnen werken heb je een computer nodig, een internet-

verbinding en een inlogaccount. N@Tschool! is niet afhankelijk van plaats of tijd. en (ook van Microsoft) Internet Explorer (IEX).

N@Tschool! is in eerste instantie ontworpen voor het gebruik met Microsoft Windows

waar vind je meer over onderwijs met n@tschool!?
Surf naar: http://onderwijsmetnatschool.posterous.com/

toolkit onderwijs 47

colofon
Tekst Beleidsstaf Onderwijs ROC Leiden Redactie en productie Beleidsstaf Marketing & Communicatie ROC Leiden Zin in Zee, Den Hoorn – Texel Ontwerp en vormgeving Gerritsma Vormgeving, Leiden Fotografie Marc de Haan, Leiden Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan

© 2011 ROC Leiden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROC Leiden. toolkit onderwijs 48