You are on page 1of 46

Adz-Dzikru

No: 5, 6, 7

Sungguh kami yang menurunkan Peringatan, dan


sesungguhnya kami pulalah yang menjaganya
(015,009)

KH.Fahmi Basya
Asmaa- Ul
Dalam berdzikir kepada Allah, kita
husna
tidak boleh dikalahkan oleh ingatan
yang lain.

Maka apabila kamu telah selesaikan Manasik


kamu, maka ingatlah Allah sebagaimana kamu
mengingat bapak-bapak kamu atau ingatan
yang lebih dahsyad.
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 200)
1. Allah
Pemahaman makna kata Allah dalam berdzikir, adalah
terdapat pada 98 nama-nama yang lain.
Dengan kata lain
Defenisi kata “Allah” adalah pada 98 nama-nama
yang bagus.

Jadi mengingat Allah, tentulah mengingat 98 nama-


nama Nya yang bagus. Karena Dia ditafsirkan dalam
98 nama-nama yang bagus itu.
Ketika Nabi Musa di Lembah Muqaddas Thuwaa,
Allah berfirman kepadanya :

“Ya Musa, Sesungguhnya Dia,


Aku Allah, Penakluk Yang Bijaksana.
(Al-Quran, surat An-Naml, ke 27 ayat 9)

“Sesungguhnya Aku,
Aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah
Aku, dan dirikan sholat untuk mengingat Ku.
(Al-Quran, surat Tho Hha, ke 20 ayat 14)
“Ya Musa ! Sesungguhnya Aku,
Aku Allah Penguasa Alam seluruhnya”.
(Al-Quran, surat Al-Qoshosh, ke 28` ayat 30)

Kata “Allah” di dalam Al-Quran


ada sebanyak 142 x 19 = 2698
Ayat Al-Quran seluruhnya
ada sebanyak 6348 ayat
Terlihat, lebih dari 1/3nya adalah Kata “Allah”.
Artinya, rata-rata, setiap 3 ayat Al-Quran ada satu
kata Allah
Phenomena ini membuktikan Allah lebih dipentingkan
di dalam Al-Quran dari yang lain
2.Ar-Rahmaan
Maha Pengatur
Nama ini didefinisikan pada beberapa ayat Al-Quran
Seperti :
Hai bapakku, aku takut mengenai kamu azab dari Ar-Rahman,
maka jangan engkau jadikan setan sebagai kawan”
(Al-Quran, surat Maryam, ke 19 ayat 45)
Nabi Ibrahim itu orang yang paling benar. Tidak
mungkin ia memasangkan azab dengan Ar-Rahman,
kalau Ar-Rahman itu artinya Pemurah atau Penyayang.

Kata Ar-Rahman sendiri sebenarnya tidak berarti Pemurah atau


Penyayang. Ia disepadankan dengan Yudabbiru amro yang berarti
Mengatur Urusan pada dua ayat berikut
Sesungguhnya Penguasa kamu Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi
dalam 6 hari, kemudian Dia berada atas ‘Arsy MENGATUR URUSAN.
Tidak ada siapapun yang bisa menolong melainkan setelah izin-Nya.
Itu untuk kamu Allah Penguasa kamu, maka sembahlah Dia.
Maka apakah kamu tidak mau ingat ?
(Al-Quran, surat Yunus, ke 10 ayat 3)

Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6
hari, kemudian Dia berada atas ‘Arsy (selaku) Pengatur,
Maka tanyalah Dia (selaku) Pengabar.
(Al-Quran, surat Al-Furqon, ke 25 ayat 59)

Anda bisa lihat lebih lengkap penjelasan ini pada Flying Book No: 29
3.Ar-Rahiim
Maha Teliti

Nama ini didefinisikan pada beberapa ayat Al-Quran

Dan Tuhan kamu, Tuhan Yang satu,


Tidak ada Tuhan melainkan Dia
Pengatur Yang Maha Teliti.
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 163)
Bahwa dalam penciptaan Langit dan Bumi,

dan perubahan malam dan siang


dan kapal yang berlayar di laut

membawa segala apa yang perlu untuk


manusia
dan apa yang diturunkan Allah dari langit,
dari air,
maka dihidupkan dengannya bumi
sesudah matinya
dan peyebaran padanya dari setiap
makhluk melata
dan peredaran angin dan awan yang
terperintah antara langit dan bumi
adalah ayat-ayat
untuk kaum yang mengerti
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 164)

Itulah ayat tentang Pengatur Yang


Mahatelitinya Tuhan
164. Bahwa dalam penciptaan Langit dan Bumi,dan perubahan malam dan siang
dan kapal berlayar di laut membawa segala apa yang perlu untuk manusia
dan apa yang diturunkan Allahh dari langit, dari air, maka dihidupkan dengannya bumi
sesudah matinya dan peyebaran padanya dari setiap makhluk melata
dan peredaran angin dan awan yang terperintah antara langit dan bumi
adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 164)
Dia Allah
Yang tidak ada Tuhan melainkan Dia,
Yang mengetahui yang ghaib dan yang
tersaksikan
Dia Pengatur Yang Maha Teliti
(Al-Quran, surat Al-Hasyar, ke 59 ayat 22)
Dalam berdzikir kepada Allah, kita
tidak boleh lupa dengan nama-nama
Allah yang bagus-bagus, yang disebut
Asmaa-Ul-Husnaa .

Itu semua disebut di dalam Al-Quran. Dan


hal itulah yang membuat Al-Quran jadi
sangat penting

Karena tidak ada Buku di bumi yang berisi Nama-


Nama itu, kecuali Al-Quran.
5.Al-Qudduus
Yang Agung

Bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan


apa-apa yang di bumi,
Raja Yang Agung, Penakluk Yang Bijaksana.
(Al-Quran, surat Al-Jumu’ah, ke 62 ayat 1)

Malikil-Qudduus = Raja Yang Agung


6.As-Salaam
Yang Mensejahterakan

7.Al-Mu’min
Yang Berpendirian Teguh

8.Al-Muhhaimin
Yang Melengkapi
Dan kami turunkan kepadamu Kitab dengan lengkap
membetulkan untuk apa yang di hadapannya dari kitab
dan MELENGKAPI atasnya. Maka putuskanlah antara
mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah dan
jangan kamu ikuti hawa-hawa mereka.
(Al-Quran, surat Al-Maidah, ke 5 ayat 48)
9.Al-’Aziiz
Maha Penakluk
‘Aziizur-rahiim = Penakluk Yang Maha Teliti
‘Aziizul-hakiim = Penakluk Yang Bijaksana
‘Aziizul-ghafuur = Penakluk Pengampun
‘Aziizul Ghaffaar = Penakluk Maha Pengampun
‘Aziizul wahh-hhaab = Penakluk Maha Pemberi

10.Al-Jabbaar
Maha Pemaksa (Yang Menggagahi)
Kami mengetahui apa-apa yang mereka katakan,
dan tidak engkau atas mereka sebagai pemaksa.
Maka ingatkanlah dengan Al-Quran ini siapa
yang takut kepada ancaman-KU
(Al-Quran, surat Qof, ke 50 ayat 45)
11.Al-Mutakabbir
Maha Menyombongkan diri

12.Al-Khaaliq

Maha Pencipta
Yang menjelmakan langit dan bumi, bagaimana
bisa ada bagi-Nya anak, padahal Dia tidak
beristeri, dan Dia menciptakan tiap sesuatu, dan
Dia mengetahui katakter tiap sesuatu.
(Al-Quran surat Al-An’am, ke 6 ayat 101).

Itu untuk kamu Allah Penguasa kamu, tidak ada


tuhan melainkan DIA PENCIPTA tiap sesuatu,
oleh sebab itu mengabdilah kepada Nya, sebab
Dia wakil atas tiap sesuatu.
(Al-Quran surat Al-An’am, ke 6 ayat 102).
13.Al-Baari’
Yang Menyelamatkan (Yang Membebaskan)

14.Al-Mushauwwir
Yang Membentuk (Yang Merupakan)

Dia Yang membentuk kamu dalam rahim-rahim,


sebagaimana Dia kehendaki.Tidak ada Tuhan melainkan
Dia Penakluk Yang Bijaksana.
(Al-Quran, surat Ali-‘Imran, ke 3 ayat 6)
Dia Allah
Yang tidak ada Tuhan melainkan Dia,
Raja Yang Agung,
Yang mensejahterakan,
Yang berpendirian teguh, Yang Melengkapi,
Penakluk Yang Menggagahi
Yang Menyombongkan diri
Maha Penggerak Allah dari hal apa yang mereka
serikatkan
(Al-Quran, surat Al-Hasyar, ke 59 ayat 23)
Dia Allah
Pencipta
Yang Menyelamatkan
Yang Merupakan
Kepunyaan-Nya nama-nama yang Bagus.
Bertasbih kepada Nya apa-apa yang di langit dan
Dan
bumi,
Dia
Penakluk Yang Bijaksana
(Al-Quran, surat Al-Hasyar, ke 59 ayat 24)
15.Al-Ghaffar
Maha Pengampun

Dia Menciptakan langit dan bumi dengan lengkap, Dia


putarkan malam atas siang dan Dia putarkan siang atas
malam, dan Dia mudahkan matahari dan bulan, setiap
berjalan kepada tempo yang ditentukan.
Alaa, Dia Penakluk Yang Maha Pengampun
(Al-Quran, surat Az-Zumar, ke 39 ayat 5)

‘Aziizul Ghaffaar = Penakluk Maha Pengampun


16.Al-Qohh-hhaar
Yang Maha Kuasa
Katakan:”Allah Pencipta tiap sesuatu, dan Dia Yang Satu,
Yang Maha Kuasa
(Al-Quran, surat Ar-Ra’du, ke 13 ayat 16)
Pada hari diganti bumi dengan bumi lain dan langit, dan
mereka akan menghadap Allah Yang Satu, Yang Maha Kuasa
(Al-Quran, surat Ibrahim, ke 14 ayat 48)

Pada hari mereka keluar dalam keadaan tidak tersembunyi atas


Allah sesuatu apapun dari mereka, “Kepunyaan siapakah
Kerajaan pada hari ini ?”. “Kepunyaan Allah Yang Satu,
Yang Maha Kuasa
(Al-Quran, surat Al-Mu’min, ke 40 ayat 16)
Waahidil Qohh-hhaar = Yang Satu Yang Kuasa
17.Al-Wahh-hhaab
Maha Pemberi

Atau di sisi mereka kah ada perbendaharaan Rahmat ?.


Rabbimu Penakluk Yang Maha Pemberi
(Al-Quran, surat Shod, ke 38 ayat 9)

‘Aziizul wahh-hhaab = Penakluk Maha Pemberi


18.Ar-Rozzaaq
Maha Pemberi Rizki

Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pemberi Rizki,


mempunyai Kekuatan yang teguh
(Al-Quran, surat Adz-Dzaariyat ke 51, ayat 58)
19.Al-Fattaah
Maha Membukakan

Katakanlah: “Tuhan kita akan kumpulkan kita,


kemudian membukakan (rahasia) antara kita dengan
lengkap. Dan Dia Maha Membukakan Maha
Mengetahui.
(Al-Quran, surat Saba’, ke 34 ayat 26)

Fattaahul ‘aliim = Maha membukakan Maha


Mengetahui
20.Al-’Aliim
Maha Mengetahui

21.Al-Qoobidh
Yang Menguncupkan

22.Al-Baasith
Yang Mengembangkan
Siapakah orang yang mau meminjamkan kepada Allah
satu pinjaman yang baik, supaya Dia gandakan dia
dengan beberapa banyak ganda ?
Dan Allah Yang Menguncupkan dan
Mengembangkan,
dan kepada Nya akan dikembalikan kamu
(Al-Quran, surat Al-Baqarahh, ke 2 ayat 245)

Apa tidak mereka perhatikan kepada burung-burung di atas mereka bershof


dan menguncup ? Tidak ada yang menahan mereka melainkan Ar-Rahman ?.
Sesungguhnya Dia melihat tiap sesuatu
(Al-Quran, surat Mulku, ke 67 ayat 19)
23.Al-Khaafidh
Yang Merendahkan

24.Ar-Raafi’
Yang Mengangkat
Yang merendahkan Yang mengangkat
(Al-Quran, surat Al-Waaqi’ahh, ke 56 ayat 3)

(ingatlah) ketika Allah berkata: “Hai ‘Isa !


Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan akan
mengangkat mu kepada Ku dan akan bersihkan mu
dari orang-orang yang kafir ……..”
(Al-Quran, surat Ali-’Imran, ke 3 ayat 55)
Asmaa-Ul-Husna
Dalam berdzikir kepada Allah, kita
tidak boleh lupa dengan nama-nama
Allah yang bagus-bagus, yang disebut
Asmaa-Ul-Husnaa .

Itu semua disebut di dalam Al-Quran. Dan


hal itulah yang membuat Al-Quran jadi
sangat penting
25.Al-Mu’izz
Pemberi Kemuliaan

26.Al-Mudzill
Pemberi Kehinaan

27.As-Samii’
Maha Mendengar
28.Al-Bashiir
Maha Melihat

Pada phenomena “Bumi itu Al-Quran”, (Flying Book


9e14) ada dijelaskan soal habitat burung-burung.

Warna burung disesuaikan dengan gambar bumi


tempat meraka tinggal

Artinya, Allah menahan burung-burung itu untuk tidak


pergi jauh dan meninggalkan bumi mereka.
Misalnya
BURUNG AIR PUTIH
Habitatnya di Amerika Utara
Lalu, kita bisa melihat gambar burung ini di Amerika Utara

Jadi, Allah tidak sembarang menahan burung. Allah


melihat gambar burung dan menahan mereka di
gambar buminya.
fenomena ini membuat terjadinya perpasangan antara
kata “Menahan” dan “Melihat”
Nah, coba perhatikan ayat ini :

Apa tidak mereka lihat burung-burung di atas mereka


bershof dan menguncup ?. Tidak ada yang menahan
mereka melainkan Yang Maha Mengatur.
Sesungguhnya Dia Melihat tiap sesuatu
(Al-Quran, surat Al-Mulk, ke 67 ayat 19)

Kata Melihat di sini memakai kata Bashiir


Inna-hhuu bikulli syai-im bashiiir = Sesungguhnya
Dia Melihat tiap sesuatu
Dan apa-apa yang Dia adakan bagi
kamu di bumi berlainan warnanya,
sesungguhnya di dalam itu ada ayat-
ayat bagi kaum yang mau ingat.
(Al-Quran, surat An-Nahl, ke 16 ayat 13)

Apa tidak mereka lihat burung-


burung di atas mereka bershof dan
menguncup ?. Tidak ada yang
menahan mereka melainkan Yang
Maha Mengatur.
Sesungguhnya Dia Melihat tiap
sesuatu
(Al-Quran, surat Mulk, ke 67, ayat 19)
Dengan demikian, ketika melihat berbagai macam warna di bumi, kita
pun dapat berdzikir.
Kita baru saja melihat contohnya, bagaimana warna pada
Burung air putih ada alasannya. Ada sebabnya mengapa dia
diberi warna demikian.

Demikian juga dengan warna-warna


yang lain, seperti warna merah pada sel
darah merah

Dan apa-apa yang Dia adakan bagi


kamu di bumi berlainan warnanya,
sesungguhnya di dalam itu ada ayat-
ayat bagi kaum yang mau ingat.
(Al-Quran, surat An-Nahl, ke 16 ayat 13)
Sel darah merah
Apa tidak mereka lihat,
bahwa sesungguhnya Allah telah turunkan air dari langit,
lalu kami keluarkan dengannya buah-buahan yang
bermacam-macam warnanya,
dan dari gunung-gunung ada beberapa aliran putih dan
merah
yang bermacam-macam warnanya
dan yang sangat hitam.
(Al-Quran, surat Fathir, ke 35 ayat 27)

Dan dari manusia dan binatang yang melata dan binatang ternak,
bermacam-macam warnanya.
Seperti itu(satu bahan dzikir),
sesungguhnya tidak takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya
melainkan Orang Berilmu,
sesungguhnya Allah Penakluk Maha Pengampun
(Al-Quran, surat Fathir, ke 35 ayat 28)
Demikian, Adz-Dzikru 5.6.7

KH.Fahmi Basya

fahmibasya@biznas.com
www.fahmibasya.biznas.com
www.12mb.com/fahmi
www.flyingbook.net

Sungguh kami yang menurunkan Peringatan, dan


sesungguhnya kami pulalah yang menjaganya
(015,009)

Bumi, selasa, 18 Juni 2002, 6 R Akhir 1423