You are on page 1of 22

LOGO

K HOCH KINH DOANH


Cng Ty C Phn Hong Anh MEKONG
Trinh By: Nguyn Hng Dim

Ni Dung Chnh
Thc Trang Doanh Nghip Chin Lc Mc Tiu K Hoch Kinh Doanh

Thc Trng Doanh Nghip


I. Gii thiu cng ty c phn Hong Anh Mkong 1
S lc Cng ty C phn Hong Anh MeKong

2
Qu trnh hnh thnh v phat trin

3
C cu t chc b may qun l

4
Tng quan v lnh vc hot ng

CTCP V PT Nh Hong Anh CT TNHH TMDV Minh Tun

Cng Ty Lin Kt CT TNHH TMDV Trc Thnh CT CPXD Huynh


CT TNHH TV Kin Trc Nhit i

Cng Ty Con CT THNN MTV Hong Th CTCP T & KD a c ng Nam CTCP TMXD DV Phc Bo Minh CTCP Ph Hong Anh CTCP T X & PTN Hong Nguyn CTCP Xy Lp An Ph CT Hoang Anh Incomex

CT TNHH TV XD Cng Bnh

CTCP DV Hong Anh Vin ng

CT TNHH An Tin
CTCP Hong Anh MKng CTCP DV QL BS Hong Anh CTCP T X & PTN Hong Phc

Hong Anh Bng Cc


CT TNHH TMDV Minh Tun

CT TNHH KD PTN Xng Minh Thnh

Gim c

Ph TG

Tr L TG

Gim c Kinh Doanh

Gim c Nhn S

Gim c D n

Gim c Ti Chnh

T.Phng K.Doanh

T.Phng Marketing

T.Phong Nhn S

T.Phong HQT

T.Phong D n

T.Ban QLKDC

T.Phng QLXD

T.Phng o c

K Toan Trng

Bin ng Doanh Thu v Li Nhun

Phn tch th trng


Thun Li

Kh Khn

+ Vn u T + Kim Soat u T

+ Ngun Vn + Php L

Kt Qu Kinh Doanh 2009 2010


Ch tiu Doanh thu thun Li nhun gp Doanh thu hot ng ti chnh Li nhun t hot ng kinh doanh Thu nhp khac Tng li nhun trc thu Nm 2009
25.075.756 5.166.156

Nm 2010
17.262.126 2.304.436

So sanh nm 2009 vi nm 2010


S tin
(7.813.630) (2.861.720)

T l (%)
68,8 44,6

1.720.864

10.848.408

9.127.544

630,4

5.613.691

12.350.388

6.736.697

220

507.740 6.121.431

10.393.286 22.085.844

9.885.546 15.964.413

204,7 306,7

YU T THNH STT TRONG NGNH

Cng Ty Trng Cng Ty CT CP u CP Pht CNGs CP Hong T BDS An Cng Ty CP trin kinh t Anh Bnh a c ACB ph nhun Mkong nh im nh im nh im nh im gi s gi s gi s gi s

1 2 3 4 5 6 7 8

Kh nng tm kim hp 0,2 ng Mc hin i ca thit b 0,15 Kh nng p ng yu cu 0,1 CT Kh nng huy ng ti chnh 0,1 KN huy ng NVLnhanh nht 0,05 KN thch ng bin ng ca 0,1 TT 0,1 Cht lng cng trnh Lng trung thnh ca khch 0,05 hng Chi ph xt trn 1CT cng 0,1

2 3 4 3 4 3 4 3

0,40 0,45 0,40 0,30 0,20 0,30 0,40 0,15

2 3 2 3 2 3 3 2

0,40 0,45 0,20 0,30 0,10 0,30 0,30 0,10

3 2 4 3 2 2 4 2

0,60 0,30 0,40 0,30 0,10 0,20 0,40 0,10

4 3 3 2 1 2 4 2

0,80 0,45 0,30 0,20 0,05 0,20 0,40 0,10

0,20

0,30

0,10

0,20

Chin Lc Mc Tiu
1. Phn tch SWOT 2. Chin lc kinh doanh
3. Mc tiu kinh doanh

1. Phn tch SWOT


C Hi (0) Nguy C (t)

+ Hot ng Uy Tn.
+ i Th Cha Mnh. + Ban Lnh o + Vn Ln v PR Tt
im Mnh (s)

+ Tht Cht Tn Dng + BS Kh Khn + Gim St Cha Tt + Chim Lnh TT


im Yu (w)

+ Ch ng Vn + C S H Tng Tt + c Xc Cht Lng + V Tr c Li

+ Khch Hng Ln + i Ng Qun L


+ Nghin Cu

2. Chin lc kinh doanh


Chin lc u t nghnh bt ng sn l xy dng 2,5 triu m2 sn kinh doanh. + An Ton. + Cnh Tranh.

Thm D i Th Khch Hng

u Thu
Gi Tranh Thu Thp
Kh Nng Thng Thu

3. Mc tiu kinh doanh

III K Hoch Kinh Doanh

Ti Chnh Marketing Nhn S

u T

III K Hoch Kinh Doanh


i tng o to Ngnh hc(bi dng nghip v) S lng Chi ph kha hc

Trng phng Marketing


Nhn vin phng k thut Nhn vin phng thit b vt t Cc nhn vin c nghip v lin quan n ngoi ng

Qun tr chin lc
Gim st thi cng xy dng Qun l vt t

1
5 2

10.000.000 vn/1hvin
1.800.000 vn/1hc vin 2.500.000 vn/1hc vin

Anh vn

10

1.000.000 vn/1hc vin 34.000.000

Tng chi ph

III K Hoch Kinh Doanh

Ph Hong Anh (1 & 2


Hong Anh - Phan Vn Khe
Hong Anh - Golden House

Hong Anh - Incomex


Villa & cn h cao cp Qun 9
Hong Anh Gia Lai - Kinh T

Hong Anh - Ph nh u T

Hong Anh - Hc Mn

III K Hoch Kinh Doanh


ang v Sp Trin Khai

Bn Quy Hoch
Marketing

Qung Cao Gii Thiu

Gia C
Php L

III K Hoch Kinh Doanh


Vn t c
Vn pht hnh CP

Ti Chnh

Vn ng Trc ca khch hng

Vn vay ngn hng

III K Hoch Kinh Doanh


Cng ty C phn Hong Anh Giai Lai:
Nm 2010
+ Doanh thu khong 300 triu USD
+ Li nhun trn 100 triu USD

+ Doanh thu gn 35 triu USD

Qy I 2011

+ V li nhun gn 29 triu USD

u t chng khon
EPS 4 qu gn nht (nghn ng): 4.32 P/E : 8.13 Gia tr s sach /cp (nghn ng): 19.07 H s beta: 1.29 KLGD khp lnh trung bnh 10 phin: 210,261 KLCP ang lu hnh: 467,280,590 Vn ha th trng (t ng): 16,401.55

III K Hoch Kinh Doanh


Chi Tiu Tng Gi Tr Ti Sn Thu Nhp Li V Cc Khon Thu Nhp Tng T Thu Nhp Li Thun Thu V Cc Khon Phi Np 2012 2013 2014

14.068,44 1402,63 365,27 46,88

30.476,30 1.745,49 508,89 106,24

114.349,77 6.605,995 1845,25 330,68

Li Nhun Trc Thu


Li Nhun Sau Thu

342,83
296

515,729
400

1288
966

LOGO

Thank You!