You are on page 1of 1

‫" ‪ -"facet orintation in the thoracolumbar spine‬מאמר‪-‬סיכום‪:‬‬

‫מלבד התפתחות העקומות הטבעיות ‪ ,‬ישנה חשיבות רבה להתפתחות מפרקי הפסט‪ ,‬שתפקידם הוא לווסת‬
‫רוטציות במישורים שונים‪ ,‬להגן על הדיסקים מפני לחץ קומפרסיבי ‪ ,‬לספק יציבות ולשאת משקל‪.‬‬
‫עד כה‪ ,‬לא היה ידוע חלקם של מפרקים אלה בייצוב וברוטציות תוך כדי נשיאת משקל‪ .‬אספקט אחד‬
‫שנחקר היה מידת הסימטריה בין החוליות ‪ ,‬אך היא נבדקה עד כה רק בשני מימדים‪ ,‬ולא בהשוואה לכל‬
‫עמה"ש‪.‬‬
‫מטרת המחקר‪ :‬להכריע מהו תפקידו של מפרק זה בתנועה וביציבה‪ ,‬לבחון סימטריה בין צדדים במפרקים‬
‫הללו ולבחון מה הקשר לגיל‪ ,‬מין וקבוצה אתנית‪.‬‬
‫לשם כך נבחרו שלדים ללא מחלות שדרתיות הפוגעות במפרקי עמה"ש‪ .‬בחרו תוכנת מכשיר שמאפשרת‬
‫לראות את החוליה ב‪ 3-‬מימדים וצירים‪ ,‬וחושבו זוויות‪( .‬הסימטריה נבדקה בין זוויות של חוליות מימין‬
‫ומשמאל)‪.‬‬

‫ממצאים‪ -T1-T11 :‬זווית של ‪ 25-0‬מעלות למישור הפרונטלי‪ -T12-L2 ,‬ירידה בזווית החדה‪.‬‬
‫החל מחוליה ‪ ,L3‬הזווית הטרנסברסלית נוטה ל‪ 50-‬מעלות‪ ,‬כלומר יש להן גם אוריינטציה סגיטלית‪ ,‬אך‬
‫בין ‪ L3‬לבין ‪ L5‬האוריינטציה היא פרונטלית‪.‬‬
‫( מכאן‪ ,‬שכל החויות בעמ"ש‪ ,‬מלבד ‪ T12‬הן בעלות אוריינטציה פרונטלית)‪.‬‬
‫הזוויות במישור הסגיטלי‪ T2:‬עד ‪ T12 – 160‬מעלות למישור‪ L1-L5 – 170 ,‬מעלות‪.‬‬
‫נמצא כי באיזור הלומברי אין סימטריה בין ימין לשמאל אך באזור התורקלי כן קיימת סימטריה‪.‬‬
‫נמצא כי הזווית הטרנסברסלית של המפרק העליון והתחתון גדולה בהרבה בימין לעומת שמאל‪ ,‬ואילו‬
‫באזור הלומברי ישנה סימטריה בין הצדדים‪ .‬גם במישור הסגיטלי נמצא הבדל גדול לטובת ימין‪.‬‬

‫לסיכום‪ :‬נמצא כי החוליות‪ ,‬מלבד האוריינטציה הפרונטלית שלהן‪ ,‬יש להן גם אוריינטציה אנטריורית ביס‬
‫למישור הפרונטלי‪ .‬החוליות הלומבריות הן בעלות אוריינטציה סגיטלית‪.‬‬
‫האוריינטציה הפרונטלית של החוליות מאפשרת להן בעיקר ‪ side flexion‬ואילו הסטייה הסגיטלית של‬
‫חוליות המותן מאפשרת יציבות‪ ,‬וזאת למרות שבפועל אין התאמה מושלמת בין הפסט האינפריורי‬
‫לסופריורי‪ .‬ככל שהזוית בימין קטנה כך תנועת הכפיפה קדימה תלווה ביותר ‪side flexion and multi‬‬
‫‪.directional movments‬‬
‫השילוב בין אסימטריה פתולוגית לירידה בתפקוד הפסט מביאה לקיום של תזוזה אקססורית (בכל תנועה)‬
‫שמעמיסה על המפרק‪.‬‬

‫בקורת שלי‪ )1 :‬לא הייתה ידועה הדומיננטיות של הידיים בגופות הנבדקות‪ ,‬ולכן לא ניתן להסיק כי‬
‫האסימטריה נובעת מדומיננטיות משתנה בין בני אדם‪.‬‬
‫‪ )2‬המחקר לא בוצע דינמית וגם כל ההשלכות הדינמיות על תנועות משולבות‪ ,‬הן תאורטיות בלבד‪.‬‬