Cẩm sương Thành thật cáo lỗi cùng quí độc giả về sự lầm lẫn tựa đề phim Đức

Mẹ chữa lành cô Maria Chiến được đăng trên utube do anh Thiện bản và Sara Tố Nga do anh Trung Trực. Phim cô Chiến dưới tựa đề: Phép lạ Đức Mẹ chữa lành cô Maria chiến. Quí vị có thể coi ở trong utube

http://www.youtube.com/watch?v=_6Sy1cq9W0U&feature=mfu_in_ord er&list=UL
Hoặc ở: Quán Nhạc Thiện Bản, và đây là link http://quannhacthienban.com/ Còn phim Sara Tố Nga thì dưới tựa đề là: Được chữa lành nhờ bởi lời Thiên Chúa, và đây là link ở trong utube: http://www.youtube.com/watch?v=WrY8lCkXEFU Thành thật cám ơn “Tố Cẩm Sương”

----- Forwarded Message ----From: trung nguyen <trungtrucnguyen2006@yahoo.com> To: "to_camsuong@yahoo.com" <to_camsuong@yahoo.com> Sent: Sunday, October 16, 2011 5:06 PM Subject: Fw: Chuyen co Chien (#1B)

----- Forwarded Message ----From: "yen41975@netzero.net" <yen41975@netzero.net> To: trungtrucnguyen2006@yahoo.com Sent: Sunday, October 16, 2011 7:30 AM Subject: Chuyen co Chien (#1B)

Xin Chao anh Trung Viet thu cho anh lan thu ba sang nay. Toi vao youtube tim so 1B ve co Chien nhung toi chi co the coi qua chi tiet toi giu lai trong may ma thoi. Toi de nghi hai anh coi lai coi co gi tro ngai ve cuon 1B khong. Neu quy no pha, no khong minh noi den no thi chi con co Ba Maria moi tri duoc no thoi. Rat it nguoi tim thay youtube co Chien va Sara To Nga vi tua de. Toi chi luc nhung chu nhu To Nga, Sara To Nga, Quy nhap, quy am nen toi khong tim thay. Chuyen co Chien thi de tim hon vi chu phep la ddi ddau. Xin bao cho anh biet hai chi tiet tren truong hop hai anh muon ddieu chinh lai.

yen, hoa ky

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful