You are on page 1of 7

‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬

‫كشف الفصول الدراسية‬


‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أحمد جمال رمضان قطب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أحمد جمال محمد أحمد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أحمد حامد أحمد الٳمام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫أحمد رفعت عبد الشافى السيد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أحمد سيد أحمد حسن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أحمد عبد السلم عبد الرؤوف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫أحمد عبد ال عبد الواحد على‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أحمد على ماهر عبد الفتاح‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫أحمد محسن محمد ياسين على‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أحمد محمد عبد الرؤوف أبو زهره‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أحمد مرسى محمد مرسى‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أحمد مصطفى عبد المنعم أمين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أحمد ناصر حسن سويلم‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أسامه محمد محمود التركمانى‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أسامه مجمد يسرى عبد العظيم الشعراوى‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اسراء ٳبراهيم السيد فرج‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اسراء سيد محمود عبد الحميد طايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اسراء على مجمد على أبو النجا‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫اسراء مجمد عطيه الوكيل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫أسعد مسعد أحمد أنعم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ٳسلم أبو زيد أحمد أبو زيد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫ٳسلم صلح مجمد مجمد الحفنى‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ٳسلم مجمد محمود عبد المحسن‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫ٳسلم يوسف عوض مجمد‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أسماء ٳبراهيم محمود ٳبراهيم‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫أسماء ٳلياس أحمد عبد الحميد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أسماء حسين مرزوق ٳسماعيل‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫أسماء عادل على عثمان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ٳعتماد أحمد أمين النجار‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫المعتز بال محمود رضوان‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬
‫كشف الفصول الدراسية‬
‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫أمانى محى الدين فؤاد برعى‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أمجد على السيد حسن‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أمير سيد مهدى على‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أميره ٳبراهيم صادق أحمد عبد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬
‫الكريم‬
‫‪42‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أميره قبيصى محمد ٳمبابى‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫أميره محمد عبد اللطيف أبو زيد‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫آيات يوسف محمد فؤاد حلمى‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪48‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫ٳيمان أيمن السيد محفوظ حسن‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ٳيمان حمدى محمود يس‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ٳيمان حنفى محمود عبود عبد العزيز‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أيمن محى عبد العزيز محمد مصطفى‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪37‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ٳيناس على عبد الصمد سليمان‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آيه صلح الدين سالم على دراز‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫آيه محمد احمد عمر خليل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ٳيهاب أحمد العلمى على‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪33‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫باسم عبد الجيد الكلف‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بدر الدين بدر الدين مصطفى بدر الدين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫تامر محمد أحمد ٳبراهيم‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تقوى محمد حسانى عبد الحق‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪47‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تميم رشدى محمد عبد العال‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫جورج ٳبراهيم أمين ٳبراهيم‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫جون وجيه مكرم صالح‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جيهان فاروق مسعد محمد حمدى‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫حزام صالح صالح الصبارى‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫حماده عوض عبد العزيز شحاته‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9‬‬ ‫حماده محمد طه سلم‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫خالد فوزى عبد المجيد ٳبراهيم‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫آيه منتصر جمعه محمد‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬
‫كشف الفصول الدراسية‬
‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دعاء ٳبراهيم محمود هليل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دعاء على أحمد موسى‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪37‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫دعاء محمد أبو العز عفيفى‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫رائف محمد عز الدين مفتاح السيد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رافيل رأفت جبره جريس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫رامى سيد أحمد أحمد سليمان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رجوه محمد محمود السيد عبده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪48‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫رحمه محسن عبد الحميد أحمد السويدى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رنا محمد ٳبراهيم أحمد ٳبراهيم‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رومانى لوندى سلمه عبده‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫زياد صالح محسن عبد ال‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪47‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ساره علء محمود فايد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ساره مجدى محمود أحمد محمد على‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ساره محمد محمود محمد بيومى‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫سمر أنور محمد نجيب الشريف‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سمر عباس محمد عباس‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫شيرين ٳخلص محمد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫شيماء أيمن محمد عيد أحمد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صفاء علء الدين خطاب عبد الباقى‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طارق نادى ٳسماعيل على‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪37‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫طارق يوسف شعبان مبروك محمد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫طه حسين خليفه عبد المقصود‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عاصم عادل رمضان حميده‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عبد الرحمن ٳبراهيم محمد عطال‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫عبد الرحمن حسن أمين محمد بدوى‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عبد الرحمن شعبان حافظ محمد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪33‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫عبد ال سعيد عوض أحمد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫عبد ال نصر الدين فرج‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عبير حسن حسان محمد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عبير عصام عثمان على‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬
‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬
‫كشف الفصول الدراسية‬
‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 31‬عثمان عيسى محمد موسى‬ ‫‪2‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 32‬عمر خالد محمد جمال مرسى‬ ‫‪2‬‬
‫‪24‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 33‬عمر عبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز‬ ‫‪2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 34‬عمرو كامل محمد على‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 35‬فاطمه محمد عبد الحميد محمد‬ ‫‪2‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪ 36‬فدوى أحمد محمد‬ ‫‪2‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪ 37‬فدوى فوزى فؤاد محمد أحمد‬ ‫‪2‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪ 38‬فريدى رفعت تادروس شنوده‬ ‫‪2‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 39‬مادونا يسرى هنرى يس‬ ‫‪2‬‬
‫‪37‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 40‬ماريهان هانى رمزى ناشد‬ ‫‪2‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 41‬مالك وائل أحمد محمد حسن‬ ‫‪2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 42‬ماهر عبد ال عبده ثابت‬ ‫‪2‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 43‬محب عبد المسيح بشرى‬ ‫‪2‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 44‬محمد السيد عبد الرحمن الديب‬ ‫‪2‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 45‬محمد حسام الدين حسين محفوظ‬ ‫‪2‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 46‬محمد حسن شحاته حسن‬ ‫‪2‬‬
‫‪23‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 47‬محمد طه عبد السلم طه الشيخ‬ ‫‪2‬‬
‫‪33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 48‬محمد عادل عبد الرازق فرج‬ ‫‪2‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 49‬محمد عبد الرحيم محمد عبد الملك المسنى‬ ‫‪2‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪ 50‬محمد عبد السميع محمد أحمد أبو بكر‬ ‫‪2‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 51‬محمد عبد ال حسن عبد ال الشاطرى‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪ 52‬محمد عبد الولى أحمد على مفضل‬ ‫‪2‬‬
‫‪49‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪ 53‬محمد عرفات محمد عبد الجيد‬ ‫‪2‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪ 54‬محمد عماد عدلى حسن‬ ‫‪2‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 55‬محمد ماهر بشندى أمين‬ ‫‪2‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 56‬محمد مصيلحى حسين محمد‬ ‫‪2‬‬

‫‪4‬‬
‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬
‫كشف الفصول الدراسية‬
‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محمد ولدسيدى ولدمحمد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9‬‬ ‫محمود ٳبراهيم محمد عثمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫محمود خالد محمد حسن أحمد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محمود عبد المولى أمين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محمود عبد ربه شاذلى عثمان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫محمود مسعد محمود ٳبراهيم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪28‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مدحت محمد السيد أمين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مروان محمد محمد الحسينى‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مروه عبد المهيمن عبد الفتاح العشماوى‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مروه على مخلوف عبد القوى‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مروه محمد محمد زكريا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مروه محمود سيد على‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مصطفى أحمد متولى‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مصطفى أحمد محمد السيد التاجر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مصطفى سمير عزوزمحمد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪27‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫مصطفى صلح سيد محمد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫مصطفى عز الدين مصطفى محمد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مصطفى محمد متولى متولى نصر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مصطفى محمود أحمد حفنى حماد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫مصطفى محمود متولى المليجى حميده‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منار محمد أحمد مرسى‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منار محمود محمد محمد خليل الجباس‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫منار محمود محمد منصور‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫منار مصطفى تهامى محمد ديب‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫منة ال أحمد احمد رشاد محمود‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫منة ال عصام فخرى على سيف‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫منى عبد العزيز محمد سالم‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مى عبد ال محمد محمد جميل‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 30‬مها سعيد عبد المجيد‬ ‫‪3‬‬

‫كلية الهندسة ‪ -‬جامعة القاهرة‬


‫كشف الفصول الدراسية‬
‫الفرقة الولى – قسم الهندسة الطبية‬
‫للعلم الجامعى ‪2008 – 2007‬‬
‫اجمالى‬ ‫شفوى‬ ‫عملى‬ ‫‪Mid-term‬‬ ‫السم‬ ‫م‬ ‫فصل‬
‫)‪(50‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(15‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مها فوزى عبد الكريم أمين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫مها محمد سيد أحمد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫مها محمود عفيفى طلبه‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مهاب عماد محمد مشرف‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫مى وائل أحمد عبد الرحمن‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ميار أشرف أحمد عمر‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪47‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫مينا مغاريوس مكارى بشاره‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫مينا ناجى سليمان اسطفانوس سليمان‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مينا هبة ال فهيم‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫ناديه نبيل رضوان جعفر‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫ندا محمد عبد الحميد محمد‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫نوره أحمد عبد الكريم ٳبراهيم‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫نورهان شاكر حامد عبد الغفار‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هاله طه السيد محمد النجار‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫هانى محمود محمد محمود بو عمر‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هبه سعيد محمد حسن‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫هبه صلح محمد جمعه‬ ‫‪47‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪48‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫هدى محمد رمضان محمد‬ ‫‪48‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫هدى محمد مصطفى محمد مبارك‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫هيثم محمد عبد الرؤوف عبد اللطيف‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هيثم مصطفى عبد العزيز محمد‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وهيب محمد قاسم مرشد‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫يارا فوزى أحمد السيد فراج‬ ‫‪53‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪42‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫ياسمين رفعت عبد الحفيظ جبر‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ياسمين شحته ممتاز ٳبراهيم‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يوستينا فيليب ناشد غطاس‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫معاويه محمد الجميل عراقى‬ ‫‪3‬‬
‫ويمكن لى طالب أو طالبه أن يراجع درجته فى العملى أو امتحان نصف العام‬
‫مع العلم أن هناك أربعة طلب سيتم تغيير درجاتهم فى امتحان نصف العام بعد ما تم مراجعة درجاتهم‬

‫‪6‬‬
‫وال الموفق‬

‫‪7‬‬