"FIAT LUX

"

ESEJI O DREVNOM I PRIHVACENOM
SKOTSKOM OBREDU SLOBODNOG ZIDARSTVA
Slobodan Skrbic

Knjiga je objavljena 2005.godine.

Nasonerija je Univerzalno Bratstvo koje svojim simbolicnim i filozofksim ucenjem
upotpunjuje coveka u njegovim vlastitim osobinama, cineci ga svesnim sebe sto je preduslov za
razvoj vlastite duhovnosti. Znanje ponistava mrak neznanja, ono otvara vidike, ono pruza
mogucnost sagledavanja izbora za delovanje ljudske volje i daje coveku Slobodu da zivi u skladu
sa Prirodom.

Knjiga "Fiat LvX" detaljno obraduje sva 33 stepena Drevnog i Prihvacenog Skotskog
Obreda Slobodnog Zidarstva, predstavljajuci simbole, legende, alegorije, korespodencije sa
ezotericnim i hermetickim, pa i religioznim Znanjima.

Skotski obred je pohod u licnom razvoju i prenosi vazne moralne, eticke i duhovne
instrukcije kroz svoja trideset i tri stepena.

Drevni i Prihvaceni Skotski Obred Slobodnog Zidarstva se sastoji iz Plave Loze, Loze
Usavrsavanja, Saveta Princeva Jerusalima, Suverenog Odeljka Princeva Ruze i Krsta, Suverenog
Saveta vitezova Kadosa, Konzistorijuma i vrhovnog Saveta Skotskog Obreda.

Prvi vrhovni Savet Skotskog Obreda je stvoren 1801 godine u Americi, prethodno usmeren
i prociscen od mnostva raznolikih stepenova u konacnu celinu od 33 stepena. Na tlu Evrope Prvi
vrhovni Savet je stvoren 180+.godine u Francuskoj, i smatra se da je kolevka Skotskih, visih
stepena bas u Francuskoj. Sam naziv "Skotski" i potice od francuske reci Ekosais koja je u bliskoj
relaciji sa recju Akacija. Simbolicno, grana Akacije koja je oznacila grob Najstora Hirama je prikaz
uzdizanja visih stepenova nad Plavom Lozom.

U Srbiji, vrhovni Savet Skotskog Obreda je uspostavljen 1912 godina uz pomoc velikog
Saveta Grcke koji je tada Uneo Svetlost visih stepenova u Srbiju.

Dve osnovne maksime Skotskog Obreda su "Deus Neumque Jus" i "Ordo Ad Chao". Prva
znaci "Bog i moje pravo", a druga "Red nad haosom". vera u velikog Neimara je u sustini coveka i
iz toga dolaze njegove ispoljene prirodne osobine koje po velikom Arhitektonskom Univerzalnom
Planu jesu harmonija i Red po kojima se gradi Duhovni Hram covecanstva. Ta harmonija i red se
ogledaju i u skladu i korespodentnosti simbolicnih stepenova sa visim stepenovima. To je
Harmonija koju je ruka velikog Neimara uspostavila u coveku i Svemiru.

Skotski Obred Slobodnog Zidarstva je velika skola Znanja, velika arhiva Nudrosti. Njegovi
Najstori Nasoni su istinski posvecenici Kraljevske Umetnosti koji su Putem Svetlosti spoznali sebe.
Oni iz te Svetlosti nesebicno obasjavaju svet. Oni su spona medu ljudima i narodima Sveta,
istinske magicne veze Univerzalnog Bratstva.

visi stepeni Skotskog Obreda utvrduju Jednakost, Slobodu i Bratstvo putem Snage,
Nudrosti i Lepote za svakog Coveka i za celo covecanstvo u Slavu velikog Neimara.

Ovo je dobra vest! Neka radost vlada medu ljudima!

Neka bude svetlost!

¿PLUS ULTRA"

JOS DALJE - MISTERIJE SLOBODNOG ZIDARSTVA
Slobodan Skrbic

Knjiga je objavljena 2009.godine

Prvo delo Slobodana Skrbica, knjiga ''Fiat Lux'' bio je i jeste svojevrstan plamen u mraku
predrasuda i neznanja, starih i beskorisnih spisa i tajnih dosijea. Ova knjiga je veoma jasan vodic
kroz osnove Kabalisticke filozofije veoma jasnog i preciznog definisanja svakog od 33 stepena
masonskog Bratstva - Drevnog i Prihvacenog Skotskog Obreda. Opis i simbolika, alegorije,
mnostva korespodencija, kao i znacenje i lekcije svakog stepena kroz ovu knjigu otvoreni su
svakom.

''Plus Ultra'' je ozbiljna knjiga koja je otisla dalje u objasnjavanju i definisanju Nasonskih
Nisterija. U ovom obimnom delu iznesene su lekcije o Skotskom Obredu i pouka o Obredu
Nemfis-Nizraima, ali i sustinska potka svake Nasonske lekcije - kroz detaljno kabalisticko
tumacenje Johanitske tradicije - Jovanovog Otkrovenja i Jevanjdelja po Jovanu, pouke o Dositeju,
Svetom Andreji, znacenju Cetiri Krunisana Sveca - Quator Coronati, ali i skrivenim uticajima koji
dolaze od Siona i !luminata - sublimirajuci duhovne i drustvene uticaje Slobodnog Zidarstva kroz
pokret Sinarhije.

Svi koji zive Nasonsku duhovnost, Nasonsko znanje, vec su u sprezi sa visim, jer rituali
Plave Loze jesu znamenja Crvene Loze. Nema jednog bez drugoga. No, da ne bi bilo zabune,
dinamika delovanja i ucenja na visim stepenima jeste drugacija - svaki deo rituala prva tri stepena
je prosiren i produbljen sazivljajem sa idejama, situacijama i filozofijom koji daju nove impresije
dusi Nasona. Ono sto svako moze da da, da bi stupio u vise Stepene, je upravo ispoljavanje
Nasonskog zivota u svoj punini iznutra i spolja. Takvi su zaista bili Hiram Abif, Zak de Nolej i
Fridrih !! - veliki Nasonski uzori.

A pouke visih stepena? One idu jos dalje od ucenja o alatima i materijalima kojima se
gradi Hram, idu jos dalje od znanja kojima se radi da bi se Hram uzdigao u svojoj slavi, idu jos
dalje i od smrti Najstora Hirama.

Ko zna, mozda Tajno ime Boga i nije izgubljeno?

To je Tajna - Tajna koja se razotkriva onima koji hoce, znaju, usuduju se i cute - da idu
jos dalje.... ¨PLUS ULTRA".


¿ARCANA ARCANORUM"

MISTERIJE IZA MASONERIJE
Slobodan Skrbic
2011.god.
UPOTPUNJENJE TRILOGIJE
O SLOBODNOM ZIDARSTVU
http:ffslobodan.skrbic.on.neobee.netf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful