You are on page 1of 50

Adz-Dzikru

No: 1, 2, 3,4

Sungguh kami yang menurunkan Peringatan, dan


sesungguhnya kami pulalah yang menjaganya
(015,009)

KH.Fahmi Basya
Qoriin mu
Dzikir, merupakan bahagian dari
kehidupan kita.
Tidak dapat dibayangkan betapa kesatnya
qalbu seseorang.
jika ia tidak berdzikir kepada Allah.
Berdzikir kepada Allah itu, ialah
mengingat kepada Allah

Orang-orang yang berhenti mengingat Ar-


Rahman, akan disediakan kepadanya seekor
setan selaku teman (Qoriin)
Coba simak ayat Al-Quran
berikut ini :

Dan siapa yang berpaling dari


mengingat Ar-Rahman, niscaya kami
tentukan baginya seekor setan,
maka dia
(Al-Quran, suratuntuknya
Az-Zukhruf, ke 43,sebagai
ayat 36)

teman(qoriin)
Mengingat Allah
Phenomena “mengingat” yang berasal dari kata dzikir itu dilihatkan
contohnya di dalam Al-Quran sebagai “mengingat kekasih”.

Dan tidak ada larangan atas kamu tentang peminangan


yang kamu sindirkan kepada perempuan-perempuan atau
kamu simpan dalam diri-diri kamu.
Allah mengetahui bahwa kamu mengingat-ingat mereka
(satadz-kuruuna-hhunna)
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 235)
Itulah ayat muhkam dari kata Dzikir
Jadi bagaimana supaya si Qoriin tidak selalu berada
di dalam tubuh kita ?

Kita tidak boleh putus dalam berdzikir kepada Allah

Sholat itu sendiri merupakan sarana untuk berdzikir


kepada Allah.

“Sesungguhnya Aku, Akulah Allah. Tidak ada Tuhan


melainkan Aku, maka sembahlah Aku, dan dirikan
sholat untuk mengingat Aku”
(Al-Quran, surat Tho Hha, ke 20 ayat 14)
Dan…. Ingatlah Allah setiap sa’at,
agar kamu mendapat
kemenangan
(Al-Quran, surat Al-Jumu’ah, ke 62 ayat 10)
Kata “Katsiron” di sini artinya “banyak”. Jadi ingatlah Allah
banyak-banyak agar kamu mendapat kemenangan.
Mengapa kita harus menang karena
banyak mengingat Allah ?
Karena keputusan kita tidak dipengaruhi oleh bisikan si
Qoriin, padahal si Qoriin itu adalah sejelek-jelek teman.

Dan yang membelanjakan harta karena


dilihat manusia, dan tidak beriman kepada
Allah, dan tidak hari akhir. Dan siapa
jadikan setan sebagai temannya (qoriin),
maka ia surat
(Al-Quran, sejelek-jelek teman
An-Nisa’, ke 4 ayat 38)
Sebab itu kita harus selalu membaca Al-Quran, untuk
melakukan “perang memory”
Karena Al-Quran berisi “peringatan”

Shoooooood, Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan


(1), Bahkan orang-orang yang kafir itu dalam kemuliaan
dan perpecahan (2), Padahal betapa banyak sebelum
mereka dari penduduk negeri, kami telah binasakan,
maka mereka minta tolong, (“tolong !, tolong ! tolong !”),
padahal(ketika itu) tidak lagi (ada)waktu untuk berlepas
diri.(3)
(Al-Quran, surat Shod, ke 38 ayat 1-3)
Dan sesungguhnya kami telah mudahkan
Al-Quran itu untuk peringatan,
Tetapi…………..
Adakah orang yang mau mengambilnya
sebagai peringatan ?
(Al-Quran, surat Al-Qomar, ke 54, ayat 32)
KUN FAYAKUN
Dalam rangka berdzikir kepada Allah

Tidak cukup dengan mengebut “Allah”


sekian ribu kali saja.
Harus juga dibaca ayat-ayat Allah
Agar nama-nama Allah yang kita sebut dan
ingat mempunyai dampak positif di dalam
qalbu
Ayat-ayat Allah itu ialah ayat-ayat
kekuasaan Allah yang ada di alam bebas
dan disebut di dalam Al-Quran.
Satu ayat Allah yang paling
spektakuler ialah: “kun fayakun”
“KUN” berarti “Ada”
“FAYAKUN” berarti “Maka Ada”
Ayat Al-Quran yang menyebut ini misalnya
:
Pada surat Yasin ayat 82
Inna maaaa amru-hhuu arooda syai-an
Aiy-yaquula lahhuu “kun” fayakun
Perintah-Nya, apabila Dia kehendaki
sesuatu, hanyalah Dia katakan kepadanya
:”Ada”, maka (sesuatu itu pun) ada.
(Al-Quran, surat Ya Sin, ke 36 ayat 82)
Di abad maju sekarang, rantai
“kun fayakun” ini bisa
dibuktikan.
Kita bisa buktikan bahwa segala yang ada
sekarang berasal dari “kata” atau “suara”
atau
Kata “kun” ~ suara~ “gelombang”
gelombang ~ gelombang EM~ Dulisme
partikel dan Gelombang ~ Partikel dan Energi ~ Energi
~Massa

Perubahan Energi menjadi Massa ini


Memakai rumus kM = E
K itu tergantung, apa mesti MC² seperti
dikatakan Einstein atau lebih besar.
Tetapi perlulah disadari, ketika
kecepatan mencapai titik yang
meliwati batas seperti peristiwa
Isra’ Mi’raj Nabi saw
Phenomena hukum alam yang kita amati
dengan otak kita yang kecil, tidaklah lagi
berlaku.
Maka Formulanya akan kembali kepada:
“Kun” ~ Fayakun

“Ada” ~ Maka Ada


Bagaimana itu bisa ?

Itulah gunanya kita membaca Al-Quran

Di dalam Al-Quran, berulang kali dikatakan


bahwa “Allah berkuasa atas tiap sesuatu”

Innallaahha ‘alaa kulli syai-in Qodiiiiir


Sesungguhnya Allah Berkuasa atas
tiap sesuatu
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 20)
Dan Dia Yang menciptakan Langit dan
Bumi
Dengan Lengkap
Dan (pada)hari Dia katakan “Ada”,
maka adalah (dia)
Perkataan-Nya Lengkap
Dan kepunyaan-Nya Kerajaan
Pada hari ditiup pada Shuuri
Dia mengetahui yang ghaib dan yang
tersaksikan
Dia Yang menjelmakan Langit dan
Bumi
Dan bila Dia putus urusan, hanya Dia
katakan padanya “Ada”, maka adalah
(dia)
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 117)
Ia(Maryam) berkata:”Rabbi !,
bagaimana aku akan dapat anak ?,
padahal aku belum disentuh oleh
manusia ?” Ia berkata: “Seperti itu
Allah menciptakan apa yang Dia
kehendaki,
apabila Dia putus urusan, maka Dia
katakan padanya “Ada”, maka adalah
(dia)
Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa di
sisi Allah adalah seperti Adam,
Dia ciptakan dia dari Turaab
kemudian Dia katakan padanya “Ada”,
maka adalah (dia)
(Al-Quran, surat Ali-’Imran, ke 3 ayat 59)
Tidak lain perkataan kami untuk
sesuatu ketika kami menghendakinya
ialah
Kami katakan padanya “Ada”, maka
adalah (dia)
(Al-Quran, surat An-Nahl, ke 16 ayat 40)
Tidak layak Allah mempunyai anak.
Maha Penggerak Dia
Apabila Dia putus urusan, maka
hanyalah Dia katakan padanya “Ada”,
maka adalah (dia)
(Al-Quran, surat Maryam ke 19 ayat 35)
Dia Yang menghidupkan dan
mematikan
Maka apabila Dia putus urusan, maka
hanyalah Dia katakan padanya “Ada”,
maka adalah (dia)
(Al-Quran, surat Al-Mu’min ke 40 ayat 68)
Satu ayat renungan

Dan siapa yang berpaling dari


mengingat Ar-Rahman, niscaya kami
tentukan baginya seekor setan,
maka dia
(Al-Quran, suratuntuknya
Az-Zukhruf, ke 43,sebagai
ayat 36)

teman(qoriin)
Batu Ancaman Tidak Jauh

22.Pada hari mereka lihat malaikat,


tidak ada kabar gembira pada hari itu
bagi orang yang berdosa, dan mereka
mengatakan :”Yang berbatu-batu
sebagai halangan”
(Al-Quran, surat Al-Furqon, ke 25 ayat 22)
Di dalam Al-Quran,
batu-batu yang diancamkan
kepada orang-orang zalim itu
tidaklah jauh letaknya,
ia adalah batu-batu yang
ditandakan
Inilah sebagian dari gambaran tatasurya kita.
Terlihat Bumi kita dikelilingi oleh batu-batu yang
sangat banyak.
Bumi

Mercu
ry

Syam
su

Venus

Mars

Batu-batu yang tidak


jauh
82.Maka ketika datang urusan kami,
kami jadikan yang sebelah atas ke
sebelah bawah, dan kami hujani
atasnya batu-batu dari lembaran yang
beriring
(Al-Quran, surat Hud, ke 11 ayat 82)
83.Yang ditandakan di sisi Tuhanmu,
dan dia tidak jauh dari orang-orang
yang zalim
(Al-Quran, surat Hud, ke 11 ayat 83)
si a
d o ne
In
Contoh batu
Contoh foto saat memasuki atsmosfir
bumi
Contoh Kawah akibat jatuhnya batu
Di Arizona

1,2 km
Ayat lain yang berisi kata “batu”

53.Dia Yang mengalirkan dua laut , ini


yang tawar sangat dan ini yang asin
sangat pahit. Dan Dia jadikan antara
keduanya batas dan yang berbatu-
batu sebagai halangan”
(Al-Quran, surat Al-Furqon, ke 25 ayat 53)

138.dan mereka berkata :” ini


Binatang ternak dan ladang yang
berbatu-batu……..”
(Al-Quran, surat Al-An’am, ke 6 ayat 138)
80.Dan sesungguhnya telah
mendustakan Penghuni yang berbatu-
batu
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 80)

81.Dan kami telah beri kepada mereka


ayat-ayat kami, tetapi mereka
berpaling daripadanya
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 81)

82.Dan adalah mereka membuat


rumah-rumah dari gunung-gunung
dengan aman
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 82)
83.Maka mengenai mereka dentuman
dahsyad di waktu pagi
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 83)

84.Dan tidak bisa menolong mereka


apa yang mereka usahakan
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 84)

85.Dan tidak kami menciptakan langit


dan bumi itu dan apa-apa antara
keduanya melainkan dengan lengkap.
Dan sesungguhnya sa’at itu akan
datang, lantaran itu maafkanlah
Keraja-an
Dalam berdzikir kepada Allah, kita
tidak boleh lupa dengan nama-nama
Allah yang bagus-bagus, yang disebut
Asmaa-Ul-Husnaa .
Menurut catatan lama, ada 99
Asmaa-Ul-Husnaa itu.
Itu semua disebut di dalam Al-Quran. Dan
hal itulah yang membuat Al-Quran jadi
sangat penting
Al-Maalik
Yang Merajai (MAHA RAJA)
Nama ini didefenisikan pada beberapa ayat Al-Quran
Seperti :
Allah mentaqdirkan di bumi ada Raja-Raja dulunya, sehingga
kata Raja dari Phenomena Raja itu ada dalam manyarakat
manusia.

Kata Raja misalnya terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman,


karena Nabi Sulaiman jadi Raja.
Apa dalam ingatan anda ketika anda
mengingat kata “Raja” ?

Dari Phenomena mana anda dapatkan kata


“Raja” dalam ingatan anda ?.
Adakah dari cerita yang bertanggung jawab ?

Jika tidak, maka Phenomena Raja dalam


ingatan anda akan keliru.
Untuk itulah di dalam Al-Quran
dibangun kata Raja dengan
lengkap
Phenomena Kekuasaan Nabi
Sulaiman yang luar biasa sebagai
Raja itu,
salah satu misinya adalah membawa
phenomena kata “Raja”
Pernahkah anda merenung tentang
Kerajaan Tuhan di Bumi ?

Sangat banyak, Yang di tangan (kekuasaan)


Nya Kerajaan,
Dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa
(Al-Quran, surat Kerajaan (Al-Mulk) ke 67, ayat 1)
Satu contoh Kerajaan di bumi misalnya
Kalong yang diciptakan Allah untuk
mengendalikan populasi serangga dan
menyebar biji
Setiap malam, mereka
mampu menebar 3000
biji di hutan yang
rusak, karena ia suka
bertengger di pohon
yang sudah mati.

Bayangkan, hutan-hutan yang rusak


ditanami kembali oleh kalong-kalong,
tanpa campur tangan manusia sejak
Dan jenis yang lain mampu menerkam 2500 ton serangga
setiap malamnya dari suatu gua kalong
Perselisihan malam dan siang tidak merata. Terkadang
siang itu berjalan ke utara dan terkadang ke selatan.
Akibatnya terjadi tumpukan Es yang berlebihan di
Utara dan Selatan pada musim dingin.

Itu adalah fenomena awal dalam


memahami Kerajaan Tuhan
Dan kepunyaan Allah lah
Kerajaan Langit dan Bumi,
Dan Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.
(Al-Quran, surat Ali-’Imran, ke 3 ayat 189)
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
Dan perselisihan malam dengan siang,
Sungguh ada ayat-ayat bagi ulul albab.
(Al-Quran, surat Ali-’Imran, ke 3 ayat 190)

Ayat tentang apa ?

Ya, ayat tentang Kerajaan itu


Salju yang menumpuk di belahan bumi utara dan
selatan pada musim dingin, hingga menutupi
gunung-gunung, merupakan contoh dari Kerajaan
Allah
Es di atas gunung yang mencair pada musim
panas, merupakan sumber air yang besar sebagai
rahmat dari Tuhan untuk setiap makhluk-Nya
yang hidup.
Setelah sa’i, muncullah air
Burung-burung melakukan sa’i,

mereka terbang ke Selatan menghindari musim


dingin.
Setelah sa’i, mereka kembali ke utara
Dan mereka dapati kampung mereka dipenuhi
air yang mengalir dari hasil pencairan es sebagai
sumber kehidupan.

Phenomena ini sama dengan phenomena sa’i


yang dilakukan Siti Hajar.

Setelah sa’i muncullah air zam-zam


Apa tidak engkau lihat bahwa Allah membawa awan,
Kemudian Dia kumpulkan di antaranya, kemudian Dia
jadikan
Maka engkau lihat diaturun
hujan bersusun
dari celah-celahnya
Dan Dia turunkan dari Langit, dari Gunung-Gunung
padanya
Maka Dia berikan sebagian
dia kepada siapa
dari yang Dia kehendaki,
Salju.
dan Dia palingkan dia dari siapa yang Dia kehendaki.
Sinar kilatnya, hampir menghilangkan pandangan-
pandangan.

(Al-Quran, surat An-Nuur, ke 24 ayat


43)
Demikian, Adz-Dzikru
1,2,3,4,
KH.Fahmi Basya

fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.com
www.12mb.com/fahmi
www.flyingbook.net

Sungguh kami yang menurunkan Peringatan, dan


sesungguhnya kami pulalah yang menjaganya
(015,009)

Bumi, selasa, 18 Juni 2002, 6 R Akhir 1423