P. 1
Formulare Medicale Foaie Observatie Clinica Generala

Formulare Medicale Foaie Observatie Clinica Generala

|Views: 195|Likes:
Published by Cozma Bianca

More info:

Published by: Cozma Bianca on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2015

pdf

text

original

Judeţul ……… …………..........…….......…. Nr.

înregistrare SC
Localitatea ..................................................... CNP pacient
Spitalul ...........................................................
Întocmit de: ...............................................................
parafa medicului Secţia ..............................................................
FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ
Statut asigurat: Asigurat CNAS Asigurare voluntară Neasigurat
Asig. oblig. CAS Asig. acultativă CAS !urocard Acorduri internaţionale
Categ. asig. CNAS: salariat "#$% coasig. "&$% pensionar "'$% copil(#) ani "*$% elev+ucenic+student #),&- ani ".$%
gravidă "-$ veteran "/$% revoluţionar ")$% 0andicap "1$% 2NS "#3$% a4utor social "##$% 5oma4 "#&$% alte "#'$ .
Tipul internării: urgenţă "#$% trimit. 67 "&$% trimit. ambulatoriu "'$% transer interspit. "*$% la cerere ".$% alte "1$ '
Criteriu internare: urgenţă "#$% diagnostic "&$% tratament "'$% nedeplasabil "*$ epidemiologic ".$% medic 5e "-$
&
Diagnsti!ul "e tri#itere: .........
AL86!N9A:A........................................................................................................................
................................ .......................................... ................................ ................................ ...........................
Diagnsti!ul la internare: .................................................................................................................................
................................ ................................ ....................... ........ ..............................................
Semnătura 5i paraa medicului
................................................
Diagnsti!ul la $% "e re: .............................. ................................ ................................ ................................ ................................ ..............................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Diagnsti!ul prin!ipal la e&ternare:..............................................................................................................
................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
Diagnsti!e se!un"are la e&ternare '!#pli!a(ii ) !#r*i"ită(i+:
N;6!L! ......................................... 2:!N;6!L! ........................................................ Se<ul 6+7
Data na,terii: =i lună an >rup sangvin: A+?+A?+3% :0 @ + ,
D#i!iliul legal: 4udeţul Localitatea >ALA98 Alergic la: ..............................................................
Sect. 6ediul ;+:
Str. ..
.te<tilistilor....................................
...............................
Nr. ..'*...
. Aata internării: ora
Re,e"in(a: 4udeţul
Localitatea
...>ALA98...................................................................... =i lună an
Sect. 6ediul ;+:
Str. ..
.te<tilistilor......................................................
..............
Nr. ..'*...
. Aata e<ternării: ora
Cetă(enie: :omBn Străin ……………..…..
Greutatea la na,tere 'nu năs!u(i+ grame =i lună an
O!upa(ia: ără ocupaţie "#$% salariat "&$% lucrător pe cont propriu "'$% Nr. =ile spitali=are .........................................
patron "*$% agricultor ".$% elev+ student "-$% 5omer "/$% pensionar ")$ -
L!ul "e #un!ă
..........!L!C....................................................................
Nr. =ile c.m. la e<ternare .........................
Ni-el "e instruire: ără studii "#$% ciclu primar "&$% ciclu gimna=ial "'$% 5coală proesională "*$% liceu ".$
5coală postliceală "-$% studii superioare de scurtă durată "/$% studii superioare ")$% nespeciicat "1$ .
C.I ) B.I. seria Nr. Certiicat na5tere "copil$ seria Nr.
#. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
&. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
'. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
*. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
.. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
-. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
Semnătura 5i paraa medicului 5e Semnătura 5i paraa medicului curant
............................................... .......................................................
&'.'5 A*5 t&
Inter-en(ia !/irurgi!ală prin!ipală0 .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ConsimţămBntul pentru intervenţie: ...........................................................................................................................................................................
!c0ipa operatorie:
medic operator principal ............................................................................................................................................
medic operator 88 ........................................................... medic A98 ..........................................................
medic operator 888 .......................................................... asistent+ă ..............................................................
Aata intervenţiei c0irurgicale: =i luna an
Inter-en(ii !/irurgi!ale !n!#itente "cu cea principală$:
#........................................................................................................................................
!c0ipa operatorie:
medic operator principal ............................................................................................................................................
medic operator 88 ........................................................... medic A98 ..........................................................
medic operator 888 .......................................................... asistent+ă ..............................................................
&........................................................................................................................................
!c0ipa operatorie:
medic operator principal ............................................................................................................................................
medic operator 88 ........................................................... medic A98 ..........................................................
medic operator 888 .......................................................... asistent+ă ..............................................................
Alte inter-en(ii !/irurgi!ale0
#........................................................................................................................................
!c0ipa operatorie:
medic operator principal ............................................................................................................................................
medic operator 88 ........................................................... medic A98 ..........................................................
medic operator 888 .......................................................... asistent+ă ..............................................................
Aata intervenţiei c0irurgicale: =i luna an
&........................................................................................................................................
!c0ipa operatorie:
medic operator principal ............................................................................................................................................
medic operator 88 ........................................................... medic A98 ..........................................................
medic operator 888 .......................................................... asistent+ă ..............................................................
Aata intervenţiei c0irurgicale: =i luna an
!<amen citologic ..................................................................................................... ................................................................................................................
!<amen e<temporaneu ..................................................................................................... ...................................................................................................
!<amen 0istopatologic "biopsie D piesă operatorie$
..................................................................................................... ...................................
9ranser între secţiile spitalului:
Secţia Aiagnostic Aata intrării "ora$ Aata ie5irii "ora$ Nr. =ile
spitali=are
&
Starea la e<ternare: vindecat "#$% ameliorat "&$% staţionar "'$% agravat "*$% decedat ".$
9ipul e<ternării: e<ternat "#$% e<ternat la cerere "&$% transer interspitalicesc "'$% decedat "*$
Aeces: intraoperator "#$% postoperator: 3 D &' ore "&$% &* D */ ore "'$% E *) ore "*$
Aata 5i ora decesului: =i luna an ora
Aiagnostic în ca= de deces:
8
a. Cau=a directă "imediată$ .............................................................. .............................................................. ..........................................
b. Cau=a antecedentă .............................................................. .............................................................. .........................................................
Stări morbide iniţiale:
c. .............................................................. .............................................................. .......................................................................................................
d. .............................................................. .............................................................. .......................................................................................................
88
Alte stări morbide importante .............................................................. .............................................................. ........................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .........................................................
Aiagnostic anatomo,patologic "autopsie$F macroscopic: ...........................................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
6icroscopic: .............................................................. ..................................................................................................................... ...........................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
.............................................................. ..................................................................................................................... .............................................................................
Codul morologic "în ca= de cancer$ 6
!<plorări uncţionale:
Aenumirea Codul Nr.
#. .............................................................. ....................................................................................................
&. .............................................................. ....................................................................................................
'. .............................................................. ....................................................................................................
*. .............................................................. ....................................................................................................
.. .............................................................. ....................................................................................................
-. .............................................................. ....................................................................................................
8nvestigaţii radiologice:
Aenumirea Codul Nr.
/. .............................................................. ....................................................................................................
). ............................................................. ....................................................................................................
1. ............................................................. ....................................................................................................
#3. ............................................................. ....................................................................................................
##. ............................................................. ....................................................................................................
#&. ............................................................. ....................................................................................................
Alte proceduri terapeutice:
'
Aenumirea Codul Nr.
#'. ............................................................. ....................................................................................................
#*. ............................................................. ....................................................................................................
#.. ............................................................. ....................................................................................................
#-. ............................................................. ....................................................................................................
#/. ............................................................. ....................................................................................................
#). ............................................................. ....................................................................................................
AL9! G?S!:CAH88:
# & ' * . - / ) 1 #3 ## #& #' #* #. #- #/ #) #1 &3 &# && &' &* &. &- &/ &) &1 '3
6G98C!L! 8N9!:NI:88: ..........7!?:A CA:SA9;:8
C!7AL!!...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
ANA6N!JA: ...........................................................................................................................................................................................................................
a$ Antecedente 0eredo,colaterale ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
b$ Antecedente personaleF i=iologice 5i patologice ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
c$ Condiţii de viaţă 5i muncă .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
d$ Comportamente "umatF alcool etc.$
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
e$ 6edicaţie de ond administrată înaintea internării "inclusiv preparate 0ormonale 5i imunosupresoare
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
8S9G:8C;L ?GL88: ..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
*
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
!KA6!N;L CL8N8C >!N!:AL .............................................................................................................................................................................
!KA6!N G?8!C98C .........................................................................................................................................................................................................
Starea generală ...................................................................................................... 9alie ....................................... >reutate ...............................
Starea de nutriţie .................................................................................. Starea de con5tienţă ............................................................................
7acies .............................................................................................................................................................................................................................................
9egumente .................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
6ucoase ......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
7anere ............................................................................................................................................................................................................................................
Hesut con4unctiv,adipos ..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Sistem ganglionar ................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Sistem muscular ....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Sistem osteo,articular .......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
A2A:A9 :!S28:A9G: ...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
A2A:A9 CA:A8GCASC;LA: ..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
A2A:A9 A8>!S98C ...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
78CA9F CI8 ?8L8A:!F S2L8NA ...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................................................................................................
A2A:A9 ;:G,>!N89AL ...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
S8S9!6 N!:CGSF !NAGC:8NF G:>AN! A! S86H .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
!KA6!N GNCGLG>8C: .................................................................................................................................................................................................
#. Cavitatea bucală ............................................................................... ............................................................................... ...............................................
&. 9egumente ............................................................................... ............................................................................................ ..............................................
'. >rupe ganglioni palpabile ............................................................................... ............................................................................... ........................
*. SBn ............................................................................... ............................................................................................................. ...............................................
.. Grgane genitale eminine ............................................................................... ............................................................................... .........................
-. Citologia secreţiei vaginale ............................................................................... ............................................................................... .........................
/. 2rostată 5i :ect ....................................................................................................... ............................................................................... .........................
). Alte ............................................................................... .................................................................................................................................. .........................
…………................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
AL9! !KA6!N! A! S2!C8AL89A9! ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
!KA6!N! A! LA?G:A9G: ......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
!KA6!N! :AA8GLG>8C! "re=ultate$ .................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
-
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
!KA6!N! !CG>:A78C! "re=ultate$ ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
8N9!:C!NH88 CL8:;:>8CAL! "numărul intervenţiei c0irurgicaleF protocol operator$:
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
!KA6!N! ANA9G6G,2A9GLG>8C!: .............................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
/
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
S;SH8N!:!A A8A>NGS98C;L;8 M8 9:A9A6!N9;L;8:
CL8N8C: ..................................................................................... ............................................................................... ..................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
2A:ACL8N8C: ....................................................................... ............................................................................... ...................................................
.................................................. ............................................................................. ............................................................................... ............................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
!28C:8JA: ...................................................................................... ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
)
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
................................................................................................................. ............................................................................... ............................
1
F O A I E D E T E 12 E R A T 3 R Ă A D 3 L Ţ I
CNP
Numele ……………………………………. 2renumele …………….….………………………..
Anul ………… luna ………… Nr. oii de observaţie ………… Nr. salon ……….. Nr. pat …………..
Jiua
Jile de boală
:
e
s
p
.
9
.
A
.
2
u
l
s
9
e
m
p
A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S
'. '3 #-3 *#
G
'3 &. #*3 *3
G
&. &3 #&3 '1
G
&3 #. #33 ')
G
#. #3 )3 '/
G
#3 . -3 '-
G
Lic0ide ingerate
Aiure=ă
Scaune
Aietă
#3
7GA8! A! !CGL;H8! M8 9:A9A6!N9
AA9A !CGL;H8! 9:A9A6!N9
##

............................................................. 3................. ... ....................................................... .... 2. ..................................................................................................................... zile spitalizare 2 .. .............. 23........................................................................... Echipa operatorie: medic operator II medic operator III .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Transfer între secţiile spitalului: Secţia Diagnostic Data intrării (ora) Data ieşirii (ora) Nr...................................................... .................................................... ........................... medic operator principal .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. .......................................................................................................................................... Echipa operatorie: medic operator II medic operator III .......................................................................................................................................................................................................................................... ....................... Echipa operatorie: medic operator II ....................................................... .............................. medic ATI asistent/ă ..................................................... medic operator principal ............................................................................................................................................................ ............................................ ...................................................................................... ................................... ...... ...1............................................................................................ ........................ ........... ........... ........ Semnătura şi parafa medicului curant ...................................................................................... 5.......................................... ...... 2.............................................................................. Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1........ ........................................... Alte intervenţii chirurgicale: 1........................................................... medic ATI asistent/ă .. Echipa operatorie: medic operator II medic operator III .................................................................................................................... ........ ................................................................. .............................................. ........................................................................ Consimţământul pentru intervenţie: .................................................... 4............... Examen histopatologic (biopsie – piesă operatorie) ........................................................... ............................ medic operator principal ........................................................................... Examen extemporaneu ...............................................3ş A4ş t2 Intervenţia chirurgicală principală: ........................................... ............................................................................................................................................................................................................. Semnătura şi parafa medicului şef .. ......................................................................................................................................................................... .......................................................... ........ medic operator III ............................... ................ ........................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... medic ATI asistent/ă ...................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... Data intervenţiei chirurgicale: zi luna an ........................................................... ............. Examen citologic .......................................................................................... medic operator principal .................................. medic operator III ........................................................ 6.................................................... ..................................................................................... Echipa operatorie: medic operator II ......... .. Data intervenţiei chirurgicale: zi luna an ...... ......... ................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................. ......................................................... medic operator principal ................................................................... .......................................................... ... medic ATI asistent/ă ..................... .................................... Data intervenţiei chirurgicale: zi luna an 2.............................................. medic ATI asistent/ă ........................... ......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->