You are on page 1of 1

Výsledky predtermínu SVEK – 19.12.

2007

Prepáčte za omeškanie 

1. Šeptakova Nikola – A

2. Kalický Michal – B

3. Kováč Vladimír – A

4. Adamčík Pavol – A

5. Krcho Jaroslav – B

6. Šimorová Lenka – A

7. Polák Andrej – A

8. Rašková Lucia – A

9. Šišmišová Lucia – B

10.Šafranková Lucia – A

11.Ješko Štefan – B

12.Richnavský Tomáš – B

13.Hubert Igor – A

14.Šimonová ..... – B

15.Janeková Jana – B

16.Dujka Stanislav – B

17.Sabo Erik – A

18.Šmahovský Martin – C

19.Kristína Kironská – 1 FMV