You are on page 1of 7

1 (7)

Nokian D211 GPRS-kortti Saunalahden ja DNA:n verkoissa (6/2007)

Tämä on lyhyt ja karkeatekoinen ohje miten saada Nokian D211 GPRS-modeemi ja sitä kautta
nettiyhteys toimimaan Saunalahden tai DNA:n GPRS-verkkojen kanssa. Ohjeesta saattaa olla hyötyä
muun merkkistenkin GPRS-laitteiden omistajille, lähinnä tarvittavien modeeminalustuskomentojen ja
nettiasetusten suhteen.

Aloitus: Nokia D211 kortti asennetaan W2000/XP laitteistoon kortin asennusohjeiden mukaisesti.

D211 kortti ei toimi vanhemman Windows 98 version kanssa käytännössä lainkaan, joitakin
uudempia kirjastoja esim. 98SE:stä tuomalla perusversiokin kenties olisi mahdollista saada
toimimaan. Nokian teknisten tietojen mukaan Win98-SE eli Second Editionin kanssa D211-kortin
pitäisi toimia vakiona. Mahdollisista Win-ME ja Vista toimivuuksista ei ole mitään tietoa.

Kuva 1.

Asennuksen jälkeen D211 ilmaantuu Windowsin laitehallintaan näkyville. Tämän näytön kautta on
tehtävä kortille eräs tuiki tärkeä modeemin alustusasennus, jota ilman internet-yhteys ei muodostu
sen paremmin Saunalahden kuin DNA:nkaan GPRS-verkkoihin.
Modeemin alustusasennuskomento vaihtelee ja on hiukan erilainen Saunalahden, Soneran ja DNA:n
verkoissa.

Saunalahden alustuskomento on kuvan 2. mukainen eli


AT+CGDCONT=,,"internet.saunalahti"

Tästä Saunalahden GPRS-alustuskomennosta löytyy netissä erilaisiakin versioita, mutta tämä on


ainoa versio jolla olen saanut Saunalahden GPRS:n toimimaan.
2 (7)
DNA:lla alustuskomento on vastaavasti:
AT+CGDCONT=1,"IP","INTERNET"

Alustuskomennoissa isot ja pienet kirjaimet mahdollisesti eivät vaikuta asiaan, mutta noin kirjoitettuna
ne ainakin omissa testeissä toimivat.

Kuva 2. D211 GPRS-modeemille tehtävä tärkeä alustuskomento

Kun modeeminalustuskomento on saatu tehtyä luodaan itselle uusi “GPRS-profiili” Nokian


asetusvalikoissa. Nokia D211:n asetusohjelma asentuu yleensä Windowsin oikeaan alanurkkaan
,josta sen saa klikkaamalla esille, ja kuvan 3. mukainen ruutu avautuu.
3 (7)

Kuva 3.

Kuvan 3. mukainen näyttö ilmaisee että D211 kortti on ainakin hengissä ja se myös löytää
maksimitasoon verraten 71% tasoista GPRS-signaalia ilmasta. Mutta GPRS-nettiyhteyttä
tietokoneeseen ei vielä ole olemassa, tai ainakin mitään dataa ei liiku yhteyden kautta.

Kuva 4. Uuden GPRS-profiilin lisääminen

Luodaan New-painikkeella itselle uusi GPRS-profiili Saunaladen tai DNA:n GPRS-yhteyttä varten.
4 (7)

Kuva 5. Profiilin nimeksi voi kirjoittaa kuvan mukaisesti esim. “SaunaGPRS” tai “DNA-GPRS”

Kuva 6.a Saunalahden Access point Kuva 6.b DNA:n Access point

Saunalahdella GPRS Access pointiksi kirjoitetaan kuvan mukaisesti internet.saunalahti.


DNA:lla access pointin asetus on kuvan 6B mukainen, ja nimikenttä jätetään tyhjäksi.
5 (7)

Kuva 6. Uusi GPRS-profiili D211:lle on luotu

Kuva 7. Äsken luotu uusi GPRS-profiili näkyy listalla


6 (7)

kuva 8. Kuva 9.

Ensimmäinen testimielessä tehtävä GPRS-yhteys voidaan avata Kuvassa 3. näkyvää Activate –


painiketta klikkaamalla. Myöhemmin, kun GPRS-linkki on saatu toimimaan GPRS-yhteys avautuu
automaattisesti kun esim. Internet Explorerilla mennään nettiin ja kuvan 8. yhteysavausnäyttö
avautuu ruudulle.

Saunalahden ja DNA:n verkkoihin kirjauduttaessa ei tarvita käyttäjätunnusta tai salasanaa, vaan


sisään kirjaudutaan kuvan 8. mukaisella tyhjällä ruudulla. Kun yhteys on avautumassa näkyy ruudulla
kuvan 9. mukainen teksti josta näkyy että GPRS:n “soittonumerona” käytetään *99# numeroa.
Käyttäjän ei tarvitse asettaa kyseistä numeroa minnekään Windows-asetuksiin, vaan se kyseinen
numero tulee ainakin DNA:lla ja Saunalahdella “jostakin”, itsekseen käyttöön.
7 (7)

Kuva 10. Yhteys on muodostunut

Kun GPRS-yhteys on muodostunut kuvan10 mukaiselta näytöltä voi katsoa GPRS-linjalla siirtyvän
datan nopeutta. Käytännössä perus-GPRS-yhteydellä saa maksimissaan kuvan mukaista PC:lle päin
siirtyvää 40.2 kbit/sek siirtonopeutta.
Ylöspäin, eli omalta koneelta internetiin siirtonopeus on verkon optimoinnin vuoksi pienempi, esim.
kuvan mukainen vaatimaton 13.4 – 27 kbit/sek käytännön nopeus on yleinen.

DNA:n GPRS-verkko näkyy tällä valvontanäytöllä nimellä “FI 2G” ja vastaavasti Saunalahden GPRS
näkyy nimellä “RADIOLINJA” (6/2007).

GPRS-signaalitaso saattaa kuvan mukaisesti jatkuvasti näyttää esim. 94-100% kenttävoimakkuutta.


Mutta koska GPRS-verkon kaistaa jaetaan useiden eri käyttäjien kesken, käyttäjäkohtainen tehollinen
siirtonopeus laskee helposti vain 13 kbittiin/s tai jopa sen alle.

GPRS-datasiirto kilpailee aina myös normaaleiden GSM-puheluiden kanssa samasta


siirtokapasiteetista. Koska GSM-puhelut on verkko-operaattorin toimesta priorisoitu ykköstasolle, saa
GPRS-datasiirto tällöin käyttöönsä vain ne kaistan rippeet mitä kulloinkin on käytettävissä.