You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA

ADNAN
Bagan Pinang, 71050 Si Rusa, Port Dickson,
Negeri Sembilan Darul Khusus.
NBE 2067

Rujukan Tuan

Rujukan Kami
SKPA/02/18/019

Tarikh

: 06 September 2011

Kepada,
Guru Besar,
Sek. Keb Panglima Adnan,
71050 Si Rusa,
Port Dickson
Negeri Sembilan

Tarikh : _____________________

Tuan,
Kebenaran Penjaga Untuk menyertai Aktiviti di Sekolah/ di Luar Sekolah/
Peringkat Sekolah/Zon/Daerah/Negeri/Kebangsaan
Saya, ___________________________________________, sebagai * bapa/ibu/penjaga
kepada murid yang bernama _________________________________

dari kelas

_____________________, dengan ini * membenarkan / tidak membenarkan


anak jagaan saya untuk menyertai aktiviti seperti keterangan berikut :
Program Semarak Aidilfitri
Jenis Kegiatan
:
_____________________________________________________________
Sepanjang Syawal
Tarikh
:
9.00 pagi 12.30 tengahari
_____________________________________________________________
Rumah keluarga murid Pendidikan Khas
Masa
:
_____________________________________________________________
Tempat
:
_____________________________________________________________

Sekian, terima kasih.


Yang benar,
..............................................................
dihubungi :
(Tandatangan bapa/ ibu / penjaga
: ...................................
Ayah

: ...................................

No. Telefon untuk


Ibu

Pejabat : ....................................
* Sila potong mana yang tidak berkenaan
Penyelaras PPKI : Encik Mohd Zamir Bin Che Cob
Telefon
: 019-3950944