You are on page 1of 6

TEORI JANGKAAN VROOM

NAMA CORNELIA AGANG TERCEY BINTI ZONIUS NOR AISAH BINTI UMAT MOHD AZWAN NIK LAH KASMAH BINTI MAJUNKOB NO MATRIK BT07110108 BT07110109 BT07110112 BT071101 BT07110157

KOMPONEN TEORI JANGKAAN 4 VROOM USAHA PRESTASI GANJARAN MATLAMAT .

prestasi dan Instrumentality Nisbah Valence (Valens) Nilai atau kepentingan tersebut kepada individu. antara ganjaran.KONSEP PENTING KONSEP Expectancy (Jangkaan) PENERANGAN Kepercayaan sementara tentang kemungkinan sesuatu tindakan akan diikuti oleh sesuatu hasil. hasil .

. alat tulis dan sebagainya.SOALAN 2  Ganjaran/penghargaan. -Guru perlu mengetahui keperluan/ kemahuan murid-muridnya. buku-buku rujukan. Cth: Memberikan ganjaran yang boleh memotivasi pelajar seperti sijil.

.sokongan moral .fasiliti: kemudahan pengajaran dan pembelajaran.SOALAN 3  Ganjaran/penghargaan .

Teori Jangkaan Vroom dianggap:  POSITIF apabila seseorang berusaha untuk mencapainya apabila seseorang tidak berminat untuk mencapainya apabila tidak memberi sebarang makna kepada individu berkenaan  NEGATIF  NEUTRAL ...KESIMPULAN..

$    .3.3.7.

8902:/..3247.3 /. 1...7.7.3 8443.3503.7.503..3 .3502-0.

 202-07 80-.-.5.3 9/. 05..5.-.3 2.3.-.5.3...3 '7442 /.9 :39: 203.3.. 9/.3. . . 3/.3 -07:8.$!& %047 . 808047.5./: -0703. -0723.7.5..3.3  %  &%# . :39: 203./.5 ! $% . 808047.