Portfolio ke 4. architektonické procházce DUCHCOV///DUX 15.10.

2011

WWW.TEPLICE-TEPLITZ.NET

MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA

12 13 17 4 3 9 9 2 11 10 1 8
S SLOHY A TENDENCE historismus a jeho proudy secese (Jugendstil) moderna a její proudy pozdní moderna a její proudy KULTURNÍ OKRUH český německý

15 16 14

14

5

6 7

DUCHCOV///DUX
Architektura Duchcova v kontextu průmyslového boomu a národnostního souboje 4. architektonická procházka Teplice///Teplitz, 15.10.2011

TEPLICE TEPLITZ
www.teplice-teplitz.net

MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA

11 HORNICKÁ KOLONIE (FREIWALDOVA) Zahradní město, budované ministerstvem veřejných prací. Architektura Duchcova v kontextu průmyslového boomu a národnostního souboje Zastavovací plán František Janda, návrhy objektů Jindřich 4. architektonická procházka Teplice///Teplitz, 15.10.2011 Freiwald – Jaroslav Böhm. Z původního návrhu byla vystavěna pouze část tvořená solitérními obytnými dvojdomky a krátkými 5 ČESKÁ ZÁLOŽNA, čp. 36 1 KINO LÍPA bloky řadové zástavby. Objekty jsou vybaveny zahradami a historizující stavba z r. 1902 byla na fasádě zdobena sgrafity vybudované městem Duchcov v letech 1928-1929, autorem kolnami, součástí vybavení kolonie byly rovněž obchody a a vyobrazením sv. Václava ve štítu. Stavbu provedl stavitel J. stavby je arch. Richard Brosche z České Lípy kiosky. Grüner ze Žatce, sgrafitovou výzdobu Jano Koehler. Objekt 2 ČESKÉ STÁTNÍ REFORMNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM vzbudil po dokončení odpor německých nacionalistů, fasáda 12 JIŽNÍ MĚSTO Oblast tzv. Jižního města je vymezena ulicemi Havířská, 1923-1927, arch. Ladislav Skřivánek, vybudováno v místě byla zničena po okupaci Sudet v r. 1938. Bílinská a tělesem bývalé Ústecko-Teplické dráhy. Do poloviny bývalého panského hospodářského dvora, stavba 19. st. byl tento prostor situován mimo vlastní zástavbu v národním slohu ovlivněná architektonickým kubismem a 6 ČINŽOVNÍ DŮM čp. 6 Duchcova, stavební ruch přináší budování akciového modernou. Před gymnáziem pomník Karla Havlíčka stavba pod vlivem německého expresionismu, autor neznámý, cukrovaru založeného v r. 1849 a výstavbu navazující Borovského, sokl navržen L. Skřivánkem, statue provedená 10. či 20. léta průmyslové zóny. Pro rozvoj této části města bylo klíčové ak. sochařem Fojtíkem. Součástí areálu školy je navazující zprovoznění Ústecko-Teplické dráhy v r. 1867 a pozdější 7 LEGIOBANKA čp. 46 objekt tělocvičny, ředitelská vila a ohradní zeď s dvojicí vybudování areálu nádraží. Jižní město bylo řadu let postiženo umírněná verze české moderny a národního slohu, autor bran. stavební uzávěrou a dodnes zde lze nalézt množství intaktně neznámý, 20. či 30. léta 3 PARK WALTHERA VON DER VOGELWEIDE dochovaných fasád především secesních objektů. Z mladších 8 PAVILON PRO REINEROVU FRESKU socha středověkého minnesingera (cca. 1170-1230), staveb z meziválečného období lze upozornit na objekt Autor Jan Sokol, SÚRPMO, pavilon postaven pro instalaci domnělého duchcovského rodáka, odhalená v r. 1911, Menšinové tiskárny Emanuela Chána od Josefa Jány nebo fresky Nanebevzetí P. Marie od V. V. Reinera, která se vytvořená sochařem Heinrichem Scholzem. V r. 1945 byla komplex objektů bývalé továrny na elektrody Hennlich. nacházela v bývalé panském hospitálu, který byl zbourán socha odstraněna, nově byla instalována v r. 1991. 13 NÁDRAŽÍ ÚSTECKO-TEPLICKÉ DRÁHY z důvodu těžby uhlí v r. 1958. Půdorys stavby vychází Výpravní budova od teplického stavitele Hermanna Rudolpha z barokních centrálních kaplí, vnější plášť stavby je tvořen 4 LUTHERKIRCHE - KOSTEL EVANGELICKÉ CÍRKVE z r. 1873 s charakteristickou stupňovitou hmotou dominuje pohledovým betonem. V interiéru je prostor zaklenutý AUGŠPURSKÉHO VYZNÁNÍ prostoru náměstí Legií. dvouplášťovou kupolí, na spodní cihelné je osazena freska, secesní sakrální stavba v duchu Jugendstillu, soudobý tisk vnější klenba je betonová. Střecha svým krystalickým psal o slohu „Staronorimberském“. Autory stavby jsou 14 SECESNÍ DOMY V ULICÍCH BÍLINSKÁ A BŘÍ ČAPKŮ tvarem odkazuje na český architektonický kubismus. Hrubá drážďanští architekti Julius Wili Graebner a Rudolf Secesní bytové domy stavěné na přelomu 19. a 20. století. stavba byla budována v l. 1973-76, po dokončení Schilling. Stavbu provedl stavitel Wendelin Kowarschik ze 15 MENŠINOVÁ TISKÁRNA EMANUELA CHÁNA restaurátorských prací byl pavilon otevřen v r. 1983. Straky. Objekt byl vybudován v letech 1899-1902 za 20. léta, Josef Jána, historizující moderna. přispění protestantských spolků z Německa v rámci hnutí 9 MASARYKOVY DOMY PÉČE O MLÁDEŽ Los von Rom (Pryč od Říma). Sesterský kostel stojí dnes 16 SPRÁVNÍ BUDOVA DUCHCOVSKÉHO CUKROVARU dílo duchcovského stavitele Josefa Jány, dvojice v Hrobu, další chrámy v Teplicích-Trnovanech Mohutná dvoukřídlá administrativní budova v historizujícím funkcionalistických polyfunkčních pavilonů z l. 1929-1930. (Christuskirche tzv. Zelený kostel) a v Chabařovicích byly slohu,1877, autor neznámý. demolovány v druhé pol. 20. st. 17 ŽELEZNIČNÍ STANICE DUCHCOV (NOVÁ) 10 RODINNÝ DŮM FRANTIŠKA PLECHATÉHO čp. 1028 Hala na šestiúhelníkovém půdorysu, téměř intaktně dochovaný solitérní dvoupodlažní stavba malého rodinného domku od interiér v bruselském stylu, kazetový prolamovaný strop. stavitele Josefa Jány, stavba je ovlivněna funkcionalismem. 1972, Jiří Hyliš, SÚDOP Praha.

DUCHCOV///DUX

Richard Brosche Kino Lípa v Duchcově, výřez z dobového plakátu

2

Richard Brosche Evangelický kostel v České Lípě, 1927

3

Richard Brosche Kino Friedrich v Aši, 1930

4

Richard Brosche Kino Varieté v Děčíně-Podmoklech, 1927

5

Ladislav Skřivánek České státní reformní reálné gymnázium, 1923-26

6

Panský dvůr na místě dnešního gymnázia

7

Pavel Janák Krematorium v Pardubicích, 1919

8

Josef Gočár Legiobanka v Praze Na Poříčí, 1921

9

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

10

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

11

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

12

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

13

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

14

Rybník Barbora / panský dvůr / / park Walthera von der Vogelweide / Vilová čtvrť

15

Rudolf Schilling, Julius Wilhelm Gräbner (Schilling & Gräbner) Kostel M. Luthera v Duchcově 1899-1902 16

L: Konradin Walther, Hotel Deutscher Kaiser v Norimberku, 1888 P: Georg Richter, Činžovní dům v Norimberku, 1890 17

Rudolf Schilling, Julius Wilhelm Gräbner (Schilling & Gräbner) Christuskirche, Drážďany-Strehlen, 1902 18

Rudolf Schilling, Julius Wilhelm Gräbner (Schilling & Gräbner) L: Kristův kostel v Teplicích-Trnovanech, 1899-1905 P: Evangelický kostel v Hrobě, 1900-03 19

Rudolf Schilling, Julius Wilhelm Gräbner (Schilling & Gräbner) Evangelický kostel v Chabařovicích, 1899-1901 20

Autor neznámý (podezřelí Schilling & Gräbner) Evangelický kostel v Bystřanech, 1902

21

arch. návrh J. Grüner, sgrafito Jano Koehler Česká záložna se svatováclavským sgrafitem, 1902

22

Mikoláš Aleš (arch, návrh Friedrich Ohmann) sgrafito sv. Václava na Štorchově domě, 1896-7

23

Michel de Klerk Bytový dům v Amsterdamu, 1920

24

Josef Gočár Masarykovo náměstí v Hradci Králové, 1922

25

Wenzel Hablik expresionistická skica, 10. léta 20. stol.

26

zřejmě Ottavio Broggio či František Maxmilián Kaňka Hraběcí hospitál, 1716-28

27

Josef Jána Masarykovy domy péče o mládež, 1929-30

28

Josef Jána Rodinný dům Františka Plechatého, 1930

29

Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm (Freiwald-Böhm), Fr. Janda Hornická kolonie, zastavovací plán, realizována jen část, 1924 30

Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm (Freiwald-Böhm), 1924 Typové domy pro hornické kolonie (Duchcov, Rtyně n.B.)

31

Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm (Freiwald-Böhm), 1924 Kiosek pro hornickou kolonii (Duchcov, Rtyně n.B.)

32

Ebenezer Howard schéma Zahradního města zítřka, 1898

33

Robert Owen ideová skica kolonie New Harmony, 1825

34

Otto Rudolf Salvisberg Kolonie Weinmann Werke ve Světci (Chudeřicích), 1926

35

Heinrich von Tessenow Zahradní město Hellerau u Drážďan, 1909

36

Zdroje fotografií
2,6,7,10-16,22,27-29 3 4,5 8 9,25 17 18 19L 19P 20 21 23 24 30-32 33,34,36 35 Muzeum města Duchcova www.mucl.cz Národní památkový ústav www.archiweb.cz foto Petr Šmídek www.archiweb.cz foto Ester Havlová www.baukunst-nuernberg.de www.fotocommunity.de foto Ralf Burgschweiger www.zanikleobce.cz Architectural Review, r. 1901, s. 144-145 Pilař, Špinka. Ústí nad Labem a okolí - více než 3333 fotografií Obecní úřad Bystřany www.vas-vos.cz www.flickr.com foto Maarten Schipper Národní archiv ČR, fond Ministerstva veřejných prací www.wikipedia.org Pavlíček. Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje

Tým Teplice///Teplitz Muzeum města Duchcova 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful