You are on page 1of 4

Bi tp chng khon

1. Gi ng ca chng ch qu VFMVF1 ngy 14/10/N l 11.700 ng. Vo


phin giao dch xc nh gi m ca t 8h30 n 8h45 ngy 15/10/N, Hose tp hp
cc lnh mua bn c phiu VFMVF1 nh sau:
Khch hng
Loi lnh
Gi
S lng
A
Bn
11.900
2.000
B
Mua
11.000
10.000
C
Mua
11.700
2.500
D
Mua
11.600
3.200
E
Mua
11.900
3.000
F
Bn
11.700
900
G
Mua
11.400
1.400
H
Bn
11.100
1.200
I
Mua
11.500
3.000
K
Mua
ATO
1.900
L
Bn
11.300
1.000
M
Bn
11.300
9.000
N
Mua
11.200
3.000
O
Bn
11.400
1.600
P
Mua
11.000
5.000
Q
Bn
11.200
1.700
a, Xc nh gi m ca ca c phiu VFMVF1. Gia 14.500 d
b, Xc nh cc lnh giao dch c thc hin v khng thc hin
c, Tnh tng gi tr giao dch CP VFMVF1 trong phin giao dch trn.
165 300 000
d, Khch hng I c mua c c phiu ko, v sao. Nu mua c th s tin phi
tr l bao nhiu
C
S tin KH I phi tr : 3000 x 11400 = 34 200 000
e, Khch hng O c bn c c phiu ko, v sao. Nu bn c th s tin thu
c l bao nhiu.
C
S tin KH O thu vo : 1600 x 11400 = 18 240 000
2. Ti phin giao dch xc nh gi m ca sn Hose nhn c cc lnh mua bn
c phiu VNM ca khch hng nh sau.
Khch hng
A
B
C
D
E
F

Loi lnh
Mua
Bn
Mua
Mua
Bn
Bn

Gi
35.900
35.000
35.700
35.600
35.900
35.700

S lng
4.000
12.000
2.300
3.000
2.000
800

G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q

Mua
35.400
2.400
Bn
35.100
1.500
Mua
35.500
2.000
Mua
35.100
900
Mua
35.300
12.000
Bn
ATO
10.000
Mua
35.200
3.000
Bn
35.400
600
Mua
35.000
5.000
Bn
35.200
700
a, Xc nh gi m ca ca c phiu VNM bit gi tham chiu l 35.500.
b, Xc nh cc lnh giao dch c thc hin v khng thc hin.
c, Tnh tng gi tr giao dch CP VNM trong phin giao dch trn.
d, Khch hng D c mua c c phiu ko, v sao. Nu bn c th s tin thu
c l bao nhiu
e, B c bn c c phiu ko, v sao. Nu bn c th s tin thu c l bao
nhiu.

3. Mt tri phiu c mnh gi 1.000.000, li sut danh ngha 8.5%/nm, thi hn


7 nm, lu hnh c 3 nm. Tr li 1 nm 1 ln vo cui nm. Thanh ton tin
gc vo cui k hn.
Yu cu:
a, Xc nh gi tr hin ti ca tri phiu trn bit rng li sut yu cu l 12%.
b, Nu tri phiu trn ang bn vi gi 1.050.000, theo bn c nn mua tri phiu
ny khng, v sao?
c, Kt qu cu a v b s thay i nh th no nu li sut yu cu ca nh u t l
10%/nm
d, Nu 2 nm cui li sut chit khu l 13% th gi tr hin ti ca tri phiu l
bao nhiu.
4. Mt tri phiu c mnh gi 100.000, li sut danh ngha 9%/nm, thi hn 10
nm, lu hnh c 5 nm. Tr li 1 nm 1 ln vo cui nm. Thanh ton tin gc
vo cui k hn.
Yu cu:
a, Xc nh gi tr hin ti ca tri phiu trn bit rng li sut yu cu l 14%.
b, Nu tri phiu trn ang bn vi gi 105.000, theo bn c nn mua tri phiu
ny khng, v sao?
c, Kt qu cu a v b s thay i nh th no nu li sut yu cu ca nh u t l
12%/nm
d, Nu 2 nm cui li sut chit khu l 15% th gi tr hin ti ca tri phiu l
bao nhiu.
5. CTCP X va cng b mc chi tr c tc l 5.000/cp. T l tng trng c tc
ca cng ty l 15% trong vng 2 nm tip. Sau gi mc n nh 8%.
a, Xc nh gi tr thc ca c phiu ny thi im hin ti, bit rng t sut
yu cu ca nh u t l 14%.

b, Nu CTCP X va cng b mc chi tr c tc l 3000/cp. T l tng trng


c tc ca cng ty l 12% trong vng 3 nm ti, 14% trong 2 nm tip theo, sau s
gi n nh mc 8.5%. Xc nh gi tr thc ca c phiu ny thi im hin ti,
bit rng t sut yu cu ca nh u t l 15%.
6. CTCP X va cng b mc chi tr c tc l 2.000/cp. T l tng trng c tc
ca cng ty l 10% trong vng 3 nm tip. Sau gi mc n nh 6%.
a, Xc nh gi tr thc ca c phiu ny thi im hin ti, bit rng t sut
yu cu ca nh u t l 12%.
b, Nu CTCP X va cng b mc chi tr c tc l 3.500/cp. T l tng trng
c tc ca cng ty l 15% trong vng 2 nm ti, 13% trong 3 nm tip theo, sau s
gi n nh mc 10%. Xc nh gi tr thc ca c phiu ny thi im hin ti,
bit rng t sut yu cu ca nh u t l 18%.
7. Ngi ta d kin rng: tnh trng kinh t hng thnh, c phiu ANV s c
mc sinh li l 65% v c phiu BMI s c mc sinh li l 55%. Nu nn kinh t
tnh trng suy thoi, c phiu BMI s c mc sinh li l -35% v c phiu ANV s c
mc sinh li l 12%. Gi s xc sut cho tnh trng kinh t hng thnh l 60%, xc
sut cho tnh trng kinh t suy thoi l 40%.
Yu cu:
a, Xc nh mc sinh li v ri ro d kin ca mi c phiu
b, Bit mc sinh li ca khon u t khng ri ro l 10%. Xc nh phn b ri
ro cho mi c phiu.
8. Gi s ch s VN - Index hin ti l 500 im, d on c ch s ny vo
3 thng sau, bng phng php iu tra mt s chuyn gia phn tch chng khon,
chng ta c t liu nh sau:
VN- Index 3 thng
S ngi d
sau
on
500
20
550
20
600
30
650
20
700
10
a. Hy d bo mc sinh li k vng khi u t vo VN - Index.
b. Hy d bo mc ri ro khi u t vo VN - Index.
9. Danh mc ca mt nh u t gm 2 c phiu A v B. Tng gi tr danh
mc l 100 triu, trong c phiu A l 40 triu, c phiu B l 60 triu. Nh u t
d on th trng s xy ra 3 trng thi vi cc xc sut tng ng nh sau: bng n
(xc sut xy ra 20%); bnh thng (70%); suy thoi (10%). Trong trng thi bng n
ca th trng, t l sinh li ca chng khon A l 30%, chng khon B l 25%.
Trong trng thi bnh thng ca th trng, t l sinh li ca chng khon A l 15%,
chng khon B l 20%. Trong trng thi suy thoi ca th trng, t l sinh li ca
chng khon A l -5%, chng khon B l -10%.

Anh (ch) hy xc nh:


a, T l sinh li k vng ca danh mc u t.
b, Tnh ri ro d kin ca danh mc u t.
9. Kim tra cch tnh gi tr vn ha VN slide 15(SSI) (CT m SSI a ra cha
hon ton chnh xc).
10. Vit ha ton b slide, c bit l cc hnh v, biu .