Penilaian Persembahan Kumpulan Lain.

Nama : NURUL AINAA NADIA BT MOHD REDUZAN

Tarikh : 7/10/11

 Apakah dua perkara yang anda pelajari dari persembahan kumpulan tentang tajuk tersebut?
Sepanjang pembentangan buku cerita saya mempelajari tentang pengkelasan tumbuh-tumbuhan . Di samping itu juga , saya telah mengetahiu bahawa teknik lakonan dan paparan gambar yang cantik berkesan untuk menarik minat murid-murid

 Bahagian manakah dalam persembahan itu, yang paling kreatif?
Bahagian yang paling kreatif apabila rakan-rakan lakonan cerita mereka

 Apakah yang dilakukan oleh penyampai, telah menarik perhatian kelas?
Nada suara yang pelbagai, menggunakan prop yang menarik serta mimik muka yang menarik dan variasi

 Apakah cadangan yang anda akan beri kepada kumpulan rakan untuk meningkatkan prestasi persembahan mereka?
Jalan cerita yang dikarang kebiasaanya perlu sama konsep dengan tajuk yang diberikan .Intonasi suara juga perlu pelbagai bagi menarik minat pendengar untuk fokus pada pembentangan . Jalan cerita yang dikarang haruslah seiring dengan tajuk yang diperoleh. Intinasi suara perlu pelbagai ketika perbentangan kerana untuk menarik minat pendengar agar terus memberi perhatian.

Nama : Nurul ainaa nadia bt mohd reduzan Sila tandakan (√) pada ruang yang mewakili perasaan anda berkenaan dengan cara ahli-ahli kumpulan anda telah bekerjasama.

1.

Semua ahli kumpulan kami membincangkan tajuk tugasan yang diberi dengan baik. Kumplan kami bermula dengan segera selepas memperolehi soalan tugasan. Semua ahli kumpulan kami mendengar dengan cermat antara satu sama lain. Semua ahli kumpulan kami berkongsi idea dan maklumat. Semua ahli kumpulan kami bekerjasama. Saya telah menggalakkan ahli-ahli lain dalam kumpulan saya. Ahli-ahli lain didalam kumpulan saya telah memberi galakan kepada saya. Semua ahli kumpulan kami melengkapkan tugas bersama.

√ √ √ √ √ √ √ √

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. dalam kumpulan anda, apakah yang berjalan dengan lancar? Pebincangan berkumpulan kami telah berjalan lancar disepanjang tugasan kami . saya telah mempunyai ahli kumpulan yang efisien dalam menjalankan tugas iaitu mereka segera bertindak mengikut tugasan yang telah diberi

10. Nyatakan dua perkara utama yang telah dibincangkan dalam kumpulan anda?

Kumpulan saya telah membincangkan tajuk haiwan yang terancam di seluruh dunia . Kami berpendapat isu ini amatlah penting untuk pendedahan setiap orang untuk memberi kesedaran kepada usaha memelihara khazanah bumi dalam masa yang panjang.

Nama : Nurul Ainaa nadia

Tarikh : 7/10/11

1.

Nyatakan pandangan anda tentang aktiviti yang telah dijalankan.

Aktiviti ini telah meningkatkan ilmu pengetahuan saya secara menyeluruh tentang ekosistem dan saya suka mengikuti aktiviti yang telah dijalankan kerana ianya seronok dan bermanfaat . Di samping itu juga , kami juga telah dapat mencungkil bakat terpendam rakan-rakan yang berbakat dalam lakonan dan kami boleh aplikasikan konsep lakonan didalam P&P kami kelak Saya telah mengetahui ilmu baru mengenai mengenai kucing batu ,haiwan terancam, IUCN, dan biom yang ada di dunia ini. Saya paling menyukai aktiviti bercerita kerana ianya sangat menarik kerana telah mengunakan teknik lakonan dalam bercerita Kolaborasi antara rakan-rakan telah membantu saya menjalankan tugasan ini. Saya telah banyak mepelajari ilmu baru daripada mereka Kesukaran untuk mencari bahan yangsesuai untuk membuat buku skrap dan buku cerita dan juga bahan untuk menyiaplkan laporan. Selain itu,tarikh tugasan dan kekangan masa yang kami alami antara kelemahan. Masa atau tempoh lebih panjang dan bahan-bahan yang digunakan mudah didapati.

2.

Apakah pengetahuan baru yang telah anda perolehi?

3.

Nyatakan aktiviti yang paling anda suka

4.

Apakah kekuatan aktiviti yang telah jalani?

5.

Apakah kelemahan aktiviti yang telah anda jalani.

6.

Berikan cadangan anda untuk memperbaikI kelemahan yang telah anda lakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful