P. 1
Microeconomie

Microeconomie

|Views: 828|Likes:

More info:

Published by: Oana Elena Mihăilă on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Devenirea economiei politice ca ştiinţă
 • 2.1.1. Cele trei probleme ale organizării economice
 • 2.1.2. Tipuri fundamentale ale sistemelor economice
 • 2.2. Caracteristici ale sistemului economiei naturale
 • 2.3.1. Conceptul şi conţinutul economiei de schimb
 • 2.3.2. Modelul teoretic al economiei de piaţă şi evoluţia ei în realitate
 • 2.3.3. Caracteristici şi tipuri ale economiei de piaţă contemporane
 • 2.4. Sistemul economiei de comandă
 • 2.5. Economiile contemporane - economii mixte
 • 3.1. De ce mai întâi consumatorul?
 • 3.2.1. Utilitatea totală şi utilitatea marginală
 • 3.2.2. Evoluţia utilităţii totale şi a utilităţii marginale
 • 3.2.3. Alegerea optimală a consumatorului
 • 3.2.4. Realizări şi limite în abordarea cardinală a utilităţii
 • 3.3.1. Axiomele teoriei alegerii
 • 3.3.2. Definiţia şi proprietăţile curbei de indiferenţă
 • 3.3.3. Rata marginală de substituire (RMS)
 • 3.3.4. Exemple de funcţii de utilitate şi de curbe de indiferenţă
 • 3.3.5.1. Constrângerea bugetară
 • 3.3.5.2. Combinaţia optimală
 • 3.3.5.3. Efectul variaţiilor de preţ
 • 3.3.5.4. Efectul variaţiilor de venit
 • 3.4.1. Limite ale teoriei tradiţionale
 • 3.4.2. Elemente ale noii teorii a consumatorului

La începuturile existenţei sale, activitatea economică a luat forma
economiei naturale. S-a mai numit şi "economie autarhică",
"economie casnică închisă"2

, sau "noneconomie"3
.

Economia naturală reprezintă acel sistem economic prin
care fiecare comunitate îşi satisface necesităţile din
rezultatele propriei activităţi, fără a apela la schimb.
Principalii factori de producţie disponibili în etapa respectivă şi la
nivelul acelei comunităţi şi anume, resursele naturale, bunurile de
capital, precum şi resursele umane, erau alocaţi la nivelul acestui
sistem închis, urmărindu-se doar satisfacerea nevoilor în limita
propriei producţii obţinute. Ea a fost preponderentă până la prima
revoluţie industrială. Fiecare gospodărie individuală executa toate
activităţile, de la obţinerea diferitelor materii prime, până la
pregătirea lor în formă definitivă pentru consum. Astfel, după Fernand
Braudel4

, în secolul al XIV-lea, din populatia regiunii mediteraniene
(care era centrul activităţii economice, sociale şi politice - n.n.), de
aproximativ 60-70 milioane locuitori, cca 90% trăiau din munca
câmpului, iar 60-70% din producţia regiunii nu ajungea pe piaţă. În
celelalte regiuni ale planetei, dimensiunile economiei naturale erau şi
mai extinse.

În cadrul economiei naturale activitatea economică se realiza, în
principal, la nivelul gospodăriei individuale, care era independentă
una de alta, iniţiativa acesteia aparţinând membrilor grupului
respectiv.

Motivaţia principală a deciziilor acestora era crearea bunurilor
destinate autoconsumului, care putea lua două forme:
•autoconsum final - ce permitea satisfacerea directă a
nevoilor de viaţă ale oamenilor;
•autoconsum intermediar - destinat producerii altor

bunuri.

Instituţia cheie o reprezentă gospodăria familială, izolată din
punct de vedere economic, în care "producţia şi consumul erau

2

Madgearu V., Curs de Economie Politică, Edit. Ramuri, Craiova, 1994, p.18.

3

Braudel F., Jocurile schimbului, vol. 1, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1985, p.12 şi

următoarele.

4

Braudel F., op.cit., p.13.

48

îmbinate într-o singură funcţie dătătoare de viaţă"5

. Fiecare avea o
activitate economică diversificată, având drept rezultat producerea
bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor, în special, cele
elementare (biologice), limitate de nivelul scăzut de dezvoltare
existent.

Alvin Toffler consideră economia naturală drept "civilizaţia
primului val", ce se caracteriza prin:
- "pământul constituia principalul factor de producţie;
- baza economiei consta în cules, vânătoare şi cultivarea

pământului;

- diviziunea simplă a muncii;
- economie descentralizată, în care fiecare comunitate producea
aproape tot ce-i făcea trebuinţă"6
.
În timp, economia naturală a cunoscut o evidentă tendinţă de
restrângere relativă. În fapt, încă din comuna primitivă, treptat,
unele bunuri materiale, mai ales uneltele, pe care fiecare producător
izolat nu le putea produce singur sau erau produse, dar numai cu
mari dificultăţi, au început să fie procurate prin schimb. Prin urmare,
marfa, ca obiect al economiei de schimb, a apărut cu mult înaintea
producţiei de mărfuri. Însă, înainte de apariţia diviziunii muncii,
schimbul de activităţi avea loc numai cu totul întâmplător. Abia după
aceea el si-a lărgit treptat sfera de cuprindere şi a devenit relativ
stabil. Cu toate acestea, până la apariţia şi a celei de-a doua condiţii a
existenţei economiei de schimb - autonomia, independenţa
producătorilor - schimbul de marfuri era legat doar de surplusul
care putea apărea întâmplător la o comunitate sau alta şi continua să
deţină o pondere mică în totalul activităţii economice.
Odată cu apariţia producţiei de mărfuri, prin existenţa simultană
a celor două condiţii ale acesteia, schimbul de mărfuri capătă un
impuls deosebit şi îşi ameliorează treptat poziţia în ansamblul
producţiei sociale. În principal, această dezvoltare a economiei de
schimb a fost urmarea amplificării nevoilor şi mijloacelor de
satisfacere a lor, prin extinderea meşteşugurilor şi apoi prin realizarea
primei revoluţii industriale, care a adus cu sine o producţie de mărfuri
generalizată şi, prin aceasta, trecerea de la un sistem economic în
care predomina economia naturală, la un sistem în care locul şi rolul
principal revine economiei de schimb.
Aceasta însă, nu trebuie să ne facă să credem că în prezent, ar fi
dispărut forma anterioară de organizare a producţiei sociale. În multe
din ţările cu economie slab dezvoltată, economia ţărănească, cu o
pondere încă importantă în totalul producţiei naţionale, poartă şi

5

Toffler A., Al treilea val, Edit. Politică, Bucureşti, 1983, p.78.

6

Ibidem, p.56-57.

49

astăzi, în mare măsură, caracterul de economie naturală. Sunt şi
specialişti ( de exemplu A. Toffler) care susţin că unele elemente sau
laturi ale economiei naturale pot cunoaşte o anumită revigorare în
viitor şi în ţările dezvoltate economic. Această perspectivă ar fi legată
de tendinţa de creştere a timpului liber şi de dorinţa fiecărui individ
de a alterna diferitele tipuri de activităţi7

. Neexcluzând o asemenea
tendinţă, apreciem totuşi că rolul şi ponderea economiei naturale în
ţările avansate din punct de vedere economic nu vor fi decât
secundare.

2.3. Economia de schimb - Sistemul economiei
de piaţă

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->