Whakapapa mo Te Reo Maori

IO RANGINUI RAUA KO PAPATUANUKU NGA ATUA
(Nga tamariki o Rangi raua ko Papa) Kei konei te timatanga o te Reo- te papaki o te tai,te hoihoi o te hau, te tangi a nga rakau

IRA TANGATA TUPUNA / IWI me o ratou ake reo TE TAENGA MAI O TAUIWI E AHU ANA KI HEA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PRE 1840 Māori predominant language 1840 TOW 1850s Pakeha pop. Surpasses TW 1867 Native Schools Act English only 1896 Māori pop. Lowest ever 1913 90% children native speakers 1920s Apirana Ngata promotions 1930s Māori predominant language in homes/community 1940s Māori urban drift 1950s Pepper potting 1960s Play centres encourage English 1961 Hunn Report Te Reo a relic 1970s Nga Tamatoa 1978 NZCER 70.000 fluent speakers 1982 Te Kohanga Reo 1985 First KKM 50.000 speakers of Te Reo 1987 Mao. Language Act Official Language 1995 10,000 speakers of Te Reo 1997 675 Kohanga, 54 KKM , 3 Whare

MAI I HEA?

TIKANGA
• He aha tēnei mea te Tikanga? • He maha he whānui hoki ngā mōhiotanga
– – – – – – – – – – – – – Convention Culture Custom Ethic Etiquette Fashion Formality Lore Manner Meaning Protocol Style Māori way of doing things – tika correct or right

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Te Hāngaitanga o te Marautanga tuakana ki tā te mea teina Comparison – Maori Medium & English Medium – Ngā āhuatanga Marautanga Tawhito/tuakana Documents motuhake
Mo ngā mea matatau ki te reo I tuhia i roto i te reo Reo E waru ngā kōeke Kei roto I ngā koeke ngā kiko contexts Ka wehea ki ngā marau e rua TRR TRM –kōeke 1-3, TRR –kōeke 6-8 Ka whai ngā kura I ōna ake hiahia TRR Mā te kaiako hei tapiri atu te tikanga Tikanga 1st Language Written entirely in Te Eight levels Each level has its own Divided into TRM and Assessment at different levels Schools decide TRM or Teacher ensures

Marautanga Hou – Mo ngā Kura Auraki Written entirely in English For 2LL teachers and students Eight levels Based on 2LL teaching and learning techniques Teachers are encouraged to learn with students Much more resources available than tuakana Still a question of where NCEA fits in at top end

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful