Flying Book 0.

7

BACAAN
Al-Quran
Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.com www.12mb.com/fahmi www.flyingbook.net

Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Mim , ia dibaca “hilang” N nya diganti M , berdengung
nya leher di

N dan M

sabut dari buhul-tali Hab-lummmm-mimmmm-masad-de’

Fii jiidi hhaa

Tulisannya: Hablun-min-masad Baca nya: Hablummmm-mimmmm-masad-de’ Di Leher nya Buhul-tali dari sabut

Fii jiidi-hhaa Hablummmm-mimmmm-masad-de’

Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Waw , ia dibaca “mendengung” dengan meinsert W ke N

N dan W

Wa hhuwa bikulli Syai-in ‘aliiiim

Wa kholaqo kulla syai-inwwww

Dan (Dia) menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.

dan rugi

Abu lahhab

dua tangan

rugi

Abii la-hhabinwwww- watab-be’

Tab-bat yadaaaa

Tab-bat yadaaaa Abii la-hhabinwwww- watab-be’ Rugi dua tangan abu Lahhab, dan rugi (dia)

yang ia usahakan

dan-apa

hartanya

Darinya

Berguna

Tidak

Wamaa-kasab-be’

‘an-hhumaa-lu-hhuu

Maaaa-agh-naa

Maaaa-agh-naa ‘an hhumaa-lu-hhuu wamaa kasab-be’ Tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan

Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Dzal , ia dibaca “mendengung” dengan meinsert Dz ke N Yang mempunyai api

N dan DZ

gejolak

Ia akan masuk

Naa-rondz…..dzaa-tala-hhab-be’

Sayash-laa

Contoh Api yang bergejolak

Ia akan masuk api yang mempunyai gejolak

Foto Matahari ketika Gerhana

Pembedaan Ta & Tho
Mengingatkan kembali Ta marbuthohh Mim2 itu dengung sedikit
kayu bakar memikul dan perempuan-nya

Hammmaa-latal-ha-thob-be’

Wam-ro-a-tu-hhuu

Wam-ro-a-tu-hhuu hammaa-latal-ha-thob-be’ Dan perempuannya memikul kayu bakar

UJIAN.V Baca dan terjemahkan

fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.com www.12mb.com/fahmi www.flyingbook.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful