P. 1
Zivorad Mihajlovic Slavinski-Tecaj Gnostickog Okultizma

Zivorad Mihajlovic Slavinski-Tecaj Gnostickog Okultizma

|Views: 35|Likes:
Published by Aca Aca Aca

More info:

Published by: Aca Aca Aca on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

TEČAJ GNOSTIČKOG OKULTIZMA

Živorad Mihajlović-Slavinski

2 UVOD Prije nekih dvadeset godina, poslije objavljivanja svoje prve knjige "Psihički trening jogija", počeo sam da vodim obimnu korespondenciju sa čitaocima. Dobijao sam veliki broj pisama kojima su tražena pojašnjenja nekih dijelova teksta, dodatne informacije i podrška u praktičnom radu. Na pitanja sam odgovarao iscrpno, koliko je to bilo u mojoj moći. Postavljena pitanja i problemi sa kojima su se čitaoci suočavali grupirali su se oko nekoliko tema. Njihovo razjašnjavanje me je neosjetno usmjerilo na pisanje druge knjige, "Ključevi psihičke magije", u kojoj sam na sažet način pokušao da odgovorim na većinu pitanja koja su mi čitaoci postavili. Ova knjiga je doživjela lijep uspeh, ali se prethodna priča ponovila: tražena su mi potpunija objašnjenja, isplivale su na površinu nove nedoumice, kratko rečeno došlo je do otvaranja novih okultnih oblasti. Takav odnos je nadalje istrajavao. Svaka moja nova knjiga širila je oblast interesovanja, postepeno smo zalazili u nova, kod nas nedirnuta ili čak zabranjena područja. Pisma su pristizala u sve većem broju tako da su, u jednom trenutku, prevazišla moje mogućnosti da na njih odgovaram i, na svoju žalost, morao sam sa većinom čitalaca da prekinem dopisivanje. Ograničio sam korespondenciju na mali broj osoba koje su ispoljile ozbiljniji pristup okultizmu i spremnost da mi svojim naporima pomognu u širenju ideja samoostvarenja i Istine. Vremenom je nivo njihovog znanja znatno porastao tako da su se, u jednom trenutku, od čitalaca pretvorili u praktičare. Neki od njih postali su moji Učenici i bliski suradnici. Sa njima sam posebno radio, premda taj rad nije imao strogo formalnu strukturu, već se oslanjao najviše na osobni kontakt. Njih sam podvrgao oštrijem i sveobuhvatnijem okultnom treningu čiji je vrhunac bio metod Intenziva Gnoze ili Direktnog Iskustva Istine. Taj metod, preuzet od Amerikanca Čarlsa Bernera, razvio sam u suradnji sa svojim Učenicima do neslućenih dimenzija. Pred nama su se otvorili novi prostori unutrašnjih svjetova ljudskog bića, čija su razgraničenja sa vanjskim svijetom prividna i arbitrarna. U izvjesnim trenucima bili smo u stanju da prodremo u dotada neprekoračive prostore i stupimo u kontakt sa takozvanim Kozmičkim Inteligencijama, što je imalo značajnih posljedica za opseg našeg znanja i sagledavanje čovječjeg mjesta u svijetu i njegove krajnje sudbine. Bliski prijatelji mojih Učenika načuli su ponešto o našem radu i željeli su da dožive ista iskustva i spoznaje. Tada je sazrijela ideja da uobličim jedan dopisni tečaj gnostičkog okultizma u kojem bi bila izložena znanja i tehnike čiju sam vrijednost provjerio. Odmah se postavilo pitanje da li je i širi uzorak ljudi spreman za takva saznanja ? Da li tome mogu da se izlože i početnici ? Da bih to provjerio primio sam prošle godine (1989.) na Dopisni Tečaj Gnostičkog Okultizma nekoliko desetina Učenika. Me u njima bilo je istinskih početnika, ali i takvih koji su prije Tečaja prošli kroz Intenzive Gnoze, tako da su imali povjerenja u moje znanje, jer su bili sigurni da na Tečaju neće dobiti prepričane sadržaje koji se mogu naći u knjigama, već istinsko znanje koje služi kao osnova ubrzanja vlastite Spiritualne evolucije. Posle godinu dana mogu sa sigurnošću da kažem da je većina njih imala velike koristi i da nitko nije imao nikakve štete. Materijale koji mogu biti opasni po zdravlje Učenika, a to su otkrovenja o civilizaciji "M" i implantiranju ljudskih bića, izložio sam na zakukuljen način, kroz sigurnosne filtre, tako da su praktičari bili potpuno zaštićeni. Me utim, korespondencija sa polaznicima Tečaja prevazišla je moje mogućnosti supervizije, budući da sam supervizor na Tečaju bio ja, a asistent mi je bila jedna moja bliska suradnica. Stoga sam odlučio da objavim tekst Tečaja Gnostičkog Okultizma u obliku knjige, tako da ljudi mogu da se posvete individualnom hermetičnom radu bez supervizije, a da ipak steknu znanja i mogućnost usavršavanja koja su do tada bila rezervirana za uzan krug ljudi. Tekst i praktične tehnike ovog Tečaja su tako izloženi da mogu da ih rade i početnici, ako imaju dovoljno ustrajnosti. Sa druge strane, neka znanja izložena u ovoj knjizi iznenaditi će mnoge osobe koje sebe smatraju iskusnim hermetistima, bez obzira koliko su knjiga pročitale i u čijem su društvu provodile vrijeme. O tim podacima, izloženim u jednom dijelu Tečaja, nema ni pomena u do sada objavljenoj literaturi, a izuzetno rijetki pojedinci koji posjeduju ta znanja o njima neće da govore. Ova knjiga ima dva cilja: 1. Omogućava shvaćanje okultno-gnostičke slike svijeta 2. Kroz izložene tehnike pruža vam mogućnost da steknete praktična iskustva. Takva iskustva su neophodna da bi Sljedbenik doista spoznao izložena znanja na pravi način, "iznutra". Na to nas podjseća stara sufistička poslovica: "I da si izmjerio i 2.000 oka vina, ne bi se opio, dok ne bi popio." Sa druge strane, radi jasnog razumijevanja procesa Spiritualnog razvoja, treba ukazati da je teorijsko ili takozvano knjiško izučavanje normalna faza u Spiritualnoj evoluciji i da u jednom trenutku, posle dužeg ili kraćeg teoretiziranja, dolazi do kvalitativne promjene u svijesti Sljedbenika i tada mu se javlja neodoljiva želja da osobno proživi ono o čemu je čitao. To ćemo podrobnije izložiti nešto kasnije. Pred čitaocem ove knjige otvorene su dvije mogućnosti:

3 1. Da izučava tekst ove knjige ili radi po njoj vlastitim tempom, koliko i kada želi. 2. Da radi pod mojom supervizijom, kao moj privremeni i "dopisni Učenik". Ako to želi, treba da pošalje molbu na adresu danu na kraju knjige. Ukoliko bude mogućnosti, biće primljen, jer s vremena na vrijeme neki od starih Učenika završi Tečaj i ostavi upražnjeno mjesto za novog kandidata. Na kraju, hoću da istaknem sasvim jasno da ja ne izlažem neki sasvim originalan sistem, premda se neki podaci samo ovdje mogu naći, već jezikom ovog našeg vremena formuliram putokaze vječite doktrine, osjenčane osobnim iskustvom. Kako je davno rekao Majster Ekhart, “oko kojim čovjek vidi Boga i oko kojim Bog vidi čovjeka, isto je oko”. Ovaj Tečaj je pokušaj da se to oko šire otvori. On je sazdan tako da su iskustva koja se na njemu proživljavaju katkad slična bajkama, ali su njihovi junaci stvarni ljudi. Tečaj Gnostičkog Okultizma je mapa skrivenog blaga, mapa za putovanje u sebe duhovnim vrletima i pustoljinama kojima nitko prije vas nije prošao. On će u dobroj mjeri skrenuti vaš pogled od dotadašnjih vrijednosti koje su uslovljavale vaš život. Jer taj uslovljeni život, kojim većina živi, jeste šarena laža, to je spolja veseli karneval u kojem se ljudi igraju značajnih ličnosti i bore se za ostvarenje varljivih vrijednosti. A kada karneval utihne, kada se skinu maske i zgasnu vatrometi, ostaje samo jedan plamičak u dubini iz koje je čovjek izronio. Tokom ovog Tečaja zaroniti ćemo u te gluhe dubine i učiniti ćemo ono što je u našoj moći da bismo taj plamičak rasplamsali.

4 Prva Lekcija Polazišta i prvi koraci Tečaj Gnostičkog Okultizma (TGO) počiva na izvjesnim polaznim osnovama. Ukazati ćemo na početku na te osnove, jer iz njih proishodi dalje izlaganje. Na prvom mjestu treba da definiramo neke od termina. Tokom Tečaja sretat ćemo se sa novim definicijama i njih treba znati, da ne bi dolazilo do zbrke uslijed terminoloških nejasnoća. Zašto “gnostički okultizam'? “Okultizam” potiče od latinske riječi “occultus”, što znači skriven. Teorijski, to je učenje po kojem su sve stvari me usobno povezane, pripadaju jedinstvenoj i nedjeljivoj cjelini, zahvaljujući djelovanju sila koje nisu ni prostorne, ni vremenske. U praktičnom smislu, okultizam je bavljenje tim silama u cilju dostizanja viših stanja svijesti i spiritualnog samoostvarenja. Termin “hermetizam”, koji potiče od imena grčkog boga Hermesa (u staroegipatskom panteonu to je bog Tot), jeste sinonim okultizma. Ta dva izraza označavaju isti sadržaj. U svakodnevnom govoru okultizam se koristi kao opći termin koji pokriva sve takozvane “okultne nauke”. Izme u zvanične nauke i okultizma postoji dinamički odnos. Ono čime su se nekada bavili okultisti, sada je legitimni predmet naučnog istraživanja. Na primjer, nekada je nauka odbacivala kao izmišljotinu postojanje aure, psihoenergetskog polja koje postoji oko fizičkog tijela, a danas se izučava u laboratorijima i fotografira Kirlijanovim ure ajem. Čitanje i pisanje su u naše vrijeme nužan uvjet osnovnog obrazovanja, a u Starom Egiptu to su bile magijske vještine visoke kategorije u koje su inicirani samo odabrani svećenici. Nauka je nalik na svjetiljku koja gori u tami. U svjetlosti njenog plamena je malo polje općeg znanja, a svuda oko nje je bezmjerje nepoznatog. Zakoni koji vladaju tim svijetom poznati su okultistima u onoj mjeri u kojoj se razvila njihova svijest na osnovu iskustava koja su imali. Tokom razvoja društva, svjetlosno polje se postupno širi, tako da nauka preuzima prethodno okultne oblasti. Pokušavajući da dosegne konačnu realnost, nauka se usresre uje, ali i ograničava, samo na pojave koje se odigravaju u prostorno vremenskom svijetu, koje su opipljive, ponovljive i mjerljive. Tome nasuprot okultizam, hoteći da spozna tu istu Apsolutnu realnost, ne ostvaruje svoju vezu sa njom samo kroz opipljiva zbivanja u prostoru i vremenu, nego i onim što se naslutilo i sanjalo, onim što se zbiva u nepoznatim, nepriznatim i nedokazanim oblastima stvarnosti, koji nisu manje stvarni zato što su manje očigledni. Izraz “gnostički” potiče od riječi “Gnoza”, što znači znanje. Ali to nije znanje u uobičajenom značenju riječi, niti akademsko ili naučno znanje. Gnoza je Direktno Iskustvo Istine. To je njena suštinska odlika. Zapamtite to za čitav život i nikada nitko neće moći da vam “proda” kao Gnozu nešto što nije Gnoza, bez obzira koliko ponu eno iskustvo bilo zanimljivo, dramatično ili veličanstveno. Sada, na ovom mjestu, Učenik treba prekinuti izučavanje ovog teksta i da pročita ono što piše u mojoj knjizi “Susreti sa Istinom” o direktnosti iskustva kao o bitnoj odlici Gnoze na strani 38. i prva dva reda na strani 39. Sinonim Gnoze je izraz Prosvjetljenje. Gnoza je oslobodilačko znanje! U bezvremenom trenutku kada je doživljena ona osloba a ljudsko biće mreže iluzija i laži u koju je zapetljano, odrobljuje ga za trenutak iz lanca karme i osvjetljava mu konačni cilj njegove ritualne evolucije. Drugim riječima izražena, suština Gnoze (tj. direktnost iskustva) znači da u njoj nestaje razlika izme u subjekta i objekta. Vidite, čitavo naše znanje, civilizacija i kultura zasnovane su na odijeljenosti subjekta i objekta. U svakom aktu saznanja koje nije direktno uvijek postoji subjekt (čovjek koji nešto doživljava), objekt (ono što se doživljava) i proces koji izme u njih posreduje i kojim se do iskustva dolazi. Izuzetak je Gnoza. Kod Gnoze se subjekt i objekt pretapaju, čovjek postaje JEDNO sa objektom koji poznaje, tako da izme u njih ne posreduje nikakav proces i stoga je Gnoza Direktno Iskustvo Istine ili neposredna spoznaja Istine . Zašto toliko naglašavamo ovu karakteristiku Gnoze? Pored ostalog zato što je Gnoza u srži svake religije, bez obzira kako se ta religija nazivala. Ona je tako er u srži svakog, apsolutno svakog, spiritualnog sistema - joge, vedante, sufizma i ostalih. Ovo nas dovodi do značenja riječi religija, koje je potpuno nepoznato većini ljudi koji sebe smatraju religioznim. Riječ “religija”, pazite sada dobro, dolazi od riječi re-ligere” ili “re-ligare”, što znači ponovo spojiti! Ponovo spojiti ono što je nekada razdvojeno! U konačnoj analizi, religija znači ponovo spojiti čovjeka sa njegovom istinskom prirodom, sa Istinom! Stoga gnostički sistemi razlikuju “pistis” - vjeru u netko učenje od Gnoze, oslobodilačkog znanja, koje nas kroz Direktno Iskustvo spaja sa Istinom. Po tom kriteriju Gnostici - a to su ljudi koji su direktno spoznali Istinu, ili njoj teže - jesu ustvari jedini religiozni ljudi. Svi ostali su vjernici.

5 Po tom kriteriju možemo dalje dijeliti religije na istinske religije ili gnostičke religije ili religije u pravom smislu riječi, sa druge strane, spoljašnje ili formalne religije. Prve su individualne, druge su masovne. Na tu razliku ukazuje, na primjer, Jung, koji je sebe smatrao gnostikom, govoreći da ne može da prihvati zvanično kršćansko učenje, jer crkva brani čovjeku da ostvari individualni odnos sa Bogom, a to je za njega beskompromisni uvjet svake prave religioznosti. Gnostičke religije i sistemi zasnovani su na osobnom iskustvu Gnoze. Formalne ili masovne religije izgra ene su na slijepom pridržavanju njihovih svetih vjerskih tekstova - Biblije, Korana i drugih. Na žalost, svim nekritičkim sljedbenicima vjeroispovijesti manjka saznanje da je jezgro većine takvih tekstova alegorijske prirode i da se ne smiju tumačiti doslovno. Jedino spiritualno ispravno tumačenje takvih tekstova (jer postoje i povijesna, semantička i druga tumačenja koja nas ne zanimaju) mogu dati prosvijetljeni ljudi na osnovu vlastitih iskustava, koja im omogućavaju prodor u dublje slojeve značenja teksta. Podjela koju sam dao na formalne religije (vjeroispovijesti) i prave ili gnostičke religije je proizvoljna utoliko što od pojedinca zavisi kakvu će vrijednost netko učenje imati. Jer nasuprot većine sljedbenika neke vjeroispovijesti, uvijek postoji, unutar nje jedno gnostičko jezgro, sastavljeno od elitne manjine, od ljudi koji teže Direktnom Iskustvu Istine unutar te religije. Ta težnja može da se ostvari, uglavnom na dva načina. Jedan je grupna izolacija u manastirskoj organizaciji ili vjerskoj komuni. Drugi način je individualno posvećenje traganju za iskrom Istine unutar beživotnih ljuštura učenja koja su nekada treperila od snage i životnosti. To je put samotnjaka koji, bilo da žive daleko od društva ili uključeni u normalni život, značajan dio svog vremena posvećuju individualnim naporima samoostvarenja. Da Učenik ne bi stekao uvjerenje da je ovakvo moje izlaganje neutemeljeno, da pogledamo što o direktnosti religioznog iskustva kaže jedan od najznačajnijih tumača joge Swami Vivekananda: “Jasno je da su sve religije svijeta izgra ene na jednoj univerzalnoj i čvrstoj podlozi čitavog našeg znanja - direktnom iskustvu. Svi učitelji doživjeli su Boga; doživjeli su vlastite duše, budućnost svojih duša i njihovu vječitost; i to što su iskusili, oni su propovijedali. Postoji samo jedna razlika: iz većine ovih religija, naročito u moderno vrijeme, dolazi čudna tvrdnja - da su ta iskustva danas nemoguća; ona su bila moguća samo za mali broj ljudi, koji su bili osnivači religija koja nose njihova imena. U današnje vrijeme, ova iskustva su današnjem čovjeku nedostupna i stoga te religije moramo prihvatiti na vjeru.” “Ovo ja u potpunosti poričem”, nastavlja Vivekananda svoje gnostičko izlaganje, Ako se dogodilo makar samo jedno iskustvo na ovom svijetu, apsolutno proizlazi da je to iskustvo bilo moguće doživjeti milijunima puta prije toga i da će se ono beskonačno ponavljati. Dosljedna nepromjenjivost je neumitan zakon prirode: ono što se jednom dogodilo, može se uvijek dogoditi,” Svoje izlaganje Vivekananda završava osvrtom na Radža-jogu, kao na neosporno gnostički sistem: “Učitelji nauke o Radža-jogi objavljuju ne samo da je religija zasnovana na takvim iskustvima u prošlim vremenima, već tako er da čovjek ne može biti religiozan sve dok sam nije doživio ista takva iskustva”. Sljedeći termin koji ćemo koristiti je ATMAN. To je duša ili Istinsko ja. Ponekad ljudi kažu - moja duša, moje Istinsko Ja. Vi nemate dušu, vi JESTE duša, vi jeste Istinsko Ja. Atman, a ne vaša prolazna osobnost, svakodnevno Ja ili Ego, koji je samo maska kroz koju i preko koje općimo sa vanjskim svijetom. Uz Atman se kao sinonimi koriste izrazi Istinsko Ja, Spirit, Monad, Jastvo, Bog Istina. Manje iskusan Učenik može da se zapita - kako to da je Atman Bog? Zar nije krajnji cilj da se Ja Atman, spojim sa Bogom? Atman jeste Bog na individualnom nivou. To je kap bezgraničnog oceana, prividno razdvojena od beskonačnog mnoštva drugih kapi koje ga čine i cilj spiritualne evolucije upravo je uklanjanje te prividne podvojenosti. Definicije drugih riječi davati ću tokom izlaganja, kako se za to bude ukazivala potreba. Ponoviti ću da se od Učenika zahtjeva da nauči i zna definicije, jer ću tokom izlaganja riječi koristiti kako sam ih definirao. Inače, rad sa rječnikom na isticanju točnih definicija riječi (ne samo onih koje se koriste tokom Tečaja) je od velike vrijednosti. Analiza riječi nam otkriva njihova točno pravo značenje. Na primjer, riječ “bijeda” sreće se kao sastavnica mnogih složenih riječi, a da nam to često izmiče pažnji. Pobijediti nekog (po- bijediti) znači dovesti ga u bijedan položaj. Nabijediti (na-bijediti) znači navući nevinoj osobi bijedu na vrat. Bezbijednost (bez-bijednost) označava sigurnu situaciju u kojoj nam bijeda ne prijeti. U-bijediti, što zvuči socijalno sasvim prihvatljivo, tako er znači dovesti nekog u bijedan položaj tako što mu se ne dozvoljava da sam stekne svoje iskustvo, već mu se nameće vlastito mišljenje. Ovakva analiza značenja riječi ima posebnu vrijednost u magijskim i kabalističkim operacijama. Tokom svog gnostičkog rada, ponekad ćete iznenadnim uvidom u riječ koju ste upotrijebili bezbroj puta otkriti skriveno značenje koje ona ima za vas u odre enoj situaciji i u odre enom trenutku. Takav uvid uvijek je praćen osloba anjem potisnute energije, jer emocionalni naboj, kao neki težak pokrov sačinjen od koncentrirane i sapete energije, sprečava uvi anje pravog značenja riječi. Kada se uvid dogodi, on ima značaj poruke našeg Jastva, nesvjesnog, neke osobe na koju gledamo kao na Učitelja ili - što se rje e doga a - neke kozmičke inteligencije ili samog Provi enja.

ako stavimo mast na sunce. pri čemu na neki način kruži oko predmeta. U shvaćanju djelovanja ova dva vida ispoljenja zakona uzročnosti postoji velika konfuzija. ukoliko potrebno znanje postoji. možemo zasnovati svoj život na njima i stoga živjeti puniji i skladnijim životom. U sferu okultnog stupamo kada uzmemo u obzir VERTIKALNI aspekt uzročnosti. koje treba znati da ne biste stvorili nestvarnu sliku o tom odnosu i na njoj izgra ena nerealna očekivanja. Takvi zaboravljaju horizontalnu primjenu zakona uzročnosti i jednostavnu istinu da su zakoni jedne ravni na toj ravni dominantni. intimno. obično hermetisti početnici. Pritom je Učenik u svom uobičajenom položaju za rad (vidi o tome kasnije) i u žiži svoje svijesti drži odabrani predmet. opeći ćemo se. tako da ono postane dio “sebe”. Me utim. a kroz njega. gnostičkog rada zato što je ona proces sticanja uvidnih realizacija ili ostvarenja. Meditacija je metoda okultnog. Horizontalan je poznat nauci i svakodnevnoj logici. ako su VEZE USPOSTAVLJENE kako valja. ZAKONOM UZROČNOSTI. ima dva načina ispoljavanja. Misli će imati stalnu tendenciju da odlutaju. Gledajući sasvim nejasan crtež čitalac treba da na e. A živjeti u skladu sa kozmosom. Posljedice pripadaju sferi ispoljenog. pojavnog života. odnosno te snage. Ona se ne obavlja na način na koji to rade semantičari. konačno. Ja vam neću izlagati nekakvu egzotičnu tehniku meditacije. a okultnu uzročnost zanemaruju ili je smatraju praznovjerjem. a pojavna egzistencija. Uvid definiramo kao iznenadno shvaćanje smisaonih odnosa me u različitim dijelovima jedne situacije. svega što postoji i što je ikada postojalo. Ono je uvijek praćeno takozvanim “aha . pa to je to!” Uvidi se ne svode na ideje i pojmove. iskustvo neke osobe nego njeno knjiško znanje. kao posrednika. jer je nesvjesno izvor svekolike kreativnosti. To otkriće je praćeno osjećanjem “aha. Nepostojanje takvih veza ili njihovo r avo funkcioniranje posljedica je neznanja ili. nespremnosti da se ulože odgovarajući napori. ponekad se slika ruža kao simbol okultne realizacije. već je naš pristup meditativan. Kroz napornu meditaciju mi spoznajemo principe ili snage koje su iza pojavnih oblika fizičke egzistencije. Sada je pravi trenutak da spomenemo jedan simbol koji se često sreće u okultnom radu . jesnu UZROCI. Akcija na višoj ravni svijesti izaziva posljedice na nižoj ravni. Jedan od okultnih ciljeva jeste upravo uspostavljanje veza ili mostova izme u dvije ravni. koji uzimaju u obzir samo horizontalnu primjenu tog zakona. svi alo se to nama ili ne. a ne samo dio stečenom znanja. prilazi mu i sagledava ga sa različitih strana. uvid da je najviša svijest koju . Uravnotežen i zreo hermetista uzeće u obzir oba aspekta ovog zakona. fizički svijet. Na jednoj strani imamo krute materijaliste. na mjestu spoja vodoravnog i okomitog kraka. Ideje i pojmovi su “gra a” našeg uobičajenog znanja i prvenstveno su mentalne komponente psihičkog života sa emocionalnim primjesama. meditiranjem uz vizualizaciju i još neke elemente mogu se izazvati posljedice na fizičkoj ravni. znači maksimalno ubrzati svoju evoluciju. Križ je simbol njegovog uravnoteženog djelovanja i sklada koji postoji u njegovoj svijesti. Uvid je unošenje znanja u sebe. životom uskla enim sa kozmičkim kretanjima. sa Kolektivnim Nesvjesnim koje sadrži sva sjećanja ljudske rase. Uvid predstavlja u većoj mjeri osobno. koji vjeruju da se izgovaranjem tajnih magijskih formula ili povremenim prakticiranjem Rituala Pentagrama fizička ravan egzistencije može preko noći da preobrazi u skladu sa njihovim željama. Na taj način. Najjednostavniji primjer uvida imate kod takozvanih skrivaljka u zabavnim časopisima. On ima opću primjenjivost. znajući njih. ni vertikalni aspekt realizacije! U središtu križa. Meditacija je jedna od naših glavnih metoda. tako da možemo da stupimo sa njima u kontakt. ali u kontekstu ovog izlaganja križ uvjerljivo ukazuje na pravilnu primjenu zakona uzročnosti: ne zaboravi ni horizontalni. svih energija i svih doista vrijednih saznanja. već djelotvoran kontakt sa vašim unutrašnjim životom. Sasvim je dovoljno reći da je meditacija koju ćete raditi tokom ovog Tečaja usredsr eno i udubljeno razmišljanje o nekom objektu. kako nas uče sve spiritualne tradicije. a Učenik treba uporno da ih vraća. Njegov duh treba da poznaje snagu rasu ivanja koliko i zanos misterije.doživljajem”. Upravo sa tog mjesta djeluje hermetista na uravnotežen način. razbit će se. Ti principi. Prvo vrijeme ne vidi ništa i odjednom me u nejasnim mrljama jasno vidi lovca. već stoga što ćete meditirajući o križu imati mnogo vrijednih uvida. svega živog i. a uzroci OKULTNIM SFERAMA Praktičan ishod saznanja okultnih uzroka pojavnog svijeta jeste da. na primjer. ako dodirnemo rukom plamen. koji se u okultizmu naziv.križ. lovca i zeca. Kroz meditaciju se stupa u kontakt prvo sa osobnim nesvjesnim. već su daleko iznad njih. nemam namjeru da ističem vrijednost kršćanskih simbola iznad ostalih. Jedan fizički akt proizvodi odgovarajuću posljedicu: ako udarimo kamenom po prozoru.6 Analiza značenja reći je samo jedna od oblasti okultnog istraživanja. Postoje dva aspekta zakona uzročnosti. Kada spominjem križ. Na drugoj strani su idealisti. horizontalni i vertikalni. odnos uzroka i posljedice. Zakoni fizičkog svijeta dominantni su u fizičkom svijetu. istopiti će se. jeste posljedica. približava mu se i udaljava se. Meditacijom se tanje i uklanjaju barijere koje postoje izme u našeg svjesnog Ja i nesvjesnih slojeva naše psihe. Na primjer. To je vrlo značajno svojstvo meditacije. jer je fizički svijet najniža ravan egzistencije.

I ono sve što ti bje. piše mistični pjesnik Tin Ujević: “Ne boj se. a Bogu Božje”. jer odista. Vrijednosti ove vježbe su sljedeće: 1. Ova vježba daje rezultate veoma brzo. sastavljene iz tjelesnih i Ego-komponenata . put od hiljadu kilometara počinje prvim korakom. Pri takvim uvidima. Tokom treninga. Kako da počnete. nisi sam! ima i drugih nego ti koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. 2. sve je uzajamno povezano. A na tom dugom putu niste sami. a tako er “djelokrug” ili “područje djelovanja”. težim vježbama. tako da je ona rodila Bogo . sjedite na postelju ili . Jedna od brojnih mogućnosti je da Učenik nekim slučajem čuje ili pročita izreku “svako nosi svoj križ”. U ovoj vježbi zastupljena su sva ova značenja. 3. simbol djelovanja iz našeg središta na subjektivni i objektivni svijet. koristiti ćete isti osnovni položaj.7 nazivamo Bogom djelovala iz nedokučivih spiritualnih sfera Apsoluta na fizičku ravan egzistencije. Te veze će tokom rada postajati sve jasnije. Jednostavno. uvijek se osloba a manje ili više potisnute psihoemocionalne energije i ranije nesvjesni dijelovi psihe postaju svjesni i bivaju integrirani.čovjeka Isusa. koliko je to moguće. a više veliko svjetlosno jaje. Riječ sfera znači “lopta”. jer aktivni muški element (krak koji stoji) prodire kroz pasivni ženski element (krak koji leži) i da će se križ u takvom spoju pozlatiti ostvarenjem. i da u magnovenju uvidi da je on sam razapet izme u dvije težnje: jedne koja ga vuče ka spiritualnim visinama samorazvića i druge. 4. šireći se beskonačno na sve strane. 5. kada se javi potreba da se Učenik zaštiti. ču i što sni gori u njima istim žarom. Svjetlosna sfera je osnovni okultni simbol i na početku je potrebna jaka identifikacija sa njom. uspjehom. Opseg i domet vježbe izgradnje svjetlosne sfere su takvi da ona djeluje na čitavo naše biće. ali ako takvu nemate. a uvod i priprema za nju je vježba tjelesne samokontrole. kod većine od samog početka. otjelotvorenu u ženi od krvi i mesa. Prilikom nekih priziva. čini osnovu izgradnje svijeta ili bezbrojnih svjetova. Takav uvid može kod čovjeka da postane osnova odluke da se opredijeli za “carstvo nebesko” ili za “carstvo zemaljsko” ili da se odluči za treće rješenje o kome je i Isus govorio: “Daj caru carevo. Istovremeno. pri čemu se vizualizira druga boja sfere. Evo nas pri kraju prve lekcije.” Praksa prve lekcije U ovoj Lekciji radićeti te vježbu koja se zove IZGRADNJA SVJETLOSNE SFERE. a uvodnu vježbu ili vježbu samokontrole ujutro. on može da se vrati toj vježbi i iskoristi njenu zaštitnu moć. društvenim utjecajem. kada se javljaju snažne energije koje bi mogle da uzdrmaju praktičara.težnje za posjedovanjem. Raditi ćete je uvečer. O nevidljivom bratstvu. Položaj U svim vježbama. a ne samo na svjesnu komponentu psihe. premda je zamišljena svjetlosna struktura koju će praktičar izgraditi u imaginaciji manje lopta. Izgradnja svjetlosne sfere je osnova mnogih sljedećih vježbanja. Ona omogućava postupan pristup sljedećim. ljepotom i čistotom. a tako er je temelj mnogih praktičnih aktivnosti koje se upražnjavaju u različitim spiritualnim sistemima. Predstavlja izvrstan trening sposobnosti vizualizacije koja je osnovna komponenta praktičnog hermetičnog rada. Njeno gradivo je mnogim nitima povezano sa gra om lekcija koje će slediti. ta vježba se radi i preventivno. prizemne. tako da zahvata i naše nesvjesno. ukoliko se drugačije ne kaže. To je simbol svakog stvaranja i u učenju većine religija svjetlost se javlja iz prvobitnog kaosa i tame i. ponoviti ću. Sticanjem iskustva sam Učenik može da razvije različite varijante ove vježbe i sve one će imati nemalu vrijednost. svjetlosna sfera je simbol usredištenja našeg bića. Sjedite na mjesto koje ste odredili kao svoje mjesto za rad i držite ga se i ubuduće. Za većinu je najbolje na tvrdoj stolici sa tvrdim sjedištem. nekontroliranim seksualnim nagonom i sličnih elemenata koje ga prikivaju za fizičku ravan egzistencije. koje istim putem i ka istom cilju hrli. Ova vježba je moćno sredstvo zaštite od opsesivnih i depresivnih misli. Netko može imati uvid da je križ simbol seksa i seksualne magije.

Sjedite u svoj položaj. Kada ste radili stavite znak “+”.4o Uspeo/uspela sam da se opustim i da prizovem slike sreće iz djetinjstva.25 . osjetite tu svjetlost koja vas okružuje! Ovaj savjet vrijedi od sada nadalje.89 + + 3. dok su vam kapci bili spušteni. U ovoj vježbi jedino nije dozvoljeno ležanje. Ima Učenika koji nisu vizualni tipovi. Ne mogu da zamislim svjetlost svuda oko sebe u isto vrijeme. Takvi neka ulože napor da je OSETE! Jednostavno.89 + + . iz svog središta. Ako je vidim sprijeda.12. pa teško mogu da zamisle psihičku sliku. Dolaze mi često misli da li ću uopće moći da nešto postignem na ovaj način. Dišite duboko i smireno.89 + 4. To je prva vježba treninga mentalne koncentracije. U vašoj blizini treba da je sat. i 48. dok vas je sunce grijalo.18. ne mogu pozadi i sa strane.12. VEČERNJA VEŽBA 5. iz tog prostora ispunjenog spokojstvom. Ukoliko imate dovoljno prostora. kao njegovu prvu stranu. Rezime Uz Dnevnik.3o Osjećanje dosade na početku.12. na stranama 47. Raditi ćete je mjesec dana i nije neophodno da postignete savršeno izvo enje. opušteni i sretni. Na primjer: Rezime Datum Jutro Večer 1. Najbolji je položaj egipatskih bogova. Kasnije. Ona liči na svjetlosno polje čija je periferija pola metra ili metar od tijela. Sjetite se onih rijetkih trenutaka u životu kada ste bili spokojni. Uvijek naznačite datum rada i vrijeme. tako da ste vi unutar te svjetlosne sfere. Sada. bez problema u svijesti koji traže da se nešto poduzme . Detalji su važni! Što ste osjećali na svom licu. radio/radila od 6. ali bez stezanja. Unesite se i uživite u to. Večernja Vježba (15 minuta) Premda je ona odre ena kao večernja vježba. Jutarnja Vježba (15 minuta) Tekst ove vježbe je iz moje knjige “Psihički trening jogija”. Vježba traje 15 minuta. koja se odnosi na kontrolu položaja i pokreta tijela. stavite na pod oko sebe debeo konopac savijen u krug . pošaljite mi Rezime. Ako volite da sjedite na podu kao Istočnjak. a do vas su dopirali glasovi udaljenih kupača. Ako vam je nekoga dana nemoguće da je radite uvečer ili popodne. prekriženih nogu.12. Ovakav elastičan raspored vježbanja vrijedi za čitav tečaj. a da pri tom ne ustajete. tako da možete da vidite vrijeme.. opustite se i potrudite se da ne mislite na svakodnevne probleme. možete je raditi poslije jutarnje vježbe. vežite ih oko koljena maramom ili kaišem.12. Možda je to bio kratak trenutak nekog nedjeljnog jutra kada ste zadovoljni. vrlo dobro. radio/radila od 18. iz kojeg se samo vidi da li ste odre enog dana radili ili ne.8 što drugo. a u koljenima su savijene pod pravim uglom.stalno sam zapadao/zapadala u sanjarenje i sjećao/sjećala se djetinjstva. rukama. Misli će vam svaki čas odlutati od svjetlosne sfere. dok je napolju padala kiša? Ili ste ležali na plaži na toplom suncu.1989. možete da je radite i popodne. u nekoliko navrata osjetio/osjetila sam da sam sasvim opušten i smirenje. U svoj Dnevnik unesite sažet izvještaj o tome kakve ste rezultate postigli i to svakoga dana. stomaku? Kakve su vam slike ili boje izlazile pred oči.1989. Najvažnije je da uložite najveće napore za koje ste sposobni u ovom periodu. Vrijeme je jednostavno prolazilo bez potrebe da bilo što učinite.12. sa osjećanjem ispunjenosti ležali u postelji.15 . a vi ih mirno i uporno vraćajte nazad .89 + + 2.to će biti vaš magijski krug. kakav ste osjećaj imali u nogama. zamislite da se svjetlost širi svuda oko vas u loptastom ili jajastom obliku. a kada niste znak “-”.jednostavno ležali ste sasvim opušteni. Na primjer: JUTARNJA VEŽBA 5. a noge su sastavljene čitavom dužinom.6. ali je sa svjetlosnom sferom išlo teško .. a to je sjedeći položaj u kome se kičma i glava drže uspravno. ali izme u njih napravite pauzu. Ako imate teškoća da ih držite sastavljene.

Kopiju zadržite za sebe. - . Za razliku od Dnevnika i Rezimea. Pitanja Uz Dnevnik i Rezime možete mi poslati i nekoliko kratkih i jasnih pitanja koja se odnose na gradivo lekcije koju ste radili. pisano mašinom ili rukom ŠTAMPANIM SLOVIMA. Kada završite sa Prvom Lekcijom pošaljite mi Dnevnik. 2 ne čekajući moj komentar. Pre ite na Lekciju br.12.9 5.89 + i tako dalje. Rezime i pitanja. ako ih ima. pitanja nisu obavezna.

Ormuzda i Ahrimana. Iznjedreni sadržaj je nerijetko praćen emocionalnim nabojem. Što više. ali se njihovo značenje otkriva samo malobrojnoj eliti. a pitanje ljudske sudbine. U njoj će Ego izvojevati mnoge pobijede. Upravo tako! Ljudski duh je sposoban za izvjesne svjesne. Iz ovih definicija možemo vidjeti da ovi izrazi imaju veoma sličan sadržaj. Takve alegorijske poruke dostupne su svakome. Ja bih dodao da on transformira značenje. Na tom putu biće ostvarenja. tako da vremenom stekne istinski integriranu i zrelu osobnost i stavi je u službu Istini i drugim ljudskim bićima koja za njom tragaju. poslije dužeg ili kraćeg vremena. što je on i tome slična za njega su besmislena. Da u toj izreci ima istine iskusio je svako od nas mnogo puta. kažu okultisti. skriveni smisao. Drugi izraz za kroćenje duha je borba sa Egom. Stoga poruke velikih Učitelja Istine. Istine. na ono što iz njegovih dubina izranja kao odgovor na simboličnu poruku. Iznad i izvan mase pošiljalac poruke i prijemnik se u potpunosti razumiju. (Sada iz moje knjige “Susreti sa Istinom-Intenziv Prosvijetljenja” pročitaj poglavlje “Ego-veliki majstor obmane “ od str. mogli bismo to ovako prikazati: poruka izražena jezikom simbola (metaforama i alegorijama) prolazi kroz svjesno Ja i prodire u nesvjesno. pa neki doista smatraju da je alegorija proširena metafora ili niz povezanih metafora. borba Krista i Satane. Nije nikakvo čudo da mase ostaju slijepe i gluhe za te poruke. Gnostički sistemi vide u ovome cilj svoga rada i u isto vrijeme početak novog tragalaštva. gleda od čega se živi. jer u ovakvom hermetičnom uvi anju preko simbola odigrava se alkemijski preobražaj doslovnog značenja jedne poruke u njen dublji. U nesvjesnom ona izaziva. dobar sluga a svirep gospodar. Da odmah definiramo ova dva termina. za temperamentnog da je živa vatra ili za postojanog da je stijena. Metafora je stilska figura kojom se jedna riječ (ili izraz) preneseno upotrebljava za označavanje nekog drugog pojma. to je proces koji traje čitavog života. ali ga doživljava kao svoj uvid. Razlog za to je visok nivo spiritualne zrelosti elitne manjine. vrhunci spiritualne svijesti koji odgovaraju postignutom stupnju evolucije biće doživljavani i nove sposobnosti. Stoga je Jung. nepogrešivo skrećući pažnju zrelog kandidata sa bukvalnog značenja teksta na unutrašnje razumijevanje. Za nas je važno da su to simbolični elementi šifriranog hermetičnog jezika. ali će u dalekoj budućnosti konačno izgubiti rat. Na žalost. ono je ocean tame koji pora a svjetlost. koje se mora nastaviti kroz vrijeme. Ustvari. . samo mali broj ljudi iz mnoštva uspijeva da to ostvari. To je vječita borba mraka i svjetlosti u nama. misao ili ideju. što u praksi znači da im je intuicija aktivirana ka svijetu spiritualnih vrijednosti. kada se za lukavog čovjeka kaže da je lisica. koji je iznad prosječnog čovjeka. kojim Majstori okultnog znanja djeluju posredno. jer Istina prevazilazi njegovu sposobnost da je dočara. premda svaka osoba ima skriveni potencijal za takva dostignuća. Alegorija je slikovit način izražavanja koje ima drukčiji smisao od onog što se neposredno daje. ali će uvijek postojati nove dubine koje treba da se istraže i sve novi aspekti vječite ljubavi i mudrosti da se dožive. Alegorija je najefikasniji vid ezoterične komunikacije. Put Gnostika treba da bude ispunjen radom na vlastitim nedostacima. umnožavaju i pora aju sami sebe u istom trenu kada umiru. poruke Vječite Istine ne mogu se saopćiti uobičajenim jezikom.10 Druga Lekcija Ljudski duh je. čija su glavna izražajna sredstva metafore i alegorije. No. iako se one guraju u oči jedne generacije za drugom. zavist i egoizam vladaju velikim djelom čovječanstva. Me utim. reagiranje koje se ispoljava u svijesti. Svjesno Ja po pravilu biva iznena eno sadržajem. jer Atman stalno traži svoj istinski zavičaj. mehanizam simboličkog jezika djeluje tako što preusmjerava pažnju okultiste sa površnog. pri čemu prijemnik ima utisak da je on jedina osoba na svijetu koja valjano shvaća poruku i da je ona samo njemu upućena. bilo da je saopćena usmeno ili pisano. preko nesvjesnog na Sljedbenike. definirao simbol kao psihološku mašinu koja transformira energiju. namjerne akte volje čija uporna primjena dovodi do uzdizanja u viša stanja svijesti i razumijevanja. Na tom dugom putu “od hiljadu kilometara” prvi koraci sastoje se iz zauzdavanja duha. učiniti svoj duh vjernim i poslušnim slugom nije jednostavno. jer nesvjesno je bezdan kojim vladaju zakoni emocija i simbola. kolijevka poruka koje ne znaju za zaborav i osjetljivih tipki i vječitih odjeka koji se prepliću. premda se otvoreno obznanjuju. tko je on. sa dosta osnova. a ne onog što ona obično znači. Taj jezik ima svojstvo da jedna riječ u nizu može da osvijetli veze koje mase ne mogu da shvate. Ako bismo željeli jasnu sliku zbivanja u kandidatu koji se izložio djelovanju hermetičkog jezika. kako se to kaže. Takozvani prosječan čovjek. 155-160) . bivaju shvaćene samo od onih koji su dovoljno sazreli. Alegorija djeluje na nesvjesno tako što ga aktivira i tada jedna od upotrebljenih riječi djeluje kao okidač (to neće biti ista riječ za sve ljude). spoznaje i uvidi sticani. Na primjer. doslovnog značenja poruke na njegovu vlastitu unutrašnju reakciju. a mržnja. jer su srodni i često se koriste kao sinonimi. kao što sam naglasio. Stoga se Majstori Mudrosti služe hermetičnim ili simboličkim jezikom. Kao polazna osnova može da nam posluži poznata okultna aksioma: “Ljudski duh ima moć da riješi probleme ljudskog duha”.

Ta cenzura podsjeća na elastičnu. Ali kako je njegovo tragalaštvo usmjereno na nalaženje rješenja u vanjskom svijetu. Ona je izgra ena u onom djelu našeg nesvjesnog koji je vrlo blizu površine i ona automatski odbacuje sve sadržaje nesvjesnog koji su nepristojni. ali jalovi stvaraoci. Tako će se prije ih poslije u polju njegove svjesnosti javiti prvi zračak spiritualnosti i to u trenutku kada se prvi put zapita TKO SAM JA? Površno zainteresiran. koju smo nazvali Gnozom. da nema ničeg u . mnogi porazi bivaju doživljeni i mnoge patnje otpaćene. sve je bliži životu i drugim bićima! Ako posegne za njima. svjesno Ja nema sposobnost njihove kontrole. nema više trajnog zastanka na Stazi. totalni spoj svjesnog i nesvjesnog. što znači materija). on se okreće sebi i u jednom prelomnom trenutku doživjeti će Direktnu Spoznaju svoga Bića. žudnja za Istinom sve je jača. izgra ivanim tokom života. u skladu sa svojim stavovima. tako je dolje”) da je mikrokozmos odraz makrokozmosa. strasnim životom. Kada ih neposredno sagledamo. on nije mnogo više od inteligentne životinje. energetsku branu izgra enu od takozvanih mehanizama odbrane osobnosti. iako eonima doživljava agoniju patnji u blatu materije. i sa stajališta konačnog ishoda. Rekli smo u prvoj Lekciji da meditacija tanji barijere koje odvajaju unutrašnji od vanjskog svijeta.11 Očito je da svjesno Ja igra ulogu cenzora i presuditelja koji vrši selekciju i vaga vrijednost sadržaja. Tako er je očito da se svaki okultni rad vrijedan pomena. na pomaganje drugim ljudima. Katkad. nižim težnjama. Okultni pisci koji se alegorijskim jezikom služe da bi prenijeli svoje poruke. ili može da se sasvim otvori na takav utjecaj i tako ubrza svoj spiritualni razvoj. Vremenom. budući da u njegovoj svijesti postoje samo tjelesne želje i osnovni nagoni. sve vrijeme pokušava da se probije u svijest i nagovjesti svoje postojanje. uočiti ćete krutu osobnost koja djeluje iscije eno i suhoparno. Kada sretnete osobu koja je sva sačinjena od propisa. svodi na osvješćivanje sve dubljih slojeva nesvjesnog (beskrajno dubljih od psihoterapijskih zahvata). Taj trenutak je odlučujući u njegovom traženju. Drugu krajnost predstavljaju osobe sa slabom cenzurom. nepodnošljiv spiritualni svrab počinje da ga muči i stoga se čovjek aktivno i svjesno usmjerava na traganje za rješenjima vječitih pitanja. ali njegova uporna primjena osvjetljava i osvješćuje nesvjesne sadržaje. U njoj ima mnogo zakona. unutar sebe. Ali poslije Direktne Spoznaje pitanja tko sam ja. što ima za posljedicu osloba anje energije koja je uz njih bila vezana i uvidno razumijevanje života. a potom dolazi razdoblje “nižeg” načina života. to je potpuno osvješćenje. Ukoliko jedna osoba ima jaču cenzuru. I tada Gnostik otkriva čudnu stvar . jer kuca na pogrešna vrata. Staza Mudrosti predstavlja. zastanci i predasi sve su kraći. a malo života. koja njima biva preplavljena. bilo da nam dolaze iz vanjskog svijeta ili iz vlastitog nesvjesnog. Ako želimo da sažeto prikažemo spiritualnu evoluciju sa gnostičkog stajališta. uvijek će naći sebe! Takva iskustva konačno će mu pojasniti Hermesov čarobni zakon (“Kako je gore. U prvom slučaju. agresivni ili neprihvatljivi za naše Ja iz bilo kojeg razloga. Usprkos razuma. Drugačije rečeno. kao Srednja Staza. neutralizaciju ekstrema (sjetimo se križa!). njegov nemir posta je sve jači. okultni trening dovodi do preusmjeravanja energije. Netko vrijeme on žudno traga za svojim Istinitim Bićem i Istinom o životu i drugim ljudskim bićima. Bjelodano je da je u ovoj oblasti. Okultni trening uravnotežuje ove ekstreme. U prvo vrijeme Učenik ne vidi očitu dobit od ovakvog procesa. Takvi ljudi su dobri izvršioci. Ali njegovo Istinsko Biće. tako da nam nesvjesni sadržaji postaju bliži i jasniji. preko koncentrirane pažnje. nekontroliranim ispoljavanjima seksualnog nagona. uvjetno rečeno. On i ne sluti postojanje božanskog elementa u sebi. dok se ne uravnoteži sa njegovim. utoliko više energije troši na potiskivanje sadržaja koji iz nesvjesnog pokušavaju da prodru u njenu svijest. Na primjer. Takvi ljudi se odlikuju čestim agresivnim ispadima. cenzura je polunesvjesna i automatska i tada čovjek ne može da utiče voljom na nju. polazište nam je takozvani hilični ili tjelesni čovjek (izraz dolazi od grčke riječi hyle. pak. Borba se nastavlja. ono može da odbaci sadržaj neke spiritualne knjige kao sujevjernu glupost. Želja da otkrije tko je on postupno i neprimjetno jača. iako njime i dalje vladaju tjelesna i egoistična htjenja. na spiritualni razvoj ili kreativne aktivnosti kao što su umjetnički i istraživački rad ili. on u dugim razmacima postavlja sebi to pitanje i počinje da traga za Sobom. Kada sadržaji dolaze iz nesvjesnog. na potpunu kontrolu nad njegovim energijama i potpunu svijest o njegovim sadržajima. Poslije kratkog vremena on stupa u kontakt sa grupama sebi sličnih ljudi. nas samih i naših odnosa sa drugima. sve vrijeme i na mnoge načine ukazuju da se ovaj proces ostvaruje okretanjem svjesnog duha. od strogih pravila što se smije a što ne smije činiti. prepreke se postupno uklanjaju. možemo da ih integriramo u svjesno Ja čime postižemo njegovu ekspanziju. Period takve ravnoteže traje poduže. on ih ne može naći. kao i ostalima. ka nesvjesnom. da je on Atman ili Duša. jer je njegova spiritualna vizija sada dovoljno izoštrena da može da prepozna i druge ljude koji su na istom nivou i koji su se zaputili istom cilju. prethodno traćene u nekontroliranim pražnjenjima. Ja procjenjuje sadržaje na osnovu svojih dotadašnjih iskustava. ali i potencijalnim stvaralaštvom. a to je takav koji ubrzava spiritualnu evoluciju. u očajanju.što dublje prodire u sebe. Kod njih su primjetni česti izlivi energije u svijest. Gruda snježno bijele Istine sve se brže valja. Sa druge strane.

tamo ga nikada naći nećeš. Uistinu ta okultna magla uzrokovana je nedovoljnošću ljudskog govora da opiše suptilna stanja koja se ne mogu opisati. kojim “se govori” u okultnom svijetu. što dalje Tragač putuje Stazom. “. ali takve spoljašnje promjene ne mogu da smire unutrašnju uzburkanost. sljedeći primjer mudraca. savremeni kršćanski mistik je napisao: “Neki čovjek bi da traga za Bogom? Neka se pripazi! On će otkriti svoje Istinsko Ja. Ta pitanja su često praćena kolebanjima i sumnjama u vrijednost dotadašnjeg načina života. Duboko uznemiren čovjek posvetiti će jedan dio svog vremena površnom traganju za rješenjima tih problema. tko god da ti jesi. ali je on zapetljan u ljepljivu mrežu materije i njemu su viši svjetovi Istine nedostupni. dovesti do mnogih uvida i sasvim sigurno će razviti njegovu hermetičku pismenost. pljuvali ga i ismijavali. fraza i simbola koji su višeslojni i višeznačni i čije se značenje mijenja u odnosu sa drugim riječima i simbolima. Sada je oslobo en svake sebične želje. osim relativno poznatih. Antoni Dankan. bez obzira na njegova ostvarenja. Stoga onaj tko želi prvenstvo me u izučavaocima prirode nigdje neće naći bolje i šire polje istraživanja nego što je on sam. koja živi kroz njega. U tom periodu obično se doga a susret sa . a to što tražiš ne na eš u sebi. On može biti uspješan u profesionalnom i svakodnevnom životu. one se zbivaju u svijesti čovjeka. Osjetit će neodre enu težnju za nečim višim i boljim. a pogotovo masi laika. Prvi period se može protegnuti kroz veliki broj života. ako bude pošteno obavljen.12 beskrajnom univerzumu što ne postoji u njegovoj ništa manje beskrajnoj duši. Taj alegorijski jezik. kojeg je sačinio Bog po svome liku. kaže: “Takvo spiritualno biće može da boravi u fizičkom tijelu na ovoj planeti a da ni od koga ne bude prepoznato kao spiritualno superiorno. jer je on samo provodnik kozmičke volje i stoga svaka njegova riječ postaje stvaralački akt. ponoviti riječi koje su Egipćani obznanjivali: O ČOVEČE. već bi pali pred njim kao pred Bogo-čovjekom. Neki čovjek bi da traži sebe? Neka se čuva! On je u smrtnoj opasnosti da. isprepleteno je iz mnogih niti.otkud zlo na svijetu. Drugo razdoblje počinje kada se u njemu. U Tebi je skriveno blago svih blaga!” Ovaj alkemijski tekst izraz je najdubljih gnostičkih učenja: na kraju svog puta čovjek otkriva najveću Istinu od svih . ali će rad koji se na Tečaju od njega zahtjeva. Ako ne poznaješ sjaj vlastite kuće. Zato će onima koji su na Stazi iza njega. Na primjer. jer njegova osobnost nije Bog. O okultnoj ili prikrivenoj promjeni u svijesti čovjeka Franc Hartman. uz koje se pužemo iz tame u svjetove svjetlosti. sagleda Boga!” Na tom stadiju evolucije tragač počinje da shvaća na pravi način okultne.” Mnoge promjene prate ovakav razvoj. U gnostičkom razvoju ništa se ne može dobiti “preko veze”. zašto ga tražiš u drugim stvarima? Čitav svijet ne sadrži tako velike misterije i takav sjaj kao što je mali čovjek. otkuda sam došao. sve mu je teže da riječima prenese drugim ljudima svoje razumijevanje svijeta i da opiše svoja iskustva. rimski legionari ne bi razapeli Krista. često naizgled različitih. ako najdublje zaroniš u prirodu. kuda idem. U svom nemiru možda će promijeniti profesiju. jer taj jezik zavisi od isprepletenih značenja riječi. rezultat će biti osvješćivanje sve dubljih slojeva nesvjesnog i osloba anje od sve starijih identifikacija koje zadiru u daleku prošlost. u prošle živote u kojima je Ja postojalo i te identifikacije navuklo na sebe kao koprene neznanja. može da vrši svoju ulogu uslijed produbljenog razumijevanja spiritualno sazrele osobe i njene probu ene intuicije. Ali takve promjene su subjektivne.” “Stoga ću ja. Ako na njega gledamo kroz odnos svijesti i nesvjesnog. zemlju u kojoj živi ili osobe sa kojima živi. javi osjećanje nezadovoljstva tim i takvim životom. da svako treba da SPOZNA SEBE. alkemijske i spiritualne tekstove koji su mu i do tada bili privlačni. iz dubine svog srca i iz iskustava koja sam imao. u jednom trenutku. Učenik ovog Tečaja ne treba da očekuje da će dobiti gotova tumačenja. Da je drugačije. ali je duboko u njemu tinjala nevjernica u njihovu potpuno istinitost. on djelovati kao da je namjerno nejasan i da se krije u magli nejasnoća i misterioznosti. jer to je Bog. U nepredvidljivom trenutku javiti će mu se pitan je TKO SAM JA? Na to osnovno pitanje mogu da se nadovežu slična ... ali neće znati što je to. njegov božanski Ja. poznati hermetista. a ne na njegovom čelu. Upravo su zato stari Egipćani obznanjivali. Nije čudo da se laicima Hermesov nemušti jezik čini kao labirint zalu enih i izgubljenih ljudi.On je Bog kojeg je sve vrijeme tražio. vječita Realnost. Doživljavajući djelovanje tog zakona kroz osobno iskustvo. On živi normalnim životom. Glavni rad leži na Učeniku i tu nema kompromisa. SPOZNAJ SEBE. a ipak ne živi tako. Onaj koji ima znanja o mikrokozmosu ne može dugo biti bez znanja o makrokozmosu. svatko mora sam da se izbori za svoje spoznaje. Bogu i slična. pitanja o vrijednosti religije.. zašto moram da patim. Me utim. Stvar se dalje usložnjava time što je svaki praktičar koji je ostavio pisane tragove svog produbljenog razumijevanja unio svoju stvaralačku originalnost u igru i tako utisnuo osobni pečat u tumačenja. može steći ugled i priznanja. koje je prethodno smatrao nevažnim ili bezvrijednim. već se mogu simboličkim jezikom samo nagovijestiti.. Tokom njega čovjek živi bez odre ene ideje i želje da spozna odgovore na sudbinska pitanja. Spiritualno uže. on bez unutrašnjeg otpora može da prihvati Dankanovu mističnu objavu ili ovakav tekst alkemičara Alipila. Ali ja ti kažem. Prethodno opisan proces gnostičkog bu enja i evolucije sada ćemo izložiti u nekoliko jasno odijeljenih faza.

kroz zamagljene labirinte neobičnih doga aja. Na tom stadiju i protiv njegove volje dolazi do kidanja veza sa prijateljima i bliskim osobama koje još borave u svijetu koji je on prevazišao. efikasnost i ljubav. jer ga spiritualni zov neumoljivo vraća na Stazu. su enje ili proganjanje. ostvari neki podvig i slično. a ostale se kose sa njegovom zdravorazumskom logikom. Poslije smrti. vile i vilenjaci. sa željom da se iz nje izvučete.13 nekom osobom koja iskustva iz tih oblasti smatra vrijednim i značajnim. ili sreće starog Mudraca koji to isto čini.. već on sam. Mitski model spiritualne spoznaje U mitovima. Sljedbenik sve više postaje ono što JESTE. u potrazi za konačnom mudrošću. Junak nailazi na vodiča tj. Na kraju poziva na njegove tečajeve. svoju osobnost spokojnijom nego što jeste i svoje sposobnosti većim. pozitivna ili sudbinska predskazanja. poziv jedne osobe da učestvujem na njenim tečajevima. Njegov Ego tada iznova diže glavu. zadobivanje carskog prestolja… Moram da . ženidba sa princezom. U mitskom modelu moguće je razlikovati nekoliko stupnjeva ili faza. zavisno od kulture i etničkih razlika. u spiritualnom tragalaštvu. iskušenje o kojem sam govorio uzelo ga je pod svoje i on se predstavlja ovim riječima: “S. on nedvosmisleno doživljava da su misli. bude još veću radoznalost. Evo ih: 1. i zapada u iskušenje da prikaže svoje znanje većim nego što jeste. princeza sa kojom treba da se vjenča i tome slično. Sporadično pokušava da stekne osobna iskustva u okultnim oblastima. kao što se moljci skupljaju oko svjetiljke. osjećanja i psihičke slike oblici ispoljenja kreativnih snaga. tešku borbu. On počinje da čita ili razgovara o neobičnim. jer je na taj način skrenuo sa Staze Ispravnosti koja jeste Staza Istine. Natprirodni ili neobični fenomeni prate ra anje junaka priče. kao i mnogi drugi na ovim prostorima. Malo po malo želja da sazna Istinu jača i njegove sumnje u moć logike da sve objasni gone ga da traga za dubljim iskustvima i njegovo znanje u tim oblastima biva sve veće. on otkriva neku staru knjigu koja ga upućuje u tajnu mudrost. 3. “preko sedam mora i sedam gora”. Tragač se osobno uvjerava u mnoge tvrdnje okultista. jer sam nedavno dobio. Taj mitski model je predvidljiv. stiče sve nova iskustva i sada ima relativno jasnu svijest da se uputio Stazom Istine. radoznao i predan Stazi. u ovoj fazi on još uvijek polovično vjeruje u onostrano. kada god na njih nai e. Čitavom svijetu on sada može da obznani vest sa vječnog fronta: Konačno sam otkrio svog najvećeg krvnika . sve dok nagomilavanje znanja ne dostigne kritičnu masu i ne preobrazi se u sticanje praktičnih iskustava. (njegovo ime) je moćan. demoni. koja je srce tame. 2. Tu osobu sam relativno dobro upoznao. 4. predanjima i bajkama. voljen i veoma efikasan Učitelj. jer se Tragaču ponekad čini da. To iskušenje je tako er izuzetno često kod tragača i sa njim će se mnogo puta suočavati. dolazi uskrsnuće u svjetlost ili osvajanje žu ene dragocjenosti Kamena Mudrosti. Svoje dotadašnje sumnje Tragač pokušava da ukloni i pritom prolazi kroz mnoge patnje. paranormalnim iskustvima i ona mu. U sljedećoj fazi on prolazi kroz magijsko iskušenje.a to sam Ja! Takve spoznaje izazivaju snažne patnje i strahove. čudesni mač. ne umire njegov Ego. može se nazreti izvjestan mitski model po kojem se odvija spiritualni razvoj Sljedbenika na Stazi Istine.V. On nehotice počinje da poučava druge. kada vrijeme do e. ali skromnog znanja. Ovo napominjem zato što svi kroz tu igru moramo da pro emo. On počinje da disciplinirano slijedi neki sistem okultnog razvoja. Ti periodi smjenjuju se sa razdobljima u kojima njegov skepticizam dobiva prevagu. Njegova traganja i izučavanja mogu potrajati godinama (neki tragači čitavog života ne prevazi u taj stadij). ptica Feniks. Kratko rečeno. on sam. U ovoj fazi doga a se dobrovoljno žrtvovanje junaka za pravdu ili njegova mistična smrt. 5. jer je bila na mom Tečaju za Majstore Intenziva. Ili je to susret sa nekom knjigom koja će pokrenuti čovjeka na dublje i ozbiljnije traganje. To je Kamen Mudrosti. Tako se pred njim otvara nov svijet neobičnih iskustava i doga anja. 7. njegovo Istinsko Biće. 6..” Čovjeku koji zna da čita izme u redova odmah je jasno da tom mladiću nedostaju najmanje tri svojstva: moć. da žudi za njima i da ne može da izdrži da ne objavi to na sve strane. Stoga je veoma često u iskušenju da se vrati starom načinu razmišljanja i življenja. dijete odmah po ro enju progovori. pokušava da tijelo i misli stavi pod kontrolu. čarobnog mača. sa što manje ožiljaka. Me utim. ali to ne može dugo da traje. Primjer ovakvog doga anja mi se nameće. počinje da radi vježbe koje mu savjetuju iskusniji i sve jače vjeruje da ovaj svijet nije jedini. Raspoistovjećujući se od svojih prethodnih identifikacija. Neizbježno i bez njegove svjesne želje oko njega počinju da se okupljaju ljudi koji traže njegove savjete i potporu. Simpatičan mladić koji se opredijelio za život spiritualnog profesionalca. u iskušenju je da odigra ulogu Velikog Učitelja. bajke ili mita: javljaju se bogovi. ali ih on nekim čudom izbjegava i ostaje živ. Velike opasnosti ili snage zla ugrožavaju junaka i prekidaju njegovo sretno djetinjstvo. To iskušenje je doista veliko i on može da mu podlegne i tako uspori svoj razvoj. iako unutar njegovih širokih okvira mogu postojati velike varijacije osnovne teme. Suočava se sa svojim Egom i raspoistovjećuje od njegovih komponenata uz spoznaju da mu se pod maskom najboljeg prijatelja krio smrtni neprijatelj. Knjiga ili Mudrac zahtijevaju od njega da krene na dug i opasan put. jer se mnoge od tih stvari pokazuju kao lažne i izmaštane.

Opušteni pro ite lagano njen sadržaj. Kada vam misli odlutaju. već ležeći u postelji. Čim istekne vrijeme meditacije. a na kojem je njen savršeni odraz. vizualizirajte mlaz svjetlosti koji kao munja kreće iz desnog dijela vaše glave i ide polukružno do glave svjetlosne ljudske figure i spaja desnu stranu vaše glave sa lijevom stranom glave “svjetlosnog bića”. a stopala spojena. Kinezi su jarkim bojama ostvarivali opčinjavajuće prizore i oblike. Kada ste DONEKLE uspjeli da zamislite tu sliku. kao što je uobičajeno. Još dva puta. Mogu vam doći različite asocijacije. razdvojenoj zavjesom po sredini. A grčki zid odražavao je tu istu sliku jednako živo. Kada ste relativno zadovoljni slikom (ili osjećanjem da svjetlost postoji oko vas). Dnevnik i Pitanja (ako ih ima). sa kratkim pauzama izme u svakog pokušaja. puštajući mislima da blude kuda i kako hoće. kao da fantazirate o tom dijelu vježbe. Meditirajte 10-15 minuta na taj način i to ćete činiti sljedećih mjesec dana. osobna sjećanja. zadržavajući se gdje hoćete i koliko hoćete. Ne pokušavajte da savršeno vizualizirate opisano. bilo što. Večernja Vježba (10-15 minuta) Sjedite u “svoj” položaj. zamislite ljudsku figuru vaše veličine koja leži direktno nasuprot vas. I jedne i druge je pratio glas da su najbolji na svijetu. niti su Grci znali što rade Kinezi. Slijedi posljednja faza ove vježbe. Radili su u jednoj dvorani carske palače. neumorno. Jednostavno pokušajte da to “izmaštate”. Kada je. Ali to je svjetlosna figura. ukazala se raskošna. vratite ih nazad. kao da tu stoji malo sunce kaje vam bliješti u oči. ali je nužno da ste sasvim budni i sposobni za vizualizaciju.14 naglasim da su mitski elementi u ovom modelu alegorijski izraz mentalnih i emocionalnih procesa koje sam prethodno naveo kao stupnjeve spiritualnog razvoja na Stazi. Glave su vam na suprotnim stranama. unesite u Dnevnik sve misli i ideje koje su vam pale na pamet (mnogo toga ćete zaboraviti tokom meditacija). Kineski slikari su slikali na jednom zidu. Neka od njega jedan svjetlosni zrak. tako da car nije mogao da pogodi na kojem je zidu slika. car zapovjedio da se zavjesa ukloni. Ostanite da ležite još netko vrijeme u postelji. uvidi. Zadatak za Drugu Lekciju Pošaljite mi Rezime rada. Kinezi nisu znali što Grci slikaju. Praksa Druge Lekcije Jutarnja Vježba (10-15 minuta) Ovu vježbu ne radite sjedeći. pri čemu se stopalima dodirujete. Meditirajte o značenju ove priče. kao da je tijelo tog bića sačinjeno od same svjetlosti. prelijepa slika kineskih slikara. poslije mjesec dana. . Kao da ležite u svjetlosnom polju jajastog oblika. ponovite taj proces. a Grci na njemu suprotnom. kao svjetlosna traka. Opustite se i potom vizualizirajte svoju svjetlosnu sferu oko sebe. opustite se i pročitajte sljedeću sufističku priču: Moćni car je pozvao na dvor grčke i kineske slikare da provjeri čija je vještina veća. si e do vaše svjetlosne sfere i spojio se sa njom. a Grci nisu slikali. Ležeći i dalje u postelji. iz desne strane njegove glave kreće polukružni svjetlosni zrak i dolazi u lijevu stranu vaše glave. već su sve vrijeme. zatim ustanite i odmah unesite rezultate u svoj dnevnik. zamislite na metardva iznad sebe svjetlosnu loptu. glačali svoj zid. tako da ga radite ukupno tri puta. Poslije nekoliko trenutaka. Možete je raditi prije jutarnjeg ustajanja.

Čitava naša kultura prekrivena je ožiljcima preživljenih patnji.. Kada se povučemo od takve mogućnosti i odbijemo da preuzmemo veću odgovornost. padovi. patnje i boli. ona tako er otvorena i to novo otvaranje daje mogućnost prelaska u mitsku priču višeg nivoa. U svakodnevnom životu patnja je najčešće unutrašnja ili duševna. čiji je izvor van granica našeg do tada znanog svijeta.izlječenje ili sazrijevanje nužno zahtjeva doživljaj patnje. Njeno prikazivanje u mitovima. odsijecanje glave Orfeju i komadanje Ozirisa. poniženja. na uspon do viših nivoa svijesti i egzistencije. iskušenja iskrsavaju na putu Ja. Persefonino silovanje. Patnja nas nagoni da zastanemo i zagledamo se u sebe. ra anje. nacionalne. pored mogućnosti za dalji razvoj. U samom trenutku nastanka fizičkog organizma spermatozoid ranjava i probija opnu jajeta da bi ga oplodio. koristeći novo otvaranje. ona je središnji element u svakoj od etapa kroz koje biće prolazi u svom sazrijevanju. Takav razvoj je. poniženja i propasti. Patnja je neumitni pratilac mnogih iskustava koje doživljavamo u zrelom dobu: razvod ili napuštanje od strane voljene osobe. bolesti. U ovoj oblasti kao da je posebno primjenjiva Volterova opaska da nevolje dolaze na krilima. u kojima smo bili glavni junak. ali je. maltretiranje i prebijanje djeteta. makar po cijenu velike opasnosti. Patnja postaje dar Provi enja onog trenutka kada smo spremni da napustimo svoje stare dramatske priče. kroz povredu. Druga. smrt dragih osoba i druge. prekretnu točku u životima ljudi i bogova. do tada nepoznate forme spremne da se ispolje. već poziv na preporod. a tako er i elementarne nepogode: glad i epidemije. svi mitski modeli u svojoj srži nose bol: Adamovo istrgnuto rebro od kojeg Bog uobličava Evu. Tada tragač dolazi na raskrsnicu na kojoj mora da se odluči da li će ostati u maloj. legendama i bajkama je očiglednije.. koji često naizgled prevazilaze sposobnost čovjeka da ih podnese. otisnuti na široke vode oceana svijesti. doživjeti će prije ili poslije da patnja ima arhetipsku snagu i sudbinski smisao. Čarobni Prsten ili Kamen Mudrosti. incest. rasne ili spolne skupine. krije u sebi opasnost novog i nepoznatog. uslovljen prostorom i vremenom. raspinjanje Krista na križ. porobljavanja i drugi vidovi nacionalnih poniženja. menstruacija. Svaka takva patnja nosi u sebi obrise puta kojim treba ići. Ako se Učenik zagleda u sebe. nude priliku za prerastanje starih ograničenja i prodor u nove svjetove. Ikarov uzlet i pad. Pa ipak. mi prekidamo svoj razvoj i ponavljamo staru dramatsku priču. Srećemo ih često i u tekstovima i u usmenoj komunikaciji. a odlazi šepajući. Učenik stoga treba da zna da bol i patnja nisu hirovi svirepe sudbine. Mač Ekskalibur. patnju kod većine osoba izazivaju nevolje kojima su izloženi ne pojedinačno. osvoji Ruku Princeze. nesreće. Ako zbivanja iz života jedne osobe shvatimo kao karike lanca njenog spiritualnog razvoja. što su sve simboli Istine. gubitak samopoštovanja. ratovi i porazi. prskanje Zeusove glave iz koje izlazi njegova kći Atina. Takvi su zakoni ljudske psihe . Doista je teško sagledati sve moguće uzroke ljudske patnje i bola. Carski Prijesto. . veća. svi ovi mitovi o patnji i ranjavanju nose u sebi misterioznu obznanu da nešto mitsko i sveto prodire iz neprostornih i bezvremenih univerzuma u naš svijet. a ranije nedoživljena. Otvaranje psihe kroz ranjavanje i patnju posljedica je djelovanja viših snaga. koje u svijet stupa obliveno krvlju i sa mnogo bola. i da preuzmemo odgovornost za novu i težu ulogu u središtu nove drame. već i za novo biće. preporod ili uskrsenje. Bol koji nas obuzima u nekim situacijama jasno govori da su stare forme našeg spiritualnog svijeta iscrpljene i spremne da odumru. Patnju dalje izazivaju glad. Gnostik (a mi smo ga definirali kao čovjeka koji je doživio Istinu ili njoj teži) će uvijek odabrati izazov nepoznatog i priliku da. Ranjavanje ili povreda psihe dovodi do njenog otvaranja za više realnosti i nova pitanja o Jastvu počinju da se potmulo oglašavaju u dubinama bića i da se dižu ka površini svijesti. pretnju neuspjeha. Prva opcija izaziva osjećanje sigurnosti. Mitrino mučeništvo. ma koliko se naš Ego odupirao takvom doga anju.. možemo ih prikazati kao mitske priče čiji je glavni junak upravo ta osoba. nevolja i patnji. društvenog statusa i sigurnosti. bilo da je patnja duševna ili fizička. dugo putovanje u noć. Mnogo je načina na koje psiha biva otvorena patnjom i ranjavanjem. do tada dobro poznatoj i bezbijednoj bari ili će se. jad i čemer.. Psiha je povrije ena. a da su nove.15 Treća Lekcija Mudre izreke su efikasno sredstvo hermetičkog jezika. silovanje. najvećim djelom. ali tako er dovodi do povlačenja i otu enja. levitacija i sunovrat Simona Maga. hijerarhijski višoj i značajnijoj. da se pokrenemo u novom pravcu i suočimo sa elementima koji su prethodno bili skriveni za našu svijest. vlaga i hladnoća. Me utim. U sljedećoj izreci na sažet način sadržana je čitava Treća Lekcija: Ljudska duša je kao kesten mora da pro e kroz vatru da bi postala slatka. Ro enje je bolan doživljaj ne samo za majku. osljepljivanje Edipa.” Prethodno ste već naučili kako izgleda Mitski model spiritualne evolucije: njegova nužna i suštinska odlika je PATNJA na Svetom putu do konačnog oslobo enja. obično je dočarano ranjavanjem i vidljivim nanošenjem fizičkog bola. već kao pripadnici vjerske. spiritualni razvoj sam po sebi nije niz radosnih doživljaja. Šire gledano. već se rijetki trenuci zadovoljstva i sreće smjenjuju sa dugim razdobljima napora. U Mitskom modelu spiritualnog razvoja junak prelazi iz jedne u drugu priču. Premda svi okultni sistemi i vjerska učenja prikazuju ostvarenje svog konačnog cilja kao stanje najveće sreće ili kao spokojno iščezavanje u ništavilu. on umire u jednoj priči da bi uskrsnuo u većoj. Prometejeve muke na kavkaskim stijenama gdje mu orlovi kljuju jetru.

već da je neometan propovijedao po Palestini? U trenucima patnje. on je istovremeno i univerzum i biće koje funkcionira u univerzumu i kada izvrši makar jedva primjetan akt. sada biva naglo probu ena.” Kada čovjek pogne glavu pred zlom. carstvo nebesko je istinito i neizgubivo. pa sebi odsiječe “onu stvar”. svaki akt ima. imamo mogućnost izbora. kao što su porodično vaspitanje. kada se čovjek osjeća zgažen. nedostupnoj našem uobičajenom doživljavanju uslovljenom društvenim normama i ustaljenim načinom života. ali je nepobitno da je odlučujuća odgovornost na njemu. šok je ponekad neophodan da bi se uklonila inertnost i učmalost. ili poraz u koji svjesno ulazi. I ponovo nam pjesnik progovara: . Muškarce obrezuju. Kako nas uči bezvremena mudrost Ji džinga. beskrajan niz odre enih iskustava i svako od njih nudi nove raskrsnice. a posebno u sudbinskoj. prihvaćanje ili odbacivanje društvenih pravila ponašanja. Ako krenete u jednom smjeru. iako život najbolje funkcionira a skladnom odnosu snaga. gdje moljac ne kvari i lopov ne krade. tamo će biti i srce tvoje” Carstvo zemaljsko je iluzorno i prolazno. Svijest koja je tokom vremena bila uspavana i automatizirana. da bi se probudile njihove latentne magijske moći. trenuci kada jedino on sam može preuzeti odgovornost za odluku i nitko drugi. obezglavio tursku vojsku? Što bi bilo od Kristovog učenja da nije razapet. Stoga su zaokretni trenuci u razvoju. utjecaj uže grupe kojoj osoba pripada. imaju dubok i tajanstven smisao. Na rasputnici Tragač bira izme u dvije naizgled jednako vrijedne odluke. nosa i usana i provlačenje metalnih ili drvenih ukrasa kroz tako načinjene rane. u koji je žrtvujući se potonuo. Odlučite li se za drugi smjer. za dobro nije nikada kasno. U nekim spiritualnim sistemima i vjerskim tradicijama patnja se namjerno izaziva da bi se ubrzalo produhovljenje i socijalno sazrijevanje. koje sobom nose mogućnost uskrsnuća u višu svijest. velika je razlika da li služimo kao nosač ispoljenja duševne bolesti. To treba da držimo na umu. Svaka promjena je nov početak. Patnja otvara psihu prema višim dimenzijama i višoj realnosti. Jer tamo gdje je blago tvoje. Patnja nam izoštrava čula da vidimo. Već tecite blago nebesko. ili služimo Boga. istina je da u svakom trenutku. ali nije sama Istina. Isto tako pjeva nepoznati pjesnik iz našeg naroda: “Bolje ti je izgubiti glavu. a ponekad i žene. Kršćanski misticizam nas uči: “Ne tecite blago zemaljsko. čujemo. Ma koliko izgleda da nam je život zauvijek upućen u odre enom smjeru. Kako je istakao Jung. da li da krene jednim ili drugim putem? Postoje najmanje dva niza posljedica u svakoj situaciji. univerzum nije više isti kao prije toga. a ne svoj inferiorni Ego. osjetimo i proživimo ono što obično nismo a stanju. otvara nam se mogućnost dubljih i uzvišenijih doživljaja. u takvim vremenima. gdje moljac kvari i gdje lopov krade. ograničena perspektivom koju dozvoljava kultura u kojoj živimo. Ovo je važno istaći zato što čovjek kroz patnju može da služi različitim ciljevima. Mnogi od nas su nekada u životu postupili kao seoska budala. Mjesta i trenuci u kojima se čovjek žrtvuje za druge. Za zlo je uvijek rano. uz naše stvorene navike. Istu svrhu ima bušenje ušiju. koja ponižava ljudsko biće. pogubivši Murata. Na izbor mogu uticati različiti činioci. U svakoj situaciji. A iz kladenca. to su prelomnice na kojima duša uskrsava i uzdiže u zauvijek u carstvo nebno. ona mora biti produktivna. Tada on predstavlja istinsku milost božanskih snaga. što u sebi ima veoma dubok smisao. kada su putevi pred njim otvoreni. Jer nema uzvišenijeg i moralno vrijednijeg djela nego što je žrtvovanje i patnja za druga ljudska bića ili ideje pravde i slobode. da bi se potom uskrslo u svjetlost vječitog života. jer označavaju pobjedu najviših. individua je suočena sa izborom: da li da se upusti u nešto ili ne. izme u prolaznih ovozemaljskih vrijednosti i trajnih spiritualnih. kao svoje potomstvo. Okultna tradicija ne ostavlja ni najmanje mjesta nedoumici za koje ciljeve Tragač treba da se opredijeli. on bira izme u carstva zemaljskog i carstva nebeskog. vječnih principa. Me utim. vazda izvire živa voda Istine i njenom snagom mogu da se bezbrojne duše napajaju. da bi služila spiritualnom sazrijevanju. on se u vječitim spiritualnim svjetovima uzdiže za vječnost. Učenik treba da se odluči da služi Boga.16 Ako otkrijemo i sagledamo mitsku osnovu patnje. Jer patnja je majka Istine. Kandidati za šamane često gladuju ili se podvrgavaju ranjavanju. nego svoju ogriješiti dušu. Premda čovjek u takvim djelima naizgled nestaje kroz samouništenje. koja se naljuti na selo. bez obzira koliko to bilo bolno. čitava slika će se izmijeniti. imati ćete sasvim odre ene akcije i reakcije. Čak i pokajanje okorjelog zlikovca neposredno pred smrt nije beznačajan akt. Ni rituali žrtvovanje nečega što za individuu ima veliku vrijednost ne odstupaju od mitske sheme izazivanja svete patnje. Nikada nije kasno odustati od pogrešnog usmjerenja. Čovjek je složen i beskrajan. koja treba da omogući otvaranje i prijelaz na viši nivo spiritualnog razvoja. da bi patnja bila SVETA PATNJA. on može da prihvati fatalistički stav prema životu. ponižen ili uništen. Svako opredjeljenje za svijet vječitih vrijednosti predstavlja u malome mističnu smrt . Tko bi znao za Filipida da nije izdahnuo na kraju svoje trke donoseći vijest da su Grci potukli Perzijance na Maratonu? Da li bi Srbi slavili Miloša Obilića da se nije mučenički žrtvovao da bi.potonuće u užasu tame. Čovjek može da okrivi životne okolnosti ili druge ljude za ono što se njemu dešava. na nivoima dubljim nego što je njegov bol u psihu prodiru svete energije. doista u svakom trenutku. trag mu se zatire i više nema iz čega da uskrsne. ali individua donosi krajnju odluku. Pogled u prošlost pokazuje da na Stazi.

iznad svega. koji vidite nekada u sobi kada dolazi kroz prozor. dolazi Koplje svjetlosti. ali strahovitu moć.mora da pro e kroz vatru da bi postala slatka. ako se jave. SVETLOSNO KOPLE ( 15-20 minuta) Sjedite u svoj položaj i opustite se. ali neka Svjetlosno Koplje ode duboko u zemlju i vi treba da . Prvih 14 dana radite Svjetlosno Koplje (možete i duže). Pazite dobro i zapamtite ovo što slijedi! Učitelj ima moć da izazove krizu u Učeniku koji stupi u njegovo polje psihološkog djelovanja. prolazi sredinom vašeg tijela i probija tlo ispod vas sve do središta zemlje. na najboljem ste putu i ja ću. ti si svim ljudskim bićima pljunuo u dušu! Završiti ćemo ovu Lekciju osvrtom koji treba da ukloni jednu raširenu zabludu i raščisti nedoumice koje muče mnoge Tragače. ali u duši Tragača tinja vječita iskra nade. koju Ego neumorno raspiruje. kao supervizor. Stoga zapamti ove riječi. On je spreman da prihvati da je Učitelj prošao kroz sve moguće muke i jade. Učitelj daje podršku i ohrabrenje i.17 “Slavno mrite kad mrijeti morate Uskrsenja ne biva bez smrti. kada god se na nas spusti crna noć duše. Naravno. pruža primjer svojim ponašanjem kako da Učenik pro e kroz krizu i uskrsne u višu svijest. Upravo ta moć Učitelja jeste poluga kojom on otvara kapiju na Stazi Istine. Tragaču: kada god si skrenuo sa Staze Istine. Opet naglašavam da se od vas ne traži nekakvo savršenstvo u toj vježbi. ali očekuje da on sam. vizualizirajte ili osjetite kako iz visine. on daje primjer koji će potomcima i sljedbenicima ulivati snagu da nastave Stazom Istine i pro u iskušenja kao što je to on učinio. U tome je jedina tajna i sva mudrost. a drugih 14 dana (možete i duže) radite meditaciju na Biser. Učitelj ima jednu jedinu. netko vrijeme vizualizirate. žuč i kal. Praksa Treće Lekcije U Trećoj Lekciji nemate dvije vježbe svakoga dana (jutarnju i večernju). Ukoliko radite bilo koju od ovih vježbi koliko najbolje možete (bez obzira koliko to po vašoj procjeni bilo loše). jer ga nema. jer je patnja koja se u krizi doživljava nužan uvjet spiritualnog preporoda. ma koliko nevažno izgledalo. da je to za Učitelja bio normalan put sazrijevanja. Avaj. Dok vizualizirate Svjetlosno Koplje dolaziti će vam svakojake misli. pravo iznad vas.. koliko najbolje možete. kojeg će prije ili poslije naći štititi od neprijatnih iskustava kao kvočka pile. koje su fenomeni. pa opet stvorite. stvara mu ubje enje da taj Učitelj drži u svojim rukama ključeve njegovog spokojstva i sreće. čvrsto zakovanu Učenikovim željama da život pod Učiteljevim skutima bude prepoznatljiv. on se raspituje da li mogući kandidat za tu ulogu posjeduje “moći. dok traži Učitelja. Obično se tada u zraku vide sićušne truni prašine. U ocean svijesti on. već da pokušate koliko najbolje možete.osjetite” da je otišlo do središta zemlje. sjetimo se okultne pouke od koje smo pošli u ovoj Lekciji: ljudska duša je kao kesten . premda je za većinu najbolje vrijeme u jutro ili uvečer. biti sasvim zadovoljan. koja je u službi njegovog Ega. a zalijevanje i njegovanje umjetnog cvijeća nije oznaka Učitelja.”. Oni su umjetno cvijeće na stazi. Ne pomažu izreke mnogih mudraca. Njegovo povlačenje i odustajanje od pravog i jedinog valjanog ponašanja sputava ta ista bića na Stazi i gura ih da skrenu na nepravi put. Zbog takvih očekivanja. on uliva pritoku bistre vode u ocean svijesti ljudskog roda. već je izaziva. da nitko ne može da popije gorku medicinu umjesto nas da bismo mi ozdravili. . prolazni i nestvarni. Učitelj mu upravo patnju nosi na dar! Ni jedan Učitelj vrijedan pomena ne obraća pažnju na takozvane moći. Zamislite oko sebe svoju Svjetlosnu sferu. zapamtite ih koliko možete. I zato. Svjetlosno Koplje možete zamisliti kao zrak svjetlosti. umjesto bistre pritoke. Riječ je o odnosu Učitelja i Učenika u vezi sa patnjom i bolom na Stazi. izliva prljavštinu. pa vam je onda u svijesti prisutna misao. kroz blizak odnos sa Učiteljem. Svakim požrtvovnim djelom. već radite samo jednu vježbu dnevno 15-20 minuta. Poslije 15-10 minuta unesite svoje utiske u Dnevnik. a slike nema. jer . Gdje je središte zemlje vi ne znate. da li je “pravi Učitelj”. O tome je lijepo čitati u knjigama i slušati priče koje o takvoj nužnosti govore. već zaštitni znak budale.” U takvim trenucima Tragač treba da bude svjestan svoje odgovornosti ne samo za svoj individualni razvoj. koje vas probija kroz tjeme glave. već i za bezbrojne ljude koji za njim slijede. Radite je u vrijeme koje vam odgovara.to vrijedi za nekog drugog. spokojan i sretan. Ali od krize on ne štiti. a to za takvog spiritualnog žutokljunca znači samo jedno . Istini za volju.da li ima moć da ga zaštiti i poštedi patnje. Vrlo dobro. da je on izuzetak da će ga Učitelj. Zatim zamislite. bude toga pošte en. nemojte ih potiskivati. Obratite pažnju da li vam se javljaju emocije i. Tragač sluti da postoji Učitelj koji je na Svetom Putu ispred njega dobrano odmakao i njegova okultna nezrelost.

Meditirajte što se sa njim radi. Sjetite se kako biser nastaje. Kad istekne vrijeme. situacija u kojima se spominje. Možete i fantazirati i stvarati situacije o kojima do tada niste znali. a tako er simbol ostvarenja konačnog cilja evolucije. Sjetite se priča o biserima.18 MEDITACIJA NA BISER ( 15-20 minuta) U okultnim tradicijama mnogih naroda biser je simbol spiritualne evolucije. spiritualnog samoostvarenja. pročitajte o tome ukratko u enciklopediji. Ako to ne znate. Dnevnik i Pitanja (ako ih ima). .dobrodošlo je. čemu služi itd. Koliko do e . ne uzbu ujte se. Zašto? Sjedite u svoj položaj i meditirajte o biseru. Bilo kako bilo. unesite u Dnevnik sve ono čega se sjećate iz meditacije. meditirajte o biseru na sve moguće načine. Ako vam malo toga padne napamet. Zadatak za Treću Lekciju Pošaljite mi Rezime rada.

Ideju spasenja naglašavale su ne samo Misterijske religije. pa i dalje. nadgleda tajno bratstvo Velikih Majstora ili Mahatma koji borave na Tibetu. koja detaljno izlaže spiritualnu povijest. platonizma i neoplatonizma. ta učenja uglavnom ne spominju. jer Gnostici. na čitav kozmos. Nastanak gnostičke sinteze bio je moguć jer je u Mediteranu. Povijesni Gnosticizam može se prikazati. koji je podnio natčovječanske patnje da bi ljudskom rodu donio vatru. Da bismo izbjegli moguću konfuziju. Zemlja na kojoj trenutno živimo četvrta je u svom planetarnom lancu. a rase služe kao sve savršeniji nosači ispoljenja Duše. Na okultna učenja Zapada. Ona je obično dana u obliku alegorija. postojati će još tri zemlje. već i široko rasprostranjeni mitovi o Prometeju i Heraklu. Za sadržaj našeg Tečaja značajno je da je Blavatska obznanila shvaćanje evolucije ljudskog bića kao moralni. Gnosticizam je. . Iz ova dva sistema nastala su učenja mnogih okultnih organizacija. U takvom razvoju Duša ostaje vječita i nepromijenjena. životinjske. Naravno. čak i grupa sa malobrojnim članstvom. svako ljudsko biće se konačno svjesno stapa sa Apsolutom. Persije i Egipta. koji je kozmos u malome. ideja spasenja Duše i dostizanja viših stanja svijesti kroz mističnu inicijaciju i ekstazu.19 Četvrta Lekcija Većina religija (gnostičkih i formalnih) i okultnih sistema izlažu. kaže Blavatska. kao provjerene putove kojima posvećenici postaju suplemenici bogova. gnostičko tumačenje biblijskog mita sasvim se razlikuje od učenja kršćanske crkve. patnje i tjelesne tamnice u koju je zarobljena Duša i. suštinsko značenje biblijskog mita. općečovečanskog. Teozofija. Misterijskih religija Stare Grčke. u ogromnim vremenskim rasponima. jeste kršćansko učenje o stvaranju Adama i Eve. on nije nosilac samo nacionalnog mita. Najpoznatiji primjer alegorijskog prikazivanja čovjekovo nastanka. početkom nove ere. U ogromnim vremenskim rasponima planete tako er slijede svoju evoluciju prolazeći kroz “planetarne lance” . njihovom protjerivanju iz raja i njihovim potomcima sve do pojave Krista. već oni prolaze kroz sličan razvoj u drugim galaksijama. ni filozofija. Premda je Herakle grčki junak.ograničena su na zbivanja u našem sunčanom sistemu ili. Eterična i Fizička. nije ni religija. ali se prešutno podrazumijeva da se drama čovjekovog bitisanja odigrava na pozornici ograničenoj orbitom planete najudaljenije od Sunca (Pluton). kao skup mističnih učenja nastalih u zemljama Bliskog Istoka usporedo sa kršćanstvom. Ona je ovu evoluciju sagledala od začetka u univerzalnom eteru do inkarniranog ljudskog bića kao neprekinuti niz entiteta. univerzalnom. Pojava Sajentologije Rona Habarda. i spiritualnu povijest ljudskog bića. a snažno je prožeta hinduizmom i budizmom. još uže. a poslije nje. Vanvremenski Gnosticizam je svako učenje. štoviše u drugim univerzumima. pišu povjesničari religija. a to su: Božanska. spiritualni i fizički razvoj. Ove ideje su lako srasle sa gnostičkim učenjem. Svaki nezavisno orijentiran Tragač za Istinom (a to znači Gnostik) može. bez obzira kako se zvalo. Kroz evolutivni razvoj ljudskog roda i bezbrojne inkarnacije mi putujemo kroz različite. uz golem rizik pojednostavljenja na koje nas prisiljava ograničen prostor. na kojoj se odigrava drama bitisanja i osvješćenja Atmana. judaističkih i hinduističkih utjecaja. i bez obzira gdje i kada nastalo. kao modernog gnostičkog sistema. simbol vječite Istine. u kojoj su pored Gnosticizma nastala mnoga druga religiozna i filozofska učenja. ranih kršćanskih. od kojih su se prije pamtivijeka odvojili. kao državljani kozmosa. koji se sastoje iz sedam sukcesivnih planetarnih stanja. već pokušaj sinteze ova tri sistema da bi se objasnio odnos izme u Boga i ispoljenog univerzuma. ni nauka. izazvala je napuštanje kozmičkog provincijalizma i razmicanje granica pozornice. Kristov prethodnik. već prevashodno arhetipskog. sve složenije nivoe egzistencije: mineralne. bitisanja i njegove konačne sudbine. sa druge strane. koja je faze evolucije opisala kao niz sve savršenijih ljudskih rasa. I kroz krvavo stečena iskustva. Gnostici osjećaju da Istine nema bez uzdizanja ka općem. Intuitivna. ukoliko je spreman da uloži vrijeme i napore u takav rad . čiji sljedbenici teže ostvarenju Gnoze. pored ostalih elemenata svojih učenja. u velikoj mjeri je uticala teozofska doktrina Blavatske. koji rotiraju oko zvijezda sličnih našem Suncu. Ne samo da postoje Atmani u drugim solarnim ili zvjezdanim sistemima. da otkrije skriveno. tako da teozofska doktrina spiritualne evolucije umnogome govori i o hinduističkim učenjima. sa jedne strane. Sva ta učenja pretendira da su primljena od viših Inteligencija kroz otkrovenja proročki obdarenih vo a ili posebnih medija i većinom imaju zajedničku odliku . univerzalno. na zbivanja na ovoj planeti. u prethodnim stoljećima bila prisutna. Mentalna. u daljem razvoju. biljne. u Zapadnoj civilizaciji. ideja zla. skup mističnih učenja Mespotamije. a čovjek. treba da razlikujemo kozmički ili vanvremenski Gnosticizam i Povijesni Gnosticizam. koristeći gnostičke metode spoznaje. mogu da dišu samo u razmaknutim horizontima gdje se gubi lokalno i nacionalno. Ovim učenjem se inspirirao Rudolf Štajner i donekle ga preinačio u okviru antropozofije. ostvaruje istovremenim potvr ivanjem i prevazilaženjem individualnog. kao i Prometej. odnosno Gnosticizam u užem smislu riječi. Središte me uprožimanja tih utjecaja bila je. Spiritualna. Spiritualnu evoluciju pojedinca. Teozofija je zasnovana na eklektičkim i vizionarskim spisima Blavatske. tako er ima sedam tijela koja odgovaraju ovim ravnima. koja govore o spiritualnoj povijesti čovjeka. Da li je čovjek živio u drugim planetarnim sistemima. Univerzum se sastoji iz sedam me uprožimajućih ravni postojanja. ljudske i božanske. Aleksandrija. za razliku od Darvina koji se ograničio samo na fizičku komponentu. ali se to opće. Emocionalna.

stranac u močvari tame i patnje. Sve što postoji.20 U Povijesni Gnosticizam urasla je i egipatska magija starog vijeka. On je tašt. slično budističkom učenju o Apsolutnoj praznini. Svaki pokušaj da se BogIstina definira pozitivnim terminima je. On jednostavno JESTE! Premda sadrži u sebi sve postojeće. terminologija je nepregledno raznovrsna. Odrobljavanje se postiže kroz doživljaj Gnoze ili oslobodilačkog znanja. definicija. da nove sastavnice uranjaju u njegovo tkivo profilirajući se sa prethodnim. osvijetoljubiv. izme u ta dva ekstrema. u kojoj se javljaju sve grublji nivoi ispoljenja Božanstva do nivoa našeg fizičkog svijeta. On je vječito nepromjenjiv. Ništavilo. može se reći samo što on nije. Veoma slične formule koristili su bliskoistočni Gnostici olakšavajući uspinjanje Duša umrlih u svjetove Plerome ili Svjetlosti Božje. koji na Atmane djeluje slično kvočki koja razbija ljusku jajeta da bi pile. On nema moralnih kvaliteta . Prisustvo radikalnog i nepomirljivog dualizma u Povijesnom Gnosticizmu ishoduje potpunim odbacivanjem ovoga svijeta: budući da je materijalan. on ne potiče od Istinskog Boga. odnosno. jer se bog-Istina može definirati samo negativnim odre enjima. u kome ne postoji. Zoroastrizam ili Zaratustrino učenje. i svekoliko odredište kome se sve postojeće vraća. neizreciv i nedostupan. prapočetan. Bog je izvan i iznad svih kategorija misli. Ne-Biće. a davaoci takvih znanja bili su Glasnici Božji koji su budili Atmane iz stanja opijenosti materijom. sunovrat koji predstavlja svojevrstan kozmički abortus. a On je vazda u vječitom mirovanju. središnje mjesto ima Bog. beskrajan i bezobličan. vječita i neopisiva. U konačnoj analizi. ne može se dočarati nikakvim pore enjem. Premda se u okultnim učenjima kaže da Bog-Istina jeste Apsolutna Svijest. Apsolut ili Istina. najgrublji i najmaterijalniji. Bog je bezimen. već ga je stvorilo niže božansko biće . materija. koje je u odnosu na ovaj svijet beskonačno udaljeni tu in. Nužan uvjet takvog doga anja jeste dolazak na zemlju Božjeg Glasnika ili Razbuditelja. Budući da je Bog-Istina izvor svega. U takvim pokušajima.niti je dobar. bliže je odre enje da je On Apsolutno Nesvjesno. svjetlosti i tame. shvaćanja i opažanja. objašnjava kako je od Najvišeg Božanstva. On se ne može obuhvatiti niti opisati nijednim izrazom. . kozmički tiranin željan moći i nikako ne može biti Istiniti Bog. Gnostičke sekte pridaju istim izrazima različite sadržaje. u Njemu. jer ih je trebalo braniti od zlih arhona. čista i Apsolutna Svijest koja je beskonačna. U kozmičkoj drami. postoji. od kojih sam neke naveo. Po gnostičkom učenju jedan od Glasnika Božjih je Krist. Sve se kreće i mijenja. koji žele da Atmane zadrže u vječitom ropstvu na ovoj planeti. već je duboki rascjep postupno premošćen dugom evolucijom. nijedan izraz koji potiče iz ljudskog iskustva i misaonih procesa ne može ga točno definirati. U najstarijim egipatskim zapisima mogu se naći tragovi korištenja magije od strane svećenika da bi se zaštitile duše umrlih na njihovom putu poslije smrti. Stoga Gnostici svih tradicija usprkos svega pokušavaju da ga dočaraju. Demijurg ili Tvorac. ali je za Boga točnije reći da je Veliko Nepostojeće. Povijesni Gnosticizam sadrži mnoštvo kompliciranih metafizičkih sistema koji opisuju i tumače kozmički pad Atmana u materiju. U pokušaju čak i pojednostavljenog prikaza Gnosticizma suočavamo se sa značajnim teškoćama. koje je sazrijelo. zao i lišen svijesti. Apsolutnom Ništa. Iako je sve postojeće podložno promjeni. svetinja svih svetinja. koji je najinertniji. U svijetu je od iskona prisutna borba dobra i zla. tajna nad tajnama. a kozmičke sile oličene su u bezbrojnim božanstvima. Budući da On “nije od ovoga svijeta”. niti je a neutralnoj poziciji. On je najprvotniji princip. ni u jednom sudbinskom pitanju nije ga moguće zaobići. energija niti bilo koje njihovo ispoljenje. moglo da napusti svoj dotadašnji mračni svijet ograničen ljuskom. odnosno Gnosticima. zao. jer je nužno integrirati u skladnu cjelinu mnoga nesuglasna ili protivriječna gledišta. koja se na nivou ljudskog pojedinstva odražava kao borba čovjekovih dobrih i r avih osobina. skokovito ispoljenje. Što god da se kaže nije točno i mora se odmah poreći. arhonima i inteligencijama. ali da se kao sinteza javlja učenje koje ima različite spoljašnje forme sa uvijek istim unutrašnjim jezgrom. porijeklom iz Irana. o Njemu se ne može ni govoriti. kao što se lopta ne može sabiti u krug. Učenje o emanacijama koje je Povijesni Gnosticizam preuzeo od neoplatonista. on je nedjeljiv. kojeg Gnostici najčešće poistovjećuju sa Jehovom iz Starog Zavjeta. pošteno govoreći. Najveći dio vremena koji je proveo na zemlji on je prenosio takva znanja spiritualno zrelim bićima. nezačet. čiji je klasični junak ljudsko biće. mogao takav da nastane svijet: to nije bilo naglo. nemoguć. dalje se kaže da je Bog nestvoren. Iz osnovnog dvojstva koje čine Bog i materijalni svijet proishode mnoga druga dvojstva na mikrokozmičkom nivou od kojih su najvažnija sljedeća: Duša nasuprot čovječjeg mentalnog aparata čiji je najotu eniji vid njegov Ego: vječiti život nasuprot smrti: i Gnoza nasuprot neznanja. čija je suština Apsolutno Sveznanje i Beskonačna Ljubav. jer su mnogi njeni praktičari tog vremena bili aktivni u Aleksandriji. prostor. Praćenje gnostičke ideje kroz povijest i periodično javljanje novih gnostičkih grupa sve do našeg vremena ukazuje da Gnosticizam prima mnoge pritoke. Tako er govore o Spasiocu ili Božjem Glasniku koji dolazi da probudi usnule Atmane. niti je zao.ograničeni i inferiorni bog. Istiniti Bog je izvan i iznad ovog svijeta. jednih koje ga guraju ka svjetlosti i drugih koje ga potapaju u svijet materije. dalo je značajan doprinos Povijesnom Gnosticizmu u vidu dualizma koji je prisutan u svim gnostičkim sistemima. Znanje magijskih formula i lozinki bila ja strogo čuvana tajna gnostičkog okultizma. vrijeme. čije posljedica zarobljavanje Duše u tamnicu materije. jer ga najpribližnije izražava čutanje. jer trodimenzionalna ravan egzistencije prevazilazi ravan odre enu sa dvije dimenzije.

Što su kasnije nastali niži im je nivo. Povijesni Gnosticizam na ovom mjestu započinje izgradnju svoje složene i razgranate filozofije ukazivanjem da Božje Jastvo nikada na može biti shvaćeno od strane ljudske svijesti u svojoj čistoj suštini. a snage svjetlosti se ispoljavaju u njegovim težnjama ka dobru. Volja i Moć potencijalno postoje u Bogu. koji na prijevaru hvataju plemenitog junaka i pokušavaju da ga zauvijek zadrže u tjelesnoj samici. Povijesni Gnosticizam uči dalje da apstraktni Božji atributi i metafizičke ideje kao što su Razumijevanje. Bog je preko Logosa povezan sa ljudskim rodom.samo kroz Logos. uvjetno govoreći. do samog dna kozmičkog bezdana. kroz Logos. budući Jedan. Apsolutan i Nedjeljiv. To je u kršćanskom učenju i učenju Povijesnog Gnosticizma Krist. Sa druge strane. ili kozmički abortus.21 Prvo pitanje koje se nadovezuje na pokušaj definicije Boga jeste kako je nastao ovaj svijet koji je njegova sušta suprotnost? Budući da je Bog nesaznativo. Božanstvo nastavlja da grana u sve brojnija i raznolikija ispoljenja. ali različite gnostičke škole ipak pokušavaju da na u objašnjenja. i stoga što je ljubavi neophodno da se izrazi. O tome nam hermetičkim jezikom alegorija govore mnogi mitovi. Ovakva emanacija Božanskih atributa predstavlja prvu fazu dugog procesa prelijevanja sa viših kozmičkih stadija postojanja na niže. grublje su prirode i svijest im je u većoj mjeri zatamnjena. mogao da započne povratni proces uskrsnuća i uspona ka Božanskom Uviru. čija je svijest omamljena tako da nije u stanju da se sjeti svoje istinske prirode. ali nemaju samosvijesti. koji je označio prvi pokret u apsolutnom mirovanju Božanstva. Na taj način. Kao što se čista svjetlost. već samo u svojim Božanskim aspektima.njegovu bezgraničnu ljubav . Milosr e. imaju odre ene uloge. Bog. kao što smo naglasili. javlja u vidu mnoštva boja. Božansku suštinu treba shvatiti kao neizdiferenciranu i nedjeljivu. prelomljena kroz prizmu. koji u Logosu vidi aspekt Božanstva koji posreduje izme u čovjeka i Boga. kao začetak igre sa samim sobom. jer se iz nedjeljive SVE-JEDNOSTI javljaju tri oličenja: Nous ili Duh. Taj pad mora biti potpun. Božanski hir. Demijurg i arhoni opiru se svim silama pokušajima čovjeka da se izbavi iz tjelesne tamnice. što Apsolut nije usamljen. a u daljem razvoju kozmičke drame. tako da na jednom stadiju Božjeg ispoljenja oni bivaju oličeni kao posebna kozmička bića. Ta ispoljenja jesu djelomični vidovi njegovog beskonačnog savršenstva. teče svojim neumitnim tokom. Po klasičnoj gnostičkoj doktrini. legende i priče okultnih Majstora. iz I. koja se kreće ka sve dubljim ograničenjima slobode i svijesti. Bogo-Čovjek ili Bog koji se u potpunosti ispoljava kroz čovjeka. stvorio je ispoljeni univerzum u svoju bezgraničnu slavu. ispoljavajući se sve dalje u manifestnom univerzumu. kojeg su njegovi učenici smatrali Avatarom. Suštinski sadržaj tog impulsa bio je u upitanosti TKO SAM JA? Taj praiskonski impuls. opće i imaju izvjesna znanja o Božanstvu iz kojeg su proistekla. Kako se emanacije dalje razvijaju i spuštaju u ispoljenje. tako se. U gnostičkim mitovima Tvorac ovog paklenog svijeta Demijurg i njegovi arhoni igraju ulogu zlog cara i carevih tamničara. koji može da iskusi njegovo najsuštastvenije svojstvo . razlog nastanka svijeta je nepoznat. vijeka nove ere. u jednom trenutku. iz Apsolutnog Zaborava Ne-Bića u jednom trenutku je krenuo prvi impuls. kao što je oku potrebno zatamnjeno staklo da bi kroz njega sagledalo sunce bez zasljepljivanja. a u šire shvaćenoj spiritualnoj tradiciji Avatara. Zarobljavanje Spiritualne Iskre u prljavom mesu nedvosmisleno govori da je čovjek zarobljeni Bog. kao što golo oko ne može da jasno sagleda zasljepljujuću svjetlost sunca. izazvao je i prvo ispoljenje Božjeg Jastva. Najviše Božanstvo emanira ili zrači iz sebe u postojanje veoma složenu hijerarhiju sve manje savršenih spiritualnih bića sa posebnim identitetima. Posrednik je neophodan jer ljudsko biće. sve su dalje od svog čistog izvora. Po mišljenju mnogih suvremenih Gnostika. stoga su ovo samo aspekti koji omogućavaju ograničenoj ljudskoj svijesti da se približi nedostižnom i neshvatljivom. i jogi. Enoia ili Misao i Logos ili Riječ (odnosno Razum). Kozmička bića nastala u ovom procesu nazivaju se eonima i u kozmičkoj Hijerarhiji zauzimaju različite nivoe zavisno od vremena svog nastanka. Jedno od raširenih objašnjenja je da se Nedjeljivi Bog. jer bu enje i sve potpunije osvješćivanje čovjeka kroz sticanje Gnoze i povratak u njegov spiritualni zavičaj dovodi do raspada njihovog svijeta tame i povlačenja i nestanka svega postojećeg u praizvor Apsoluta. Gnostički učitelji većinom prihvaćaju mišljenje Fila Aleksandrijskog. prema tome. da bi. svijet iluzije. najprihvatljivije tumačenje početnog stadija kozmogonije dao je Meher Baba. kaže Povijesni Gnosticizam. laži i patnje. Bog sa može shvatiti samo posredno. Čovječji Ego je ambasador i agent snaga zla u njegovoj svijesti. plemenitosti i ljubavi za druga bića što je vječita borba svjetlosti i . Takvo stanje čovjek subjektivno doživljava kao istovremeno djelovanje u njegovom biću snaga dobra i snaga zla. Pleroma ili Carstvo Božje postoji uslijed toga. htio je da se ispolji kroz beskonačno mnoštvo. kao što se voda planinskog potoka spušta u kaskadama od svog čistog izvora. nije u stanju da neposredno shvati Božanstvo. misle. htio je da bude spoznat. prljajući se do najgrubljih oblika postojanja koji čine materijalni svijet u kome živimo. ispoljio kroz mnoštvo svjesnih bića koja su u stanju da iskuse njegovu ljubav. koji je po svojoj suštini beskonačna ljubav. već oko njega zrači aura vječnih manifestacija njegove beskonačnosti. kao nero ena djeca u utrobi majke. Pad iz stanja Jednosti sa Božanstvom. čovječjem izbavljenju teže više kozmičke sile radi ponovnog uspostavljanja cjeline Božanstva. ta bića su bila sposobna da. koji je po svojoj suštini bio bezuzročan i bezrazložan i. Oni eoni koji su nastali na samom početku ispoljenja Boga čine svijet Plerome ili Punoće Božje. Na ovom stadiju kozmičke drame oni se ispoljavaju kao trojstvo. Po njegovom učenju. no kada se ispolje i dobiju imena oni stiču posebne identitete i odvojenu egzistenciju. sufi.

Ako čovjek pročita ovakav tekst samo jedanput. Da bi Učenik lakše mogao da svari gradivo ove Lekcije. ezoterično jezgro svih religija.22 tame u kojoj nema predaha do posljednjeg trenutka. U ovom svijetu čovjek je u stanju dubokog sna. 2. jer danima radim ovu vježbu. Da biste od njega imali najveće moguće koristi treba da primijenite u praksi provjereno pravilo za izučavanje okultne literature: pročitati isti tekst sedam puta! To ne znači da tekst treba da čitate sedam puta uzastopce. U ovoj lekciji iznova ćete imati Jutarnju i Večernju vježbu. njegovog Istinskog Bića. da mi je jedan Učenik napisao u Dnevniku (Lekcija 1): “Nerviram se. a tako er za svu okultnu literaturu iz koje želite da izvučete maksimalnu dobit. svog zavičaja. nemam ništa protiv. a Gnoza kao oslobodilačko znanje čini unutrašnje. da biste valjano razumjeli tekst) na ite leksikon. U kritičnom trenutku na scenu stupa Logos u vidu Avatara ih Savršenog Učitelja. Praksa Četvrte Lekcije U prethodnoj Lekciji imali ste neku vrstu predaha. Drugi suštinski element Gnosticizma je istovjetnost Boga i čovječjeg Jastva. svoje prave prirode. na primjer “Prvo čitanja”. vrijednosti ove vježbe i na što sve djeluje. kao Božji Izaslanik. može da ih radi kad hoće tokom dana. odnosno popodne. a tekst da vam se učini pretežak. do potpunog obogotvorenja čovjeka. premda nemam ništa protiv takvog stava. Ona je zarobljena u svijetu materije i svi njeni napori usmjereni su ka izbavljenju iz tog svijeta. Iskupitelj ili Glasnik Božji. Poslije svakog čitanja treba na kraju Lekcije da zapišete koje je to čitanje po redu. daću u obliku rezimea glavne karakteristike Gnosticizma: 1. Budite sigurni da sam ga pojednostavio što sam više mogao. Čovjek je zarobljeni Bog. Postoji rascjep izme u najviše svijesti. U okultnim učenjima srodnim sa hinduizmom to su Brama kao suština svega postojećeg i maja. kao neizbrojne Božanske Iskre. Na taj način. jer je sve u ispoljenom univerzumu podre eno zarobljavanju i omamljivanju Atmana. sa kratkom pauzom izme u dvije vježbe (15-20 minuta). čak i jednu sa drugom. prekriven i pritisnut gustim nanosima ljepljive i otupljujuće materije. Boga ili Istine sa jedne strane i stvorenog svijeta sa druge. To nikako ne znači da ste dužni da ga učite kao za ocjenu u školi. drama kozmičkog pada pretvara se u soteriološku dramu izbavljenja. a sada ću ponoviti da je idealno ako Učenik radi svoje vježbe ujutro i uvečer. u okultizmu dobro poznat. ali je istinito. Dalje. 3. neki od vas i čitavog života. već to znači da treba da znate kako izgleda mapa teritorije kojom ćete jedno vrijeme putovati. fenomen . čak i očite stvari mogu da mu promaknu. čemu služi. nalaze put svog povratka u izgubljeni zavičaj. kozmički privid ili iluzija. vaši napori biće nagra en većom nagradom. iluminacijom ili Direktnim Iskustvom Istine. nesvjestan svoje prirode. “Drugo čitanje” itd . Njegovo učenje predstavlja zov koji budi usnule Atmane i pokreće ih na dugo hodočašće ka Istini. Zato čitajte okultne tekstove sedam puta. U ovoj Lekciji imate izloženo teorijsko gradivo koje treba da znate. A u tekstu za istu tu Lekciju na strani 7. Nije dobro da svaki dan-dva mijenja redosljed vježbanja. To znači da ga treba čitati sedam puta sa pauzama izme u dva uzastopna čitanja da bi vam u najvećoj mjeri koristio. Najdublju suštinu čovjeka čini Spiritualna Iskra. U prekretnom trenutku drame na pozornici se javlja Spasitelj. Prvi susret sa ovim tekstom može malo da vas zbuni. koja ga sprječava da se “sjeti' sebe. jer ste vježbali jednom dnevno. Ako nekom Učeniku zaista više odgovara da Večernju Vježbu radi ujutro i obratno. Vaše asocijacija postati će plodnije. Iz ropstva u tjelesnoj tamnici postoji put u slobodu. Ali on potom treba da se drži tog rasporeda čitavog mjeseca. otkinuti u davnini od Univerzalne Svjetlosti. Prilikom ponovljenih čitanja doživjeti ćete jedan. da biste i to otaljali kao još jedan zadatak. Definicije riječi U toku ovih 28 radnih dana (bolje što ranije. od strukture atoma i galaksija sa njihovim gravitacionim silama do psihofizičke konstitucije čovjeka. što se njom postiže”. napomenuo sam ranije. a uopće na znam zašto je radim. vaši uvidi obuhvatniji i dublji. a vaša dobit od takvog rada biće zaista velika. Ali ako su mu uvjeti života za to nepovoljni. što se najčešće naziva prosvjetljenjem. To pravilo vrijedi za sve Lekcije ovog Tečaja. Bogom ili Istinom. Ove odlike Gnosticizma mogu se otkriti u većini mistično-okultnih sistema spiritualnog razvoja. Identitet . koji iz usnulosti budi Atmane i kroz čiju ljubav oni. 4. rječnik stranih riječi ili enciklopediju (ima ih svaka biblioteka) i utvrdite definicije sljedećih riječi: 1.svako novo čitanje otkriva veću dubinu teksta i nove do tada neuočene veze. na pola strane teksta navedene su. veoma detaljno. a to je spajanje sa vječitim Oceanom Svjetlosti. put povratka u praiskonski spiritualni zavičaj. Drama pada u tamnicu materije preobražava sa u dramu spasenja razbu enjem ljudskog bića kroz doživljaj Gnoze. Izgleda nevjerojatno. Napominjem još jednom da su to samo njihova imena. opijenosti i hipnoze.

Tokom ove vježbe treba da imate isti otvoren stav na sve sadržaje svijesti. Na početku svakog dnevničkog zapisa zabilježite misao koju ste uzeli za objekt meditacije. pa onda preći na drugu misao.. Eshatologija 5. Kozmogonija 4. Počnite da je širite i skupljate u ritmu svog laganog disanja. Ako se umorite.. Prilikom širenja.” Sljedećih 14 dana (možete i duže) raditi ćete meditaciju na sadržaj priče “Zvuk zvona” iz moje knjige “Susreti sa Istinom . Opet mi dolazi prethodna misao.. iz tekstova dosadašnjih Lekcija (od 1 do 4) odaberite jednu rečenicu o kojoj ćete meditirati.. Ako ima više misli. uz posebnu napomenu da nikako ne potiskujete emocije.. Sjedite u svoj položaj i meditirajte o toj rečenici isto onako kao što ste radili sa pričom o grčkim i kineskim slikarima. pa nastavite.Opet bol u stomaku. Ona treba da sadrži jednu misao. Evo kako to može da izgleda (naravno da će vaše reakcije biti drugačije) : “Učitelj ima moć da izazove krizu u Učeniku koji stupi u njegovo polje psihološkog djelovanja”. Ovu vježbu raditi ćete najmanje 14 dana (ih duže). Kada udišete i grudi vam se šire zamislite / osjetite da se i aura širi. svejedno dali malo ili mnogo.. Dnevnik i Pitanja (ako ih ima). Rezime.:itd. a može da ide i dalje.Sve je na površini. ili meditirati više dana o jednoj (maksimalno 14 dana). Nemojte disati prebrzo. Sjetio sam se jednog čovjeka. Soteriologija JUTARNJA VEŽBA (10 minuta) U ovoj vježbi. kako sam ga upoznao i ubrzo potom uletio u probleme.Tada sam saznao da me supruga vara. slike. To skupljanje može da bude do same površine vašeg tijela. “Čini mi se da nema nikakvog dubljeg sadržaja u ovoj rečenici.. da se svjetlost skupi u veoma malu zonu u vašem tijelu ili glavi.Osjećam nemoćan bijes što ne mogu da se probijem dalje. VEČERNJA VEŽBA (15 minuta) Prije nego što sjednete da radite. Sjedite u svoj položaj i opustite se.. Zadatak za Četvrtu Lekciju Pošaljite mi definicije riječi. Držite tu misao u središtu svoje pažnje.. jer sada mi je došla misao da ipak tu ima nečeg. Vizualizirajte ili osjetite oko sebe auru ili svoju svjetlosnu sferu. Osjetio sam stezanje u pleksusu i sjetio se da se tako osjećam kada god ne vladam situacijom. niti suviše duboko.23 2.. ako se jave. Ako vam misli odlutaju.. aura ne mora da se širi na sve strane ravnomjerno. Odaberite misao koja vas privlači. Možete uzimati novu misao svakoga dana. Ezoteričan 3..Intenziv prosvijetljenja”. Može da se širi samo u jednom pravcu ili čak kao svjetlosna ruka ili pipak koji ide od vas do nekog predmeta ili mjesta (i uvlači se nazad prilikom skupljanja). Odmah po završetku meditacije unesite rezultate u Dnevnik. odaberite jedan njen dio koji sadrži jednu misao. odmah unesite rezultate u Dnevnik. odmorite se nekoliko trenutaka. koja se nalazi na strani 179. lagano kružite oko nje u mislima i budite otvoreni na svoje reakcije: misli.. osjećanja. a kada izdišete zamislite / osjetite da se aura skuplja. koga sam ranije smatrao za svog Učitelja. Kada istekne 10 minuta. čitavo vrijeme koje je posvećeno ovoj Lekciji (najmanje 28 dana) raditi ćeta širenje i skupljanje aure. vratite ih spokojno nazad. .

Kada se konačno vrati sebi. u isto vrijeme TO je beskonačna potencija koja se još nije dogodila. Štoviše razmimoilaženja su očita i u tumačenjima nedavnih doga aja koji imaju žive svjedoke. po većini okultnih teorija. Apsolut ili Istina. kaže: “Neispoljeno je čista egzistencija. Dione Fočun (Bratstvo Unutrašnje Svjetlosti). Da bismo izbjegli moguću zabunu reći ćemo da je u našem jeziku to 311 biliona i 40 milijardi godina. Izrazi kao što su Akaša. Čarlsa Bernera. daleko superiornijih od čovjeka. nekoliko godina prije nego što je započela pisanje svog glavnog djela “Tajne doktrine” došla do okultnog rukopisa izuzetno velike starosti. ne.” Kako se Veliko Neispoljeno ipak manifestiralo. jer se takva suglasnost ne sreće ni kod doga aja zvanične povijesti o kojima postoje obimni pisani izvori i mnoštvo podataka. Ponoviti ću već ranije rečeno da je ta prvobitna pra-praznina bila bezoblična. U njemu je okultna povijest Atmana bila opisana u stancama ili strofama nalik na Nostradamusova proročanstva. u kojoj je svijest skoro sasvim pomračena. ne to.. tvrdnji i teorija. Rukopis je djelom napisan. Štajner je koristio aktiviranja “trećeg oka” ili adžna-čakra da bi angažirao vidovitu retrokogniciju. Diona Fočun. bar tako tvrde ljudi iz njene okoline. Za razliku od oficijelne povijesne nauke. TO je jedina realnost. ONA JESTE. ispoljeni univerzum nestaje.. sadržaji njegovog nesvjesnog i Kolektivnog Nesvjesnog koji. Blavatska je. Bilo kako da ga nazovemo.040. Edgar Kejs nije bio u stanju da objasni otkuda potječu podaci do kojih je dolazio kroz samohipnozu.000. O njoj ne možemo reći da nije. na prvom mjestu pasivni prijemčivi trans. izbijaju na površinu svijesti. ni njen prijevod nije uvijek jasan za razumijevanje. Neispoljeno je velika negacija. Rudolfa Stajnera. do danas neotkrivenim postupkom. Na prapočetku. Jer premda nije ispoljna. zasnovane na pisanim i drugim podacima. Učenik će pametno postupiti ako prije ove Lekcije pročita tekst prethodne. Pisan je na palmovim listovima i zaštićen od zuba vremena tajnim. kao i samo postojanje Velikog Neispoljenog. Okultni povjesničari i individualni gnostici dolaze do podataka o prošlosti Atmana kroz izmjenjena stanja svijesti. obdareni psihik sa bogatim vizijama. okultna povijest predstavlja čudnu mješavinu pretpostavki. jedini izvor okultne povijesti je samo ljudsko biće. tako da u svijest mogu da se probiju spoznaje koje nose emocionalni naboj i prizvuk otkrovenja. Ta Apsolutna Praznina je izvor postojećeg univerzuma. vidovnjaka Edgara Kejsa. TO je jedina supstanca. Prazninom ili Apsolutnim Nesvjesnim. a potom se vraća nazad ka svome izvoru kroz sve veće i potpunije osvješćenje. mada to nije neophodno. Arhiva Akaše ili Otisci Akaše jesu sinonimi za Kolektivno Nesvjesno. kao lava kroz grotlo vulkana. U oba ova rukopisa uložen je veliki napor da se prenese ono što se riječima ne može točno prenijeti. osnovni element je postizanje otvorenosti nesvjesnog. dovodila sebe u stanje blagog transa i tada “čitala Akašu”. Ono što ćemo ovdje izložiti je kompromisan i složen spoj učenja Blavatske. kroz njega. O trajanju ovog procesa postoje različite tvrdnje.. Suvremene gnostička grupe koriste dijadni odnos ukršten sa meditacijom (Intenziv Prosvijetljenja) ili rad sa Elektrometrom (grupe ponikle iz Sajentologije). to je bila materica koja je porodila postojeći. Metodi kojima se takva stanja izazivaju su raznovrsni. Daleko je razumljiviji i mnogo kraći rukopis Dione Fočun “Kozmička doktrina”. dolazi negdje izme u Kejsa i Blavatska. Mnogi psihici vjeruju da često dobijaju podatke u stanju transa od nezemaljskih Inteligencija. Takvo uvjerenje dijelile su i Fočun i Blavatska. neograničena. TO je izvor iz čega se sve ra a. poznatog pod imenom “Knjiga Dzjana”. vjerovanja. TO je jedino stabilno. ali i njegov uvir.. primljen u direktnom medijumskom kontaktu sa Kozmičkim Inteligencijama sa viših planova.24 Peta Lekcija Okultna povijest Atmana na Zemlji Ne postoji opća suglasnost hermetista o okultnoj povijesti i pretpovijesti čovječanstva. da se opiše odnos Apsoluta sa manifestnim univerzumom kao njegovim odrazom. nekih neognostičkih grupa i mojih iskustava. manifestni. nazivajući najvišeg Boga “Velikim Neispoljenim”.000 godina. na. Diona Fočun koristi u tu svrhu kabalističku terminologiju i. To ne treba da nas iznenadi. Sve što se može reći o njoj jeste negativno odre enje ne to. a u engleskom jeziku (gdje se milijarda naziva bilionom) to je 311 triliona i 40 biliona godina. beskonačna i iznad mogućnosti da se opiše i dokuči misaonim sredstvima. Jer ispoljenja Apsoluta su ciklična: On pora a manifestni univerzum koji se rasprskava u bezbroj ispoljenja i kreće od najviše spiritualnosti do nezamislive gustine materije.. po vlastitom tvr enju. manifestni univerzum sa njegovim bezgraničnim i neizbrojnim ispoljenjima. kroz uklanjanja svjesne cenzure. Rad Blavatske predstavlja prvi prijevod na jedan evropski jezik stanci Dzjana i premda su joj himalajske Mahatme pomagale u radu. Budući da takvi podaci potiču od različitih pojedinaca i grupa. Orijentalni okultni izvori kažu da je trajanje jednog ovakvo ciklusa 311. a djelom izražen okultnim simbolima. koje su bile još teže za razumijevanje. sve ostalo je pojava i nastajanje. Rona Habarda. pišući svoje knjige. Kako je to moguće indirektno nagovijestiti . odnosno ispoljilo. jer se poslije bu enja nije ničega sjećao. Bilo koja individualna ili grupna tehnika da se koristi da bi se otkrili podaci iz davno pokopane prošlosti. njegov kraj. postojao je samo Bog.000.ne.. Neki ga nazivaju Ništavilom. za um zasnovan na logici je sasvim neshvatljivo. Helena Petrovna Blavatska je. na to.

vjerojatno Inteligencije iz svemira. Po Štajneru. Sedam Inteligencija koje su trebale da izgrade niža tijela došle su na Zemlju. U jednom trenutku početi će kristalizacija soli i u rastvoru će se oformiti kristali. Premda su bili lišeni samosvijesti i duha. Tokom vremena ova prva rasa fantomskih ljudskih bila izrodila je drugu rasu. Knjiga Dzjana nagovještava da na ovom stadiju evolucije nije bilo moguće ostvariti razvoj ljudskog bića. obavila svoj posao kako valja i uslijed toga su nastali problemi. svoju evoluciju. a svom prvobitnom stanju. Inteligencije koje su trebale da stvore viši nosač svijesti nisu. Čohani su morali da izvrše “čišćenje” Zemlje od tih nepodobnih oblika ispoljenja života. bilo pogrešno ako bismo ih posmatrali kao četiri odvojene planete. razvijaju se i nestaju. tako da je na Zemlji. više Kozmičke Inteligencije isprogramirale su proces evolucije ljudskog bića. što bi trebalo da znači da je došlo do kataklizme u kojoj je propao živi svijet na Zemlji. ustvari unutrašnje energetske modele za razvoj misaonih bića na materijalnoj ravni. Ovi su trebali da stvore ljude. Iz nekih razloga. Kada bi se ti pupoljci dovoljno razvili. me u Spiritualnim Inteligencijama nije bilo suglasnosti. od nevidljivih formi nastale su vidljive. bilo 49 fantomskih ljudskih bića bez fizičkog tijela i bez mentalnog aparata. koje Blavatska ne navodi. Okultna teorija drži da su se. kako se postupno hladila. točnije rečeno najviše Inteligencije koje su usmjeravale aktivnosti rase Čohana. u njemu je sol neispoljena. koje je Blavatska nazvala Dijanima ili Dijan Čohanima. biljke i životinje. po uvjerenju Blavatske. Ona sa bila u stanju da se kreću. Svoj vijek. Ispoljeni univerzum u kome živimo ima svoje faze razvoja. Svaka od tih inteligencija stvorila je sedam novih bića. već energetski modeli. Svaka od njih je na posebnom dijelu ove planete počela da stvara novu rasu kroz kompliciran proces u kojem su lučile iz sebe astralna tijela. Zvijezde nastaju. Njihov dolazak na Zemlju nije bio slučajan. ali je potencijalno prisutna. jednog koji je stvarao eterična i astralna tijela i drugog koji je djelovao na formiranje višeg nosača. kao što zasićenje rastvora ne može beskonačno da raste. Iz do sada izloženog okultnog učenja očito je da se ono razilazi sa biološkim učenjima zasnovanim na Darvinu: čovjek nije stvoren prirodnim odabiranjem najsposobnijih jedinki. poslije kojih su iz oceana izronile velike kopnene mase. ali su u suštini bili fantomi (definicija “fantoma” privi enje. Tome su doprinjele i nagle geološke promjene. dok nisu prekrila čitavu površinu Zemlje. To je bila priprema za korjenite promjene na Zemlji. kako piše u Stancama Dzjana. ali bi. u ovoj fazi evolucije. razvili unutar našeg sunčevog sistema i da sa bili u veoma tijesnoj vezi sa energijama sunca. sablast). Zemlja se tada “stresla” i oslobodila se tih masa na sebi. Budući da su bili bespolni. već u kritičnom trenutku dolazi do vidljive kristalizacije. nastanak i nestanak imaju i galaksije i grozdovi galaksija. Oni nisu imali fizička tijela.erupcije vulkana. bez vidljive forme. već različita STANJA kroz koja zvijezde i planete prolaze. Ma koliko posljedice kataklizme bile pogubna sa dotadanji živi svijet. na Zemlju su došli “Bogovi Bogova”. Više Inteligencije upotrijebile su u ovom procesu energije elektriciteta i sunca da bi oživjele tako stvorena bića. A ti unutarnji energetski modeli bili su oblikovani po uzoru na same Čohane. Okultna povijest Zemlje je dalje manje više uskla ena sa naučnim hipotezama o njenom nastanku. Zemlja na kojoj sada živimo imala je tri prethodne inkarnacije. iako je bilo neophodno uskla eno djelovanje dva tipa energetskog djelovanja. razmnožavali su se nekom vrstom bubrenja ili pupljenja. U tom procesu. cilj im je bio razvoj spiritualnih oblika života na Zemlji. Ako uzmemo zasićen rastvor soli. jer su bile inferiorne za ostvarenje ciljeva kojima su oni težili. odnosno energetska polja. kroz koji bi se izražavala inteligencija i samosvijest. svoje inkarnacije. a potom se kroz niz promjena i inkarniranja sve više uobličavala. utvara. Ti se termini mogu samo uvjetno koristiti. Ovog puta je taj proces bio programiran i usmjeravan formiranim energetskim modelima iznutra. Me utim. U svojoj prvoj inkarnaciji. Četrdeset i devet novostvorenih ljudi rase sjenki grupirali su se na sedam lokacija na površini naše planete. jer. Zemlja je bila bezoblična. čak da lete. jer one jesu četiri različita stanja iste planete. Tada se na Zemlji javljaju čovjekolika bića. ona je ubrzala njegov razvoj. iako nezemljani. odvojili bi se od svog roditelja i nastavljali . mogli su da prežive na negostoljubivoj Zemlji. Njih nisu zadovoljile postojeće forme života na Zemlji. Čohani sa činili “prvu rasu'. već su funkcionirali kroz astralna i eterična tijela. nastali su minerali. Bili sa poslati kao službenici još viših Inteligencija. Njihovo ime je rasa Čhaja ili Senki. ili da za to nisu bile dovoljne stvaralačke moći Čohana. lanac inkarnacija ne čine različita fizička tijela. poplave i visoke temperature. odnosno eterična i astralna tijela koja bi služila kao nosači evolucije inteligentnih bića. To čišćenje je izvršeno vatrom i kataklizmama. pri čemu su dotada postojeći oblici života ponovo bili uništeni. Iz bezoblične mase. Ovakva “neposredna nastava” djeluje ubjedljivije od dugih objašnjenja. a stvaranje fizičkih tijela tih bića trebalo je prepustiti prirodnom toku evolucije.25 pokazuje Diona Fočun opisom jednostavnog eksperimenta iz elementarne kemije. Bili su izuzetno inteligentni i moćni. jer im nisu mogle da naškode prirodne katastrofe . iako prije toga nisu bili vidljivi. Nova bića su se nekontrolirano razmnožavala. jer to u suštini nisu bila tijela. Kabalistički orijentirani Gnostici ukazuju da je suštinska odlika Velikog Neispoljenog unutrašnji pritisak koji raste do odre ene tačke kada izaziva ispoljenje. Isto tako i planete koje oko njih rotiraju. već je rezultat namjerne aktivnosti. štoviše sva nebeska tijela imaju svoje lance ispoljenja. u jednom trenutku. Na njihovim tijelima obrazovali bi se s vremena na vrijeme “pupoljci” od njihove vlastite eteričnoastralne supstanca.

I njihov izgled se izmijenio: to su bili džinovi. Istu odliku zapaziti ćemo kod mužjaka majmuna. Kako su potomci jačali i očvršćivali. ali su tokom više milijuna godina njeni pripadnici bili izmjenjeni. Više Kozmičke Inteligencije zadužene za razvoj ljudskog bića ka spiritualnim ciljevima nisu bile zadovoljne razvojem pripadnika treće rase u ranim fazama njenog nastanka. najviše na Grenlandu. Promjena je bila najočitija u pogledu njihovih spolnih karakteristika. Njihov izgled je bio rezultat evolutivnog razvoja ka materijalnim tijelima. jer su se u me uvremenu na zemaljskoj kori dešavale mnoge promjene tokom kojih su iščezli pripadnici druge rase. koja je nastala iz prve. Ovi neinteligentni pripadnici treće rase nisu imali sposobnost razlikovanja ljudskih bića od njima sličnih životinja. Jaja kojima su se razmnožavali pripadnici treće rase bila su izložena djelovanju životinja znatno nižih od čovjeka i rezultat takvih djelovanja bio je nastanak poluljudi poluživotinja monstruoznog izgleda. pripadnika prve rase. Treća rasa je preživjela u tom periodu.26 nezavisnu egzistenciju. Daljim očvršćavanjem odnosno materijalizacijom svojih tijela tokom razvoja. takva seksualna ravnoteža unutar rase nije mogla da se beskonačno održava i muške ili ženske karakteristike počela su kod pojedinih jedinki da dobijaju prevagu i da se prenose na potomstvo. Za razliku od svojih predaka. Tendencija materijaliziranja nastavila je da se ispoljava kroz evoluciju. od Čohana. Druga rasa je živjela na sjeveru Zemljine kugle. U davnoj prošlosti muškarci su imali dojke i dojili su djecu. odnosno viših procesa svijesti. pripadnika prve rase. roditelji bi se pretopili u njih i postali dio energetskih tijela novih bića. ali su tragovi suprotnog pola vidljivi. Premda je ova prva ljudska rasa bila srodna sa Čohanima koji su ih stvorili. pa su promjene na potomcima mogle da se jave tim putem. pri čemu kod normalne osobe jedan pol ima izrazitu dominaciju. ni ta bića nisu imala jasno odre en oblik. Druga posljedica njihove veće materijalnosti bila je da su postali ranjiviji na nepovoljne uvjete života u okolini: poplave. pritiske i udare. Mnogi okultisti. stupali su sa njima u seksualne odnose i. pripadnike druge rase. ali je klima u to doba i u tim krajevima bila mnogo prijatnija nego danas. Me utim. Tek znatno kasnije su se razvile inteligencija i svijest. već da su majmuni nastali od ovakvog degradirajućeg ukrštanja pripadnika treće rase i životinja. A evolucioni kaos se i dalje komplicirao. naći ćemo da i kod njihovih muškaraca bradavice postoje. milijunima godina. Tako se u seksologiji ukazuje da je klitoris kod žena rudimentarni ostatak penisa. koja bi se uobličila u jajoliku formu. kod mužjaka pasa i mnogih drugih sisavaca. Ako ta dva tjelesna elementa nisu ubjedljivi. Oni su bili androgini ili dvopolni organizmi. Suvremena nauka odbacuje mogućnost ukrštanja pripadnika različitih vrsta. a vračajući se još dalje unazad. jer je njihova energija postupno bivala apsorbirana u njihove potomke. ali nemaju nikakvu funkciju. jer oni nisu bili pogodni nosači za razvoj ljudskog duha. tokom kojih je dostigla stupanj na kojem su njeni pripadnici prestali da se razmnožavaju pupljenjem. tako da je sljedeća. uče da ljudi nisu evolucijom nastali od čovjekolikih majmuna. druga rasa je iznjedrila treću. Vjerojatno da je novi način razmnožavanja predstavljao vid adaptacije. a tajna učenja novih gnostičkih škola se u tom pogledu znatno razlikuju) jasno formirani pripadnici muškog i ženskog pola pojavili su se na pozornici. “materijalniji”. Ako se razvojnom ljestvicom vratimo do primitivnih ljudi. moglo bi se reći. Nova rasa je trajala veoma dugo. Po prvi put u zemaljskoj povijesti ljudskog roda (tako uče klasične okultne discipline naslonjene na Teozofiju. pripadnici druge rase to nisu mogli uslijed svog fizičkog očvršćivanja odnosno poodmakle materijalizacije. Sa njenim razvojem taj proces je dalje napredovao i imao za posljedicu iščezavanja prethodnika. U vezi sa izloženim treba ukazati na jednu činjenicu koja u suvremenoj nauci nije našla nikakvo objašnjenje. postojanje bradavica na grudima muškarca je neoboriv dokaz da je ljudsko biće nekada bilo dvospolno. po našim estetskim mjerilima poluljudski monstrumi. ali ne smijemo zaboraviti da iza fizičke forme postoji energetski model i da je na početku njegovog uobličivanja on veoma podložan vanjskim uticajima. pripadnik treće ljudske rase. tijela prekrivenih crvenom dlakom koji su se kretali četveronoške. bili su. Drugim riječima. bliski po svojim pogledima sa Blavatskom. Taj proces se okončao potpunim formiranjem muškog i ženskog pola. Me utim. energetsko polje koje je predstavljalo “tijelo” fantomskog bića izlučilo bi iz sebe drugo energetsko polje ili energetsko dijete. što sugerira hermafroditizam u davnoj prošlosti. Takvo jaje bi potom pod djelovanjem sunčeve energije sazrijevalo i iz njega bi proisteklo novo biće. Očito je da dvospolnost u davnoj prošlosti nije bila prisutna samo kod ljudske rase. ekstremne temperature. koji su preko procesa pupljenja obezbe ivali sebi relativna besmrtnost. Prijelazni period do tog stadija. Pripadnici treće rase izlučivali su iz svojih tijela fluidnu supstancu. a prostata kod muškaraca ostatak materice. njeni pripadnici su bili u evolucionom pogledu bliži fizičkoj egzistenciji. Prekretna točka preobražaja druge rase u treću bilo je javljanje novog procesa razmnožavanja. a drugi su ostali u potpunom mraku. . U tom periodu kod nekih pripadnika treće rase razvili su se začeci svijesti. druga rasa. Pretapanje pripadnika prva rase u drugu bio je važan element razvojnog procesa. Moglo bi se reći da su pripadnici prve rase proizveli materijalnija tijela za svoje ispoljavanja i tako oformili drugu rasu. začinjali i ra ali degenerirane potomke. Blavatska ih opisuje kao monstrume. jer su imali seksualne karakteristike oba pola. bez svijesti. bio je kaotičan. je trajao milijunima godina. Ljudsko biće našeg vremena ispoljava karakteristike oba pola. bila još za nijansu materijalnija od svojih predaka. pripadnika prve rase. koji.

Prva i druga rasa živjele su na sjeveru. a teško je povjerovati da ljudska bića koja su lišena i elementarnog pamćenja ispoljavaju kreativne umjetničke sposobnosti neophodne da se stvore brojne skulpture sa Uskršnjih otoka. koji je tada imao mnogo prijatniju klimu nego danas. Dok su pripadnici treće rase živjeli na Lemuriji. koji bismo mogli nazvati lemursko-atlantidskim. zahvaćao je Australiju i Ameriku. Tokom tih promjena mijenjali su se postupno pripadnici treće rase i pretvarali u četvrtu. Oni su tekli u neprekinutom nizu. jer bez pamćenja nije moguće izgraditi ni primitivna naselja o kojima se govori. jer je tvrdio da oni nisu imali pamćenje. A rase plavolikih i crvenolikih poluljudi-poluživotinja koji su nastali opisanim nekontroliranim ukrštanjem bile su namjerno uništene od strane Viših Inteligencija. atlantidskoj već razvio mentalitet neophodan za izgradnju naselja i ispoljavanje kreativnih sposobnosti. ne ostavljajući tragove pamćenja iza sebe. a potom ih obožavali”. a treća rasa se spustila na jug i naselila na kontinentu koji je engleski zoolog Skleter nazvao Lemurijom. ali takav stav imao je i Platon o stanovnicima Atlantide. lemurske) imala su i treće oko. Jer kada se Lemurija raspala. Ti instruktori su izgledali Lemurcima onako kako u naučnofantastičnim filmovima nama izgledaju razvijeni vanzemaljci i svaki kontakt sa njima Lemurcima je morao izgledati kao otkrovenje božanske mudrosti. snježni čovjek sa Pamira i Himalaja. tako da se od tada sreće (čak i danas) kod mentalno zaostalih ili perverznih ljudi. Atlantski dio Lemurije postao je osnova kasnije nastalog kontinenta Atlantide. već su samo doživljavali situaciju ovdje-i-sada. što je još značajnije. Na primjer. po Lemurima. Nije moguće odrediti točno vrijeme ovih doga anja. A ti kontakti su ostvarivani preko “trećeg oka”. Usporedo sa biološkom diferencijacijom polova tekao je razvoj primitivne civilizacije na Lemuriji. koja je središnji elemenat vjerovanja i teorija mnogih okultista. Istovremeno sa njim odvijao se proces diferencijacije polova u čitavom životinjskom svijetu na Zemlji. a jedan krak sa pružao istočnim djelom Atlantika sve do Skandinavije. Ne možemo kao slučajna odbaciti sjećanja koja potiču iz Kolektivnog Nesvjesnog kod svih naroda. Pripadnici lemurske rase gradili su gra evine od ogromnih kamenih blokova. ukrštanje sa pripadnicima drugih vrsta postalo je nemoguće. ali. o kome su u Kolektivnom Nesvjesnom ostale uspomene koje izbijaju na površina u mitovima o jednookim džinovima. tokom života mnogih generacija ljudi treće rase. Najranija su nastala. One su bile rasprostranjene u različitim dijelovima svijeta. Kako se ljudska rasa. kako je daljom evolucijom treće rase sve veći broj njenih pripadnika razvijao mentalne sposobnosti. na današnjem Madagaskaru. Mnoge tvrdnje okultista o Lemuriji su protivuriječne. Koliko su vjerovanja okultista a iščezlim civilizacijama nesuglasna pokazuje tvrdnja nekih okultista da su čudne skulpture na Uskršnjim otocima ostaci lemurske civilizacije. bilo je povezano sa parapsihičkim sposobnostima. Taj davno isčezli kontinent zahvaćao je kopnene mase koje su se pružale od Indijskog oceana preko današnjeg Madagaskara (za koje neki okultisti vjeruju da je posljednji ostatak Lemurije) i Južne Afrike. mitovima i bajkama. neki tvrde da je njihov mentalitet bio izuzetno primitivan. sjećanja na džinove praćena emocionalnim nabojem koja se probijaju u legendama. Te promjene su bile djelom rezultat iznenadne kataklizme. kao odrazi vanjskog svijeta u ogledalu. Moguće rješenja ove kontradikcije jeste da se u prijelaznom periodu od treće lemurske rase ka četvrtoj. sljedeći svoju evoluciju. tako da najveći dio svoga postojanja Lemurci nisu imali pamćenje. bez ikakvog sre ivanja i analize čulnih podataka. fantasta i mislilaca od Platona do naših dana. Jer prije nego što je izvršena diferencijacija polova. Knjiga Dzjana samo nagovještava da se u vrijeme kada su Zemljom vladali džinovski gmizavci treća rasa počela da preobražava u četvrtu. Ono je omogućavalo Lemurcima da opažaju energetska polja (eterično i astralno) i tako kontaktiraju sa Kozmičkim Inteligencijama koje nemaju fizička tijela. koje je imala širi opseg vidnog polja nego današnja dva. Neki tvrde da čulni utisci spoljašneg svijeta bili direktno utiskivani u prijemnike Lemuraca. po svojim karakteristikama sve više udaljavala od svojih životinjskih srodnika. četvrta rasa se razvila i doživjela svoj procvat i kraj na Atlantidi. po tvr enju Blavatske. na kojoj se razvila četvrta rasa. U prilog ovakvom rješenju govori podatak da su na mnogim lokalitetima u Latinskoj i Južnoj Americi na eni tragovi koji sugeriraju primitivnu civilizaciju džinovskih ljudi. Takvo vjerovanje je čudno. ali i postepenog mijenjanja. Mnogi okultisti vjeruju da je jeti. ono što je od nje ostalo u istočnom djelu Atlantika spojilo se sa novonastalim kopnenim masama i formiralo novi kontinent Atlantidu. malim životinjama koje je našao rasute na mnogim dijelovima Zemlje. kaže: ”Oni su svoje likove urezivali u kamenu. tako su počinjali da stvaraju prva primitivna naselja. Kako su Lemurci dobijali sve opipljivija tijela. Razlog spomenute tvrdnje o ostacima lamurske civilizacije na Uskršnjim otocima vjerojatno je mišljenje Blavatske da je jedan od Lemurskih gradova potonuo u ocean u blizini Uskršnjih otoka. za koje je pretpostavio da su ostaci tog kontinenta. . koje su bijeli kolonizatori prilikom svog dolaska ubijali kao divljač. preživjeli ostatak te rase. ukrštanje sa nižim oblicima života je prevazi eno i konačno propisima grupa takvih jedinki zabranjivano. a to se isto vjerovalo za uro enike sa Tasmanije. Samo su izuzetno malobrojni pripadnici ovih rasa preživjeli u nepristupačnim dijelovima naše planete.27 Me utim. ali. što bi trebalo da znači da su mislili isključivo u slikama. kao serija slika. “Knjiga Dzjana” govoreći o gigantskim ljudima prijelaznog perioda. vjeruje se. Njihove mentalne procese opisuju kao “slikovite”. u svojoj veličini i po svome izgledu. radi zabave. ljudska bića (treće rase. Proces materijalizacije fizičkih tijela pripadnika treće rase se nastavljao. uz pomoć “božanskih instruktora”.

Postupno potonuće i nestanak Lemurije sa lica Zemlje.” Na ovom mjestu Platon spominje danas nepoznati metal orihalk. Od Platonovog spominjanja Atlantide. tijelo i formu i drugu. Imao je čudan varvarski izgled. prevazilaze našu suvremenu civilizaciju. Nemoguće je napraviti vremensku liniju razgraničenja izme u treće i četvrte rase. Sa konačnom materijalizacijom fizičkih tijela. dozvoljavaju čovjeku slobodu mašte koju materijalna realnost kastrira i guši. jednu masovnu koja je obožavala materiju. Kao što su neki njeni dijelovi ušli u sastav novog kontinenta Atlantida. dugačak 200 metara. i obožavahu ga”. Prema Platonovom opisu. Na tom putu sreo je starog egipatskog svećenika koji je protumačio šifrovan rukopis na papirusu u kome je pisalo o postojanju nekada velikog kontinenta zapadno od Gibraltara. otkrili su tajnu energije koja postoji u biljkama i tajnu sunčane energije kojom su pokretali svoje letjelice. zidovi. O tome Stance Dzjana pišu: “Oni podigoše hramove ljudskom tijelu. Atlanti ani su mislili u slikama (to je shvaćanje čudno. metalurgijom i društvenim životom. fotografsko pamćenje. intelektualnih sposobnosti i društvenog života u prijelaznom periodu ka četvrtoj rasi treće oko je gubilo svoju funkciju. bez obzira da li su nekada postojale ili ne. Blavatska opisuje Atlanti ane kao ljude nama slične. me u njima su postojale mnoga rasne grupe. nivo življenja na Atlantidi bio je najmanje na nivou Starog Rima u zenitu rimske civilizacije: pristup glavnom gradu bio je omogućen preko velike mreže umjetnih kanala. To je dovelo do jačanja i obožavanja Ega. Ono što tvrde mnogi okultisti i oko čega se kroz vjekove plete okultna romantika jeste sljedeće: atlantidska civilizacija dostigla je visoke domete koji. Me utim. Mnogi okultisti dali su svoje vi enje života na Atlantidi i uzroka njene propasti i me u njima postoje ogromne razlike. zasnovanu na Spiritualnoj percepciji Istine. bila je prekrivena srebrom. uglavnom visokog rasta i sa veoma snažnim Egom. Grupa spiritualno najrazvijenijih ljudi okupljala se oko jednog istaknutog vo e (on je bio neka vrsta Velikog Svećenika) koji im je. u pisanim izvorima Atlantida se prvi put spominje u Platonovim djelima “Kriciji” i “Timeju”. A suštinska odlika Ega. kao što takve razlike postoje me u današnjim narodima. stupovi i pod bili su prekriveni orihalkom. kroz intenzivan spiritualni trening omogućavao razumijevanje Božjih Zakona. U unutrašnjosti hrama krov je bio prekriven slonovačom. Ipak. Na to je mislio Oskar Vajld kada je napisao: “Mapa svijeta na kojoj nema Utopije ne zavrje uje ni da je čovjek pogleda. četvrte. ukrašenom zlatom. Čitava spoljašnosti hrama. U fizičkom smislu bili su sasvim formirani. a mnogočemu. odnosno spoljašnje forme. Ovakva doga anja ne traže duga objašnjenja. legendu o iščezloj Atlantidi otkrio je na svom hodočašću u Egipat Solon. čiji su stanovnici kažnjeni zbog svog nemoralnog ponašanja kataklizmom u kojoj je propao čitav kontinent. jer su se one pretopile tokom mnogih generacija. a mnogi fantasti uzimaju korištenje tog metala na Atlantidi kao dokaz da je njihova tehnologija bila viša od današnje. zasnovana na Direktnom Iskustvu Istine.. tako daje konačno nastala religija obožavanja materije. kod žitelja Atlantide došlo je do snažnih konflikata izme u tjelesnih i psihičkih tendencija u kojima je. i svi ostali dijelovi hrama. tokom hiljada godina materijalistička komponenta postepeno dobivala prevagu. tako se i treća rasa ljudi. atlantidske rase. u stanovima . fizičkog stvaranja i razmnožavanja. Jedna od posljedica takvog razvoja bilo je obožavanja principa plodnosti. ona je stoljećima spominjana i povezivana sa fantastikom. atlantidsku rasa. srebrom i orihalkom.” U Platonovim djelima Atlantida je opisana kao plodna zemlja ispresjecana umjetnim kanalima koji su služili za saobraćaj i navodnjavanje. muškom i ženskom. trajalo je milijunima godina. Ostatak trećeg oka kod današnjih ljudi je epifiza. Uslijed toga pripadnici. prije Blavatska je Rene Dekart tvrdio da ja epifiza sjedište ljudske duše. Većina smatra da je Lemurija konačno iščezla prije 50 milijuna godina. a tornjevi zlatom. elitnu. snažne gra e. postupnim promjenama pretvorila u četvrtu. razvojem društvenog života i civilizacije koja je davala opipljive i vidljive rezultate. skrivenom mudrošću i misterijama. 400 metara širok i srazmjerne visine. ali neki okultisti vrijeme od kad je Lemurija nestala mjere hiljadama godina. kao što to većina ljudi koji imaju nekog iskustva sa Spiritualnom praksom zna. Rudof Štajner je preko vidovitih čitanja otisaka Akaše dao svoj opis Atlantide i njenih žitelja. što znači da zastupaju vjerovanje da se to dogodilo relativno nedavno. tako da sve izjave o toj četvrtoj rasi treba primiti kao neku vrstu statističkog prosjeka. jeste odvajanje od ostalih ljudi i drugih oblika života. sa izuzetkom tornjeva. koji je predstavljao nova strukturu u razvoju u evoluciji ljudskog bića. naravno. Prema Platonu. sa razvijenom arhitekturom. Tajanstvene zemlje. jer razvoj nauke na Atlantidi. a za njom tu tvrdnju ponavljaju uglas skoro svi okultisti..28 Tokom daljeg razvoja čula. Po njemu. za razliku od kataklizmičke propasti Atlantide. imali su snažno. unutar općih brutalno materijalističkih trendova postojala je i neprekinuta spiritualna struja. dovelo do sve jačeg razvoja tendencija koje nazivamo sebičnim ili egoističnim. koji je u općim crtama prihvaćen od mnogih. Platon naziva hram glavnog Božanstva Posejdonovim i ovako ga opisuje: ”Tu se nalazio Posejdonov hram. pod djelovanjem spiritualne evolucije. Me utim. i više naroda me u kojima su postojale razlike u fizičkom izgledu. podijelili su se u dvije religiozne skupine. To je. odnosno točka kontakta duše i fizičkog tijela. zahtjeva apstraktno mišljenje). o kojem govori i Štajner. atrofiralo i postupno se povlačilo unutar glave. Me utim. slična okultnim učenjima i mističnim religijama današnjice. To kaže Blavatska. Iz pripadnika ove grupe regrutirali su se svećenici-kraljevi Arijaca.

Kejs govori da su na početku evolucije ljudska bića bila dvospolna i da je. svaki na čelu svoje države. Jedina vrijednost ovakvih izlaganja je u tome što se na taj način rastvaraju barijere koje ga odvajaju od vlastite prošlosti. Ljudi su se. jer to znači da čovjek sve dalje može da vidi svoju prošlost prekrivenu tamom nesvjesnog. na drugim planetima i svjetovima. došlo se do složene slike o Atlantidi. došlo do diferencijacije polova. Izlaganje okultnih teorija. važno za Učenika? Da li su Lemurija i Atlantida postojale ili ne. Stoga. povratku zabludjelog sina u zavičaj. je kasnije uništen u novoj kataklizmi. kako je to pročitao u Akaši Štajner. da mogu da se razlikuju od većine poznatih učenja. Tada se javljaju nova pitanja: da li sam ranije živio jednom ili više puta. po Kejsu. o ljudskim bićima na drugim planetima i u drugim svjetovima. manje ili više nezavisan od ostalih. Podudarnost Kejsovih podataka sa Blavatskom ne svodi se samo na Atlantidu. na jedan ili drugi način. Većina okultista smatra da Atlantida koju Platon opisuje nije čitava Atlantida. ali nisu vječiti. Učenik reagira uznemirenošću. kroz razvoj. da bi relativno kasno tijela postala materijalna. Entitet 2. Iz hiljada dijagnoza i opisa prošlih života njegovih pacijenata. makar indirektno. Bezmalo sva ljudska bića koja žive sada na ovoj planeti implantirana su u jednom trenutku u prošlosti da ostanu u ropstvu. kao što je učinjeno u ovoj Lekciji. poslije dugog vremena. Jer planeta Zemlja je preuska pozornica za dramu spuštanja Atmana u tamu materije. Iskustva će dosezati sve dalje u prošlost i kod nekih će se javiti sjećanje života na Atlantidi. Presudan elemenat usvajanja takvih učenja je osobno iskustvo. u okvirima ovog Tečaja. Kao i u svakom gnostičkom učenju treba težiti osobnom iskustvu kao jedinom pravednom i nepogrešivom sucu. Sve gnostičke tehnike vode u tome pravcu manje ili više efikasno. Kada se to dogodilo i na koji. Jedini cilj ovakvog izlaganja jeste da sa otvori prostor da bi Učenik imao gdje da smjesti takvo iskustvo ako se javi. Istina ima neugasivu težnju da se probije i bude prepoznata od Individue. Sve to doprinosi osvješćivanju i konačno će. Sva okultna učenja doprinose. Kao i Blavatska. Čovjek koji živi danas na Zemlji tako er je programiran da takve podatke odbaci automatski uz podsmjeh i superioran stav prema sujevjerju i izmišljotinama.29 je postojala tekuća hladna i topla voda. nema velikog značaja za Učenika u ovom trenutku. koji. prije ili poslije. pozornica te drame je čitav kozmos. nelagodnošću i nemirom. Implant je težak engram koji sadrži program negativnog mišljenja. ta iskustva su toliko obojena individualnom notom.. Jer u jednom trenutku. U sljedećoj Lekciji vidjet ćemo kako po novijim gnostičkim učenjima izgleda povijest Atmana prije dolaska na Zemlju i zašto je ljudsko biće implantima isprogramirano da sa ne sjeti svoja prošlosti. Ljudi nisu uvijek imali fizička tijela. on ne može da ih odbaci. istovremeno pojavili na nekoliko mjesta na Zemlji i bili su “projekcije” njihovih tvoraca. koje su. Ona tome direktno vode kroz različite meditativne i druge tehnike kojima se tanje barijere izme u svjesnog i nesvjesnog duha. Na ovom mjestu Učenik treba da nauči dvije definicije koje će mu olakšati razumijevanje kasnije gra e. ukrštanjem i analizom podataka kojim se došlo do zajedničkih elemenata u opisima. nema za cilj da vas navede da vjerujete u njih. zašto ne mogu da se toga sjetim.. vidjeti ćete djelomično tokom ovog Tečaja. Učenik je bolnim i efikasnim sredstvima isprogramiran da zaboravi svoju prošlost. To su “engram” i “implant”. Uostalom. Na primjer kroz mitove. kada čuje o prošlim životima. Kada takva iskustva doživi. Davno prije vremena na koji se opis odnosi desila se kataklizma i najveći dio njenog kopna nestao je pod vodom. ali nije imao prava da donosi smrtne presude bez većinske suglasnosti ostalih kraljeva. Spekulacija 3. još nepotonulom djelu. o pobjedi nad čudovištem itd. već su to bile projekcije i misaone forme. Dok čovjek takva iskustva na stekne. bila su izgra ena mnoga privatna i javna kupatila i lijepe fontane. Njih nagrizaju podaci koji s vremena na vrijeme djeluju na čovjeka i podizanje nivoa čovječje svjesnosti. Postupno očvršćivale. da ne vjeruje u svoje buduće oslobo enje i da odbaci svako učenje koje o tome govori. ili kako to tvrde oni čija se iskustva ili vjerovanja razlikuju od ovdje iznijetog. tome bu enju. u dugom lancu svojih života. Više Inteligencije kontrolirale su evoluciju ljudskog roda i intervenirale u njoj ne uvijek na prijatan način. Praksa Pete lekcije Utvrdite i pošaljite mi definicije sljedećih riječi: 1. da li se evolucija ljudskog roda odvila kako kaže Blavatska. način. Apokrif . Programi koji su usa eni u ljudsko biće su veoma trajni i tvrdokorni. koja se umnogome slaže sa opisom iz “Knjige Dzjana”. na može u njih da vjeruje punim srcem. o Atlantidi. Engram je iskustvo koje sadrži bol i nesvijest. Platon je pisao o posljednjem. alegorije i legende o bu enju usnule princeze. Atlantidom je vladalo devet kraljeva. već na čitavu okultnu povijest čovjeka. da ga ne odbaci automatski. u mraku neznanja. Najdetaljniji opis povijesti čovjeka na Atlantidi i života na njoj dao je Edgar Kejs. Što je od izloženih okultnih učenja. Me utim. Učenik doživjeti iskustvo prošlog života. što mi se tada desilo.

križ. totem ih svoje ime koje ima veze sa vašim porodičnim stablom. bilo koje drvo da vam se svi a. Ne popuštajte. Radite vježbu lagano. koja ima različite varijacije. kao da sanjarite. Zamislite što življe možete. ustanite i unesite u Dnevnik sve čega se sjećate. bilo uvečer. Ako do rješenja do ete prije isteka 28 dana. Nemojte očekivati da vaš simbol itd. bilo prije spavanja preko dana. Ako niste zaspali. Možete vidjeti neku životinju i tada je (u mašti) pitajte za to što tražite. Možete vidjeti slova imena koja lebde. Neka to bude hrast. breza. Na kraju. Treba da imate snažnu intenciju da do ete do željenog odgovora. iskoračite iz stabla napolje i nanovo se (u mašti) vratite u svoju postelju. Kada se spustite do korijenja. proces se nastavlja na najbolji način u nesvjesnom. Negdje na visini vaših očiju treba da se nalazi totem. zapišite svoje sumnje i nastavite. Lezite na postelju i opustite se. kao neki tunel kroz koji možete da se spuštate i dižete. . i lezite na tlo.. Definicije riječi. Legnite na tlo unutar stabla. kako ulazite u stablo drveta. Vježba spada u tehnike vo ene imaginacija. bude nešto okultno. Zamislite svoje porodično stablo. znak. Za to vrijeme možete sići dolje i vratiti se 2-3 puta. još neke napomene. Sinoptički Pored definicija riječi u Petoj Lekciji imate jednu vježbu: Radite je prije spavanja. Ništa zato. trokut itd. sa naglaskom na onome što ste tražili. znak. Cilj vježbe nikako nije sjećanje prošlih života! Cilj vježbe je da na ete svoj porodični simbol. ne brinite. Zamislite da se stablo spušta duboko u zemlju prije nego što do ete do korijenja. Zatim osjetite kako su vam udovi i tijelo teški i kako lagano tonete dolje. Nemojte očekivati ništa odre eno i nemojte očekivati da prvog dana od najmanje 28 dobijete čitavo rješenje. Ono je unutra šuplje. bor. ustanite lagano (u mašti) i pogledajte oko sebe.30 4. Ako zaspite. ako imate običaj da se netko vrijeme odmorite. “Gore” sa vraćate obrnutim putem. Zadatak za Petu Lekciju Pošaljite mi Rezime. Možete naći osobnost iz bajke ili knjigu u kojoj ćete pročitati to što tražite. i zamislite da vas “lift” podiže gore. u koje spadaju svi vaši preci od pamtivijeka. Neka traje 5-10 minuta. Kada ste na visini sa koje ste pošli. neka bude što bude. nemojte je obaviti za minut-dva. nastavite da radite tražeći više detalja o prošlosti te stvari. ustrajte. kao ogromno drvo veoma debelog trupa (nekoliko metara u promjeru). Kao da ležite na mekanom podu lifta unutar stabla. To može biti bilo što: krug.. Apologetika 5. Ali prva stvar poslije bu enja jeste da se sjetite svega što možete. simbol ili vaše istinsko porodično ime. Vjerojatno će vam se poslije nekoliko dana javiti sumnja da izmišljate i sebe obmanjujete. kukasti križ. Dnevnik i Pitanja (ako ili ima).

već u gnostičkom smislu. Tek kada čovjek kroči Stazom. jer je sveprisutan. Jedan od najupečatljivijih primjera na Zapadu je ordano Bruno. to je sasvim isto. a ponekad i umobolnike. preko nesvjesnog. ali ne u “crkvenom”. povezani sa Kolektivnim Nesvjesnim ljudske. ali u njemu se javljaju i odgovori.. po pravilu. odlazi na vječne muka ili u vječito spasenje. u najvećoj mjeri. ponekad neodoljivu. kod psihički nestabilnih osoba. već da vas otvori na mogućnosti koje su izvan uobičajenog načina doživljavanja svijeta. Kod neprobu enih pojedinaca nesvjesni sadržaji probijaju se u svijest kroz snove. se pod masom drugih. “ovozemaljskih” elemenata gube. Svaka monada ili individua je jedan takav Božanski centar. Neki drugi sadržaji. Kozmičke Inteligencije.31 Šesta Lekcija Okultna povijest Atmana .. Bio je izuzetno religiozan čovjek. fantazije i. fantaste ili lažove. preko njega. nesvjesni sadržaji prodiru u svijest. psihičkog mehanizma koji odbacuje neke sadržaje. koja naše nesvjesno odvaja od svjesne instance osobnosti. Prije četiri stotine godina. zbog svog psihičkog ustrojstva takvu svijest imaju i stoga su predodre eni da probude ostala. kao izolirane pojedinačne slike ili kao neodre ena osjećanja “poznatosti'. U čovjeku se javljaju pitanja. osoba koja ih doživljava ima jaku. Ukoliko su takvi sadržaji praćeni jakim emocionalnim nabojem. Ovo je tipičan gnostički stav prema spoznaji. koristili okultne načine njihovog prenošenja metafore i alegorije. Čovjek je alfa i omega svake spoznaje. nemoguće je da skreneš u stranu. teže da se osvijeste. Tipičan Istočnjak ima drugačiju sliku svijeta. . Tvrdio je da se Božanstvo i kozmos mogu usporediti sa beskonačnim krugom koji nema periferije. Otvori sebe kao vrata. oni dolaze obično kao izolirani fragmenti. pa sa.živi se samo jednom. Ovakve ljude. da bi znao što je Istina. načina koji su uslovljeni judeo-kršćanskom kulturom u kojoj smo odrasli. mada obično mučno i praćeno emocionalnim nabojem. Tada se. a čiji je centar svugdje. Oni pokušavaju da prodru u svijest. ordano Bruno je učio da je kozmos beskonačno stanište nebrojenih galaksija i monada. sadržaj našeg osobnog nesvjesnog. Kada oslabi cenzura. ta okolina proglašava za sanjalice. I svaka druga monada je tako er jedan takav sveprisutni centar. kroz halucinacije. u vrijeme izrazite. pogubne dominacije kršćanske crkve. tvrdio je Bruno. jer je beskrajan. koji saopćavaju sadržaje koji su znatno iznad praga tolerancije okoline. bez obzira da li su u nesvjesno došli tokom ovog života ili tokom nekog od bezbrojnih prošlih. naše biće.” Kada počnu da se u čovjeku javljaju sadržaji iz prošlih života. Zašto onda u svijest ulaza nausporedivo češće sadržaji iz ovog života. Ali. kao što sam već rekao. u kojoj ima mjesta za ideju postojanja prošlih života i sadržaji iz te oblasti lakše dopiru do svijesti.drugi dio Spomenuo sam prethodno da svrha ovih tekstova o dalekoj prošlosti Atmana nije da vas navede da to učenje prihvatite. Uslijed neprekidne smjene sadržaja u svijesti. Ogromna većina ljudi im ne pridaje pažnju. Jer ako se držiš puta. u Knjizi Akaše. i daleku prošlost i budućnost. Ljudska bića većinom ne posjeduju svijest o svojoj pravoj prirodi. potrebu da takve svoje sadržaje saopćava okolini. bivaju njima zatrpani. Slika svijeta prosječnog Zapadnjaka izgra ena je u velikoj mjeri na učenju kršćanske crkve . vizionare. koje na slušaoca ili čitaoca djeluju indirektno. Na taj način. javlja uznemirenost i upitanost nad prihvaćenom slikom svijeta: da li je ovo jedini život kojim sam živio? Zašto slika osobe koju nikada ranije nisam vidio izaziva sjetu u meni? Otkud to osjećanje poznatosti? Itd. koji se kose sa njihovom slikom svijeta. ljudi koji su imali sasvim jasno osjećanje kontinuiteta svoga postojanja. odnosno naše nesvjesno je medij preko kojeg spoznajemo i sebe i vanjski svijet. odnosno Atmanske rase. Zbog toga su nosioci okultnih znanja. ali smo mi. Gnostici su ubje eni da se odgovori mogu naći samo u sebi i stoga je život gnostika i traganje za spoznajom unutrašnja odiseja. uvijek postoje izuzeci. nisu ravnodušne ni prema sudbini individualnog ljudskog bića. odnosno na dozvoljava im da se ispolje u svijesti. u kome nema prostora i vremena. koji uzima različite oblike javljanja u novim inkarnacijama. Jar ne smijemo zaboraviti jednu od zakonitosti psihičkog života: nesvjesni sadržaji imaju tendenciju da postanu svjesni. Mnogi od tih svjetova su naseljeni i na mnogima žive bića daleko superiornija od čovjeka. a ne iz prošlih? Objašnjenje leži u postojanju cenzure.. Svako iznošenje mišljenja o postojanju prošlih života bilo je potiskivano ili čak veoma strogo kažnjavano. Ti nesvjesni sadržaji su.. na osnovu ponašanja u tom jedinom životu. ali istaknuti pojedinci. vizije. teža će se osvijestiti. U prilog ovakvog stava govori gnostički Učitelj iz starog vijeka Silvana “Pokucaj na sebe kao na vrata i hodaj po sebi kao po pravom putu. oni. Ubistvo zbog iznošenja nekog mišljenja je najefikasniji način da se takvo mišljenje potisne. u kome je fizička smrt iskustvo kao i svako drugo. Za nesvjesno. njegova Postupno sva oštrija percepcija počinje da registrira takve sadržaje i da ih zadržava duže u polju svijesti. jer je njihova cenzura za takve sadržaja manje prohodna. zapisano je sve što se ikad a desilo i sve što će se ikada desiti. jer je svako od njih Božanstvena monada. U Kolektivnom Nesvjesnom. Svakako da je spaljivanje ordana Bruna bilo još jedan elemenat potiskivanja takvih heretičkih sadržaja u evropskoj civilizaciji. Bilo je. koji zrači energiju na okolinu. kroz čitavu kršćansku povijest. A cenzura ima u sebi ugra ene elemente naše slike svijeta. ni prema sudbini ljudske rase.

kao u nuklearnoj reakciji i me u stvorenim formama nastala je strahovita konfuzija. oni ni tada nemaju izgleda da privuku pažnju. Bilo da je na početku bilo TKO SAM JA ili TO SAM JA. koji se aktivirao u snu. postoje oboljenja koja se samo privremeno povlače. na osnovu osobnih iskustava vraćanja u prapočetni trenutak stvaranja. Me utim. strahovi . sa svojim zakonima i odnosima.” Jer stvaralački impuls nastavio je da se rasprskava i umnožava u beskonačnom broju ispoljenja. Kako je izgledao prvi prapočetni početak? Nirvana. Naravno. jer se snovima u našoj kulturi ne pridaje poseban značaj. koji je osnovni činilac u integraciji iskustava. Kao što kaže Lao Ce: “Iz jednog je nastalo dva. Kada se sadržaji iz prošlih života jave. Otvaranje ljudskog bića prilikom prakticiranja metoda spiritualnog razvoja. nastao je iz tog kaosa. Kada doživljaji iz daleke prošlosti koriste snove kao medij ispoljavanja. ni materije. Moguće je da se sanja san koji je potpuno uklopljen u ovaj život. kako vam drago. sa pauzama.to je bio prvi. Spomenuo sam još dva elementa . Mehanizam probijanja nesvjesnih sadržaja u svijest je u svim ovim slučajevima sličan. A sada je vrijeme da se vratimo na povijest Atmana. sve dok ne iskopamo na vidjelo njihove uzroke iz daleka prošlosti itd.. Pojava koja ukazuje da se radi o prošlom životu.vizije i fantazije. po svojoj vlastitoj procjeni. Kod duševnog bolesnika. to su najčešće izolirani dijelovi. teorijska okultna učenja koja sam prethodno izložio ne treba da primite na vjeru. traume. obično je san koji se ponavlja. bilo kakva trenutna svijest i prepoznavanje bez misli i posrednika. ali se najčešće javlja dva puta i izaziva neodre en i snažan nemir u čovjeku. njihovo prepoznavanje. zakone manifestnog univezuma. odnosno elektromagnetske tvorevine. Kao što sam spomenuo. a da je ipak povezan sa iskustvima prošlih života. energetski naboj. kao što su meditativne tehnike ili Intenziv Prosvijetljenja. Ona samo uklanjaju ili slabe predubje enja i tako olakšavaju prijem ako se takva iskustva jednog dana jave. Nije bilo ni prostora. ili na nivou psihičke realnosti. Bilo kako bilo. iz svojih uzajamnih odnosa. bilo što da jeste. neki Gnostici.patnje. pa bi i za njih bile realne. Apsolutno Nesvjesno. ali neki potiču iz prošlih života i javljaju se u oblika halucinacija. koje je teško sagledati kao koherentnu cjelinu. oni ga preplavljuju i savla uju kao što voda prodire kroz raspukle zidove broda. život je ono što se odigrava izme u dvije svijesti. Iz tog apsolutnog mirovanja krenuo je prvi impuls (u bezvremenom trenutku. bez ičeg drugog sa čime bi moglo da se usporedi. U snovima su iskustva prošlih života relativno rijetko zastupljena.sa većom snagom probijaju u svijest i pokrivaju ih. to je bilo prvo ispoljenje Velikog Neispoljenog. aktivno i pasivno.. kojima bolesnik na može da se odupre. Najveći pritisak vrše sadržaji koji imaju najveći psihički. vidjeli bi ih i oni. Nesvjesni sadržaji psihe vrše pritisak ka ispoljenja na nivou svijesti. nemoralno ili r avo postupili. što je Božanski način doživljavanja. jer je uzrok krivice u djelima iz prošlih života. zaboravljajući da sa psihičke slike plazmatične. ni energije. jer snovi su prerušene poruke. Apsolut je postojao samo kao (uvjetno govoreći) beskrajni potencijal ispoljenja. Apsolutno Ništavilo. psihotičara. pozitivno i negativno. ili sa čime bi moglo da stupi u bilo kakav kontakt. to što se odigravalo izme u dvije svijesti mi nazivamo životom. kažu da je to bila prva svijest. jer se doživljaji iz aktualnog života . Tada se javila potreba da se ta konfuzija sredi i raspršene individualne svijesti stvorile su. Veoma često to je potpune isti san. U većini učenja kaže se da su Atmani. povijest univerzuma ili povijest ispoljenja Apsoluta.32 U našoj civilizaciji doskora je umjetnost bila jedini dozvoljen i relativno bezbijedan medij izražavanja takvih sadržaja. halucinacije za takvu osobu imaju snagu realnosti. ono što postoji izme u dva svjesna bića. odnos na kojem je izgra en čitav ispoljeni univerzum. manifestni univerzum.TO SAM JA! U prilog tome govori Biblija: “Na početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. koji se ispoljio kao pitanje TKO SAM JA? Ovako prapočetak doživljava većina okultista. To što se odigravalo izme u jedne svijesti i druge. Veliko Ništa. iz dva je nastalo tri. primarni odnos pozitivnog i negativnog. javlja se u mitovima i uči se da je bio sre en na različite načine. Mi imamo tendenciju da ili tretiramo kao svoje izmišljotine. cenzura je najslabija. kažemo sebi. Nazivaju ga raznim imenima. Pri ovom izlaganju neke stvari ćemo ponoviti. Proces stvaranja se strahovito ubrzavao. omogućuje pristup nesvjesnim sadržajima u svijest. a to su iskustva u kojima smo. najveći dio sadržaja je iz ove inkarnacije. prihvaćanje i reintegraciju u svijest. koja se ispoljila kao “prva riječ'· . To sam ja izmislio. Budući da je Ego. Sve religije i većina okultnih kozmogonija govori o kaosu koji je postojao na početku. znači na subjektivnom nivou realne. Njegov Ego je razbijen i ne može da obradi i integrira podatke koji mu dolaze iz njegovog nesvjesnog. Kada bi imali sposobnost da zavire u našu psihu.čitav svijet. Većina ljudi ima takvo iskustvo. . Nekada se ponavlja više puta. prvi praodnos muško i žensko. ni vremena. a iz tri .” Beskonačni potenecijal stvaranja počeo je da se aktualizira. Apsolut bez ikakvih interakcija i odnosa. Prvo dvojstvo koje se pojavilo nužno je podrazumijevalo postojanje nečega izme u dvije svijesti . Apsolutno Nesvjesno. objekata i odnosa. a za druge ljude to nisu samo zato što oni nemaju sposobnost da ih vide. jer vrijeme nije postojalo). slab i raspadnut. Dakle. Većina ljudi ne zna zašto osjeća krivicu.

bila bi poslana na zatvorsku planetu kao što je Zemlja. Tako isprogramirane ljude slali su na odre ene planete. jer su odnosi bili sre eni i stabilni. jer su. izuzetno osjećanje slobode. ali to nije bila besmrtnost organskih tijela. Ako bi se takvo tijelo raspalo. mogao nazvati fizičkom besmrtnošću. drugim riječima kazano da se ponašaju dobro. Ako se vratimo unazad 3 ili 4 milijarde godina. već mogli bismo reći psihološka privlačna sila. Oni smatraju da je najbolji način da se to postigne preko nametanja poželjnog načina ponašanja odre enim sredstvima i metodama koje mi ne bismo nazvali humanim. Ako ste tada željeli da odete u drugu galaksiju. pogotovo na varvarske. inkarnirali su se u dolini Inda. tijela koja tamo Atmani koriste su drugačija. uvjetno govoreći. Još u nečemu je Zemlja izuzetak. u Latinskoj Americi. nije bilo bliskih odnosa. Poželjno ponašanje bilo je nametano ili “utjerivano” elektronskom hipnozom ili implantima (vidi definiciju implanta iz prethodne Lekcije). imate potrebu da izrazite svoje savršenstvo”. “Ne čini to i to!”. U jednom periodu grupa od nekoliko hiljada spiritualno razvijenih ljudi inkarnirala se zajedno na Atlantidi. potom u Peruu i u oblasti Jukatana. na osnovu svojih iskustava vraćanja u daleku prošlost: “Imali su uglavnom savršene energetske forme: piramidalne. prije nego što su stvorili organska čovjekolika tijela. ali su u velikoj većini humanoidna. osjetili potrebu da srede nastali kaos i to su i učinili. Ako se inteligentna bića ne bi ponašala kao što se od njih zahtjeva. To je bio fenomen koji bi se. kada umre i napusti fizičko tijelo.na nekim dijelovima ove planete naglo se razvije civilizacija. To znači da se reinkarniraju a istoj oblasti u približno isto vrijeme . U jednom periodu povijest na Zemlji bilo je uobičajeno da ljudi poslije fizičke smrti pokušavaju da pobjegnu sa Zemlje. Što ja najvažnije. Još kasnije u Grčkoj i Rimu. Na Zemlji su razlike ogromne. Atmani na tom stadiju nisu imali materijalna tijela. Sva tajna gnostička učenja usmjerena su u tom pravcu. Na ogromnoj većini. kockaste. na sve ljude. u kojoj ljudi pokušavaju da takozvane civilizacijske tekovine prošire na čitavo društvo. potrebno je moći otići. Ovo je važno istaći uslijed toga. u veoma dugim periodima i u mnogim galaksijama imali umjetna tijela. nalik na kozmički svjetlosni telegraf. ustanovili biste da je to teško. sve izgleda savršeno. Gnostička učenja velike većine sekti govore o tome kako poslije smrti Gnostik mora da zna tajne lozinke da bi prošao kroz “minska polja” koja čuvaju zli aroni. u biti. nekoliko hiljada godina ili nekoliko desetina hiljada godina (mjereno zemaljskim vremenom). ispoljavali kao energetska polja obdarena sviješću. Poslije propasti civilizacija koje su izgradili. Ta tijela su trajala onoliko dugo koliko su to Atmani željeli. čovjek doživljava. uslijed toga. Svjetlost i prostor imaju drugačiju prirodu. drugačija su energetska kretanja i proticanja. takozvane lutke. Ona vjeruju da ljudi treba da se ponašaju na odre en način. Kao da postoji promjena samog prostora. različiti vidovi manipulacije i prinude. koji je proveo niz “života” u jednoj galaksiji. necivilizirane narode. najveći humanisti i najveći kriminalci. Atmani su. Neke od tih planetarnih civilizacija imaju izuzetno visok tehnološki razvoj. Čarls Berner kaže. a kada bi sa pojavila potreba. Razlike su sasvim dovoljne da Atman. planeta izme u inteligentnih bića koja na njima žive postoje veoma male razlike. što mi za mnoge objekte. Nije bilo seksa (tako kažu neki okultisti). gdje postoji duboko razumijevanje me u ljudima i gdje. jer ste morali da savladate privlačnu silu ne samo Zemlje. uočiti ćemo interesantan fenomen . Me utim. U našoj galaksiji postoje dvije vrste visoko inteligentnih Bića. Nije dovoljno htjeti otići u zvjezdane svjetove. pa vremenski slijed zbivanja.Zemlja je zatvorska planeta.” Na tom stadiju nije postojala potreba za kretanjem. psihološka gravitacija. kažnjenička planeta na kojoj ste okovani. poslije prvobitnog šoka. vidjeti ćemo promjenu u izgledu čitave naše galaksije. oni su uglavnom gledali svoja posla. . Zašto? Ovo će možda djelovati kao šok na nekog ali . ali takve planete mogu biti izolirane izuzetno kratko vrijeme. prostor.33 kao individualni vidovi ispoljenja Univerzalne Svijesti. uljudno i civilizirano. postoje planetarne federacije i konfederacije. oni bi ih mijenjali. “Sve vrijeme su pokušavali da se izraze kroz te geometrijske forme”. a postoje civilizacije gdje su veoma razvijeni humani odnosi. gdje se civilizacija razvila do odre enog stadija i na tom stadiju ostala. već su kao nosače svijesti koristili energetske sisteme. Stvoren je zakon gravitacije. Izolirane planete kao što je Zemlja su rijetki izuzeci. “Poštuj autoritete!” i tome slično. a današnjoj Indiji. Spuštajući se dalje niz ljestvicu razvoja i opredmećivanja. Postoje čitavi nizovi planeta sa odre enim tipovima civilizacija koji na njima istrajavaju. U drugim galaksijama su djelimično drugačiji molekuli i atomi. Kažemo da je Atman zatvoren i zarobljen a ovom tijelu od krvi i mesa. ponovo bi ga sastavili.tu žive najveći umovi. potom u Egiptu i Danskoj. kaže Berner. već bi jedni drugima slali energetske mlazove lijepih boja. Objašnjenje te pojave naglog razvoja civilizacije u nekim zemljama leži u činjenici da se spiritualno razvijeniji ljudi zajedno reinkarniraju. to nije bila sila gravitacije. Ako odete u drugu galaksiju. oblike čiste energije. Skoro da su svi isti u pogledu fizičkih i psiholoških karakteristika. koja pokušavaju da “srede” život i razvoj u ovome dijelu univerzuma na dva različita načina. odnose i fenomene koji postoje u drugim galaksijama nemamo odgovarajuće termine i stoga je pokušaj oživljavanja sjećanja na boravak u njima izuzetno težak. Atmani su se. zakoni ispoljavanja energije. Tijelo je jedan nesavršen zatvor prepun ograničenja. Ako pogledamo povijest ranih civilizacija ovdje na Zemlji. u stvari. Univerzum vrvi od života. “jer ako ste uvjereni da ste savršeni. kupaste i slične. Dominantnu poziciju i utjecaj imaju Bića koja su locirana blizu centra galaksije. čiji je sadržaj bio: “Radi tako i tako!”. već čitave galaksije. bude u velikoj mjeri zbunjen kada ode u drugu. postoji veliki broj različitih tipova .

U najdubljoj biti sva ta Bića jesu Bog i stoga je put ljubavi. Tako imate “Božje zapovjedi” u kršćanstvu. U Izvještaju koji ćete mi poslati. i to je sastavni dio ovog Tečaja. implantiraju ili i šalju ih na Zemlju. ljudi zakona jesu dominantni u galaksiji Mliječni put.34 Postoje Bića koja se ne slažu sa takvim pristupom. . koja se ne slažu sa takvim pristupom. da postanu što svjesniji jedni drugih. svoje zakone. Me utim.” U spiritualnom pogledu. zatvoreničku planetu. već vjeruju da bi poželjno ponašanje trebalo da se ostvari kroz me uljudsko razumijevanje. Kako to jedan od orijentalnih Gnostika današnjice kaže. izmišljotina tipa naučne fantastike. U osnovi svih njihovih aktivnosti je težnja da razumiju i vole jedni druge.skrati. po tom kriteriju. kroz beskonačne nizove iskustava na različitim planetima i u mnogim svjetovima.ljubav i razumijevanje. odnosno Svjesna Bića. sve dok u potpunosti ne razvijemo svijest i razumijevanje. koje su na krajnje neljudski način postupale prema nedužnim ljudima. ne morate sa njima manipulirati. ljudi su prinu eni da ih se pridržavaju. tokom vremena. Ta spiritualno razvijenija bića često se inkarniraju u društvima gdje vlada zlo. možda sva to nije glupost. neodre enih slika nalik na izbledjele snove i sve to imati će rezultantu u stavu . produbimo razumijevanje njihovog postojanja i odnosa koji me u nama postoji. Njihov dolazak. postanemo malo više svjesni drugih bića. Ne sumnjam da će izložen sadržaj kod nekih ljudi izazvati jake reakcije odbacivanja izrečenog. u obliku mitova. Trebati će vam dosta vremena da bi se ovo što je napisano staložilo i vaša vizija izbistrila. Kao što smo spomenuli. Postoje ljudi. Oni hvataju ljude koji su se oslobodili fizičkog tijela. jer u tom pravcu sva bića evoluiraju. implantirana je da BAŠ TAKO REAGIRA! Ima ljudi čiji će stav biti mješavina nevjerice i neodre enog osjećanja poznatosti. kada završite rad na ovoj Lekciji. Za spiritualno razvijene ljude nametanje zakona. sa spiritualnom misijom. ogromna većina ljudi koja danas boravi na planeti Zemlji. me utim. drugačije rečeno. na kojoj se propovijeda ponašanje po zakonima i propisima. da dosegnu jedni druge i da se u-jedine.izgleda da ima nečeg u tome. snage zla su u stanju da i najspiritualnije propise izvitopere i usmjere u svoje vode. zapjenušane kritike. jedan okultista ovako prikazuje: “Što se tada desi? Ako biste željeli da u ete u ludnicu. ne obezbe uje etički i spiritualno valjane odnose me u ljudima. Zločinačke organizacije. kao što je mafija tako er imaju svoje propise. tako er su bile ispisane riječi zakona: Red. Me utim. Znači. Život je ono što postoji i odigrava se izme u dvije individue. “Zvjezdanih Staza” i Flaša Gordona? Kao što sam rekao. razumijevanja ili. Fašističke države. ali ih po pravilu snage zla poslije nekog vremena onemoguće ili unište. autoriteti će vas pustiti unutra. To se u iranskom gnosticizmu i mnogim drugim religijama prikazuje. Na ulazu u logor Jasenovac. nasilje i nemoral. ako probudite ljubav i razumijevanje me u ljudima. postoje “ljudi zakona” i “ljudi razumijevanja”. nećete mi postaviti nikakvo pitanje! Vjerujem da bi većina Učenika na TGO to sada željela više nego na kraju dragih Lekcija. postoje dvije grupe ljudi: ljudi zakona i ljudi razumijevanja. Prije ili poslije doći ćete do svog odgovora na svoja pitanja i to te biti PRAVI i najvrijedniji odgovori. bilo što. da bi u neprijateljskom logoru širili svoju ideologiju . Ako izgledate kao ostali koji tu žive. oboženja. Taj razvoj se izuzetno ubrzava kada čovjek svjesno zakorači Stazom. Imate zakone po kojima mora da se živi u ljudskom društvu i ti zakoni zasnovani su na sili. i slične propise u svakoj od religija. Osjetiti će u dubini svoga bića komešanje osjećanja. niti im bilo što nametati ovakvim ili onakvim sredstvima. sa nametanjem odre enog ponašanja silom. kako biste uspeli u tome? Morali biste da izgledate kao njeni stanovnici. U svakom životu naučimo po neku malu. Jer upravo ta većina ludi. postoje Bića koja šire razumevanje me u ljudima. već vjeruju da poželjno ponašanje treba da se ostvari kroz razvoj razumijevanja me u ljudima. to je savršeniji i viši način ponašanja. podsmjeha. Po njihovom učenju. inkarnacija. Na našu sreću. ljudi ljubavi i razumijevanja su napredniji. Mnogo puta do sada takvi ljudi su se zajedno inkarnirali i pokretali civilizacijske promjene. kao ostali lu aci. u kojima se ubijaju i muče drugi ljudi zato što su “nevjernici”. Stoga imamo vjerske ratove. jedno od najgorih mučilišta novije povijesti na Zemlji. kao vječita borba snaga Svjetlosti i Tame. Rad i Stega (disciplina). tako er su zasnovane na sasvim odre enim zakonima. savjetovao bih vam da to svakako učinite sa ovo Lekcijom. odnosno u našem djelu ove galaksije. krajnji i nužni put. jer ne mogu da vas razlikuju od onih koji tu već jesu. Sva bića prije ili poslije moraju da krenu njim. bar za većinu. jedino osobno iskustvo. kada pokušava da ta naizgled beskrajno putovanje u noć . konačno pretvore u JEDNO! I to je ono što u suštini čini život. može biti sudac. Ujedinjenje sa Istinom preko i kroz druga Bića ostvaruje se u beskrajno dugom lancu života. I to je sasvim normalno. Ako ostali materijal ovog Tečaja niste ranije čitali sedam puta. tj. U ideje Boga i Istine počinjeni su najgrozniji zločini u dugoj povijesti ljudskog roda. ali značajnu lekciju. bez obzira koliko duge vremenske periode provela boreći se za zakone prinude Kozmos vrvi od života i različitih oblika svijesti. Došli smo do kraja ove Lekcije.

Arbitrarni 5. Obratite veću pažnju na svoje snove. u stvari. ako osjećate potrebu za tim. Pete Lekcije. iznenada će vam nešto “pasti na pamet” ili ćete imati iznenadne uvide i trenutke intuitivnih spoznaja. kao podzemni hodnik. koja odlazi iz jezera. koja je blago osvijetljena. Vi mu prilazite sa povjerenjem i željom da povratite sjećanje na svoju davnu prošlost. Me utim bilo kakvo znanje da dobijete kroz ovu vježbu. Mogu da se jave bolni. koja je simbol željenog sjećanja. Ako imate teškoća da ga na ete. Njegova voda je hladna i svježa voda sjećanja. Pored samog izvora. tokom vremena. Ja sam žedan vode života. Daleko je bolje da jasno i glasno tražite od Njega odgovor. koja je simbol fizičke egzistencije. Što se tiče same vježbe. stoji Čuvar. Čim se završi unesite rezultate u Dnevnik. pa ih kasnije unesite u Dnevnik. Lijevi izvor nastaje tako što voda iz jezera ističe i odmah potom. Ovu vježbu treba da radite koristeći upornost koju ste razvili tokom prethodnih vježbi. sve u svoje vrijeme. može doći. Lunarni 3. Vi nećete piti sa tog izvora. Provizoran 4. ali je moja rasa Zvjezdani i Nebeski Narod. kao i u prethodnoj Lekciji. Čuvar je različit za svakoga. Krenite (u mašti) njim i idite sve dok ne do ete do velike i visoke pećine. Ispite ga i unesite se u osjećanje da vam hladna voda struji čitavim tijelom. Ali kada do ete do korijenja. u većini slučajeva daje indirektne rezultate. otkud u vama osjećanje da ste vezani nevidljivim lancima kojih ne znate kako da se oslobodite. kao što su to učili naši neposredni preci .35 U sljedećoj Lekciji videti ćemo što se dogodilo u ovom sektoru galaksije. već. koji je tako er odmah pored obale jezera. kao mjesečinom. Tako er. kasnije tokom dana ili u snu. Praksa Šeste Lekcije Utvrdite i pošaljite mi definicije sljedećih riječi: 1. traumatični doživljaji ne samo tokom vježbe. Postupak je isti kao u vježbi iz prethodne. pored trulog panja propada u rupu u tlu. Definicije riječi i Dnevnik. Prozelitizam U šestoj Lekciji imate jednu vježbu dnevno. ako vam do u ideje tokom dana. u čijoj je sredini jezerce. . najbolje u jutro ili uvečer. vratite se na Površinu zemlje. Oni će se ispoljiti tako što će vam “doći ideje”. najmanje 18 dana. koje imaju neke veze sa vašim pitanjem ili ovim radom uopće. je voda zaborava. koji sve vrijeme vodi pravo naprijed. kojoj se lice jasno ne vidi. zemaljski i nebeski). koju radite kada hoćete.Gnostici. utječe u jezero i puni ga. budite spremni da preuzmete odgovornost za ono što. Vježba (silaženje do Izvora i meditacija poslije ispijanja vode) treba da traje oko 15 minuta. zašto je život neprestano i beskrajno koprcanje u vrućem kavezu od mesa. kao i misli i osjećanja. što je češće. Jedan je na lijevoj. Sada posmatrajte slike koje vam dolaze u svijest. iznijeti ćemo taj dio galaktičke spiritualne povijesti. Zadatak za Šestu Lekciju Pošaljite mi Rezime. Ali je prijateljski nastrojena i odavno vas čeka na tom mjestu. na samom početku vježbe čega hoćete da se sjetite i to ćete. To je zakukuljena ljudska figura. Vježba. ili nešto duže. Nemojte očekivati da vam se jave jasni filmovi u boji. Treba (to je nužno) da imate sasvim jasno u svijesti. bila uopće ili na neku pojedinost. Ali. Solarni 2. zamislite da se ono širi na sve strane. u odre enom trenutku reći čuvaru. Ako se vaš zahtjev odnosi na sjećanje prošlih živote. Čuvar će tada da zahvati kristalnim peharom hladnu vodu sjećanja i da vam ga pruži. jer to je Izvor zaborava i njegova voda. odmah ih zapišite. slobodno ga izmaštajte! Tu se nalaze dva izvora. U ime tri svijeta. vi ste u potpunosti odgovorni za njega! Pri ite izvoru sjećanja i recite Čuvaru sljedeću lozinku: “Ja sam dijete Zemlje. “tri svijeta” koji se spominju jesu podzemni. Voda desnog izvora. daj mi da pijem sa izvora sjećanja! “ (Da vas ne bi zbunjivala posljednja rečenica. tako da tu postoji velika podzemna prostorija. makar na komadu papira. biće vam djelomično izloženo što u sa vama tada desilo. Pravo ispred vas je otvoren put. ili ćete držati u svijesti jasnu psihičku sliku. a drugi na desnoj strani. Tako er.

da bi neka od tih znanja mogla da korisno posluže u dinamičkoj psihologiji i psihoterapiji.a kako bih drukčije i mogao? To se nije dogodilo sa sajentološkim povjerljivim materijalima. a njih u ovim našim oblastima ima više nego u bilo kojoj drugoj sferi ljudskih aktivnosti. Otkada sam zakoračio na Stazu bio sam protivnik mistifikacija svake vrste. Svjestan sam da gradivo ove Lekcije može kod nekih Učenika da izazove različite negativne reakcije: od nevjerice i podsmjeha. sada je pretjerao.36 Sedma Lekcija Okultna povijest Atmana – treći dio Materijal ove Lekcije potiče iz različitih okultnih izvora. prošlost. utoliko se više razlikuju stavovi. . Rona Habarda. Sretao sam veoma često ljude koji mistificiraju učenja koja po svojoj prirodi zahtijevaju jasno izlaganje. a nespremni i nezreli za takva znanja su neznalice koje treba još mnogo da se muče da bi dosegli moj nivo. Drugi klijenti. Treba da vam objasnim zašto neke stvari u ovoj Lekciji nisam sasvim otvoreno izložio. koji su bili ispod nivoa povjerljivih materijala. Neki će imati snažan utisak da je Voditelj ovog Tečaja napustio Gnostički Okultizam (onako kako ga oni zamišljaju) i zaplovio a vode naučne fantastike. jer život i nije ništa drugo do niz iskustava koja se odigravaju izme u dva svjesna bića. nego samo “odabranima”. Jedno sam utvrdio kao nepobitnu činjenicu: ljudi koji imaju ista ili slična iskustva imaju iste ili slične poglede na život. čovjek čije je tehničko znanje Sajentologije bilo ravno znanju osnivača tog sistema. objavio sam članak pod naslovom “Galaktička odiseja Rona Habarda” u kojem sam opisao neke dijelove materijala OT-1. nazvane Akademijom. Materijali OT stupnjeva nosili su oznaku povjerljivih materijala i tako su tretirani: držani su u sefu. pogledi. davani su na potpis i praktičari su morali da ih čitaju u ogra enom dijelu prostorije za učenje. Tvrdio sam. Sticanje novih iskustava mijenja sliku svijeta. svoj kritički stav prema. a da bi ostali podaci ionako bili tretirani od šire javnosti kao naučna fantastika. koja sam izlagao svojim čitaocima. To je bio centar Nezavisne Sajentologije na čijem je čelu stajao Dejvid Mejo. onda slijedi da sam ja jedan od tih odabranih. Odgovori većine mojih subesjednika bili su da bi takav postupak izložio opasnosti ljude koji su ispod stadija Klijenta. Oni. Prije nekoliko godina boravio sam mjesec dana na obuci u AAC centru u Santa Barbari. bez obzira na reagiranja drugih ljudskih bića.treba ih steći. u knjizi koju je priredio Milan Gligorijević-Gaon. uklanjanje magle i mistifikacija. Evo kako sam došao do tog saznanja. Dužan sam da priznam i da to naglasim. učinim prirodnim. po ustaljenom postupka u sajentološkaj organizaciji. odnosno individua koja može da upravlja tijelom iz lokacije izvan njega). jer ti materijali veoma liče na naučno fantastične knjige i filmove kojima su ljudi svakodnevno izloženi. ali sada sam siguran da je neke stvari opasno neposredno saopćiti. pa ću to učiniti na selektivan način. a ne Ron Habard. Tako ću postupati i dalje. Po povratku u zemlju prenio sam većinu primljenih podataka nekim svojim prijateljima i pri tome smo se dobro zabavljali. Analizirajući takva nerazumna i nepoštena ponašanja. ali se meni činilo da su rukovodioci centra ipak nasljedili od Sajentološke Crkve nepotrebnu sklonost ka mistificiranju tehničkih podataka. do osjećanja jake rezignacije i misli kao što su “E. a ni jedan čitalac se nije žalio da mu je čitanje tih članaka ugrozilo zdravlje i duhovnu ravnotežu. U takav ishod bio sam siguran. da nije tako! U to sam se uvjerio opet na osnovu osobnog iskustva . moja dužnost kao Voditelja Tečaja je da iznesem svoju Istinu. Nemam namjeru da ubje ujem bilo koga. U slobodnim razgovorima sa tehničkim rukovodiocima AAC centra iznio sam. Ja u to nisam vjerovao. OT-2 i OT-3.. Hiljade ljudi pročitale su taj članak i nitko nije doživio ništa loše. i u to sam bio čvrsto uvjeren. Dejvid je (to su mi rekli mnogi stari Sajentolozi) razvio i razradio više sajentološke procese. u nekoliko navrata. Kasnije sam u nekim okultnim i parapsihološkim časopisima naišao na članke koji su iste materijale izlagali još detaljnije. da bi ti materijali mogli da se objave bez ikakvih štetnih posljedica. nisu imali pristupa u taj dio Akademije i bilo je najstrože zabranjeno pokazivati im te materijale ili o njima diskutirati sa neupućenima. koji ih je sebi pripisao. Nekih godinu dana kasnije. klijenti su obučavani višim OT procesima (OT znači Operativni Tetan. u Kaliforniji. Ako ja znam “stvari koje se ne mogu svakome reći”. U meni se javilo nepokolebivo uvjerenje da je moguće javno izložiti svaki “tajni materijal” bez ikakvih neprijatnih ili štetnih posljedica. iskustava prošlih života “uznapredavalih” pojedinaca. Čitavih 35 godina odbacivao sam sve mistifikacija i trudio se da učenja. I zato . da ljudi to čine da bi sebi pridali važnost. mojih iskustava i “tajnog materijala” koji u ovom trenutku nije moguće sasvim otvoreno izložiti. mistifikacijama sa povjerljivim materijalima. u neuobičajenoj demokratskoj atmosferi. bilo što. da bi mogli da se razbole i imaju sve moguće neprijatnosti. To je moj savjet svakome otvorenom Biću.. U AAC centru. jasnim i razumljivim. “Ovo su sve obične gluposti i fantazije” itd. opasno po onoga koji ih prima. po mome mišljenju nepotrebnim. životna filozofija. zaključio sam da je to još jedna Ego igra. Ukoliko su razlike u iskustvima veće.

ima mnogo mistifikacija i namjernih obmana. U njima se NE iznosi ono što u doista desilo u davnoj galaktičkoj povijesti. napadi straha i panike. U svjetlosti izloženog jasno je zašto su stari Gnostici. mjereno zemaljskim vremenom. na osnovu svojih iskustava. od svog nastanka do uništenja. nos i u ustima desni. ali će svakako biti izuzetno neprijatna. Intergalaktičke civilizacije. Mi ćemo obraditi jedan period te povijesti koji je trajao 525.. tako da ćete biti zaštićeni od mogućnosti neprijatnih restimulacija.. Osobe koje su oživjele sjećanja na svoje prošle živote u drugim svjetovima u stanju su da to prihvate kao polaznu osnovu svojih razmišljanja o davnoj prošlosti. Trajala je oko 450. Koji će vid restimulacija imati kod pojedinca ne može se predvidjeti. Svakako da u toj oblasti. Suočavanje sa tim restimuliranim iskustvima neki suvremeni Gnostici nazivaju “prolaženjem kroz vatreni zid”. jer nisu PRAVA STVAR. Spomenuti ću jedno.000. ali je kontakt sa njima bio bremenit opasnostima. koje imaju naseljene planete u velikom dijelu čitave galaksije. Možemo je nazvati subgalaktičkom civilizacijom. koje obuhvaćaju manji ili veći broj planeta u ograničenom sektoru jedne galaksije. relativno ograničenom sektoru ove galaksije. to je bilo osjećanje tako užasne sile.. 2. Ali kada se čovjek izloži pravim podacima.. koju mogu porediti samo sa onim što bi čovjek doživio kada bi bio izložen ne trenutnom. koju sam vam prenio. tamo gdje postoji mogućnost restimulacije.000 godina. Na taj način su djelovali preko nesvjesnog. ali bih ga ja. Jedini izvor jesu iskustva oko stotinu naprednih Gnostika iz više zemalja svijeta. da izdrži prisustvo Adepta.” “Što se tiče Tajnih Vo a od kojih sam primio mudrost. Biće nam razumljiva i mnoga iskustva nekih okultista koji su kontakte sa Višim Inteligencijama. Planetarne civilizacije. Oni su mu prenijeli dublja znanja ritualne magije. koju ćemo nazvati “M”. očni kapci. a da se pritom opiše samo zanemarivi dio onoga što se odigralo u razdoblju od 394. moći će samo teorijski da prihvate sljedeće izlaganje. Osnivač Zlatne Zore.000.. u ovom djelu galaksije nastala je relativno napredna civilizacija.37 kao što sam opisao. prije oko 525.. već dugotrajnom pucanju groma tokom oluje: kada bi uz to išlo osjećanje gušenja. o nekim stvarima govorili koristeći isključivo simboličan jezik alegorija i metafora. pri čemu svjesna cenzura dozvoljava pristup u svijest samo onim sadržajima koje čovjek na odre enom nivou razvoja može da podnese. Atmana koji sada ovdje borave u ljudskim tijelima. onako kako ste navikli čitajući moje knjige. kada mu se iznesu “vući sadržaji” o tome što je nekada zaista proživio. Odabran sam ja. jer i naše Sunce je zvijezda. Mogu da se jave jake alergijske reakcije. Dakle... 3. jer sam pored znanja Okultne Arheologije bio spreman za slijepu i bespogovornu poslušnost Tajnim Vo ama. koje se prostiru na nekoliko planeta u okviru jednog sunčanog ili zvjezdanog sistema. jer su lišeni čak i maglovite iskustvene osnove. O galaktičkoj spiritualnoj povijesti moglo bi se napisati mnogo obimnih knjiga. Tako se došlo do ovdje izloženih podataka. okružena planetima. 4. bez direktnih podataka. biće neminovno restimuliran. Iz ti razloga. Iz njihovim iskustava uklonjeno je ono što je osobeno i individualno. MekGregor Meters. koje postoje samo na jednoj planeti. živjela ranije na drugim planetima. a u mnogim slučajevima očito je da se radi o restimuliranim iskustvima iz prošlosti. rasijane na velikom broju planeta u mnogim galaksijama i . čak i kada je napredni okultista.. osjećanje da se umire. ne izazivaju štetne posljedice.” “Moj odnos sa njima u tim rijetkim prilikama uvjerio me je koliko je teško za smrtnika. Galaktičke civilizacije. koje u odigralo prije 75. 5. Od tjelesnih poremećaja najčešće se javljaju oboljenja dijelova tijela pokrivenih služokožom: anus (obično hemoroidi). Civilizacija M nije bila ograničena samo na jednu planetu. sve civilizacije možemo podjeliti na: 1. u jednom periodu pokušao je da stupi u kontakt sa Tajnim Vo ama Bratstva. a obra eni su zajednički elementi u iskustvima većeg broja ljudi. Ne postoji nikakva mogućnost naučne provjere materijala koji ću vam izložiti. Sa izvjesnog stajališta.000 godina (to je jedan od malobrojnih točnih podataka koje navodi i Ron Habard u povjerljivim sajentološkim materijalima). Subgalaktičke civilizacije. kao što je to slučaj sa našom sadašnjom civilizacijom.000. koji su biti bestjelesne Inteligencije i poslije nekog vremena je u tome uspeo. koji su inače izvrgavali podsmjehu nepotrebne mistifikacija.400. zasniva se na aksiomi da je ogromna većina individua. Oni koji takva sjećanja nemaju. Kozmičkim Majstorima ili Kozmičkim Energijama opisivali kao izuzetno opasna.. A restimulacija tih iskustava je izuzetno neprijatna. kao što sam rekao. Gnostička povijest ovog sektora galaksije Mliječni Put. Sunčane ili zvjezdane civilizacije.000. snažno predosjećanje da će nekoj od bliskih osoba da se dogodi nesreća itd. nazvao paklenim zidom. ali neka iskustva su istinita. ne mogu vam ništa reći. u kome se nalazi Zemlja. jer se prostirala samo u jednom. Bio sam u kontaktu sa njima mali broj puta i tada su oni aranžirali susrete i to astralno.000. već je to bila me uplanetarna civilizacija u čiji sastav je ulazilo 75 planeta.” Drugi poznati okultisti navode slične fenomene u kontaktu sa Kozmičkim Energijama. O tome je on zapisao: “Bilo je apsolutno neophodno da neki istaknuti član bratstva bude posebno odabran da bi djelovao kao veza izme u Tajnih Vo a našeg Bratstva i naše ovozemaljske organizacije. izložiti ću vam materijale selektivno.000 godina. Budite sigurni da je to jedini razlog zašto vam ne opisujem stvari i zbivanja “jasno i glasno”.000 godina. koje bismo mogli nazvati kozmičkim.000 godina Zemaljskog vremena.000.

bolesti. kreativnom izražavanju i umjetnosti. koja su bila bezmalo vječita. čvrste veze izme u članova grupa stvorenih stvaranjem novih tijela. Tajna Društva. Klima je bila pod kontrolom . hranu i procese povezane sa metabolizmom. Suvremeni termin je astralna projekcija. kao što je za stanovnike M . Nije bilo djece. težnja ka usavršavanju. Izme u planeta postojale su dobre komunikacijske veze. zajedničkim životom.civilizacije izvršili osvajači iz neke intergalaktičke civilizacije. . negativno mišljenje i negativne emocije.prisutno je osjećanje Jednosti sa svijetom. su uglavnom lišeni fizičkih tijela. a male civilizacije kao što je M. ako usporedimo žitelje M federacije i današnje stanovnike Zemlje.nije bilo nagih temperaturnih razlika. Druga razlika se svodi na mnogo viši nivo svjesnosti žitelja civilizacije M. tjelesnu smrt. svako je doživljavan kao prijatelj. a u civilizaciji M. Otkud seksualni odnosi izme u androida? Takvi odnosi u stvari su uvijek odnosi izme u Atmana. za nacije. “Interiorizacija” je ulaženje u fizičko tijelo. a Oni su tada koristili androidna tijela. drugim Bićima. noć i dan.civilizaciji činili su ljubav i razumijevanje. Baštovan koji to čini može da bude izuzetno pobožan čovjek i da uništava korov posvećeno i predano kao da čini najvrijedniju stvar na svijetu. Kozmičke patrole Galaktičkog Carstva otkrile su M i uništile je prije nego što bi mogla toliko da se razvije da bi predstavljala prijetnju Galaktičkoj Civilizaciji. Atmani su “tamo” ostvarili daleko viši nivo svjesnosti. koristili su vještačka. Ukazivanje na eksteriornost kao na pokazatelj višeg nivoa svjesnosti može u prvom trenutku da se učini neopravdanom. Poslije uništenja M -civilizacije. oni su uništavali radi zabave ili pljačke. Razlika u nivou svjesnosti tijesno je povezana sa odnosom prema tijelu kojim se Atman služi. Mada su me u stanovnicima različitih planeta M civilizacije postojale neke razlike. seks. suša i poplava. kao što današnji ljudi koriste organska. Druga teorija kaže da su uništenje M . bilo organskih bilo androidnih. Žitelji civilizacije M su održavali seksualne odnose. Atmani na Zemlji danas koriste organska tijela. Njihovi žitelji. jer nije bilo ni čvrsto povezanih grupa. nepogoda. Dvije značajne razlike su uočljive. ali će Učenici koji su imali Direktna Iskustva Istine na Intenzivima moći to da razumiju. podložne brzom zamoru materijala i propadanju To su mašine kaje rade na principu sagorijevanja ugljenih hidrata i masti. Postojanje seksualnih odnosa u M . neprimjetno pomiješana unutar teritorija drugih civilizacija. ali nije bilo ni staraca. odnosno djelali su i ispoljavali se budući sve vrijeme izvan svojih tijela. Organska tijela koja sada imamo i koristimo kao nosače ispoljenja su vrlo nesavršene mašine. odijevanje. rase. Poslije uništenja oni se nisu tu zadržavali. ali nisu imali djece.civilizacije bilo uništenje njihovog svijeta. emocije. Gataktičke civilizacije i to kao pobunjenička ili odmetnička civilizacija. u tijelu borave. a njihova svijest napušta tijelo u izuzetno rijetkim situacijama kao što je ekstaza. biljni i životinjski svijet. prihodeličnih droga i prilikom astralne projekcije . Sa naše stajališta možemo reći da su njihovi žitelji bestjelesne inteligencije. snivanje. ako se sjete kako su se osjećali poslije Iskustva . Žitelji civilizacije M pored toga što nisu znali za organska tijela. To jednostavno znači da je čovjek koji to doživljava napustio usku lokaciju u tijelu i da je izvan njega. Budući da je M bila subgalaktička civilizacija. bilo čime što je izvan čovjeka. Interioran je Atman kada je u tijelu i iz njega djeluje. M . jer je M dostigla visok nivo tehnološkog razvoja.voljne ili spontane. niti porodice. To je bilo nešto nalik na uklanjanje korova koji se baštovanu ne svi a. Većina stanovnika M-a nije znala što se doga a u drugim dijelovima Mliječnog Puta. ljubav. neprijateljstva i agresije. Tako er nije bilo stranaca. jer su uzimali gotova tijela. one su bile znatno manje nego izme u različitih rasa i naroda koji danas naseljavaju Zemlju. Očekivanu i najšire prihvaćenu osnovu odnosa me u Bićima u M . U M civilizaciji svi su bili stabilno eksteriorni (dolje slijedi definicija). čovjekoliki robot. To je bilo preventivno uništenje. Nije bilo mržnje. niti obavezno obrazovanje. automat u obliku čovjeka). Današnji Zemljani su bezmalo sve vrijeme interiorni. bila je izložena dvjema opasnostima: mogla je da bude relativno lako uništena od neprijateljski nastrojenih sila i njene stanovnike bilo je moguće izolirati i zatvoriti u malom dijelu prostora koji su prethodno zauzimali. iz kojih proishode i mnoge druge. Ali. njeni presuditelji su otišli u dalja osvajanja. “Eksteriorizacija” jeste napuštanje fizičkog tijela. korovu se živi i za njega je takva aktivnost užasna.civilizaciji tako er može u prvom trenutku izazvati nedoumicu ili nevjericu. Po jednoj. androidna tijela (“android”: umjetni čovjek. tako er nisu znali za nužnost rada.civilizacija je postojala u okviru Galaktičkog Carstva. djeluju iz tijela. Postoje dvije gnostičke teorije o propasti civilizacije M.38 6. Posljedica toga bili su mnogo bolji i “humaniji” odnosi me u Bićima. Vidovi života koji su postojali u civilizaciji M i koji postoje i na Zemlji danas bili su: muški i ženski pol. “Eksterioran” je Atman koji upravlja svojim tijelom iz lokacije koja je izvan fizičkog tijela. pod djelovanjem narkoze. izvan granica njihovog svijeta od 75 planeta. zasnovanih na vezama “krvi i tla”.

To je ličilo na potpuno propadanje. Atman može da djeluje i interiorno. jer je sve vrijeme svjestan svoje odvojenosti. Spiritualni razvoj Postupno dovodi do raspoistovjećivanja od organskog tijela. jer ona nisu imala čulne prijemnike za bol. Stoga je potrebna velika količina životne energije da bi se animiralo organsko tijelo i da bi bilo održavano u životu. Organska tijela su manje pogodna u odnosu na androidna.civilizacije lišili su njene žitelje svega onoga što su oni doživljavali kao normalno: udobna i sigurna boravišta (kuće u kojima su živjeli). čiji su signali snažni i brzi. robotska tijela. sabijene na malom prostoru. bi preživjeli uništenje. umjetnim tijelom. Ubrzo poslije jednog ili nekoliko trenutnih prosvijetljenja. a mogli su da ih promjene s vremena na vrijeme. nepostojanje obaveznog rada. Atman ima sasvim prirodnu tendenciju da se ne poistovjeti sa androidnim. on je u svemu tome. premda Atman može da ga napusti u izvjesnim stanjima koja smo spomenuli. oni su ih vratili na nivo življenja koji čine životne igre koje se igraju na planetima sličnim Zemlji. Sa druge strane. Uništivši njihovu civilizaciju. Za specijalne zadatke. Duboko prosvijetljen čovjek je potpuno raspoistovjećen od svoga fizičkog tijela. dobrog automobila i da “voli” svoje pouzdano vozilo. da koža njegovog kaveza od mesa nije granica njegovog Bića. jer su bile koncentrirane na malom prostoru. svojevoljno i zadovoljno. jer elektronsko tijelo nije živo! Ono je samo daleko savršenija mašina od organske tjelesne mašine. Neki su u taj sektor galaksije došli kasnije. kao što se deidentificirao od svoje odjeće. isto onako kako danas može da uživa vlasnik novog. što znači da postaje eksterioran. da se bave različitim kulturama. Ali je prevazilaženje organskog tijela izuzetak. Dijelovi koji. koji ostvaruje svoju ulogu putem signala stvorenih elektrokemijskim reakcijama. kasnije bi obnovili uništene dijelove svoje civilizacije. Kada počnemo da živimo istinski život. lako se primaju i odašilju.civilizacije nisu to bili od njenog nastanka.000 godina mjereno zemaljskim vremenom. Relativna besmrtnost. Vijek tih tijela kretao se u rasponu od 10. Oni su ih koristili dokle su htjeli. Što je niži stupanj Spiritualnog razvoja. kao što su kozmička putovanja ili obavljanje poslova u kozmičkom prostoru. jer je civilizacija M imala nivo života koji je bio superioran u odnosu na naš način života. to znači da je u osnovi takvog života eksteriorizacija. ponašanja i kreativnosti i relativno beskonačno dug životni vijek. za njega nema odjeljenosti Ja od najdaljih objekata. Čovjek mora da bude unutar organskog tijela da bi ga koristio. Treba istaći da svi žitelji M . slobodu ispoljavanja mišljenja. znači da je eksterioran. tijesno povezane. Uništenje civilizacije M . a boravak u njemu pravilo. zabavom i Spiritualnim usavršavanjem. a sa androidnim tijelom to ne čini. premda može da uživa u njegovoj svrhovitoj funkcionalnosti. To. bilo čega čime se u ovome životu služi. jer je Jedno sa svim postojećim. Androidna tijela dobivala su energiju za pokretanje i obavljanje svojih funkcija preko energetskih valova. Me utim. Budući da mnogi hermetisti pomišljaju sa užasom (koji je sasvim neopravdan) o mogućnosti da koriste umjetna. korištena su androidna tijela koja su imala energetsko napajanje iz baterija. ako želi tako nešto. Androidna tijela bila su konstruirana i dizajnirana po želji njihovih vlasnika. kao Atmani. Razarači i uništitelji M . zadržati ćemo se ukratko na njegovim superiornim svojstvima. jer je ona bila prevelika i rasijana po ogromnom prostoru. mogle su da se iskorijene i dovedu u stanje uspavanosti. Ona su mogla da istražuju različite oblike života bez ikakve prinude. identifikacija Atmana sa organskim tijelom je veća. drugim riječima. civilizacije kao što je bila M. jer organska tijela imaju centralni nervni sistem. Za razliku od njih androidna elektronski opremljena tijela imaju elektronski mozak. Ali njegovo prirodno ponašanje je prevazilaženje tjelesnog ograničenja. čovjek počinje da se prostire izvan tijela. koji su emitirani iz energetskih centara smještenih u svima većim gradovima. To je vidljivo i kod organskih tijela naše civilizacije. Elektronski mozak androidnog tijela imao je fotografsko pamćenje i izuzetno visoku inteligenciju u pore enju sa organskim mozgom današnjih Zemljana. kao što je suvremeni život superioran u odnosu na život Neandertalca. Druga značajna prednost je u tome što se Atman u organskom tijelu u velikoj mjeri sa njim identificira. beskonačno slobodno vrijeme i stabilna eksteriorizacija imaju povoljno djelovanje na pogled na svijet i razvoj Bića. unutar androidnog tijela. kao što bogati ljudi danas mogu da promjene automobil. Trajna interiorizacija je karakteristika organskih tijela. Organsko tijelo zahtjeva da Atman (Duša) prožima svaku tjelesnu ćeliju da bi je učinio živom ćelijom. Možda najznačajnija prednost androidnih tijela nad organskim bila je nemogućnost osjećanja fizičkog bola. Duboko prosvijetljen čovjek vidi svoju istovjetnost sa sveživotom.39 Čitavu Galaktičku Civilizaciju nije moguće uništiti. elektronski opremljena tijela. Androidno elektronsko tijelo ne zahtjeva nimalo životne energije.000 do 900. obuće.

u kojoj se daju konkretna uputstva tek umrlom ljudskom biću. uspavanog i hipnotiziranog. ne postoji mogućnost da se stvore nova tijela od metala i elektronike. Dalje se u spomenutom rukopisu kaže: ”Premda je uništenje M-a bila katastrofa gotovo beskonačnih razmjera za svakoga koje tamo živio. Nekom novopečenom Gnostiku na ovom Tečaju može iznenada doći uvid zašto osjeća jak otpor i patnju dok radi vježbe.40 U neobjavljenom. b. ako ga poslušate.. Kada su tehnološko društvo i androidna tijela uništeni. ali većina žitelja nije bila u stanju da se konfrontira u bestjelesnom stanju sa kozmičkim prostorom.. Stoga su moguća rješenja bila: a. kroz bol i nesvijest. ali ćete. čovjek ne može da ga riješi sve dok se ne konfrontira ili suoči sa njegovim uzrokom. na primjer “Tibetanska knjiga mrtvih”. čitav lanac kasnijih iskustava biva razoren. Napustiti uništeni svijet i potražiti novi. Učenik treba da se vrati na gradivo prethodnih Lekcija i da ih pročita u svijetlu podataka koje je dobio u ovoj. u pore enju sa implantom ono nije bilo toliko bolno i nasilno. Žitelji su posmatrali kako spržene površine planeta na kojima su živjeli postaju sve manje. uštedjeti sebi mnoge nevolje. da gubi vrijeme oko gluposti i tome slično. da ne bi ponovo bilo bolno implantirano i tako zaustavljeno u Spiritualnoj evoluciji. eksplozije. Ovo je odvelo neke Atmane do implantnih stanica. koje boje i svjetlosti mora da izbjegne na svom putu u nebeske svjetove. Mnoge će mu stvari sasvim drugačije izgledati. jer neće moći da pro e pored zlih arhona koji čuvaju prolaze u nebeske svjetove. zar ne? Da. ali nije bilo implanta. žitelji M-a suočili su se sa problemom što da dalje čine. U vezi ovdje izloženog materijala treba istaći da bazični engram na lancu nije bilo razaranje civilizacije M. izuzev osoba koje su na “istoj valnoj . takvih nije bilo na raspolaganju. možda ćete mnoge stvari sagledati u novom svijetlu. kako su se udaljavali u kozmičkom prostoru.Kasnije su stigle teretne letjelice koje su donijele stanice za implantiranje i postavile ih u kozmički prostor. zasljepljujući svjetlosti.. kada je sve bilo razoreno. Preuzeti čovjekoliko organsko tijelo. Implantne stanice stavljene su u prostor bivše civilizacije M da bi se izolirali njegovi stanovnici od ostalog djela galaksije. da li ste se ikada zapitali zašto ljudi ne gledaju svoja posla i ne ostave druge da to isto čine? Zar ne bi bilo logično da sa tolikom istom ili i većom energijom odgovaraju svoje prijatelje koji odlaze u kafiće? A to izuzetno rijetko čine.da bi izbjeglo implantne stanice koje ga privlače kao što svjetlost u mraku privlači noćne leptire. Tako er treba da ukažemo na spiritualnu aksiomu da kada neki problem postoji. “povjerljivom materijalu” grupe suvremenih Gnostika o uništenju ove civilizacije piše: “U razaranju se dogodilo sve ono što takvo zbivanje podrazumijeva: rušenje gra evina. c.što znači Oni Koji Prolaze Kroz. ljudi koji bježe u panici.” Implantne stanice djelovale su na Atmane kao bodljikava živa na goveda na ogra enim pašnjacima. već ga zapjenušeno opominju da će poludjeti.. tvrdnje Gnostika da ljudsko biće ne može da se vrati u svijet Plerome ukoliko ne zna tajne lozinke. kojom se Biću. Nemojte o ovim stvarima govoriti nikome. Kada se suočimo sa prvim ili bazičnim iskustvom.. tama kozmičkog prostora. Zašto ne može da ih radi veselo i “lijevom rukom”.” “. usa uje negativno mišljenje: ne čini to! ne čini to! ne čini to! Ako se sada Učenik prisjeti Gnostičkih učenja o zarobljavanju Atmana u ljepljivu i gustu materiju.. A to je uvijek prvi doga aj na lancu sličnih doga aja. jer ste slobodno Biće. već kasnije implantiranje u stanicama za implantaciju. konačno. raspadanje planeta i. Razaranje se desilo. A najbolnije i najnasilnije iskustvo je implant. ogromne letjelice (ratne) koje sve sagorijevaju.” “Od uništenja M-a do vremena kada su prve implantne stanice počele da obavljaju svoje neljudske aktivnosti prošlo je oko 20 godina. Preuzeti tijelo životinje kao što je čovjekoliki majmun. Implanti su slijedili kasnije. u kojoj ga Demijurg drži opijenog. zašto je svaki napredak mučan i vodi kroz krizu? Ili će nenadano shvatiti zašto ga ljudi iz njegove okoline ne ostave na miru da radi stvari koje hoće. Zaista.Perati . Me utim.” Sada Učenik treba da pogleda značenja riječi “implant” i “engram” koja su dana u prethodnim Lekcijama. Poučno djeluje i ime jedne sekte odabranih Gnostika iz perioda ranog kršćanstva . Kada bi naišla na žicu. njegov slabašan i neinteligentan mozak nije bio pogodan. Zašto? Vrlo jednostavno . “ . “skrenuti”. neće imati teškoća da uoči da je ono što smo izložili u ovoj Lekciji gotovo istovjetno sa učenjima gnostičkih sekti saopćenih alegorijama i mitovima. Mnogi okultni tekstovi nude mnoštvo interesantnih veza sa materijalom izloženim u ovoj Lekciji. osnovni ili bazični doga aj. U tom razdoblju mali broj individua uspio je da ode u nove svjetove. Na kraju jedan savjet koji ne morate poslušati. Ali. Implantiranje je elektronska hipnoza. Što se dalje dogodilo? U istom materijalu piše: “Poslije razaranja njihove civilizacije.” Ovdje treba istaći da su mnogi doga aji zapisani u Knjizi Akaše ili na Vremenskom Tragu zatrpani emocionalnim nabojem i nedostupni svijesti zato što su suviše bolni i nasilni da bi čovjek mogao sa njima da se suoči. bila bi bolno opomenuta da ne pokušavaju da iza u iz ogra enog prostora. Na primjer.

u nekoliko rečenica. Egzegeza 4. U tom slučaju. možete postaviti pitanje: “Koji je razlog u meni doveo do tih teškoća?” I tako dalje.41 dužini”. naravno. Ukoliko ste početnik. Stavite ispred sebe “Ji Džing”. jer rekli smo .pitajte premudru “Knjigu Preobražaja”. Operite se. u najmanju ruku operite ruke. To sve unesite u Dnevnik. . dobro je da se poslužite mojom verzijom. Tom zadatku treba da pri ete ozbiljno i odgovorno. ''Da li sam sazrio da sagledam svoj prošli život?” Ili. Svakog dana postavljajte novo pitanje. Jednom dnevno treba da konsultirate “Ji Džing” u vezi sa nekim pitanjem koje je od značaja za vas. Ali nemojte to da napišete poslije dvije-tri sekunde meditiranja o značenju odgovora. ne brzajte! Neka to pitanje bude zaista značajno za vas.dok nemaju osobna iskustva iz te oblasti ne mogu da vjeruju u to u potpunosti.znaju. Dajte sebi vremena. Možete koristiti verziju “Ji Džinga” koju hoćete. A kada ih dožive. Ako vam je odgovor nejasan. jer je jednostavna za rad. onda . Na primjer. Razmislite o nekoj stvari ili problemu i potrudite se da dobro formulirate pitanje. Nemojte ni njih ubje ivati da je to istina. u Sedmoj Lekciji imate jednu vježbu dnevno. čisti papir i olovku i svoje novčiće. u mojoj knjizi ćete naći sva potrebna uputstva za rad . Zadatak za Sedmu Lekciju Pošaljite mi Rezime. Nemojte ovu vježbu shvatiti kao odmor i zabavu. ali ovog puta treba da sjedite za stolom ili ispred nečega što će vam poslužiti kao stol. Praksa Sedme Lekcije Utvrdite i pošaljite mi definicije sljedećih riječi: 1. Na kraju ove Lekcije nemojte mi postavljati nikakva pitanja. Arhaičan Pored definicije riječi. Etimologija 2. ako ste u nekom periodu ovog Tečaja imali mnogo teškoća. koja se donekle razlikuje od dosadašnjeg rada. svoje tumačenje. Isto. Eklezija 5. Etiologija 3. Radite tako najmanje 28 dana. Kada dobijete odgovor: zapišite ga i ukratko. Neka vaša vježba traje otprilike kao vježbe u prethodnim Lekcijama. napišite to. najbolje onu na koju ste navikli. Sjedite na svoje uobičajeno mjesto. Sve što hoćete da pitate . vrijedi i za vas. Definicije riječi i Dnevnik. Ona to nije.

u praksi. ali je drže u svojoj svijesti odijeljenu od okultizma. tako er. elektronski mozgovi. U slike u takvim doživljajima ne uklapaju se androidna tijela. moramo znati bar osnovne činjenice gnostičkog pogleda na svijet i čovjeka. Magija i okultizam su obično povezani sa pričama o starim rukopisima. Svjesno suočavanje sa bolnim iskustvima podrazumijeva ponovno proživljavanje tog iskustva pri punoj svijesti. Kod nekih gnostički orijentiranih hermetista osjećanje otpora može da se javiti zbog utiska da je u izloženoj materiji došlo do miješanja dvije oblasti. bar u segmentima. užas . doga aj na lancu ili bejzik. Jedna od gnostičkih aksioma (u vidu sajentološkog ispoljenja) jeste da čovjek ne može da trajno razori koncentrate štetne psihičke energije (naboj ili čardž) dokgod se sa njima ne suoči sa punom sviješću. snažna patnja. Slični doga aji. U energetskom smislu to je primanje na sebe emocionalnog naboja. Danas najpoznatiji živi pisac naučne fantastike ukazao je u svojim “zakonima napretka” da ta dva interesovanja nisu nespojiva i da se jedna od tih oblasti. Da bismo mogli da potpunije razumijemo načine na koje ljudski duh funkcionira. a to je sljedeće. a implant je tako konstruiran da se javlja najjači otpor na sve što je u vezi sa njim. To je donekle istina. Mi možemo da držimo pod kontrolom ono sa čime smo u stanju da se suočimo. trpe neuspjehe. kada kaže da nešto nije moguće. što uglavnom zavisi od oštrine društvene represije. kozmičke letjelice. ali ne potpuna. ako hoćete.u ovom slučaju prva smrt davljenjm u vodi. recimo. drugim riječima slabi cenzuru. sva ta iskustva drži povezana u lancu prvi takav doga aj . Ali. susretima sa Mudracem. No. on je bez sumnje u pravu. Kada ne bi bilo tako. Najvažniji je što nemaju svjesna sjećanja na opisana zbivanja (razaranje civilizacije M i implantiranje) i.i rješenje problema! Naboj je raspršen. čardžera. neutralizirana ili. A kada kažemo gnostički pogled. zove se PRVI DOGA AJ NA LANCU. štetne psihoemocionalne energije koja u sebi drži zaključanu taj doživljaj. Najjače i najupornije čovjek izbjegava da se suoči sa činjenicom da je on Bog. 3. Još jedna činjenica omogućava ubrzavanje spiritualnog razvoja. vezani su u energetske lance na vremenskom tragu ili na akašinom tragu. poništena. strah.42 Osma Lekcija Ako pogledamo podatke izložene u prethodnoj Lekciji. on sigurno griješi. da se probiju do svijesti. trenutno suočavanje. . ali je u nekim društvima manje a u drugim više vidljiva. neprijatna iskustva. jer je Gnoza vječita. kada u dovoljno razvije. stradavaju. Dovoljno razvijena tehnologija ne može se razlikovati od magije. putovanjem u Indiju. danas ne postoje javni podaci o tome: ne postoje knjige niti drugi izvori podataka u kojima se o tome govori. Jer postojanje takvih izvora podataka omekšava čovječji. Jer iskustvo pokazuje da čovjek na sve načine izbjegava da se suoči sa svojom istinitom prirodom. Čovjeku se čini da nije u stanju da se suoči sa ružnim stvarima. To je. tako da sjećanja mogu. očajanje. Ono sa čim nismo u stanju da se suočimo kontrolira nas. ili Bazični Doga aj. onda u situaciji kada postoji opasnost od davljenja. O ovim doga ajima ne postoje nikakvi podaci. Mi vladamo nad onim sa čim možemo da se suočimo. Ljudi gnostičke orijentacije obično vole naučnu fantastiku. Najteže je popeti se na najviši vrh. ako ga posmatramo kao proces uklanjanja energetskog naboja. postoji u svakom društvu. lanac neprijatnih iskustva će postojati i opterećivati će ljudsko biće. Jedina mogućnost da se otkriju granice mogućeg jeste da se ide dalje od nemogućeg. pretapa u drugu. I sve dok ne razorimo prvi. ili neprijatnim. A i ovako traje eonima. takvo iskustvo. Ti zakoni napretka ljudskih civilizacija jesu: 1. Mi smo pod vlašću onoga sa čime ne možemo da se suočimo. onako kako on shvaća ružno i neprijatno. moramo biti tolerantni prema ljudima koji osjećaju jaku nevjericu u odnosu na njih. svih sedam umiranja davljenjem bivaju restimulirani. Kada cjenjeni naučnik kaže da je nešto moguće. a to je za gnostičkog tragača veoma značajno. sedam umiranja davljenjem u vodi. Učiteljem ili grupom posvećenika i tome slično. najteže je osvojiti vrhunce i to planinari više puta pokušavaju. jer to je najviša Istina. Istini za volju. 2. ili Bejzik (dolazi od engleskog izraza koji znači “bazični”). Razlozi za njihovu skepsu. Takav doga aj. Znači osnovni mehanizam osloba anja ljudskog bića jeste SUOČAVANJE ili KONFRONTACIJA. koje su u njihovim očima teško spojive: naučne fantastike i okultizma ili magije. premda je moguće njegovo djelovanje PRIVREMENO ublažiti. štetna psihoemocionalna energija rasturena. Sposobnost suočavanja podsjeća na penjanje na planinu. oklop i stvara u njemu naprsline. kada bismo morali da u potpunosti proživimo prethodno iskustvo. tada bismo morali da iznova živimo bezbroj života i razvoj bi bio mnogo. mnogo sporiji. Na dolaženje do krajnjih granica jedne ili druge ove oblasti dovodi do njihovog pretapanja. dok konačno ne uspiju. proces suočavanja traje neusporedivo kraće nego originalno iskustvo. da sami naučnici nisu kompetentni da procjenjuju vrijednost nekog učenja ili neke tvrdnje kada se one primaknu granicama ljudske imaginacije. Ako smo u prošlim životima imali. sumnje i kritičnost su veoma jednostavni. Tako er. ne ograničavamo to na stare Gnostike.

Netko vrijeme može da vjeruje da je to najgore od tih vrsta iskustava i to stanje može poduže da potraje. Tada je problem zauvijek i trajno riješen! Nešto od toga je na osnovu svog iskustva uočio Frojd. na treći po redu i suočimo se sa njim i ispraznimo naboj. Vjerojatno znate da trakavica veoma opasan i štetan parazit koji živi u čovječjem stomaku i hrani se hranom koju čovjek u sebe unese. on se prvo suočava sa relativno naivnim iskustvima. kako je svom mla em bratu u djetinjstvu ukrao kolač i pojeo ga. kada čovjek svjesno zakorači stazom. osim malene glave . sloj po sloj. Zatim može da se sjeti kako je svom najboljem drugu preoteo djevojku koju je ovaj jako volio i na taj način mu nanio veliki bol. ali na nju se nastavljaju sve veći članci. Da se vratimo na spomenutu povoljnu okolnost koja je inherentna u strukturi lanca sličnih doživljaja Ona se svodi na sljedeće. kako se vraća ka svome Izvoru. pa je pokušavao da otkrije traumatične doživljaje iz najranijeg djetinjstva. kako je on to uradio i kako je potrošio novac dobiven za taj čin. neutralizirani i prestaju da nas uznemiravaju. kao što se skida jalovina koja skriva zlatnu rudaču. makar na kratko. ništa više. koja su opterećena malim količinama naboja. parazit je uništen. na primjer sjetiti. I zato je neophodno suočiti se sa najranijim iskustvom na lancu. Ako poslije toga nai emo na pedeseti doživljaj i sa njim se konfrontiramo. trajao bi nebrojene eone. ako tokom meditacije ili kroz dijadni rad praktičar ide u lanac iskustava u kojima je nanio bol drugim bićima. A najveća je na prvom doga aju na lancu. nazovite to kako vam drago. sazrijevanja osobnosti itd. ne veću od zrna riže. Postupno. mi ne moramo da se konfrontiramo sa svim doga ajima na lancu. Na isti način ponaša se lanac bolnih ili neprijatnih doživljaja. Kako se to u okultizmu kaže. Budući da naboja ima jako mnogo. Čovjek u kome živi taj parazit sve više malaksava i ne vrijedi da unosi u sebe veće količine hrane. Jedini lijek je izbaciti trakavicu. a da su prošli životi odraz djetinjastih nemogućih želja. Ali poslije nekog vremena stare nevolje ponovo oživljavaju. A to nije ništa drugo nego uklanjanje psihoemocionalnog naboja. rekli smo. već.43 Kako se to dogodi? Ako se mi suočimo sa. kršenje barijera. Kada bismo morali tako da postupimo spiritualni razvoj. U takvim slučajevima izlječenje bi bilo potpuno i trajno. jer bejzik restimulira ostala iskustva koja drži na lancu. Na taj način uklanjanje neprijatnih iskustava koje opterećuju čovjeka i sprječavaju njegov spiritualni razvoj podsjeća na liječenje od trakavice. budući da je bio opterećen vladajućim vjerovanjem svog vremena da se samo jednom živi. Ali nema trajnog oporavka dokgod ne izbacimo glavu trakavice. svi doživljaji na lancu koji slijede poslije njega bivaju istovremeno podsječeni i uništeni. taj prvi i najvažniji članak. na primjer. Jedino je tada posao obavljen kako valja . trećim doživljajem na lancu (od sedam postojećih) naše suočavanje razbija jedan dio emocionalnog naboja i mi se bolje osjećamo. jer bismo sve morali ponovo da proživimo. neki susjed dao novac da podavi njegove mačiće. tako da trakavica može biti dugačka nekoliko metara i posljednji članci mogu biti veličine ljudske šake. i na taj način ga rasplakao. Jer u ogromnoj većini slučajeva prvi doga aj na lancu nastao je u jednom od mnogobrojnih prošlih života. u djetinjstvu. jer je i količina naboja sve veća. na primjer. Mi možemo da je prekinemo na pola i ona će nastaviti da živi sa polovinom na kojoj je glava i da nastavlja da raste i proizvodi sve nove i veće članke. Zato je naš cilj uvijek da do emo da bejzika. Obično slijedi zaprepaštenje . On će se. ako se osvrnu na taj svoj rad mogu da vide da je to bilo savla ivanje otpora. Možemo je cijelu izbaciti ili uništiti. Ali. sudbina od nas traži samo onoliko koliko u tom trenutku možemo da podnesemo. sličan našem sa lancima neprijatnih iskustava. premda ćemo se netko vrijeme bolje osjećati. prva iskustva sa kojima se suočava su u odnosu na ona kasnija prava šala.trajno i potpuno. Ali ako nastavi da kopa po sebi i razgrće naboj. izlječenje ja potpuno i trajno.kako je to mogao da učini i kako je . mi dolazimo za kratko vrijeme na bazični doživljaj i imamo priliku da se sa njim suočimo. Na taj način. Tokom spiritualnog rada. jednog dana može da ga zaprepasti sjećanje kako mu je. Kada ukloni jedan sloj naboja. iako nije taj nalaz tako formulirao. manje smo opterećeni štetnom energijom koja pomračuje našu svijest. ali tu se javlja problem. onda ako se konfrontiramo sa doživljajem na devedesetom mjestu. Izuzetak se javljao samo u slučajevima kada je prvi doživljaj na lancu nastao u ovom životu. Kada njega izbacimo. čovjek ne može da se suoči sa tim. svi doživljaji ispod njega bivaju podsječeni i neutralizirani. izlječenja njegovih pacijenata bila su privremena i djelomična. Ona ima veoma malu glavu. dolazi do ekspanzije našeg svjesnog Ja. suočavajući se sa nekoliko doživljaja od mnoštva na lancu. Ako bismo imali stotinu sličnih iskustava na lancu. Zašto se čovjek ne bi odmah suočio sa prvim doživljajem? Zato što poslije njega ima mnogo kasnijih sličnih doživljaja na lancu i svaki od njih nosi odre enu količini naboja. Idući uz lanac sličnih doživljaja. Na primjer. praktičar može da se suoči sa sljedećim i tako do kraja svoje evolucije. Ljudi koji su praktično radili bilo što na bilo kojoj Stazi samorazvića. sloj po sloj.ona će se opet obnoviti i nastaviti da nas parazitski iscrpljuje. Ako u spomenutom lancu od sedam smrti davljenjem nai emo ne na posljednji doživljaj. a to se doga a izuzetno rijetko. jer ona ih sve pojede. jer bi njegova reakcija bila previše jaka i ne bi mogao da je podnese. svi doživljaji na lanca ispod pedesetog bivaju “rastureni”. otpori su sve jači.

Ne vrijedi da od zatvora pravi “raj na zemlji”. pravde i sreće leži potpuno neznanje pravog stanja stvari i odnosa. Ili se u okviru religioznih sistema obećava raj na Zemlji .ako budu svi prihvatili odre enu vjeroispovijest itd. za pravdom i jednakošću za sva bića. Ona nas uči kuda vodi Staza slobode. Njegov sve viši nivo svijesti dovodi do sve veće sposobnosti konfrontiranja. od uloga koje igra u životu. Koliko ga u tom uskom krugu čeka iskušenja. vremena. On pri tom ima mnoge nedoumice sve dok ne shvati jednostavnu istinu da sa jedina obećana zemlja.44 to mogao da zaboravi? Tako er se javlja jaka patnja uslijed sagledavanja iskustva kojeg se u tom trenutku grozi. Dokgod se ne otrijezni ili iza e iz stanja nesvijesti. stavovi. a to za njega znači da će on biti ubijen. veliki zapadni Gnostik učio: “Ti ćeš spoznati Istinu i Istina će te osloboditi. Ona se ne ispoljava uvijek na taj način. Nekada se ispoljava kao želja za najvećom mogućom slobodom. Ako se čovjek identificira sa svojim tijelom. Na čovjeka koji se raspoistovjetio od svega nije moguće uticati ni na način. Tako er. Usporedite to sa nivoom spremnosti da se čovjek konfrontira u krugu svoje porodice da je on odgovoran za odgoj i sreću svoje djece.čovjek može da otkrije da je ubijao me samo mačiće. Koliko je revolucija izvedeno u poznatoj povijesti ljudskog roda? I što su one donijele čovječanstvu? Koja ih je vjera usrećila? I danas ratuju izme u sebe. Atmana. a se intelektualno razvija itd. istina je da je kapija jedna . slike na zatvorskom zidu ili raznovrsne igračke za zabavu. prvi bejzik. htjenja i vrijednosti. kao što je to rekao jedan Zen Majstor. ubijaju druga ljudska bića “kao nevjernike”. To je velika sreća. Zašto Gnoza osloba a? Zato što kroz nju saznajemo u kakvom stanju živimo. Jer nikakva prijetnja nema za što da se uhvati. sve njegove misli su usmjerene na dosezanje slobode. kojih se grozio prije nego što je otkrio da je takva zlodjela i sam činio. on odmah počinje da umuje kako da iza e iz zatvora.konfrontiranje sa spoznajom da on jeste Bog. žive na ovoj planeti prvi doga aj na svim lancima neprijatnih iskustava. Identifikacije liče na ljušture ili velove materije koji prekrivaju Istinito ljudsko biće. kako smo u njega zapali i što nam je činiti da se iz njega izvučemo. da se nalaze u njemu. Zašto je to važno znati? Zato što je na čovjeka moguće uticati i držati ga u ropstvu samo preko onoga sa čime se on identificira. otrijezni ili do e k sebi. gnostičkog) čovjek se polako raspoistovjećuje: od osobina osobnosti. “na čemu će se prašina nahvatati?”. U osnovi svih tih utopijskih ideja. Kasnije kopanje u sve veću dubinu izaziva i nova otkrića . koji je u zatvor bačen pijan ili omamljen. ne vrijedi da ima dobru hranu. čita. proces Spiritualnog razvoja može se opisati kao proces postupnog raspoistovjećenja od bezbrojnih identifikacija koje Atman u svom silasku u materiju prihvata.ali putova ima bezbroj. nego i ljudska bića. jeste iskustvo implantiranja do kojeg je došlo poslije uništenja civilizacije M.” Ali Gnostik ubrzo spoznaje da vrata koja vode u slobodu nosi sa sobom. Za ogromnu većinu ljudi koji. Ako je netko apsolutna praznina. Ali sve one vode u dubinu našeg Bića koje jeste Zlatni Hram Istine. za njihovu ishranu ili njihovo zdravlje. energije. pa na kraju i samog postojanja. Čim se čovjek. Poslije toga mira više nema. Zato je Krist. Neke su vijugave i duge. On može da pro e samo . On hoće slobodu i sa tom željom nema kompromisa. slobode. Ostali ciljevi su šarena laža onih koji su ga bacili u tamnicu. jer samo od njega zavisi da li će se odlučiti da li će da krene odmah ili će da odlaže svoje oslobo enje. može naći u sebi. Tvrdnja starih Gnostika da čovjek koji napušta Zemlju mora znati lozinke da bi prošao pored zlih arhona koji ga čekaju u planetarnim zonama izvan Zemlje svodi se upravo na to. Jer iskustva Sljedbenika različitih Spiritualnih Staza su nedvosmisleno pokazala da se na odre enom nivou bu enja svijesti javlja želja za napuštanjem ove planete. vječitih obećanja ravnopravnosti. on može da živi u zatvoru i da pri tome ne pravi neprilike čuvarima. kako da se oslobodi. moguće je držati ga u ropstvu prijetnjom da će tijelo biti ubijeno. Tokom praktičnog spiritualnog rada (okultnog. Jedini cilj je bio da se ljudska bića ponašaju na odre en poželjan način i da ne napuste ovu planetu. da je odgovoran za čitav univerzum. da ih je ubijao na sve moguće načine. od prostora. u svom istinskom naslje u. Nasilnim sredstvima usa ena su vjerovanja. Na samom kraju spiritualne evolucije čeka ga najveće iskušenje . Osobu koja se identificira sa ulogom ljubavnika moguća je držati pod kontrolom prijetnjom da će biti kastriran itd. U potpunom su pravu veliki Učitelji čovječanstva koji uporno ponavljaju da je spas samo u promjeni sebe. briga i patnji? A što reći za najviši nivo suočavanja? Ono što je u kontekstu našeg izlaganja značajno jeste sljedeće. Sa druge strane gledano. Spiritualni Eldorado.to smo mi sami . moguće je uticati na njega prijetnjom da neće moći da govori. svijesti. sa čestim zastancima. za sve što se u njemu zbilo od njegovog nastanka do samog kraja. Svaka Staza koja sadrži u sebi samospoznaju i samootrežnjenje je Staza Istine. Ako se identificira sa svojom inteligencijom. neke su kraće i napornije.

a vi svojom astralnom ih svjetlosnom figurom. Postanite svjesni svoje okoline. 8 radite vježbu izgradnje kozmičkog svjetlosnog tijela. koja se razleže beskonačnim prostorom i ispunjava ga vibracijama. Pružite ruku duboko dolje i uhvatite tu svjetlost. neka ta svjetlost prožme čitavo vaše svjetlosno tijelo. Vizualizirajte kako vas pozdravljaju gestovima dobrodošlice (mašu vam. Zatim zamislite kako izlazite iz svog fizičkog tijela i rastete sve viša u vis. To treba da bude tip “elektronske muzike”. a da ga ovaj ne privuče. Projekcija 5. kao blistavi dragulj. Zato je naš posao na Stazi da sa. daleko jačom svjetlošću. glavom i ramenima prolazite kroz oblake. sve više i više. Zagledajte se sada u dubinu te džinovske kupe. a tada počnite da se lagano i Postupno skupljate. Sada pogledajte oko sebe i vizualizirajte više ogromnih Svjetlosnih Bića. Radite je jednom dnevno. Ne vrijedi da se upinje da ide više od toga. Praksa Osme Lekcije Utvrdite i pošaljite mi definicije sljedećih riječi: 1. Potrudite se i da čujete muziku. velikih kao što ste i vi. . pak.45 onoliko “visoko” koliko se raspoistovjetio. Dok gledate u nju ona počinje da raste i dobiva u sjaju. veliku kao krater vulkana. ili vam pružaju ruke i slično). stolice na kojoj sjedite. pritiska koji vaša stopala vrše na tlo. Oko vas je tamna praznina ispunjana zvijezdama. Derogirati 2. Neka to traje netko vrijeme. da se smanjujete. tako da blista tako snažno da od svoje vlastite svjetlosti morate bezmalo da zažmirite. tako da vaše fizičko tijelo ostaje daleko dolje na tlu. Definicije riječi i Dnevnik. što više i što potpunije raspoistovjetimo i tako iskoristimo ovaj svoj život. Zadatak za Osmu Lekciju Pošaljite mi Rezime. Ako vam govore. već samo tama) na dnu te kozmičke kupe neka se pojavi sićušna svjetlost. što dobro osjećate pod rukama. ali hladna jer ne peče ili. jer ste zaslijepljeni. To uradite kako najbolje znate. 10-15 minuta. Sjedite u svoj uobičajen položaj i opustite se. jer to je kao kada bi komad željeza htio da pro e pored magneta. Zamislite da pružate ruke u tamu daleko ispred sebe i da u tami osjećate (a na vidite) ogromnu kupu. Ona izgleda kao živa vatra. kroz različite Spiritualne sisteme. Tada pogledajte oko sebe. sve ste bliži Zemlji sve dok se ne na ete u svom fizičkom tijelu. kao izuzetno sjajna iskra. Otvorite oči. ali neophodno je da osjetite ljubav i ispunite koliko možete prostor oko sebe sa njom. Introjekcija U Lekciji br. Dok je držite u ruci. Suspenzija 3. Smanjujte svoje tijelo i dalje. beskrajno veliki kozmos. Duboko dolje kao u beskonačnoj dubini tamnog kozmosa (u tom pravcu nema zvijezda. potom sve više i više uvis i u širinu. Zamislite svjetlosnu sferu oko sebe i unesite se u to da je ispunite osjećanjem ljubavi. posjedite još nekoliko trenutaka i tada unesite podatke u Dnevnik. Ona je glatka kao od kristala. Ugledati ćete daleko dolje ispod sebe zemljinu loptu. jedva dovoljnu da vaša džinovska stopala budu na njoj. vi ćete ih razumjeti. Agravacija 4.

emocionalna i mentalna ili intelektualna . že . Tijelo osjeća glad. Nezadovoljenje ovih potreba i nagona izaziva javljanje uznemirenosti u čovjeku. Koju će Stazu izabrati čovjek sazreo za Sljedbenika zavisi od njegovih psiholoških karakteristika i stupanja do kojeg je u razvoju dospio. Kada Atman koristi čovjeka kao nosač svog ispoljavanja. Tipične grupe jesu pleme. Sve što postoji u ispoljenom univerzumu jeste dio tog univerzuma. sa čestim zastancima. ČETVRTI DINAMIZAM: To je težnja da se egzistira kroz čitavo čovječanstvo. Zato ga nazivamo polarnim dinamizmom. PETI DINAMIZAM: Ispoljava se kao težnja da se egzistira kao pripadnik čitavog živog svijeta. boljim i najboljim okultnim sistemima i učenjima uglavnom isprazna. Ali u čitavom ispoljenom univerzumu. TREĆI DINAMIZAM: To je grupni dinamizam.46 Deveta Lekcija U ovoj Lekciji donekle ćemo ponoviti neke stvari koje smo obra ivali u prethodnim Lekcijama. Arhetipski simbol ovog dinamizma je Prometej. kao što je seksualni akt. Očito je da u civilizacijama u kojima Atmani ne koriste organska tijela. Kod sve većeg broja ljudi ta svijest očito sviće posljednjih decenija i njen najočigledniji izraz jeste ekološki pokret. jer ljudsko biće je njegov neraskidiv dio i dokgod Atman bude koristio njega kao svoj nosač ispoljenja imati će i tu težnju. Danas je u demokratskim društvima aktualna borba za ljudska prava. strepnje i straha. Pod taj dinamizam spada sve ono što ima karakteristiku spiritualnog. postoji polaritet akcionog i pasivnog. Njegova suština je egzistencija kroz igru i odnose pozitivnog i negativnog pola. da se egzistira u grupi i kroz grupu. Taj dinamizam postoji do trenutka gubljenja u Apsolutu. Za njegovu dušu je neposredna nastava kroz igru sa šarenom računaljkom. za očuvanjem biološka ravnoteže na Zemlji i u kozmosu. seksualni nagon. pokušavaju da sve nagone. U ovom periodu povijesti Atmana na ovoj planeti ljudsko biće je nosač kroz koji se Atman ispoljava. svuda bez izuzetka.” To znači da sva učenja koja sadrže makar trun gnostičkog. ali je besmislena za osnovca. stoga taj dinamizam možemo nazvati životnim ili ekološkim. Neke su vijugave i duge. ŠESTI DINAMIZAM: To je težnja da se postoji kao dio čitavog fizičkog univerzuma. Prvi je ispoljavanje seksualne energije. Gledano sa druge stane. potrebu za održanjem odre ene temperature itd. To su sljedeći: PRVI DINAMIZAM: Samopreživljavanje ili težnja prema postojanju sebe kao jedinke. zaštita i održavanje porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva. Suvremeni gnostički sistemi. u skladu sa našim vremenom. Prihvaćajući takve klasifikacije treba da držimo na umu da Atman uvijek teži Istini. oni ga uistinu guraju ka Istini. Istakli smo u Osmoj Lekciji: “Svaka Staza koja sadrži u sebi samospoznaju i samootrežnjenje je Staza Istine. na tom stupnju revolucije. Suština njegovog ispoljenja je u tome što dokgod postoji podjela na aktivno i pasivno. kao težnja da se preživi kao psihofizička jedinka.i na svaku od njih moguće je utjecati. Taj primarni kozmički praodnos muško . . Tu spada briga za očuvanje životne sredine. nagon za disanjem. ograničena tokom evolucije na period života kada se živi i djela kroz ljudsko biće kao nosač ispoljenja. aktivnog i pasivnog. taj dinamizam se javlja kao nagon samoodržanja. DRUGI DINAMIZAM: To je polarni dinamizam. U naše vrijeme čest način ispoljavanja tog dinamizma je strah od nuklearne katastrofe koja bi uništila čitavo čovječanstvo (dakle. rasa itd. Premda naizgled takvi ljudi donose čovječanstvu konkretne darove. nema ni ispoljavanja drugog dinamizma u obliku porodice. ta težnja je prisutna i kada Atman koristi druge nosače ispoljenja. Stoga je rasprava o dobrim. neke su kraće i napornije. kada Atman djeluje kroz ljudsko biće. dalji razvoj svijesti dovesti će u bližoj ili daljoj budućnosti do borbe za prava životinja. Viša matematika je prava stvar za studenta matematike. To ljudsko biće čini nekoliko komponenata . težnje i potrebe ljudskog bića podvedu pod neke klasifikacije. već tijela više vrste kao što su androidna i u kojima nema ra anja i podizanja djece. a katkad se javlja neodoljiva usmjerenost ka objektu koji može da zadovolji nagon. sistemi hermetičke filozofije i okultnog treninga služe kao sredstva ili putevi osloba anja od tih veza. a da ta njegova težnja može da se javi prerušena u sedam dinamičkih oblika ispoljavanja ili sedam dinamizama. Fizičko tijelo sa nagonima i potrebama koje iz njega izviru veoma snažno vezuje Atmana. jer samo tako može. SEDMI DINAMIZAM: To je težnja da se egzistira kao spiritualno biće. u svakom od tih polariteta inherentna je težnja za spajanjem sa suprotnim polom i neutralizacija njihovog dvojstva. Očito je da je i to privremena težnja.fizička. jer svi vode istom cilju. oslobodilačkog jezgra vode iz tamnice u slobodu. osim samog Atmana koji je čista Istina. nacija. On može da se ispolji. Ali sve one vode u dubinu našeg bića koje jeste Zlatni Hram Istine. ovaj dinamizam se javlja u dva vida.ženko jeste osnova ovog dinamizma. i kroz požrtvovni naučni rad u kome naučnik sagorijeva da bi pomogao čovječanstvu. Tokom evolucije. tako da postanu lanci kojima ja Atman vezan za ovaj svijet. kao Atman. ekipa udružena zajedničkim ciljem. to nije strah da bi sam pojedinac stradao). za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta koje sa na putu da nestanu. a drugi je stvaranje. da ih sistematiziraju. težnja da se postane član grupe sebi sličnih jedinki. da se ispolji. nelagodnosti. Me utim. Me utim.

ukoliko se svjesno obavlja kao ritual predavanja Istini podizanje djece. a razlikuju se po polazištu. kao Bog. U suštini je to raspoistovjećenje sa nižim nivoima i poistovjećenje sa višim. Mistične Staze teže Bogu . odnosno nestajanje svake razlike me u njima. zaboravljajući da i sami služe lažnog gospodara i robijaju u njegovoj tamnici jedan sprat više. pa je prema tome oslobo eno i težnje da postoji. U mističnoj viziji svijeta jedinu vrijednost ima Istina. tako da može da se usredsredi samo na Istinu. Mnogi Učitelji su. kao prema bićima manje vrijednosti. Magijsko okultne Staze teže Njemu kroz Njegove ispoljene forme. služeći se alegorijama. težnju da se postoji kao Najviše Biće. gašenje egzistencije kao posebnog bića.47 Sajentolozi uvode i osmi dinamizam.put odricanja. ali postoji izvjesna hijerarhija identifikacija u kojoj je na najnižem mjestu poistovjećenje sa tijelom. Ne smijemo. Budisti navode da se egzistencija okončava gašenjem svih želja. stvaranje porodice odvlači ljudsko biće od spiritualnog razvoja. ukazivali na postupno raspoistovjećivanje kao put oslobo enja. odnosno po tome što cilju prilaze sa različitih strana. Sljedbenici često brkaju ova dva pristupa. . Da bi bio u stanju da iskusi svoj uzvišeni objekt. a slabi u realizaciji. sve dok ne prevlada ograničenja svoje niže prirode i oslobodi se njenih veza. postaje spiritualna disciplina i put oslobo enja od zatvora koji nazivamo materijalnim svijetom. postaje put oslobo enja. odnosno razlike. doista. Ponoviti ćemo da Gnostici definiraju Apsolut kao ono što nema nikakvih karakteristika. Svaki od ovih dinamizama. jesu uzrok inkarniranja i uplitanja u krug smrti i ponovnog ra anja. uči magija. ideologijom i životnom filozofijom često ispoljavaju superioran stav prema ljudima kod kojih je očita identifikacija sa tijelom. kako to piše u “Upanišadama”. spojimo se sa njim i tako prevazi emo dvojstvo izgra eno na strukturi Ega. i da u težnji ka Velikoj Neispoljenoj suštini nju ne pobrkamo sa njenim manifestnim formama. iščezava svaka težnja za egzistiranjem. potom od životne energije i konačno od svog intelekta. Sljedbenik Mistične Staze usmjeren je Bogu . Ljudsko biće najteže prihvata misao da je moguće a ne postoji. nestvarne kao vodeni cvijetovi. bolesnih i nemoćnih ljudi. ljudsko biće ne mora da postoji i. Za razliku od mističnog odricanja. u kojoj se An eo. štoviše. vjerske i nacionalne sukobe u kojima se ljudsko biće upetljava u ljepljive mreže ispoljenog demijurškog svijeta. mistik mora da prevazi e normalnu ljudsku svijest. Očito je da svi navedeni dinamizmi služe kao lanci vezivanja Atmana za ovaj svijet. Jedna od najupečatljivijih takvih alegorija je priča “An eo i demon” (vidi moju knjigu “Susreti sa Istinom”). daljim razvojem. sve je već sada kako treba da bude. individualna iskra Istine sa Oceanom Istine. Ovo se modernim Gnosticima drugačijih usmjerenja čini nestvarnim. prevazi u. kao nevidljivoj suštini svega postojećeg. da Direktno Doživi Istinu. dvojstvo stvoreno rascjepom subjekta i objekta. pod uslovom da težeći ispoljenim oblicima Istine ne zaboravimo unutrašnju suštinu. jer kada se Atman spoji sa Bramom. ostaje samo ništavilo. ukoliko se svjesno spiritualizira. Ali. pa prema tome i želje da se postoji kao Bog. naučni rad na opću korist. borba za ljudska prava.Istini kao Velikom Neispoljenom. Ali. magijsko okultna Staza je Put ispunjenja i ostvarenja. Intelektualno nastrojene osobe. Nije moguće saznati najdublju suštinu bilo čega sve dok nismo u stanju da prodremo u objekt. to već dobro znamo. tragajući za Istinskim Ja. budući neispoljen. Obje ove grupe Staza vode istom cilju. Način na koji mistik ostvaruje svoj cilj čini da je njegov put . Nema što da se postiže. Najviše poistovjećenje i istovremeno poistovjećenje od kojeg se najteže osloba a jeste identifikacija sa samim postojanjem. jer želje. pretapanje i nestajanje u beskonačnom oceanu vječnosti. možemo ih uvjetno podijeliti na okultno magijska i mistična. Sljedbenik magijsko okultnog Puta uvijek teži da nešto ostvari. jer je u njegovom doživljaju svijeta sve već dano. na primjer. njega starih. Sve ostale ljudske vrijednosti su iluzorne. Tako er od ranije znamo da je to pretapanje objekta i subjekta. Opće prihvaćeni naziv za to je Karma joga. Spiritualna evolucija dovodi do prerastanja nižih dinamizama i funkcioniranja na višim. biti moćni u idejama. da ih spiritualizira i integrira. Mistik je oslobo en svake takve težnje. obra ivanje zemlje. brzo nastaju ali još brže umiru. To znači da svaka aktivnost. Oba pristupa su jednako vrijedna. koji tako er moraju da se. kod kojih je dominantno poistovjećenje sa misaonim procesima. Ako bacimo sinoptički pogled na sva poznata hermetička učenja. Da neke stvari ukratko ponovimo. jer je postojanje u njegovoj srži. čak i najsuptilnije kao što je ta. što znači. izmiče svim naporima ljudske svijesti da ga doživi i opiše kroz misaone procese i logiku.Istini kao sveprisutnoj osnovi svega postojećeg. Identifikacije nisu kod svih ljudi iste. prvo raspoistovjećuje od fizičkog tijela. zato što ne znaju njihove karakteristike. čovjek u sebi nosi lance vlastitog ropstva i ključeve svoje slobode. nema ničega zašto se treba boriti i naprezati. Hodočasteći njom Atman treba da iskusi sve vidove i faze ispoljenog univerzuma. da opredmeti neku od svojih vizija ili izazove odre eno stanje svijesti. sve je dano onako kako je davno zapisano. Glavni problem Sljedbenika ove Staze je u tome što Apsolut. njegova krajnja sudbina i odredište jeste prestanak postojanja. Tako er se treći dinamizam često ispoljava kroz socijalne.

Ono što će se čovjeku desiti. znajući da izbor mistične Staze označava spiritualnu superiornost. Ono što je. Taj proces se odvija tokom mnogih inkarnacija. gnostička učenja ukazuju nam da put kojim idemo ima početak i kraj i stoga možemo sebe da vidimo kao dio cjeline.48 Nesporno je da je glavni elemenat magije ljudska volja. njegova Staza postaje mistična. zov naučnih otkrića. kao što su vidovitost. na kraju svog razvoja mag se pretvara u mistika i ima pred sobom samo Boga kome se predaje Me utim. mnogo prije stupanja u mističnu fazu tragalaštva vječiti neprijatelj Sljedbenika. jesu upravo ono što nam treba. Ali u srednjoj fazi Spiritualne evolucije potrebno je moći razlikovati magijsko okultnu Stazu od mistične. Iskustva. Božanska iskra je u svakome od nas. Alister Kroli je to ovako ilustrirao. misterija odnosa sa suprotnim polom. jer je vrijednost Staze u vezi sa spiritualnom zrelošću Sljedbenika i ne zavisi od njegovog izbora. koju Stazu da odabere? Koja je Staza najbolja? To je sasvim opravdano pitanje. već stoga što je prihvata kao statusni simbol ili što je još gore. Poslije nekog vremena (ono se obično mjeri godinama ili desetinama godina) spoznati ćete da postoje još više Inteligencije i da njih treba voljom i magijskom vještinom staviti pod kontrolu. provodnik i prenosnik volje Božje. Uvjeren da brodi bistrom vodom Istine. da objavljuje okolini: “Ja hoću samo Istinu i ništa drugo!” . najbolje za jednu osobu. radost pobjede u sportskoj borbi. Bez njega smo kao list nošen vjetrom. ne mora da bude za drugu. čvrsto zagrljen sa svojim Egom. desiti će se i to se prihvata kao nešto što treba da se desi. Objašnjavajući svoj sistem telemitske magije. Poslije nekog vremena uvidjeti ćete da ne postižete potpun uspjeh. u okviru neke spiritualne doktrine. prekognicija i astrološke i slične analize.besmrtan je. kada nas zahvati i povuče ideja o napuštanju vrijednosti “normalnog” života i potpunom predavanju Istini. Kolebanja i napuštanja Staze su u ovom životu privremena i kratka. od prvog bu enja interesovanja za onostrano i postavljanja sebi sudbinskih pitanja. Slijepi smo. magijsko okultna iskustva su inferiorna u odnosu na potpuno mistično predavanje.tvrde da ćemo tako biti u stanju da izbjegnemo udarce sudbine. Ta njegova obznanja su lažna. Drugim riječima. Shvatiti ćete da su vaše Inteligencije pod kontrolom viših Inteligencija i da je za potpun uspjeh nužno prizvati njih na kontroliran način. lažna je i Staza. A spiritualna.” Vidjeli smo u prikazu Mitskog modela Spiritualnog tragalaštva da postoje faze kroz koje svi moraju proći. Takva tvrdnja je besmislena. Tko može da pobjegne od svoje sudbine . ukoliko nije u stanju svijesti koja doista zahtjeva samo Istinu. Prije nego što se ona doživi te vrijednosti su za ljudsko biće punovrijedne i neodoljive. kao talas velike rijeke koja teče ka neizmjernom oceanu. postavlja na Stazi svoje paklene klopke. Ako ih tako shvatimo. konačno ćete doći do najviše tačke zračenja a okultnoj hijerarhiji. Oko nje su iskustva poistovjećenje izgradila višeslojnu cjelinu onoga što osjećamo kao svoje biće. . pred nama će se otvoriti potpuno novi. do potpunog predavanja Istini. njegov Ego.. on je instrument u rukama Provi enja. U okviru gnostičkih zajednica moguće je neposredno pratiti taj proces transformacije Tragača u toku jednog života. širi vidici. ali je za većinu ljudi mistična medicina prejaka. kratkovječna pjena života. odnosno ubrzano i nakratko ponavlja ono što je prethodno proživio i bez mnogo odugovlačenja stiže do tačke na kojoj je razvoj prekinut. On ne bira. I tako. čiji je nivo svijesti i otvorenosti drugačiji. Kada su razlozi za opredjeljivanje lažni. zato što bježi pred neprijatnostima svakodnevnog života: ili nije u stanju da ukloni svoje slabosti. Možda ćemo doživjeti isto što i jedan Sljedbenik koji je pošteno rekao: “Ja sam se zagledao duboko u sebe i ono što sam tamo vidio nikako mi se nije svidjelo. poslije mnogo lutanja i eksperimenata. Ako želite da budete uspješni u magijskim operacijama. tako da u ovom životu Gnostik brzo rekapitulira. ali na njega nema odre enog odgovora. jer Staza nije i ne može biti odvojena od njega. takav čovjek. svaki Sljedbenik mora završiti svoje tragalaštvo mističnim predavanjem. u jednom trenutku. on biva izabran. zagledajmo se duboko u sebe i zapitajmo se da li je zov Istine u našem srcu postao neodoljiv ili nam je život postao neizdržljiv.astrolozi i njima slični . jer su iza njega mnogi životi u kojima je obavljen pripremni rad i odigralo se spiritualno vrenje. Promjenom Sljedbenika mijenja se i Staza kojom on hodi. Gledano na duge staze. Poslije takve spoznaje Sljedbenika sve manje privlače fascinantni ali suštinski bezvrijedni okultni fenomeni. I Tragač ponekad.. put tražimo pipajući. U konačnoj gnostičkoj procjeni to jesu iluzorne vrijednosti. Ne vrijedi da se Sljedbenik proglašava za mistika. ne znamo gdje smo niti kuda bismo krenuli. Čemu bi čovjek trebalo da teži. Sljedbenik Mistične Staze je nje potpuno lišen. da nešto nedostaje vašem djelanju. ili je nesposoban da preuzme odgovornost za svoje postupke. ali se njihova nestvarnost doživljava tek u bljesku mistične spoznaje. Čitav proces prividno zgusnut u jedan život. Dalekosežna i najvažnija posljedica ovakvog preobražaja jeste u tome što život biva korjenito drugačiji ako imamo ključ za njegov smisao. Atman mora da pro e kroz brojna druga iskustva prije nego što je u stanju da se potpuno raspoistovjeti. ako ga još uvijek privlače različita ispoljenja Božje prisutnosti: samopotvr ivanje. a kada se Tragač pretvori u Putnika koji sve brže korača ka cilju. držeći pogled prikovan za vrhunce. Kakva je korist od toga što ćemo otkriti što nas čeka u budućnosti? Neki okultisti . ne znamo što nas u daljini čeka. kreće njom ne zato što je zov Istine postao neodoljiv. Gledano kroz konačni cilj evolucije. do Svemogućeg Boga. bilo da su prijatna ili bolna. sklad i ljepota umjetnosti. skreće u močvare laži. a takvog još nismo vidjeli. morate staviti izvjesne Inteligencije pod svoju kontrolu. Da bismo izbjegli ili bar umanjili tu opasnost.

već sa intuitivno doživljava kao unutrašnji glas ili savjest. Lišen svijesti da ustvari uvijek traži Istinu. Čovjek na može da odluči da krene mističnom Stazom sve dok nije toliko sazreo da joj sa čitav preda. nema slobodu da bira Stazu. Dijeceza 4. a može i da se zaljubi u neku od suputnica. Jar Staza ja neodvojiva od Putnika. On ispunjava zahtjeve An ela Čuvara i. Sintagma 5. Sljedbeniku treba da bude jasno da on. Savjetnik sa kojim ćete raditi je neka vrsta fokusa u kome možete doći u dodir sa mudrošću Kolektivnog Nesvjesnog. naprežući se da vidite taj lik. zaslijepljujuću svjetlost koja sve ostalo. ili ste osjetili snažan pritisak savjesti da nešto učinite ili da ne učinite. Duša. Praksa Devete Lekcije Pošaljite mi definicije sljedećih reći: 1. koji iz leda kao topli mlaz svjetlosnih iskrica različitih boja.49 posebno i neponovljivo. izuzev da laže i sebe i druge. onda ćemo sagledati i sebe i svoja iskustva kroz spiritualnu optiku trajnih vrijednosti da iskustva kroz koja prolazimo stvaramo mi sami. To može biti lik mlade ili stare osoba. Ali sada taj kontakt treba da se produbi i ustali. a to je osvajanje najvišeg vrha. Zamislite ispred sebe veliko ogledalo. Tada ja on na mističnoj Stazi Sljedbenik i ideja vodilja. divi se vidiku. Za nas život nije samo razdoblje bezna a. Sjedite u svoj uobičajeni položaj. Početnik na Stazi i Tragač u srednjem razdoblju Spiritualne evolucije podsjećaju na izletnika i iskusnog alpinistu koji su se zaputili u planinu. u stvari. Zamislite da ono ne odražava vaš lik. ne može da vaga argumente i da se slobodno opredjeljuje za magijsko okultnu ili mističnu. da bi u mladalačkom dobu bio zamjenjen ispoljavanjima animusa (kod žena) i anime (kod muškaraca). očiju prikovanih za daleke vrhunce i njega ne zanimaju livade. Dijaspora 3. Takvo shvaćanje omogućava nam spontano usvajanje praktične životne filozofije. Zamislite (vizualizirajte) da se naginjete naprijed. ili duže. ujutro ili uvečer. pije vodu sa planinskih izvora. duh se upliće u svjetove ideologije. cvijeće. Atman. vrsta saobraćajca u spiritualnom svijetu koji može da vas usmjeri ka iskustvima za koje ste sazreli. On je obično bliži našoj svijesti nego što mi to pretpostavljamo. U ogledalu se nalazi nečiji lik. Mnoga djeca u ranom djetinjstvu često doživljavaju da imaju tajnog zaštitnika koji u igrama bdi nad njima i to prikrivaju od okoline. Ali kada raskriljena ljudska svijest spozna da je poprište Atmanove igre čitav kozmos i da se njeno trajanje započinje prije pamtivijeka i završava u vječnosti. Dubiozan 2. uvjetno govoreći. potpuno predavanje Istini. Zamislite da na površinu ogledala duvate svoj dah. najmanje 28 dana. Istinom ozračeni mistik hrli ka cilju bez zastanka. Trajanje vježbe je 1015 minuta. to bolje. ostavlja u tami zaborava. sa svim njegovim dobrim osobinama i nedostacima. njemu je podre en. Zamislite kako se mutna površina čisti pod vašim dahom i u ogledalu se pojavljuje sasvim jasan lik. ali iskra Istina tinja u njemu sve dok konačno na doplaminja u užarenu. potoci i lijepa suputnica. ali je on manje ličan. umjetnosti i ostvarenja socijalnih ciljeva. To je . što veće. čovječja sudbina bila bi doista jadna i zlehuda. jer je zamučeno mliječno bijelom maglom ili tankim slojem leda. Sa godinama se taj vid ispoljavanja psihe povlači u nesvjesno. kako nas uči Jung. prolazno i nestvarno. jeste tako er Vodič ili Savjetnik. kaotična pozornica ispoljavanja slijepih sila. Posvećivanje pažnje njima označava igre koje je on odavno izigrao. koji vi ne možete da vidite zbog magle u koju je zavijen ili ledene pokorice. Izletnik vidi snijegom pokrivene vrhove i kreće se u njihovom smjeru ali često zastaje. a ta se šala r avo završava. već ste bili u kontaktu sa Savjetnikom. Većina u mladosti nema jasnu predstavu o svom Savjetniku ili Vodiču. van svih snova i iznad svih želja. Putnik i put. Ako ste ikada čuli u sebi unutrašnji šapat. Svi ljudi imaju takvog Savjetnika. Osjetite da vaš dah ima u sebi snažnu životnu energiju koja rastjeruje maglu ili rastapa led na površini ogledala. koji je izaslanik našeg Svetog An ela Čuvara ili Daemona (Daimona). Sada on može da igra samo jednu igru. muškarca ili žene. Iz te jednostavne zakonitosti proishodi i odnos Tragača prema raznim oblicima ispoljavanja kulture. kristali. Nešto je drugačiji osobni unutrašnji Savjetnik. čija je konačna sudbina rastakanje u oceanu Plerome. Floskula Kontakt sa savjetnikom Ovu vježbu radite jednom dnevno. Ako bi život bio to. nalik na smrznutu vodenu paru koja se zimi hvata na vlažnim prozorskim oknima. niti može da odustane kada je zov Istine postao neodoljiv. konfuzije i bespuća izme u ra anja i smrti fizičkog tijela. Čuvar izvora sjećanja. zanima se za okolinu. sa kojim ste radili u Šestoj Lekciji.

Ako niste u stanju da do ete do njegovog imena. najljepša muzika. Tako er. ali vi odlučujete da li ćete ih prihvatiti. Ti kontakti zavise samo od vas. Dobro je da uvijek slijedite proceduru otvaranja koja vam je ovdje dana: vizualizacija zamagljenog ogledala kao ulaza u onostrani svijet. korištenje znaka raspoznavanja. ili glasno (ako ste sami u sobi) ili možete. koncentrirajući se na osjećaj da on ima moć da lik učini jasnijim. nikada životinja niti fantastično biće. . da ste se našli sa njim oči u oči. jer na taj način nećete postati zavisni. niti možete biti lako obmanuti. On je Savjetnik. Definicije riječi i Dnevnik. to NE MOŽE biti osoba koju poznajete iz ovog života! Ako lik nije sasvim jasan. Karakterističan je stav netko vrijeme poslije vježbe: “Sve sam to izmislio”.50 uvijek ljudsko biće. Ne brinite mnogo o tome. vi odlučujete kada ćete ga i kako kontaktirati. Stoga radite što bolje možete i na kraju vježbe. Vaš Savjetnik nije Bog. Najveća književna djela. Zadatak za Devetu Lekciju Pošaljite mi Rezime. Posljednja napomena. Ako ste osoba koja voli i očekuje čudne okultne doživljaje ili ima tendenciju da postane zavisna od drugih. sve što je ikada čovjek stvorio došlo je upravo odatle. Možete mu pitanja postavljati u mislima. Imati ćete. Pozdravite riječima svog Savjetnika i zapitate ga za ime. pisati pitanja i njegove odgovore. kao i u ostalim sličnim vježbama. u bilježnicu ispred sebe. ili da vjerujete da je to produkt mašte. traje nekoliko sekundi) i kada se Savjetnik pojavi. bez odlaganja. sve unesite u svoj Dnevnik. čišćenje površine vašim svjetlucavim dahom (to sve ide kasnije mnogo brže. ustanovite znak (gest) uzajamnog prepoznavanja koji ćete koristiti u budućim kontaktima. Stvorite u sebi osjećaj da vas je vaš Savjetnik oduvijek čekao na tim vratnicama (ogledalo) onostranog svijeta i da ga sada prvi put vidite. potrebna vam je dodatna doza opreznosti. što znači da daje savjete. Ne prihvaćajte svaki njegov savjet! To znači da ne prihvatite savjet koji nije u skladu sa zdravim razumom i vašim moralnim principima. UVIJEK mu se vi prvi obraćate. ponovo dunite svoj dah. U svim vašim budućim odnosima uvijek vi MORATE DA MU SE PRVO OBRATITE! Ovo je vrlo značajan elemenat rada sa Inteligencijama. tendenciju da nipodoštavate to što dobijete.

okolina ili kozmičke sile čine nepravdu. dokgod je igraju. ni spasilac bez žrtve i oni su. sa stajališta elitne manjine. . osobu koja je nemoćna. a najznačajnije su. članovi porodice. zavisno od polazišta osobe koja to čini: kao evolucija ka višim stanjima svijesti. Moguće je da jedna osoba ide iz uloge u ulogu. o kojem ona misli i radi kojeg podnosi napore. ali da ona nema drugog izbora osim da trpeljivo prihvati to što joj navlače kao jaram. bilo da je u ulozi žrtve ili spasioca. koji prosu uje napisano. kao pijavica. koja predstavlja energetski i emocionalni čvor. žrtva sve vrijeme traži i priziva spasioca. U ovom trenutku. Ambivalentnost u naizmjeničnom preuzimanju uloga poznata je u nekim oblastima psihopatologije. zaštite i zamjene za ljubav. borba sa vlastitim Egom. Takva osoba doista i spasava sebe. Ljudskom biću potrebno je drugo ljudsko biće da bi ono što nazivamo životom moglo da se izme u njihovih svijesti odvija. Ekstremni primjer sprege spasilac-žrtva jeste žena koja spasava muškarca alkoholičara. tako da je on u tom odnosu žrtva. Na primjer. pa je u jednom odnosu žrtva. ona. koja svoju nemoć upadljivo ispoljava i koju samo njegovo angažiranje može da oslobodi bespomoćnosti. Kao što spasilac nosi u sebi žrtvu. Na dugom putu zaborava svoje suštastvenosti igrali su mnoge igre. postoji veliki broj suptilnih i prikrivenih dijada žrtva-spasilac. pri čemu se sa njom nesvjesno poistovjećuje. Čovjek koji se poistovjećuje sa ulogom spasioca vidi bol. jer nema snage niti mogućnosti da ga spriječi. koje odražavaju nivo realnosti na kome se ono nalazi. sebe doživljavaju kao vrijedno ljudsko biće samo kada ih netko spasava i sve će učiniti da privuku osobu koja će na sebe preuzeti takvu ulogu. na drugoj strani. isto tako. u suvremenom svijetu. i prva osoba u vezi. Me utim. ili. igre otkrivanja smisla života i povratka svome izvoru. Takav spasilac je. koji će to umjesto nje učiniti. rekli smo. osloba a na pogrešan način. kao ekran. Nekada čovjek piše intiman dnevnik. ima snažnu potrebu da ih materijalno eksploatira. Spasilac ne može biti privučen da spasava drugu osobu ukoliko u sebi ne osjeća bespomoćnost. odnosno narkomana i muškarac koji svim silama pokušava da spase “moralno posrnulu ženu”. Suštinu uloge žrtve čini njeno vjerovanje i osjećanje da je bespomoćna. sveprisutni Bog koji ne dozvoljava praktičaru da zaboravi konačni cilj. Spasilac osjeća snažnu potrebu da na e žrtvu koju će da spasava. niti da za sebe preuzme odgovornost. ona u stvari traži osobu koja će. On je podvrgava surovoj eksploataciji . tako da su zaboravili svoju istinsku prirodu. u sprezi prostitutke i makroa žena je žrtva. Ali tada ima u mislima nevidljivog čitaoca. pokrade poslije koitusa i tome slično. u njenoj svijesti prisutan je drugi pol. jer je to igra koju većina ljudi igra duže ili kraće vrijeme. duboko u sebi krije spasioca i. Neki moderni Gnostici kažu da su se Atmani. preko drugog. Postoje osobe koje su uvijek žrtve. pak.ali joj pruža izvjesno perverzno osjećanje sigurnosti. zaigrali u igrama stvaranja fizičkog univerzuma. U osnovi takvog ponašanja leži jednostavna istina da čovjek ne može da bude prisilan spasilac ukoliko unutar sebe ne osjeća postojanje žrtve. a takav pristup ne može da ima pozitivan ishod. ali on nije u stanju a se stara a sebi. Budući da ja nemoćna da utiče na situaciju. koja je sasvim pasivna. On ulaže velike napore da spase drugog. naizgled nemoćna žrtva. kroz drugog. Od nje se.uzima joj sav novac. a neki je igraju čitavog života. tražeći ga u vanjskom svijetu. a makro je spašava. prijeti joj i maltretira je . biti u stanju da primi na sebe njegovu moć da u potpunosti kontrolira život. obično u homoseksualnoj ili heteroseksualnoj vezi sa trećom osobom. I kada jedna osoba meditira godinama u samoći. jer drugog protivnika nemamo itd. Kratko rečeno.51 Deseta Lekcija Žrtva i Spasilac Razvoj Bića može se opisivati na različite načine. Zadržati ćemo se na njoj u ovoj Lekciji. Svaka igra pretpostavlja najmanje dva učesnika. premda na patološki i za nju neprijatan način. nevidljivi Učitelj. nesvjesno pokušavajući da zadovolji svoju potrebu za sigurnošću na okolišan način. slabost i nepravdu svuda oko sebe. Osim ovih najupečatljivih. moguće je kao dominantne uočiti igre moći. U spomenutoj igri ne postoji žrtva bez spasioca. doživljava svoje klijente kao žrtve i. vraćanje sebi poslije proživljavanja manifestne egzistencije. koja njega materijalno i emocionalno eksploatira. nad njom se čini nasilje koja ona mora da otrpi. vječito vapiju za spasiocem. Spasilac je aktivan pol dijade žrtva . a u drugom spasilac. borba sa snagama tame na strani snaga svjetlosti. Tada se javlja mogućnost prekidanja začaranog kruga i napuštanja te neproduktivne igre. Za razliku od žrtve. naizgled samo za sebe. da joj partneri. indirektno i stoga neefikasno. najčešće stupajući sa njom u brak. prostitutka. Zaista je mnogo mogućih pristupa. a pri tome mu manjka jasna svijest da su takva doživljavanja posljedica uzroka koji su u njemu. po svojoj najdubljoj prirodi bogovi. novca. pa spašavajući druge posredno spasava sebe. spasilac se brine za druge i za njih preuzima odgovornost. Tokom razvoja individua ne može da iskorači iz ovakvog odnosa sve dok u drugima vidi problem ili rješenje problema. umjesto da spase sebe. samopotvr ivanja igre grupne pripadnosti. Jedan od njih je shvaćanje spiritualnog razvoja kao igara koje Biće igra. povezani nevidljivim ali čvrstim lancima. Jedna od najčešćih igara je igra “Žrtva i Spasilac”. mora da se okrene sebi. Da bi nadrasla takvu situaciju.spasilac.

akcija je odlučujući činilac. Početak osloba anja od te patološke dijadne veze doga a se kada shvatimo da to činimo iz straha da će nas drugi napustiti i odbaciti. već pravo kroz njega. ka sebi. umjesto da im pomaže. jer okretanje glave samo joj produžava trajanje. Ponekad će nam se činiti da se ne liječimo. Rješenje problema je jasno i jednostavno. Ili sada spoznajemo sebe. dohvaćali loptu koju je druga osoba bacala na zemlju i vraćali je njoj. misli. To je pakao. a sasvim drugo je kompulzivno spašavanje sebe kroz drugog ili prenošenje odgovornosti za svoj život na druge ljude. nema drugog! Na to se svodi ta prastara sveprisutna ideja o užarenom mjestu na koje ljudi odlaze poslije smrti. Uobičajen razvoj doga aja je ovakav: kako vi izlazite iz prevazi enih odnosa igre žrtva i spasilac. a ne put bolnog preobražaja. Pri tome. Okrećući se u jedinom mogućem smjeru. Ne samo da je bolno potpuno suočavanje sa tim sadržajima. kaže on. Obje osobe kao uvjet prevazilaženje ove igre moraju doživjeti transformaciju osobnosti. Velika količina psihičke energije vezana je za ovu igru u vidu potisnutih osjećanja. Ljudi koje je spasilac kompulzivno spašavao početi će. Nikakvo dobro ne može proizaći ako se čovjek pretvara da igru ne igra. vrijeme za igre višeg nivoa. čovjek postupno počinje da se pretvara od pasivne posljedice u aktivan uzrok. Na tom putu nema vidljive nagrade. akcija je ključ uspješne transformacije. Štoviše. Kada kroz pošteno i istrajno suočavanje Sljedbenik sagleda elemente ove igre. već da uranjamo u svoj pakao. Ako ste se čitavog života saginjali. Na Spiritualnoj Stazi samoizlječenje ovakve vrste je fascinantan i predvidljiv proces. njihovo samopouzdanje će porasti. Ako od nje odustanemo. da biste se bolje osjećali. Distanciranje od odbačenih uloga izaziva prekid nekih starih prijateljstava. Ili se sada suočavamo sa svojim nedostacima. ona iskustva sa kojima odbijemo da se suočimo tokom života. spasavamo svijet. on ih prisiljava da ostanu u tom stanju. Drugim riječima kazano. Takav utisak ja sasvim sigurno pogrešan. Jednostavna je istina da treba da spasimo sebe. a to je bolan proces. Ne okolišanje. spoznati će da je sazreo za dublju transformaciju nego što je očekivao i ovoj igri su dani izbrojeni. Jednostavnu ilustraciju ovakvog osloba anja od neurotičnog začaranog kruga dao je Erik Bern. promjena izostaje. U stvari. i na taj način. da ustaju na svoje noge i da se brinu o sebi. Ako pomažete nekoj osobi. kompulzivnog ponašanja ili bola koji je toliko star i okoštao da teško možemo utvrditi otkuda potiče.52 Spasilac ne uvi a da je prvo njemu potrebna pomoć i aktivacija. a sa njim i osjećanje odgovornosti. sve što treba da se liječi izbiti će na površinu. Izlazak iz začaranog kruga igre čije je vrijeme isteklo počinje u trenutku kada zatražimo povraćaj prava svog Istinitog Ja i započnemo proces preuzimanja odgovornosti. Kada do e u kontakt sa svojim osjećanjima. Istinska pomoć jednog ljudskog bića drugome je osnova zdrave ljudske zajednice. tako da transformacija postaje neizbježna. Sjećamo se izreke da put iz krize vodi kroz krizu. Usprkos opomena koje se daje u svim okultnim učenjima. očajanje ili ispraznost svog života. dominiraju nama poslije smrti. Iz dosadašnjeg izlaganja može se steći utisak da je pomaganje drugima nepoželjno i nezrelo. koja počinje kada prisilni spasilac uvidi da treba prvo sebe da spase. kada jednog dana prestanete da se saginjete i vraćate joj loptu. Došlo je vrijeme njenog napuštanja. drugi igrači . jer ako je ona uzrokovala sve nevolje u svom svijetu. odbijanje da se suočimo sa svojim slabostima i da prihvatimo odgovornost za posljedice svog djelanja. Početak više igre dovodi do novog ponašanja i novih pravila koja su u skladu sa višim nivoom realnosti. o njima je neprijatno i slušati. jer patnje ima u vama. Zaslijepljen prisilnom idejom da mora da spasava druge. u Sljedbeniku tinjaju primisli da spiritualnost znači nestajanje nevolja i muka. jer se taj proces razvija suprotno od naših naivnih očekivanja da će unutrašnji rad na sebi dovesti do nestajanja osobnih problema. pravo pred naše oči. žrtva mora prestati da prebacuje na druge odgovornost za svoj život. to je neznanje o sebi. ili docnije postajemo ono sa čime smo sada izbjegli da se suočimo. telepatski i svojim stavovima prenosi nevjericu u vrijednost drugih bića. mehanizama odbrane Ega. u izvjesnoj mjeri. a tada. ako se za života nisu ponašali kako valja. Dotada neuočeni podaci pritiču u svijest. od tog trenutka. Na drugoj strani dijade. Ovakva transformacija se uvijek ispoljava kao prevaspitavanje i sazrijevanje. on ih zatrpava nalazeći nekog drugog kome će pomoći. onda sve može sama da izmjeni. strahovi blijede i povlače se i viši nivo slobode je osvojen. Priznajte da vas njena patnja uzbu uje. on nije u stanju da u potpunosti doživi svoju bespomoćnost. Uzvišene ideje o potrebi da se promijenimo su jeftine. izbjegavanje i obilaženje. Napuštanje prevazi ene igre dovodi do točnijih procjena situacije i sagledavanja onog što smo prerasli u svijetu oko nas. jer ona vodi kroz središte njegovog osobnog čistilišta. Kako budemo nastavljali sa tim procesom. oni se u tom procesu javljaju izoštreni i u punoj težini. To će biti siguran znak da ima puno toga što treba povratiti. Spiritualna Staza će ga konačno dovesti oči u oči sa problemom. proboj se dešava kada osoba iznenada sagleda da neće i da ne mora da se i dalja drži svojih neuroza. odnosno ono što o sebi nismo razumjeli. stavova i vjerovanja. osim prilike za preobražaj. ona će prestati da vam loptu baca. Iza toga slijedi shvaćanje uloga igranih u ovoj jalovoj igri. postanite sigurni da to činite radi sebe. Preuzimanjem potpune odgovornosti na sebe takva osoba raspršiti će osjećanje da je žrtva. Pakao je uvijek individualno obojen. ili ih kasnije proživljavamo. Spasilac postaje svjestan da neverbalno. li teško za praktičnu primjenu. čula izoštrena. Njene oči su otvorene. žrtava.

hrabar. potpora jedne dobronamjerne osobe tako er znači mnogo. . Dug je put objašnjenja. Dokgod ste bili usmjereni na druge. da sa vama podjeli svoja iskustva i što je najznačajnije. postaje čistija. kršćanski Gnostici. Atmosfera me uljudskih odnosa. dugogodišnji prijatelji. kratak i jasan je put primjera. ali i mogućnosti sticanja novog iskustva i nastavljanja razvoja? To je vječiti prizor i vječno pitanje: grupa djece zaneseno igra novu igru. doživljaj koji možemo nazvati jezom života. Oaza koju ste tako gorljivo tražili je u vama.. koja tu igru nikada nije igrala. njihove riječi i ideje.” Zamislite da je u toj rečenici sakriveno netko značenje. provjeren. Atmanu ili Biću. jer su nesvjesno podstaknuti da se suoče sa sopstvenim bolom koji je. na bilo koji način. najmanje 14 dana. napišite definicije sljedećih riječi. zalutali putnik u pustinji. To mogu biti roditelji. bračni ili ljubavni partner. veoma plodonosan za obje strane. poraza. posmatra sa strane. Egzegeza 4. njihove hvale i pokude. praktičar filozofije. Ali. usteže se. spoznao je Sve. kojoj smo i sami na ovakav način malo doprinjeli. Na vrhu druge liste napišite “Spasilac” i ispišite situacije iz života u kojima ste. napišite najkraće što možete. kreativne ideje pritiču.. usporedo sa ostalim vježbama ili nezavisno od njih. otkrijte bilo što što se ne vidi na prvi pogled. Etimologija 5. ne rješite taj zadatak. teško podnošljiv. Radite dok. koje ste već imali u prethodnim Lekcijama: 1. novih strahova. bilo tko od učesnika u opisanoj sprezi. makar to bilo s vremena na vrijeme. Staza je uvijek spiralno nadrastanje starog. spašavali druge.To je jedna od najtežih situacija za ljude koji hoće da se promjene. suradnici na poslu. Postoji samo jedno “mjesto” gdje se Istina može naći i to mjesto je Onaj Koji Ti Doista Jesi. Praksa Desete Lekcije Ne gledajući u leksikon ili rječnik stranih riječi. kada drži pažnju na vama. konačno čovjek mora da se odluči. bez žurbe. kritika i pritisak okoline su očiti i snažni kada god osoba do e do rasputnice i odlučuje kojem će se privoljeti carstvu. Svjetlost vašeg novog stanja prožima zatamnjenja njihovih duševnih sklopova. To što ste otkrili. tako da mogu da uvide što se i pred njima tako er otvara. “Onaj tko je spoznao sebe. svjesniji i zdraviji prijatelji i viši nivo življenja postaje moguć. Takav partner može da radi istu tehniku. Izuzetak su osobe spremne da svojim usporednim razvojem prate promjene kod partnera. osjeća strah od nepoznatog. U novom stanju raskriljenosti novi se putevi otvaraju i nove vas igre čekaju. bili ste van svog središta. Ona bi istovremeno i da igra i da bude sigurna. tako da dolazi do zajedničkog sazrijevanja i takav razvoj je. osjećaju se napušteni i prevareni. otvoren. kratko rečeno. Dijeceza 2. izlažući se opasnosti odbacivanja. neobičnosti. a novodošlica. Mogućnost iskakanja iz stare igre na ringišpilu na kojem smo se godinama vrtjeli izaziva iskonski strah od novog i nepoznatog. odražava njegovo ozdravljenje. Pogledajte sljedeću rečenicu: “ .. jer grupe nisu za svakoga. rekli smo. Ako vam grupna podrška ne odgovara. Najmanje 14 dana treba da radite sljedeću meditativnu vježbu. pomoći će mu da sigurnije korača. Prvog dana sa prvom listom. kao u ogledalu. Prozelitizam 3. Za svaku osobu koja sa izbori za viši nivo realnosti prevazilaženjem stare igre svijet postaje zdravije mjesto za život. Sloboda sa kojom tada koračate ostavlja iza vas čistiju Stazu. javljaju se novi. kao i svaki drugi igrač. po svom ubje enju. prijelaz na viši nivo realnosti. Raditi ćete neizmjenično sa ove dvije liste. premda rijedak. pa oni koji slijede malo lakše hodaju. hoću-neću. Kako su zapisali naši preci. napravite dvije liste. u centru igrališta. kaže stara izreka. Na vrhu prve napišite “Žrtva” i ispišite veći broj situacija iz svog života u kojima ste se osjetili kao žrtva ili sasvim nemoćni.53 a istoj predstavi izvršiti će pritisak na vas da bi obezbijedili nastavak vašeg učešća u drami. pomaže proces vašeg preobražaja. I tako stoji i koleba se. Projekcija Sljedeći zadatak možete raditi kada hoćete i koliko dugo hoćete. Oni su ugroženi vašim iskoračenjem iz igre.” . drugog dana sa drugom. A ja sam uvijek miran. hoću-neću. trećeg opet sa prvom i tako do kraja. Tada će vam svanuti svijest da ste vi. Ali vaš posao ne može da obavi nitko osim vas. Pokušajte da utvrdite u njoj postojanje bilo kakve pravilnosti.. a ako osjetite potrebu i duže. Novo stanje nije samo dragocjen dar za vas. Podrška grupe ljudi koji Sljedbenika ohrabruju u procesima preobražaja i. već za sve ljude koji sa vama dolaze u dodir. U većini slučajeva otpor. Prethodno. uzročnom središtu svega stvorenog. da je u kozmičkoj simfoniji svaka individua dirigent. Da li da nastavi uvelu igru sigurnosti i neizlaganja novom ili da sa obje noge skoči u ledenu vodu nove igre.

a njegov portret nema ni jedan kralj. A u tom kraljevstvu postoji grad koji u sebi sadrži sve gradove čitavog kraljevstva. Pošto je priča teška za pamćenje. A postoje mnoge vrste humora. o tome ja ne znam ništa. a kada bi takav otišao kod suca da traži pravdu. skriven iza zavjese za ljude svog kraljevstva. Sjedite u svoj uobičajeni položaj. On sjedi ispod velikog baldahina. Ja hoću da mi ti doneseš portret tog kralja. koji ne dozvoljavaju nikome da pri e kraljevstvu. Ona je veoma duga. najmanje 14 dana ili duže. Mudrac je sa sobom ponio na taj put veliko blago i otišao je tamo. Oslobodite ih veze sa vama. ujutro ili uvečer u trajanju od 10-20 minuta. Jer kada hoćete da upoznate neku sredinu. Primijetio je da se ljudi u tom kraljevstvu izmotavaju na sve moguće načine i prave šale i na osnovu njihovog humora on je shvatio da je to kraljevstvo od početka do kraja puno laži. I u tom gradu postoji kuća koja sadrži sve kuće čitavog grada. unesite se u to osjećanje. posmatrač. Vizualizirajte prvu situaciju sa prve liste. zamislite da su te veze pokidane. u svom životu. nalazi se velika močvara. Unesite rezultate u Dnevnik. doveli sebe u stanje bespomoćnosti. koje sadrži u sebi sva kraljevstva. očajanje. Jer taj kralj ima portrete svih kraljeva. Ja znam da on to jeste.” Zatim ima ljudi koji zaista hoće da se samo našale. A odmah potom zamislite je kao snažnu. Jednog dana pozvao je Mudraca i rekao mu: “Postoji jedan kralj koji se potpisuje sa riječima: “Čovjek velike moći i smjeran čovjek Istine”. Zatim prona ite način kako biste (sada kada ste puni snage) riješili tu situaciju. u tom trenutku se okrenite od te situacije nekom svom poslu. neću više nikada sebi da dozvolim da do em u takvo stanje! Neću! Neću!” Odmah potom zamislite kako ste (u istoj situaciji) ispunjeni osjećanjem snage. A kako će upoznati prirodu tog kraljevstva? Preko humora koji tu postoji. Pa kada bi tražio pravdu na najvišem sudu i tamo bi tako er naišao na davanje mita.” Ali njegov prijatelj na to kaže: “Meni to nije smiješno. Čim završite vježbu.i od te osobe potiče sav humor u kraljevstvu. moćnu. Vizualizirajte sve detalje i potrudite se da je oživite i ponovo proživite. a potom meditirajte o njoj 15 minuta. jer je on skriven za ljudska bića. ali je to namjerno učinjeno. Treba znati da u svim kraljevstvima postoji kraljevstvo koje sadrži u sebi sva kraljevstva. A taj prilaz tako er brane topovi. Recite sebi: “E. kao da ste u toj situaciji vi običan. . a na vodi su bojni brodovi naoružani snažnom artiljerijom. i tu bi se suočio sa lažima i podmićivanjem. A žitelji su zbijali šale o svim stvarima koje su se ranije dogodile. ne brzajte. Jer vidio je da ljudi zbijaju šale o tome kako je netko bio prevaren u poslovnom odnosu. KRALJEV PORTRET Ovo je priča o Jednom kralju. distancirani. pa ipak njihov prijatelj bude povrije en. unesite rezultate u dnevnik.” “A tamo gdje počinje teritorija kraljevstva. Prvo obnovite u mislima situaciju u kojoj ste nekoga spašavali. koje sadrži u sebi sva kraljevstva. on mu kaže: “Ja se šalim. Osjetite da ste u toj situaciji. Znači. Za svaku situaciju na listi ponovite čitav proces.54 Vježbu radite jednom dnevno. uživljavajući se u osjećanje nemoć te osobe. Energiju tog osjećanja usmjerite na odluku da to više nikada sebi ne dozvolite. uvijek je na početku vježbe pročitajte. tako da je kraljevstvu nemoguće prići. Potrudite se da u potpunosti osjetite svoju nemoć. Vi već znate kako se meditira na priču. Zatim potrudite se da izazovete osjećanje ljutnje i bijesa što ste sami.. kroz koju vodi uska staza kojom može da karača samo jedan čovjek. koji je važan za vas ili nekom svom problemu koji ćete riješiti i osjetiti se ispunjenim. Postoji humor u kojem čovjek doista želji da povrijedi prijatelja svojim riječima.. da biste se osjećali ispunjenim. a kada se njegov prijatelj požali. da nemate nikakvog udjela u sre ivanju situacije. makar ličili sebi na supermena iz naučne fantastike. u kojoj ste bili žrtva (drugih ljudi. Radite jednom dnevno.” Mudrac je otišao u to kraljevstvo i odlučio da mora dobro da ga upozna. Zatim pogledajte što biste vi trebalo da uradite u toj situaciji za sebe. Sledećeg dana radite sa listom “Spasilac”. Možete svakog dana uzeti drugu situaciju ili da jednog dana radite sa dvije-tri situacije sa liste. bespomoćnost. zato što je svuda oko njegovog kraljevstva ocean. sposobnu da donese najbolje odluke i da ih sprovede u djelo (makar to bilo dijete od nekoliko godina). meditirati ćete o značenju kabalističke priče koja slijedi. Prihvatite bilo koje slike ili misli. zatvorite oči i opustite se.” “Što se tiče njegovog potpisivanja sa “. moći da izmijenite situaciju i “osjetite” kako možete u potpunosti da kontrolirate situaciju. sa čestim ponavljanjima. ujutro ili uvečer. situacije itd. najbolje je da upoznate njen humor.) ili se sasvim osjetili nemoćnim. Postoje zaista sve vrste humora. U toj kući postoji netko u kome je sadržano čitavo domaćinstvo . Očito je da je on veoma moćan. Drugi dio vremena. koji sadrži u sebi sve gradove kraljevstva. To je samo šala. On je na svom dvoru imao Mudraca. Dajte sebi vremena u ovoj vježbi.smjeran čovjek Istine”.

Nemojte ništa pretpostavljati. Priča je višeslojna. Eto zašto si ti daleko od njih . prilikom meditacije na ovu priču.. niti “podrazumijevati”. Ovlaš pregledajte svoj Dnevnik od Prve do Desete Lekcije i prosudite kakvi su vam dobici. Poslije nekog vremena bićeti te obaviješteni da li možete da nastavite sa drugim Stupnjem TGO i pod kojim uvjetima.“Tko je taj koji zna i razumije sve ovo? itd. .” I on je počeo tada da hvali kralja na sva usta. Došli ste do kraja Prvog Stupnja Tečaja Gnostičkog Okultizma. Dozvolio je da ga prevare u poslu i otišao je da traži pravdu na sudu. na primjer sposobnost da gurate naprijed usprkos otpora i želje da odustanete? Što ste naučili? Da li su vam neke stvari u okultizmu uopće postale jasnije? Da li ste shvatili bolje nego prije što je ozbiljan rad? Konačno. Budite opušteni. on je naslonio svoje uho na zavjesu. na sve njene elemente. bili su jako ljuti na Mudraca. Kada je stigao do kralja. u čijoj je veličini krila velika smjernost (kao što je to kod smjernih. sasvim je otvoreno tko je to rekao. Ali ako se to izričito ne kaže. Da li ste savladali neku svoju slabost sa kojom ste se suočili? Da li ste razvili neku sposobnost. Definicije riječi. On ga je video. stoga je sklonio zavjesu da bi video tog mudrog čovjeka. On se tako er uključio u poslove u tom kraljevstvu. Na primjer. No. od početka do kraja. Kada završite. pa na najviši sud. Jednoga dana on bi im dao mito.zato što ne možeš da podneseš laži ovog kraljevstva. zbog velikih pohvala Mudraca. Stoga je otišao na viši sud. Uživajte u svojoj meditaciji. Ali iz ovoga što vidim. i u njemu uopće nema Istine!” I on ja naveo sve laži sa kojima se sreo u kraljevstvu. ti si čovjek Istine. Ako želite da nastavite sa Drugim Stupnjem TGO.sve dok nije dospio do samog kralja. javite mi. on to zaista jeste. priča ne ukazuje tko je izgovorio posljednju rečenicu . sve dok se nije pretvorio u ništa! Ah on nije više mogao da izdrži. Mudrac je počeo da ga izaziva: “Nad kojim ljudima si ti kralj? Jer ovo tvoje kraljevstvo je puno laži. probajte da svaki put otkrijete netko novo značenje. da li ste zadovoljni Tečajem? Ukoliko niste zadovoljni. a tamo se iznova sreo sa lažima i podmićivanjem. koji su tako er slušali te riječi. tako da treba da uzmete u obzir sve mogućnosti. itd. Zadatak za Desetu Lekciju Pošaljite mi Rezime. postajao je sve smjerniji i manji. oni postaju sve manji i smjerniji).. ne polažete nikakav ispit. Kada je kralj čuo te riječi. Jer kralja je iznenadilo da postoji netko kome su poznate sve laži u kraljevstvu.i on voli laži kao ostali stanovnici ovog kraljevstva. On je donio njegov portret kralju. unesite ono čega se sjećate u Dnevnik.55 Na osnovu tih šala Mudrac je shvatio da je kraljevstvo bilo puno i laži i prevara i da u njemu uopće nije bilo moguće naći Istinu.. A dvorjani. Nije bilo lako. što ih više hvalite i veličate.. ovakav rad nije više za vas. Ako se izričito navodi da je netko od junaka ove priče rekao nešto. Obratite pažnju. ali su i tamo sve bile laži. on je nastavljao sve dalje da priča o lažima u kraljevstvu i da izaziva govoreći: “Trebalo bi da ja kažem da je i kralj tako er kao oni . “Tko je taj koji zna i razumije sve ovo?” Njegovo lice bilo je otkriveno. da bi mogao da ga što bolje čuje. a sljedećeg dana oni sa ne bi poznavali. Čestitam vam. Što ste uočili u zadatoj rečenici i Dnevnik. koji je hvalio i veličao kralja. Kralj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->