You are on page 1of 55

UJIAN BULANAN PERTAMA

BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan? I Menjaga anugerah Tuhan II Melakukan perkara yang dilarang III Mensyukuri pemberian Tuhan IV Melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Tuhan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 2 Pilih gambar yang menunjukkan amalan gaya hidup yang sihat. I Sentiasa menghormati rakan II Menerima kritikan rakan dengan hati yang terbuka III Tidak mempercayai rakan IV Tidak memperkecilkan kebolehan rakan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 7 Berikut merupakan faedah kita bersikap positif terhadap orang lain, kecuali A dapat meningkatkan persefahaman B dapat mengeratkan ikatan persahabatan C dibenci oleh orang lain D dihormati oleh orang lain 8 Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara I mempunyai tanggapan baik tentang diri sendiri II mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi III berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri IV malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 9 Apakah yang perlu kita lakukan untuk mencapai cita-cita? I Berusaha bersungguh-sungguh II Tidak mudah berputus asa III Tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar IV Bijak menguruskan masa dengan baik A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 10 Apakah ciri-ciri murid yang menjaga maruah diri? I Sentiasa bercakap benar II Amanah ketika menjalankan tugas III Mengamalkan gaya hidup yang sihat IV Terlibat dalam gejala sosial A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 11 Apakah faedah yang akan diperoleh sekiranya kita bertingkah laku sopan? A Dipandang tinggi oleh masyarakat B Dipandang seperti sampah masyarakat C Dihina dan dikeji D Menjatuhkan maruah keluarga 12 Berikut merupakan nilai kerajinan yang boleh diamalkan, kecuali A berusaha bersungguh-sungguh dengan semangat inisiatif, inovatif, dan kreatif untuk

A I, II, dan III B I, II, dan IV

C I, III, dan IV D II, III, dan IV

3 Berikut adalah cara kita menjaga anugerah Tuhan, kecuali A tidak membuang sampah di merata-rata tempat B mengamalkan kitar semula C membersihkan kawasan tempat tinggal D melakukan pembakaran terbuka 4 Antara berikut, yang manakah benar tentang amalan pemakanan yang sihat? I Selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran II Kurangkan makanan yang berlemak III Lebihkan makan bijirin dan ubi IV Selalu makan makanan segera A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 5 Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan fizikal dan mental? A Mengamalkan berfikiran negatif terhadap orang lain B Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain C Menimbulkan pergaduhan dan perselisihan faham dalam setiap perbuatan D Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri 6 Antara berikut, manakah ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap rakan?

mencapai kejayaan B berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu kerja C menyerah kalah tanpa berusaha bersungguhsungguh D bersabar dan tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara 13 Pilih padanan yang salah mengenai nilai kerajinan mengikut kepercayaan agama. A Islam perlu rajin dalam menunaikan sembahyang, mencari ilmu, dan menjaga diri serta persekitaran B Sikh tidak perlu terlalu rajin kerana orang lain akan datang membantu C Kristian manusia perlu rajin dalam kehidupan seharian mereka D Hindu penganutnya perlu rajin melaksanakan tanggungjawab yang diberikan 14 Pilih gambar yang tidak menunjukkan individu yang mengamalkan nilai kerajinan.

Tidak meninggikan suara ketika bercakap 18 Apakah amalan yang diamalkan oleh individu di atas? A Kejujuran C Kesederhanaan B Kasih sayang D Kerajinan 19 Apakah ciri-ciri murid yang berfikiran positif? I Tidak menyimpan dendam terhadap rakanrakan II Dapat mengawal perasaan marah III Tidak mudah buruk sangka pada orang lain IV Tidak dapat menerima kritikan yang diberikan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 20 Bagaimanakah cara untuk kita menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat? A Jarang bersenam B Terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral C Sering tidur lewat D Makan makanan yang seimbang dan berkhasiat

15 Berikut merupakan nilai hemah tinggi yang boleh diamalkan oleh setiap individu, kecuali A bercakap dengan kuat di tempat awam B menggunakan bahasa yang sopan C mengucapkan salam apabila bertemu D berkawan dengan semua orang tanpa mengira status 16 Antara berikut, manakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan dan swasta? I Melayan orang ramai dengan mesra dan bersopan II Senantiasa memberikan senyuman III Mengambil berat akan aduan yang diberikan IV Bercakap perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan pelanggan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 17 Berikut merupakan sikap individu yang jujur dan amanah, kecuali A tidak menggunakan harta yang diamanahkan B menyalahgunakan kuasa yang diberikan C bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan D tidak menyeleweng wang syarikat

21 Apakah sikap rajin yang diamalkan oleh individu di atas? A Rajin membantu rakan B Rajin mengulang kaji pelajaran C Rajin sembahyang D Rajin membantu ibu Seorang rakan anda telah disahkan sebagai penghidap HIV 22 Apakah tindakan anda dalam menghadapi situasi ini? I Terus berkawan dengannya II Tidak memberi bantuan yang diperlukan III Jangan menyisihkan mereka IV Tidak menghina dan mengecilkan hati mereka A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 23 Antara berikut adalah benar mengenai contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama, kecuali A beradap sopan dan berbudi bahasa B mengamalkan pergaulan yang sihat C menjalankan tugas dengan amanah D tidak berusaha memajukan diri

27 Apakah faedah yang diperoleh oleh murid yang mempunyai fikiran yang positif? A Bijak dalam membuat keputusan B Tidak dihormati oleh rakan C Suka turut serta dalam pergaduhan D Malas untuk belajar 24 Apakah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh individu di atas? A Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab B Menyeleweng wang rakan C Menjaga harta yang diamanahkan dengan baik D Menyalahgunakan kuasa 25 Berikut merupakan cara-cara memberikan sokongan moral kepada pesakit HIV, kecuali A melawat mereka sekiranya mereka sakit B tidak menyisihkan mereka C berkawan dengan mereka seperti biasa D menjauhkan diri daripada mereka 26 Apakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan? I Bersabar dengan kerenah orang ramai II Memarahi pelanggan yang banyak bertanya III Memberikan senyuman kepada pelanggan IV Sentiasa melayan pelanggan dengan mesra dan bersopan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 28 Berikut adalah benar mengenai nilai kejujuran, kecuali A bertanggungjawab terhadap sebarang tugas yang diberikan B berkata benar C tidak mengharapkan sebarang balasan apabila melakukan sesuatu D merungut apabila disuruh melakukan sesuatu tugas 29 Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan yang betul. A Mencaci orang lain kerana anda tidak menyukai mereka B Menyiasat dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan C Bersangka buruk dengan orang yang baru dikenali D Menyimpan dendam terhadap orang yang membuli kita 30 Apakah contoh amalan bersederhana dalam berbelanja? A Tidak makan terlalu banyak B Tidak meninggikan suara ketika bercakap C Berbelanja mengikut kemampuan D Belajar dengan bersungguh-sungguh

BAHAGIAN B A Gariskan jawapan yang sesuai. 1 Raju menjaga harta yang diamanah kepadanya dengan baik. Ini menunjukkan Raju adalah seorang yang (jujur, bersederhana). 2 Jangan sesekali kita (memuji, menghina) kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. 3 Individu yang menghidapi penyakit HIV perlu diberi (sokongan, herdikan) supaya mereka lebih bersemangat untuk hidup. 4 5 6 Memberi sokongan moral kepada pesakit HIV tidak salah, malah kita akan mendapat banyak (keburukan, kebaikan) daripadanya. Kakitangan awam mahupun swasta harus melayan orang ramai dengan mesra dan (sopan, rajin) dalam memberikan perkhidmatan. Sikap rajin dalam diri individu perlu (dibelai, dipupuk) sejak dari kecil lagi.

7 Individu yang berfikiran (positif, negatif) akan bijak dan rasional dalam membuat keputusan. 8 Sikap bersedia memaafkan orang lain menunjukkan individu itu mempunyai sikap yang (baik, jahat).

9 Kita haruslah menerima setiap kritikan terhadap diri kita dengan (fikiran terbuka, buruk sangka). 10 Menimba ilmu merupakan suatu sikap yang (dilarang, dituntut) oleh setiap agama. (10 markah) B Isikan tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. kejayaan mengharumkan jujur kasih sayang melenting berada menyinggung disukai menghormati moral

1 Kita perlu berusaha untuk mengekalkan kebahagiaan keluarga dengan cara saling ____________ antara satu sama lain. 2 Razak bermain dengan bersungguh-sungguh dalam kejohanan badminton untuk memastikan dirinya mampu ________________ nama sekolah. 3 Razif tidak cepat ___________ walaupun dia sering menjadi bahan ketawa rakan-rakannya. 4 Orang yang belajar bersungguh-sungguh akan memperolehi _____________ dalam hidup. 5 Ravin seorang yang berfikiran positif. Hal ini telah menyebabkan dia ___________ oleh rakan-rakannya yang lain. 6 Rohan sering bercakap kasar dengan kawan baiknya. Namun disebalik sikapnya itu, dia mempunyai sikap ___________ terhadap keluarganya. 7 Aiman tidak kisah berkawan dengan Farid yang menghidap penyakit HIV kerana Farid memerlukan sokongan ______________ daripada orang di sekelilingnya. 8 Sikap bersopan perlu diamalkan walau di mana sekali pun kita _____________. 9 Kita akan _______________ perasaan orang lain jika meninggikan suara ketika bercakap. 10 Berkata benar merupakan salah satu sikap _____________ yang dimiliki oleh individu yang berperibadi mulia. (10 markah) C Tuliskan Bersopan atau Tidak bersopan bagi dialog di bawah. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

1 Hei budak, jangan main di sini. Kau nampak penumbuk ni! 2 Terima kasih kerana menolong pak cik. Ambillah buah ini sebagai balasannya. 3 Baik kamu pergi dari sini sebelum saya halau kamu. Pergi! 4 Silalah masuk. Ibu dan kakak ada di dalam. 5 Perlahannya kau jalan, kau memang lembab la. 6 Abang, boleh perlahankan radio?. Ibu dan ayah sedang solat. 7 Selamat pagi. Boleh saya bantu, puan? 8 Maafkan saya, cikgu. Bolehkah saya ke tandas sekejap. 9 Baju kurung saya yang awak pakai ni tak cantiklah. Mungkin sebab badan awak gemuk.

10 Awak tahu di mana bilik guru? Tunjukkan saya di manakah tempatnya. D Jawab soalan di bawah berpandukan gambar yang diberikan.

__________________ (10 markah)

1 Nyatakan ciri-ciri murid yang rajin. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ 2 Apakah kepentingan murid mempunyai sikap dan fikiran positif? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ (20 markah) E Lihat gambar di bawah ini. Kemudian berikan nasihat yang sesuai.

(10 markah)

F Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Pekerja yang jujur dan amanah akan disukai oleh majikan dan rakan sekerja. 2 Kuman HIV boleh berjangkit melalui perkongsian tempat tidur dengan penghidapnya. 3 Individu yang bercakap jujur merupakan individu yang mengamalkan sikap pilih kasih. 4 Penghidap penyakit HIV tidak memerlukan sokongan moral daripada orang disekelilingnya. 5 Individu yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan merupakan individu yang tidak amanah. 6 Meninggikan suara sewaktu bercakap dengan orang lain boleh menyinggung perasaan mereka. 7 Chee Fang berasa jijik untuk berkawan dengan Ramesh kerana penyakit yang dihidapi oleh Ramesh. 8 Pekerja sektor swasta perlu mengamalkan sikap mesra dan sopan apabila melayan orang ramai yang berurusan dengan mereka. 9 Sani tidak berdendam dengan Muthu yang telah menuduhnya mencuri dompet tanpa usul periksa. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

10 Ravin tidak berkecil hati dengan sikap rakan-rakan sekelasnya yang sering mengejeknya. (10 markah)

_______

UJIAN BULANAN KEDUA


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bagaimanakah cara untuk kita berterima kasih kepada pemimpin? I Menjaga nama baik negara II Tidak melanggar undang-undang negara III Memberikan pendapat melalui saluran yang betul IV Tidak terlibat dengan rancangan kerajaan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 2 Berikut merupakan orang yang memerlukan bantuan, kecuali A orang yang sakit B anak-anak yatim C orang kaya D orang yang ditimpa bencana alam 3 Apakah kepentingan memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa? I Tanggungjawab sebagai rakyat dapat dilaksanakan II Pihak berkuasa dapat menjalankan tugas mereka dengan mudah III Semua masalah tidak dapat diselesaikan IV Mewujudkan keamanan dalam masyarakat dan negara A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 4 Pilih gambar yang menunjukkan seorang anak yang tidak bertanggungjawab

5 Apakah jasa-jasa pemimpin kepada negara? I Memecahbelahkan rakyat dengan pelbagai parti politik II Menyatupadukan rakyat berbilang kaum III Membangunkan negara dalam pelbagai bidang IV Menyediakan pelbagai kemudahan awam dan jaringan perhubungan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 6 Antara berikut, yang manakah menunjukkan contoh seorang individu yang bersikap toleransi? A Azimi memarahi jirannya yang memasang radio terlalu kuat B Arif tidak memberikan tempat duduk kepada warga tua ketika di dalam bas C Rahila memakai baju kurung ketika menghadiri majlis perkahwinan rakan baiknya D Shafiq membaling batu ke arah ayam jiran yang menceroboh kawasan rumahnya

7 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan nilai baik hati? I Menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan II Memberikan sokongan moral kepada mereka III Mengadakan projek kemanusiaan di peringkat sekolah atau kelas untuk membantu rakan yang memerlukan IV Berpura-pura simpati dengan nasib mereka A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 8 Berikut merupakan cara untuk mewujudkan keluarga yang berkualiti, kecuali A setiap ahli keluarga perlulah berpegang teguh kepada ajaran agama B setiap ahli dalam keluarga perlu saling menghormati C setiap ahli keluarga menggunakan bahasa yang kasar apabila berkomunikasi D lebih mengutamakan keluarga daripada kepentingan diri sendiri 9 Apakah cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah? I Mendengar pendapat atau pandangan orang lain II Mengenal pasti punca masalah III Melepaskan kemarahan kepada ahli keluarga yang lain IV Berbincang dan menangani masalah tersebut secara wajar A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyayangi saudaranya sepertimana dia mengasihi dirinya sendiri. 10 Pernyataan di atas berkaitan dengan agama A Buddha C Sikh B Islam D Kristian 11 Apakah masalah yang sering dihadapi oleh sesuatu komuniti? I Masalah kecurian II Masalah perculikan kanak-kanak III Masalah kerosakan kemudahan awam IV Masalah pendengaran yang dialami oleh orang tua A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 12 Apakah masalah yang perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku di kawasan tempat tinggal anda? A Keluarga B Rumah tangga C Penduduk miskin D Penderaan

13 Pihak berkuasa dapat menjalankan tugas mereka dengan mudah dan cepat sekiranya A mereka menerima sogokan B masyarakat memberikan kerjasama C masyarakat menutup mulut D masyarakat tidak ambil peduli 14 Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit kronik? A Penyakit yang berlarutan dan sukar sembuh B Penyakit yang mudah dirawati C Penyakit yang boleh diubati dengan segera D Penyakit yang tidak memerlukan ubat untuk sembuh Kita mestilah menyesuaikan diri kita apabila hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum 15 Apakah pepatah yang sesuai dengan pernyataan di atas? A Bersatu teguh, bercerai roboh B Cubit peha kiri, peha kanan terasa C Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum D Sikit-sikit lama-lama jadi bukit 16 Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri toleransi? A Sabar B Boleh mengawal diri C Bertolak ansur D Saling membenci 17 Bagaimanakah caranya untuk membantu mereka yang dalam kesusahan? I Memberikan sokongan moral II Memberi bantuan tenaga, makanan, dan sebagainya III Memberikan derma dalam bentuk kewangan IV Sama-sama memperbanyakkan amalan kebajikan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 18 Apakah jasa pemimpin kita selepas merdeka? I Mereka memberikan tumpuan kepada pembangunan negara II Berjuang untuk kemerdekaan negara III Berusaha meningkatkan perpaduan dalam negara IV Berusaha untuk mencapai Wawasan 2020 A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 19 Berikut merupakan cara yang boleh diamalkan untuk berterima kasih kepada pemimpin negara, kecuali A sentiasa mengenang pengorbanan mereka B mengadakan tunjuk perasaan menentang

dasar kerajaan C memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada mereka D sentiasa menghargai jasa mereka Simon bersama-sama keluarganya berdoa di gereja semasa menyambut Hari Easter 20 Pernyataan di atas berkaitan dengan amalan penganut agama apa? A Islam C Kristian B Buddha D Hindu 21 Mangsa bencana alam dan peperangan perlu __________ oleh semua pihak. A dihormati C disanjungi B dibiarkan D dibantu 22 Pemimpin negara yang berjasa akan menjadi ____________ rakyat. A kebanggaan C kegembiraan B kemuliaan D kegunaan 23 Yang manakah menunjukkan nilai kasih sayang terhadap keluarga? I Ramli bekerja siang dan malam untuk keluarganya II Suzana menemani ibunya yang sakit di hospital III Farhana menjaga adiknya di rumah sementara ibunya ke pasar IV Amir selalu meninggikan suara apabila bercakap dengan ibunya A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Orang yang baik hati senantiasa prihatin terhadap orang lain 24 Apakah pepatah yang sesuai bagi sikap individu di atas? A Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian B Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing C Cubit peha kiri, peha kanan terasa D Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh 25 Mengapakah sikap sabar dan toleransi perlu diamalkan dalam masyarakat? I Kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum II Pelbagai amalan kebudayaan diamalkan III Negara kita mempunyai ramai penduduk

IV Menerima arahan daripada pemimpin negara A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Ahli keluarga yang saling berhubung antara satu sama lain apabila berjauhan 26 Pernyataan di atas adalah tentang A keluarga yang porak-peranda B keluarga yang tidak bermoral C keluarga bahagia D keluarga yang ceria 27 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan individu yang bertanggungjawab.

28 Apakah cara untuk menyokong usaha pemimpin? I Menerima dan mematuhi arahan pemimpin II Memberikan kerjasama apabila sesuatu program diadakan III Memburuk-burukkan nama pemimpin di luar negara IV Bermuafakat dengan pemimpin A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 29 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap seorang yang menyayangi keluarga? I Sentiasa bersedia membantu ahli keluarga II Menghormati ahli keluarga III Tidak mempedulikan masalah yang dihadapi ahli keluarga IV Bercakap kasar dengan ahli keluarga A I, dan II B II, dan III C III, dan IV D I, dan IV 30 Bagaimanakah caranya untuk menggelakkan diri daripada bergaduh dan berselisih faham dengan jiran-jiran? A Mengawal diri B Memberanikan diri C Meninggikan diri D Melarikan diri

BAHAGIAN B

A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kita boleh mengamalkan nilai baik hati dengan cara mendermakan sejumlah wang kepada golongan yang memerlukan. Kita hendaklah berterima kasih kepada pemimpin negara yang telah banyak berjasa kepada kita. Orang yang baik hati sentiasa mengamalkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Farid sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai rancangan kerajaan sebagai menunjukkan penghargaan kepada pemimpin negara. Donald tidak mematuhi nasihat ibu bapanya kerana mereka mengamalkan sikap pilih kasih. Rajan tidak menghiraukan adiknya yang kurang upaya kerana malu dengan rakan-rakannya. Firhan sentiasa menyembunyikan masalah yang dihadapinya daripada pengetahuan ibu bapanya. Vanessa bersama-sama keluarganya berdoa di gereja semasa menyambut Hari Easter. Apabila seseorang anggota keluarga berada dalam kesusahan atau kesedihan, anggota keluarga yang lain harus membantunya. Kita boleh mengamalkan nilai toleransi dalam masyarakat dengan memperkecilkan amalan kebudayaan kaum lain. (10 markah) B Jawab soalan-soalan berikut. 1 Bagaimanakah caranya untuk mewujudkan keluarga berkualiti? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan dua cara menyayangi keluarga. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (10 markah) C Gariskan jawapan yang betul. 1 Setiap ahli keluarga bertanggungjawab dalam melahirkan (suasana, pemandangan) yang gembira dan harmoni di dalam keluarga. 2 Kempen membaca telah dilancarkan oleh pemimpin negara bagi menggalakkan rakyat membaca. Semua pihak hendaklah (menyokong, membantah) usaha pemimpin untuk memajukan rakyat melalui tabiat membaca. 3 Amalan bertoleransi perlu (dipupuk, digunakan) bagi mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. 4 Setiap kaum mempunyai (kekayaan, kepercayaan) dan amalan kebudayaan masing-masing yang mana perlu dihormati dan diterima oleh semua ahli masyarakat. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

5 Masalah (penderaan, penyalahgunaan) kanak-kanak perlu diatasi dengan segera agar kanak-kanak dapat hidup dalam suasana selamat dan sejahtera. 6 Semangat (ketekunan, bermasyarakat) dapat dipupuk dengan cara hidup berbaik-baik dan bertolak ansur antara satu sama lain. 7 (Melepak, Membuli) ialah perbuatan mempermain-mainkan orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak, menakutkan atau mencederakan orang berkenaan. 8 Musyawarah bermaksud berunding atau bermesyuarat untuk menyelesaikan masalah atau mencapai (kejayaan, persetujuan). 9 Menurut kepercayaan agama (Kristian, Hindu), sesiapa yang mengasihi Tuhan mesti mengasihi saudaranya juga. 10 Amalan berterima kasih kepada pemimpin perlu diamalkan untuk (memprotes, menghargai) jasa dan sumbangan pemimpin negara. (10 markah)

D Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh budak lelaki di atas? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2 Selain masalah di atas, apakah masalah-masalah lain yang sering berlaku dalam sesuatu komuniti? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Bagaimanakah cara mengamalkan toleransi dalam masyarakat? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 4 Mengapakah kita perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani masalah yang berlaku dalam komuniti? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________

(20 markah) E Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. pertelingkahan komuniti bacaan menangani kasih sayang permuafakatan jasa Masalah mengasihi kemanusiaan

1 Kita mestilah mengambil berat akan masalah ___________ di kawasan tempat tinggal kita. 2 Amalan toleransi dapat mengelakkan _______________ antara kaum dan mampu menyatupadukan semua rakyat di negara kita. 3 Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan saling bantu-membantu dalam _____________ sesuatu masalah. 4 Banyak ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dengan cara membaca bahan______________ seperti buku ilmiah, majalah dan surat khabar. 5 Nilai tanggungjawab terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan adanya ____________ antara rakyat dan pemimpin untuk kemajuan bersama. 6 ______________ yang dihadapi akan terasa ringan jika dikongsi bersama anggota keluarga yang lain. 7 Semua agama menekankan betapa pentingnya mengamalkan ________________ terhadap ahli keluarga bagi mewujudkan kemesraan dan keharmonian dalam keluarga. 8 Penganjuran projek ____________ di peringkat sekolah akan melahirkan murid yang mengamalkan nilai baik hati. 9 Menurut agama Islam, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia _______________ dirinya sendiri. 10 Kita boleh mengamalkan nilai berterima kasih kepada pemimpin negara dengan cara menghargai ___________ mereka. (10 markah) F Pilih nilai bagi pernyataan-pernyataan di bawah dan padankan dengan jawapan (A, B, atau C) yang bersesuaian. A Baik Hati B Toleransi dalam Masyarakat C Semangat Bermasyarakat _____ _____ _____ _____ _____

1 Pak Hadi segera menelefon pihak bomba apabila ternampak kepulan asap tebal yang keluar dari tingkap atas rumah jirannya. 2 Kita perlu mengawal diri daripada membangkitkan isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan pertelingkahan antara kaum. 3 Semua anggota masyarakat perlu memahami dan menghormati kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. 4 Rania mendermakan pakaian lamanya kepada mangsa perang di Palestin. 5 Choon Han mengambil bahagian dalam kegiatan amal mengutip derma bagi membantu orang yang ditimpa kesusahan di kampungnya.

6 David sentiasa bersedia menyumbangkan wang dan tenaga untuk membantu orang yang tidak bernasib baik. 7 Kavita sudi menjaga anak jirannya seketika sementara jirannya hendak ke kedai yang berdekatan. 8 Fahrin menyertai aktiviti gotong-royong yang dianjurkan oleh Persatuan Belia di kawasan tempat tinggalnya. 9 Henry memberikan sokongan moral kepada Imran yang disahkan menghidap penyakit leukimia. 10 Kamala dan Samantha tidak makan di hadapan Marina yang sedang berpuasa.

_____ _____ _____ _____ _____ (10

markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Antara berikut, yang manakah merupakan anugerah Tuhan kepada kita? I Mencipta bumi dan alam yang indah ini II Memberikan kita tubuh badan yang sihat III Keluarga yang bahagia IV Negara yang kucar-kacir A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 2 Apakah yang dimaksudkan dengan kebersihan mental? A Kebersihan dan kekemasan diri secara luaran B Berfikiran bersih dan terbuka serta tidak buruk sangka C Terhindar daripada penyakit mental D Berfikiran negatif Beradab sopan dan berbudi bahasa Bercakap benar Mengamalkan gaya hidup sihat 3 Maklumat di atas adalah mengenai ciri-ciri murid yang A berfikiran negatif B pemalas C menjaga maruah diri D berbaik sangka

4 Apakah nilai kerajinan menurut agama Buddha? A Manusia patut rajin dalam kehidupan mereka. Kemalasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama B Kerajinan membolehkan penganutnya berjaya dalam kehidupan dan membantunya memperoleh nikmat Tuhan C Penganut perlu cekal dan gigih dalam menyiapkan sesuatu kerja yang dilakukan D Penganut yang bersikap rajin akan mencapai kedudukan yang lebih mulia 5 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan amalan tidak bersopan.

6 Antara berikut merupakan cara AIDS merebak, kecuali A berkongsi jarum suntikan dadah B melakukan seks rambang

C bersentuhan kulit D melalui ibu yang menghidap AIDS kepada bayi yang dikandungnya 7 Kita boleh mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan dengan cara I merancang perbelanjaan II berjimat cermat III belajar sehingga memudaratkan diri IV berpakaian yang sesuai dan sopan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 8 Apakah kepentingan bersikap amanah? A Merugikan diri sendiri B Memalukan keluarga, bangsa dan negara C Hidup dalam keharmonian dan kesejahteraan D Menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap kita MERCY Malaysia menghantar pasukan dan bekalan perubatan untuk membantu mangsa perang 9 Maklumat di atas menunjukkan sikap rakyat Malaysia yang A prihatin terhadap kesengsaraan dan keperitan hidup orang lain B suka menunjuk-nunjuk C berjaya mengharumkan nama negara D cinta akan negara 10 Bagaimanakah cara murid hendak menunjukkan terima kasih mereka kepada pemimpin? A Menjaga harta dan kemudahan yang telah disediakan oleh pemimpin B Membuang masa dengan terlibat dalam masalah sosial C Melakukan sesuatu yang boleh merosakkan nama negara D Ponteng sekolah 11 Mengapakah kita mesti menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dengan keluarga? A Kerana kita tidak boleh mempercayai kawankawan B Menyembunyikan masalah daripada pengetahuan keluarga dianggap menderhaka C Ahli keluarga lebih memahami kita kerana nasihat dan pandangan yang diberikan adalah untuk kebaikan D Kerana kita tidak boleh berfikir dengan waras

A pemalas B berdikari

C bertoleransi D bertanggungjawab

13 Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh ahli keluarga sekiranya ada ahli keluarga yang lain berada dalam kesusahan atau kesedihan? A Membantu dan berkongsi masalah yang dihadapi mereka B Memberi hadiah yang mahal kepada mereka C Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri D Membuat laporan polis 14 Antara berikut merupakan sikap individu yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, kecuali A Farish menyertai PLKN sebagai menyokong usaha pemimpin negara B Darius sentiasa memberikan sokongan kepada pemimpin C Para penduduk Puchong Permai mengadakan permuafakatan dengan pemimpin untuk kemajuan bersama D Vellu merosakkan kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan Ilmu peneraju wawasan negara 15 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A kempen pencegahan dadah B kempen membaca C kempen gaya hidup sihat D kempen menjaga alam sekitar 16 Bagaimanakah cara bertoleransi dalam masyarakat? I Memarahi kaum lain yang membuat bising ketika mereka meraikan perayaan II Mengejek serta menghina kepercayaan dan kebudayaan kaum lain III Bertolak ansur terhadap amalan kebudayaan pelbagai kaum IV Memahami cara hidup kaum lain A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 17 Pilih pernyataan yang menunjukkan kes penderaan kanak-kanak. A Puan Kamala menasihati anaknya dengan sopan dan lemah lembut B Encik Chan memukul anaknya untuk melepaskan tekanan diri C Encik Aidil dan Puan Zaryn tidak pernah mengabaikan keperluan asas anak-anak mereka D Encik Stephen tidak pernah mengganggu kehormatan anak-anak perempuannya 18 Bagaimanakah cara untuk mensyukuri anugerah

12 Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri anak yang

kesihatan yang diberikan oleh Tuhan? A Berusaha mengharumkan nama negara B Menghormati ahli keluarga C Makan makanan seimbang dan selalu bersenam D Membuang sampah merata-rata 19 Gambar berikut merupakan contoh hobi yang sihat, kecuali

Usaha yang gigih perlu diiringi doa bagi mendapat keberkatan 20 Berdasarkan maklumat di atas, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan? A Pahala C Restu B Dosa D Nikmat

BAHAGIAN B A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Firdee merokok dan menghisap dadah sebagai mensyukuri anugerah Tuhan yang telah memberikan kesihatan kepadanya. 2 Mahdi berburuk sangka terhadap Fadhil yang mendapat markah tertinggi dalam ujian Bahasa Inggeris di kelasnya. Mahdi seorang murid yang berfikiran positif. 3 Suraya berasa kecil hati kerana kawannya mengejek badannya gemuk. Suraya berfikiran bersih. 4 Kean Seng percaya bahawa orang yang mempunyai pegangan agama yang kukuh tidak akan melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah dirinya. 5 Najwa rajin menunaikan sembahyang, mencari ilmu dan menjaga diri serta persekitaran seperti yang dituntut oleh agama Islam. 6 Saraswati bekerja sebagai juruwang di kedai cenderahati. Dia melayan kerenah pelanggan-pelanggannya dengan sopan dan mesra. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ (10 markah) B Gariskan jawapan yang betul. 1 Sikap bersederhana dalam tindakan akan memberikan (kebaikan, keburukan) kepada diri sendiri dan orang lain. 2 Orang yang bersikap jujur dan amanah sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan (bersungguhsungguh, sambil lewa).

7 Leong sentiasa menemani adiknya di hospital. Dia tetap sayang akan adiknya walaupun adiknya itu menghidap HIV/AIDS akibat menerima darah tercemar ketika kecil. 8 Zakri sibuk berlatih badminton sehingga dia terlupa untuk menemani ibunya ke hospital. 9 Sebagai bendahari Kelab Penerbitan, Nadia menyimpan yuran kelabnya dengan baik. 10 Henry telah menggunakan wang yuran persatuan sekolahnya untuk membeli komik dan dia telah memberitahu gurunya bahawa wang yuran tersebut telah hilang di asramanya.

3 Kebanyakan penghidap penyakit kronik seperti pesakit jantung, kanser, dan buah pinggang dapat diselamatkan kerana sikap rakyat Malaysia yang (bermurah hati, kedekut) menghulurkan bantuan. 4 Kita patut berterima kasih dan (mengenang, mengabaikan) jasa pemimpin yang telah banyak memberi sumbangan dan berkorban untuk negara kita. 5 Apabila kita menghadapi sebarang masalah, kita haruslah (berahsia, bermusyawarah) bersama ahli keluarga kerana mereka lebih memahami diri kita. 6 Keluarga yang (berkualiti, bermotivasi) lahir daripada ahli keluarga yang berpegang teguh kepada ajaran agama. 7 Keamanan, keharmonian, dan ketenteraman dalam masyarakat dan negara dapat diwujudkan sekiranya setiap ahli masyarakat memberikan kerjasama yang baik kepada pihak (berkuasa, diraja). 8 (Sayangi, Dampingi) diri sendiri dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. 9 Sebagai rakyat yang prihatin, kita mestilah memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengatasi (prihatin, prasangka) buruk mereka terhadap pesakit HIV/AIDS. 10 Setiap individu perlu gigih berusaha agar setiap impian dan cita-cita menjadi (angan-angan, kenyataan). (10 markah)

C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Apakah definisi bagi nilai kepercayaan kepada Tuhan? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan tiga contoh anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan dua cara mensyukuri anugerah Tuhan bagi kurniaan; (a) Kesihatan yang baik ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (b) Keluarga yang bahagia ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(c) Negara yang aman dan makmur ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (20 markah) D Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. positif peraturan keputusan gejala rendah mensyukuri melaporkan kesihatan menilai keupayaan

1 Tuhan telah menganugerahkan _____________ yang baik kepada kita. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan cara hidup yang sihat sebagai ____________ anugerah tersebut. 2 AIDS ialah ______________ penyakit yang disebabkan oleh kuman virus HIV. Virus ini mengurangkan _____________ semula jadi badan untuk melawan penyakit. 3 Individu yang mengamalkan sikap bersederhana dalam menyelesaikan masalah akan ____________ kesan tindakannya terhadap diri dan orang lain sebelum membuat sesuatu ______________. 4 Perbuatan membuli menyalahi ____________ di sekolah. Mangsa buli dan mereka yang melihat perbuatan buli haruslah ____________ perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa. 5 Murid yang berfikiran ____________ tidak akan memandang ___________ terhadap rakan yang lemah dalam pelajaran. (10 markah) E Nyatakan definisi bagi nilai-nilai di bawah dengan tepat. 1 Kerajinan __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Harga diri __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3 Kejujuran __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 4 Berhemah tinggi __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

5 Kesederhanaan __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (10 markah) F Pilih nilai yang sesuai dengan gambar di bawah.

Baik hati Berhemah tinggi Tanggungjawab kepada keluarga

Kerajinan Semangat bermasyarakat Kasih sayang Kepercayaan kepada Tuhan Hormat dan taat kepada anggota keluarga

(8 markah) G Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Nyatakan empat ciri penderaan kanak-kanak. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan dua kepentingan memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (12 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bagaimanakah cara untuk mensyukuri anugerah Tuhan? I Menjaga dan menyayangi bumi serta alam sekitar II Berusaha mengekalkan kebahagiaan keluarga III Mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat IV Mengekalkan keamanan negara A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 2 Antara berikut merupakan kesan peperangan, kecuali A rakyat hidup menderita B pembangunan negara terbantut C kehidupan aman dan damai D harta benda musnah

3 Apakah yang dimaksudkan dengan kebersihan fizikal? A Kebersihan dan kekemasan diri secara luaran B Berfikiran bersih dan terbuka serta berbaik sangka C Berfikiran negatif D Kecergasan tubuh badan Murid yang mempunyai hala tuju hidup yang positif 4 Maklumat di atas berkaitan dengan nilai A harga diri C hemah tinggi B kerajinan D kejujuran 5 Dalam usaha mencapai kejayaan, apakah yang

harus dilakukan untuk mendapat keberkatan? A Bersedekah C Berkorban B Beriadah D Berdoa 6 Antara berikut merupakan cara mengamalkan nilai hemah tinggi, kecuali A menggunakan bahasa yang sopan B tidak sombong dan sentiasa merendah diri C berkawan dengan semua orang tanpa mengira status D bercakap perkara-perkara yang menyinggung perasaan orang lain

D Faizal sentiasa menolong rakan-rakannya yang bertugas membersihkan kelas setiap hari 12 Gambar berikut menunjukkan individu yang mengamalkan nilai kerajinan, kecuali

7 Berdasarkan gambar, apakah layanan yang sewajarnya diberikan kepada pesakit HIV/AIDS? A Memberi sokongan moral B Menyisihkan mereka C Menghina dan mengecilkan hati mereka D Membiarkan mereka bersendirian di hospital 8 Pilih kata pepatah yang bersesuaian dengan nilai kesederhanaan. A Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan B Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali C Bersatu teguh, bercerai roboh D Cubit peha kiri, peha kanan terasa 9 Antara berikut, yang manakah merupakan sikap orang yang jujur dan amanah? I Menjalankan tugas yang diberikan dengan bersungguh-sungguh II Tidak menyeleweng wang syarikat III Menjaga harta yang diamanahkan dengan baik IV Menyalahgunakan kuasa A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 10 Berikut merupakan pertubuhan sukarela yang menaburkan bakti kepada masyarakat dan negara, kecuali I MERCY III SYABAS II TNB IV PBSM A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III 11 Pilih pernyataan yang tidak menunjukkan nilai kerajinan. A Rania hanya belajar apabila ibu dan bapanya ada di rumah B Darius mengulang kaji pelajaran setiap hari C Kenchana membantu ibunya mengemas meja selepas makan

13 Kita boleh mengumpulkan wang untuk membantu orang yang memerlukan dengan cara I mengadakan ceramah motivasi II mengadakan tabung kemanusiaan III mengadakan kempen mengutip derma IV mengadakan jualan amal A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Orang yang mulia antara kamu ialah mereka yang berlaku baik terhadap keluarganya. 14 Maklumat di atas ialah nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut agama A Hindu C Kristian B Buddha D Sikh 15 Apakah bantuan segera yang dapat diberikan kepada mangsa bencana alam? A Memberikan bimbingan dan kaunseling B Membaiki kerosakan rumah bagi mangsa bencana C Memberi bantuan tempat tinggal sementara, makanan, dan pakaian D Membersihkan kawasan yang ditimpa musibah 16 Nilai toleransi dalam masyarakat boleh diamalkan dengan cara A memahami dan menghormati kebudayaan kaum lain B mengejek dan menghina kepercayaan kaum lain C memarahi kaum lain yang membuat bising semasa meraikan perayaan agama mereka D tidak peka mengenai makanan dan minuman yang boleh dimakan oleh kaum lain 17 Bagaimanakah cara menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga? I Mematuhi nasihat ahli keluarga

II Mengambil berat akan masalah yang dihadapi oleh ahli keluarga III Bersikap kasar dan biadap dengan ahli keluarga IV Sentiasa bersedia meminta maaf dan memaafkan ahli keluarga yang melakukan kesalahan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing 18 Pepatah di atas adalah berkaitan dengan nilai A berterima kasih B semangat bermasyarakat C baik hati D toleransi dalam masyarakat 19 Berikut merupakan sebab-sebab seseorang itu harus mempunyai pegangan agama yang kukuh, BAHAGIAN B

kecuali A dapat menjauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif B tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri C berupaya untuk memuliakan diri dalam kehidupan D supaya dapat memupuk sikap rajin 20 Gambar berikut merupakan masalah yang biasa dihadapi dalam sesuatu komuniti, kecuali

A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Danial bersyukur kepada Tuhan kerana dianugerahkan keluarga yang bahagia. 2 Faezah enggan menegur jirannya yang baru kerana jiran barunya nampak sombong. 3 Faizul belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang angkasawan. 4 Darius mengisi masa lapangnya dengan bermain alat muzik tradisional seperti kompang dan seruling. 5 Josephine menuduh Mei Ling mengambil buku ceritanya tanpa usul periksa. 6 Aminah bermasam muka di hadapan pelanggan-pelanggan yang mengunjungi pasar mininya kerana kepenatan. 7 Keluarga Encik Suresh disisih oleh masyarakat setempat kerana anaknya, Ravi menghidap penyakit HIV/AIDS. 8 Fahrin bersikap sombong dan tidak mahu bergaul dengan rakan yang lemah dalam pelajaran. 9 Sarena berbelanja mengikut kemampuan dan mementingkan amalan berjimat cermat dalam berbelanja. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ (10 markah) B Gariskan jawapan yang betul. 1 Anggota (sukarelawan, hartawan) serta pegawai perubatan telah dihantar ke negara-negara yang mengalami peperangan bagi meringankan beban dan kesengsaraan yang dialami oleh mereka.

10 Encik Firdee menjalankan tugas yang diberikan dengan bersungguh-sungguh.

2 Pemimpin negara berusaha mengekalkan (kemerdekaan, kemajuan) negara dengan mengukuhkan perpaduan antara semua kaum yang terdapat di Malaysia. 3 Menurut agama Buddha, seseorang yang mampu tetapi tidak mahu menjaga ibu bapa dan keluarganya akan (dihormati, disingkirkan) oleh masyarakat. 4 Keluarga yang selalu berbincang dan bermusyawarah dalam banyak perkara mempunyai hubungan yang lebih (renggang, erat). 5 Berkongsi semasa suka dan (duka, luka) adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai anggota keluarga. 6 (Wang asing, Rakyat) perlu memberi sokongan kepada semua dasar dan program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebagai tanda berterima kasih. 7 Individu yang (menyayangi, membenci) keluarganya akan sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. 8 Pemimpin harus mengambil langkah yang bijak untuk (mengatasi, menambah) semua masalah yang membelenggu rakyat.

9 Kita mestilah prihatin terhadap usaha-usaha bagi menjamin (kesejahteraan, kekecohan) masyarakat. 10 (Pembinaan, Pembangunan) sesebuah negara memerlukan penglibatan dan kerjasama antara rakyat dan pemimpin. (10 markah)

C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan AIDS atau Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2 Bagaimanakah AIDS merebak? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan lima cara memberi sokongan kepada penghidap HIV/AIDS dan keluarga mereka. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ 4 Apakah maksud HIV? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (20 markah) D Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. mengasihi kemerdekaan darah kejayaan keberkatan membantu perbuatan pegangan sempurna menyayangi

1 Individu yang ___________ keluarga akan patuh pada nasihat ahli keluarganya. Selain itu, mereka juga akan sentiasa bersedia untuk ___________ ahli keluarganya yang dalam kesusahan. 2 Individu yang mempunyai __________ agama yang kukuh akan dapat menjaga maruah diri. Di samping itu mereka juga akan mengamalkan __________ baik yang digalakkan oleh agama. 3 Usaha berterusan dalam setiap perkara yang dilakukan penting untuk mencapai____________. Di samping itu, usaha ini juga perlu diiringi dengan doa bagi mendapat _______________. 4 Pelbagai cara telah dilakukan oleh pemimpin dalam usaha mencapai ______________ negara. Dengan kebijaksanaan mereka juga, negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan __________. 5 Menurut agama Islam, tidak _________ iman seseorang sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia __________ dirinya sendiri. (10 markah) E Berikan definisi bagi nilai-nilai di bawah. 1 Kebersihan fizikal dan mental __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Kasih sayang __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3 Berterima kasih __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

4 Baik hati __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 5 Toleransi dalam masyarakat __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (10 markah) F Nyatakan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan situasi dalam gambar di bawah.

(10 markah)

G Lengkapkan petak berikut berdasarkan pernyataan yang diberikan.

1 Keluarga bahagia asas _________________ diri.

2 Kesopanan asas __________________ berkualiti.

3 Pikul tanggungjawab dengan ______________.

4 Keluarga _________________ menyelesaikan masalah.

5 Bantu _____________ majukan negara.

(10 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Antara berikut, yang manakah merupakan isu sosial remaja? I Penyalahgunaan dadah II Penderaan III Lumba haram IV Rompakan A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan IV Pemadam Pengasih 2 Maklumat di atas adalah mengenai agensi yang berperanan dalam A menghapuskan cetak rompak B menjalankan siasatan kes jenayah C memadam dan mencegah kebakaran D mendidik, mencegah dan membanteras penyalahgunaan dadah 3 Mengapakah masalah cetak rompak perlu dibanteras? A Membahayakan nyawa orang ramai

B Manusia akan hilang pertimbangan C Mencemarkan alam sekitar D Menjejaskan sumber pendapatan kerajaan 4 Bagaimanakah cara bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menangani masalah sosial? A Tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang tidak sihat B Mengamalkan pemakanan yang seimbang C Menyertai pasukan polis D Tidak keluar malam 5 Apakah peranan anggota masyarakat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar? I Membersihkan kawasan persekitaran rumah masing-masing II Membuang sampah di merata-rata tempat III Mengambil tahu akan masalah alam sekitar IV Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada kegiatan merosakkan alam sekitar A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 6 Apakah peranan World Wild Life Foundation (WWF)? A Membersihkan kawasan pantai B Melupuskan sampah sarap di kawasan perumahan dan kilang C Mengelakkan kepupusan haiwan D Menyelenggarakan loji-loji kumbahan dan tangki septik

9 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar? A Membeli barangan yang diperbuat daripada spesis haiwan yang hampir pupus B Melakukan aktiviti yang boleh mengancam hidupan liar C Melakukan pembalakan haram D Memberikan sokongan dalam usaha melindungi hidupan liar yang hampir pupus 10 Antara berikut, yang manakah merupakan tanah bencah? I Paya bakau II Pantai III Muara sungai IV Tanah berpasir A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III Kedaulatan Undang-undang 11 Prinsip Rukun Negara keempat di atas berkaitan dengan A warganegara yang baik ialah warganegara yang senantiasa berhemah dan bersopan santun B setiap warganegara mesti mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Negara C rakyat perlu menghormati dan setia kepada pemimpin, raja, dan negara D penekanan agar setiap rakyat menghormati dan mematuhi undang-undang negara 12 Apakah prinsip Rukun Negara yang ketiga? A Kepercayaan kepada Tuhan B Keluhuran Perlembagaan C Kedaulatan Undang-undang D Kesopanan dan Kesusilaan

7 Agensi swasta yang manakah terlibat dengan aktiviti di atas? A Alam Flora B Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. C Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) D Media Prima Sdn. Bhd. 8 Apakah peranan Jabatan Alam Sekitar? I Menjalankan kempen kesedaran kebersihan alam sekitar II Memastikan kebersihan dan keindahan kawasan di bawah jagaannya terjaga III Mengelakkan kepupusan haiwan IV Meningkatkan pengurusan alam sekitar dengan baik A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

13 Pencemaran dan kemusnahan tanah bencah akan menyebabkan I tumbuhan dan haiwan di kawasan tersebut mati II kawasan darat terdedah kepada bahaya bencana alam seperti ribut, taufan dan tsunami III nyawa manusia terancam IV kemarau A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

14 Apakah perkara yang perlu dipatuhi apabila melawat ke tempat seperti gambar di atas?

A B C D

Pakai pakaian tradisional Larangan memetik daun Kewajipan membeli cenderamata Memberi kera makan pisang

jejantas 20 Apakah kegiatan yang boleh menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan? I Pembalakan II Penanaman semula hutan III Penerokaan tanah hutan secara berleluasa IV Pembangunan yang tidak terancang A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Andy memandu mengikut had laju yang ditetapkan. 21 Maklumat di atas menunjukkan Andy seorang yang mengamalkan nilai A toleransi dalam masyarakat B patuh pada peraturan dan undang-undang C cinta akan negara D semangat bermasyarakat 22 Bagaimanakah cara untuk mempertahankan kemerdekaan negara? I Berbaik-baik dengan semua kaum II Sedia berkhidmat kepada negara pada bilabila masa III Menyokong barang buatan Malaysia IV Terlibat dengan gejala sosial dan perbuatan yang negatif A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

15 Antara berikut merupakan cara mengamalkan nilai peka terhadap alam sekitar, kecuali A mengambil berat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar B melaporkan kegiatan merosakkan tanah bencah kepada pihak berkuasa C bersyukur dengan sumber asli yang ada di negara kita D membuang sampah sarap dan sisa toksik ke dalam muara sungai 16 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan haiwan yang telah diancam kepupusan.

17 Apakah fungsi peraturan dan undang-undang bagi sesebuah negara? I Dapat menjadi garis panduan kepada rakyat II Dapat membentuk peribadi rakyat supaya bersikap mulia dan terpuji III Mendedahkan rakyat kepada keganasan dan peperangan IV Menentukan hukuman terhadap pesalah A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 18 Antara berikut, yang manakah bukan kesan pencemaran alam sekitar akibat perbuatan manusia? A Habitat haiwan musnah B Hakisan tanah C Hidupan laut pupus D Struktur tanah semakin kukuh 19 Pilih pernyataan yang menunjukkan perbuatan mematuhi peraturan dan undang-undang. A Tidak memakai tali pinggang keledar semasa memandu B Menconteng tandas awam C Melakukan pembakaran terbuka D Melintas jalan raya dengan menggunakan

23 Kita boleh mengamalkan nilai cintakan negara dengan A bercakap buruk tentang negara B membeli barangan import C memajukan diri demi kepentingan negara D mengamalkan sikap perkauman 24 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan nilai patuh pada peraturan dan undang-undang.

25 Antara berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dapat mengeratkan perpaduan antara kaum, kecuali A sukaneka

B kerja amal C gotong-royong D mengulang kaji pelajaran 26 Apakah peranan murid sekolah dalam usaha mengekalkan keamanan dan keharmonian negara? I Berkawan dengan murid pelbagai kaum dan agama II Tolong-menolong antara satu sama lain III Tidak menghormati agama dan adat resam yang diamalkan oleh kaum lain IV Menjadi murid yang cemerlang, gemilang, dan terbilang A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Bersatu teguh, bercerai roboh 27 Maklumat di atas berkaitan dengan nilai A keamanan dan keharmonian B kepercayaan kepada Tuhan C toleransi dalam masyarakat D kasih sayang 28 Apabila kita melancong ke luar negara, apakah peraturan yang perlu dipatuhi? I Membawa ubat-ubatan tanpa pengesahan doktor II Mempunyai pasport antarabangsa III Tidak membawa barang-barang tajam IV Menimbulkan keadaan huru-hara dan kacaubilau di negara lain

A I dan II B I dan III

C I dan IV D II dan III

Soalan 29 dan Soalan 30 berdasarkan gambar di bawah.

29 Gambar di atas menunjukkan rakyat Malaysia yang A kaya-raya B kucar-kacir C bersatu padu D cantik-cantik 30 Apakah kepentingan mengekalkan perpaduan kaum? I Pembangunan negara akan terbantut II Dapat hidup dalam suasana harmoni dan muhibah III Dapat menjamin keamanan negara IV Mengelakkan pertelingkahan antara kaum A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

BAHAGIAN B A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Bukhari sering membeli VCD cetak rompak di pasar malam kerana harganya murah. 2 Candra dan rakan-rakannya melawat ke pameran Agensi Antidadah kebangsaan bagi mendapatkan maklumat tentang penyalahgunaan dadah. 3 Selain melanggar undang-undang jalan raya, kegiatan lumba haram juga boleh membahayakan nyawa penunggang dan orang lain. 4 Jabatan Alam Sekitar berperanan dalam menangani masalah kepupusan haiwan liar seperti gajah, badak sumbu dan lain-lain. 5 Murid-murid Tahun 6 Seroja di Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju bekerjasama melukis mural di dinding dewan sekolah mereka. 6 Jovian mengedarkan risalah tentang kepentingan menyayangi dan melindungi haiwan dan tumbuhan yang hampir pupus kepada warga sekolahnya. ______ ______ ______ ______ ______ ______

7 Semasa melawati kawasan paya bakau, Wong Han memetik beberapa helai daun pokok bakau dan memberi kera makan. 8 Suraya dan rakan-rakannya menyertai kempen menjaga alam sekitar yang dianjurkan oleh Persatuan Pencinta Alam di sekolahnya. 9 Semasa menyertai perkhemahan pengakap di Ulu Yam, Nadzir dan kawan-kawannya membuang sampah dan sisa makanan ke dalam sungai. 10 Kogilah membeli baju sejuk yang diperbuat daripada bulu beruang sebagai persediaannya sebelum ke luar negara. (10 markah)

______ ______ ______ ______

B Gariskan jawapan yang betul. 1 Rukun Negara ialah (undang-undang, ideologi) kebangsaan yang mempunyai lima prinsip. 2 Undang-undang di negara kita digubal oleh (mahkamah, Parlimen). 3 Kita boleh mengamalkan nilai patuh kepada peraturan dan undang-undang dengan cara tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang (melanggar, mengabaikan) peraturan dan undang-undang negara. 4 Pihak polis bertanggungjawab menjaga (kesihatan, keselamatan) dan keamanan di negara kita serta memastikan masyarakat mematuhi undang-undang yang ditetapkan. 5 Kita perlu menguasai dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pelbagai bidang ilmu agar kita mampu (bersaing, berbaik) dengan negara maju lain dalam bidang sains dan teknologi. 6 Kita tidak boleh membiarkan minda dan budaya kita dipengaruhi oleh unsur-unsur (negatif, buruk) yang boleh melemahkan kita. 7 Sebagai rakyat yang (sopan, cinta) akan negara, kita sepatutnya meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. 8 Rakyat Malaysia perlu mengekalkan keamanan dan keharmonian yang sedia ada dengan hidup (bersatu padu, berpecah belah) dan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain. 9 Penjajahan ekonomi bermaksud perbuatan menjajah dalam bentuk moden iaitu melalui (peperangan, penguasaan) ke atas ekonomi negara. 10 Semua pihak haruslah bekerjasama untuk (menangani, membanteras) isu pencemaran alam sekitar. (10 markah) C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Apakah definisi bagi nilai keamanan dan keharmonian negara? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan tiga cara untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Tuliskan dua kebaikan mengekalkan perpaduan kaum. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 4 Bagaimanakah murid dapat membantu mengekalkan keharmonian dan keamanan negara? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 5 Berikan dua contoh aktiviti yang dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (20 markah)

D Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. merosakkan menceriakan menyelenggarakan menanam spesies tradisional berdaulat tanah bencah perpaduan Kemusnahan

1 _____________ habitat haiwan dan tumbuhan adalah kesan daripada ancaman manusia terhadap hutan.

2 Amalan kunjung-mengunjungi ke rumah rakan berbangsa lain dapat membantu usaha mengekalkan __________ antara kaum. 3 Penanaman pokok-pokok di kawasan persekitaran tempat tinggal boleh ____________ kawasan kediaman kita. 4 Kita hendaklah memulihara alam sekitar dengan ____________ semula pokok yang telah ditebang dan membiakkan haiwan yang hampir pupus. 5 Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. bertanggungjawab untuk ____________________ loji-loji kumbahan awam dan tangki septik individu. 6 Kita boleh mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar dengan tidak membeli barangan yang diperbuat daripada ___________ haiwan yang hampir pupus. 7 Pencemaran __________________ seperti kawasan muara sungai yang disebabkan oleh pembuangan sampah sarap dan sisa toksik akan menyebabkan tempat tersebut tercemar dan berbau busuk. 8 Penebangan pokok secara berleluasa menyebabkan tumbuhan herba yang merupakan sumber bekalan ubat ____________ musnah. 9 Rukun Negara diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1970 untuk melahirkan satu bangsa yang ____________ dan mempunyai semangat kesetiaan kepada pemimpin, raja dan negara. 10 Tindakan undang-undang wajar dikenakan ke atas mereka yang ___________ merosakkan alam sekitar. (10 markah) E Jawab soalan-soalan berikut. 1 Senaraikan lima prinsip Rukun Negara. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ 2 Tuliskan lima spesies haiwan yang hampir pupus. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) ______________________________________ (10 markah) (d) ______________________________________ (e) ______________________________________

F Tuliskan nilai yang sesuai dengan gambar di bawah. Peka terhadap isu-isu sosial Hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara

Patuh kepada undang-undang dan peraturan negara Keamanan dan keharmonian

Kebersihan dan keindahan persekitaran

(10 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. Soalan 1 dan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 1 Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri individu yang A mempunyai semangat bermasyarakat B tidak menjaga kebersihan alam sekitar C tidak patuh kepada peraturan dan undangundang D peka terhadap isu alam sekitar

2 Mengapakah masalah lumba haram perlu dibanteras? I Melanggar undang-undang II Membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain III Merosakkan pemikiran manusia IV Menggalakkan kepada gejala sosial yang lain seperti pergaulan bebas dan perjudian A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 3 Antara berikut merupakan sebab-sebab mengapa penyalahgunaan dadah perlu dibanteras, kecuali A dadah merosakkan pemikiran manusia B memusnahkan bangsa dan negara C mendedahkan manusia kepada penyakit HIV/ AIDS D menjejaskan sumber import negara 4 Apakah peranan Alam Flora? A Menjalankan kempen kesedaran kebersihan alam sekitar B Mengelakkan kepupusan haiwan C Menyelenggarakan loji-loji kumbahan awam dan tangki septik individu D Melupuskan sampah sarap di kawasan perumahan dan kilang 5 Antara berikut, agensi manakah yang berperanan dalam membersihkan kawasan pantai? A Alam Flora B World Wild Life Foundation C Persatuan Pencinta Alam Malaysia D Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Habitat semula jadi haiwan musnah 6 Maklumat di atas adalah merupakan kesan daripada A penebangan hutan secara berleluasa B program kitar semula C pemeliharaan dan pemuliharaan D penanaman semula pokok 7 Antara berikut merupakan haiwan yang diancam kepupusan, kecuali A gajah C penyu B orang utan D tikus 8 Tanah bencah bermaksud A tanah yang berlumpur B tanah kawasan pergunungan C tanah kawasan pantai D tanah rendah 9 Semasa melawat kawasan paya bakau, kita dilarang I membaling batu ke dalam air II memberi kera makan

III IV A B

mengambil gambar memetik daun I, II, dan III C I, III, dan IV I, II, dan IV D II, III, dan IV

10 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan nilai menyayangi alam sekitar.

11 Bilakah Rukun Negara diperkenalkan di Malaysia? A 1986 C 1970 B 1968 D 1957 12 Kita boleh mengamalkan nilai hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara dengan I menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh bersemangat II melanggar peraturan dan undang-undang negara III memburuk-burukkan nama pemimpin di luar negara IV bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk memajukan diri dan negara A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III Kepercayaan kepada Tuhan 13 Pernyataan di atas adalah mengenai prinsip Rukun Negara yang A pertama C ketiga B kedua D keempat 14 Apakah lambang Negara Berpelembagaan? A Perdana Menteri C Kabinet B Duta Luar D Raja 15 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan nilai Patuh kepada peraturan dan undang-undang? I Menggunakan kemudahan dan peralatan sekolah dengan baik II Menerima dan menghormati peraturan serta undang-undang negara III Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan undang-undang negara IV Mempunyai kad pengenalan diri A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

16 Antara berikut, pihak yang manakah bertanggungjawab untuk memastikan masyarakat mematuhi peraturan dan undang-undang negara? A Bomba C Polis B Guru D Pengakap 17 Antara berikut merupakan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pengguna jalan raya, kecuali A memandu mengikut had laju yang ditetapkan B membawa penumpang kereta melebihi dua orang C mematuhi lampu isyarat D memakai tali pinggang keledar sewaktu memandu kereta 18 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan ciriciri murid yang mematuhi peraturan sekolah.

C Membentuk rakyat yang berkemahiran D Melahirkan individu yang kreatif dan inovatif 23 Antara berikut merupakan pernyataan yang benar tentang amalan prinsip-prinsip Rukun Negara, kecuali A Rukun Negara menjadi teras perpaduan negara B Rukun Negara menghapuskan warisan negara kita C Rukun Negara membentuk rakyat yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan kesopanan D Rukun Negara dapat menjamin keharmonian dan kestabilan negara 24 Mengapakah keharmonian negara mesti dipelihara? A Supaya tiada pekerja asing di negara kita B Supaya dapat menambahkan bilangan penduduk negara C Supaya dapat melindungi negara daripada ancaman musuh D Supaya negara menjadi mundur 25 Bagaimanakah cara untuk menangani kegiatan cetak rompak? I Penguatkuasaan undang-undang II Anggota masyarakat perlu mengelakkan diri daripada menjual dan membeli barangan cetak rompak III Mengadakan sekatan jalan raya IV Memberi insentif kepada penjual barangan cetak rompak A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III Prinsip ini menekankan amalan nilai-nilai baik yang terdapat dalam agama untuk menjadi warganegara yang baik dengan menurut suruhanNya 26 Maklumat di atas adalah merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang A pertama C keempat B kedua D kelima 27 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud AlMuktafi Billah Shah berasal dari negeri A Kelantan C Terengganu B Kedah D Selangor Soalan 28 dan Soalan 29 berdasarkan gambar di bawah.

19 Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang mempunyai _______ prinsip. A tiga C lima B empat D enam 20 Pilih pernyataan yang menunjukkan nilai cinta akan negara. I Memburuk-burukkan nama negara II Hidup bersatu-padu dan bekerjasama III Menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi IV Mempertahankan maruah bangsa dan negara A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Penjajahan ekonomi 21 Maklumat di atas bermaksud A perkembangan ekonomi negara melalui cara menjajah B perbuatan menjajah dalam bentuk moden melalui penguasaan ke atas ekonomi negara C perindustrian atau ekonomi semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu D penjajahan dalam bentuk sosial dan kebudayaan 22 Mengapakah kita perlu menghayati prinsip Rukun Negara? A Menyemai perasaan cinta akan negara B Mematuhi syarat kewarganegaraan

28 Gambar di atas menunjukkan anggota masyarakat yang mengamalkan nilai A cinta akan negara B keharmonian dan keamanan C menyayangi alam sekitar D peka tentang isu-isu sosial 29 Apakah adab yang perlu dipatuhi semasa

menziarahi rakan yang beragama Islam? I Memakai pakaian yang sopan II Membawa makanan yang tidak halal III Membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah IV Bersalaman dengan mereka A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 30 Apakah kepentingan hutan kepada hidupan? A Memajukan industri perabot B Menghasilkan barangan kulit yang berkualiti C Mengembangkan ekonomi negara D Membekalkan oksigen dan sumber habitat bagi flora dan fauna

BAHAGIAN B A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Ronald cuba melepaskan tekanan yang dihadapinya dengan mengambil dadah. 2 Chee Keong telah melaporkan kegiatan penagihan dadah yang berlaku di rumah kosong yang berhampiran dengan taman perumahannya di balai polis berdekatan. 3 Rizal menyertai program gotong-royong yang dianjurkan oleh Persatuan Belia di kampungnya bagi menceriakan kawasan kampung mereka. 4 Raju mengikut bapanya pergi memburu rusa di hutan pada setiap hari Sabtu. 5 Nizam membaling beberapa ketul batu ke dalam air semasa melawat hutan paya bakau. 6 Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mempunyai perasaan bangga akan negara. 7 Nicole telah membawa ubat-ubatan tanpa pengesahan doktor semasa dalam penerbangan ke Vietnam. 8 Alex memandu kereta barunya melebihi had laju yang telah ditetapkan. 9 Kumar sentiasa berpakaian kemas apabila hendak ke sekolah. 10 Ken Kiat sentiasa memastikan dirinya bangun awal pagi supaya dia tidak terlewat untuk ke sekolah. (10 markah) B Gariskan jawapan yang betul. 1 Kitar semula mampu membaiki tahap (pencemaran, kebersihan) alam sekitar kerana terdapat lebih daripada 15 ribu tong kitar semula yang disediakan di seluruh negara. 2 Tumbuhan-tumbuhan semula jadi berperanan penting sebagai kawasan tadahan (hujan, banjir). Hakisan tanah, banjir dan tanah runtuh akan berlaku sekiranya tumbuh-tumbuhan ini musnah. 3 Kepupusan haiwan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi akan menyebabkan (generasi, populasi) akan datang tidak berpeluang untuk mengenali hidupan ini pada masa akan datang. 4 Pencemaran dan kemusnahan tanah (tinggi, bencah) akan menyebabkan kawasan darat terdedah kepada bahaya bencana alam seperti ribut, taufan, dan tsunami. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

5 Jabatan Alam Sekitar berperanan dalam menjalankan (kempen, promosi) kesedaran tentang kebersihan alam sekitar. 6 Isu-isu sosial perlulah diambil perhatian dan ditangani segera agar tidak menjadi semakin (parah, pulih) dan merosakkan masyarakat serta negara. 7 Penyalahgunaan dadah perlu dibanteras dengan segera kerana ia mendedahkan manusia kepada (masalah, penyakit) yang berbahaya seperti HIV/AIDS. 8 Setiap orang mestilah (mengambil tahu, tidak mempedulikan) akan masalah sosial yang berlaku di kawasan setempat. 9 Kita hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat aktiviti (merosakkan, mengabaikan) alam sekitar di kawasan tempat tinggal kita. 10 Tanah bencah terdiri daripada (muara, lembah) sungai dan paya bakau. (10 markah) C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Mengapakah kita perlu memelihara dan memulihara alam sekitar? __________________________________________________________________________________________ 2 Apakah peranan agensi-agensi kerajaan dalam memelihara dan memulihara alam sekitar? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan lima peranan ahli masyarakat dalam usaha memelihara alam sekitar. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ 4 Tuliskan peranan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) berikut dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. (a) Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) ______________________________________________________________________________________ (b) World Wild Life Foundation (WWF) ______________________________________________________________________________________ (20 markah) D Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. pembalakan Rukun Negara panduan warganegara Cetak rompak

penyalahgunaan

menjejaskan

majmuk

berleluasa

menyokong

1 _______________ bermaksud perbuatan menggunakan hasil ciptaan orang lain tanpa kebenaran seperti mencetak, menjual, dan membeli cakera padat haram. 2 Badan kerajaan dan badan bukan kerajaan seperti Agensi Antidadah Kebangsaan, Pemadam, dan Pengasih telah memainkan peranan dalam usaha untuk mendidik, membanteras, dan mencegah _____________ dadah. 3 Kita haruslah ______________ usaha-usaha kerajaan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 4 Penebangan pokok bakau secara _________ perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa agar mereka yang terlibat dikenakan hukuman yang setimpal. 5 Sebagai _____________ Malaysia, kita perlu mengetahui sejarah negara dan berusaha menjaga kedaulatan bangsa. 6 Kegiatan ______________ telah menyebabkan banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi musnah. 7 Masyarakat _________ di Malaysia hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana mengamalkan perpaduan kaum. 8 Prinsip keempat dalam ________________ menekankan agar setiap rakyat menghormati dan mematuhi undangundang negara walau di mana sahaja mereka berada. 9 Peraturan dan undang-undang negara berfungsi sebagai garis ___________ kepada rakyat bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman negara. 10 Kegiatan cetak rompak boleh ____________ industri percetakan dan penerbitan negara. (10 markah) E Jawab soalan-soalan berikut. 1 Bagaimanakah cara untuk mempertahankan kemerdekaan negara? (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) _______________________________________

2 Berikan maksud prinsip-prinsip Rukun Negara berikut. (a) Kesetiaan kepada Raja dan Negara ______________________________________ markah) F Pilih nilai bagi pernyataan-pernyataan di bawah dan padankan dengan jawapan (A, B, atau C) yang bersesuaian. A Peka terhadap isu-isu sosial B Patuh kepada peraturan dan undang-undang C Keamanan dan keharmonian ______ (b) Kesopanan dan Kesusilaan _______________________________________ (10

1 Robert melaporkan tentang kegiatan penjualan cakera padat haram di pasar malam kampungnya kepada pihak polis.

2 Cikgu Fatimah melarang murid-muridnya membuang masa dengan melepak di pusat-pusat permainan video. 3 Encik Khalid menasihati anaknya supaya menjauhi kegiatan lumba haram yang boleh membahayakan diri sendiri. 4 Kumaresan menghormati amalan dan cara hidup orang Melayu. 5 Aisyah menjemput rakan-rakannya yang pelbagai bangsa menghadiri majlis hari jadi adiknya. 6 Ah Leong berpakaian kemas dan selalu datang awal ke sekolah. 7 Henry menggunakan jejantas yang disediakan untuk melintas jalan raya. 8 Adrian menziarahi jirannya yang terlantar sakit di hospital. 9 Gamesh memakai topi keledar dengan kemas sebelum membonceng motorsikal ayahnya. 10 Azlan menasihati adiknya supaya tidak bergaul dengan rakan-rakan yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. (10 markah)

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bagaimanakah cara untuk mensyukuri anugerah Tuhan? I Menjaga dan menyayangi bumi dan alam sekitar II Tidak mengamalkan gaya hidup sihat III Berusaha mengekalkan kebahagiaan keluarga IV Mengekalkan keamanan negara A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 2 Antara berikut merupakan kepentingan mempunyai fikiran yang positif, kecuali A bijak dan rasional ketika membuat keputusan B Disenangi oleh semua orang C Mempunyai ramai kawan D Gagal dalam pelajaran 3 Apakah ciri-ciri murid yang mempunyai hala tuju? A Berfikiran dan bersikap negatif

B Tidak yakin dengan matlamat hidupnya C Mudah berputus asa D Mencontohi individu yang berjaya dalam hidup 4 Apakah kesan sifat berbaik sangka? A Prestasi dalam pelajaran akan menurun B Akan dibenci oleh rakan-rakan C Dapat mengeratkan hubungan persahabatan D Menambahkan rezeki Usaha Doa Tawakal

10 Pilih gambar yang menunjukkan nilai baik hati.

5 Maklumat di atas merupakan faktor penting untuk A mencapai kejayaan B menjaga kesihatan C mendapat pahala D mempunyai ramai kawan 6 Apakah ciri yang perlu ada pada diri seseorang yang mempunyai pemikiran yang bersih? A Suka merendahkan orang lain B Berbaik sangka dengan semua orang C Menuduh tanpa usul periksa D Mudah menyalahkan orang lain 7 Pilih peribahasa di bawah yang tidak melambangkan nilai kerajinan. A Ringan tulang B Bagai aur dengan tebing C Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing D Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan 8 Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan meraikan perayaan pelbagai kaum di negara ini? I Dapat menjalinkan hubungan mesra II Dapat mewujudkan semangat kerjasama III Dapat makan banyak IV Dapat mewujudkan persefahaman A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 9 Kita boleh mengamalkan nilai kejujuran dengan I bercakap benar II bersikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan orang lain III tidak mengharapkan sebarang balasan apabila melakukan sesuatu tugas IV menyalahgunakan kuasa yang diberikan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

11 Antara berikut merupakan jasa pemimpin negara, kecuali A memperjuangkan kemerdekaan B membangunkan negara dalam pelbagai bidang C menyediakan pelbagai kemudahan D memecahbelahkan rakyat pelbagai kaum Tidak memenuhi keperluan asas kanak-kanak 12 Maklumat di atas merujuk kepada masalah A penderaan kanak-kanak B penculikan kanak-kanak C gejala sosial D kecurian 13 Pilih pernyataan yang menunjukkan nilai peka kepada isu-isu sosial. A Shahrul membeli video cakera padat cetak rompak B Ain menyertai kempen kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah C Chee Keong menyertai lumba haram D Puan Maria membiarkan anaknya mengunjungi pusat permainan video 14 Antara berikut yang manakah merupakan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang berperanan memelihara dan memulihara alam sekitar? I Alam Flora II Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) III World Wild Life Foundation (WWF) IV Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III Soalan 15 dan Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

Garis panduan kepada rakyat Menentukan hukuman terhadap pesalah 18 Maklumat di atas adalah mengenai fungsi A perlembagaan B kementerian C undang-undang D dasar-dasar negara 19 Apakah perbuatan yang menyalahi peraturan di sekolah? A Membersihkan kelas B Tidak memakai lencana sekolah C Bersukan D Membuat kerja sekolah 20 Apakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum? I Dapat menjamin keamanan negara II Pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan lancar III Negara lebih maju IV Gejala sosial semakin bertambah A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

15 Gambar di atas menunjukkan pemandangan di kawasan A tanah tinggi C tanah pamah B tanah bencah D tanah rendah 16 Apakah kesan daripada penebangan pokok bakau? A Nyawa manusia akan terancam B Kawasan darat terlindung daripada ancaman tsunami C Hidupan air akan membiak dengan baik D Flora dan fauna akan dilindungi daripada kepupusan Keluhuran Perlembagaan 17 Pernyataan di atas merupakan prinsip Rukun Negara yang A pertama B kedua C ketiga D keempat BAHAGIAN B

A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Farhan berusaha mengekalkan kebahagian keluarganya dengan berkongsi suka dan duka dengan ahli keluarga. 2 Sathiya berkecil hati dengan sikap rakan-rakannya yang telah mengkritik hasil lukisannya. 3 Syarifah sentiasa berdoa kepada Tuhan agar segala usahanya untuk melanjutkan pelajaran di luar negara termakbul. 4 Shalini menjadikan kakaknya sebagai contoh untuk dia berjaya dalam hidup. 5 Doktor Hadi sentiasa melayan pesakit-pesakitnya dengan mesra. 6 Hajar tidak pernah menyisihkan jirannya yang menghidap penyakit AIDS. 7 Mila tidak mementingkan amalan berjimat cermat dalam berbelanja. 8 Sarjit menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya dengan menyeleweng wang syarikat. 9 Raihan berasa tidak puas hati kerana gagal terpilih untuk menyertai pasukan hoki di sekolahnya. 10 David sentiasa bersedia meminta maaf dan memaafkan ahli keluarganya kerana dia sangat sayang akan ahli keluarganya. (10 markah) ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

B Gariskan jawapan yang betul. 1 Setiap ahli keluarga perlu sentiasa mengamalkan nilai-nilai (murni, keji) dalam kehidupan seharian bagi membentuk keluarga yang berkualiti. 2 Setiap ahli masyarakat perlu (bekerjasama, sendirian) dengan pihak berkuasa untuk menangani masalah sosial yang berlaku dalam sesuatu komuniti. 3 Masalah cetak rompak perlu dibanteras dengan segera kerana ianya boleh (menguntungkan, merugikan) banyak pihak. 4 Jabatan Alam Sekitar berperanan menggalakkan, meningkatkan dan mengekalkan pengurusan alam sekitar yang baik dalam proses membina masyarakat yang (sejahtera, huru-hara).

5 Semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk melindungi hidupan liar supaya tidak (pupus, mati). 6 Apabila melawat kawasan paya bakau, kita perlu (mematuhi, mengingkari) peraturan yang telah ditetapkan.

7 (Persekutuan, Perlembagaan) Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara yang digubal untuk menjamin keharmonian dan kestabilan negara. 8 Salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kita kepada pemimpin adalah dengan memberikan kad ucapan (penerimaan, penghargaan) kepada mereka. 9 Kita mestilah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menegakkan undang-undang dan (fitnah, keadilan). 10 Kita perlu menjauhi diri daripada terlibat dengan gejala sosial yang boleh (merosakkan, memulihkan) masyarakat dan negara. (10 markah) C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Selain daripada kegiatan di atas, nyatakan dua isu sosial remaja yang lain. (a) _____________________________________ (b) __________________________________________

2 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu sosial? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Mengapakah masalah lumba haram perlu dibanteras? (a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________ 4 Berikan dua sebab mengapa penyalahgunaan dadah perlu dibanteras. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 5 Apakah kesan masalah cetak rompak kepada negara? __________________________________________________________________________________________ (20 markah)

D Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. mengekalkan mematuhi kerja amal anugerah berurusan kebaikan bertanggungjawab sihat kualiti prihatin

1 Selain aktiviti beriadah, amalan pemakanan yang ____________ juga perlu diamalkan. Kita perlu menjaga kesihatan dengan baik sebagai menghargai ____________ yang telah diberikan oleh Tuhan. 2 Kita hendaklah ___________ undang-undang yang telah ditetapkan demi untuk __________ kita bersama. 3 Kerajaan dan pihak swasta telah melaksanakan pelbagai program dan panduan untuk meningkatkan __________ perkhidmatan. Salah satunya ialah beradab sopan semasa _________ dengan orang ramai. 4 Melalui program kemasyarakatan atau sukarelawan, remaja akan diajar tentang rasa________________ pada diri sendiri, bekerja dalam kumpulan dan menggalakkan aktiviti______________ dalam masyarakat. 5 Sebagai rakyat yang _______________, kita hendaklah bekerjasama menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Aktiviti ini penting untuk _____________ keindahan persekitaran. (10 markah) E Nyatakan definisi bagi nilai-nilai di bawah. 1 Baik hati __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Tanggungjawab terhadap keluarga __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3 Peka terhadap isu-isu sosial __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

4 Menyayangi alam sekitar __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 5 Cinta akan negara __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (10 markah) F Susun semula huruf-huruf di bawah bagi membentuk perkataan yang berkaitan dengan perpaduan kaum. 1 2 3 4 5 6 7 markah) G Lengkapkan petak di bawah berdasarkan pernyataan-pernyataan berikut. 1Masalah sosial ini mendedahkan manusia kepada penyakit HIV/AIDS. M E S J A RA K A RIMONAH THAMOR LORASTINE HIHUBAM PAKESAT TASEBUR __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ (7

Membahayakan nyawa penunggang dan orang lain.

Menjejaskan sumber pendapatan karyawan.

(3 markah) H Jawab soalan-soalan berikut. 1 Nyatakan tiga cara menyayangi keluarga. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 2 Apakah ciri-ciri anak yang bertanggungjawab? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (10 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mensyukuri anugerah Tuhan, kecuali A membuang sampah di merata-rata tempat B menyayangi anggota keluarga C mengamalkan gaya hidup yang sihat D mematuhi peraturan dan undang-undang negara 2 Apakah ciri-ciri murid yang berfikiran negatif? I Suka menyakitkan hati orang lain II Berhasad dengki III IV A B Pemalas Berbaik sangka I, II, dan III I, II, dan IV

C I, III, dan IV D II, III, dan IV

3 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan individu yang mempunyai nilai harga diri.

Soalan 9 dan Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

4 Nilai kerajinan boleh diamalkan dengan cara berikut, kecuali A tidak mudah berputus asa apabila melakukan sesuatu kerja B melakukan sesuatu kerja dengan bersungguhsungguh untuk mencapai kejayaan C rela mengorban masa dan tenaga D suka menangguh-nangguhkan sesuatu pekerjaan Menggunakan bahasa yang sopan Mengucapkan salam 5 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan kempen A Cintai Sungai Kita B Belia Benci Dadah C Budi Bahasa Budaya Kita D Hapuskan Cetak Rompak 6 Apakah yang dimaksudkan dengan AIDS? A Virus yang melemahkan sistem daya tahan badan B Gejala penyakit yang disebabkan oleh kuman virus HIV C Daya menyelami dan memahami perasaan orang lain D Kempen penyalahgunaan dadah 7 Seorang pemimpin yang berwawasan mestilah mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali A kesederhanaan C berpandangan jauh B kejujuran D hasad dengki 8 Pilih pernyataan yang menunjukkan nilai kesederhanaan. I Alex hanya membelanjakan separuh daripada wang sakunya setiap hari II Walaupun demam, namun Choon Han tetap belajar sehingga larut malam III Kanesan meninggikan suara ketika bercakap dengan kawan baiknya di hadapan orang ramai IV Syima makan tidak terlalu banyak dan menjaga kesihatan dirinya A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan III

9 Berdasarkan gambar di atas, individu tersebut mengamalkan nilai A baik hati C kasih sayang B toleransi D berterima kasih 10 Kita mestilah memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan dengan A ikhlas C bersederhana B patuh D bersopan santun 11 Kita boleh mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga dengan cara I bercakap kasar dengan mereka II prihatin terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga III menyambut hari-hari istimewa bersama keluarga IV meluangkan masa bersama-sama keluarga A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Lobo anak Birai bermusyawarah dengan ahli keluarganya sebelum membuat keputusan untuk menyertai rombongan sekolah ke Pulau Langkawi. 12 Lobo mengamalkan nilai A berterima kasih B hormat dan taat kepada anggota keluarga C tanggungjawab terhadap keluarga D toleransi dalam masyarakat 13 Susun prinsip-prinsip Rukun Negara di bawah dengan urutan yang betul. I Kepercayaan kepada Tuhan II Kedaulatan Undang-undang III Kesopanan dan Kesusilaan IV Kesetiaan kepada Raja dan Negara V Keluhuran Perlembagaan A I, II, III, IV, dan V B V, IV, III, II, dan I C I, IV, III, II, dan V D I, IV, V, II, dan III 14 Pemimpin berusaha memajukan masyarakat dan negara dengan ilmu pengetahuan melalui kempen A penyalahgunaan dadah B kebersihan alam sekitar C membaca D membasmi cetak rompak

Sistem Aduan Disiplin (SAD) Kementerian Pelajaran Malaysia 15 Sistem di sebelah diwujudkan bagi mengatasi masalah A buli B penderaan C lumba haram D kecurian 16 Apakah prinsip Rukun Negara yang kelima? A Kepercayaan kepada Tuhan B Keluhuran Perlembagaan C Kedaulatan Undang-undang D Kesopanan dan Kesusilaan Mengelakkan kepupusan haiwan 17 Antara berikut, badan yang mempunyai logo yang manakah mempunyai peranan di atas?

18 Apakah yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan? I Pembalakan II Pembangunan III Penanaman semula hutan IV Penerokaan tanah untuk pertanian A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 19 Berikut merupakan sikap yang dapat memupuk perpaduan kaum, kecuali A kerjasama C toleransi B buruk sangka D sepakat Membersihkan kawasan pantai 20 Maklumat di atas merupakan peranan A World Wild Life Foundation B Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. C Persatuan Pencinta Alam Malaysia D Jabatan Alam Sekitar

BAHAGIAN B A Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. 1 Fadhil telah memarahi Vanessa kerana memberitahu guru kelasnya bahawa dia datang lewat ke sekolah. 2 Razif belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang guru. 3 Gopal sentiasa menangguhkan kerja yang diberikan oleh ketuanya. ______ ______ ______

4 Jonathan tinggal di rumah pangsa. Dia selalu mengajak rakan-rakannya ke rumah untuk bermain muzik ______ pada setiap hujung minggu sehingga mengganggu jiran-jirannya. 5 Razin tidak mengharapkan sebarang balasan apabila melakukan sesuatu tugas. ______ 6 Yi Jin bersama-sama keluarganya bersembahyang di tokong pada Hari Wesak. 7 Prakash tidak memberitahu bapanya bahawa dia akan pulang lewat daripada kebiasaan pada petang nanti. 8 Darius menyediakan sarapan untuk ibu bapanya sebagai hadiah hari ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-15. 9 Khairul telah menelefon kepada Jabatan Bekalan Air apabila ternampak ada paip pecah di kawasan taman perumahannya. 10 Keluarga Encik Rajan bersikap sombong dan tidak mengambil tahu tentang jirannya. ______ ______ ______ ______ ______

(10 markah) B Gariskan jawapan yang betul. 1 Kita boleh mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu (politik, sosial) dengan adanya matlamat hidup yang positif. 2 Penebangan pokok secara (terancang, berleluasa) di kawasan paya bakau menyebabkan flora dan fauna di kawasan itu terancam. 3 Sebagai warganegara yang (berhemah, bermasyarakat), kita perlu bersopan santun dalam setiap perlakuan dan pertuturan semasa berinteraksi dengan pemimpin atau masyarakat. 4 Setiap rakyat Malaysia perlu mengamalkan semangat kejiranan dan menjadikan kunjung-mengunjungi satu amalan hidup bagi mengekalkan (perpaduan, kejayaan) antara kaum. 5 Kita hendaklah (melaporkan, mendedahkan) perbuatan membuang sisa toksik ke dalam sungai kepada pihak berkuasa agar tindakan yang sewajarnya dapat diambil. 6 Amalan (berburuk, berbaik) sangka akan membawa kesejahteraan hidup dalam masyarakat. 7 Semua agama menuntut umatnya (mensyukuri, menyesali) nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. 8 Usaha yang (sekejap, berterusan) adalah satu contoh yang baik untuk meningkatkan kemajuan diri. 9 Kita boleh menyelesaikan sesuatu masalah yang besar dengan (bermusyawarah, berdebat) dengan ahli keluarga. 10 (Layanan, Hadiah) yang sopan perlu diberi kepada semua anggota keluarga tanpa mengira tua atau muda. (10 markah) C Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

1 Apakah nilai yang telah diamalkan oleh individu-individu di atas? __________________________________________________________________________________________ 2 Apakah fungsi peraturan dan undang-undang? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan tiga cara mengamalkan nilai patuh kepada peraturan dan undang-undang.

(a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 4 Berikan dua contoh mematuhi peraturan sekolah. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 5 Apakah prinsip Rukun Negara yang menekankan nilai patuh kepada peraturan dan undang-undang? __________________________________________________________________________________________ (20 markah) D Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. prihatin Remaja penjajahan nikmat dipupuk tumpuan Sikh barangan amalan kedaulatan

1 Rukun Negara perlu dijadikan __________ hidup kita agar perpaduan negara dapat dicapai dan kita dapat mengukuhkan ____________ bangsa agar dapat menjadi negara yang disegani. 2 __________ yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah akan mempunyai masa depan yang gelap kerana mereka tidak dapat memberikan ___________ terhadap pelajaran kerana ketagihan. 3 Agama ________ menghendaki penganutnya rajin bekerja dan membantu antara satu sama lain. Kerajinan membolehkan penganut agama ini berjaya dalam kehidupan dan membantunya memperoleh _________ Tuhan. 4 Setiap rakyat perlu mempertahankan kemerdekaan negara dengan mengelakkan daripada __________ ekonomi dengan cara menyokong _________ buatan Malaysia. 5 Kesedaran menjaga alam sekitar harus _________ dari kecil sebagai langkah awal membentuk generasi yang bertanggungjawab, peka, dan ____________ terhadap isu alam sekitar. (10 markah)

E Berikan definisi nilai-nilai di bawah dengan tepat. 1 Keamanan dan keharmonian __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2 Semangat bermasyarakat __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 3 Toleransi dalam masyarakat __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 4 Kasih sayang terhadap keluarga __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 5 Kepercayaan kepada Tuhan __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (10 markah) F Berdasarkan gambar-gambar di bawah, nyatakan nilai-nilai yang diterapkan.

(8 markah) G Jawab soalan-soalan berikut. 1 Nyatakan dua amalan bersederhana dalam tindakan. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan dua kepentingan murid mempunyai fikiran positif. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 3 Berikan dua ciri murid yang rajin. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

(12 markah)

JAWAPAN
Ujian Bulanan Pertama
BAHAGIAN A 1 C 2 D 6 B 7 C 11 A 12 C 16 A 17 B 21 B 22 C 26 C 27 A BAHAGIAN B A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 C 1 2 3 4 5 D 1 jujur menghina sokongan kebaikan sopan menghormati mengharumkan melenting kejayaan disukai Tidak bersopan Bersopan Tidak bersopan Bersopan Tidak bersopan 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 dipupuk positif baik berfikiran terbuka dituntut kasih sayang moral berada menyinggung jujur Bersopan Bersopan Bersopan Tidak bersopan Tidak bersopan 3 8 13 18 23 28 D A B C D D 4 9 14 19 24 29 A B D A B B 5 10 15 20 25 30 B A A D D C 11 16 21 26 A D D C 12 17 22 27 D A A A 13 18 23 28 B C A B 14 19 24 29 A B C A 15 20 25 30 C C A A

BAHAGIAN B A 1 6 B 1 2 7 3 8 4 9 5 10

(a) Setiap ahli keluarga mesti berpegang teguh kepada ajaran agama (b) Setiap ahli keluarga saling menyayangi (c) Mengutamakan keluarga lebih daripada kepentingan diri (a) Patuhi nasihat dan hormati ahli keluarga (b) Berkongsi masa gembira dan sedih bersama suasana menyokong dipupuk kepercayaan penderaan 6 7 8 9 10 bermasyarakat Membuli persetujuan Kristian menghargai

C 1 2 3 4 5 D 1 2

(a) Berusaha dengan bersungguh-sungguh (b) Tidak mudah berputus asa (c) Tidak menangguhkan kerja yang diberikan (d) Melakukan sesuatu tugas dengan dedikasi dan gigih (e) Mempunyai semangat inisiatif, inovatif dan kreatif (a) Dapat mengelakkan pergaduhan (b) Disenangi oleh semua orang dan mempunyai ramai kawan (c) Dihormati dan disenangi rakan, keluarga dan masyarakat (d) Mempunyai hubungan baik dengan semua orang (e) Bijak dan rasional dalam membuat keputusan Jauhilah budaya lepak dengan mengisi waktu lapang dengan kegiatan berfaedah. Tidur yang berlebihan boleh memudaratkan kesihatan. Jagalah orang tua kita dengan sebaik mungkin. Janganlah menghantar mereka ke tempat yang tidak sepatutnya apabila mereka sudah tidak berdaya kelak. Utamakanlah penumpang yang lebih tua, kurang upaya, dan wanita mengandung apabila menaiki kenderaan awam. Amalan mencuri dilarang oleh semua agama. Jauhilah daripada melakukan perbuatan ini. 2 8 3 9 4 10 5 6

Menceritakan masalah penderaan tersebut kepada orang yang boleh dipercayai (a) Penculikan kanak-kanak (b) Perbuatan merosakkan kemudahan awam (c) Masalah kecurian, kebakaran dan sebagainya (a) Bertolak ansur terhadap amalan kebudayaan pelbagai kaum (b) Menghormati amalan kebudayaan kaum lain (c) Memahami cara hidup orang lain (a) Masalah setempat dapat diselesaikan dengan cepat (b) Dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat (c) Memudahkan pihak berkuasa menjalankan tugas mereka komuniti pertelingkahan menangani bacaan permuafakatan C A 2 7 B C 3 8 B C 6 7 8 9 10 masalah kasih sayang kemanusiaan mengasihi jasa 4 9 A A 5 10 A B

E 1 2 3

E 1 2 3 4 5 F 1 6

4 5

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 A 2 B 6 C 7 B 11 C 12 D 16 D 17 B BAHAGIAN B A 1 2 6 7 3 8 13 18 C C A C 4 9 14 19 D A D B 5 10 15 20 D A B C

F 1 7

Ujian Bulanan Kedua


BAHAGIAN A 1 A 2 C 6 C 7 A 3 8 B C 4 9 B B 5 10 D B

3 8

4 9

5 10

B 1 2 3

kebaikan 6 bersungguh-sungguh 7 bermurah hati 8

berkualiti berkuasa Sayangi

4 5

mengenang bermusyawarah

9 10

prasangka kenyataan 2

C 1

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara (a) Keindahan alam dan bumi ciptaan-Nya (b) Tubuh badan yang sihat (c) Keluarga yang bahagia (a) Mengamalkan gaya hidup yang sihat Tidak terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral (b) Sayang-menyayangi antara ahli keluarga Menghormati ahli keluarga (c) Mematuhi undang-undang dan peraturan negara Berusaha mengharumkan nama negara kesihatan, mensyukuri gejala, keupayaan menilai, keputusan peraturan, melaporkan positif, rendah Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kewajipan bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kepercayaan kepada Tuhan Kerajinan Hemah tinggi Kasih sayang Baik hati Tanggungjawab pada keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga Semangat bermasyarakat (a) Mengeluarkan kata-kata yang mengganggu emosi kanakkanak (b) Tidak memenuhi keperluan asas kanak-kanak (c) Menyentuh bahagian-bahagian sensitif kanak-kanak (d) Memukul kanak-kanak untuk melepaskan tekanan diri (a) Masalah komuniti dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat (b) Memudahkan pihak berkuasa menjalankan tugas mereka

HIV. Virus ini mengurangkan keupayaan semula jadi badan untuk melawan penyakit. (a) Berkongsi jarum suntikan untuk penagihan dadah (b) Melalui ibu yang menghidap AIDS kepada bayi yang dikandung (c) Melakukan seks rambang (a) Tunjukkan kasih sayang seperti meluangkan masa bersama mereka (b) Terus berkawan dengan mereka (c) Berikan kata-kata semangat (d) Berikan bantuan kebendaan seperti wang dan keperluan lain (e) Berikan khidmat kaunseling secara berterusan supaya mereka lebih tabah Human Immunodeficiency Virus iaitu virus yang melemahkan sistem daya tahan badan manusia dan penyebab kepada penyakit AIDS. Menyayangi, membantu pegangan, perbuatan kejayaan, keberkatan kemerdekaan, darah sempurna, mengasihi Kebersihan dan kesihatan diri serta pemikiran yang sihat dan positif dalam setiap perlakuan. Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atas pemberian. Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara ikhlas. Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Menelefon pihak polis dan melaporkan kes penderaan dengan segera. Melaporkan perbuatan membuli kepada guru disiplin jika ternampak kejadian tersebut. Melaporkan masalah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai kepada Jabatan Alam Sekitar. Menghulurkan bantuan makanan, pakaian dan perubatan melalui tabung-tabung kemanusiaan yang dianjurkan oleh pihak tertentu. Meminta maaf kerana terpijak kaki kawan secara tidak sengaja.
KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN AMANAH BERMUSYAWARAH PEMIMPIN

D 1 2 3 4 5 E 1

D 1 2 3 4 5 E 1 2 3 4

2 3 4 5

F 1 2 3 4 5 6 7 8 G 1

F 1 2 3 4

5 G 1 2 3 4 5

Ujian Bulanan Ketiga Set 1


BAHAGIAN A 1 B 2 D 6 C 7 A 11 D 12 B 16 B 17 B 21 B 22 A 26 B 27 A BAHAGIAN B 3 8 13 18 23 28 D B A D C D 4 9 14 19 24 29 A D B D B C 5 10 15 20 25 30 C B D C D D

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 2


BAHAGIAN A 1 B 2 C 6 D 7 A 11 A 12 C 16 A 17 B BAHAGIAN B A 1 2 6 7 B 1 2 3 4 5 C 1 sukarelawan kemerdekaan Disingkirkan erat duka 3 8 13 18 A B D C 4 9 14 19 A A D D 5 10 15 20 D D C D

3 8

6 7 8 9 10

4 9

5 10

A 1 6 B 1 2 3 4 5 C1

2 7

3 8

6 7 8 9 10

4 9

10

Rakyat menyayangi mengatasi kesejahteraan Pembangunan

ideologi Parlimen melanggar keselamatan bersaing

negatif cinta bersatu padu penguasaan menangani

AIDS ialah gejala penyakit yang disebabkan oleh kuman virus

Kedamaian dan perpaduan yang berkekalan dan berterusan

3 4

dalam kalangan rakyat Malaysia serta masyarakat global. (a) Hormati amalan dan cara hidup masyarakat yang berlainan kaum (b) Saling memahami rakan-rakan berlainan kaum (c) Bersatu padu dan mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah (a) Dapat hidup dalam suasana harmoni dan muhibah (b) Pembangunan negara dapat ditingkatkan (a) Menjadi murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang (b) Bertolak ansur dan menyelesaikan masalah dengan murid lain secara rasional (a) Kunjung-mengunjungi (b) Sukaneka Kemusnahan 6 perpaduan 7 menceriakan 8 menanam 9 menyelenggarakan 10 (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) spesies tanah bencah tradisional berdaulat merosakkan

E 1

F 1 6

Mengamalkan perpaduan kaum Sedia berkhidmat untuk negara pada bila-bila masa Mempertahankan negara daripada pencerobohan kuasa luar Rakyat perlu menghormati dan setia kepada pemimpin, raja dan negara dan sentiasa menjaga kedaulatan negara. (b) Warganegara yang baik adalah warganegara yang sentiasa berhemah dan bersopan santun dalam pertuturan dan perlakuan. A 2 A 3 A 4 C 5 C B 7 B 8 C 9 B 10 A

(a) (b) (c) (a)

5 D 1 2 3 4 5 E 1

Peperiksaan Akhir Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 C 2 D 6 B 7 B 11 D 12 A 16 A 17 C BAHAGIAN B A 1 2 6 7 B 1 2 3 4 5 C 1 2 murni bekerjasama merugikan sejahtera pupus 3 8 13 18 D B B C 4 9 14 19 C A D B 5 10 15 20 A A B A

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan Orang utan (d) Gajah Penyu (e) Harimau Malaya Badak sumbu

3 8

6 7 8 9 10

4 9

5 10

F 1 2 3 4 5

Hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara Patuh kepada undang-undang dan peraturan Keamanan dan keharmonian Kebersihan dan keindahan persekitaran Peka terhadap isu-isu sosial

mematuhi Perlembagaan penghargaan keadilan merosakkan

Ujian Bulanan Ketiga Set 2


BAHAGIAN A 1 C 2 B 6 A 7 D 11 C 12 C 16 C 17 B 21 B 22 A 26 A 27 C BAHAGIAN B A 1 6 B 1 2 3 4 5 C 1 2 2 7 3 8 6 7 8 9 10 4 9 5 10 3 8 13 18 23 28 D A A A B B 4 9 14 19 24 29 D B D C C C 5 10 15 20 25 30 C C B D A D

4 5 D 1 2 3 4 5 E 1

(a) Cetak rompak (b) Penyalahgunaan dadah (a) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang menyalahi undang-undang (b) Mempunyai matlamat hidup yang positif (c) Mendengar nasihat dan teguran yang membina (a) Melanggar undang-undang (b) Membahayakan nyawa penunggang dan pengguna jalan raya yang lain (a) Mendedahkan manusia kepada penyakit HIV/AIDS (b) Merosakkan bangsa dan negara Menjejaskan industri percetakan dan penerbitan negara sihat, anugerah mematuhi, kebaikan kualiti, berurusan bertanggungjawab, kerja amal prihatin, mengekalkan Kepekaan terhadap perasaan atau kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberikan bantuan dan sokongan moral secara ikhlas. Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej, dan menjaga maruah keluarga. Bertanggungjawab dan prihatin terhadap masalah dan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan berusaha menyelesaikannya. Mencintai dan menghargai alam sekitar demi mengekalkan keharmonian hidup. Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri.
KERJASAMA HARMONI HORMAT TOLERANSI

kebersihan hujan generasi bencah kempen

parah penyakit mengambil tahu merosakkan muara

Bagi mengelakkan ekosistem dan keseimbangan alam sekitar terganggu agar hidup lebih ceria dan sejahtera (a) Menjalankan kempen kesedaran kebersihan alam sekitar (b) Memastikan kebersihan dan keindahan sesuatu kawasan terjaga (a) Membersihkan persekitaran rumah masing-masing (b) Mengambil tahu masalah alam sekitar (c) Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada kegiatan merosakkan alam sekitar (d) Membersihkan sekolah, tempat kerja dan tempat ibadat (e) Membersihkan kawasan perumahan (a) Membersihkan kawasan pantai (b) Mengelakkan kepupusan haiwan Cetak rompak penyalahgunaan menyokong berleluasa warganegara 6 7 8 9 10 pembalakan majmuk Rukun Negara panduan menjejaskan

4 5

F 1 2 3 4 G 1 2 3 H 1

5 6 7

MUHIBAH SEPAKAT BERSATU

D 1 2 3 4 5

PENYALAHGUNAAN DADAH LUMBA HARAM CETAK ROMPAK

(a) Patuhi nasihat dan hormati ahli keluarga (b) Sentiasa bersedia membantu ahli keluarga (c) Mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan ahli keluarga

(a) Belajar bersungguh-sungguh (b) Membantu keluarga membuat kerja-kerja di rumah E 1 Kedamaian dan perpaduan yang berkekalan dan berterusan dalam kalangan rakyat Malaysia serta masyarakat global. Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat. Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Perasaan cinta dan sayang yang mendalam terhadap keluarga demi melahirkan keluarga bahagia. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Baik hati Kesederhanaan Toleransi dalam masyarakat Kasih sayang terhadap keluarga Kebersihan dan keindahan persekitaran Patuh kepada peraturan dan undang-undang Hemah tinggi Keamanan dan keharmonian (a) Berbelanja mengikut kemampuan dan mementingkan amalan berjimat cermat (b) Tidak meninggikan suara apabila bercakap sehingga menyinggung perasaan orang lain (a) Bijak dan rasional dalam membuat keputusan (b) Mempunyai hubungan baik dengan semua orang (a) Tidak berputus asa (b) Sentiasa berdoa agar usaha mendapat berkat daripada Tuhan

Peperiksaan Akhir Tahun Set 2


BAHAGIAN A 1 A 2 A 6 B 7 D 11 D 12 B 16 D 17 A BAHAGIAN B A 1 6 B 1 2 3 4 5 C1 2 2 7 3 8 6 7 8 9 10 4 9 5 10 3 8 13 18 D C D B 4 9 14 19 D A C B 5 10 15 20 C A A C

sosial berleluasa berhemah perpaduan melaporkan

berbaik mensyukuri berterusan bermusyawarah Layanan

4 5 D 1 2 3 4 5

Patuh kepada peraturan dan undang-undang (a) Melindungi rakyat daripada keganasan dan ketidakadilan (b) Memelihara keamanan dan ketenteraman negara (c) Menjadi garis panduan kepada rakyat (a) Menerima dan menghormati peraturan dan undang-undang negara (b) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar undang-undang negara (c) Menggunakan kemudahan awam dan peralatan sekolah dengan baik (a) Datang awal ke sekolah (b) Memakai lencana sekolah Kedaulatan Undang-undang amalan, kedaulatan Remaja, tumpuan Sikh, nikmat penjajahan, barangan dipupuk, prihatin

F 1 2 3 4 5 6 7 8 G 1

2 3