10 pistas para desenvolver comunicación turística en Internet

Cousas que aprendín desde 2003 Manuel Gago
www.capitulocero.org E: magago@gmail.com facebook: magago Twitter: @magago

10 pistas para a comunicación turística en Internet I. Os proxectos sempre son a medio e longo prazo

10 pistas para a comunicación turística en Internet II. Elabora contido orixinal máis que refritos.
Pensa a túa estratexia editorial e distribúe funcións entre os medios posibles.

10 pistas para a comunicación turística en Internet III. Non traballes para Zuckerberg, traballa para ti.
O contido depositado exclusivamente en redes sociais non se amortiza no tempo, un dos principais valores de Internet.

10 pistas para a comunicación turística en Internet

10 pistas para a comunicación turística en Internet IV. Escolle ben onde estar
Cando creas un perfil nunha rede social, estás prestando un servizo. Calcula se es capaz de prestar ese servizo.

10 pistas para a comunicación turística en Internet V. Anticipa e continúa as historias
Emprega as redes sociais para preparar, anticipar e seguir as grandes historias, pero leva o contido importante á web.

10 pistas para a comunicación turística en Internet VI. A historia case nunca está no evento promocional
(e ese evento só lle interesa aos blogueiros aos que non convidaron e ao community manager do evento)

10 pistas para a comunicación turística en Internet VII. A calidade e a produción previa son máis importantes que o formato. Contido orixinal
90,0

Tempo de produción Número de posts

67,5

45,0

22,5

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10 pistas para a comunicación turística en Internet

10 pistas para a comunicación turística en Internet

10 pistas para a comunicación turística en Internet VIII. Menos historias con máis percorrido dentro e fóra

10 pistas para a comunicación turística en Internet

10 pistas para a comunicación turística en Internet

10 pistas para a comunicación turística en Internet IX. Compromiso co territorio.
Os territorios son un conxunto de valores, non unha postal.

10 pistas para a comunicación turística en Internet X. Dálle “alma” ao proxecto
Na comunicación de estilos de vida, debe haber ideas que vaia máis alá de cada elemento comunicado.

Moitas grazas!
Manuel Gago
www.capitulocero.org E: magago@gmail.com facebook: magago Twitter: @magago

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful