Giới thiệu về μC AT90S8535

GIỚI THIỆU VỀ μC AT90S8535
2.1 KIẾN TRÚC TỔNG QUÁT 2.1.1 SƠ ĐỒ CHÂN CỦA AT90S8535

Hình 2.1: Sơ đồ chân của vi điều khiển AT90S8535. Đặc điểm Sử dụng kiến trúc RISC AVR. AVR kiến trúc RISC có chỉ tiêu chất lượng cao và tiêu thụ ít năng lượng. • 118 lệnh mạnh, hầu hết được thực hiện trong 1 chu kỳ xung nhịp. • 8 kbytes RAM flash lập trình được ngay trên hệ thống. • Giao diện nối tiếp SPI để lập trình ngay trên hệ thống. • Chịu được 100.000 lần ghi/ xoá. • Bộ nhớ EEPROM 512 byte. • Bộ biến đổi ADC 8 kênh, 10 bit • 32x8 thanh ghi làm việc đa năng. • 32 đường vào ra lập trình được. • UART nối tiếp lập trình được. • Điện thế hoạt động: 4V- 6V. • Vùng tốc độ làm việc: 0 – 8MHz. • Có mạch Power- On reset. • Tốc độ xử lý lệnh lên đến 8MIPS ở 8MHz. Trang 1

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bộ đếm thời gian thực (RTC) với bộ dao động và chế độ đếm tách biệt. • Hai bộ đếm/ bộ định thời 8 bit với chế độ so sánh và chia tần số tách biệt. • Một bộ đếm/ bộ định thời 16 bit với chế độ so sánh và chia tần số tách biệt và chế độ bắt mẫu (Capture). • Ba kênh PWM (biến điệu độ rộng xung). • Các nguồn ngắt ngoài và trong. • Bộ định thời watchdog lập trình được với bộ dao động trên chip. • bộ so sánh tương tự có sẵn trên chip. • Có ba chế độ ngủ: nghỉ (Idle), tiết kiệm năng lượng (Power save) và Power down. • Khoá bảo mật phần mềm lập trình được. Mô tả AT90S8535 là bộ vi điều khiển CMOS 8 bit tiêu thụ ít năng lượng dựa trên kiến trúc RISC AVR. Bằng việc thực hiện các lệnh mạnh trong 1 chu kì xung nhịp. AT90S8535 đạt được tốc độ xử lý dữ liệu lên đến 1 triệu lệnh/giây ở tần số 1MHz. Vi điều khiển này còn cho phép người thiết kế hệ thống tối ưu hoá mức độ tiêu thụ năng lượng mà vẫn đảm bảo tốc độ xử lý. Điểm nổi bật của AVR kết hợp tập lệnh phong phú về số lượng với 32 thanh ghi làm việc đa năng. Toàn bộ 32 thanh ghi đều được nối trực tiếp với khối ALU, cho phép truy cập hai thanh ghi độc lập bằng 1 lệnh đơn lẻ trong 1 chu kỳ xung nhịp. Kiến trúc đạt được có tốc độ xử lý nhanh gấp 10 lần vi điều khiển có kiến trúc CISC thông thường. Những tính năng nổi bật của các vi điều khiển AT90S8535 có thể kể ra là: bộ nhớ flash lập trình được trong hệ thống 8k byte, bộ nhớ EEPROM 512 byte, bộ nhớ SRAM 512 byte, 32 đường vào ra đa năng, 32 thanh ghi làm việc đa năng, RTC, 3 bộ định thời/ đếm linh hoạt với chế độ so sánh, các ngắt bên trong và ngoài, một bộ UART nối tiếp lập trình được, bộ ADC 8 kênh 10 bit, bộ định thời watchdog lập trình được với bộ dao động bên trong, một cổng nối tiếp SPI và ba chế độ tiết kiệm năng lượng lựa chọn được bằng phần mềm. - Chế độ Idle làm ngừng hoạt động của CPU trong khi bộ nhớ SRAM, các bộ định thời/ bộ đếm, cổng SPI và hệ thống ngắt vẫn tiếp tục hoạt động. - Chế độ Power down lưu trữ nội dung thanh ghi nhưng giải phóng bộ dao động, cắm tất cả các chức năng khác trên chip cho đến khi xuất hiện một ngắt kế tiếp hoặc tín hiệu reset cứng. - Chế độ Power save bộ dao động định thời tiếp tục chạy để cho phép người dùng tiếp tục trong một khoảng thời gian nào đấy (đặt trước). Trong khi những phần còn lại ở chế độ ngủ. - Vi điều khiển được chế tạo với công nghệ bộ nhớ không tự mất dữ liệu, bảo mật cao.

Trang 2

Giới thiệu về μC AT90S8535 - Bằng cách kết hợp một CPU 8 bit có kiến trúc RISC với bộ nhớ flash lập trình được trong hệ thống trên một chip đơn lẻ. Các vi điều khiển AT90S8535 đã được xếp vào hàng các vi điều khiển mạnh nhất với tính linh hoạt cao trong sử dụng. Đặc biệt là đối với nhiều ứng dụng điều khiển nhúng. 2.1.2 SƠ ĐỒ KHỐI AT90S8535

Hình 2.2: Sơ đồ khối vi điều khiển AT90S8535.

Trang 3

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.2 MÔ TẢ CÁC CHÂN - VCC: Điện áp nguồn nuôi. - GND: Nối mass. - CỔNG A (PA7…PA0): Cổng A là cổng vào/ ra hai hướng 8 bit, các chân của cổng có các điện trở nối lên nguồn dương. Các chân ra của cổng A có thể cho phép dòng điện 20mA đi qua và trực tiếp điều khiển LED hiển thị. Khi các chân PA0 đến PA7 là các lối vào và được đặt xuống mức thấp từ bên ngoài, chúng sẽ là nguồn dòng nếu các điện trở nối lên nguồn dương được kích hoạt. Các chân của cổng A ở vào trạng thái có điện trở cao khi tín hiệu reset ở mức tích cực hoặc ngay cả khi không có tín hiệu giữ nhịp. Cổng A cung cấp các đường địa chỉ/ dữ liệu vào/ ra hoạt động theo kiểu đa hợp kênh khi dùng bộ nhớ SRAM ở bên ngoài. Cổng còn có thêm chức năng là ngõ vào tương tự và đưa đến bộ chuyển đổi AD. - Các cổng B, C, D tương tự như cổng A. - RESET: Lối vào đặt lại. Bộ vi điều khiển sẽ được đặt lại khi chân này ở mức thấp trong hơn 50ns, các xung ngắn hơn không tạo ra tín hiệu đặt lại. - XTAL1: Lối vào bộ khuếch đại đảo và lối vào mạch tạo xung nhịp bên trong. - XTAL2: Lối ra bộ khuếch đại đảo. - ICP: Là chân vào cho chức năng bắt tín hiệu vào bộ timer/ counter1. - OC1B: Là chân ra PWM, ngõ ra so sánh của timer/ counter1. - ALE: Là chân tín hiệu cho phép chốt địa chỉ được dùng khi truy nhập bộ nhớ ngoài. Xung ALE được dùng để chốt 8 bit địa chỉ thấp vào một bộ chốt địa chỉ trong chu kỳ truy cập bộ nhớ thứ nhất. Sau đó các chân AD0-7 được dùng làm các đường dữ liệu trong chu kỳ truy nhập bộ nhớ thứ hai. - Bộ tạo dao động thạch anh XTAL1 và XTAL2 lần lượt là lối vào và lối ra của một bộ khuếch đại đảo. Bộ khuếch đại này được bố trí để làm bộ tạo dao động trên chip. Một bộ tinh thể thạch anh hoặc một bộ cộng hưởng gốm có thể được sử dụng. Để điều khiển bộ vi điều khiển từ một nguồn xung nhịp bên ngoài, chân XTAL2 để trống, còn chân XTAL1 được nối với bộ dao động bên ngoài.

Trang 4

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3 KIẾN TRÚC CỦA BỘ XỬ LÝ AVR AT90S8535 2.3.1 SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC BỘ XỬ LÝ

Hình 2.3: Kiến trúc RISC AVR AT90S8535. Bộ xử lý AVR có kiến trúc Harvard, nghĩa là có bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình tách biệt nhau. Hình 2.3 minh họa một bản phác thảo kiến trúc bên trong của bộ điều khiển. Bus dữ liệu dùng cho bộ nhớ dữ liệu là một bus 8 bit, cho phép nối hầu hết các bộ phận ngoại vi với tệp thanh ghi. Bus dữ liệu dùng cho bộ nhớ chương trình có độ rộng 16 bit và chỉ nối với thanh ghi lệnh. Bộ nhớ chương trình là loại bộ nhớ flash. Bộ xử lý AT90S8535có 4K byte, bộ nhớ chương trình được truy nhập theo từng chu kỳ đồng hồ, sẽ có một lệnh nạp vào thanh ghi lệnh. Thanh ghi lệnh nối với tệp thanh ghi bằng cách lựa chọn xem thanh ghi nào sẽ được ALU sử dụng để thực thi lệnh. Lối ra của thanh ghi lệnh được giải mã bằng bộ giải mã lệnh để quyết định chọn tín hiệu điều khiển nào sẽ được kích hoạt để hoàn thành lệnh hiện tại. Bộ nhớ chương trình, bên cạnh các lệnh lưu trữ, cũng chứa các vectơ ngắt bắt đầu ở địa chỉ $0000. Chương trình hiện tại sẽ bắt đầu ở vị trí bộ nhớ phía bên kia vùng dùng cho các vectơ.

Trang 5

Giới thiệu về μC AT90S8535 Bộ nhớ dữ liệu có tất cả 5 thành phần khác nhau: 1. Một tệp thanh ghi với 32 thanh ghi có độ rộng 8 bit. 2. 64 thanh ghi vào/ ra mỗi thanh ghi có độ rộng 8 bit, các thanh ghi vào/ ra này thực chất là một phần của bộ nhớ SRAM trên chip và có thể truy nhập như bộ nhớ SRAM với các địa chỉ giữa $20 và $5F hoặc như các thanh ghi vào/ ra với các địa chỉ giữa $20 và $5F. Hầu hết các thanh ghi này thường được trao đổi như các thanh ghi vào/ ra chứ không phải như bộ nhớ SRAM. 3. Bộ nhớ SRAM bên trong: AT90S8535 có dung lượng bộ nhớ SRAM 512 byte, bộ nhớ SRAM được sử dụng cho ngăn xếp cũng như để lưu trữ các biến. Trong thời gian có ngắt và gọi đoạn chương trình, giá trị hiện tại của bộ đếm chương trình được lưu trữ trong ngăn xếp. Vị trí của ngăn xếp được chỉ thị bởi con trỏ ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp có dung lượng 2 byte. Con trỏ ngăn xếp cần phải được khởi tạo sau khi reset và trước khi ngăn xếp có thể được sử dụng. 4. Bộ nhớ SRAM bên ngoài: Các bộ xử lý này có các cổng để truy nhập bộ nhớ và dữ liệu bên ngoài có thể sử dụng bất kì bộ nhớ SRAM ngoài nào mà người dùng có thể tùy ý quyết định khi thiết kế.

Hình 2.4: Tổ chức bộ nhớ của vi điều khiển AT90S8535. 5. EEPROM: Bộ nhớ EEPROM có sẵn trên vi điều khiển AT90S8535 và được truy nhập theo một bản đồ bộ nhớ tách biệt. Địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ EEPROM luôn là $0000. Bộ nhớ EEPROM có thể được đọc và ghi bởi bất kì chương trình nào. Trang 6

Giới thiệu về μC AT90S8535 Việc đọc bộ nhớ EEPROM diễn ra nhanh hơn việc ghi vào bộ nhớ EEPROM có thể ghi vào được khoảng 100.000 lần. Hầu hết các lệnh dùng cho bộ điều khiển AVR đều có chiều dài một từ (2 byte) và vì thế chiếm 1 ô nhớ chương trình. Nhiều lệnh thực thi trong một chu kỳ đồng hồ đơn lẻ, trong khi một số khác có thể chiếm 2 hoặc nhiều chu kỳ đồng hồ. Việc thực thi trong một chu kỳ đơn lẻ đạt được là do việc sử dụng một kiểu cấu trúc đường ống hai tầng. Đường ống làm việc theo cách tiếp nhận đồng thời một lệnh mới từ bộ nhớ chương trình trong khi lệnh trước đó đang được thực thi trong phần khác của bộ xử lý. 2.3.2 TẬP THANH GHI Tất cả các bộ điều khiển AVR đều có 32 thanh ghi đa năng. Một số trong các thanh ghi này còn có các chức năng riêng, bổ sung. Các thanh ghi được đặt tên từ R0 đến R31.

Hình 2.5: Tệp thanh ghi của vi điều khiển AT90S8535. Tệp thanh ghi được tách thành 2 phần: mỗi phần có 16 thanh ghi, đánh số từ R0 – R15 và R16 – R31. Tất cả các lệnh thao tác trên các thanh ghi đều có thể truy nhập trực tiếp và truy nhập trong chu trình đơn đến tất cả các thanh ghi. Các thanh ghi R0 và R26 đến R31 có các chức năng bổ sung. Thanh ghi R0 được sử dụng trong các lệnh nạp bộ nhớ chương trình LPM, trong khi các thanh ghi R26 đến R31 được sử dụng làm các thanh ghi con trỏ, các thanh ghi con trỏ này được sử dụng trong nhiều lệnh gián tiếp dùng cho thanh ghi.

Trang 7

Giới thiệu về μC AT90S8535 Không gian I/O của AT90S8535 $3F($5F) SREG Thanh ghi trạng thái. $3E($5E) SPH Con trỏ ngăn xếp cao. $3D($5D) SPL Con trỏ ngăn xếp thấp. $3B($5B) GIMSK Thanh ghi che ngắt chung. $3A($5A) GIFR Thanh ghi cờ ngắt chung. $39($59) TIMSK Thanh ghi che ngắt bộ định thời. $38($58) TIFR Thanh ghi cờ ngắt bộ định thời. $35($55) MCUCR Thanh ghi điều khiển chung MCU $33($53) TCCR0 Thanh ghi điều khiển bộ định thời 0. $32($52) TCNT0 Bộ định thời 0 (8 bit). $2F($4F) TCCR1A Thanh ghi điều khiển bộ định thời 1 A. $2E($4E) TCCR1B Thanh ghi điều khiển bộ định thời 1 B. $2D($4D) TCNT1H Byte cao bộ định thời 1. $2C($4C) TCNT1L Byte thấp bộ định thời 1. $2B($4B) OCR1AH Thanh ghi ngõ ra so sánh A bộ định thời 1, byte cao. $2A($4A) OCR1AL Thanh ghi ngõ ra so sánh A bộ định thời 1, byte thấp. $29($49) OCR1BH Thanh ghi ngõ ra so sánh B bộ định thời 1, byte cao. $28($48) OCR1BL Thanh ghi ngõ ra so sánh B bộ định thời 1, byte thấp. $25($45) ICR1H Thanh ghi ngõ vào Capture T/C 1byte cao $24($44) ICR1L Thanh ghi ngõ vào Capture T/C 1 byte thấp $21($41) WDTCR Thanh ghi điều khiển bộ định thời watchdog $1F($3F) EEARH Thanh ghi địa chỉ EEPROM byte cao $1E($3E) EEARL Thanh ghi địa chỉ EEPROM byte thấp $1D($3D) EEDR Thanh ghi dữ liệu EEPROM $1C($3C) EECR Thanh ghi điều khiển EEPROM $1B($3B) PORTA Thanh ghi dữ liệu port A $1A($3A) DDRA Thanh ghi hướng dữ liệu port A $19($39) PINA Những chân ngõ vào port A $18($38) PORTB Thanh ghi dữ liệu port B $17($37) DDRB Thanh ghi hướng dữ liệu port B $16($36) PINB Những chân ngõ vào port B $15($35) PORTC Thanh ghi dữ liệu port C $14($34) DDRC Thanh ghi hướng dữ liệu port C $13($33) PINC Những chân ngõ vào port C $12($32) PORTD Thanh ghi dữ liệu port Được $11($31) DDRD Thanh ghi hướng dữ liệu port D $10($30) PIND Những chân ngõ vào port D $0F($2F) SPDR Thanh ghi dữ liệu vào ra SPI $0E($2E) SPSR Thanh ghi trạng thái SPI $0D($2D) SPCR Thanh ghi điều khiển SPI $0C($2C) UDR Thanh ghi dữ liệu vào ra UART $0B($2B) USR Thanh ghi trạng thái UART $0A($2A) UCR Thanh ghi điều khiển UART $09($29) UBRR Thanh ghi tốc độ cao UART $08($28) ACSR Thanh ghi trạng thái và điều khiển bộ so sánh analog Trang 8

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3.2.1 SREG: THANH GHI TRẠNG THÁI Thanh ghi trạng thái (Status) có chứa 8 bit cờ, đóng vai trò báo hiệu trạng thái hiện tại của bộ xử lý. Tất cả các bit đó được xóa khi reset và có thể được đọc hoặc ghi vào bởi chương trình. Các địa chỉ I/O của thanh ghi trạng thái là $3F địa chỉ bộ nhớ là $5F.

• Bit 7 – I: Cho phép ngắt toàn cục (Global Interrupt Enable). Việc thiết lập bit này lên mức cao sẽ cho phép tất cả các ngắt. Việc xóa bit này sẽ cấm tất cả các ngắt. • Bit 6 – T: Bit Copy Storage, được sử dụng với lệnh nạp bit BLD (bit load) và lưu trữ bit BST (bit store) để nạp và lưu trữ các bit từ 1 thanh ghi và một thanh ghi khác. • Bit 5 – H: Half Carry Flag chỉ báo cho thấy sự mang sang (nhớ) một nửa trong một số lệnh số học. • Bit 4 – S: Cờ dấu (Sign Flag) bit này là kết quả EX-OR giữa cờ phủ định Những và cờ tràn. • Bit 3 – V: Cờ tràn lấy bù nhị phân. • Bit 2 – N:Cờ phủ định. • Bit 1 – Z: Cờ số không, chỉ báo một kết quả bằng không sau khi thực hiện một phép tính số học hoặc logic. • Bit 0 – C: Cờ mang sang, báo hiệu sự mang sang trong phép tính số học hoặc logic. Thanh ghi trạng thái không được lưu trữ bằng máy trong thời gian diễn ra một thao tác ngắt. Lệnh trong một đoạn chương trình ngắt có thể sửa đổi các bit trong thanh ghi cờ trạng thái, và vì thế chương trình của người dùng phải lưu trữ và khôi phục thanh ghi trạng thái trong thời gian có một ngắt. 2.3.2.2 THANH GHI CON TRỎ NGĂN XẾP SP Thanh ghi này có độ rộng 2 byte (được gọi là SPH và SPL), thanh ghi này được sử dụng để chỉ đến vùng trong bộ nhớ SRAM ở đỉnh của ngăn xếp. Ngăn xếp được sử dụng để lưu trữ địa chỉ mà bộ xử lý trả trở lại trong thời gian có một ngắt hoặc gọi thủ tục bởi vì SP khởi tạo về $0000 khi reset, nên chương trình người dùng cần phải khởi tạo SP cho thích hợp. Bởi vì địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ SRAM không phải là $0000 mà là $0060.

Trang 9

Giới thiệu về μC AT90S8535

Ngăn xếp sắp xếp theo trình tự từ trên xuống dưới trong địa chỉ bộ nhớ, nghĩa là việc đẩy một giá trị lên trên ngăn xếp sẽ làm cho SP giảm đi một giá trị, còn khi lấy một giá trị ra khỏi ngăn xếp sẽ làm SP tăng thêm một giá trị. 2.3.2.3 THANH GHI CHE NGẮT CHUNG GIMSK Thanh ghi GIMSK (General Interrupt Mask Register) được sử dụng để cho phép hoặc cấm ngắt ngoài riêng biệt, cụ thể bằng cách đặt lên mức 1 hoặc xoá xuống mức 0 những bit tương ứng có liên quan. Tuy nhiên, ngắt nào cần sử dụng thì bit I trong thanh ghi trạng thái phải được đặt lên 1.

• Bit 7 – INT1: External Interrupt Request 1 Enable Khi bit INT1 được set lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái đặt lên 1 thì ngắt ngoài INT1 được cho phép. • Bit 6 – INT0: External Interrupt Request 0 Enable Khi bit INT1 được set lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái đặt lên 1 thì ngắt ngoài INT0 được cho phép. • Bit 5 – 0: bit dự trữ. 2.3.2.4 THANH GHI CƠ NGẮT CHUNG GIFR General Interrupt Flag Register

Bit 7 – INTF1: External Interrupt Flag1 Khi có một cạnh hoặc mức logic thay đổi trên chân INT1 thì cờ INTF1 được set lên 1, nếu bit I trong thanh ghi trạng thái và bit INT1 trong thanh ghi GIMSK đặt lên 1, lúc này MCU sẽ nhảy đến chương trình phục vụ ngắt có địa chỉ ở $002, cờ này cũng có thể xoá bằng cách viết vào mức 1 cho nó. • Bit 6 – INTF0: External Interrupt Flag0 Khi có một cạnh hoặc mức logic thay đổi trên chân INT0 thì cờ INTF0 được set lên 1, nếu bit I trong thanh ghi trạng thái và bit INT0 trong thanh ghi GIMSK đặt lên 1, lúc này MCU sẽ nhảy đến chương trình phục vụ ngắt có địa chỉ ở $001, cờ này cũng có thể xoá bằng cách viết vào mức 1 cho nó. • Bit 5 – 0: bit dự trữ. Trang 10

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3.2.5 THANH GHI CHE NGẮT BỘ ĐỊNH THỜI TIMSK Timer/Counter Interrupt Mask Register.

• Bit 7 – OCIE2: Timer/Counter2 Output Compare Match Interrupt Enable. Khi bit OCIE2 đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt ngõ ra so sánh timer/counter2 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $003. • Bit 6 – TOIE2: Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable. Khi bit TOIE2 đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt tràn timer/counter2 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $004. • Bit 5 – TICIE1: Timer/Counter1 Input Capture Interrupt Enable. Khi bit TICIE1 đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt ngõ vào Capture timer/counter1 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $005. • Bit 4 – OCIE1A: Timer/Counter1 Output CompareA Match Interrupt Enable. Khi bit OCIE1A đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt bộ so sánh A timer/counter1 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $006. • Bit 3 – OCIE1B: Timer/Counter1 Output CompareB Match Interrupt Enable. Khi bit OCIE1B đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt bộ so sánh B timer/counter1 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $007. • Bit 2 – TOIE1: Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable. Khi bit TOIE1 đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt tràn timer/counter1 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $008. • Bit 1: bit dự trữ. • Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable. Khi bit TOIE0 đặt lên 1 và bit I trong thanh ghi trạng thái được đặt lên 1 khi đó ngắt tràn timer/counter0 được cho phép, có địa chỉ vectơ ngắt ở $009. 2.3.2.6 THANH GHI CỜ NGẮT BỘ ĐỊNH THỜI TIFR Timer/Counter Interrupt Flag Register

Trang 11

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bit 7 – OCF2: Output Compare Flag 2 Bit OCF2 được đặt lên 1 khi xuất hiện so sánh giữa bộ timer/counter2 với dữ liệu trong thanh ghi OCR2 tương ứng nhau. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit OCIE2 và bit OCF2 được đặt lên 1, khi đó ngắt so sánh tương ứng timer/counter2 được xuất hiện. • Bit 6 – TOV2: Timer/Counter2 Overflow Flag Bit TOV2 được đặt lên 1 khi phép tràn trong timer/counter2 xuất hiện. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit TOIE2 và bit TOV2 được đặt lên 1, khi đó ngắt tràn trong timer/counter2 được xuất hiện. Trong chế độ PWM, bit này được đặt lên 1 khi timer/counter1 tăng từ $0000. • Bit 5 – ICF1: Input Capture Flag 1 Bit ICF1 được đặt lên 1 khi một sự kiện được bắt lại, giá trị của timer/counter1 được chuyển vào thanh ghi ICR1. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit TICIE1 và bit ICF1 được đặt lên 1, khi đó ngắt captuer timer/counter1 được xuất hiện. • Bit 4 – OCF1A: Output Compare Flag 1A Bit OCF1A được đặt lên 1 khi xuất hiện so sánh giữa bộ timer/counter1 với dữ liệu trong thanh ghi OCR1A tương ứng nhau. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit OCIE1A và bit OCF1A được đặt lên 1, khi đó ngắt so sánh A tương ứng timer/counter1 được xuất hiện. • Bit 3 – OCF1B: Output Compare Flag 1B Bit OCF1B được đặt lên 1 khi xuất hiện so sánh giữa bộ timer/counter1 với dữ liệu trong thanh ghi OCR1B tương ứng nhau. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit OCIE1B và bit OCF1B được đặt lên 1, khi đó ngắt so sánh B tương ứng timer/counter1 được xuất hiện. • Bit 2 – TOV1: Timer/Counter1 Overflow Flag Bit TOV1 được đặt lên 1 khi phép tràn trong timer/counter1 xuất hiện. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit TOIE1 và bit TOV1 được đặt lên 1, khi đó ngắt tràn trong timer/counter1 được xuất hiện. Trong chế độ PWM, bit này được đặt lên 1 khi timer/counter1 tăng từ $0000. • Bit 1: bit dự trữ. • Bit 0 – TOV0: Timer/Counter0 Overflow Flag Bit TOV0 được đặt lên 1 khi phép tràn trong timer/counter0 xuất hiện. Bit này được xóa bởi phần cứng, khi bit I trong SREG và bit TOIE0 và bit TOV0 được đặt lên 1, khi đó ngắt tràn trong timer/counter0 được xuất hiện. Trong chế độ PWM, bit này được đặt lên 1 khi timer/counter1 tăng từ $0000.

Trang 12

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3.2.7 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TOÀN BỘ VI ĐIỀU KHIỂN MCUCR

• • •

Bit 7: bit dự trữ và luôn luôn đọc ở mức thấp. Bit 6 – SE: Sleep Enable Bit này cho phép MCU ở chế độ ngủ. Bits 5, 4 – SM1, SM0: Sleep Mode Select Bits 1 and 0 Hai bit này chọn chế độ ngủ của MCU.

Bảng 2.1: Chọn chế độ ngủ. Bit 3, 2 – ISC11, ISC10: Interrupt Sense Control 1 Bits 1 and 0 Ngắt ngoài 1 được tác động bởi chân INT1, nếu bit I trong thanh ghi trạng thái và bit INT1 trong thanh ghi GIMSK được đặt lên 1. Chân INT1 tác động mức hay cạnh thì được định nghĩa trong bảng sau: •

Bảng 2.2: Điều khiển độ nhạy cảm ngắt 1. Bit 1, 0 – ISC01, ISC00: Interrupt Sense Control 0 Bits 1 and 0 Ngắt ngoài 0 được tác động bởi chân INT0, nếu bit I trong thanh ghi trạng thái và bit INT0 trong thanh ghi GIMSK được đặt lên 1. Chân INT0 tác động mức hay cạnh thì được định nghĩa trong bảng sau: •

Bảng 2.3: Điều khiển độ nhạy cảm ngắt 0. Trang 13

Giới thiệu về μC AT90S8535 Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng Vi điều khiển AVR có nhiều khả năng để giảm năng lượng tiêu thụ. Để chuyển sang trạng thái ngủ thì bit SE trong thanh ghi MCUCR phải được đặt lên 1 và lệnh Sleep được thực thi. Trong khi MCU đang ở trạng thái ngủ, nếu có một ngắt đã cho phép xuất hiện thì MCU sẽ thức dậy thực thi đoạn chương trình ngắt và lại tiếp tục thực thi lệnh kế tiếp theo sau lệnh Sleep. Lúc này nội dung của tệp thanh ghi, SRAM và bộ nhớ I/O vẫn được giữ nguyên. Nếu một tín hiệu reset xuất hiện trong trạng thái ngủ thì MCU sẽ thức dậy và thực thi từ vectơ reset. Khi bit SM bị xóa thì lệnh Sleep bắt buộc MCU chuyển sang chế độ nghỉ, làm ngưng hoạt động của CPU nhưng cho phép bộ timer/counter watchdog và ngắt hệ thống tiếp tục hoạt động. Biện pháp này làm giảm dòng tiệu thụ trong chế độ nghỉ (Idle). Khi CPU được đánh thức khỏi chế độ nghỉ, đơn vị CPU khởi động chương trình chấp hành ngay lập tức. Khi bit SM được đặt lên 1, lệnh Sleep bắt buộc MCU chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hay giảm dòng tiêu thụ, lúc này bộ dao động ngoài bị ngừng hoạt động, trong khi các ngắt ngoài và mạch watchdog (nếu ở trạng thái cho phép hoạt động) vẫn tiếp tục hoạt động. Chỉ thao tác đặt lại (reset) bên ngoài, thao tác đặt lại watchdog (nếu đang ở trạng thái cho phép hoạt động), hoặc ngắt theo mức ngoài trên chân INT1 và INT0 mới có thể đánh thức MCU. 2.3.2.8 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER/COUNTER 0 TCCR0 Timer/Counter0 Control Register

Thanh ghi điều khiển Timer/Counter0 được sử dụng để điều khiển các thao tác của bộ Timer/Counter0. Đây là một bộ định thời gian đơn giản dùng để đếm tiến từ giá trị đặt trước theo từng xung nhịp đến $FF. • • Bits 7…3: bit dự trữ. Bits 2, 1, 0: CS02, CS01,CS00 Clock Select0 Là các bit chọn tần số xung clock cho bộ timer/counter0. Xem bảng sau:

Trang 14

Giới thiệu về μC AT90S8535

Bảng 2.4: Lựa chọn hệ số chia tần số clock0. Có thể chọn nguồn xung clock từ 7 trạng thái trên và bộ timer/counter0 sẽ ngưng hoạt động khi các bits 2, 1, 0 bị xoá. 2.3.2.9 THANH GHI TIMER/COUNTER0 TCNT0

Đây là thanh ghi Timer/Counter hiện thời. Một giá trị đã được nạp vào thanh ghi này được sử dụng làm giá trị xuất phát (bắt đầu), nếu bộ Timer/Counter0 được cho phép qua thanh ghi TCCR0 thì giá trị xuất phát này sẽ tăng theo từng tín hiệu xung nhịp của nó. Sau khi bộ Timer/Counter0 bị tràn, thì giá trị này sẽ được đặt về $00 và tiếp tục đếm tiến theo từng tín hiệu xung nhịp Timer/Counter0.

Hình 2.6: Sơ đồ khối bộ timer/counter0. Trang 15

Giới thiệu về μC AT90S8535 Timer/counter1 Bộ timer/counter1 có 16 bit, có thể chọn nhiều tần số hoạt động cho bộ timer/counter1, có hai ngõ ra so sánh, PWM, ngõ vào capture và có ngắt tràn bộ định thời.

Hình 2.7: Sơ đồ khối bộ timer/counter1. 2.3.2.10 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER/COUNTER1A TCCR1 A

Bits 7, 6 – COM1A1, COM1A0 Bit điều khiển COM1A1 và COM1A0, ngõ ra tác động lên chân OC1A

(PD.5). • Bits 5, 4 – COM1B1, COM1B0 Bit điều khiển COM1B1 và COM1B0, ngõ ra tác động lên chân OC1B (PD.4).

Trang 16

Giới thiệu về μC AT90S8535

Bảng 2.5: Chọn chế độ so sánh. • • Bits 3, 2: bit dự trữ. Bits 1, 0 – PWM11, PWM10 Bit chọn hoạt động PWM của timer/counter1.

Bảng 2.6: Chọn chế độ PWM. 2.3.2.11 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER/COUNTER1B TCCR1 B

• Bit 7 – ICNC1: Input Capture 1 Noise Canceler (4 chu kỳ) Khi bit ICNC1 bit bị xóa thành “0”, thì chức năng input capture trigger noise canceler bị cấm. Mạch input capture được lật trạng thái ở sườn dương/âm đầu tiên được lấy mẫu trên chân ICP (Input Capture Pin), như được chỉ định. Khi bit ICNC1 được đặt thành “1”, 4 mẫu đã được lấy chọn vẹn trên chân ICP và tất cả các mẫu cần phải phù hợp về mức HIGH/LOW với thông số kỹ thuật về input capture trigger quy định cho bit ICES1. Tần số lấy mẫu hiện thời là tần số đồng hồ XTAL. • Bit 6 – ICES1: Input Capture1 Edge Select. Khi bit ICES1 được xoá thành “0”, thì nội dung của Timer/Counter1 được truyền đến thanh ghi ICR1 (Input Capture Register), trên sườn âm của chân ICP (Input Capture Pin). Khi bit ICES1 đã được đặt thành “1”, thì nội dung của Timer/Counter1 được truyền đến thanh ghi ICR1 (Input Capture), trên sườn dương của chân ICP. • Bit 5, 4: bit dự trữ. Trang 17

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bit 3 – CTC1: Clear Timer/Counter1 on Compare Match. Khi bit điều khiển CTC1 được đặt thành “1” bộ Timer/Counter1 được reset về $0000 trong chu trình sau một lần so sánh. Nếu bit điều khiển CTC1 bị xóa, thì bộ Timer/Counter1 tiếp tục đếm và không bị ảnh hưởng (tác động) bởi kết quả sau lần so sánh đó. Bởi vì mỗi lần so sánh được phát hiện trong chu kỳ đồng hồ CPU kế tiếp theo lần trước, nên chức năng này sẽ được thực hiện một cách khó khăn khi số chia tần số cao hơn 1 được sử dụng cho bộ định thời. Khi số chia tần số bằng 1 được sử dụng và thanh ghi so sánh A được đặt thành C, thì bộ Timer sẽ đếm như sau nếu CTC1 được đặt: …|C-2 | C-1 | C | 0 | 1 |… Khi bộ chia tần số được đặt số chia thành 8, bộ định thời sẽ đếm giống như sau đây: …C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2 | C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1 | C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | … Trong chế độ PWM, bit này không có tác dụng. • Bits 2, 1, 0: Clock Select1. Các bit Clock Select1 2, 1 và 0 quy định nguồn chia tần số của bộ Timer/Counter1 giống như với Timer/Counter0.

Bảng 2.7: Lựa chọn hệ số chia tần số clock1. 2.3.2.12 THANH GHI TIMER/COUNTER1 TCNT1H,TCNT1L

Thanh ghi 16 này chứa giá trị được đem chia tần số của bộ Timer/Counter1 16 bit. Để đảm bảo rằng cả 2 byte HIGH và LOW được đọc và ghi đồng thời khi khối CPU truy nhập các thanh ghi này, việc truy nhập được thực hiện bằng các thanh ghi tạm thời 8 bit (TEMP). Thanh ghi tạm thời này cũng được sử dụng khi Trang 18

Giới thiệu về μC AT90S8535 truy nhập OCR1A và ICR1. Nếu chương trình chính và cả đoạn chương trình ngắt cũng thực hiện việc truy nhập đến các thanh ghi bằng cách sử dụng thanh ghi TEMP, thì các ngắt cần phải bị cấm (disable) trong khoảng thời gian truy nhập từ chương trình chính hoặc các ngắt truy nhập nếu các ngắt được cho phép lại. TCNT1 Timer/Counter1 Write: Khi CPU ghi vào byte cao (HIGH) TCNT1 H, dữ liệu ghi được đặt vào trong thanh ghi TEMP. Tiếp theo, khối CPU ghi byte LOW TCNT1L, byte dữ liệu này được kết hợp với byte dữ liệu trong thanh ghi TEMP, và toàn bộ 16 bit được ghi đồng thời vào thanh ghi TCNT1 Timer/Counter1. Do đó, byte HIGH TCNT1H cần phải được truy nhập trước tiên đối với thao tác ghi trọn vẹn thanh ghi 16 bit. TCNT1 Timer/Counter1 Read: Khi khối CPU đọc byte thấp (LOW) TCNT1 L, dữ liệu của byte LOW TCNT1L được gởi tới CPU và dữ liệu của byte HIGH TCNT1H bị thay thế trong thanh ghi TEMP. Khi khối CPU đọc dữ liệu trong byte HIGH TCNT1H, thì CPU nhận dữ liệu trong thanh ghi TEMP. Do đó, byte LOW TCNT1L cần phải được truy nhập trước tiên đối với thao tác đọc trọn vẹn thanh ghi 16 bit. Bộ Timer/Counter1 được thiết kế hoạt động như một bộ đếm tiến hoặc tiến/lùi (trong chế độ PWM) với thao tác truy nhập đọc và ghi. Nếu bộ Timer/Counter1 được ghi vào và một nguồn xung nhịp được lựa chọn thì bộ Timer/Counter1 tiếp tục đếm trong chu trình đồng hồ. 2.3.2.13 CÁC THANH GHI SO SÁNH TIMER/COUNTER1 A OCR1AH, OCR1AL LỐI RA BỘ

2.3.2.14 CÁC THANH GHI SO SÁNH TIMER/COUNTER1 B OCR1BH, OCR1BL

LỐI

RA

BỘ

Trang 19

Giới thiệu về μC AT90S8535 Các thanh ghi so sánh lối ra (output compare) là các thanh ghi đọc/ghi 16 bit. Các thanh ghi so sánh lối ra bộ Timer/Counter1 chứa dữ liệu được so sánh liên tục với Timer/Counter1. Diễn biến của những lần so sánh được chỉ định trong thanh ghi điều khiển và trạng thái Timer/Counter1. Một lần so sánh chỉ xảy ra nếu Timer/Counter1 đếm đến giá trị OCR. Một lần so sánh sẽ đặt cờ ngắt so sánh trong chu kỳ đồng hồ CPU kế tiếp theo sự kiện so sánh. Bởi vì các thanh ghi so sánh lối ra OCR1A và OCR1B là các thanh ghi 16 bit, nên một thanh ghi tạm thời TEMP được sử dụng khi OCR1A/B được ghi để bảo đảm là cả 2 byte được cập nhật đồng thời. Khi CPU ghi byte cao (HIGH) OCR1AH hoặc OCR1BH, dữ liệu được lưu trữ tạm thời vào thanh ghi TEMP. Sau đó khối CPU ghi byte thấp (LOW) OCR1AL hoặc OCR1BL, từ đó kết hợp với thanh ghi TEMP ghi đồng thời vào OCR1AH hoặc OCR1BH. Do đó, byte cao (HIGH) OCR1AH hoặc OCR1BH cần phải được ghi trước tiên đối với một thao tác ghi trọn vẹn thanh ghi 16 bit. Thanh ghi TEMP cũng được sử dụng khi truy nhập TCNT1 và ICR1. Nếu chương trình chính và các đoạn chương trình ngắt thực hiện việc truy nhập đến các thanh ghi bằng cách sử dụng TEMP, các ngắt cần phải bị cấm trong thời gian truy nhập từ chương trình chính hoặc các ngắt được truy nhập nếu các ngắt được cho phép. 2.3.2.15 THANH GHI TIMER/COUNTER INPUT CAPTURE ICR1H, ICR1L

Thanh ghi input capture là các thanh ghi 16 bit chỉ để đọc. Khi sườn dương, sườn âm của tín hiệu ở chân input capture (ICP) được phát hiện. khi đó giá trị hiện thời của bộ Timer/Counter1 được truyền đến thanh ghi Input Capture (ICR1). Đồng thời cờ input capture (ICF1) được đặt thành 1. Bởi vì các thanh ghi input capture (ICR1) là các thanh ghi 16 bit, nên một thanh ghi tạm thời TEMP được sử dụng khi ICR1 được đọc để bảo đảm là cả 2 byte được đọc đồng thời. Khi CPU đọc byte cao (LOW) ICR1L, dữ liệu được gửi đến khối CPU và dữ liệu của byte cao (HIGH) ICR1H được đặt vào thanh ghi TEMP, khi khối CPU đọc dữ liệu byte cao (HIGH) ICR1H thì khối CPU nhận dữ liệu từ trong thanh ghi TEMP. Do đó, byte thấp (LOW) ICR1L cần phải được truy nhập trước tiên đối với một thao tác đọc trọn vẹn thanh ghi 16 bit.

Trang 20

Giới thiệu về μC AT90S8535 Thanh ghi TEMP cũng được sử dụng khi truy nhập TCNT1 và OCR1A. Nếu chương trình chính và các đoạn chương trình ngắt thực hiện việc truy nhập đến các thanh ghi bằng cách sử dụng TEMP, thì các ngắt cần phải bị cấm trong thời gian truy nhập từ chương trình chính hoặc các ngắt truy nhập nếu các ngắt được cho phép. Timer/Counter2 Sơ đồ khối bộ timer/counter2: Bộ timer/counter2 có 8 bit, có thể chọn nhiều tần số hoạt động cho bộ timer/counter2.

Hình 2.8: Sơ đồ khối bộ timer/counter2. 2.3.2.16 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER/COUNTER2 TCCR2

Trang 21

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bit 7: bit dự trữ. • Bit 6 – PWM2: Pulse Width Modulator Enable Khi bit này được đặt lên 1 thì chế độ PWM của timer/counter2 được cho phép. • Bits 5, 4 – COM21, COM20: Compare Output Mode, Bits 1 and 0 Bit điều khiển COM21 và COM20, ngõ ra tác động lên chân OC2 (PD.7).

Bảng 2.8: Chọn chế độ so sánh. • Bit 3 – CTC2: Clear Timer/Counter on Compare Match Khi bit điều khiển CTC2 được đặt thành “1” bộ Timer/Counter2 được reset về $00 trong chu trình sau một lần so sánh. Nếu bit điều khiển CTC2 bị xóa, thì bộ Timer/Counter2 tiếp tục đếm và không bị ảnh hưởng (tác động) bởi kết quả sau lần so sánh đó. Bởi vì mỗi lần so sánh được phát hiện trong chu kỳ đồng hồ CPU kế tiếp theo lần trước, nên chức năng này sẽ được thực hiện một cách khó khăn khi số chia tần số cao hơn 1 được sử dụng cho bộ định thời. Khi số chia tần số bằng 1 được sử dụng, và thanh ghi so sánh 2 được đặt thành C, thì bộ Timer sẽ đếm như sau nếu CTC2 được đặt: Khi bộ chia tần số được đặt số chia thành 8, bộ định thời sẽ đếm giống như sau đây: …| C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2 | C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C1, C-1 | C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,… Trong chế độ PWM, bit này không có tác dụng. • Bits 2, 1, 0 – CS22, CS21,CS20: Clock Select Bits 2, 1 and 0 Các bit Clock Select2 2, 1 và 0 quy định nguồn chia tần số của bộ Timer/Counter2.

Bảng 2.9: Lựa chọn hệ số chia tần số cho timer/counter2. Trang 22

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3.2.17 THANH GHI SO SÁNH NGÕ RA TIMER/COUNTER2 OCR2 Là thanh ghi đọc/viết 8 bit.

Đây là thanh ghi chứa dữ liệu dùng để so sánh với timer/counter2. Một so sánh chỉ được xuất hiện khi timer/counter2 đếm trùng với giá trị trong OCR2. Chế độ PWM trong timer/counter2 Khi chế độ PWM được chọn, giá trị trong timer/counter2 được so sánh với thanh ghi OCR2 và ngõ ra của PWM trên chân PD7 (OC2), timer/counter2 đếm từ $00 đến $FF và đếm từ giá trị đỉnh về $00. Khi giá trị trong timer/counter2 bằng với giá trị trong OCR2 thì ngõ ra trên chân PD7 sẽ thay đổi. Khi ta chọn chế độ PWM không đảo, lúc này giá trị trong thanh ghi OCR2 càng lớn thì độ rộng xung dương càng rộng, và ngược lại. Khi ta chọn chế độ PWM đảo, lúc này giá trị trong thanh ghi OCR2 càng lớn thì độ rộng xung dương càng hẹp, và ngược lại. BỘ WATCHDOG TIMER

Hình 2.9: Sơ đồ khối bộ watchdog timer. 2.3.2.18 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN BỘ ĐỊNH THỜI WATCHDOG TIMER WDTR • Bits 7..5: bit dự trữ. • Bit 4 – WDTOE: Watchdog Turn – off Enable Bit này được sử dụng chung với bit WDE. Khi WDTOE =1 và WDE=0 để cấm bộ định thời Watchdog. Trang 23

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bit 3 – WDE: Watchdog Enable Khi WDE= 1 bộ định thời Watchdog được cho phép và WDE= 0 bộ định thời Watchdog bị cấm. Để cấm bộ định thời này ta cần thực hiện các bước sau: - Trong một chu kỳ đơn lẻ đặt WDTOE= WDE= 1. - Xóa WDE= 0 trong 4 chu kỳ đồng hồ tiếp theo => bộ định thời sẽ bị cấm. • Bits 2..0 – WDP2, WDP1, WDP0: Watchdog Timer Prescaler Các bit này được dùng để chia tần số khi bộ định thời Watchdog được cho phép. Các khoảng chia tần số khác nhau tương ứng với các khoảng time-out.

Bảng 2.10: Lựa chọn hệ số chia tần số của bộ định thời watchdog. 2.3.3 BỘ NHỚ EEPROM Bộ nhớ EEPROM được truy nhập qua các thanh ghi truy nhập EEPROM, cụ thể là: thanh ghi địa chỉ EEPROM (EEAR), thanh ghi dữ liệu EEPROM (EEDR) và thanh ghi điều khiển EEPROM (EECR). Thanh ghi EEAR là một thanh ghi đọc/ghi.

Thanh ghi EEDR là một thanh ghi dữ liệu bộ nhớ EEPROM và là một thanh ghi đọc/ghi. Khi ta muốn đọc dữ liệu từ bộ nhớ EEPROM, thì ta phải chờ sau khi quá trình ghi thực hiện xong.

Thanh ghi EECR có các bit điều khiển cần thiết cho việc đọc và ghi vào bộ nhớ EEPROM. Trang 24

Giới thiệu về μC AT90S8535

Bit điều khiển EEWE trong thanh ghi EECR cho phép người dùng phát hiện khi một lượng dữ liệu yêu cầu trước đó được ghi vào bộ nhớ EEPROM và một dữ liệu byte mới có thể được ghi. 2.3.4 KHỐI SỐ HỌC LOGIC Khối số học logic (hình 22) thực hiện các thao tác giống như thao tác bit, phép tính số học và logic trên nội dung của các thanh ghi và ghi được kết quả vào tệp thanh ghi trên thanh ghi đã được chỉ định. Các thao tác này được thực hiện trong một chu kỳ đơn lẻ. Mỗi một thao tác ALU đều làm ảnh hưởng đến các cờ trong thanh ghi trạng thái (Status), tùy thuộc vào lệnh. 2.3.5 TRUY CẬP BỘ NHỚ Việc truy nhập bộ nhớ SRAM chiếm mất 2 chu kỳ. Nguyên nhân là việc truy nhập bộ nhớ SRAM sử dụng một thanh ghi con trỏ dùng cho địa chỉ bộ nhớ SRAM. Thanh ghi trong con trỏ này chỉ là một trong các thanh ghi con trỏ (Các thanh ghi X, Y hoặc Z). Chu kỳ đồng hồ thứ nhất được cần đến để truy nhập tệp thanh ghi và để thao tác trên thanh ghi con trỏ (các lệnh truy nhập bộ nhớ SRAM cho phép gia tăng địa chỉ trước/sau thao tác trên thanh ghi con trỏ). Ở thời điểm kết thúc của chu kỳ đồng hồ thứ nhất, khối ALU thực hiện phép tính này, và sau đó địa chỉ này được sử dụng để truy nhập ô nhớ SRAM và ghi vào ô nhớ này (hoặc đọc ra từ đó vào thanh ghi đích). 2.3.6 CỔNG VÀO/RA Tất cả các bộ điều khiển AVR đều có một lượng lớn các cổng vào/ra (I/O). Tất cả các lối ra (được đặt nhờ các bit) của các bộ điều khiển AVR có thể chịu dòng điện đến 20 mA, nên rất thích hợp với việc điều khiển trực tiếp các LED vì không cần đến mạch đệm bổ sung. Tất cả các cổng vào/ra đều có 3 địa chỉ vào ra đi kèm với chúng. Ba địa chỉ vào ra được cần đến để đặt cấu hình cho các bit riêng biệt thành các lối vào hoặc thành lối ra, địa chỉ khác được cần đến để xuất ra dữ liệu tới các bit đó (hoặc tất cả) được đặt cấu hình thành lối ra, và địa chỉ thứ 3 được cần đến để đọc dữ liệu từ các chân đó (hoặc tất cả) được cấu hình thành lối vào. Các cổng được đánh số là DDRx, PINx, PORTx cho một cổng x cho trước. Cổng DDRx là thanh ghi hướng dữ liệu. Khi ghi một mức “1” vào một bit ở DDR làm cho bit tương ứng thành bit lối ra trong PORTx. Sau đó để xuất một giá trị “1” trên bit cổng, bit tương ứng có thể được đặt hoặc reset bằng cách sử dụng CBI hoặc SBI hoặc một lệnh OUT. Một cách khác để thay đổi giá trị cổng là sử dụng các lệnh IN và OUT. Tương tự để đọc dữ liệu ở trong lối vào của một cổng ta sử dụng thanh ghi PINx. Thanh ghi PINx được nối trực tiếp với chân của cổng. Chân cổng có thể được Trang 25

Giới thiệu về μC AT90S8535 cấp tín hiệu để duy trì trạng thái theo cách tạo mức điện áp cao (pull- up) bên trong bằng cách ghi giá trị “1” vào bit cổng ở các địa chỉ PORTx. Các điện trở pull-up này có giá trị trong khoảng từ 20 kΩ và 150 kΩ. Các giá trị tương ứng của dòng điện pull-up nằm giữa 160 μA và 33 μA. Ngược lại, nếu một giá trị “0” được ghi vào bit cổng ở địa chỉ PORTx, thì trạng thái pull-up được loại bỏ và chân lối vào rời bỏ trạng thái thả nổi chuyển sang trạng thái trở kháng cao. 2.3.7 BỘ TRUYỀN NHẬN UART

Hình 2.10: Sơ đồ khối bộ truyền nhận UART. Việc truyền dữ liệu được khởi tạo bằng cách ghi dữ liệu vào thanh ghi dữ liệu I/O UART, kí hiệu là UDR. Dữ liệu được truyền từ UDR đến thanh ghi dịch truyền khi: • Một kí tự mới được ghi vào UDR sau khi bit stop (bit dừng) từ kí tự trước đó đã dịch chuyển ra. Thanh ghi dịch chuyển được nạp ngay lập tức. • Một kí tự mới đã được ghi vào UDR trước khi bit stop từ kí tự trước đã được dịch đi (shifted out). Thanh ghi dịch được nạp khi bit stop của kí tự đang được truyền đã được dịch chuyển ra. • Nếu thanh ghi dịch bộ truyền 10 (11) bit đang trống thì dữ liệu được truyền từ UDR đến thanh ghi dịch. Ở thời điểm này bit UDRE (UART Data Register Empty) trong thanh ghi trạng thái UART, USR, được đặt. Khi bit này được đặt thành “1”, bộ UART đang sẵn sàng nhận kí tự tiếp theo. Vào cùng thời điểm

Trang 26

Giới thiệu về μC AT90S8535 khi dữ liệu được truyền từ UDR đến thanh ghi dịch bộ truyền 10 (11) bit, bit 0 của thanh ghi dịch bị xoá ( start bit) và bit 9 hoặc 10 được đặt (stop bit). Nếu như một từ dữ liệu 9 bit được lựa chọn (bit CHR9 trong thanh ghi điều khiển UART, UCR được đặt), bit TXB8 trong thanh ghi UCR được truyền vào bit 9 trong thanh ghi dịch bộ truyền, theo nhịp của đồng hồ tốc độ Baud sẽ diễn ra cuộc truyền đến thanh ghi dịch, bit start bị dịch chuyển ra chân TXD. Sau đó kế tiếp là dữ liệu, LSB trước tiên. Khi bit stop đã được dịch chuyển ra, thanh ghi dịch được nạp nếu bất kì dữ liệu nào được ghi vào thanh ghi UDR trong khoảng thời gian truyền. Trong thời gian nạp, bit UDRE được đặt thành “1”. Nếu như không có dữ liệu mới trong thanh ghi UDR để truyền khi bit stop được dịch chuyển ra, cờ UDRE sẽ giữ nguyên trạng thái được đặt cho đến khi thanh ghi UDR được ghi một lần nữa. Khi không có dữ liệu mới cần được ghi, và bit stop đã có mặt trên TxD đối với một chiều dài bit, Cờ TX Complete, TXC, trong thanh ghi USR được đặt thành “1”. Bit TXEN trên thanh ghi UCR cho phép bộ truyền UART khi đặt thành “1”. Khi bit này bị xoá thành “0”, thì chân PD1 có thể sử dụng cho thao tác I/O chung. Khi đặt thành “1”, bộ truyền trong UART sẽ được nối với PD1, chân này bị bắt buộc thành một chân lối ra không đếm xỉa gì đến việc đặt của bit 1 trong DDRD. Khối logic front-end của bộ nhận lấy khối tín hiệu trên chân RxD ở tần số 16 lần tốc độ Baud. Khi đường dẫn không có tín hiệu truyền (đang trong trạng thái nghỉ), một mẫu đơn lẻ của giá trị logic “0” sẽ được dịch như sườn âm (dốc xuống) của một bit start, và dãy phát hiện bit start được khởi tạo. Hãy xem như mẫu 1 là mẫu 0 đầu tiên. Tiếp theo là sự dịch chuyển mức từ 1 sang 0. Bộ nhận lấy mẫu chân RxD ở các mẫu 8, 9 và 10. Nếu như 2 hoặc nhiều hơn trong 3 mẫu được tìm thấy có giá trị logic “1” thì từ bit start bị loại bỏ như một xung nhiễu và bộ nhận bắt đầu theo dõi sự chuyển mức kế tiếp từ “1” sang “0”. Tuy nhiên một bit start hợp lệ được phát hiện, thì việc lấy các mẫu bit kế tiếp bit start được thực hiện. Các bit này cũng được lấy mẫu ở các mẫu 8, 9 và 10. Giá trị logic được tìm thấy ở ít nhất 2 trong số 3 mẫu được lấy làm giá trị bit. Tất cả các bit được dịch chuyển vào thanh ghi dịch chuyển vào thanh ghi dịch bộ truyền giống như chúng ta đã được lấy mẫu. Khi bit stop được đưa vào bộ nhận, thì đa số trong số 3 mẫu cần phải bằng 1 để tiếp nhận bit stop. Nếu như hai mẫu hoặc nhiều hơn là các giá trị logic 0, thì cờ lỗi khung truyền (FE) trong thanh ghi trạng thái UART (USR) được đặt thành “1”. Trước khi đọc thanh ghi UDR, người dùng phải luôn luôn kiểm tra bit lỗi FE để phát hiện các lỗi khung truyền. Tuỳ thuộc vào có hay không có một bit stop hợp lệ được phát hiện ở cuối một chu kỳ tiếp nhận kí tự, dữ liệu được truyền đến UDR và cờ RXC trong thanh ghi USR được đặt. UDR trên thực tế là hai thanh ghi tách biệt về mặt vật lý, một dùng cho dữ liệu được truyền và một dùng cho dữ liệu được nhận. Khi UDR được đọc, thanh ghi dữ liệu nhận (Receive Data Register) được truy nhập, và khi UDR được ghi, thanh ghi dữ liệu truyền (Transmit Data Register) được truy nhập. Trang 27

Giới thiệu về μC AT90S8535 Nếu dữ liệu 9 bit được lựa chọn (bit CHR9 (trong thanh ghi điều khiển UART, UCR được đặt thành “1”), bit RXB8 trong thanh ghi UCR được nạp bằng 9 bit trong thanh ghi dịch truyền khi dữ liệu được truyền tới UDR. Nếu như sau khi đã nhận được một kí tự, thanh ghi UDR không được đọc kể từ lần nhận cuối cùng, cờ tràn OverRun (OR) trong thanh ghi UCR được đặt thành “1. Điều này có nghĩa là byte dữ liệu cuối cùng đã dịch chuyển vào thanh ghi dịch sẽ không được chuyển đến UDR và bị thất lạc. Bit OR được đệm và được cập nhật khi byte dữ liệu hợp lệ trong thanh ghi UDR được đọc. Như vậy người dùng luôn phải kiểm tra bit OR trước tiên, sau khi đọc thanh ghi UDR, để phát hiện bất kì lỗi tràn nào xuất hiện. Khi bit RXEN trong thanh ghi UCR bị xoá thành “0”, thì bộ phận bị cấm. Điều đó có nghĩa là chân PD0 có thể được sử dụng làm một chân I/O chung. Khi RXEN được đặt thành “1”, bộ nhận UART sẽ được nối với PD0, chân này bị buộc phải trở thành một chân lối vào không đếm xỉa gì đến việc đặt của bit DDRD trong DDRD. Khi PD0 bị bắt buộc trở thành lối vào bởi UART, bit PORTD0 có thể vẫn được sử dụng để điều khiển điện trở pull-up trên chân. Khi bit CHR9 trong thanh ghi UCR được đặt, các kí tự được truyền và được nhận có độ dài 9 bit, cộng thêm bit start và bit stop. Bit dữ liệu thứ 9 cần được truyền là bit TXB8 trong thanh ghi UCR. Bit này cần phải được đặt thành giá trị mong muốn trước khi một cuộc truyền được khởi tạo bằng việc ghi vào thanh ghi UDR. Bit thứ 9 nhận được là bit RXB8 trong thanh ghi UCR. 2.3.7.1 THANH GHI DỮ LIỆU UART UDR UART I/O Data Register

Thực tế là hai thanh ghi sử dụng chuyển địa chỉ vật lý. Khi dữ liệu được ghi vào địa chỉ này, nó ghi vào thanh ghi truyền dữ liệu. Khi đọc từ địa chỉ này nó đọc từ thanh ghi nhận dữ liệu. 2.3.7.2 THANH GHI TRẠNG THÁI UART USR UART Status Register

• Bit 7 – RXC: UART Receive Complete Khi bit này được đặt thành 1 có nghĩa là UART đã nhận xong một byte từ thanh ghi dịch bộ nhận. RXC được xoá bằng việc đọc.

Trang 28

Giới thiệu về μC AT90S8535 • Bit 6 – TXC: UART Transmit Complete Bit này được đặt thành 1, khi một byte dữ liệu đầy đủ bao gồm bit stop được dịch chuyển ra từ thanh ghi dịch bộ truyền và không có dữ liệu mới được ghi vào UDR. TXC bị xóa thành 0 bằng phần cứng bằng cách thực thi trình xử lý ngắt tương ứng hoặc bằng phần mềm bằng cách ghi giá trị 1 vào bit TXC. • Bit 5 – UDRE: UART Data Register Empty Bit này được đặt thành 1, khi dữ liệu đã ghi vào UDR được truyền đến thanh ghi dịch bộ truyền. Bit này cho thấy UART sẵn sàng nhận một byte mới. • Bit 4 – FE: Framing Error Bit này được đặt thành 1 khi bit stop truyền đến có giá trị là 0. Bit này được xoá khi bit stop được đưa đến có giá trị là 1. • Bit 3 – OR: OverRun Bit này được đặt thành 1 khi dữ liệu trong UDR không được đọc trước khi dữ liệu mới dịch chuyển vào UDR từ thanh ghi bộ nhận. • Bit 2, 1, 0: bit dự trữ. 2.3.7.3 THANH GHI ĐIỀU KHIỂN UART

• Bit 7 – RXCIE: RX Complete Interrupt Enable • Bit 6 – TXCIE: TX Complete Interrupt Enable • Bit 5 – UDRIE: UART Data Register Empty Interrupt Enable Khi bit này được đặt thành 1 và bit UDRE trong thanh ghi USR đặt thành 1, thì ngắt UDRE sẽ được thực thi nếu bit I trong thanh ghi trạng thái (ngắt toàn cục) được đặt. • Bit 4 – RXEN: Receive Enable Khi bit này được đặt thành 1 bộ nhận UART được cho phép. • Bit 3 – TXEN: Transmit Enable Khi bit này được đặt thành 1 bộ truyền UART được cho phép. • Bit 2 – CHR9: 9 bit Characters Khi bit này được đặt thành 1, nghĩa là ký tự truyền và nhận có độ dài 9 bit bên cạnh bit start và bit stop. Bit thứ 9 có thể sử dụng như bit stop phụ hay bit kiểm tra chẵn lẻ. • Bit 1 – RXB8: Receive Data Bit 8 Khi CHR9 được đặt thành 1 thì bit RXB8 là bit thứ 9 của kí tự đã nhận. • Bit 0 – TXB8: Transmit Data Bit 8 Khi CHR9 được đặt thành 1 thì bit TXB8 là bit thứ 9 của kí tự đã truyền. 2.3.8 CẤU TRÚC NGẮT Bộ vi điều khiển AVR có rất nhiều cấu trúc ngắt. Một loạt các sự kiện có thể kể ra khi một ngắt xuất hiện là: 1. Thiết bị ngoại vi ngắt bộ xử lý. 2. Việc thực thi lệnh hiện tại được hoàn thành. Trang 29

Giới thiệu về μC AT90S8535 3. Địa chỉ của lệnh tiếp theo được lưu trữ trên ngăn xếp (hoặc một ngăn xếp phần cứng hoặc một ngăn xếp phần mềm). 4. Địa chỉ ISR (đoạn chương trình ngắt) được nạp vào bộ đếm chương trình. 5. Bộ xử lý thực thi ISR. 6. Việc hoàn thành các thao tác thực thi ISR được chỉ bảo bằng lệnh RETI (trả lại từ ngắt). 7. Bộ xử lý nạp bộ đếm chương trình với giá trị được lưu trữ trên ngăn xếp và việc thực thi chương trình bình thường lại tiếp tục. Bởi vì ngắt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên trạng thái bộ xử lý (các cờ, …) cần phải được lưu trữ sao cho việc thực thi chương trình bình thường có thể tiếp tục ngay sau khi đoạn chương trình ISR được hoàn tất. Trạng thái bộ xử lý được chứa trong thanh ghi SREG. Trước khi thực hiện chương trình ISR cần phải lưu trữ thanh ghi SREG rồi mới thực thi chương trình ngắt và trước khi trở lại việc điều khiển chương trình chính, ta cần phải khôi phục lại thanh ghi SREG. Một cách để lưu trữ thanh ghi SREG là lưu nó trên ngăn xếp (bằng cách sử dụng lệnh PUSH SREG) và sau đó trước khi thực thi lệnh RETI, giá trị thanh ghi SREG được sao chép ngược trở lại từ ngăn xếp (bằng cách sử dụng lệnh POP SREG). Trong lúc một ngắt ISR1 hoạt động, có một ngắt khác (ISR2) xuất hiện và cờ ngắt toàn cục đã được đặt thành “1” bên trong ISR1( bằng cách sử dụng lệnh SEI). Trong trường hợp này, ngắt ISR1 bị ngắt và ngắt ISR2 được thực thi. Việc thực thi ISR1 lại tiếp tục sau khi ISR2 kết thúc, và sau khi thực thi xong ISR1 chương trình chính lại được thực thi tiếp tục. Bình thường thì sau khi một ngắt xuất hiện và đang được phục vụ bởi thanh ghi ISR tương ứng, các ngắt toàn cục tự động bị cấm (tương ứng với việc thực thi lệnh CLI); tuy nhiên vẫn có khả năng cho phép các ngắt trong khi một ISR đang thực thi bằng việc thực thi lệnh SEI trong ISR. Nếu như ngắt khác xuất hiện trong khoảng thời gian khi một ISR đã đang hoạt động, thì nó sẽ phục vụ bằng việc ngắt đoạn chương trình ISR ban đầu. Tính ưu tiên của các ngắt được quy định bởi cách gán các vectơ ngắt. Một vectơ ngắt ở địa chỉ thấp hơn trong bộ nhớ chương trình có mức độ ưu tiên cao hơn. Việc thực thi ngắt đối với tất cả các ngắt AVR đã được cho phép ít nhất là 4 chu kỳ đồng hồ. Bốn chu kỳ đồng hồ sau khi cờ ngắt đã được đặt, chương trình vectơ địa chỉ dùng cho đoạn chương trình xử lý ngắt hiện tại được thực thi. Trong khoảng thời gian 4 chu kỳ này, bộ đếm chương trình (2 byte) được đẩy lên ngăn xếp và con trỏ ngăn xếp bị giảm đi 2. Vectơ thường là một lệnh nhảy tương đối đến đoạn chương trình ngắt, và thao tác nhảy này chiếm 2 chu kỳ đồng hồ. Trang 30

Giới thiệu về μC AT90S8535 Nếu như một ngắt xuất hiện khi đang thực thi một lệnh chiếm nhiều chu kỳ (multicycle), lệnh này được hoàn thành trước khi ngắt được phục vụ. Việc quay trở lại từ một đoạn chương trình xử lý ngắt chiếm 4 chu kỳ đồng hồ. Trong 4 chu kỳ đồng hồ này bộ đếm chương trình (2 byte) được đẩy ngược trở lại từ ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp được tăng thêm 2, và cờ I trong thanh ghi SREG được đặt. Khi vi điều khiển AVR thoát ra khỏi một ngắt, nó sẽ luôn trở về với chương trình chính và chấp hành lệnh kế tiếp trước khi bất kì có ngắt nào đang chờ để được phục vụ. 2.3.9 BỘ SO SÁNH ANALOG Bộ so sánh analog so sánh các giá trị điện áp ở lối vào, cụ thể là ở lối vào AIN0 (AC+) và AIN1 (AC-) với nhau. Nếu như điện áp ở lối vào AIN0 lớn hơn ở lối vào AIN1 thì lối ra của bộ so sánh analog ACO (Analog Comparator Out) được đặt lên mức “1”. Lối ra này có thể được sử dụng cho bộ Timer/Counter1 để trigơ hoặc xoá ngắt bộ so sánh analog. Bộ so sánh analog được điều khiển qua thanh ghi điều khiển và trạng thái bộ so sánh analog, thường được viết tắt là ACSR, ở địa chỉ $08 trong vùng địa chỉ vào/ra hoặc ở địa chỉ $28 trong vùng địa chỉ bộ nhớ dữ liệu.

Hình 2.11: Sơ đồ khối bộ so sánh analog.

Trang 31

Giới thiệu về μC AT90S8535 2.3.10 TẬP LỆNH DÙNG CHO AVR

Trang 32

Giới thiệu về μC AT90S8535

Trang 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful