You are on page 1of 3

TRNG I HC KINH T CNG NGHIP LONG AN CHNG TRNH O TO TCCN H CHNH QUY NGNH: TIN HC

M s:T101TW2 Ln ban hnh:1 Ln sa i: Ngy ban hnh: S trang:4

CNG CHI TIT HC PHN


1. Tn hc phn: THIT K WEB 2. S n v hc trnh : 5(75 tit) 3. Trnh : dnh cho sinh vin Trung cp v Cao ng 4. Phn b thi gian: -

Ln lp ging l thuyt: 35 tit Thc hnh, bi tp thc hnh: 35 tit

5. iu kin tin quyt: 6. Mc tiu ca hc phn: trang b kin thc WEB sinh vin c th vit chng trnh WEBSITE

nh
7. M t vn tt ni dung hc phn:

CHng 1: Gii thiu internet CHng 2: ngn ng HTML c bn CHng 3: Javascript 8. Nhim v ca sinh vin: D y cc gi ln lp (tr trng hp c bit c l do chnh ng) Lm bi tp nh n bi c v c bi mi trc khi ln lp ging 9. Ti liu hc tp: T hc cc ngn ng lp trnh web ph bin Lp trnh web tnh (Tp 1)

Lp trnh web ng (Tp 2) Nh xut bn Giao Thng Vn Ti-K s Nguyn Vn Khoa


10.

Thang im nh gi hc phn:

im gia k, trng s l: 50% (im A).C th:

Kim tra thng xuyn: 2 ct im: (C1, C1) Kim tra nh k: 2 ct im (C2, C2) -

im gia k = [(C1+C1) + (C2x2) + (C2x 2) ] / 6 Thi kt thc hc phn, trng s l: 50% (im B) im kt thc hc phn = im A x 50% + im B x 50% Hnh thc thi: Trc nghim Thi gian thi: 45 pht

11. Ni dung chi tit hc phn: Chng 1: Gii thiu internet 1.1/ Lch s hnh thnh 1.2/ Cc khi nim internet world wide web 1.3/ M hnh client server 1.4/ Gii thiu v web client v web server 1.5/ Kt ni internet 1.6/ Giao thc HTTP v ngn ng HTML Chng 2: ngn ng HTML c bn 2.1/ Cc th c bn ca html 2.2/ nh dng text trn trang web 2.3/ nh dng nh tnh trn trang web 2.4/ Cc k t c bit trong html 2.5/ Th c hiu ng c bit trong html 2.6/ Th hyperlink trong html 2.7/ Th Danh sch

2.8/ Th Bng (table) 2.9.1/ Cc th trong table 2.9.2/ Cc thuc tnh trong table 2.10/ Th form trong html 2.10.1/ Cc thuc tnh ca form 2.10.2/ Cc thnh phn ca form 2.10.3/ Th form 2.11./ Th marque

11.Bng phn s tit Tun 1 2 Ni dung Chng 1: Gii thiu internet Chng 2: ngn ng HTML c bn 2.1/ Cc th c bn ca html 3 4 5 6 7 2.5/ Cc k t c bit trong html 2.9/ Th Bng (table) 2.9/ Th Form 2.11/ Th marque 3. Cng c kin thc 4 S tit LT TH

Ngy :/./2008 Trng khoa

Ngy lp:/../2008 Ngi lp