You are on page 1of 6

Verdivurdering DNO 10/15/2008

PE = 10

Inntekter fra produksjon(2008): Fat pr dag årlig omsetn
Glitne 1,177 139,621,625
Nabrajah (block43) 6,000 711,750,000
Sharyoof (block53) 4,867 577,347,875
Tasour (block32) 4,169 494,547,625
Tawke 35,000 4,151,875,000
Verdivurdering produserende felt 51,213 6,075,142,125

Verdi av kjente reserver som ikke er i produksjon:
Verdivurdering ikke produserende felt

Verdi kjente reserver (produserende og ikke produserende)

Egenkapital kr: 967,000,000
Egne aksjer antall: 3,145,990
Verdi før exploration

Exploration value:
Eierandel Fat DNOs andel
Goliat 15% 550,000,000 82,500,000
Hummer 35% 33,000,000 11,550,000
Lie 30% 68,000,000 20,400,000
Thorkildsen 30% 82,000,000 24,600,000
Draupne 35% 32,100,000 11,235,000
Zita 30% 200,000,000 60,000,000
Ragnarock 30% 138,000,000 41,400,000
Øvrige/nye 100,000,000
Sum exploration value, Nordsjøen
Nabrajah (block43) 57%
Sharyoof (block53) 24%
Tasour (block32) 39%
Block 72 34%
Block 44 65%
Sum exploration value, Yemen 200,000,000
GB - Jaguar 50% 138,000,000 69,000,000
Equatorial Guinea (block P) 5% 400,000,000 20,000,000
Mosambique (Inhaminga) 80% -
Iraq 750,000,000
Total exploration, andre

Total exploration value

Total verdi DNO

.

0 20% 0.35 4.0 10% 2.23 78% 913.10 .0 50% 1.478 1.69 6.95 1.412.47 4.0 20% 0.15 4.81 19.0 0% - 4.32 78% 156.14 21.09 Verdi pr.Variabler: Antall aksjer 881.325 0.0 20% 0.835 15.14 4.333.0 20% 0.44 78% 108.016.000 Dollarkurs 6.59 5.585.738.50 Dager pr år 365 Oljepris (i USD) 50 PE produserende felt 10 Aksjekurs 12 Lifting&tax Resultat Verdi.500 10.0 10% 0.140.07 4.37 1. aksje 4.0 - 4.24 4.800.78 78% 127.0 20% 0.12 4.01 27.0 0% - 4. PE=10 akk.924.74 4.95 19.21 2.0 80% 0.59 2.04 1.10 0.0 20% 0.09 21.14 15.22 4.verdi 80% 27.fat (i USD) Sannsynlighet Verdi pr.000 1.533 1.

.

2% 44057000 12% 10% 8% 68% .