You are on page 1of 2

LALAT DAN NYAMUK

1. Lalat dan nyamuk tinggal di kawasan yang sama. 2. Mereka tidak berkawan kerana mereka berbeza bentuk dan rupa. 3. Pada suatu hari, seekor katak cuba menyerang lalat. 4. Nyamuk cuba menyelamatkan lalat walaupun mereka tidak berkawan dengan

menjerit, Lari! Lari! Ada katak menyerang!


5. Lalat menceritakan kebaikan nyamuk kepada keluarganya. 6. Sejak itu, mereka berkawan rapat tanpa mengenal erti perbezaan bentuk dan

rupa.

Soalan : 1. Adakah lalat dan nyamuk tinggal di tempat yang sama? 2. Siapakah yang menyerang lalat? 3. Berikan DUA nilai murni yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jawapan : 1. Lalat dan nyamuk tinggal di tempat yang sama.

2. Katak yang menyerang lalat. 3. Dua nilai murni yang terdapat di dalam cerita di atas ialah tolong-menolong dan