You are on page 1of 26

Ang Sining Biswal sa

Pilipinas
Visual Arts in the Philippines

Reporters
Perante, Ana
Marie
Quiniquini,
Kristina

Bago dumating
ang mga Kastila…

10/15/08 2

tela na gawa sa mga materyal mula sa kapaligiran. alahas. 10/15/08 3 . Halimbawa: palayok. sisidlan ng kawayan.  Ang sining biswal ay may katangiang kolektibo. Ang sining noon ay may mahigpit na ugnayan sa buhay at lipunan. Karamihan sa mga likhang sining ay tumutugon sa praktikal na gamit.

10/15/08 4 .

Ang sining noon ay nagsilbi rin sa relihiyon ng ating mga ninuno. Maitum Jar Bulol at Bihang Manunggul Jar 10/15/08 5 . Ito ay makikita sa mga estatuwa ng mga anito sa mga altar.

Panahon ng mga Kastila… Ang sining ay nagsilbi sa bagong relihiyon: Kristiyanismo 10/15/08 6 .

Nagbigay kulay at anyo sa propagandang panrelihiyon ang sining biswal. Ang mga uri ng sining ay pawang mga kopya ng mga pintura na naglalarawan ng mga santo at tagpo sa buhay ni Kristo. Unang dantaon ng pananakop ng mga Kastila. 10/15/08 7 . Nagdala ang mga Kastila ng sining biswal na naglalarawan o nagsasalaysay. Ginamit ang sining bilang mahalagang katulong sa pagpapalaganap ng sistemang kolonyal na kaayusan..

10/15/08 8 . Doctrina Christiana ay nagtataglay ng estampang naglalarawan kay Santo Domingo de Guzman. Lumaganap din ang mga guhit o estampang panrelihiyon na madalas ay bahagi ng nobena o aklat-dasalan.

Nabuksan ang Suez Canal na rutang naglapit sa Pilipinas at Espanya. Ang pintura ay lumago bilang pagtugon sa pangangailangan ng uring ilustrado. 10/15/08 9 . Gitna ng dantaon 19 Sa panahong ito binuksan ang bansa sa pandaigdigang pangangalakal. Ang mga likhang-sining ay nagsilbing palamuti’t muwebles sa tahanan ng mga ilustrado.

 Dumating sa bansa ang maraming kopya ng mga kuwadro sa Europa. 10/15/08 10 . 1815  Itinatag ang unang Akademiya ng Dibuho at Pintura sa Maynila sa pamumuno ni Damian Domingo at sa tulong ng Kapisanang Ekonomiko ng mga Kaibigan ng Bayan.

10/15/08 11 . Nauso rin ang paggawa ng maliliit na retratong pang-kuwintas. Antonio Malantik at Simeon Flores. Dito nakilala sina Justiniano Asuncion.

10/15/08 12 . Ang pintura ay naging biswal na dokumento ng isang ilustrado upang sumagisag sa kanyang mataas na katungkulan sa lipunan.

 Ang Spolarium ay isang malaking kuwadro sa estilong klasiko-romantiko. Nanalo ng medalyang ginto sa isang eksposisyon ng pintura sa Madrid si Luna sa kanyang obrang Spolarium. 10/15/08 13 . Sa Akademiya unang nag-aral si Juan Luna.

Si Legazpi ay nakaharap. nagpapahiwatig lamang ito ng mala-kolonyal na hilig ng pintor.  Ang Pacto de Sangre ni Luna ay isa ring kuwadro na naglalarawan ng kasunduan nina Legazpi at Sikatuna. 10/15/08 14 . Nagbigay-diin ang pintor sa kapangyarihan ng mga Kastila. nagtataas ng kopang tanda ng pagkakasundo at napapaligiran ng mga kawal at prayleng Kastila. Si Sikatuna ay nakatalikod at nag-iisang walang suporta. Walang pantay na basehan ang larawan ng kasunduan.

Nakaturo si Espanya sa araw na sumisikat sa silangan habang sila ay umaakyat ng hagdanang batong pinalamutian ng mga rosas.  Espanya y Filipinas ni Juan Luna Ang Espanyang matangkad na babaeng Kastilang nakasuot pula ay pinapakitang gumagabay sa Pilipinas. babaeng higit na pino ang katawan na wari’y may kahinaan. 10/15/08 15 .

10/15/08 16 . Huling Dekada ng 18th Century Nawamalan na ng lakas ang akademya ng sining sa Europa sa pag-aklas ng mga makabagong pintor. Ang ilang maliliit na kuwadro ni Juan Luna ay nagpapakita ng impresyonismo. Lumikha si Felix Resurreccion Hidalgo ng isang kuwadrong pinamagatang La Iglesia Contra El Estado.

1952 Self-portrait of Amorsolo. Planting Rice. Panahon ng mga Amerikano  Hinanap nila sa sining ang “eksotismo”.  Si Fernando Amorsolo ay naging tanyag noong panahon ng Komonwelt. bahay kubo’t kalabaw kasama ang makukulay na magsasaka na bagay sa mga panturistang postkard. mga bukid. 10/15/08 1942 17 .

1961 Plain Air Landscape Nipa Huts. Village Landscape Sunday Morning Going to Town. Evening. 1951 10/15/08 18 .

Tinikling 10/15/08 19 .

R. Diosdado Lorenzo. Galo Ocampo. 10/15/08 20 . H. Cesar Legaspi at Anita Magsaysay-Ho. Unti-unting dumating sa Europa at Estados Unidos ang pahiwatig ng makabagong sining: modernismo. Mga pintor na nagtaguyod ng modernismong sining: Victor Edades. Vicente Manansala. Ocampo. Carlos Francisco.

May ilang paksang lumalabas sa sining tulad ng paksang sosyal bunga ng paghihirap sa lungsod na likha ng digmaan at problema sa nasyonalismo. Manggagawa Ni Cesar Legaspi Madonna of the Slums ni Vicente Manansala 10/15/08 21 . Pagkatapos ng Digmaan Itinatag ang Art Association of the Philippines.

Antonio Austria o Manuel Baldemor. Three Vendors Vendors Ni Angelito Antonio Ni Angelito Antonio 10/15/08 22 . Patuloy pa rin ang paghahanap ng tunay na anyo ng nasyonalismo sa sining biswal. Ang ilan ay pumipili ng mga paksang Pilipino tulad nina Angelito Antonio.

Mga likhang sining ni Antonio Austria Combo Jeepney Dimsum at Iba pa 10/15/08 23 .

Mga likhang sining ni Manuel Baldemor Spanish Window River town The Old Chinatown View from the Old South Boat Quay 10/15/08 24 .

Mga Likha ni Ben Cabrera Benguet Morning Drift Urban Drift The Huntress Imaginary Patriot 10/15/08 25 . Ang ilan naman tulad ni Benedicto Cabrera ay lumilingon sa nakaraan upang masapol ang kasalukuyan.

End of Report .