You are on page 1of 1

NYHETER 25

Dagens Næringsliv. Torsdag 10. november 2005

DNO vil
tidoble
Det lille oljeselskapet DNO
DNO tror det kan mer Resultat per 3. kvartal 2005
enn tidoble oljepro- Millioner kroner 2005 2004 Endring
i prosent
duksjonen på seks år. Driftsinntekter 1050,8 794,7 32,2
Driftsresultat 620,6 356,8 73,9
Det er like mye som et Resultat før skatt 701,8 363,2 93,2
halvt Hydro produse- informasjon, forsikrer Eide –
rer i dag. som avviser at selskapet tar
hardt i for å surfe lengst mulig på
JOSTEIN LØVÅS oljebølgen.
Oslo Selv i et moderat scenario kan
produksjonen bli på 100.000 fat
Høy oljepris og letesuksess i Je- i 2010.
men har gjort oljeselskapet
DNO til en av børsens heftigste Entusiastisk
oppgangsaksjer det siste året. Med så store planer ble motta-
Foreløpig har letesuksessen gelsen entusiastisk i aksjemar-
vist seg mest i økede reserver, kedet, og kursen var opp åtte
men nå skal produksjonen for al- prosent ved 15-tiden igår. Det til
vor begynne å komme etter. Igår tross for at DNO faktisk overras-
viste DNO-sjef Helge Eide en ket flertallet av analytikerne med
styggbratt produksjonsgraf da høyere kostnader enn forventet.
han la frem tredjekvartalstallene First-analytiker Martin Møl-
i Oslo Konserthus. Hvis selska- sæter var ikke overrasket. Kost-
pet har suksess, kan produksjo- nadene er drevet opp av mange
nen mangedobles fra dagens nye brønner i Jemen og letevirk-
14.000-15.000 fat daglig, til saf- somheten i Nord-Irak, påpeker
tige 200.000 fat om seks år. han. Han har tro på Irak.
– Jeg tror at selskapet innen 12 SPRETTER OPP IGJEN. DNO-sjef Helge
«Ikke urealistisk» måneder vil mer enn doble reser- Eide sørget for ny hurrastemning i ak-
– Det er ikke urealistiske tall, sier vene. Da vil det lett kunne doble sjemarkedet igår. Oljeoptimismen lever,
Eide etter presentasjonen. aksjekursen også, sier Mølsæter. til tross for at oljeprisen og DNO-kursen
Ifølge Eide er tallene kommet Idet analytikere og investorer har falt en del siden toppen tidligere i
frem ved å ta utgangspunkt i da- stimer ut av lokalet, får Eide til- høst. Foto: Anita Arntzen
gens DNO-feltandeler og høy rop fra storaksjonær Bjarte Hå-
suksess i utviklingen av disse. land (32):
– Det er basert på mye teknisk – Bra jobba!

VOLVO CROSS COUNTRY

NYHET! VOLVO XC90 OG XC70 D5 - NÅ MED ENDA KRAFTIGERE DIESEL MOTOR


• 185HK (400 NM) • NY 6-TRINNS GIRKASSE • NY OG LAVERE PRIS!
BILIA-PRIS! VOLVO XC90 NÅ FRA 658.750,- * VOLVO XC70 NÅ FRA 580.750,- *
* Inkl. reg.omk. Tillegg for årsavg. Bildene avviker fra tilbudene. XC70 gj.sn. forbruk 0,73 l/pr mil. CO2-utslipp: 194g/km.

Økern 22882500. Fornebu 67592900. Follo 64977800.


Drammen 32843200. Hønefoss 32116800. Gol 32028840.
Lillestrøm 66936500. Jessheim 63927950. Kongsvinger 62882840.
Lillehammer 61247920. Hamar 62538810. Gjøvik 61132160. www.bilia.no