CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

. Centralizatorul materialelor principale la păr………….12. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….271 Varianta I 3...... Centralizatorul materialelor principale la prun……….Antemăsurătoare – Deviz nr..265 Varianta II 3........2/a.....278 4.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………...2/b.de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………..Antemăsurătoare – Deviz nr..5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………...2..14.4...3........259 3..11..2...5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.275 3.1..………263 Varianta I 3.2.280 4.2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur………………………………..…280 4.4...Antemăsurătoare – Deviz nr.13.….....1.…255 3.. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină……………….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….1. Antemăsurătoare – Deviz nr...13..Antemăsurătoare – Deviz nr..14.14..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………........….2/b..Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………..a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini………...273 Varianta II 3.267 3...282 .....Antemăsurătoare – Deviz nr..3..........13..12..14.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………..1.....13.257 3.11..4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur……………………………………...Antemăsurătoare – Deviz nr..………261 3.….Antemăsurătoare – Deviz nr....Antemăsurătoare – Deviz nr...252 3.Antemăsurătoare – Deviz nr....Antemăsurătoare – Deviz nr..2/a Antemăsurătoare – Deviz nr..4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi………………………………………………………………..281 4.3...4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….3.………….

306 5.309 6.Centralizatorul materialelor principale la nuc……….........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………..9.5........297 5.305 5...10............4.... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….288 4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………............302 5.......................... 310 6. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………...2.297 5..1. Centralizatorul materialelor principale la piersic…..312 6...289 4. . Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur……………………….298 5.............11..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………...........11...........…….....3..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………..8..300 5.285 4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6......13....Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………....... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………....9....304 5.Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 .. Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….295 5..12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6......... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………............Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun………….…………........Centralizatorul materialelor principale la gutui……..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..............293 4..283 4..6........ Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………....10...…..…………....314 6.7.........307 5...............11........303 5.........9..292 4... Centralizatorul materialelor principale la vişin……….......309 6.5. Centralizatorul materialelor principale la cireş………..1.299 5.....12..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais……………….Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………..................C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………...8...CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………............... Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun…………………….....287 4...12.............6.............…..14..10....286 4.....313 6......308 6...309 6....4...6.......3.......4....……………………..... Centralizatorul materialelor principale la alun………...... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………..Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6.4. Centralizatorul materialelor principale la cais…………..……...Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină…………………………....7......312 6..311 6. Centralizatorul materialelor principale la cătină……. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………...........294 4....2.........7.......291 4.....301 5.......................13...Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6.....5......8.....310 6......14...............................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………........

……………334 9. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9. Valoarea producţiei globale (V.325 8.…….3..)…………. 321 7.1.P..13.333 9.…. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….9.M.)……………………….……….7.12.7.………317 7.)…………………………..11..323 8.M.14.…..……335 9.…317 7.M.M.)………………………. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.328 8.324 8.)………………………318 7.. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.…… 335 9.Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….2.Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….9. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….8.5.P.M..7..6..11. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .…327 8.P.)………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….336 9.9.M. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….336 9.13. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V..316 7. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.)…………………….328 8.M.6.1.7.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….1.…….334 9. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.)………………….P...14.338 9. Indicatori de eficienta economica……………………………….. 319 7.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….Valoarea producţiei globale la cultura cătină…………………………. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….G. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.M.4.8. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….10. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….) ……………………………………….6.M.)……………. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….M.)…………………….3..4.P.13. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….M.12.………..)…………………….…………334 9. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.322 7.)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….325 8.324 8.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….10.)…………………….2.336 9.)…………………………316 7.…. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.…………. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.333 8.P.322 8.………..12.3.2.………330 8. 319 7.P. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….M.327 8.11.M.318 7..M.P.326 8.…315 7. Indicatori de eficienţă economică la nuc……………………………….8.5.323 8.P. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.….P..4.P.P. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.…316 7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.……… 320 7.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur …………………. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.5.P. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.

344 10.340 10.….10..343 10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..349 10..346 10.9..348 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….…………...342 10.…345 10.……….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin………………………….11.…. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………....13.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic…………………….…..6.14..………… 341 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun…………………….340 10.………….9.14.351 .4.339 10.347 10.…..7.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….…346 10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….12..350 10.8.

MINISTERUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .

Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. părul. aer şi activitatea microbiologică . Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. şi mărul. castanul şi nucul. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. în raport cu punctele cardinale.factori biotici.2. prunul. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. 1. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. prunul european. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. apa şi aerul. coacăzul şi agrişul. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. prezenţa sau absenţa rodului. faza de vegetaţie sau repaus. . împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. portaltoi. Cerinţele faţă de lumină. pentru ţara noastră. . agrişul şi zmeurul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. are loc procesul de fotosinteză.etc. deoarece în prezenţa ei. alunul. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. GENERALITĂŢI 1. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. iar în urmă se plasează căpşunul. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. de vârsta pomilor. vârsta pomilor. parcurgerea fenofazelor.factori edafici ( pedologici ). Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. piersicul şi apoi gutuiul. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive.factori organici. cireşul şi caisul. faza de vegetaţie. vişinul. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. Cerinţele faţă de căldură. coacăzul. soiul şi portaltoiul. apă. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul.1. a desimii şi formei coroanei etc. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia.factori climatici: lumina. postmaturaţia seminţelor. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. agrotehnica aplicată etc. Mărul. la stabilirea distanţelor optime de plantare.CAPITOLUL I. respiraţie şi transpiraţie. . temperatura. piersicul. Lumina. 1. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. caisul. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. cireşul. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important.

regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate.1 -0.7…-3.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili. pomii îmbătrânesc prematur. cireşul. vigoarea pomilor scade.5 1.8…-4.7…-3. 3 .1…-2. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole.6…-2. Dimpotrivă.2 -0. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor.7…-2.1…-2. dezvoltarea frunzelor.2 -1. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. viteza vântului.1…-4. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol.1 -1. Cerinţele faţă de apă.8 -1.2 -1.9 -1. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor. şi prunul.7…-3.6…-3. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual.3.1…-3. mărimea recoltelor şi alţi factori.7…-4. nevoia de apă a pomilor este în general. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor.9 -1.2 -1. Părul.1…-4.2 -1. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie.7 -1.0…-1.1 -0. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2.9 -1. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. alunul. caisul şi migdalul. nucul. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. Totuşi.6…-3.2 -1. mărul. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe.1…-3. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul. intensitatea luminii.1 -1. de structura şi de umiditatea solului. în proporţie de până la 75% în frunze. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată.7…-4. Apa intră în compoziţia tuturor organelor. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat.9 -1. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. panta terenului.1…-2. iar durata lor de viaţă este scurtată. Pe locul al doilea se plasează gutuiul. În consecinţă.2 -0.

4 . de soi. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. În viaţa pomilor. aerul uscat. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie.5-4 m. sunt lipsite de structură. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. bolile criptogamice atacă mai puternic. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. ca şi a celorlalte plante. Astfel se explică de ce în aceste locuri. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui.6 -1% humus şi peste 5% argilă. 1. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. vişinul. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. În zilele cu vânt. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică.5. structura şi adâncimea apei freatice. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. 1. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. În plus. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. prunul. slab humifere. 1. Cerinţele faţă de sol. este defavorabilă pomilor. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. aflat în mişcare. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. pot înmagazina şi păstra apa . Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. mai ales prin bioxidul de carbon. cireşul. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. este dereglată absorbţia apei. Fertilitatea naturală a unui sol. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. cu un conţinut de 0. la cea mai mică adiere de vânt. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. hidratarea ţesuturilor.4. După ele vin terenurile plane şi platourile. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. Mişcarea prea puternică a aerului. Din acest punct de vedere. din regiunile mai ploioase. piersicul. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. lutoase şi argiloase. şi portaltoi sunt asigurate. coacăzul negru. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. mai ales când acesta este uscat. aerul are un rol important. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. părul. pe nisipurile semimobile. sunt bine aerate. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. Cerinţele faţă de aer.

În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.5 6.2-8.2-8. Însuşirile chimice ale solului. calciu. sulf. fier. zinc. sărăturoase.3 9. negre de fâneţe şi altele. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.2 8. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . soiului şi portaltoiului. cele puternic erodate.0 5.2-8. magneziu. Deşi mai bogate în substanţe nutritive.0 5. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice.5 5.5 5.2-8. aerate.6 8. argilo-iluviale.5 6.2-8. greu permeabile pentru apă. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare.8-8. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. Solurile slab humifere. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. brune roşcate de pădure şi aluviunile. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni.5 6.2 8. solurile slab podzolice. solurile podzolice.2 8.0 6. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică.2 8. etc. 5 .2-8. bor. chimice şi prin amendamente. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus.3 8. cele situate în zona stejarului şi fagului.2 8. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ.5 6. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%.5 6. În zona de stepă. Reacţia solului. Printre tipurile de sol din ţara noastră. de regulă mai acide. potasiu.7 6. fosfor. sunt greu penetrabile pentru rădăcini. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor.7 5.7-7.5 5. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.5 6. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. umede şi reci.0 6.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase. cupru. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. sunt compacte. cum sunt: brune de pădure.

seminţele Fig.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. fructele. Organele principale ale unui pom: a. h.rădăcini de schelet puternice. mugurii şi frunzele. b. c.ramură de schelet.rădăcini orizontale. f-săgeata.2.organe reproductive: florile. cu rol principal în fixarea pomului de sol. fiind alcătuit din: . Organele pomilor se împart în două categorii: . g.organe vegetative: rădăcina. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. e. 6 . .rădăcini verticale. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă.ramură de semischelet. ramurile.trunchiul. d. 2.coletul. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional.axul coroanei. tulpina.

de dimensiuni mai mici. foarte numeroşi. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. Ramurile sunt: . muguri. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. rădăcini fibroase sau tranzitorii.5 mm în lungime. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi.vegetative de schelet ( şarpante. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează.ramuri mixte .2. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. iar lateral muguri florali şi vegetativi. sunt cele mai tinere.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului.5 – 2 m. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 .ramuri buchet .2% din masa totală a rădăcinilor. inserate pe rădăcini de semischelet. fructe şi seminţe (ca organe reproductive).6 m. Pe orizontală. frunze (organe vegetative) şi flori. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. 7 . florali şi vegetativi.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. 1mm în grosime.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. cu acelaşi rol ca cele de schelet. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. Pe orizontală. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali.4 mm). ramuri. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). udarea etc.salbă . au culoare albă. 2. fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. constituind grupurile de muguri caracteristice prunului. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. rădăcini absorbante. se regenerează permanent. cireş şi vişin) sunt: . ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. . reprezentând 58. De exemplu. 3. prun. fertilizarea. 2). La piersic. 76. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. piersicului (fig. de la trunchi. semişarpante) şi semischelet. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. caisului.

Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. poartă un singure mugur de rod în vârf. Sunt foarte subţiri. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. cais). 5). unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. 8 . nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. ramurile salbă se suprimă. ramură de rod propriu-zisă. de 1-10 cm lungime. vişin. se degarnisesc total. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. numite şi buchete de mai. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. Durata economică poate fi de 5-7 ani. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. 4-6 ani. iar fructele sunt de calitate mediocră. fără muguri axilari evidenţi. ramifică puţin sau chiar deloc. Nu pot fi regenerate prin tăieri. constituind baza fructificării. Ramurile buchet. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. cu lungimi de 15-60 cm. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. ţepuşa . chiar mai lungă la unele soiuri. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. cu mugur florifer (mixt) în vârf. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş.5 cm lungime. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. o formaţiune de 1-1. Ca şi salba la piersic. amplasaţi de la vârf către bază. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. lungă de 7-30 cm. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. Ca atare. Din aceste motive. decât 1-2 muguri vegetativi care. În general. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. bursa-pungă. înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi.4). în majoritate florali (fig. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. chiar după ramificări multiple. 3). 3-4 ani. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. făcând imposibilă regenerarea. Ramura mixtă la cireş şi vişin. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. restul mugurilor rămânând vegetativi . iar lateral numai muguri florali. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais.

secreţia sucului zaharat pe stigmate. La înflorire. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă.2. De reţinut este faptul că. purtat către ovul de tubul polinic. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. prin transfer pe stigmatele florii. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. Polenizarea. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. între care rolul dominat revine albinelor. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. lipide. iar structura anatomică este extrem de complexă. apa. cu temperaturi de peste 15 ºC. dezvoltarea şi fructificarea pomului. acestea eliberează polenul care. realizează polenizarea. odată cu maturarea staminelor. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. în sensul că vremea însorită. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic.3. 9 . alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. proteine). sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). La plantele unisexuate dioice ca nucul. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. 2. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. începând din primăvară. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. este necesar să se cunoască dinamica. fotosinteza. dar şi al pomicultorului. favorizează zborul albinelor. substanţele organice.4. menţinerea frunzişului în integritatea sa. zilele lipsite de vânt. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). în beneficiul deopotrivă al pomului. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime.

cu pH cuprins între 4. . . ca şi cele cu nivel freatic sub 1.3. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe. . pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . permeabile. cele mai bune soluri 10 .plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora.7 şi 9.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor.0 ha).condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. lutoasă. .executarea de drenaje. pomi de talie mică.1. pe terenurile în pantă.se vor alege terenurile cu soluri fertile. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă.sunt excluse de la plantare. atunci când pe remedieri este prea târziu. de preferinţă. . de preferat cu textura mijloci. mijlocii până la profunde. Asigurarea apei necesare pentru stropiri. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive.5 m. . ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare. condiţiile de microzonare. . . Solurile uşoare. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. dar supuse erodării.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor .trebuie de avut în vedere. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. . cât şi pentru irigaţii.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. . Alegerea şi pregătirea terenului 1.executarea de lucrări antierozionale. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului. cu condiţia ca acestea să fie uniforme.1-1. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii.CAPITOLUL II.

Braşov. mai ales în judeţele Argeş. salcâm). Satu . Giurgiu. Hunedoara. Botoşani. Prahova). Speciile: măr. bogate în humus. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Dolj. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. Părul . Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. cultura este cantonată în judeţele Argeş. Olt şi Dolj. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Prahova. Vâlcea. Călăraşi). iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. fără a exclude celelalte specii. slab acidă sau slab alcalină.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. Buzău. cu curenţi de aer. Pe specii. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. cu pH-ul cuprins între 5-8. Cluj s. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Prahova. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Mehedinţi. Caraş-Severin. Prunul . Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură.2. frasin. Harghita. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. Bihor. terenurile vor fi expuse la soare.a. Suceava. Olt. Prahova. 11 . pentru o mai bună polenizare. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. Satu-Mare. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. Buzău.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. gutui. Buzău. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Botoşani. păr. Maramureş. Timişoara. Vaslui şi Vrancea. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. precum şi de rezistenţa la geruri.Mare. Dâmboviţa. Dâmboviţa. se vor evita expoziţiile nordice. Gorj. Dâmboviţa. Arad. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. Sălaj. Caraş Severin. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. irigarea şi recoltarea. Pe solurile mai puţin fertile. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. Buzău. Mehedinţi. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Mehedinţi. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. în nordvestul ţării (Bistriţa.sunt cernoziomurile. solurile brun-roşcate de pădure. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. migdal. precum şi Hunedoara. Vâlcea. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Maramureş şi Bihor). Timişoara şi Arad. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. vişin. judeţul Mureş. Cluj. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Iaşi. Sibiu. Bihor. 1. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. cireş. nectarin. Vâlcea. Olt. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . Dolj. Dâmboviţa. Bacău. Bacău. prun. Caraş Severin. zonele de cultură sunt : Argeş. piersic. Arad. Sălaj. arţar. Iaşi şi în centrul ţării.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Alba. Vâlcea. cu completarea deficitului de apă.

Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. etc. Muntenia. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. alunul. Botoşani. nucul în zona Tg. cositul sau tocatul ierburilor etc. Arad.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. Vâlcea. Constanta. cireş. 12 . pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului.3. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Călăraşi. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. bacteriene. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. pregătirea terenului constă din defrişare. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. Vaslui. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. căpşuni. Olt. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Maramureş. Tulcea. alunul ( zona Olteniei. Teleorman) şi partea de vest (Bihor.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. castanul. Bacău. sau după posibilităţi.Jiu şi Geoagiu. Vrancea. păr. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Olt. pe suprafeţe mai mari. Satu Mare. Arad). La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. este de preferat când este posibil. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Olt. Giurgiu. timp de pauză (dacă este cazul). Mehedinţi. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. fungice. Timişoara. precum şi Argeş. Banat. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Neamţ. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră.) 1. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. Vâlcea etc. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. fertilizare şi desfundare. precum şi judeţele Bihor. în judeţele Dolj. modelare. piersic. Constanţa. Ialomiţa. fie o fertilizare puternică. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. zona Bucureştiului. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. Bacău. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Vâlcea. Giurgiu şi Dolj. cu alte mijloace. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. Giurgiu.

Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Va urma mărunţirea solului prin discuire. 13 . Orientativ. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. chiar şi mai mult. 1. executarea gropilor). pichetarea. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . Trebuie reţinut faptul că. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. la plantare.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). iulie – septembrie. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Ca dimensionare. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. la înfiinţarea plantaţiilor.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. a recoltării şi transportului fructelor. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. Odată cu parcelarea terenului.iunie – august. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. În vederea transportului fructelor şi nu numai. pentru a evita degradarea solului. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd.0/0.0/1.4. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). atât cât este posibil. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. după plantare. terenul se împarte în parcele. În cazul terenurilor în pantă. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom.

0-10.5-3.0-4.5-6.5 2.5-4. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.0-10.0 0.5 1.0-10.0 4.0 8.0-9.0 4.0 3. Miroval Oteşani 8.0 4.0-2.0-5.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0 5. Pixy Mirobolan.0 4.0-5. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.5 3.0 2.0 8.0-6.5 8.0-4.0-12.0 4.0 4.2 1.5-4.0-5.0-4.4.5-3. nigra Rădăcini proprii C.5-3.5 2.5 4.5 1. fertilitatea solului.0-3.5 4.0 2.5 3.5-3.0 4.5 2.5-3.5-5.0-3.5 4.0 4.0-.0 8.5-3. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.5-3.0-4. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0 8. BN 70 Mirobolan.0 10.5 4.0-3.5 5.5 2.0 3.0 5.0-5. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.0-4.0 2.0-1.0-4.0 2.0-4.0-2. regia J.0-2.0 2.5-5.0-4.0-9.0 2.5 4.0 3.5 3.5 5.5-5.2 2.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-4.0-5.0-1.0 4.0 4.5-5.0-5.0-5.0-4.0 5 2.0 3.0-4.5 3. BN 70 Franc Gutui A.

M26.5 1.5 1.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .0-6.0 0.0 5.0-3.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.M27.5 6.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0 3.semidwarf J.25 2.0-7.5-3. Standard P22 Spur Franc Dwarf.8-1.0-1.0-3.

pentru a determina locul fiecărui pom. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. pătrat etc). se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. care are lungimea de 1. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată.50 m. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare.0 m. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. După marcarea primului rând.5-2. considerat linie de bază. pe toată lungimea lui. şi se fixează cu un ţăruş. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. un dreptunghi sau un triunghi. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. când se sapă groapa. la distanţa stabilită.

se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb.Pichetatul în pătrat. 17 . Acest tip de pichetat se foloseste în general. pentru a fi vizibile. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie.Pichetatul în triunghi. . cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. Pe terenurile în pantă. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. ..Pichetatul în dreptunghi.

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

suportă cel mai bine erbicidarea. bacterii. . şi în special mărul. rozătoare. Diferiţi viruşi. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. talpa gâştii şi volbură). Cele sensibile sunt distruse foarte repede. etc. adânci.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. fără vânt.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. De asemenea. păianjeni. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii.1. păsări. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. ape curgătoare). Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. ciuperci parazite. canale. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. departe de fântâni. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. viermi. cât şi cele de contact sau totale. lăsând loc liber celor rezistente. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime.3. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. ape curgătoare.1. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. seminţoasele. . canale. Ambalajele goale rămase se distrug. insecte. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. . În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice.

primăvara. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. pupe sau adulţi. reducând substanţial atacul omizilor. ouă de insecte şi alţi dăunători. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. ouă de acarieni şi insecte etc. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. Văruitul trunchiului. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă.). în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. ouăle sau pupele lor. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. larve. sfrederitorul ramurilor etc. ciuruirea frunzelor şi altor boli. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. la începutul toamnei. astfel. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. făcută toamna. lucrarea respectivă. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. . De asemenea. reducându-se. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. de care au nevoie pomii. Răuirea scoarţei. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. O serie de insecte. 2.2.). Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. fixate sau atârnarea de ramuri.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. care provoacă putrezirea fructelor. care şi-au găsit adăpost în sol. iar resturile se distrug imediat prin ardere. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. mai complet. are un efect mai mare. Răzuirea se face cu perii de sârmă. de igienă culturală. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii.

. 3 27 . Phylosticta sp..07 0. defoliatoare Făinare. acarieni. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. defoliatoare.1 0. acarieni.5 1.2 0. Gloeosporium sp. 1 ).5 0.1 ). Phomopsis sp. minatoare ( luna. Gloeosporium sp. 3 Aprilie.05 0... Phylosticta sp. Rapăn. Phomopsis m.250 0. făinare.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0.025 0.. decada ) noiembrie. Eriosoma.1 0. psilide.. Phylosticta sp. 3 Martie..5 0. 2 8 Mai.160 0. afide. Gloeosporium sp. făinare.04 0.07 0. Phomopsis m. făinare. ouă de defoliatoare. defoliatore Rapăn. Hoplocampa m. 2 Aprilie. Anthonomus sp. monilioză.3 US – RV 92% 1.. defoliatoare.2 0. 2 decembrie.1 Aprilie. monilioză. 3 Iunie.2 0.5 5 6 Aprilie. monilioză. afide. ( G. afide. 1 Martie. afide.2 Champion 50 WP 0.05 0.5 1. ouă hibernante de acarieni. Sp... acarieni. păduchele din Sant Jose ( G.05 0. Gloeosporium sp. inclusiv Lymantria Rapăn. Phomopsis m.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. afide. Phylosticta sp. Phylosticta sp. acarieni.05 0. defoliatoare.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. făinare.1 0.160 0.250 0. monilioză.05 0.07 0.. defoliatoare.păduchele din Sant Jose ( G. Phylosticta.2 0.2 0. Phomopsis sp.. ouă de afide Psilide.250 0.5 0. 3 Aprilie.. minatoare Rapăn. minatoare Rapăn. Phomopsis m. Gloeosporium sp.7 0. Carpocapsa p. Eriosoma. Phomopsis m. psilide. făinare.1 ). acarieni. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. monilioză. 2 10 Iunie. Eriosoma. minatoare Rapăn..250 0. Eriosoma.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0.5 0.5 1. psilide. Eriosoma. defoliatoare. psilide.. parţial acarieni. făinare.trat. făinare. monilioză.05 0. 3 Mai. Hoplocampa m.0 0. Gloeosporium sp...2 0.2 0.. Phylosticta sp. Eriosoma. psilide. 1 7 Mai. Eriosoma. acarieni.. minatoare Rapăn.. Eriosoma. 1 9 Iunie.

5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. Gloeosporium sp.0125 0. Phylosticta sp. afide.5 0. 3 14 August. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. Phomopsis m. monilioză. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. 3 Septembrie. psilide. defoliatoare. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. Gloeosporium sp. minatoare August. păduchele din Sant Jose ( G. monilioză. făinare. făinare. Gloeosporium sp. făinare. Carpocapsa (G2).. Gloeosporium sp.2 0.125 0. defoliatoare. acarieni. Phomopsis sp. monilioză.1 ).0 0.0125 0..0 0. % 4 .11 12 Rapăn. afide. făinare. afide. Phylosticta sp.05 1.1 ). lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2. Eriosoma. Gloeosporium sp..1 ). Phomopsis m. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S.2 0. 1 15 16 Rapăn.5 August. + Decis 2. acarieni.1 0.5 0. Carpocapsa (G2). 2 13 Iulie. Phomopsis sp. Eriosoma. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. păduchele din Sant Jose ( G.5 0. Pură. afide. Eriosoma.05 0..125 0. Phylosticta sp. Phylosticta sp.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.05 0.1 0. defoliatoare. monilioză. Pură. afide. minatoare Rapăn..05 0. acarieni. Phomopsis sp.125 0. minatoare Rapăn.2 0. Phomopsis m. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.1 0.125 0. psilide.2 0. făinare. monilioză... acarieni.05 0. acarieni. minatoare Rapăn. minatoare Rapăn.5 0. defoliatoare. psilide.5 0.05 1. acarieni.05 0. monilioză. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. Phylosticta sp.2 0.05 0. 1 Iulie. defoliatoare. psilide. Eriosoma. făinare.2 0. afide. trat.. Gloeosporium sp. defoliatoare.. Eriosoma. păduchele din Sant Jose ( G.03 0.0125 0.05 0.05 0. psilide. minatoare Iulie. psilide.03 0.5 0.. Phylosticta sp. Carpocapsa (G2). Eriosoma.

pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. pătarea albă a frunzelor. defoliatoare (Hyphantria c. minatoare Rapăn.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.2 Mai. afide.3 1. monilioză.0 0. ). Noiembrie. pătarea brună. defoliatoare (Hyphantria c.0 1. 3 Aprilie. păduchele din Sant Jose. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. pătarea brună a frunzelor. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. psilide.3 0.1 0. defoliatoare.. 2 Ianuarie. Rapăn. afide.5 Aprilie. viespea cu ferastrău a fructelor. bacterioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. bacterioză. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. monilioză.3 10 Iunie. minatoare Rapăn. 1 Martie. 1 Mai. bacterioză. afide. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. psilide Rapăn. 1 Martie. 2 Decembrie. 2-3 0. monilioză. viermele fructelor (G 1).250 0. ouă de primăvară de psilide etc. ouă de afide. monilioză. bacterioze. viermele fructelor (G 1).1 8 Mai. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.3 0. minatoare Rapăn. afide. bacterioză. ). ). afide. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. ). gărgăriţa florilor Rapăn.5 . psilide. monilioză. psilide Rapăn. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. defoliatoare (Hyphantria c. păduchele din Sant Jose psilide. acarieni.2 9 Iunie. bacterioză. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. bacterioză.5 0.5 0. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 0. minatoare Rapăn.250 0.3 11 Iunie. monilioză. pătarea brună a frunzelor. psilide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. monilioză. bacterioză. monilioză. monilioză. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. defoliatoare (Hyphantria c.250 0.5 0.

psilide. 2 Iulie.3 Iulie. viermele fructelor (G2). 1 Aprilie.0075 0.025 0. păduchele din Sant Jose (G1). afide. viermele fructelor Rapăn. 1 Martie.. Diplocarpon soraueri Noiembrie. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. linhartiana.2 Conc. monilioză. afide. antracnoză Monilinia. pătarea albă şi brună a frunzelor. Monilioze.5 0. 2 Decembrie.07 0.07 6 Mai. monilioză. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 1. ( luna. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. psilide.1 30 . psilide. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena. acarieni. păduchele din Sant Jose (G1). bacterioză. Diplocarpon soraueri Monilinia. monilioză. Ziram 75 PU + Decis 2. 2 Aprilie.0 0. ouă de afide. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0.2 0. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 0. Valcea 0. păduchele din Sant Jose (G2). Diplocarpon soraueri.0125 0.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. Podosphera oxicanthae. 3 August.250 0.4 0. pătarea albă şi brună a frunzelor. de cotari etc. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. linhartiana.12 13 14 15 16 bacterioză. 3 Ianuarie. minatoare Rapăn.5 0. minatoare Rapăn. ouă hibernante de carieni. bacterioză. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. acarieni. Monilinia fructigena. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. bacterioză.5 0. % 1.0 1. minatoare Rapăn.250 0. defoliatoare. bacterioză. psilide.07 0. Podosphera oxicanthae. monilioză. afide. 1 August. afide.5 EC 0. păduchele din Sant Jose (G1).5 0.025 0.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. acarieni Iulie. ouă de Lymantria d.0 1. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. psilide. Monilinia fructigena. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. Podosphaera oxicanthae. afide. monilioză. minatoare Rapăn.

1 0. Hyphantria c. monilioze. afide. acarieni.4 0. acarieni.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia.5 0. 2 Iulie. antracnoze etc. monilioze. monilioze. afide etc. % 1. insecte defoliatoare. acarieni. viermele fructelor (G1). Păduchele din San Jose (G1). ) Viermele fructelor (G1).0 . afide.2 Iunie. Diplocarpon soraueri. acarieni. monilioze. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. afide.5 0. monilioze Mai. monilioze. afide. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. Podosphera oxicanthae. Monilinia linhartiana. acarieni. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. antrcnoze. Virmele fructelor (G2). 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. insecte defoliatoare. afide. 1 August. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). monilioze.5 0. 3 Iulie. acarieni. antracnoze etc.5 0. afide.05 0. Păduchele din San Jose (G1). Monilinia fructigena. insecte defoliatoare. antracnoze etc.5 0. afide.5 0. insecte defoliatoare. afide. acarieni.5 EC Dudeşti 0. Monilinia fructigena. 1 Iulie. acarieni. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.. insecte defoliatoare.07 0. 3 August. Diplocarpon soraueri.07 0. Pesticidele folosite decada) Noiembrie.5 0.1 Iunie.4 0.05 Iunie.5 0. afide. Viermele fructelor (G2). monilioze. Păduchele din San Jose (G1). linhartiana.1 0.1 0. Păduchele din San Jose (G2).4 0. Carpocapsa pomonella G. insecte defoliatoare. trat.07 0. acarieni. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. insecte defoliatoare ( Lymantria d.1 etc. insecte defoliatore. 3 31 Conc. acarieni. antracnoze etc. 2 Septembrie. antracnoze etc.

3 Mai.3 0.160 0.05 Mai. 2 Iulie. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. ciuruirea frunzelor.07 0. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ).5 0. ciuruirea frunzelor. acarieni. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). deformarea frunzelor.2 Aprilie. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. ciuruirea frunzelor.5 Metozir + Decis 2. viespea sâmburilor. bacterioză. rapăn. defoliatoare Monilioză. păduchele din San Jose (G1). ciuruirea. viermele fructelor (G2). rapăn. ciuruirea frunzelor.07 0.3 0. acarieni Monilioză. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ciuruirea. pătarea roşie a frunzelor.07 Mai.0075 Iunie. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp.4 0. rapăn. afide. păduchele din San Jose (G1).2 0. acarieni. bacterioză. afide Monilioză. rapăn. ciuruirea frunzelor. defoliatoare. 1 Iulie. defoliatoare (inclusiv Lymantria d.1 0. bacterioze. bacterioze. bacterioză. ciuruirea. deformarea fructelor.2 0.07 0. afide.5 0.5 EC + 0. bacterioză.5 0.05 0. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ). pătarea roşie a frunzelor. ). rapăn. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. păduchele din San Jose (G1). viermele fructelor (G1). ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. afide. rapăn. ouă hibernate de acarieni. defoliatoare. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0.07 0. afide Monilioză.2 0. bacterioze. rapăn. 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. afide. acarieni Monilioză.4 0. ). 3 Iunie. 3 Iulie.2 0. ciuruirea frunzelor. ciuruirea frunzelor.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. deformarea fructelor (G1). afide Monilioză.2 Iunie. pătarea roşie.2 0.4 0.5) 1. pătarea roşie a frunzelor. Aprilie.05 0. 3 32 . defoliatoare Monilioză. bacterioze. afide. acarieni Monilioză.

insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). 3 (G1). 1 afide.5 EC 0.250 0. păduchele din Sant Jose (G2). ciuruirea bacteriană. rapăn. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis).1 0. ciuruirea frunzelor. combătuţi decada) Păduchele din San Jose. viermele fructelor (G3).5 EC 0. ciuruirea bacteriană.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. monilioză. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. Iunie.5 0..025 0.. antracnoza Mai.2 1. rapăn Păduchele din San Jose Iunie.05 0. antracnoza Mai. insecte defoliatoare ( Lymantria ). % 1. Acospora beijerinkii. afide. rapăn. rapăn. afide. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Aprilie. Acospora B. ciuruirea bacteriană. Coccomyces h.160 7 8 Ziram 75 + 0. Noiembrie. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. Coccomyces hiemalis.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl. Păduchele din San Jose August.2 0.07 0. 1 ouă de Lymantria d.07 0. 3 cerasi). 2 frunzelor. August 2. acarieni Monilioză.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18.07 0.1 5 Metoben 70 + Decis 2. defoliatoare. Acospora. cotari etc. acarieni. monilioză. Hyphantria cunea. monilioză Afide.5 . trat. Monilioză.12 afide. 1 frunzelor. rapăn.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. bacterioze Monilioză. afide.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. antracnoză. ouă de Martie.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. viermele fructelor (G2). 1 ciuruirea bacteriană. rapăn. defoliatoare ( Hyphantria ). ciuruirea bacteriană.5 0.07 0. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. Hyphantria cunea. 2 Eulecanium corni.

Fusarium sp.2 2 Ianuarie.0 0.. ciuruirea bacteriană. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1).0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). monilioză. Coccomyces hiemalis. bacterioze. Botrytis cinerea. Sphaerotheca panosa var.07 34 . rapăn (Fusicladium cerasi). ouă de acarieni.160 August.07 4 Aprilie. purpureum etc.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. persicae). ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. 1 US – RV 92 % s. uscarea ramurilor (Cytospora cincta). cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). 3 Februarie. ciuruirea bacteriană.5 0. % 1. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. monilioză. persicae.2). Fusicoccum amygdali.. Acospora beijerinckii. monilioză. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d.5 0. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans.5 0. 1 Martie.9 10 (G1). trat. Coccomyces hiemalis. Stereum p.5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr.0 2. monilioză (Monilinia laxa).4 0. Cytospora cincta. de insecte defoliatore. ouă de acarieni Păduchele din San Jode. Stereum. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0.. 3 Noiembrie. Hyphantria cunea (G. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). Perioada (luna şi decada) Octombrie.5 0. Coccomyces hiemalis. 2 Polisulfură de Ba 6. Hyphantria cunea (G2). Fusicoccum amygdali. monilioze. făinarea (Sphaerotheca pannosa var.2). acarieni. Hyphantria cunea (G2). 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. Fusicladium cerasi.160 August. bacterioză. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0.

0125 Mai. Monilinia sp. Fusicoccum amygdali. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2. Anarsia l.. Păduchele din San Jose (G.07 0...05 0..05 0. acarieni. Monilinia sp.2 Mai. Cytospora cincta. Myzuz p. persicae.025 Mai. Pseudomonas sp. Taphrina deformans.. Fusicladium cerasi.. Fusicoccum amygdali. Hyphantria c.1) etc. afide. Stereum purpureum. acarieni. Stereum p.1 0. Aprilie. insecte defoliatoare. 1 Rovral 50 Rm.... bacterioze. Ascospora beijerinckii. Anarsia l.. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. Stereum purpureum etc. persicae. Tphrina d. Acospora b.. Anarsia lineatella.5 Iunie... Cytospora cincta.2 0. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. insecte defoliatoare. (G... Pseudomonas sp.5 EC Dudeşti 0. Sphaerotheca panosa var. 2 Aprilie. Taphrina d. Laspeyresia m. afide. Eulecanium c. persicae.0125 0. insecte defoliatoare.1).1). Ascospora beijerinckii. Carpocapsa p.. Sphaerotheca pannosa var. Sphaerotheca pannosa var. acarieni Anarsia lineatella. Laspeyresia molesta.05 0. 0. Laspeyresia m. Laspeyresia molesta.2 0.1). acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. afide. Sphaerotheca pannosa var. Monilinia sp. 3 Rovral 50 Rm.2 35 ... 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Fusicladium cerasi. Taphrina d. Anarsia lineatella. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0. Ascospora b. Monilinia laxa. Monilinia sp. afide. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. acarieni.5 6 7 8 9 Cytospora cincta. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Fusicladium cerasi. Carpocapsa pomonella (G.. Cytospora cincta.1 0.05 0. persicae. Fusicladium c.. Laspeyresia molesta.

. Sphaerotheca p. afide. Ascospora b. insecte defoliatoare. Myzus p.. Anarsia l. Anarsia l. Cytospora p. Quadraspidiotus p.. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. etc. monilioze. Laspeyresia m.07 0.. afide. Ascospora b..07 0.. Ascospora b. Stereum p.p. Fusicladium c.. acarieni. acarieni. afide. 1 August.... Păduchele din San Jose (G. Taphrina d. acarieni..07 0.... Taphrina d. Ascospora b. Păduchele din San Jose (G. Ascospora b.. afide.. Monilinia sp.v. Laspeyresia m. Sphaerotheca p. Quadraspidiotus p.2).1).. Sphaerotheca pan.. Laspeyresia m. Monilinia sp. Taphrina d. insecte defoliatoare.07 0.. Stereum p. Pseudomonas sp.2 Iulie.07 0. (G. Stereum p. Taphrina d. Cytospora c.. Fusicaldium c. boli foliare. Sphaerotheca p. Anarsia l.07 0.. (G.2). Hyphantria c. etc. Ascospora b. Cytospora p.. Quadraspidiotus p. Fusicoccum a.. Anarsia l.07 0. Monilinia sp. etc. Laspeyresia m. 2 Metoben 60 + Orafon 0. etc. Stereum p..2 Iulie. etc. Stereum p. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. acarieni. V.2 0.5 Metoben 70 + Orafon 50 0..2 August.. Monilinia sp. Iunie. bacterioze. Monilinia sp.v. Fusicoccum amygdali.. Fusicoccum a.. Anarsia l..v pers. afide.. acarieni.2). Fusicoccum a. Laspeyresia p.. Cytospora c. acarieni. Bacterioze. Stereum p. bacterioze.2 Iulie. Cytospora c. Anarsia l... etc.. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0. Laspeyresia m...05 0..afide.. insecte defoliatoare Anarsia l. Monilinia sp......p. 3 Metoben 70 + Decis 2.5 EC Dudeşti + Dicofol 18.2 August..... Hyphantria c. Păduchele din San Jose (G. Stereum p.p. Laspeyresia m. Stereum p.....10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a.. insecte defoliatoare. defoliatoare.. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0.1).. Fusicladium c. Cytospora c...2 36 ..

Gnomonia erythrostoma.150 0.17 18 Fusicoccum a. Gnomonia erythrostoma. 1 4 Aprilie. păduchele ţestos (Eulecanium corni). Ascospors beijerinckii.1 0... 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0.2 5 Mai. Stereum purpureum. Fusicoccum a. Sphaerotheca pan. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. acarieni. v. Fusicladium cerasi. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Gnomonia erythrostoma.1 . Cytospora cincta.. Monilinia laxa. acarieni..5 Var pastă) + 1. Stereum p. Monilinia sp. Stereum p. Carpocapsa pomonella (G. Fusicladium cerasi. afide. păduchele din San Jose Taphrina d.. insecte defoliatoare. Monilinia laxa. afide. Fusicladium cerasi.. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Fusicoccum a. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm.0 0. ouăle de păduchi de frunze. Sphaerotheca p. Cytospora cincta. ouă hibernante de acarieni.. Monilinia laxa.05 0. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. v. Fusicladium c. insecte defoliatoare etc. Fusicladium cerasi.2 Septembrie. ciuruirea frunzelor etc. Gnomonia erythrostoma.5 3 Aprilie.5 1..3 1... Stereum purpureum etc.. acarieni. Taphrina d. afide..0 2 Februarie.. 1 Rovral 50 Rm.... insecte defoliatoare etc. trat. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0. Cytospora cincta. Ascospors b.0 DEF 25 EC 0.1 6 Mai. Monilinia sp. Cytospora c. bacterioze..p. % 1.05 0.0 2. afide. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1. Cytospora cincta.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. decada) Noimebrie. ouăle de acarieni. Fusicladium c.. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0.p. Stereum p. insecte defoliatoare .0 0. afide.1) Laspeyresia molesta. Laspeyresia m. Stereum p.4 0. bacterioze. Cytospora c. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0.. Ascospora b. insecte defoliatoare Septembrie. Anarsia Perioada ( luna. 1 Ianuarie... Ascospors b.

ciuruirea frunzelor..7 8 9 10 11 12 lineatella.5 Dudeşti 0. acarieni. Fusicladium c. Hphantria cunea. Gnomonia erythrostoma. afide. rapăn. Ascospora b.0126 Mai. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Stereum purpureum etc. monilioze.5 0. Cytospora cincta. Boli şi dăunători Perioada (luna. Anarsia lineatella. Fusicladium c. monilioză. Laspeyresia molesta. acarieni. . 3 Septembrie. Stereum purpureum etc. Cytospora cincta. monilioze.5 August. monilioză. insecte defoliatoare. insecte defoliatoare. păduchi de frunze.. ciuruirea frunzelor. rugină.4 0. acarieni. ciuruirea frunzelor. Cytospora c. rugină.5 0.5 EC Dudeşti 0.07 0.. monilioze. Puccinia pruni spinosae. afide. Gnomonia erythrostoma.. rapăn. Ascospora b. afide. insecte defoliatoare. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2. rapăn. Ascospora beijerinckii. bacterioze.05 0. afide. Stereum purpureum etc. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma.2).1). Păduchele din San Jose (G.07 0. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. monilioză.5 0. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. rapăn. bacterioze.4 0. insecte defoliatoare. Laspeyresia molesta.0125 Iunie. bacterioze.1).2).. acarieni. Gnomonia erythrostoma. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia molesta. acarieni.2 0. Produsele folosite 38 Conc.2 August. 3 Metoben 70 + Decis 2. Stereum purpureum Monilioze. păduchele din San Jose (G. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Gnomonia erythrostoma. Anarsia lineatella.. ciuruirea frunzelor.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. Gnomonia erythrostoma.07 0. bacterioze. Cytospora c. afide. Păduchele din San Jose (G.5 Iunie.

1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis).5 1. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G.trat.0 0.1). bacterioza decada) Septembrie. afide. Viermele fructelor (G.0 0. Bacterioză. )(G.3 0. 3 Mai. etc. Antrcnoza Bacterioză. 1 Aprilie.0 0. insecte defoliatoare.5 1. afide.0 0. var pastă) + bacterioza. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). 3 0.2).3 0. % 1. bacterioză. 1 Decembrie februarie Aprilie. antracnoza frunzelor. antrcanoză.5 Conc.5 1.2). anatrcanoză.0 2.5 0. August. antrcnoză.5 1.5 9 Iulie. 2 Decembrie. antracnoză etc. etc. păianjenul galicol etc. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. Viermele fructelor (Carpocapsa p. etc. afide. molia frunzelor. molia (SO4Cu + frunzelor. 2 39 10 Iulie. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. bacterioză etc. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. antracnoză.0 0. Păduchele din San Jose.5 1. 3 Iunie.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv. ouă de afide. molia frunzelor. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.1 0.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai.0 1. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. Perioada (luna. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. Antracnoza (Gnomonia leptostylla). trat.5 0. Bacterioza nucului.0 0. decada) Noiembrie.3 0. 2 Mai. molia frunzelor.2 0.1 0.1).0 0. 3 Noimbrie. 2 Iunie. afide.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + . afide. acarianul galicol. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina.

1) Xanthomonas corylina. afide. Melancolis modonia. Phylactinia suffulata.1 0.1) Xanthomonas corylina. Melanconis modonia.05 0.5 3 Mai.250 0. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. Myzecalis coryli.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.05 0.5 0. 2 Iunie. Curculio elephans. Phytoptus avellanae.1) Xanthomonas corylina. Phylactinia suffulata. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis.5 0. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc.5 Iulie.1). 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Xiloborus dispar.07 0. Phytoptus avellanae. Phylactinia suffulata. Mycosphaera alpitoides. Phylactinia suffulata.5 0.5 40 .07 0.0 0. 3 Mai. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Melanconis modonia.1) Xanthomonas corylina. decada) Noiembrie. păduchele din San San Jose (G. Myzocalis coryli. Păduchele din San Jose (G. Hedya nubiferana.5 0.05 0. 3 Ianuarie.250 0. Adoxophyes reticulana. trat. Adoxophyes reticulana.2 0. % 1.250 0. Păduchele din San Jose (G. cotarul brun şi cotarul verde.075 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Păduchele din San Jose (G. Myzocalis coryli. cotarul brun şi cotarul verde.5 4 Iunie.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. Mycosphaera alpitoides.2 0. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. 1 Iulie. în plus păduchele din San Jose (G. Laspeyresia splendana Curculio elephants.05 0.07 0. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. Phytoptus avellanae. Myzocalis coryli. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Păduchele din San Jose (G. 2 August. Xiloborus dispar. Mycosphaerella macularis. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr. Laspeyresia splendana.5 0.

Sphaerotheca. decada) Noiembrie martie Aprilie. acarieni. insecte defoliatoare.0 0. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana.2).5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. ouă de acarieni. acarieni. 2 41 .1). Pseudopeziza ribis.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1.1). ribicola. afide.160 0. Noematus ribesi. C..125 0. Cronartium r. trat. Mycosphaerella maculiformis. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G. Mycosphaera alpitoides Iunie. Mycosphaerella maculiformis. Sphaerotheca mors-uvae. 3 7 Iunie..250 0. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. Ouă de acarieni. Perioada (luna.025 0.07 0.07 0.2 5 Mai. 2 August.05 0.05 0. afide.. Melancolis modonia etc. Sphaerotheca mors-uvae etc.250 0.05 0.0 4 Aprilie. 1 Aprilie.07 0.160 0.5 August. păduchele din San Jose (G. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. Pseudopeziza r. acarieni Cronartium r. Păduchele din San Jose (G. Noematus ribesi. Sesia tipuliformis. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.05 0. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. Laspeyresia splendana. Mycosphaerella maculiformis. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr.2 0. insecte defoliatore.250 0. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. 1 August.02 0. Melancolis modonia. Sphaerotheca mors-uvae. afide.5 1. Melancolis modonia. ribis. Mycosphaerella maculiformis. Pseudopeziza r..05 0. Melancolis modonia. 3 0. ouă de afide. Cronartium r.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G.1 0. Sesia tipuliformis. % 1. 2 6 Mai.250 0. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. ouă de afide. P.1).2 0. Pseudopeziza ribis.

L.0 0.1 0. acarieni etc. M.1). Mai...4 . 3 August. D.05 0. ouă de afide.07 0. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. Iunie. DEF 25 Anthonomus rubi. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. M.2 0. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli. cinerea.8 9 10 Sesia tipuliformis etc.5 1. applanata. E. Păduchele din San Jose (G. August. acarieni etc. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.4 0.0 0. M.2). Pseudopeziza r.5 0. S.5 0. rubidae etc.025 0. martie Didymella applanata. Byturus tomentosus.1). tomentosus. Iunie. 8 Păduchele din San Jose (G.4 0. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. acarieni etc. afide. P. Păduchele din san Jose (G.5 Septembrie. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. 1 Ziram 75 PU + afide. D. Lasioptera rubi. cinerea.07 0. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. D. Mai.. veneta. insecte defoliatoare.05 0. Elsinoe veneta etc. D. acarieni 7 B.2). 5 B. Zolone 35 EC Oradea B. Păduchele din San Jose (G.125 0.4 0. venetta. venetta.. % 1. D applanata. E. 6 B. 2 Metoben 70 + macularis.1 0. 9 Păduchele din San Jose (G..07 0. E. decada) 1 Păduchele din San Jose. Cronartium r. afide. Sphaerotheca mors-uvae. 2 Didymella aplanata. applanata. 3 Metoben 70 macularis. Didymella aplanata. rubi. Aprilie. Iunie. Pseudopeziza r. B. rubidae etc. Sphaerotheca mors-uvae. 2 Captadin 50 + S. rubi.2 0. applanata. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. combătuţi (luna.. rubi. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. E. Cronartium r. Cronartium r. venetta.2 0. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. E. S. afide. acarieni 4 Botrytis cinerea.05 0.. Septembrie. tomentosus. macularis. S. cinerea. S. acarieni.250 0. Carbetox 37 macularis.2 0. P. Pseudopeziza r. applanata. veneta. Sphaerotheca mors-uvae etc. afide. 3 Captadin 50 + macularis. venetta. acarieni etc. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. Aprilie. E.2 0. rubi.1).

1 0.5 0. Martie.02 0.5 0. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. Metoben 75 + 43 Conc.. Păduchele din Orafon 50 San Jose...05 0. Alternaria Iunie.250 0.1 0. Alternaria Aprilie.07 0. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea. 2 Ziram 75 + sp.5 0. 3 Dibutox 25 Decembrie. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum. Lasioptera rubi.1 0. veneta Carbetox 37 0.3 0. Mai. afide. 3 Turdacupral 50 sp. 3 2 Phomopsis vaccini. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum. macularis.07 0. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. 2 Turdacupral 50 sp.5 EC 8 Phragmidium violaceum. 3 Metoben 70 + sp.afide. Iunie. Iunie.0 0. afide 7 Phragmidium violaceum.2 0. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.0 0. Septembrie. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea. acarieni.250 0. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. Alternaria Martie. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini.. afide Decis 2. D. 3 Captadin 50 + sp. Lasioptera Metoben 70 + rubi. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. afide 9 Phragmidium violaceum. Martie.2 0.2).07 0. Alternaria Aprilie. Păduchele din Orafon 50 San Jose.3 0. Monilinia vaccini. Pesticide folosite trat. % 1. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna.05 0. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea. Iunie.05 .3 0. Alternaria Mai. Mai. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini.3 0. % 1. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini.0125 0.. Monilinia vaccini. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea.07 0.3 Conc. applanata. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Aprilie. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. E. afide 10 Păduchele din San Jose (G.5 0. S.

7 8 9 păduchele din San Jose (G. Phomopsis v.. Păduchele din San Jose (G. Alternaria. Phomopsis v.5 44 .1) Păduchele din San Jose (G.07 0. Phomopsis v. afide. Alternaria. 3 Septembrie.5 0..1).5 0.2). 3 Iulie. Monilinia v. Alternaria. afide. Monilinia v.2 0.5 0. afide.1). Monilinia v. Păduchele din San Jose (G. Iunie. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0.5 0..

5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.05% 2 3.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.6 2 3.5 4. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.7 3.9 1 1.2.015% 6.7 1.25 2.5 5 7.4 2.2 1.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.4% 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.7 2.3 2 2.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.1% 1 1.003% 1 1.5 0.7 0.5 3.04% 2.3 1.2 2 2.4 0. 45 .3 0.5 2 2.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.6 0. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.08% 1.8 1.2 1.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.25 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.03% 3.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.3 2.5 3.15% 0.075% 1.3 2.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.45 0.5 0.7 1 1.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0. conform recomandării Cantitatea de produs (g.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.5 4 5 7.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.75 1 1.3% 0.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.25% 0.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.3 5.2% 0.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.

K) este în general 1 :0. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură.P. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. în funcţie de vârsta acestora. În afară de azot. aluminiul. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. fosforul şi potasiul. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive.5 20 23 25 26 27 28 > 3. gunoiul de păsări şi compostul.5 la sâmburoase (prun). borul. ramuri. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani.3 :1. Raportul dintre principalele macroelemente (N. trunchi). Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. 3. cuprul.P.K. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini.3. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. chimice şi biologice ale solului. fosfor şi potasiu.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. magneziul. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti.0 21 24 26 27 28 29 3. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. cum sunt: fierul. în special N. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. umede şi reci. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2.5 61 71 77 81 84 86 1.25 :1.0 37 43 46 49 50 52 1. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd. manganul şi altele. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice.0 2. minerale şi îngrăţăminte verzi. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0.5 18 21 23 24 25 26 .5 29 33 39 38 39 40 3.1. denumite microelemente.

dozele menţionate se dublează.0 2. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot.2. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. păr. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. . Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. fân stricat.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr.5 56 75 90 101 110 118 > 3. resturi ale tulpinilor de legume etc. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. păr şi gutui. în proporţie de 80 %. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. 47 .Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. frunze uscate. floarea soarelui. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha).0 66 87 105 117 129 138 1. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. o dată la doi ani. fecalele. borceag.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . Pe scară mai redusă se folosesc urina. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie. grele. 3. turba.la piersic şi cais.5 61 82 98 109 120 128 3. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot.la cireş şi vişin. dar în doze duble.) care se strâng în platformă. prun şi gutui.*IN (/ de humus x V%). aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. . Doze de azot în kg/ha substanţă activă. fosfor şi potasiu. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. etc). din care 1/3 toamna.5 3.

la piersic şi cais.a. în scopul prevenirii acidifierii solului. Cu 50 %. calculându-se 1. 48 .Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. . o dată la 3 – 4 ani. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.la piersic şi cais………………cu 20 %.a. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. vişin şi gutui.a. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă.. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. cireş. pe solurile cu pH sub 6./ha. cu excepţia castanului şi afinului. care de regulă conţine 17 – 20 % s. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. păr. .la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . la toate speciile pomicole. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat.la cireş şi vişin………………. folosit în perioada respectivă. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. N. . la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s.a.0 kg pentru fiecare kg de azot s. În general. dozele vor fi mai mari cu 25 %. prun.5 – 3.

În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. În primul an de viaţă al pomilor. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. .0 – 1. . se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1.anul 2 de vegetaţie 100g/pom . când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. în diferite fenofaze de vegetaţie. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. Dozele de gunoi.3. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). potasiu etc.până la intrarea pe rod a pomilor. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor.4.5. pe lângă o serie de 49 . • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . 3.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.3. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². anual. fosfor. 3.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai).

în livezile mici sau la pomii izolaţi. piersicului. în 50 .8 – 1. 4. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului.8 – 1. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. panta terenului. pentru a împiedica evaporarea apei.elemente nutritive. brazda se nivelează. prunului (dar nu. la 0. Ultima udare. făcută în jurul trunchiului. este căderea frunzelor. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. în care rădăcinile. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. la diferenţierea mugurilor de rod. pe cele mijlocii la 0.6 – 0. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. prin administrarea lentă a apei în această zonă. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor.6 m şi la 1. înainte de venirea îngheţului. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren.5 m distanţă de rândul de pomi. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice.5 – 1 m de trunchi şi copcă.0 m distanţă de rând. trebuie să formeze muguri de rod. speciile de pomi sâmburoase (prun. la aceeaşi distanţă. După ce apa a intrat în pământ. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. În plantaţiile pe rod. în cazul livezilor mari şi udarea. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare.4 – 0. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. În general. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. pentru recolta anului viitor.0 m una de alta. cais. cireşului şi vişinului). udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. iar sămânţoasele (mărul. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. creşterea normală a fructelor. chiar dacă solul are ceva umezeală. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. În plantaţiile pe rod. înainte de umflarea mugurilor. Dacă există posibilitatea. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0.8. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. la 0. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. de regulă în ziua următoare udării. pomicultorii folosesc irigarea. părul. caisului. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). când pomii sunt epuizaţi de recoltă. dar în acelaşi timp. de fiecare parte a rândului de pomi. iar pe cele uşoare la 0.

tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. sau pe sârma de jos a spalierului.a./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 . de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie . 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie .20 cm. 12 – 14 cm 10 -14 cm. agroalimentare. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi.a. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale.a./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. la nivelul solului. inainte de căderea frunzelor Toamna.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. tinere De pomi. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate. în funcţie de sistem.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi./ha efectiv tratat.

în vederea proiectării. . . cireş ). . Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini. . la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează.formarea unor elemente de schelet suficient de solide.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. . În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. decât în cazuri speciale. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. Tăierile efectuate primăvara târziu. ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). după umflarea mugurilor. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului.tăieri propriu – zise. întinerirea ramurilor şi a pomilor. obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. mugurilor şi lăstarilor.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . torsionare). în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). după formarea lor. Prin tăieri. migdal.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5.grăbirea fructificării pomilor . care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. 5.1. 52 . realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. efectuarea de incizii şi crestături. piesic. formării şi întreţinerii coroanei. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . ramurilor.menţinerea coroanelor. ramuri şi lăstari. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. Tăierile propriu –zise. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare.2. axului tulpinii. nu pot fi recomandate. înclinare arcuire. .realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . . trunchi şi ramuri spre muguri.garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. între procesele de creştere şi de fructificare.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . Tăierea pomilor În sens larg.

debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). devenind ramuri de rod. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. concurente). Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. pentru restabilirea creşterilor vegetative. moderată. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. depinde de intensitatea acesteia (puternică. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. deasupra unui mugur dormind. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). are un efect stimulativ redus asupra creşterii . organele învecinate. Prin suprimarea unor ramuri. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. sunt oprite la nivelul inelului. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. se poate utiliza la pomii în declin. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. care sunt depozitate în rădăcini. iar cele situate dedesubt prosperă. în mersul lor ascendent. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. în formă de semilună. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. 53 . Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. trunchi şi în ramurile principale.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. longitudinale sau inelare. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. în scopul trezirii lui la viaţă. are ca efect stimularea creşterii. Aceeaşi incizie. datorită faptului că substanţele de rezervă. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. circulare. slabă). a cărei creştere trebuie stimulată. care circulă în sens descendent. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. Ele pot fi transversale. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. organele rămase deasupra întârzie creşterea.

Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. fiind specifică pomilor tineri. se răsucesc de la bază. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. vertical. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. torsionarea). El se aplică. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. tipul de fructificare şi alţi factori. în vârstă de 1-4 ani. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. în vederea temperării creşterii. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. cu coroana în curs de formare. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. palisându-se de prima sârmă a spalierului. În al doilea caz. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. datorită unei creşteri vegetative prea intense. arcuirea. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. înclinarea. Se aplică pomilor tineri. în loc să fie suprimaţi. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. uşor de întreţinut. care se conduc orizontal. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. ca să nu se rupă. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. 54 . grăbirea formării coroanei şi a fructificării. în caz contrar. în general slabă.3. Inclinare este operaţia opusă dresării. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. intră târziu în perioada de rodire. cu scopul de a favoriza creşterea. de regulă. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. ci numai să crape longitudinal. lăstarilor viguroşi. 5. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale.

braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. La plantare varga. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. formând între ele romburi. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. În mai –iunie. când lăstarii au 15-20 cm. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. de la sol. La plantare. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. de la suprafaţa solului. pe direcţia rândului. 5. care se lasă intacţi. de la nivelul solului). pentru a forma 55 . iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. rezultă o coroană conică. Şarpantele sunt dirijate orizontal. Această palmetă are 10-12 şarpante. Ceilalţi lăstari se suprimă. Palmeta simplă. distanţate pe ax la 30 cm. În mai-iunie. Fusul . orientaţi pe direcţia rândului. plus lăstarul de prelungire a axului.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. După plantare. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. Prima şarpantă. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. se orientează pe direcţia rândului. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. din care doi pentru braţele palmetei. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. şi respectiv 120 cm. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. la înălţimea de 150 cm. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. de o parte şi de alta a axului coroanei. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. ci alternativ câte una. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). În august. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. se aleg doi cu poziţie laterală. care se taie la inel. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. După plantare. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). de la sol. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. dispusă la maximum 60 cm.4. varga se taie la 40 cm. se aleg trei lăstari. când lăstarii au 15 -20 cm. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. pentru a forma primele şarpante. orientaţi în sens opus. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. subţire. fără mijloc de susţinere. deasupra unui mugur.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante.

8 m pe rând. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr.0. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . sau M106. piersic. cireş. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie . pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. În primăvara următoare.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. cireş. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. pentru a se garnisi mai bine. altoite pe M9.5 -4 m între rânduri şi de 0. migdal. prun. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . alun şi arbuşti fructiferi. cais. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. Distanţele de plantare sunt de 3. nuc. În luna august. vişin. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. Arbuşti şi alun.6 .braţele. nuc şi castan. M26.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. Vişin. Înălţimea gardului fructifer este de 2. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului.aprilie Iunie . păr. castan. iar restul lăstarilor se suprimă. păr.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. gutui.

cu 2-3 etaje. fără spalier. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. 57 . bilateral alternative. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. întreţinere.5 Tăieri de formare. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. Coroană conic trunchiată. pe pante.

având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. pe pante. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. 58 . e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. fără spalier. cu 2-3 etaje. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. Coroană conic trunchiată. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale.

Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca. 59 .Eliminarea de ramură cu foarfeca. . pentru eventuala subordonare sau ramificare.

= directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare. rod de 2 ani. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. pe spalier cu 4 sârme. = formatie de legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 3 ani.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Palmeta cu braţe oblice. cu = formatie de rod de 1 an. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. Distanţa: 4/3 m. 60 . realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. bilateral alternative.

avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. pe spalier cu 4 sârme. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. bilateral alternative. Distanta: 4/3 m. 61 . Palmeta cu brate oblice.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106.

Coroana fus-tufa. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. cu = formatie de rod de 3 ani. cu sau fara mijloace de sustinere.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106.5 m.0-4.5/ 2. Distanta: 4. legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 1 an. rod de 2 ani. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. cu axul garnisit pe toata lungimea.5-3. 62 . inclinare a ramurilor de 1-2 ani.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Stanley Vinete de Italia . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. Anna Spath 70 .1. Stanley . Soiuri propuse 6. Vinete de Italia Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Silvia .3. Anna Spath . Anna Spath Agen .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Anna Spath Stanley . Vinete Româneşti Stanley . Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Vinete de Italia Stanley . Agen Agen .6.2. Stanley Anna Spath .

5 64. Stanley Silvia .4. Hedelfinger 71 .Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen . Agen . Agen . Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.8 49. 12 14 12 13 13 Miez % 49. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.5 52. Silvia Silvia . Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6. Stanley Valor .3 19. Agen . Anna Spath .4 20.5.3 63.0 63.4 45.6. Hedelfinger Germersdorf.8 Grosimi % 68.3 6.5 19. Anna Spath Fruct mărimea gr. Prot % 16.2 Subst. Ramon Oliva Stella. Van Germersdorf.

Rezistent la boli şi ger. rustic.Sensibil la boli. Are perioada de vegetaţie lungă. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . globulos. care imprimă soiurilor vigoare mică.Soi vechi. cu gât alungit.Rezistent la boli.Perioada de consum: septembrie . dulce-acidulată. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. este productiv.Soi de vigoare mijlocie.Fructul este mare. Pulpa este galbuie. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. intră timpuriu pe rod. .Perioada de consum: octombrie . este foarte productiv. . dăunători şi ger.7. Pulpa este potrivit de suculentă. Aurii. cu 5 coaste evidente. De Huşi.Soi de vigoare mijlocie. Aromate.Rezistent la boli şi ger. Pulpa este suficient de suculentă. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A.Fructul este mijlociu. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. intra timpuriu pe rod.Fructul are o greutate medie. originar din Romania. . . cu gust dulce-acrişor.noiembrie. Pulpa suculentă.decembrie. . Van 6.Soi de vigoare mare.Fructul este mare sau foarte mare. semidulce. produce abundent şi constant. Rubin. . circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. lucioasă. . formează coroană globuloasă. suprafaţă netedă. . piriform. galben portocalie.Perioada de consum: octombrie . forma sferic-turtită. Bereczki. formeaza coroană rară.noiembrie. fină. .Soi de vigoare mijlocie. puţin acidulată şi plăcut aromată. cu coaste largi.Soi românesc. . . . Hedelfinger Sam Jubileu 30. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. . De Mosna. . .Soi românesc. foarte productiv.Soi vechi. Mălăieţe. rustic. precocitate şi productivitate mare. . cu gust bun şi aromă puternică. Hedelfinger Germersdorf. .Perioada de consum: octombrie .ianuarie. uşor alungit. Stela. placută la gust. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. fără coaste şi de culoare galben-limonie. . intens aromată. . pieliţă netedă. . originar din Turcia.

cel mai timpuriu soi. . . . . inflorire timpurie.U. .Soi originar din Romania.inceputul lunii august. coroana globuloasa.U.Soi originar din S. rezistent la ger.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). productiv. rezistent la bacterioză.U. pulpa este galbenă. portocaliu. .Fructul este mare (70-75 g). . aderenta la sâmbure. autosteril. sensibil la ger şi Taphrina. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai.8. fada. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin.Pomul semiviguros.A. de calitate mediocră. sensibil la boli. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. semiconsistentă. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . . mediu consistenta. portocaliu cu roz pe partea însorită. pulpa este portocalie. mediu rezistent la Monilinia. . . parţial autofertil. cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. sensibil la Clasterosporium. productiv.Soi originar din Romania. usor aplatizat.Soi originar din S. .Soi originar din Italia. ferma. . ovoid.Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . mediu productiv.Fructul este mijlociu (65 g). productiv. . cu înflorire timpurie.începutul lunii august. .Soi originar din S. cu coroană globuloasă. .Pomul este de vigoare mijlocie. . rezistent la gerurile de revenire din primăvară. Soiuri propuse pentru cultura piersic . .A.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie. cu roşu pe partea însorită. sensibil la ger şi Taphrina. cu coroana conică.Fructul mijlociu (55-60 g).Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . . cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. cu plasticitate ecologica buna.Pomul semivigu-ros.Soi originar din S. asimetric. foarte productiv. galben-auriu cu rosu pe partea insorita. ovoidal. productiv.U. .Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . cu gust dulce-acrisor. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. Formează multe fructe gemene.A. . sferic.Pomul semiviguros. pulpa galbena. pulpă consistentă.Fructul este mijlociu (140 g).Pomul viguros. coroana invers-piramidala. neaderenta. . de culoare oranj cu roşu. ovoidal. . fin aromată. inflorire tarzie.Pomul semiviguros. pulpa consistentă cu gust plăcut. oblong-eliptic. . placută.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. sferic.6. mediu productiv.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. .Pomul viguros.A. cu flori campanulate. rezistent la ger. suculenta. pulpa portocalie. .Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g).

Fructul este mic (60-65 g).Pomul de vigoare mijlocie.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . sferic. productiv. cu coroana semiglobuloasa. cu plasticitate ecologică ridicată. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. . .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. . neaderentă.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. sferic.Fructul este mijlociu spre mare (160 g). Southland Springold Superba de toamna Cora 6. . simetric. . aromată. .Fructul mijlociu (160 g). productiv. Sâmburele crapă uşor.Pomul de vigoare supra-mijlocie. sferic. roşu-vişiniu. .Soiul este precoce. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.Fructul este mijlociu (5 g).Soi originar din România. pulpa galbenă. . placută la gust. suculentă.U. flori campanulate.Soi originar din S.Pomul semiviguros. fermă semiaderentă la sămbure. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. aromată. galbenăverzuie. dulce. alb-gălbui cu roşu. . lucioasă. mediu rezistent la ger şi boli.A. .Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. suculentă. cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui.Soi originar din România. . seceta şi boli. acoperit 3/4 cu roşu.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie . sensibil la Coccomyces şi Monilinia. cu epiderma subţire. pulpa galbenă suculentă.Fructul este mijlociu (120 g). . fermă. neaderentă. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu..Soi originar din România. sferic uneori uşor mamelonat. neaderentă. cu pulpa galbenă. .9. sferic. fructifică preponderent pe ramuri plete. productiv. foarte productiv. acoperit 3/4 cu roşu-viu.Pomul de vigoare submijlocie. coroana invers-piramidală. pulpa este fermă. pulpa alb-galbuie. sensibil la Taphrina şi Fusicladium.Pomul viguros. sferic.Pomul viguros. placută la gust. . rezistent la ger şi secetă.Fructul este mare (200 g). galben. semiaderentă. acoperit 70-80% cu roşu. . . cu fructificare 74 Nana Ilva . . . galben-oranj. pulpă şi sucul colorate. . Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.Soi de nectarine originar din Romania. . galben portocaliu. florile de tip rosaceu. productiv.U. rezistent la ger. .Soi originar din S.prima decadă a lunii iulie. .A.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

La nuc şi migdal. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. dar păstrarea. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. se face eşalonat. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. în general. Indiferent de specie sau epoca de coacere. La căpşun. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. 1. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. călduroase. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie .septembrie 82 . iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. 3. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. au căpătat culoarea caracteristică. şi pe cât posibil. toate celelalte se culeg cu codiţă. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. dar acoperite. care de obicei se culeg fără codiţă. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. eventual ele cad singure din pom. atunci când temperatura fructelor se ridică. păstrată bruma de fructe. Cu excepţia zmeurii şi murelor. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. La piersic coacerea fructelor. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. pe acelaşi pom . Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. fie de ploaie sau de rouă. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. – 15 oct. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. este de scurtă durată.

agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. 83 .recoltare manuală prin batere (cu prăjina). Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere.recoltare manuală prin scuturare. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. .4. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. arbuşti. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. culoare şi luciu maxime. cireş. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. . când începe înmuierea pulpei (consum intern).acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă.recoltare manuală fruct cu fruct. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. 1. Această metodă a predominat în zonele de deal. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. nuc. vişin. recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. alunele. În plantaţiile organizate de prun. iar pentru sucuri la supracoacere dulce . la soiurile autohtone. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet.

refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. sănătoase. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. .să aibă o bună izolaţie termică. este bine ca din găleţile.umiditate ridicată. boxpaleţi Speciile Măr.1. prun.fructele necorespunzătoare. păr. lovite etc. depreciază calitatea fructelor prin lovire. cais. aspectuoase. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. .posibilităţi de ventilaţie . camere şi alte spaţii amenajate. zdrelire.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. coşuleţe. cireş. lăzi T. presare. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. cireş. păr. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export.2.atunci când recoltarea se face în totalitate. . coşurile sau sacii de recoltare. prelucrare. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. .sucuri . nuc. păr. alun.aerisire. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. castan. piersic. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. afin. hrube. migdal Coacăz. păstrare îndelungată. 2. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. fără atac de rapăn. 84 . vişin Măr. la mere. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. zmeur. măr. viermele fructelor etc. industrializare . prea mici. .distilare Export. piersic. . Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. consumul pieţei. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. vişin Măr. butoaie 2. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. cais. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor.să fie curate de mirosuri străine. atacate. lăzi T. prun. vişin.

pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130.Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. numai cele din catalog. la principalele soiuri.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .

Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .20 .20 În medie 40 .50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 . de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 . precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d. Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.m.28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .b.

150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .7 .

5 8. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.3 4.6 5. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.9 7.9 5.9 7.3 3.4 6.2 5.0 8.7 6.9 6.4 3.5 3.1 4.9 6.7 5.2 6.4 5.4 5.6 6.6 6.6 3.7 4.7 5.4 4.5 3.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .1 5.2 4.5 7.1 5.7 4.0 4.0 5.9 7.8 4.5 7.

5 1.1 1.5 1.2-1.5 1.0 2.5 2-2.2-1.L.D.4-1.2-1.8 1.2-1.5 2.9-2.0 8.0 2.3 1.6 1.5-2 2-3 3-5 1.G.0-1.3 1.5-2.5 1.0 6.5-2 1.5 91-77 89 . Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.0 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.2-1.2-1.5 2.0 8.

32 87136. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.5 2.10 57786. etc.5 1. 90 .3 40883.5 2.93 88840. La realizarea proiectului.5 1 0. costul manoperei.70 60789.5 1.51 36075.5 4 5 3.8 35234. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.CAPITOLUL V.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.5 4.65 52562.5 6 5 3 2.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.27 84987. a devizelor de lucrări.1 43067.85 40715 33951 49402.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4.5 Număr arbori.

Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.30 25 232.08 0. crt.35 20.22 - 9.chim.6 6 2887 Defrişat de porumbar. cantit. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 Cap.1.35 20.11 0.75 - 35.40 0. cantit = 1.3 - 14.08 0. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0. = 1. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap. crt.6 2 3226 Încărcat. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC . 1 Manoperă Nr.14 18.35 25 1108.1. 1. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr.cu MIC 91 CT coef.18 0. ZO UM 3 0.6 14.UM = t.25 9.25 TOTAL ZO 4 0.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.50 Total ZO. mur.00 III 7 IV 8 - 0.de transf. n 3 4 0.20 2 Cantitatea ha ha a.05 25 876.08 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. măceş. 2 0.40 .22 9.30 - x x x 44.40 0.

tr transp km ansport. n MECANICE .Sare potasică .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.II utilaje 4567.08 0.43 8.375 331.07 1 1 1 2 6.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.50 92 .III materiale 2750.90 2. Denumirea crt.Grupa crt.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.27 250 4567.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.n.50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 . 0 1 1 Îngrăş.14 18.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.43 8.Total ha a.III . t 2 3 50 1.Superfosfat .Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.Gunoi de grajd semifermentat 4 . pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.Tarif RON / ha a. Denumirea . Ha a.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .90 1. n LUCRĂRI 1(un) ha .13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 Cap. 0 1 2 3 1 0.88 RON Total cheltuieli directe 8758.Total pentru un ha PENTRU Cap.40 0.00 Cap.Materii şi materiale Nr.IV transport 331.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

4 0.10 18. cantitate=2 Defrişarea de porumbar. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantititate.1. Lucrarea Coef. crt. de crt Nr. cantititate. mur. chimice . cantitate= ( 1. 4 0.30 - 0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.75 9. = 1.4 x 2) 2. Nr. 3 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 operaţiuni UM=t. cantitate= 0.40 .I Manoperă: Nr.O.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.n.0 - - 3 3223 0. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.81 25 895.50 1 (unu) ha .30 25 232.60 0. articol Denumirea lucrării din normele Z.Tarif RON/Z. .20 - 9.Total Z.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0.O. distanţa de transport 8 -12 km UM = t.5 - Cap.11 TOTA L Z.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.O.20 0.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 .a.18 10.80 - 10.00 - 15.25 15.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.14 0.O/ din de muncă .25 - 26. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.20 9.51 25 662.Total RON ha x x x 35.20 0.2. măceş.

n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4. III – Materii şi materiale Nr.6 60.8 0.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.90 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.43 8.90 0.n.43 8.80 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.3 94 . IV.94 15.1 61.0 0.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.a.47 250 3867.a. Tarif RON /ha. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.47 Total ha.5 Cap.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.08 0.

31 - 0.IV Transport 251.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.80 - 10.20 9.20 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.25 TOTAL ZO 4 15.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.81 25 895. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.chimice 0.3 Total chelt.11 0. Utilaje 3867.25 95 .00 III 7 IV 8 2 O.20 9.3. 1 Manoperă Nr.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.4x2)=2.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.II.30 35.măceş.20 0.2 lucrări 0.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.18 10.25 - 35.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.III Materiale 2450.6 porumbar.5 Cap.2 hectar Cap.4 Deservit MIC .08 3 0. crt 0 1 Nr.14 UM=t: cantit =1. Antemăsurătoare – Deviz nr. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.30 - 0.05 1.8 Mărunţit îngrăş.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.directe 7464.0 RON Cap.

Materii şi materiale Nr.1 RON Total directe 7465.II utilaje 3867. Denumirea .47 250 3867.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.8 0.6 60 0.0 Cap.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.Gunoi de grajd 4 .20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0. n LUCRĂRI -1(un) .5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap. n MECANICE ha .43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.80 8.IV transport 253. km t 2 3 50 1.Superfosfat 2 .a. 0 1 2 3 1 Administrat îngr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.1 61.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Sare potasică 3 .5 Cap.94 15.Total Ha a.Cap.de anexa 1 transf.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.5 96 .Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .art.chim.43 0.Tarif RON / ha a. Lucrarea Nr.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.III materiale 2450.375 253.pentru transport 6 0.90 0. Denumirea crt 0 1 1 .47 TOTAL .25 hectar Cap.cu MIC(2 275 0.85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. n.I manopera Pentru 1(un) 895.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.40 4. 5 0.III .tr de transp ansport.

1859 Pichetat terenul:UM= mb. cantitate=0. I . 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha.14 0.=5 Z.06 0.00 0. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.5 8. =1.10 0. şi descărcat în câmp.02 0. =o.. UM=buc. mur cu Φ pâna la 10 cm. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.07 26. cantit.5 12.1.2 1.14 3. cantit.=20.66 1.2 1.0 7. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.25 0.0 0.02 1.32 0. transportat la 8-10 Km. şi grad de acop.4.208 6.06 0.10 0. 3226 Încărcat. art.0 0.25 3.8 Total Z. 2887 Defrişarea de porumbar.cantit.208 11.05 0. cantit.25 97 . cantitate=o.gunoiul de grajd UM=tone.11 0. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2. cant.0 5.07 26..=208 10.5 9.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18. 20% UM=ha . şi stratificat UM=ml.02 0. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.20 0. Antemăsutătoare –Deviz nr.80 8 3.20 1.0 2.cantit.=0.cantit. cantit. măceş.00 0.O.1.=1 4.54 0.O. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.=0.cantit.0 m3/ha: UM=ha. cant.125 1. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.=1 3.1-3.32 0. 4 18.14 1. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.8m.0 5.Manoperă: Nr. UM 3 18.=1 5. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. Număr Denumirea lucrării din Crt.0 0.

/pom Cantitatea Ha /a. 4 3. Dezinfectat solul 0. –Materii şi materiale Nr.208 Fasonat rădacina.=208 1( unu ) Total Z.80 2 de plantare 2. cantit. cantitate=0. CT Lucrarea crt. 5 8.5 51. 1845 3.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68. 1845 1847 3. Cantit. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0. Discuit după plantare 0.47 2 4.33 0.5 kg.74 25 218.=0.uri ha Tarif RON /Z.O Total RON 1.86 25 196.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Arătură adâncă la 30cm. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb..36 0.2 lucrări înainte 1.08 25 1702 0.65 8.5 Cap.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.69 16. cantit.14 25 3.6 0.66 0.66 1.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.de ha transf. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.r.O.60 1.47 0.13.36 1 plantare 5.65 8.82 8 0.08 1 t/ha 3.69 0.=0.5 7.34 25 1283.13 0..208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.47 1 6.94 1.=0. 0 1 Gunoi de grajd 100kg.74 0. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb. Denumirea Crt.38 15. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.4 250 2100 UM 2 Kg.042 0. Arătura normală în livadă înainte de 1. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.43 8. 0 1 2 3 1./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2. Cantit. 17.n.38 1. 14. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 . III.

3.I Cap.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.63 99 . Total RON RON Cap.375 95. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.0 30. 25 255. 2.0 0. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.6 50 0.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1. IV Transport 95.63 Volum total t/km 4 200.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.5 Total t/km Tarif RON/t/km. Cantitatea transport tone 2 3 10 20.0 50 0.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

30 - - 9.20 - - 18.60 9. măceş.O.0 - 20.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29.O/ din normele de muncă . cantitate=2 Cap.25 - 11. din care pe categorii I 4 0. de Nr.31 III 7 - IV 8 - 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.Total RON 3 0.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar. cantitate= 0. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.Tarif RON/Z.10 0.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.25 - - 0. mur.25 11.n.2 operaţiuni UM=t.06 25 501. articol Denumirea lucrării din Z.a.10 - 8.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. cantitate = ( 1.18 8. .20 Ha 3 2 Ha. cantititate. chimice .5 9. .50 1 (unu) ha . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.20 0. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. = 1.10 - - 0.5 - Nr. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.36 25 734.20 - 0.30 25 232.O.11 TOTAL Z. 4 0. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t. cantititate.1.14 0. crt Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.O.5.Total Z.40 .31 5 - II 6 0.4 x 2) 2.20 0.

375 195. transp.60 RON Total chelt.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. III – Materii şi materiale Nr.n.27 250 3567.5 0.II.0 Cap. crt 0 1 2 Cap.1 61.10 101 .8 0.0 0.5 Nr.directe 6872. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru. Utilaje 3567.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.60 0.43 8.a.0 Cantitate transport tone 3 45 1.IV Transport 195.a.6 60. 6 0.5 Cap.08 0.47 Total ha. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0. IV.5 Cap. Tarif RON /ha.90 0.4 Volum total t/Km 4 450 71.94 14.43 8.III Materiale 2375.5 521.90 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.

. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Coef. 4 12.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z. l normele de muncă crt. UM 3 0.6 0.30 - 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t. a..14 0.50 I 5 II 6 12.o.30 25 232.40 4.08 0.4x2)=2.11 9.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.o..31 0.25 TOTAL z.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.75 - 22.31 - 9.n.=2 Defrişarea de porumbar.50 III 7 IV 8 0.o.10 18.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit. păducel cu 20% grad de acop.18 0.=1.20 0. mur.00 0. Total RON din care pe categorii z.1.51 25 787.43 .artico Denumirea lucrării din Nr.= (1.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.21 25 555.crt. măceş.20 0.I Manoperă: Nr. Lucrarea Nr.cantit. UM=ha:cantitatea 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT.5 Cap.00 0.6.25 9.00 0.30 x x x 31.o.de transf.20 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 4 0.20 9. 2 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.20 0.uri Tarif RON/z.

a. tone 3 1. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.00 Total Cheltuieli directe 7070.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.n.625 RON Cap.47 1 2 8.III Materiale 2400.90 0. Km. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.375 215.n PENTRU: Total pentru un ha.III Materii şi materiale Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.94 14..67 250 3667.crt.90 0.75 Cap.crt. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.875 103 . Cap.II Utilaje 3667.a.5 Cap. 4 1 1 5 25 RON 8.IV Transporturi 215.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.M. 2 50 10 Cantitatea transport.

1.=2 Defrişarea de porumbar.crt.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.o.7. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.18 9.o.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.6 0.20 0. UM 3 0. păducel cu 20% grad de acop.25 TOTAL z.5 1(unu) ha Total z.30 - 0.I Manoperă: Nr. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.o. a.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.5 9.00 3 3246 0. 2 0.25 I 5 II 6 11.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.00 - 9.. mur.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.n.43 8.uri Tarif RON/z.=1.43 8. Coef.90 .10 18.5 Cap.20 - 0.31 - 0.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0. 4 0. articol normele de muncă crt.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.20 9. UM=ha:cantitatea 0.14 0.40 3.11 0.60 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.20 9.36 25 734.d e transf.30 25 232.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.06 25 501. Total RON din care pe categorii z.25 III 7 IV 8 0.Antemăsurătoare-Deviz nr. Denumirea lucrării din Nr.= (1..o.00 - 20.4x2)=2. Lucrarea Nr. 4 11.08 0. măceş.31 4 3091 0.

III Materii şi materiale Nr.n.IV Transporturi 195. Km.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.43 45 Volum total tkm 4 71.5 Cap.00 Cap.a. Tarif RON/ha.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.375 195.crt. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.a.6 Total Cheltuieli directe 6872.5 0.27 250 3567.5 450 521.5 Cap.94 14.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.47 2 RON 0. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap. tone 3 1.1 Distanţa de transp.00 105 .crt. 0.III Materiale 2375. 2 50 10 Cantitatea transport.II Utilaje 3567.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734..n Total pentru un ha. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.M.

din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.20 9.de transf.25 TOTAL ZO 4 11.10 0.8.36 ZO UM 3 0. Nr. 3 0.10 0. n 5 0.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.chim.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar. 1 Manopreă Nr.4 Deservit MIC .30 Cap.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.măceş.10 18.30 - 0.4x2)=2.20 0. 8 Mărunţit îngrăş.20 9.18 0.25 III 7 IV 8 O.14 0.11 8. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap. Antemăsurătoare – Deviz nr.1.40 3.art.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.6 106 .chimice UM=t: cantit =1.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.20 0.31 - 8.20 0. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.60 0. Lucrarea Nr.36 29. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 din care pe categorii I 5 II 6 11.

43 251 0.875 RON Total cheltuieli directe 6873.tr de transp ansport.III .3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.Superfosfat Kg 800 1 800.94 14. n RON / ha a.III materiale 2375. Denumirea crt 287 0.I Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 3 .5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.47 Ha a.IV transport 196.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 MATERIALE Cap.Total PENTRU Cap.90 1 1 2 8.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.Gunoi de grajd T 45 5 225. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .Sare potasică Kg 600 1 600.0 4 .375 107 .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.0 2 .27 250 3567.Total LUCRĂRI 1(un) ha .375 196.Sinoratox 5G kg 30 25 750.875 UM Cantitate a Greut.0 Cap.Materii şi materiale Nr.43 0.Tarif MECANICE .5 hectar Distanţa Cantit. km t 2 3 50 1.90 0. Denumirea .5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .0 3567.

mur.20 0.1.n.50 9. Lucrarea Nr. a.4x2)=2..cantit. Denumirea lucrării din Nr.9. Coef. articol normele de muncă crt.08 0.51 25 787.=1. păducel cu 20% grad de acop.20 0.20 9.18 0. Total RON din care pe categorii z.10 18.43 108 .II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 0.14 0.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.crt.50 9.d e transf.31 I 5 II 6 12.30 25 232.30 x x x 31.25 9.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.o. 4 0.11 TOTAL z. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.00 0. UM=ha:cantitatea 0.o. UM 3 0. 2 0. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap. 4 12.40 4.o.21 25 555.5 Cap.uri Tarif RON/z.30 - 0.31 III 7 IV 8 0.= (1.20 0.6 0..4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.20 9.00 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.I Manoperă: Nr.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar. asimilat măceş.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.o..5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.25 0.75 - 22.

90 0.cr t.625 Total Cheltuieli directe 7070.0 RON Cap. Tarif RON/ha.67 250 3667. 2 50 10 Cantitatea transport.47 1 2 8.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.875 109 .5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.III Materii şi materiale Nr. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.a.n.94 14.n Total pentru un ha.90 0.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.III Materiale 2400.M.. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. tone 3 1.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.75 3667.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787. Km. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.I Cap.375 215. RON Cap.crt.IV Transporturi 215.5 hectar Cap.

cantit.39 - 7 2331 0.93 25 755. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.1.00 .20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.00 - - 6. cantit=0.11 0. =45 Încărcat + descărcat 0.00 6. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. = 1. Antemăsurătoare – Deviz nr. 4 1 5 2.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.art.39 4.59 25 164. 0 1 Nr.53 25 488. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.20 0. CT. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. NPC/79 de anexa 1 transf.10.18 - 0.25 6.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. cantit.75 4. cantit.n. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. = 45 t Încărcat gunoi din 0. Manoperă Nr.a.75 - Cap.10 - - 3 3246 0.39 4.11 25 102.00 110 Cantitatea ha Ha. crt.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.25 7 8 - 2 3223 8.75 19. cantit.00 6. cantit.11 - - - 5 6 3148 2863 2.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.10 - 8.8 x 2 = 1.20 - - 0.14 TOTAL ZO 4 11.18 - - 4 3091 0. = 0. I. Lucrarea Nr.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. crt.

0 Greut.47 2 45 1 2 RON 0.n.40 3.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. Denumirea crt. Directe 1843. km.5 0.n.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.42 250 1855.III – Materii şi materiale Nr.08 0.12 4570.grupa Distanţa de Cantitatea crt. transp. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 .48 0.a.48 0.0 5 225. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap. pentru transp.IV Total Transport Chelt.0 25 750.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.0 1 300. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.5 450 491.00 Volum total t/km 4 41.00 Cap. transp.94 7.375 184.60 0.75 Cap.I Manopera 755.II Utilaje 1855. Denumirea.20 0.a. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III Materiale 1775. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 1775.312 RON Cap.

75 2. NPC/79 de anexa 1 transf. cantit=0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. cantit. 5 2.75 7 8 - I 3 0. Manoperă Nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.00 6. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. Lucrarea Nr.00 6.00 - - 6.75 - Cap.30 - - 3 3246 0. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.1.8 x 2 = 1.31 25 382. crt.20 - - 0.39 2.25 15. = 0.11 0.11 0. 0 1 Cap. cantit. crt. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.20 0.00 . CT.26 - - 4 3091 0. = 1.11.art.18 6.14 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. cantit.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha.17 25 54. cantit. I. cantit.11 - - - 5 6 3148 2863 2.07 25 601.25 2 0.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.39 2.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8.a.30 - 6.n. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha.75 6.26 - 0.39 - 7 2331 0.59 25 164.

III Materiale 2325. Denumirea crt. transp.20 0.40 2.a.75 Cap. tone 3 1. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea.0 Greut. Directe 4739.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.0 Cantitatea transp. pentru transp.81 Cap.a.5 0.III – Materii şi materiale Nr.48 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n.08 0.062 Total Chelt.62 250 1655.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 RON Cap.grupa Distanţa de crt.06 113 . 6 800 600 3500 30 36430 Cap.47 2 35 1 2 RON 0.94 6.5 350 421.II Utilaje 1655.n. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.80 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.0 kg 300 1 600.I Manopera 601.IV Transport 158.48 0. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap. km.43 35 RON Volum total t/km 4 71.375 158.

cantit: = 1. cantit.20 trasarea căilor de acces UM = ha.00 - - 0.26 - - 0. de la 8-12 km UM = t.59 25 164. I. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 x x 6.75 - 114 .17 4.2 x 2 = 2.00 6.0 7 2331 Parcelarea şi 0. cantit.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.52 25 813.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.17 25 104.25 gunoi de grajd cu transp.39 0.4 4 3091 Mărunţit 0.20 x 32.76 25 544. Nr.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. Denumirea lucrării ZO/ crt.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12.00 - 9. Manoperă Nr.00 6. 20%) UM = ha.14 îngrăşăminte chimice UM = t.2 5 3148 Deservit MIG (2 2. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0. cantit: 1.50 7 - 8 - 9.1.12.39 (grad acop.17 4. cantit: 1.50 5 - 6 12. cantit: = 1.26 - 0. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.25 21.39 0.20 0.00 4.00 lucrări) UM = ha. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.

31 Cap.5 500 571. Denumirea crt.0 2400.I Manopera 813. 2 50 10 Cantitatea transp.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0. 5 2.0 Greut. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha. crt.43 50 Volum total t/km 4 71. pentru transp.00 0. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.0 250.a.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.grupa crt. NPC/79 de anexa 2 transf.art.n.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp.III Materiale 2400.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.94 7.00 0.II Utilaje 1955.312 Total Chelt. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.a. Denumirea.00 .a.82 250 1955.0 1 5 600.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.00 115 RON RON Cap.48 0. Lucrarea Nr.0 750. Directe 5382.III – Materii şi materiale Nr.375 214.IV Transport 214.n.n.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.47 TOTAL 1(un) ha Total ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. tone 3 1.40 4. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.Cap. CT. km.

chim. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.80 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.75 25 918.14 25 103.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.39 0. 1 Manopreă Nr.5 164. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.14 4. 75 Cap.din CT coef.00 III 7 IV 8 0.11 0.0x2) =2.13. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.0 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 0.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.75 4.22 - 0. n 4 1.20 26. =(1. Lucrarea Nr.00 6.0 Mărunţit îngrăş.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 0.14 4.20 .1.80 - 10.chimice 0.00 6.40 3 2.18 10.20 36. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.20 X X X 0.5 - 0.39 7 2331 0.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.art.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0. Nr.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.0 5 2.02 6.25 TOTAL ZO 4 15.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.

0 2.47 60.0 MATERIALE Cap.0 4 .48 0.0 2 .1 10 60.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.94 8.a.Superfosfat Kg 600 1 600. n LUCRĂRI 1(un) ha .tr de transp ansport.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.IV transport 245.62 Cap.III materiale 2050.III .Sinoratox kg 30 25 750.Total Ha a. km t 2 3 50 1.0 hectar Distanţa Cantit.0 4.n.62 250 2155.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut. MECANICE .Tarif Ron/ha.80 0.Sare potasică Kg 400 1 400.I Cap.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .Materii şi materiale Nr.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.0 1.48 0.75 2155.0 3 .0 Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.375 245.Gunoi de grajd T 60 5 300. Denumirea . Denumirea crt UM Cantitatea 0.08 0.37 117 .pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.62 RON Total cheltuieli directe 5369.

= 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.38 25 809. cantit.20 6.39 0.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. Manoperă Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.11 4.8 x 2 = 1. cantit.18 - - 0. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.18 - 0. I.n.40 .00 4.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.39 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. 5 2.14.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. NPC/79 de anexa 1 transf. cantit.59 25 164.11 0.a.00 6.14 2. cantit.00 6. cantit=0. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. cantit.00 6.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12. Denumirea lucrării din crt.11 25 102.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.11 4.1.75 - Cap.50 0.00 - - 0. crt.art. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.68 25 542. CT.25 TOTA L ZO 4 12.50 7 8 - I 0. Lucrarea Nr.00 - 9.00 0. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha. = 1.39 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.20 x 0. Nr.75 21.20 32.18 9.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.

III Materiale 1800. pentru transp.I Manopera 809. km. Denumirea crt. 2 50 10 Cantitat ea transp. tone 3 0.0 1800.0 1 300.47 50 1 2 RON 4.062 4767.5 500 541.0 25 750. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.08 0.a.0 Greut. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.00 0.82 250 1955.0 5 250.00 4 41.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.48 0. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha.IV Total Transport Chelt. Directe 203.50 Distan ţa de transp . IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. Denumirea.grupa crt.II Utilaje 1955.56 119 .n.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.48 0.375 203.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.062 Cap.94 7.5 0.n.

Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.83 1.25 10 1846 . Nr.16 - 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare. 1 Manoperă : Nr.Încărcat+desc.5 0.2.25 0.Încărcat şi desc.83 1. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .65 2.5 5 3246 .66 1.38 - 7 - 8 15.5 6 3281 .5 3 1863 .16 - 8.5 1. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.1.33 0. de la 8-12 km UM=t cantit=37.16 4.28 4.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1. cantit = 1.93 - - 3.5 9 1843 .82 3.2 0.63 - 0.00 1.93 - 10.63 9.28 6 9.00 12.33 4.00 1. Gunoi cu trans.28 Din care pe categorii 5 0.48 - 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .Încărcat+descărcat îngrăşăm. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.5 15.25 11 1868 .16 - - - 120 .Fasonat rădăcina.Antemăsurătoare – Deviz nr. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.25 2 1859 .11 TOTAL ZO 4 0.4 7 1773 .cantit=1.Făcut şanţ pt.25 4 3226 .48 0.54 10.28 4.00 1.38 0. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.Administrat îngrăş.Pichetat terenul UM=ha cantit=1. 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1.65 2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.25 12 1864 .5 0 0.

Tarif RONha a.02 lucrare completă cu udat UM=buc.Total ZO uri X 1(unu) ha .48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .pentru transport 6 0.n 4 1.00 125.2 3% 3 .00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.3 40.18 2.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50. Pomi.Tăieri de proiectare a 0.13 1866 14 2019 UM=mb.5 1.25 .79 25 544.60 75.Arătura normală printre rănduri 1.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.75 0.0 2 .0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.30 1.Discuit arătura cu GD-2.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.0 4 .25 .Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.Îngr. cantit=1.Total RON X X 25.25 300.37 25 184. 0.5 37.0 0.35 25 533.75 21.75 25.a.n MECANICE .Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.00 1803.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Complexe(1 kg 1250 1.Tarif RON/ZO .Plantarea pomilor.8 două lucrări 0. 0 1 2 1 . Denumirea crt UM Greut.n LUCRĂRI 1(un) ha . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.48 coroanei UM=mb cantit=1.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 - - - 25. cantit=1250 . Lucrarea CT coef.25 21.30 anexa 242 2 .8 121 .00 50.III – Materii şi materiale Nr.5 1.51 25 1887. Chim.00 133.60 7.

5 1.III materiale 29285.834 4 5 3226 3246 Z.M. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.O/ UM 3 0. Nr. cantitate = 0. = mb .5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.43 1.I Cap.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.55 6 7 Cap.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .68 0.5 0 1.11 122 6.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.375 192.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.00 12. 4 0.25 Încărcat şi descărcat îngr.3 37.66 IV 8 1.75 620. cantitate = 25 0. t 3 1. = mb.18 - 6. cantitate = 0.se execută 2 lucrări UM= t.IV transport 192.M.55 din care pe categorii I II III 5 0.50 10. articol normele de muncă .00 hectar Cap.25 0.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.25 0. cantitate = 1.I Manoperă: Nr.50 10. chim.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.38 RON Total cheltuieli directe 31985.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.M.transport.18 - - .O. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit.Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887. = ha . Denumirea lucrării din crt. cantitate= 1.

834 Plantarea pomilor.67 1.71 52.83 25 370.78 - 0.33 3.M.83 25 120.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.0 1. cantitate = 0.8 .29 0.84 x x x 16. 123 Coef.39 25 434.M.a.75 14.O.M. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.M.30 1. lucrare completă cu udat 20 l U.n.834 1 (unu) ha .53 2.834 Adus mraniţă la gropi U. crt Lucrarea Nr. = mb.M.34 0.a. = buc. cantitate= 1.18 2.54 0.25 - - - 16. = mb.34 6.24 25 381. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.67 1. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.834 Repartizat pomii la gropi U. . cantitate= 10 Stratificat pomi U.50 1.00 17.Total RON 0.82 3. cantitate = 0.două lucrări 0.68 0. = mb.O.Tarif RON/Z.05 1.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t. 4 1.02 0.68 0.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.50 1.78 6. = mb.75 15.29 2. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.78 2.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.48 .M.20 0. cantitate = 0.M. .84 Fasonat rădăcina. cantitate = 0.29 25 1307. cantitate = 0.75 Cap. cantitate = 0.n.33 8.71 4. = mb. cantitate = 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.Total Z.78 0. = mb.53 2.

7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.12 620 Cap.3 250.00 Cap.20 RON Cap. 6 0.375 155. IV.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.25 25891.9 25 1.II.crt 0 1 2 3 4 Cap.75 124 .I Manopera 1307.9 27. to kg Greut pentru.directe 155.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr. Utilaje 620.9 Nr. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.25 Cap. transp.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0. III – Materii şi materiale Nr.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.III Materiale 23809.IV Total Transport chelt.0 0. SPECIFICARE crt. buc.7 25.a.3 1.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.

05 0.00 - 7 - 8 1.00 0.5 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.33 1.25 5.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1. cantit = 500 ZO UM 3 0.57 4.5 .Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.50 - 0.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.67 1.24 - 0.25 - 5 6 3281 1773 0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.00 125 .Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .91 - - 11 1866 0.2.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.91 1.67 1.stratif. 1 Manoperă : Nr.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.24 0.00 12.57 - 4.5 .82 3. ctr 0 1 2 3 4 Nr.33 Din care pe categorii 6 5.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .5 .de la 8-12 km UM=t cantit=20 .25 TOTA L ZO 4 0.00 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.33 3.02 10.2 Făcut şanţ pt.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.50 6.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.13 8.66 1.00 - - - 10.5 .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .00 5 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.20 0.00 1.5 .50 6.

Tăieri pt.n 3 4 1 1. îngr.n MECANICE .Total RON X Cap.00 25 250.16 25 229.Picheţi Buc 500 .Arătura normală în livadă 1.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.84 X 0.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 .pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .77 - - 0.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.11 - - - 1.5 .Total ZO uri 1(unu) ha - 0.5x2)= 1.24 33.30 2 1.54 0.Tarif RON/ha a.0 .24 3.00 10.Total pentru un ha PENTRU : Cap.00 10.77 - 0.00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO . Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.Materii şi materiale Nr.18 2. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a. UM= mb cantit=0.n LUCRĂRI 1(un) ha .5 .59 TOTAL -Total ha.8 0. 0 1 2 1 .01 25 250.11 0.Îngr.92 25 98.III .11 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 0.Discuit arătura cu GD-2.chim.48 250 RON 620 2 3 .09 25 827. chim.a.Administrat manual îngrăş chimice.25 9.30 2 .proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.cr Lucrarea CT coef.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.

25 620.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827. cantitate= 1.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.0 50.87 Cap. 6 0.III materiale 11950.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .Antemăsurătoare – Deviz nr. cantitate= 1.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr. 4 0.20 127 1.33 - - 1.se execută 2 lucrări UM= t. articol normele de muncă .75 0.375 110.18 - - - 0.68 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.32 - 3.M.66 locale U.00 3.0 0.62 Volum total t/km 4 20. cantitate = 15 0. t 3 10 1.00 2. Nr.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.I Cap. chim.62 RON Total cheltuieli directe 13507.M.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0.5 0. cantitate = 12.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.33 - 10.00 - - 10. Denumirea .53 din care pe categorii I II III 5 0.transport. = ha .53 6 7 IV 8 Cap.18 0. cantitate = 1 1.0 200. = mb . cantitate = 0.O.5.00 Cantit. Denumirea lucrării din crt.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. = mb.32 .M. Z.75 0.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.0 25.Cap.0 295.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.chim.0 0.IV transport 110.I Manoperă: Nr.

articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1. Lucrarea Coef.30 1.50 - 6.46 2.Total Z. cantitate = 0.8 1 (unu) ha .6 Stratificat pomi U.54 0. cantitate= 9.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.M.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. = mb. = mb.Total RON 0.75 - - - 16.M.40 1.8 Repartizat pomii la gropi U.Tarif RON/Z.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.a. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.75 Cap.40 1.48 1.70 25 292.50 6.M. = mb. cantitate = 0.M.51 25 1187.67 3. cantitate = 0.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.93 25 398. 4 1.00 0.02 0. . PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.33 3.48 1.00 0.0 1. . = mb.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.O.21 25 80. = buc.a.05 1.a.18 2.8 Plantarea pomilor.n.M.25 16.n.8 .50 15.8 Fasonat rădăcina.84 x x x 16. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantitate = 0.67 47. = mb.23 2.67 25 416.8 Adus mraniţă la gropi U.O.două lucrări 0. cantitate = 0.48 620 128 .23 0.82 3.46 2. lucrare completă cu udat 20 l U.13 8.M. = mb.66 - - 0. de crt Nr.66 2. cantitate = 0.M. cantitate = 0.25 11.

DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.57 8. 6 0. Utilaje 620.75 Cap.directe 19800.III Materiale 17920.5 32 194. III – Materii şi materiale Nr.II.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.0 17920.77 Cap.8 8 1.Cap.69 129 .4 1.375 72.00 Cap.0 Greut pentru.0 1 800.0 50 400.IV Transport 72.2 20 16480.8 10.00 Cap.0 0.937 RON Total chelt.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187. IV.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. transp.Transporturi de materii şi materiale Nr. buc.5 0.

22 1.M .02 1.35 0.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.05 1.05 - - - 6. Cap.67 - 1.50 I 5 0.82 0.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.61 0.=1.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.=0.20 0.0 3.68 1.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U. 4 0. 3 0.=0.17 8 - 5 6 7 8 0.00 4.33 2.13 0.11 - 11 12 3.20 0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.05 6.-mb:cantit.=10.08 0.=0.0 1775 Stratif.00 12.l.o.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=0.334 3226 Încărcat gunoi.=(0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.o. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. UM=m. 0 1 2 3 4 Nr.c rt.I Manoperă: Nr.M.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.=1.22 2.17 2.2.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.20 - 0.11 - 2.pomi UM=mb: cantit.5 0.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.25 TOTA L z.334 z.=0. Cantit.68 130 .35 0.08 0.:cantit=7.Antemăsurătoare-Deviz nr.35x2) 0.00 4.61 - - 9 10 8. U.6.67 1.334 1843 Fasonat rădăcina . transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.11 0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.66 1.

o.uri Tarif RON/z.crt.2 20 6880 50 1 500 334 7814. Lucrarea Nr.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş. 2 1.crt ..51 0.n PENTRU: Total pentru un ha. chimice UM=mb: cantit.de transf.5 100.75 0.43 25 535.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III Materii şi materiale Nr. crt.M. a. Denumirea-grupa transp.00 7.35 10.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.a.68 25 167.o. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.30 1.. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport.51 5.00 6.=0. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.84 x x x 0.n.54 0. Total RON 1.63 25 40.0 . RON 4 5 0. Km.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.88 25 147.334 1-(unu) ha Total z.75 0.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.28 21.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.n.24 25 181.28 1. buc. Cap.3 100.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp. 4 1.00 Cap.18 2.cantit.30 0. Coef. tone 3 0.a.=0. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.00 Volum total t/km 4 17.

Distanţa de plantare 4.75 2.=0.35 1.pomi UM=mb: cantit.5 0 0.I Manoperă: Nr. 3 0.M. Antemăsurătoare-Deviz nr.M.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.33 7.7.=0.=10. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.437 50 2 35.08 0.o.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.20 0.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.0 166.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=1. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.35 1.94 8 - I 5 0.20 0.7 z.IV Transport 62.5 m pe rând.00 Cap.16 - - 132 .0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.0 7 1775 Stratif.16 0.II Utilaje 620.437 Total cheltuieli directe 9032.:cantit=7.arti Denumirea lucrării din rt.33 7. Cap.25 TOT AL z.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. U.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.=(0.l.5 0.08 0.III Materiale 7814.11 0.66 1. 4 0.50 din care pe categorii II III IV 6 2.375 62.41 - 0.635 4 3226 Încărcat gunoi.o.94 2.41 1.=1.5 m între rânduri şi 3.70 7.05 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.5 0.0 14.82 0.2 0 7 1.33 12.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=0.20 RON Cap.c Nr.-mb:cantit. UM=m.35x2) 0.

Cantit.99 0. a.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.0 3.11 - 5.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.crt .635 Fasonat rădăcina .635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.M. Total RON 8.7 25 317.54 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.18 2.98 8.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. Cantitatea 3 635 654 133 CT.76 . Cap.5 Cap.o.02 1.84 x x x 1.5 1235. 2 1.30 0.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.25 0.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.=0.53 37.7 0.08 - 2.635 1-(unu) ha Total z.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit..13 0..7 12.99 12. 6 317.n.635 Administrat manual îngrăş. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit. 4 1.3 190. buc.76 25 219 12.53 3.o.III Materii şi materiale Nr.30 1.n PENTRU: Total pentru un ha.01 25 75.98 0. Coef.25 12.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.3 6 25 934 1.08 2.33 5.cantit.n.de transf. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.=0.11 - 3. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc. chimice UM=mb: cantit.a.=0.uri Tarif RON/z. RON 4 5 0.=0.a. Lucrarea Nr.89 25 322.crt.5 20 13080 Greutate pentru transp.

4 180. Nr.74 RON Total cheltuieli directe 15.5 635 14223 6350 635 8538.75 63.33 7.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.20 II 6 1.5 60 25.Antemăsurătoare – Deviz nr.26 Cap.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.2 4 Apa pt. t.00 III 7 IV 8 . transport.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.5 50x50 UM=mb cantit = 0. 1 Manoperă : Nr.cr Denumirea-grupa transp.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.56 134 TOTA L ZO 4 0.33 7.I Cap.20 1.635 2 Mraniţă 10 6. udat 20 l/pom 2 12.IV Transport 67.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.00 Din care pe categorii I 5 0.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .Mraniţă 10 kg/pom T 6.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr. Km.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.375 67.00 hectar Volum total t/km 4 31. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.74 2.74 Cap.844.65 0.Săpat gropi de 12.35 3 Pomi altoiţi 50 1.8.III Materiale 14223 Cap.

22 - - - 1.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.38 25 9.24 - 0.Tarif RON/ZO .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .86 1.de la 8-12 km UM=t cantit=5.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0. chimice.84 X X X 0.11 0.0 0.20 0.20 25 280.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.47 4.92 25 848.01 1.56 .13 8.75 - 4.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.5 25 112.54 0.56 .0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.5x2) Administrat manual îngrăş. UM= mb cantit=0.48 1.50 - 1.01 - - 0. îngr.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.20 - - - 11.00 1.5 8.33 3.56 .24 0.80 - - 0.stratif.56 .6 .0 135 .80 - 2.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.75 4.86 - 0.86 1.Total RON - 0.47 33.5 2. cantit = 560 .05 0.22 0.81 3.5 246.Încărcat şi desc.86 - - 0.56 .48 1.84 25 11.02 11.20 0.50 - 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.Tăieri pt.chim.Total ZO uri 1(unu) .

0 0.8 0.75 Volum total t/km 4 70.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.III materiale 15433. Lucrarea CT coef.Îngr.0 28.Mraniţă 40 kg/ pom T 5. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a. 0 1 2 3 1 .96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .0 25 14452.IV transport 57.0 hectar Cap.transport.III .0 490.56 3 Mraniţă 10 5.Arătura normală în livadă 1.75 RON Total cheltuieli directe 16828.Grupa Distanţa de Cantit.n LUCRĂRI 1(un) ha .0 Cap.0 560.Cap.Materii şi materiale Nr.0 56.a.3 168.0 50 1 280.60 1.n 4 1.375 57.0 Greut.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.I Cap.Tarif RON/ha. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.4 2 Îngr.36 0.0 154.6 4 . t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.Total pentru un ha PENTRU : Cap.Picheţi Buc 560 .a.75 136 .n.complexe 50 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.60 1 TOTAL -Total ha.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Discuit arătura cu GD-2.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848. Denumirea .chim. MECANICE .0 7540 Cap.36 1 2 . chim. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.

Cantit.60 0.43 - 3.M.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. UM=m.78 - - 8.08 0.=0.50 7 1.11 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.82 0.:cantit=7.34 8.60 - .=0.28 1.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.33 12.l.66 1. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.0 3.73 8 - 5 0.33 5.35 0.28 - 0.0 7 1775 Stratif.50 I din care pe categorii II III IV 6 2. Nr.=1.=0.44 1.M. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.13 0.=0.66 - 8.2.05 1. 3 0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.I Manoperă: Nr.44 - 1.=1.78 0.08 0.43 - 3.=0.02 1.34 - 0.=10.-mb:cantit. Cap.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.43 137 z.=0.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit. chimice UM=mb: cantit.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.9.66 1.35 0.43 10 1843 Fasonat rădăcina .54 1.arti Denumirea lucrării din crt.=(0. z.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.35x2) 0.33 3.25 4 0. TOTAL U.pomi UM=mb: cantit.o.430 4 3226 Încărcat gunoi.20 0.33 5.37 2.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.20 0.5 0.20 - 0.o.

63 25 51. RON 4 5 0.43 1(unu) ha Total z. 2 1.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.3 0.36 1.0 133.uri x Tarif x RON/z.30 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Coef. LUCRĂRI Tarif RON/ha.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.o.30 1. Total RON x 0. PENTRU: Cap.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U. a.84 Volum total t/km 4 22.a. buc.80 25 170 9.crt.M. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.crt.0 Greutate pentru transp.a.III Materii şi materiale Nr.o. Denumirea UM Cantitatea CT.n MECANICE Total pentru un ha.84 UM=mb. 4 1.=0.36 26. Lucrarea Nr. Km.de transf.. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.crt.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.72 25 668 0.5 6. T kg 3 300 443 13.n.0 42. tone 3 0.0 .articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. Denumirea-grupa de transp.n.5 8..cantit.60 25 215 Cap.44 13.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.26 25 231.18 2.

67 3.58 5 2343 Verif.00 m între rânduri şi 3. = 0. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8. normei normele de muncă (Nr.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.66 6.IV Transport 80.32 - 2. cantit = 0.32 2.32 - 1.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.38 6.00 2.00 1.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.7 214. cantit = ZO/ UM 3 0.71 Total ZO 4 0.40 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.III Materiale 12273.0 Total cheltuieli directe 13641. cantit.23 0.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca.31 6 7 8 - 4.32 - - 0.10. cantit = 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.512 17.36 2.67 3. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.0 Cap.512 2.375 80.67 5.23 - - - 2.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.II Utilaje 620.4 Apa pt.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.36 - - 139 .38 6. 5 l apă UM = mii buc. I Manopera Nr. cantit = 0.0 Cap.35 4. Simbolul Denumirea lucrării din crt.7 0.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. cantit = 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.

40 0. Lucrarea Nr.5 Cap. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc. Coef. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha. cantit = 0. art.24 0.45 23.77 1.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.09 0. cantit = 0. 4 tratamente UM = mii l.22 0.45 23. 3 0.22 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.87 3.5 RON 140 .n.37 25 1034.15 25 328.a. cantit = 19. cantit = 600 x 4 = 2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.45 - - x x x 41.15 Cantitatea ha Ha.45 0.0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. 4 1 4 4 5 0.25 13.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.95 0.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.22 25 619.95 250 987.) UM = ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha. de transf.a.22 25 80.60 3.06 0.n.58 Prăşit pe rând 1.60 0.24 - 0.42 - 0.2 Preparat soluţie pt. crt.95 2.77 0.a.50 24.42 - 0.n.78 25 0.50 5.22 - - - 0.

tone 2 3 2 0.Cap.375 34.0 RON Cap.4 Cap.0 72 24 6673.0 Greut.0 58.0 13154.1 Total t/km 6.25 Distanţa Cantitate de a transp. pentru transp.0 80.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 580.IV Transport 34.0 5 92.50 141 .III Materiale 13154.2 580.8 50 0.II Utilaje 987. 6 197.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5. Denumirea crt.68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 960.III – Materii şi materiale Nr.4 29.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap. transp.58 10 5.0 290.0 10 50.0 5760.0 5970. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034. Denumirea .0 40.65 Volum total t/km 4 0. Directe 15210. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.2 50 0.3 174.65 Total Chelt.grupa crt.4 2.

50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.33 Plantat mur UM = mii buc.32 13.67 22.33 1.76 0.67 6.2.00 Total ZO 4 1. cantit =3.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.22 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.10 6.21 13.33 - - - 6 7 1782 2347 2. cantit = 1. Simbolul crt.77 1.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. cantit = 3.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.67 22. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.06 0.11.33 Prăşit pe rând 1. I Manopera Nr.24 0.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0. cantit = 2.7 Verif.33 Udat murii după plantat cca. cantit. cantit = 3. 4 tratamente UM = mii l.24 - - - 142 .35 4.83 13.10 6.) UM = ha.67 4.40 1. cantit = 3.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha.22 - 2. cantit = 600 x 4 = 2. cantit = 4 ZO/ UM 3 0.22 - - 11 3157 0.32 7 8 - 5 2343 0.57 9.76 0.00 7. normei (Nr.32 - 7.57 9.09 2. = 3. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi. cantit = 8 Preparat soluţie pt. 5 l apă UM = mii buc.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.66 6.21 6 13.Antemăsurătoare – Deviz nr.

4 1 4 4 5 0.15 2.III – Materii şi materiale Nr.60 3.n.7 5 CT. Denumirea crt.57 25 461.95 250 987.a.95 2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.2 72 Cantitatea ha Ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha. de transf. Lucrarea Nr.9 34330 860 5760 960 42159.22 25 5.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.5 17.57 - 2.a.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.40 0.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.n.5 9 25 439. crt.60 0. pentru transp.14 25 2028.5 44. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .77 2. art.3 10 50 80 40 5 249.5 Cap.57 - - x x x 81.87 25 1121.95 0. Coef.9 Greut. 75 0. cantit = 3.a. 3 0.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.

71 22. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.Cap. cantit = 1.84 - - - .8 0. tone 3 0.67 5 0.13.67 6 - 7 - 8 - 5. cantit = 1.5 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.9 2. I Manopera Nr.5 Cap.0 Volum total t/km 4 0. crt Simbol ul normei (Nr.66 6.0 263.IV Transport 98.83 17.5 172.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea . Directe 45274.67 4 0.84 144 22.II Utilaje 987.2 30.925 Total Chelt.III Materiale 42159. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.50 m între rânduri şi 1. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 98.66 6.66 6. Distanţa de transp.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.17 1.grupa crt.34 91.

din CT.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.2 Preparat soluţie pt.a.77 1.25 3.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc. cantit = 4.0 Prăşit pe rând 1. cantit = 4. anexa 2 de transf. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.08 22.00 16.00 16.16 25 554.21 25 2580.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.09 0.n.00 - - 0. = 4.25 0.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.5 Cap.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.22 3. cantit = 2. cantit = 4.) UM = ha.60 - - - 2.08 23.5 x 0.06 0.35 9.00 x 32.40 1.40 - - 9.82 25 820.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. Lucrarea Nr.00 - 16.22 0. cantit = 4. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.24 3.42 - 0.24 x 48.22 25 5.0 Verificat. cantit = 4.01 25 1200.22 - - - 0. art. cantit = 4. cantit = 19.08 103. crt.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4. cantit.77 x x x 0.00 - - - 0. 4 5 .08 23. 4 tratamente UM = mii l.60 1. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.42 - 3.40 - 4.00 16.

0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.50 Cantitatea transp. Transport Directe 116.30 146 .15 1 4 4 0.4 2.0 4 50 80 40 16480. Denumirea crt.55 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.8 105.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.0 960.II Utilaje 987.8 0.10 20. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.95 250 987.95 2.0 24500.III – Materii şi materiale Nr.grupa Distanţa de crt.a. tone 3 0. pentru transp. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 0.375 116.0 Greut. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.0 200.3 300.0 310.95 0.III Materiale 24500.40 0. Denumirea .25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.60 0.n.0 5.0 5760.0 1000.1 RON Volum total t/km 4 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.IV Total Chelt.55 28184.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.n. transp.60 3. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.00 RON Cap.

22 .50 m între rânduri şi 0.2 10 2744 .33 3.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .60 18.artic.33 5.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8.0 5 2343 .22 9.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.32 42. Cap.33 3.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.77 x 147 0.09 9.22 0.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.00 6.68 16.Verificat.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.Prăşit pe rând 1.80 32.0 6 - 7 - 8 - 1. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .80 32.Antemăsurătoare – Deviz nr.42 0. cantit = 4.Total ZO uri ZO UM 3 0.24 6.20 2.94 0.68 16.16 161.06 0.18 12.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.33 45.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.66 3.13.0 9 1908 .0 12 2356 .77 1.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .60 18.22 0. Nr.2.4 11 3157 .16 23.22 0.00 5 0.16 107.24 6.0 1/2 3 1781 .0 0.33 45.Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.0 8 2356 .Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.71 2.35 4. 1 Manoperă : Nr.42 0.16 23.00 6.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .

34 0.TOTAL MANOPERA PENTRU .0 Greut.95 2.60 3.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.4 lucrări 3 .Grupa Distanţa de Cantit.c Lucrarea Nr.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .95 1 2 .Total Ron x x 25 4048.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.5 25 2679. 0 1 2 3 4 1 .5 25 5.34 100 320 5 425.0 41430.0 4 32960.3 150.5 Cap.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.95 250 987.0 50 80 40 1600. Denumirea .5 1 2 3 .Materii şi materiale Nr.60 4 rânduri.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha . CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.Lucrat cu discul printre 54 0.5 25 308.Arătura normală în livadă 48 0.III .Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .art.Tarif Ron/ha a.40 0. crt transp km transport.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 960.375 159.n MECANICE .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 . t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.a.50 .n LUCRĂRI 1(unu) ha .Picheţi refolosiţi Buc 500 .Stropit cu insecto74 0.0 25 1055.0 5760.n 5 0.

7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. Simbolul Denumirea lucrării din crt.67 15. cantit = 2.33 6.22 149 .66 6. 5 l apă UM = mii buc.4 ZO/ UM 3 0.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048. cantit = 600 x 4 = 2.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.67 15.0 Cap. normei normele de muncă (Nr.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.80 - 10. cantit = 2.08 23.00 0. cantit = 2. cantit = 0. cantit = 2.08 - 6.50 RON Total cheltuieli directe 46625.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.35 10.40 2.09 1.67 5.41 6 7 8 - 4. = 2. cantit.08 6.7 7 2347 Udat murii după plantat cca. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.50 hectar Cap.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.42 - 0.50 m între rânduri şi 1.14.Antemăsurătoare – Deviz nr.35 23.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.33 6.77 1.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.42 0.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. 4 tratamente UM = mii l.2 10 2744 Preparat soluţie pt.III materiale 41430. cantit = 2.I Cap.80 - 2.22 1.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.22 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.7 5 2343 Verif. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.50 2.08 10.00 10. cantit = 19.50 987.IV transport 159.35 4. I Manopera Nr.71 Total ZO 4 0.80 2.80 - - 0.

25 374. din CT.22 25 1987. cantit = 2.24 0. pentru transp.40 0.0 5760.0 2750 27 4. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .0 19220. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79. Denumirea crt.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.48 25 34.a.0 kg 24 40.0 744.08 - 2.06 0.95 250 987. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0. ha anexa 2 de transf. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.3 150.0 863.0 11000.n.77 25 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.25 5. crt.0 1350. LUCRĂRI Tarif RON/ha.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.60 3.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.53 25 14. Lucrarea Nr.n.0 50. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.24 - - - 0.0 960.n. art.0 Greut.77 2.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.95 2.III – Materii şi materiale Nr.5 Cap.) UM = ha.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.a.96 25 29. 5 0.a. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.

875 Cap.09 0. 1 Manoperă : Nr.5 270.08 1. Denumirea . 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. tone 3 0.875 22349.III Materiale 19220. 3. transp.IV Total Transport Chelt.5 Cantitatea transp.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.1 30.18 - - - 0.0 5 413.375 3.1.Cap.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.5 137.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.II Utilaje 987.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.0 RON Cap. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.75 27 0.22 0. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere. Directe 154.0 RON Volum total t/km 4 0.2 2.64 - 4 2744 asimilat - 0.0 0.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.grupa Distanţa de crt. UM=mii m2.7 Prăşit pe rând ( 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.Antemăsurătoare – Deviz nr.89 IV 8 - 0 1 3 2.18 151 .64 0. ctr Nr.1.06 14. cantit=(3000x4)=12.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.63 2 3 3135 1908 - 0.06 - - 14.375 154.4x1250=3.

n 4 1.art. cantit=2. n RON / ha a.Total RON 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 m UM=ha cantit=(0. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .7x2 lucr) =1.06 4.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.75 5.75 25 43.4 .54 1.36 25 9 1.60 6.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.0 2.de transf.5 Discuit arătura cu GD 2.0 Cosit cu coasa pe interval 2.30 - - - 5.0 1.Total Ha a.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.18 0.Tarif RON/ZO . 3 1.37 Cantitatea ha ha a.Tarif .0 5 5 1.59 0.11 25 752.25 X X X 1.30 0.06 7.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.30 1. cantut=1.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.Total .78 25 144.00 0.85 4.cr Lucrarea Nr.75 30.75 38.87 250 1217.30 5.58 - 1.54 0.75 1. UM=ha cantit=5. UM=mii t. 1.00 25 950 0.60 0.Cantit.Total ZO uri .8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .58 - - 7.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.

Materii şi materiale Nr.00 Greut.083 12.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.25 2 1837 .III .63 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV transport 1.88 Volum total t/km 4 5 5 0.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.30 TOTAL ZO I 4 1.5 hectar Cap. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.00 80 30 10 320. 1 Manoperă : Nr.00 870.I Cap.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0. Denumirea .00 210.375 1.45 - - 12.2.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.38 3. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.1 .1.III materiale 870 Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.transp crt transp km ort.Antemăsurătoare – Deviz nr.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.total t /km -A:1(ha) . Nr.88 RON Total cheltuieli directe 3039.Grupa Distanţa de Cantit.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .00 140.Tăieri pt.tarif RON/ t / km .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Săpat gropi pt.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.45 - 153 .Cap.

25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.00 5.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.5 154 1.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.64 - - 14.22 3.4 Plivit lăstarii şi 6.75 - 7.05 0.00 - - - 3.0 Deservit MSSP la 6 0.33 0.15 - - 0.50 - 6 1864 - 3.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr. 6 0.75 - 1. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.82 0.89 - - 7.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.4x1250) =3.60 - - - 5.50 0.64 - 12 294 - 4.4 1.27 - - 0.15 tratam. cantit = 1.36 - - - 11 1808 - 14.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.27 - 5 1843 - 3. x500 ml UM=mii l cantit= 3.0 Preparat soluţie pt.15 - 1.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.33 0.58 - - 7.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.63 1.58 .36 0.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.7x2)=1.89 - 9 2743 - 0.50 - - 0.45 - - - 0.45 10 3157 - 0.00 8 1906 - 7.15 0. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.

t 3 0.a.25 0.5 0.5 15..22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.Materii şi materiale Nr.IV transport 5.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.81 Volum total t/km 4 15 0.00 10.68 25 267.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.n MECANICE . coef.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.n 5 2.3 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .III materiale 4440.transport.86 25 21.22 2.81 RON Total cheltuieli directe 6420.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.00 Cap.II utilaje 555.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n LUCRĂRI 1(un) ha .00 Cap.75 25 43.06 Cap.de Din transf. Denumirea .III .crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.00 155 .375 5.25 Cantit.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.Tarif RON//ha a.48 25 1087.75 43.50 1. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.77 25 1419.37 1 128 TOTAL -Total ha.Total RON X X X 56.

1 Manoperă : Nr.60 .00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.89 - 6 1908 1.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.18 0.54 0.7 x 2) 1.45 0.Tăieri pt.64 - 7 2744 asimilat - 0. ctr 0 1 2 Nr.54 0.3.1.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.8 ZO UM 3 3.28 - - 5 1906 2. Îngrăş.0 .89 - - 7.60 - - - 5.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.25 .28 - 0.11 0.Sapa mare pe rând (1.48 - - - 9 294 - 5.25 TOTAL ZO I 4 4.Antemăsurătoare – Deviz nr.64 - - 14.22 14.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.0 2.Încărcat şi desc.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .48 0.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.25 x 2) =2.0 .31 - 3 4 3223 3246 0. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.5 .00 5 5.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.63 7.31 5. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.09 0.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.43 - - - 0.0 Preparat soluţia ptr. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.Încărcat şi desc.3.4 156 0.

1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.48 25 12. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.00 0.25 22.25 25 .37 128 TOTAL .pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.8 80 0. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.din NPC/78 CT coef.Total ZO uri X .Total RON X X 1.Total pentru un ha PENTRU Cap.2 0. n MECANICE .transport.pentru transport 6 7.10 312 - Strâns manual fânul şi 1. Denumirea .8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.17 Cantitatea ha a.7x2) 1.Total Ha a.art. n LUCRĂRI 1(un) ha .75 - 1.8 10 20 200 20 1.III .5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.Materii şi materiale Nr.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.25 10.total t/km 226 .de transf.Tarif RON/ZO .15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.27 250 1317.Tarif RON/ ha a.4 .92 25 102.96 5.75 - - 40. n 5 0.53 25 563.15 0. 3 0.17 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.00 7.57 25 189.34 25 258.2 4.

06 14. 158 TOTAL Z.Antemăsurătoare – Deviz nr.64 din care pe categorii I II III 5 0.64 IV 8 - 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.27 5.75 27.00 1317.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.87 .60 - 1.36 5.IV transport 84.2. 4 7. cantitate= 0. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.08 –21 UM= ha. Denumirea lucrării din Z. Nr. articol normele de muncă .00 Cap.25 3.I Cap.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.27 0.I Manoperă: Nr.05 0.62 0.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.O/ crt.58 5. 4.1. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.O. cantitate= 1.4 TOTAL 1 (unu) ha x . cantitate = 1. cantitate= 3.06 6 7 7.O.63 pomi UM= m m².25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.42 1.89 14. cantitate= 0. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.75 RON Total cheltuieli directe 5347.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.89 0.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.Total Z.60 5.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.36 - - 5.III materiale 2922.75 1.75 35.06 tratamente UM= ha.22 operat) UM= m m².TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantitate= (3 x 4) 12.05 0.75 0.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.375 84.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.

6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.5 25 43.54 1.75 Cap. IV.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.30 1.24 PENTRU: A.n. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.59 2. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.O PERA PEN .a.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap. III – Materii şi materiale Nr.două lucrări 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.MANO . 5.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 . de Cantitatea crt Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr. Lucrarea Coef.a.37 6. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.5 25 10.a.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.8 .54 107 4.0 2.75 25 689.0 0.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.0 1. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.5 25 146.n. DENUMIREA Crt.18 254 3.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.0 1.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.Tarif RON/Z.

. făcut 3.O.33 2.2. cantitate = 0.M. Denumirea lucrării din crt.00 . cantitate = 0.III Materiale 1190 3 0.085 8.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. = mb.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.33 - - - 2.00 0.30 - 0.05 stratificat pomi U. = buc . = mii pomi .10 0.30 coroanei U. = mii buc.82 completat goluri U.33 - 0.375 1.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap. Utilaje 1310 Cap. Nr. = ml.II.1 5 1843 Fasonat rădăcina.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.0 5.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.18 - - 0.5 Cap.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.1 4 5.I Manoperă: Nr.33 - - 0.18 - 0.M.M.2.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.30 - - 8.M. articol normele de muncă .10 0. Z. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.33 U.IV Transport 1. cantitate = 0.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.08 completarea golurilor 12 % 3 U.375 3.875 RON Total chelt.directe 3392.0 0.M. = mb.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890. cantitate = 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.M. 4 1.

89 25 1197.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m²..63 0.75 5.05 - 1. cantitate= 1. cantitate= 1..0 2. cantitate= ( 3 x 4) 12.09 7.36 - - 14..0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha. cantitate= 0.22 0.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. cantitate= 3..75 25 43.a.25 8.36 14. cantitate= 3. MANOPE -Tarif RON/Z.00 Cap. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l. transp.96 25 224.64 - 4. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt.Total RON 3157 0.25 1. III – Materii şi materiale Nr.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.27 - - 7..60 - x x x 47.75 - 5.89 0.Total Z. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.75 36.2 m lăţime) UM= mii m².. RON/ TOTAL pentru. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1..a.05 5. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1.0 2.60 1.37 6.n. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.69 25 17.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha. 2.06 1.n.64 0.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha. Lucrarea Coef.06 5. UM RON 161 .O RA PENTRU . de Cantitatea crt Nr.25 0.O.a.49 25 912.25 6.89 - 0.834 TOTAL 1 (unu) ha .00 1..4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi.

Nr. articol normele de muncă .2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc. Denumirea lucrării din crt.0 13.2.18 - 0.00 RON Total chelt.I Manoperă: Nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. cantitate = 0.II.Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - 162 . IV.O.O/ UM TOTA L Z.M.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.3. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.8875 RON Cap.17 2 3246 0.11 0.IV Transport 4.25 Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.III Materiale 3340.Transporturi de materii şi materiale Nr.2 0. = mb .68 Z. Utilaje 555. = t.M. kg kg A ptr.06 Volum total t/Km 4 10.0 0.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4. din care pe categorii I 3 5.2 % x 0. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.00 4 4. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.375 4.834 x 2 ) =1.00 Cantitate transport tone 3 0.12 3.directe 5097.0 3.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0. cantitate = ( 0.

= mii m².25 10.25 22.36 6 7 8 3157 294 312 0.5 Cantitatea Valoarea Greut .64 0.a. = mii m².38 5..93 25 48.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.00 1. cantitate = 3.. III – Materii şi materiale Nr. .1 (un) ha Tarif RON /ha. cantitate= ( 0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.2 m lăţime) U.38 25 9.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. de crt Nr.M.60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.Total Z. PENTRU: A.13 25 253.7 x 2) 1.17 2.O .a.5 x 8) 4.22 0.O.13 250 RON 782.38 - 1. cantitate= ( 0.96 3. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. cantitate= 6.n..Tarif RON/Z.7 x 2) 1..25 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.53 25 563.a.06 4.75 - 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 0.75 0. Lucrarea Coef.97 25 874.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.Total RON 2.n.n Tarif pentru 1 ha Cap. 4 0.63 7.3 1906 Sapa mare pe rând (1.25 Cap.M..09 14.36 - - 14. cantitate= ( 0. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.60 1.64 - 0.4 1 (unu) ha .89 - - 7.50 1.89 - 4 5 1908 2744 1.

IV.O/ UM 3 11.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.O.II.crt 0 1 2 3.22 4.11 0.27 - Z.05 0.M.44 - - 164 . 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.50 Cap.M. I 4 9.4.06 3.5 0.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr. = t.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0. cantitate = 0. Utilaje 785. transp. Nr.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap. = t.25 III 7 IV 8 9.I Manoperă: Nr.III Materiale 1954.84 Volum total t/Km 4 2.M.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.25 0.5 17.1 1 0.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. cantitate = ( 0.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.375 7.27 6. 6 12 8 834 854 Cap. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 5 din care pe categorii II 6 6.IV Transport 7. din normele de muncă . = mii pomi .0 19.directe 3618.31 RON Total chelt.2. 1 Fungicide: 4000 l x 0. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.25 Cap.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U. articol Denumirea lucrării din crt.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

0 80.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Tăieri pt.Încărcat şi descărcat îngr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.87 0.5 2 2037 .chim.13 - 172 .crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.IV transport 4.Administrat îngr.25 3.0 Cap.77 5 2.75 10.77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.11 0.0 Kg 6.22 1.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.tarif RON / t / km .87 2.54 0.13 2.375 4.0 515 Cap.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .chimice UM=mii pomi cantit=0.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.0 597.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6. 1 Manoperă : Nr Nr.I Cap.0 500.0 40.0 10.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.22 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. Denumirea .6.75 0.0 6. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.5 hectar Cap.III materiale 1340. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .50 .031 Volum total t/km 4 0.0 480.0 134.031 RON Total cheltuieli directe 2730.Grupa Distanţa de Cantit.0 transport 6 9.tr crt transp km ansport.0 500.total t /km 1 (unu) ha .53 3.87 0.

48 6.47 25 286.75 0.71 UM=mii m2 cantit=9.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.08 1. Lucrarea CT coef.0 740.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.3% Insecticide : 4000 l x 0.02 25 450.22 11.90 33.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.Grupa Distanţa de Cantit.48 25 12.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.09 0.Materii şi materiale Nr.a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .86 25 96.n 4 2.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.tr crt transp km ansport.90 - - 6.n LUCRĂRI 1 (un) ha .pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.96 250.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4. 173 Volum total t/km .Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.Tarif RON/ha a.52 Strâns iarba cosită şi 1.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.Tarif RON/ZO .52 .8 tratamente 0. Denumirea .31 UM=mii m2 cantit=2.5 18. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.96 2.Total ZO uri X .31 11.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.71 - 0.83 25 845.0 Cantitatea Ha a.08 1.III .Total RON X X 0.0 Deservit MSPP la 8 0.0 3.48 - - - 6.37 8 TOTAL -Total ha.63 6.00 lucrări UM=ha cantit= 1.5 11. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.n MECANICE .0 Greut.

82 3.80 1.0 Cap.71 7 8 7.5 3.67 6.I Cap.75 740.18 1.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .5.Administra îngr.77 1.52 4 26 .Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.80 1.5 5 3223 .0 2 7 1906 .22 0.22 TOTAL ZO I 4 7.33 - 174 .67 2.IV transport 9.0 Cap.chimice UM=mii pomi cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.31 11.82 3.54 0.77 1. Nr.chim.31 11.total t /km 1 (unu) ha .67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.71 5 0.375 9.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.4 8 1908 .66 0.63 6.33 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.III materiale 1340.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.75 RON Total cheltuieli directe 2935.75 26 0. 1 Manoperă : Nr.t 0 1 1 Transport îngrăş.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .3.22 0.63 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 ZO UM 3 15.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.11 1.Tăieri pt.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .5 2 2037 .Încîrcat şi descărcat îngr.tarif RON/ t / km .

Total RON 0.90 11 294 - 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.0 4.96 250.37 8 TOTAL -Total ha.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.n MECANICE .48 25 12.3% Insecticide : 4000 l x 0.Grupa Distanţa de Cantit.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.Tarif RON/ha a.0 2344. t 175 Volum total t/km .48 0.08 - - - 6.0 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .tr crt transp km ansport.90 - - - 1.06 6.0 Greut.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.0 lucrări UM=ha cantit= 1.43 12 312 - 0. Lucrarea CT coef.02 25 450.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 80 768.96 2.a.III .8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 . Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.0 1 500.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.48 - - - X X X 42.43 - - - 0. Denumirea .n 4 2.Total ZO uri .n LUCRĂRI 1(un) ha . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.6 500 10.52 25 1063.56 25 489.08 1.4 9.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 19.Tarif RON/ZO .0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.0 740.46 25 111.52 Strâns iarba cosită şi 1.Materii şi materiale Nr.0 50 500.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.8 tratamente 0.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.5 18.

6 UM=t.0 0 1 2 50 10 3 0.07 0.IV transport 47.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.90 3.=1. 4m × 4 lucr.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063. UM=ha. Nr.08 0.6 14 14 maceş. cantit.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.10 mii m2 cantit.10 2.63 2.04 chimice 2 operaţiuni UM=t. mur. cantit.0 Cap.cantitate=0.Antemăsurătoare –Deviz nr. 0. Denumirea lucrării din Z.66 2.tarif RON/ t / km .total t /km :1(ha) . 4m2/pom UM= 2.08 UM=ha.31 0.11 0.=(0.O Total Din care pe categorii Crt. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar . 18.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând. 20%grad de acop.625 4 27 100 Cap.33 2. paducel.31 îngrăşăminte chimice UM=0.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.0 Cap.54 0.41 4 1867 Administrat manual 1. UM=mii m .Manoperă Nr.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .07 tratamente UM =mii l.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.09 0.1.chimice 0. 0.375 47.625 RON Total cheltuieli directe 4194. cantitate(2x0.408 3 3091 Marunţit îngr. Art.III materiale 2344. Cap.II utilaje 740.0 6 1906 Sapă mare.6 0.208)=0. =0.8 1.525 10 127 0.cantitate=0.4.14 0. cantit.1 Transport îngrăş. cantit.22 3.8 × 4)=3.625 3.2 176 .66 ( AS-S) UM=mii l.=0.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.04 0. I .08 0.

05 0. 0 1 2 Discuit cu GD -2.0 (2lucr.4 1.06 pe direcţia rândurilor UM=mp.75 0.00 2.cantitate=0. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.r. IV. de crt.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.02 3.n. 4 1.73 25 268.8 – 2 lucrari 0. transp.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.18 1. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.25 10.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2. cantit.31 25 857.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a. transp.Transporturi de materii şi materiale Nr.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.08 25 2.4 1.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0.5 2 Insectofungicide 50 0.25 mulci lângă pomi UM=ha.5 26.26 250 565 Greutatea pt.375 .n PENTRU : Total pentru un ha Cap. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.uri × Tarif RON /Z. × Total RON × 8.05 25 501. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.) UM=ha. III – Materii şi materiale Nr.5 0. MECANICE Tarif RON/ha a.208 1 (un) ha Total Z.O.O. transf.45 25 86.08 2. II. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 Cap. transport 6 500 15 7 2.25 20.05 34.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.50 2. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.0 0.50 8.

IV transport 99.III Materiale 1084 Cap.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4. Nr.. cantit=25 2.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.13 0.4.=0.O.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.04 0.33 UM=mii l.I . cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.22 0.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.09 UM=mb.3. cantit.Manopera Nr. cantit.I Manopera 857.10 0.00 8. Art.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.5 0. din de muncă Z. cantit.12 3.. cantit.03 5 1866 Plantat pomi nr.=2 178 .10 2.09 0.33 0.O.II Utilaje 565 Cap. Denumirea lucrării din normele Z.75 Cap.38 RON Cap.38 Total cheltuieli directe 2606.=0. cantit =0.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3. =1.33 3. cantit.21 redus1/ UM=nr. goluri 12% 0.33 3. cantit.13 goluri 12% 5 UM=buc.00 lucrări UM=ha .=1. Total Crt.09 0.90 3.10 mocirlet UM=mb.09 tratamente a 200 l UM=mii.50 2. Pomi.13 3. cantit.63 2.25 2.02 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.cantit =0.50 UM=buc.13 3. =2..50 mulci în jurul pomilor UM=ha .09 0.0 8.22 3.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.=3.

× TARIF RON /Z.85 25 846.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .63 1. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.0 Capitolul IV. 4 un ha Cap III.r. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.25 8.75 8.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.26 33.25 10. Denumirea crt.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.63 1.26 11.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.O TOTAL RON × CAP.0 2. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.Materii şi materiale Nr. Tarif RON/ha a.375 MATERIALE Total RON 1.0 3.06 3.5 5.cantitate=0.n.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.n.III Cap. I Cap.cantitate=1.58 25 264. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.208 1 (unu)ha TOTAL Z.3% 3 Insecticide :1000 × 0. Cantitatea Crt.06 direcţia rândurilor UM=mp.II Cap. Lucrarea CT coef.5 12.14 25 303.13 25 278.

Manopera Nr.22 4.00 1.Deviz nr. =3.75 6.26 35.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.90 8. cantit =1.63 1.09 3. Nr.63 0.O.10 0.06 8.16 2.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .125 1627.25 - 780. Total RON Z.25 25 181.14 5.2 5 7.13 25 278. cantit.2 5 17.3 25 432. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.08 2. =0.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.33 1.50 2. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.=mii pomi .3.00 2.00 Din care pe categorii I II III IV 4. =1.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit. cantit.14 5.00 2.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .cantitate=1.O.25 8 9 2037 1869 5.I .M.10 0.pentru 1(un ) ha 846.4.50 3.II. art.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .cantitate=0.63 1. cantit.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.Antemăsurătoare . =2.00 1. cantit. Total ZO 4.26 11.00 3.16 2.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.68 25 892 8. cantitatea =0.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.90 8.38 3.

IV. × 0. × 0.0 7.5 Cap.5.Antemăsurătoare . Denumirea –grupa Distanţa de crt. transport Km.3% Kg.a. Total pentru un ha RON Cap. 0 1 2 1. III Materiale 420 RON Cap.5 0.19 3.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef. Insectofungicide 5.19 Cap. III – Materii şi materiale Nr. Insecticide :1500 l.00 - Cantitatea transportată tone 3 0.h. Tarif RON/ha a.II Utilaje Cap.01 RON Volum total t/km 4 0.19 1312. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l.Nr. Transporturi de materii şi materiale Nr.5 3. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4. IV Total cheltuieli Transport directe 0.5 3.375 0. de trans.2% Kg.4.5 0. 5 181 .0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.Deviz nr.r. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .

cantit. =2.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.18 6.00 2. Denumirea lucrării din crt art.63 0.1 25 0.08 25 0.cantitate=0.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1. cantit.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.75 8.208 Marunţit îngr.5 25 1.63 8.26 25 . normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.Manopera Nr.cantitate=1.63 6.31 2.0 2.18 6.08 1.25 0. cantit.6 11.6 34. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .26 25 15.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .chimice UM=t.08 0.31 2. cantit. cantit =0.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.50 5.=0.22 4.09 3.42 0. cantit. UM=mii l..90 8.33 1.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.08 5 6 7 8 0.66 3.11 4 0.66 3.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.0 1.10 0.10 0. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.14 1.I .26 0.06 0.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2. cantit.90 8.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.54 2.50 0. cantit.cantitate=0. Nr.=0.4 × 2=0.42 0.=0.

n 3 4 RON Cap.00 Total cheltuieli directe 1680. 2 Fungicide 2000 l.5.IV. de transport Km.00 820 410 Cap.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0.h.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. III Materiale 820.50 3..a. 6 183 . I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. × 0.5 381.0 Volum total t/km 4 21 21.41 RON RON Cap.0 3.3% Kg. de transf. 0 1 2 1. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1.375 8.50 80 240 3.4. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.5 181.5 Cap.00 287. 3 Insecticide :2000 l. Denumirea –grupa Distanţa crt.2% Kg. III – Materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare . × 0.II.5 Cap. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.Transporturi de materii şi materiale Nr.r.Deviz nr. IV Transport 8. . Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km.5 Cap. Tarif RON/ha a. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.5 2.00 0.Total RON × 852.

O.II.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.23 0. cantit.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1.cantitate=1.00 × MANOPERA Tarif RON/Z. cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.33 1. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5.77 coroanei Um=mii pomi. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3. şi descărcat în comp. uri 30.5 336.2 2 3226 Încărcat.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.06 1.75 8.O.84 0.5 225.5 181.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.25 1.63 alei UM=mii mp.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.30 13.30 0. art.02 0.09 0.10 UM=mii m2 cantit.0 × Cap. cantit.23 tratamente a 500 l.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.00 1.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .46 7.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0. Denumirea lucrării din Z. cantit.33 1.Manopera Din care pe categorii Nr.22 3. cantit.5 7.06 0. Lucrarea 184 CT Cantitatea .= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.63 8.cantitate=0.30 tratamente UM=ha .90 3.50 2.26 1.. =2.00 12km. cantit.00 lucrări UM =ha . UM=mii l.63 2.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.cantit.90 UM =mii m2. =3.I .26 9.00 8.=1.O. Gunoiul de grajd UM=t cantit.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. Nr.=0.10 2. transportat la 80. Total crt din normele de muncă UM Z.77 0.O.25 2.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.00 8. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.=0.

85 1. de transport Km.r.Deviz nr. de trans.375 15.IV.Antemăsurătoare . × 0.19 3.00 6.a.50 0.II Utilaje 462. Tarif RON/ha a. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .6.19 Cap.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4. III – Materii şi materiale Nr. III Materiale 760. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.5 Cap. 2 0.n 4 1.h.4.001 RON Volum total t/km 4 40 0.0 RON Cap.0 Coef. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 .3% Kg.19 1988.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.2% Kg. × 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.37 ha 3 5 Ha a. 0 1 2 1. 3 Insecticide :2000 l. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.50 40.0 4.. . IV Total cheltuieli Transport directe 15.85 250 462.

04 25 × × . =3.10 25 0.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.53 0.54 2.0 1.02 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.00 2.36 0. uri MANOPERA Tarif RON/Z.08 1.09 0.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. UM 3 3. cantit.31 2.25 0.50 5. =3.77 0.75 6.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .26 8. art.50 0.00 2. cantit. 186 Din care pe categorii Z. cantit..63 1.26 8.O.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.90 8.02 0.36 3.31 2.I .208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.06 5.63 1.63 1.06 1.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.O./ha UM=mii l.44 25 8.11 Total Z. cantit.75 6.22 4. 4 0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=0.cantit.18 25 9. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.=0.63 1.06 8.27 0.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .84 0.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2. Nr.77 0.=0. cantit.26 11.cantitate=0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l. cantit. cantit.26 28.cantitate=1.27 3.Manopera Nr.4 × 2=0.cantitate=0.44 25 7.cantitate=1.90 8. cantit.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.=0.O.O.

II. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9. 2 Fungicide 3000 l. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.25 Total cheltuieli directe 2525. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.5 Cap.0 179. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km.22 2.h. 8 187 .25 Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt. de ha trans. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.44 Volum total t/km 4 22 22 0.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.4. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr..00 6.2% Kg. × 0.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha . 3 Insecticide :3000 l.n 4 2. III – Materii şi materiale Nr.a. de transport Km.75 RON RON Cap.5 11.0 286. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.Deviz nr.00 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. IV Transport 8.375 8.3% Kg. III Materiale 1260 3. × 0.Total RON × 702.00 6.IV.22 250 555 226 Cap.Antemăsurătoare . I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702. .5 Cantitatea Ha a.7.r.

06 1.II.59 2.25 Total ZO 4 0. cantit.53 0..r.0 Cap.00 2.54 0.208 1 (unu) ha Total Z.h.10 0.36 3.a.13 25 278.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=0. Nr.Manopera Nr. cantit. uri Tarif RON/Z.79 25 694.cantit.59 2.22 4.10 0. 188 ha 3 6./ha UM=mii l.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.25 7.27 6.22 2.22 250 .59 2.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.50 0.75 0.O. cantit.04 25 26.90 8.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.36 25 9.09 0. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.50 2. de trans.77 I 5 0.=0. =3.5 9.cantitate=0.26 25 131. cantit.. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.I . cantit.37 TOTAL 1(un) ha Total ha .pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.77 0.=0. =3. cantit.06 1.n 4 2.36 3.00 11.90 8.00 Cantitatea Ha a.27 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.26 1.26 TOTAL MANOPERA × × × 27.O.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0. art.00 1. Total RON ZO UM 3 3.

38 3.Transporturi de materii şi materiale Nr.MECANICE Cap.00 6. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 0.8.00 2 Insecticide :3000 l.375 0.4. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9. IV Transport 0.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.00 RON Cap.Deviz nr. III Materiale 840. .2% Kg.II Utilaje 555.IV. III – Materii şi materiale Nr. 6.00 15.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0.13 Cap. × 0.02 RON Volum total t/km 4 1. × 0. Denumirea –grupa Distanţa crt. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. de transport Km.00 1.376 Total cheltuieli directe 2090.3% Kg.Antemăsurătoare . 9 189 .75 Cap. 9.

4 0.06 1.0 10.18 0.O. cantit.00 25 700. cantit. cantit.5 9..=1.II.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.O.50 25 278./ha UM=mii l.25 Cap.=0.crt Nr.O.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.48 25 12. cantit. Lucrarea CT 190 Cantitatea . cantit.77 1.0 2.77 3 3.26 0.26 2.09 2.00 2.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .Manopera Nr. UM Tota l Z. =3.cantit. cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.18 0.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.cantitate=0.25 6.10 0.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.=0.I .00 2.50 1. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. Denumirea lucrării din art. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.00 1.208 TOTAL 1 Total Z.13 25 228.18 0. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.25 6.90 8. PERA ha Total RON PENTRU Z.06 1.22 4. =4.53 0.50 1.90 8.O.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .36 2.36 x × × 28.48 3.54 1.48 3.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.00 25 181.

de transf.375 0.r. Total pentru un ha Cap.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.38 3.n 4 2.00 2 Insecticide :4000 l. 2 0.3% Kg.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. × 0.00 0. Denumirea –grupa Distanţa crt de .2% Kg.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l. Antemăsurătoare .9.IV.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.a..h. × 0.375 Cap. MECANICE Tarif RON/ha a. 12. . III – Materii şi materiale Nr.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0.II Utilaje 740. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .00 1. IV Total cheltuieli Transport directe 0.02 RON Volum total t/km 4 1.Deviz nr.00 8. transport Km.4.37 ha 3 8.00 20. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.Transporturi de materii şi materiale Nr.96 2.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .00 Cap.38 2560. Denumirea Crt UM Coef. 8.00 RON Ha a.00 RON Cap. III Materiale 1120.

O.8 6 2744 Z.03 8.46 25 25 25 25 12.03 8.33 1.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.=1.=0.48 tratamente UM=ha .O.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.22 3. cantit.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.63 5.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6.0 181.5 Cantitatea .O. Lucrarea CT 192 1.I .00 14. cantit.II.63 2.10 0. cantit.26 0. Nr.48 17.26 lor pe directia randurilor UM=mb.O.5 361.00 2.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0. cantit.0 436.75 0.90 8.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.25 2.33 1. cantit.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .90 lucrări UM =mii m2.43 0. art./pomi UM= ha . şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t.43 tratamente a 600 l.48 3.cantit. transportat la 8-12 km.5 × Cap.00 8.33 2./ha UM=mii l.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi. UM 3 0.00 lucrări UM =ha .09 0. =4.029 5.06 0..5 3 3226 Încărcat.63 5. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.00 1.46 6. × PENTRU Total RON 991.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.208 39.Manopera Nr.cantit.cantitate=0. cantit.10 2.06 1. =3. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit. I 4 6.50 Preparat soluţie pentru 8 0. cantit.25 Total Z.

× 0. Total pentru un ha Cap. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0. 2 0. III – Materii şi materiale Nr.2% Kg.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 . IV Total Transport cheltuieli directe 361. de trans.5 Cap.IV.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.37 ha 3 8 RON Ha a. III Materiale 2120. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.5.II Utilaje 740. .96 2. × 0. 8.375 70. de transport Km.3% Kg.0 Insecticide :4800 l.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .r.5 201.n 4 2..88 3.38 Cap. 12. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.5 3926. Denumirea –grupa Distanţa crt.Transporturi de materii şi materiale Nr.a.0 RON Cap.03 RON Volum total t/km 4 200 1.h.3.5 0.

4 TOTAL 1 (unu) ha .a.75 Cap.5 1.89 0.75 25 43. cantitate= (3 x 4) 12.O. 4 7.n. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.5 5.85 0.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.62 25 886.60 - 1.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil. de crt Nr. cantitate= 0.06 14.64 din care pe categorii I 5 0.42 25 10. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.36 - - 4.64 IV 8 - 0.31 0.75 35. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.75 27.38 25 684.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.5 0.06 II 6 III 7 7. cantitate= 1. . x MANOPERA PENTRU . din NTM/92 normele de muncă . articol Denumirea lucrării din Z.75 1. UM cr unitatea de măsură şi t.06 tratamente UM= ha.89 14.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.O .31 5.O/ r.Tarif RON/Z. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.85 0.I Manoperă: N Nr.36 5.60 4. cantitate= 0.63 pomi UM= m m². cantitate = 1. cantitate= 3.Total RON x x TOTAL Z. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.Total Z.08 –21 UM= ha.22 operat) UM= m m².91 25 147.O. Lucrarea Coef.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.

PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.III Materiale 1190.54 1.directe 0.8 .Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0. 4.37 6.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.30 1.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.IV Total Transport chelt.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.II.875 3387.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0. IV.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.n Tarif pentru RON un ha Cap. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.22 5.00 195 RON Cap.0 0.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.036 0.0 2.30 1. Utilaje 1310.375 0.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0. transp.375 . caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.50 Cap.a.24 250 1310 Nr.două lucrări 0.036 Volum total t/Km 2. Crt.a.n.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.54 2.18 0. crt 0 1 Cap.59 2.0 1 2 3.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap. 6 9 6 7 14 36 Nr.

32 - - 0.30 - - - 1..M. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1. cantitate= 2. = ml. cantitate= 3. 4 1.. cantitate = 0.97 - - 7. Nr.32 - 0.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mii pomi .17 - - 0.M.O/ crt.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.05 stratificat pomi U. cantitate = 0. = mii buc.M. făcut 3. = mii buc.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.30 1.17 - 0.09 tratamente x 500 l UM= mii l. = mii buc.10 0. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.04 7.08 completarea golurilor 12 3 % U. cantitate = 0. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.27 . cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. = buc .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.M.4.26 - - 5.5.26 - 0.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.0 196 TOTAL Z.096 5 1843 Fasonat rădăcina.2 2.3.10 0.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. articol Denumirea lucrării din Z.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.63 m lăţime) UM= mii m².30 coroanei U.82 completat goluri U.I Manoperă: Nr..13 U.M..97 - 0.92 5.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc. cantitate = 0.O.27 - - - 0. din NTM/98 normele de muncă .92 0.

05 25 1401. m².22 PENTRU: . de Cantitatea Nr.5 13.36 14. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.64 0.31 25 832. cantitate= 1.Total RON 0.5 - 11.0 1 (unu) ha .5 - - x x x 56.. III – Materii şi materiale Nr.Tarif RON/Z.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.06 5.0 2.75 8.O .25 6.00 1. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.75 - 4.37 6. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.85 - 1.a.06 1.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.83 25 220...66 25 16.25 25 331.75 11. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr.a..2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².60 - 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.n. .800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . cantitate= 0.64 - 4.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. cantitate= 1.O. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha..75 4.Total Z.75 Cap.n.85 5. 2.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.60 1.. cantitate= ( 3 x 4) 12.25 33.25 0. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.22 0. crt 197 . cantitate= 2..a.36 - - 14.

= mii m². cantitate = 3.I Manoperă: Nr. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.O. 4 4. IV.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 9 6 198 Nr.64 - .II.2 0.0 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.18 - - 3 1906 7.00 Cantitate transport tone 3 0.68 Sapa mare pe rând (1.375 3.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 coroanei U. = mii buc . Utilaje 555.M.5. crt.00 Cap.O/ normele de muncă .2 2.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.00 2 3246 0.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.64 - - 14.22 U.89 - 4 1908 14.63 m lăţime) U.8 10.crt 0 1 2 Cap.M. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.2 3 Fungicide: 0. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1. = mii m².M.III Materiale 2760.M.800 Încărcat şi descărcat 0.89 - - 7.3.IV Total Transport chelt. cantitate = 0.directe 3.183 0. cantitate = ( 0.25 RON Cap.2 % x 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401..015 RON Volum total t/Km 4 9.18 - 0.0 3. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap..75 4720. = t.834 x 2 ) =1. 0 1 Nr.

17 2.5 RON Nr.5 x 8) 4.25 0. de Nr. cantitate= ( 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha..O .Total RON 0.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.36 0.75 - 1.38 - - - 4.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.06 0.25 1.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.93 25 48. Cap.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr.96 3.60 - - - 5.53 25 563. crt 0 1 2 3.25 10.. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.4 1 (unu) ha .09 0. cantitate= ( 0.25 22.a.n.7 x 2) 1. cantitate= 6.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .a.13 25 253.n.O.25 Cap. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.7 x 2) 1.50 1. 3 1 8 4 0.Total Z.00 5.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. Tarif RON/Z.60 1. cantitate= ( 0.38 25 9.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l..a.36 - - - 0.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.38 0.75 - - x x x 34. transp.97 25 874.13 250 782.

25 - - 3 3246 0.25 - 6.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.Antemăsurătoare – Deviz nr.III Materiale 1920.O/ UM 3 11.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.IV Transport 6. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.4. Utilaje 782.5 Cap.89 2 3226 6.M.0 16.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.Transporturi de materii şi materiale Nr.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.25 I 4 8. din care pe categorii Z. = mii pomi .11 0.directe 3866.0 0. cantitate = 0.80 Volum total t/Km 4 1.375 RON Total chelt.5 Cap.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U. = t. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U. din NTM/98 din normele de muncă . IV.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. 1 ha RON 1920 820 Cap.02 0.0 17.II. = t.375 6.O. cantitate = ( 0.00 Cap.22 0.M.5. crt.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr. Nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.375 3.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.1 1 0.22 - - 200 .M.

7 x 2) 1.63 7.75 - - 5..a..60 25 15.Tarif RON/Z.22 14.72 25 493. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.89 - 1.M.03 25 375.5 - 11. 4 2.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .2 m ) U. cantitate= 6.0 1 (unu) ha .4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.64 - 0.75 - 1. cantitate= 1.n.36 - - 4..0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.54 - - 0. = mii m².M.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.60 - - - 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.06 0. m². cantitate= 6.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l.88 25 1447.60 1.54 0.37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .75 Nr...O. = mii m².Total Z..14 0.75 11.53 25 563. . cantitate= 2.09 0..O .25 2.00 0. de Nr.25 15.89 - - 7.64 - - 14.Total RON 2.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.00 5.17 3.5 - - x x x 57.70 .25 1. crt 0 1 2 3 Cap.00 22. cantitate= ( 0. cantitate = 3.36 0.00 19.

6. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.Antemăsurătoare-Deviz nr.375 109.IV Total chelt.III Materiale 2605.0 18 80 960.8 25 Volum total t/Km 4 1.5 Cap. transp.00 RON Cap.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.01 250 1502.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.5 Nr.0 291.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 40. N/ RON UM 4 5 6 40 720.a.II.n.1. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.directe Transport 109.812 3.0 250. Tarif RON /ha. Utilaje 1502.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.0 Cap.a.I Manopera: 202 .5 0.312 5663.03 0. crt Cap.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Cap. IV.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.

30 II 6 III 7 5.: cantit. cantit=2.18 6.76 0.30 1.=0.50 Cap. 4 5. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.0 2.63 0.0 1.25 6.54 .o. Coef.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.0 Ha. a.22 0.06 9.30 0.00 25 50.=1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.36 25 9.n.02 25 649.00 2.o. de transf.crt.09 0.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.04 25 6.02 17.00 2. crt.30 6.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.76 IV 8 0.26 9. 2 1.02 26.50 0.M.18 0.00 2.26 0. Lucrarea Nr.334 1-(unu) ha Total z.40 7 8 1.00 TOTAL z.o.00 164.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1. 4 1.59 0.Nr.18 0.06 x x x 2. Total RON Nr.54 Cantitatea Ha 3 1..06 0. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.40 din care pe categorii I 5 0.06 4.08 1. 3 2. U.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.0 0 2.uri Tarif RON/z.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.o.

2.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.a.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.2% 2 Fungicide: 2000l x 0. t.6.00 140. tone Km. 204 . 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.24 RON 250 1310 Cap.22 5.00 Cap.IV Transport 1.875 RON Total cheltuieli directe 2871.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 5.n Total pentru un ha.II Utilaje 1310.37 6.III Materii şi materiale Nr.875 Volum total t/km 4 5..0 2.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha. RON 4 80 40 30 10 5 320.00 210.00 240.50 Cap.375 1.cr Denumirea-grupa de transport.375 3. 0.crt .0 0. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.00 Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.n. Tarif RON/ha.III Materiale 910. transp.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Greutate pentru transp.00 910.M.a.

58 38.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.=0.13 5.)=1.articol Denumirea lucrării din crt.00 1.27 0.10 0. compl.o.13 0.40 0. 4 0.=6.=0.80 5. cantit.22 4.uri Tarif RON/z.=0.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.63 0.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.I Manopera: Nr.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.06 1.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.43 25 0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.0 8.o.76 6.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit. U. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.06 x x 0. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.26 0.58 27.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.334 1-(unu) ha Total z.04 Fasonat rădăcina.36 0. 3 1.8x 2 lucr.=0.30 0. Nr.33 TOTAL z.= (0.09 0.13 IV 8 0.43 4.07 0.11 0.de goluri UM=mii buc: cantit.o.40 0.02 2.25 6.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.56 25 TOTAL MANOPERĂ .27 6.o. 205 z.35 25 0.40 2.13 0.10 0.80 0.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.82 3.36 9.=2 Stratificat pomi pt.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.36 25 - 0.26 9.Cap.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.05 1.M.07 0.76 7.40 2.00 7.

22 2.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. Tone Km.n.PENTRU: Total RON x 942.. Coef.187 RON . Lucrarea Nr.75 247.00 480.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. RON 4 5 20 800.00 1640.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.n PENTRU: Total pentru un ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Cap. a. Cantitatea 3 40 CT. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.. transp.crt.III Materii şi materiale Nr. completări de goluri 50 0.02% UM 2 buc. Kg.22 250 555 Greutate pentru transp.0 0. de transf.n. crt.50 Ha. .08 2 Insectofungicide 50 0.M.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. 9 6 40 80 360.a.375 3.00 2 3 Kg.00 Ha 685. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.25 9. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.crt Denumirea-grupa de transport.a.37 5 6 2.5 4. Cap. 4 0. 0 1 2 3 1 Pomi pt.5 0.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.

=2.40 8 1.III Materiale 1640.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.= 0.34 x 2) = 0.437 3.=1.00 - - 8 3246 0.1 1 2.Antemăsurătoare –Deviz nr.articol crt.00 Cap.6 3 1.I Manoperă Nr.0 9 0.36 0.5 4 0.26 9.I Manopera 943.334 207 z.07 - 0.51 - - .48 6.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.8 x 2) = 1.6.40 7 312 1.0 9.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.(0. chim.00 - 2.0 TOTAL zo 4 1.=0.o.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.70 5.48 6 7 5.76 0.51 - 0.07 - - 9 1868 1. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.25 Cap.6 Încărcat şi descărcat îngrăş. UM 3 5.=8 Cosit între rândurile de pomi.0 6 4.187 Total cheltuieli directe 3141. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.IV Transport 3.2 2 0.70 2.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.3.36 6.00 Cap. Nr.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=4.76 0.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.26 din care pe categorii I II III IV 5 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.II Utilaje 555.2 5 0.= (0.

96 2. Cantitatea 3 12 8 334 CT.00 334.7 17.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=1 ha 1 (un) Total z.0 16. 4000 soluţie x 0.0 Greutate pentru transp.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.. Kg.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.n MECANICE Total pentru un ha.45 25 136.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.0 2. RON 4 5 40 480. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap. Total RON 2. crt.uri ha Tarif RON/z.7 0.2 5 15.o.de transf.02 25 8. a.50 Cap. transp.50 211.o. a.M.48 25 12.87 29.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.n.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0. PENTRU: Cap. Coef.00 80 1 640.a. Kg..III Materii şi materiale Nr. tone Km. 2 0.637 RON .10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.25 0.3% 2 Insecticide..n.00 1454. LUCRĂRI Tarif RON /ha. 0 1 Denumirea UM 2 Kg.8 7 x x x 2. Denumirea-grupa de transport. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. crt. Lucrarea Nr.87 5.375 6.46 25 375. 4 2.41 25 735.crt.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.

8 x 2) 1.637 Total cheltuieli directe 2935.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.887 3.0 3 1908 Prăşit pe rând .III Materiale 1454.334 x 4) = 1.I Manoperă Nr.26 9.63 1.25 Cap. UM 3 6.(0.22 0.= 0.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.51 - - .4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.Antemăsurătoare-Deviz nr.09 5.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.8 x 2) 1.25 0.IV Transport 6.48 6.76 0.40 2.40 2.76 IV 8 2.0 1.25 2.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.334 209 z.09 - 0.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.06 4.00 1.26 9.o.09 0.54 0.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.15 III 7 5.articol Denumirea lucrării din rt.11 TOTA L zo 4 2.c Nr.I Manopera 735. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.chim. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.51 - 0.6.00 Cap.00 0.00 Cap.4.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.II Utilaje 740.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.43 0.43 6.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.48 - - - 0.

LUCRĂRI Tarif RON /ha.53 25 88.0 Cap. crt.n.n MECANICE Total pentru un ha.92 25 273.75 0..0 RON Valoarea RON / TOTAL U. a. t. Cantitatea 3 14.96 2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.cr Denumirea-grupa de transp.00 2. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.87 x x x 2. 4 0. 6 14.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp. transport.de transf.0 Insecticide.=1 ha 1 (un) ha Total z.M.3% UM 2 Kg.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.o.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.5 16..03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.87 3.4 9. PENTRU: Cap. Total RON 2.crt.n.5 10.7 18.375 6.a.4 9.o. 480 l soluţie x 0.87 29. 6 2. Lucrarea Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Kg.96 250 740.37 5 8 Ha.95 25 748.825 210 .2 0.48 25 12.6 334 CT.uri Tarif RON/z. Kg. Km.6 334 358.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.25 15.02 25 375. Ha Coef.a.III Materii şi materiale Nr.

7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap. (0.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.III Materiale 1678. Nr. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.6 211 z.87 7 8 5.o.5.8 Deservit MSPP la 8 tratam.15 - 0.00 0.40 2.0 RON Cap.26 9.31 2.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .76 - 0.06 4.11 0.00 1.00 . 8 tratam. UM 3 15.28 2.00 Cap.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.63 1.31 - 0.(8x2) =1.48 - 7.334 x 4) = 1.40 2. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.43 6. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.25 7.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.825 3173.75 Cap.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.00 - 5.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.09 0. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.6 3 2.II Utilaje 740.00 5.87 TOTA L zo 4 5.43 0.575 3.26 9.IV Total cheltuieli Transport directe 6.76 0.=1.I Manoperă Nr.22 0.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.=2 Prăşit pe rând 1.Antemăsurătoare-Deviz nr.6.48 6.

II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III Materii şi materiale Nr. 6 14.a.51 - - x x x 40.50 351. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.37 15. a.00 Cap. 2 0.0 10. Km.05 25 25 375.o.51 - 0.0 212 .uri Tarif RON/z.M. tone 3 0.a. crt.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.. Lucrarea Nr. Denumirea-grupa transp.36 25.96 2.96 Cap.o. Tarif RON/ha.54 0.n.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport. RON 250 740.25 CT.53 25 263.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha. Coef.4 9.= 0.n Total pentru un ha.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.n.4 9.08 25 1002.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.0 0.02 14. Total RON 1.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U. 4 2.de transf.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.0 Volum total t/km 4 18 250.334 1 (un) ha Total z. crt.crt.48 25 12. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.

0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.IV Transport 100. U.09 TOTAL z.00 1.5 RON Total cheltuieli directe 3645.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.00 6.06 - 0.36 18. Nr.M.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.uri 213 z.00 - - - 6.375 100.76 0.30 0.635 TOTAL 1-(un) ha Total z.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.18 0. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.26 9. I 4 5.85 - x 27.06 9.06 3.1.o.85 - - 3.40 2.o.50 3.III Materiale 1803. cantit.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.articol Denumirea lucrării din crt.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.=1.26 0.87 8.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.I Cap.I Manopera: Nr.76 IV 8 0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.30 - - - 4.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt. Cap. 3 2.81 0.=0.00 Cap.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 0.63 0.00 740.08 1.40 2.58 .7.Antemăsurătoare-Deviz nr.06 0. cantit=2.00 (un) hectar Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.25 6.o.

8-(se 254 0.n 250 MECANICE Total pentru un ha. 1 Insecticide: 2000 l x 0.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.n.30 1.III Materii şi materiale Nr.3 % Seminţe de trifoi alb: (0. crt.00 Greutate pentru transp. Total RON x x 25 695. 5.n.0 0. NPC/79 transf. a.5 Cap.crt. RON 1310 PENTRU: Cap.a.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0. Lucrarea Nr.0 1.articol CT. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1..0 1. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 ..a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 240.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.0 2.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.de Ha Ha.00 140.54 1.00 210.o.75 214.M.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0.25 25 9.00 25 25 471.59 2.37 6.2% Fungicide: 2000l x 0.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

Prăşit pe rând.37 - 0.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .12 - - 3.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.Tăieri pt.11 7.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.Săpat gropi pt.10 0.05 0.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.8x500) UM=mii m2 cantit=2.2.22 0.37 - - 7.4) 9.12 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.067 7 1866 .067 6 1845 .56 2 1835 . 1 Manoperă : Nr.31 1.22 - 0.34 - 0.16 0.29 1.75 1162. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .8.63 6.067 5 1843 .Sapa mare pe rând(4.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.762 2639.50 798. Nr.34 2.Pregătit soluţia pentru 5 trat.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .18 - - - 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.40 9 1907 .81 0.13 0.18 222 .28 12.02 1.09 0.Făcut şanţ de 50x50 pt.00 1.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.21 0. UM=mii l cantit=2.33 0.31 12.6 10 2744 .21 - - - 0.012 3.08 1.Pentru 1(un) hectar 676.10 1.29 - - 6.

02 25 975.Total ZO uri .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III .52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.85 250 462.19 25 654.75 6.06 0. Lucrarea CT coef.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.44 12.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.25 - 26.10 25 302.30 0.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.n 4 1.90 1.tran Volum total sport. Denumirea . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.44 1.a.08 1. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.37 TOTAL -Total ha.08 0.Materii şi materiale Nr.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.n MECANICE . cantit=1 .2% Kg 4 80 320.5 1.5 Cap.Tarif RON/ha a.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.n LUCRĂRI 1(un) ha .3% Kg 6 40 240.25 1.Tarif RON/ZO .50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.30 4 6.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.85 1.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.0 3 Insecticide : 2000 l x 0.73 25 18.13 6.5 .44 X X X 39.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.0 MATERIALE Cap.Total RON 0.90 1.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut. t t/km 3 4 0.

total t /km 1(ha) . Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .6 Încărcat şi desc.06 0.44 3 4 - 0.36 - - 0.63 6.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.27 0.27 - 5 1906 - 2.44 - - - 1.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 0.09 0.36 0.8.625 Total cheltuieli directe 3675. 1 Manoperă : Nr.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.5 7.I Cap.44 1.Tăieri pt.625 3.31 - - 6.tarif RON/ t / .chim.01 0.4) UM= mii m2 cantit=9.Antemăsurătoare – Deviz nr.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.0 RON Cap.5 462.0 TOTAL ZO I 4 2.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.31 - 6 1907 - 1.IV transport 2.375 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.22 - 0.3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.28 12.5 hectar Cap.III materiale 2235.29 7 3246 - 0.total RON 50 0.îngr.2 Insectofungicide .11 0.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.80 1.5 x 4=2 ZO UM 3 5.22 - - 224 .29 - - 12.

08 25 27.8 1868 - Administrat îngr.37 tratamente 2 Administrat îngr.Total RON 1.Grupa Distanţa de Cantit.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.17 TOTAL .49 25 312.25 1.0 18.22 0.0 560.90 X X X 32.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.Tarif lei / ha a.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.39 250 597. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 40 360.Total pentru un ha PENTRU Cap.52 .25 0. pentru transport 6 9.2% Kg 6.0 2 Insecticide : 300 l x 0.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 12.86 - 0.0 575. n MECANICE .0 1.8 28 .36 25 9.3% Kg 9.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.54 0.0 6.tr crt transp km ansport.60 25 465.Total ZO uri . n LUCRĂRI -1(un) ha .Tarif RON/ZO .0 MATERIALE Cap.art.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.00 6.08 - 6.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.53 25 813.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 275 0.90 - - 1. Denumirea .0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560. Lucrarea Nr.17 2. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.0 Volum total t/km 4 0.Materii şi materiale Nr.08 10 312 - 1.86 - - 9 294 4.0 80 480.chim.III .de anexa 1 transf.56 225 Greut.76 x 2) 1.chim.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Total Ha a. n 5 2.

0 7 1906 .63 1.68 - 0.63 TOTAL ZO I 4 8.75 1.875 RON Total cheltuieli directe 2821.IV transport 10.43 .arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .5 hectar 3.4 8 1907 .31 10.chim.chimice UM=mii pomi cantit=0.29 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.I Cap.28 0.18 1.44 0.875 Cap.11 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.Administra îngr.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.29 0.18 - 1.67 6.56 2 2037 .4.8.III materiale 1400.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.44 1. Nr.total RON :1(ha) 29 0.68 - 1.43 - 1.67 - 6.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .375 10.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2..6 3 1.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.Încîrcat şi descărcat îngr.25 597.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .56 5 3223 .31 - 12.44 - 0.67 2.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 1 Manoperă : Nr.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .22 0.Tăieri pt.09 226 1.total t /km .0 Cap.6 9 2744 .22 0.tarif lei / t / km .18 - - 1.

III .37 25 109.Total ZO uri .n 4 2.n MECANICE .8 tratamente 0.Total RON 0.48 6.96 2.00 1.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.Total pentru un ha PENTRU : Cap.a.90 0. Lucrarea CT coef.trans port.0 1 560.n LUCRĂRI 1(un) ha . t 3 0.0 Greut.48 25 12.0 465. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .0 80 768.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.Tarif RON/ha a. Denumirea . Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.0 1954.25 18.Tarif RON/ZO .48 - - - 6.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.60 25 465.60 18.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.37 TOTAL -Total ha.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.585 Volum total t/km 4 29.0 4.25 .96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.05 25 1051.52 .25 0.08 1.25 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Materii şi materiale Nr.06 4. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.3% Insecticide : 4000 l x 0.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.90 X X X 42. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 5 50.08 1.

cantit=2.22 TOTA L z.o.737 3.40 0.00 228 .3 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.40 1.06 9.00 0. Nr.o.375 48.30 6. 4 5.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.18 6.M.76 8 - 0.total t /km .IV transport 48.08 1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.25 2.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.25 740.1.0 hectar Cap.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt. Cap. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.Antemăsurătoare-Deviz nr.26 9.06 4.06 6 7 5.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.487 RON Total cheltuieli directe 3793.63 0. 3 2.III materiale 1954.00 - - - 2.26 0.0 Cap.2 Gunoi de grajd .=1.30 - - - 0.18 0.I Cap.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.9.total RON 10 :1(ha) 10 129.09 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.6 z. U.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.tarif RON/ t /km .I Manopera: Nr.

37 Cantitatea Ha 3 1.30 0.crt .54 0.50 Cap. Coef.61 - x x x 26.0 140.0 229 .M.36 25 9.2% Fungicide: 2000l x 0. Lucrarea Nr.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.o. RON 4 5 80 320.n.57 25 664.06 2.3 % Seminţe de trifoi alb: (0. 2 1.0 6.25 0.30 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.n Total pentru un ha..a.75 8.00 - 17.o Total RON 6.58 25 214. CT.crt. cantit.0 2.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp. a.0 210.54 2.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.0 Ha.0 1.0 40 30 10 240.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2. 4 1. 6 4 6 7 14 Cap.22 5.d e transf. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.61 - - 2.63 25 440.III Materii şi materiale Nr.18 0.=0.43 1-(un) ha Total z.a. Tarif RON/ha..uri Tarif RON/z.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.59 0.

4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.Antemăsurătoare-Deviz nr.562 RON Cap. Km. tone 3 0.5 0. Cap. 2 50 Cantitatea transport.9.03 Volum total t/km 4 1.562 Total cheltuieli directe 2884.0 30 Cap. crt.0 Cap.I Manopera 664.III Materiale 910. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.25 Cap.375 0.I Manopera: 230 .0 3.2.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.IV Transport 0.5 1.II Utilaje 1310.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.

07 0.02 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.04 Fasonat rădăcina .0 - X X X 34.de goluri UM=mb: cantit.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.Tarif RON/ZO .o.27 25 256.06 0.= (0.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.Nr.40 2..=2 Stratificat pomi pt.11 0.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.85 25 596.56 5.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.61 1.30 0.0 25 - 23.10 0.17 8 0.43 .48 25 1150.72 0.=6.o.22 4.27 6.8x 2 lucr.33 TOTAL z.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.)=1. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.25 10. 4 0.0 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 . compl.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.=0.=0.63 0.25 6.61 0.72 0.26 9.05 1.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.09 0.76 2.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.00 2.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.10 0.82 3.=0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.Total ZO uri 1(un) ha .M.27 0. cantit.Total RON z.16 5. crt .36 25 9.=0. U. 0 1 2 3 4 Nr.16 1.00 1.04 0.07 0.76 6.3 6 - - 0.13 0.36 9.40 2.26 0. 3 1.06 1.04 5.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.

Kg.22 250 555 Total ha.22 2.625 Volum total t/km 4 4. 2 0.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0.IV Transport 2.0 Greutate pentru transp. Denumirea-grupa transp.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.crt. RON 4 5 25 1300.Nr. Km.0 Cap. 0 1 Denumirea UM 2 buc.d e transf. crt.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 40 80 360.625 Total cheltuieli directe 3847.375 2. completări de 50 0.III Materiale 2140.n Total pentru un ha. RON Cap. Tarif RON/ha.37 Cantitatea Ha 3 Ha.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr. crt.I Cap.. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt..0 RON Cap.0 1 7 0. a.M. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.n.n.0 480.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt. Coef. transport.625 232 . 4 2. Kg.0 2140.a.0 555.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.III Materii şi materiale Nr.a.

76 8 2.00 - - - 2.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr. UM 3 5.9.= 0.40 0.22 1.40 7 1.= (0.26 9.=2.06 4.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit. 0 1 2 3 Cap.8 x 2) = 1.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.=0.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.22 TOTAL zo 4 2.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.36 - - - 0.I Manoperă Nr.09 0.25 2.15 5.51 - 1.34 x 2) = 0.0 0. chim.63 1.00 8 2.0 2.15 - I 5 - 4 0.48 6.3.=1.=4. crt.(0.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.26 9.36 5 6 0.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.334 z.Antemăsurătoare –Deviz nr.=8 294 Cosit între rândurile de pomi. 2 lucrări UM=ha: cantit.3.o. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.51 - - 9 - - - - - - 233 .48 - - - 6.

12 soluţie x 0.0 430.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.uri Tarif RON/z.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.de transf.01 25 325.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha.. 234 Cantitatea transport.13 250 782. 4000 Kg.a.5 Greutate pentru transp. RON 4 5 40 480.crt.n.48 25 12.o.5 13.0 1550.n.5 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.91 25 272.o.17 0. Cap. Denumirea-grupa de crt. transp.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.17 2. tone Volum total t/km .25 15.. Coef. Lucrarea Nr. MECANICE Tarif RON /ha. Total RON 5.5 39.0 Cap. 2 0. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.76 x x x 11.3% 2 Insecticide. 8 soluţie x 0.n PENTRU: Total pentru un ha.0 80 1 640..III Materii şi materiale Nr. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT. Km. a.M.42 25 985. crt.96 3.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. a.0 11.5 10.02 25 375.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z. 4 0.

9.0 4 1.III Materiale 1550.09 0.15 - 0.chim.437 3326.63 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.06 0.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.76 0. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.22 0.15 5. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.5 22.334 x 4) = 1.11 5.76 - - 0.69 5 - 6 - 7 - 8 2.48 0.26 9.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 21.25 4 2. Nr.02 50 0.5 Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 8.II Utilaje 782.5 3.69 2.I Manoperă Nr.375 8.26 9.437 RON Cap.o.4.5 0.48 - - 0.43 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.43 - 235 .

65 25 291.67 25 966. 2 0.4 9. PENTRU: CT.40 2. RON 4 5 40 576.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.0 Greutate pentru transp.= 0.5 RON Cap.0 Cap.5 11.75 0.0 1.o.25 15.00 - - - - - - 5. 6 14.96 3. 4 0.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0. Total RON 4.6 .40 2.48 25 12.a.0 80 768.2% UM 2 Kg.25 6.=1 ha 1 (un) Total z.n.uri ha Tarif RON/z. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.8 x 2) 1.de transf.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.00 - - - 6.a.02 25 375.17 0.13 250 782. Coef. 480 l soluţie x 0..crt. Cantitatea 3 14. a.5 11.M.3% Insecticide.o.4 9.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.75 x x x 11.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.n.0 8 Ha.0 11.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III Materii şi materiale Nr.17 2..crt. Lucrarea Nr.37 Cantitatea Ha 3 1.52 25 288.8 x 2) 1.n MECANICE Total pentru un ha. LUCRĂRI Tarif RON /ha.(0. Kg.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.5 38.

tone Km.5.625 Total cheltuieli directe 3532.0 Cap.5 Cap.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.III Materiale 1774.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.IV Transport 8.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966. transp. 430 1 334. t.5 21.9. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.5 23 0.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.I Manoperă Nr. crt.25 3.o.cr Denumirea-grupa a de transport.625 RON Cap.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.375 8.75 Volum total t/km 4 1.0 1774.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 Cap.II Utilaje 782.

25 0.43 0.09 0.50 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.55 25 338.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=2 Prăşit pe rând 1. Lucrarea Nr.87 0.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.00 5.06 4.48 6. (0.0 CT.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.48 - - - 0.76 - 0.=1.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt. Total RON 15.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.48 25 12.0 - 2.50 0.0 20.22 7. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.00 - 5.0 0.articol 238 Cantitatea .= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit. 15.25 2.75 Cap.uri Tarif RON/z.26 9.72 25 518.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.63 6.= 0.02 25 375.72 2.(8x2) =1. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.crt.11 11.22 - - 0.334 x 4) = 1.43 6.40 0.334 1 (un) ha Total z.o.72 - - - 6.50 13.40 - - 1.76 - 7.77 25 1244.26 9.0 - - - - - - - - x x x 49.8 Deservit MSPP la 8 tratam.28 2. 8 tratam.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.22 - 11.o.63 1.

.0 125.a.0 430. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0. crt.4 soluţiex 0. RON 4 5 40 576.37 Ha 3 1 1 8 Ha. 2 0. Denumirea-grupa de transport.0 272.M.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.96 5. 6 14.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.n Total pentru un ha.a.08 0.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.17 2.13 250 1282. transp.n.17 0.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14. tone Km.0 80 1 0.4 9.6 soluţiex 0. 4 0.5 250.de transf. a.187 .0 Greutate pentru transp. Tarif RON/ha.375 102.III Materii şi materiale Nr.5 0.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.005 768. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.0 2.crt.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.n.0 1899. RON Cap.

cantit.45 3. cantit.5 6. = 19. cantit.08 - - 7 2356 0. complet.03 - 0. = 0. cantit.36 - 23. goluri 6% UM = mii gropi. cantit.71 Total ZO 4 1.33 7 1.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. cantit. 6 tratam. articol crt.) UM = mii m2.77 0.I Manoperă: Nr.32 0.035 Prăşit pe rând (4 lucr.66 5. cantit. Nr.36 0.937 3.20 6 3.IV Transport 102.1. = 3.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1. = 0.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244.10. =0.25 1282. = 1 Săpat gropi pt.5 Cap.40 2.35 4.09 0.2 Pregătit soluţia pt.14 - 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.33 0.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.14 0.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0. = 0.22 0.42 - 0. UM = mii l.I Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.08 0.06 23. cantit.035 Verif.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.01 0.58 Legarea lăstarilor UM = ha.42 0.0 Cap. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. = 0. cantit.187 RON Total cheltuieli directe 4527.00 0. = 0. UM = ha.III Materiale 1899.01 0.32 - 240 . = 6 ZO/ UM 3 2.

45 - 0.a.III – Materii şi materiale Nr.75 3.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.8 0. transp.75 0.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1.a.30 250 825. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha.0 Greut.81 25 95. de transp.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. comp. 54 0. 5 2. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.79 x x 25 744.a. Lucrarea Nr.0 8. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt.95 25 623.n.40 0.art. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.71 25 17. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.30 241 .035 2 Insecto-fungicide 50 0.0 1440.375 3.0 10115.0 Cap. pentru transp. cantit.n.8 7. LUCRĂRI Tarif RON/ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.90 3.0 80 40 8640. din CT crt. de ha anexa 2 transf. Denumirea crt. = 0.11 2356 Muşuroit toamna toată plant.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. UM = mii buc. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.25 24.77 0. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.32 25 8.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.n.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.15 6 lucr.75 0.

45 23.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt.36 25 9.75 RON Cap.89 0.32 25 8. = 0.06 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.00 Cap.75 0.00 Cap. cantit.09 0. Denumirea lucrării din crt.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.0 .32 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.36 - 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744. UM = mii l. Nr.45 3. cantit.00 4. cantit. = 0.77 0.42 - 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.33 0. cantit.87 25 621. chimUM = mii buc.50 0.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30.5 6.05 3.035 4 1868 Ad.16 7 1.I Manoperă: Nr.22 0. Trat.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.66 0. = 0.89 23. UM = ha. cantit.54 1.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2.45 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.IV Transport 3. cantit. = 3.45 8 - 1.33 0. UM = mii buc. 6 tratam.) UM = mii m2. Îngr. şi desc.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.36 0.11 Total ZO 4 1. cantit.38 x x 25 759. = 19.II Utilaje 825.10. Directe 11688. cantit.30 Total Chelt. = 1 3 3246 Înc.42 0.75 24. = 0.2.III Materiale 10115.83 25 120.

Denumirea crt.Cap.937 3. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.III – Materii şi materiale Nr.IV Transport 12.5 0.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha. anexa 2 transf. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225.00 Distanţ a de transp.15 6 0.90 lucr.50 Cap. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. Denumirea – grupa crt.n.II Utilaje 225.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. tone 3 Volum total T/km 4 34. de ha Ha. pentru transp.0 1440. 2 Cantitatea transp. Directe 8617.art.0 7620. chimice complexe 50 0.a.0 Greut. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.10.a.a.n.0 80 40 5600.375 12.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0.0 PENTRU: Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.937 Total Chelt.5 34. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.III Materiale 7620.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 . din CT Cantitatea crt. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.n.437 RON Cap.00 Cap. Lucrarea Nr. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.

16 7 1. = 1.n.33 0.36 - 0.83 25 120. cantit.89 23.66 0. din CT crt.45 3.42 0. Lucrarea Nr.Cap.06 0.15 6 lucr.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.I Manoperă: Nr.16 0.32 25 8. = 1 ½ 3 3246 Înc. = ½ 0.00 4.11 1. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. de Ha anexa 2 transf. Nr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.45 8 23. cantit. cantit.42 0. UM = mii buc.75 0. = 3. Trat.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.n.5 6.) UM = mii m2.45 30.54 1. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.0 Cap.0 .38 x x 25 759. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.75 24. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.77 Total ZO 4 1.36 0. cantit. UM = ha. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.36 25 9. cantit.90 0.33 0.UM = mii buc.89 0.22 0. Denumirea lucrării din crt.a. cantit.2 6 2744 Pregătit soluţia pt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.32 0.a.n. şi desc. cantit. = 0. Îngr.90 250 225. 5 0. cantit.32 - 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. = 0. 6 tratam. UM = mii l. Chim.art.a. = 19.09 0.87 25 621.50 0.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2.5 4 1868 Ad. LUCRĂRI Tarif RON/ha.

IV Transport 12.I Manoperă: Nr.11 245 Total ZO 4 1.16 7 1. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt.69 Volum total T/km 4 34. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.0 7620.45 3.45 8 - . cantit.Cap.5 0. Directe 8617.375 12.5 34. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr. transp.Antemăsurătoare – Deviz nr. tone 3 0.0 80 5600.33 0.4.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.II Utilaje 225. = 1 3 3246 Înc. = 0. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 RON RON Cap.937 3.33 0.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 7620.0 Greut. Denumirea lucrării din crt.937 Total Chelt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.5 6.0 40 1440. Nr.10. şi desc.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. Denumirea crt. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2.00 Cap. cantit.66 0.

UM = ha.27 7 3157 0.57 - - 17. cantit. cantit. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.30 25 7. cantit.2 Pregătit soluţia pt.50 4. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.89 - 0. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. de ha anexa 2 transf. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.art.) UM = mii m2. pentru transp.06 0.75 0. chimUM = mii buc.75 250 187. = 3.75 19. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .50 Greut.5 Ad.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 1. Lucrarea Nr.a.42 x x 25 610. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.30 - - - 8 2356 0.09 0.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1.n.50 0.0 80 40 4640.50 0. îngr. cantit.75 Cap.45 - 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.0 6420.54 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.58 Prăşit pe rând (4 lucr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.a.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. 5 0.89 - 5 1908 1. Denumirea crt.0 1200. cantit. = 0.III – Materii şi materiale Nr.27 - - - 0.22 17.n.4 1868 chimice UM = mii buc.0 Cantitatea Ha a.77 0. din CT crt. cantit. UM = mii buc.83 25 120.57 - 6 2744 0.02 25 475.30 0. = 0.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.15 5 lucr. = 19. 6 tratam.27 25 6. trat. UM = mii l.

= 1 ZO/ UM 3 2.562 3.45 8 - 247 . chimice 50 0.375 12.66 Total ZO 4 1.5 6. = 0.33 7 1.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 6420.10. cantit. transp.Antemăsurătoare – Deviz nr.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manoperă: Nr.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.IV Transport 12.45 3.5 33. cantit.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. Denumirea lucrării din crt.5 0.Cap. de transp. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.50 Volum total t/km 4 33.II Utilaje 187.5.562 RON Total Chelt. Directe 7230.00 Cap. Nr.50 Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.562 Cap.

Denumirea crt.42 25 610. Lucrarea Nr.58 Prăşit pe rând (4 lucr.a.30 0. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.n. cantit. de ha Ha.54 1.75 19. UM = mii l.75 Cap.n.27 - x x 24.09 0.02 25 475. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.11 0.45 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.30 25 7.89 17.50 0. cantit. trat. = 3. = 0.0 40 1200. 0.a.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.III – Materii şi materiale Nr.06 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.57 0.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.27 25 6.77 0. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.50 4.89 0.50 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.art.57 - 0.83 25 120. îngr.a.50 PENTRU: Cap. = 19. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187. = 6 Muşuroit toamna toată plant.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc.16 0. pentru transp. cantit. UM = ha.75 lucr.n.0 6420. cantit.15 5 0.) UM = mii m2. 6 tratam. şi desc.0 80 4640.30 - 0.5 Ad. chim.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr.2 Pregătit soluţia pt. anexa 2 transf. din CT crt.45 17.0 Greut. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.22 0.16 - - 1. cantit.27 0. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 . îngrăşăminte chimice UM = mii buc. cantit.UM = mii buc. UM = mii buc. = 0. = 1.

18 - - - 249 .66 13.15 17. = 1.8 x 3) 14.90 8 - 6. cantit.18 0. Directe 6420.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.0 4 2.50 Cap.57 - 0.22 6.562 RON Cap.562 7230. Antemăsurătoare – Deviz nr.15 17. cantit.00 12.67 Volum total T/km 4 33.57 - 6. = 0.31 0.90 5 - 6 - 7 2.5 33. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.50 Cap.Cap.10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. = 0.5 0.6.562 3.IV Total Transport Chelt.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.63 1. Denumirea – grupa crt. 2 Cantitatea transp.375 12. Denumirea lucrării crt. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.II Utilaje 187.66 2.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.III Materiale Distanţa de transp. tone 3 0. cantit.66 - 13.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 .I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.I Manoperă: Nr. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit. cantit (4. Nr.

8 – 4 54 0.09 0.0 580.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.50 0.90 0. org. UM = mii l.5 sau GDD-1.38 25 4859.30 2.n. cantit.45 - 150. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.75 3. = 5 Administrat îngrăş.40 5 0.48 25 12.25 33.505 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 40 1 5 1200.62 25 840.a.00 160.90 - 0. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.06 5.art. 0.58 Recoltat alune UM = t.8 .0 0.27 25 6. LUCRĂRI Tarif RON/ha.27 - 50. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640.0 0. Lucrarea Nr.00 0.0 2. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.50 Cap.27 0.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.75 Cap. cantit. cantit. = 0. Denumirea crt.45 - - x x x 194. cantit.n. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0. UM = mii plante.a.01 25 4000. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. crt.n.77 150. pentru transp.15 250 787. din CT Coef.30 - 2.10 kg/pl. 4 5 4 2.III – Materii şi materiale Nr. 65 tratam.9 Greut. 6 58 30 580 5. UM = ha.00 0.

transp.grupa Distanţa de crt.1. = 0.II Utilaje 787. cantit.4 58 91 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. goluri 6% UM = mii gropi.08 - - - 5 1782 2. Denumirea .33 1.275 Total Chelt.90 6468 Cap.75 6.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422. = 3. cantit.275 Volum total t /km 4 33.20 Verif.33 11.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.50 - - - 4 2343 0.40 0. crt Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859.668 5. = 0.III Materiale 6422.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP. cantit =2 Săpat gropi pt.90 3.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap. = 0. cantit.47 - 251 .20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.50 1. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.67 11. Directe 12104. complet.375 34.175 Cap. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 34.08 0. tone 3 0.33 - 2 3 5.35 0.33 - - 8.50 Cantitatea transp.5 8.47 - - 0.I Manoperă: Nr.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. cantit.11.8 RON RON Cap.

77 0.57 9.20 Prăşit pe rând (4 lucr.75 15. cantit=1.57 0. 5 2.art. cantit.47 25 386.00 1. cantit. = 3. = 0. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 - 1. 6 tratam.00 1. = 8 Pregătit soluţia pt.15 6 lucr.90 3.77 9. cantit=1. cantit. = 5 Cosit manual intre rânduri.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40.0 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii l.1 lucratoare UM=ha. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.25 6.51 25 162.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit. din CT crt. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.n.n.a.00 0.30 250 825. UM = mii buc.25 2.30 4.30 4.0 252 .27 0.80 0.76 - 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.a.06 4.40 0. UM = ha.27 25 6. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha. Lucrarea Nr.n.0 0.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.22 0.56 25 464. de ha anexa 2 transf.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.25 2.25 0.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.75 18. cantit.) UM = mii m2. = 3. = 0.09 0.81 25 1020. 54 0.75 Cap.15 - 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.76 0. MECANICE Tarif RON/ha.80 - - - 7 2356 0.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.

2 12.II Utilaje 825. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.2.82 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.III Materiale 12080.333 ZO/ UM 3 2.11. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.4.575 Cap. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.375 4. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.100 0. cantit. comp. Denumirea lucrării din crt.0 RON Cap.2 0. transp.5 Total ZO 4 8.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.575 13929. Nr.Cap. Denumirea crt. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. pentru transp.33 IV 8 - 253 . 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Greut. Denumirea – grupa Distanţa de crt.144 RON Volum total t /km 4 5 7. Directe 4. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020. = 3.III – Materii şi materiale Nr.I – Manoperă: Nr.0 Cap.IV Total Transport Chelt. tone 3 0.

Denumirea crt. cantit = 1.7 5 0.0 0 1.93 25 323.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.a.30 25 107.2 5 x x x 11.18 - 9. Lucrarea Nr. MECANICE Tarif RON/ha. pentru transp.0 6 4.n.25 35. cantit=3.15 250 787.00 1. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha. cantit=3.59 25 889.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n. de ha anexa 2 transf.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.00 4.25 6.8 54 0.75 Cap.a.5 sau GDO-1.18 9. din CT crt.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. 5 2.50 0.75 0.50 0.30 4.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.25 12.III – Materii şi materiale Nr. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 . cantit=1. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.76 - 0.76 0.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.75 3.09 25 0.5 Greut.27 6 7 8 3157 294 312 0.0 9 0.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.25 18.30 4.1 1 1.2 2 0.40 0. cantit=1.a. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.n.27 - 11.art.50 1.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.

5 Cantitat ea transp.375 18.45 3.I – Manoperă: Nr.2 49.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.11. Distanţ a de transp. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.III Materiale 10920.IV Transport 18.75 Cap.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.45 Total Chelt. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.70 Cap.grupa crt. Nr. tone 3 0. Directe 12615.3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 RON Cap.II Utilaje 787. Denumirea .2 0.984 RON Volum total T/km 4 49.Antemăsurătoare – Deviz nr. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

a.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t. din CT crt.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.09 5.67 - 5. cantit=3. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 0.75 1.0 9.75 6.75 Cap.06 50. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.0 25 25 660.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.57 9.75 0.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. 5 0.00 16.20 cu MIC 256 25 25482.22 11.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.art.75 ha 4 5 2. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.57 0. cantit=3.75 Cantitatea Ha.00 0.09 0.67 - - 16.39 1019. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP.27 0.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.40 .50 9.31 26.67 - 0.76 0. cantit=3.333 1(un) ha Total ZOuri 5.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.67 - 16. Lucrarea Nr.27 16. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.76 - 0.30 - 1000 2.77 9.76 - 4 5 3127 1789 0.76 - 11.n. cantit=3. cantit=3. cantit=2. cantit:=20.4 0.30 1000 2.43 0.22 0.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc. de anexa 2 transf.50 - 9.

Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .0 218.5 RON Cap.0 Cap. MECANICE Tarif RON/ha. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0. Denumirea .I Manoperă: Nr.n.1.0 1833.IV Transport 81.II Utilaje 622.49 250 622.03 16.Antemăsurătoare – Deviz nr.n.7 1.5 0.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap. tone 3 1.94 3.III Materiale 1833.5 Cap.0 83.5 750.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt.a.7 RON Volum total T/km 4 51.a.937 Total Chelt.grupa crt. Nr.375 81. Directe 28697.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.Administrat gunoi de grajd cu 192 16. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. PENTRU: Total pentru un ha Cap.08 16.5 Greut.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. pentru transp.34 2. 2 50 10 Cantitat ea transp. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.0 400.5 167.12.III – Materii şi materiale Nr.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.

50 33.32 0. = 0.71 1. cantit.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.32 25 849. cantit. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2. = 0. în goluri UM = mii buc.08 x 0.09 0.77 1.75 2.42 x x 0.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc.26 25 81. = 4.8 x 4 = 19.00 0.56 x x 0.00 8 x 5. 6 tratam.00 258 .75 3. goluri 6% UM = mii gropi.06 0.22 0.36 3. = 0.2 8 2744 Pregătit soluţia pt.79 25 69. x 600 l UM = mii l.18 x x 23.10 x x x 2. cantit.37 x x x 0. complet.42 x x 0. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.10 0.96 0. cantit. UM = ha. cantit.00 5 x 6 x 7 10. cantit.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.08 x x x 0.32 x x 40.35 x x 25 1008.40 0. = 3.77 0. cantit. UM = mii buc.96 x x x 0.36 x x x 3.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc.24 5 2347 Udat butaşii plant. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. = 0.37 1.18 23. = 0. cantit.) UM = mii m2. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. în goluri UM = mii buc.98 25 0.24 3 2343 Verificat.50 8.5 4 10.56 x 4.35 0. cantit. cantit. = 4 2 1781 Săpat gropi.

completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.n. Denumirea . PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.III Materiale 11040. UM Cantitatea Cantitatea Ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.Antemăsurătoare – Deviz nr. de transp. 54 0.375 6.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. din CT crt. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.12.a. Denumirea crt.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .00 RON Cap.75 Cap.0 7. Directe 12879.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.24 Total Chelt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. tone 3 0. MECANICE Tarif RON/ha.24 0.30 250 825.n. Lucrarea Nr. de ha anexa 2 transf. 5 2.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.III – Materii şi materiale Nr.art.2.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.II Utilaje 825.IV Transport 6.0 36 11040.2 19.0 108 40 1440.99 3.40 0. RON/ Total RON pentr u UM transp .144 RON Volum total T/km 4 12.Cap.a.90 3.comp.00 Cap.0 240 80 8640.n.a.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 0.00 384 Cantitatea transp.grupa Distanţa crt. 4 5 6 4 960.

cantit: = 19.62 x 3 4 5 6 7 1.0 400.0 750.00 23.0 x x 260 3. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5. UM = ha.09 x 0. cantit: = 4.32 0.89 25 x 3.42 x x x x x x 0.00 8 x 4 20. Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.3 Pregătit soluţia pt.77 50.0 750. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.42 0.22 0.09 0.04 25 0.0 750.32 x x 8 9 2356 1792 0.08 600.00 2. cantit: 3. 6 tratam.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 .45 25 23.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.06 5.36 20.63 12.08 25 56. UM = mii l. cantit: = 4.0 Muşuroit toamna toată plant.0 50. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t.0 50. cantit: = 4.0 23.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.00 x 0.0 750.2 m x 4000) UM = mii m2 .0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.0 400.31 0.0 79.62 x x 12.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.36 x x x x x 20. cantit: = 6 Administrat îngr.0 50. Denumirea lucrării din crt.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.I – Manoperă: Nr.09 0.32 25 . UM = mii buc.08 600. cantit: = 0.

n.0 773.89 25 16997.III – Materii şi materiale Nr. din Coef. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha. de ha NPC/79 transf. de CT crt. Denumirea crt.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401. Lucrarea Nr.00 1401.25 0.08 25 15577.0 8.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.04 25 0.0 5 200.25 0. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.n. MECANICE Tarif RON/ha.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.0 8.25 679.90 3.45 25 11.32 25 56.08 25 10577.TOTAL RON * .25 577. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.0 56.04 623.0 56.25 829.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.0 8.45 25 11.3 2 25 25 1401. 5 2.25 479.5 sau GDO-1.25 11.08 25 19327.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Cap.25 0.40 0. Denumirea .8 – 54 0. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.0 40 1440.04 0.0 Greut.0 1401.00 0.89 25 20747.n.89 25 11997.a.45 25 11.a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.0 423.0 10780.30 250 825.a. pentru transp. Caracteristici şi utilajul folosit art.0 1 500.0 8.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.

644 40 RON T/km 4 32. alb.6 4 1782 .0 432.32 3.00 2.64 - - 1.II Utilaje 825.III Materiale 10780.2 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.18 0.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.00 2.18 - 4.25 20747.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .39 - - . În goluri UM=mii buc cantit= 0. Nr.39 - 0.Afin Coacăz negru. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 400. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.5 5 2347 . roşu.0 825. Directe 162.0 crt.50 5.5 6 2356 .86 Din care pe categorii I 5 2.Udat zmeurul plant.86 II 6 III 7 20. UM=mii l cantit=1.0 RON Cap. agriş 1997.IV Total Transport Chelt.0 10780.13.00 - - - 0.25 Cap.07 13764.32 162.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.40 2. fasonat şi mocirlit rădăc.Verif.de transp.00 IV 8 - 0.Săpat gropi pt.07 32514. 1 Manoperă : Nr.375 162. tone 3 0.00 2. transp.64 1.1.35 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .07 Cap.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .77 262 0.5 3 2343 .71 TOTA L ZO 4 20.

0 2 completare Buc Kg Greut.36 5.03 25 575.85 23. UM=mii buc cantut=8 .art.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.Materii şi materiale Nr.52 Pregătit soluţia pt.5 6.32 25 8.25 250 1062.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. n MECANICE .III .16 35.55 25 163.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.Tarif Ron / ha a.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a. pentru transport 6 125 108 .09 0.0 Muşuroit toamna toată plant.36 6. n PENTRU .0 4320.16 6.32 0.95 2.Total Ha a.Total ZO uri . goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.90 4.32 0.77 X 1.06 0.40 0.75 1.Total Ron 1.75 0. Lucrarea Nr.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.86 25 146. UM=ha cantut=6.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.Tarif Ron/ZO .15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .85 0. anexa 1 de transf . 6 tratamente UM=mii l cantut=3.0 0.22 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 Cap.76 25 894. n 4 1 4 6 Ron 5 0.

transport.5 6 13.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.67 0. Denumirea .12 6. Simbol Denumirea lucrării din ctr.Pichetat pt.562 Varianta I 3.tarif Ron / t / km . t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.12 .38 - 0.38 - - 13.012 6.0 Cap.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.Săpat gropi pt.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.72 Din care pe categorii II III 6 7 0.062 RON Total cheltuieli directe 11161.Grupa Distanţa de Cantit.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.I Cap.67 2.028 13.) cantitatea 0 1 2 1 2379 . ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.0 1062.3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.IV transport 5.062 Volum total t/km 4 7.total t /km :1(un) ha .375 5.I Manoperă: Nr.67 - IV 8 - 0. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .0 9200.12 - - - 264 . bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 . sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .5 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.04 TOTAL ZO I 4 0.0 36 269 Cap.13.15 2 Drajoni zmeur 50 0.Săpat gropi pt.III materiale 9200.5 Cap.72 5 2.2/a.

68 9.01 0.47 25 461.Tarif Ron/ZO .21 2.47 2.42 0.61 18.004 0.Materii şi materiale Nr.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.68 0.7 Volum total t/km 4 146 51.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.01 0.25 5.00 12972. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.022 0.6 mm Kg 1027 7.04 0.00 7300 7702. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.5 3 Scândură ET Mc 1.06 ( salcâm. Denumirea .00 448.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.25 9.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.05 25 226.III .57 25 1139.027 0.04 4.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.5 1027 1500 56 9883 Cap.33 X X X 5.72 - 4.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.42 - - - 0.Total Ron 0.05 25 451.25 18.t 3 7.3 1.21 9.3 21 .Total ZO uri .50 792.72 0.transport .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 .61 45. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.

Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 . Nr.I Cap.2/b.24 1.375 81.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 - - - - - 8 2388 - 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.III materiale 12972.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.04 0.01 TOTAL ZO I 4 0.61 Varianta II 3.22 1.43 0.022 0.38 5. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .67 0.70 0.38 8 0.3 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.72 - 0.67 13.Săpat gropi pt.24 11. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .25 hectar Cap.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .67 2.72 13. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .10 5 2.86 RON Total cheltuieli directe 14193.Pichetat pt.13.TOTAL TRANSPORTURI .72 - - 266 .Săpat gropi pt.5 ZO UM 3 0. 1 Manoperă : Nr.028 0.IV transport 81.72 5.total t /km__ :1(ha) PENTRU .47 11.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.70 0.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.862 218.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.025 0.5 Cap.

pentru 1(un) hectar Cap.36 25 1034.00 16069. transport.Total ZO uri .II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.37 25 634.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .375 100.5 5.50 RON Cap.Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.33 X X X 5.5 792.61 25. t 0.5 450. .61 41.0 1.total Ron Cantit.41 10.0 Valoarea Total RON 5 6630.0 214.76 140 RON/ UM 4 15 7.Total Ron 0.0 7807. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.I Cap.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.7 - Volum total t/km 2.25 14.10 0.0 hectar Notă de calcul Cap. Denumirea .pentru transport 6 10. 2.537 17204.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.IV Total cheltuieli transport directe 100.III materiale 16069.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .A.1 52.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .Tarif Ron .00 840.0 268.94 25 48.7 1.05 25 351.0 6.50 Greut.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.600 1041 1500 100 13241 .III .

0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d. un distanţier Sârmă galvanizată de 2.76 0.c – pt. d. pt.c m.crt. susţinerea plantelor. pentru: . ) Scândură E. un ha. – pt.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt. Specificare UM I bulumaci din lemn 2.Nr.017 0.76 0.mijlocaşi Nr.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar. 1 Manoperă : 268 . total pe un ha.4 fire .pt. total d.T.c. distanţiere necesar pt.13.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.c.c .3.fruntaşi .008 56 1. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.un bulumac .c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3.c .o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.c m.Antemăsurătoare – Deviz nr. d.06 0. de rânduri la hectar ( 10000:2.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8. un hectar d.pt.6 mm.a 2.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b. ancore .fruntaşi .

09 0.0 .8 .77 X X X TOTAL ZO I 4 10.52 25 13. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.22 0.50 600.50 600.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 . 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD. Lucrarea CT coef. Caracteristici şi utilajul folosit transf.90 3.chimice UM=t cantit=0.16 0.25 tufelor UM=mii buc cantit=8.2 Administra îngr.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.6 6 25 15216 .50 50.00 6.15 Cantitatea Ha a.1.n 269 Ha 3 0.62 23.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.06 2.0 0.n MECANICE 1 (un) ha .62 23.30 250 .Total ZO uri 2.16 0.32 0.36 2.32 0.36 0.34 25 1158.0 0 6.16 655.60 0.Nr.Tăieri de curăţare a 1.32 25 8.63 1.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10. crt 0 1 Nr.84 25 16396.31 0.Tarif Ron/ha a. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.0 2.5 12. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.Tarif Ron/ZO . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .0 0 0.n 4 2.40 0.a.de crt.42 0.5 Pregătit soluţie pt.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.Total Ron Cap.5 0 0.42 46.16 608.

125 RON Total cheltuieli directe 27814.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.0 Cantit.00 hectar Cap.PENTRU : Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.75 8 - .III materiale 10580. Denumirea crt 0 1 2 3 .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap. Nr.14.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.125 3.III .I Cap.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.Materii şi materiale Nr.total t /km 1(ha) .IV transport 13.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396. Denumirea . Denumirea lucrării din crt.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.5 270 Total ZO 4 6.375 13.0 1 500.0 80 5760. t 3 0.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.00 825. transport.00 Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.70 Greut.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.chimice + insecto-fungicide .I Manoperă: Nr.tarif Ron/ t / km .1.0 10580.

08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38. = 0.64 - 0.0 Cap.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.36 - - - 11 2356 0.22 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant. cantit.16 Prăşit pe rând (4 lucr. = 19.art.09 23.12 - 0. Lucrarea Nr.98 25 49.2 Pregătit soluţia pt.36 0.42 0.92 0.75 0.66 5. = 1 Săpat gropi pt.40 0. = 0. cantit.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.32 25 8.) UM = mii m2.5 1.7 Legarea lăstarilor UM = ha.06 0. = 2.38 0. cantit. UM = mii l. = 0.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit.5 5. cantit.77 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. UM = ha.08 - 2.77 2. cantit. 6 tratam.35 4. cantit.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc.00 0.53 25 138.55 25 763.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.32 10 3157 0. din CT 271 Cantitatea . complet. goluri 6% UM = mii gropi.38 x x 25 959.42 - 0.64 0.33 0.06 - - - 5 6 1782 2347 2. cantit. = 0.32 - - 23. = 3.92 3.33 - - - 4 2343 0.75 30.71 3. = 2. UM = mii buc. cantit. cantit.12 - - 8 9 1908 2744 1. = 0.06 0.38 - - 7 2356 0.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.16 Verif.

6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.n. pentru transp.625 12510.a.0 7. Directe 5.0 80 40 8640. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. de transf.4.16 0.n.0 RON Cap.15 ha 4 4 6 Ha. Denumirea – grupa Distanţa de crt. 3 0. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.125 3. comp.30 250 825.375 5.0 Greut. Denumirea crt.crt. 5 2.90 3.0 Total ha.0 0. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr.III Materiale 10720.0 1440. Tarif RON/ha.II Utilaje 825.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 15.0 10720.III – Materii şi materiale Nr.14 RON Volum total T/km 4 8.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640. transp.625 Cap.60 0.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap. tone 3 0.n.a.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.40 0.a.IV Total Transport Chelt. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 Varianta I Cantitatea transp.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .

= 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml. gropi.12 25 178.56 10. = 1.48 3.02 8 0.03 25 275. = 64 3 2386 Săpat gropi pt.01 2 0.56 3.44 1. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.44 1.00 4. = 1.Cap.56 Din care pe categorii I II III 5 4.80 7.04 0. Denumirea lucrării din crt. cantit.25 Cantitatea 3 13.56 6 2.33 x x x 4. pentru transp.14 7 0. stabilirea bulumacilor UM = ha.01 1. bulumaci şi ancore UM = gropi.32 25 508. cantit. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. cantit.I – Manoperă: Nr.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc.02 2 0.22 38.70 0.75 Greut.67 0. ancorei UM = buc. cantit.70 1. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ.14 0.64 0. cantit. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.72 8.36 - IV 8 - 0. Nr. = 1. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc. = 12. cantit. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. bulumaci fruntaş UM = buc. cantit.0 273 .8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap. cantit.50 11. cantit.67 10.36 4.01 0. Denumirea crt.64 1.0 2 2381 Săpat gropi pt.48 0.43 0.00 4 0.47 Total ZO 4 0. cantit.III – Materii şi materiale Nr.67 2.22 20. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc. cantit.49 25 962.72 8.

4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.6 mm kg 780 7.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.0 ZO/ UM 3 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.5 5850.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.375 318.0 Varianta II 3.25 Cap.III Materiale 12750. Directe 14031.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 318.2 Sârmă galvanizată ø 2.I – Manoperă: Nr.0 RON Cap. Denumirea . = 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.14.grupa Distanţa crt.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.0 12750. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. tone 3 11. cantit.67 8 - 274 .0 12. Denumirea lucrării din crt.II Utilaje - Cantitatea transp.67 Total ZO 4 0.4/b. Nr.75 Total Chelt. Antemăsurătoare – Deviz nr. spalieri UM = ha. de transp. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.

cantit.0 7. tone Volum total T/km . transp. = 12.43 1.36 - - 10.0 14010.01 0.00 4.02 8 0. cantit. spalieri fruntaşi UM = buc. = 1. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.47 10. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.57 25 814.14 - - - 8 2388 1. Denumirea crt.02 2 0. = 1.22 32. Denumirea .50 11.56 0.56 - - 0.0 Greut. = 64 Săpat gropi pt.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.64 0.64 8.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.70 0.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit.03 25 275.20 25 30.grupa Distanţa de crt.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.04 2. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2.33 x x x 4.72 - 1. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160. cantit. 275 Cantitatea transp.56 - 2. gropi.22 20.5 5850.01 0. gropi. cantit.72 - - 9 2390 0.25 1.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. pentru transp. cantit. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.56 3.70 8.36 - 3.14 0. cantit.34 25 508.III – Materii şi materiale Nr.

– pentru un bulumac .6 mm . : .mijlocaşi Nr.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.III Cap.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr. Directe 15155. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.75 4 843 39 882 0.0248 0. crt.II Utilaje RON Cap.800 0.25 2 3 50 16.c. de bulumaci – spalieri pe rând d.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.c.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2. .86 50 0. .75 Total Chelt.fruntaşi .c.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.2 m d.375 330.0 330. : .004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Materiale Transport 14010.mijlocaşi Lemn CR necesar pt.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg . 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.fruntaşi .

32 0.0 4 13. Nr. = 6 8 1789 Administrat îngrăş. 2. cantit.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.66 12. cantit. = 1. cantit.62 - 6.62 - 1.66 2.42 - 0.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.5 8 - 6.10 kg/pl. UM = mii l. = 4. cantit (4.00 0. cantit.14.667) UM = mii m2 . = 2.50 5 - 6 - 7 13.50 0.06 5.42 - - 23. 6 tratam.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.5 - 0. = 0.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.15 0.I – Manoperă: Nr.15 - - - 0.8 x 4)19. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.22 23.3. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.5 x 2.66 - 12.36 13. cantit.3 2 - 50.0 750.63 6.36 - 13.31 0.09 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. org. cantit.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. UM = mii plante.0 - 750 - - 277 .7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. UM = ha.2 m x 1.3. cantit. cantit: = 3.

n. tone 3 0.74 25 19368.11 25 20627.a.15 Cantitatea ha Ha.75 0.54 25 0.art.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1. cantit.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha.50 X X x 2.5 sau GDD-1.0 500.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp. 4 4 6 5 2. cantit. Tarif RON/ha. = 2.0 10715.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.grupa Distanţa de crt.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.n.5 8. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha. de transf. Lucrarea Nr.60 0. Denumirea crt.650 Volum total T/km 4 33 .51 25 12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Cap.30 250 825.50 825.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.50 774. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.90 3.40 0. 3 0.3 2 25 1238. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.5 49.0 135.75 2.a. transp.08 - 2.0 40 1 5 1440. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp.a.0 Greut.08 - - 2. Denumirea .77 2. crt.

2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 825.00 10.2 1.4 4 4.625 32281.2 2.Gunoi de grajd .375 113.00 600 80 30 600.IV Total Transport Chelt.00 750.00 80.00 375.30 40.30 1288.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .00 400.00 25.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .Fungicide .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 Cap.00 1900.3 2.00 200.00 Necesarul la supraf.Picheţi Întreţinere în anul I .00 1000 1000.Pomi altoiţi pt.00 1.Pomi altoiţi .Mraniţă .3 1.00 320.00 Necesarul la supr.00 0. complet.4 3 3.625 270 303 RON Cap.00 210. chimice complexe .00 1250.375 4.00 1. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.1 2.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.Superfosfat Sare potasică .00 4440. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.00 0.III Materiale 10715.00 50.Îngr.00 20.00 150 3000.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.00 38.2 3.Seminţe de lolium perene .1.ante m deviz 0 1 1.00 1250.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 5 4 14 7 25760.00 1250.0 27 RON 0. Directe 113.1 1.00 20.00 870.Insecticide .4 2 2.00 29285.1 3.00 50.3 3.00 140.

Kg Kg Kg kg buc.2% Întreţinere în anul III .Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .00 40.2 4.00 80.Sinoratox S.3 5 5.2 3.Insecticide .0 1250. 2 21475. 0 1.0 210.0 3340 2500.Mraniţă .goluri 2 kg kg to kg buc.00 384.Fungicide . 6 7 - - - - - - - .1 1 Pregătirea terenului .3 5.4 2 2.0 480.00 1250.Pomi altoiţi .2 4..4 3 3.G.0 750.00 1000. Denumirea materialelor şi antem.0 600.3 1.00 80.0 Cantit Valoare .00 50.4 .Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.1 3. ….0 23.4.Superfosfat -Sare potasică .4 4 4. Înfiinţarea plantaţiei .2 1190 360.Pomi altoiţi pt.Insecticide .0 14.2.0 800.00 2922.1 1.0 300. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.0 140.Gunoi de grajd .809.8 20 1250 x 288.Seminţe de lolium perene .2 1.00 40267 4.3 2. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.2 2.3 3.ha Cantit.0 7.00 x 7.1 2.2 5. to kg buc.Fungicide – 02% .3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.0 6.Insecticide – 0.complet.00 960.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Fungicide . 1.0 100 Valoare RON 5 2450. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.1 5.0 834.0 250.00 1.00 12 12 480.

0 1954 480 640.Pomi altoiţi .3 2.1 4.8 3.2 5.0 480.Insecticide .3 1.Insecticide Întreţinere în anul III .Superfosfat .Fungicide . goluri .1 1.2 2. complet.0 834.de …ha cantit valoa re 6 7 .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .2 14.0 7.Insecticide . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.3 3.2 - - - x 4.Fungicide .00 1.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.00 25.Fungicide .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .00 1.0 1250 834 36107.Sare potasică .4.3 5 5. chimice complexe .Seminţe de lolium perene .0 3364 480.Fungicide .Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.2 6.5 1.Mraniţă .1 6.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.1 2.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.Gunoi de grajd .3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.Îngr.1 3.4 .00 50.3 6.00 0.4 4 4.2 4.2 3.2 1.Gunoi de grajd .Pomi altoiţi pt. de un ha cantit 0 1 1.1 5.4 2 2.Picheţi Întreţinere în anul I .3.0 800.4 3 3.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .3 6 6.4 3.

00 80.2 3.2 2.6 15 7 .Fungicide .6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4. 1.Îngrăş.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.Insecticide Întreţinere în anul III . Kg. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….3 7 7.00 0.1. 20. Buc.4 .Insecticide .3 3. chimice complexe Întreţinere în anul IV .1 3. Kg.Fungicide .4.3 3 3.3 5 5.1 2.Fungicide .1 5. intem.2 2 2.30 215 500 210 Kg.4 1.3 7.00 10.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14. ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.Insecticide .00 30.M Preţ pe UM 3 50.2 7.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U. 40.3 6 6.00 2 Tone Kg.00 25.1 6.2 5.Insecticide Îngrăşăm.00 1.4.4 9. Kg Kg. deviz 0 1 1.1 7.00 2.Îngrăşăminte chimice .2 6.chimice complexe Întreţinere în anul V .

0 Kg.1 5.2 4. tone 40.3 8 8. 20. Kg. Kg.5 3.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide.1 4.2 6 6.3 7 7.4.00 80.00 80. Kg.3 9 9.00 420 9 6 Kg.3 5 5. Kg 40.2 7. Kg 40.2 10 10. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.00 40.00 4.00 6 4 400 Kg.1 9. Kg Kg 40.1 6.1 7.00 50. 1.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.00 80.00 80.2 6.00 6 4 4 Kg.1 8. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.00 1. Kg.00 12 4.00 80.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .5.2 8.00 9 6 Kg 40. Kg.00 40.00 80.

0 14.0 Necesarul la suprafaţa de ….0 360.0 960.1 3.3 6.0 20 824 16480.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 800 28770.Nr Denumirea materialelor şi antem.Fungicide .0 1 600 600.0 720.4 2 2.0 2760.Pomi altoiţi .4 1 Pregătirea terenului .0 1190 360..0 25 30 750.0 480. Înfiinţarea plantaţiei .0 6.goluri . categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.Superfosfat -Sare potasică .1 4.0 2605.1 6.2 2.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.Fungicide . 1.ha Cantit. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .0 125.2 6.3 1.4 4 4.complet. kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.0 1 800 800.0 1954 480 640.0 0.Pomi altoiţi pt.Gunoi de grajd .Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .3 6 6.2 1.Gunoi de grajd .1 1.2 3.0 480.Insecticide Întreţinere în anul III .Mraniţă .0 50 8 400. to kg buc.0 7. Kg Kg Kg kg buc.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.0 5 45 225. Cantit.Fungicide .0 140.Fungicide .0 1 800 800.1 2.Seminţe de lolium perene .0 1920.0 17920.2 5.4 3 3.G.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.3 2.1 5.0 210.3 5 5.2 4.Sinoratox S.0 800.3 3.Insecticide .Insecticide . Valoare RON 3 4 5 2375.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .

3.4.00 640.00 80. 2.00 25.00 kg kg kg kg 40.00 320.00 10.00 140.00 250.00 334.00 50. 2.00 1.00 285 12 8 480.00 . 5.3. 40.00 500. 7814. 4.M. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 9 6 360.00 80. kg Buc. 1.00 5. 1. 2.00 Buc. antem.2. To.00 40 800.00 210. Kg.00 1.1. 3 3.1.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 750.00 4.4. 3.00 0. 5 5.00 600.00 80.1. deviz 0 1 1.00 480.00 Necesarul la suprafaţa de ha. Kg.30 334 10 334 334 6880.00 Kg.00 30. 40.1.6.3. 1. Cantit.00 1454. Preţ / UM RON 3 1. 20. Valoare 6 7 2 kg kg To. Kg.00 1640.00 6 4 7 14 240. 4 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. Cantit.2.4.1. 3. 3.2.20 Buc.00 800.2. 20.2 910.00 100.3.2.4. kg 2 2.

00 5.00 125. Kg.3.4 9.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg. 6. 6. 1. Kg.0 225. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.00 80.00 1.1.M.00 7 7.00 334.4 9.2. 7.00 334.00 768. Kg. antem..00 17699.3. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375.2. 1803.6 334 25 x 576.00 Kg. Preţ / UM RON 3 1.2 TOTAL GENERAL 4.00 5.00 6 6.3.1. 1678.00 80. . 1. deviz 0 1 1. 7. 7.00 Kg. Cantit. Cantit.0 Necesarul la suprafaţa de ha.0 600.00 768.4.00 334 334. 1.0 800. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 x 14.5. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. x 40. To.2.00 1.6 334 576.7.00 14.3.00 1. 40.1. Kg.

Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.antem deviz 0 1 1.4.0 30 750.Superfosfat . Seminţe de trifoi alb 3.0 21080.00 6 4 7 14 240.2.1 635 12560 305.1. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.0 45 225. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.0 480.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .4.0 635.0 210.2 1.3 1.5 4.00 30.0 Necesarul la supraf.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr. Fungicide 3.00 10.3.2. Îngrăşăminte chimice complexe 5.2.00 628 6.00 80.1.3. Kg.0 50. Pomi altoiţi 2. Kg. 20.4.3. Kg.1.00 40.0 600 600.0 910.0 800 800. Fungicide 4.00 50..0 635. Insecticide 5.8. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. t x 40.Sare potasică .Gunoi de grajd . Fungicide 5. kg 25. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.00 30 750.00 1.2.0 640.0 13690.3.0 kg kg kg kg 40. Kg.0 1805.1.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.1 1.0 480.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.0 320.0 140. kg 20.5 Buc. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr. Insecticide 3. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4. Mraniţa 2.00 80.0 2300 Buc.00 1. To.00 80.00 73 1460 Kg.

antem.Insecticide .Fungicide .3 2.0 168.1 6.Insecticide Întreţinere în anul III .6 500 560 4. goluri .0 140. chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 280.Pomi altoiţi pt.2 4. Cantit.4 4 4.0 4.4 0.2 2.1 2. chimice complexe .94 500.9.0 7.0 .chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.Seminţe de lolium perene .0 16750 240.Picheţi Întreţinere în anul I .2 3.Mraniţă .3 3.M. 4 Valoare RON 5 2400.0 24195 Kg Kg Kg 40 809.0 560.3 6 6. deviz 0 1 1.3 5 5.2 2.0 768.0 14425. complet.Fungicide .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II . 6 Valoare 7 2 800 800.0 256.Insecticide .0 480.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.0 798.2 5.6 1 14.2 14.Pomi altoiţi .0 213.0 320.0 560.0 1400.0 2235.3 Înfiinţarea plantaţiei .0 192.Îngr.1 3. Cantit.4 3 3.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.Îngrăşăm.0 576.8 3.1 5.0 67 6 4 9 6 560 15433.1 4.0 560. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.Fungicide .Fungicide .0 360.Insecticide .Îngrăş.1.0 1954.2 6.

0 320.0 665.0 2 2.0 289 . 3.1.2.3. 5. kg 1 5 25 600 50 30 600. Kg. Kg..4.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.3 443 13.0 750.1. 1.0 210.2. Kg. 5.1. 3 3.0 4 4. 12273.2.2.0 Kg.0 90 910. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.1.0 430. 40 80 1 12 8 430 480.0 4. 2. kg Buc. 25 52 1300.3.0 640.0 Buc.3 443 300 11075. 2140. 3.0 480.1.3. 4.4. 1.3. 2. 3.4.2.4. 40 80 9 6 360.3. 25 50 1 0. 5.0 443.0 Buc. 2. Kg.0 1550. To.0 250.0 140. 5 5.

3.0 5760.4 9. de un ha supraf.1.6 6. 6.0 10115. Kg.2.4 2 2. 40 80 1 14. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.0 768.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .0 Kg.0 597 5. Kg.2.0 Kg.0 50 225.0 13154.4. Kg.10.0 430.0 960.1 1. To. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.6 430 576.0 30 750.0 430 7 7.1 2. 6.6 430 576.1. Valoare Cant. RON 4 5 6 7 1775.8 72 24 500 5970. 7.3 2.4 9. 40 80 1 14.2 1. 1899.3 1.2 2.3.0 500 500.3 Necesarul la Necesarul la supraf.0 4. de …ha Valoare Cant.0 300 300. 5 25 125.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.0 7. Kg.0 768. an I Arb. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr. 7. deviz 0 1 1.0 174.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.4 2.0 290. antem.

de un ha Cant.0 1200.0 580.9 59551.2 4.1 1. 7.0 6422.9 4640. deviz 0 1 1.0 7620.58 580.0 580.0 1200.0 2.0 1440. antem.2 8.4 4 4.3 8.2 6.2 7.0 4640.3.0 1200.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.0 580.2 3.1 7.3 8.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.3 5 5. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 . Fungicide Insecticide Arb.4 9. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.1 5.0 4640.1 8.0 5600.0 6420.0 1440.2 5.3 3.3 7.1 3. 8.9 4.0 8640.11.0 53124. 6. de …ha Cant.0 6420.1 6. Valoare Euro 4 5 2325.0 580.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.1 4.3 6.0 7620.0 5600.

00 800 600 50 800.5 3 3.00 250.3 3.1 2.3 1.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.2 2. Valoare RON 4 5 2400. antem.1 1.3 3433 17.00 Necesarul la supraf.9 4 4.1 3.2 3.9 10 50 80 40 0.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf. de …ha Cant. Valoare 6 7 .2 1.3 2.1. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159. deviz 0 1 1.00 600.0 8640 1440 840 68324. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.4 2 2.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920. de un ha Cant.12.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.4 2.9 4.1 4.

0 Necesarul la supraf.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.00 960.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .2 2.3 3.13.0 400.00 300.1 1. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.Superfosfat . 00 1000.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 16480.00 1440.00 11040.4 2 2.0 600.00 37940.1 3.1.5 3 3. antem deviz 0 1 1.1 2.2 3.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.4 2.00 5760.00 8640.00 24500.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.00 960.3 2.

4 2. de un ha Cant. de …ha Cant.1 4.Fungicide Întreţinere în anul II .0 4320.0 7702.0 65652.1 3. deviz 0 1 1.2 2.0 500.Insecticide .Fungicide Sistem de susţinere var.Gunoi de grajd .5 3 3. I .Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.3 4.0 300.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.1 1.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei . 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.0 2880. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.0 32960.2 1.1 2. completare goluri .CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.0 448.3 2.2 4.5 4.0 Buc Buc.0 1600. Kg Kg Kg 500 7.1.0 41430. antem.2 3.Insecticide .0 12972. t Kg Kg 0.3 4 4.06 1027 1.6 mm .Lemn CR esenţă tare .Mraniţă .76 56 4030.0 960.Scândură esenţă tare .Picheţi refolosibili .Drajoni pt.14.0 9200.0 .4 2 2.0 750.5 450 8 8.3 1.5 792.0 250.4 .Sârmă galvanizată 2.0 2000.0 5760.Drajoni de zmeur .

3 2.0 5850. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 36 108 160 1440.0 31740. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 960.3 3.0 5760.0 6900.1 2.3 2750 27 72 24 500 11000.0 640.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 4 4.2 3.2 2.1.0 1350.1 3.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.5 13.0 40 50 80 40 0.4 2 2.0 8640.0 295 .0 10720.0 150.4 2.0 19200.5 3 3.0 44490.1 4.800 780 12750.0 40 80 4.

0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.3 8 6420.22 5.00 1317.5 0 192.1.00 1644. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.Ha T/km Valoa re 13 14 296 ..50 620.70 …. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z..75 616.51 38.35 75.1 3 31985.n RON 5 18.00 40267.00 15.81 84.48 4.00 331.Ha Z. 00 3039.1 1 6 4567.0 0 870.00 6388.50 ….00 2922.50 226.00 4440.38 1.Ha Ha Valoa a.2 7 2.75 950. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.00 5.88 5.2 5 55549.50 555.00 1419.87 2.77 40.55 2 1108.00 29285. 1 HA … Ha 15 8758.00 56. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.75 ….25 1023.O Valoare RON 1 44.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.5.88 513.75 1887.27 33.50 8277.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.0 6 5347.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.00 1217.92 255.

O.50 ……Ha Valoa Z.24 2.n loare .n Valoa .0 1386. re 5 15.0 414.50 620. Utilaje lucrări mecanice Cap..50 1197.0 23809.0 3340.25 1263.07 46.48 5.00 782.19 35.0 1954. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.875 7.06 6133. 7 8 1 Ha 9 2450.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .I Manopera Cap.313 103.80 52.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr. re 3 4 1 Ha Ha.2 119.12 3618.05 25891. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.50 1502.00 51596.20 .50 12 251.Ha ha.3 155.Ha 1 Ha Z.62 47.25 1307.25 1.00 6327.50 8637.0 36107.25 890.38 5097. Cap.5 265.II.2.50 …….III.O.0 3364.96 2 895.5.0 19.5 524.25 874. IV.55 6 3867.01 34.H A 10 15 7464.13 6.00 1310.875 4.0 5.31 16 297 .11 ……. Materii Cap.a.0 13.70 3392.85 34.47 2. Va a.52 252.22 3.00 555.

valoa a.0 845.62 1.48 4.0 2344.0 450.062 4..56 33.Ha Ha.0 8140.75 789.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.0 1340.5 4194.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.0 1125.625 428.5 107.95 ….n.75 …….0 …….50 1.o.85 13507. 1 Ha … RON Ha 15 7465.61 valoare 6 3867.7 5.75 973.0 1240.87 2662.a.5.5 620.39 2.96 32.762 2.0 740. z.09 29..697 16 298 .51 3185. 5 15.0 295.IV.75 1063 6131.25 827.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.0 798. 1Ha 9 2450. re 7 8 Cap.1 110.46 Cap.83 42.96 2.812 2730. valoa re 3 4 Cap.0 1760.7 Valoa re 12 253. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.95 31.0 21982.25 737.47 2.85 2.5 740.0 Ha 10 Cap.75 47.III Materii şi materiale valoare pt.0 597.0 11950. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.0 1340.625 36682.031 9.o.3.Ha z.52 209.5 26.0 127.81 33.51 38.0 4.53 2935.n.

59 857.5. valoa re Cap.O.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.5 …ha Ha valoa a.13 2560.19 1680.13 0.50 1988.22 2.38 1312.19 8.38 0.38 75.10 27.0 40.O.96 22.75 700 991.n.79 28.0 95.00 15.4 2100 2. Cap.4.5 672.38 1.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr. Valoa re 68.96 2.5 702.75 2090.5 3.0 99.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .19 2525.85 2.38 303.5 21.0 0.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.25 0.85 35.I Manopera 1 ha Z.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.13 1627.63 2606.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.02 28.5 22.5 694.0 1.63 26.22 2. re 8.88 30828. Valoa a.38 3926.0 1.5 555 555 740 740 5717.66 359.0 201..1 30.75 846.68 34.31 33.n.08 1702 34.87 565 462.5 …ha Z.26 1.00 39.25 892 852.5 750.ha Cap. re Cap.19 8.16 299 .

0 10.I Manopera Cap.5. O .56 5.00 Z.375 109.00 782.10 19800.5 103 6.a.5 1 Ha Valoare 12 195.875 3.n Valoa .28 2 .25 1157.00 555.O.5 194 .0 17920. re 5 14.III. 0 17.5 2.46 56.00 6814. Cap.30 57.812 44310.6..00 3866.51 35.n.01 33.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .37 4720.0 1920.88 1 Ha Valoare 2 734.36 47. 0 291 . Cap.35 6 3567.22 3.50 1401.5 15 6872.50 8337.69 3387.0 2605. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: . IV.37 0.0 1187.50 1502.II.50 620.0 2760. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.312 1045.00 1310.24 2.0 1190.6 729.0 28770..CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.Ha h.750 6.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z.75 886.50 1447.05 46.48 5. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha. loa re 7 8 1 Ha 9 2375. Va a.34 16 272.5.13 6.375 5663.27 2.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .a. Utilaje mecanice lucrări Cap.

9 15 7070.5 17.93 37.0 1454.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.3 75 3141.96 33.IV.51 21.25 748.Antemă surătoa rea deviz Nr.n.4 37 2935.0 1803.o.0 1310.24 2.0 8372.III Materii şi materiale valoare pt.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.5 75 3645.00 7814.0 740.2 268. Cap.50 942.a.5 397.08 216.7 18.0 166.96 2.43 25.25 …….5 620. Valoa re RON 6 3667.0 17699.625 62.0 1678.437 1..75 535.0 8.8 75 9032.0 5401.0 740.48 5.96 2.5 …….5 0 31871.2 910.0 740.8 87 3173.Ha Ha. 7 va lo ar e 8 Cap.43 9 2400.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.75 1002.0 555.0 1640. 1Ha Ha Cap.25 735.41 29.187 6.5 5.3 87 2871.637 6. n. 036 16 301 .a.Ha z.75 649.875 3. z.2 10 11 575.05 3 5 14.I Manopera Cap. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.67 2.69 29.95 40.0 1058.825 100.22 2.o.

o. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….I Manopera Cap. 0 11 521.25 853.36 36.34 6 3567.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.06 32354.00 901.97 49.0 9 2375. z.0 782.50 691. Cap.II Utilaje lucrări mecanice Cap.5 178.13 27.5.48 5.27 2.Ha z.38 2 734.66 40. 7 va lo ar e 8 1Ha ….IV. 0 910.56 0.6 0 65.6 131.5 3 5 14.o.n.3 1.5 835.06 3860.10 15245. va lo ar e 4 1 Ha Ha..5 2.4 6 2912.50 1004.0 1780.0 21023.17 34.06 27.0 1310.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.III Materii şi materiale valoare pt.9 1 16 302 .96 0. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.n. Cap..24 2.0 13658.25 4184.5 620.4 15 6872.23 3465.0 6835.Ha Ha. a.0 2300.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr. valoare …….a.31 312.0 555.7.4 ….13 167.22 3.

II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.31 34.5 34. I Manopera 1 hectar Z. 5 7.95 3.a.0 187. Va O loa .CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap. re 3 4 Cap.50 610.56 12.5 92.8 34.06 15210.n .56 7230.42 24.75 17.99 Valoar e RON 2 755.7 Valoa re RON 12 184.5 33.0 225.90 0.4 8.38 30.44 7230. 1 30.5 728.94 12.23 41.42 3.38 24.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .79 30. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.44 8617.50 5274.05 8617. a.75 1034.56 63164.30 12. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.40 11688.50 187.5 33.O.75 759.5.65 3.56 273.30 0.5 …hectare Ha.94 12.10.75 0.50 4492.5 825.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.50 759.97 Valoar e RON 6 1855 987.n.0 225.50 610.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.7 5 …hecta re Z.42 210.37 29.2 5 744.90 0.

82 12615.2 49.82 13929.25 889.8 12.62 1655.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .11.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739..92 4.5 158. loa re 3 4 1 hectar Ha. Valoare Euro 1 24.90 12080.57 18.81 35. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.50 825. Va O. Cap.00 …hectare Ha.2 746.00 787.14 40. Valoa a.n.5.50 1020.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr.00 3.7 0 76560.59 181.30 3. re RON 5 6 6.70 98.61 2 601. I Manopera Cap.15 17.06 263.02 987.50 4255.90 … ha 10 Cap.O.75 2028.45 280.95 3. Va a.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325. II Lucrări mecanice Cap.00 10920.n.81 45274.00 42159.00 67484.15 …ha 1 hectar Z.07 81.25 4540.

00 103. Valoare RON 1 2 32.12.30 15.55 6.31 116.00 24500.95 3.52 813.O.5 310.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.10 13 14 15 5382.30 12879.00 3.50 12 214. RON 5 6 7.00 …hectare Z.n.24 337.75 4402.21 40. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.08 2580. Valoa a.99 46446.31 28184.00 3767.07 987.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z. II Lucrări mecanice Cap.8 19.00 11040.5.82 1955.n.50 825. Valoare a.50 …hectare Ha.2 904.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400. I Manopera Cap.00 37940.25 1008.00 Cap.60 16 305 . 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.35 176.

n 5 8.3 1312.5 218.5 1062.5 4205.82 valoare 6 2155.0 … hectare Ha.62 159.O.95 4.5 894.56 63156. II Lucrări mecanice Cap.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.76 233.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.5 16.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425. I Manoperă Cap.0 12972.04 14193.43 … ha 16 45.0 41430.75 4048.25 7000.75 161.84 valoar e 12 245.34 13. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.61 77350. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.57 279.0 987.5 11161.0 9200.062 410.14 81.0 5861.862 492.5.5 1093.25 16. Cap. 1 ha 9 2050.0 52680.04 306 .62 3.95 Valoare 2 918. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.50 5.5 65652. a.94 35.25 … hectare Z.37 46625. a.82 4205.13. 1 ha 15 5369.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr.O.52 1139. III materii şi materiale Cap.

RON 5 7.0 0 959.50 825.50 682.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.25 …hectare Z.00 987.2 5 15.56 22349.00 10720.50 3756.0 5 14031.75 188.14.62 363.00 … ha 10 Cap.00 850 318.07 6 1955.n. Valo a.5.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.87 5.a.50 44490.00 19220.O. II Lucrări mecanice Cap.00 1819. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.5 413 15 969.38 150.07 3767. I Manopera Cap.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.3 7 12510.2 4 38.50 …hectare Ha.0 0 962. Valoa O.1 2 39627.38 809.95 3.48 38.0 5 307 .00 3767. Valoare n.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z. re 3 4 1 hectar Ha.49 1987.5 12 203. Valoar e RON 1 2 32.30 15.50 79.30 53658.06 154.82 3.7 3 4718.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.00 3174. Cap.

10 3.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.70 3392.13 3618. II -Lucr.Lucrări de întreţinere în anul I . I Cap. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549. I -Lucr.06 6133 51596.37 5097.54 57786. în an.50 6804. de întreţ.85 3.06 5347. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap. În an.70 2777.2) .31 3610.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: .38 6420.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.13 31985.1.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.90 8758.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 . de întreţ.Pregătirea terenului .05 25891.Înfiinţarea plantaţiei .25 4026.Lucrări de întreţinere în anul II .72 2579.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….Lucrări de întreţinere în anul III .20 62354.ha 7464.6.82 6190.6 17321. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.00 3039. I Cheltuieli directe pentru realiz.2.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap. în an III TOTAL CAP. de întreţ.

6. I • Cap.realizarea investiţiei .70 TOTAL CAP.00 3. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.7 .Înfiinţarea plantaţiei .75 2090.20 1834.87 2662. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.63 2606.50 4194.53 2935. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.Lucrări de întreţinere în anul III .I Cheltuieli directe pt.Lucrări de întreţinere în anul I .50 1988.10 4032.13 2560. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.4.51 3185.70 2198.38 3926. II.812 2730.37) TOTAL CAP.625 36682.Aprovizionare materiale 10% x 21982.13 1627.Lucrări de întreţinere în anul II .3.85 13507.7 …hectare 6.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.88 30828.6 11309.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.Lucrări de întreţinere în anul IV .38 1312.19 1680.16 1582 1541 3123 33951 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.05) • Diverse şi neprevăzute (0.19 2525.5% × 3416. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.Pregătirea terenului .6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .30 40715.

34 2877.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul II .2) .375 3141.51 3.00 3866.55 3363.II Cheltuieli suplimentare pt.387 2871.8 3.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .ha 6872.36 . I Cap.92 1593.5.Lucrări de întreţinere în anul I .6.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.37 5663.6 9787.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.6.00 3387.10 19800.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.036 TOTAL CAP.81 44310.887 3173.37 4720.Înfiinţarea plantaţiei .036 1769.875 9032.50 5092. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….Lucrări de întreţinere în anul III .47 35234.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.hectare RON 7070.II Cheltuieli suplimentare pentru: .5 49402.500 31871. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.Pregătirea terenului .: Aprovizionare materiale 10% x 17699.6 13723. I Cap.437 2935.00 2215.575 3645.

6 2821.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.7 .0 2419.Lucrări de întreţinere în anul I .74 -/3720.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .6.3 RON/Euro 3.I Cheltuieli directe pt.Pregătirea terenului .0 3675.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.23 3465.7 36632.6 11356.6 Euro 10021 6.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.Lucrări de întreţinere în anul III .8. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.036 TOTAL CAP.46 2912.06 32354.1 40883.04 -/36075. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.10 15245.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.5 1831. I Cap.1 3.6 4251.realizarea investiţiei .30 1617.4 16828.hectare RON 6872.7 2639.Înfiinţarea plantaţiei .7.II Cheltuieli suplimentare pt.06 3860.II Cheltuieli suplimentare pentru : .6 3793.Lucrări de întreţinere în anul II .II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.Aprovizionare materiale 10% x 2285.91 2102.76 TOTAL CAP. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.

40 11688. I -/38831.937 TOTAL CAP.60 312 .512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.06 15210.100 6.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI . III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .270 Curs de schimb RON/Euro 3.pregătirea terenului .9.c.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.II Cheltuieli suplimentare pt.10.69 9718.600 TOTAL VALOARE Euro 11963.600 17699.60 23607.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.036 TOTAL CAP.întreţinerea plantaţiei an II .63 5955. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.II -/4236.18 75268. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. An I . Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.TOTAL d.600 31871.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.32 3.073 Cap.43 84987.6.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.hectare Cap.200 TOTAL GENERAL -/43067.44 8617.întreţinerea plantaţiei an IV .56 7230.TOTAL d.875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641..Aprovizionare materiale 10% x 44490 . TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.44 7230.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.20 3763.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.51 4570.întreţinerea plantaţiei an V .întreţinerea plantaţiei an III .56 12104.c.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326..05 8617.

I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .pregătirea terenului .întreţinere anul II Cap.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.50 88840.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.întreţinerea plantaţiei an II CAP. SUPLIMENTARE TOTALE d.. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .82 10576..65 3.12.15 4739.6.00 …hectare 313 ..realizarea investiţiei .43 14193.70 87136.70 3.c.TOTAL d.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.56 63156.I Cap.00 2322.I Cheltuieli directe pt.60 24205.13. III CHELT.60 14600.pregătirea terenului .25 3867..93 3.99 6116..11. An I .Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.Pregătirea terenului .TOTAL d. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.50 6748.c.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.82 13929.60 5382.61 11490..33 52562.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.00 12615.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .50 3828.c.diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.aprovizionare materiale 10% . II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.TOTAL d.81 45274.60 24678.37 46625.50 11161.80 6. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….30 12879. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .c.c. Aprovizionare materiale 10% x 8186. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.75 7623.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .hectar 76560.31 28184.33 3794.

III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .90 60789.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.627.05 7131.14.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .întreţinerea plantaţiei an II Cap. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V. extra şi .înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.05 4767.90 4449.c. An I . de calit I .calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.2..P.6.1 2. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V. crt 1 2 2.60 16886.Aprovizionare materiale 10% x 44490 . de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.c.M.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.00 2682.preţ pe tonă Valoare prod.00 53658.M. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.TOTAL d.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….P.95 3.37 12510. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.56 22349.1.) Nr.00 7.pregătirea terenului ..2 2.calitatea I .preţ pe tonă Valoare prod.TOTAL d. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .12 14031.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .c. calit.

t.00 4800 600 1.M..200 800 9950 7.17 510 2 0.P.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Kg EURO/KG. Euro/ t. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg. EURO KG. Euro t.ha 315 .c. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.35 2450 4 0.08 160 4570 Revine la …ha 7. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.calit.P.26 3900 3 0. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.3. Kg.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.00 600 5400 Revine la : …. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.M. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. Euro/kg Euro t.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.450 6300 7 0.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.preţ pe T valoare prod. t.de calitate II . Valoarea producţiei calitatea extra şi I .calitatea II Preţ pe Kg.calitatea extra şi I .4.calitatea II preţ pe T valoarea prod.

c.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.c. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.5.08 80 4645 Revine la: ….calitatea II preţ pe T valoarea prod.135 405 1 0.32 3840 6 0.. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.6.M. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.ha 316 .22 1320 2 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.de calitate II .M.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.calitatea extra şi I .….7.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.P.26 4160 3 0. de calit. calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.

P.calit. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.M.ha 7.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.15 450 1 0.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.8. de calit.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.. calit.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.M. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod. Euro/ t. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.0 1.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 . Euro t.22 3520 3 0.0 2. t.7.c.P. t.08 80 4050 Revine la: ….….5 280 700.7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro/kg Euro t. de calit. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.

calit.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.0 2800.8 7840.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….c.10. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.0 2.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.0 8120.0 1.0 3000.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.ha 7.c.M.P.4 280.9. de calit.P.0 318 .…. extra şi I . II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.7.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod. calit.0 200. de calit.M.4 250 3600 2. de calit..) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.

calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de calit. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.M. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.4 800 15920 796 319 . Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.7.84 15120 2 0.11.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. calit. extra şi I .P.c.

) Nr.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V. – calitatea extra şi cal.preţ pe kg .7.12.M. I .8 1.2 600 9000 600 320 .valoarea prod.8 6400 6400 800 15 15 12 0.preţ pe kg .1 15400 1 0.8 2. crt. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de calit.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.7 8400 3 0.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.3 14300 1 0. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.1 15400 1 0.de calit.8 1.calitatea II şi industriale % .valoarea prod.extra şi I .c.P.

P.7. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.) 8.1 15400 1000 1000 0.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 . calit. de calit. extra şi I .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.14. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. II Total valoarea producţiei marfă 8. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .a II-a Total valoare prod. Valoarea producţiei globale (V.25 12000 2000 0.P.M.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.M. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V. de prod.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.calit.c.13.60 1200 13200 Revine la …ha 7.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.1.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1.G.

4 226. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.ox 6.7 majorat cu 20%) 1237. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.5z. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8. x 6.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.25 Z. Euro/t. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.37. 2120 ) 25 to x 6.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.6.6 20 113.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.19 Euro .94 = 1084.3.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. articol nr.2.O.0 11310 25 452.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .2093) 20 t x 5 zo x 6.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 .0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .94 = 694.

0 13723. x 6.94 = 868 Euro.5. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.8. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .8 3240.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1. articol nr.6.O.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.0 20 137.4.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .75 ZO × 6.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.cheltuieli tehnologice anuale .1 2756.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3. majorat cu 20% .25 Z.0 t × 18. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .0 20 686.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr. 2120 ) 20 to x 6.

Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .33 1215.6.5 majorate cu 20% →1155.4 15 652.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.lucrări tehnologice .28 20 102.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .94) =1215.lucrări tehnologice .recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1..28 20 90.8.33 1215.25 2200 pentru: ….94 Euro) = 694.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.0 9787.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.7 majorate cu 20% ( 833. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.7.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.0 10021 15 668 1849 833.rec.5 2049 833.. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.5 2400 pentru: ….

8.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.6 majorat cu 20%) 1264. Euro/t.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.9.0 pentru: ….0 17 123.lucrări tehnologice .7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.8. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.826 17 227 4.0 30 399.0 2100..2093) 17t x 22 x 6.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.94Euro/ZO 2597.5 2295.

valoarea totală a producţiei globale .50 RON Materiale _______________________________________6422.cost de producţie mediu pe tona de fructe .valoarea totală a investiţiei .cota anuală de amortisment .Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .90 RON Transporturi _______________________________________34.valoarea totală a producţiei globale .capacitatea proiectată .3 3 1120.38 z.o.cheltuieli anuale de producţie .0 23607.cota anuală de amortisment .11.10. x 250RON/HAAn___787.cost de producţie mediu pe tona de fructe .18 RON.0 1310.capacitatea proiectată .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1. (3362.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .6 15 1573.cheltuieli anuale de producţie .8.5) (VCAP) Manopera:194.8 3362.a.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.durata normată de exploatare .7 3930.durata normată de exploatare .producţia de fructe .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.a.3€ ) 8.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.producţia de fructe .valoarea totală a investiţiei . x 25 RON/30__________________ 4859.n.75 h.

00 622. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.0 20 50 1000 28697.50 81.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.94 25000.94 1160.94 327 .50 1833.

1 9032.00 337.50 37940.10 10000 8 50 400 56446.cheltuieli anuale de producţie .25.9 11052.07 ha.1 9032.0 780 Coacăz roşu 1.60 46446.60 4402.Materiale .0 14601.00 337.capacitatea proiectată .Lucrări mecanice 15.0 1.0 14601.a.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.Producţia proiectată (To/ha) .60 46446.10 18750 15 50 750 65196.8.1 9448.producţia de fructe . x 25 .0 15 602.1 10575.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446. crt Specificare .0 705 1.0 15 602.0 10 1460.00 3767.cota anuală de amortisment .0 10 1460.c.10 18750 15 50 750 65196.0 15 602.10 15000 12 50 600 61446.60 Trandafir pentru petale 46446.60 Coacăz roşu pentru 1.0 10 1460.60 4402.2 9840.8 9360.0 14601.0 12 665.12.8 5248.o.08 z. x 250 .1 9032.cost de prod.00 3767.8 450 810 66696.00 3767. pentru dorită de petale utilizator 1.60 4402.00 337. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.50 37940.00 3767.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.60 4402.50 37940.0 8 18.10 20250 1.durata normată de exploatare .10 18750 15 50 750 65196.50 37940.– Lucrări manuale 176.60 328 2 .Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .00 337.0 10 1460.50 37940.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.1 7990.00 337.1 10575. dorită de utilizator 1 46446.0 14601.00 337.valoarea totală a investiţiei .60 4402.1 8 1053.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.50 37940.1 8426.00 3767.60 Pentru specia şi supraf.0 14601.0 10 1460.n.0 14601.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.00 3767.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.60 4402.1 10575.

32 +15.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.32 +18.32 +20.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 RON (6601 Euro) 329 .000 = 28764.250 = 34.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.32 +18.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.514.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.750 = 32.750 = 32.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.514.000 = 23764.32 +10.014.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.

o.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.9 7726 12.capacitatea proiectată .11 z.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.cota anuală de amortisment .0 16886 15 15 1125.8 10500.7 8967.15 Ron Utilaje : 3.12 Ron 8.375Ron = 13.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .cost de producţie mediu pe tona de fructe .a.14.5) (VCAP) Manopera: 825.0 RON 330 .Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.cheltuieli anuale de producţie . x 25 RON/30__________________20627.n.0 15 15 597.30 ha.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0. ANUALE 27814.a.valoarea totală a investiţiei . x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.0 24678 20 1233.a.valoarea totală a producţiei globale .3 h.13.8.5 ) Manopera : 655.durata normată de exploatare .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1. Euro Euro/t 1ha 1.producţia de fructe .125 Ron TOTAL CHELT.0 1. Euro /t.

4 RON. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.3.1.- Transporturi _____________________________________ 113. Indicatori de eficienţă economică 9.32281.4 2266 2718 4570 1852 6 331 . Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.2. (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.

) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.9 6.1 2756.5.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.0 20 686.1 5440.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .6. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.0 1997.36 15 652.9. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.4.0 3442. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.

9.9.G.7.0 1450 7. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.8.5 333 . Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.G. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.

11.10.9.4 9.0 3183. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.6 15 1573.3 4936.9 7.8 334 .1 8120.8 3362.

0 10 1460.1 9032. crt. de prod.5 14601.0 4208.0 10 1460.3 14601.0 13500.0 5308.0 4374.0 14700.0 10492.1 14800. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 2592.0 8426.0 10 1460.1 6601.0 5308.0 5.1 9448.0 3.0 10 1460. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 10492.0 10492.1 12800.12.0 10 1460.0 10 1825.0 9450.1 9032.0 10908. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 5350.0 3 14601.0 15800.0 3 14601.0 3 14601.1 9032.1 7990.0 3.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 15800.9.

90 4286.9.10 7205.0 2.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20. 20.8~6 10.1.0 8959..00 3039.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.0 8967.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .25 1071. 3 4 8758.80 654.0 15900.13.90 6804.38 6420.06 5347.20 6240.50 99830.20 62354.678 20 1233.. 20.9 7726.. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.13 35024. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .06 5347.03 39306.38 6420. 20.06 5347.86 6001. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.90 785.13 31985.25 55549. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.25 8758.0 10093.9 13200 4240 5.00 3039.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.0 5807. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9..13 31985.

28 4194.37 5097.38 2083.06 7464. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.63 8359.51 3185.70 3392.87 2662.13 3618.07 3514.Întreţinere în anul I 4 .53 270.68 29284.70 3392.Pregătirea terenului 2 .32 18253.66 5708.85 13507.69 4032.16 4052.79 3618.22 6133.05 895.03 Anul I 3 7465.00 6133.812 2730.1 2730.06 6133. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.29 3521.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .3.Întreţinere în anul III 6 .70 3185.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.00 51596.16 5097.14 16170.812 335.87 2662.50 280.05 Anul II 4 x 25891.53 3001.09 32798.85 618.29 8084.50 7465.53 2935.31 6190.78 3216.0 6868.06 434.54 57786.2.51 3185.625 4194.625 444.Înfiinţatea plantaţiei 3 .812 2730.05 25891.10.13 611.Întreţinere în anul II 5 .53 2935.50 4194. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.37 Anul III 5 x x 5097.13 3618.00 735.85 din care.3 40715.Întreţinere în anul IV 7 .125 4638.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.06 2935.625 36682.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .

10.13 1627.6 3 2606. 10. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 .19 2521.75 2090. 4.13 2560. 13 × × × 1627. 19 × × × × 2521. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 8. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. Crt. 9. 38 156 1783 × 1312. 2. 53 1057 11568 × 2606. 38 × × × × 1312.19 1680. 0 1. 3. 38 × 2560.88 30828. 7.8 8 390 4317 × × × × 10510. 6.38 1312.5 162 1842 × 1988. 13 × × × 2560.5 × × × 1988.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 13 263 2869 × 1627. 19 142 1455 × 1680 . 19 216 2204 × 2521. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 38 260 2020 × × × 3926.8 8 3926. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510.4.5 1988. 5. 53 × Anul II 4 Din care .7 5 250 2776 × 2090.38 3926.

20 23188.81 44310.10 19800.81 543.37 5663.69 3387.69 6207.37 4720.37 385.50 49402.10 581.37 5663.10.81 6872.5.00 3866.34 5092.46 4720.37 5 x x 4720.00 3866.69 5663.06 3070.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .32 4251.00 3866.00 512. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.40 26258.69 3387.00 5232.85 Anul I 3 6872.10 7453.

07 3462.5 362. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .87 593.39 2871.38 Anul III …….48 3500.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.10.44 2935.38 11903.89 2935.47 35234. x x x 3141. 4 x 9032. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.44 3141...61 13371.87 7070.44 321.41 Anul II…….51 Anul IV …….77 1467.57 3645.57 326.5 31871.6.08 Anul… Anul .04 3363.87 9032.08 Anul V ……. x x x x 2935.57 3173. x x x x x 3173.5 3645.58 4008.51 din care.19 3228.54 7664. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.38 3141. ….89 3173.89 292.39 2871. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070. crt.

2 Anul 341 .46 2912.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.46 x x 2912.01 4283. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.2 423.68 20522.10 7453.23 3465.25 3816.06 18157.1 15245. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.7.1 581.06 3860.24 351.91 372004 36074.06 x x 3860. crt.10.06 32354.06 2364.95 din care.23 3465.23 x 3465.1 6872.52 3860.

37 342 .7 16828.0 6873.92 x x 3847.7 3 .25 x x x x x 4527. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.30 4944.0 4 .02 x x x 3326.2 4236.25 3532.26 115.4 2 .Întreţinere în anul IV 3793.32 2144.6 6 .00 3886. eşalonată pe ani de execuţie Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.7 3675.10.4 19467.Întreţinere în anul II 3675.62 406.3 7070.87 593.74 x x x x 3532.84 25.Întreţinere în anul III 2821.8.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.94 4527.Pregătirea terenului 6873.44 321.60 18670.7 3793.0 2639.40 4254.81 16526.50 7664.1 43067.6 2821. crt.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.6 5 .Înfiinţatea plantaţiei 16828.Întreţinere în anul I 2639.94 416.4 6873.84 61. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.7 cheltuieli suplimentare 61.6 2821.62 3847.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.25 354.44 3326.65 TOTAL GENERAL 10. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .9.6 3793.51 2884.30 3647.6 3675. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.

40 plantaţiei şi într.51 4.05 8.595.210.688.570.688.976.62 406.617.470.230.05 anul II Întreţinere în 8.192.810.31 343 .06 4.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.95 8.230.10.570.164.06 GENERAL 15. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.32 11.56 anul V Întreţinere în 7.40 11.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.10. I Întreţinere în 11.44 15.617.87 9.90 13.286.56 anul VI TOTAL 63.05 1.44 anul III Întreţinere în 8.617.283.210.40 2. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.075.210.688.617.570. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.44 1.92 17.44 anul IV Întreţinere în 7.06 terenului Înfiinţarea 15.13 4.

I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.11 5891.60 6116.49 6479.81 45274. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.32 52562.82 13929.99 46446.31 28184.51 12879.99 1748.21 32043.99 344 .56 15834.31 28184.11.65 10.49 5209.92 din care.30 5382.82 x x x 13929.30 3859. crt Valoarea totală RON din care.15 10576. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.74 1904.30 51754.70 87136.42 28184.5 12615. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.30 12879.10.82 13929.82 76560.31 509.81 x x x x x x 45274.0 14627.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.12.82 4739. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.82 469.81 45274.99 12879.

56 14193.61 77350.56 11161.61 25355.56 63156.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.Pregătirea terenului .87 51994.50 11161.61 din care.17 3485. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.43 14193.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I . crt 0 1 2 3 Specificare 1 .01 28840.79 51994.37 x 46625.74 58942.50 x 11161. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.75 87782.10.37 46625.18 4 5 345 .13.87 6947.04 10432.

94 22349. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.05 30215.38 5185.05 7131.84 12510.56 22349.56 4767.14. crt Specificare Valoarea totală RON din care.12 39627.47 25388.12 3674.05 14031.10.37 3039.0 26541.12 14031.56 418.37 12510.95 346 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.37 4767.0 53658.37 22349.90 60789.56 22349.12 12510. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful