You are on page 1of 12

KANDUNGAN

Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah Senarai Tugas , kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai Pembantu Am Pejabat Peraturan-peraturan pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang diperlukan Norma Kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian

Perkara

Muka Surat
1 2 3 4 5-8 9 10 11

SENARAI TUGAS
Nama Anggota Jawatan No. Kad Pengenalan : : : :

MOHD AMYRUL ANWAR BIN ABDUL RAHMAN PEMBANTU AM PEJABAT N 1 810712-07-5479 27/12/2005
8.00 pagi - 1.00 ptg / 2.00 ptg - 5.00 ptg 8.00 pagi - 12.15 t/hari / 2.45 ptg - 5.00 ptg

Tarikh mula bertugas di sekolah ini

Waktu tugas rasmi : Isnin hingga Khamis mulai Jumaat "

URUSAN PEJABAT SEKOLAH


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mengendalikan Mesin Cetak dan Fotostat. Membersihkan mesin pencetak dan fotostat pada setiap hari. Menghantar surat ke Pejabat Pos, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri. Mencetak dan fotostat kertas-kertas soalan, latihan pelajar, nota pengajaran dan lain lagi. Menjawab panggilan telefon Membantu Pembantu Tadbir N 22, Pembantu Tadbir Kewangan dan Perkhidmatan N 17 urusan sekolah Mengemas bilik pejabat Mengedarkan surat-surat rasmi kepada guru dan kikatangan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua

KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH SEPERTI PADA : 1HB JANUARI 2011


BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / Pengetua PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU DATA GURU PENDIDIKAN KHAS GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU PENDIDIKAN ISLAM GURU PENOLONG LULUS ISI KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JUMLAH BUKAN GURU :11 11 10 10 1 1 PEMBANTU TADBIR GRED N22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PEM. PENG. MURID GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 JURUTEKNIK KOMPUT FT 17 PEM. TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 (MAKMAL) PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 (MPV) 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 2 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1 (1) 2 0

JUMLAH BESAR :3

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Di Sekolah
1.1.

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Pembantu Am Rendah
Tugas Pegawai Lain yang ada hubungan serta jenis hubungan

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang diberi

Pengetua / G. Besar 1. Membuka dan menutup Penolong Kanan pejabat Semua perkara berkaitan kebersihan dan keselamatan pejabat Semua perkara yang berkaitan sistem fail Semua perkara berkaitan sijil persekolahan / berhenti Semua perkara yang berkaitan percetakan. Ketua Pembantu Tadbir N22 Penyeliaan dan menyediakan peralatan 2. Menjaga kebersihan pejabat. 3 Mengedar surat kepada kakitangan berkenaan. 4 Mengeluar dan menyimpan fail. 5. Mengedar jadual waktu 6. Merekod dan Pos surat. 7. Mencetak 8 Lain-lain tugas yang Arahan Perkhidmatan Bab 4.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pembantu Am Pejabat
2.1. Pembantu Am Pejabat ( Pejabat ) 2.1.1 I Peraturan-Peraturan Pentadbiran Pembantu Am Pejabat Pejabat :Dikehendaki bertugas sebagaimana dinyatakan dalam Arahan Perkhidmatan 5 hari dalam seminggu. Dikehendaki memakai Pakaian Seragam semasa bertugas. Dikehendaki Mengetik Kad Perakam Waktu atau menandatangani Buku Kedatangan Kakitangan Sekolah.

ii iii

2.1.2.

Proses Kerja Pembantu Am Pejabat


Proses Kerja Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / peraturan Arahan Pengetua / Pengetua

Bil.

Menyapu dan mengemas pejabat

Merekod semua surat-surat yang telah diminitkan. Mengedar Surat / Pekeliling untuk tindakantindakan pegawai berkenaan. Menjawab panggilan telefon. Mengendalikan mesin cetak. Memfailkan surat-surat yang diambil tindakan. Merekod / Mengepos dan mengambil surat. Membantu Pembantu Tadbir dalam semua urusan pentadbiran. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua

4 5 6 7 8

2.1.3

Carta Aliran - Pembantu Am Pejabat

Menyapu dan mengemas pejabat

Menerima surat yang telah diminitkan oleh Pengetua

Menyerahkan surat-surat kepada Ketua Pembantu Tadbir

Menerima arahan Ketua Pembantu Tadbir serta mencari fail-fail untuk diambil tindakan.

Mengendalikan mesin cetak dan fotostat.

Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa seperti :_ menjawab panggilan telefon, menyerahkan sijil-sijil kepada pelajar' mengedar jadual waktu guru ganti, membantu Pembantu tadbir dalam urusan Pentadbiran.

2.1.4

Senarai Semak : Jawatan Pembantu Am Pejabat

Bil 1 Bersih Pejabat

Tindakan

Tandakan ( _/ )

Catatan

Menyapu sampah

Kemas Bilik Pejabat

Hantar Surat / Mencari Fail

Edar kepada Guru / Pegawai berkenaan

Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Am Pejabat TIADA

Senarai Jawatankuasa yang dianggotai TIADA

Senarai Borang yang digunakan 1 Buku Laporan - Jika ada

Norma Kerja Bagi Tugas-tugas


Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu.

10

Senarai Tugas Harian


JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT GRED N 1 / N 4

NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas saya hari ini Catatan

11