You are on page 1of 18

Ceramah KH Fahmi Basya

Tasbih
dari Jibril-2
fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.
com
www.12mb.com/fahmi
14 45 26 7 38 19
2 50
40 31
12
28
68 43
Ini dia
36
42
11 Tasbih dari Jibril
29
30
No suratnya ialah: 10
41
Al-Hijir
44 Batu 3
13 15
32 27 46
20
Batu permata yang kita kenal berasal
dari Alam Semesta ialah Hajar Aswad

Sesungguhnya hajar aswad itu adalah sebutir


yaqut (batu permata) di antara yaqut-yaqut
sorga. Kelak pada hari kiamat ia akan
dibangkitkan dengan dua mata serta sebuah
lidah, yang dengannya ia berbicara dan
bersaksi untuk siapa yang dengan kebenaran
dan ketulusan hati pernah menyentuhnya
(Hadits,Tarmidzi, dan dishahihkan oleh Nasa-iy dari
Abdullah bin Abbas)
Jadi kalau kita katakan bahwa No:
15 yang bernama Batu itu
mewakili Hajar Aswad,

Maka permata yang lain


mengisi titik-titik di Ka’bah
Jadilantai
Untuk kalau dasar
kita meletakkan
Ka’bah, surat Batu di Batu
Surat Hajar
Syamsi
Aswad,
ekspresinya maka surat Syamsi di sudut Syamsi
sbb
Sudut Syamsi
Sudut Yamani
27
10 41
+50= 91
19
41
19
19

46 29 19 19 19 36
36
Awal Thawaf itu di sini 19
19

15
1 19 20 19 3
Sudut Qatar Sudut Iraqi
1+19 = 20 20+3x19 = 27(pd jam-50-an)
Dan ternyata
surat Al-Fatihah di sana 27+19 = 46 Waktu50
Bagian rantai permata yang kita 36
gunakan pada lantai dasar ka’bah 19

itu ialah : 3 19

19

29
1 2 2 1 1 3 = 6427 x 19 1 19

10
1 19

41
2 19
19

2 3
1 15
19
19

46 19
Waktu50
Kemudian, dari 36 ia
naik ke lantai ke II, dan
tiba di 43

43

10
19
19
15 29
19 41
19 19
19

19 19 19
19

3
19 19

36
Dilihat dari sisi Timur, ekspresinya sbb:

43

41

36
15 3
38
19
19 19 45
19
19
50 14
19
7
19
19
26
31 43
19 19
12
38 45
19
14

50

43
31 12

41
2 36
15 3
Di sini baru kita sadari mengapa setelah 14 adalah +2x19. Tidak lain
karena sudah ditempati oleh 43, dan antara 3 dan 41 ada masih kosong,
karena setelah 3 adalah +2x19 untuk tiba di 41
11
19

30
19 19
19
38
Ini adalah bentuk
Petak. Bentuk
19
19 19 45
19

50

68
14
bulatnya, seperti
42
balon ditiup.
19

13 19
7
19

19 19
19
19
32 19 19
44 26

19 19
31 27
19 43
19
19
19
46
12
19 19
19 19 10 Kalau kita jumlahkan semua bilangan ini
19
19 (warna merah saja) ternyata ia akan jadi
15 19 19 29 19
nx19 jika ditambah 68.Itu alasan mengapa
19
41
19 19 19 surat ke 68 juga dibuka huruf abjad.
19
20 19 19

2 28 Jumlah bilangan itu


19
19 19 19 19 19 semua :
19

Maqom Ibrahim 3
19 836 = 44 x 19
14 Dan semua titik ada 31
Ini kita sebut Ka’bah.1
19
19
19
19

40 36
Jika rangkaian ini terbuat
dari tembaga dan kemudian
dialiri arus listrik searah,
maka medan magnet akan
terbesar berada di posisi
MULTAZAM.

MULTAZAM

Itu sebab ekspresi di


Multazam adalah
“menempel” sebagai
lambang tarikan gravitasi.
Al-Waqi’ah
Jika tiap biji mewakili Bintang,
maka bentuk bulat dari Ka’bah
itu melihatkan Peta Bintang
Telah diteropong ternyata di pusat galaksi isinya Kabut
Hidrogen. Dan pada peta ini diberi no: 44, dan surat
ke 44 pada Al-Quran dinamakan Kabut (Ad-Dukhan). Ini
berarti Al-Quran berisi Peta tempat bintang AL-WAQI’AH

Ekspresi bulatnya sbb:


19
11 45
30 38 14

50 68
42 7 26
44 28
13 43
dukhan
32
31 12
36
40
27 10 41

46 20 2
15 29 3

14
47 48 49 50 1 2
Surat Syamsi itu di 45 • •
46 • • • • • •3 4
dalam Al-Quran 4344• • •
•5 6
42 • •
adalah surat ke 91.41 • •7

syamsi 40•
39•
•8
•9
38• • 10
•11
Pada waktu 50 37•
• •12
ini, 91 itu 36• • 13
35• • 14
berada di 41 34• • 15
33• •16
(91-50) = 41 32• •17
31• •18

30 • •19
• • •
29
• • 20
28 • • 22 21
27 26 • • 23
25 24
Back
46+19= 65 47 48 49 50 1 2
46 • • • • •
65-50=15 45
44 • • • •3 4

43 • •5 6
42 • •
15+2x19= 53 41•
• •7
40• •8
53-50=3 39• •9
• 10
38•
+19 •11
3+2x19= 41 37• • •12
36• • 13
41+19= 60 35• • 14
34• • 15
60-60=10 33• +2x19 •16
32• •17
10+19= 29 31• •18

30 • +2x19 •
•19
29+3x19= 86 29 •
28 • • • • • 20
• 22 21
27 26 25 • 23
86-50 = 36
24 Back