You are on page 1of 5

Postoji 20 anđela !!!

Njih 10 spavaju mirno na


svojim oblacima !!!
9 njih se igraju !
a JEDAN upravo čita ovaj
ovaj E-Mail !!!
Pošalji ovaj E-mail 10 prijatelja, koji su
ti dragi / i meni ako sam ti draga.
Ako ovaj E-mail dobiješ 5 puta nazad,
sutra će te osoba koju voliš iznenaditi!!!