Típus

:

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

PORSZÍVÓGÉP

Tisztelt Vásárló! Gratulálunk a választásához, mellyel egy csúcsmin ség készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya iránt. Miel tt elkezdené használni a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a következ kezelési utasítást, melyben megismerkedhet a kezel szervekkel, valamint a tisztítási és karbantartási m veletekkel. Bármilyen további információval kapcsolatosan kérjük, forduljon bizalommal a magyarországi import rhöz a Cady-Trade’95 Kft-hez.

Figyelem! Az Ön takarító gépét, a gyártás során, többszint ellen rzésnek vetették alá. Minden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellen rzik az el z leg beépített komponensek min ségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvet m veleteket.

A készülék elemei:
F bb részek 1) F kapcsoló 2) Vezeték felteker gomb 3) Készülékmozgató fogantyú 4) Fedél 5) Fedélnyitó gomb 6) „EcoActive-Filter” víztartály 7) Max jelölés a víztartályon (Fig. 4) 8) Légkivezet sz r fed rács 9) Légkivezet sz r fed rács nyitó fül 10) Légkivezet nyílás 10a) Légkivezet sz r takaró nyitó fül (Fig. 19) 11) Kelléktartó rögzít vájat 12) Görg k 13) Elektromos vezeték Kellékek A. Teleszkópos cs B. Multifunkcionális kefe B1. Parketta tisztító kellék C. Univerzális kefe C1. Kefeválasztó D. Rugalmas cs E. Többfunkciós szívóka F. Hegyes cs sarkok és szegélyek tisztításához G. Kis kefe H. Kelléktartó 14) 15) 16) 17) 17a) 17b) 17c) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) I. L. M. N. W. Y. O. 6-A. Visszajelz fény Szívó nyílás Sz r keret fed „EcoActive-Filter” vízsz r keret (Fig. 15) Mikrohálós sz r test Szivacsos sz r Sz r cs Hepa sz r tartó (Fig. 16) Teleszkópos cs hosszrögzít gomb Készenléti állapot gomb + gomb (szívóer növel gomb) - gomb (szívóer csökeknt gomb) Távirányító visszajelz fény Távirányító jeladó Szabadalmaztatott Flexo csatlakozó Radiátor kefe Távirányítós fogantyú Távirányító elemtartó fedél Úszó Flexo rögzít gy r (Fig. 10) Turbó kefe (külön rendelhet ) Víztartálytisztító kefe

Polti S.p.A. és a magyarországi forgalmazó (Cady-Trade ’95 Kft. Tel.: 06-1-477-7020) fenntartják maguknak a készülék, valamint a kezelési utasítás, el zetes bejelentés nélküli, változtatásának jogát. A készülék megfelel a 89/336 számú kés bb 93/68 (EMC) EC direktívának és a 73/23 kés bb 93/68 (alacsony feszültség) el írásnak.

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

KÉRJÜK OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA EL TT A KÖVETKEZ EKET RIZZE MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST Figyelmesen olvassa el a következ pontokat a készülék használata el tt. Bármilyen használat, ami nem felel meg a használati utasításban leírtaknak, a garancia elvesztését okozhatja. Csak megfelel váltóáramú dugaszaljzathoz csatlakoztassa a gépet, a m szaki táblán jelzett áramfeszültségnek megfelel en. Mindig kapcsolja ki a készüléket miel tt kihúzná a csatlakozó kábelt a dugaljból. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az elektromos hálózatból. Soha ne hagyja a készüléket rizetlenül, ha az elektromos hálózathoz csatlakoztatva van. Mindenfajta karbantartási m velet elvégzése el tt gy z djön meg róla, hogy a készülék nincs áram alatt. Ne húzza ki a csatlakózó kábelt a dugaljból a zsinórnál fogva, mindig fogja a fali csatlakozót is a rongálódás elkerülése érdekében. Ne hagyja, hogy az elektromos vezeték meggy r djön, összecsavarodjon, megsérüljön vagy éles vagy meleg felülethez közel legyen. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy valamilyen másik fontos alkatrész megsérült. Csak olyan hosszabbítót használjon, amelyik nem t z vagy sérülésveszélyes. Ha az elektromos vezeték cseréje szükséges, akkor keresse fel a legközelebbi Polti szerviz a speciális szerszám szükségessége miatt. Soha ne érintse a készüléket nedves kézzel vagy lábbal, ha az az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva. Ne használja a készüléket mezítláb. Ne használja a készüléket fürd kád, tusoló vagy vízzel teli tartály közelében. Soha ne merítse a készüléket és a kábelt vízbe vagy más folyadékba. Csak olyan helyen használja a készüléket, ahol nem áll fenn a robbanásveszély. Ne használja a készüléket maró anyagokkal. Ne szívjon fel vele maró anyagot. Ne szívjon fel vele ég vagy izzó anyagot, mint pl. fa vagy hamu. Ne szívjon fel olyan anyagokat, mint pl. cement, mész stb., melyek vízzel érintkezve megrongálhatják a készüléket. Ne szívjon fel vele savat vagy oldószert, mert komoly károkat tehetnek a készülék bels szerkezetében, de legf képpen robbanásveszélyes port vagy folyadékot ne szívjon fel, mert ezek robbanás idézhetnek el a készülékben, ha kölcsönhatásba kerülnek a berendezés bels elemeivel. Ne tegye a meleg készüléket olyan felületre, amely h re érzékeny. Ne tegye ki a készüléket szél vagy es hatásának. Ne használja a készüléket h forrás közelében. Ne tegye ki a készüléket széls séges h mérsékletnek. Ne engedje, hogy gyerek vagy olyan személy használja a készüléket, aki nem ért a m ködéséhez. Ne nyomja a gombokat túl er sen vagy hegyes eszközzel, például tollal. A készülék mindig stabil felületen legyen.

• • • • • • • • • • • • • • •

Készülékkel történt baleset után mindenféleképpen szükséges, hogy egy szakszerviz megvizsgálja, a bels rendszer esetleges sérülésének megállapításának érdekében. A készülék hibás m ködése vagy meghibásodása esetén ne próbálja meg szétszedni, hanem keresse fel a szakszervizt. A készülék megfelel biztonsági el írásainak betartása érdekében csak eredeti alkatrészeket és kellékeket használjon. Ne tekerje az elektromos kábelt a készülék köré, f leg ha az még meleg. A víztartály feltöltése idejére kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Szükséges, hogy a készüléket vízszintes helyzetben üzemeltesse. Ne irányítsa a g zsugarat elektromos készülékre. Tisztítás el tt várja meg, míg a készülék kih l. Miel tt elrakná a készüléket, várja meg, míg teljesen kih l. A készülék biztonsági eszközökkel van ellátva, ezek cseréjét csak szakember végezheti. A víztartály feltöltéséhez rendes csapvizet használjon. Soha ne használjon desztillált vagy illatosított vizet. Ne töltse fel a tartályt, míg meleg, várjon pár percet, hogy leh ljön. Ne ürítse ki a víztartályt, míg az meleg. Ellen rizze az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás el tt, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve gyerek is), aki nincs tudatában a cselekedetinek, mentálisan és fizikálisan korlátozott képesség vagy nem tudja megfelel en kezelni a vasalót. Csak abban az esetben lehet engedélyezni nekik a használatot, ha egy tetteiért felel sséget vállaló személy jelen van vagy megadta a készülék használatával kapcsolatos információkat. A gyerekekre fokozottan figyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

FIGYELEM Miel tt a készülék kikerül a gyárból, gondos tesztelésen esik át, ezért lehetséges, hogy egy kevés víz marad a víztartályban. A KÉSZÜLÉK MEGFELEL HASZNÁLATA A készülék otthoni használatra lett kifejlesztve porszívózás céljára a jelen kezelési utasításnak megfelel en. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelésit és tartsa olyan helyen, ahol bármikor megtalálja, ha szüksége van rá. Polti cég nem vállal felel sséget azokért a LECOLOGICO készülékkel bekövetkezett károkért vagy sérülésekért, amelyek a kezelési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. A dobozon található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet , mint háztartási hulladék. Ehelyett, feleslegessé válása esetén, az erre alkalmas elektromos hulladék átvev helyre kell szállítani. Betartva a fentieket Ön hatékonyan hozzájárul a környezetvédelemhez, biztosítva azt, hogy a termék a kés bbiek folyamán ne okozzon káros hatást a környezetre és az abban él kre egyaránt. A termék újrafelhasználásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a megfelel hulladékfelvev helyre vagy az üzletbe, ahol a terméket vásárolta.

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA EL TTI EL KÉSZÜLETEK • Nyomja meg a fogantyú (3) alatt található gombot (5) (Fig. 1). • Emelje fel a fed t (4) és vegye ki a víztartályt (6) (Fig. 2). • Vegye ki a keretet és a tartót (17) (Fig. 3). Töltse fel a víztartályt (6) normál csapvízzel a MAX jelölésig (Fig. 4). A szükséges vízmennyiség kb. 1,5 liter. • Tegye vissza a sz r tartót a helyére (Fig. 3). • Csukja be a fed t (4), míg a helyére nem kattan. • Helyezze be a szívó csövet a nyílásba (Fig. 5). A padló tisztításához csatlakoztassa a fém szívó csövet (A) a rugalmas cs höz. Két fajta kefe közül lehet választani: multifunkcionális kefe (B) és univerzális kefe (C). A multifunkcionális kefével bármilyen szilárd és folyékony szennyez dés feltakarítható és mindenféle padló esetén használható. Az univerzális kefe alkalmas a lakkozott parketta, sz nyeg és pokróc tisztítására. A megfelel használat érdekében nézze meg az „Univerzális kefe használata” cím fejezetben leírtakat. Válassza ki a megfelel kefét és csatlakoztassa a teleszkópos cs höz. A rozsdamentes acél cs megfelel hosszának beállításához nézze meg a „Teleszkópos cs használata” cím fejezetben leírtakat. A teleszkópos cs a nehezen hozzáférhet helyek tisztítására alkalmas és bármelyik kellék csatlakoztatható hozzá. Helyezze be az elemet a távirányítós karba (M) a „Távirányító elemének cseréje” fejezetben leírtak szerint.

TELESZKÓPOS CS HASZNÁLATA A cs hossza összecsúsztatott állapotban kb. 500 mm és teljesen kihúzott állapotban 1000 mm. A hossz változtatásához meg a nyomja gombot és állítsa be a megfelel magasságot (Fig. 6).

AUTOMATIKUS VEZETÉK FELTEKERCSEL Miel tt elrakná a porszívó készüléket, tekercselje fel az elektromos vezetéket a gomb (2) megnyomásával a képen látható módon (Fig. 7).

M KÖDTETÉS Az elektromos vezetéket maga felé húzva teljesen húzza ki a tárolójából (Fig. 7 bis). Csatlakoztassa a vezetéket az elektromos hálózathoz. • Kapcsolja be a készüléket a f kapcsoló segítségével (1), a visszajelz fény (14) elkezd villogni (Fig. 8). A L’Ecologico készülék most üzemkész állapotban van. • Nyomja meg a gombot (20) és a L’Ecologico készülék a minimum sebességen fog üzemelni. A visszajelz fény (14) folyamatosan világítani fog. • Négyféle sebesség között lehet választani. Javasoljuk, hogy a minimálisat használja a függöny; alacsony-közepeset a kanapé, karos szék és párna; a magas-közepeset a sz nyeg; a magasat a padló és kemény felületek (kerámia és márvány padló stb.) tisztításához. • A sebesség növeléséhez nyomja meg a gombot (21). Minden egyes gombnyomásra a motor sebessége egy szintet emelkedik. • A nagyobb teljesítményt a visszajelz fény kigyulladása jelzi. • A teljesítmény csökkentéséhez nyomja meg a gombot (22). Minden egyes gombnyomásra a sebesség egy szinttel csökken, majd kikapcsol. • A készülék készenléti állapotba való állításához nyomja meg a gombot (20).

• •

A tisztítás ismételt elindításához nyomja meg a gombot (20) ismét. A L’Ecologico készülék megadja Önnek azt a kényelmet, hogy m ködését vagy a készülék házon található gombok vagy fogantyúban lév távkapcsoló segítségével irányítsa. Minden funkciót a kézében tarthat és nem szükséges lehajolni a változtatáshoz. • A távirányítón található gombok (20, 21, 22) ugyan azokat a funkciókat látják el, mint a készülék házon találhatóak (20, 21, 22). Figyelem: annak érdekében, hogy a távirányítás k ltéren is m ködjön, irányítsa a fogantyún található két jeladót a készülék irányába.

SZÁRAZ ÉS NEDEVES ANYAGOK FELSZÍVÁSA A készülék alkalmas egyaránt száraz és folyékony szennyez dések felszívására. Amikor a víz már nagyon koszos, akkor ürítse ki a „Víztartály ürítése és tisztítása” fejezetben leírtak szerint. Ha a víztartályban (6), a felszívott szennyez dések hatására, a vízszint meghaladja a maximális értéket, akkor a biztonsági úszó automatikusan lekapcsolja a szívást (a motor megnövekedett fordulatszáma lesz érzékelhet ). 10 másodperc elteltével a készülék automatikusan megáll és a négy visszajelz fény elkezd villogni. A takarítás folyatásához kövesse a „Víztartály ürítése és tisztítása” fejezetben leírtakat a vízszint visszaállításához.

„BIOECOLOGICO” A „Bioecologico” készítmény higiénikus környezetet teremt porszívózás közben. Ez egy illatosított antibakeriális termék természetes alapú anti-allergén összetev kkel. Amennyiben ez a termék rendszeresen adagolva van a vízhez a L’ecologico készülék víztartályának feltöltésekor, akkor megakadályozza a baktériumok és mikro-organizmusok elszaporodását és gátolja az allergén anyagok környezetbe jutását. A „Bioecologico” a vízben található szennyez dések okozta szagotkat is semlegesíti, így megfelel tisztaság illatot teremt a szobában. Használat: Minden víztartály feltöltés esetén, 10 ml adagoljon a vízhez. A „Bioecologio” készítmény beszerezhet a magyarországi hivatalos forgalmazónál, a Cady-Trade ’95 Kft.-nél (1089 Bp., Bláthy Ottó u. 4-8.; Tel: 061-477-7020).

VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA (6) • A f kapcsoló (1) segítségével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos vezetéket a csatlakozóból. Ez a m velet ugyancsak alkalmas a készülék biztonsági rendszerének újraindítására. • Folyadék felszívása után vigyázzon a fed felnyitása esetén, mert a cs ben lév maradék folyadék a Hepa sz r re csöpöghet. • Nyomja meg fogantyú (3) alatt található gombot (5) (Fig. 1). • Emelje fel a fed t (4) és vegye ki a víztartályt (6) (Fig. 2). • Vegye ki a sz r keretet (Fig. 3). Öntse ki a víztartály tartalmát a vájat felé döntve (Fig. 9), majd öblítse ki. • Ha szeretné folytatni a porszívózást, akkor töltse fel a víztartályt normál csapvízzel a MAX jelölésig. • Helyezze vissza a sz r keretet és mindent helyezzen vissza a készülékbe. • Csukja be a fed t (4), míg a helyére nem kattan. • A készülék most már használatra vagy tárolásra kész. Figyelem: A tartályban maradt víz nem tesz kárt a készülékben, de mindig célszer kiüríteni, amikor a L’Ecologico készülék elrakásra kerül. A L’Ecologico készülék nagy el nye, hogy tisztán lehet elrakni, a más porzsákos porszívókhoz képest, melyeknél a lerakódott por nehezen távolítható el.

FLEXO CSATLAKOZÓ HASZNÁLATA (I) Ezzel a speciális csatlakozóval – Polti kizárólagos szabadalom – a nehezen elérhet helyek is könnyen tisztíthatóak, hajolgatás nélkül is. Helyezze fel a Flexo csatlakozót a fogantyú és a teleszkópos cs közé, úgy, hogy a rovátka a fogantyú eleje felé nézzen. A hajlási szög megváltoztatásához egy fél fordulattal forgassa el a szorító gy r t (Y) (Fig. 10). Így beállítható a megfelel szög a takarításhoz (Fig. 10). Ha befejezte a m veletet, akkor állítsa a csatlakozót az eredeti állásba és a gy r visszacsavarásával rögzítse.

KELLÉKTARTÓ HASZNÁLATA (H) A kelléktartó segítségével rögzíthet ek a kellékek a készülék házra vagy a fogantyúra. A fogantyúra való felhelyezés: Helyezze be a kellékrögzít egyik gy r jét a fogantyúba. Helyezze bele a másik gy r be azt a kelléket, amelyiket kéznél szeretné tartani. A készülék házra való felhelyezés: A kelléktartón található sínt helyezze be a készülék hátulján található vájatba (Fig. 11), majd a fent jelzett módon helyezze be a kelléket.

UNIVERZÁLIS KEFE HASZNÁLATA (C) Ha a kefeválasztót (C1) a használó a lábával lenyomja, akkor lehajlás nélkül is megváltoztatható a szívófelület. A sörtével való használat, bármilyen padló tisztítására alkalmas. A sörte nélküli használat viszont sz nyeg és pokrócok tisztítása esetén ideális. PARKETTATISZTÍTÓ KELLÉK HASZNÁLATA (B1) Helyezze a multifunkcionális kefét a parkettatisztítóra, a képen látható módon (Fig. 12). A képen látható nyilaknak megfelel en helyezze fel és akassza a helyére a füleket. A parkettatisztító eltávolításához, a multifunkcionális kefe két végén található füleket húzza kifelé, és emelje fel a kefét (Fig. 13).

FÚJÓ FUNKCIÓ Ezzel a funkcióval lehet ség van a szétszórt könny szemétdarabok összegy jtésére, mint pl. levél, konfetti stb. Nyissa ki a légkivezet rácsot (8) a „Légkivezet sz r rács levétele” fejezetben leírtaknak megfelel en. Helyezze be a rugalmas csövet a nyílásba (Fig. 14) és indítsa be a készüléket.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS Miel tt bármilyen karbantartási m veletbe kezdene, gy z djön meg róla, hogy az elektromos csatlakozó nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. Az „EcoActive sz r ” tisztítása Javasoljuk, hogy minden takarítás után tisztítsa. • Nyomja meg a fogantyú (3) alatt található gombot (5) és emelje fel a fed t (4) (Fig. 1). • Felfelé húzva vegye ki a sz r keretet (17) (Fig. 3). • Öntse ki a víztartály (6) tartalmát a vájat felé döntve (Fig. 9), majd öblítse ki. • Öblítse ki a sz r egységet folyó víz alatt (Fig. 15). • Várja meg, míg a sz r teljesen megszárad, miel tt vissza helyezné vagy elrakná. • Helyezze vissza a sz r t és a tartót a tartályba.

A szivacsos sz r tisztítása és cseréje • Húzza le a csövet (17c) a sz r tartóról. • Válassza szét a keretet (17a) a sz r fed t (16). • Vegye ki a szivacsos sz r t (17b) a keretb l. Ha a sz r sérült, akkor cserélje. • Minden elemet mosson el folyó víz alatt. • Várja meg, míg a szivacsos sz r megszárad, miel tt visszahelyezné a készülékbe. • Rakja össze a sz r egységet. Gy z djön meg róla, hogy a cs (17c) megfelel en a helyén van-e. • Ha valamilyen alkatrész cserére szorulna, csak eredeti Polti alkatrészt vásároljon. • Javasoljuk, hogy a sz r t minden 3-5 víztartály ürítés után tisztítsa. HEPA sz r cseréje • Nyomja meg a fogantyú (3) alatt található gombot (5) és emelje fel a fed t (4). • Vegye ki a HEPA sz r t a helyér l (Fig. 16) és helyezzen be egy másikat, eredeti Polti alkatrészt. Figyelem: a sz r élettartama kb. 100 óra (kb. 6 hónap) normál házi használat esetén. Ha a szívóer érzékelhet en lecsökken, akkor már a 100 óra letelte el tt le kell cserélni a sz r t.

Légkivezet sz r cseréje • Mozgassa egyszerre mind a két fület (9) a rács felé (Fig. 17). Amikor a tartó kiszabadult, emelje fel a rácsot (8) (Fig. 17). • Vegye ki a légkifúvó sz r t (10) (Fig. 18) és cserélje egy eredeti Polti sz r vel. • Emelje fel a fed t (10a) és helyezze vissza a sz r t a helyére az ábrának megfelel en (Fig. 19). • Miel tt bekapcsolná a készüléket, helyezze vissza a rácsot, míg a helyére nem kattan. Ellen rizze, hogy megfelel en a helyén legyen. Figyelem: a sz r élettartama kb. 100 óra (kb. 6 hónap) normál házi használat esetén. Ha a szívóer érzékelhet en lecsökken, akkor már a 100 óra letelte el tt ki kell cserélni a sz r t. Ha a sz r fokozottan szennyezett környezetben van használva, akkor cserélje s r bben.

Távirányító elemének cseréje A távirányító egy 12V-os elemmel m ködik. Az elem élettartama a használat intenzitásától függ. Ha a visszajelz fény (23) a gombok (21 és 22) megnyomására nem gyullad ki, akkor az elem cseréje szükséges. Fogja meg a távirányítós kart (M), nyomja le a fület az elemfed n (N) és nyissa a fedelet a távirányító kezel gombjai felé. Vegye le a fed t és cserélje ki az elemet ügyelve arra, hogy a + és – jelek a megfelel helyen legyenek. Majd helyezze vissza a fedelet. Figyelem: tartsa tiszteletben a környezetet és az elemet az erre kijelölt helyre dobja.

PROBLÉMAKEZELÉS HIBA A porszívó nem indul el és a h védelem bekapcsol. A motor kikapcsol a h védelem megel zése miatt. A szívás nem indul el. OK A HEPA sz r vizes lehet. A légkivezet sz r nincs a helyén. A légkivezet sz r a helyén van. Nincs áram. A víztartályban a folyadékszínt túl magas. MEGOLDÁS Vegye ki a HEPA sz r t és hagyja megszáradni. Tegye vissza a sz r t a helyére. Ellen rizze a sz r állapotát. Ellen rizze a vezetéket, és a csatlakozót. Kapcsolja ki a készüléket (1), húzza ki az elektromos hálózatból és csökkentse le a vízszintet a tartályban. Kapcsolja ki a készüléket (1), húzza ki az elektromos hálózatból és hagyja min. 30 másodpercig így, azért hogy a biztonsági jelzés törl djön. Tisztítsa ki a sz r t és távolítsa el a cs b l és a kellékb l a töm dést okozó anyagot. Cserélje ki a sz r t. Tisztítsa meg. Ellen rizze a telítettségét és cserélje, ha szükséges.

A készülék lekapcsol szívó funkció közben, és a négy visszajelz fény villog.

A felülethez választott szívóer túl nagy. A cs foglalat, a rugalmas cs vagy a teleszkópos cs el van töm dve. A Hepa sz r szennyezett.

Szívóer csökken. Víz kifolyik, miközben folyadék kerül felszívásra. A távirányító nem m ködik.

Úszó akadályoztatva van. Valószín leg az elem lemerült.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful