You are on page 1of 46

Tp ve Cerrahide Bilgi Teknolojileri

DP Tp Fakltesi Genel Cerrahi AD Dr. Faik YAYLAK

Enformasyon Nedir?
Akll bir sistemin (nsan ya da Bilgisayar)
karar vermek iin kulland Bilgi ya da Veridir Salk Enformasyonu ise Hekime ya da Cerraha verdikleri kararlarda ya da faaliyetlerde yardm ederek hasta bakm ve ynetim sonularn iyiletirir.

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Kaytlarda tutulan enformasyon nasl


kullanlr Hastann bakm ve ynetimi Verilen hizmetin denetimi Aratrmalarn yrtlmesi Dier bir bilgi sisteminin desteklenmesi

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Kaytlarda tutulan enformasyon nasl


kullanlr

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Klinik Kaytlar


Hangi kaytlar tutulur Hangi formatta tutulur Hangi veri nasl tutulur Kaytlar nasl ve ne kadar sre ile saklanr Kaytlar kim ya da kimler ile paylalr

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Klinik Kaytlar

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Hasta ve Dier Profesyoneller ile nasl
haberleiriz Yz Yze Katlar ile nternet ---

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir?

1930lar

1990lar

Bilgisayar: Geliim
Von Neuman and the first MAINFRAME at IAS (1948)
Vacuum tubes, punch cards or tape Batch mode of operation Low reliability - maintenance team of electronics engineers

Transistors - Bill Shockley, 1956 NP

Interactive mode of operation Higher reliability due to Transistors

MINICOMPUTERS

Interactive mode of operation Reduced size and enhanced reliability due to Integrated Circuits Renamed from minicomputers to show due respect

MICROCOMPUTERS

SUPERMINIS WORKSTATIONS

PERSONAL COMPUTERS

SUPERCOMPUTERS

Bilgisayar: Programlama

A punch card and the editing tool Page 104 of a program listing

Bilgisayar: letim Sistemleri


Windows, Linux, Dier

Bilgisayar: Gvenlik, Kriptografi


Enigma, German Coding Machine

nternet ile Haberleme


SMTP server ile e-posta gnderimi

Internet ile ulaabildiiniz herkese mesaj gndrebilirsiniz

Klasik Haberleme
Posta Kutular

Caddede bulduunuz herhangi birine posta gnderebilirsiniz

Bilgisayar: Terminoloji

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir?

Klinik Enformasyonda Temel Sorular Nelerdir? Klinik Bilgi Kaynaklar


Bilgi kaynaklar nelerdir, nasl seilir Klinik sorularmz zmek iin nasl kullanlr Bilgi ve Beceriler nasl gncel tutulur Klinik Pratiimizi nasl gelitirebiliriz

Veri Kalitesi Nasl Belirlenir?


Veri doru olmaldr Tam olmaldr Zamannda elde edilmi olmaldr Yeterli olmaldr Konu ile ilgili ve ilikili olmaldr Uygun ekilde kodlanm ve saklanm

olmal Ek bilgiler ile kalitesi daha da arttrlabilir

Internet Protokolleri
World Wide Web == HTTP protocol
Kullanc arayz (browser ) Netscape, Internet Explorer, Opera, Firefox
WWW nternetin sadece bir ksmdr !!!

AOL, MSN, Facebook, Twitter, vd hepsi nternetin tamam deildir !!!

AOL geikprs

nternet
geikprs

MSN

nternet Servis Salayclar bize nternetin tamamn salar

Medikal Kayt Girileri Konvansiyonel Kat Medikal Kayt Sistemi

Medikal Kayt ktlar

Medikal Karar Destek Sistemleri


Diagnostic Systems

Gzlemler

Bilgi tabanl karar mekanizmas

Tanlar

Aklamalar Gzlemleri ayarlanmas iin geri bildirim

Klinik almalar iin konvansiyonel veri toplama teknii


Medikal kaytlar

Veri Tablolar Klinik alma dizayn Veri elemanlarnn tanm Katlm kriterleri Srelerin tanm Durma kriterleri almann dier detaylar

Bilgisayar veritaban

Analizler

Sonular

Elektronik Medikal Kayt ile Klinik almalar


Medikal kayt sistemi Klinikal veri deposu

Klinik alma dizayn Veri elemanlarnn tanm Katlm kriterleri Srelerin tanm Durma kriterleri almann dier detaylar

Klinik alma veri taban

Anaizler

Sonular

Organizasyon Alt Yap A


Personnel systems Enterprise network Clinical databases Electronic medical records Pharmacy

Patient workstation Clerical workstation

Billing and financial systems Clinical workstations Library resources

Cost accounting Microbiology

Research databeses

Radiology Material management Clinical Data laboratory warehouse Administrative systems (e.g. admissions, discharges and transfers)

Educational programs

Organizasyon st Yap A
The Internet 3rd party payers Patients Pharmaceuticals regulators Healthy individuals Government health insurance programs Other hospitals and physicians

Communicable disease agencies


Providers in offices or clinics Information resources (Medline..) Government medical research agencies Vendors of various types (e.g. pharmaceuticals companies

Health Science Schools

BT Kullanm

Teletp, Tele Radyoloji, Tele Cerrahi,

Kayt ve Karar Verme Srelerinde BT Kullanm

Tp ve Cerrahide Kullanlan Biliim Teknolojisi rnleri

Konsltasyonda Bilgi Paylam

Klinik Karar Verme

Klinik Verinin Etkin Kullanm

Klinik Bilgi leme Modeli

Kronik Bakm Modeli

Klinik Problemin Kolay Aratrlabilir Formata Getirilmesi

Klinik Pratiin Deitirilmesi Sre

Klinik Pratiin DeitirilmesiD Sre